HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig X. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Hovedoppgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig X. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Hovedoppgave"

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: Telefaks: E-post: PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 15 Fagområde: Hovedoppgave Fritt tilgjengelig etter: Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Rapporttittel Prosjektorganisering ved bruk av Tekla Structures Forfattere: Gruppe H09B13 Haris Ramic, Vladimir Sovilj og Asim Palic Avdeling / linje: Bygg Dato: Antall sider: Antall vedlegg: Veileder: HiOF: Thor Larsen EDR: Daniel Nesset Prosjektnummer:H09B13 Utført i samarbeid med: EDR AS (Engenering Data Resources AS), Contiga AS Kontaktperson hos samarbeidspartner: EDR AS: Daniel Nesset Contiga AS: Halvard Roskifte Ekstrakt: Hovedoppgaven har vært å teste nye måter prosjektorganisering innen produksjon, transport og montasje. 3 emneord: Prosjektorganisering BIM (Building Information Modeling) Brukervennlighet 1

2 Forord Gruppe H09B13 består av Asim Palic, Vladimir Sovilj og Haris Ramic som har utført hovedoppgaven ved Høgskolen i Østfold avd. for ingeniørfag i Sarpsborg. Oppdragsgiverne våre er EDR og Contiga. EDR er et firma som markedsfører og selger modellerings- og simuleringsverktøy, og tilhørende kurs og tjenester. Tekla er et finsk modelleringsprogram som er godt utbredt i byggebransjen. Det er velegnet til modellering av både stål og betongkonstruksjoner, og ved hjelp av makro-modeller kan man utføre svært nøyaktige og detaljerte knutepunkter. Ved siden å være et bra modelleringsprogram, kan det også brukes som et prosjektorganiseringsverktøy. Med sine muligheter for å skrive ut forskjellige rapporter, arbeidstegninger og framdriftsplaner, kan man organisere hele byggeprosessen på en effektiv måte. Mens EDR var ansvarlige for det virtuelle, hadde Contiga som oppgave å hjelpe oss med det reelle. Contiga AS er den ledende leverandøren av prefabrikkerte totalløsninger. De tilbyr både betong, stål og avansert konstruksjonskompetanse i ett og samme selskap. Vi fikk være med på utbyggingen av Berger-Terminalen på Robsrud ved Oslo. Kontaktpersonene våre har vært Daniel Nesset hos EDR, Halvard Roskifte hos Contiga, Trond Risan Kvisla på Berger Terminal-byggeplassen og Thor Larsen ved HiOF avd. Sarpsborg. Vi vil gjerne takke alle kontaktpersonene våre, og alle andre som har bidratt til hovedprosjektet vårt. Vladimir Sovilj Haris Ramic Asim Palic 2

3 Innhold PROSJEKTRAPPORT... 1 Forord... 2 Innledning... 3 Tekla Structures... 7 Problemstilling og målsetning... 9 Organisasjonskart Prosjektorganisering Figur 18. Markert oppgave i Task Manager viser hvilke elementer som er knyttet til Tekla modellen Innledning Gjennom Høgskolen i Østfold, og i samarbeid med EDR og Contiga har vi bestemt oss for å jobbe med tildelt hovedoppgave. 3

4 EDR AS er et anerkjent firma med kontorer både i Sandvika og Göteborg. Deres slagord er we help companies make better products, og de markedsfører og selger modellerings- og simuleringsverktøy, samt tilhørende support, kurs og tjenester. Et av programmene som EDR markedsfører, er Tekla Structures. Det er et modelleringsprogram som gir uttalige muligheter innenfor konstruksjonsmodellering. Hovedoppgaven vår er å teste ut forskjellige BIM-måter i Tekla Structures. Programmet inneholder mye informasjon om modellerte konstruksjoner, og det er om å gjøre å utnytte mest mulig av denne informasjonen. Denne informasjonen må formidles ut til de forskjellige ledd i byggeprosjektet, gjerne gjennom lister og liknende. For at dette skal la seg gjøre, samkjøres Tekla Structures sammen med for eksempel Microsoft Excel. Figur 1: Ideen bak prosjekteringsorganisering via BIM. Synkronisering er nøkkelen. Områder i byggeprosessen vi skal ta for oss er produksjon, transport og montering av elementer. Ideen er å teste måter som skal gjøre det enklere for en prosjektleder å holde styr på utbyggingen av en tilfeldig konstruksjon. Dette med tanke både på positivt og negativt tidsavvik (forsinkelser). Rapporten gir en innføring i hvordan bygge opp statusfelt, egenskap-felt og attributter etter egne ønsker og behov i Tekla Structures. Av litteratur har vi brukt EDRs Project Management og Construction Management. I tillegg har vi vært på kurs hos EDR i Sandvika og fått veiledning via telefon og nettsamtaler. 4

5 Vi har jobbet med Berger Posten Terminal, som ligger like utenfor Oslo. For å begrense prosjektets størrelse, har vi kun tatt for den delen av terminalen der kontorene skal være. Screen-shoots fra Tekla Structures kan ses nedenfor. Figur 2: Kontordelen, bestående av søyler, bjelker, hulldekker og vegger. Vi har kun jobbet med betongelementer, og utelatt stålkonstruksjoner. Figur 3. 5

6 Figur 4: Søyler, bjelker og hulldekker. Heis- og trappesjakt ses i midten av konstruksjonen. Figur 5: Heis- og trappesjakt. 6

7 Tekla Structures Tekla Structures er et finsk modelleringsprogram velegnet til modellering av stål-, betong-, og trekonstruksjoner. Programmet er populært i både privat og offentlig sektor. Bruksområdene er ubegrensete, alt fra store offshorekonstruksjoner i stål til små lagerlokaler kan konstrueres i Tekla Structures. Tekla Structures er et 3D-modelleringsprogram for utarbeidelse av arbeids- og produksjonstegninger. I tillegg til dette kan det utarbeides lister og rapporter. All informasjon er lagret i selve 3D-modellen, og ved et par tastetrykk kan vi lett hente ut bestemt informasjon, gjøre endringer. Alle disse egenskapene gjør Tekla Structures til en av de mest populære og effektive 3D-modelleringsprogrammene som er å finne på markedet. I motsetning til 2-dimensjonale programmer, jobber vi Tekla Structures i 3 dimensjoner. Dette gir oss uten tvil mye bedre kontroll og oversiktlighet. Det er laget mange verktøy i Tekla Structures som skal gi konstruktøren flere måter å arbeide på. Ved hjelp av noen få tastetrykk kan vi gjøre konstruksjoner gjennomsiktlige slik at vi for eksempel ser armeringen i betong. Vi kan slå på filter som utelukker uinteressante deler av konstruksjonen der og da, og gjør det lettere for den som arbeider å konsentrere seg om kun bestemte elementer. For å nevne andre ting, så kan vi benytte oss av en klippefunksjon og se gjennom snitt og vegger på allerede konstruerte konstruksjoner. Tekla Structures er bygd opp den måten at vi har de fleste standarddimensjoner og egenskaper for stål, betong og tre. Ved å gå inn på menyene kan vi selv velge hvilke typer materialer vi skal bygge i, og hvilke egenskaper disse skal ha. 7

8 Figur 6: Søylekonsoll a Figur 7: Søylekonsoll a Figur 8: Søylekonsoll a 8

9 Problemstilling og målsetning Hovedmål: Hovedmålet vårt var å lage attributter og prosjektorganiseringsverktøy slik at vi på mest mulig effektiv måte kan organisere et prosjekt og oppgavene rundt det, ved hjelp av modelleringsprogrammet Tekla Structures. I hovedsak dreier det seg om tre områder: produksjon, transport og montasje av elementer. Delmål: I tillegg til hovedmålet, skulle vi også teste ut koblingen mellom Tekla Structures og Microsoft Project Manager og Microsoft Excel. Resultatmål: Som sluttresultat får brukeren en oppskrift på hvordan bygge opp egentilpassede attributter i Tekla Structures som er svært brukervennlige. Dette gjelder alle tre elementområdene vi har tatt for oss (produksjon, transport og montasje). På denne måten får brukeren unike attributt-menyer i Tekla Structures. Prosessmål: Underveis i prosjektet har vi hatt noen prosessmål. Disse har vært å gi en bedre innsikt i Tekla Structures virkemåte, gi en forståelse av hvordan Tekla Structures fungerer sammen med andre programmer og få erfaring rundt arbeidsmetoder og få kontakt med arbeidsmarkedet. 9

10 Organisasjonskart Prosjekteier EDR AS Prosjektansvarlig EDR AS / Contiga AS Veiledere HiOF: Thor Larsen EDR AS: Daniel Nesset Prosjektleder Asim Palic Prosjektmedarbeider Asim Palic Web-ansvarlig Haris Ramic Tekla-ansvarlig Vladimir Sovilj 10

11 Prosjektorganisering Multi-Server I de fleste byggeprosjekter er det alltid flere parter involvert i utbygningen. For at prosjektet skal ha best mulig flyt selv når ikke planlagte hendelser oppstår er det viktig at informasjon kommer fort fram til alle involverte parter. Vanligvis overføres informasjon gjennom telefonsamtaler, møter og e-poster, noe som kan føre til mye papirarbeid og misforståelser. Tekla Structures har prøvd å løse dette problemet ved å lage en multiserverfunksjon. Modell med informasjon legges på en felles server som alle involverte parter har tilgang til. Hvis det gjøres noen forandringer i modellen så skrives ny informasjon inn på serveren og er fort tilgjengelig for alle. Fordelen med å knytte informasjon i modellen er at den lett kan visualiseres ved hjelp av 3D fremvisning. Figur 9: Flyt av informasjon gjennom felles server. Object Representation For å kunne skille ut forskjellig type informasjon som skal fremvises tar man i bruk Object Representation funksjonen. Med Object Representation fargelegges og framvises bestemte typer elementer gjennom egendefinert filter. For å bestemme hvilke type elementer som skal grupperes i samme filter bruker man status feltene. Status feltene inneholder blant annet informasjon om transport, produksjon og montasje og ved hjelp av de går det an å definere en presentasjon gruppe som viser for eksempel alle elementer som må produseres før en bestemt dato. Standard status vindu har sine begrensninger siden den bare har noen felter som kan brukes. For å kunne lagre all informasjon sånn at man til hver tid kan se tilbake på den har Tekla mulighet til å lage egne statusfelt. Dette gjøres ved hjelp av tekstfiler og noen enkle kommandoer. Kommandoer som vi brukte kan sees i vedlegg. 11

12 Figur 10: Tekstfil med eksempler for egne statusfelt. Figur 11. Egendefinert statusfelt (bilde til venstre); Standard statusfelt i Tekla (bilde til høyre) Hver Object Representation gruppe kan inneholde flere filter, disse må settes i riktig rekkefølge sånn at object grupper som er definert med flere status felter kommer øverst. På figur 4 og 5 er det vist eksempel som er hentet fra vårt produksjonsfilter. 12

13 Figur 12. Object Representation for Produksjons framvisning Figur 13. Filter for forsinket produksjon. Project status visualisation er verktøy som fremviser prosjektets status på en bestemt dato eller i en tidsperiode. Ved å sette inn forskjellige Object Representasjon i Project status visualisation er det lett å begrense informasjon som fremvises. Det er også mulig å skrive ut rapporter som er knyttet til en bestemt dato. Rapporter kan være for eksempel transport- eller montasjelister. 13

14 Figur 14. Project status visualisation vindu Figur15. Produksjonsstatus av HD elementer vist ved hjelp av Project status visualisation. 14

15 Fremvisning av informasjon i 3D modell er praktisk siden det er lett å orientere seg hvor objektet ligger og hvordan den ser ut, men ved serieproduserte elementer kan det være komplisert og tidskrevende å markere et og et element som er like, for å skrive inn samme informasjon. For å gjøre dette enklere går det an å importere attributtfiler som gjør dette automatisk. En attributtfil er en fil som er skrevet som tekst format eller som en EXCEL tabell. Ved skriving av tekst attributter bruker man enkle kommandoer som beskriver hvilken informasjon som skal lagres på hvilket element eller gruppe med elementer. I vårt prosjekt ble denne metoden mest brukt for å skrive inn informasjon på HD elementer siden de var serie produserte. For transport listene brukte vi rapport filer som ble eksportert til Microsoft Excel. Rapportfiler lages ved hjelp av Template Editor verktøy som følger med i Tekla, med den kan det lages både tekst rapport og grafiske templates for tegningutskrifter. Transportrapporten er laget for å hente ut Lotting informasjon. Lotting Lotting er verktøy som organiserer transport av elementer ut i fra vekt. Lastebilens total vektkapasitet legges inn i Lotting verktøy og den viser automatisk både vekt og antall elementer som er valgt, samtidig som den viser ledig kapasitet som er igjen. Figur 16. Lottingvindu For å få oversikt over nøyaktigere transport informasjon, med både elementenes lengde, vekt og navn eksporteres lotting informasjon til Microsoft Excel ark. Ark som vi brukte er tilpasset for Contiga AS sine prosjekter. 15

16 Figur 17. Contiga s transportliste For å få bedre oversikt over elementer som ikke har blitt plassert på lastebiler har Tekla laget Object Representasjon som skiller Lotter med forskjellige farger og en som viser elementer som ennå ikke har fått tildelt lott. Task Manager er verktøy for entreprenører og prosjektledere. Med den kan man knytte sammen tidsplanlagte oppgaver med en 3D Tekla Structures modell og kontrollere framgang på byggeplassen gjennom hele prosjektet. Det kan lages en egen framgangsplan i Tekla s versjon av Task Manager eller så går det å importere planer fra andre planleggingsprogrammer som for eksempel Microsoft Office Project eller Primavera P6. Dette gir mulighet til lett samarbeid mellom prosjektplanleggere og anleggsledere selv om begge parter ikke bruker Tekla som planleggings verktøy i utgangspunkt. Task Manager gir animert informasjon noe som gjør det lettere å se prosjektets helhet. Selve oppbygningen av Task Manager ligner mye på andre planleggings programmer, den inneholder task liste med aktuelle datoer og resurs bruk, og gant diagram med oppfølgings muligheter. Figur 18. Markert oppgave i Task Manager viser hvilke elementer som er knyttet til Tekla modellen 16

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. avtale med samarbeidspartner. Prosjektering av Coop Dokka H06E01

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. avtale med samarbeidspartner. Prosjektering av Coop Dokka H06E01 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori:

Detaljer

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo

Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo Eksamensoppgave 2013 -BIM-K Fagskolen i Oslo David Bakken BIM-K Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan en BIM modell

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!! Hovedprosjekt2015 HøgskoleniOsloogAkershus PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim PROSJEKT NR. Studieprogram:Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning PROSJEKT NR. 15 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer