Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren"

Transkript

1 Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren Produsert av: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ, Storbritannia Salg, kundetjeneste og teknisk støtte: T: +49 (0) F: +49 (0) E: E: AN000GSNO Rev.10/2013 Side 1 av 29

2 GeneMapper-analyse Introduksjon Følgende avsnitt beskriver prosedyrene for prøveanalyse av Elucigene QST*R-resultater med bruk av Applied Biosystems GeneMappers programvarepakker (versjon 3.7 eller større) og hvordan tabelldata plasseres i Excel-malen for QST*R-rapporter. Analyseprosessering Analyseprosesseringen av prøver er oppsummert i flytdiagrammet nedenfor: AN000GSNO Rev.10/2013 Side 2 av 29

3 GeneMapper Åpne programfilen GeneMapper og importer de nødvendige FSA-filene ved å klikke på knappen add samples to project (legg til prøver til prosjektet). Naviger til ønsket kjøringsmappe ved hjelp av mappetreet på venstre side i vinduet. Velg mappen og klikk på knappen Add to List >> (legg til på listen). Kjøringsmappen vises nå i vinduet samples to add (prøver som skal legges til). Et dobbeltklikk på kjøringsmappeikonet i dette vinduet viser alle FSA-filer som skal importeres (Figur 1). Prøvene blir deretter lagt til ved å klikke på knappen Add (legg til). Figur 1: Prøver som er klar til å legge til i prosjektet AN000GSNO Rev.10/2013 Side 3 av 29

4 Importere QST*R analyseinnstillinger i GeneMapper Manager (GeneMapperstyring) Det er nødvendig å importere QST*R-innstillingene for GeneMapper. Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for GeneMapper Manager (GeneMapper-styring). Innstillingene for QST*R GeneMapper er tilgjengelig fra Gen-Probes nettsted: 1. Åpne programmet GeneMapper Manager (GeneMapper-styring) ved å klikke på ikonet (Figur 2 og 3). Figur 2: Åpne GeneMapper Manager (GeneMapper-styring) Figur 3: Grensesnitt for GeneMapper Manager (GeneMapper-styring) AN000GSNO Rev.10/2013 Side 4 av 29

5 2. Velg kategorien Analysis Methods (analysemetoder) og klikk deretter på importknappen. 3. Naviger til og importer nødvendig(e) QST*R-fil(er) med analyseinnstillingene: 3130 eller 3500 (Figur 4). Figur 4: Importere analysemetoder 4. Gjenta fremgangsmåten, velg den aktuelle kategorien og importer korresponderende filer for: Table Settings (tabellinnstillinger) Plot Settings (plottinnstillinger) Size Standards (størrelsesstandarder) Merknad: Cluster Plot Settings (klyngeplot-innstillinger), Matrices (matriser), SNP Sets (SNP-sett) og Report Settings (rapportinnstillinger) krever ikke import av filer. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 5 av 29

6 Importere QST*R panelinnstillinger i Panel Manager (panelstyring) Det er nødvendig å importere QST*R panel- og bin-innstillinger for GeneMapper. Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for Panel Manager (panelstyring). QST*R GeneMapper panel- og bin-innstillinger er tilgjengelige fra Gen-Probes nettsted: 1. Åpne Panel Manager-programmet ved å klikke på -ikonet. 2. Klikk på Panel Manager (panelstyring) i venstre navigasjonsvindu. Panelstyringen vises nå uthevet i blå farge. 3. Velg File/Import Panels (fil/import paneler). Naviger til og importer GeneMapperpanelfilen anan000 gmbf*.txt (Figur 5). 4. Panelfilen vises nå i venstre navigasjonsvindu. Klikk på panelfilen og påse at den er uthevet i blå farge. 5. Velg File/Import Bin Set (fil/import bin-sett). Naviger til og importer bin-filen GeneMapper anan000 gmbf*.txt (Figur 6). 6. Klikk på Apply (bruk) og klikk deretter på OK. Figur 5: Importere QST*R panelfil AN000GSNO Rev.10/2013 Side 6 av 29

7 Figur 6: Importere QST*R bin-settfil Endre analyseparameterfilen Det er mulig at standard Analysis Ranges (analyseområder) i analyseinnstillingene for QST*R må endres for å redegjøre for lokale varianser i kjøringsforholdene. Minimum analyseområde avhenger av kapillaritet og polymeret som brukes under dataoppsamling. Vise dine gjeldende analyseinnstillinger: 1. Åpne GeneMapper Manager (GeneMapper-styring). 2. Velg kategorien Analysis Methods (analysemetoder). Den importerte QST*R-filen vil bli oppført som QSTR Analysis (QSTR-analyse). 3. Klikk på QSTR Analysis (QSTR-analyse). Raden blir nå uthevet. 4. Klikk på knappen Open (åpne) og velg kategorien Peak Detector (toppdetektor) (Figur 7). Analyseområdene er satt som standard til og avsluttes med AN000GSNO Rev.10/2013 Side 7 av 29

8 Figur 7: Analyseområde Finne riktig analyseområde for ditt laboratorium: 1. Dobbeltklikk på den importerte kjøringsmappen i hovedvinduet GeneMapper hvis du skal vise listen over FSA-filer den inneholder. 2. Velg en FSA-fil. 3. Et klikk på kategorien Raw data (rådata) viser elektroferogrammet over rådata. 4. Bruk den første toppen på størrelsesstandarden (for eksempel 75 bp GS500LIZ) som veiledning og bestem et datapunkt som er omtrent 100 datapunkt større (Figur 8). Dette bestemmer det laveste punktet i det analyserbare området. 5. Sørg for at maksimum analyseområde innbefatter den største toppen i størrelsesstandarden (for eksempel 500 bp GS500LIZ eller 600 bp GS600LIZv2). 6. Sett inn de nye verdiene QST*R analysefil (tilgang til filen beskrives ovenfor). AN000GSNO Rev.10/2013 Side 8 av 29

9 Figur 8: Finne minimumsområdet ved hjelp av prøverådata Analysere importerte QST*R-filer 1. I hovedvinduet for GeneMapper velges QST*R Table Settings (QST*R tabellinnstillinger) (Figur 9). Figur 9: Rullemenyen for QST*R Table settings (tabellinnstillinger) 2. I hovedvinduet for GeneMapper velges den første cellen under Analysis Method (analysemetode) og velg enten QSTR Analysis 3130 (QSTR-analyse 3130) eller QSTR Analysis 3500 (QSTR-analyse 3500) fra rullemenyen. Gjenta prosessen for størrelsesstandard, velg QSTRLIZ500 eller QSTRLIZ600 fra rullemenyen. 3. Velg QSTR gm* -panelet og klikk på det aktuelle underpanelet (Figur 10). 4. Fyll ut hver kolonne ved å velge kolonneoverskriften og bruke Ctrl-D -tastene. 5. Klikk på for å starte prøveanalysen. Tilordne prosjektnavn når du blir bedt om det. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 9 av 29

10 Figur 10: Velge innstillinger for QST*R-panelet Gjennomgå QST*R-data 1. Velg prøven som skal analyseres (uthev prøveraden). 2. Klikk på for å Display Plots (vise plotter). 3. Velg QST*R Plot settings (plottinnstillinger) (Figur 11). Figur 11: QST*R plottinnstillinger, rullemeny 4. Plottvinduet viser prøveprofil med tabulerte data (Figur 12). Minimum to topper for hver markør blir merket automatisk av GeneMapper. Hvis tre alleler er tilstede for en markør, skal den tredje umerkede toppen merkes manuelt (se: Manuell redigering av profiler). Merknad: Allelstørrelsesområdene for hver markør er basert på tidligere observerte data. Sjeldne alleler kan falle utenfor den gitte markørens størrelsesområdet og det kan være nødvendig å justere bin-settet i samsvar med dette. 5. Det anbefales at Single click editing (redigere med enkeltklikk) er aktivert i plottvinduet. Dette gjøres ved å velge Alleles/set click editing (alleler/still inn klikkredigering) og påse at dette alternativet er avmerket. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 10 av 29

11 Figur 12: Prøveplottvinduet viser merkede spordata og korrelerende genotypetabell AN000GSNO Rev.10/2013 Side 11 av 29

12 Manuell redigering av profiler ADVARSEL! GeneMapper tilordner bare etiketter for opptil 2 topper per markør. Manuell redigering av profiler kan derfor være nødvendig, det vil si ved tilordning av etiketter til 3. topper (hvis dette er tilstede) eller fjerne etiketter fra skyggebånd (stutter peaks). Du kan legge til en toppetikett ved å venstreklikke på den umerkede toppen. Du får mulighet til å legge til allelkommentar. Klikk på OK. Toppen vil nå bli merket med sin størrelse i basepar og dens toppområde. Tabellen vil automatisk inkorporere den nylig merkede toppen. Du kan fjerne en toppetikett ved å venstreklikke på toppetiketten. Du får mulighet til å slette en allelkommentar. Klikk på OK. Toppetiketten blir nå fjernet. Tabellen fjerner de slettede toppdataene automatisk. Det finnes mer informasjon om skåring av QST*R-prøver i Elucigene QST*R: Instructions for Use (Bruksanvisning) og Guide to Interpretation (veiledningsinstruksjoner) for tolkning, tilgjengelig fra Gen-Probes nettsted: Kopiere tabelldata 1. Uthev alle radene i tabellen nederst i plottvinduet. 2. Kopier de valgte radene ved bruk av Ctrl+C -tastene. QST*R rapportmal QST*R rapportmaler kan brukes til å bestemme topp-forholdene for en markør. Rapportmalen for hvert av produktene innen QST*R-området er tilgjengelig på Gen-Probes nettsted: 1. Åpne den aktuelle rapportmalfilen. 2. Hvis rapportmalen viser et sikkerhetsvarsel som angir at makroer har blitt deaktivert, klikk på alternativknappen som angitt i Figur Vinduet Security Options (sikkerhetsalternativ) vises (Figur 14). Velg alternativet Enable this content (aktiver dette innholdet) og klikk på OK. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 12 av 29

13 Figur 13: Sikkerhetsvarsel (deaktiverte makros) Figur 14: Vinduet Security Options (sikkerhetsalternativer) (for å aktivere makroer) 4. Velg arket Import GM (importer GM) og sørg for at celle A1 er valgt. 5. Lim inn tabelldata som er kopiert fra GeneMapper ved bruk av Ctrl+V -tastene og klikk umiddelbart på Sort -knappen (sorter) (Figur 15). Merknad: All data som er limt inn MÅ velges for at Sort -funksjonen skal kjøre. 6. Velg kategorien QSTR-GM (- angir hvilket regneark som er i bruk). Resultatrapporten inneholder nå all toppinformasjon og forhold for din prøve (Figur 16). AN000GSNO Rev.10/2013 Side 13 av 29

14 Figur 15: Eksempel på importert GeneMapper-tabell for QST*Rplusv2 Figur 16: Eksempel på QST*Rplusv2-rapport AN000GSNO Rev.10/2013 Side 14 av 29

15 Skåre rapporten 1. Trisomi bestemmes av enten: a) To topper med ujevn høyde, fordi den ene av toppene representerer to alleler som er vanlige hos begge foreldrene. I dette tilfellet blir forholdet mellom de to toppene klassifisert som 2:1 eller 1:2. Der A1/A2 gir et resultat i 1,8 til 2,4-området når toppen representerer allelen med kortest lengde, er større i området enn toppen som representerer allelen med den lengste lengden, eller der A1/A2 gir et resultat i 0,45 til 0,65-området når toppen som representerer allelen med den korteste lengden er mindre i området enn toppen som representerer allelen med den lengste lengden. I begge tilfeller vises Ratio (forhold) i kolonnen Warning (advarsel). b) Tre topper med sammenlignbare høyde er tilstede. Forholdet mellom toppene blir klassifisert som 1:1:1, og verdiene deres faller innenfor det normale 0,8-1,4-området (selv for alleler som er atskilt av mer enn 24 bp, er et allelforhold på opp til 1,5 akseptabelt). I dette tilfellet vises 3 Alleles (3 alleler) i kolonnen Warning (advarsel). 2. For å tolke et resultat som unormalt (det vil si trisomi er tilstede), er det nødvendig at minst to informative markører er forenlige med en triallelisk genotype der alle andre markører er uinformative. Det anbefales ikke å tolke et resultat som unormalt, basert på informasjon fra bare én markør. 3. For å tolke et resultat som normalt, er det nødvendig at minst to informative markører er forenlige med en diallelisk genotype, der alle andre markører er uinformative. Et normalt resultat angir det normale komplementet av to for kromosomene som er testet. 4. Toppområdeforholdene som faller mellom de normale og unormale områdene klassifiseres som ufullstendige. Ufullstendige resultater kan løses ved å bruke enkeltkromosomsettene. 5. Ved fravær av noen toppdata for en markør, vises Absent (fraværende) i varslingskolonnen. Denne advarselen blir rutinemessig observert ved fravær av Y- kromosommarkører. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 15 av 29

16 GeneMarker-analyse Introduksjon Følgende avsnitt beskriver prosedyrene for prøveanalyse av Elucigene QST*R-resultater ved bruk av SoftGenetics GeneMarker programvarepakker (versjon 1.65 og høyere). Bildene som brukes i dette avsnittet er tatt fra versjon 1.85 i GeneMarker-programvaren. Analyseprosessering Analyseprosesseringen av prøver er oppsummert i flytdiagrammet nedenfor: AN000GSNO Rev.10/2013 Side 16 av 29

17 Legge til prøvefiler i GeneMarker Åpne GeneMarker-programfilen, og velg Open Data (åpne data) ved ledeteksten. Boksen Open Data Files (åpne datafiler) vises. Klikk på Add (legg til)-knappen. Dialogboksen Open (åpne) vises. Navigere til katalogen som inneholder rådatafiler: Velg alle filene med CTRL+A eller bruk CTRL og/eller SHIFT-tastene for å velge individuelle prøver Klikk på knappen Open (åpne) i dialogboksen Open (åpne) De valgte filene vises i feltet Data File List (datafilliste) (Figur 1). Figur 1: Prøver lagt til på Data File (datafil)-listen Klikk på OK -knappen i boksen Open Data Files (åpne datafiler). Dette laster opp prøvene til GeneMarker. Programvaren vil deretter automatisk åpne vinduet Raw Data Analysis (rådataanalyse) (Figur 2). AN000GSNO Rev.10/2013 Side 17 av 29

18 Figur 2: Vinduet Raw Data Analysis (rådataanalyse) AN000GSNO Rev.10/2013 Side 18 av 29

19 Importere panelinnstillinger for QST*R GeneMarker Det er nødvendig å importere QST*R-panelinnstillingene for GeneMarker Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for Panel Editor (panelredigering). Panelinnstillingene for QST*R GeneMarker er tilgjengelige på Gen-Probes nettsted: Åpne Panel Editor (panelredigering) på rullemenyen Tools (verktøy). Figur 3: Velge panelredigering Velg Import Panels (importere paneler) fra rullemenyen File (fil). Figur 4: Importere paneler Naviger til og importer panelet, for eksempel anan0pl_gupf***.xml Merknad: * angir et tresifret versjonsnummer (for eksempel anan0pl_gupf002.xml) Gjenta prosessen etter behov for andre relevante panelfiler. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 19 av 29

20 Behandle data Når rådatafilene har blitt lastet opp til GeneMarker, er de klar til prosessering. Prosesseringstrinnet inkluderer applikasjon av størrelsesstandard, filtrering av støytopper og sammenligning med et kjent allelisk panel, hvis dette ønskes. GeneMarker kombinerer alle disse trinnene i ett lettvint verktøy, kalt Run Wizard (kjøringsveiviser) (Figur 5). Du får tilgang til Run Wizard (kjøringsveiviser) ved å ganske enkelt klikke på ikonet Run Project (kjør prosjekt) i hovedverktøylinjen. Run Wizard (kjøringsveiviser) opprette en Run Template (kjøringsmal) Det er nødvendig å opprette en kjøringsmal første gang denne programvaren brukes til å analysere QST*R-data. Dette gjøres gjennom Run Wizard (kjøringsveiviser). Du får tilgang til Run Wizard (kjøringsveiviser) ved å ganske enkelt klikke på ikonet Run Project (kjør prosjekt) i hovedverktøylinjen. Tilordne et malnavn, for eksempel QSTR Velg Panel, Size Standard (størrelsesstandard), Standard Colour (standardfarge) og Analysis Type (analysetype) som vist i figur 5 nedenfor Klikk på Save (lagre) for å lagre malen for fremtidige analyser Klikk på Next (neste) for å fortsette Figur 5: Run Wizard (kjøringsveileder) Malutvelgelsesvindu AN000GSNO Rev.10/2013 Side 20 av 29

21 Run Wizard (kjøringsveileder) Data Process (dataprosessering) Vinduet Data Process (dataprosessering) i Run Wizard (kjøringsveileder) gjør det mulig for brukeren å velge toppfiltreringsparametre. Velg de aktuelle analyseinnstillingene i dataprosesseringsvinduet som vist i figuren nedenfor Klikk på Next (neste) for å fortsette. Merknad: Innstillingene for analyseområde i rådataanalyseboksen varierer, avhengig av polymeret som brukes under datainnsamlingen. Operatøren bør velge en startdatapunktverdi som inkluderer standardtoppstørrelsen på 75 bp. Figur 6: Run Wizard (kjøringsveileder) Vinduet Data Process (dataprosessering) Merknad: For 3500 data økes Minimum Intensity (minimum intensitet) til 150. Run Wizard (kjøringsveileder) Ekstra innstillinger Det er ikke nødvendig med ekstra innstillinger ved utførelsen av QST*R-analysen. Klikk på OK for å fortsette. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 21 av 29

22 Figur 7: Run Wizard (kjøringsveileder) Ekstra innstillinger Databehandlingsboks Etter å ha klikket på OK i boksen Run Wizard Additional Settings (kjøringsveiviser ekstra innstillinger), vises boksen Data Processing (dataprosessering) (Figur 8). Rådataene behandles og ordnet etter størrelse, deretter brukes filtreringsparametrene og det valgte QST*R-panelet. Klikk på OK i dataprosesseringsboksen når analysen er ferdig. Figur 8: Databehandlingsboks AN000GSNO Rev.10/2013 Side 22 av 29

23 Hovedanalysevindu Hovedanalysevinduet (Figur 9) i GeneMarker har en brukervennlig utforming. Utformingen omfatter: Liste over prøvefiler vises på venstre side i vinduet. Synthetic Gel Image (syntetisk gel-bilde) vises øverst i vinduet. Data Electropherograms (dataelektroferogrammer) under gel-bildet. Report Table (rapporttabell) vises på høyre side i vinduet. I dette vinduet er det viktig å kontrollere at alle aktuelle topper i hver profil har blitt riktig beskrevet. Dobbeltklikk fortløpende på hver prøve i prøvefiltreet på venstre siden på skjermen. Høyreklikk på eventuelle aktuelle topper og velg fra alternativene i dialogboksen, for eksempel for å redigere eller slette allele, bekrefte eller avkrefte etter det som passer. Velg Applications (applikasjoner) på rullemenyen i hovedanalysevinduet øverst på skjermen. Velg Trisomy Analysis (trisomianalyse). Voksen Trisomy Analysis Settings (trisomianalyseinnstillinger) åpnes (Figur 10). Figur 9: Hovedanalysevindu AN000GSNO Rev.10/2013 Side 23 av 29

24 Figur 10: Innstillingsboks for trisomianalyse Merknad: For 3500 data økes Minimum Intensity (minimum intensitet) til 150. Trisomy Analysis Settings (innstillinger for trisomianalyse) I innstillingsboksen for trisomianalyse er to kategorier tilgjengelig: Analysis (Analysekategorien) Statistics Plot (Statistikkplottkategorien) Analysekategorien Analysekategorien angir de alternative terskelinnstillingene for trisomianalyse. Påse at BPG er valgt i analyseboksen og at følgende innstillinger vises. Peak Height (Topphøyde) 50: Minimumshøyde på 50 for at toppene skal benevnes. (150 hvis det brukes 3500 data) Height Ratio (Høydeforhold) 30 %: Maksimum prosent av hovedtoppen som den andre toppen må nå for at to alleler skal bli identifisert. Quantification by Peak Area (Kvantifisering etter toppområde). Shorter Length/Longer Length (Kortere lengde/lengre lengde valgt). Trisomy Ratio (Trisomitersklene) er 0,80-1,40. Apply Linear Correction (Bruk bortvalgt Linear Correction) er bortvalgt. Klikk på OK. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 24 av 29

25 Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) (Figur 11) gjør det mulig for operatøren å gjennomgå QST*R-prøvedata og vise forholdet mellom topper for hver markør og få tilgang til GeneMarker-rapporten. Det finnes flere skjermer som hjelper operatøren med dataanalysen: Disse er: Sample List (prøveliste) Elektroferogram Ratio Plot (forholdsplott) Rapporttabell Figur 11: Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) Du finner mer detaljert informasjon om trisomianalysekarakteristikker og bruk av disse i GeneMarker Manual (GeneMarker-håndboken). AN000GSNO Rev.10/2013 Side 25 av 29

26 GeneMarker-rapport GeneMarker inkluderer en rapportmal som er kompatibel med Elucigene QST*R-settene. Du får tilgang til rapporten ved å klikke på ikonet Print (skriv ut) på verktøylinjen øverst til venstre for trisomianalysevinduet. Dette åpner vinduet Trisomy Print Settings (innstillinger for trisomiutskrift) (Figur 12). Vinduet Trisomy Print Settings (trisomiutskriftsinnstillinger) Trisomiutskriftsinnstillingene beskriver i detalj alternativene ved inkludering og visualisering av prøvedata i GeneMarker-rapporten. Velg alternativene som vist i Figur 12. Påse at Custom Size Range (Tilpasset størrelsesområde) er innstilt på 98 bp (Start) og 510 bp (End). Figur 12: Vinduet Trisomy Print Settings (trisomiutskriftsinnstillinger) AN000GSNO Rev.10/2013 Side 26 av 29

27 Forhåndsvise GeneMarker Klikk på Preview (Forhåndsvisning) for å vise GeneMarker-rapporten (Figur 13). I dette vinduet kan operatøren gjennomgå og skrive ut toppdata fra hver prøve på tvers av alle markører og lage en enkel prøverapport på én eller to sider. Figur 13: GeneMarker-rapport GeneMarker-rapporten inkluderer følgende funksjoner: Rapportoverskrift: Inneholder informasjon om analyse, prosjekt, prøve og parametre. Underskriftboks: Dato og initial plass til rapportgranskere. Elektroferogram: Ligner trisomianalysevinduet, viser alle farger i prøvesporingen. Rapporttabell: Viser valgte topp- og markørverdier for gjeldende prøve. Trisomiresultatene vises med grå farge. Det finnes en ekstra kontrollkolonne for granskerens initialer. Korrigert forholdsplott: Inneholder hele datasettets plottpunkter for alle markører i farge. Symbolformene representerer forskjellige markører og kan tydes fra Symbol-raden i rapporttabellen. Gule symboler representerer datapunkter for den gjeldende prøven. Symboler med røde konturer representerer trisomiresultater. Merknad: Det korrigerte forholdsplottet vises på side 2 for hver prøve, bare når forholdsplottet er valgt i innstillingsboksen for utskrift av trisomirapporter. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 27 av 29

28 Toppetiketter Toppetikettene er fargekodet i samsvar med kvaliteten på samsvaret mellom de detekterte toppene og observerte panel-bins. I elektroferogrammet er markørene horisontale grå streker og senteret i toppene er markert med en vertikal grå strek. Topper som faller utenfor markørene eller bins i panelet er merket med rød farge som Off Ladder (utenfor stigen) ( OL ). Merknad: Varianter i maskinpolymertype og størrelsesstandard kan gjøre det nødvendig å optimalisere markør-bins slik at programvaren kan tilpasses kjøringsforholdene som blir brukt. Mer informasjon om endring av panel-bins finnes i GeneMarker Manual (GeneMarker-håndboken) som følger med programvaren. Skåre rapporten Generelle, detaljerte retningslinjer for analyse finnes i avsnittet Analysis and Interpretation of Results (analyse og tolkning av resultater) i Instructions for Use (bruksanvisning) på Gen-Probes nettsted: 1. Trisomi bestemmes av enten: a) To topper med ulik høyde, fordi én av toppene representerer to alleler, som er felles for én eller begge foreldrene. I dette tilfellet blir forholdet mellom de to toppene klassifisert som 2:1 eller 1:2. Der A1/A2 gir et resultat i 1,8 til 2,4-området når toppen representerer allelen med kortest lengde, er større i området enn toppen som representerer allelen med den lengste lengden, eller der A1/A2 gir et resultat i 0,45 til 0,65-området når toppen som representerer allelen med den korteste lengden er mindre i området enn toppen som representerer allelen med den lengste lengden. b) Tre topper med sammenlignbare høyde er tilstede. Forholdet mellom toppene blir klassifisert som 1:1:1, og verdiene deres faller innenfor det normale 0,8-1,4-området (selv for alleler som er atskilt av mer enn 24 bp, er et allelforhold på opp til 1,5 akseptabelt). Merknad: Markørene blir skravert med grå farge i rapporttabellen hvis: Toppforholdet for en markør faller utenfor de forhåndsdefinerte grensene (0,8 og 1,4). Tre alleler blir detektert. 2. For å tolke et resultat som unormalt (det vil si trisomi er tilstede), er det nødvendig at minst to informative markører er forenlige med en triallelisk genotype der alle andre markører er uinformative. Det anbefales ikke å tolke et resultat som unormalt, basert på informasjon fra bare én markør. 3. For å tolke et resultat som normalt, er det nødvendig med minst to informative markører som er forenlige med en diallelisk genotype og alle andre markører som uinformative. Et normalt resultat angir det normale komplementet av to for kromosomene som er testet. 4. Toppområdeforholdene som faller mellom de normale og unormale områdene klassifiseres som ufullstendige. Ufullstendige resultater kan løses ved å bruke enkeltkromosomsettene. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 28 av 29

29 ELUCIGENE og QST*R er varemerker for Gen-Probe Life Sciences Ltd. GENEMAPPER er et varemerke for Life Technologies Corporation. GENEMARKER er et varemerke for SoftGenetics Corporation. Merknad til kjøperen: Begrenset lisens Polynucleotider merket med VIC-, NED - og PET farger og/eller bruk av disse kan være dekket av en eller flere patenter som eies av Applied Biosystems, LLC. Kjøpesummen for dette produktet inkluderer begrensede, uoverførbare rettigheter under visse krav i visse patenter tilhørende Applied Biosystems, LLC om å bruke denne produktmengden kun for kjøperens aktiviteter i forbindelse med deteksjon av mål innen human diagnostikk-feltet. Ingen andre rettigheter er overført. Mer informasjon om kjøp av lisenser i forbindelse med fargene nevnt ovenfor, kan fås ved å kontakte Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA. Copyright 2013 Gen-Probe Life Sciences Ltd. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 29 av 29

Elucigene CF-EU2v1 Veiledning til analyseprogramvaren

Elucigene CF-EU2v1 Veiledning til analyseprogramvaren Elucigene CF-EU2v1 Veiledning til analyseprogramvaren Fremstilt av: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Heron House Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ Salg, kundetjeneste og teknisk

Detaljer

Elucigene QST*R-21 Euplex Bruksanvisning

Elucigene QST*R-21 Euplex Bruksanvisning Elucigene QST*R-21 Euplex Bruksanvisning Produkt Størrelse Katalogkode Elucigene QST*R-21 Euplex 10 tester ANE21BX Til in vitro-diagnostisk bruk Fremstilt av: Elucigene Diagnostics Citylabs Nelson Street

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning

Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning NO Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning Introduksjon Den makrobaserte tasteadministratoren er en spesiell type programvare for tegneplater. Ved hjelp av den makrobaserte tasteadministratoren,

Detaljer

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Innhold Innledning side 3 DM plakater for utskrift side 6 Endre pris på DM plakater side 9 Plakatmaler side 14 Avansert redigering side 27 Lage plakat med produktsøk

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

Redigere bibliografisk post

Redigere bibliografisk post Redigere bibliografisk post Dato: 2015-03-09 Denne veiledningen beskriver ulike måter en kan endre eller legge til data på en bibliografisk post. Merknad: For å redigere bibliografiske data må en ha en

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Hvordan lage et eget objekt av krana

Hvordan lage et eget objekt av krana Hvordan lage et eget objekt av krana Dvs: Laging av egne 2D og 3D-symboler til kranas dialogboks. Innhold Lagre som nytt objekt... 2 Tegne omrisset av krana... 5 Fyllverktøyet... 9 GDL-mastervindu... 10

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Enkle tavler kan brukes for å skrive korte setninger om et spesielt emne. I dette eksemplet vil vi lage et miljø med en enkel tavle for å skrive setninger

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 17. november 2017

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 17. november 2017 BEGYNNERKURS I SPSS Anne Schad Bergsaker 17. november 2017 FØR VI BEGYNNER... LÆRINGSMÅL 1. Kjenne til og kunne navigere mellom de ulike delene/ vinduene i SPSS, og vite forskjellen på dem 2. Kunne skrive

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-877-668-21 (1) Printer Driver Innstillingsveiledning Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Noen ArcGIS-operasjoner

Noen ArcGIS-operasjoner Noen ArcGIS-operasjoner Innhold Definere hvilke data i kartlaget du vil jobbe med... 2 Endre symbol... 3 Vise prøvenummer på kartet... 4 Flytte eksisterende punkter... 4 Sette inn nye punkter/flater (lage

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Matchfunksjon i Excel En rask innføring i matching av informasjon i Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Matche med Excel Utgangspunkt Når man skal foreta en førstegangsinnleggelse i NOBB mediabank,

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Veiledning for Infoserver Citrix

Veiledning for Infoserver Citrix Veiledning for Infoserver Citrix www.safetycomputing.com Kopirett 2014 Safety Computing. Alle rettigheter reservert. Safety Computing AS - Organisasjonsnummer: 992 508 191 Innhold 1. Oppkobling til Infoserver

Detaljer

Workflow Hvordan finne en bibliografisk post som utgangspunkt for bestilling

Workflow Hvordan finne en bibliografisk post som utgangspunkt for bestilling Workflow Hvordan finne en bibliografisk post som utgangspunkt for bestilling Dato: 2015-03-09 I denne veiledninga beskrives hvordan du kan finne en bibliografisk post, som du trenger for å bestille et

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

1. Opprette Workspace: Velg File, New Workspace. Angi Workspace name og location (hvor filene skal lagres). Trykk OK

1. Opprette Workspace: Velg File, New Workspace. Angi Workspace name og location (hvor filene skal lagres). Trykk OK Hvordan kjøre analyse av Aker H3 semi submersible, med offbody points Dette er en guide til hvordan gjøre en Wadam analyse i HydroD. Vi har tatt utgangspunkt i en modell av en Aker H3 semisub, og du vil

Detaljer

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygun Kallevik Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Sengepostliste egenskaper (0415)

Sengepostliste egenskaper (0415) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Sengepostlisten i

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin Oppretting av renn med VOLA timing Dette er en prosedyre for oppretting av renn med bakgrunn i alders bestemte klasser med påmelding via Sportsadmin. For opplysninger om enkelt funksjoner utover det jeg

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer