Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren"

Transkript

1 Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren Produsert av: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ, Storbritannia Salg, kundetjeneste og teknisk støtte: T: +49 (0) F: +49 (0) E: E: AN000GSNO Rev.10/2013 Side 1 av 29

2 GeneMapper-analyse Introduksjon Følgende avsnitt beskriver prosedyrene for prøveanalyse av Elucigene QST*R-resultater med bruk av Applied Biosystems GeneMappers programvarepakker (versjon 3.7 eller større) og hvordan tabelldata plasseres i Excel-malen for QST*R-rapporter. Analyseprosessering Analyseprosesseringen av prøver er oppsummert i flytdiagrammet nedenfor: AN000GSNO Rev.10/2013 Side 2 av 29

3 GeneMapper Åpne programfilen GeneMapper og importer de nødvendige FSA-filene ved å klikke på knappen add samples to project (legg til prøver til prosjektet). Naviger til ønsket kjøringsmappe ved hjelp av mappetreet på venstre side i vinduet. Velg mappen og klikk på knappen Add to List >> (legg til på listen). Kjøringsmappen vises nå i vinduet samples to add (prøver som skal legges til). Et dobbeltklikk på kjøringsmappeikonet i dette vinduet viser alle FSA-filer som skal importeres (Figur 1). Prøvene blir deretter lagt til ved å klikke på knappen Add (legg til). Figur 1: Prøver som er klar til å legge til i prosjektet AN000GSNO Rev.10/2013 Side 3 av 29

4 Importere QST*R analyseinnstillinger i GeneMapper Manager (GeneMapperstyring) Det er nødvendig å importere QST*R-innstillingene for GeneMapper. Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for GeneMapper Manager (GeneMapper-styring). Innstillingene for QST*R GeneMapper er tilgjengelig fra Gen-Probes nettsted: 1. Åpne programmet GeneMapper Manager (GeneMapper-styring) ved å klikke på ikonet (Figur 2 og 3). Figur 2: Åpne GeneMapper Manager (GeneMapper-styring) Figur 3: Grensesnitt for GeneMapper Manager (GeneMapper-styring) AN000GSNO Rev.10/2013 Side 4 av 29

5 2. Velg kategorien Analysis Methods (analysemetoder) og klikk deretter på importknappen. 3. Naviger til og importer nødvendig(e) QST*R-fil(er) med analyseinnstillingene: 3130 eller 3500 (Figur 4). Figur 4: Importere analysemetoder 4. Gjenta fremgangsmåten, velg den aktuelle kategorien og importer korresponderende filer for: Table Settings (tabellinnstillinger) Plot Settings (plottinnstillinger) Size Standards (størrelsesstandarder) Merknad: Cluster Plot Settings (klyngeplot-innstillinger), Matrices (matriser), SNP Sets (SNP-sett) og Report Settings (rapportinnstillinger) krever ikke import av filer. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 5 av 29

6 Importere QST*R panelinnstillinger i Panel Manager (panelstyring) Det er nødvendig å importere QST*R panel- og bin-innstillinger for GeneMapper. Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for Panel Manager (panelstyring). QST*R GeneMapper panel- og bin-innstillinger er tilgjengelige fra Gen-Probes nettsted: 1. Åpne Panel Manager-programmet ved å klikke på -ikonet. 2. Klikk på Panel Manager (panelstyring) i venstre navigasjonsvindu. Panelstyringen vises nå uthevet i blå farge. 3. Velg File/Import Panels (fil/import paneler). Naviger til og importer GeneMapperpanelfilen anan000 gmbf*.txt (Figur 5). 4. Panelfilen vises nå i venstre navigasjonsvindu. Klikk på panelfilen og påse at den er uthevet i blå farge. 5. Velg File/Import Bin Set (fil/import bin-sett). Naviger til og importer bin-filen GeneMapper anan000 gmbf*.txt (Figur 6). 6. Klikk på Apply (bruk) og klikk deretter på OK. Figur 5: Importere QST*R panelfil AN000GSNO Rev.10/2013 Side 6 av 29

7 Figur 6: Importere QST*R bin-settfil Endre analyseparameterfilen Det er mulig at standard Analysis Ranges (analyseområder) i analyseinnstillingene for QST*R må endres for å redegjøre for lokale varianser i kjøringsforholdene. Minimum analyseområde avhenger av kapillaritet og polymeret som brukes under dataoppsamling. Vise dine gjeldende analyseinnstillinger: 1. Åpne GeneMapper Manager (GeneMapper-styring). 2. Velg kategorien Analysis Methods (analysemetoder). Den importerte QST*R-filen vil bli oppført som QSTR Analysis (QSTR-analyse). 3. Klikk på QSTR Analysis (QSTR-analyse). Raden blir nå uthevet. 4. Klikk på knappen Open (åpne) og velg kategorien Peak Detector (toppdetektor) (Figur 7). Analyseområdene er satt som standard til og avsluttes med AN000GSNO Rev.10/2013 Side 7 av 29

8 Figur 7: Analyseområde Finne riktig analyseområde for ditt laboratorium: 1. Dobbeltklikk på den importerte kjøringsmappen i hovedvinduet GeneMapper hvis du skal vise listen over FSA-filer den inneholder. 2. Velg en FSA-fil. 3. Et klikk på kategorien Raw data (rådata) viser elektroferogrammet over rådata. 4. Bruk den første toppen på størrelsesstandarden (for eksempel 75 bp GS500LIZ) som veiledning og bestem et datapunkt som er omtrent 100 datapunkt større (Figur 8). Dette bestemmer det laveste punktet i det analyserbare området. 5. Sørg for at maksimum analyseområde innbefatter den største toppen i størrelsesstandarden (for eksempel 500 bp GS500LIZ eller 600 bp GS600LIZv2). 6. Sett inn de nye verdiene QST*R analysefil (tilgang til filen beskrives ovenfor). AN000GSNO Rev.10/2013 Side 8 av 29

9 Figur 8: Finne minimumsområdet ved hjelp av prøverådata Analysere importerte QST*R-filer 1. I hovedvinduet for GeneMapper velges QST*R Table Settings (QST*R tabellinnstillinger) (Figur 9). Figur 9: Rullemenyen for QST*R Table settings (tabellinnstillinger) 2. I hovedvinduet for GeneMapper velges den første cellen under Analysis Method (analysemetode) og velg enten QSTR Analysis 3130 (QSTR-analyse 3130) eller QSTR Analysis 3500 (QSTR-analyse 3500) fra rullemenyen. Gjenta prosessen for størrelsesstandard, velg QSTRLIZ500 eller QSTRLIZ600 fra rullemenyen. 3. Velg QSTR gm* -panelet og klikk på det aktuelle underpanelet (Figur 10). 4. Fyll ut hver kolonne ved å velge kolonneoverskriften og bruke Ctrl-D -tastene. 5. Klikk på for å starte prøveanalysen. Tilordne prosjektnavn når du blir bedt om det. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 9 av 29

10 Figur 10: Velge innstillinger for QST*R-panelet Gjennomgå QST*R-data 1. Velg prøven som skal analyseres (uthev prøveraden). 2. Klikk på for å Display Plots (vise plotter). 3. Velg QST*R Plot settings (plottinnstillinger) (Figur 11). Figur 11: QST*R plottinnstillinger, rullemeny 4. Plottvinduet viser prøveprofil med tabulerte data (Figur 12). Minimum to topper for hver markør blir merket automatisk av GeneMapper. Hvis tre alleler er tilstede for en markør, skal den tredje umerkede toppen merkes manuelt (se: Manuell redigering av profiler). Merknad: Allelstørrelsesområdene for hver markør er basert på tidligere observerte data. Sjeldne alleler kan falle utenfor den gitte markørens størrelsesområdet og det kan være nødvendig å justere bin-settet i samsvar med dette. 5. Det anbefales at Single click editing (redigere med enkeltklikk) er aktivert i plottvinduet. Dette gjøres ved å velge Alleles/set click editing (alleler/still inn klikkredigering) og påse at dette alternativet er avmerket. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 10 av 29

11 Figur 12: Prøveplottvinduet viser merkede spordata og korrelerende genotypetabell AN000GSNO Rev.10/2013 Side 11 av 29

12 Manuell redigering av profiler ADVARSEL! GeneMapper tilordner bare etiketter for opptil 2 topper per markør. Manuell redigering av profiler kan derfor være nødvendig, det vil si ved tilordning av etiketter til 3. topper (hvis dette er tilstede) eller fjerne etiketter fra skyggebånd (stutter peaks). Du kan legge til en toppetikett ved å venstreklikke på den umerkede toppen. Du får mulighet til å legge til allelkommentar. Klikk på OK. Toppen vil nå bli merket med sin størrelse i basepar og dens toppområde. Tabellen vil automatisk inkorporere den nylig merkede toppen. Du kan fjerne en toppetikett ved å venstreklikke på toppetiketten. Du får mulighet til å slette en allelkommentar. Klikk på OK. Toppetiketten blir nå fjernet. Tabellen fjerner de slettede toppdataene automatisk. Det finnes mer informasjon om skåring av QST*R-prøver i Elucigene QST*R: Instructions for Use (Bruksanvisning) og Guide to Interpretation (veiledningsinstruksjoner) for tolkning, tilgjengelig fra Gen-Probes nettsted: Kopiere tabelldata 1. Uthev alle radene i tabellen nederst i plottvinduet. 2. Kopier de valgte radene ved bruk av Ctrl+C -tastene. QST*R rapportmal QST*R rapportmaler kan brukes til å bestemme topp-forholdene for en markør. Rapportmalen for hvert av produktene innen QST*R-området er tilgjengelig på Gen-Probes nettsted: 1. Åpne den aktuelle rapportmalfilen. 2. Hvis rapportmalen viser et sikkerhetsvarsel som angir at makroer har blitt deaktivert, klikk på alternativknappen som angitt i Figur Vinduet Security Options (sikkerhetsalternativ) vises (Figur 14). Velg alternativet Enable this content (aktiver dette innholdet) og klikk på OK. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 12 av 29

13 Figur 13: Sikkerhetsvarsel (deaktiverte makros) Figur 14: Vinduet Security Options (sikkerhetsalternativer) (for å aktivere makroer) 4. Velg arket Import GM (importer GM) og sørg for at celle A1 er valgt. 5. Lim inn tabelldata som er kopiert fra GeneMapper ved bruk av Ctrl+V -tastene og klikk umiddelbart på Sort -knappen (sorter) (Figur 15). Merknad: All data som er limt inn MÅ velges for at Sort -funksjonen skal kjøre. 6. Velg kategorien QSTR-GM (- angir hvilket regneark som er i bruk). Resultatrapporten inneholder nå all toppinformasjon og forhold for din prøve (Figur 16). AN000GSNO Rev.10/2013 Side 13 av 29

14 Figur 15: Eksempel på importert GeneMapper-tabell for QST*Rplusv2 Figur 16: Eksempel på QST*Rplusv2-rapport AN000GSNO Rev.10/2013 Side 14 av 29

15 Skåre rapporten 1. Trisomi bestemmes av enten: a) To topper med ujevn høyde, fordi den ene av toppene representerer to alleler som er vanlige hos begge foreldrene. I dette tilfellet blir forholdet mellom de to toppene klassifisert som 2:1 eller 1:2. Der A1/A2 gir et resultat i 1,8 til 2,4-området når toppen representerer allelen med kortest lengde, er større i området enn toppen som representerer allelen med den lengste lengden, eller der A1/A2 gir et resultat i 0,45 til 0,65-området når toppen som representerer allelen med den korteste lengden er mindre i området enn toppen som representerer allelen med den lengste lengden. I begge tilfeller vises Ratio (forhold) i kolonnen Warning (advarsel). b) Tre topper med sammenlignbare høyde er tilstede. Forholdet mellom toppene blir klassifisert som 1:1:1, og verdiene deres faller innenfor det normale 0,8-1,4-området (selv for alleler som er atskilt av mer enn 24 bp, er et allelforhold på opp til 1,5 akseptabelt). I dette tilfellet vises 3 Alleles (3 alleler) i kolonnen Warning (advarsel). 2. For å tolke et resultat som unormalt (det vil si trisomi er tilstede), er det nødvendig at minst to informative markører er forenlige med en triallelisk genotype der alle andre markører er uinformative. Det anbefales ikke å tolke et resultat som unormalt, basert på informasjon fra bare én markør. 3. For å tolke et resultat som normalt, er det nødvendig at minst to informative markører er forenlige med en diallelisk genotype, der alle andre markører er uinformative. Et normalt resultat angir det normale komplementet av to for kromosomene som er testet. 4. Toppområdeforholdene som faller mellom de normale og unormale områdene klassifiseres som ufullstendige. Ufullstendige resultater kan løses ved å bruke enkeltkromosomsettene. 5. Ved fravær av noen toppdata for en markør, vises Absent (fraværende) i varslingskolonnen. Denne advarselen blir rutinemessig observert ved fravær av Y- kromosommarkører. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 15 av 29

16 GeneMarker-analyse Introduksjon Følgende avsnitt beskriver prosedyrene for prøveanalyse av Elucigene QST*R-resultater ved bruk av SoftGenetics GeneMarker programvarepakker (versjon 1.65 og høyere). Bildene som brukes i dette avsnittet er tatt fra versjon 1.85 i GeneMarker-programvaren. Analyseprosessering Analyseprosesseringen av prøver er oppsummert i flytdiagrammet nedenfor: AN000GSNO Rev.10/2013 Side 16 av 29

17 Legge til prøvefiler i GeneMarker Åpne GeneMarker-programfilen, og velg Open Data (åpne data) ved ledeteksten. Boksen Open Data Files (åpne datafiler) vises. Klikk på Add (legg til)-knappen. Dialogboksen Open (åpne) vises. Navigere til katalogen som inneholder rådatafiler: Velg alle filene med CTRL+A eller bruk CTRL og/eller SHIFT-tastene for å velge individuelle prøver Klikk på knappen Open (åpne) i dialogboksen Open (åpne) De valgte filene vises i feltet Data File List (datafilliste) (Figur 1). Figur 1: Prøver lagt til på Data File (datafil)-listen Klikk på OK -knappen i boksen Open Data Files (åpne datafiler). Dette laster opp prøvene til GeneMarker. Programvaren vil deretter automatisk åpne vinduet Raw Data Analysis (rådataanalyse) (Figur 2). AN000GSNO Rev.10/2013 Side 17 av 29

18 Figur 2: Vinduet Raw Data Analysis (rådataanalyse) AN000GSNO Rev.10/2013 Side 18 av 29

19 Importere panelinnstillinger for QST*R GeneMarker Det er nødvendig å importere QST*R-panelinnstillingene for GeneMarker Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for Panel Editor (panelredigering). Panelinnstillingene for QST*R GeneMarker er tilgjengelige på Gen-Probes nettsted: Åpne Panel Editor (panelredigering) på rullemenyen Tools (verktøy). Figur 3: Velge panelredigering Velg Import Panels (importere paneler) fra rullemenyen File (fil). Figur 4: Importere paneler Naviger til og importer panelet, for eksempel anan0pl_gupf***.xml Merknad: * angir et tresifret versjonsnummer (for eksempel anan0pl_gupf002.xml) Gjenta prosessen etter behov for andre relevante panelfiler. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 19 av 29

20 Behandle data Når rådatafilene har blitt lastet opp til GeneMarker, er de klar til prosessering. Prosesseringstrinnet inkluderer applikasjon av størrelsesstandard, filtrering av støytopper og sammenligning med et kjent allelisk panel, hvis dette ønskes. GeneMarker kombinerer alle disse trinnene i ett lettvint verktøy, kalt Run Wizard (kjøringsveiviser) (Figur 5). Du får tilgang til Run Wizard (kjøringsveiviser) ved å ganske enkelt klikke på ikonet Run Project (kjør prosjekt) i hovedverktøylinjen. Run Wizard (kjøringsveiviser) opprette en Run Template (kjøringsmal) Det er nødvendig å opprette en kjøringsmal første gang denne programvaren brukes til å analysere QST*R-data. Dette gjøres gjennom Run Wizard (kjøringsveiviser). Du får tilgang til Run Wizard (kjøringsveiviser) ved å ganske enkelt klikke på ikonet Run Project (kjør prosjekt) i hovedverktøylinjen. Tilordne et malnavn, for eksempel QSTR Velg Panel, Size Standard (størrelsesstandard), Standard Colour (standardfarge) og Analysis Type (analysetype) som vist i figur 5 nedenfor Klikk på Save (lagre) for å lagre malen for fremtidige analyser Klikk på Next (neste) for å fortsette Figur 5: Run Wizard (kjøringsveileder) Malutvelgelsesvindu AN000GSNO Rev.10/2013 Side 20 av 29

21 Run Wizard (kjøringsveileder) Data Process (dataprosessering) Vinduet Data Process (dataprosessering) i Run Wizard (kjøringsveileder) gjør det mulig for brukeren å velge toppfiltreringsparametre. Velg de aktuelle analyseinnstillingene i dataprosesseringsvinduet som vist i figuren nedenfor Klikk på Next (neste) for å fortsette. Merknad: Innstillingene for analyseområde i rådataanalyseboksen varierer, avhengig av polymeret som brukes under datainnsamlingen. Operatøren bør velge en startdatapunktverdi som inkluderer standardtoppstørrelsen på 75 bp. Figur 6: Run Wizard (kjøringsveileder) Vinduet Data Process (dataprosessering) Merknad: For 3500 data økes Minimum Intensity (minimum intensitet) til 150. Run Wizard (kjøringsveileder) Ekstra innstillinger Det er ikke nødvendig med ekstra innstillinger ved utførelsen av QST*R-analysen. Klikk på OK for å fortsette. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 21 av 29

22 Figur 7: Run Wizard (kjøringsveileder) Ekstra innstillinger Databehandlingsboks Etter å ha klikket på OK i boksen Run Wizard Additional Settings (kjøringsveiviser ekstra innstillinger), vises boksen Data Processing (dataprosessering) (Figur 8). Rådataene behandles og ordnet etter størrelse, deretter brukes filtreringsparametrene og det valgte QST*R-panelet. Klikk på OK i dataprosesseringsboksen når analysen er ferdig. Figur 8: Databehandlingsboks AN000GSNO Rev.10/2013 Side 22 av 29

23 Hovedanalysevindu Hovedanalysevinduet (Figur 9) i GeneMarker har en brukervennlig utforming. Utformingen omfatter: Liste over prøvefiler vises på venstre side i vinduet. Synthetic Gel Image (syntetisk gel-bilde) vises øverst i vinduet. Data Electropherograms (dataelektroferogrammer) under gel-bildet. Report Table (rapporttabell) vises på høyre side i vinduet. I dette vinduet er det viktig å kontrollere at alle aktuelle topper i hver profil har blitt riktig beskrevet. Dobbeltklikk fortløpende på hver prøve i prøvefiltreet på venstre siden på skjermen. Høyreklikk på eventuelle aktuelle topper og velg fra alternativene i dialogboksen, for eksempel for å redigere eller slette allele, bekrefte eller avkrefte etter det som passer. Velg Applications (applikasjoner) på rullemenyen i hovedanalysevinduet øverst på skjermen. Velg Trisomy Analysis (trisomianalyse). Voksen Trisomy Analysis Settings (trisomianalyseinnstillinger) åpnes (Figur 10). Figur 9: Hovedanalysevindu AN000GSNO Rev.10/2013 Side 23 av 29

24 Figur 10: Innstillingsboks for trisomianalyse Merknad: For 3500 data økes Minimum Intensity (minimum intensitet) til 150. Trisomy Analysis Settings (innstillinger for trisomianalyse) I innstillingsboksen for trisomianalyse er to kategorier tilgjengelig: Analysis (Analysekategorien) Statistics Plot (Statistikkplottkategorien) Analysekategorien Analysekategorien angir de alternative terskelinnstillingene for trisomianalyse. Påse at BPG er valgt i analyseboksen og at følgende innstillinger vises. Peak Height (Topphøyde) 50: Minimumshøyde på 50 for at toppene skal benevnes. (150 hvis det brukes 3500 data) Height Ratio (Høydeforhold) 30 %: Maksimum prosent av hovedtoppen som den andre toppen må nå for at to alleler skal bli identifisert. Quantification by Peak Area (Kvantifisering etter toppområde). Shorter Length/Longer Length (Kortere lengde/lengre lengde valgt). Trisomy Ratio (Trisomitersklene) er 0,80-1,40. Apply Linear Correction (Bruk bortvalgt Linear Correction) er bortvalgt. Klikk på OK. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 24 av 29

25 Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) (Figur 11) gjør det mulig for operatøren å gjennomgå QST*R-prøvedata og vise forholdet mellom topper for hver markør og få tilgang til GeneMarker-rapporten. Det finnes flere skjermer som hjelper operatøren med dataanalysen: Disse er: Sample List (prøveliste) Elektroferogram Ratio Plot (forholdsplott) Rapporttabell Figur 11: Vinduet Trisomy Analysis (trisomianalyse) Du finner mer detaljert informasjon om trisomianalysekarakteristikker og bruk av disse i GeneMarker Manual (GeneMarker-håndboken). AN000GSNO Rev.10/2013 Side 25 av 29

26 GeneMarker-rapport GeneMarker inkluderer en rapportmal som er kompatibel med Elucigene QST*R-settene. Du får tilgang til rapporten ved å klikke på ikonet Print (skriv ut) på verktøylinjen øverst til venstre for trisomianalysevinduet. Dette åpner vinduet Trisomy Print Settings (innstillinger for trisomiutskrift) (Figur 12). Vinduet Trisomy Print Settings (trisomiutskriftsinnstillinger) Trisomiutskriftsinnstillingene beskriver i detalj alternativene ved inkludering og visualisering av prøvedata i GeneMarker-rapporten. Velg alternativene som vist i Figur 12. Påse at Custom Size Range (Tilpasset størrelsesområde) er innstilt på 98 bp (Start) og 510 bp (End). Figur 12: Vinduet Trisomy Print Settings (trisomiutskriftsinnstillinger) AN000GSNO Rev.10/2013 Side 26 av 29

27 Forhåndsvise GeneMarker Klikk på Preview (Forhåndsvisning) for å vise GeneMarker-rapporten (Figur 13). I dette vinduet kan operatøren gjennomgå og skrive ut toppdata fra hver prøve på tvers av alle markører og lage en enkel prøverapport på én eller to sider. Figur 13: GeneMarker-rapport GeneMarker-rapporten inkluderer følgende funksjoner: Rapportoverskrift: Inneholder informasjon om analyse, prosjekt, prøve og parametre. Underskriftboks: Dato og initial plass til rapportgranskere. Elektroferogram: Ligner trisomianalysevinduet, viser alle farger i prøvesporingen. Rapporttabell: Viser valgte topp- og markørverdier for gjeldende prøve. Trisomiresultatene vises med grå farge. Det finnes en ekstra kontrollkolonne for granskerens initialer. Korrigert forholdsplott: Inneholder hele datasettets plottpunkter for alle markører i farge. Symbolformene representerer forskjellige markører og kan tydes fra Symbol-raden i rapporttabellen. Gule symboler representerer datapunkter for den gjeldende prøven. Symboler med røde konturer representerer trisomiresultater. Merknad: Det korrigerte forholdsplottet vises på side 2 for hver prøve, bare når forholdsplottet er valgt i innstillingsboksen for utskrift av trisomirapporter. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 27 av 29

28 Toppetiketter Toppetikettene er fargekodet i samsvar med kvaliteten på samsvaret mellom de detekterte toppene og observerte panel-bins. I elektroferogrammet er markørene horisontale grå streker og senteret i toppene er markert med en vertikal grå strek. Topper som faller utenfor markørene eller bins i panelet er merket med rød farge som Off Ladder (utenfor stigen) ( OL ). Merknad: Varianter i maskinpolymertype og størrelsesstandard kan gjøre det nødvendig å optimalisere markør-bins slik at programvaren kan tilpasses kjøringsforholdene som blir brukt. Mer informasjon om endring av panel-bins finnes i GeneMarker Manual (GeneMarker-håndboken) som følger med programvaren. Skåre rapporten Generelle, detaljerte retningslinjer for analyse finnes i avsnittet Analysis and Interpretation of Results (analyse og tolkning av resultater) i Instructions for Use (bruksanvisning) på Gen-Probes nettsted: 1. Trisomi bestemmes av enten: a) To topper med ulik høyde, fordi én av toppene representerer to alleler, som er felles for én eller begge foreldrene. I dette tilfellet blir forholdet mellom de to toppene klassifisert som 2:1 eller 1:2. Der A1/A2 gir et resultat i 1,8 til 2,4-området når toppen representerer allelen med kortest lengde, er større i området enn toppen som representerer allelen med den lengste lengden, eller der A1/A2 gir et resultat i 0,45 til 0,65-området når toppen som representerer allelen med den korteste lengden er mindre i området enn toppen som representerer allelen med den lengste lengden. b) Tre topper med sammenlignbare høyde er tilstede. Forholdet mellom toppene blir klassifisert som 1:1:1, og verdiene deres faller innenfor det normale 0,8-1,4-området (selv for alleler som er atskilt av mer enn 24 bp, er et allelforhold på opp til 1,5 akseptabelt). Merknad: Markørene blir skravert med grå farge i rapporttabellen hvis: Toppforholdet for en markør faller utenfor de forhåndsdefinerte grensene (0,8 og 1,4). Tre alleler blir detektert. 2. For å tolke et resultat som unormalt (det vil si trisomi er tilstede), er det nødvendig at minst to informative markører er forenlige med en triallelisk genotype der alle andre markører er uinformative. Det anbefales ikke å tolke et resultat som unormalt, basert på informasjon fra bare én markør. 3. For å tolke et resultat som normalt, er det nødvendig med minst to informative markører som er forenlige med en diallelisk genotype og alle andre markører som uinformative. Et normalt resultat angir det normale komplementet av to for kromosomene som er testet. 4. Toppområdeforholdene som faller mellom de normale og unormale områdene klassifiseres som ufullstendige. Ufullstendige resultater kan løses ved å bruke enkeltkromosomsettene. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 28 av 29

29 ELUCIGENE og QST*R er varemerker for Gen-Probe Life Sciences Ltd. GENEMAPPER er et varemerke for Life Technologies Corporation. GENEMARKER er et varemerke for SoftGenetics Corporation. Merknad til kjøperen: Begrenset lisens Polynucleotider merket med VIC-, NED - og PET farger og/eller bruk av disse kan være dekket av en eller flere patenter som eies av Applied Biosystems, LLC. Kjøpesummen for dette produktet inkluderer begrensede, uoverførbare rettigheter under visse krav i visse patenter tilhørende Applied Biosystems, LLC om å bruke denne produktmengden kun for kjøperens aktiviteter i forbindelse med deteksjon av mål innen human diagnostikk-feltet. Ingen andre rettigheter er overført. Mer informasjon om kjøp av lisenser i forbindelse med fargene nevnt ovenfor, kan fås ved å kontakte Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA. Copyright 2013 Gen-Probe Life Sciences Ltd. AN000GSNO Rev.10/2013 Side 29 av 29

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8 Brukerhåndbok DYMO Label TM v.8 Copyright Varemerker 2012 Sanford, L.P. Med alle rettigheter. Revidert 6/11/2012. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Kapittel 2. Arbeide med dokumenter.. 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Laste

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

SatSYNC Brukerhåndbok

SatSYNC Brukerhåndbok SatSYNC Brukerhåndbok 1 P a g e Hurtig guide SatSYNC er en desktop applikasjon som lar deg overføre ruter, objekter av interesse (OOIs) og tilpassede POI ikoner mellom Active 10 og datamaskinen. Du kan

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Arbeide med dokumenter....... 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Endre standard

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

MiSeqDx -referanseveiledning

MiSeqDx -referanseveiledning MiSeqDx -referanseveiledning TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK ILLUMINA PROPRIETÆR Delenummer 15038353 Rev. B NOR Februar 2015 Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet for Illumina, Inc.

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

NORTHEAST MONITORING, INC.

NORTHEAST MONITORING, INC. NORTHEAST MONITORING, INC. PROGRAMVAREN HOLTER LX ANALYSIS Internasjonal brukerhåndbok Norsk versjon NorthEast Monitoring, Inc. 141 Parker Street, Suite 111 Telefon: [+1] 978-461-3992 Maynard, MA 01754

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Elektronisk brukerhåndbok

Elektronisk brukerhåndbok Elektronisk brukerhåndbok Innhold Velkommen til MiraScan 5.0! 7 Kontroller følgende før du starter 7 Klargjøre originaler for skanning 8 Hvis du skal skanne fotografier 8 Hvis du skal skanne bilder i en

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data?...2 2. Hvordan vaske dataene?...3 3. Formater

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer