Hvordan har E-CO Vannkraft tilpasset verktøy for langsiktig produksjonsplanlegging til eget bruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan har E-CO Vannkraft tilpasset verktøy for langsiktig produksjonsplanlegging til eget bruk"

Transkript

1 Seminar 16. november 2010: Kraftrelatert hydrologi, produksjonsplanlegging, meteorologi og klima Hvordan har tilpasset verktøy for langsiktig produksjonsplanlegging til eget bruk Arne Vik 1

2 Samkjøringsmodellen: Grensesnitt fra 80-årene! På tide med noe nytt? 2

3 E-CO: Excel-basert grensesnitt for Samkjøringsmodellen Flytende tekstboks er her kun for kommentarer og inngår ikke i Excel.grensesnittet Detaljerte vannkraftmoduler Aggregerte områdedata Maskenettbeskrivelse + resultater Resultater fra simuleringen Ren datafil med snøprognoser Datasjekk, kjøring av modell Fem regneark inneholder makroer for behandling av inngangsdata og resultater 3

4 Detaljmodell: editering, prognose, revisjon Detaljdata vassdrag/moduler Tilsigsprognose pr vannmerke Startmagasin alle moduler Revisjonsplan vannkraftstasjoner Beregn tabell for alle moduler Beregn hoveddata for valgt modul Topologiskjema, magasiner, stasjoner Hjelp med beskrivelse av funksjonalitet 4

5 Hovedskjema for detaljerte moduldata Flagg: velg språk Åpne datafil Grafisk framstilling av P/Q-kurve, magasinkurve, alle restriksjoner, tilsigsdata Angi hydraulisk koblede magasin, kombiner data fra ekstern fil, slett modul, angi pumpedata, flytt modul internt på filen, opprett ny modul, angre inntastede data, lagre fil. 5

6 Sett inn ny modul Les data fra ekstern fil Nye moduldata skrives inn manuelt eller leses fra ekstern fil 6

7 Hydraulisk kobling Pumpemoduler Angi type hydraulisk kobling mellom to magasiner Parametre for pumpemodul, maks og min. magasinfylling for magasin det pumpes til/fra 7

8 Grafisk visning av tilsig Velg vannmerke fra liste Ulike typer grafer av tilsigsdata (leses fra Hydark). Ta bilde av graf og lagre som billedfil. Vis data som roterende 3D figur. 8

9 Flytt modul internt på datafil Søk på modul,vannmerke Utskrift til fil Utskrift med backup. Alternativt kan enkeltvassdrag skrives ut. 9

10 Tilsigsprognose pr vannmerke Rødt: ikke kjørt eller feil. Grønt: kjøring OK Tilpro inndata skriver ut data for kjøring av Tilpro. Etter kjøring testes utskriftsfil for feilmeldinger 10

11 Samlet prognoseoversikt for alle områder Trykk på områdenavn for å vise prognose for enkelt-vannmerker 11

12 Graf for vannmerke: med og uten prognose Automatisk sjekk av utskrift etter kjøring av Tilpro. 12

13 Startmagasin pr område og enkeltmagasin Relativ magasinfylling sortert på reguleringsgrad (her negativ). Blå kurve angir tomt magasin. 13

14 Revisjoner på vannkraftstasjoner Åpne kalender Dobbeltklikk for å gå til Web-side. Legg inn data manuelt Les revisjonsdata fra NordPool Lagre til revisjonsfil. 14

15 Åpne Web-side fra Excel / Vis revisjon(er) som graf 15

16 Skjematisk framstilling av vassdrag Velg data som vises i vassdragsskjema Trykk på magasin/stasjon/forbittapping for å vise tilhørende graf. 16

17 Hovedmeny for enmagasindata Velg område MW / GWh i graf Kurve av preferansefunksjon eller forbruk 17

18 Enmagasindata: hovedskjema for korrigering av filtype.enmd Ulike typer data fordelt på de respektive fliker 18

19 Temperaturkorreksjon av forbruk Vis temperatur eller temperaturavhengig forbruksendring 19

20 Vindserie vises grafisk (omregnet til ukeverdier) 20

21 Splitte ett område i to Fordel magasin, tilsig, forbruk. Flytt preferansetrinn. 21

22 Slå sammen to eller flere områder 22

23 Preferansetrinn (prisavhengig kjøp/salg) Auto: oppdater priser på et eller alle områder, lag scenarier ved å skalere priser. Editer: editer priser (med formler) og volum. Priser oppdateres ett sted (egen tabell). Prisformler lagres internt på regneark. 23

24 Beregning av pris ved hjelp av formel Skriv inn formel for 1. kvartal, 1. år. Auto kopierer og tilpasser formel til påfølgende kvartaler og år. Formelverk og pristabell (kull, olje, gass osv.) lagres på excel-fil. Vis prisutvikling eller mengde grafisk. 24

25 Kjernekraftrevisjoner Last ned revisjonstabeller for kjernekraft fra NordPool. Valgt kjernekraftverk vises i skjema. Oppdaterte data legges direkte på.enmd fil. Forventet kjernekraftproduksjon vises grafisk, nye data (heltrukket) og gamle data (stiplet). 25

26 Kjøring av scenario/oppdatering av alle priser Scenario: Prisdata på Enmd-filer skaleres (fra år x) i henhold til faktorer (A og B). Opprinnelig pristabell og formelverk holdes uendret. Velg Automatisk for å oppdatere priser for alle områder i en operasjon. 26

27 Skalering av fastkraft for alle områder i et land Angi sum fastkraft for landet. Fastkraft pr område skaleres pro rata. Tilsvarende kan utføres for industriforbruk. 27

28 Tilsigsprognoser pr område Tilsigsprognose for energitilsig (regulert og uregulert). Angi vårflomeller korttidsprognose. Lag inngangsdata for Tilpro. Kjør Tilpro. Grønn markering dersom utskriftsfil er uten feilmeldinger. 28

29 Prognoseoversikt for alle områder Prognose kan også hentes fra ekstern fil. 29

30 Maskenettbeskrivelse og simulert utveksling Snittverdier av utveksling. Klikk på tall gir snittkurve. Velg ulike språk eller ulike kart. Revisjoner leses fra NordPool og kobles til maskenettfil. Både historisk observert og simulert utveksling kan vises i kart og tabeller. 30

31 Maskenett: modellbeskrivelse Revisjonsdata fra NP. Definer nytt område Manuell korreksjon av linjerevisjon 31

32 Revisjonsdata fra NordPool Velg revisjoner som inngår i maskenettfil. Dobbeltklikk for å vise fullstendig UMM-melding. 32

33 Skjematisk oversikt (kapasitet/simulert utveksling) Marker Simulert for å vise simulert utveksling inkludert retning. 33

34 Plassering av linjer på kart Ny pil: marker på kartet fra og til valgte områder. 34

35 Simulert utveksling Snittverdier vises i kart. Historisk og simulert utveksling (områder og land) kan vises i graf. 35

36 Kartskisse av kabler Kart med hoveddata for kabler. Observert utveksling Observert utveksling lastes ned fra NordPool. Data for uke og måned beregnes og lagres internt på fil. 36

37 Tekst eller video-hjelp for maskenett 37

38 Resultater fra Samkjøringsmodellen/Vansimtap Velg område/land Velg datatype Kombinerer observerte data og prognose i graf. Inkluderer DLL-fil som gir hurtig innlesing av store datamengder. 38

39 Resultater fra enmagasinmodell Velg modell Datatype Overskrift settes automatisk Presentasjon av resultater Markerer automatisk alle områder for valgt land 39

40 Resultater fra detaljmodell Resultater for utvalgte stasjoner / magasiner vises i tabell og graf. 40

41 Resultater fra aggregerte preferansetrinn Definer krafttype for hvert trinn. 41

42 Velg tabelltype for Samutskrv 42

43 Grafisk framstilling av vannverdimatrise Roterende 3D graf av vannverdimatrise 43

44 Samkjøringsmodellen: inngangsdata og kjøring Velg system (aktuelt ved analyse av flere scenarier) Grafisk visning av startmagasin 44

45 Diverse tabeller fra inngangsdata Sum energi pr preferansetrinn Installert effekt, brutto tilsig, magasin i GWh Tilsigsberegning med og uten forbitappingskrav + alternative tabeller 45

46 Tilsigsdata pr område Lag binær tilsigsfil av tabell i regneark. Dobbeltklikk ett område for på vise graf Skalering av tilsig Lag ny tilsigsserie basert på en eller flere gamle serier 46

47 Kjør Detmod Kjør Saminn Etter kjøring sjekkes automatisk for feil på utskriftsfil Sjekker oppdatering av filer Endring eller gamle filer angis med rødt 47

48 Stfil: parametre for konvergens m.m. Startmagasin Les startmagasin fra NordPool Korriger tilbakekoblingsfaktorer 48

49 Velg type simulering Velg type simulering Alternativ start: både Saminn og Stfil kjøres. Under kjøring vises antall iterasjoner og program som kjøres. 49

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem.

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.10 Versjon 3.10 av Tazett kan nå lastes ned fra internett. Se vedlegg Oppdatering versjon 310.pdf for oppgraderingsbeskrivelse.

Detaljer

Brukermanual Visma TendSign Pro

Brukermanual Visma TendSign Pro Brukermanual Visma TendSign Pro VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Innholdsfortegnelse 1. Visma TendSign Anskaffelse... 2 2. Innloggning til Visma TendSign... 3 3.

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukermanual for Opinio 7

Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Table of Contents 1. Komme igang... Om Opinio... 1 Hurtigguide for spørreundersøkelser... 2 Brukergrensesnittet... 5 2. Organisere spørreundersøkelser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

PALLREG 2.1 - REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE

PALLREG 2.1 - REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE PALLREG 2.1 - REGNSKAP UTVEKSLING AV PALLER OG TRANSPORTEMBALLASJE Oslo, Tekno Inform AS http://paller.logistikk.info INNHOLDSFORTEGNELSE PALLREG 2.1 - REGNSKAP...3 Hva er Pallreg 2.1... 3 Teknologi...

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

KOMMUNALBANKENS LÅNEFORVALTNING Ny versjon november 2012 Nå med automatisk integrering av KBN-lån

KOMMUNALBANKENS LÅNEFORVALTNING Ny versjon november 2012 Nå med automatisk integrering av KBN-lån KOMMUNALBANKENS LÅNEFORVALTNING Ny versjon november 2012 Nå med automatisk integrering av KBN-lån Kommunalbanken tilbyr med dette et verktøy for å håndtere den samlede gjeldsporteføljen. Systemet kalles

Detaljer

Min Økonomi Brukerveiledning

Min Økonomi Brukerveiledning Min Økonomi Brukerveiledning Gir deg full kontroll og oversikt over din Økonomi 1 Innholdsoversikt 1. Tilgang til Min Økonomi...3 2. Opprette regnskap...3 3. Opprette regler for kategorisering (med automatisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer