1. AGRESSO BROWSER Browserens skillekort Verktøymenyen i Browser Velg kolonner til browseren...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER START AV BROWSER Browserens skillekort Verktøymenyen i Browser Velg kolonner til browseren Legg til felt Visning av tekst og/eller koder Lagre og slette spørring LEGG TIL RELASJONER BRUDD OG SORTERING PÅ SPØRRINGEN SØKING/BEGRENSE UTVALG BRUKE P-FUNKSJONALITETEN UTVALG MED DISKONTINUERLIGE VERDIER SUMMER OG DELSUMMER BRUDDLOGIKK ØVELSE - BROWSER LØNNSTRANSAKSJONER UTVIDE DATAGRUNNLAGET BRUK AV MAKROER ØVELSE - BROWSER ANSETTELSER BRUK AV FORMLER FORMATERING AV RESULTATET INFORMASJON OM INNHOLD I BROWSERSPØRRINGEN EKSEMPLER PÅ RAPPORTER STATISTIKKFUNKSJON MAPPESTRUKTUR EKSPORTER BROWSERMALER TIL ANDRE FIRMAER EVRY 2013 Side i

2 12.2 DISTRIBUER BROWSERMAL OG KOPIER BROWSERMAL OVERFØRING TIL EXCEL ENKLERE OVERFØRING TIL EXCEL SPØRRING VIA OPPSETT LAGRING AV SPØRRINGEN EVRY 2013 Side ii

3 1. Agresso Browser Browseren er Agressos kraftigste rapporteringsverktøy. Browser gir adgang til rapportering på tvers av alle tabeller som er tilgjengelig via det definerte grensesnittet (ODBC/Open Client). Browseren kan benyttes både mot saldotabeller (mest vanlig i økonomimoduler) og mot transaksjonsregistrene direkte. Browseren gir betydelige muligheter utover de eksisterende spørremulighetene. Av fordeler i forhold til annen spørrefunksjonalitet i Agresso kan nevnes: Adgang til å hente inn relasjoner også mot transaksjonsregistrene. Relasjoner kan hentes fra en hvilken som helst annen tabell som kan relateres til transaksjoner eller begreper i tabellen via funksjonen Utvid datagrunnlag Søkebetingelser kan settes opp langt mer komplekst enn tidligere, med bl.a flere intervaller. Langt større frihet i redigering av layouten (fonter, farger etc) og også mht. til styring av sideskift ved brudd m.v. Man kan styre hvilken kolonne data skal legges til Mulighetene er svært mange og noen av disse skal vi se nærmere på i dette kurset. I dette kurset skal vi innom de mest vanlige funksjonene. EVRY 2013 Side 1

4 1.1 Start av Browser Merk! Browseren kan startes fra alle spørre- og registreringsbilder i Agresso, disse ser slik ut: ikonene for Ett registreringsbilde Ett spørrebilde En kombinasjon av spørre- og registreringsbilde. Browseren vekkes opp ved å stå på ønsket datakilde for browseren (f.eks Spørring ressurser som her), klikke på høyre musetast og velge Åpne Browser fra lokalmenyen. Legg merke til at det også kan være viktig at man starter browseren fra det menypunktet som er nærmest de dataene man skal spørre fra, eksempelvis Lønnssystem for lønnsdata og Personalsystem for fraværs- og typiske personaldata. Følgende bilde åpner seg: EVRY 2013 Side 2

5 1.1.1 Browserens skillekort Browseren har 3 skillekort med forskjellige funksjoner: Oppsett: Her fremkommer de feltene som skal være med i rapporten. Det er her man legger forutsetningen for hva som skal være med og det er i dette skillekortet man har all funksjonalitet for å hente inn flere data, sette nye navn, legge inn nivå for rapportens start og legge inn informasjon om hva rapporten er ment å vise. Søkebet: Her kan man selektere på hvilke data man skal ha frem dersom man ikke ønsker å få frem alt, eksempelvis kan man her be om spesielle avdelinger, ansvar, stillingskoder og spørre på angitte periodeintervaller. Resultat: Her vises resultatet av spørringen. Denne fremkommer ved hjelp av symbolet Kikkert eller ved F7. Man kan når som helst se på resultatet uten at spørringen er lagret, men det er viktig å lagre dersom man vil beholde det man har laget underveis Verktøymenyen i Browser Avhengig av hvilken skjermbildestruktur man har valgt for Agresso generelt vil man få tak i verktøymenyen på flere måter. Det mest hensiktsmessige er å ha verktøymenyen liggende tilgjengelig i selve bildet hele tiden slik som her: EVRY 2013 Side 3

6 Men man kan også få tak i menyen ved å trykke på høyre musetast og få verktøymenyen opp slik: Man kan i tillegg få den samme verktøymenyen inn fra Verktøyboksen til høyre i bildet dersom man har denne synlig. Det er i det hele tatt flere valg, men linjen over selve browseren er den enkleste og mest tilgjengelige. EVRY 2013 Side 4

7 1.1.3 Velg kolonner til browseren I motsetning til tidligere visninger finner man ingen vis avkrysningsbokser i browseren. Viskolonnen her er for å fortelle hvilke opplysninger vi ønsker å vise for begrepet. Alternativene er Kode, Tekst, Kode/tekst og Join kolonne. Hva dette betyr skal vi komme inn på senere. Kolonner fjernes fra visning ved at de merkes (pek, klikk og hold knappen og dra musen over de feltene man ønsker å fjerne) som i annen windows programvare. Når uønskede felter er merket, trykker man på høyre musetast og velger Slett felt. (Man kan også velge Slett alle felt, for så å legge inn de man trenger, men da er det bedre å starte på nytt med ny spørring). Slett felt slik at man bare har igjen Ressnr, Navn, Ressurstype og Status Legg til felt Dersom man vil legge til felt i rapporten eller plukke fram igjen slettede felt, kan slike legges til ved å velge Legg til felt fra samme meny. Man får da opp en oversikt over tilgjengelige felt til spørringen din. Nedenfor vises hvordan deler av denne listen ser ut når man har valgt å legge til felt. Vær klar over at man her får tak i felt som er tilgjengelig i denne tabellen. For å få tak i andre felt må man benytte andre funksjoner som vi kommer til etter hvert. EVRY 2013 Side 5

8 Legg merke til to ting: 1. Man kan bla nedover i boksen for å se alle tilgjengelig felt i denne spørringen 2. Listen av felt man kan bruke er atskillig lengre enn de feltene som kom opp som default når man startet Browseren (se forrige side). Husk også den generelle Windows-funksjonaliteten med bruk av CTRL- eller SHIFT-tasten ved valg av felt. I tabellen under Spørring ressurser som man får fram under Legg til felt, har to felt likt navn: S. Den første S en man finner i liste er Status for Ressursen. Den andre S en står nest nederst i tabellen og er Lønnsstatus. Flytting av kolonner i forhold til hverandre gjøres på samme måte som i ordinære spørringer; med pilknappene i Oppsettsbildet. Merk følgende: i Browser må man søke på nytt for at endringene skal reflekteres i Resultat-taben. Dette er en fordel fordi flytting av rader ellers kan ta svært lang tid, når Resultatet også skal oppdateres. Legg til Postnummer og utfør søket. For å få frem resultatet kan man bruke mus og symbolet Kikkert eller funksjonstasten: F7. EVRY 2013 Side 6

9 1.1.5 Visning av tekst og/eller koder Mye av informasjonen i Agresso er lagret både som en kode og som en beskrivende tekst. Eksempel er A (A) Ansatt, der A er koden og (A) Ansatt er teksten. Velg Kode/Tekst for RT og utfør søket (F7). Vi ser nå at både ressurstype-kode (1 og 2) og ressurstype-tekst (Undervisningspersonell og kommunalt ansatt) vises. Hadde vi valgt bare kode eller bare tekst, ville bare en av kolonnene vært synlig. Join kolonne forklarer vi senere. Vi kan også endre kolonneoverskrifter slik at resultater og utskrifter gir mer mening og er bedre tilpasset virksomhetens terminologi. Det gjør man i skillearket Oppsett. Still deg i feltet du vil endre teksten på og skriv inn ny tekst. Endre Ressnr til Ansattnr, trykk F7 og se på resultatet. EVRY 2013 Side 7

10 TIPS! Det mulig å endre så å si ethvert ord eller begrep som er brukt i Agresso i èn operasjon slik at det er gjeldende for hele applikasjonen og alle brukere (under Oppsett/Menyer) Det ferdige resultatet vil ofte ha kolonner som ser litt rare ut (de viser ikke hele informasjonen). Dette løser vi ved å dobbeltklikke på oppsett. Da vil alle kolonner ta den plassen de har behov for Lagre og slette spørring Opprinnelig lagringsmetode For å ta vare på det man til nå har gjort med spørringen lagrer man den som en spørring. Stå i mappen Oppsett. Åpne Fil-menyen. Velg Lagre som, vi får da frem følgende valg: Her skal det ALLTID velges Template file (*.aqt). Kall spørringen <fornavnet ditt> Kurs Browser. Lagre som Privat mal/rapport/spørring. EVRY 2013 Side 8

11 En privat mal vil kun være synlig i menyen for den brukeren som har lagret malen. Velger man Global vil alle personer som er pålogget ha adgang til malen. Her må man nøye vurdere hvilke spørringer som skal være tilgjengelig for alle. Når systemet spør om menyen skal oppdateres, så svarer man Ja. Enkel lagring (denne er enklere og anbefales) Man kan også velge enkel lagring ved P12 eller disketten for lagre og oppnå akkurat det samme som over. Hvis man velger å svare Nei, må man selv oppdatere menyen, ved å velge Verktøy Oppdater meny. Dette kan imidlertid bare gjøres når alle vinduene er lukket. Et annet alternativ er at menyen automatisk oppdateres når man logger deg inn på nytt. Gå nå til menyen (trykk på F8) og se hva som er skjedd med menyen din. EVRY 2013 Side 9

12 Man kan selvsagt slette spørringen man har laget. For å gjøre det, må man åpne menypunktet man lagret og velge Rediger - Slett, marker malen, og bekreft med OK. Svar igjen Ja på om man vil oppdatere menyen. Malen fjernes fra Browser og dersom man svarer JA på spørsmål om man vil oppdatere denne fra menyen, forsvinner den også fra menyen. EVRY 2013 Side 10

13 2. Legg til relasjoner Man kan benytte relasjoner på et begrep i ett oppsett for søk i Browser. Her er det også viktig å tenke på hvor man befinner seg i systemet. Vi har relasjoner på ressursen med nøkkelverdi RESSNR og vi har relasjoner på ansettelsen med nøkkelverdi STILLNR. STILLNR er også nøkkelverdi for stillingsregisteret (hjemmelsregister). Start Browser fra menypunktet Oppslag ansatte/ressurser. Slett felter i skillekortet Oppsett slik at det står igjen to felt; Ressnr og Status. Still deg i feltet Ressnr og høyreklikk. Velg Legg til relasjon. Man får opp en liste over relasjoner som er knyttet til Ressnr. Velg Arbsted og Fagfor og avslutt med OK. Når man velger en relasjon er det viktig å velge Status og Dato fra og Dato til samtidig. Dette er viktig for å velge bort informasjon som er stoppet eller kansellert. Resultat: EVRY 2013 Side 11

14 2.1 Brudd og sortering på spørringen Brudd Ofte er det nødvendig å lage et brudd på forskjellige begreper, eksempelvis FAGFORENING eller ARBSTED. Dette gjøres på følgende måte: I mappen oppsett er det en kolonne som heter brudd. Sett kryss i den linjen(e) det er ønskelig å ha brudd på. Trykk F7 for å kjøre rapporten. Det er mulig med flere brudd. Sortering Hvis det er ønskelig å sortere spørringen på en spesiell måte settes tallet 1 i kolonnen for Sort. Det er mulig å sortere på flere valg. Da nummereres feltene i den rekkefølge man ønsker. Det kan være en fordel å flytte feltene i forhold til sorteringen. Dersom man skal endre på en eksisterende sortering, sett 0 på de feltene som ikke lenger skal ha sortering, det er ikke mulig å slette. Et eksempel: Man ønsker å sortere på ARBSTED, og innen hvert ARBSTED på FAGFORENING. Da skal ARBSTED ha tallet 1 og FAGFORENING tallet 2. EVRY 2013 Side 12

15 Resultat: Hvis man ønsker å ha med antall i denne spørringen må man legge til følgende felt: Lukk alle vinduene som er åpne. EVRY 2013 Side 13

16 4. Søking/begrense utvalg Det andre skillekortet brukes når (og det er jo så å si alltid!) vi ønsker å velge ut poster etter visse kriterier og ikke vise alle postene. Her er ett av områdene hvor Browseren er kraftig utvidet i funksjonalitet i forhold til ordinær spørring. Her er det nesten ikke begrensninger på hvordan vi kan spørre. La oss først se hvordan dette fungerer på enkleste måte: Klikk på skillekortet for Søkebet, velg Legg til felt. Velg Postnummer i boksen man får opp. Velg Postnummer og trykk OK. Postnummer er lagt inn som en søkebetingelse Type feltet angir hvordan sammenligningen med Verdi skal gjøres. I feltet verdi settes et fritt valgt postnummer. Trykk F7 Man kan legge til så mange linjer man ønsker for å definere søket. Man kan bruke forskjellige felt blant alle de tilgjengelige og man kan bruke flere linjer med samme felt (kolonnenavn) med ulike kriterier hvis man finner det nødvendig eller hensiktsmessig. De fleste mulighetene under Type skulle være selvforklarende (bruk eventuelt skjermhjelp (F1)). De to valgene Liste og Ikke liste forklares i neste avsnitt. EVRY 2013 Side 14

17 TIPS! Man trenger ikke la et felt (kolonne) vises i Resultatet for å kunne bruke det i søk. Hvis man bare skal søke i en viss periode, trenger man ikke vise periodekolonnen den er da nokså uinteressant. Tenk deg at man ønsker å søke fram alle ressurser med postnummer i et bestemt intervall. Legg til Postnummer i skillekortet Søkebet. I feltet TYPE angir man Mellom. Da skal man angi verdier fra til i feltet Verdi. Dette kan man gjøre ved å skrive inn verdiene direkte. Benytt semikolon (;). Man søker da fram alle ressurser som har postnummer i intervallet mellom fra-verdi og til-verdi. Her søkes det etter postnummer i et intervall Verdiene Mellom og Ikke mellom kan bare brukes for alfanumeriske søk. Man kan benytte søketegn i et søk. For Lønn og Personal vil tegnene * og? være aktuelle: * er wild-card mens? erstatter ett bestemt tegn. Her søker vi etter ressurser med etternavn som begynner på B. 4.1 Bruke P-funksjonaliteten Helt til høyre i Søkebetingelsesbildet er det en kolonne merket P. Dersom man krysser av i denne kolonnen vil det hver gang man trykker F7 (Søk) eller bestiller rapporten, komme opp en dialogboks der man blir bedt om å skrive inn søkeverdien for den aktuelle raden. EVRY 2013 Side 15

18 Test dette. 4.2 Utvalg med diskontinuerlige verdier En av styrkene ved Browseren er muligheten for å søke på diskontinuerlige verdier. Disse kan skrives inn manuelt eller velges fra en liste. Man kan benytte listefunksjonen dersom søkekriteriet er et begrep. Vi ønsker å se to av ressursene. Legg til feltet Ressnr i skillekortet Søkebet. I Ressursfeltet må man da bruke Type Liste. Når man bruker TAB-tasten for å gå til verdi, vil systemet automatisk åpne for mulige verdier, eller man kan stå i feltet verdi, bruke høyre musetast, og velge Søkebetingelser fra Verktøylinjen for å få opp de mulige valgene. Velg to RESSNR ved å dobbeltklikke eller ved å bruke pilene. Trykk OK når ferdig og søk med F7. Valget Ikke liste gjør utvalg basert på de verdier man IKKE har valgt i listen. EVRY 2013 Side 16

19 5. Summer og delsummer Stå i Browser under Lønnstransaksjoner. Vis følgende kolonner: Sorter og lag brudd på lønnart, begrens søket til lønnart 1000 (eller den som benyttes som månedslønn) og 8910 (eller annen), samt de to siste periodene. Kjør spørringen. Resultatet kan være som følger: Nå vil man se av resultatet at lønnarten gjentas for hver linje. Dette kan vi unngå ved å bruke valget Bruddlogikk. EVRY 2013 Side 17

20 5.1 Bruddlogikk Ved å høyreklikke under skillekortet Oppsett (stå i linjen for lønnart) og velge Bruddlogikk. I feltet Alt.kol. legger man inn Ressnr. Bekreft med OK, og man er tilbake i oppsettet for spørringen. Oppsettet ditt har nå fått følgende utseende: Legg merke til at Vis-kolonnen for Lønnart nå er endret til Join-kolonne (skal ikke vises på rapporten), mens Brudd kol. har fått betegnelse Ressnr. Kjør spørringen. Resultat: EVRY 2013 Side 18

21 Legg merke til at identiteten på lønnart er lagt på sumlinjen i kolonnen for Ressnr. 5.2 Øvelse - Browser Lønnstransaksjoner Oppgave 7 Lag en spørring under lønnstransaksjoner. Legg til feltene Konto, Ansvar. Sorter m/brudd på både Ansvar og konto. Begrens søket til lønnsperioden Lagre under navnet <ditt navn> lønnstranser Når man kjører spørringer med brudd vil følgende knapper bli aktivisert: EVRY 2013 Side 19

22 Ved nå å trykke på den blå til høyre vil man kun se summene av den rapporten man kjørte i forrige oppgave. Etter at man har gjort det vil man se at de to som var grå, nå er blitt blå. Trykker man nå på den første som peker mot høyre så er man tilbake til grunnlagsdataene. Prøv dette. EVRY 2013 Side 20

23 6. Utvide datagrunnlaget Dette er funksjonalitet som gir svært fleksible muligheter for hvilke opplysninger/rapporter man kan ta ut fra Agresso. I ordinære spørrebilder er utvalget av felt bestemt av det spørrebildet man er inne i. Dette er tilstrekkelig for de aller fleste formål. Hvis man har behov utover dette, kan dette løses ved hjelp av Browseren. Man kan bringe inn i spørringen ethvert eksisterende felt i databasen som har en eller annen sammenheng med det man spør etter! Et eksempel på rapportbehov som kan løses på denne måten kan være: Man ser på en oversikt over fravær og vil gjerne ha en liste som viser hvordan fraværet er fordelt pr. arbeidssted pr. ansettelse. Her er det kunnskap om datamodellen og fantasien som setter begrensninger for hva man kan sette sammen. Det forutsetter selvfølgelig at det finnes en sammenheng mellom de feltene man plukker ut. Agresso holder styr på sammenhengen, men det krever både litt innsikt og godt kjennskap til Agresso for å få frem den informasjonen man er på jakt etter. For å skjønne hvordan datamodellen i Agresso er bygget opp finnes det et eget avansert rapporteringskurs som blant annet inneholder dette. La oss se på ett eksempel: Vi åpner Browseren i Spørring ressurser. Slett Navn, RT, Adresse og Poststed. Stå i feltet RESSNR og klikk på høyre musetast. Herfra velges Utvid datagrunnlag, og følgende bilde kommer frem. Man vil nå se alle de tabellene man har adgang til i Agresso. Vi skal nå peke på Stilling- og innholdet i denne tabellen kommer frem. EVRY 2013 Side 21

24 Vi ønsker nå å få med de stillingen(e) ressursen er ansatt i. Vi høyreklikker og velger Utvid datagrunnlag. I vinduet som kommer opp velger vi Stilling (i venstre rute) og det (eller de) felt(er) vi ønsker i den høyre ruten. Merk at hvis vi vil ha med flere felt fra hvert register må disse velges ved å peke på felt mens Ctrl-tasten holdes nede før man velger OK. EVRY 2013 Side 22

25 7. Bruk av makroer I dette kurset skal vi ikke lære mye om makroer, men det er spesielt en det er helt nødvendig å benytte for å få til riktig resultat så vi tar med denne. Det er bruken av $TODAY for å få ut kun gyldige data i dag og det er også $RESOURCEID for å begrense tilgangen til en rapport til den som har logget seg på og kun skal få se på seg selv. 7.1 Øvelse - Browser ansettelser Oppgave 8 Lag en spørring på de stillinger som tilhører en avdeling Sett de brudd som er ønskelig Husk å få med dato fra/dato til fra tabellen Stilling Sett nytt navn på Dato fra til Ansatt fra Sett nytt navn på Dato til til Ansatt til EVRY 2013 Side 23

26 8. Bruk av formler Man kan legge inn egne formler i en spørring. Ut fra den siste spørringen, <ditt navn> lønnstranser, skal vi se på dette. Hent frem spørringen. Stå i mappen Oppsett. Stå i feltet beløp, og høyreklikk. Velg Legg til/endre formel. Vi skal nå legge til en kolonne som skal legge til arbeidsgiveravgift på 14,1 %. Vi kan kalle den nye kolonnen for Arb.giv.avg. Skriv inn formelen ved bruk av felt i høyre kolonne samt regnefaktorer. Pass på at desimaltegnet må være. (punktum). Vi må også dele resultatet med 100 på grunn av at vi ikke har % - tegnet bak prosenten. Kjør spørringen og se på resultatet. EVRY 2013 Side 24

27 Neste steg er å legge sammen beløpet og arbeidsgiveravgiften. Stå i mappen Oppsett. Sett markøren på linjen for beløp. Velg høyre musetast, og Legg til/endre formel. Lag en ny kolonne som heter Sum. EVRY 2013 Side 25

28 9. Formatering av resultatet Browser inneholder en rekke muligheter for å formatere resultatet. I skillekortet Resultat blant annet, har man en rekke muligheter for å endre utseendet på rapporten slik man ønsker det. Agrseso behandler enkle linjer, delsumlinjer og sumlinjer som ulike elementer i formateringssammenheng. Kommando Antall siffer, desimalplasser etter komma Velge skriftstørrelse, skrifttype, skriftfarge, bakgrunnsfarge m.v. Velge det samme for kolonneoverskrifter (og rader) Rammer Bruddtekst Rutenett Verktøy Informasjon Forklaring/bruk Gjøres under OPPSETT skillekortet Høyreklikk i en tallkolonne. Velg Kolonneformat ditt valg og trykk F7 Velg aktuell del i Resultat skillekortet Velg Font i Formatmenyen Font overskrift i Formatmenyen Ramme i Formatmenyen. Man kan velge mellom enkle og doble rammer, over og/eller under bruddsumteksten Med denne kommandoen i Formatmenyen kan man gjøre endringer i bruddteksten. Endringer man gjør vil gjelde alle linjer på samme bruddnivå. Ønsker man å inkludere den opprinnelige verdien i bruddteksten gjør man dette med å bruke %s Tekst må styres til alfanumeriske kolonner Man kan fjerne rutenettet hvis man ønsker Her kan man blant annet bestemme om tekst som er bredere enn en kolonne skal avkuttes eller om den skal fortsette på neste linje. Med Maks.linjebrytn. = 0 brytes ikke teksten i det hele tatt. #: man kan overstyre default max antall linjer som vises ved en spørring. Startnivå: Default nivå for visning av detaljlinjer i Resultattaben. 0 viser alle detaljlinjer. EVRY 2013 Side 26

29 Ønsker man at rapporten skal starte på et høyere nivå kan man velge startnivå ut fra hvor mange brudd man har i rapporten Sideskift Ved å bruke Verktøy Bruddlogikk fra Oppsettstaben, kan man sette inn sideskift ved brudd på aktuell kolonneverdi Merk at mange av formateringsvalgene over også kan velges ved å bruke Verktøy Bruddlogikk for den aktuelle bruddkolonne (fra Oppsettstaben). 9.1 Informasjon om innhold i Browserspørringen Ved å stå i Oppsett skillekortet og velge Informasjon kan man nå legge inn beskrivelse av hva man mener at denne rapporten skal vise. Denne informasjonen vil fremkomme i Selfservice også for de som skal ta ut rapporten og vil være nyttig når man siden skal se på en rapport man har laget tidligere. EVRY 2013 Side 27

30 10. Eksempler på rapporter Vi skal nå se på hvordan vi kan lage en rapport over hvem som er ansatt hvor pr dags dato. Her kan Browseren åpnes fra menypunktet Personalsystem Spørring ressurser Søkebetingelser er satt opp som følger: Og her er den rapporten: EVRY 2013 Side 28

31 Som igjen kan drilles ned på detaljer: På samme måte som med spørringer på ansatte og lønnstransaksjoner gir også systemet mulighet for spørringer mot fravær. Når dette skal gjøres må vi starte spørringen fra menypunktet: Du får da følgende: EVRY 2013 Side 29

32 Her skal vi lage en rapport som fordeler seg på Aldersgrupper og Ansvar. Vi har Utvidet datagrunnlaget for å få med bl.a Aldersgruppering. Resultatet vil bli som følger: Ønsker vi å endre spørringen til summer pr ansvar, så endres dette i mappen Oppsett ved å fjerne krysset for brudd på Aldersgrupper å sette krysset for brudd på Ansvar, og da endres resultatet således: EVRY 2013 Side 30

33 Hvis vi ønsker kun å se hovedsummene velger vi: Som vi har sett på tidligere, og resultatet: Vi har ikke gjort noe med grunnlaget for rapporten, kun endret litt på Oppsettet. EVRY 2013 Side 31

34 11. Statistikkfunksjon Vær klar over at det i verktøymenyen også ligger en funksjon for å generere statistikk ved hjelp av Browser Valgene man her får opp er forklart og kan benyttes til eksempelvis gjennomsnittsberegning av lønn: EVRY 2013 Side 32

35 12. Mappestruktur Nederst eller på siden av hovedmenyen vil man finne følgende mapper: Under mappen Rapporter vil alle spørringer som lages bli lagt ut. Fordelen med dette er at da vil de spørringene man har laget og lagret under mappen Meny bli lettere å finne. Vi lager mapper (på samme måte som Utforskeren i Windows) med navn. Se eksempler nedenfor: EVRY 2013 Side 33

36 Etter at man har definert en Global rapport må den kobles til en eller annen mappe i rapportmenyen. Dette gjøres på følgende måte: Sett markøren på den mappen man ønsker at spørringen skal legges inn under, bruk høyre musetast og følgende bilde kommer frem: Nå skal man velge Legg til rapportresultat, og da vil følgende bilde komme frem: Her velger man hvilke rapporter som skal legges i meny, krysser av og oppdaterer. Ved spørsmål om man vil oppdatere menyen, svares JA. Rapporten kommer da frem i menyen. EVRY 2013 Side 34

37 12.1 Eksporter Browsermaler til andre firmaer Når man opererer med flere firmaer er det mulig å eksportere (overføre) en spørring til andre firmaer. Ved hjelp av denne funksjonen slipper man å definere en spørring mer enn en gang. Dette gjøres på følgende måte: Gå til Agresso Felles: Velg Eksporter browsermal: Her markerer man de(n) spørringen man ønsker å eksportere, bruk pilene for å flytte over. Lagre (F12). Sjekk resultatet Distribuer browsermal og kopier browsermal Menypunktet gir mulighet til å distribuere spørringer til andre brukere på samme måte som Kopier browsermal. Tilsvarende kan man kopiere private maler til andre brukere under menypunktet Kopier browsermal. EVRY 2013 Side 35

38 13. Overføring til Excel Når en spørring er kjørt, og funnet ok kan det ofte lønne seg å overføre resultatet til Excel for videre behandling. Dette gjøres på følgende måte: Stå i mappen Resultat, velg File Send Her velger man Worksheet File (*.xls) Og nå er vi i Excel. Hvis man velger å merke område, kopiere og lime inn i Excel mister man tusenskilletegnet. Excel vil da ikke kjenne igjen det som kommer fra Agresso. EVRY 2013 Side 36

39 13.1 Enklere overføring til Excel En enklere overføring til Excel er å trykke på symbolet for regneark i verktøymenyen. Da overføres regnearket til Excel. Denne funksjonaliteten er ny: Agresso vil da starte overføring til Excel direkte. EVRY 2013 Side 37

40 14. Spørring via Oppsett Fra alle registrerings- eller spørrebilder er det mulig å kjøre rapporter med valget Verktøy Oppsett. I motsetning til Browser, har man kun adgang til den tabellen man starter fra, ikke de øvrige tabellene i AGRESSO. Fremgangsmåte: Start menypunktet Lønnstransaksjoner, Verktøy Oppsett (legg merke til at søkelinjen, den grå, forsvinner), trykk så F7 (eller kikkert). Følgende bilde kommer frem: Her kan vi styre hvilke felt og informasjon vi ønsker. EVRY 2013 Side 38

41 Forklaring til de enkelte feltene: Felt Historiske poster Lønnsforslag poster Forklaring Kryss her gir kun historiske poster. Kryss her gir kun poster det er kjørt lønnsforslag på. Åpne poster variable Kryss her gir kun variable poster som det ikke er kjørt lønnsforslag på. NB!! Settes kryss i Lønnsforslag poster og Åpne variable poster vil alle poster som er klar for neste lønnskjøring bli med. Kolonnenavn Vis Sort Brudd Tekst Fra Til Navnet på kolonnen som ligger i tabellen I hvilken rekkefølge skal rapporten vises. Valg 1 gir høyeste sorteringsrekkefølge. Valg2 nest høyeste osv. Kryss her resulterer i summering av kolonnen Ønsker man å ha frem tekst i tillegg til verdien settes kryss i de aktuelle kolonnene. Eks.: Man ønsker å ha frem både Ressnr og navn, da settes det et kryss i linjen for Ressnr. Oppgi periode, konto eller lignende som begrenser søket. Oppgi periode, konto eller lignende som begrenser søket 14.1 Lagring av spørringen Når oppgaven er korrekt bør man ta vare på rapporten. Dette gjøres ved å velge Lagre. Følgende bilde kommer frem: Legg merke til at dette er det samme bildet som ved lagring av en Browser spørring. EVRY 2013 Side 39

42 Oppgi navnet man ønsker at rapporten skal ha. Ønsker man at andre skal ha tilgang til rapporten krysser man av i Global. EVRY 2013 Side 40

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

Browser for lønnsmedarbeidere MARIANNE HESTETUN

Browser for lønnsmedarbeidere MARIANNE HESTETUN Browser for lønnsmedarbeidere MARIANNE HESTETUN Kort om meg Marianne Hestetun Ansatt i EVRY siden 2009 Jobbet med Agresso siden 1999 Seniorkonsulent / Fagansvarlig lønn / HR Løsningsansvarlig for oppgraderinger

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Tips og triks i browser HR & Lønn

Tips og triks i browser HR & Lønn Tips og triks i browser HR & Lønn Trude Jensen, Unit4 AS Hva er Browser? Browser er et kraftig og fleksibelt spørreverktøy i UBW, hvor du kan lage egendefinerte og effektive spørringer. Browser er et spørreverktøy

Detaljer

Tips og triks Browser - for regnskapsbrukeren. Trude Jensen, Unit4 AS

Tips og triks Browser - for regnskapsbrukeren. Trude Jensen, Unit4 AS Tips og triks Browser - for regnskapsbrukeren Trude Jensen, Unit4 AS Hva er Browser? Browser er et kraftig og fleksibelt spørreverktøy i UBW, hvor du kan lage egendefinerte og effektive spørringer. Browser

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER. Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016

HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER. Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016 HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016 Hurtigtaster Funksjonstaster, kombinasjoner og verktøylinjen Hurtigtaster funksjonstastene F1 Hjelp F7 Finn/søk F2 Merk

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Tips & triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø - EVRY

Tips & triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø - EVRY Tips & triks for regnskapsbrukeren Gry Barø - EVRY Agenda Avansert bruk av formler Søk og finn Krysstabulering Datavarehus Muligheter i bilagsregistrering Browserspørringer på web Effektivisering ved hjelp

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Kundenotat 14/2012 Dato: 12.11.2012 Referanse:12/1385 Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Innhold 1 Formål... 2 2 Hensikt... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fremdriftsplan... 2 5 Nedetid... 2 6 Pålogging

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE

3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE 3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE 3 MAY, 2016 Kontrollpanel lønn EFFEKTIV LØNNSPROSESS #EVRYFØRST Kontrollpanel lønn AGENDA Kort om meg Hva er kontrollpanel lønn Hvilke opplysninger vises? Stor

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Introduksjon til Innhold Generelle begreper og definisjoner... 1 Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Bruke Report Composer-verktøyet... 7 Lage et nytt utvalg...

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap!

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap! Bli kjent med Lønnskostnader Veien fra tro til vitenskap! Denne manualen skal gi deg som administrativ bruker av Tidsbanken bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i Tidsbanken rundt lønnskostnader

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Lage silhuetter i Excel

Lage silhuetter i Excel Lage silhuetter i Excel Anne Kari Aschim Lesemester Forlag Innhold Innledning... 1 Lage silhuetter i Excel... 2 Skrive ut silhuetter fra Excel... 6 Fjerne støttelinjer fra Excel... 6 Finne fram utklippsverktøyet

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Kenneth Torstveit, løsningsarkitekt EVRY 01.04.2014. P7 - Browser for HR

Kenneth Torstveit, løsningsarkitekt EVRY 01.04.2014. P7 - Browser for HR Kenneth Torstveit, løsningsarkitekt EVRY 01.04.2014 P7 - Browser for HR Agenda Lær mer om ny funksjonalitet Browser-maler Avansert oppsett Gode tips og kjøreregler for å hente ut styringsinformasjon Browser

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2018-1 22.12.2017 Harmoni Lønn versjon 2018-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2018 Oppdaterte tabeller for avgiftssoner og postnummer

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips FØRST 2014 31.03.2014 Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips Tine Evjen Fåne I EVRY siden 2010 Utdannet på UiO (bachelor samf.vit) og BI (master orgpsyk. og ledelse) Jobber med Agresso HR og lønn,

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport Prosjektrapport For at en enklere skal kunne summere arbeidsdager etter eget ønske, kan prosjektinformasjon overføres direkte til et Microsoft Excel regneark. I tillegg kan man sette opp egendefinerte

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer