PDF-konverter. Arkivverket v/quang Van Nguyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PDF-konverter. Arkivverket v/quang Van Nguyen"

Transkript

1 PDF-konverter Arkivverket v/quang Van Nguyen 1

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE PDF-KONVERTER MÅL OG HENSIKT SYSTEMKRAV SYSTEMOVERSIKT SERVERBESKRIVELSE/HARDWARETEKNOLOGI PROGRAMVARETEKNOLOGI SYSTEMSKOMPONENTER LINUX OG PROGRAMVARER APACHE PHP CLI MED SMARTY TEMPLATE ENGINE Smarty template engine PHP-script (index.php) OPENOFFICE TIFF2PDF IMAGEMAGICK SVAKHETER OG MULIGE UTVIDELSER REFERANSER/KILDER...8 VEDLEGG - KODELISTING...9 INDEX.PHP (PHP-SCRIPTET)...9 INDEX.HTML (SMARTY TEMPLATE)...12 CONVERT (BASH-SCRIPTET)...19 MAKRO (OPENOFFICE MAKRO)

3 1 PDF-konverter Mål og hensikt PDF-konverter er et webbasert PDF-konverteringssystem for enkel konvertering av Word, Excel, Powerpoint, Tiff og JPG til PDF. Systemet ble opprettet med den hensikten å være et hjelpemiddel for brukerne ved Arkivverket i forbindelse med deres arbeidsoppgaver. Først og fremst er systemet ment å støtte opp saksbehandlingssystemet ephorte, da det innbygde PDF-konverteringsrutinen i ephorte til dels er mangelfull. Begrensningen i ephorte sin PDF-konverteringsrutinen er blant annet manglende støtte for en del språk. Det foreligger blant annet kun støtte for engelsk, nynorsk og bokmål i ephorte. Med dette systemet vil ephorte brukere kunne konvertere dokumenter i ulike språk til PDF før de legger dem inn i ephorte. En annen mangel med nåværende versjon av ephorte er at det kun er mulig å skanne inn flersidige bilder eller dokumenter i sort og hvitt. Det er i den prosessen når ephorte omgjør det skannende bildet/dokumentet (som egentlig er i TIFF) til PDF at fargen blir borte. Det har derfor vært et ønske blant brukere å få til PDF-dokumenter (multisidige) i farger slik at sakene i ephorte blir mer nøyaktige og representative. Med denne PDF-konverter vil ephorte brukere enkelt kunne skanne inn bilder/dokumenter i form av TIFF-format for så deretter å konvertere dem til PDF med fargene i behold. Det andre målet med systemet er å understøtte bruken av e-post i Arkivverket. Med økende fare for makrovirus i Office dokumenter som Word, Excel og PowerPoint er det blitt mer vanlig at man sperrer/stopper alle vedlegg i e-poster som er av de overnevnte formatene. Med dette systemet vil brukerne enkelt kunne konvertere sine dokumenter til PDF og deretter sender de ut som vedlegg i e- posten. 2 Systemkrav For å kunne benytte systemet trengs det kun en webleser med støtte for JavaScript. Systemet har gjennomgått en omfattende test på Firefox 2.x, men Internet Explorer (6.x), Opera og Safari(2.x) er også kompatible. 3 Systemoversikt 3.1 Serverbeskrivelse/hardwareteknologi Serveren der systemet kjøres på har følgende spesifikasjon: HP DC5750 AMD Athlon X2 XP4200+ (dobbelkjerner) 1 GB Minne 250GB Harddisk Geforce MB skjermkort 3

4 3.2 Programvareteknologi Systemet er understøttet av forskjellige teknologier og programmer. Følgende teknologier og programmer finnes i systemet: Linux Ubuntu 6.10 Edgy eft 64-bit Apache 2.x webserver PHP med CLI (Command Line Interface) Smarty template teknologi Bash script HTML CSS OpenOffice 2.x med bruk av makro Tiff2PDF Imagemagick 3.3 Systemskomponenter Det foreligger ulike komponenter som til sammen utgjør systemet: PHP-scriptet: index.php Bashscriptet: convert CSS: qstyle.css HTML template: index.html 3.4 Sammensatt system Komponentene og ulike teknologier er satt sammen slik figuren under viser: 4

5 Det kan oppsummeres med følgende punkter når systemet kjøres: 1. Brukeren velger en fil og trykker på konverterknappen på websiden. 2. PHP-scriptet (med bruk av index.html template) laster opp filen som brukeren valgte til serveren. 3. Ettersom det er forskjellige programmer som ligger bunnen for å konvertere ulike dokumenter til PDF må PHP-scriptet velge riktig program. Dersom det er av typen Word, Excel eller Powerpoint kaller PHP-scriptet Bash-scriptet convert. Convert vil i sin tid kjøre makroen som ligger i OpenOffice for konvertering. Det er med ord OpenOffice sin makro som egentlig utfører konvertering av Office dokumenter til PDF. 4. I tilfeller der det ikke er Office dokumenter som skal konverteres må PHP-scriptet kalle andre programmer. PHP-scriptet vil da ikke ikke benytte Bash-scriptet convert, men heller kalle direkte på de programmene som trengs. I dette tilfellet blir det enten Tiff2PDF eller Imagemagic (convert) som brukes, avhenging om dokumentet er TIFF eller JPG som skal konverteres til PDF. 5. Når konverteringen av det opplastede dokumentet er ferdig vil PHP-scriptet generere en ny webside hos brukeren med en link til det ferdige konverterte PDF-dokumentet. 4 Linux og programvarer Operativsystemet som ligger i bunnen i PDF-konverter er Linux, nærmere bestemt Ubuntu. Ubuntu ble valgt framfor andre distribusjoner på grunn det overlegne pakkesystemet APT. Da dette PDFkonverteringssystemet kommer til å kjøre på en webserver blir det opprettet en bruker i Linux som kalles for pdf. Som standard vil pdf-brukeren ha rettigheter til å kjøre OpenOffice. 4.1 Apache Apache ble brukt som webserver. Siden PHP blir brukt som serverside script ble det gjort følgende endringer i /etc/apache2/apache2.conf: 1. DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml 2. AddType application/x-httpd-php.php Med disse to linjene på plass (og PHP riktig installert) er det mulig å kjøre PHP-script på Apache serveren. 4.2 PHP CLI med Smarty template engine Smarty template engine Med Apache installert ble det laget et PHP-script som tar seg av grensesnittet mot brukerene samt den dynamikken det innehas. Smarty blir brukt som template motor for å skille PHP-koden fra HTML, dette gir da en mer oversiktlig kodestruktur samt lett å forstå for utestående. I korte trekk fungerer Smarty på den måten at den benytter seg av en HTML-fil også kalt en template samt selve 5

6 PHP-scriptet. Et Smarty bibliotek/objekt blir laget i PHP-scriptet som kaller opp visning av template filen (HTML-filen). Gjennom variable tilordning i Smarty-objektet vil også HTML-filen få tilgang til variablene og man oppnår dermed dynamikk i websiden. Smarty kombinerer da videre PHP-scriptet og HTML-filen for å generere en index.php (vel å merke ikke den samme index.php filen som Smarty kombinerer med HTML-filen) som blir vist hos klienten. CSS ble også benyttet i forbindelse med design og dynamikk på HTML-filen (template) PHP-script (index.php) PHP-script er hjernen i systemet. Kort fortalt henter scriptet filen som brukeren har lastet opp til serveren og deretter kjører de riktige Linux kommandoer for å konvertere dokumentet til PDF. Når dokumentet er konvertert oppdaterer scriptet websiden hos klienten med en link til PDF-filen. For å kunne kjøre Linux kommando fra et PHP-script ble CLI (command line interface)-funskjoner tatt i bruk. Eksempler på CLI funksjoner er passthru(), exec() osv. Ved kalling av OpenOffice via CLI blir ikke OpenOffice sin makro kalt direkte, men via et bash-script. Det svært viktig å merke at når en PHP-scriptet utfører disse kommandoene via CLI funksjoner så er det en egentlig en Apache bruker på Linux maskinen som utfører disse kommandoene. Denne anonyme webbrukeren blir kalt for www-data. Da denne brukeren ikke har rettigheter til å kjøre OpenOffice ble home-området til pdf-brukeren (se punkt. 4) eksportert til denne brukeren i Bashscriptet. På denne måten vil www-data brukeren ha tilgang til OpenOffice og dermed kjøre applikasjonen. De andre konverteringsprogrammene Tiff2PDF og Imagemagic blir kalt direkte fra PHP-scriptet da www-data brukeren har full tilgang til disse programmene. 4.3 OpenOffice OpenOffice følger som standard med Ubuntu 6.10 edgy, slik at det ikke var nødvendig å installere det som ekstra programvare. OpenOffice er et av de få programmene på markedet som kan konvertere Microsoft Office dokumenter til PDF helt gratis. Selv om OpenOffice fungerer ypperlig som PDF-konverterer er det dessverre tungvint å installere det hos alle brukere i Arkivverket. Det vil kreve for mye tid og ressurser til både installasjon og opplæring. Dette webbaserte PDFkonvertering systemet vil derfor sentralisere OpenOffice kun på en server. OpenOffice vil være en sentral del av systemet da det er det som utfører konverteringen av Microsoft Office dokumenter til PDF. OpenOffice implementasjonen i systemet skjer via en Visual Basic makro som blir opprettet i OpenOffice. Denne makroen kaller opp en funksjon i OpenOffice som konverterer et Office dokument til PDF. Koden for makroen finnes i vedlegg kodelisting. Da det er en makro som i praksis utfører konverteringen, kan den bli kalt fra kommandolinjen i Linux: export HOME=/home/pdf sudo xvfb-run -a /usr/bin/soffice -invisible "macro:///qlibrary.convert.converttopdf($1)" Legg merke til at det blir brukt opsjonen -invisble. Denne opsjonen får OpenOffice til å kjøre i usynlig modus, det vil si det grafiske grensesnittet til OpenOffice ikke blir synlig når den kjøres på serveren. Xvfb er et program som lar OpenOffice kjøre selv om X-window ikke er installert i systemet. Den etterligner med andre ord et X-Window miljø. 6

7 4.4 Tiff2PDF Tiff2pdf er en del av Libtiff pakken. Programmet konverterer et tiff-dokument til PDF, inkludert multisidige TIFF-dokumenter. Det ble brukt opsjonene -o og -z i konvertingen. Opsjonen z gjør at programmet benytter zlib for å komprimere TIFF-dokumentet til PDF. Opsjonen o bestemmer utfilen (pdf-filen). 4.5 Imagemagick Imagemagic er et omfattende bildebehandlingsprogram. Det kan benyttes ved laging, konverteringer og redigering av bilder i en rekke formater. Det er konverteringsbiten av programmet (convert) som er viktig i dette PDF-konverteringssystemet. Imagemagic ble brukt ved konvertering av JPG-bilder til PDF. 5 Svakheter og mulige utvidelser En svakhet ved systemet er håndtering av samtidige konverteringsjobber fra brukere. Det gjelder kun konvertering av MS Office dokumenter gjennom bruk av OpenOffice. Problemet ligger i at det kun kan være en prosess av OpenOffice kjørende om gangen. Selv om det er implementert et køsystem som setter klienter i ventemodus dersom OpenOffice er opptatt og kjører OpenOffice når det er ledig, løser det kun en del av problemet. Kjernen i problemet ligger i at det tar 5-10 sekunder å starte opp OpenOffice. Dersom en annen klient utfører en konvertering i dette tidsrommet (5-10 sekunder), vil den tro at OpenOffice ikke er aktiv og vil dermed prøve å kjøre det i likhet som den første klienten som allerede er i gang med å kjøre OpenOffice. Vi får da en situasjon hvor to eller flere klienter tror at OpenOffice er ledig og dermed prøver å kjøre applikasjonen. Siden det kun kan være en prosess av OpenOffice oppe om gangen vil kun en av klienten få utført sin konvertering, mens resten av klientene feiler. En mulig utvidelse av systemet blir dermed å opprette en rutine som håndterer denne problematikken bedre. Slik systemet er i dag, vil det håndtere klienter rimelig bra dersom de ikke utfører konvertering i tidsrommet på 5-10 sekunder etter at den første klienten har satt i gang konverteringen. 7

8 6 Referanser/kilder Smarty - PHP - Apache - Imagemagick - Tiff2PDF - Linux - 8

9 Vedlegg - kodelisting Index.php (php-scriptet)?php require_once("./libs.inc.php"); if(isset($_get['type'])) switch($_get['type']) case "xls": $smarty->assign("conv","xls"); break; case "doc": $smarty->assign("conv","doc"); break; case "ppt": $smarty->assign("conv","ppt"); break; case "tiff": $smarty->assign("conv","tiff"); break; case "jpg": $smarty->assign("conv","jpg"); break; if(isset($_post['doctype'])) $target_path = $fixpath."/"."uploads"."/"; $target_path = $target_path. basename( $_FILES['uploadedfile']['name']); //splitt $target_path_extension = substr($target_path,strlen($target_path)-3,strlen($target_path) ); $target_path_extension = strtolower($target_path_extension); $target_path_name =substr($target_path,0, strlen($target_path)-3); $target_path = $target_path_name.$target_path_extension; $filename = "uploads"."/".basename( $_FILES['uploadedfile']['name']); 9

10 $filname_extension = substr($filename,strlen($filename)-3,strlen($filename) ); $filname_extension = strtolower($filname_extension); $filename_name =substr($filename,0, strlen($filename)-3); $filename = $filename_name.$filname_extension; switch($_post['doctype']) case "xls": //$filename_pdf = str_replace("xls","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); break; case "doc": //$filename_pdf = str_replace("doc","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); break; case "ppt": //$filename_pdf = str_replace("ppt","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); break; case "tiff": //$filename_pdf = str_replace("tif","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); if(move_uploaded_file($_files['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) $convert = passthru("tiff2pdf -z -o '$filename_pdf' '$filename' &"); $smarty->assign("uploaded","uploaded"); $fileonly = split('[/]', $filename_pdf); $smarty->assign("result",$filename_pdf); $smarty->assign("file",$fileonly[1]); break; case "jpg": //$filename_pdf = str_replace("jpg","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); if(move_uploaded_file($_files['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) $convert = passthru("convert '$filename' '$filename_pdf' &"); $smarty->assign("uploaded","uploaded"); $fileonly = split('[/]', $filename_pdf); $smarty->assign("result",$filename_pdf); $smarty->assign("file",$fileonly[1]); break; 10

11 if(move_uploaded_file($_files['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) srand ((double) microtime( )* ); $random_number = rand(2,10); while(exec("ps -e grep soffice")) sleep($random_number); $convert = exec("/var/www/to_pdf/convert '$target_path' &"); $smarty->assign("uploaded","uploaded"); $fileonly = split('[/]', $filename_pdf); $smarty->assign("result",$filename_pdf); $smarty->assign("file",$fileonly[1]); $smarty->display ("index.html"); 11

12 Index.html (Smarty template) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="no" lang="no"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>pdf konverteringsprogram</title> <link rel="stylesheet" href="qstyle.css" type="text/css" /> literal <script language="javascript"> <!-- function showprogress() document.getelementbyid('text_change').innerhtml = "Vennligst vent mens dokumentet konverteres til PDF..."; document.getelementbyid("progress").style.visibility = 'visible'; function filecheck_tiff() var str = document.getelementbyid("filename_tiff").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "tif") alert("feil filformat, det skal være et Tiff-bilde. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("tiff_id").disabled = true; //document.getelementbyid("tiff_id").disabled = true; 12

13 // document.getelementbyid("filename_tiff").style.visibility = "hidden"; showprogress(); function filecheck_doc() var str = document.getelementbyid("filename_doc").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "doc") alert("feil filformat, det skal være et Word-dokument. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("doc_id").disabled = true; showprogress(); function filecheck_xls() var str = document.getelementbyid("filename_xls").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "xls") alert("feil filformat, det skal være et Excel-dokument. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("xls_id").disabled = true; 13

14 showprogress(); function filecheck_ppt() var str = document.getelementbyid("filename_ppt").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "ppt") alert("feil filformat, det skal være et Powerpoint-dokument. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("ppt_id").disabled = true; showprogress(); function filecheck_jpg() var str = document.getelementbyid("filename_jpg").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "jpg") alert("feil filformat, det skal være et JPG-bilde. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("jpg_id").disabled = true; showprogress(); 14

15 //--> </script> /literal </head> <body> <center> <table class="title"> <tr> </tr> <td > <p class=title> Arkivverket </p> </td> <tr> <td> </td> </tr> </table> <p class="title_sm">konvertering av dokumenter til PDF</p> <table class="title_nav"> <tr> <td class="tlinks" align="left"> <a href="doc_pdf_konv.pdf"><u>dokumentasjon</u></a> </td> <td class="tlinks" align="right"> Velg: <a href="index.php?type=tiff">tiff->pdf</a> <a href="index.php?type=jpg">jpg->pdf</a> <a href="index.php?type=doc">word->pdf</a> <a href="index.php?type=xls">excel->pdf</a> <a href="index.php?type=ppt">powerpoint->pdf</a> 15

16 </tr> </table> </td> <table class="center" WIDTH="100%" height=300> <tr> <td > <center> if $conv eq doc <p>word-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="word_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_doc();"> <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_doc" value="" /> <br /> <input type="hidden" name="doctype" value="doc" /><br /> <br /> <input type="submit" id="doc_id" value="konverter!" /> </form> elseif $conv eq tiff <p>tif-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="tiff_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_tiff();" > <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_tiff" /><br /> <input type="hidden" name="doctype" value="tiff" /><br /> <br /> <input type="submit" id="tiff_id" value="konverter!" /> </form> elseif $conv eq jpg <p>jpg-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="jpg_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_jpg();" > <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_jpg" /><br /> <input type="hidden" name="doctype" value="jpg" /><br /> <br /> <input type="submit" id="jpg_id" value="konverter!" /> 16

17 </form> elseif $conv eq xls <p>excel-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="xls_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_xls();"> <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_xls" /><br /> <input type="hidden" name="doctype" value="xls" /><br /> <br /> <input type="submit" id="xls_id" value="konverter!" /> </form> elseif $conv eq ppt <p>powerpoint-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="ppt_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_ppt();"> <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_ppt" /><br /> <input type="hidden" name="doctype" value="ppt" /><br /> <br /> <input type="submit" id="ppt_id" value="konverter!" /> </form> elseif!$conv && ($uploaded!= uploaded) <p>velg konverteringsrutinen i menylinjen over for å konvertere dokumentet ditt til PDF. </p> <p>nb! Maksimum størrelse på filen som skal konverteres må ikke overstige 100MB. </p> <br /> <br /> <br /> <p> Systemet er fremdeles i BETA (uttestingsfase). Skulle det være noe feil, vennligst rapporter til </p> /if if $uploaded eq uploaded <p> Filen er ferdig konvertert til PDF!</p> <p> Høyreklikk på linken under og lagre det konverterte PDF dokumentet.</p> <p> <a href="$result"> <font color="red"> <u>$file</u></font> </a></p> <br /> 17

18 </tr> <form action="0"> <input type="button" value="tilbake!" onclick="history.go(-2)" /> </form> /if </center> </td> </table> <table> <tr> <td> <br /> <center> <img id="progress" style="visibility:hidden" src="loader.gif"/> <p id="text_change"> </p> <br><br> </center> </td> </tr> </table> </center> </body> </html> 18

19 convert (bash-scriptet) #!/bin/bash export HOME=/home/pdf sudo xvfb-run -a /usr/bin/soffice -invisible "macro:///qlibrary.convert.converttopdf($1)" 19

20 Makro (OpenOffice makro) Sub ConvertToPDF( cfile ) curl = ConvertToURL( cfile ) odoc = StarDesktop.loadComponentFromURL( curl, "_blank", 0, Array(MakePropertyValue( "Hidden", True ),) ) cfile = Left( cfile, Len( cfile ) - 4 ) + ".pdf" curl = ConvertToURL( cfile ) odoc.storetourl( curl, Array(MakePropertyValue( "FilterName", "writer_pdf_export" ),) odoc.close( True ) End Sub Function MakePropertyValue( Optional cname As String, Optional uvalue ) As com.sun.star.beans.propertyvalue Dim opropertyvalue As New com.sun.star.beans.propertyvalue If Not IsMissing( cname ) Then opropertyvalue.name = cname EndIf If Not IsMissing( uvalue ) Then opropertyvalue.value = uvalue EndIf MakePropertyValue() = opropertyvalue End Function 20

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Web-programmering med JSP Løsningsforslag leksjon 3

Web-programmering med JSP Løsningsforslag leksjon 3 Web-programmering med JSP Løsningsforslag leksjon 3 Oppgave 1 Denne siden viser inneholder en oversikt over biler:

Detaljer

En bedre verden med AJAX

En bedre verden med AJAX En bedre verden med AJAX Frode Eika Sandnes Hva er AJAX Har ikke noe med rengjøringsmidler å gjøre AJAX er et (morsomt) akronym Asynchronous Javascript And XML Henskikt: lage interaktive webapplikasjoner

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 20. mai 2005 Varighet: 3 timer (09:00 12:00) Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV197D Webprogrammering med

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Forsvunnet katt webside

Forsvunnet katt webside Lesson 3 Forsvunnet katt webside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen 24. november 2015

Løsningsforslag til eksamen 24. november 2015 Operativsystemer med Linux Løsningsforslag til eksamen 24. november 2015 Oppgave 1 a) Et OS deler tiden inn i små deler, typisk et hundredels sekund, og fordeler slike korte timeslices til alle prossene

Detaljer

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100 SUKKERGRIS Anita og Silje DAT100 I NNHOLD 1. Innledning... 2 2. Beskrivelse av Sukkergris... 3 2.1 Struktur og grafisk design... 3 2.1.1 Sidens oppbygning... 3 2.1.2 CSS og Grafisk design... 4 2.2 Oversikt

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

Innføring i Dynamisk HTML

Innføring i Dynamisk HTML Innføring i Dynamisk HTML Her kommer en enkel innføring i dynamisk HTML (DHTML). DHTML er en webside (et web dokument) som kan endres etter at den er lastet inn i webleseren. Når brukeren fører musepekeren

Detaljer

Lynkurs i shellprogrammering under Linux

Lynkurs i shellprogrammering under Linux Lynkurs i shellprogrammering under Linux Interaktiv bruk av shell Shell/skall er en applikasjon som lar bruker taste inn tekstlige kommandoer til Linux en og en linje om gangen (leser linjer fra stdin).

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen)

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 30/05-2012 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

Detaljer

Å lage Noark 4 uttrekk selv. Thomas Sødring thomas.sodring@jbi.hio.no 22452610/99570472

Å lage Noark 4 uttrekk selv. Thomas Sødring thomas.sodring@jbi.hio.no 22452610/99570472 Å lage Noark 4 uttrekk selv Thomas Sødring thomas.sodring@jbi.hio.no 22452610/99570472 Prosjektet IKA Kongsberg / HiOA Kan vi lage et Noark 4 uttrekk for en av IKA Kongsbergs kommuner? Uformell samarbeid

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 PLANIA 8 SYSTEM KRAV Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1-3 1.1 Generell beskrivelse... 1-3 1.1.1 Plania DESKTOP og Plania WEB... 1-3 2 SYSTEMKRAV... 2-4 2.1 Krav til ulike

Detaljer

<HTML Koder> Enkle HTML koder for bruk til bl.a cachebeskrivelser. Ver. 2.01

<HTML Koder> Enkle HTML koder for bruk til bl.a cachebeskrivelser. Ver. 2.01 Enkle HTML koder for bruk til bl.a cachebeskrivelser. Ver. 2.01 Side 2 Ett HTML dokument inneholder både tekst som skal vises og instruksjoner om hvordan den skal vises av nettleseren. Instruksjonene

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

JSP - 2. Fra sist. Hvordan fungerer web? Tjenerside script HTML. Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script. Ønsker dynamiske nettsider:

JSP - 2. Fra sist. Hvordan fungerer web? Tjenerside script HTML. Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script. Ønsker dynamiske nettsider: Fra sist JSP - 2 Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script HTML statisk Forms Tags Ønsker dynamiske nettsider: Klientside-script/programmering Javascript, vbscript, applets Tjenerside-script/programmering

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows OS X Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Firefox Chrome Adobe Reader Silent install/msiexec OS X

Detaljer

Prosjekt 3 i sikkerhet og hacking

Prosjekt 3 i sikkerhet og hacking Prosjekt 3 i sikkerhet og hacking Social engineering svindel For: Jonas Bro, Lars Petter Bjørkevoll, Audun Hodnefjell og Magnus Skaalsveen 1 Innledning DISCLAIMER Svindelen som er beskrevet i denne oppgaven

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

VMware ESX og krav til hardware

VMware ESX og krav til hardware Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag VMware ESX og krav til hardware Stein Meisingseth 01.02.2011 Lærestoffet er utviklet for faget LN400D Drift av virtuelle nettverk og overvåkning

Detaljer

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 COPYRIGHT ACOS AS 22.03.2012 Innhold: 1 Innledning... 3 2 Tekniske forhold... 3 2.1 Installasjon av registerinnstillinger for Word... 3 3 Tillegg i Word... 4 3.1

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker

nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker nettbasert produksjon og distribusjon av lydbøker Formater i PipeOnline DAISY (Digital Accessible Information System) er en veletablert internasjonal standard for strukturering av digitale lydbøker. Standarden

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

5. JavaScript (fra leksjon 5 i faget Webteknikker)

5. JavaScript (fra leksjon 5 i faget Webteknikker) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag JavaScript Svend Andreas Horgen 11.09.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV357D Webteknikker 5. JavaScript (fra leksjon 5 i faget Webteknikker)

Detaljer

Produktdokumentasjon gruppe 16 Grüner FK

Produktdokumentasjon gruppe 16 Grüner FK Produktdokumentasjon gruppe 16 Grüner FK Sammendrag Dette skrivet er vår produktdokumentasjon for hovedprosjekt våren 2009 ved høgskolen i Oslo. Sent høsten 2008 ble vi kontaktet av Grüner FK s b-lag gjennom

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

ephorte Installasjon av klienter

ephorte Installasjon av klienter ephorte Installasjon av klienter Versjon 2010.1 06.12.2011 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 COPYRIGHT...3 INSTALLASJON AV EPHORTEWEB KLIENTER...4 Maskin

Detaljer

GEO2311. Obligatorisk Innlevering 1

GEO2311. Obligatorisk Innlevering 1 GEO2311 Obligatorisk Innlevering 1 STUDENTER: Kia Simonsen Morten Kappelslåen Gjøvik, 14.10.2015 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Del 2 - HTML delen... 4 Del 2 - CSS delen... 9 Del 3

Detaljer

LO130A Webpublisering. Forelesning 1 23.08.04

LO130A Webpublisering. Forelesning 1 23.08.04 LO130A Webpublisering Forelesning 1 23.08.04 1 I dag Leksjon 1: Internett, webservere og nettlesere. Leksjon 2: Innledende om (X)HTML. 2 Kort om historien til INTERNETT ARPA-net (Advanced Research Project

Detaljer

Installasjon InfoMediaPlayer:

Installasjon InfoMediaPlayer: Installasjon InfoMediaPlayer: InfoMediaPlayer lastes ned fra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81046462/5.5.42.exe Dette er en executable RAR fil, så kjør filen og sett C:\InfoMedia som bane for utpakking.

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Dokumentasjon av Installasjon

Dokumentasjon av Installasjon Vedlegg D Dokumentasjon av Installasjon Dette dokumentet tar for seg detaljert informasjon vedrørende installasjon nødvendig for delapplikasjonene i PySniff. Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 3 2. PYTHON

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Kontaktinformasjon i Outlook

Kontaktinformasjon i Outlook Kontaktinformasjon i Outlook På e-post benyttes fonten Arial. I Outlook kan man skrive inn kontaktinformasjon en gang for alle og velge at denne skal inkluderes i alle nye e-post meldinger. Det er mulig

Detaljer

Installasjon av talemeldinger

Installasjon av talemeldinger Installasjon av talemeldinger Dette dokumentet beskriver det som skal til for å installere talemeldinger og programmere Voicemail Pro, og aktivere disse. I tillegg beskrives det hvordan man kan eksportere

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Erlend Oftedal. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna

Erlend Oftedal. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna Sikkerhet i Web 2.0 Erlend Oftedal Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna Hva er spesielt med Web 2.0? Innhold fra flere kilder Sosiale nettsteder med brukergenerert innhold Mashups gjerne med innhold

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Grunnleggende om websider og HTML-kode

Grunnleggende om websider og HTML-kode Grunnleggende om websider og HTML-kode Html er et språk / en standard som brukes for å gi instrukser til nettlesere om hvordan ulike elementer på en webside skal fortolkes og presenteres for en sluttbruker.

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows OS X Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Firefox Chrome Adobe Reader Silent install/msiexec OS X

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

ephorte krav til teknisk plattform

ephorte krav til teknisk plattform ephorte krav til teknisk plattform Versjon 2010.1 og senere 05.12.2011 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 COPYRIGHT...3 EPHORTE KRAV TIL TEKNISK PLATTFORM...4

Detaljer

Dokumentuthenting og konvertering (for dummies) v/tormod Engebu, IKAVA. KDRS 13. november 2013. med fokus på Forum Winsak og Unique-suiten

Dokumentuthenting og konvertering (for dummies) v/tormod Engebu, IKAVA. KDRS 13. november 2013. med fokus på Forum Winsak og Unique-suiten Dokumentuthenting og konvertering (for dummies) med fokus på Forum Winsak og Unique-suiten v/tormod Engebu, IKAVA KDRS 13. november 2013 Problemstilling Relativt ny i jobben (så «for dummies» gjelder mest

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

9. ASP med databasekopling, del II

9. ASP med databasekopling, del II Else Lervik 23.03.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV192D Web-programmering med ASP 9. Resymé: I forrige leksjon så vi hvordan ASP kunne brukes til å vise

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Oversikt. Introduksjon Kildekode Kompilering Hello world Hello world med argumenter. 1 C programmering. 2 Funksjoner. 3 Datatyper. 4 Pekere og arrays

Oversikt. Introduksjon Kildekode Kompilering Hello world Hello world med argumenter. 1 C programmering. 2 Funksjoner. 3 Datatyper. 4 Pekere og arrays Oversikt C programmering 1 C programmering Introduksjon Kildekode Kompilering Hello world Hello world med argumenter 2 Funksjoner 3 Datatyper 4 Pekere og arrays 5 Kontrollstrukturer Lars Vidar Magnusson

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Løsningsskisse prøve IT1

Løsningsskisse prøve IT1 Løsningsskisse prøve IT1 Etikk og regler Forklar disse begrepene åndsverk litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk visst minimum av original, skapende innsats verkshøyde for å ha opphavsrettslig vern

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.66 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 Versjon 4.0 Produktbeskrivelse SMART Bridgit -programvaren er et kostnadseffektivt klient/server-program, som gjør det enkelt å planlegge møter

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Emnekode: SO135A Dato: onsdag 25. feb. I Antall oppgaver: 4

Emnekode: SO135A Dato: onsdag 25. feb. I Antall oppgaver: 4 ~ høgskolen i oslo Emne: Operativsvstemer ap Unix ~-Gruppe(r) data Eksamensoppgave n består av: Antall sider (inkl. Forsiden): 6 Emnekode: SO135A Dato: onsdag 25. feb I Antall oppgaver: 4 Faglig veileder:

Detaljer

Oppsummering - Kurset (10/11-2015)

Oppsummering - Kurset (10/11-2015) Oppsummering - Kurset (10/11-2015) Grunnleggende HTML... 1 Basic JavaScript... 2 Variabler:... 3 Operatorer:... 4 Klikkhendelser... 5 Kontrollstrukturer... 5 Valgsetninger... 5 Betingelser/påstander...

Detaljer

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012 Brukerkurs 16.februar 2012 Kort introduksjon til world wide web og struktur der. Forskjellige måter å lage seg en hjemmeside på. Hvordan vi i Lakselvdal gjør det. Og viktigst av alt, utdanne flere til

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Abaris-notat Teknisk beskrivelse av kodeverkskomponent for ICPC-2

Abaris-notat Teknisk beskrivelse av kodeverkskomponent for ICPC-2 Tittel: Dato: 16.03.04 Forfatter: Lars Tungen : 000 Sider/bilag: 5/0 Versjon: A Filnavn: E:\PROSJEKTER\KITH\ICPC\2004\DOKUMENTER\TEKNISK BESKRIVELSE AV KODEVERKSKOMPONENT FOR ICPC.DOC Innhold: 1. Teknisk

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15.desember 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU

Detaljer

En enkel while-løkke. 1 of 12 15.09.2015 15:28. 2 of 12 15.09.2015 15:28. while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt

En enkel while-løkke. 1 of 12 15.09.2015 15:28. 2 of 12 15.09.2015 15:28. while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michaelp@hioa.no) 15/09-15 En liten repetisjon Løkker Arrayer (tabeller) Løkker

Detaljer

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17.

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. april 2012) Utgangspunktet er følgende sak: https://prosjekt.uib.no/issues/1976

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Introduksjon til Office 2007

Introduksjon til Office 2007 Introduksjon til Office 2007 Av Kjetil Berglund 2009 Bidragsytere: Kjetil Hammershaug og Håkon Mælum for Læringsteamet i Oppland Fylkeskommune 1 Innhold Introduksjon til Office 2007... 1 Brukergrensesnitt...

Detaljer