PDF-konverter. Arkivverket v/quang Van Nguyen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PDF-konverter. Arkivverket v/quang Van Nguyen"

Transkript

1 PDF-konverter Arkivverket v/quang Van Nguyen 1

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE PDF-KONVERTER MÅL OG HENSIKT SYSTEMKRAV SYSTEMOVERSIKT SERVERBESKRIVELSE/HARDWARETEKNOLOGI PROGRAMVARETEKNOLOGI SYSTEMSKOMPONENTER LINUX OG PROGRAMVARER APACHE PHP CLI MED SMARTY TEMPLATE ENGINE Smarty template engine PHP-script (index.php) OPENOFFICE TIFF2PDF IMAGEMAGICK SVAKHETER OG MULIGE UTVIDELSER REFERANSER/KILDER...8 VEDLEGG - KODELISTING...9 INDEX.PHP (PHP-SCRIPTET)...9 INDEX.HTML (SMARTY TEMPLATE)...12 CONVERT (BASH-SCRIPTET)...19 MAKRO (OPENOFFICE MAKRO)

3 1 PDF-konverter Mål og hensikt PDF-konverter er et webbasert PDF-konverteringssystem for enkel konvertering av Word, Excel, Powerpoint, Tiff og JPG til PDF. Systemet ble opprettet med den hensikten å være et hjelpemiddel for brukerne ved Arkivverket i forbindelse med deres arbeidsoppgaver. Først og fremst er systemet ment å støtte opp saksbehandlingssystemet ephorte, da det innbygde PDF-konverteringsrutinen i ephorte til dels er mangelfull. Begrensningen i ephorte sin PDF-konverteringsrutinen er blant annet manglende støtte for en del språk. Det foreligger blant annet kun støtte for engelsk, nynorsk og bokmål i ephorte. Med dette systemet vil ephorte brukere kunne konvertere dokumenter i ulike språk til PDF før de legger dem inn i ephorte. En annen mangel med nåværende versjon av ephorte er at det kun er mulig å skanne inn flersidige bilder eller dokumenter i sort og hvitt. Det er i den prosessen når ephorte omgjør det skannende bildet/dokumentet (som egentlig er i TIFF) til PDF at fargen blir borte. Det har derfor vært et ønske blant brukere å få til PDF-dokumenter (multisidige) i farger slik at sakene i ephorte blir mer nøyaktige og representative. Med denne PDF-konverter vil ephorte brukere enkelt kunne skanne inn bilder/dokumenter i form av TIFF-format for så deretter å konvertere dem til PDF med fargene i behold. Det andre målet med systemet er å understøtte bruken av e-post i Arkivverket. Med økende fare for makrovirus i Office dokumenter som Word, Excel og PowerPoint er det blitt mer vanlig at man sperrer/stopper alle vedlegg i e-poster som er av de overnevnte formatene. Med dette systemet vil brukerne enkelt kunne konvertere sine dokumenter til PDF og deretter sender de ut som vedlegg i e- posten. 2 Systemkrav For å kunne benytte systemet trengs det kun en webleser med støtte for JavaScript. Systemet har gjennomgått en omfattende test på Firefox 2.x, men Internet Explorer (6.x), Opera og Safari(2.x) er også kompatible. 3 Systemoversikt 3.1 Serverbeskrivelse/hardwareteknologi Serveren der systemet kjøres på har følgende spesifikasjon: HP DC5750 AMD Athlon X2 XP4200+ (dobbelkjerner) 1 GB Minne 250GB Harddisk Geforce MB skjermkort 3

4 3.2 Programvareteknologi Systemet er understøttet av forskjellige teknologier og programmer. Følgende teknologier og programmer finnes i systemet: Linux Ubuntu 6.10 Edgy eft 64-bit Apache 2.x webserver PHP med CLI (Command Line Interface) Smarty template teknologi Bash script HTML CSS OpenOffice 2.x med bruk av makro Tiff2PDF Imagemagick 3.3 Systemskomponenter Det foreligger ulike komponenter som til sammen utgjør systemet: PHP-scriptet: index.php Bashscriptet: convert CSS: qstyle.css HTML template: index.html 3.4 Sammensatt system Komponentene og ulike teknologier er satt sammen slik figuren under viser: 4

5 Det kan oppsummeres med følgende punkter når systemet kjøres: 1. Brukeren velger en fil og trykker på konverterknappen på websiden. 2. PHP-scriptet (med bruk av index.html template) laster opp filen som brukeren valgte til serveren. 3. Ettersom det er forskjellige programmer som ligger bunnen for å konvertere ulike dokumenter til PDF må PHP-scriptet velge riktig program. Dersom det er av typen Word, Excel eller Powerpoint kaller PHP-scriptet Bash-scriptet convert. Convert vil i sin tid kjøre makroen som ligger i OpenOffice for konvertering. Det er med ord OpenOffice sin makro som egentlig utfører konvertering av Office dokumenter til PDF. 4. I tilfeller der det ikke er Office dokumenter som skal konverteres må PHP-scriptet kalle andre programmer. PHP-scriptet vil da ikke ikke benytte Bash-scriptet convert, men heller kalle direkte på de programmene som trengs. I dette tilfellet blir det enten Tiff2PDF eller Imagemagic (convert) som brukes, avhenging om dokumentet er TIFF eller JPG som skal konverteres til PDF. 5. Når konverteringen av det opplastede dokumentet er ferdig vil PHP-scriptet generere en ny webside hos brukeren med en link til det ferdige konverterte PDF-dokumentet. 4 Linux og programvarer Operativsystemet som ligger i bunnen i PDF-konverter er Linux, nærmere bestemt Ubuntu. Ubuntu ble valgt framfor andre distribusjoner på grunn det overlegne pakkesystemet APT. Da dette PDFkonverteringssystemet kommer til å kjøre på en webserver blir det opprettet en bruker i Linux som kalles for pdf. Som standard vil pdf-brukeren ha rettigheter til å kjøre OpenOffice. 4.1 Apache Apache ble brukt som webserver. Siden PHP blir brukt som serverside script ble det gjort følgende endringer i /etc/apache2/apache2.conf: 1. DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml 2. AddType application/x-httpd-php.php Med disse to linjene på plass (og PHP riktig installert) er det mulig å kjøre PHP-script på Apache serveren. 4.2 PHP CLI med Smarty template engine Smarty template engine Med Apache installert ble det laget et PHP-script som tar seg av grensesnittet mot brukerene samt den dynamikken det innehas. Smarty blir brukt som template motor for å skille PHP-koden fra HTML, dette gir da en mer oversiktlig kodestruktur samt lett å forstå for utestående. I korte trekk fungerer Smarty på den måten at den benytter seg av en HTML-fil også kalt en template samt selve 5

6 PHP-scriptet. Et Smarty bibliotek/objekt blir laget i PHP-scriptet som kaller opp visning av template filen (HTML-filen). Gjennom variable tilordning i Smarty-objektet vil også HTML-filen få tilgang til variablene og man oppnår dermed dynamikk i websiden. Smarty kombinerer da videre PHP-scriptet og HTML-filen for å generere en index.php (vel å merke ikke den samme index.php filen som Smarty kombinerer med HTML-filen) som blir vist hos klienten. CSS ble også benyttet i forbindelse med design og dynamikk på HTML-filen (template) PHP-script (index.php) PHP-script er hjernen i systemet. Kort fortalt henter scriptet filen som brukeren har lastet opp til serveren og deretter kjører de riktige Linux kommandoer for å konvertere dokumentet til PDF. Når dokumentet er konvertert oppdaterer scriptet websiden hos klienten med en link til PDF-filen. For å kunne kjøre Linux kommando fra et PHP-script ble CLI (command line interface)-funskjoner tatt i bruk. Eksempler på CLI funksjoner er passthru(), exec() osv. Ved kalling av OpenOffice via CLI blir ikke OpenOffice sin makro kalt direkte, men via et bash-script. Det svært viktig å merke at når en PHP-scriptet utfører disse kommandoene via CLI funksjoner så er det en egentlig en Apache bruker på Linux maskinen som utfører disse kommandoene. Denne anonyme webbrukeren blir kalt for www-data. Da denne brukeren ikke har rettigheter til å kjøre OpenOffice ble home-området til pdf-brukeren (se punkt. 4) eksportert til denne brukeren i Bashscriptet. På denne måten vil www-data brukeren ha tilgang til OpenOffice og dermed kjøre applikasjonen. De andre konverteringsprogrammene Tiff2PDF og Imagemagic blir kalt direkte fra PHP-scriptet da www-data brukeren har full tilgang til disse programmene. 4.3 OpenOffice OpenOffice følger som standard med Ubuntu 6.10 edgy, slik at det ikke var nødvendig å installere det som ekstra programvare. OpenOffice er et av de få programmene på markedet som kan konvertere Microsoft Office dokumenter til PDF helt gratis. Selv om OpenOffice fungerer ypperlig som PDF-konverterer er det dessverre tungvint å installere det hos alle brukere i Arkivverket. Det vil kreve for mye tid og ressurser til både installasjon og opplæring. Dette webbaserte PDFkonvertering systemet vil derfor sentralisere OpenOffice kun på en server. OpenOffice vil være en sentral del av systemet da det er det som utfører konverteringen av Microsoft Office dokumenter til PDF. OpenOffice implementasjonen i systemet skjer via en Visual Basic makro som blir opprettet i OpenOffice. Denne makroen kaller opp en funksjon i OpenOffice som konverterer et Office dokument til PDF. Koden for makroen finnes i vedlegg kodelisting. Da det er en makro som i praksis utfører konverteringen, kan den bli kalt fra kommandolinjen i Linux: export HOME=/home/pdf sudo xvfb-run -a /usr/bin/soffice -invisible "macro:///qlibrary.convert.converttopdf($1)" Legg merke til at det blir brukt opsjonen -invisble. Denne opsjonen får OpenOffice til å kjøre i usynlig modus, det vil si det grafiske grensesnittet til OpenOffice ikke blir synlig når den kjøres på serveren. Xvfb er et program som lar OpenOffice kjøre selv om X-window ikke er installert i systemet. Den etterligner med andre ord et X-Window miljø. 6

7 4.4 Tiff2PDF Tiff2pdf er en del av Libtiff pakken. Programmet konverterer et tiff-dokument til PDF, inkludert multisidige TIFF-dokumenter. Det ble brukt opsjonene -o og -z i konvertingen. Opsjonen z gjør at programmet benytter zlib for å komprimere TIFF-dokumentet til PDF. Opsjonen o bestemmer utfilen (pdf-filen). 4.5 Imagemagick Imagemagic er et omfattende bildebehandlingsprogram. Det kan benyttes ved laging, konverteringer og redigering av bilder i en rekke formater. Det er konverteringsbiten av programmet (convert) som er viktig i dette PDF-konverteringssystemet. Imagemagic ble brukt ved konvertering av JPG-bilder til PDF. 5 Svakheter og mulige utvidelser En svakhet ved systemet er håndtering av samtidige konverteringsjobber fra brukere. Det gjelder kun konvertering av MS Office dokumenter gjennom bruk av OpenOffice. Problemet ligger i at det kun kan være en prosess av OpenOffice kjørende om gangen. Selv om det er implementert et køsystem som setter klienter i ventemodus dersom OpenOffice er opptatt og kjører OpenOffice når det er ledig, løser det kun en del av problemet. Kjernen i problemet ligger i at det tar 5-10 sekunder å starte opp OpenOffice. Dersom en annen klient utfører en konvertering i dette tidsrommet (5-10 sekunder), vil den tro at OpenOffice ikke er aktiv og vil dermed prøve å kjøre det i likhet som den første klienten som allerede er i gang med å kjøre OpenOffice. Vi får da en situasjon hvor to eller flere klienter tror at OpenOffice er ledig og dermed prøver å kjøre applikasjonen. Siden det kun kan være en prosess av OpenOffice oppe om gangen vil kun en av klienten få utført sin konvertering, mens resten av klientene feiler. En mulig utvidelse av systemet blir dermed å opprette en rutine som håndterer denne problematikken bedre. Slik systemet er i dag, vil det håndtere klienter rimelig bra dersom de ikke utfører konvertering i tidsrommet på 5-10 sekunder etter at den første klienten har satt i gang konverteringen. 7

8 6 Referanser/kilder Smarty - PHP - Apache - Imagemagick - Tiff2PDF - Linux - 8

9 Vedlegg - kodelisting Index.php (php-scriptet)?php require_once("./libs.inc.php"); if(isset($_get['type'])) switch($_get['type']) case "xls": $smarty->assign("conv","xls"); break; case "doc": $smarty->assign("conv","doc"); break; case "ppt": $smarty->assign("conv","ppt"); break; case "tiff": $smarty->assign("conv","tiff"); break; case "jpg": $smarty->assign("conv","jpg"); break; if(isset($_post['doctype'])) $target_path = $fixpath."/"."uploads"."/"; $target_path = $target_path. basename( $_FILES['uploadedfile']['name']); //splitt $target_path_extension = substr($target_path,strlen($target_path)-3,strlen($target_path) ); $target_path_extension = strtolower($target_path_extension); $target_path_name =substr($target_path,0, strlen($target_path)-3); $target_path = $target_path_name.$target_path_extension; $filename = "uploads"."/".basename( $_FILES['uploadedfile']['name']); 9

10 $filname_extension = substr($filename,strlen($filename)-3,strlen($filename) ); $filname_extension = strtolower($filname_extension); $filename_name =substr($filename,0, strlen($filename)-3); $filename = $filename_name.$filname_extension; switch($_post['doctype']) case "xls": //$filename_pdf = str_replace("xls","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); break; case "doc": //$filename_pdf = str_replace("doc","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); break; case "ppt": //$filename_pdf = str_replace("ppt","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); break; case "tiff": //$filename_pdf = str_replace("tif","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); if(move_uploaded_file($_files['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) $convert = passthru("tiff2pdf -z -o '$filename_pdf' '$filename' &"); $smarty->assign("uploaded","uploaded"); $fileonly = split('[/]', $filename_pdf); $smarty->assign("result",$filename_pdf); $smarty->assign("file",$fileonly[1]); break; case "jpg": //$filename_pdf = str_replace("jpg","pdf",$filename); $filename_pdf = substr_replace($filename, "pdf", -3); if(move_uploaded_file($_files['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) $convert = passthru("convert '$filename' '$filename_pdf' &"); $smarty->assign("uploaded","uploaded"); $fileonly = split('[/]', $filename_pdf); $smarty->assign("result",$filename_pdf); $smarty->assign("file",$fileonly[1]); break; 10

11 if(move_uploaded_file($_files['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) srand ((double) microtime( )* ); $random_number = rand(2,10); while(exec("ps -e grep soffice")) sleep($random_number); $convert = exec("/var/www/to_pdf/convert '$target_path' &"); $smarty->assign("uploaded","uploaded"); $fileonly = split('[/]', $filename_pdf); $smarty->assign("result",$filename_pdf); $smarty->assign("file",$fileonly[1]); $smarty->display ("index.html"); 11

12 Index.html (Smarty template) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="no" lang="no"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>pdf konverteringsprogram</title> <link rel="stylesheet" href="qstyle.css" type="text/css" /> literal <script language="javascript"> <!-- function showprogress() document.getelementbyid('text_change').innerhtml = "Vennligst vent mens dokumentet konverteres til PDF..."; document.getelementbyid("progress").style.visibility = 'visible'; function filecheck_tiff() var str = document.getelementbyid("filename_tiff").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "tif") alert("feil filformat, det skal være et Tiff-bilde. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("tiff_id").disabled = true; //document.getelementbyid("tiff_id").disabled = true; 12

13 // document.getelementbyid("filename_tiff").style.visibility = "hidden"; showprogress(); function filecheck_doc() var str = document.getelementbyid("filename_doc").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "doc") alert("feil filformat, det skal være et Word-dokument. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("doc_id").disabled = true; showprogress(); function filecheck_xls() var str = document.getelementbyid("filename_xls").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "xls") alert("feil filformat, det skal være et Excel-dokument. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("xls_id").disabled = true; 13

14 showprogress(); function filecheck_ppt() var str = document.getelementbyid("filename_ppt").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "ppt") alert("feil filformat, det skal være et Powerpoint-dokument. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("ppt_id").disabled = true; showprogress(); function filecheck_jpg() var str = document.getelementbyid("filename_jpg").value; var ext = str.substr(str.length - 3); ext = ext.tolowercase(); if(ext!= "jpg") alert("feil filformat, det skal være et JPG-bilde. Sjekk filen!"); return false; else document.getelementbyid("jpg_id").disabled = true; showprogress(); 14

15 //--> </script> /literal </head> <body> <center> <table class="title"> <tr> </tr> <td > <p class=title> Arkivverket </p> </td> <tr> <td> </td> </tr> </table> <p class="title_sm">konvertering av dokumenter til PDF</p> <table class="title_nav"> <tr> <td class="tlinks" align="left"> <a href="doc_pdf_konv.pdf"><u>dokumentasjon</u></a> </td> <td class="tlinks" align="right"> Velg: <a href="index.php?type=tiff">tiff->pdf</a> <a href="index.php?type=jpg">jpg->pdf</a> <a href="index.php?type=doc">word->pdf</a> <a href="index.php?type=xls">excel->pdf</a> <a href="index.php?type=ppt">powerpoint->pdf</a> 15

16 </tr> </table> </td> <table class="center" WIDTH="100%" height=300> <tr> <td > <center> if $conv eq doc <p>word-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="word_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_doc();"> <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_doc" value="" /> <br /> <input type="hidden" name="doctype" value="doc" /><br /> <br /> <input type="submit" id="doc_id" value="konverter!" /> </form> elseif $conv eq tiff <p>tif-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="tiff_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_tiff();" > <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_tiff" /><br /> <input type="hidden" name="doctype" value="tiff" /><br /> <br /> <input type="submit" id="tiff_id" value="konverter!" /> </form> elseif $conv eq jpg <p>jpg-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="jpg_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_jpg();" > <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_jpg" /><br /> <input type="hidden" name="doctype" value="jpg" /><br /> <br /> <input type="submit" id="jpg_id" value="konverter!" /> 16

17 </form> elseif $conv eq xls <p>excel-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="xls_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_xls();"> <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_xls" /><br /> <input type="hidden" name="doctype" value="xls" /><br /> <br /> <input type="submit" id="xls_id" value="konverter!" /> </form> elseif $conv eq ppt <p>powerpoint-filen som skal konverteres til PDF:</p> <br /> <form name="ppt_form" enctype="multipart/form-data" action="index.php" method="post" onsubmit="return filecheck_ppt();"> <input type="hidden" name="max_file_size" value=" " /> <input name="uploadedfile" type="file" id="filename_ppt" /><br /> <input type="hidden" name="doctype" value="ppt" /><br /> <br /> <input type="submit" id="ppt_id" value="konverter!" /> </form> elseif!$conv && ($uploaded!= uploaded) <p>velg konverteringsrutinen i menylinjen over for å konvertere dokumentet ditt til PDF. </p> <p>nb! Maksimum størrelse på filen som skal konverteres må ikke overstige 100MB. </p> <br /> <br /> <br /> <p> Systemet er fremdeles i BETA (uttestingsfase). Skulle det være noe feil, vennligst rapporter til </p> /if if $uploaded eq uploaded <p> Filen er ferdig konvertert til PDF!</p> <p> Høyreklikk på linken under og lagre det konverterte PDF dokumentet.</p> <p> <a href="$result"> <font color="red"> <u>$file</u></font> </a></p> <br /> 17

18 </tr> <form action="0"> <input type="button" value="tilbake!" onclick="history.go(-2)" /> </form> /if </center> </td> </table> <table> <tr> <td> <br /> <center> <img id="progress" style="visibility:hidden" src="loader.gif"/> <p id="text_change"> </p> <br><br> </center> </td> </tr> </table> </center> </body> </html> 18

19 convert (bash-scriptet) #!/bin/bash export HOME=/home/pdf sudo xvfb-run -a /usr/bin/soffice -invisible "macro:///qlibrary.convert.converttopdf($1)" 19

20 Makro (OpenOffice makro) Sub ConvertToPDF( cfile ) curl = ConvertToURL( cfile ) odoc = StarDesktop.loadComponentFromURL( curl, "_blank", 0, Array(MakePropertyValue( "Hidden", True ),) ) cfile = Left( cfile, Len( cfile ) - 4 ) + ".pdf" curl = ConvertToURL( cfile ) odoc.storetourl( curl, Array(MakePropertyValue( "FilterName", "writer_pdf_export" ),) odoc.close( True ) End Sub Function MakePropertyValue( Optional cname As String, Optional uvalue ) As com.sun.star.beans.propertyvalue Dim opropertyvalue As New com.sun.star.beans.propertyvalue If Not IsMissing( cname ) Then opropertyvalue.name = cname EndIf If Not IsMissing( uvalue ) Then opropertyvalue.value = uvalue EndIf MakePropertyValue() = opropertyvalue End Function 20

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN 1 2 CHRISTOFFER MARTINSEN Contents 1. Introduksjon 3 1.1. Innledning 3 1.2. Buzzwords 3 1.2.1. Simple 3 1.2.2. Object Oriented 3 1.2.3. Distributed 3 1.2.4. Robust 3 1.2.5. Secure

Detaljer

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.19 $ $Date: 2006/01/26 09:39:57 $ Innholdsfortegnelse 1. Websøk... 1 1.1. Parametersetting... 1 1.1.1.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Referanse for LingDys 3.0

Referanse for LingDys 3.0 Referanse for LingDys 3.0 Systemkrav for LingDys Prosessorhastighet Minne 800 MHz 512 MB LingIT AS anbefaler minst 1 GB minne til Windows XP, 2 GB minne til Windows Vista Harddiskplass Minimum 500 MB ledig

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener

Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Steffen S. Hellestøl Grimstad, mai 2000 Forord Hovedoppgaven

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer