MIKS MANAGER MODULÆRT INTEGRERT KONSTRUKSJONSSYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIKS MANAGER MODULÆRT INTEGRERT KONSTRUKSJONSSYSTEM"

Transkript

1 MIKS MANAGER MODULÆRT INTEGRERT KONSTRUKSJONSSYSTEM

2 Miks Manager Side 2 av 45 Innhold 1 STARTE PROGRAMMET Starte fra Oppgavelinjen Starte fra Snarvei 4 2 INTRODUKSJON Hva er miks Programmer Dokumenter Veivisere Miks-modell 6 3 MITT FØRSTE PROSJEKT Starte programmet Opprette et nytt prosjekt 8 4 ARBEIDSMETODER Opprette en ny fil i prosjektet Tilknytte en eksisterende fil til prosjektet Fjerne tilknyttede filer Slette tilknyttede filer Redigere og eksekvere en fil 12 Intern teksteditor 12 Redigere 12 Eksekvere Skrive inn kommandoer direkte 14 5 SKJERMBILDE OG VINDUER Hovedvindu Verktøyknapper 15 Knapperad Hoved 15 Knapperad Eksekver 15 Knapperad Søk 16 Knapperad Plot Prosjektvinduet Kommandovinduet Editorvinduet 19 6 MENYER Fil 20 Rediger Vis 21 Definere egen verktøylinje 22 Miks Modul 26 Vindu Hjelp 27 7 BRUPROGRAMMER I MIKS Generelt 28

3 Miks Manager Side 3 av BD Koboss Plari Plabe Kulver Brober Cobest 32 8 AVANSERTE MULIGHETER Miks modell 33 Hva er Miks modell Eksempler på visualiseringsmuligheter Miks makro 36 9 EKSEMPELER Eksempel med bruk av Plari Eksempel med bruk av BD 39 Veiviser for å lage ny BD fil INNSTALLERE PROGRAMMET Installasjon på enkeltmaskin Generelt Lokalt på egen maskin På nettverksserver Klientinstallasjon fra Nettverket NT Nettverk Novell nettverk Installere lisensfilen (miks.loc) Avinstallasjon 45 Fjerne fra Windows NT Krav til datamaskinen 45 Maskinkrav 45

4 Miks Manager Side 4 av 45 1 STARTE PROGRAMMET 1.1 Starte fra Oppgavelinjen 1. Klikk på Startknappen 2. Velg Miks Manager gruppen og Miks Manager Programmet 1.2 Starte fra Snarvei 1. Opprett en Snarvei på skjermen til programmets eksekverbare fil.(miks.exe) 1 2. Dobbel- klikk på Snarveien. 1 Snarveien skal normalt opprettes automatisk i forbindelse med installasjonen - se etter MIKS-ikonet på skjermen. Miks.exe ligger på en katalog som velges under installasjon. Standard katalog er c:\programfiler\statens vegvesen\miks Manager.

5 Miks Manager Side 5 av 45 2 INTRODUKSJON 2.1 Hva er miks Miks Manager er et generelt og programuavhengig system for å håndtere de programmer og dokumenter som blir benyttet i et prosjekt. Gjennom Miks Manager fås oversikt og tilgang til alle aktuelle programmer og dokumenter. Med dokumenter menes alt fra dokumenter for kontorstøttesystem til inndatafiler og resultater fra analyse- og dimensjoneringsprogrammer. Alle prosjektopplysninger blir lagret i en database slik at disse er tilgjengelige for flere brukere. Det er således mulig for flere brukere å jobbe mot samme prosjekt samtidig.

6 Miks Manager Side 6 av Programmer Miks Manager kan håndtere alle typer programmer. For Windowsprogrammer med assosierte filtyper kan aktuell fil dras inn, og tilknytning til programmet gjøres automatisk. For DOS-programmer er det laget en egen registreringsfunksjon, der aktuelt program tilknyttes, og antall filtyper angis. 2.3 Dokumenter Miks Manager holder orden på alle dokumenter og filer som er produsert i prosjektet, og grupperer disse under tilknyttet programvare. Det forutsettes ikke at disse filene ligger samlet men det er en klar fordel for oversikt/backup/arkivering at filene ligger strukturert under et felles prosjektområde. 2.4 Veivisere Det finnes et sett med veivisere i Miks Manager. Dette er meget effektive verktøy for å bygge opp en MiksModell, som senere kan analyseres og dimensjoneres. 2.5 Miks-modell Miks Manager har en egen produktmodell som beskriver en konstruksjon entydig og lagrer resultat fra analyse og dimensjonering. Produktmodellen gjør det mulig å benytte alternative programverktøy for analyse og dimensjonering. Egne visualiseringsfunksjoner i Miks Manager kan vise resultater fra disse verktøyene. Det er også laget et eget Ascii utvekslingsformat for å forenkle integrasjon til programsystemer som ikke ønsker å hente og lagre data direkte i produktmodellen.

7 Miks Manager Side 7 av 45 3 MITT FØRSTE PROSJEKT 3.1 Starte programmet Når programmet startes kommer denne dialogboksen opp. Her kan enten defineres et nytt prosjekt eller åpnes et eksisterende. Hvordan et nytt prosjekt defineres er beskrevet i 3.2 Gi inn prosjektnavn og definer prosjektkatalog. Standard prosjektkatalog er C:\Miks. En underkatalog med samme navn som prosjektnavnet blir etablert. Alle filer som genereres i prosjektet blir vanligvis liggende på denne katalogen.

8 Miks Manager Side 8 av Opprette et nytt prosjekt Gå til fil menyen og velg Nytt prosjekt. Gi inn prosjektnavn og definer prosjektkatalog Standard prosjektkatalog er C:\Miks. En underkatalog med samme navn som prosjektnavnet blir etablert. Alle filer som genereres i prosjektet blir vanligvis liggende på denne katalogen.

9 Miks Manager Side 9 av 45 Deretter åpnes et vindu hvor prosjektoppsettet kan defineres. Videre omtale av menyen finnes i kapittel 6 side 20

10 Miks Manager Side 10 av 45 4 ARBEIDSMETODER Bruk av høyreklikk gir deg samme valg som under Modul meny. Ved å høyreklikke i prosjektvinduet får du tilgang til funksjoner for den valgte modul. Bruk høyreklikk aktivt, det gir de mest brukte valgene for det aktuelle vinduet. 4.1 Opprette en ny fil i prosjektet Det kan legges til nye filer av en rekke filtyper, for eksempel Word, Excel, Powerpoint, Access. Gå til fil menyen og velg Ny Fil. Velg hvilken modul du ønsker å knytte filen til Gi inn filnavn Filen opprettes og er klar til redigering Filen er knyttet til valgt modul Filen vises i prosjektvinduet

11 Miks Manager Side 11 av Tilknytte en eksisterende fil til prosjektet Velg aktuell modul ved å klikke på den i modultreet Tilknytt moduler og organiser filer til modulene Høyre klikk med musen etter at modulen er valgt Velg tilknytt modul fil Bla deg frem til aktuell fil og aksepter valg Filen vises i modultreet Et alternativ til å høyreklikke etter at modul eller prosjekt er valgt er å velge Modul meny I prinsippet kan filnavnet være vilkårlig og endelsen kan velges fritt, det anbefales på det sterkeste å bruke den endelsen som programmet foreslår. For BD er standard endelse for eksempel.bdi og for Koboss er endelsen.kin. Hvis prosjekt er valgt når en fil skal tilknyttes vil programmet søke med filens endelse etter aktuell modul. Dette gjelder også eksterne moduler som f.eks. Word (.doc ). Dra og slipp ( Drag and Drop ) kan brukes på brukes for å tilknytte filer. Man kan for eksempel dra filer fra utforskeren i Windows inn i prosjektvinduet eller mellom moduler i prosjektet. Avhengig av det valg som ble gjort når prosjektet ble opprettet vil : filene bli kopiert til prosjekt/modul katalog det komme spørsmål for hver fil som tilknyttes om den skal kopieres filene ikke bli kopiert Dette valget kan forandres under Modul meny/oppsett.

12 Miks Manager Side 12 av Fjerne tilknyttede filer Velg prosjekt eller modul i prosjektvinduet, høyreklikk eller velg Modul meny, klikk på fjern alle modul/prosjekt filer. Filene blir fjernet fra prosjektet, men blir ikke fysisk slettet. Ved fjerning av en enkelt fil velges filen som ønskes fjernet. Det er som vist tre nivåer for å fjerne tilknyttede filer : Fjerne alle filer tilknyttet et prosjekt Fjerne alle filer tilknyttet en modul Fjerne enkeltfil 4.4 Slette tilknyttede filer Samme fremgangsmåte som for å fjerne tilknyttede filer, klikk på slett alle modul/prosjekt filer. Filene blir fjernet fra prosjektet og slettet fra disken. 4.5 Redigere og eksekvere en fil Velg aktuell fil i prosjektvinduet, dobbeltklikk på filen for å åpne den. Filer som er tilknyttet interne moduler blir åpnet i en intern teksteditor. Filer tilknyttet eksterne moduler blir åpnet med aktuell modul og redigeres i denne som f.eks. Word. Intern teksteditor Eksekver Søk Redigere Under Rediger menyen vises redigeringsmulighetene i den interne teksteditoren, det er også en egen funksjon for å søke i filen som vist på

13 Miks Manager Side 13 av 45 figuren over. Det kan foretas kolonnevis utvelgelse og redigering ved å trykke ned Alt tasten før området markeres med musen. Eksekvere Når fil er valgt i prosjektvinduet kan filen eksekveres av modulen den er tilknyttet, dette utføres ved å trykke på eksekver-knappen som vist på figuren ovenfor. Det er også mulig å utføre eksekveringen ved å først velge Modul meny og deretter eksekver fil som vist på figuren nedenfor. Eksekver valgt fil Velg fil i modultre Modulmeny og høyreklikk på filen gir samme meny.

14 Miks Manager Side 14 av Skrive inn kommandoer direkte I Miks Manager er det også mulig å skrive inn kommandoer direkte, dvs uten å skrive i fil. Det er laget et eget kommandolinjevindu for dette som vist på figuren nedenfor. Aktuell modul velges da i nedtrekkmenyen for dette vinduet. Det er i dag kun BD- og Modell modulen som har denne funksjonaliteten. Kommandoene blir eksekvert direkte etter hvert som de blir gitt inn. Nedtrekkmeny for valg av modul Kommandolinje for å gi inn kommandoer direkte

15 Miks Manager Side 15 av 45 5 SKJERMBILDE OG VINDUER 5.1 Hovedvindu Hovedvinduet har et sett med menyvalg og verktøyknapper, nedenfor følger en gjennomgang av verktøyknappene med en kort beskrivelse av anvendelse. Menyene beskrives i kap Verktøyknapper Knapperad Hoved Knapperaden i gruppen Hoved tar for seg oppretting av prosjekt, filhåndtering samt redigering av fil. Nytt prosjekt Skriv ut Ny tekst fil Åpne eks. fil Lagre fil Klipp ut Kopier Lim inn Angre Omgjør Knapperad Eksekver Knapperaden i gruppen Eksekver omhandler eksekvering og opsjoner ved dette. Eksekver aktiv fil Vis dos vindu ved eksekvering Vent på eksekvering Spør om resultatfilnavn

16 Miks Manager Side 16 av 45 Knapperad Søk Søker etter tekst i editor-fil. Knapperad Plot Knapperaden i gruppen plot omhandler plotte operasjoner på en miks modell. Dette gjelder kun for Miks Modell. Zoom Areal Zoom Hele Zoom Inn Zoom ut Roter Mot Høyre Roter Mot Venstre Roter Nedover Roter Oppover Se Forfra Se Perspektiv Se Perspektiv Se Fra Siden Flytt Mot Venstre Flytt Mot Høyre Flytt Oppover Flytt Nedover Dynamisk View-Modus

17 Miks Manager Side 17 av Prosjektvinduet Prosjektvinduet viser en oversikt over moduler samt filer tilknyttet hver enkelt modul. Ved å høyreklikke eller velge Modul meny kommer det frem en meny som viser et sett med operasjoner som kan utføres avhengig av hva som er valgt som aktivt element i prosjektvinduet. I figuren ovenfor er prosjektvinduet vist, menyen for Prosjekt test og menyen for BD.

18 Miks Manager Side 18 av Kommandovinduet I kommandovinduet kan kommandoer gis inn direkte til utvalgt modul i vinduet. Det er i dag kun BD- og Modell-modulen som har denne funksjonaliteten. Når kommandoen er gitt inn vil modulen eksekvere kommandoen og eventuell output vises i øvre del av vinduet. Output fra kommando Velg Modul Gi inn kommando og trykk enter/return

19 Miks Manager Side 19 av Editorvinduet I Editorvinduet redigeres tekstfiler. Mulighetene er som vist i figurene nedenfor. Editor-vinduet Redigeringsmuligheter for filer i Editor-vinduet

20 Miks Manager Side 20 av 45 6 MENYER Funksjonaliteten i Miks er nedfelt i menyvalgene i hovedvinduet, i det etterfølgende er gitt en gjennomgang av disse, bortsett fra Vindu og Hjelp menyen som antas å være selvforklarende. Menyer 6.1 Fil Meny for å håndtere filer og prosjekt. Åpner nytt /eksisterende prosjekt. Ved Nytt Prosjekt spesifiseres hvilke moduler som skal være med og hvordan filene skal organiseres. Et Nytt prosjekt kan også åpnes med et forhåndsdefinert oppsett, en prosjektmal Lagrer prosjektet som mal, gjøres dersom organisering av filer og moduler egner seg som mal for fremtidige prosjekter Åpner ny/eksisterende fil. Ved Ny fil spesifiseres hvilken modul filen skal tilknyttes. Filen plasseres inn under den valgte modulen i prosjektvinduet og tas inn i Editoren. Viser siste åpnede filer og prosjekter

21 Miks Manager Side 21 av Rediger Se 5.5 Editor-vinduet 6.3 Vis Med vis menyen fjernes og åpnes de forskjellige vinduene, i tillegg kan verktøylinjer defineres, vises og fjernes. Verktøylinje Prosjektvindu Kommandovindu Status linje

22 Miks Manager Side 22 av 45 Definere egen verktøylinje 1. Trykk Ny 2. Gi verktøylinjen navn f.eks. makroer 3. Når navnet er gitt inn og du har trykket OK vises navnet i listen over verktøylinjer 4. I tillegg kommer det opp et lite vindu med heading makroer, dette er den nye verktøylinjen

23 Miks Manager Side 23 av Trykk deretter på flappen Verktøy knapper i rediger vinduet, du får nå se en oversikt over verktøylinjer med tilhørende verktøyknapper. 6. Velg en knapp og dra den ut til verktøylinjen. 5 6 I eksemplet er M1 og M2 dratt ut til verktøylinjen, deretter er rediger valgt, angre og omgjør er dratt ut til verktøylinjen. Verktøylinjen makroer er nå definert og klar til bruk.

24 Miks Manager Side 24 av Miks I Miks menyen defineres Oppsett for miks. Dette inkluderer: Opsjoner for editor - Valg av skrifttype og størrelse - Tabulator lengder og marg - Fargekoding av tekst - Valg av ekstern editor Definering av makrokataloger - Definere kataloger for lagring og søk etter miks-makroer Opsjoner for utskrift - Gi inn topp- og bunntekst - Definere skrifttype og størrelse - Definere marger Diverse - Definere prosjekt mal-katalog - Gi brukerinformasjon, navn og firma

25 Miks Manager Side 25 av 45 I Miks menyen kan det også defineres nye makroer. En makro er en brukerdefinert programsekvens som utfører et sett med oppgaver. Når makroen er definert og det trykkes OK opprettes en fil hvor ønskede kommandoer skrives inn. Hvis makroen lages som et eksempel åpnes filen med noen inngitte kommandoer. Videre gjennomgang av makrospråk og muligheter er ikke beskrevet i denne manualen. Fil med eksempel på noen makrokommandoer for BD.

26 Miks Manager Side 26 av Modul I Modul menyen finnes aktuelle operasjoner for valgt modul eller prosjekt. Innholdet i menyen vil variere avhengig av hvilken modul som er valgt. Prosjektoppsett samme som ved opprettelse av nytt prosjekt Filoperasjoner knyttet til aktuell modul Fjerner modulen fra prosjektvinduet, hentes inn igjen i oppsett. Spesiell funksjonalitet for aktuell modul, samt eksempler på input filer 6.6 Vindu I Vindu menyen finnes opsjoner for hvordan vinduene organiseres på skjermen. Valgene er som vist i figuren.

27 Miks Manager Side 27 av Hjelp I Hjelp menyen finner du en liste over hjelpefiler som er tilgjengelig. Disse filene er i pdf-format som krever Acrobat Reader installert på maskinen. Dette programmet kan lastes ned fra Om Miks opsjonen viser en dialog som inneholder nyttig informasjon om programvaren som f.eks versjon, antall lisenser og moduler installert.

28 Miks Manager Side 28 av 45 7 BRUPROGRAMMER I MIKS 7.1 Generelt Det er knyttet en rekke bruprogrammer til Miks, måten programmene er inkludert på varierer. BD er det programmet som er mest integrert, med mulighet for å gi kommandoer direkte i tillegg til egne plot og tabell muligheter. I andre programmer som f.eks. Plari foregår kommunikasjonen kun med filer, miks holder orden på disse og gir hjelp til å bygge opp og redigere. I dette kapitlet er gitt en kort oversikt over de bruprogrammene som er inkludert og hvilke oppgaver de enkelte programmene løser. Noen av programmene kommuniserer også med hverandre dette gjelder i første omgang BD og Koboss. For hvert bruprogrammet finnes en hjelpefil. Denne finnes på hovedmenyen under Hjelp. I tillegg er hvert av bruprogrammene et par eksempel filer. Disse finner du ved å høyreklikke på det programmet du vil bruke. Bruprogrammene som er knyttet til Miks. 7.2 BD Program BjelkeDimensjonering (BD) utfører dimensjoneringsberegninger for bjelker og søyler i betong etter regler gitt i NS3473, 5 utg. Snittkrefter/momenter som kan tas hensyn til er : normalkraft, skjærkrefter, torsjonsmoment og bøyemomenter. Snittkrefter/momenter kan defineres direkte i input, de kan leses inn fra resultatfiler generert av KoBoss og de kan beregnes på grunnlag av data vedrørende spennkabler. Ved hjelp av lastkombinasjoner og grensetilstander defineres de situasjoner det skal dimensjoneres for. Vanntrykk i riss kan inngå i beregningene.

29 Miks Manager Side 29 av 45 Følgende fire grensetilstander kan beregnes : bruddgrensetilstand (ULS) ulykkesgrensetilstand (PLS) bruksgrensetilstand (SLS) rissvidder (CRW) Beregningene kan organiseres på tre måter : verifikasjon av gitt armering. beregning av nødvendig armering snitt for snitt. beregning av nødvendig armering under hensyntagen til at samme armering dekker flere snitt. Tverrsnittsformen kan være predefinert eller egendefinert. Predefinerte tverrsnittsformer er parameteriserte slik at input kan begrenses til type og dimensjoner. Et eksempel er kassetverrsnitt for bruer som er karakterisert fullstendig ved hjelp av 15 parametere. Ved hjelp av egendefinerte tverrsnittsformer kan generelle tverrsnittsformer modelleres men da med noe mer input. Beregningene utføres som tverrsnittsanalyser basert på hypotesen om at plane tverrsnitt forblir plane. Nær opplegg, ved sprang i tverrsnittet og ved store punktlaster holder ikke denne hypotesen stikk. I slike områder er fagverksmetoden eller analyse ved hjelp av ikke-lineære finite elementer bedre egnet. For søyler kan virkningen av tilleggsmomenter på grunn av knekning tas med i beregningen. Resultatene av beregningene er : utnyttelsesgrader for betong og armering. eventuell nødvendig armering. 7.3 Koboss Program KOBOSS egner seg til statiske beregninger for bjelkebruer og skråstagbruer. Det statiske systemet er en kontinuerlig bjelke (med eller uten ledd) understøttet av staver, tårn, opplager/innspenninger, stillas, elastisk grunn (fjærer) eller hengt opp i stag. Staver og tårn kan understøttes av fundamenter. Beregningene utføres etter vanlig lineær elastisitetsteori med 6 frihetsgrader i hvert knutepunkt (3 forskyvninger + 3 rotasjoner). Programmet regner ikke med skjærdeformasjoner. Den statiske beregning faller i to deler:

30 Miks Manager Side 30 av Trinnvis utbygging 2. Ferdig bru Under "trinnvis utbygging" beregnes virkningen av den trinnvise utbygging på det statiske systemet med tilhørende laster, samt virkningen av kryp og svinn. Under "Ferdig bru" beregnes virkningen av laster som påføres det endelige statiske system (inkludert trafikklaster). Resultatene av disse laster og de laster som er påført under "trinnvis utbygging" kan kombineres til max/min-tabeller for de størrelser som ønskes. For hjelp om Koboss gå til Hovedmenyen og Hjelp. Eksempler med Koboss finner du ved å høyreklikke på Koboss i prosjektvinduet. 7.4 Plari Plari er et hjelpemiddel ved konstruksjon av platebruer med eller uten bjelker. Programmet kan brukes for skjeve plater, plater over flere spenn og plater med ortotrop stivhet. Bruplatas form bør imidlertid ikke avvike for mye fra et jevntykt parallellogram. I praksis betyr dette at brubredden ikke bør variere for raskt og korte bruer bør ha samme eller tilnærmet samme skjevhet ved begge landkar. Programmet beregner virkningen av vertikallaster og har en innebygget optimalisering for internordisk trafikklast. Resultatene består av valgfrie tabeller for nedbøyning, platemomenter og opplagerkrefter. Når brua er uten samvirkebjelker kan programmet også dimensjonere platetykkelse og armeringsmengder. 7.5 Plabe Plabe er et hjelpemiddel for beregning av ett-spenns platebruer. Platen kan være understøttet av langsgående bjelker. Forutsetninger for platen: Rektangulær Ett-spenn To fritt opplagte render og to frie render Isotrop Av variabel tykkelse Kan være understøttet av bjelker/fjærer. Forutsetninger for bjelkene: Plasstøpte Prefabrikerte med samvirke med platen Prefabrikerte uten samvirke med platen Av annet materiale enn platen

31 Miks Manager Side 31 av 45 Beregningsresultater: Hvis det er samvirkebjelker, beregner programmet den totale stivheten av bjelke + platetverrsnittet. Stivheten av medvirkende plateareal skrives ut. For samvirkebjelker skrives det totale momentet for samvirketverrsnittet ut. I profiler med bjelke/fjær skrives det ut plateskjær på begge sider av bjelken/fjæren hvis den er torsjonsstiv. På samme måte skrives det plateskjær på begge sider av bjelken/fjæren hvis den er nedbøyningsstiv. Alle snittkrefter er beregnet i bruksgrensetilstanden, programmet regner ikke med reduksjon i skjærkraft for last nær opplegg. 7.6 Kulver Programmet tar for seg et en meter bredt utsnitt av en kulvert og beregner ut fra gitte laster moment, skjær- og normalkrefter i bruksgrensetilstanden. Videre bestemmes tilsvarende dekningskurver i bruddgrensetilstanden. Ut fra dette dimensjoneres nødvendig strekkarmering med hensyn til moment og skjærkraft. Programmet er et rammeprogram og kan ikke ta hensyn til platevirkning, skjevhet eller punktlaster. Veggskivene må være like høye. Punktlast fra hjultrykk kan regnes som jevnt fordelt last dersom topplaten er dekket med minst 0.2m fyllmasse. Ved mindre overdekning må topplaten kontrolleres spesielt. 7.7 Brober Programmet beregner nedbøyning, momenter og skjærkrefter i avstivingsbæreren for ett- eller flerespenns hengebruer. I tillegg beregnes diverse geometriske data og krefter i hengestengener og kabel. Lastene kan være vertikal jevnlast og/eller knivlast. (f.eks. trafikklast), horisontal jevnlast (f.eks. vind) og temperatur, eller kombinasjoner av disse. Alle typer hengebruer kan beregnes med programmet, begrensningene er maksimalt 5 kabel-eller fagverksspenn, og totalt 80 hengestenger. Inngangsdata til programmet bestemmer entydig geometrien til brua, definerer statiske verdier og materialegenskaper, samt definerer påførte laster. Lastene angis ved intensiteten og lastutbredelse i hvert spenn.

32 Miks Manager Side 32 av 45 Brukeren av programmet kan velge hvilken lastvirkning som skal skrives ut, og i hvilket område av avtivingsbæreren dette skal gjøres. 7.8 Cobest Programmet beregner krefter og forskyvninger i en tverrsnittsvariabel kontinuerlig og spenningstilstand i stålbjelke belastet med div. statiske og bevegelige laster. Bjelken kan være understøttet med stive eller elastiske opplagspunkter og den kan ha ledd. Programmet er delt i 2 hoveddeler, en statisk del og en del som beregner spenningstilstanden. Statisk del: Programmet beregner for bjelker generelt: Momenter og skjærkrefter ( ikke torsjonsmomenter ) Nedbøyning og vinkeldreininger Opplagerkrefter og inspenningsmomenter Spenningsberegningsdel: Programmet forutsetter dobbeltsymetrisk I- eller kasse-tverrsnitt. Beregningen omfatter følgende: Jevnføringsspenninger, kantspenninger Utmattingsberegning Kilsveiser Utnyttelsesgrad av steg og flens m.h.p kenkking Horisontale stivere, antall og plassering Beregningene utføres på grunnlag av NS 3472, 2 utg. Det kan regnes med følgende laster: Egenlast bjelke Div. laster, jevnt fordelte eller knivlaster (punktlaster) Trafikklaster, Statens vegvesens forskrifter Setninger i understøttelsen

33 Miks Manager Side 33 av 45 8 AVANSERTE MULIGHETER 8.1 Miks modell Hva er Miks modell Miks modell er en modell for beskrivelse av geometri, egenskaper og resultater for en bjelkekonstruksjon. Miks modell er en integrert del av Miks. Miks modell er knyttet til en database (Quadri), slik at modellen kan lagres på fil og benyttes av andre programmer som er kjent med formatet for Quadri. Miks modell har følgende oppgaver: Ta vare på og utveksle modelldata for å knytte ulike analyseprogrammer sammen Lagre modell til fil Visualisere modell Modelldata kan deles inn i følgende kategorier: Prosjektinfo Vegmodell Geometrimodell etc) Elementmodell Resultater (generell informasjon om prosjektet) (senterlinje, profilbeskrivelse) (tverrsnitt, armering, forspenning, materialegenskaper, (noder, elementer, randbetingelser, laster, kombinasjonstabell, etc.) (forskyvninger, snittkrefter, summariske dimensjoneringsresultater) For Miks modell finnes en egen brukermanual. All informasjon i geometrimodellen og elementmodellen kan visualiseres (se eksempler nedenfor).

34 Miks Manager Side 34 av Eksempler på visualiseringsmuligheter Bjelkeelement-modell med referanselinjer og veiprofiler vist

35 Miks Manager Side 35 av 45 Flatemodell Flatemodell med påsatte elementlaster

36 Miks Manager Side 36 av 45 Tverrsnittsprofil av betong ved veiprofil vist. 8.3 Miks makro Ved hjelp av Miks makro kan du tilknytte eksisterende makroer og lage egne. Makrofiler kan åpnes i teksteditor og redigeres.

37 Miks Manager Side 37 av 45 9 EKSEMPELER 9.1 Eksempel med bruk av Plari Eksemplet viser bruken av Plari i Miks og går ikke inn på detaljer vedr. selve beregningen. 1. Velg Plari i prosjektvinduet 2. Trykk på Modul meny i hovedvinduet 3. Velg eksempler og velg deretter ut et eksempel 4. Når eksemplet er valgt gis filnavn inn og filen plasseres i prosjektvinduet under Plari modulen

38 Miks Manager Side 38 av Trykk på eksekver knappen for å kjøre plari 6. Gi inn navn på resultatfil 7. Resultatfilen plasseres under input filen i prosjektvinduet når beregningen er fullført

39 Miks Manager Side 39 av Eksempel med bruk av BD Eksemplet viser en mulig bruke av BD i Miks og går ikke inn på detaljer vedr. selve beregningen. I BD er det et sett med inpufiler som eksempler samt to veivisere for generering av input fil. Det er også mulig å eksportere til Koboss input fra tverrsnitts veiviseren. I tillegg har BD plot og tabell vindu for visning av resultater. Eksemplet nedenfor viser bare en mulig bruk av BD hvor input blir generert med veiviser for en en-snitts beregning. 1. Velg BD i prosjektvinduet 2. Trykk på Modul meny i hovedvinduet 3. Velg Ny BD fil med veiviser. 4. Når veiviseren er ferdig gis filnavn inn og filen plasseres i prosjektvinduet under BD modulen

40 Miks Manager Side 40 av Veiviser for å lage ny BD fil. 1. Velg BD i prosjektvinduet. Høyreklikk og velg ny BD fil med veiviser. Alternativt Modul meny og velg ny BD fil med veiviser. 2. I 1. dialog gis Prosjektnavn, Kraftenhet, lengdeenhet, og Fasthetsklasse for betong og stål. 3. I 2. dialog velges tverrsnittstype og dimensjoner for denne. 4. I dialog 3 gis armering. I dialog 4 gis Lasttilfelle. Prosjektnavn, enheter og fasthetsklasse 3 Geometri Armering 3 Snittkrefter

41 Miks Manager Side 41 av Tykk på eksekver knappen for å kjøre BD 6. I input filen ligger kommando for å åpne plot vinduet, og man kan se på resultater 7. Åpne tabell vinduet i modulmenyen for å se på numeriske verdier Plot 7. Tabell vindu

42 Miks Manager Side 42 av 45 Alterantivt kan man bruke spesielle veivisere for å definere brutverrsnitt i BD og/eller Koboss format. Et utvalg av veivisere som man aktiviserer under Modul meny/ny BD fil med tverrsnittsveiviser (Husk å klikke på BD i prosjektvinduet først, slik at riktig modul meny aktiviseres).

43 Miks Manager Side 43 av INNSTALLERE PROGRAMMET 10.1 Installasjon på enkeltmaskin Miks manager leveres på CD-rom for installasjon på enten enbruker- eller nettverkmaskiner. 1. Sett inn Miks CD'en i maskinen 2. Vent en liten stund og et program vil starte automatisk. (Hvis ingenting skjer åpne utforskeren og finn frem til programmet Miks manager på CD'en og start dette. 3. Velg installer Miks manager 10.2 Generelt Miks manager kan installeres på to forskjellige måter: 4. Installeringsprogrammet vil deretter hjelpe deg gjennom installasjonen Lokalt på egen maskin. Velg da installasjonstype "Lokal" når du blir spurt om dette senere. Du vil bli spurt om hvilken katalog Miks Manager skal installeres i. Standard katalog er "Miks Manager", 10.4 På nettverksserver. Velg da installasjonstype "Klient/Server" når du blir spurt om dette. Du vil bli spurt om hvilken katalog Miks Manager skal installeres i. Velg da en katalog som er tilgjengelig fra alle maskinene som skal bruke programmet. Standard katalog er "Miks Manager", men du kan også velge en annen katalog Klientinstallasjon fra Nettverket. På klientmaskinen startes programmet Setup fra katalog klient under katalogen du installerte programmet på nettverket. Dette installasjonsprogrammet vil da installere enkelte filer lokalt på klientmaskinen og lage en gruppe og ikoner for oppstart av programmet. Husk at du må installerer lisensfilen fra lisensdisketten før du kan bruke programmet. Se eget avsnitt om dette NT 4.0 Logg deg på maskinen som administrator eller bruker med fulle rettigheter. Installer som beskrevet under Generelt.

44 Miks Manager Side 44 av Nettverk Installer som beskrevet under Generelt Novell nettverk Miks Manager kan ikke installeres på et Novell nettverk som ikke støtter lange filnavn. Programmet må da installeres på lokale maskiner Installere lisensfilen (miks.loc) Lisensfilen kan installeres fra Programbehandling i Windows NT eller fra programmet Legg til/fjern programmer i kontrollpanelet i Windows NT. Installasjonsprogrammet overfører alle nødvendige filer. Framgangsmåte ved installasjon fra diskett i Windows NT er som følger: 1. Start datamaskinen. 2. Det anbefales at programmer som er aktive avsluttes. 3. Sett inn disketten merket Miks Lisensiering i diskettstasjonen. 4. Aktiver kontrollpanelet, ved å velge Oppsett/Kontrollpanel fra Startmenyen i Windows NT. 5. Aktiver programmet Legg til/fjern programmer, som du finner i kontrollpanelet. 6. Installer programmet ved å velge Installer.

45 Miks Manager Side 45 av Avinstallasjon Fjerne fra Windows NT Start programmet Legg til/fjern programmer fra Kontrollpanelet 2. Velg Legg til / Fjerne programmer 3. Klikk på Miks Manager i listen for programmer 4. Velg OK Krav til datamaskinen Maskinkrav Miks Manager krever følgende maskinvare: En datamaskin med eller bedre mikroprosessor Et grafikk kort som fungerer i Microsoft Windows NT Minst 16 MB internminne. (32 MB anbefales) Windows kompatibel mus anbefales. For installasjon av programmet kreves det at datamaskinen har en diskettstasjon for 3.5-tommers disketter på 1.44 MB hvis du har mottatt programmet på disketter eller - en CD-ROM stasjon hvis du har mottatt programmet på CD-ROM. Evt. Kan programmet installeres fra en annen PC i et nettverk. Systemkrav Datamaskinen må ha installert Microsoft Windows NT 4.0.

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Innholdsfortegnelse 5 Bruk av PC-programmer...3 5.1 Generelt...3 5.1.1 Hjelpesystem...3 5.1.2 Programoversikt...3 5.1.3 Konfigurasjon...4 5.1.4 Valg av filbokstav...5

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer