Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører"

Transkript

1 Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E For implementering GMTND GMWEE GMAFR E For implementering GMAFR GMWEE GMFAG E For implementering GMAFR GMWEE GMFAG A For høring GMAFR GMWEE GMFAG REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G6110 UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON Side 1 av 8 OSLAS AU SP 0007 E04 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Vesentlige endringer i denne revisjonen: Beskrivelse av endringen Det er utarbeidet ny HUL-mal dokumentet er skrevet om Pkt.nr. Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL OMFANG HOVEDUTSTYRSLISTEN Excel-mal Makroer/Validering Makroer Validering Merknader UTFYLLING AV HUL ObjektID Utfylling av HUL Nye anleggsobjekter: Oppdatering av anleggsobjekter Kassering av anleggsobjekter Eksempel på utfylt HUL REFERANSER... 8 Side 2 av 8

3 1 FORMÅL Formålet med denne arbeidsbeskrivelsen er å beskrive krav til innholdet i hovedutstyrsliste (HUL) og hvordan HUL fylles ut. 2 OMFANG HUL skal utarbeides for å kunne identifisere alle nye anlegg og utstyr med komponenter som inngår i kontrakten samt eventuelle anlegg og utstyr som skal demonteres, ref. OSLAS-AO- SP I tillegg kan det i enkelte tilfeller være behov for å gjenbruke identifikasjonsnummer. Prosjekterende utarbeider en HUL over hva som er planlagt bygget/demontert/gjenbrukt iht. kontrakt. Denne HUL skal oversendes OSL snarest og senest 8 uker etter kontraktsinngåelse. Kolonner som skal være utfylt av prosjekterende er markert i gult i Excel-malen. OSL oversender godkjent HUL til valgt entreprenør, som kompletterer listen underveis i byggeprosjektet. HUL beholder dokumentnummer gitt av prosjekterende. Prosjekterende ferdigstiller HUL, som bygget. 3 HOVEDUTSTYRSLISTEN Det skal som en hovedregel, hvis ikke annet er avtalt, leveres en HUL pr fagdisiplin. Merk: For faget VA skal det i tillegg leveres egen liste for ledninger og kummer, ref. OSLAS-AU- KO Prosjekterende og entreprenør skal holde HUL oppdatert. HUL vil således være et «levende» dokument helt frem til siste innlevering av godkjent dokumentasjon. For utarbeidelse av HUL, skal egen mal benyttes. Malen er utviklet i Excel, og hentes fra ProjectWise (PW) ref. mappe; Adm\OSL`s Regelverk\Bestemmelser - Gjeldende\Gr 3 - Dokumentasjon og dok.håndtering\maler. 3.1 Excel-mal Excel-malen består av 4 regneark: Forside o HULs forside, nummereres i henhold til OSLAS-AU-SP-0005 Nye anleggsobjekter o Oversikt over alle nye anlegg og utstyr med komponenter Oppdatering av anleggsobjekter o Oversikt over gjenbruk av eksisterende anlegg og utstyr med komponenter, gjelder kun i spesielle tilfeller etter avtale med OSL Kassering av anleggsobjekter o Oversikt over kasserte anlegg og utstyr med komponenter Dokumentet sendes inn i sin helhet, uavhengig av hvilke ark som fylles ut. Side 3 av 8

4 3.2 Makroer/Validering Makroer Excel-malen (elektronisk) inneholder makroer og benyttes for import av informasjon til OSLs driftsstyringssystem. Merk derfor følgende ved utfylling: Kolonnerekkefølgen eller annen layout må IKKE endres IKKE registrer annen informasjon i HUL enn det som skal importeres til OSLs driftssystem Det skal IKKE forekomme overskrifter og tommer rader Det skal ikke legges til noen bunn- eller topptekst Validering Malen inneholder mulighet for validering. Ved å klikke på «knappen» validering utføres en kontroll mot; gyldige antall karakter i feltet ObjektID (11 eller 18 karakterer) at det er fylt ut tekst i feltet Objektbeskrivelse. Status på valideringen synliggjøres i kolonnen Status. I tillegg så finnes det en hjelpetekst knyttet opp mot kolonnen, som forklarer hva som eventuelt må endres. MERK: Dersom tabellen må utvides med flere rader MÅ dette gjøres på en av følgende måter for at nye rader skal være med i valideringen; 1. Dra nederste høyre hjørne nedover til ønsket antall rader 2. Marker antall rader som ønskes satt inn og høyreklikk. Velg Sett inn; Side 4 av 8

5 3.3 Merknader I overskriften til hver kolonne i Excel-malen er det satt inn merknader med ytterligere forklaring på hvilken informasjon som feltene skal fylles ut med. Disse kommer fram ved å «peke» på overskriftene i rad 2. 4 UTFYLLING AV HUL 4.1 ObjektID Tildeling av ObjektID skjer i samråd med OSL. Dette gjøres ved at prosjekterende angir den informasjon vedkommende er i stand til å angi utifra OSLAS-AO-SP For de fleste tilfeller vil dette være følgende informasjon: Delområde/bygningskode, f.eks. +DE som angir at anlegget er plassert i Energisentralen Anleggsgruppekode, f.eks. =392 (fjernvarmeanlegg) (Løpenummeret for anlegget vil også være kjent i noen tilfeller) Komponentkoden (f.eks. MF (sirkulasjonspumpe for varmtvann)) Er det tvil om nummerering, kontakt Oppdragsgivers Representant innenfor de ulike fagene. 4.2 Utfylling av HUL Nye anleggsobjekter: Kolonnene i hovedutstyrslisten Hva skal fylles ut Merknad: Revisjonskoding: HUL fra Prosjekterende i B-revisjon Objekt ID Fylles ut iht OSLAS-AO- SP Generell nummerstruktur: +AA=NNN.nnn-AAnnnn +AA=NNN.nnn Objektbeskrivelse Angir navnet / funksjonen Romnummer Prosjektnummer Teknisk dokumentasjon Fylles ut iht punkt 5 i OSLAS-AO-SP Angir hvilket prosjekt HUL oppstår i Her angis tegningsnr/ dokumentnr på dokumentasjonen utstyret inngår i Skal bestå av 11 eller 18 karakterer Maks 45 karakterer vedr bygg Annet hvis relevant Her menes Axxxxxx som også står på forsiden av HUL For dokumenter kan dette gjelde overordnede brukerhåndbøker HUL sendes inn til OSL i B-revisjon for kommentar. Prosjekterende vil motta e-post fra OSL Byggeleder (BL) med eventuelle kommentarer. Prosjekterende endrer HUL i henhold til mottatte kommentarer og sender HUL inn i E-revisjon. Se eks. på forside under Side 5 av 8

6 HUL fra Prosjekterende i E-revisjon klar for overføring til entreprenør Objekt ID Løpenumrene er komplettert HUL fra Entreprenør i B-revisjon Kontraktsnummer Fylles ut med entreprenørens kontraktsnummer Leverandør Fylles ut med den norske leverandørens organisasjons-nummer Norsk leverandør/navn Fylles ut med leverandørens navn Produsent /fabrikat El.nr. Type / Dimensjonsbetegnelse Teknisk dokumentasjon HUL i F-revisjon Fylles ut med produsentens navn Utstyrets type- og dimensjonsbetegnelse Her angis dokumentnummer på FDV-dokumentasjon som utstyret inngår i Hvis relevant ved Elleveranse Annet hvis relevant Hvis relevant HUL sendes inn til OSL i E-revisjon klargjort for entreprenør. OSL BL sjekker at kommentarer er implementert. OSL oversender godkjent HUL til entreprenør. HUL sendes inn til OSL i B-revisjon for kommentar. Entreprenør vil motta e-post fra OSL Byggeleder (BL) med eventuelle kommentarer. Entreprenør endrer HUL i henhold til mottatte kommentarer og sender HUL inn i E-revisjon. Godkjent HUL i E- revisjon oversendes prosjekterende for ferdigstillelse. Overordnet objekt Alle kolonner Angir hvilket overordnet anlegg komponenten tilhører Alle aktuelle kolonner er utfylt Hvis aktuelt så oppgis av OSL v/retur av B-rev HUL komplett og godkjent Prosjekterende sender inn komplett HUL i F- revisjon Side 6 av 8

7 4.2.2 Oppdatering av anleggsobjekter Følger samme godkjennelsesprosess som for nye anleggsobjekter: Kolonnene i hovedutstyrslisten Hva skal fylles ut Merknad: Objekt ID Eksisterende ObjektID består +AA=NNN.nnn-AAnnnn +AA=NNN.nnn Objekt beskrivelse Romnummer Kontraktsnummer Prosjektnummer Øvrige felt Oppdatert beskrivelse på objektet Fylles ut iht punkt 5 i OSLAS-AO-SP Fylles ut med entreprenørens kontraktsnummer Angir hvilket prosjekt HUL oppstår i Oppdateres ved behov vedr bygg Annet hvis relevant Her menes Axxxxxx som også står på forsiden av HUL Kassering av anleggsobjekter Følger samme godkjennelsesprosess som for nye anleggsobjekter: Kolonnene i hovedutstyrslisten Hva skal fylles ut Merknad: Objekt ID Eksisterende ObjektID +AA=NNN.nnn-AAnnnn +AA=NNN.nnn Objekt beskrivelse Eksisterende beskrivelse på objektet Romnummer Fylles ut iht punkt 5 i OSLAS-AO-SP vedr bygg Annet hvis relevant Kontraktsnummer Fylles ut med entreprenørens kontraktsnummer Side 7 av 8

8 4.2.4 Eksempel på utfylt HUL Revisjonshistorikk på forsiden: Nye anleggsobjekter fra prosjekterende: Nye anleggsobjekter fra entreprenør: forts. 5 REFERANSER Referanse OSLAS-AO-SP-0016 OSLAS-AU-SP-0005 OSLAS-AU-KO-0014 Forklaring Krav til identifikasjons- og merkesystem Krav til nummerering og forsendelse av teknisk dokumentasjon for leverandører Mal for dokumentasjon av ledninger og kummer Side 8 av 8

9 Prosjekttittel: OSL - Prosjektnavn v 1.8 Tittel: Hovedutstyrsliste Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Prosjektnummer: Områdekode: NN Systemkode: AO-nummer: Kontraktsnummer: Fag: Dokumenttype: Løpenummer: Revisjon: AXXXXX NNNNN NN NN NNNN A01 NN Antall sider: Side: 1 av 3 OSLO LUFTHAVNE ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

10 Validèr Registrering av nye anleggsobjekter Status Objekt ID Objektbeskrivelse Overordnet objekt Romnr Kontraktsnr Prosjektnr Leverandør Leverandørnavn Produsent/Fabrikat El. nr. Type/Dimensjon Teknisk dokumentasjon v 1.8 HUL Utstyrsliste Side 2 av 4 _Mal-HUL_E04

11 Validèr Oppdatering av anleggsobjekter Status Objekt ID Objektbeskrivelse Overordnet objekt Romnr Kontraktsnr Prosjektnr Leverandør Leverandørnavn Produsent/Fabrikat El. nr. Type/Dimensjon Teknisk dokumentasjon v 1.8 HUL Utstyrsliste Side 3 av 4 _Mal-HUL_E04

12 Validèr Status Objekt ID Objektbeskrivelse Overordnet objekt Romnr Kontraktsnr v 1.8 HUL Utstyrsliste Side 4 av 4 sider _Mal-HUL_E04

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg Alvor Berg 14.06.13 Tekstbehandling En introduksjon Alvor Berg Innhold Opprette strukturerte mapper... 3 Lagring... 3 Oversiktlig dokument... 4 Klipp/kopier og lim inn... 5 Punkt og nummermarkering...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING. NRF Produktdatabase 2.0

NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING. NRF Produktdatabase 2.0 NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING NRF Produktdatabase 2.0 NRF Produktdatabase 2.0 Norske Rørgrossisters forening Support: Norske Rørgrossisters forening Postboks 6317 Etterstad 0604 OSLO Besøksadresse: Karoline

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

Prosedyre for behandling av hendelser

Prosedyre for behandling av hendelser Prosedyre for behandling av hendelser E16 02.01.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E15 26.09.12 For implementering GMIBA GMKBK CAOHH A14 13.09.12 Før høring GMIBA E13 26.09.11 For implementering GMIBA

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer