BEx-arbeidsbøker (workbooks): Hva kan oppnås med visual basic? Christian Rakvaag, Yara BW-rapporteringsteam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEx-arbeidsbøker (workbooks): Hva kan oppnås med visual basic? Christian Rakvaag, Yara BW-rapporteringsteam"

Transkript

1 BEx-arbeidsbøker (workbooks): Hva kan oppnås med visual basic? Christian Rakvaag, Yara BW-rapporteringsteam

2 Yaras bruk av visual basic i BEx workbooks 1. Grunnleggende om VBA-syntaks og objekter i SAP BEx-sammenheng 2. Rapporter med VBA-makroer for forbedret layout 3. Rapporter med VBA-basert filtrering og ing ( bursting ) 4. Analytiske rapporter med BEx-data som dynamisk database for pivottabeller (internt: YaraBEx ) 5. Rapport-meny: En miniportal i BEx med rapportbeskrivelse og lenker Date: Page: 2

3 Filosofi Skille mellom informasjonskonsumenter og analytiske brukere: Konsumenter: Kjøre og skrive ut enkle rapporter Analytikere: Bruke Excel med pivot-tabeller Redusere avhengigheten av BEx-funksjonalitet La brukerne forholde seg til det de kan: Excel Date: Page: 3

4 Tema 1 Grunnleggende om VBA-syntaks i BExsammenheng Date: Page: 4

5 Grunnleggende om VBA-syntaks i BExsammenheng I BW 3.5 er det 29 Excel-makroer tilgjengelig for å: lese eller sette drillstatus (rad, kolonne, fri) for kjennetegn kopiere filtre mellom queryer etc. legge inn tekstelementer åpne definerte arbeidsbøker Én er synlig i alle arbeidsbøker, men levert tom fra SAP: SAPBEXonrefresh gjør det du ber om etter at queryen har blitt oppdatert Nødvendig med kjennskap til spesifikk syntaks og bruk av parameter og objekter. Eksempler: Lokal query-id er SAPBEXq0001, 0002 etc. Områder kan referere til skjulte ark, eks. SAPBEXqueries Range("SAPBEXqueries!SAPBEXq0001f0SOLD_TO ) Date: Page: 5

6 Hvor finner du VBA-koden? Bruk meny Verktøy > Makroer > Visual Basic Editor Editoren markerer objektet Sheet1 (Ark1), men viser en tom makro i modul SAPBEX, lagt til rette av SAP: Date: Page: 6

7 SAPBEX-makroer: Eksempler på syntaks (1): Sub (norsk VB: prosedyre ) SAPBEXonrefresh Makroen gjør det du vil etter refresh Mulig å begrense behandlingen til en gitt query eller gitte områder i rapporten (se If queryid = ) Sub SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultarea As Range) Alt dette må du skrive selv! (Detaljer i tilleggsfoil) End Sub If queryid = SAPBEXq0001 Then Range(resultArea).Resize(1, resultarea.columns.count).interior.colorindex = 23 MsgBox Rapporten ble oppdatert! End If Date: Page: 7

8 Tema 2 Rapporter med VBA-makroer for forbedret layout Date: Page: 8

9 BEx standard workbooks Hva kan forbedres? Standardfunksjonalitet: Lagre og bruke en formattert mal med topp- /bunntekst, logo, tilpasning til sidebredde etc. BEx-meny: Innstillinger > Permanent arbeidsbokmal evt. alltid velge fra liste når en query åpnes Gå ett steg videre: Automatisk skille navigasjonsområdet fra resultatområdet også når spørring får nye frie kjennetegn Bruddsummer: Bytte ut teksten Resultat med Sum Produktlinje A (som i Excel-bruddsummer) og flytte den til kolonnen bruddsummen legges inn for Sideskift: Brukerkontrollert sideskift på opp til 3 kolonner Dynamisk bunntekst for utvetydig identifikasjon av rapporten Date: Page: 9

10 BEx standard workbooks med forbedringer: Makroer brukt i Yaras standardmal 200+ linjer med kode 1. Sub SAPBEXonrefresh 1. Erstatter Result med Total <kjennetegn> og Overall Result med Grand Total 2. Flytter nye frie kjennetegn til ark Information 3. Husker og gjenskaper tittelrader og legger inn sideskift (kaller InsertAllPagebreaks) 2. Sub InsertAllPageBreaks 1. Sjekker i ark Setup om sideskift er satt for ett eller flere kjennetegn 2. Kaller funksjon InsertPageBreaks for hvert relevante kjennetegn 3. Function InsertPageBreaks Bruker Excel-egenskap.PageBreak = xlpagebreakmanual for hver endring i kjennetegn-verdi 4. Sub wb_beforeprint 1. Kalles av ThisWorkbook s Private Sub Workbook_BeforePrint (standard Excel-makro) 2. Oppdaterer sideskift om nødvendig (kaller InsertAllPagebreaks) 3. Oppdaterer bunntekst med Windows-tittel (ikke alltid lik filnavn) og vanlige bunntekstelementer Date: Page: 10

11 BEx standard workbooks med forbedringer: Makroer brukt i Yaras standardmal DEMO VIST: Ny bruddsumtekst + Setting som gir sideskift og to separate sider Date: Page: 11

12 Tema 3 Rapporter med VBA-basert filtrering og ing ( bursting ) Date: Page: 12

13 Filtrering ut fra resultatsett med påfølgende utskrift eller sending som e-post Problemstilling: Du kjører en rapport per kunde og ønsker å sende en rapport til hver enkelt kunde uten å måtte filtrere manuelt og lagre/sende enkeltvis Løsning: Legge inn kundelisten i rapporten og bruke SAPs user exit - makro SAPBEXSetFilterValue i kombinasjon med egen VB-kode Ekstra funksjonalitet: Gi brukeren valg mellom utskrift eller e-post Date: Page: 13

14 Filtrering ut fra resultatsett med påfølgende utskrift eller sending som e-post: Makro Sub FilterOneByOneAnd 1. Sjekker parametre i ark Recipients 1. Teknisk navn på kjennetegn 2. Output option : Send, Print etc. 3. Finner liste over filterverdier og e-post-mottakere 2. Kjører SAPBEXSetFilterValue i sløyfe til listen over filterverdier er tom 3. Merk syntaks beskrevet i tilleggsfoil: Run( SAPBEX.xla!SAPBEXsetFilterValue,, ) Date: Page: 14

15 Filtrering ut fra resultatsett med påfølgende utskrift eller sending som e-post: Makro DEMO VIST: Date: Page: 15

16 Tema 4 Analytiske rapporter med BEx-data som dynamisk database for pivot-tabeller (internt: YaraBEx ) Date: Page: 16

17 Standard BEx-workbooks for analytiske formål hvilke svakheter har de? All navigasjon krever forbindelse til SAP BW-server Navigasjon er kun tilgjengelig rett etter kjøringen. Ved åpning av lagrede arbeidsbøker er ny kjøring påkrevet før navigasjon er mulig Flere views i samme arbeidsbok krever like mange kjøringer Excel-formler lagt til resultatområdet plasseres ikke dynamisk Pivot-tabeller basert på BEx-uttrekk får ikke kolonnetittel for alle kolonner (gir også feil i tidligere versjoner av Excel). Pivot-tabeller krever dessuten et strengt tabellformat i uttrekket Date: Page: 17

18 En helt ny type arbeidsbok for analytiske formål Ved hjelp av VBA-makroer kan du: Automatisk strukturere resultatområdet i kolonner med tittel, også for strukturer helt uavhengig av spørringens globale egenskaper Nøkkelverdier gjentas automatisk - Skaleringsfaktor skjules Nøkkelverdier i kolonner flyttes til frie kjennetegn - Alle resultatlinjer fjernes Resultat: En lokal database i arbeidsboken basis for pivot-tabeller Dynamisk oppdatere pivot-tabellgrunnlaget som et synlig navngitt område i Excel Dynamisk legge til egendefinerte Excel-formler og inkludere i grunnlaget for pivot-tabeller Date: Page: 18

19 YaraBEx Oversikt: Arkitektur Microsoft Excel-miljø Yara BEx Report Template Query Makro Online refresh BWDATAark som database Makro Makro Pivot-tabeller & grafer Filterark SAP/BW Knapper og menyer: YaraBEx alltid tilgjengelig Brukerpreferanser (f.eks. sidebredde) lagret Date: Page: 19

20 Stopp litt! Hvorfor ikke bruke BW OLE for pivot-tabeller? OLAP-baserte pivot-tabeller knytter seg direkte til datakilden og kan være et alternativ til ruten BEx resultat > datastrukturering > standard pivot tabeller MEN OLAP-baserte pivot-tabeller har disse begrensningene: Ingen drill-down Ingen kalkulerte felter Ingen brukerdefinerte grupperinger Konklusjon: BW OLE-baserte pivot-tabeller er ikke et fullgodt alternativ for en analytisk bruker Date: Page: 20

21 YaraBEx: Datastrukturen in BExresultatområdet før og etter FØR: Uegnet som grunnlag for pivot-tabell Sales Quantity Tonne Company code Distribution Channel TNE FUP YARA FRANCE Industrial 01 Main 02 Specialities 20 Chemicals 1, Result 1, HGD Yara Industrial AS (DK) 01 Main Result HHO Yara Industrial B.V.01 Main Result HYK Yara AB 20 Chemicals 3, Result 3, YDI YARA GmbH & Co. 03 KG Technical Result Overall Result 5, MAKRO ETTER: I databaseformat, med navn BWDATA og tittel for hver kolonne Merk: Kun tomme kolonnetitler MÅ løses vha. makro Company code Company code name Distribution Channel Distribution Channel name Sales Quantity Tonne FUP YARA FRANCE Industrial 01 Main FUP YARA FRANCE Industrial 02 Specialities FUP YARA FRANCE Industrial 20 Chemicals 1, TNE HGD Yara Industrial AS (DK)01 Main HHO Yara Industrial B.V. 01 Main HYK Yara AB 20 Chemicals 3, TNE YDI YARA GmbH & Co. KG03 Technical TNE Date: Page: 21

22 YaraBEx: Hvordan lage en rapport med pivottabeller DEMO VIST (automatisk pivot table-dialog når mal brukes + egne formler): Date: Page: 22

23 Tema 5 Rapport-meny: En miniportal i BEx med rapportbeskrivelse og lenker Date: Page: 23

24 BEx dokumentarkiv: Ikke bare for BExarbeidsbøker Du kan lagre en hvilken som helst Excel-arbeidsbok i Bex Eksempel I brukt i Yara: Feltdefinisjoner Eksempel II brukt i Yara: Rapportmeny per funksjon: Inneholder en (falsk) URL-lenke til arbeidsboken og en kort innholdsbeskrivelse Bruk av URL-lenken kaller en standard BEx-makro: SAPBEXreadWorkbook Date: Page: 24

25 Tilleggsfoiler ikke vist Mer om VBA-syntaks for BEx Flere eksempler på bruk av syntaks Date: Page: 25

26 Grunnleggende om VBA-syntaks i BExsammenheng (2) Alle makroer bortsett fra SAPBEXonrefresh (og SAPBEXpauseon/-off) er funksjoner og kan derfor ikke knyttes direkte til makroknapper eller kalles direkte av andre VBA-prosedyrer De må kalles gjennom en Run - syntaks, f.eks.: returnvalue = Run("SAPBEX.XLA!SAPBEXxxxxxx", <param 1>, <param 2>, <param n>) returnvalue (navn kan endres) er ofte av type Integer og gir 0 eller 1 som resultat Verdi 0 eller 1 kan derfor brukes i feilhåndtering (0 er uten feil): If Run("SAPBEX.XLA!SAPBEXxxxxxx, param 1 ) <> 0 Then MsgBox Feil ved kjøring av makro : Exit Sub End If Date: Page: 26

27 SAPBEX-makroer: Eksempler på syntaks (1): Sub SAPBEXonrefresh m/forklaring Sub SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultarea As Range) Alt dette må du skrive selv etter behov! Denne koden setter fargekode=23 (syntaks.color = RGB(0-255, 0-255, 0-255) er også mulig) for første rad. Resize setter rader=1 og kolonner likt antallet kolonner i området vha.columns.count -egenskapen. If queryid = SAPBEXq0001 Then Range(resultArea).Resize(1, resultarea.columns.count).interior.colorindex = 23 MsgBox Rapporten ble oppdatert! End If End Sub Date: Page: 27

28 SAPBEX-makroer: Eksempler på syntaks (2): Function SAPBEXsetFilterValue Filtrerer på en gitt karakteristikk (kjennetegn), slik man kan gjøre manuelt Argumentet (dvs. verdien) kan hardkodes eller leses fra celler i regneark Kan kjøres i loop for å skrive ut eller lagre for f.eks. hver kunde i en liste Sub MinFilterMakro() qid = SAPBEXq0001 lokal query-id i workbook techname = 0SOLD_TO eller =Sheets( FilterVerdier ).Range( A1 ) myfilter = eller =Sheets( FilterVerdier ).Range( B1 ) fortell hvor karakteristikken det skal filtreres på ligger Kan bruke = Sheets( Sheet1 ).Range( B13 ) (selve filtercellen), men det er ikke dynamisk! Set filterrng = Range("SAPBEXqueries!" & qid & "f" & techname) returnvalue er ofte brukt til å kalle funksjoner i Excel VBA, dvs. Kjøre andre makroer inne i makroer returnvalue = Run("SAPBEX.XLA!SAPBEXSetFilterValue", myfilter, "", filterrng) End Sub Date: Page: 28

29 Open workbook-makro Cellen med workbook-tittelen inneholder en URL-link til seg selv, kun for at makroen under skal kjøres ved klikking og for at linken skal få en web-look Teknisk navn ligger her i cellen til høyre for workbook-tittel Tips: Hent teknisk navn via Åpne arbeidsbok > Markér arbeidsboken > Trykk Ctrl + C Makroen under legges inn på ark-nivå (evt. Arbeidsboknivå, men med et annet navn) Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink) wbn = ActiveCell.Offset(0, 1).Value Kan endres til spesifikt teknisk navn Run ("SAPBEX.XLA!SAPBEXreadWorkbook"), wbn End Sub Date: Page: 29

30 Teknikker for å restrukturere resultatområdet til databaseformat For Each headercell in resultarea.resize(1,resultarea.columns.count) If IsEmpty(headerCell) = True Then headercell.value = headercell.offset(0,-1).value & tekst End If Next headercell En mer nøyaktig bestemmelse av om en celle må fylles med f.eks. tekst i cellen til venstre + tekst for å gi Material og Materialtekst over hhv. nøkkel- og tekstkolonne krever en analyse av innhold i ark SAPBEXqueries : Set ParamCell = Sheets("SAPBEXQueries").Range("AE4") Do Until IsEmpty(ParamCell) = True 'Only first query, short ID = 4 If ParamCell.Value = 4 And ParamCell.Offset(0, 5).Value = "Y" Then Select Case ParamCell.Offset(0, 14).Value Case 0 'Key and name Case 1 'Name only Loop Date: Page: 30

31 Teknikker for å restrukturere resultatområdet til databaseformat (2) Definere kolonnene som databasefelter Sheets(n).Range(resområde).CreateNames Top:=True Legge til egendefinerte formler fcc = 0: rows = Sheets(n).Range(resområde).Rows.Count origcolumns = Sheets(n).Range(resområde).Columns.Count Set FormulaDefRange = Sheets( Formulas ).Range( B2 ) Med kolonnetittel over i B1 Do Until IsEmpty(FormulaDefRange) Loop fcc = fcc + 1 With Sheets(n).Range(resområde).Cells(1, origcolumns + fcc).value = FormulaDefRange.Offset(-1, 0).Value kolonnetittel If Err.Number = 91 Then Exit Sub End With With Sheets(n).Range(resområde).Range(Cells(2, origcolumns + fcc), Cells(Sheets(n).Range(resområde).Rows.Count, origcolumns + fcc)).formula = FormulaDefRange.Formula End With Set FormulaDefRange = FormulaDefRange.Offset(0, 1) Faktisk formel lagret i celle A2 etc Date: Page: 31

32 BEx-makroer: Diverse Du kan lage din egen SAP-makro ved å endre skjulte parametre i arkene SAPBEXqueries og SAPBEXfilters. De må selvsagt identifiseres først! Sub MySAPBEXmacro() Aktivere første betingelse (condition). Range( FC5 ) for neste etc. Se i ark! ThisWorkbook.Sheets("SAPBEXfilters").Range("FC4") = X" Så fremprovosere refresh uten å kjøre full refresh (0COMP_CODE må være med i query): Set filterrng = Range("SAPBEXqueries!SAPBEXq0001f" & "0COMP_CODE") returnvalue = Run("SAPBEX.XLA!SAPBEXCopyFilterValue", filterrng, filterrng) End Sub SAPBEX-makroene som er funksjoner (og ikke prosedyrer som kan kjøres fra makrolisten eller via knapper) er synlige i funksjonslisten i Excel men kan ikke brukes i celler: Har du norsk Excel og vil bruke engelsk VBA, må du normalt installere to-tre DLL-filer som Excel vil spørre om dersom du prøver å kjøre engelske makroer Date: Page: 32

33 Mer informasjon og eksempler: Mange gode eksempler her: Spør eksperter her: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/category?categoryid=4 Date: Page: 33

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Introduksjon... 5 Litt om forskjellige språkversjoner... 6 Grunnlaget... 7 Navigasjon... 7 Merking...

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes: Svar: Mitt svarforslag er skrevet i uthevet skrift, og forfattet den 20/5, dagen etter eksamen. Jeg skrev først et raskt svar til hvert delspørsmål, noe som tok ca. 1 time. Så detaljerte jeg litt på oppgave

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Brukermanual for Opinio 7

Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Table of Contents 1. Komme igang... Om Opinio... 1 Hurtigguide for spørreundersøkelser... 2 Brukergrensesnittet... 5 2. Organisere spørreundersøkelser

Detaljer

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter Bli kjent med Prosjektmodulen På veien mot lønnsomme prosjekter Generelt Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Kapittel 2. Arbeide med dokumenter.. 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Laste

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Arbeide med dokumenter....... 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Endre standard

Detaljer