BRUKERVEILEDNING REGNEARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING REGNEARK"

Transkript

1 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK

2 2 Innhold 1 Innledning Begynne å bruke regnearket Makroer Åpne regnearket for første gang Ark en Forside Katalog for filer Generelt om utfylling Hjelpetekster Feltkontroll Nedtrekkslister Bakgrunnsfarger Ark to - Emne Viktig Endring av emnevekting Kolonner i Emnearket Eksempler på utfylling i Emnearket EKSEMPEL EKSEMPEL Ark tre Eksamen Eksempler på utfylling i Eksamensarket Eksempel elev A: Eksempel elev B: Validering og produksjon av fil/administrasjon av regnearket Sjekk-knappen Dubletter Lag fil knappen Låsing av innskrevne data Feilmeldingsfil (ERR-fil) Løpenummer Innsending av fil Administrasjon av regnearket Avkrysningsbokser Knapper Kvittering fra Lånekassen Avvisning av hele fila Avvisning av emner/eksamener Struktur regneark og datafil... 19

3 3 1 Innledning Denne veiledningen er en beskrivelse av hvordan regnearket skal brukes, og hvordan lærestedet skal lage en datafil med eksamensdata som skal rapporteres til Lånekassen. VIKTIG: Vær oppmerksom på at eksamensdata (eksamensresultater/kurs) bare skal rapporteres fra ett lærested. Det betyr at dere ikke skal rapportere eksamensdata, dersom et annet lærested eller fylkeskommunen rapporterer for elevene/studentene. Det er lærestedets ansvar å undersøke om de samme resultatene rapporteres fra andre læresteder ev. fylkeskommunen. Regnearket består av tre ark. Det første arket er det operative, der det lagres generelle data om lærestedet. De to øvrige sidene er lister for henholdsvis emner og eksamensresultater. Regnearket inneholder to nivåer av hjelp og validering av data: den umiddelbare som viser seg ved hjelp i feltene, bakgrunner som skifter farge etc, (brukergrensesnittet) kontrollen som blir foretatt når du trykker på knappene Sjekk eller Lag fil. (forhåndssjekk eller programmatisk kontroll). Illustrasjonene i denne brukerveiledningen er fra engelsk og norsk Windows XP, men innholdet vil være noenlunde det samme uansett hvilken Windows-versjon du bruker.

4 4 2 Begynne å bruke regnearket Du må laste ned regnearket fra og lagre det lokalt på din pc før du begynner å registrere data. 2.1 Makroer Med Excel 2003 eller eldre versjon: Ved oppstart vil man få beskjed om at det er makroer i regnearket: Du må klikke Aktiver makroer. Regnearket er helt avhengig av at du ikke skrur av makroer. Hvis du ikke får denne meldingen ved oppstart er det fordi sikkerhetsnivået i din versjon av Excel er satt til Høy (som automatisk slår av alle makroer) eller Lav (som tillater alle makroer). Sikkerhetsnivået kan ikke være høyt hvis du skal bruke regnearket. Du forandrer sikkerhetsnivå i Verktøy menyen (på verktøylinjen) slik: Verktøy makro sikkerhet sikkerhetsnivå. Velg middels. Hvis du har åpnet regnearket, så lukk det og åpne det på nytt. Med Microsoft Office Excel 2007: Dersom du får melding om at makroer må være aktive, må du aktivere disse. Dette gjør du ved å klikke på Alternativer ved feltet sikkerhetsadvarsel.

5 5 Du får nå opp nytt bilde med sikkerhetsadvarsel makro..

6 6 Du velger Aktiver dette innholdet og klikk OK. 2.2 Åpne regnearket for første gang Første gang regnearket startes, åpnes et skjermbilde der noen faste bakgrunnsdata må legges inn:

7 7 Her skal du fylle ut standardverdiene for opphavstype og lærested. Opphavstype: Velg opphavstype som passer. LIS kan brukes av alle læresteder. Leverandørnr (lærestedsnummer): Leverandørnummeret er det samme som den firesifrede skolekoden som er tildelt av Lånekassen Knapper: OK: Velg ok når du har registrert lærestedsnummer. Avbryt: Første gang du åpner regnearket vil denne knappen lukke regnearket igjen. Hvis du senere åpner dette skjermbildet vil denne knappen lukke det igjen. Konverter: Denne knappen er kun aktuell hvis du har data i et annet regneark du vil konvertere og importere til regnearket du er i ferd med å åpne. 3 Ark en Forside Forsiden inneholder data: om hvilket lærested som registrerer data i regnearket (lærestednr) hvor filer skal plasseres (Katalog for filer) når siste fil er laget (Dato siste fil ble laget) løpenummer for siste datafil som ble laget (Løpenr for sist laget fil) 3.1 Katalog for filer Det anbefales at du lager deg en egen mappe/katalog på ditt eget område, før du starter arbeidet med registreringen av eksamensdata. Når du har laget mappen, trykker du på knappen merket Bla gjennom for å finne katalogen du har laget. Trykk OK når du har funnet

8 8 mappen/katalogen. Navnet på mappen kan du nå se i feltet Katalog for filer, og filen med eksamensresultater som du lager vil legge seg i denne katalogen. 4 Generelt om utfylling Det er tre ark i arbeidsboken; Forside, Emne og Eksamen. Disse fylles ut i henhold til veiledningen og feltenes hjelpetekster. Emne bør fylles ut før Eksamen, Les mer på side X Dersom du ikke finner arkene (Forside, Emne og Eksamen) nederst i regnearket, kan du forsøke å minimere vinduet. 4.1 Hjelpetekster Alle felt har en hjelpetekst. Dersom du har skrudd på Office-hjelperen, vil hjelpeteksten dukke opp som en snakkeboble, ellers som en gul lapp i nærheten av cellen. 4.2 Feltkontroll Dersom du skriver ugyldige verdier vil noen (ikke alle) felter ha definert en feltkontroll som utføres når du forsøker å legge inn verdi i en celle, og hjelperen eller en dialogboks vil gi tilbakemelding. De vanligste feltkontrollene går på maksimal lengde/tallverdi. Du vil også i noen felter få spørsmål om verdien du fyller ut er korrekt, for eksempel dersom feltet varighet har uvanlig høy verdi.

9 9 4.3 Nedtrekkslister En annen type feltkontroll er nedtrekkslister. Her får du tilsvarende feilmelding som over om du skriver feil. I nedtrekkslisten finner du gyldige verdier: 4.4 Bakgrunnsfarger Bakgrunnsfargen på feltene har betydning. De forandrer seg dynamisk etter hvert som data skrives inn (samt ved produksjon av fil), og gir et godt hint om hvor det kan være problemer. Følgende koder brukes på Emne- og Eksamensarkene. Hvit Grå Rødt Blått Gul 1 Svart benyttes for felt som er OK utfylt eller som kan fylles ut benyttes for felt det ikke er lov å fylle ut benyttes i celler som i denne sammenhengen skulle ha vært utfylt, men mangler verdi benyttes i celler som inneholder data, men som muligens ikke burde det dette benyttes ifbm alternativsett dersom det er fylt ut data for flere gjensidig utelukkende sett, vises dette med blått benyttes kun i kolonenen som har overskirften Overf denne fargen indikerer at denne raden enten ikke er sendt inn, eller at data er endret siden sist den ble sendt benyttes også bare i Overf-kolonnen og indikerer at denne raden er sendt, og uendret siden Figuren under viser alle disse i arbeid: Resultat Vekting Res.kode Karakter Type Ant Varighet Overf PR 80 2 G AT 75 For alle celler som ikke skal inneholde ren tekst, er det definert celleformatering. Som foregående figur viser, kan dette f.eks. være datoer på format åååå-mm-dd, desimaltall på format 000,00 osv. 1 Hvis du leser dette dokumentet i Word-97, er bakgrunnen trolig gul en beklagelig inkompatibilitet mellom forskjellige Wordversjoner er at bakgrunnsfargene endrer seg. I Excel vil den vise seg som oransje.

10 10 5 Ark to - Emne Emnearket inneholder registreringer av Emnekoder (fag/kurs). Emnekoden må registreres med en verdi, dvs. kursets/fagets omfang. Verdien (vektingsantall) kan være antall studiepoeng (SP) eller kursets prosentandel (PR) slik det er godkjent av Lånekassen. Studiepoeng brukes som verdi ved rapportering av høgskoleutdanning. Se eksempler på registrering av Emnekoder i kapittel 5.3. Emnearket bør være fylt ut før du begynner å registrere eksamensresultater, siden alle eksamener skal registreres med Emnekoder som er registrert i Emnearket. Et emne skal bare registreres én gang. Når du lager datafil (tekstfil) vil du få en feilmelding dersom du har registrert en Emnekode i Eksamensarket som ikke finnes i Emnearket. 5.1 Viktig Endring av emnevekting Hvis du ender vektingstype eller -antall for en Emnekode (kurs/fag) som allerede er sendt inn til Lånekassen, vil det føre til at tidligere innsendte eksamener knyttet til denne Emnekoden blir omregnet og konvertert på nytt. Det er bare i tilfeller hvor du tidligere har rapportert feil verdi på Emnekoder, at du skal endre verdi på tidligere sendte Emnekoder. Endring av verdi på Emnekoder Dersom en Emnekode forandrer vektingstype eller antall fra ett semester/undervisningsår til et annet, må faget/kurset registreres som en ny Emnekode. Du vil få en advarsel dersom du forsøker å endre verdi på en Emnekode i regnearket. Eksempel endring i studiebelastning for et kurs: Kurset IKT3 har endret verdi (studiebelastning) fra 100 prosent til 75 prosent fra og med undervisningsåret Tidligere har lærestedet rapportert kurset med studiebelastning på 100 prosent (Emnekode IKT3). Det må lages en ny Emnekode (IKT375) med studiebelastning på 75 prosent, som må brukes når du skal rapportere for elever/studenter som har tatt utdanningen fra og med EMNEKODE Emnenavn Vekting Vektingtype ant. Varighet Godkjent IKT3 IKT KURS 3 PR IKT375 IKT KURS 3 PR Ny Emnekode er IKT375 og studiebelastning er 75 prosent for den nye Emnekoden (kurset).

11 Kolonner i Emnearket Emnekode: Du kan selv velge navn på Emnekoden for kurset/faget. Vær oppmerksom på at det må registreres flere Emnekoder for flerårig opplegg. For et kurs som går over to år, må det lages en Emnekode for 1. klasse og en annen Emnekode for 2. klasse. Emnenavn: Navn på emnet (navn på kurs/fag/undervisningsopplegg) Vektingstype: Verdien eksamensresultatet blir rapportert med. Du skal bruke vektingstype PR (prosent). Høgskoler kan bruke vektingstype SP (studiepoeng) Vekting ant. : Eksamensresultatets verdi i forhold til vektingstype: 100 PR = Kurs på fulltid 75 PR = Kurs med studiebelastning på 75 prosent 67 PR = Kurs med studiebelastning på 67 prosent 50 PR = Kurs med studiebelastning på 50 prosent Under følger noen eksempler som viser hvilke verdier som skal brukes når du lager Emnekoder og bruker PR (prosent) som vektingstype. Det er viktig at prosent og varighet registreres korrekt. Utdanningsopplegg/kurs Vektingstype Vektingsantall Varighet Kurs på fulltid over to semester PR Kurs på fulltid over ett semester PR Kurs på 50 % over to semester PR 50 2 Kurs på 50 % over ett semester PR Eksempler på utfylling i Emnearket Nedenfor finner du eksempler på hvordan du kan registrere Emnekoder i Emnearket. EKSEMPEL 1 Kurset som skal registreres i Emnearket, er et fulltidskurs (100 prosent) som går over 2 semester. EMNEKODE Emnenavn Vektingtype Vekting ant. Varighet Godkjent FILM Film og tv-produksjon, ettårig PR Emnekode er FILM (eget valg). Emnekoden skal registreres på elevene i Eksamensarket. Emnenavn er navnet på kurset Vektingstype som brukes er PR (prosent) Vektingsantallet for kurset er 100 (fulltid). Ved utdanningsopplegg på for eksempel 50 prosent, må 50 brukes som vektingsantall. Se eksempler over. Varigheten av kurset er 2 semester (ett undervisningsår) Godkjent = 1 betyr at kurset er godkjent for støtte i Lånekassen

12 12 EKSEMPEL 2 Kurset som skal registreres er et kurs på 75 prosent som går over to undervisningsår (4 semester). Emnekode Emnenavn Vektingstype Vekting ant. Varighet Godkjent MEDIE1 1. klasse PR Medieproduksjon MEDIE2 2. klasse Medieproduksjon PR Emnekode 1. årstrinn = MEDIE1, Emnenavn = 1. klasse Medieproduksjon Emnekode 2. årstrinn = MEDIE2, Emnenavn = 2. klasse Medieproduksjon Emnenavn er navnet på kurset Vektingstype som brukes er prosent (PR) Vektingsantallet for kursene er 75 Varigheten for hvert enkelt kurs er 2. Dersom det lages en Emnekode for dette kurset, skal varighet 4 registreres Godkjent = 1 betyr at kursene er godkjent for støtte i Lånekassen Andre kolonner i regnearket er: Overfør: Kan ikke skrives i. Feltets funksjon er at fargen blir svart når fil er laget, og indikerer dermed at raden er skrevet til fil og uendret siden filen ble laget. Filnr: Angir hvilken fil raden ble skrevet til. Kan bare endres av makroen som lager fil. 6 Ark tre Eksamen Eksamensarket inneholder registreringer om eksamener/kurs som elevene/studentene har bestått/ikke bestått. Hver eksamen skal registreres med fødselsnummer på eleven, Emnekode (fra Emnearket), undervisningsår, periode eksamen/kurset er bestått/ikke bestått og resultatkode. Fødselsnummer: Fødselsnummeret må være fullstendig (11 siffer), og logisk gyldig. Et ugyldig fødselsnummer vil ikke være mulig å skrive inn. Regnearket sjekker om fødselsnummeret er logisk via en formel, og ugyldige fødselsnumre avvises. Hvis du likevel klarer å "snike" inn ugyldige fødselsnummer, vil disse bli oppdaget når du skal lage fil for innsending. Emnekode: Merk at Emnekode må være registrert i Emnearket. Du skriver inn den aktuelle koden for eksamen/kurset du skal registrere for elevene/studentene. Du vil ikke umiddelbart få en advarsel dersom du bruker en Emnekode som ikke er registrert i Emnearket, men du får en feilmelding når du bruker sjekk-knappen eller lager en fil. Undervisningsår bruk 8 siffer. Ett undervisningsår strekker seg over to kalenderår. Eks Periode: Semesteret eksamen er avlagt. Verdier: 1=høst og 2=vår.

13 13 Eksempel: Skolen rapporterer eksamensdata for en elev som har avlagt eksamen våren I feltet Undervisningsår skal det stå , i feltet Periode skal det stå 2. Resultatkode: Kode for eksamensresultatet. Se verdier i hjelpetekst. Vektingtype, -Ant og -Varighet: Brukes når vektingstypen er PR (prosent), og brukes kun for elever som har bestått deler av kurset. Se elev B i eksemplene under. Disse feltene skal ikke brukes på emner med vektingstype SP. Overf og Filnr: Se Emnearket For studenter og elever som har bestått hele kurset, skal det ikke fylles inn verdier i vektingstype, antall og varighet (se eksempel elev A). For studenter og elever som har strøket i fag, for eksempel ett eller flere fag av kurset, skal det fylles ut verdier i feltene vektingstype, antall og varighet (se eksempel elev B). Eksempler på utfylling i Eksamensarket Elevene A og B følger samme Emnekode - kurset Film og tv-produksjon. Eksempel elev A: Eleven har bestått hele kurset (100 prosent) av kurset Film og tv-produksjon (Emnekoden FILM). Kurset er bestått våren Følgende kolonner skal fylles ut i Eksamensarket: Semester Resultat Vekting Fødselsnr EMNEKODE Underv.år Periode Res.kode Karakter Type Ant Varighet Xxxxxxxxxxx FILM B Eksempel elev B: Eleven har bestått 80 prosent av kurset Film og tv-produksjon som er normert til full tid (100 prosent). Kolonner under Vekting må fylles ut for elev B som har bestått deler av kurset. Semester Resultat Vekting Fødselsnr EMNEKODE Underv.år Periode Res.kode Karakter Type Ant Varighet Xxxxxxxxxxx FILM B PR 80 2 Fødselsnr: elevens fødselsnummer (11 siffer) Emnekode: Emnekoden som er registrert i Emnearket (FILM) Undervisningsår: Periode: bestått utdanning våren 2009 = 2 Ved bestått utdanning i høsthalvåret brukes periode = 1 Res.kode: B = bestått og I = ikke bestått

14 14 Kolonnene under Vekting (V, W og X i regnearket), skal bare fylles ut for elev B som har bestått deler av kurset (80 prosent er bestått av kurset FILM). Eksempel på utfylling i Eksamensarket dersom eleven tar utdanning over to undervisningsår (ett kalenderår) Eksempelet under viser en elev som har fullført et kurs som går over to undervisningsår, og Kurset er registrert i Emnearket med Emnekode MEDISIN og varighet = 2 semester. Startdato for kurset er 15. januar 2008 (vårsemester 2008) Sluttdato for kurset er 15. desember (høstsemester 2008). Eksamen/utdanning skal registreres for eleven som vist i eksempelet under. Semester Resultat Vekting Fødselsnr EMNEKODE Underv.år Periode Res.kode Karakter Type Ant Varighet xxxxxxxxxxx MEDISIN B Utdanningen må registreres som bestått høsten 2008, altså avslutning i undervisningsåret Periode 1 = avslutning høst (eksamen bestått høsten 2008). 7 Validering og produksjon av fil/administrasjon av regnearket Når alle data er tastet inn, er det på tide å bla seg tilbake til forsiden. Der er det tre knapper som utfører forskjellige funksjoner. Vær oppmerksom på at disse ikke vil virke dersom du har skrudd av makroer. 7.1 Sjekk-knappen Når du har registrert alle opplysninger i Emnearket og Eksamensarket, går du tilbake til forsiden og trykker på Sjekk-knappen. Denne sjekken utfører noen kontroller for å gjøre oppmerksom på eventuelle feil. Det er kun logiske feil som oppdages. Dersom du for eksempel har registrert eksamen på feil periode (semester), vil du ikke få en feilmelding. Bruk Sjekk-knappen før du skal sende inn data. Riktignok utføres disse kontrollene også når du klikker Lag Fil, men det går mye raskere å sjekke data når fil ikke produseres samtidig. Hvis Sjekk-rutinen finner feil, produseres en feilmeldingsfil (se nedenfor).

15 Dubletter Dersom kontrollen støter på en dublett (to eller flere rader som i praksis har like data) vil du bli presentert for et skjermbilde der du kan håndtere dublettene mens gjennomløpningen av radene pågår. Klikker du Neste fortsetter programmet å sjekke data uten å gjøre noe med den aktuelle dubletten. Trykker du Slett dublett(er) får du velge hvilken rad du vil beholde. Vær oppmerksom på at dersom du trykker Avbryt, sjekker ikke programmet for flere dubletter på arket som gjennomløpes. Dubletter som ikke slettes blir listet ut i feilmeldingsfilen med henvisning til hvilke rader det gjelder. Du kan ikke sende dubletter til Lånekassen. Programmet vil ikke produsere en datafil så lenge det finnes dubletter. 7.3 Lag fil knappen Trykk på knappen Lag fil (forsiden i regnearket) når du skal lage en fil. Denne knappen utfører følgende aksjoner: Utfører en sjekk og sortering på samme måte som Sjekk-knappen. Dersom sjekken er feilfri utføres resten av punktene. Setter feltet Dato for generering på første side til dagens dato. Øker verdien i feltet Løpenummer på første side med 1 og tildeler dette nummeret til fila som produseres. Fyller ut standardverdier i felter som ikke må fylles ut (typisk 0 i tallfelter, dagens dato i datofelter). Oppretter datafil som skal sendes til Lånekassen. Filnavnet vil for eksempel se slik ut: LIS_ _0001_03_01.txt Forklaring på oppbygging av filen: LIS er opphavet, er lærestedsnummer og 0001 er fra cellen Løpenummer for fil fra forsiden, _03_01 er versjonsnummeret til regnearket og.txt er filtypen. Du skal ikke forandre dette filnavnet.

16 16 Datafila åpnes automatisk i Notepad når den er ferdig produsert. Filen du nå har laget, skal sendes inn til Lånekassen. Mens kontroll og produksjon av fil pågår vil timeglassmarkøren vises. Produksjon av fil kan ta noe tid ved store datamengder. 7.4 Låsing av innskrevne data Vi gjør spesielt oppmerksom på at enkelte registreringer i Eksamensarket blir LÅST FOR REDIGERING når du lagrer regnearket etter at du har produsert en fil. Resultatkode-kolonnen blir ikke låst, og heller ikke evt. celler uten data. Dette betyr at har du først lagd en fil, lagret regnearket og senere oppdager at du har registrert noe feil på en elev (for eksempel feil periode), må du først markere feilen med en F i Resultatkode-kolonnen, og deretter sette/skrive inn en ny rad med den riktige registreringen for så lage en ny fil. Denne fila vil da inneholde data både om feilregistreringen og den korrekte registreringen. Selv om du tilbakestiller en fil, vil ikke denne låsingen forsvinne. Du må altså uansett registrere de riktige data i en ny rad hvis radene er blitt låst for redigering. 7.5 Feilmeldingsfil (ERR-fil) Dersom Sjekk eller Lag fil støter på feil i dataene blir det ikke produsert en datafil. I stedet blir det laget en fil med feilmeldinger som automatisk åpnes i Notepad. Filnavnet på denne fila vil for eksempel se slik ut: C:\temp\ERR_ _0001.txt C:\temp\ kommer fra cellen Katalog for filer på forsiden, ERR_ markerer at det er en filmeldingsfil, er lærestedsnummer og 0001 er fra cellen Løpenummer for fil fra forsiden og.txt er filtypen. 7.6 Løpenummer Hver gang du lager en fil øker løpenummeret med 1. Løpenummeret har en viktig funksjon ved mottak i Lånekassen. Det kontrolleres at første fil du sender har løpenummer 0001, andre overførte fil 0002 osv. Sender du inn fil med løpenummer 0001 første gangen og løpenummer 0004 neste gang vil kontrollen registrere at løpenummer 2 og 3 mangler og avvise filen med løpenummer Hvis løpenummeret ikke stemmer lenger må det rettes. Se Admin-knappen nedenfor. 7.7 Innsending av fil Overføring av fil skal skje via arbeidsflate for lærestedene Læresteder som tidligere har overført filer med eksamensdata via skal nå overføre fil med eksamensdata ved å logge inn på arbeidsflaten for lærestedene. I arbeidsflaten overfører dere eksamensdataene på samme måte som før. Dersom du mangler tilgang til arbeidsflaten, tar du kontakt med lærestedets administrator. Les mer om arbeidsflaten. 7.8 Administrasjon av regnearket

17 17 På forsiden finner du admin-knappen: Den åpner et skjermbilde som gir deg tilgang til noen funksjoner for å administrere regnearket. Du kan krysse av for hva du vil gjøre i avkrysningsfeltene, vise/skjule kolonner i regnearket eller konvertere gamle data. Avkrysningsbokser Tilbakestill siste fil: Fjerner merket for at dataene er sendt på den siste fila som er generert, samt reduserer løpenummeret for fil med 1. Bruk Tilbakestill siste fil for å minke løpenummeret på fila Øke løpenummer for fil: Her kan du øke løpenummeret dersom det ikke stemmer lenger. Bruk øke løpenummer for fil. Fjerne merke overført på ALLE innsendte emner Fjerne merke overført på ALLE innsendte eksamener. Krysser du av for et av disse valgene, vil kolonnen som styrer hva som kommer med på neste kjøring tømmes, slik at alle rader som er OK kommer med på neste kjøring, selv om de skulle være sendt inn før Sortere etter filnummer. Sorterer listene slik at du kan se rekkefølgen av data som ble sendt til Lånekassen. Data som ikke er markert med filnummer (dvs. ikke skrevet til fil ennå) kommer nederst i arket Knapper Startbilde - knappen: Ved å trykke på denne knappen kommer du tilbake til startbildet. Her kan du endre opphavstype og lærestedsnummer, samt konvertere gamle data. Konverter: Gir deg mulighet til å importere data du har registrert tidligere i et annet regneark fra Lånekassen. Du må gå inn på startbildet for å finne denne knappen. Denne funksjonen skal brukes hvis du skal importere data som du har registrert i en tidligere versjon av regnearket: Når du klikker Konverter kan du bla deg til Excel-fila som inneholder de gamle dataene og åpne den. Du velger fila og klikker Åpne. Mens konverteringen pågår kan du følge framdriften nederst til venstre i skjermildet der en teller viser hvor mye som er igjen å kopiere. Hvis du prøver å åpne et fremmed regneark, eller et regneark med en annen opphavskode eller leverandørnummer vil du få en feilmelding. Etter at kopiering og konvertering er gjennomført kommer det en melding opp om at det andre regnearket er konvertert og lagret. Det gamle regnearket får nytt navn (det gamle filnavnet + GAMMEL ). Kolonner - knappen: Starter administrasjon av kolonnene i regnearket. Hvis du trykker Kolonner-knappen kommer du til dette skjermbildet:

18 18 Vinduene til venstre viser kolonner i Emnearket, skjulte til venstre, synlige til høyre. Til høyre er kolonnene i Eksamensarket. Du kan skjule/vise kolonner ved å trykke knappene merket med og. Noen kolonner er det ikke mulig å skjule, andre er ikke aktuelle for din opphavskode. Normalt skal det ikke være nødvendig å hente fram kolonner siden regnearket i utgangspunktet viser de mest aktuelle kolonnene. Det kan imidlertid i enkelte spesielle tilfeller være aktuelt å bruke andre kolonner for registrering av data. Dette vil i tilfelle måtte avtales med Lånekassen. 8 Kvittering fra Lånekassen Etter at Lånekassen har mottatt filen og lastet denne inn i eksamensdatabasen, vil det sendes en kvittering til avsender av fila per e-post. Kvitteringsfila inneholder statusinformasjon og statistikk fra innlesinga av fila. Er det feil i de mottatte dataene vil det være informasjon på kvitteringen som gjør det mulig å identifisere og rette feil. Det er to hovedkategorier av feilmeldinger: 8.1 Avvisning av hele fila Du vil få melding på kvittering om å rette feilen (e) som er angitt og sende hele fila på nytt. Er fila avvist pga feil løpenummer må dette rettes til filnummeret som angis i kvitteringa, ved andre feil skal fila ha samme løpenummer som fila som ble avvist. Eksempel på en slik kvittering: *** Denne meldingen kommer fra Statens Lånekasse for utdanning - Eksamensdatabasen. *** Meldingen sendes fordi eksamensdata er mottatt på fil. Nedenfor følger status for innlasting av data på fila: Innlesing startet: 01. apr :16:05 Linjenr 1: FEIL: Filnr for fila (1) må være ett nummer høyere enn forrige filnr (2). OK: Antall leste forekomster for EMNE: 3, antall oppgitt i fil: 3 OK: Antall leste forekomster for EKSAMEN: 3, antall oppgitt i fil: 3 OK: Antall leste forekomster totalt: 6, antall oppgitt i fil: 6 Innlesing avbrutt pga. feil: 01. apr :16:05 Vennligst rett feilen(e) som er angitt over og send de Emnene/Eksamenene som er feil på nytt.

19 Avvisning av emner/eksamener Kvitteringen vil inneholde oversikt over feil og beskjed om å rette feilen(e) og sende en ny fil med de emnene/ eksamenene som er feil. Feilfire data vil være lest inn i eksamensdatabasen. Data med feil skal rettes i regnearket og ny fil produseres på vanlig måte. Det betyr at fila skal ha løpenummer 1 høyere enn fila med feil. Eksempel på en slik kvittering: *** Denne meldingen kommer fra Statens Lånekasse for utdanning - Eksamensdatabasen. *** Meldingen sendes fordi eksamensdata er mottatt på fil. Nedenfor følger status for innlasting av data på fila: Innlesing startet: 12. feb :36:08 Innsendt fil ble generert: Innsendt fil kommer fra system: LIS OK: antall leste forekomster for EMNE: 1, antall oppgitt i fil: 1 Linjenr 7: FEIL: EKSAMEN med Fødselsnr xxxxxxxxxxx og Emnekode yyyy avvist - Vekting varighet antall kan ikke ha verdi når vektingtype ikke har verdi. OK: antall leste forekomster for EKSAMEN: 58, antall oppgitt i fil: 58 OK: antall leste forekomster totalt: 59, antall oppgitt i fil: 59 1 EMNE ble lagret 0 EMNE ble oppdatert 0 EMNE ble avvist pga. identiske data 0 EMNE ble lagret med advarsel 0 EMNE ble avvist pga. feil i data 58 EKSAMEN ble lagret 0 EKSAMEN ble oppdatert 0 EKSAMEN ble avvist pga. identiske data 1 EKSAMEN ble avvist pga. feil i data 0 EKSAMEN ble avvist pga. data før 2002H (evt. feil er likevel listet) Innlesing ferdig for lærested XXX 12. feb :36:12 Vennligst rett feilen(e) som er angitt over og send de Emnene/Eksamenene som er feil på nytt. Det er viktig at du leser kvitteringene som du mottar fra Lånekassen 9 Struktur regneark og datafil Det er viktig at du som bruker vet at regnearket og filer er bygget opp om en forventet struktur. Blir det gjort endringer vil ikke regnearket fungere ordentlig. Programkoden (makroene) forventer at det første arket i boken er der knappene ligger. Koden forventer at de påfølgende to arkene er hhv Emner og Eksamen. Koden er noenlunde generisk lagt opp og benytter plasseringen i boken, og navnet på arket, som grunnlag for hva som skrives ut. Det gjøres også forutsetninger om hvilken rad data begynner i (hhv 2 og 3), hvilken kolonne som styrer hvor langt ned arket er fylt ut (kolonne 1 i begge). Verken innholdet i fila, eller navnet på tekstfila som sendes inn skal endres. Gjør du endringer i tekstfila kan den bli ubrukelig. Hvis du vil gjøre endringer i dataene skal det gjøres i regnearket. Navnet på fila er også viktig det gjør det enklere for Lånekassen å holde oversikt over innsendte filer.

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012 Eksamen levert i Fronter Rutinebeskrivelse og brukerveiledning STUDENTER 22.11.2012 Innhold 1. Hva er digital eksamen?... 2 2. Wordmal basert på oppgavetekniske retningslinjer... 3 3. Hvordan navngi besvarelse

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

REGISTRERING AV PRØVEUTTAK MED HJEMMESIDE

REGISTRERING AV PRØVEUTTAK MED HJEMMESIDE April 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Startskjerm 2 Utfylling rapportskjema, forberedelse prøveuttak 6 Prøveuttak som erstatter prøveuttak med annen dato 7 Laste ned beregningsmodellen fra hjemmeside løsning

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for IPLOS Registrering

Brukerveiledning for IPLOS Registrering Side 1 av 20 Brukerveiledning for IPLOS Registrering Versjon 3.0. 2002-2010 Helsedirektoratet. Utviklet av Compositae as og Kbit as. IPLOS Registrering er et datasystem for registrering og innrapportering

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

Formål: Velge hva som skal kopieres, formel/verdi/format/etc Metode: Kopier som vanlig, lim inn utvalg

Formål: Velge hva som skal kopieres, formel/verdi/format/etc Metode: Kopier som vanlig, lim inn utvalg Videregående Excel Avansert Formatering Betinget formatering: Formål: følge med sentrale verdier i en regnearkmodell. Celler i merket område blir formatert avhengig av hvilken verdi den inneholder. For

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Hvem kan ta jegerprøveeksamen Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 1.10.2016 Versjon 1.2 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse Endringslogg...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Matchfunksjon i Excel En rask innføring i matching av informasjon i Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Matche med Excel Utgangspunkt Når man skal foreta en førstegangsinnleggelse i NOBB mediabank,

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen

Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen Hvem kan ta jegerprøveeksamen Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Hvordan å hente adresselister fra FS til Corporater Surveyor

Hvordan å hente adresselister fra FS til Corporater Surveyor Hvordan å hente adresselister fra FS til Corporater Surveyor 1. Bestem deg for hvilket emne eller delemne du vil lage adresseliste for (som eksempel brukes delemnet SVEXPHIL-8, som er de av EXPHIL-studentene

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Innledning Det er i årets versjon av dataleveringstjenesten lagt til rette for et nytt opplegg der institusjonene gjennomgår og godkjenner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer