Hvem eier hva i Norge?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem eier hva i Norge?"

Transkript

1 Hvem eier hva i Norge? En rapport om aksjebeholdninger og risiko fordelt på fylker. Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer? Er det forskjeller på de som bor i Nord- og Sør Trøndelag eller Aust- og Vest-Agder? Og hvem er mest forsiktige og mest eventyrlysten i sine investeringsvalg? Nordnet Market Outlook, april 2010 Nordnet har i april 2010 gjennomført en undersøkelse om hvordan selskapets norske kunder har investert i aksjer, og satt sammen resultatene pr fylke. I denne undersøkelsen får du oversikt over de ti mest populære aksjene å eie i hvert enkelt fylke i Norge. Videre er det gjort en beregning av risiko i de ulike fylkenes porteføljer. Målsetningen med rapporten har vært å avdekke geografiske forskjeller med hensyn på hvilke aksjer og bransjer som er populære, og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor man bor. Med begrepet risiko i denne rapporten menes standardavvik, det vil si hvor store svingninger det har vært i de ulike aksjene. Et høyt standardavvik (volatilitet) betyr store svingninger opp og ned og dermed også høy risiko. Undersøkelsen inkluderer alle Norges 19 fylker. Innehav pr fylke er et øyeblikksbilde pr 15.april Standardavviket er beregnet basert på historiske sluttkurser i aksjene i perioden 2.januar 2009 til og med 15.april For hvert fylke er det beregnet en risikofaktor. Risikofaktoren er beregnet ved å ta standardavviket for de ti mest populære aksjene å eie i hvert fylke. Standardavviket for hver enkelt aksje i fylket er deretter multiplisert med aksjens respektive andel av verdien av de ti mest populære aksjene (eksempel: Dersom Statoil har et standardavvik på 57% og står for 15% av innehavet i fylket blir risikofaktoren 57% x 15% = 8,55%). De ti mest populære aksjene å eie pr fylke er deretter addert sammen for å komme fram til fylkets totale risikofaktor. I undersøkelsen er det også inkludert statistikk fra VPS som viser hvor stor andel av verdiene på Oslo Børs som eies av privatpersoner, og hvordan dette fordeler seg på de ulike fylkene samt hvor mange private aksjeeiere det finnes i hvert fylke. - Listen over landsdelene og fylkenes risikofaktor er ikke eksakt vitenskap, eller noen prognose for hvordan aksjeporteføljene for de ulike landsdelene eller fylkene vil utvikle seg i 2010, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank. Jeg legger ingen vurdering om hvorvidt det er bra eller dårlig å ta høy risiko når man sparer i aksjer. Hvilken risiko man skal ta når man sparer eller investerer sine penger avhenger blant annet av variabler som alder, økonomisk situasjon og sparestrategi og horisont. Det viktigste for hver enkelt er at man kjenner til hvilken risiko man tar og at man er komfortabel med denne. Man skal heller ikke undervurdere interesseaspektet når man investerer i aksjer. Dersom man er interessert og har kunnskap om en spesiell bransje eller et selskap har man bedre forutsetninger for å gjøre gode analyser og vurderinger, og man kan

2 dermed fatte velbegrunnede investeringsbeslutninger, fortsetter Anders Skar. - Norske private aksjesparere og investorer plasserer først og fremst pengene sine på Oslo Børs, nettopp fordi man kjenner best til de lokale forholdene, de norske selskapene og så videre. Som et resultat av at Oslo Børs er en oljetung børs er selvfølgelig mange av fylkenes aksjeporteføljer dominert av oljeselskaper og oljerelatert industri. I undersøkelsen har vi kun beregnet standardavvik eller risikofaktor pr aksje, og ikke lagt noen vekt på diversifisering av porteføljen, det vil si om man eier selskaper fra flere ulike bransjer og sektorer. Skal man redusere risikoen i sin aksjeportefølje er selvfølgelig dette et svært sentral tema, sier Anders Skar. Risikofaktor pr landsdel Risikofaktor pr landsdel er beregnet basert på gjennomsnittlig risikofaktor for fylkene i hver landsdel. Øst-Norge omfatter Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, Sør-Norge omfatter Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, Vest-Norge omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, Midt-Norge omfatter Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal, og Nord-Norge omfatter Finnmark, Troms og Nordland. Mellom landsdelene varierer risikofaktoren fra 65% til 53%. Gjennomsnittlig risikofaktor er 58%. Nord-Norge er den landsdelen som tar størst risiko når de investerer i aksjer, mens Midt-Norge er den landsdelen som tar minst risiko. Landsdel Gj.snitt risikofaktor Nord-Norge 65 % Vest-Norge 61 % Øst-Norge 58 % Sør-Norge 55 % Midt-Norge 53 % - Overgripende kan vi si at nordlendinger tar mest risiko, mens innbyggerne i Midt-Norge tar minst risiko når de sparer i aksjer. De som bor på Vestlandet tar også mer risiko enn gjennomsnittet i Norge, mens befolkningen på Sørlandet tar mindre risiko enn

3 gjennomsnittet. Øst-Norge ligger på samme gjennomsnittlig risikofaktor som landsgjennomsnittet, sier Anders Skar. - At Nord-Norge ligger øverst på listen skyldes av aksjesparere i både Nordland, Troms og Finmark tar over snittet mer risiko når de sparer i aksjer. På motsatt ende av skalaen finner vi Midt-Norge hvor aksjesparerne i både Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal alle tar mindre risiko enn landsgjennomsnittet, sier Anders Skar. Risikofaktor pr fylke Mellom Norges fylker varierer risikofaktoren fra 70% til 49%. Gjennomsnittlig risikofaktor er 58%. Fylke Risikofaktor Troms 70 % Østfold 66 % Sogn og fjordane 65 % Nordland 64 % Hedmark 63 % Finnmark 63 % Oppland 61 % Aust-Agder 60 % Rogaland 60 % Vest-Agder 58 % Hordaland 58 % Sør-Trøndelag 55 % Nord-Trøndelag 54 % Vestfold 53 % Buskerud 53 % Telemark 52 % Oslo 52 % Møre og Romsdal 50 % Akershus 49 % - Troms er i undersøkelsen det fylket som tar mest risiko når de investerer i aksjer. Dette skyldes blant annet at de har valgt å investere tungt i oljeselskapet DNO. DNO er den aksjen i undersøkelsen med høyest standardavvik og har svingt veldig mye i verdi på børsen i 2009 og Østfold har også investert mye DNO, men har oljemyggen Questerre på førsteplass. Til sammen utgjør disse to aksjene 30% av Østfoldingens 10- på-topp portefølje, sier Anders Skar - I Akershus, som tar minst risiko i sine aksjeporteføljer, har de valgt å plassere mesteparten av pengene i tungvektere som Orkla, Telenor og Statoil. Dette er aksjer

4 som ikke har svingt like mye i verdi på børsen det siste året, og samlet sett gir dette en risikofaktor på 49% for Akershus, sier Anders Skar. Totalt forekommer det 39 ulike aksjer i fylkenes topp-ti porteføljer. 21 av aksjene forekommer kun i et fylke, mens 18 aksjer finnes i to eller flere fylker. Standardavviket på de enkelte aksjene varierer fra 103% til 30%. De mest volatile aksjene er DNO, IGE og Diagenic, mens de minst volatile aksjene er Statoil, Skiens Aktiemølle og Apple. Foruten om Apple er det en utenlandsk aksje til på listen, Agnico Eagle Mines. Gjennomsnittlig standardavvik på alle aksjer i undersøkelsen er 58%. Statoil er den mest populære aksjen å eie og er med i alle fylkenes ti-på-topp porteføljer. Yara og Norsk Hydro følger deretter på andre og tredjeplass og er med i henholdsvis 18 og 16 fylkers porteføljer. Plass Navn Antall fylker Prosent 1 STATOIL % 2 YARA % 3 NORSK HYDRO % 4 QUESTERRE % 5 TELENOR % 6 SEADRILL % 7 DNO INTERNATIONAL % 8 REC % 9 ORKLA % 10 GOLDEN OCEAN GROUP 8 42 % - På de norske aksjesparernes liste over favorittaksjer å eie finner vi først og fremst de store tunge børslokomotivene, de såkalte folkeaksjene. Dette er for eksempel Statoil, Yara, Norsk Hydro, Telenor, Seadrill, REC og Orkla. I tillegg finner vi mindre oljeselskaper med større risiko og dermed også høyere forventet avkastning som DNO og Questerre. For fylkene som har en høyere gjennomsnittlig risikofaktor enn landsgjennomsnittet skyldes dette ofte store posisjoner i nettopp DNO og Questerre som drar risikonivået i porteføljene ganske kraftig opp på grunn av store kurssvingninger i perioden januar 09 til og med april 2010, sier Anders Skar. - Til tross for at det er like enkelt å kjøpe en svensk, dansk, tysk eller amerikansk aksje på internett er kun 2 av de 39 aksjene på listen utenlandske, sier Anders Skar.

5 Eierfordeling Oslo Børs (kilde: VPS.no) Pr 31.mars 2010 eide privatpersoner ca 4,2% av de totale verdiene på Oslo Børs. Den største eiergruppen på Oslo Børs er Stat/kommune med 36,3%. Stat/kommune Private foretak Verdipapirfond Privatpersoner Utlendinger 36,3 % 19,5 % 5,6 % 4,2 % 34,3 % Totalt fantes det pr 31.desember private aksjeeiere i Norge. Oslo er fylket med flest private aksjeeiere både målt antall private aksjeeiere og i andel av privatpersoners verdier på Oslo Børs. Finnmark er det fylke i Norge som eier minst av verdiene på Oslo Børs og som også har færrest private aksjeeiere. Fylke Eierandel/fylke Antall private aksjeeiere Antall innbyggere % aksjeeiere Oslo 19,9 % % Akershus 13,0 % % Rogaland 13,8 % % Hordaland 8,5 % % Sør-Trøndelag 4,8 % % Buskerud 4,9 % % Møre og Romsdal 5,1 % % Østfold 3,2 % % Vestfold 3,9 % % Telemark 3,4 % % Nordland 1,9 % % Oppland 2,3 % % Vest-Agder 2,8 % % Hedmark 1,8 % % Troms 1,8 % % Sogn og Fjordane 1,6 % % Nord-Trøndelag 1,3 % % Aust-Agder 1,6 % % Finnmark 0,6 % % - Norske privatpersoner eier ca 4% av de totale verdiene på Oslo Børs. I vårt naboland Sverige eier svenske privatpersoner hele 20% av Stockholmsbørsens totale verdi. Langt flere nordmenn burde spare langsiktig i aksjemarkedet, enten ved å eie aksjer direkte eller spare i aksjefond, sier Anders Skar. - Ca 7% av Norges befolkning eier aksjer. Fylkene Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland skiller seg ut ved at de både eier mest av de privates verdier på Oslo Børs og har flest private aksjeeiere. Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finmark skiller seg ut i motsatt ende av listen ved at de har færrest private aksjeeiere og eier minst av de privates verdier på Oslo Børs, sier Anders Skar.

6 Oversikt og kommentar til hvert enkelt fylkes risikovilje og aksjeporteføljer (i alfabetisk rekkefølge). Akershus Aksjesparerne i Akershus er de mest forsiktige aksjesparerne i Norge. De tar mindre risiko i sine aksjeporteføljer sammenlignet med alle Norges øvrige fylker. Risikofaktoren for de mest populære aksjene å eie blant private aksjesparere i Akershus er på kun 49%. Dette plasserer dermed Akershus på nittende og dermed også siste plass i undersøkelsen. Den lave risikoen forklares av at størstedelen av porteføljen er plassert i selskaper som Orkla, Telenor og Statoil. Dette er store solide selskaper som ikke har svingt like mye i verdi i 2009 og så langt i Aksjeporteføljen består dessutten av flere ulike bransjer og typer selskaper, noe som også er positivt for risikoen selv om dette ikke kommer fram i undersøkelsen. Den mest populære aksjen å eie blant aksjesparerne i Akershus er Orkla. Akershus hadde ved årsskiftet private aksjeeiere, og aksjesparerne i Akershus eide pr 31.mars 13% av privatpersoners verdier på Oslo Børs. Akershus har nest flest private aksjeeiere i Norge etter Oslo. Av alle innbyggerne i Akershus fylke eier ca 8 % aksjer. Akershus Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik ORKLA 33 % % 7 % TELENOR 40 % % 6 % STATOIL 31 % % 3 % YARA 53 % % 5 % SEADRILL 49 % % 4 % QUESTERRE ENERGY 84 % % 7 % NORSK HYDRO 47 % % 4 % DNB NOR 55 % % 4 % REC 79 % % 6 % XACT DERIVAT BULL 60 % % 4 % Totalt 532 % % 49 % Aust-Agder Risikofaktoren for aksjene som eies av innbyggerne i Aust-Agder ligger på 60% sammenlignet med gjennomsnittet på 58% for hele landet. Dette plasserer Aust-Agder på åttende plass, og dermed så vidt over gjennomsnittet over de ulike fylkenes risikovilje. Aust-Agders aksjeportefølje skiller seg ut ved at IT-selskapet 24SevenOffice er blant favorittaksjene å eie. Porteføljen har forøvrig en ganske kraftig eksponering mot olje- og oljeserviceaksjer. Aust- Agder hadde ved årsskiftet private aksjeeiere, og aksjesparerne i Aust-Agder eide pr 31.mars 1,6% av privatpersoners verdier på Oslo Børs. Det er kun Finnmark i hele Norge som har færre aksjeeiere enn Aust-Agder. Den mest populære aksjen å eie blant aksjesparerne i Aust-Agder er Sevan Marine. Av alle innbyggerne i Aust-Agder fylke eier ca 5 % aksjer.

7 Aust-Agder Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik SEVAN MARINE 64 % % 15 % 24SEVENOFFICE 54 % % 7 % STATOIL 31 % % 3 % DNO 103 % % 10 % NORSK HYDRO 47 % % 4 % TELENOR 40 % % 3 % NORSE ENERGY 59 % % 4 % REC 79 % % 6 % ORKLA 33 % % 2 % QUESTERRE 84 % % 6 % Totalt 596 % % 60 % Buskerud Risikofaktoren for aksjeporteføljen til Buskeruds ligger på 53% noe som er godt under gjennomsnittet for landet på 58%. En risikofaktor på 53% plasserer Buskerud på femtende plass blant alle fylkene, og det er dermed kun fire fylker som har en lavere risikofaktor. Buskerud har en relativt velbalansert ti-på-topp portefølje, hvor ingen aksjer har en større prosentmessig andel enn Seadrill på 14%. Det er heller ingen bransjer, selvfølgelig med unntak av olje og energi, som skiller seg merkbart ut. De 2 mest risikofylte aksjene i porteføljen, Questerre og Golde Ocean Group får ikke så stor påvirkning på porteføljens totale risikofaktor siden deres andeler av den totale porteføljen er relativt lav. Buskerud hadde ved årsskiftet private aksjeeiere, og aksjesparerne i Buskerud eide pr 31.mars 4,9% av privatpersoners verdier på Oslo Børs. Den mest populære aksjen å eie blant aksjesparerne i Buskerud er Seadrill. Av alle innbyggerne i Buskerud fylke eier ca 7 % aksjer. Buskerud Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik SEADRILL 49 % % 7 % STATOIL 31 % % 4 % YARA 53 % % 6 % NORWEGIAN PROPERTY 69 % % 7 % ORKLA 33 % % 3 % KONGSBERG AUTOMOTIVE 65 % % 6 % NORSK HYDRO 47 % % 4 % QUESTERRE 84 % % 7 % GOLDEN OCEAN GROUP 70 % % 5 % KONGSBERG GRUPPEN 42 % % 3 % Totalt 543 % % 53 %

8 Finnmark Finnmark er det fylket i Norge med færrest private aksjonærer. Men de private aksjesparerne som holder hus i Norges største fylke er ikke redd for å ta risiko. Finnmarkingene havner på en sjetteplass når det kommer til risikovilje med en risikofaktor på 63%. Fem prosentpoeng over landsgjennomsnittet på 58%. Det som trekker opp risikoen i Finnmarkingens aksjeporteføljen er først og fremst plasseringer i oljeselskapene DNO og Questerre, i tillegg til IT-selskapet Eltek og gruveselskapet Northland Resources. Ingen andre fylker har forøvrig Eltek aksjen blant de ti mest eide aksjene i fylket. Eltek aksjen havner på en niende plass i Finnmarks portefølje, mens den mest populære aksjen å eie blant aksjesparerne i Finnmark er Statoil. Totalt eier aksjesparerne i Finnmark 0,6% av de privates verdier på Oslo Børs. Av alle innbyggerne i Finnmark fylke eier ca 4 % aksjer. Finnmark Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik STATOIL 31 % % 6 % NORTHLAND RESOURCES 66 % % 9 % YARA 53 % % 6 % DNO 103 % % 11 % QUESTERRE 84 % % 9 % SEVAN MARINE 64 % % 5 % MARINE HARVEST 55 % % 4 % ROYAL CARIBBEAN CRUISES 58 % % 4 % ELTEK 83 % % 6 % NORSK HYDRO 47 % % 3 % Totalt 645 % % 63 % Hedmark Aksjesparere i Hedmark ligger på femteplass når det kommer til å ta risiko i Norge. Mens gjennomsnittlig risikofaktor pr fylke ligger på 58%, har Hedmarks aksjeportefølje en risikofaktor på 63%. Det som trekker opp risikoen i porteføljen er plasseringer i oljeselskapene DNO og Questerre, samt investeringer i solenergiselskapet REC og biotekselskapet Diagenic. Sistnevnte selskap, Diagenic, er det forøvrig ingen andre fylker som har på sin ti-på-topp liste. Hedmark fylke har relativt få aksjeeiere, stk, og disse eier også bare 1,8% av de privates verdier på Oslo Børs. Den mest populære aksjen å eie blant aksjesparerne i Hedmark er Yara. Av alle innbyggerne i Hedmark fylke eier ca 5 % aksjer. Hedmark Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik YARA 53 % % 10 % SEADRILL 49 % % 8 % QUESTERRE 84 % % 10 % NORSK HYDRO 47 % % 4 % NORTHLAND RESOURCES 66 % % 6 % REC 79 % % 6 %

9 DIAGENIC 97 % % 7 % DNO 103 % % 7 % STATOIL 31 % % 2 % TELENOR 40 % % 2 % Totalt 650 % % 63 % Hordaland Aksjesparerne i Hordaland har med sin ti-på-topp portefølje eksakt samme risikofaktor som landsgjennomsnittet på 58%. Hordaland befinner seg dermed midt på listen over fylkene i Norge som tar størst risiko i sine aksjeplasseringer. Oljeselskapene Questerre og DNO trekker opp risikoen i porteføljen, mens folkeaksjer som Seadrill, Yara, Statoil, Norsk Hydro og Telenor trekker ned risikoen. Porteføljen har en relativt tung eksponering mot olje og oljeservice da dette utgjør så mye som seks av de ti mest populære aksjene å eie. GC Rieber Shipping har som eneste lokale selskap kommet seg inn på listen over de ti mest populære aksjene å eie blant private aksjesparere i Hordaland. Mens Hordaland ligger på et gjennomsnitt når det kommer til risiko ligger de helt i toppen når det kommer til antall private aksjeeiere. Hordaland er det fjerde mest aksjeintensive fylket målt i antall aksjeeiere med private aksjesparere. De private aksjesparerne i Hordaland eier 8,5% av de privates verdier på Oslo Børs. Den mest populære aksjen å eie blant private aksjesparere i Hordaland er Seadrill. Av alle innbyggerne i Hordaland fylke eier ca 8 % aksjer. Hordaland Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik SEADRILL 49 % % 8 % YARA 53 % % 6 % QUESTERRE 84 % % 10 % DNO 103 % % 11 % STATOIL 31 % % 3 % MARINE HARVEST 55 % % 5 % NORSK HYDRO 47 % % 4 % TELENOR 40 % % 3 % GC RIEBER SHIPPING 42 % % 3 % SEVAN MARINE 64 % % 5 % Totalt 568 % % 58 % Møre og Romsdal Private aksjesparere i Møre og Romsdal er vesentlig mer forsiktig i sine plasseringer sammenlignet med Norges øvrige fylker. Risikofaktoren for aksjeporteføljen med de ti mest populære aksjene å eie i Møre og Romsdal er kun 50% sammenlignet med et landsgjennomsnitt på 58%. I undersøkelsen er det bare Akershus som kommer ut med en lavere risikofaktor enn Møre og Romsdal. Den lave risikofaktoren i porteføljen skyldes at aksjesparere i Møre og Romsdal har plassert mindre i små volatile olje og oljeservice selskaper.

10 De mest populære aksjene å eie blant aksjesparere i Møre og Romsdal er Orkla, Norsk Hydro og Statoil. Dette er aksjer med relativt små svingninger og dermed mindre risiko. Porteføljen skiller seg i tillegg ut på investeringer i eiendom og da selskapene Norwegian Property og Fornebu Utvikling. Norwegian Property er inne på ti-på-topp listen hos aksjesparere i Buskerud, mens Fornebu Utvikling er Møre og Romsdal alene om å ha i ti-på-topp. Private aksjeeiere i Møre og Romsdal eier 5,1% av de privates verdier på Oslo Børs, dette gjør dem til det femte største fylke målt i eierandel. Antallet private aksjesparere er dog noe lavere. Pr 31.desember var det private aksjesparere i Møre og Romsdal, og dette gjør fylket til det sjuende mest aksjeintensive fylket i Norge målt i antall aksjeeiere. Av alle innbyggerne i Møre og Romsdal fylke eier ca 7 % aksjer. Møre og Romsdal Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik ORKLA 33 % % 5 % NORSK HYDRO 47 % % 6 % STATOIL 31 % % 4 % SEADRILL 49 % % 6 % NORWEGIAN PROPERTY 69 % % 8 % ACERGY 51 % % 5 % FORNEBU UTVIKLING 93 % % 8 % YARA 53 % % 4 % TELENOR 40 % % 3 % AKER ASA 40 % % 2 % Totalt 507 % % 50 % Nordland Aksjesparere i Nordland er ikke redd for risiko når de plasserer i aksjer. I listen over hvilke fylker som tar mest risiko i sine aksjeporteføljer er det bare Troms, Østfold og Sogn og fjordane som har en høyere risikofaktor enn Nordlands 64%. Dette plasserer aksjesparere i Nordland godt over landsgjennomsnittets risikofaktor på 58%. Hovedårsaken til den høye risikoen i Nordlands aksjeportefølje er at REC er den mest populære aksjene å eie. Av Nordlands ti mest populære aksjer å eie står REC for 20% av den totale markedsverdien. REC er en aksje som de siste månedene har svingt mye i verdi. Investeringer i oljeselskapene Questerre og DNO er også med å dra opp risikofaktoren i porteføljen vesentlig. Forøvrig er flere bransjer og ulike selskaper representert i Nordlands aksjeportefølje. Her finner vi solenergi, fisk, olje- og oljeservice, industri og cruisevirksomhet. Totalt har Nordland private aksjeeiere og disse eier 1,9% av de privates verdier på Oslo Børs. Dette plasserer Nordland på en trettende plass over hvilke fylker som eier mest av verdiene på Oslo Børs og på en ellevte plass over antall private aksjesparere pr fylke. Av alle innbyggerne i Nordland fylke eier ca 5 % aksjer. Nordland Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik REC 79 % % 15 % MARINE HARVEST 55 % % 10 %

11 DNO 103 % % 14 % TELENOR 40 % % 3 % QUESTERRE 84 % % 6 % ORKLA 33 % % 2 % SEADRILL 49 % % 3 % YARA 53 % % 4 % STATOIL 31 % % 2 % ROYAL CARIBBEAN CRUISES 58 % % 4 % Totalt 585 % % 64 % Nord-Trøndelag Innbyggere i Nord-Trøndelag er blant de mest forsiktige i landet når det kommer til å plassere penger i aksjemarkedet. Risikofaktoren for Nord-Trøndelags aksjeportefølje er på 54% sammenlignet med landsgjennomsnittet på 58%. Dette plasserer Nord-Trøndelag på en trettende plass over hvilke fylker som tar mest risiko i sine aksjeplasseringer. Målt i antall private aksjeeiere er det bare Aust-Agder og Finnmark som har færre private aksjesparere enn Nord- Trøndelags Målt i andel av de private aksjeeieres verdier på Oslo Børs er det bare Finnmark som eier mindre aksjer på Oslo Børs enn Nord-Trøndelags 1,3%. Årsaken til den lave risikofaktoren i Nordtrønderens aksjeportefølje skyldes hovedsaklig investeringer i mindre risikofylte selskaper som Telenor, Seadrill, Statoil og Sparebank 1 SMN. Blant de mer risikofylte investeringene i aksjeporteføljen finner vi oljeselskapet DNO, gruveselskapet Northland Resources og tørrlastrederiet Golden Ocean Group. Av alle innbyggerne i Nord-Trøndelag fylke eier ca 6 % aksjer. Nord-Trøndelag Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik TELENOR 40 % % 7 % PETROLEUM GEO-SERVICES 59 % % 7 % SEADRILL 49 % % 5 % DNO 103 % % 10 % YARA 53 % % 5 % STATOIL 31 % % 3 % SPAREBANK 1 SMN 38 % % 3 % NORTHLAND RESOURCES 66 % % 5 % GOLDEN OCEAN GROUP 70 % % 5 % NORSK HYDRO 47 % % 3 % Totalt 556 % % 54 % Oppland Mens Oppland fylke ligger på nedre halvdel av listen over fylker målt i antall private aksjeeiere og målt i fylkets private eierandeler på Oslo Børs, ligger fylket på øvre halvdel av listen over hvilke fylker som tar mest risiko når de plasserer pengene sine i aksjemarkedet. Det finnes private aksjeeiere i Oppland fylke og til sammen eier disse 2,3% av de privates

12 verdier på Oslo Børs. Dette plasserer Oppland på en tolvte plass over eierandeler og antall private aksjesparere. Risikofaktoren i Opplands aksjeportefølje er på 61% sammenlignet med landsgjennomsnittet på 58%. Dette plasserer Oppland på en sjuende plass på listen over hvilke fylker som tar mest risiko. Opplands aksjeportefølje skiller seg ut på flere områder. For det første er Oppland et eneste fylket hvor en Biotek aksje, Origio/Medicult, er den mest populære aksjen å eie. For det andre har aksjesparere i Oppland en kjærlighet for cruise virksomhet da både Royal Caribbean Cruises og Hurtigruten er på listen over de 10 mest populære aksjene å eie. Porteføljen er forøvrig relativt bredt sammensatt med ulike typer selskaper fra ulike bransjer. Det er spesielt solenergiselskapet REC og oljeselskapet Questerre som drar opp risikoen i porteføljen. Av alle innbyggerne i Oppland fylke eier ca 6 % aksjer. Oppland Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik ORIGIO/MEDICULT 53 % % 9 % REC 79 % % 11 % YARA 53 % % 6 % QUESTERRE 84 % % 10 % SEADRILL 49 % % 5 % TELENOR 40 % % 3 % ROYAL CARIBBEAN CRUISES 58 % % 4 % GOLDEN OCEAN GROUP 70 % % 5 % STATOIL 31 % % 2 % HURTIGRUTEN 79 % % 5 % Totalt 595 % % 61 % Oslo Oslo er det fylket i Norge som har flest private aksjesparere og som har den største private eierandelen av verdiene på Oslo Børs. Det er private aksjeeiere i Oslo og disse eier 19,9% av de privates verdier på børsen. Dette plasserer Oslo et godt stykke foran henholdsvis Rogaland, som eier 13,8% av verdiene på børsen, og foran Akershus som har private aksjeeiere. Men Oslos private aksjeeiere er ikke på toppen av tabellen når det kommer til å ta risiko i sine aksjeporteføljer. Oslo borgernes ti-på-topp aksjeportefølje gir en risikofaktor på kun 52% sammenlignet med landsgjennomsnittet på 58%. Det er kun aksjesparere i Møre og Romsdal og Akershus som tar mindre risiko i sine aksjeplasseringer enn Oslo. De fem mest populære aksjene å eie blant private aksjesparere i Oslo er Yara, Norsk Hydro, Orkla, Telenor og Statoil. Dette er alle store tunge børslokomotiver, og det nærmeste vi kommer folkeaksjer i Norge, og disse har det siste drøye året svingt mindre i verdi enn en del av de mindre selskapene på børsen. De aksjene som drar opp risikoen i Oslo-folkets aksjeportefølje, er først og fremst solenergiselskapet REC og oljeselskapet Questerre. Oslos ti mest populære aksjer å eie skiller seg også ut ved at de er et av to fylker som har et børsnotert fond på listen, og at det i tillegg er to telekommunikasjonsselskaper i porteføljen. Av alle innbyggerne i Oslo fylke eier ca 8 % aksjer. Oslo Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik YARA 53 % % 7 %

13 NORSK HYDRO 47 % % 6 % ORKLA 33 % % 4 % TELENOR 40 % % 4 % STATOIL 31 % % 3 % QUESTERRE 84 % % 8 % SEADRILL 49 % % 5 % XACT DERIVAT BULL 60 % % 5 % REC 79 % % 6 % TELIO HOLDING 50 % % 4 % Totalt 526 % % 52 % Rogaland Rogalendinger er blant Norges mest ivrige i aksjemarkedet. Totalt eier Rogalendinger 13,8% av de privates verdier på Oslo Børs, bare Oslo har en større eierandel. Ca 11% av norske aksjesparere, det vil er bosatt i Rogaland. Når det kommer til å ta risiko i sine aksjeinvesteringer befinner den gjennomsnittlige aksjespareren i Rogaland seg midt på listen, nærmere sagt en niende plass, over Norges mest risikovillige fylker. Rogalands aksjeportefølje har en risikofaktor på 60%, noe som er to prosentpoeng over landsgjennomsnittet på 58%. Aksjeporteføljen har en veldig tydelig eksponering mot olje og oljeservice. Alle de 4 mest populære aksjene å eie i Rogaland har tilknytning til oljeindustrien. Det er spesielt oljeselskapene DNO og Questerre samt solenergiselskapet REC som drar opp risikoen i porteføljen. Den mest populære aksjen å eie blant aksjesparere i Rogaland er Seadrill. Av alle innbyggerne i Rogaland fylke eier ca 9 % aksjer. Rogaland Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik SEADRILL 49 % % 7 % DNO 103 % % 13 % STATOIL 31 % % 3 % QUESTERRE 84 % % 9 % NORSK HYDRO 47 % % 5 % YARA 53 % % 5 % SEVAN MARINE 64 % % 6 % REC 79 % % 7 % TELENOR 40 % % 3 % ORKLA 33 % % 2 % Totalt 584 % % 60 % Sogn og fjordane Sogn og fjordane er Norges tredje mest risikovillige fylke etter Troms og Østfold. Risikofaktoren på aksjeporteføljen i Sogn og fjordane er på 65%, noe som ligger godt over landsgjennomsnittet på 58%. Over en fjerdedel av verdien i ti-på-topp porteføljen til

14 aksjesparerne i Sogn og fjordane er plassert i oljeselskapet DNO. DNO er den aksjen i undersøkelsen som har svingt mest på børsen de siste månedene og påvirker dermed risikofaktoren i porteføljen betydelig. Andre aksjer i porteføljen som drar opp risikoen er tørrlast rederiet Golden Ocean Group og oljeselskapet Questerre. Aksjeeiere i Sogn og fjordane eier kun 1,6% av de privates verdier på Oslo Børs og består kun av personer. Dette gjør Sogn og fjordane til det fjerde minst aksjeintensive fylket i Norge, og kun Aust-Agder, Nord- Trøndelag og Finnmark eier mindre aksjer og har færre private aksjesparere blant Norges fylker. Av alle innbyggerne i Sogn og fjordane fylke eier derimot ca 7 % aksjer. Sogn og fjordane Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik DNO 103 % % 27 % MARINE HARVEST 55 % % 7 % EIDESVIK OFFSHORE 35 % % 4 % STATOIL 31 % % 3 % YARA 53 % % 4 % ITERA 49 % % 4 % NORSK HYDRO 47 % % 3 % GOLDEN OCEAN GROUP 70 % % 5 % QUESTERRE 84 % % 5 % KONGSBERG AUTOMOTIVE 65 % % 3 % Totalt 592 % % 65 % Sør-Trøndelag Sørtrønderske aksjesparere er Norges tolvte mest risikovillige og har en gjennomsnittlig risikofaktor i sin aksjeportefølje på 55%. Dette er tre prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet blant alle Norges fylker på 58%. De ti mest populære aksjene å eie i Sør-Trøndelag består hovedsaklig av store tunge børslokomotiver som Telenor, Seadrill, Yara og Statoil. Dette er alle aksjer som svinger mindre i verdi på børsen og dermed bidrar til å redusere risikoen i den Sørtrønderske porteføljen. Blant de mer risikofylte investeringene finner vi solenergiselskapet REC og oljeselskapene Questerre og DNO. Sør-Trøndelag har totalt private aksjeeiere og disse eier igjen 4,8% av de privates verdier på Oslo Børs. Det er kun 4 fylker i Norge som har flere aksjeeiere enn Sør-Trøndelag, mens det er 6 fylker som eier aksjer for større verdier enn Sør-Trøndelag på Oslo Børs. Av alle innbyggerne i Sør-Trøndelag fylke eier ca 6 % aksjer. Sør-Trøndelag Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik TELENOR 40 % % 8 % SEADRILL 49 % % 7 % YARA 53 % % 6 % STATOIL 31 % % 3 % REC 79 % % 7 % QUESTERRE 84 % % 7 % DNO 103 % % 9 % MARINE HARVEST 55 % % 4 %

15 NORSK HYDRO 47 % % 3 % ORKLA 33 % % 2 % Totalt 575 % % 55 % Telemark Telemark havner på sekstende plass over Norges mest risikovillige fylker, og er dermed blant Norges mest forsiktige når de plasserer pengene sine i aksjer. Risikofaktoren blant de ti mest populære aksjene å eie i Telemark er 52%, noe som er godt under landsgjennomsnittet på 58%. 56% av porteføljen fra Telemark er plassert i Norsk Hydro, Seadril, Yara, Statoil og REC. Med unntak av REC er alle disse aksjene mindre volatile og dermed også mindre risikofylte enn andre aksjer i undersøkelsen. Innehavet i porteføljen skiller seg spesielt fra øvrige fylker med en eksotisk plassering i den kanadiske gullprodusenten Agnico Eagle Mines, og en mer lokal plassering i finansselskapet Skiens Aktiemølle. Ingen andre fylker har disse to aksjene på sin ti-på-topp liste. Den mest populære aksjen å eie blant private aksjesparere i Telemark er Norsk Hydro. Med sine private aksjeeiere og en eierandel på 3,9% av de privates verdier på Oslo Børs plasserer Telemark seg midt på listen over antall aksjesparere og verdier på Oslo Børs sammenlignet med Norges øvrige fylker. Av alle innbyggerne i Telemark fylke eier ca 8 % aksjer. Telemark Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik NORSK HYDRO 47 % % 7 % SEADRILL 49 % % 7 % YARA 53 % % 7 % STATOIL 31 % % 4 % REC 79 % % 8 % TELENOR 40 % % 4 % GOLDEN OCEAN GROUP 70 % % 5 % QUESTERRE 84 % % 5 % AGNICO EAGLE MINES 52 % % 3 % SKIENS AKTIEMøLLE 30 % % 2 % Totalt 535 % % 52 % Troms I Troms fylke finner vi de mest risikovillige og mest eventyrlystene private aksjeinvestorene i Norge. Risikofaktoren for aksjeporteføljen med de ti mest populære aksjene å eie for Troms er på 70% og ligger hele fire prosentpoeng foran fylke nummer to i undersøkelsen, Østfold. Ned til det fylket med lavest risikofaktor i undersøkelsen, Akershus, skiller det hele 21 prosentpoeng. Hovedgrunnen til at aksjeporteføljen fra Troms har et så høyt risikonivå skyldes at en fjerdedel av verdien på de ti mest populære aksjene å eie er plassert i oljeselskapet DNO, som også er det mest risikofylte selskapet i undersøkelsen med et standardavvik på over 100% i perioden 2.januar 2009 til 15.april Tørrlastrederiet Golden Ocean Group, gullselskapet IGE Resources og Hurtigruten er også aksjer som har svingt mye i verdi i perioden og som er med

16 på å trekke risikofaktoren i porteføljen opp. Som eneste fylke er Sparebank 1 Nord-Norge blant de mest populære aksjene å eie blant aksjesparerne i Troms. De private aksjeeierne i Troms eier 1,8% av de privates verdier på Oslo Børs, noe som gjør Troms til et av de minst aksjeintensive fylkene i Norge både målt i eierandel på børsen og i antall private aksjesparere. Av alle innbyggerne i Troms fylke eier ca 5 % aksjer. Troms Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik DNO 103 % % 26 % YARA 53 % % 7 % SPAREBANK 1 NORD-NORGE 48 % % 5 % XACT DERIVAT BULL 60 % % 6 % GOLDEN OCEAN GROUP 70 % % 6 % IGE RESOURCES 99 % % 8 % STATOIL 31 % % 2 % HURTIGRUTEN 79 % % 5 % NORSK HYDRO 47 % % 3 % TELENOR 40 % % 2 % Totalt 631 % % 70 % Vest-Agder De mest populære aksjene å eie i Vest-Agder tilsvarer samme risikofaktor som for landsgjennomsnittet, nemlig 58%. Det er spesielt oljeselskapene Questerre og DNO samt solenergiselskapet REC som drar opp risikoen i porteføljen, mens Apple Computer, Telenor og Statoil drar ned risikonivået i porteføljen. Vest-Agder er forøvrig det eneste fylket i Norge med en amerikansk aksje, Apple, blant de ti mest populære aksjene å eie. Den mest populære aksjen å eie blant private aksjesparere i Vest-Agder er Seadrill. Det finnes private aksjeeiere i Vest-Agder og disse eier totalt 2,8% av de privates verdier på Oslo Børs. Dette plasserer Vest-Agder litt under snittet i antall private aksjesparere sammenlignet med Norges øvrige fylker. Av alle innbyggerne i Vest-Agder fylke eier ca 5 % aksjer. Vest-Agder Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik SEADRILL 49 % % 7 % QUESTERRE 84 % % 11 % YARA 53 % % 6 % SEVAN MARINE 64 % % 7 % APPLE COMPUTER 30 % % 3 % TELENOR 40 % % 4 % DNO 103 % % 9 % REC 79 % % 7 % NORSK HYDRO 47 % % 4 % STATOIL 31 % % 2 % Totalt 580 % % 58 %

17 Vestfold Mens Vestfold plasserer seg ca på snittet i forhold til antall private aksjesparere pr fylke og private eierandeler på Oslo Børs pr fylke, ligger de et godt stykke under gjennomsnitt når det kommer til å ta risiko i sine aksjeplasseringer. Gjennomsnittlig risikofaktor for de ti mest populære aksjene å eie i Vestfold er 53% sammenlignet med landsgjennomsnittet på 58%. Vestfold er et av de få fylkene som ikke har så tung eksponering mot olje og oljeservice selskaper. De tre mest populære aksjene å eie er Orkla, Yara og Telenor. Dette er aksjer som har svingt mindre i verdi enn øvrige aksjer i undersøkelsen, og dette bidrar til den lave risikofaktoren for Vestfold. Aksjeporteføljen fra Vestfold er forøvrig satt sammen av ulike selskaper og forskjellige bransjer. Dette bidrar også til å redusere risikoen i porteføljen selv om dette ikke gjenspeiles i undersøkelsen. Av alle innbyggerne i Vestfold fylke eier ca 7 % aksjer. Vestfold Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik ORKLA 33 % % 5 % YARA 53 % % 7 % TELENOR 40 % % 5 % SEADRILL 49 % % 5 % REC 79 % % 8 % QUESTERRE 84 % % 8 % XACT DERIVAT BULL 60 % % 5 % STATOIL 31 % % 3 % NORSK HYDRO 47 % % 3 % GOLDEN OCEAN GROUP 70 % % 4 % Totalt 547 % % 53 % Østfold Aksjesparere i Østfold må kun se seg slått av Troms når det kommer til å ta risiko i sine aksjeplasseringer. Risikofaktoren for de ti mest populære aksjene å eie blant private aksjesparere i Østfold er 66%, noe som er et godt stykke over landsgjennomsnittet på 58%. Questerre, DNO og Seadrill er alle aksjer relatert til oljeindustrien og er også de tre mest populære aksjene å eie blant private aksjesparere i Østfold. I tillegg til Questerre og DNO er det spesielt Golden Ocean Group og REC som bidrar til å dra opp risikoen i porteføljen. Totalt har Østfold private aksjesparere og disse eier 3,2% av de privates verdier på Oslo Børs. Dette plasserer Østfold rundt et snitt blant Norges fylker målt i antall private aksjeeiere og eierandeler på børsen. Men når det kommer til å ta risiko er som sagt Østfoldingene helt i toppen. Av alle innbyggerne i Østfold fylke eier ca 6 % aksjer. Østfold Std.avvik Markedsverdi % av verdi Vektet std.avvik QUESTERRE 84 % % 13 % DNO 103 % % 16 % SEADRILL 49 % % 6 % GOLDEN OCEAN GROUP 70 % % 8 %

18 YARA 53 % % 5 % STATOIL 31 % % 2 % REC 79 % % 6 % ORKLA 33 % % 3 % KONGSBERG AUTOMOTIVE 65 % % 4 % TELENOR 40 % % 2 % Totalt 608 % % 66 %

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer?

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Agder på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Egder på Børsen 370 365 360 355 350 345 340 335 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Private sparer mer i aksjer DET PRIVATE

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017 Hordaland på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 217 Selskapene fra Hordaland Hordaland på Børsen 19 SELSKAPER VERDT XXX MILLIARDER KRONER Sektorer Energi 6,7 mrd.

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012 Nordnet har undersøkt hva privatpersoner og fondsforvaltere tror om børsåret 2012. Undersøkelsen blant fondsforvalterne er gjennomført av Nordnet og består av 10 fondsforvaltere som i uke 47 og 48 har

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Risør bystyre, 18. februar 2016

Risør bystyre, 18. februar 2016 Risør bystyre, 18. februar 2016 Vincent Fleischer Et næringsvennlig Risør et faglig og et personlig perspektiv Agenda Hvordan går det med norske distrikter? Risør har et problem! Hvilke løsninger har dere?

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Felles seminar for utviklingsaktører i Vestfold og Østfold 5. juni 2015 - Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Velkommen til eierskiftemøte! Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal i samarbeid med Volda Næringsforum og Ørsta Næringskontor 19.05.2015 Tematisk ramme for møtet: Eldrebølgen medfører at det blir mange

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide Nyetableringer i Telemark Av Knut Vareide Arbeidsrapport 17/2007 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 17/2007 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark Tlf: 35 06 15 00

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer En analyse av det norske markedet for forbrukslån

Zmarta Groups Lånebarometer En analyse av det norske markedet for forbrukslån Zmarta Groups Lånebarometer En analyse av det norske markedet for forbrukslån 2017 Dette er den tredje utgaven av Zmarta Group lånebarometer. Lånebarometeret ble første gang publisert i april 2016, da

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer