Målretta og nøktern drift på Averøya. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målretta og nøktern drift på Averøya. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal"

Transkript

1 NR 4/2014 Målretta og nøktern drift på Averøya fknr.no Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal

2 Landbruksbarometeret 2014 Innhold Jeg ønsker å fokusere på en nylig publisert rapport fra Agrianalyse som inneholder fakta om landbruksnæringen du finner rapporten på agrianalyse.no. For å vekke din interesse, gjengis her deler av innledningen til rapporten. Viktige nøkkeltall som gir et mer fullstendig bilde av viktigheten av verdikjeden som starter i landbruket. Leder...2 LANDBRUKSBAROMETERET 2014 Norsk landbruks løpende utvikling dokumenteres i mange forskjellige former og med et sammensatt kildegrunnlag. Landbruksbaromteret ønsker å samle dette og vil bli en årlig presentasjon av situasjonen i næringen. Her skal utviklingen i bondens forventninger, oppfatning av egen situasjon og planer undersøkes. Videre skal omfanget av næringen synliggjøres. Målet er å vise fram næringens omfang og sentrale økonomiske størrelser i forhold til øvrig norsk produksjon, og vise hva landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien. Norsk jordbruk og næringsmiddelindustri blir stadig viktigere i norsk produksjonsliv, med nesten 20% av industriarbeidsplassene. Antall industriarbeidsplasser totalt synker, og produksjonen flytter seg geografisk fra innlandet til kysten..() Kjøttindustrien er den største sektoren innenfor matindustrien og sysselsetter om lag arbeidstakere, om lag mer enn hele fiskeindustrien. Disse industrisektorene har også omtrent samme omsetning. Til tross for høy verdiskaping er norsk selvforsyning under 40% og Norge har Vest-Europas laveste selvforsyning. Osv Mer moderne båsfjøs...9 Økonomisk esultat...3 Satser på målretta drift...4 Landbruket av stor betydning..7 Nytt volum på kraftfôr sekker...9 Endring av pelletsstørrelse...9 Endringer i produksjonen...11 Prisliste: Kraftfôr...27 Gjødselkampanje...28 Prisliste: Gjødsel...29 Prisliste: Tilskuddsfôr...31 Telefonliste...32 Legger også ved en figur fra rapporten som viser betydning av den verdikjeden vi er sammen om. God lesning! NR 4/2014 Målretta og nøktern drift på Averøya fknr.no Felleskjøpet Nordmøre og Foto: Thor Fu glset Randi Dyrnes adm.dir. 2 Romsdal

3 Resultat for årets 7 første måneder: Vi er på rett vei! Regnskap pr juli viser driftsinntekter omtrent på nivå med fjoråret. Det er en positiv utvikling i forhold til budsjett i omsetning av kraftfôr. Maskin mv har en noe lavere utvikling i salg enn budsjettert. Totalt ser vi en liten omsetningsnedgang - 0,8 mill kr - i forhold til fjoråret. Driftskostnadene viser tydelig at vi er på rett vei, og er redusert med 2,3 mill kr siden juli i fjor. Dette betyr at prosjektet 101 Muligheter gir resultater i år, og vi kan trygt si at vi er på rett vei. Resultat før skatt er ved utgangen av juli 3,8 mill kroner en økning på 1,8 fra Sykefraværet er hittil i år 5,2 %, mens det i fjor var 5,6 %. FKNR har lavere fravær enn gjennomsnittsbedriften, men vi har en målsetting om å redusere fraværet. Gjennomsnittet de siste 5 årene har vært 4,2 %, og det jobbes kontinuerlig med å redusere fraværet. Resultat pr juli Alle tall i tusen Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat før skatt Velkommen til FJØR 2014 Hold av datoene 21. og 22. november og bli med på årets viktigste begivenhet for fjørfe-bonden! Kongressen finner sted på Rica Hell Hotel Stjørdal. For påmelding og mer informasjon se FKnytt er Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal sitt informasjonsblad. FKnytt blir sendt til alle gårdbrukere og småbrukere i Romsdal og Nordmøre. Bladet kommer ut 4 ganger i året Ø M ERKE T ILJ 9 Tr ykksak 6 0 M Layout og trykk: EKH, Tlf Opplag ca stk november på Værnes Utgiver: Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, Fannestrandsvn. 63, boks 2033, 6402 Molde Telefon: Telefax: Stoff til FKnytt/annonser sendes e-post: Kontaktpersoner: Odd Arne Øyen Lars Oltedal Birgitte Lyster tlf tlf tlf Redaksjonell medarbeider: Frilansjournalist Thor Fuglset tlf FKnytt tar forbehold om eventuelle trykkfeil i prislistene. 3

4 Satser på målretta og nøktern drift Stor egeninnsats lå i bunnen da Robert Smenes og sønnen Vegard valgte å oppgradere båsfjøset med DeLavals integrerte besetningsstyrte system for melkeproduksjon DelPro. Nyvinninga har ført til at duoen har fått en arbeidsplass med mange av de samme muligheter en finner i avanserte robot-fjøs. Robert og Vegard Smenes er opptatte av rasjonell og effektiv drift og utfører sjøl de fleste arbeidsoppgaver. Dermed ble oppgraderinga av båsfjøset besørga av duoen, som tilleggsarbeid til det de vanligvis fyller dagene med. Men heller ikke rolla som «bygningsarbeidere» er fremmed for driverne av Smenesgarden på vestsida av Averøya. Sesongarbeid Vi er vante med høyt aktivitetsnivå, forteller Robert Smenes, som i sine første yrkesår tidlig på 1970-tallet kombinerte arbeidet på garden med fiske og annet sesongarbeid, noe som var vanlig mange steder på denne tida. Etter landbruksskolen på Gjermundnes ( ), tok jeg over drifta og var fra første stund fokusert på den viktige oppgava som gardbruker. Det har vært krevende, men også givende og interessante år. Særlig i fjøset har utviklinga vært stor. Jeg starta med 20 mål jord, fire kyr og spann-anlegg, som etter hvert ble etterfulgt av mer avanserte hjelpemidler, fortsetter Robert. Den nøkterne starten har nok bidratt til at drifta siden har vært forankra i et sunt økonomisk fundament. Garden på Smeneset framstår på alle måter som strøken, med velholdt bygningsmasse og et like velholdt uteanlegg. All utbygging og oppgradering er opp gjennom åra besørga av Robert Smenes og dyktige medhjelpere fra egen familie, blant dem Vegard (27), yngst av sju søsken og den som etter hvert skal overta garden. Jeg har drevet sammen med far siden jeg gikk ut landbrukskolen i Lyngdal (KVS Lyngdal) i Far og sønn Robert og Vegard Smenes med den flotte driftsbygninga på Smeneset i bakgrunnen. 4

5 2006. Dette er en kristen skole og jeg hadde tre fine år her. Selv om Lyngdal ligger nærmest midt i VestAgder fylke, minner både naturen og driftsforholda om Averøya. Jeg begynte å arbeide sammen med far da jeg kom tilbake i Dette var på den tida vi etablerte ungdyravdelinga. Og tre år seinere fikk jeg også være med på bygging av siloen, smiler Vegard. Så å si all utbygging på garden er det vi som har utført, fra felling av tømmer til saging og bearbeiding av materialer. En må vel kunne si at egeninnsatsen har vært stor. Vi har fått testa oss sjøl og har slik kunnet dyktiggjøre oss på flere områder. Arbeidsmengden har til tider vært i største laget ettersom det siden 1972 har pågått ei kontinuerlig oppgradering av garden. Men mer enn noe har dette vært givende år. Sunn økonomi De siste åra er flere løsninger blitt vurderte med utgangpunkt i ønsket om lettere arbeidsdager, samtidig som sunn økonomi kunne opprettholdes. Viktig var også vissheten om at vi ved opplegget vi landa på, kunne drive egen jord framfor å leie jord andre steder på Averøya, med de merkostnader det ville medføre. Nå har vi bygd for de neste åra. For noen passer det å endre driftsstrukturen, men for oss vil det ikke ha fungert, understreker Robert Smenes. Båsfjøset er oppgradert og vi har fått en god arbeidsplass med de samme muligheter som robot-fjøset har. Vi var spente på hvordan det ville gå da vi starta oppgraderingsarbeidet våren 2012 og avslutta det ved årsskiftet 2012/2013. Samla kostnad ble 2,5 millioner kroner. Egeninnsatsen har vært stor, og uten den hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. Vi drifta også garden som vanlig gjennom hele denne perioden. Det elektriske arbeidet var det eneste Testa oss sjøl Dugnad Smenes gard hadde lenge ei kvote på liter. Med gjennomføringa av siste byggetrinn, ble produksjonsvolumet løfta til liter. Det satses også på egenrekruttering av oksekalver, som selges etter tre-fire måneder. Arrondering og arbeidsinnsatsen som dagens drift krever, tilsier at vi ikke bør ha større produksjon, samstemmer Robert og Vegard Smenes. De vedgår at årsinntekta er tilfredsstillende. Men straks den brytes ned til timer, blir ikke tallene like lystig lesing. Det er nok dekning for å kunne hevde at norske bønder jobber på dugnad for å produsere mat til befolkninga, mener far og sønn Smenes. En medvirkende årsak til at det ikke ble satsa på nybygg med full robot-melking, skyldes at kvaliteten på eksisterende bygningsmasse er så bra at den rett og slett ikke kunne bli stående ubrukt. Og etter å ha vurdert alternativene, ble det konstatert at «roboten» ville koste i meste laget. vi brukte innleid hjelp til. Vi fikk råd og tips fra DeLaval i forbindelse med monteringa av melke- og fôringsanlegget, men gjennomføringa var vår, smiler Vegard. Forutsigbarhet Robert Smenes ønsker sterkt at næringa får styrka den driftsmessige forutsigbarheten, slik at gardbrukerne også får ei anstendig inntekt. Jeg håper vi er på rett veg. At vi satset er en refleks av at vi tror på norsk landbruk. Vi trenger trygg og god mat. Og når det gjelder matsikkerhet og kvalitet, er norske produkter av ypperste klasse, sier han. Vegard mener også han gjennom sitt valg har havna i «verdens beste yrke»: Jeg er faglig interessert og tror på ei framtid som gardbruker. Men vi er avhengige av at rikspolitikerne gjennom handling viser at de ønsker å opprettholde et livskraftig landbruk over hele Norge. Idealismen i landbruket kan en tyne langt, men uansett slik de naturgitte forhold nå engang er i landet må myndighetene legge til rette for langsiktighet gjennom forutsigbare betingelser. Vegard Smenes forsikrer at alt fungerer som det skal i nyfjøset. 5

6 1320(1) Orkel tilhengere nå hos Felleskjøpet! Orkel-tilhengeren er et begrep i det norske markedet. Den har gjennom en årrekke vært klar markedsleder. Sitt unike renommé har den fått for sine funksjonelle løsninger og robuste konstruksjon. Kort sagt; en norskprodusert kvalitetshenger med et stort utvalg av tilleggutstyr. Og enda mer gledelig nå får du den på Felleskjøpet. Stort utvalg av både hengere, lettdumpere og dumpere Kraftige Y- eller H-rammer i firkantrør, spesielt tilpasset hver modell Ekstra kraftige boggikasser gir kraftig akselinnfesting og riktig geometri for bedre framkommelighet og flytegenskaper Boggi med brems på alle 4 hjul (unntatt T85) Nyhet! TT, TX og DX med smalere drag smidigere kjøring Tett spantavstand under planet Kraftig tippsylinder og god tippvinkel Utvendige surrekroker på alle hengerne og innv. på enkelte modeller Ekstra god overflatebehandling Stort utvalg i tilleggsutstyr T51 snerten og allsidig. TT og GMV bestselgende allroundere. Norsk kvalitet mest kjøpt! DX profesjonell dumper for tøffe forhold. 6

7 Stor betydning Med nærmere 100 årsverk og ei omsetning på 70 millioner kroner kun fra matproduksjon og råvarer, er landbruket i Averøy av stor betydning for kommunen. Av nevnte beløp har melkebruka (inkl. kjøttproduksjon) ei omsetning på 54 millioner kroner (2010). Saueholdet omsetter for 6 millioner kroner og ammekyr 7 millioner kroner. Gjennomsnitt 28 kyr I fjor ble det produsert 5,5 millioner liter melk fra 30 melkebruk. Dette tilsvarer årsforbruket av drikkemelk, ost og andre meieriprodukter til vel personer. Melkebruka har i snitt 28 kyr og leverer årlig liter. Kjøttproduksjonen tilsvarer årsforbruket til nesten hele kommunens befolkning på nærmere 4000 personer, viser tall fra Averøy Bondelag. FKNRs Jostein Silseth har siden den mye omtalte Timeglass-aksjonen, som hadde sitt utgangspunkt i Averøy i 2008, solgt melkeroboter og annet relatert utstyr og hjelpemidler for ca. 20 millioner kroner til gardbrukere i kommunen. Blant leveransene fra FKNR finner vi 1 oksefjøs/250 dyr, 1 ammekufjøs/350 dyr, 1 nybygg m/ melkestall, 5 melkeroboter i drift, 2 nye fjøs med melkerobot (under bygging), samt 3 oppgraderte båsfjøs med DelPro og kraftfôrvogn. kommet til stadig flere yngre og ambisiøse gardbrukere. Dette har bidratt til økt investeringslyst. Jeg synes det er hyggelig som FKNRansatt å konstatere at vi har vært delaktige i de fleste av disse utbyggingene, sier Silseth. I likhet med mange har han sett at det allsidige Averøy-landbruket også skaper verdier fra produksjoner med andre dyreslag. Og gardbrukere arbeider gjerne i tilleggsnæringer og i skogen, noe som òg bidrar til betydelige verdiskaping. Faglig sterkt Miljøet blant både melke- og kjøttprodusenter i Averøy er faglig meget sterkt. De siste åra er det Jostein Silseth, Imekselger hos FKNR med en rekke kunder i Averøy kommune. Silseth flankeres av Vegard og Robert Smenes. 7

8 Oppgrader din gård for fremtiden DelPro MU480 for sikrere, raskere melking Skinnebanen tar belastningen vekk fra skuldrene dine. Når du ønsker å forbedre gårdens produktivitet og lønnsomhet, kan oppgradering av båsfjøset være den enkleste måten å starte på. For mer informasjon ta kontakt med Felleskjøpets salgskonsulent I-mek eller besøk våre internettsider: og 8 Kraftfôrvogn FW200 øker besetningens potensiale og lønnsomheten samtidig som melkeavkastningen pr. kilo fôr optimeres og fôrkostnaden synker. DelPro for båsfjøs integrert system for besetningsstyring innen melkeproduksjon. Moderne verktøy for tradisjonelle båsfjøs DeLaval DelPro gir deg mange muligheter til å styre melkeproduksjonen på en bedre måte uten å måtte forandre hele produksjonssystemet.

9 Gjør tradisjonelle båsfjøs enda mer moderne Både Robert og Vegard Smenes er fornøyde med DeLavals system for besetningsstyring i melkeproduksjonen. Systemet gir brukeren mulighet til å styrke produksjonen på en god måte, uten å måtte forandre produksjonssystemet og snu opp-ned på gamle rutiner. Mange hevder at å arbeide med DelPro nærmest er som å ha en dyktig assistent. Med dette systemet kan en spare tid og øke lønnsomheten, sier Imek-selger Jostein Silseth hos FKNR. Mulige nye brukere bør også vite at det ikke er nødvendig å endre systemløsninger eller bygge om i fjøset for å kunne ta DelPro i bruk. Det er heller ikke nødvendig å omskolere kyrne. De økonomiske kostnadene ved å installere DelPro er dessuten ikke avskrekkende, legger Silseth til. En betydelig kvalitet ved DelPro er systemets tilgang på informasjon du har bruk for knytta til det å ta riktige beslutninger vedrørende besetningsstyring. DeLaval beskriver kommunikasjons-prosessen som enkel ved at informasjon overføres mellom aktivitetene i fjøset og datamaskina. Og i fjøset blir vanlige arbeidsoppgaver utført ved hjelp av melkesettet og fôrvogna, som er kobla til datamaskina via Felleskjøpet bytter volum på storsekker med kraftfôr Felleskjøpet har gått over til å bruke 800 kgs storsekker til kraftfôr, istedenfor 700 kgs som har vært i salg til nå. Denne endringen ble gjort fra 1. juli. I en overgangsperiode vil det kunne være både 700og 800 kgs storsekker på lager. Det er ikke gjort endringer med innholdet i kraftfôret eller pris pr. kg. den trådløse enheten og enheten for systemstyring. På kontoret vil datamaskina med programvaren for DelPro-systemet innhente, analysere og overvåke data fra melkesettet, fôrvogna og andre kilder. Og som DeLaval understreker: «Med DelPro software kan du ta styring over melking, fôring, rèproduksjon, arbeidsrutiner, samt kommunikasjon og beslutningsstøtte.» På garden til Robert og Vegard (bildet) Smenes, er det nå investert betydelig i nye hjelpemidler. Begge er fornøyde med resultatet. Endring av pelletsstørrelse En del kraftfôrblandinger har byttet pellets størrelse i løpet av sommeren, og enkelte kraftfôrblandinger vil endres i løpet av høsten. Dette gjelder i hovedsak FORMAT- blandingene og FORMEL Kalv. Denne endringen blir gjort for at kraftfôr fra ANS Møre og Romsdal Kornsilo (MRK) skal få samme størrelse som det de andre kraftfôrfabrikkene til Felleskjøpet Agri produserer. Vi har et ønske om at kraftfôr kjøpt fra en kraftfôrfabrikk skal være så mye som mulig likt kraftfôret fra en annen fabrikk. Som følge av omleggingen etter forbudet om bruk av fiskemel, som råvare i fabrikker der det produseres fôr til drøvtyggere, vil MRK måtte kjøpe enkelte kraftfôrblandinger fra andre fabrikker, samtidig som de også vil selge kraftfôr til andre fabrikker. FORMAT blandingene vil endres til 4,8 mm med unntak av FORMAT Kvikkblandingene (3,5 mm) og FORMAT Start 170 (3,0 mm), mens FORMEL Kalv allerede er endret til 4,8 mm. 9

10 Felleskjøpet hjelper deg med riktige rør til ditt behov drens- og overvannsrør sandfangkum trykkrør rør med riktig kvalitet for norske forhold 10

11 Endringer i Felleskjøpets produksjonsfordeling Kravene til separat produksjon av kraftfôr med og uten fiskemel ble innskjerpet fra 15.juni. Dette fører til endringer i Felleskjøpets produksjonsfordeling, som også vil føre til noen endringer for våre kunder i Nordmøre og Romsdal. Av Linda Hansen, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Som følge av et EU-direktiv, har det siden 2002 eksistert et forbud mot bruk av fiskemel i drøvtyggerfôret i Norge. Forbudet er formulert sånn at det tillater produksjon av fôr til drøvtygger på samme fabrikk som fôr med fiskemel, forutsatt separate produksjonslinjer som skal hindre at fiskemelet kan komme over i drøvtyggerfôret (krysskontaminering). De norske myndighetene (Mattilsynet) har i samråd med bransjen kommet fram til praktiske løsninger og kontrollsystemer rundt dette, som har gjort at vi har kunnet leve med det. Disse løsningene blir ikke lenger akseptert av ESA (EFTAs kontrollorgan), noe som i praksis betyr en innskjerping av begrepet «separate produksjonslinjer» for drøvtyggerfôr. Vi hadde dessuten fått en meget kort frist for etterlevelse, nemlig 15. juni Fortsatt kraftfôr med fiskemel Felleskjøpet skal fortsatt klare å levere kraftfôr med fiskemel i alle blandinger der vi vet at fiskemelet har en stor betydning for helse, velferd og produksjonsøkonomi. Dette vil si kraftfôr til smågris, purker og unge kyllinger. For å få til en slik løsning måtte vi endre på noe av produksjonen på Vestnes, og hente fòr fra andre fabrikker. Vår intensjon er at våre kunder skal oppleve samme fleksibilitet og leveringssikkerhet som før, men vi ber om en viss forståelse for at omleggingen for FKNR er krevende og at det kan bli litt innkjøringsproblemer i starten. Viktig at bestillingsrutiner følges. I dag produseres FORMAT- blandingene til purker og smågris ved kraftfôrfabrikken på Skansen i Trondheim, mens slaktegris og fjørfefôret fortsatt vil produseres ved fabrikken på Vestnes. Drøvtyggerfôret vil fortsatt bli produsert på Vestnes som tidligere. Kraftfôrblandingene skal være ganske like fra fabrikk til fabrikk, så innholdet i fôret vil ikke avvike mye fra det som ble levert fra Vestnes tidligere. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at pellets-størrelse og utseende kan være ulikt fra det vi har levert tidligere. Skulle du ha spørsmål til disse endringene utover det som er beskrevet her ta kontakt. Svein Aure - Telefon: Linda Hansen - Telefon: Tabellen viser hvor vi produserer ulike kraftfôrblandinger. Blanding Gml. navn Forpakning Fabrikk Format die super Bulk Skansen Bulk Skansen Bulk Skansen Format Laktasjon Bulk Skansen Format Fødsel Storsekk Skansen Format Kvikk 140 Bulk/storsekk/småsekk Skansen Format Kvikk 160 Bulk/storsekk/småsekk Skansen Format Start 170 Småsekk Skansen Format Vekst 105 Bulk Vestnes Format Vekst 115 soft Bulk Vestnes Format Vekst 110 Bulk Vestnes Format Vekst 120 Bulk/storsekk/småsekk Vestnes Format Vekst 130 Bulk Vestnes Format Komplett 2 Bulk Vestnes Format Komplett 3 Bulk Vestnes PURKE: Format Purke Format Purke soft Format Drektig Purke Nav SMÅGRIS: SLAKTEGRIS: 11

12 Vi takker Norske Gårdbrukere for tilliten ved valg av VMS melkerobot. Dere har gjort oss til en soleklar markedsleder. Markedssjef Anlegg Roar Aspås Vi lover at både kyr og brukere skal få en bedre og enklere hverdag sammen med oss. Hilsen Felleskjøpet og DeLaval - det finnes bare én soleklar markedsleder på melkerobot i Norge. For mer informasjon om den nye generasjonen VMS, ta kontakt med Felleskjøpets salgskonsulent I-mek eller besøk våre internettsider: og 12

13 GÅ TIL EN SOM KAN DET GÅ TIL FELLESKJØPET Viking MB 448 T 4157,- Med 46 cm klippebredde og 1-girsdrift klipper MB 448 T din gressplen på opp til 1200 m2 på veldig kort tid. Utrustet med en oppsamler som rommer hele 55 liter med integrert mengdeindikator. Den fjærende klippehøydejusteringen er enkel å stille inn. Det kompakte og sterke polymerchassisen gjør klipperen meget robust. MB 448 T er enkelt å starte og er meget komfortabel å bruke. Med den innovative og kraftfulle motorteknologien og den gode ergonomien blir klippingen til en ren fornøyelse. V.nr: Viking MT 5097 C plentraktor 29990,- På MT 5097 C finner du en rekke nyheter innen ergonomi. Den nye traktoren i VIKINGs T5-serie har bakutkast og oppsamler, for store og jevne gressplener. Enkel betjening med fremdrift med én pedal og spesielt system for omkobling forover/bakover, med hydrostatisk drift og mekanisk knivclutch. Rask demontering uten verktøy ved vedlikeholdsarbeider. 95 cm klippebredde 250 l. oppsamler. V.nr: Lagersalg så langt gen beholdnin rekker Bioklipper John Deere JS63V 6367,- Med John Deere JS63V klipper du miljøvennlig og på naturens premisser. Gresset klippes og finsnittes slik at det raskt omdannes til næring i plenen. Du slipper kompostering, reduserer gjødselkostnadene og i tillegg får du en bedre plen. Kan enkelt omstilles til sideutkast. Oppsamler er ekstrautstyr. Modellen har en kraftig 189 cc motor, girkasse med variator og 53 cm klippebredde. V.nr: SA1013 mer enn du aner! John Deere X125 plentraktor 24990,- John Deere plentraktor har kraftig motor og hydrostatisk trinnløst gir. Hydrostaten er utstyrt med sjokkventil som gjør igangsettingen myk. Både bioklipp og sideutkast er standard klippemetoder. Under gode forhold vil den vanligvis være utstyrt med bioklipper. Dersom gresset er for høyt eller vått til bioklipping, kan den enkelt omstilles til sideutkast, uten bruk av verktøy. Skulle du ha behov for oppsamler kan slikt utstyr enkelt ettermonteres. V.nr: BG20605 mer enn du aner! 13 mer enn du aner!

14 FORSKJELLIG Besetningene med høyest ytelse i Oversikten over de høystytende besetningene i 2013 er som tidligere delt inn i tre grupper, inntil 20 årskyr, 20 til 40 årskyr og over 40 årskyr. Det er de 50 beste besetningene for kilo EKM i hver gruppe som presenteres. Det er krav om minst 10 perioder (melkeveiinger) og at det er tatt melkeprøver på minst 4 av disse for å få årsoppgjør fra Kukontrollen, og derfor vil besetninger som ikke oppfyller dette falle ut av oversikten. Ved avvik på over 0,4 prosent mellom fettinnhold basert på kukontrollprøver og tankmelkanalyser blir det ikke beregnet EKM, og en del besetninger vil på grunn av dette ikke komme med på listene. DE HØYST Y TENDE BESETNINGER UNDER 20 ÅRSK YR Postnr Postnavn Fett% Prot% Kg EKM Fett% Prot% Skartveit Svein Egil 4182 Skartveit 8,7 4,12 3, Norheim Konrad 4170 Sjernarøy 24,6 4,14 3, Vadla Jon-Arne 4170 Sjernarøy 18,8 4,32 3, Undheim Kåre S Undheim 38,8 6,43 4, Mellby Jan Ole 1747 Skjeberg 19,7 4,22 3, Njå Birger 4156 Mosterøy 25,3 4,4 3, Årskyr Kg EKM 7718 Steinkjer 19,9 4,64 3, Tvedt Lasse Asbjørn 5584 Bjoa 21,4 4,28 3, Hol 19,6 4,48 3, Øvstedal Gaute 5728 Eidslandet 38,5 4,33 3, Vik Sigbjørn 4596 Eiken Løvaas Siv Irene 8484 Risøyhamn Grothe Jon Høvren ,3 3,97 3, Mo og Jølster videregåande skule 6819 Førde 26,1 4,08 3, ,05 3, Hermansen Øyvind 1890 Rakkestad 32,5 4,06 3, ,2 3,36 Øyer 16,6 4,45 3, Espedal Samdrift 4110 Forsand Auestad Per 5585 Sandeid 15,3 4,14 3, Osen Tore 7740 Steinsdalen 22,2 3, Ofstad Petter 7900 Rørvik 14 4,57 3, Talberg Øyvind 1746 Skjeberg 38,5 4,46 3, Egersund 37,3 4,26 3, Nærbø 27,8 4,39 3, Berge Torleiv B 5700 Voss 19,7 3,92 3, Aase Jan Halvard Risa Dag og Trygve ANS 4055 Sola 15,8 4,38 3, Viste Jørn 4365 Lønning Erling 5570 Aksdal 31, ,13 3, Aksdal Målfrid 4360 Varhaug 4,48 3,59 Øygarden Einar H 6873 Marifjøra 16,1 4,51 3, Varhaug Ernst 4360 Varhaug 24,9 4,62 3, Steinkjer 17 4,47 3, Bordal Leif Kr. og Ingunn 7288 Soknedal 26,3 4,28 3, Vignes Jorunn og Arve ,2 27,6 4,24 Østerås Anders Finnøy 17,1 3, Mattingsdal Sivert 4363 Brusand 24,8 4,16 3, Hildre 14,5 4,41 3, Hemnskjel Samdrift 7256 Hemnskjela 20,4 4,8 3, Kristiansen Kjell 3560 Hemsedal 10 4,29 3, Hykkerud Benjamin 9518 Alta 36 4,19 3,38 Hofstad Olav 7710 Sparbu 19,7 4,22 3, Davik Eivind 6294 Fjørtoft 31,3 4,08 3, Kolstad Harald Rune 5931 Manger 13 3,99 3, Kinnsbekken Ole-Andreas 2040 Kløfta 20,1 4,7 3, Tana Videregående Skole 9845 Tana 18,7 4,49 3, Algarheim Ole Kristoffer 2056 Algarheim 23,1 4,45 3, Lauvdal Kari 4534 Marnardal 26 4,72 3, , Vanse 18,6 4,17 3,33 Heskestad Bernt Arnt 4560 Vanse 19,8 3,87 3, Bølsmarka Samdrift DA 3, Engan Trygve-Einar 7994 Leka 18 3,99 3, Bjorland Jan 4365 Nærbø 37,6 4,4 3, Øvrebø Erik 5561 Bokn 18,7 4,03 3, Singstad Knut Joakim 7316 Lensvik 38,4 3,99 3, ,4 4,23 3, Henanger Helge 5918 Frekhaug 31,3 4,42 3, ,7 4,63 3, Dahl Trygve Eivind 1892 Degernes 34 4,06 3, Ommedal Anne Grete 6829 Hyen Klepp Arve 7717 Steinkjer 7170 Åfjord 31,1 4, Aure 11 4,48 3, Myran Johan F Leksvik 20,2 4,58 3, Stangebye Oddvar 3350 Prestfoss 18,8 3,89 3, Mjølhus Jarle 4130 Hjelmeland 23,1 4,37 3, Friestad Mary 4550 Farsund 19,3 4,74 3, Norheim Eivind 4174 Sjernarøy 30,2 4,13 3,37 Leirdal Lars Olav 2847 Kolbu 19,3 4,65 3, Grundnes Olav 9321 Moen 20,4 4,31 3, Staven Alv 7750 Namdalseid 2,2 4,15 3, Skretting Ku DA 4360 Varhaug 38,3 4,24 3, Bech Peter Wilmann 9518 Alta 24 4,13 3,32 Gresset Odd E 4170 Sjernarøy 16 4, , Roa 17,1 4,21 3, Berntsen Laila Hagalid 9845 Tana 25,8 4,15 3, Løkke Rakel 9717 Veidnesklubben 14,1 4,54 3, Fattnes Johannes 4209 Vanvik 33,7 3,86 3, Kaksrud Halvor 2015 Leirsund 19,7 4,21 3, Helgøy Anne Britt Hidle 4170 Sjernarøy 27,2 4,15 3, Aase Arne Edvard Gunnarshaug 4260 Torvastad 13,9 4,47 3, Bergersen Bjørnar Henry 8485 Dverberg 25,7 4,31 3, Hidle Jarl 4173 Nord-Hidle 14,3 4,74 3, Odden Samdrift DA 2580 Folldal 38 4,58 3, Dahl Jan Inge 7750 Namdalseid 14 4,55 3, Vatne Samdrift DA 4160 Finnøy 26,4 4,58 3, Lerstad Dagfinn 7125 Vanvikan 13,2 4,21 3, Lindseth Jon Magne 8664 Mosjøen 23,9 4,32 3, Johnsen Bjørn Vidar 9517 Alta 17,4 4,25 3, Wigelius Ottar Johan A, 9845 Tana 22,1 4,15 3, ,92 Lyngseidet Tordhol Bjørn Magnus 2666 Lora 31,4 4,62 3, Breim 2 5,31 3, Lekven Rune 5217 Hagavik 24,3 4,2 3, Bakkevig Kamilla 5560 Nedstrand 14,1 4,55 3, Fjeldsaa Johan O Tonstad 34,4 3,82 3, Jo-Hallvard Samdrift DA 2667 Lesjaverk 17,1 4,37 3, Skjørtorp Ole 1890 Rakkestad 21,4 3,83 3, Taksdal Olav 4342 Undheim 19,6 6,24 3, Johansen Stein Terje 7994 Leka 13,3 4,8 3, Dalholen 18,9 4,53 3, Fossmark Mats Ove 4110 Forsand 13,9 4,42 3, Espevoll Torkel 5583 Vikedal 16,9 4,26 3, Datter etter Myhr: nr 414. Eier: Møyfrid Herredsvela, 4363 Brusand. Foto: Elly Geverink ,37 Kvile Hilde og Peder, Randen Hans Datter etter Økland: nr 1049 Skjønnro. Eier: Flittie/Nyhusan DA, 2666 Lora. Foto: Solveig Goplen Frøislie Per M 9060 Datter etter Hoøen: nr 155. Eier: Jorenkjøl Samdrift v/eivind Lobekk, Varhaug. Foto: Solveig Goplen Farstad Idar Henriksen Jan Inge 42 Postnr Postnavn Nedremyr Svein Hetland Birger Wikre Datter etter Tranmæl: nr 541. Eier: Peter og Astrid K. Aniksdal, Aniksdal, 4362 Vigrestad. Foto: Gunnar Klingwall Navn Røyseng Harald og Ruth A. Kolnes Henning Datter etter Skei: nr 18. Eier: Jan Inge Osland, 4389 Vikeså. Foto: Elly Geverink Årskyr DE HØYST Y TENDE BESETNINGER MELLOM 20 OG 40 ÅRSK YR Navn Helgås Svein 6817 Naustdal 21,2 4,64 3, Sleveland Samdrift DA 4373 Egersund 23,9 3,91 3, Mø Samdrift DA 6783 Stryn 27,4 4,15 3, Meisingset Eivor 6628 Meisingset 20,8 4,63 3, Hanestad Samdrift DA 2651 Østre Gausdal 24,8 4,47 3, Buskap Buskap Kopi av artikkel fra "Budskap " 86% av besetningene med høgest ytelse i 2013 handlet kraftfôr hos Felleskjøpet! Høg ytelse handler om å lykkes i fjøset. Vi er stolte av de dyktige kundene våre og takker for tilliten. Ta kontakt med oss for å bli med på vinnerlaget! Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Tlf.: Felleskjøpet Rogaland Agder Tlf.: Felleskjøpet Agri SA Tlf.:

15 GODE ABEIDS- OG VARSELLYS FRA GRENE VED DELELAGER FKNR Alle priser ekskl. mva. Gi kalven en god start - med Pluss Kalvepasta! Pluss Kalvepasta anbefales som tilskudd til kalv rett etter fødsel. Gis sammen med råmelk, for å styrke immunforsvaret til kalven og forebygge diaré. Produktet kan brukes ved lite råmelk eller ved dårlig råmelkskvalitet. Pluss Kalvepasta er et tilskuddsfôr med høyt innhold av antistoff fra egg. 15

16 G L A S R E G A L G L A S R E G G -25% er LA på alle var fra IAE LG SA ER G 16

17 ER G LA S R E G A L G L A S R E G A GL LG SA S ER G LA FÔRHEKKER STORFE KRAFTFÔRAUTOMATER LETTGRINDER BEITEGRINDER Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Tilbudet gjelder kun varer på lager utvalget kan variere i butikkene. 17

18 18

19 Pilkemaster EVO Pilkemaster EVO er andregenerasjons vedmaskin med unike egenskaper når det gjelder sikkerhet, kraft og hurtighet. Rask kapping: Dreiepunktet for sverdet er endret. Det gir en selvmatende bevegelse, som medfører en lett og meget raskt kapping av stokken. EVO 36 sin kapasitet er opp til 36 cm stokkediameter. Mer ergonomisk enn tidligere versjoner: Ved utviklingen av Pilkemaster EVO 36 er det lagt spesielt vekt på brukerens sikkerhet. Betjeningshåndtaket er plassert under et fast deksel. Det kan kun betjenes fra førerplassen og er derfor en sikker og god løsning, som muliggjør en åpen løsning med få vernedeksler. Kraftig og rask kløving: Kløyvekraften varieres automatisk fra 2 til 7 tonn. Ved hurtiggang med 2 tonn skyvekraft har den en sekvens på kun ett sekund når vedlengden er 33 cm. Den 4- eller 6-delte kløyveøksa justeres enkelt opp og ned med eget håndtak fra førerplassen. Hydraulisk betjening er ekstrautstyr. elt gh o e els nd kytt portbå s e b s tra ran eks mmi t d gu me Nå e fully n Automatisk fôring med TKS - smart landbruk for smarte bønder TKS K2 CombiCutter er en maskin som kutter og river de fleste typer av fôr, rund/firkantballer, vanlig silo, blokk og høy/halm. Maskinen leveres som stasjonær, opphengt i skinne og med golvdrift. Nyhet!!! Nå med 62 doble kniver og rustfri kjetting på bunnbelte: dette gir bedre funksjon, mindre slitasje og mindre vedlikehold Høstpriser, ta kontakt for et godt tilbud 19

20 R IGLAND 4001 Kraftig, sprek og pålitelig skogsvinsj med god arbeids-kapasitet. Vinsjen har en enkel konstruksjon og er enkel i bruk. Stor trommelkapasitet gir rom for forskjellige utvalg av ståltau. Vinsjen betjenes med snor fra traktorsetet eller i sikker avstand ut til siden. Vinsjen har en høydejustering av akseltapp for bedre tilpasning til ulike traktorstørrelser. Passer ideelt for små til mellomstore traktorer og kan leveres med HMV eller Lyng Triangel hurtigkobling som ekstrautstyr. Trekkraft 40 kn (4 tonn) Passer traktorer kw (40 70 hk) Pal brems Mekanisk betjening 3-punkt feste som standard Vekt 197 kg Lunnepanne bredde 1,25 meter Ståltaugrind hindrer avsporing Mulighet for radiobetjening Stor lunnepanne med ekstra oppheng for tømmer og «kniv» for kapping av ståltau Høydejustering av akseltapp for god tilpassing til ulike traktorstørrelser (4 innstillinger) E LG SE T ES B SKOG VED VEI LØFT KJETTING IGLAND GR 20 Tømmerklo IGLAND WS 90 Traktordrevet hydraulisk vedkløyver Kraftig vedkløyver som yter 9 tonn ved 205 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenteret, dette gjør prosessen meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen. 20 GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes til mange forskjellige formål og er meget godt egnet til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å montere og det finnes et bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige frontlasterene. GR 20 tømmerkloa er et prisgunstig arbeidsredskap som alle skogsbønder burde ha for å kunne utføre effektivt arbeid der sikkerheten blir ivaretatt. Se under for riktig festebrakett. Maks åpning 103 cm. Vekt 145 kg

Tilhenger T51, T85, TT100, TT130, TX100, TX130, DX120, DX130. www.orkel.no

Tilhenger T51, T85, TT100, TT130, TX100, TX130, DX120, DX130. www.orkel.no Tilhenger T51, T85, TT100, TT130, TX100, TX130, DX120, DX130 www.orkel.no Norskproduserte kvalitetshengere med solide konstruksjoner T51 Orkel hengere representerer funksjonelle transportløsninger for

Detaljer

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. For Earth, For Life F F2890/F3090/F3890 Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. Kraftige rotorklippere med st ytelse tilfredsstiller

Detaljer

Tilhenger T51 - T85 - GMV9000 - GMV13000 - TT100 - TT130 TX100 - TX130 - DX120 - DX130. www.orkel.no

Tilhenger T51 - T85 - GMV9000 - GMV13000 - TT100 - TT130 TX100 - TX130 - DX120 - DX130. www.orkel.no Tilhenger T51 - T85 - GMV9000 - GMV13000 - TT100 - TT130 TX100 - TX130 - DX120 - DX130 www.orkel.no Norskproduserte kvalitetshengere! Tromsø Orkel AS ligger midt i Norge, på Fannrem, i Orkdal kommune,

Detaljer

VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr. europro.no. Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder

VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr. europro.no. Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder europro.no Våronna 2016 Det nærmer seg våronn i Rogaland og Agder, og smedene i Moia-smiå produserer for fullt i disse dager.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Produktoversikt 2013 2012

Produktoversikt 2013 2012 2012 Art.nr. SA360 John Deere D35RE plenlufter 1,6 kw elektrisk drevet plenlufter/mosefjerner med 35 cm arbeidsbredde. Trinnløs dybdejustering. Tilleggsutstyr: 50 l. oppsamler art.nr. SA350 Art.nr. SA1013

Detaljer

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn FOSS - EIK Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn Foss-Eik hengere stort utvalg i modeller og størrelser Robuste tilhengere bygget for å tåle store påkjenninger og røff bruk over

Detaljer

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed. Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed.  Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed Din inngang til automatisk fôring www.tks-as.no Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed En velprøvd og solid konstruksjon. K2 EasyFeed er bygget på den velkjente K2 CombiCutter konstruksjonen.

Detaljer

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi Inspirert av landbruk Den nye generasjonen automatiske vedmaskiner autochopper Vegmaskinenes nye generasjon Etter nesten fire års produktutvikling ble den tradisjonelle vedmaskinen en moderne automatisk

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2012/2013 AGRO TRADERS ble startet allerede

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

FLERBRUKS- OG SPESIALTILHENGERE

FLERBRUKS- OG SPESIALTILHENGERE FLERBRUKS- OG SPESIALTILHENGERE TILHENGERE JUNKKARI JOBBER FOR DEG Junkkari har arbeidet hardt for at dine transportbehov dekkes rimeligere og mer effektivt enn tidligere. J-serien inkluderer to velkjente

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

Hvite STUNDER 2011/2012

Hvite STUNDER 2011/2012 Hvite STUNDER 2011/2012 Velkomm 1171 HST Motor: 305 cc Briggs & Stratton 1450 Snow Professional Series, 4-takt OHV Antall gir: Trinnløs Arbeidsbredde: 71 cm 16" brede MaxiGrip-dekk Elektrisk justerbart

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE TILHENGER

NORGES MEST SOLGTE TILHENGER NORGES MEST SOLGTE TILHENGER ARBEIDSKLÆR OG SKO Stort utvalg i arbeidsklær, regntøy, sko og støvler. Kontakt oss for BEDRIFTSAVTALE Vi har stort utvalg av vare- og båthengere. Priser fra kr 7.900.- inkl

Detaljer

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr Kombikutter K1 Reservoar R1 AGRI En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr www.tks-as.no KOMBIKUTTER K1 Arbeidsbesparende og altetende En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter

Detaljer

Ny R-serie AVANT R20 AVANT R28 AVANT R35 S AUX S AUX AUX

Ny R-serie AVANT R20 AVANT R28 AVANT R35 S AUX S AUX AUX Norwegian R-serie Ny R-serie Den nye Avant R-serien skiller seg fra den tradisjonelle Avantkonstruksjonen når det gjelder styring. I R-serien sitter føreren på den bakre rammedelen på toppen av motoren,

Detaljer

K2 EasyFeed 1200 og 1600

K2 EasyFeed 1200 og 1600 K2 EasyFeed 1200 og 1600 Din inngang til automatisk fôring www.tks-as.no Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed K2 EasyFeed, velprøvd og solid konstruksjon K2 EasyFeed er bygget på den velkjente

Detaljer

Økonomien i robotmelking

Økonomien i robotmelking Økonomien i robotmelking v/ Seniorrådgiver Jostein Vasseljen, avdeling driftsøkonomisk analyse, Kart- og statistikkdivisjonen I 2015 ble det solgt godt over 200 nye melkeroboter til norske fjøs. Kapasiteten

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn

Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn FOSS-EIK gardshenger En robust all-round henger med kraftig bunn og solide trelemmer. Bygget for transport av korn, gras og grov masse. Også

Detaljer

Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris

Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris Kraftfôr til smågris Felleskjøpets spe- og smågrisfôr FORMAT Babypellets FORMAT Start 170 FORMAT Kvikk 160 FORMAT Robust 150 FORMAT Kvikk 140 Side 2 KRAFTFÔR TIL SMÅGRIS Målet i smågrisproduksjonen

Detaljer

ELIOS 238 220 210. Hurtig i arbeid.

ELIOS 238 220 210. Hurtig i arbeid. ELIOS 238 220 210 Hurtig i arbeid. Avpasset hurtighet og ytelse. Kundegruppen for små traktorer opp til 100 hk går utover hovedgruppen som er husdyrbrukere, grasdyrkere og grønnsakdyrkere, og inkluderer

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

TRIMMER MED PÅ KJØPET FOR HELE HUSQVARNA AUTOMOWER 400- SERIEN *

TRIMMER MED PÅ KJØPET FOR HELE HUSQVARNA AUTOMOWER 400- SERIEN * TRIMMER MED PÅ KJØPET FOR HELE HUSQVARNA AUTOMOWER 400- SERIEN * *BATTERIDREVET TRIMMER 115 il inkludert lader og batteri VERDI 2599,- HØYDEPUNKTER FRA HUSQVARNA VÅREN 2017 HUSQVARNA RIDER 214TC 39.999,-

Detaljer

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN RÅDGIVER & SKREDDER Siden oppstarten i 1983 har Rufo Transportkasser AS utviklet seg til å bli landets ledende produsent av skreddersydde transportkasser. Med fokus på kompetanse og kvalitet har vi stadig

Detaljer

EuroPro Industri. Utstyr for anlegg, vei og industri. europro.no. MOI Gripen Brannvogner Vannvogner TIGER Meiselhammere IGLAND Sandstrøerer Snøfreser

EuroPro Industri. Utstyr for anlegg, vei og industri. europro.no. MOI Gripen Brannvogner Vannvogner TIGER Meiselhammere IGLAND Sandstrøerer Snøfreser EuroPro Industri Utstyr for anlegg, vei og industri MOI Gripen Brannvogner Vannvogner TIGER Meiselhammere IGLAND Sandstrøerer Snøfreser europro.no Tiger meiselhammer Tiger meiselhammere - vi er din norske

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

Nils A. Mørk Maskin AS. - Setter standarden som andre følger

Nils A. Mørk Maskin AS. - Setter standarden som andre følger Nils A. Mørk Maskin AS - Setter standarden som andre følger Dumper GIGANT DUMPER Gigant dumpertilhenger er en ny serie tilhenger som er produsert etter tegninger av Nils A Mørk Maskin AS. Tegningene er

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

T , TT , TX , DX

T , TT , TX , DX Keeps the wheels turning TRAKTORTILHENGERE T 51-60-85, TT 100-130, TX 100-130, DX 85-120-130 SOLID NORSK HÅNDTVERK SIDEN 1949 I 1949, i en alder av 27 år, investerte orkdalingen Johan Gjønnes i et sveiseapparat.

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2015 AGRO TRADERS ble startet allerede i

Detaljer

soi~emqj $f/fliffl~(/ 5!.iauu LAJa(\ofl

soi~emqj $f/fliffl~(/ 5!.iauu LAJa(\ofl soi~emqj $f/fliffl~(/. 5!.iauu LAJa(\ofl PÅDRIVER I UTVIHLIflGEfl \. \ 0 PÅDRIVER I UTVIKLIflGEfl flgskapende... - Thwaites-navnet er synonymt med de beste kva[itetsdumperne på markedet. Avansert design

Detaljer

05-2013. tilskuddsfôr!

05-2013. tilskuddsfôr! 05-2013 tilskuddsfôr! Pluss hjelper deg å ta ansvar! Mineraler og vitaminer for god helse Pluss er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for

Detaljer

Billige driftsbygninger for sau Alternative driftsformer

Billige driftsbygninger for sau Alternative driftsformer Billige driftsbygninger for sau Alternative driftsformer Tør vi tenke nytt? Rolf Ingar Eggum, Nortura Region Nord 11-12/4 2007 Billige? Mål: Skape interesse for å tenke alternativt til - tradisjonelle

Detaljer

TREDAL. med de gode kjøreegenskapene. Bare TREDAL har SPIRAX. www.tredal.no

TREDAL. med de gode kjøreegenskapene. Bare TREDAL har SPIRAX. www.tredal.no REDAL TREDAL B I L T I L H E N G E R E med de gode kjøreegenskapene. Bare TREDAL har SPIRAX. www.tredal.no SPIRAX FJÆRING / HJULOPPHENG 4 Systemet består av 1 Spiralfjær på svingarm 2 Hydraulisk dobbeltvirkende

Detaljer

Bevegelse lett som en bris

Bevegelse lett som en bris Bevegelse lett som en bris Access Breeze er CE-merket, testet og godkjent ifølge ISO standard. Breeze rullator er liten og kompakt i sammenslått stilling, noe som gjør den spesielt godt egnet for transport

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst

Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst Sau og lam Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst Foto: Anne Lise Norheim 3 nye kraftfôr: FORMEL Sau Ekstra FORMEL Sau Intensiv FORMEL Lam Vår www.felleskjopet.no www.fknr.no www.fkra.no

Detaljer

DelPro for båsfjøs integrert system for besetningsstyring innen melkeproduksjon

DelPro for båsfjøs integrert system for besetningsstyring innen melkeproduksjon integrert system for besetningsstyring innen melkeproduksjon Moderne verktøy for tradisjonelle båsfjøs Tradisjon med forbedringer DeLaval DelPro integrert system for besetningsstyring innen melkeproduksjon

Detaljer

Korn og kraftfôrpolitikken

Korn og kraftfôrpolitikken Korn og kraftfôrpolitikken Eit vere eller ikkje vere for fjordabonden? AGRO NORDVEST 10.11.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Hovedmålene i korn og kraftfôrpolitikken er å: sikre avsetningen av

Detaljer

Nr 1 2013 Tilbud Nyheter. Tilbudene gjelder 1/2 1/4

Nr 1 2013 Tilbud Nyheter. Tilbudene gjelder 1/2 1/4 Tilbudene gjelder 1/2 1/4 Nr 1 2013 Tilbud Nyheter Ergonomisk storkjøkkenutstyr Vi starter årets første nyhetsbrev med å fokusere på ergonomisk storkjøkkenutstyr. Det er ofte bare enkle grep og hjelpemidler

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

Feedtech for kalver og kviger god hjelp når behovet er størst

Feedtech for kalver og kviger god hjelp når behovet er størst Feedtech for kalver og kviger god hjelp når behovet er størst Levetiden til ei ku er ved fødselen Perioden rundt kalving er full av farer, for både ku og kalv. Det er derfor vi tilbyr et komplett spekter

Detaljer

Nr 1 2013. Tilbud. Nyheter. Tilbudene gjelder 1/2 1/4

Nr 1 2013. Tilbud. Nyheter. Tilbudene gjelder 1/2 1/4 Tilbudene gjelder 1/2 1/4 Tilbud Nr 1 2013 Nyheter Ergonomisk storkjøkkenutstyr Vi starter årets første nyhetsbrev med å fokusere på ergonomisk storkjøkkenutstyr. Det er ofte bare enkle grep og hjelpemidler

Detaljer

Nitrogen balanser og effektivitet Energibruk. Matthias Koesling

Nitrogen balanser og effektivitet Energibruk. Matthias Koesling Nitrogen balanser og effektivitet Energibruk Matthias Koesling Molde Fjordstuer 30. Oktober 2014 Melkeproduksjon på gardene Gard Antall årskyr Kg melk EKM/ Årsku Kg EKM levert Utskiftings-% Gjennsn alder

Detaljer

Rett kraftfôrvalg gir bedre økonomi

Rett kraftfôrvalg gir bedre økonomi Rett kraftfôrvalg gir bedre økonomi FORMEL for suksess i fjøset! Stiftet 1993 Felleskjøpet setter seg ambisiøse mål på dine vegne. Med FORMELsortimentet skal vi bidra til at du øker dine økonomiske resultater

Detaljer

Prisliste 2008. www.beckmaskin.no. Størst på småmaskiner! Product range

Prisliste 2008. www.beckmaskin.no. Størst på småmaskiner! Product range Utleie Prisliste 2008 Størst på småmaskiner! Product range www.beckmaskin.no Litt om Beck Maskin AS Gravemaskiner (0,8 8 tonn) Beck Maskin AS ble stiftet i 1999, men har eiere og erfaring helt tilbake

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

DeLaval grovfôrsystem Optimat - II kraftige og effektive, robuste og pålitelige

DeLaval grovfôrsystem Optimat - II kraftige og effektive, robuste og pålitelige DeLaval grovfôrsystem Optimat - II kraftige og effektive, robuste og pålitelige Stasjonære miksere bedre miksing, bedre fôr En fôrrådgivers råd kan ofte være svært detaljerte. Men med DeLaval stasjonære

Detaljer

GEMINO 100% rullator. Det er fint å kunne stole på noe 100%

GEMINO 100% rullator. Det er fint å kunne stole på noe 100% [ 100% ] rullator 1 2 3 GEMINO 100% rullator Ser du etter en rullator som passer din aktive livsstil og som tillater deg å gå komfortabelt og trygt både innendørs og utendørs? Da er Gemino rullatorene

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Todelt vannmadrass og liggebåser

Todelt vannmadrass og liggebåser Vannmadrassen Nyvinning på ditt melkebruk Melkebruket ditt er stadig i endring og utvikling og det finnes mange faktorer som Ulikt dype strøbåser, tradisjonelle madrasser og gummimatter, konstant påvirker

Detaljer

Dyras beste tilskuddsfôr!

Dyras beste tilskuddsfôr! Dyras beste tilskuddsfôr! PLUSS HJELPER DEG Å TA ANSVAR! er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for å bidra til en optimal fôring gjennom

Detaljer

INNOVATIVE LØSNINGER FOR INDUSTRIELL PRODUKSJON P R O D U K T K A T A L O G. J a n u a r 2 0 1 4

INNOVATIVE LØSNINGER FOR INDUSTRIELL PRODUKSJON P R O D U K T K A T A L O G. J a n u a r 2 0 1 4 INNOVATIVE LØSNINGER FOR INDUSTRIELL PRODUKSJON P R O D U K T K A T A L O G S K J Æ R E M A S K I N E R J a n u a r 2 0 1 4 ELEKTRISKE SAKSER Trykkluft 37-EMEC10B elektrisk saks Enkel liten elektrisk saks

Detaljer

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN FARMI 182 flisemaskin med manuell innmatning Bruk vår FARMI 182HF flisemaskin med hydraulisk innmatning for å produsere billig energi til privat bruk! Takket

Detaljer

HJULLASTERE. en helt NY Standard SERIE 5 HJULLASTERE: GOD KJØREKOMFORT OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK

HJULLASTERE. en helt NY Standard SERIE 5 HJULLASTERE: GOD KJØREKOMFORT OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK HJULLASTERE en helt NY Standard SERIE 5 HJULLASTERE: GOD KJØREKOMFORT OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK Kjære kunde Hitachi har de siste årene utvidet sitt sortiment av hjullastere og vi er stolte av å kunne presentere

Detaljer

Tekniske løsninger i fjøset, trender Hedmark og Oppland sau & geit

Tekniske løsninger i fjøset, trender Hedmark og Oppland sau & geit Tekniske løsninger i fjøset, trender 2017 Hedmark og Oppland sau & geit Fjøssystemer Etablert i 1980 av Åge Stenumgård Hovedkontor i Fåvang Avdelinger på Heimdal, Steinkjer, Nordfjordeid, Fåvang, Rudshøgda,

Detaljer

Todelt vannmadrass og liggebåser

Todelt vannmadrass og liggebåser Fordelen med Glad Q AS sin total-løsning : Arbeidsbesparende Om B.U.C og Glad Q AS Renere båser En lidenskap for kvegdrift har ført til stiftelsen av B.U.C som er et hollandsk selskap. Siden 1999 har B.U.C

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon

TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon NYHET! TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i løsdrift eller båsfjøs. Den eneste automatiske

Detaljer

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg 998 FIRKANT PAKKER www.mchale.net Det Profesjonelle Valg Firkantpakker med høy kapasitet McHale 998 firkant ballepakker er den allsidige løsning for innpakning av firkantballer. Fornuftig design, kvalitetskomponenter

Detaljer

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv Batteridrevne, kombirengjøringsmaskiner med og uten frontfeier for rengjøring av store flater. For et perfekt feie- og vaskeresultat B 310 R Når

Detaljer

Manuelle Greensmaster -greenklippere

Manuelle Greensmaster -greenklippere Manuelle Greensmaster -greenklippere Legenden fortsetter. Manuelle Greensmastergressklippere Fem forskjellige modeller 46 66 cm klippebredde Stillegående OHV Kawasaki -motor Bransjens laveste klippehøyde

Detaljer

Prisliste 2010. Utleie. Utleie

Prisliste 2010. Utleie. Utleie Prisliste 2010 Utleie Utleie Beck Maskin AS ble stiftet i 1999, men har eiere og erfaring helt tilbake til 1980. Vi er i dag en av landets største leverandører av småmaskiner til bygg, anlegg, industri,

Detaljer

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 1.11.120 Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 Din løsning hver dag DeLaval kraftfôrstasjon i kombinasjon med systemet Feed First Det forventes at melkekyr skal produsere stadig økende mengde melk.

Detaljer

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

Driftsgranskningene 2014 Økonomien på robotbruk Storfekjøttproduksjon

Driftsgranskningene 2014 Økonomien på robotbruk Storfekjøttproduksjon Driftsgranskningene 2014 Økonomien på robotbruk Storfekjøttproduksjon Landbruksøkonomidagen i Midt Norge Seminar 15.03.2016 Jostein Vasseljen 16.03.2016 1 Divisjon Kart og statistikk Avdeling Driftsøkonomisk

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Tirsdag 24.MARS -15 kl.12

Tirsdag 24.MARS -15 kl.12 AUKSJON PÅ ÅS GÅRD Tirsdag 24.MARS -15 kl.12 Auksjon på gårdsbruket (SHF) ved NMBU Senter for husdyrforsøk, NMBU vil selge landbruksredskaper og imek-utstyr fra gårdsbruket. Dato: Tirsdag 24. mars Sted:

Detaljer

Kraftfôr til slaktegris

Kraftfôr til slaktegris Vekst og Komplett 2-2015 Kraftfôr til slaktegris 2016-10-26 Kraftfor til slaktegris-brosjyre FKRA-FKA_Okt-2016.indd 1 26.10.2016 21:23:36 FORMAT Vekst - Felleskjøpets kraftfôr til slaktegris FORMAT Vekst

Detaljer

Kraftfôr til purker! Kraftfôr til purker

Kraftfôr til purker! Kraftfôr til purker Kraftfôr til purker! Kraftfôr til purker 04-2014 Felleskjøpets kraftfôrsortiment til purker Riktig fôring av purker er avgjørende for å lykkes i smågrisproduksjonen. Ny kunnskap fra både norske og utenlandske

Detaljer

Framtidsfjøset?? D E T E R S U N T B O N D E V E T T

Framtidsfjøset?? D E T E R S U N T B O N D E V E T T Framtidsfjøset?? D E T E R S U N T B O N D E V E T T Litt om meg Heiter: Anders Konglevoll - 42 år, har jobba som byggmester og byggeleder. - Med i «Team» Knarrhult hovedansvar for bygg. - Ansatt i Reime

Detaljer

Stort utvalg til barna

Stort utvalg til barna Stort utvalg til barna Tråtraktor JD 6210R Tråtraktor JD 6210R m/lufthjul og brems Varenr: RT601073 m/plasthjul Varenr: RT601066 Tråtraktor m/henger JD Tråtraktor JD 7930 Tråtraktor JD 7930 m/laster/luft/brems

Detaljer

Nye 36 Volt Lithium-ion gressklippere fra RYOBI Frihet uten ledning: Ingen bensin, ingen eksos, ingen problemer

Nye 36 Volt Lithium-ion gressklippere fra RYOBI Frihet uten ledning: Ingen bensin, ingen eksos, ingen problemer 23. mai 2013 Nye 36 Volt Lithium-ion gressklippere fra RYOBI Frihet uten ledning: Ingen bensin, ingen eksos, ingen problemer Maksimal ytelse og forlenget driftstid med det nye 4.0Ah batteriet. Frihet uten

Detaljer

God service er en selvfølge!

God service er en selvfølge! God service er en selvfølge! Magne Gitmark & Co AS, Tingsaker, Lillesand Tlf. 37 26 89 00 - www.gitmark.no Fylling av gass BEST PÅ PRIS! Vedsekker, stativ og tilbehør -20% i kampanjeperioden Doggy hundemat

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Ballepresser. Lang levetid. Enkel i bruk. Pålitelig. Enkammerpresser. Flerkammerpresser. AutoLoadBaler. BaleTainer

Ballepresser. Lang levetid. Enkel i bruk. Pålitelig. Enkammerpresser. Flerkammerpresser. AutoLoadBaler. BaleTainer Ballepresser Enkammerpresser Flerkammerpresser AutoLoadBaler BaleTainer Lang levetid. Enkel i bruk. Pålitelig. Emballasjekartong Folie PET Komprimering er lønnsomt - selg avfallet ditt direkte videre til

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres

Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Detaljer

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder Menn Senior 60 m Søren Nedrebø 7.1 Stavanger 08.09.55 100 m Torvald Hadland 11.1 Sola 11.06.87 200 m Torvald Hadland 22.7 Stavanger 18.08.84 300 m Torvald Hadland 35.9 Sola 11.06.87 400 m Svein Høgemark

Detaljer

PRISLISTE HOVEDPRODUKTER 2013 (erstatter tidligere prislister)

PRISLISTE HOVEDPRODUKTER 2013 (erstatter tidligere prislister) Side 1 UM 7705 Rundballegriper m/ to griperuller, innvendig spyd, hydraulisk tilkobling til dobbelt uttak. 14 800,00 (Fester for frontlaster og trepunkt er ikke inkludert) 7710 Overliggende arm 1 950,00

Detaljer

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter 21.05 DIVERSE VERKSTEDSUTSTYR OG VERKTØY Bærbare lufthydraulisk jekker Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter Verkstedkraner Kontakt vårt ordrekontor og be

Detaljer

Høyfrekvens modulsystem

Høyfrekvens modulsystem Høyfrekvens modulsystem Nyhet! SVERRE HELLUM & SØNN AS Dr Bender høyfrekvens kontrollboks PB RX 12 Høyfrekvens kontrollboks er selve hjernen i vårt unike modulsystem som brukes både på 230V/1Fas i private

Detaljer

Kraftfull og anvennlig maskin

Kraftfull og anvennlig maskin Kraftfull og anvennlig maskin Effektiv Lett å bruke Sikker i de bratteste bakker Hydraulisk drift av hjul og redskap Ingen slitasjeutsatt clutch Knivbjelker tilgjengelig fra 1,25 m til 3,50 m arbeidsbredde

Detaljer

Hiab XS 022 Serien 2,2 2,6 tm

Hiab XS 022 Serien 2,2 2,6 tm Hiab XS 022 Serien 2,2 2,6 tm Produktbrosjyre Enkelhet og ytelse Hiab XS 022 gjør arbeidet enklere Hiab XS 022 er en liten, kompakt og fleksibel kran som passer til en rekke bruksområder. Den monteres

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Rapport spredetesting av Helgjødsel 28. og 29. mars 2011

Rapport spredetesting av Helgjødsel 28. og 29. mars 2011 Rapport spredetesting av Helgjødsel 28. og 29. mars 2011 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Postvegen 211, 4353 Klepp St 2 Innhold Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Formålet med testen... 3

Detaljer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer Hako-Jonas 1200 / 1500 Økonomisk feiing av store arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 16 200 m 2 /t Hako-Jonas 1200 / 1500 Gjør feiingen enklere! Perfekt rengjøring av store arealer

Detaljer

Branson Traktor - 00 - Serien. Modellene 2100-2400 - 2800 / Hydrostatisk modell 2400-2800

Branson Traktor - 00 - Serien. Modellene 2100-2400 - 2800 / Hydrostatisk modell 2400-2800 Branson Traktor - 00 - Serien Modellene 2100-2400 - 2800 / Hydrostatisk modell 2400-2800 Branson-traktorene koe fra et svært moderne produksjonsanlegg i Sør-Korea, og er produsert av KUKJE Machinery Company,

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

KVALITET VARER LENGER...

KVALITET VARER LENGER... KVALITET VARER LENGER... P R O D U K T K A T A L O G Produktoversikt Innledning...3-5 Gjerde 250...6-7 Gjerde 805...8-9 Gjerde 1203...10-11 Gjerde 1500...12-13 Gjerde 1603...14-15 Gjerde 2003...16-17 Ekstrautstyr...18

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer