Målretta og nøktern drift på Averøya. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målretta og nøktern drift på Averøya. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal"

Transkript

1 NR 4/2014 Målretta og nøktern drift på Averøya fknr.no Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal

2 Landbruksbarometeret 2014 Innhold Jeg ønsker å fokusere på en nylig publisert rapport fra Agrianalyse som inneholder fakta om landbruksnæringen du finner rapporten på agrianalyse.no. For å vekke din interesse, gjengis her deler av innledningen til rapporten. Viktige nøkkeltall som gir et mer fullstendig bilde av viktigheten av verdikjeden som starter i landbruket. Leder...2 LANDBRUKSBAROMETERET 2014 Norsk landbruks løpende utvikling dokumenteres i mange forskjellige former og med et sammensatt kildegrunnlag. Landbruksbaromteret ønsker å samle dette og vil bli en årlig presentasjon av situasjonen i næringen. Her skal utviklingen i bondens forventninger, oppfatning av egen situasjon og planer undersøkes. Videre skal omfanget av næringen synliggjøres. Målet er å vise fram næringens omfang og sentrale økonomiske størrelser i forhold til øvrig norsk produksjon, og vise hva landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien. Norsk jordbruk og næringsmiddelindustri blir stadig viktigere i norsk produksjonsliv, med nesten 20% av industriarbeidsplassene. Antall industriarbeidsplasser totalt synker, og produksjonen flytter seg geografisk fra innlandet til kysten..() Kjøttindustrien er den største sektoren innenfor matindustrien og sysselsetter om lag arbeidstakere, om lag mer enn hele fiskeindustrien. Disse industrisektorene har også omtrent samme omsetning. Til tross for høy verdiskaping er norsk selvforsyning under 40% og Norge har Vest-Europas laveste selvforsyning. Osv Mer moderne båsfjøs...9 Økonomisk esultat...3 Satser på målretta drift...4 Landbruket av stor betydning..7 Nytt volum på kraftfôr sekker...9 Endring av pelletsstørrelse...9 Endringer i produksjonen...11 Prisliste: Kraftfôr...27 Gjødselkampanje...28 Prisliste: Gjødsel...29 Prisliste: Tilskuddsfôr...31 Telefonliste...32 Legger også ved en figur fra rapporten som viser betydning av den verdikjeden vi er sammen om. God lesning! NR 4/2014 Målretta og nøktern drift på Averøya fknr.no Felleskjøpet Nordmøre og Foto: Thor Fu glset Randi Dyrnes adm.dir. 2 Romsdal

3 Resultat for årets 7 første måneder: Vi er på rett vei! Regnskap pr juli viser driftsinntekter omtrent på nivå med fjoråret. Det er en positiv utvikling i forhold til budsjett i omsetning av kraftfôr. Maskin mv har en noe lavere utvikling i salg enn budsjettert. Totalt ser vi en liten omsetningsnedgang - 0,8 mill kr - i forhold til fjoråret. Driftskostnadene viser tydelig at vi er på rett vei, og er redusert med 2,3 mill kr siden juli i fjor. Dette betyr at prosjektet 101 Muligheter gir resultater i år, og vi kan trygt si at vi er på rett vei. Resultat før skatt er ved utgangen av juli 3,8 mill kroner en økning på 1,8 fra Sykefraværet er hittil i år 5,2 %, mens det i fjor var 5,6 %. FKNR har lavere fravær enn gjennomsnittsbedriften, men vi har en målsetting om å redusere fraværet. Gjennomsnittet de siste 5 årene har vært 4,2 %, og det jobbes kontinuerlig med å redusere fraværet. Resultat pr juli Alle tall i tusen Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat før skatt Velkommen til FJØR 2014 Hold av datoene 21. og 22. november og bli med på årets viktigste begivenhet for fjørfe-bonden! Kongressen finner sted på Rica Hell Hotel Stjørdal. For påmelding og mer informasjon se FKnytt er Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal sitt informasjonsblad. FKnytt blir sendt til alle gårdbrukere og småbrukere i Romsdal og Nordmøre. Bladet kommer ut 4 ganger i året Ø M ERKE T ILJ 9 Tr ykksak 6 0 M Layout og trykk: EKH, Tlf Opplag ca stk november på Værnes Utgiver: Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, Fannestrandsvn. 63, boks 2033, 6402 Molde Telefon: Telefax: Stoff til FKnytt/annonser sendes e-post: Kontaktpersoner: Odd Arne Øyen Lars Oltedal Birgitte Lyster tlf tlf tlf Redaksjonell medarbeider: Frilansjournalist Thor Fuglset tlf FKnytt tar forbehold om eventuelle trykkfeil i prislistene. 3

4 Satser på målretta og nøktern drift Stor egeninnsats lå i bunnen da Robert Smenes og sønnen Vegard valgte å oppgradere båsfjøset med DeLavals integrerte besetningsstyrte system for melkeproduksjon DelPro. Nyvinninga har ført til at duoen har fått en arbeidsplass med mange av de samme muligheter en finner i avanserte robot-fjøs. Robert og Vegard Smenes er opptatte av rasjonell og effektiv drift og utfører sjøl de fleste arbeidsoppgaver. Dermed ble oppgraderinga av båsfjøset besørga av duoen, som tilleggsarbeid til det de vanligvis fyller dagene med. Men heller ikke rolla som «bygningsarbeidere» er fremmed for driverne av Smenesgarden på vestsida av Averøya. Sesongarbeid Vi er vante med høyt aktivitetsnivå, forteller Robert Smenes, som i sine første yrkesår tidlig på 1970-tallet kombinerte arbeidet på garden med fiske og annet sesongarbeid, noe som var vanlig mange steder på denne tida. Etter landbruksskolen på Gjermundnes ( ), tok jeg over drifta og var fra første stund fokusert på den viktige oppgava som gardbruker. Det har vært krevende, men også givende og interessante år. Særlig i fjøset har utviklinga vært stor. Jeg starta med 20 mål jord, fire kyr og spann-anlegg, som etter hvert ble etterfulgt av mer avanserte hjelpemidler, fortsetter Robert. Den nøkterne starten har nok bidratt til at drifta siden har vært forankra i et sunt økonomisk fundament. Garden på Smeneset framstår på alle måter som strøken, med velholdt bygningsmasse og et like velholdt uteanlegg. All utbygging og oppgradering er opp gjennom åra besørga av Robert Smenes og dyktige medhjelpere fra egen familie, blant dem Vegard (27), yngst av sju søsken og den som etter hvert skal overta garden. Jeg har drevet sammen med far siden jeg gikk ut landbrukskolen i Lyngdal (KVS Lyngdal) i Far og sønn Robert og Vegard Smenes med den flotte driftsbygninga på Smeneset i bakgrunnen. 4

5 2006. Dette er en kristen skole og jeg hadde tre fine år her. Selv om Lyngdal ligger nærmest midt i VestAgder fylke, minner både naturen og driftsforholda om Averøya. Jeg begynte å arbeide sammen med far da jeg kom tilbake i Dette var på den tida vi etablerte ungdyravdelinga. Og tre år seinere fikk jeg også være med på bygging av siloen, smiler Vegard. Så å si all utbygging på garden er det vi som har utført, fra felling av tømmer til saging og bearbeiding av materialer. En må vel kunne si at egeninnsatsen har vært stor. Vi har fått testa oss sjøl og har slik kunnet dyktiggjøre oss på flere områder. Arbeidsmengden har til tider vært i største laget ettersom det siden 1972 har pågått ei kontinuerlig oppgradering av garden. Men mer enn noe har dette vært givende år. Sunn økonomi De siste åra er flere løsninger blitt vurderte med utgangpunkt i ønsket om lettere arbeidsdager, samtidig som sunn økonomi kunne opprettholdes. Viktig var også vissheten om at vi ved opplegget vi landa på, kunne drive egen jord framfor å leie jord andre steder på Averøya, med de merkostnader det ville medføre. Nå har vi bygd for de neste åra. For noen passer det å endre driftsstrukturen, men for oss vil det ikke ha fungert, understreker Robert Smenes. Båsfjøset er oppgradert og vi har fått en god arbeidsplass med de samme muligheter som robot-fjøset har. Vi var spente på hvordan det ville gå da vi starta oppgraderingsarbeidet våren 2012 og avslutta det ved årsskiftet 2012/2013. Samla kostnad ble 2,5 millioner kroner. Egeninnsatsen har vært stor, og uten den hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. Vi drifta også garden som vanlig gjennom hele denne perioden. Det elektriske arbeidet var det eneste Testa oss sjøl Dugnad Smenes gard hadde lenge ei kvote på liter. Med gjennomføringa av siste byggetrinn, ble produksjonsvolumet løfta til liter. Det satses også på egenrekruttering av oksekalver, som selges etter tre-fire måneder. Arrondering og arbeidsinnsatsen som dagens drift krever, tilsier at vi ikke bør ha større produksjon, samstemmer Robert og Vegard Smenes. De vedgår at årsinntekta er tilfredsstillende. Men straks den brytes ned til timer, blir ikke tallene like lystig lesing. Det er nok dekning for å kunne hevde at norske bønder jobber på dugnad for å produsere mat til befolkninga, mener far og sønn Smenes. En medvirkende årsak til at det ikke ble satsa på nybygg med full robot-melking, skyldes at kvaliteten på eksisterende bygningsmasse er så bra at den rett og slett ikke kunne bli stående ubrukt. Og etter å ha vurdert alternativene, ble det konstatert at «roboten» ville koste i meste laget. vi brukte innleid hjelp til. Vi fikk råd og tips fra DeLaval i forbindelse med monteringa av melke- og fôringsanlegget, men gjennomføringa var vår, smiler Vegard. Forutsigbarhet Robert Smenes ønsker sterkt at næringa får styrka den driftsmessige forutsigbarheten, slik at gardbrukerne også får ei anstendig inntekt. Jeg håper vi er på rett veg. At vi satset er en refleks av at vi tror på norsk landbruk. Vi trenger trygg og god mat. Og når det gjelder matsikkerhet og kvalitet, er norske produkter av ypperste klasse, sier han. Vegard mener også han gjennom sitt valg har havna i «verdens beste yrke»: Jeg er faglig interessert og tror på ei framtid som gardbruker. Men vi er avhengige av at rikspolitikerne gjennom handling viser at de ønsker å opprettholde et livskraftig landbruk over hele Norge. Idealismen i landbruket kan en tyne langt, men uansett slik de naturgitte forhold nå engang er i landet må myndighetene legge til rette for langsiktighet gjennom forutsigbare betingelser. Vegard Smenes forsikrer at alt fungerer som det skal i nyfjøset. 5

6 1320(1) Orkel tilhengere nå hos Felleskjøpet! Orkel-tilhengeren er et begrep i det norske markedet. Den har gjennom en årrekke vært klar markedsleder. Sitt unike renommé har den fått for sine funksjonelle løsninger og robuste konstruksjon. Kort sagt; en norskprodusert kvalitetshenger med et stort utvalg av tilleggutstyr. Og enda mer gledelig nå får du den på Felleskjøpet. Stort utvalg av både hengere, lettdumpere og dumpere Kraftige Y- eller H-rammer i firkantrør, spesielt tilpasset hver modell Ekstra kraftige boggikasser gir kraftig akselinnfesting og riktig geometri for bedre framkommelighet og flytegenskaper Boggi med brems på alle 4 hjul (unntatt T85) Nyhet! TT, TX og DX med smalere drag smidigere kjøring Tett spantavstand under planet Kraftig tippsylinder og god tippvinkel Utvendige surrekroker på alle hengerne og innv. på enkelte modeller Ekstra god overflatebehandling Stort utvalg i tilleggsutstyr T51 snerten og allsidig. TT og GMV bestselgende allroundere. Norsk kvalitet mest kjøpt! DX profesjonell dumper for tøffe forhold. 6

7 Stor betydning Med nærmere 100 årsverk og ei omsetning på 70 millioner kroner kun fra matproduksjon og råvarer, er landbruket i Averøy av stor betydning for kommunen. Av nevnte beløp har melkebruka (inkl. kjøttproduksjon) ei omsetning på 54 millioner kroner (2010). Saueholdet omsetter for 6 millioner kroner og ammekyr 7 millioner kroner. Gjennomsnitt 28 kyr I fjor ble det produsert 5,5 millioner liter melk fra 30 melkebruk. Dette tilsvarer årsforbruket av drikkemelk, ost og andre meieriprodukter til vel personer. Melkebruka har i snitt 28 kyr og leverer årlig liter. Kjøttproduksjonen tilsvarer årsforbruket til nesten hele kommunens befolkning på nærmere 4000 personer, viser tall fra Averøy Bondelag. FKNRs Jostein Silseth har siden den mye omtalte Timeglass-aksjonen, som hadde sitt utgangspunkt i Averøy i 2008, solgt melkeroboter og annet relatert utstyr og hjelpemidler for ca. 20 millioner kroner til gardbrukere i kommunen. Blant leveransene fra FKNR finner vi 1 oksefjøs/250 dyr, 1 ammekufjøs/350 dyr, 1 nybygg m/ melkestall, 5 melkeroboter i drift, 2 nye fjøs med melkerobot (under bygging), samt 3 oppgraderte båsfjøs med DelPro og kraftfôrvogn. kommet til stadig flere yngre og ambisiøse gardbrukere. Dette har bidratt til økt investeringslyst. Jeg synes det er hyggelig som FKNRansatt å konstatere at vi har vært delaktige i de fleste av disse utbyggingene, sier Silseth. I likhet med mange har han sett at det allsidige Averøy-landbruket også skaper verdier fra produksjoner med andre dyreslag. Og gardbrukere arbeider gjerne i tilleggsnæringer og i skogen, noe som òg bidrar til betydelige verdiskaping. Faglig sterkt Miljøet blant både melke- og kjøttprodusenter i Averøy er faglig meget sterkt. De siste åra er det Jostein Silseth, Imekselger hos FKNR med en rekke kunder i Averøy kommune. Silseth flankeres av Vegard og Robert Smenes. 7

8 Oppgrader din gård for fremtiden DelPro MU480 for sikrere, raskere melking Skinnebanen tar belastningen vekk fra skuldrene dine. Når du ønsker å forbedre gårdens produktivitet og lønnsomhet, kan oppgradering av båsfjøset være den enkleste måten å starte på. For mer informasjon ta kontakt med Felleskjøpets salgskonsulent I-mek eller besøk våre internettsider: og 8 Kraftfôrvogn FW200 øker besetningens potensiale og lønnsomheten samtidig som melkeavkastningen pr. kilo fôr optimeres og fôrkostnaden synker. DelPro for båsfjøs integrert system for besetningsstyring innen melkeproduksjon. Moderne verktøy for tradisjonelle båsfjøs DeLaval DelPro gir deg mange muligheter til å styre melkeproduksjonen på en bedre måte uten å måtte forandre hele produksjonssystemet.

9 Gjør tradisjonelle båsfjøs enda mer moderne Både Robert og Vegard Smenes er fornøyde med DeLavals system for besetningsstyring i melkeproduksjonen. Systemet gir brukeren mulighet til å styrke produksjonen på en god måte, uten å måtte forandre produksjonssystemet og snu opp-ned på gamle rutiner. Mange hevder at å arbeide med DelPro nærmest er som å ha en dyktig assistent. Med dette systemet kan en spare tid og øke lønnsomheten, sier Imek-selger Jostein Silseth hos FKNR. Mulige nye brukere bør også vite at det ikke er nødvendig å endre systemløsninger eller bygge om i fjøset for å kunne ta DelPro i bruk. Det er heller ikke nødvendig å omskolere kyrne. De økonomiske kostnadene ved å installere DelPro er dessuten ikke avskrekkende, legger Silseth til. En betydelig kvalitet ved DelPro er systemets tilgang på informasjon du har bruk for knytta til det å ta riktige beslutninger vedrørende besetningsstyring. DeLaval beskriver kommunikasjons-prosessen som enkel ved at informasjon overføres mellom aktivitetene i fjøset og datamaskina. Og i fjøset blir vanlige arbeidsoppgaver utført ved hjelp av melkesettet og fôrvogna, som er kobla til datamaskina via Felleskjøpet bytter volum på storsekker med kraftfôr Felleskjøpet har gått over til å bruke 800 kgs storsekker til kraftfôr, istedenfor 700 kgs som har vært i salg til nå. Denne endringen ble gjort fra 1. juli. I en overgangsperiode vil det kunne være både 700og 800 kgs storsekker på lager. Det er ikke gjort endringer med innholdet i kraftfôret eller pris pr. kg. den trådløse enheten og enheten for systemstyring. På kontoret vil datamaskina med programvaren for DelPro-systemet innhente, analysere og overvåke data fra melkesettet, fôrvogna og andre kilder. Og som DeLaval understreker: «Med DelPro software kan du ta styring over melking, fôring, rèproduksjon, arbeidsrutiner, samt kommunikasjon og beslutningsstøtte.» På garden til Robert og Vegard (bildet) Smenes, er det nå investert betydelig i nye hjelpemidler. Begge er fornøyde med resultatet. Endring av pelletsstørrelse En del kraftfôrblandinger har byttet pellets størrelse i løpet av sommeren, og enkelte kraftfôrblandinger vil endres i løpet av høsten. Dette gjelder i hovedsak FORMAT- blandingene og FORMEL Kalv. Denne endringen blir gjort for at kraftfôr fra ANS Møre og Romsdal Kornsilo (MRK) skal få samme størrelse som det de andre kraftfôrfabrikkene til Felleskjøpet Agri produserer. Vi har et ønske om at kraftfôr kjøpt fra en kraftfôrfabrikk skal være så mye som mulig likt kraftfôret fra en annen fabrikk. Som følge av omleggingen etter forbudet om bruk av fiskemel, som råvare i fabrikker der det produseres fôr til drøvtyggere, vil MRK måtte kjøpe enkelte kraftfôrblandinger fra andre fabrikker, samtidig som de også vil selge kraftfôr til andre fabrikker. FORMAT blandingene vil endres til 4,8 mm med unntak av FORMAT Kvikkblandingene (3,5 mm) og FORMAT Start 170 (3,0 mm), mens FORMEL Kalv allerede er endret til 4,8 mm. 9

10 Felleskjøpet hjelper deg med riktige rør til ditt behov drens- og overvannsrør sandfangkum trykkrør rør med riktig kvalitet for norske forhold 10

11 Endringer i Felleskjøpets produksjonsfordeling Kravene til separat produksjon av kraftfôr med og uten fiskemel ble innskjerpet fra 15.juni. Dette fører til endringer i Felleskjøpets produksjonsfordeling, som også vil føre til noen endringer for våre kunder i Nordmøre og Romsdal. Av Linda Hansen, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Som følge av et EU-direktiv, har det siden 2002 eksistert et forbud mot bruk av fiskemel i drøvtyggerfôret i Norge. Forbudet er formulert sånn at det tillater produksjon av fôr til drøvtygger på samme fabrikk som fôr med fiskemel, forutsatt separate produksjonslinjer som skal hindre at fiskemelet kan komme over i drøvtyggerfôret (krysskontaminering). De norske myndighetene (Mattilsynet) har i samråd med bransjen kommet fram til praktiske løsninger og kontrollsystemer rundt dette, som har gjort at vi har kunnet leve med det. Disse løsningene blir ikke lenger akseptert av ESA (EFTAs kontrollorgan), noe som i praksis betyr en innskjerping av begrepet «separate produksjonslinjer» for drøvtyggerfôr. Vi hadde dessuten fått en meget kort frist for etterlevelse, nemlig 15. juni Fortsatt kraftfôr med fiskemel Felleskjøpet skal fortsatt klare å levere kraftfôr med fiskemel i alle blandinger der vi vet at fiskemelet har en stor betydning for helse, velferd og produksjonsøkonomi. Dette vil si kraftfôr til smågris, purker og unge kyllinger. For å få til en slik løsning måtte vi endre på noe av produksjonen på Vestnes, og hente fòr fra andre fabrikker. Vår intensjon er at våre kunder skal oppleve samme fleksibilitet og leveringssikkerhet som før, men vi ber om en viss forståelse for at omleggingen for FKNR er krevende og at det kan bli litt innkjøringsproblemer i starten. Viktig at bestillingsrutiner følges. I dag produseres FORMAT- blandingene til purker og smågris ved kraftfôrfabrikken på Skansen i Trondheim, mens slaktegris og fjørfefôret fortsatt vil produseres ved fabrikken på Vestnes. Drøvtyggerfôret vil fortsatt bli produsert på Vestnes som tidligere. Kraftfôrblandingene skal være ganske like fra fabrikk til fabrikk, så innholdet i fôret vil ikke avvike mye fra det som ble levert fra Vestnes tidligere. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at pellets-størrelse og utseende kan være ulikt fra det vi har levert tidligere. Skulle du ha spørsmål til disse endringene utover det som er beskrevet her ta kontakt. Svein Aure - Telefon: Linda Hansen - Telefon: Tabellen viser hvor vi produserer ulike kraftfôrblandinger. Blanding Gml. navn Forpakning Fabrikk Format die super Bulk Skansen Bulk Skansen Bulk Skansen Format Laktasjon Bulk Skansen Format Fødsel Storsekk Skansen Format Kvikk 140 Bulk/storsekk/småsekk Skansen Format Kvikk 160 Bulk/storsekk/småsekk Skansen Format Start 170 Småsekk Skansen Format Vekst 105 Bulk Vestnes Format Vekst 115 soft Bulk Vestnes Format Vekst 110 Bulk Vestnes Format Vekst 120 Bulk/storsekk/småsekk Vestnes Format Vekst 130 Bulk Vestnes Format Komplett 2 Bulk Vestnes Format Komplett 3 Bulk Vestnes PURKE: Format Purke Format Purke soft Format Drektig Purke Nav SMÅGRIS: SLAKTEGRIS: 11

12 Vi takker Norske Gårdbrukere for tilliten ved valg av VMS melkerobot. Dere har gjort oss til en soleklar markedsleder. Markedssjef Anlegg Roar Aspås Vi lover at både kyr og brukere skal få en bedre og enklere hverdag sammen med oss. Hilsen Felleskjøpet og DeLaval - det finnes bare én soleklar markedsleder på melkerobot i Norge. For mer informasjon om den nye generasjonen VMS, ta kontakt med Felleskjøpets salgskonsulent I-mek eller besøk våre internettsider: og 12

13 GÅ TIL EN SOM KAN DET GÅ TIL FELLESKJØPET Viking MB 448 T 4157,- Med 46 cm klippebredde og 1-girsdrift klipper MB 448 T din gressplen på opp til 1200 m2 på veldig kort tid. Utrustet med en oppsamler som rommer hele 55 liter med integrert mengdeindikator. Den fjærende klippehøydejusteringen er enkel å stille inn. Det kompakte og sterke polymerchassisen gjør klipperen meget robust. MB 448 T er enkelt å starte og er meget komfortabel å bruke. Med den innovative og kraftfulle motorteknologien og den gode ergonomien blir klippingen til en ren fornøyelse. V.nr: Viking MT 5097 C plentraktor 29990,- På MT 5097 C finner du en rekke nyheter innen ergonomi. Den nye traktoren i VIKINGs T5-serie har bakutkast og oppsamler, for store og jevne gressplener. Enkel betjening med fremdrift med én pedal og spesielt system for omkobling forover/bakover, med hydrostatisk drift og mekanisk knivclutch. Rask demontering uten verktøy ved vedlikeholdsarbeider. 95 cm klippebredde 250 l. oppsamler. V.nr: Lagersalg så langt gen beholdnin rekker Bioklipper John Deere JS63V 6367,- Med John Deere JS63V klipper du miljøvennlig og på naturens premisser. Gresset klippes og finsnittes slik at det raskt omdannes til næring i plenen. Du slipper kompostering, reduserer gjødselkostnadene og i tillegg får du en bedre plen. Kan enkelt omstilles til sideutkast. Oppsamler er ekstrautstyr. Modellen har en kraftig 189 cc motor, girkasse med variator og 53 cm klippebredde. V.nr: SA1013 mer enn du aner! John Deere X125 plentraktor 24990,- John Deere plentraktor har kraftig motor og hydrostatisk trinnløst gir. Hydrostaten er utstyrt med sjokkventil som gjør igangsettingen myk. Både bioklipp og sideutkast er standard klippemetoder. Under gode forhold vil den vanligvis være utstyrt med bioklipper. Dersom gresset er for høyt eller vått til bioklipping, kan den enkelt omstilles til sideutkast, uten bruk av verktøy. Skulle du ha behov for oppsamler kan slikt utstyr enkelt ettermonteres. V.nr: BG20605 mer enn du aner! 13 mer enn du aner!

14 FORSKJELLIG Besetningene med høyest ytelse i Oversikten over de høystytende besetningene i 2013 er som tidligere delt inn i tre grupper, inntil 20 årskyr, 20 til 40 årskyr og over 40 årskyr. Det er de 50 beste besetningene for kilo EKM i hver gruppe som presenteres. Det er krav om minst 10 perioder (melkeveiinger) og at det er tatt melkeprøver på minst 4 av disse for å få årsoppgjør fra Kukontrollen, og derfor vil besetninger som ikke oppfyller dette falle ut av oversikten. Ved avvik på over 0,4 prosent mellom fettinnhold basert på kukontrollprøver og tankmelkanalyser blir det ikke beregnet EKM, og en del besetninger vil på grunn av dette ikke komme med på listene. DE HØYST Y TENDE BESETNINGER UNDER 20 ÅRSK YR Postnr Postnavn Fett% Prot% Kg EKM Fett% Prot% Skartveit Svein Egil 4182 Skartveit 8,7 4,12 3, Norheim Konrad 4170 Sjernarøy 24,6 4,14 3, Vadla Jon-Arne 4170 Sjernarøy 18,8 4,32 3, Undheim Kåre S Undheim 38,8 6,43 4, Mellby Jan Ole 1747 Skjeberg 19,7 4,22 3, Njå Birger 4156 Mosterøy 25,3 4,4 3, Årskyr Kg EKM 7718 Steinkjer 19,9 4,64 3, Tvedt Lasse Asbjørn 5584 Bjoa 21,4 4,28 3, Hol 19,6 4,48 3, Øvstedal Gaute 5728 Eidslandet 38,5 4,33 3, Vik Sigbjørn 4596 Eiken Løvaas Siv Irene 8484 Risøyhamn Grothe Jon Høvren ,3 3,97 3, Mo og Jølster videregåande skule 6819 Førde 26,1 4,08 3, ,05 3, Hermansen Øyvind 1890 Rakkestad 32,5 4,06 3, ,2 3,36 Øyer 16,6 4,45 3, Espedal Samdrift 4110 Forsand Auestad Per 5585 Sandeid 15,3 4,14 3, Osen Tore 7740 Steinsdalen 22,2 3, Ofstad Petter 7900 Rørvik 14 4,57 3, Talberg Øyvind 1746 Skjeberg 38,5 4,46 3, Egersund 37,3 4,26 3, Nærbø 27,8 4,39 3, Berge Torleiv B 5700 Voss 19,7 3,92 3, Aase Jan Halvard Risa Dag og Trygve ANS 4055 Sola 15,8 4,38 3, Viste Jørn 4365 Lønning Erling 5570 Aksdal 31, ,13 3, Aksdal Målfrid 4360 Varhaug 4,48 3,59 Øygarden Einar H 6873 Marifjøra 16,1 4,51 3, Varhaug Ernst 4360 Varhaug 24,9 4,62 3, Steinkjer 17 4,47 3, Bordal Leif Kr. og Ingunn 7288 Soknedal 26,3 4,28 3, Vignes Jorunn og Arve ,2 27,6 4,24 Østerås Anders Finnøy 17,1 3, Mattingsdal Sivert 4363 Brusand 24,8 4,16 3, Hildre 14,5 4,41 3, Hemnskjel Samdrift 7256 Hemnskjela 20,4 4,8 3, Kristiansen Kjell 3560 Hemsedal 10 4,29 3, Hykkerud Benjamin 9518 Alta 36 4,19 3,38 Hofstad Olav 7710 Sparbu 19,7 4,22 3, Davik Eivind 6294 Fjørtoft 31,3 4,08 3, Kolstad Harald Rune 5931 Manger 13 3,99 3, Kinnsbekken Ole-Andreas 2040 Kløfta 20,1 4,7 3, Tana Videregående Skole 9845 Tana 18,7 4,49 3, Algarheim Ole Kristoffer 2056 Algarheim 23,1 4,45 3, Lauvdal Kari 4534 Marnardal 26 4,72 3, , Vanse 18,6 4,17 3,33 Heskestad Bernt Arnt 4560 Vanse 19,8 3,87 3, Bølsmarka Samdrift DA 3, Engan Trygve-Einar 7994 Leka 18 3,99 3, Bjorland Jan 4365 Nærbø 37,6 4,4 3, Øvrebø Erik 5561 Bokn 18,7 4,03 3, Singstad Knut Joakim 7316 Lensvik 38,4 3,99 3, ,4 4,23 3, Henanger Helge 5918 Frekhaug 31,3 4,42 3, ,7 4,63 3, Dahl Trygve Eivind 1892 Degernes 34 4,06 3, Ommedal Anne Grete 6829 Hyen Klepp Arve 7717 Steinkjer 7170 Åfjord 31,1 4, Aure 11 4,48 3, Myran Johan F Leksvik 20,2 4,58 3, Stangebye Oddvar 3350 Prestfoss 18,8 3,89 3, Mjølhus Jarle 4130 Hjelmeland 23,1 4,37 3, Friestad Mary 4550 Farsund 19,3 4,74 3, Norheim Eivind 4174 Sjernarøy 30,2 4,13 3,37 Leirdal Lars Olav 2847 Kolbu 19,3 4,65 3, Grundnes Olav 9321 Moen 20,4 4,31 3, Staven Alv 7750 Namdalseid 2,2 4,15 3, Skretting Ku DA 4360 Varhaug 38,3 4,24 3, Bech Peter Wilmann 9518 Alta 24 4,13 3,32 Gresset Odd E 4170 Sjernarøy 16 4, , Roa 17,1 4,21 3, Berntsen Laila Hagalid 9845 Tana 25,8 4,15 3, Løkke Rakel 9717 Veidnesklubben 14,1 4,54 3, Fattnes Johannes 4209 Vanvik 33,7 3,86 3, Kaksrud Halvor 2015 Leirsund 19,7 4,21 3, Helgøy Anne Britt Hidle 4170 Sjernarøy 27,2 4,15 3, Aase Arne Edvard Gunnarshaug 4260 Torvastad 13,9 4,47 3, Bergersen Bjørnar Henry 8485 Dverberg 25,7 4,31 3, Hidle Jarl 4173 Nord-Hidle 14,3 4,74 3, Odden Samdrift DA 2580 Folldal 38 4,58 3, Dahl Jan Inge 7750 Namdalseid 14 4,55 3, Vatne Samdrift DA 4160 Finnøy 26,4 4,58 3, Lerstad Dagfinn 7125 Vanvikan 13,2 4,21 3, Lindseth Jon Magne 8664 Mosjøen 23,9 4,32 3, Johnsen Bjørn Vidar 9517 Alta 17,4 4,25 3, Wigelius Ottar Johan A, 9845 Tana 22,1 4,15 3, ,92 Lyngseidet Tordhol Bjørn Magnus 2666 Lora 31,4 4,62 3, Breim 2 5,31 3, Lekven Rune 5217 Hagavik 24,3 4,2 3, Bakkevig Kamilla 5560 Nedstrand 14,1 4,55 3, Fjeldsaa Johan O Tonstad 34,4 3,82 3, Jo-Hallvard Samdrift DA 2667 Lesjaverk 17,1 4,37 3, Skjørtorp Ole 1890 Rakkestad 21,4 3,83 3, Taksdal Olav 4342 Undheim 19,6 6,24 3, Johansen Stein Terje 7994 Leka 13,3 4,8 3, Dalholen 18,9 4,53 3, Fossmark Mats Ove 4110 Forsand 13,9 4,42 3, Espevoll Torkel 5583 Vikedal 16,9 4,26 3, Datter etter Myhr: nr 414. Eier: Møyfrid Herredsvela, 4363 Brusand. Foto: Elly Geverink ,37 Kvile Hilde og Peder, Randen Hans Datter etter Økland: nr 1049 Skjønnro. Eier: Flittie/Nyhusan DA, 2666 Lora. Foto: Solveig Goplen Frøislie Per M 9060 Datter etter Hoøen: nr 155. Eier: Jorenkjøl Samdrift v/eivind Lobekk, Varhaug. Foto: Solveig Goplen Farstad Idar Henriksen Jan Inge 42 Postnr Postnavn Nedremyr Svein Hetland Birger Wikre Datter etter Tranmæl: nr 541. Eier: Peter og Astrid K. Aniksdal, Aniksdal, 4362 Vigrestad. Foto: Gunnar Klingwall Navn Røyseng Harald og Ruth A. Kolnes Henning Datter etter Skei: nr 18. Eier: Jan Inge Osland, 4389 Vikeså. Foto: Elly Geverink Årskyr DE HØYST Y TENDE BESETNINGER MELLOM 20 OG 40 ÅRSK YR Navn Helgås Svein 6817 Naustdal 21,2 4,64 3, Sleveland Samdrift DA 4373 Egersund 23,9 3,91 3, Mø Samdrift DA 6783 Stryn 27,4 4,15 3, Meisingset Eivor 6628 Meisingset 20,8 4,63 3, Hanestad Samdrift DA 2651 Østre Gausdal 24,8 4,47 3, Buskap Buskap Kopi av artikkel fra "Budskap " 86% av besetningene med høgest ytelse i 2013 handlet kraftfôr hos Felleskjøpet! Høg ytelse handler om å lykkes i fjøset. Vi er stolte av de dyktige kundene våre og takker for tilliten. Ta kontakt med oss for å bli med på vinnerlaget! Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Tlf.: Felleskjøpet Rogaland Agder Tlf.: Felleskjøpet Agri SA Tlf.:

15 GODE ABEIDS- OG VARSELLYS FRA GRENE VED DELELAGER FKNR Alle priser ekskl. mva. Gi kalven en god start - med Pluss Kalvepasta! Pluss Kalvepasta anbefales som tilskudd til kalv rett etter fødsel. Gis sammen med råmelk, for å styrke immunforsvaret til kalven og forebygge diaré. Produktet kan brukes ved lite råmelk eller ved dårlig råmelkskvalitet. Pluss Kalvepasta er et tilskuddsfôr med høyt innhold av antistoff fra egg. 15

16 G L A S R E G A L G L A S R E G G -25% er LA på alle var fra IAE LG SA ER G 16

17 ER G LA S R E G A L G L A S R E G A GL LG SA S ER G LA FÔRHEKKER STORFE KRAFTFÔRAUTOMATER LETTGRINDER BEITEGRINDER Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Tilbudet gjelder kun varer på lager utvalget kan variere i butikkene. 17

18 18

19 Pilkemaster EVO Pilkemaster EVO er andregenerasjons vedmaskin med unike egenskaper når det gjelder sikkerhet, kraft og hurtighet. Rask kapping: Dreiepunktet for sverdet er endret. Det gir en selvmatende bevegelse, som medfører en lett og meget raskt kapping av stokken. EVO 36 sin kapasitet er opp til 36 cm stokkediameter. Mer ergonomisk enn tidligere versjoner: Ved utviklingen av Pilkemaster EVO 36 er det lagt spesielt vekt på brukerens sikkerhet. Betjeningshåndtaket er plassert under et fast deksel. Det kan kun betjenes fra førerplassen og er derfor en sikker og god løsning, som muliggjør en åpen løsning med få vernedeksler. Kraftig og rask kløving: Kløyvekraften varieres automatisk fra 2 til 7 tonn. Ved hurtiggang med 2 tonn skyvekraft har den en sekvens på kun ett sekund når vedlengden er 33 cm. Den 4- eller 6-delte kløyveøksa justeres enkelt opp og ned med eget håndtak fra førerplassen. Hydraulisk betjening er ekstrautstyr. elt gh o e els nd kytt portbå s e b s tra ran eks mmi t d gu me Nå e fully n Automatisk fôring med TKS - smart landbruk for smarte bønder TKS K2 CombiCutter er en maskin som kutter og river de fleste typer av fôr, rund/firkantballer, vanlig silo, blokk og høy/halm. Maskinen leveres som stasjonær, opphengt i skinne og med golvdrift. Nyhet!!! Nå med 62 doble kniver og rustfri kjetting på bunnbelte: dette gir bedre funksjon, mindre slitasje og mindre vedlikehold Høstpriser, ta kontakt for et godt tilbud 19

20 R IGLAND 4001 Kraftig, sprek og pålitelig skogsvinsj med god arbeids-kapasitet. Vinsjen har en enkel konstruksjon og er enkel i bruk. Stor trommelkapasitet gir rom for forskjellige utvalg av ståltau. Vinsjen betjenes med snor fra traktorsetet eller i sikker avstand ut til siden. Vinsjen har en høydejustering av akseltapp for bedre tilpasning til ulike traktorstørrelser. Passer ideelt for små til mellomstore traktorer og kan leveres med HMV eller Lyng Triangel hurtigkobling som ekstrautstyr. Trekkraft 40 kn (4 tonn) Passer traktorer kw (40 70 hk) Pal brems Mekanisk betjening 3-punkt feste som standard Vekt 197 kg Lunnepanne bredde 1,25 meter Ståltaugrind hindrer avsporing Mulighet for radiobetjening Stor lunnepanne med ekstra oppheng for tømmer og «kniv» for kapping av ståltau Høydejustering av akseltapp for god tilpassing til ulike traktorstørrelser (4 innstillinger) E LG SE T ES B SKOG VED VEI LØFT KJETTING IGLAND GR 20 Tømmerklo IGLAND WS 90 Traktordrevet hydraulisk vedkløyver Kraftig vedkløyver som yter 9 tonn ved 205 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenteret, dette gjør prosessen meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen. 20 GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes til mange forskjellige formål og er meget godt egnet til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å montere og det finnes et bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige frontlasterene. GR 20 tømmerkloa er et prisgunstig arbeidsredskap som alle skogsbønder burde ha for å kunne utføre effektivt arbeid der sikkerheten blir ivaretatt. Se under for riktig festebrakett. Maks åpning 103 cm. Vekt 145 kg

Levende opptatt av det

Levende opptatt av det Levende opptatt av det Innhold Adm. direktør har ordet........... 3 Styreleiar har ordet................ 4 Green om grønt.................... 5 Holder seg til Felleskjøpets fôr.. 9 Valgte John Deere.................

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 MAGASINET 2011 12. årgang Norgesfôr vokser Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18 Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 Odals Innkjøpslag AL ny forhandler s. 23 2 MAGASINET 2011 Norgesfôr ønsker økt

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Årsrapport 2012 Grobunn for endring

Årsrapport 2012 Grobunn for endring Årsrapport 2012 Grobunn for endring Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 06 Nøkkelinformasjon Grobunn for endring 08 Felleskjøpet i ny drakt 10 Inntar storbyene 12 Størst i heste-norge 14 Grønt

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Debatt: Kjerneved s5 Medlemsbedriften Riska sagbruk AS s 6-9 Ser nye verdier for løer og låver s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Medlemsblad 5 2011. Tema: Kalving

Medlemsblad 5 2011. Tema: Kalving TYRmagasinet Medlemsblad 5 2011 Tema: Kalving TYRmagasinet Medlemsblad 5 2011 Medlemslag i tyr Tema: Kalving Forsidefoto: En nysgjerrig Gallowayku hos Sebastian Scmidt. Foto: Sebastian Scmidt Medlemsblad

Detaljer

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner KJØ BRANSJEN 5 2008 F Kjøttunderskuddet øker fortsatt Salgsvekst for Angus-bedrifter KIFF har blitt NHO Mat og Bio TEMA: Kjøtt og klima Leiv Vidar-produkter til Statoil for 340 millioner 14 16 5 6 6 7

Detaljer

Levende opptatt av det. Årsrapport 2011. Felleskjøpet Agri

Levende opptatt av det. Årsrapport 2011. Felleskjøpet Agri Levende opptatt av det Årsrapport 2011 Felleskjøpet Agri Innhold Dette er Felleskjøpet Agri... 3 Bondens lønnsomme partner... 4 Nøkkeltall... 6 Skaper resultater sammen med bonden 8 En eventyrlig vekst

Detaljer

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010 Riktig fôring gir friske dyr Friske dyr gir bedre økonomi Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Øystein Finsrud 951 02 421 / ofinsrud@bbnett.no

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

MASKINEN. De nye sertifikatene er godtatt NR 1 JANUAR 2015 56. ÅRGANG. SPESIALITET: Steinmur. TEST: Komatsu 215 Hybrid 50

MASKINEN. De nye sertifikatene er godtatt NR 1 JANUAR 2015 56. ÅRGANG. SPESIALITET: Steinmur. TEST: Komatsu 215 Hybrid 50 ANLEGGS- MASKINEN NR 1 JANUAR 2015 56. ÅRGANG De nye sertifikatene er godtatt 16 SPESIALITET: Steinmur 44 TEST: Komatsu 215 Hybrid 50 Call the experts for en effektiv hjullaster. AVTALEN ER LIKE GOD, KOPPEN

Detaljer

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm KJØ BRANSJEN 7 2009 F Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser Gull-jente i kjøttfag-nm 20 9 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 N YHETER Stor oppslutning om

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og TYRmagasinet Tema: FramFôring av kalv Medlemsblad 5 2013 God jul og godt nytt år TYRmagasinet Tema: FRAMFÔRING AV KALV God jul og godt nytt år Medlemsblad 5 2013 Forsidefoto: Aberdeen Angus hos Bjørnar

Detaljer

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Kjø bransjen 8 2010 F Fra Nortura til HSS Burger King ønsker mer konkurranse intervjuet: Terje Wester Med and på menyen Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Fusjoner skaper stor smak Culinar og Hoffs

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

BMposten SALG SERVICE UTLEIE. www.beckmaskin.no. Vi gir deg norges beste priser på småmaskiner til bygg, anlegg, industri og kommune!

BMposten SALG SERVICE UTLEIE. www.beckmaskin.no. Vi gir deg norges beste priser på småmaskiner til bygg, anlegg, industri og kommune! BMposten - en kundeavis fra Beck Maskin AS Utgave1/2010 takk FOR TIlLITEN! Mer enn hver 4 solgte minigraver I 2009 var en! SALG SERVICE UTLEIE Vi gir deg norges beste priser på småmaskiner til bygg, anlegg,

Detaljer

øker effektiviteten Side 12 Stolpeløst sidevindu Ikke flere klager Nyhet! Juha Kankkunen viser deg hvordan kjøre på isen Side 10

øker effektiviteten Side 12 Stolpeløst sidevindu Ikke flere klager Nyhet! Juha Kankkunen viser deg hvordan kjøre på isen Side 10 Valtra kundeblad 1/2009 Nyhet! Stolpeløst sidevindu øker effektiviteten Side 12 Ikke flere klager Side 4 Juha Kankkunen viser deg hvordan kjøre på isen Side 10 SVC hytta øker arbeidsaffektiviteten, side

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer

MAGASIN. Foto: Kjell S. Stenmarch

MAGASIN. Foto: Kjell S. Stenmarch 2013 MAGASIN Foto: Kjell S. Stenmarch 1 ROSENDAL MAGASIN/2013 Foto: Kjell S. Stenmarch Leder Ole Marius Rosendal daglig leder Mye å fortelle... Etter 27 år i bransjen har vi mye å fortelle. Vi forteller

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Toppleder i grønn kjeledress

Toppleder i grønn kjeledress Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Publikasjonsnummer 7(118) 2012 Toppleder i grønn kjeledress Dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal. Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Bioforsk

Detaljer

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Norgesbilen Arocs. Vintertest av buss. Besøk hos Mr. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz. Transport. Magasinet for nyttekjøretøy. Norgesbilen Arocs. Vintertest av buss. Besøk hos Mr. Mercedes-Benz www.mercedes-benz.no Mai 2015 Mercedes-Benz 1 2015 Transport Magasinet for nyttekjøretøy Norgesbilen Arocs Vintertest av buss Besøk hos Mr. Mercedes-Benz Ny Vito 4x4 EKTE HÅNDVERK SYNES...men hva teller

Detaljer