Nr 5 august Tidsskrift for norsk optometri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 5 august 2005. Tidsskrift for norsk optometri"

Transkript

1 Nr 5 august 2005 Tidsskrift for norsk optometri

2

3 INNHOLD AUGUST 2005 Leder 4 Aktivitetskalender 5 Studentavslutning og premiedryss 6 Profil: Jens Lie - Svaksyntoptiker i 35 år 8 Vision 2005 London 10 Alain Mikli brilledesigner og optiker 16 BCLA verdens største kontaktlinsekongress 18 Ny konkurranselov 22 På fabrikkbesøk hos Ciba Vision 24 6 OPTIBAS optisk bransje inn i den moderne dataverden! 26 Vinnere av NOFs sølvretinoskop Diagnostiske ett år etter 28 UV-blockerande mjuka kontaktlinsers roll i det okulära skyddet 32 Av John Meyer og Christina Schnider Helsedirektoratet vil styrke tilbudet til voksne synshemmede 39 Lancering av Focus Dailies med AquaRelease 41 Av Joachim Nick, Lynn Winterton og John Lally MSc-ineressenter - grip sjansen 44 Bransjenytt 47 Materialer fra A-Å, composites og copper 55 8 Jens Lie med egenutviklet synstavle 24 Forsidefoto: Cris Watk Yorba Linda, CA, United States Maling av irislinser hos Ciba Vision

4 Optikeren Ansvarlig utgiver: Norges Optikerforbund Øvre Slottsgt.18/ Oslo Telefon: Faks: E-post: Det er livsviktig å reise Redaktør: Inger Lewandowski Redaksjon: og annonseakkvisitør Inger Consult Inger Lewandowski Leira 15, 3300 Hokksund Telefon: Faks: E-post: Redaksjonskomité: Stein Bruun, Gaute Mohn Jenssen, Tone Garaas, Inger Lewandowski, Trine Langaas, Gro Horgen Vikesdal, Trine Johnsen og Lars Angaard Grafisk Formgivning: Pagina Trykk: PDC Tangen AS Opplag: 1800 ISSN Planlagt utgivelse: 7 nr. pr år Nr Utg. dato Materiell/ Ann.frist 5/ / / Meningsytringer i tidsskriftets ulike inlegg er ene og alene forfatternes og deles nødvendigvis ikke av redaksjonen og NOF. Veiledning til artikkelforfattere: Faglige artikler bør ikke overskride 8 maskinskrevne sider (4000 ord). Produktinformasjon bør ikke overskride 300 ord. Reise- og besøksreportasjer, uten betydelig faglig innhold bør begrenses til 1-2 sider. Vi mottar gjerne bilder til artiklene. Dersom en artikkel er publisert tidligere, må det gjøres oppmerksom på dette. Kommersielle egeninteresser eller fi nansiell bistand knyttet til prosjektet må oppgis. Når det gjelder bruk av referanser viser vi til artikkel om emnet i Optikeren nr. 2/98. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Optikeren legges ut på Det er livsviktig å reise, leste jeg nylig et sted. Og det er rett! Det er ikke reisen i seg selv, men opplevelsene og inntrykkene, kontakten med og forståelsen for andre mennesker og kulturer. Her hjemme har vi klippetro på at landet vårt er verdens beste, noe som også stadig blir bekreftet gjennom diverse målinger. Og selvsagt stemmer dette i store trekk. Vi har ingen kriger, vi har god økonomi (mye olje) og har det stort sett bra på alle måter. Men vi må ikke tro at dette betyr at vi ikke har noe å lære av andre. I vår verden som blir stadig mindre, er det av avgjørende betydning at vi har åpne øyne, at vi ser hvordan andre lever og innretter sine liv ofte på en måte som er vel så god som vår egen. Men dette kan være vanskelig å tro, når vi daglig ser nyhetssendinger som viser bomber, terror og blod. Heldigvis er dette bare en liten del av hele bildet. For å se virkeligheten må vi selv reise og se det med egne øyne; vi må snakke med mennesker og lytte til deres tanker. Bare slik kan vi se vår egen verden i et riktig perspektiv, og bare slik kan vi få respekt og forståelse for andres verden. Det å reise er ikke viktig bare for privatpersoner, men minst like mye for et fagmiljø og for en fagutøvelse. Spesielt i et lite fagmiljø vil nye ideer snart stoppe opp hvis man ikke får nye tanker. For å gjøre forbedringer er vi avhengig av impulser og tanker fra andre. Ledere i vår bransje forstod dette tidlig og tok allerede på 1950-tallet kontakter internasjonalt. Det er uten tvil en av de aller viktigste grunnene til at optikerutdanningen og -faget har kommet så langt i Norge. Men endringer og forbedringer er stadig på gang. Optikerne står stadig foran nye utfordringer. Årets fremlegging av hovedprosjekter på Institutt for optometri var inne på mange relativt nye sider av optikerfaget, sider som vil kunne få større betydning i fremtiden. Jeg tenker på blant annet oppdagelse av diabetes og eventuelle synsendringer ved allergi, men også på optikeren som ressurs i andre sammenhenger, blant annet som faglig rådgiver i ulike settinger. En gruppe studenter har vært rådgivere i forhold til fluorescerende merker til bruk på sjøen. Den stadige videreutviklingen av nye produkter er en annen utfordring for optikerne. Det krever sin fagperson å holde seg informert. I dette nummeret av Optikeren har vi to artikler om kontaktlinser, en nyutviklet linse som gir øyet mer fuktighet og kontaktlinser som UV-beskyttelse. I dette nummeret har vi også reportasjer fra to store konferanser, begge fra Storbritannia: kontaktlinsekonferansen BCLA og svaksyntkonferansen Vision Det er gledelig å konstatere at stadig flere norske optikere deltar på internasjonale konferanser. Riktignok forsøker våre utsendte å gi et så fyldig referat som mulig tilbake til bladet, men dette kan aldri erstatte dialogen med andre fagpersoner, stemningen, lyttingen til hva andre er opptatt av, diskusjonene i pausen, trendene i tiden. I neste nummer av Optikeren vil vi referere fra en stor europeisk utdanningskonferanse i Polen en konferanse som blant annet resulterte i at to av foredragsholderne ble invitert til Institutt for optometri for å dele sine erfaringer med norske kollegaer. Norske optikere har på relativt kort tid oppnådd å komme på et høyt faglig nivå, ikke bare i nordisk sammenheng, men faktisk i europeisk sammenheng. Nå er det viktig å ikke hvile på laurbærene, men å henge med i de stadige endringene og forbedringene som skjer på alle plan rundt omkring i verden. Det alt overhengende målet er kundens/pasientens beste gjennom å være Første kontakt for bedre syn. Da nytter det ikke å sitte hjemme! Det er livsviktig å reise! Inger Lewandowski Redaktør

5 AKTIVITETSKALENDER Faglige kurs, seminarer, møter etc. i tiden fremover. Ta kontakt med oss dersom vi har utelatt interessante arrangementer september Nordic Contact Lens Conference Tampere, Finland Kontakt: september China Int l Optics Fair 2005 Beijing 1. oktober Optometridag Stockholm oktober EFCLIN Wien, Østerrike oktober Eycare 3000 Cardiff oktober Eycare 3000 London oktober SILMO november Hong Kong Optical Fair november Vision Canada East Montreal, Quebec, Canada desember Academy 2005 San Diego januar Eycare 3000 Belfast januar Optik 2006 Svenska Mässan, Göteborg januar Eycare 3000 Glasgow 26. februar Eycare 3000 Dublin 30. april 4. mai 2006 Arvo annual meeting Fort Lauderdale Florida

6 STUDENTAVSLUTNING 2005 Studentavslutning og premiedryss Hovedprosjekter Tradisjonen tro ble årets hovedprosjekter fremlangt rett før sommerferien, og det ble som vanlig gitt en rekke interessante presentasjoner. Det er ikke lite arbeid som nedlegges i hvert av prosjektene, og det er stor spredning i temaer. Første gruppe ut hadde sett på utbredelse og praktisering av synstrening, og hadde etter purringer innhentet svar på e-post fra 70% av alle norske optikerforretninger. Svarene de fikk viste at hele 58% oppga at de hadde en eller flere optometrister som kunne praktisere synstrening, men at dette nok likevel brukes lite. Gjennomsnittlig ble det oppgitt at de utførte 2,1 synstreninger hver måned. Hele 45% oppga at de hadde stor interesse for temaet, og 40% ønsket seg mer praktiske kurs. Gruppe to hadde tatt utgangspunkt i det stadig økende antall allergikere her i landet og hadde målt limbal karaktivitet hos medstudenter som oppga at de var allergikere. Resultatet som de fant, var at det var litt større karaktivitet hos allergikere enn andre. Gruppe tre hadde laget en meget informativ brosjyre om albinisme og syn, mens gruppene fire og åtte hadde ytt synshjelp i henholdsvis Serbia og Montenegro og Eritrea. Et tankekors fra Eritreagruppen var informasjonen om at 50% av alle innsamlede briller ikke kan brukes på grunn av prismer, progressive glass etc. Gruppe fem hadde funnet ut at det intraokulære trykket på øyet stiger når man spiller svake og sterke toner på trompet og klarinett. Gruppe seks hadde sett på forekomsten av okulære forandringer hos pasienter med type 2 diabetes, men fant ikke spesielle funn blant de 32 testpersonene som de hadde hatt. Bakgrunnen for undersøkelsen var at det blir antatt at hele nordmenn ikke vet at de har diabetes 2. Gruppe syv hadde funnet at det er en sammenheng mellom papillecrescentens størrelse og refraksjon. Resultatene indikerte en lineær, kjønns- og k-måluavhengig sammenheng. Gruppe ni hadde konstruert en testtavle som gjør det mulig å sammenligne flere fluorescerende pigmenter under kontrollerte forhold. Fluorescerende merker lyser opp når de blir bestrålt med UV-lys og brukes for å markere skipsleder, brøytekanter, redningsvester etc. Gruppe ti hadde lett etter tropiforekomster hos 112 studenter på HiBu og funnet 7 stykker, mens gruppe 11 blant annet hadde funnet at refraksjonsresultatene hos medstudenter hadde en signifikant økning (0.12D) når synsundersøkelsen ble foretatt om kvelden i forhold til om morgenen. Helt til slutt hadde gruppe 12 testet et windowsbasert dataprogram for synsundersøkelser, Test Chart 2000 Pro, og funnet at dataprogrammet på svært mange områder kom bedre ut enn prosjektortavlen. Vitnemål og premier Som eneste linje på HiBu er optikerne stolte av å beholde sin høytidelige avslutning med premier til de beste og utdeling av vitnemål til alle. Vi lar bildene tale for seg. Den gjeveste prisen, NOFs sølvretinoskop, ble vunnet av gruppe seks med prosjektet: Forekomst av okulære forandringer hos pasienter med type 2-diabetes. Gruppen bestod av Rakel Aurjord, Åsmund A. Erøy, Elin Isebakke, Stian B. Melsæther og Marte H. Vataker. Vibeke Sundling hadde vært intern veileder. Johnson & Johnsons pris til beste student på gjennomførte kontaktlinsekurs ble vunnet av Lillian Hanneland og Daniel Karlsson. 6 Optikeren 5/2005

7 Rakelle Østenstad fi kk Carl Zeiss pris for beste student. Walter Malling overrakte prisen. Krogh Optikks pris for beste forbilde avgjøres av studentene selv ved avstemming og ble vunnet av Mette Kokkvold. Nicolai Krogh foretok overrekkelsen. Arnhild Myklebust dro av med Ciba Visions pris for beste kliniker. Optikeren 5/2005 7

8 PROFIL: JENS LIE Profil: Jens Lie Svaksyntoptiker i 35 år Tekst og foto: Inger Etter gymnas, læretid i optikk med avlagt svenneprøve og plikttjeneste i militæret, gikk Jens Lie som en av landets første optikere, på kontaktlinsekurs i USA. Siden ble det flere kontaktlinsekurs. Likevel begynte han aldri å tilpasse linser. Det var svaksyntooptikk som etter hvert kom til å fenge hans interesse. Startet gjorde det nok mer eller mindre tilfeldig, da det i 1964 ble arrangert et kurs i København med Waldemar Friang i kontaktlinsetilpassing og svaksyntoptikk. - Jeg ble fenget av dette, forteller Jens Lie, - og du må huske på at det på den tiden ikke var noen i Norge som drev med svaksyntoptikk. Jeg var den eneste! Lie forteller at han fem år senere dro til England og fikk innføring i Keelers svaksyntoptikk. Her fikk han også avtale om å kjøpe deres produkter til eget bruk. Her hjemme hadde jeg kommet i kontakt med en øyelege som interesserte seg for dette, og så var jeg i gang. Jeg var ikke redd for å gi sterke lesebriller og folk var fornøyde! ler Jens Lie, som med glede ser tilbake på denne tiden, da han leste det han kom over av svaksyntinformasjon. Noen år etter var jeg igjen tilbake hos Keeler og tok kurs, foruten at jeg fikk være tilstede på Albert Dowies svaksyntklinikk og lære av en tilpasser. På tallet ble Lie eneimportør for Keeler Low Vision Aid og luper. Du er jo sønn av optiker Alf H. Lie, som kanskje hadde Norges største optiske forretning på tallet. Hvordan passet svaksyntoptikk inn her? - Jeg vet ikke om fars forretning var den største i Norge, men den var definitivt en av de største i Oslo. De til sammen 8-10 forretningene som fantes her da opplevde en gullalder, men så kom konkurransen, blant annet med at drabantbyene vokste opp og førte til at handelen ble spredd utover. Nye optikerforretninger etablerte seg også utenfor sentrum, sier Jens Lie, og er ikke så opptatt av at den store forretningene til Alf H. Lie etter hvert skrumpet sammen. Han ser på dette som en naturlig utvikling. For meg synes det også klart at Jens Lie er mye mer opptatt av kundene, faget og fagkunnskapen enn av å drive en stor og krevende forretning. - Jeg er ikke opptatt av mote og trender, sier han, - men synes det er tilfredsstillende når min eldre og svaksynte kunder er fornøyde. De setter ikke så store krav til mote, og derfor er brilleutvalget mitt i henhold til dette. Når det gjelder svaksyntoptikk mener jeg for øvrig at dette er 80% psykologi og 20% optometri, og jeg setter derfor av god tid til hver pasient, sier Jens Lie. Den nåværende forretningen, Optiker Lie, ligger i samme gaten som Optiker Alf H. Lie i sin tid lå, men har flyttet inn i meget mer beskjedne lokaler og man skal være godt kjent for å finne den. Men Jens Lies faste kunder finner frem. - Nå har jeg for øvrig stadig færre pasienter, sier Jens Lie og forteller at han i en alder av 68 år er i ferd med å trappe ned denne siden av virksomheten. Nå lever jeg hovedsakelig av grossistvirksomheten. Og grossistvirksomheten ønsker du å fortsette med? - Ja, her ønsker jeg å satse mer, sier Jens Lie og forteller at han nå er i ferd med å etablere sin egen hjemmeside med informajon om de produktene han fører. I tillegg til svaksynthjelpemidler, som i hovedsak leveres til hjelpemiddelsentralene, har han gjennom lengre tid også levert lupebriller til folk som ikke er svaksynte. Det gjelder først og fremst leger og tannleger, som har behov for å se godt, forteller han og viser meg hvordan disse fungerer utenpå en vanlig brille. Jeg skal ha stand på tannlegenes årlige konferanse til høsten, og tannlegene i Oslo-området kommer til meg for å få luper. Er du den eneste optikeren som kan levere denne typen luper? - Ikke helt. Jeg har hatt litt, sporadisk kontakt med andre optikere som har kjøpt Keelerluper av meg, men nå ønsker jeg å få kontakt med flere optikere rundt omkring i landet, som kan være interessert i å samarbeide for å gi et tilbud også til leger og tannleger i andre landsdeler, sier han og forteller at han monterer luper som kan vippes opp, på legens vanlige arbeidsbrille. - Jeg har faktisk levert lupebriller til mange kjente kirurger her i Oslo-området, til tross for at jeg ikke har drevet markedsføring, forteller han stolt. Dette har gått fra munn til munn. Optikere som leser dette, og som finner det interessant å selge luper til leger og tannleger bør altså ta kontakt med deg. - Det er de hjertelig velkommen til, sier Jens Lie før han gir meg mailadressen sin. Han skal nemlig på Interrail denne sommeren, men regner med å lese korrektur fra en eller annen Internettkafe på kontinentet. Men svaksyntoptikk og interrail er ikke Jens Lies eneste interesser. Siden han var liten gutt har han vært en ivrig friluftsentusiast, og hver eneste sommer går han i fjellet. Fotografering har han holdt på med like lenge. Bildene fra Alf H. Lies forretning i NOFs historiebok ble både tatt og fremkalt av Jens Lie som 14- åring! Og som om dette ikke var nok, er han svært interessert i både fotografiets og optikernes historie, og har en rekke bøker om disse emnene. Hjemmet hans er fylt opp fra kjeller til loft med interessante samleobjekter, blant annet en rekke flotte gamle kikkerter, selv om mye utstyr fra forretningen Alf H. Lie er overført til Lågdalsmuseet. Men hva er Gammeloptikkens venner? - Ja, det er nå egentlig foreløpig bare en ide som jeg og Håkon Eide hadde. Kanskje er det flere enn oss som interesserer oss for gamle optiske ting, så kunne vi jo kanskje danne en liten gruppe... Ta gjerne kontakt med en av oss, hvis dette fenger. PS. Korrekturen ble lest på Internettkafe i Garmisch-Partenkirchen! 8 Optikeren 5/2005

9 PROFIL: JENS LIE Jens Lie med sin norske versjon av lesetavlen. Dette er antagelig fortsatt er den eneste som eksisterer med norsk tekst. Hjelpemiddelsentralene bestiller ofte serier med lupebriller, mens optikerne bestiller en og en. Jens Lie demonstrerer i dyp konsentrasjon lupebriller for tannleger. Sammen med synspedagog Arne Tømta har Jens Lie utarbeidet et meget godt øvingshefte for de som skal lære å bruke lupebriller. Optikeren 5/2005 9

10 VISION 2005 Vision London 2005 Vision-konferansene begynner å bli godt etablert og har fått en velfortjent status som et svært viktig arrangement innen feltet synsrehabilitering. En av hovedmålsetningene til konferansen er å bidra til at svaksynthet og blindhet i større grad blir satt på den sosiale og den politiske agenda. I vertslandet vil det i følge direktør for Vision 2005, Alan Suttie, finne sted en dobling av antall eldre i løpet av de neste 20 årene. Dette vil høyst sannsynlig medføre en betydelig økning i antall synshemmede som vil ha behov for rehabilitering. En vet også at en stor andel av verdens blindhet kan unngås ved hjelp av blant annet rimelige medisiner, enkle behandlinger og riktige brillekorreksjoner. Hovedgrunnen til at nødvendige tiltak mangler, er penger, og det er derfor ikke vanskelig å være enig med Alan Suttie når han sier: Sight loss and the needs of blind and partially sighted people must be given greater priority and recognition. Tekst og bilder: Optiker Gaute Mohn Jenssen, Elverum Vision 2005 var den 8. internasjonale konferansen innen området low vision. Årets konferanse fant sted i Queen Elizabeth II Conference Centre sentralt i London. Konferansen har siden 1990 blitt arrangert hvert 3. år. 12oo deltakere fra 69 land var til stede. Bare Vision 1999 i New York har samlet fl ere deltakere. Totalt ble det avholdt over 700 forelesninger, workshops og presentasjoner (posters). Såkalte proceedings fra konferansen vil bli publisert på CD seinhøstes Denne CD n vil koste ca 100 pund og kan bestilles via e-post fra: org.uk Arrangører: RNIB (Royal National Institute of the Blind), Action for Blind People og The Guide dogs for the Blind Association i regi av ISLRR (International Society for Low-vision Research and Rehabilitation). Neste konferanse: juli 2008 i Montreal, Canada. For ytterligere informasjon send e-post til: Arrangementet Konferansen hadde følgende seks hovedtemaer: A) Clinical care and intergrating rehabilitation B) Epidemiology and world blindness C) Visual function assessment and visual performance D) Education across the lifespan E) Advances in technology, designing and constructing for an inclusive environment F) Employment Hver dag var det satt opp to-fire foredrag med keynote speakers. De øvrige foredragene var samlet i bolker etter hovedtemaene. Det var satt opp flere parallelle bolker innen hvert hovedtema. Disse hadde som regel en varighet fra en til to timer og inneholdt en rekke foredrag på normalt rundt 20 minutter. Det var også tilbud om workshops og special symposiums med lengre varighet. Konferansesenteret var en sju etasjers høy bygning hvor en etasje ble brukt til posters og en etasje til utstilling for leverandører og organisasjoner. Utstillingen var den samme gjennom hele konferansen mens alle posters ble fornyet etter 2 dager. Den tekniske del av arrangementet fungerte svært bra. Norsk delegasjon Ca 20 personer fra Norge deltok på konferansen og disse representerte blant annet Norges Blindeforbund, Huseby kompetansesenter, Helsedirektoratet, SINTEF og Norges Optikerforbund. Også norske delegater bidro med faglige innlegg, blant disse var optiker Helle Falkenberg, synspedagog Rolf Lund og Liv Øvstedal fra SINTEF. Åpningsseremoni Etter en gjallende trompetfanfare utført av the Grenadier Guards på ekte britisk vis hadde presidenten i RNIB, His Grace the Duke of Westminster, æren av å åpne konferansen. Deretter oppsummerte Aries Arditi, presidenten i ISLRR, kort denne organisasjonens og Vision-arrangementenes historikk. ISLRR ble planlagt under Vision 1993 i Groningen, Nederland, og i følge Arditi erklært levedyktig først på Vision 1996 i Madrid. Medlemmene i ISLRR representerer svært mange forskjellige yrkesgrupper og gjenspeiler mangfoldet av disipliner innen området synshemning i vid forstand. Formannen i RNIB og presidenten i The European Blind Union, professor Colin Low, kunne fortelle at i Storbritannia vil hver 6. person ved fylte 75 år få et synstap, og de fleste av disse vil ha behov for profesjonell assistanse. Arbeidet som RNIB utfører koster årlig 420 millioner pund og også Colin understreket betydningen av at kjennskapet til synstap og konsekvenser av dette kommer med i myndighetenes planleggingsarbeid. Etter et musikalsk innslag med operasangerinnen Deniese Lee som selv er blind, fortsatte Rosie Wintertorn som er minister i State Department of Health. Hun kom inn på regjeringens handlingsplan for å møte utfordringene som en økende eldre populasjon vil føre med seg. Både det å hindre synstap og å gi et godt rehabiliteringstilbud til de som er synshemmet betegnet hun som viktige saker for regjeringen. Et handlingsprogram i forhold til diabetes er satt i gang, og et eget kataraktprogram har redusert ventetiden på operasjoner til 12 uker. Som forebyggende tiltak har personer over 60 år tilbud om gratis synstest. De to neste talerne, Miles Hilton Barber og Peter White, kunne formidle at blindhet ikke trenger å være noen 10 Optikeren 5/2005

11 VISION 2005 hindring for å gjennomføre ønsker og drømmer. Barber kan betegnes som en eventyrer. Han ble blind som 21-åring og livnærer seg i dag som foredragsholder og motivator. Hans ulike foredrag bygger på erfaringer han har gjort seg gjennom en rekke ekspedisjoner og stunt. Ekspedisjonene innebærer blant annet forsøk på kryssing av sydpolen, fjellklatring i Himalaya, langvarige ørkenvandringer og flyving over den engelske kanal i mikrofly. Han påstår også - sikkert med rette at han er den første blinde mann som har skjøvet en rullestolbruker på bunnen av Rødehavet! Barber var overbevist om at de eneste begrensningene i livet er de man selv aksepterer og at drømmer ikke skal forbeholdes natten, men leves ut om dagen! Peter White er BBC-korrespondent, journalist og forfatter. Han ble født blind og hadde ironisk nok kalt sitt korte innlegg see it my way. Dette er også tittelen på hans selvbiografiske bok som utkom i White kom blant annet inn på frykten for blindhet og mente at det temaet som oftest diskuteres synshemmede i mellom, er holdninger fra andre mennesker. Han fortalte også om sin store frykt for ikke å få en jobb etter at han var ferdig utdannet journalist. Videre er han sterkt engasjert i at synshemmede selv må tas med på råd når forhold som berører dem, diskuteres, for som han sa: Nothing about us without us. Optikerne Thomas Bergsaker og Arnulf Myklebust like ved konferansesenteret. See bad, feel good and the impact of rock n roll on low vision Dette var den noe spektakulære overskriften på et av nøkkelforedragene holdt av Krister Inde, synspedagog fra Sverige. Inde er en av pionerene innen low vision -området og godt kjent blant kollegaer også i Norge etter flere foredrag her til lands og klassikeren Synstrening med optikk, som han skrev på midten av 70- tallet sammen med Örjan Bäckman. Selv om Inde mente at tilbudet til synshemmede i Sverige generelt er bra med tanke på utredningsmuligheter, tilgang til hjelpemidler, rehabiliteringskurs etc, er det likevel noe som mangler. Inde, som selv er synshemmet, lurte på hvorfor han ikke ser flere likesinnede ute i samfunnet som benytter sine optiske hjelpemidler og leser med nesa, som han selv må gjøre. I følge Inde må området tilføres mer rock n roll for å gi det større aksept. Fire viktige bidrag i så henseende er at familien din sier at du er like god nå som noen gang tidligere, at dine rollemodeller gir deg mot og oppmuntring, at de profesjonelle gir deg metodene og at hjelpemidlene fungerer som verktøyet til arbeid og dagligliv. Inde mente at det fortsatt er en lang vei å gå for å oppnå full aksept fra medmennesker og samfunn, og derfor er det viktig at den enkelte synshemmede står fram og sier: Jeg er en av dem, men likevel den samme. Inde måtte også innom Elvis, som i denne sammenhengen stod for Efficient Low Vision Services. Også begrepet motivasjon stod sentralt i innlegget. Hvordan oppnår man motivasjon? I følge Inde har det å gjøre med holdninger, samt å sette seg høye mål. Følgende 10 personlige bud må være en forutsetning for low vision rehabilitation mente han: 1. Develop only a rehab program you would like to attend yourself if you were a VIP (visual impaired person). 2. Develop only a program that makes people change from sighted to seeing bad. 3. Develop only a program where empathy has a much higher priority than I know what is the best for you. 4. Develop only a program where you use methods that have been proven to function well in other places. 5. Develop only a program where you make the VIP feel that she/he is as good now as before. 6. Develop only a program with exchange between VIPs and not only meetings between a VIP and an expert. 7. Develop only a program where the feeling of sadness, worry and loss is OK from time to time. 8. Develop only a program that starts with the eyes and ends with the whole person, as this is the reason why VIPs come to you. 9. Develop only a program where devices are prescribed as one of many solutions to a problem and not as technical miracles. 10. Develop only a useworthy program where VIPs reach their maximum proficiency using professional training methods. Deltakere på konferansen fikk mulighet til gratis å laste ned den engelske versjonen av Indes siste bok (See bad Feel Good) fra nettet. Også Optikerens lesere tilbys dette fra Inde og boken kan hentes fra: Den svenske versjonen av boka kan bestilles fra og koster kr 150. Funksjonstesting Modifisert teleskop for subjektiv refraksjon George Woo fra The Hong Kong Polytechnic University presenterte et modifisert teleskop utviklet for å foreta subjektiv refraksjon. Bakgrunnen for å utvikle et slikt instrument er at tradisjonelt refraksjonsutstyr både er kostbart og lite mobilt. Det krever også fagkompetanse Optikeren 5/

12 VISION 2005 nance flicker var benyttet for å lokalisere mulig respons i områder med bortfall i synsfeltet. Hyvärinen ønsket å betrakte skotomer som skyldes skader i synsstrålingen (optic radiation), som relative skotomer, siden personer med homonym hemianopsi kunne reagere på lys- og bevegelsesstimuli i det blinde området ved for eksempel bruk av Goldmann perimeter. Hun viste til to tidligere publikasjoner som beskriver metoder for registrering av visuell funksjon etter trening med luminance flicker og flickering letters. I den aktuelle undersøkelsen var det blitt foretatt målinger langs 12 forskjellige meridianer i den blinde delen av synsfeltet, henholdsvis 10, 20 og 30 grader, ut fra fikseringspunktet og ved to forskjellige frekvenser, 5 og 10 Hz. I følge Hyvärinen tillater dette oppsettet at man kan foreta en sammenligning mellom den friske halvdelen og den skadde halvdelen av synsfeltet. Funksjonen til det blinde området uttrykkes i prosent av følsomheten til den normale halvdelen. Hos to personer var følsomheten i det hemianopiske området ca 10% av det normale området før treningen startet. Etter ett år med stimulering var følsomhetsverdiene symmetriske i alle meridianer. Hyvärinen fortalte at det var registrert funksjonsbedring etter trening i det hemianopiske feltet 6-18 år etter at skaden inntrådte. Hun mente derfor at personer med synsfeltutfall som skyldes skader i den bakre delen av synsbanene, og spesielt de som oppfatter bevegelse i det blinde området, må tilbys muligheten til synstrening, gjerne av typen selvtrening som kan utføres hjemme av den enkelte. Veteranene og foredragsholderne Lea Hyvärinen, August Colenbrander og Eleanor E. Faye for å bli brukt. I den tredje verden er det mangel både å på utstyr og kompetanse, og andelen av ukorrigerte refraksjonsfeil er antagelig stor. Når WHO i tillegg innlemmer refraksjonsfeil som en av årsakene til blindhet, vil et rimelig og enkelt instrument for subjektiv måling av refraksjonen være av stor betydning. Utgangspunktet for Woo er et fokuserbart 2,4x brillemontert galileisk teleskop modifisert med en spalte som kan roteres 360 grader og åpnes og lukkes. Lengden på kikkerten og posisjonen til den stenopeiske spalten blir justert av undersøkeren mens klienten ser mot en prøvetavle på 3 meters avstand. I følge Woo kan man på denne måten avlese både sfære, sylinder og akseretning. Woo hadde gjennomført tre klinisk tester på totalt 120 pasienter, hvor han sammenlignet resultatene fra kikkertrefraksjonene med vanlige subjektive refraksjoner. I følge Woo var det små forskjeller på resultatene med de to metodene, og han konkluderte derfor med at det modifiserte teleskopet kan betraktes som et portabelt optisk instrument, som kan brukes til subjektiv måling av refraksjonsfeil. Målinger i synsfeltets blinde del Den velkjente finske øyelegen Lea Hyvärinen presenterte i denne sekvensen en undersøkelse hvor bruk av lumi- Kontrast og kontrasttester Grand old lady innen synsrehabilitering, Eleanor E. Faye fra Lighthouse International i New York hadde i denne sesjonen et innlegg om kontrast og kontrasttester. Faye bemerket at fremdeles evalueres det funksjonelle synet i stor grad som om det utelukkende er en funksjon av visus. Bruk av høykontrast enkeltbokstaver på en tavle kan i følge Faye ikke brukes for å definere en persons maksimale lesemuligheter eller andre oppgaver i dagliglivet som krever adekvat kontrast. Måling av kontrastfølsomhet gir et mer nøyaktig bilde av retinal følsomhet, noe som blant annet inkluderer retinas evne til å lese sammenhengende tekst ved hjelp av forstørrelse. Andre forhold ved kontrastfølsomhet som Faye kom inn på, var: kontrastfølsomhet kan forutsi det beste øyet uavhengig av visus dersom binokulær kontrastfølsomhet er bedre enn monokulær har man en indikasjon på at binokulære optiske hjelpemidler bør velges lav kontrastfølsomhet kan indikere behov for mobilitetstrening moderat nedsatt kontrastsyn kan indikere behov for økt forstørring, økt belysning og/eller kontrast. Testene hun hadde sammenliknet var Pelli-Robson kontrasttest med en ny bokstav-kontrasttavle fra Lighthouse kalt Mars. Faye mente at den sistnevnte tavla var enklere i bruk blant annet på grunn av et mer hendig format, men var ellers ikke så opptatt av hvilken test som eventuelt brukes. Det hun var opptatt av, er at kontrastfølsomhet faktisk blir vurdert i forhold til synshemmede. Hun mener at det ikke er en sterk korrelasjon mellom visus og kontrast, og personlig stoler hun mer på kontrastresultatet enn synsskarphet når valg og løsninger skal vurderes. Faye innehar svært mye klinisk erfaring og ut i fra denne mente hun at mange som er synshemmet på grunn av glaukom, kan ha god visus men dårlig kontrastfølsomhet. Disse trenger hjel- 12 Optikeren 5/2005

Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene

Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene Nr 1 februar 2006 Tidsskrift for norsk optometri Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene Optometriutdanning Europeisk utdanning harmoniseres Studenter i praksis INNHOLD FEBRUAR 2006

Detaljer

Nr 4 juni 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Drømmen om et brillefritt liv

Nr 4 juni 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Drømmen om et brillefritt liv Nr 4 juni 2009 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Drømmen om et brillefritt liv Klart syn på alle avstander Varilux, det ledende progressive glasset på markedet siden 1959. Over 400 millioner

Detaljer

Optikere har høy tillit

Optikere har høy tillit Nr 5 august 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Optikere har høy tillit Essilor går motstrøms En paraply to kjeder Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført

Detaljer

Nr 6 oktober 2005. Tidsskrift for norsk optometri

Nr 6 oktober 2005. Tidsskrift for norsk optometri Nr 6 oktober 2005 Tidsskrift for norsk optometri INNHOLD OKTOBER 2005 Leder 4 Aktivitetskalender 5 Europeisk utdanning harmoniseres 6 Tyskland: Kompetansebasert utdanning 8 Holland: Problembasert undervisning

Detaljer

Profil: Gunnar Tveten

Profil: Gunnar Tveten Nr 2 mars 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Profil: Gunnar Tveten Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Det nye individuelle brilleglasset: Varilux Physio f-360 Se bedre, se enklere

Detaljer

Kontaktlinser og fremre segment nordisk konferanse

Kontaktlinser og fremre segment nordisk konferanse Nr 1 februar 2007 Tidsskrift for norsk optometri Kontaktlinser og fremre segment nordisk konferanse Invitasjon landsmøte 2007 Se midtsidene! Innhold februar 2007 Nyheter Refraktive kirurgi live for første

Detaljer

Nr 7 desember 2006. Tidsskrift for norsk optometri

Nr 7 desember 2006. Tidsskrift for norsk optometri Nr 7 desember 2006 Tidsskrift for norsk optometri Innhold desember 2006 Nyheter Mange ga en synsprøve... 6 Synsprøvehonoraret øker fortsatt... 6 Reklamasjonsfrist 2 eller 5 år... 7 Plane kontaktlinser

Detaljer

Fra nord til syd i vitenskapens navn

Fra nord til syd i vitenskapens navn Nr 6 oktober 2006 Tidsskrift for norsk optometri Fra nord til syd i vitenskapens navn INNHOLD OKTOBER 2006 Leder: Vi er alle kontaktlinsespesialister Men hvor er SPESIALISTENE? 4 Fra nord til syd i vitenskapens

Detaljer

Nr 4 juni 2010. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Profil: Egil B. Stensholt. Tema: Trafikk og syn

Nr 4 juni 2010. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Profil: Egil B. Stensholt. Tema: Trafikk og syn Nr 4 juni 2010 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Profil: Egil B. Stensholt Tema: Trafikk og syn Nå også for deg med skjeve hornhinner LACREON TM -teknologi for fuktighet som aldri tar slutt

Detaljer

7 / 04. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI SILMO. God Jul. Optikeren 07 / 04 1

7 / 04. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI SILMO. God Jul. Optikeren 07 / 04 1 7 / 04 Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI SILMO God Jul Optikeren 07 / 04 1 VARILUX ELLIPSE HVORFOR VELGE SMALE BRILLER OG BREDT SYNSFELT PÅ ALLE AVSTANDER? VARILUX ELLIPSE PROGRESSIVE BRILLEGLASS

Detaljer

Nr 7 desember 2005. Tidsskrift for norsk optometri. Trender på Silmo Forskere fra HiBu i Las Vegas Optikk og tango i Nittedal

Nr 7 desember 2005. Tidsskrift for norsk optometri. Trender på Silmo Forskere fra HiBu i Las Vegas Optikk og tango i Nittedal Nr 7 desember 2005 Tidsskrift for norsk optometri Trender på Silmo Forskere fra HiBu i Las Vegas Optikk og tango i Nittedal INNHOLD DESEMBER 2005 Leder: Strategier av hvem? For Hvem? Har du tenkt på det?

Detaljer

Nr 2 mars 2007. Tidsskrift for norsk optometri. De svenske synshemmedes tilbud. Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene

Nr 2 mars 2007. Tidsskrift for norsk optometri. De svenske synshemmedes tilbud. Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Nr 2 mars 2007 Tidsskrift for norsk optometri De svenske synshemmedes tilbud Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Innhold mars 2007 Nyheter Hva tjener en optiker?... 4 Reklamasjonsfrist - igjen...

Detaljer

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul Nr 7 desember 2007 Tidsskrift for norsk optometri God Jul Innhold desember 2007 Nyheter Alcon tenker fag!... 6 Optikeren som referee... 8 NOFs styre svært positive... 8 Vitenskapelig redaktør: Anneli

Detaljer

Nr 4 juni 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Globalisering

Nr 4 juni 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Globalisering Nr 4 juni 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Tema: Globalisering NYE AIR OPTIX TM NIGHT & DAY 97% opplever nye AIR OPTIX NIGHT & DAY som behagelige allerede ved tilpasningen *. NYE AIR

Detaljer

Invitasjon landsmøte 2008

Invitasjon landsmøte 2008 Nr 1 februar 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Invitasjon landsmøte 2008 Se midtsidene! Innhold februar 2008 Nyheter Optikernes rolle i folkehelsa... 6 Optometry Giving Sight på landsmøtet...

Detaljer

Nr 6 oktober 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS. Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder

Nr 6 oktober 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS. Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder Nr 6 oktober 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført en 48-hour-no-excuse-deadline.

Detaljer

SJOVS: Første fagfellevurderte artikkel. Bilag: Invitasjon til landsmøte og fagkonferanse. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS

SJOVS: Første fagfellevurderte artikkel. Bilag: Invitasjon til landsmøte og fagkonferanse. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS Nr 1 februar 2009 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS SJOVS: Første fagfellevurderte artikkel Bilag: Invitasjon til landsmøte og fagkonferanse Oppdag den toriske linsen som beveger

Detaljer

Nr 5 august 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig

Nr 5 august 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig Nr 5 august 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig CV / HW / AIRN / PA / 120222 / NO Det er overraskende mange som

Detaljer

Nr 2 mars 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Sølv til Krogh Optikk Internasjonal optometri

Nr 2 mars 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Sølv til Krogh Optikk Internasjonal optometri Nr 2 mars 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Sølv til Krogh Optikk Internasjonal optometri Økt lønnsomhet Egen nettbutikk Stor valgfrihet Nordisk samarbeid À la carte

Detaljer

4 / 04. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI. Diagnostiske øyedråper. Profil: Stein Bruun. Optikeren 4 / 04 1

4 / 04. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI. Diagnostiske øyedråper. Profil: Stein Bruun. Optikeren 4 / 04 1 4 / 04 Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI Diagnostiske øyedråper Profil: Stein Bruun Optikeren 4 / 04 1 Innhold juni 2004 4 Leder Av Tone Garaas 6 Profil: Stein Bruun (- Inger) Bruk av diagnostiske

Detaljer

Profil: Sven Hauge Han har en visjon

Profil: Sven Hauge Han har en visjon Nr 5 august 2006 Tidsskrift for norsk optometri Profil: Sven Hauge Han har en visjon INNHOLD AUGUST 2006 Leder: Ytringsfrihet i Optikeren? 4 Profil: Sven Hauge Han har en visjon 6 Mye nytt fra Kongsberg

Detaljer

Nr 2 mars 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Optiker med doktorgrad om diabetes og syn

Nr 2 mars 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Optiker med doktorgrad om diabetes og syn Nr 2 mars 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Optiker med doktorgrad om diabetes og syn Sjekkliste for økt lønnsomhet i butikken Vil du ha...... stor valgfrihet... frihet

Detaljer

NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.

NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren. Nr 1 februar 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring CV/DD/DACP/PA/20100810/SE Tilby kundene dine vår mest

Detaljer

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge Nr 5 august 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Synsforskning i Norge Innhold august 2011 Nyheter Stor internasjonal fargesynskonferanse i Norge ICVS 2011... 6 Øvelse

Detaljer

Nr 7 desember 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Arbeidsplass og syn Profil: Tone Walberg. God Jul

Nr 7 desember 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Arbeidsplass og syn Profil: Tone Walberg. God Jul Nr 7 desember 2009 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Tema: Arbeidsplass og syn Profil: Tone Walberg God Jul NOA_178x257 (satsflate) 03-11-09 09:30 Side 1 Skandinavisk lagånd For deg som vil

Detaljer

Nr 4 juni 2006. Tidsskrift for norsk optometri. Tryggere praksis med gode rutiner

Nr 4 juni 2006. Tidsskrift for norsk optometri. Tryggere praksis med gode rutiner Nr 4 juni 2006 Tidsskrift for norsk optometri Tryggere praksis med gode rutiner INNHOLD JUNI 2006 Leder: Hva er grunnlaget for god kvalitet? 4 Tryggere praksis med gode rutiner 6 Oppgaver og mål 7 Viktige

Detaljer

Bilder fra norsk optometri

Bilder fra norsk optometri Nr 4 juni 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Bilder fra norsk optometri Utdeling av priser og vitnemål på HiBu ANNONSE Komfort og blunkeaktivert fuktighetsteknologi

Detaljer

Landsmøte og fagkonferanse

Landsmøte og fagkonferanse Nr 3 mai 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Landsmøte og fagkonferanse - Fagtema: Netthinneløsning ANNONSE Komfort og blunkeaktivert fuktighetsteknologi DAILIES AquaComfort

Detaljer

Nr 6 oktober 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Minitema: Fag- og bransjestatistikk

Nr 6 oktober 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Minitema: Fag- og bransjestatistikk Nr 6 oktober 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Minitema: Fag- og bransjestatistikk OPPLAGTE ØYNE Våre produkter fukter tørre og irriterte øyne og gjør dem opplagte

Detaljer

Nr 1 februar 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Tema: Leverandørleddet

Nr 1 februar 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Tema: Leverandørleddet Nr 1 februar 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Tema: Leverandørleddet CV/GE/FOTO/AIRT/PA/121119/NO DE ASTIGMATISKE KUNDENE DINE VET KANSKJE IKKE HVA ASTIGMATISME ER.

Detaljer