Regionplan Agder RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd."

Transkript

1 Regionplan Agder RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

2 SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE NÆRINGSVERKSEMD I. Satsingsområde: Attraktivitet Infrastruktur Næringsutvikling Interkommunalt samarbeid

3 Aktivitet - fokusområde Interkommunalt samarbeid Reiseliv, Helse, IKT, Areal ( og næring ) Strukturering av arenaer / eigar- prosjektstyring Infrastruktur RV 9!!!, IP, DDA Næring Kompetanse

4 Regionplan forankring Med i faggrupper - repr. Samordna høyringsuttaler / innspel Stort tilslutnad politisk / administrativt Bakteppe for eigen regionutviklingsplan for Setesdal Regionanalyse AAFK/AF Konkretisert partnarskapsdokument Via RUP?

5 Aktivitet - fokusområde Interkommunalt samarbeid Reiseliv, Helse, IKT, Areal ( og næring ) Strukturering av arenaer / eigar- prosjektstyring Infrastruktur RV 9!!!, IP, DDA Næring Kompetanse

6 Eit strategisk kart for det regionale samarbeidet i Setesdal: Kor hen vil vi? Kva for veger skal vi velje? Kva skal vi gjere for å kome dit?

7 Setesdal ein attraktiv region Målbilde 2020 Positiv folketalsutvikling. Livskraftig region. Sams identitet. Positivt omdøme - entreprenørskap, tradisjon og grøne verdiar. Eit aktivum i utviklinga av landsdelen. Attraktiv arbeidsmarknad.

8 Attraktivitet strategiar Folketalsauke og rekruttering Identitets- og omdømebygging Mobilisering av innbyggjarar og hyttefolk Bulyst Synleg i samfunnsdebatten

9 Moderne infrastruktur Målbilde 2020 Auka tilgjenge og mobilitet. Ein sams bu-, arbeids- og servicemarknad. Tiltrekkjande reisemål. Balansert utvikling i heile dalen. Breiband og god mobildekning for alle. Brukar teknologi for å skape vekst og livskvalitet.

10 Eit dynamisk og lønsamt næringsliv Målbilde 2020 Lokal verdiskaping basert på lokale føremonar og ressursar. Vekst og nyskaping innanfor tradisjonelle og nye næringar. Eit godt handels-, rekreasjons- og servicetilbod. Sterk lokal forankring kombinert med eksterne nettverk.

11 Gode kommunale tenester Målbilde 2020 Føreseielege og tilgjengelege tenester med høg kvalitet. God utnytting av kompetanse. Gode, felles fagmiljø. Attraktiv arbeidsgjevar. Semje om fordelinga av funksjonane.

12 Interkommunalt samarbeid strategiar Samordna tenesteproduksjon Brukarorientering Aktiv bruk av IKT Lærelyst og kompetanse Trygt, kompetent og nært helsetilbod Attraktiv arbeidsgjevar

13 Handlingsprogram 2011 tiltak Attraktivitet Rekrutteringsplan Infrastruktur Ny setesdalspakke RV9 Fagmiljø arealplanlegging Næringsutvikling Nettverk og møteplassar FOU immobile ressursar Reiselivssatsing Bioenergi Synleggjere næringsapparatet Interkommunalt samarbeid Arbeidsformar IKS komm. IKT-samarbeid Etter- og vidareutdanning Helsereforma Utdanning og rekruttering helse Felles arbeidsgjevarpolitikk

14 2010 Setesdal Regionråd syner til drøfting og ber Aust-Agder Fylkeskommune fokusere desse utviklingsprosjekt hjå oss gjennom løyvingar / kompetanse eller andre ressursar for aktiv oppfølging: Riksveg 9 konseptutvikling samla restutbygging. Fleirbruksplan for Otra Fylkesdelplan j.f. Vassdirektivet Visit Setesdal fellestiltak Regionale næringsutviklings- / kompetansetiltak / bransjeprosjekt og liknande i regi av regionrådet og lokalt tiltaksapparat/ Setesdal næringshage Regionalt profilerings / tilflyttingsprosjekt Rekruttering - kompetanseprogram landbruk mat Kulturbasert stad- og næringsutviklingsprosjekt med regional/nasjonal karakter Synleggjering / omdømebygging/ attraksjonskraft FOU inn i utvale bransjar t.d. reiseliv Desentralisert utdanning

15 Handlingsprogram for Setesdal Regionråd 2011 I høve til Regional utviklingsplan for Setesdal vil regionrådet prioritere følgjande tiltak i 2011: Satsingsområde Attraktivitet Strategi Tiltak Ansvar Ref. utv.pl. Folketalsvekst og rekruttering Utarbeide rekrutteringsplan. Komm., SR Ref. Agder 2020 Infrastruktur Nærings- utvikling Interkommunalt samarbeid RV9 vert bygd ferdig Utarbeide og vedtake ei ny setesdalspakke. SR, rv , 4.2 gruppa ++ Berekraftig arealforvaltning Sikre eit sterkt fagmiljø innan arealplanlegging. Rådm, SR Vidareutvikle regionale nettverk og møteplassar for 1. linje, SR , 3.4 Kunnskapsbasert vekst og næringslivet. nyskapning Gjennomføre eit FOU-prosjekt innan immobile ressursar, Dest. H, innovasjon og verdiskaping i landbruk og reiseliv. komm., SR Vidareutvikle ei sams og koordinert reiselivssatsing. Dest. H, SR Utnytte lokale føremonar Arbeide aktivt for at regionen vert eit føredøme i satsing på Bygl.komm., bioenergi. SR Koordinert og profesjonelt Få fram korleis næringslivet kan bruke næringsapparatet og SR næringsapparat offentlege satsingar. Samordna tenesteproduksjon Utvikle rasjonelle arbeids-, samhandlings- og møteformar Rådm mellom kommunane og interkomm. samarbeid. Aktiv bruk av IKT Etablere eit formelt IKT-samarbeid. IKT prosj Lærelyst og kompetanse Utvikle eit godt tilbod innan etter- og vidareutdanning. SVG, SR, UiA , 3.1 Møte helsereforma på ein aktiv måte, mellom anna gjennom Helseprosj, Trygt, kompetent og nært ei vidareføring av prosjekt som er sette i gang. EU, EN helsetilbod Attraktiv arbeidsgjevar Vere førebudd på eldrebølgja gjennom eit godt utdanningstilbod og aktiv rekruttering innan helserelaterte yrke. Etablere ein sams arbeidsgjevarpolitikk og samarbeide om å rekruttere, utvikle og halde på dugande tilsette. Kompetanse på veien SR, Rådm

16 Kva / korleis sikre vidare forankring? Fange opp fellesnemnarane og prioritere nokre omforeint viktige satsingar Ta innspela på alvor som konstruktive framlegg sett frå regionane Løfte fram ulikskap for å fremje heilskap og mangfald Hente prosjekt og satsingar frå regionale utviklingsplaner? Sikre at heile landsdelen blir sett og at det blir ein dynamikk utfyllande Ressursdisponeringar som ikkje berre forserar drenering av kompetansearbeidsplassar og sentralisering av funksjonar frå distrikt til kyst! Forpliktande avtale regionvis dialog / tilbakemelding

17

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark VEDLEGG 2 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2014 ************** Rektors framlegg til rullert plan 28.11.11 2 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 Utkast Planprogram Innhold Forord... 3 1 Planprogram... 4 2 Bakgrunn for kommunedelplanen... 4 3 Føringar og referansar for planarbeidet... 4 3.1 Nasjonale

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer