Sykehuset i Vestfold Industrialisering av byggeprosessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset i Vestfold Industrialisering av byggeprosessen"

Transkript

1 Sykehuset i Vestfold Industrialisering av byggeprosessen Fagdag, Lean Construction Norge Inge Aarseth Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold HF / Helse Sør-Øst RHF

2 Agenda 1 - Bakgrunn og BIM-strategi 2 - Standardisering og industriell byggproduksjon 3 - SiVs prosjektportefølje og Parkeringshus med helikopterplass 4 - Tønsbergprosjektet: SiVs gjennomføringsprosjekt på industriell byggproduksjon 5 - Utfordringer - Industriell byggproduksjon 6 - Utfordring til byggebransjen

3 1 Bakgrunn og BIMstrategi

4 Sykehuset i Vestfold HF : Sykehusutbygging siden 1990 Sykehuset i Vestfold: Begrenset byggeareal oppdeling i flere byggetrinn (1-7). Mange byggefeil underveis i prosessen. Byggherreorganisasjon med erfaring fra flere bransjer og som søker idéer fra andre bransjer. Nåværende sykehusledelse - ønsker innovasjon. OTP 7.Btr 2007 : Fokus på industrialisering og BIM Helse Sør-Øst: 2-3 MRD i investeringer på bygg pr år BIM-strategi 2011: Industrialisering HSØ ser på SIV som en testbase for ny byggmetodikk Ikke vist

5 Sykehusbygg et strategisk perspektiv Sykehusbygg er en av flere brikker i et helsetjenestesystem, hvor den overordnede hensikten er å forbedre helsetilstanden i befolkningen. Helsetjenesten: Sykehusbygg er et strategisk virkemiddel for ytelse av helsetjenester. Kjernevirksomheten gir premissene for bygging og forvaltning av sykehusbygg Kapasitet i helsetjenesten Sykehusbygg Behov for helsetjenester

6 Byggebransjens utfordringsbilde Kilde:

7 Prioriteringstrekanten i prosjektstyring Tid Kostnad Kvalitet

8 Prioriteringstrekanten i prosjektstyring Tid Kostnad Kvalitet Insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results. Rita Mae Brown / Einstein

9 Hva er BIM? (BygningsInformasjonsModellering) BIM er 3D-modellering av bygget. 3D-modelleringen av huset bygges opp av ulike objekter (tilsvarende legoklosser), der hvert enkelt objekt beskrives med egenskaper og relasjoner til andre objekter. Forskjell på 2D, 3D og BIM

10 Hvordan bidrar åpenbim til å nå de overordnede målene i byggeprosjektene. BIM 3D-visualisering Bedre og mer funksjonelle bygg Reguleringsprosess BIM BIM Simuleringer Bedre prosjekteringsunderlag Industrialisering av byggeprosessen Bedre kvalitet Færre feil og endringer under byggeprosessen Lavere byggekostnader Raskere byggeprosesser BIM Livssykluskostnader (LCC) FDVU-dokumentasjon Mer effektiv forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling av byggene

11 HSØ: Hvorfor etablere en åpenbim-strategi? Gi organisasjonen en tydelig retning. Sikre et tilstrekkelig fokus fra både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. Fokus på hensikter framfor på teknikaliteter. Gi tydelige signaler til BA-næringen om i hvilken retning Helse Sør-Øst RHF vil gå.

12 åpenbim-strategi: Forbedret prosjektledelse Framdriften i prosjekteringsfasen: 4D BIM gir bedre kontroll med framdriften i prosjektene Bedre prosjektledelse i alle faser: 5D-BIM hvor 3D-modellen kan utnyttes til framdrifts- og kostnadsoppfølging. 3D-BIM Framdrift 4D-MODELL Kostnader 5D-MODELL

13 BIM-strategi: Fra «vugge til grav» tankegang

14 Utviklingen innen byggebransjen For 60 år siden var det vanlig å bygge kjøkkenet fra «grunnen av». I dag er 3D-kjøkkenplanlegger vanlig i bruk, hvor modellen/ delelisten går direkte inn i produksjonslinjen til produsenten. Kilde : Hvorfor har ikke denne utviklingen skjedd med resterende bygningskomponenter i større grad enn vi kan se?

15 2 Standardisering og industriell byggproduksjon

16 Sammenheng mellom standardisering og industrialisering Vi trenger funksjonell- og teknisk standardisering for å utnytte industriell byggproduksjon fullt ut. Eksempel på standardisering av etasjeplaner på konsept btr. 7.1 SiV (8 bad x 3 fløyer x 7 etasjer = 168 like bad)

17 åpenbim en forutsetning for industrialisert byggproduksjon? åpenbim gir kontroll på grensesnitt og toleransegrenser - mellom moduler. åpenbim? Industrialisert byggproduksjon *HSØ har etablert egen BIM-strategi:

18 Industriell produksjon historisk perspektiv Liberty ships (2. verdenskrig): Produsert 2710 stk Lengde: 135 m, bredde: 17,3m, Depl.: tonn, Kilde: Wikipedia Produksjonstid: Startet på 230 dager -> gj.snitt 42 dager -> 10 dager -> Rekord på sjøsetting: 4 dager 15,5 timer Produksjonsmetode: Samlebånd basert på prefabrikerte seksjoner

19 3 SiVs prosjektportefølje og Parkeringshus med helikopterplass

20 Totalt nye prosjekter: 1,5 2 MRD Innføring av BIM i våre prosjekter - porteføljetankegang BIM (inkl tid og kost 5D) og industriell byggproduksjon Tønsberg prosjektet (inkl 7.btr og PFA) BIM (inkl 4D) og industriell byggproduksjon Nordre Vestfold DPS - Linde Parkeringshus med helikopterplass 3D-modellering i åpenbim av eksisterende bebyggelse, ca 140 m2 BIM (inkl 4D) Alderspsykiatri Granli (på vent) Rusbehandling - Skjerve BIM-SiV prosjektet

21 Parkeringshus med helikopterplass - SiVs pilot på industriell byggproduksjon H Nytt P-hus med helikopterplass Eksisterende helikopterplass

22 BIM og Industriell byggproduksjon - Nytt parkeringshus med helikopterplass Den tradisjonelle norske byggebransjen har liten kompetanse på industriell byggproduksjon. SiV innhentet kompetanse fra Olje- og gassindustrien for å hjelpe våre byggrådgivere til å skrive kravspesifikasjon på Parkeringshuset - tilpasset våre målsettinger. SiVs målsettinger er vist i dokumentet Nytt parkeringshus med helikopterplass, Konseptbeskrivelse - BIM og Industrialisert byggproduksjon P-hus, link:

23 Flytskjema - modulbygging Konsept Fase Kontraktsinn gåelse Detalj Engineering Fabrikasjon Sammenstilling/ Testing SiV kontroll SiV kontroll Engineering L0 L1 L2 L3 L4(as built) Innkjøp Forespørsler Innkjøpsordre kritisk utstyr 1ste L.info Frosset L.info Fabrikkferdig (Ex. Works) Prefabrikasjon/ Sammenstilling Start prefab. Bulk Start prefab. Utstyr Start Start E/I/T+ Test/MC Mekanisk Installasjon Levering bulk Levering utstyr Start Dette flytskjemaet er utarbeidet av Rambøll O&G og tilpasset ifht SiV. Konstruksjon Start Grunnarbeider Start Konstruksjon sammenstilling Løfting Start Start Ferdigstil lelse Igangkjøring sammenstilling

24 Parkeringshuset Vesentlige moduler Prefabrikerte betongelementer Hulldekker, vegger, trapper, etc. Erfaring: Ferdigstilt på hovedleveransen del 1 Heismoduler Målsetting: Modul som inneholder komplett heis med sjakt, ferdigstilt på 1 uke. Erfaring: NEAPO i Finland kunne levere, det ble imidlertid litt for dyrt - pga flere forhold. Elektrisk container modul Inneholder tavler, paneler, etc. Erfaring: Klar til akseptansetest Skumanlegg container Innholder alle komponenter for skumslokking, ekskl selve sprinklerne og distribusjonsrørene. Erfaring: Snart ferdigstilt Foto:NEAPO Oy

25 Parkeringshus Industriell byggproduksjon BIM (3D-Modell, egenskapsinformasjon (Prinsipp) og FDV-dokumentasjon) Planlegging Heislev Ledetid Heis På byggeplass Utenfor byggeplass Planlegging Totalentreprenør Bygg Brann VVS Elektro Planlegging HelikopterUTS Ledetid Ledetid Innkjøp Ledetid Betong-prefab Skumanlegg - container EL - container Logistikk og monteringsplanlegging Produksjon Grunnarbeider Sammenstilling Betong Testing Påstøp Heiser EL anl. /Lys Skumanl. Fasade Transport Transp.Kor r. Tid Montering

26 Erfaringer: P-hus med helikopterplass P-hus ca 7000 m2, inkl helikopterplassen. Målsettinger: Tidsplan : Totalt 4 uker: 3 uker til stabling, pluss 1 uke påstøp og ferdigstillelse. (Inkluderer ikke grunnarbeider). Erfaring: Entreprenør klarer uker, uten heismontasjen. + 2 ekstra uker til heissjakt. Skanska er valgt som entreprenør, og er snart ferdig med første leveranse: Helikopterlanding innen oktober 2013.

27 Målsettinger - industrialisert byggproduksjon Hva ønsker SiV å få testet ut: Tverrfaglig modultenkning allerede ved etablering av 3D-BIM. Modularisering av bygget i moduler, produsert utenfor byggeplass. Bruk av avansert bygglogistikk, hvor RFID-brikker er festet på modulene og koblet mot BIM. Når modulene ankommer byggeplass skal det være svært enkelt å vite hvor den skal plasseres. Ingen mellomlagring på byggeplass, «Just in Time»-prinsippet. Bruk av toleransegrenser i BIM en. Klare krav til FDV-dokumentasjon på IFC-formatet. Lave LCC-kostnader.

28 Målsettinger - industrialisert byggproduksjon Hvordan teste dette ut: Pri. 1: Utfordre ved å sette tidsbegrensning på monteringstiden. Dette er et av de viktigste elementene for å fremme innovasjonen og utfordrer partene. Gjennomføre Mulighetsstudie (se utenfor Norge og egen bransje) - mht hva som er mulig å oppnå. Kreve at alt skal skje i åpenbim!!! (Se ) Utfordre ved å sette krav til andel av bygget (moduler) produsert utenfor byggeplass. Testing av moduler hos produsent - før leveranse. Simulere 4D-BIMen med ulike scenarier - i god tid før oppstart bygging. Simuleringer i BIMen for å oppnå lavest mulig LCC.

29 Avansert bygglogistikk - en viktig del av det å utnytte industriell byggproduksjon 4D-BIM: -Fremdriftsplan -Monteringstid Entreprenør: -Velge fysisk produkt -Ledetid Som bygget Leverandør: -Fysisk produkt -RFID-tag (Ordinær strekkode + unikt løpenr) -Leveringstid 3D-BIM: -Virtuell plassering av objekt -GUID -Etter hvert: RFID-kode Transport Byggeplass: -Kobling mellom fysisk mottatte produkt og 3D-BIM ved hjelp av RFID-tag -Sjekk av leveringstid -Montasje

30 Hva betyr dette i praksis? - Bedre kontroll med fremdrift. - Bedre kontroll med logistikken inn til og på byggeplass, planlegge etter «flaskehalser» - Legger til rette for Just in Time -leveranser. Dette gir reduksjon av Varer i Arbeid / kapitalbinding - Mulighet for å optimalisere ressursbruken - RFID-merking kan brukes både ifbm bygglogistikk og videre i driftsfasen (enkel tilgang til FDV-dokumentasjon/opplysninger) For å oppnå disse effektene forutsettes det industriell byggproduksjon med stor bruk av prefabrikerte moduler. (Vanskelig å RFID-tagge et malingen på en vegg) Kort oppsummert: - Når varen/modulen kommer på bilen, kan du svært enkelt finne ut hvor den skal monteres!

31 4D-BIM og industriell byggproduksjon Hvordan sikre at målene nås? 4D-åpenBIM gir oversikt og kontroll 4D-fremdriftsplanlegging Kobling av fremdriftsplan og objektene/modulene i bygget Planlagt fremdrift vs reell fremdrift_ kl Fremdriftsoppfølgning Kan kjøre direkte sammenligninger mellom hvor prosjektet er og hvor det skulle ha vært ihht plan (baseline).

32 4 Tønsbergprosjektet - SiVs gjennomføringsprosjekt på industriell byggproduksjon

33 Tønsberg prosjektet - - SiVs gjennomføringsprosjekt på industrialisert byggproduksjon

34 Tønsberg prosjektet - - SiVs gjennomføringsprosjekt på industrialisert byggproduksjon Helse Sør-Øst ser på Tønsberg prosjektet som et testcase for etablering av ny byggmetodikk i HSØ (HSØ Styresak nov.2012). Prosjekt til ca 2 MRD, inneholder 7. byggetrinn og nye bygg for psykiatrien Konseptfasearbeidet startet opp, fokus og målsettinger i konseptfasen: åpenbim (4D og 5D) Standardisering (funksjonell og teknisk) Industrialisert byggproduksjon (laget utkast til egen veileder). Bygge 50% raskere (fra etablerte konstruksjoner i grunn) 90% av bygget skal bygges som moduler utenfor byggeplass (fra etablerte konstruksjoner i grunn) Komplett FDVU-dokumentasjon i åpenbim Tidsplan inkl planlegging (pga må bygge i etapper: rive bygge/flytte/rive-bygge)

35 Byggmetodikk / industriell byggproduksjon Plassbygd (Tradisjonell byggmetodikk) «Flatpakket» Separate moduler som settes sammen på byggeplass: - Bygningskonstruksjon - Innvendige moduler - Tekniske system moduler - Komplette enkeltrom (eks bad) (F.eks. yttervegg-moduler, innervegg-moduler, ventilasjons-aggregat modul). Store rommoduler Container prinsippet, hvor komplette store rommoduler stables ved siden av / og over hverandre.

36 Fleksibilitet / Generalitet Ulike vurderinger og avklaringer som skal gjøres: Grad av modulbyging vs behov for fleksibilitet ved senere ombygging Fleksibilitet innenfor definerte separate områder, eks.: Sengerom/ Mindre kompliserte US-rom/ Kontor Radiologi/ Billeddannende Tekniske areal Grad av modulbygging vs eksisterende bebyggelse, eks: Etasjehøyder

37 Tønsbergprosjektet SiV er en byggherre som ønsker å påvirke bransjen til å bygge mer effektivt, og ønsker å hente idéer fra andre bransjer. Tønsbergprosjektet er valgt som hoveddemoprosjekt for BA2015 (www.ba2015.no ) BIM av 2007-konseptet somatikk.

38 Utfordringer og arbeidsoppgaver Dataverktøy ulik grad av IFC integrering (åpenbim) Skape forståelse for modultankegangen hos ARK og Rix Gi klare retningslinjer ved å etablere veileder for industrialisering (under arbeid) Hvordan implementere modultankegang i tidlig-fase modeller: Overordnet modell Etablere typiske delmoduler («duplo-klosser») Detaljert modell ved bruk av moduler - i typiske eller kritiske områder Sammenheng med eksisterende bygg, lave brutto etasjehøyder Arealbetraktninger (B/N-faktor) vs Investeringskostnader / LCC Gjennomføre markedsundersøkelse hva finnes i markedet Logistikkundersøkelse begrensninger og muligheter

39 5 Utfordringer - Industriell byggproduksjon

40 Utfordringer industriell byggproduksjon Noen utfordringer Manglende kompetanse Byggherrer Rådgivere Entreprenører / UE Dataverktøy for bygg Ibruktagelse av åpne standarder Logistikkverktøy tilpasset BIM og påfølgende driftssituasjon BIM-FDV «Industriell funksjonalitet» BIM Bruk av åpne standarder Detaljeringsnivået for lavt Toleransegrenser Egenskapsinformasjon Generiske og spesifikke objekter Kobling mot andre byggsystemer Muligheter Andre bransjer: God kompetanse Maritim/Skipsverft, Olje & Gass Teknisk Industrien Bilindustri Andre bransjer: Andre løsninger Maritim/Skipsverft, Olje & Gass Teknisk Industri (SCM) Detalj-handel Sette krav til utvikling BIM Bransjen må gi tydelige signaler til programvareindustrien mht standardisering og funksjonalitet Ta ibruk IFC4 FMie Leverandører må lage spesifikke 3D åpenbim objekter

41 Utfordringer industriell byggproduksjon Noen utfordringer Kontrakter Kontraktsstruktur basert på NS Språk Markedet i Norge Få modulprodusenter Skjermet for internasjonal konkurranse gir liten utvikling. Fleksibiliteten hos leverandører Soliditeten Logistikk Unik Identifikasjon av produkter/moduler fra start til mål Logistikkjeden (samspill) Sammenheng mellom fremdrift og byggleveranse Leveringspresisjon Muligheter Kontraktsstruktur Hente standarder fra andre bransjer Utvikle nye mer tilpassede NS Utvikle markedet Krevende kunder utvikler markedet Spesialiserte leverandører som kan levere til det internasjonale markedet Logistikk RFID SCM i modulproduksjon Koble 4D mot logistikkverktøyet Incentiver for bedre leveringspresisjon (eks +/- X%)

42 Utfordringer industriell byggproduksjon Noen utfordringer Entreprenører/UE Tenker og planlegger tradisjonelt Fagvis oppdeling for lite tverrgående tenkning Leverandører/Produsenter Fragmentert Større grad av dele-leverandører enn system/modul-leverandører Vanskelig tilgjengelig FDVdokumentasjon, etablere standardisert egenskapsinformasjon Muligheter Entreprenører/UE Opplæringsprogram Premiere innovasjon blant entreprenørene / UE Leverandører/Produsenter Fokus på innovasjon Lage tverrgående caser Etablere standardisert egenskapsinformasjon

43 6 Utfordring til byggebransjen

44 Utfordring til byggebransjen Vi utfordrer bransjen til å tenke radikalt annerledes ifht bygging, og hente idéer fra andre bransjer som for eksempel skipsbygging, olje og gass, bilindustrien, og handel/logistikk. Vår opplevelse av rådgivningsfirmaene og entreprenørene er at det er til dels stor avstand mellom festtalene på hovedkontorene til virkeligheten i de lokale kontorene. Råd fra en krevende byggherre: Tørr å tenke radikalt nytt! Utfordre hverandre til å spørre hvordan kan vi gjøre dette billigere og bedre. Tenk tverrgående. Hvordan kan vi se flere fag i sammenheng og lage bedre løsninger totalt sett. Tenk transport og logistikk når moduler etableres. Hvordan utnytte containere best mulig? Søk informasjon og input utenfor deres egne kretser / bransje!! Søk informasjon i utlandet.

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon - tema // BIM/åpenBIM nytt fra HENT AS / oktober desember 2012// - solid, attraktiv og nyskapende BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning PROSJEKT NR. 15 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014 Fokus NR 2 P NOVEMBER P 2014 GS1 THE GLOBAL LANGUAGE OF BUSINESS Synlighet i verdikjeden Smartere listikk på byggeplasser RFID gir økt service større omsetning 16 RFID -løsninger for produksjon listikk

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER DENNE TEMAAVISEN EN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3D reservoarmodeller Legger grunnlaget for beslutninger i milliardklassen CARSTEN LØDDESØL, SNØHETTA Print i 3D Produser detaljerte modeller raskt og billig

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING!

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet.

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet. BIM-PROSJEKTERING - de ulike aktørenes oppfatning om effektiv gjennomføring. BIM-DESIGN - the various participants and their perception of efficient execution. June Carlsen Institutt for matematiske realfag

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet LEAN MANAGEMENT LEAN UTENFOR NÆRINGSLIVET: Kan revolusjonere offentlig drift Les mer side 18 KONTINUERLIG FORBEDRING BYGG OG ANLEGG: BIM gjør Lean enda bedre

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus.

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus. BuildingSMART: BIM i mindre byggefirmaer BuildingSMART: BIM in smaller building companies Øyvind Frislie Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2009 I Forord Gjennom studiet

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer