KÅRE VALEBROKK. side 12. side 02 side 18. Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring. Gir seg aldri uten kamp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KÅRE VALEBROKK. side 12. side 02 side 18. Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring. Gir seg aldri uten kamp"

Transkript

1 KÅRE VALEBROKK side 12 Gir seg aldri uten kamp Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring side 02 side 18 No

2 02 B-magasinet NR. 2 ÅRG Samler mennesker for å skape nye løsninger Skal verden bli et bedre sted, må flere se de mulighetene som ligger i samfunnets mange utfordringer. Det vil The Hub i Bergen bidra til. Vårt utgangspunkt er at i fremtiden vil ikke det offentlige klare å ta seg av alle de oppgavene vi i dag ser på som en selvfølge. GRÛNDER: Silje Grastveit er gründer og daglig leder av The Hub i Bergen. Foto: Torgeir Hågøy - The Hub er for gründere og virksomheter som ser på suksess som mer enn rask profitt og internasjonalt potensial. Det er et møtested og en inspirasjonskilde for mennesker og virksomheter som har ideer og løsninger som kan bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer, sier Silje Grastveit. Hun snakker om sosialt entreprenørskap, ideer og virksomheter som ligger i krysningspunktet mellom tradisjonell business og ideelle virksomheter. - Vårt utgangspunkt er at i fremtiden vil ikke det offentlige klare å ta seg av alle de oppgavene vi i dag ser på som selvfølgelige. Derfor trenger verden ideer som ser på samfunnsmessige utfordringer med nye øyne. Vi ønsker å stimulere, inspirere og bidra til at flere slike ideer får se dagens lys, og ikke minst til at ideene slår skikkelig igjennom, sier Grastveit. SOSIALT: Huben skal fungere som et sosialt møtested hvor mennesker med gode ideer kan møtes. Dette bildet er fra en Hub i London. Foto: Hub World Ny måte å tenke på Silje Grastveit er utdannet kaospilot fra Aarhus i Danmark og har jobbet flere år både i Aarhus, Chicago og Havanna. Da hun kom tilbake til Bergen oppdaget hun at det var noe som manglet, og etter et besøk i London fikk hun ideen om å etablere en Hub i hjembyen. - Da jeg jobbet i utlandet hadde jeg vært del av flere spennende miljøer hvor man ble oppmuntret til å leve ut sine ideer. Da jeg kom hjem opplevde jeg at det var vanskelig å få gjennomslag for ideer som var litt annerledes enn det vi vanligvis tenker på når vi tenker business. Mange måler fremdeles suksess i rask profitt, men det finnes mange glitrende ideer som bidrar til høy samfunns messig verdiskaping i et mer langsiktig perspektiv. Slike ideer trenger ofte litt modningstid. Her opplevde jeg at det var et hull i eksisterende støtteapparat, og det fantes få virkemidler for slike initiativer. Derfor fikk jeg lyst til å etablere et miljø som tok i mot mennesker med ideer og gode løsninger på flere av de største utfordringene vi har, sier Grastveit. Hun mener at det innenfor dette segmentet finnes mange private initiativ som har livets rett, men som sliter med å slå igjennom på egenhånd. - Vi ønsker derfor å være en møteplass, et arbeidsfellesskap, en inspirator og en støttespiller som gjør at gründerbedrifter får større gjennomslagskraft enn det de klarer alene, sier Grastveit. Åpent for alle I utgangspunktet fungerer The Hub som en medlemsklubb, og det er ingen andre krav til medlemmene annet enn at de støtter opp om visjonen til Huben, nemlig at de ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, både sosialt, økonomisk og miljømessig. - Vi vil gjerne ha alt fra gründere i en tidlig fase til konsernsjefer og veletablerte større sel skaper som medlemmer, sier Grastveit, og utdyper: - Vi ønsker å ha medlemmer fra så mange ulike bransjeretninger som mulig, da ulike perspektiver og kompetanse gir grobunn for innovasjon. The Hub Bergen er ennå ikke etablert i egne lokaler, men Grastveit har allerede fått mange med seg. I medlemsdatabasen er det gründere som jobber med løsninger innenfor emner som eldrebølgen, hjelp for å få innvandrere raskere i arbeid, økologisk butikk, IT-konsulenter og investorer. - Vi har allerede knyttet til oss mange spennende prosjekter med flere nye tilnærminger til velkjente problemstillinger, sier Grastveit. Målet hennes er at Huben skal være oppe og gå med egne lokaler i løpet av høsten 2010, og hun er nå på jakt etter passende lokaler i Bergen sentrum. Tilgang på kompetanse Som medlem betaler man en medlemsavgift som avhenger av hvor man er i utviklingsfasen, men også av hvor mye man ønsker å bruke Hubens lokaler. Man får da, i tillegg til kontorfasiliteter, tilgang på lokalt og globalt nettverk med spennende grundere, fagpersoner og investorer - Vi legger opp til at det skal være et rikt utvalg av kompetanse innenfor mange områder som er nyttige i en gründerfase. Vi vil også ha et vertskap i lokalene som knytter de enkelte medlemmene opp mot aktuelle miljøer og fagpersoner som kan ha nytte av hverandre. Målet er at miksen av ulike mennesker og kompetanse skal bli et inspirerende miljø hvor nye bærekraftige ideer kan blomstre opp, utvikle seg og realiseres, sier Grastveit.

3 04 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 2 innhold & LEDER ARBEIDSLIV Skaper ny møteplass KUNDECASE Bedre HMS med OPC-senter 5 BEeRENBERGere Om ny teknologi KRONIKK Sosiale medier TEKNOLOGI Nye bruksområder for habitat B-INTERVJUET Kåre Valebrokk ARBEIDSLIV Hvorfor har Tandberg landets mest fornøyde arbeidstakere? ARBEIDSLIV Ny modell for prosjektstyring Tjeneste i fokus Ringhorne for ExxonMobil utvikling Beerenberg samarbeider med Cal Dive B-SIDEN I fokus a n s v a r l i g u t g i v e r Beerenberg Corp. AS a d r e s s e Postboks 273 Slåtthaug 5851 Bergen t e l e f o n e-p o s t r e d a k t ø r Einar Sandal r e d a k s j o n Einar Sandal Roger Kjeilen Anne C. Olsen Torgeir Hågøy (Distinkt kommunikasjon) Bente Souter (Nor PR) Toralf Rutledal (Nor PR) Trond Albert Skjelbred (Nor PR) d e s i g n o g p r o d u k s j o n Nor PR Orangeriet AS f o r s i d e f o t o Fred Jonny t r y k k Grafisk Trykk AS Morten Walde FOTO: fred jonny Oljeprisfall fører til satsing på ny teknologi Oljebransjen er konservativ, og etterspørselen har som regel vært dynamoen for den teknologiske utviklingen. I perioder med stabilt høy oljepris har viljen til å prøve ny teknologi ofte vært liten. Offshore-teknologien de utenlandske oljeselskapene hadde med seg til Nordsjøen rundt 1970 tålte ikke naturkreftene særlig godt. De store funnene ble dessuten oppdaget på dypt vann. Etter at oljeprisen ble firedoblet i 1973 var det derfor lett å skaffe penger til utvikling av ny teknologi. Produksjonsplattformer i betong er et godt eksempel på en slik teknologisk nyvinning fra denne perioden. Prisøkningen i 1980 ble deretter en sovepute for vilje til nyskaping. Kjent teknologi ga tilfredsstillende avkastning. Etter oljeprisfallet i 1986 ble mange oljeutbygginger ulønnsomme, og oljebransjen fikk kniven på strupen. Dette skapte behov for ny teknologi som ga lavere investeringer og driftskostnader. Fjernstyrte undervannsinstallasjoner og produksjonsskip fikk sitt gjennombrudd i denne perioden. De store betongkolossene ble utkonkurrert. Oljeprisfallet i 1986 gjorde også at lønnsomheten i nye byggeprosjekter ble enda viktigere enn tidligere. Det oppstod behov for kostnadseffektive løsninger. Samarbeidsprosjektet Norsok (norsk sokkels konkurranseposisjon) ble etablert i 1993 for å styrke konkurransekraften i et internasjonalt perspektiv. Norsok fikk stor betydning for den videre utvikling av norsk offshoreindustri, og var en sentral pådriver for innføring blant annet av EPC-kontrakter (Engineering, Procurement & Construction). Nye rammebetingelser kombinert med støtte og press fra norske myndigheter førte også til en ny satsing på forbedret ressursutnyttelse og økt utvinningsgrad. Store svingninger i oljeprisen skaper usikkerhet om framtidig prisutvikling, utfordrer energiindustri og myndigheter og gjør langsiktig planlegging svært krevende. Usikkerhet omkring framtidig pris gir økt risiko og reduserer derved investeringene i nye olje- og gassprosjekter. På den annen side er det i slike tider vi alle blir tvunget til å tenke kreativt, nytt og grense sprengende. For historien gjentar seg ikke, og nye utfordringer krever nye løsninger. Derfor ser vi i Beerenberg, som en genuint innovativ aktør, større muligheter enn begrensninger til tross for et utfordrende marked. Petroleumstilsynet sitt fokus på nye løsninger som hindrer korrosjon under isolasjon treffer Beerenbergs egenutviklede Benarxprodukter meget godt. Operatørselskapenes fokus på økt standardisering-, forutsigbarhet- og effektiv organisering av vedlikeholdsutførelse treffer likeledes vår fremtidige, integrerte operasjonsorganisering meget godt. I 2009 markerte Norge at det er 40 år siden det første oljefunnet ble gjort på norsk sokkel. Gjennom denne perioden har Norges viktigste petroleumspolitiske mål ligget fast. Fra starten av var det bred politisk enighet om at petroleumsressursene skulle bidra til verdiskaping i Norge, velferdsøkning for hele befolkningen og skape grunnlag for næringsutvikling. I dag er petroleumssektoren vår viktigste næring. Den har bidratt vesentlig til norsk velstandsutvikling. Sektoren står for omtrent en fjerdedel av brutto nasjonalprodukt (BNP) og statens inntekter fra petroleumssektoren utgjør nesten en tredjedel av statens totale inntekter. Beerenberg er et produkt av norsk oljeindustris historie og utvikling, og vi har vært en aktiv del av denne bransjen siden Vi er den største ISO-leverandøren i Norge samt en betydelig aktør også langt utenfor Norges grenser. Evnen til nytenkning, engasjement, kreativitet og det å se muligheter snarere enn begrensninger er Beerenbergs medisin mot negative ringvirkninger av svingende oljepriser. Det er et faktum at kvalitet selger i både gode og dårlige tider. Kanskje spesielt i dårlige. Det er vår oppfatning at glasset på norsk sokkel ikke er halvtomt, men snarere halvfullt! Morten Walde Konsernsjef, Beerenberg

4 06 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 2 kundecase 07 Styrer aktivitetene fra land I tre år har ConocoPhillips styrt overflatevedlikeholdet fra et operasjonssenter i Stavanger. Det har bidratt til en klar forbedring av både HMS-resultatene og effektiviteten. - Vi har målinger som helt tydelig viser at vi har hatt en veldig god forbedring når det gjelder antall uønskede hendelser. Statistikkene våre ser ganske enkelt bedre ut etter at vi etablerte operasjonssenteret, sier leder for overflatevedlikehold og tilkomst hos ConocoPhillips, Knut Olai Slettebø. Ønsket bedre planlegging Høsten 2007 etablerte selskapet et landbasert operasjonssenter for overflatevedlikehold på Forus like utenfor Stavanger. Ni leder- og planleggingsstillinger ble da flyttet i land. Dermed samlet man kompetansen i et operasjonssenter. - Det første senteret var en forsøksordning som gikk over vel et halvt år, men i mai 2008 gjorde vi dette til en permanent løsning. Samtidig flyttet vi senteret fra Forus til Tananger, sier Slettebø. Bakgrunnen for etableringen av senteret var et ønske om å øke kvaliteten på planleggingen av prosjektene offshore. Selskapet var av den oppfatning at det ville bidra både til økt forutsigbarhet og effektivitet. Målet var også at dette skulle ha en positiv effekt på HMS-arbeidet. - I stedet for å ta jobbene etter hvert som de dukket opp var ambisjonen å utarbeide konkrete og detaljerte jobbpakker som ikke bare beskrev i detalj hva som skulle gjøres, men også hva man måtte passe på i forhold til sikkerheten for personellet, sier Slettebø. LEDER: Knut Olai Slettebø er leder for overflatevedlikehold og tilkomst hos ConocoPhillips. Foto: ConocoPhillips Operativt 365 dager i året I dag blir alle aktiviteter som har med stillasbygging, sandblåsing, maling, isolering, passiv brannbeskyttelse, teknisk rengjøring og preventivt og korrektivt arbeid på branndører styrt fra operasjonssenteret, som er lokalisert hos Beerenberg i Oljeveien. Andre aktiviteter blir styrt fra tilsvarende operasjonssentre. Bruken av teknologi er utstrakt i samtlige av sentrene. - Vi bruker teknologi til å viske ut den geografiske avstanden mellom hav og land. Vi kjører for eksempel videokonferanser flere ganger per dag. All planlegging og prosjektledelse blir gjort fra operasjonssenteret. I land har vi dermed full kontroll over det som til enhver tid skjer offshore. Vi har også gode planer som gir oss god forutsigbarhet, sier Slettebø. En forutsetning for at konseptet skal fungere optimalt er at operasjonssenteret er bemannet 365 dager i året, og at det er folk til stede i senteret når det er aktivitet i prosjektet. - Dersom man flytter administrative oppgaver til land, men senteret ikke er operativt, vil ikke beslutningene være koordinert. Skal dette konseptet fungere må det derfor til enhver tid være folk tilstede som kan svare på de utfordringene som dukker opp offshore, sier Slettebø. En annen faktor som er svært avgjørende er at dialogen mellom operasjonssenteret på land og organisasjonen i havet hele tiden er god. - Vi legger derfor stor vekt på at det er en god tone mellom hav og land. Vi oppfordrer, og til en viss grad pålegger, folk til å sette seg ned og snakke sammen. Dette gjør vi fordi det er viktig at folk kjenner hverandre. Det senker også terskelen for å ta opp vanskelige ting, sier Slettebø. Integrert planlegging En naturlig videreføring av integrerte opera sjoner er det som kalles integrert planlegging. I stedet for å tenke ett og ett prosjekt isolert vil man i større grad se flere prosjekter i sammenheng. - Vi ser at vedlikeholdsaktivitetene, og spesielt stillas, ofte er en avgjørende faktor for andre aktiviteter. Å se på andre aktiviteter som skal gjøres i forhold til byggingen av stillas er derfor noe vi kommer til å se mer på i fremtiden. Kan man benytte stillaset til to jobber i stedet for én så sier det seg selv at det er positive effekter både rent kostnadsmessig, men også når det gjelder HMS, sier Slettebø. OPERASJONSSENTER: Fra slike operasjonssenter styrer ConocoPhillips sine aktiviteter. OPERASJONSSENTER: Fra slike operasjonssenter styrer ConocoPhillips sine aktiviteter. Foto: Beerenberg Foto: Beerenberg

5 08 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 2 5 beerenbergere KRONIKK NR. 1 ÅRG. 2 B-magasinet 09 Hva er det mest nyskapende du har tatt i bruk den siste tiden? Siv Åse Eiane (39) personalkoordinator Jeg tror det må være Onix, Beerenbergs data - løsning for personellhåndtering. Innimellom slagene med streik, flyforbud, ombookinger og så videre, så prøver jeg også å finne ut av alle finessene på min nye HTC2-telefon. Det har imidlertid ikke vært mye fritid til sånt den siste uken. Sylwia Ganska (36) arkitekt Det er kanskje ingen teknisk innovasjon i dag, men det jeg setter mest pris på er internett. Jeg kan ikke finne noen andre teknologiske oppfinnelser som har en like viktig rolle i min hverdag. Det er en rask og komfortabel måte å kommunisere med medarbeidere på, men for meg og min familie som bor i utlandet, gjør internett det også mulig å ha daglig kontakt med resten av familien. Uten internett ville det blitt svært vanskelig. Anders Wold (32) lagermedarbeider Thomas Merenyi (37) ingeniør OPC Jeg holder for tiden på med IDGM-Code Offshorekurs på DGM på Sola. Dette er et kurs for avsendere, materialmenn og øvrig personell involvert i transport av farlig gods på forsyningsskip til og fra og mellom installasjoner på norsk sokkel. Dette er et nyttig kurs som jeg får bruk for i hverdagen. Vi nærmer oss shutdown 2010 på Ekofisk og i den forbindelse skal vi gjøre mye innvendig arbeid i tanker. Stillasbygging i innvendige tanker er alltid en utfordring med tanke på sårskader på overflater forårsaket av stillasene. Jeg har derfor innført og standardisert en liten plastplugg som vi skal bruke under stillasspirene, slik at malingsoverflaten ikke blir ødelagt. Plastpluggene koster cirka 12 kroner per stk. Reparasjonskostnader for innvendig malingsarbeid i tanker kan beløpe seg til mange titalls tusen kroner. Lene Marie Hjelle (26) interiørkonsulent Det mest nyskapende jeg har tatt i bruk i det siste må være ArchiCAD 13. Dette er et fantastisk tegneprogram vi har tatt i bruk hvor man kan tegne 2D og 3D i samme tegning. Dette gir store fordeler for kunden som raskt kan se det ferdige resultatet. Hoppsideisi er en digital Che Guevara Sven Egil Omdal er journalist i Stavanger Aftenblad, mediekommentator i Bergens Tidende, Adresseavisen og Fædrelandsvennen og universitetslektor ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært leder av Norsk Journalistlag og Pressens Faglige Utvalg, og har vært nyhetsredaktør, kulturredaktør og multimedieredaktør i Stavanger Aftenblad. Han ble i 2010 tildelt Riksmålsforbundets gullpenn. Brukerne er i ferd med å skape en ny internasjonal kommunikasjonsorden Det var først da Hoppsideisi gjorde sin entré i storpolitikken at det ble åpenbart at det norske demokratiet er i ferd med å flytte seg fra partienes fylkesårsmøter til Facebook. Og det var først da Dell leverte en dårlig maskin til Jeff Jarvis at verdens største produsent av pc-er oppdaget at elfenbenstårnet har revnet i en slik grad at de faktisk er nødt til å snakke med kundene sine. Jeff Jarvis er siden blitt kjent som forfatteren av bestselgeren What would Google do?. I 2005 var hans berømmelse begrenset til leserne av hans blogg om media og teknologiutvikling; The Buzz Machine. Der ventilerte han sin frustrasjon over ikke bare å ha fått en mandagsmaskin fra Dell, men også over at Dell virket totalt uinteressert i klagen hans. Viral markedsføring er tidens nye trylleord. Salgssjefer og markedsdirektører sikler over mulighetene til å spre det glade budskap som et virus gjennom de sosiale mediene. Men det er ikke bare de gode nyhetene som reiser fort i våre dager. I løpet av noen dager spredte klagen til Jeff Jarvis seg over hele kloden. Tusenvis av andre bloggere lenket til ham, andre sluttet seg til med egne erfaringer. Arrogansen i Dells kundebehandling ble demonstrert inntil det kjedsommelige Jeff Jarvis kvittet seg med Dell-maskinen og kjøpte en Mac. Samtidig skrev han et åpent brev til Michael Dell personlig hvor han foreslo at selskapet begynte å lese blogger, skrive blogger, spør kundene om råd og i det hele tatt delta i den diskusjonen som kundene uansett førte om selskapets produkter. Dell lyttet til rådet, snudde kundebehandlingen sin 180 grader, og opplevde at de, ved å diskutere åpent og livlig med kundene, ikke bare kunne styrke omdømmet, men også forbedre produktene. 21. januar i år reiste Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen seg i Stortingets spørretime og ba kulturministeren redegjøre for hva hun ville foreta seg for å tvinge NRK til å flytte Drømmehagen tilbake til gammel sendetid klokken Han talte ikke på egne vegne, men viste til at mennesker hadde sluttet seg til en gruppe på Facebook som forlangte Hoppsideisi og de andre figurene i serien, tilbake til klokken-litt-før-leggetid. Kulturministeren fastslo klokelig at hun ikke hadde tenkt å følge Frps råd om å krenke kringkastingssjefens redaktøransvar, men hun erkjente tyngden i det folkelige trykket. Uansett hvor lavt listen ligger for å melde seg på en Facebookgruppe, er slike tall i ferd med å få politisk tyngde. Samtidig som myndighetene strammer inn sin kontroll med all digital kommunikasjon, utsettes de selv for motpress som ikke ville vært mulig for fem år siden. Samfunnet gjennomgår en revolusjon som i sin dybde og potensial for omveltning, fullt ut kan måle seg med opplysningstiden eller den industrielle revolusjon, og endringene skjer langt raskere enn på 1700 og 1800-tallet. Det kullet som skal bruke stemmeretten sin for første gang under kommunevalget neste høst, er de første digitale innfødte, en gruppe som ikke har noen erindring om livet uten internett. De blir en annen type borgere enn de som skapte og utviklet dagens lokaldemokrati og kommunale forvaltning. De har andre forventninger, andre krav og en helt annen kompetanse. De søker informasjon på en annen måte, og de bruker den annerledes. Vi ser allerede tydelige tegn i den offentlige meningsdannelsen. I en undersøkelse som Infact gjorde i stortingsvalgkampen i fjor, sa hver fjerde voksne person at de hadde skiftet mening i et politisk spørsmål som følge av noe de hadde lest i en nettdebatt eller en blogg. Blant de unge sa halvparten at informasjon de hadde mottatt digitalt, hadde fått dem til å skifte mening én eller flere ganger. På samme måte som de tradisjonelle mediehusene stort sett diskuterer hvordan de kan få spredt sine tradisjonelle budskap på nye teknologiske plattformer, diskuterer næringslivet hvordan de kan flytte sin tradisjonelle markedsføring ut i de nye nettverkene. Begge diskusjonene er dømt til å ende i mislykkete strategier, penger ut vinduet og mindre innflytelse. Brukerne er i ferd med å skape en ny internasjonal kommunikasjonsorden. De plukker fra hverandre medienes kløktig sammensatte redaksjonelle produkt og deler de bitene de liker med hverandre, og de organiserer seg lynraskt i grupper hvis de er misfornøyd med et produkt, et politisk vedtak eller en offentlig handling. Når leseplatene nå gjør sitt inntog, med Apples Ipad som lokomotiv, vil denne utviklingen sannsynligvis skyte fart. Platene innbyr til kollektive handlinger: Vi kan lese samme artikkel samtidig, mens vi chatter med hverandre på den samme skjermen. Den politiske handlingen, eller forbrukerprotesten, kan starte der og da, og lynraskt vokse til noe som blir en sak i Stortinget, eller som tvinger selv store selskaper til å endre seg. Det er fremdeles ikke slik at kunden alltid har rett, men han har uansett fått betydelig mer makt.

6 10 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 2 teknologi 11 Habitat sprenger stadig nye grenser HABITAT: Beerenbergs habitater bidrar til at varmt arbeid kan gjennomføres uten å stenge ned aktiviteten i prosjektet. Dette bildet er tatt på Statfjord A. Foto: Beerenberg Beerenberg avslutter snart den største og mest krevende habitatjobben på norsk sokkel gjennom tidene. Jobben blir et referanseprosjekt for fremtidige habitatprosjekter. Et habitat er i utgangspunktet et spesialtelt med overtrykk som monteres over et sted hvor det skal utføres arbeid som kan medføre varme eller gnister. Ved hjelp av en luftdrevet vifte, som plasseres i sikker sone, opparbeides det et overtrykk i habitatet. Dette gjør at eventuelle eksplosjonsfarlige gasser ikke trenger inn. Det hele styres og overvåkes av en sentral styringsenhet som er koblet sammen med mobile gassdetektorer som plasseres rundt habitatet. Dermed kan man utføre varme arbeider uten å stenge ned installasjonen. TIDENES MEST KREVENDE: Habitatet Beerenberg leverte på Statfjord A er ikke bare et av de største de har levert noen gang, men også det mest krevende. Foto: Beerenberg 14 x 14 x 4 meter Tradisjonelle habitatløsninger kommer i standardstørrelser fra 1x1x2 meter og oppover. De vanligste habitatene ligger på 2x2x2 meter. Habitatene flyttes fra sted til sted etter hvert som arbeidet forflytter seg. Dette er det de fleste ser for seg når de tenker på habitater. Beerenberg har imidlertid tatt habitatteknologien flere skritt videre. Selskapet har nettopp gjennomført tidenes mest krevende habitatjobb på Statfjord A-plattformen. Habitatet var 14 meter bredt, 14 meter langt og fire meter høyt. Det hadde også et tak over tak, som bidro til å forsterke konstruksjonen. Dette er ikke bare et av de aller største habitatene som noen gang er tatt i bruk, det er også det desidert mest krevende. Utgangspunktet for jobben var at kjøkkenet på Statfjord A skulle skiftes. I innledende faser ble flere ulike løsninger vurdert, blant annet var det snakk om å prefabrikere et kjøkken, som skulle sveises fast på en terrasse på utsiden av plattformen. Dette skulle fungere som et midlertidig kjøkken mens man skiftet ut det gamle kjøkkenet. Denne løsningen viste seg imidlertid å bli både kompleks og krevende. Aker Solutions ble derfor kontaktet for at de skulle se på om de kunne komme opp med en bedre løsning. De igjen kontaktet Beerenberg, som presenterte sin habitatløsning. Dette var altså løsningen som ble valgt. Sveisolat = Habitat + MGD-unit + Operatør Et habitat er et telt med overtrykk som monteres over stedet hvor arbeidet skal utføres. Ved hjelp av en luft drevet vifte, som plasseres i sikker sone, opparbeides det overtrykk i habitatet, som gjør at eventuelle eksplosjonsfarlige gasser ikke kan trenge inn. Dermed kan man utføre varme arbeider uten å stenge ned installasjonen. Beerenberg har landets største og mest kompetente miljø for habitatløsninger. Selskapet leverer ikke utstyr uten at sertifisert operatør til bygging og drifting er med. Årsaken er at kravene til montering og gjennomføring er strenge. Selv den minste feil kan få fatale konsekvenser. Det kan ikke Beerenberg akseptere. Samtlige av selskapets sveisolatoperatører har lang erfaring og kompetanse på dette området. Egen hjerne For et par år siden var det ingen som trodde at det var mulig å designe og bruke så store habitater og samtidig ta vare på sikkerheten. Det er imidlertid mye mer enn størrelsen som er spesielt med habitatløsningen på Statfjord A. For det første har habitatet akkurat de samme tekniske kravene og spesifikasjonene som et annet habitat. Det er deretter blitt modifisert og forsterket, blant annet med et tak over tak-system. Det innebærer i praksis at man først lager en egen hall av skinner og duker, og så bygger man habitatet inne i denne hallen. Det mest unike er likevel en MGD-unit (mobil gassdetektorenhet) som fungerer som en hjerne i systemet. Alt utstyr som er i bruk på kjøkkenet blir kjørt gjennom denne. Det innebærer at dersom en gassalarm går et eller annet sted på plattformen, så blir kjøkkenet og annet utstyr med potensielle tennkilder automatisk stengt ned. I tillegg har Beerenberg designet egne poweruniter som også er koblet opp mot MGDuniten. Disse powerenhetene forsyner habitatet og utstyret med den energien som er nødvendig. Under hele prosjektet har det vanlige arbeidet i kjøkkenet foregått som normalt. Det innebærer blant annet at alle matvarer har blitt fraktet inn og ut av habitatet. Dørene har derfor vært større enn på normale habitater. For å unngå fall i trykket har Beerenberg utviklet sluser som man må gjennom for å komme i teltet. På den måten holder man oppe trykket. Faller trykket stenges også anlegget ned, og det startes ikke opp igjen før overtrykket er der det skal være. Få begrensninger Jobben på Statfjord A slår fast en gang for alle at habitat er en fullgod løsning som er kommet for å bli. Løsningen ivaretar sikkerheten både for personell og utstyr, samtidig som man kan gjennomføre arbeidet uten å stenge ned installasjonen. Varmt arbeid pågår parallelt med den normale driften. Prosjektet på Statfjord A er et referanseprosjekt som har fått stor oppmerksomhet. Beerenberg er i dialog med andre selskaper som ønsker å benytte seg av selskapets fleksible og sikre habitater, og ikke minst kompetansen selskapet har på dette området.

7 12 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 2 B-INTERVJUET 13 Skinnet bedrar FOTO: fred jonny

8 14 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 2 b-intervjuet 15 Kåre Valebrokk (69) ser noe søvndrukken ut der han sitter og koser seg med halvliteren på Theatercaféen. Sjelden har skinnet vært mer bedragersk. - Tilsynelatende kan han nok virke veldig avslappet, men bak det saktmodige utseendet finner man en jernneve. Han er litt som en skilpadde. Den rusler av gårde i sitt eget tempo og ser seg litt om i verden, men kom den ikke for nære, for den har et skarpt nebb, sier hans venn gjennom mer enn 30 år, Eric Cameron. - Den som gir seg har tapt Kåre Valebrokk er en av landets mest respekterte pressemenn. Han kan vise til en lang rekke suksesser, og noen få nederlag. Begge deler skyldes nok i stor grad hans vilje til å gjennomføre det han har bestemt seg for. Uredd og målbevist gyver han løs på oppgavene, uansett hvor uoppnåelige de kan virke for andre. Grensen mellom det å være en fandenivoldsk gjennomfører og det å bare være sta er kanskje ikke alltid like lett å oppdage. - Da vi var små sa vi at den som gir seg har tapt. Jeg har ikke klart å legge dette av meg, og synes det er vanskelig å gi seg. Det er en karakterbrist, humrer Kåre Valebrokk. Denne karakterbristen spilte en sentral rolle da han som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i TV 2 nektet å gi opp kampen for Kanal 24. Resultatet var at mediehuset satt igjen med et tap på svimlende 390 millioner kroner. - Jeg har av og til litt problemer med å se fakta i øynene, og burde sett tidligere at dette ikke gikk riktig vei. Men jeg liker ikke å tape, og derfor holdt jeg nok liv i Kanal 24 lenger enn jeg burde. Men man får tåle et bomskudd, selv om det var veldig surt å ikke få det til, sier Valebrokk. Likte friheten Valebrokk begynte sin journalistiske karriere mens han studerte i Oslo på begynnelsen av 60-tallet. Han var frilansjournalist for flere ulike redaksjoner. Etter endte studier på BI valgte han likevel å gå en helt annen vei. Sammen med en kamerat begynte han å importere maskiner. Dette hadde han suksess med, og på det meste hadde selskapet hans 50 ansatte. På slutten av 70-tallet fant han veien tilbake til avisene, og han begynte å jobbe som fast frilanser for blant annet VG, Økonomisk Rapport og Kapital. Valebrokk trivdes godt som frilanser, og han tjente godt. Derfor takket han nei til flere tilbud om fast jobb. - Jeg likte friheten til å kunne skrive hva jeg ville, for hvem jeg ville, sier Valebrokk. Fra til I 1984 fikk han likevel et tilbud han ikke kunne takke nei til. Han begynte som journalist i det som da het Norges Handels- og Sjøfartstidende. Allerede året etter overtok han som redaktør, sidestilt med sin venn Eric Cameron. Da sistnevnte sluttet et drøyt år senere, ble Valebrokk sjefredaktør. Omleggingen av avisen var allerede begynt da Valebrokk tok over, men han videreførte endringen og foretok noen radikale grep. Den gikk fra å være et talerør for shippingbransjen til å bli en hardtslående næringslivsavis. - Det jeg gjorde i Dagens Næringsliv var tvingende nødvendig. Norges Handels- og Sjøfartstidende var utelukkende et talerør for rederne. Slik kunne det ikke fortsette, sier Valebrokk. Avisen ble lagt om til tabloidformat og den ble rosa. Samtidig ble staben skiftet ut til fordel for en haug med unge og sultne journalister. - Vi sluttet med mikrofonjournalistikken. Vi måtte være på næringslivets side, men vi skulle også være kritiske der det var nødvendig, sier Valebrokk. Dette skulle vise seg å være en suksessoppskrift. Under hans regjeringstid økte opplaget fra til Noe lignende hadde aldri skjedd før. Dagens Næringsliv var blitt landets ledende finansavis. - Vi traff planken så det holdt. Et år økte vi opplaget med aviser. Vi måtte slutte med å feire for å ikke lage fylliker av hele gjengen, ler Valebrokk. Begynte med å sparke ledelsen I 1999 ble han headhuntet til TV 2. En jobb han tok fatt på med å avsette fire av kanalens toppledere. - Det ble litt skriving ut av det, men jeg kaller ikke det bråk. Internt var det ikke en krusning, sier Valebrokk. Bakgrunnen for avskjedigelsene var uenighet om veivalg og hvem som var sjef på huset. Valebrokk ville gjøre kanalen mer nyhetstung, mens den gamle ledelsen ville fokusere mer på underholdning. - Både for huset og for meg var det nødvendig å få en avklaring på dette. Jeg sammenkalte derfor styret hjemme hos meg og fortalte hva jeg hadde tenkt. Dersom de mente at jeg ikke burde gjøre det, så ville jeg vite det der og da. Jeg ville ikke ha noe plunder dagen etterpå. Det var straight som en strek. Jeg sier ikke at de som gikk gjorde en dårlig jobb, men med to ledelser ville huset vært ferdig, sier Valebrokk. Kanalen gikk godt under hans ledelse og både når det gjaldt seertall og økonomi var resultatene gode. Stasjonen satset også tungt på salg av nyhetsgrafikk, internett-tjenester (Nettavisen), mobiltjenester og radio. Det ble litt skriving ut av det, men jeg kaller ikke det bråk. Internt var det ikke en krusning. Dirty in the boardroom Selv om innsatsen han har gjort i DN og TV 2 er de som er mest kjent, er det ikke de jobbene han er mest stolt av. Hans største stolthet er den internasjonale shippingavisen TradeWinds som han etablerte i TradeWinds startet med et brak. Vi hadde en annonse som vi kjørte i flere av verdens største finanstidsskrifter. Annonsen hadde teksten, It might be shining in the engine room, but it is dirty in the boardroom. Med det tråkket vi ut i den store verden. Shippingbransjen hadde aldri opplevd kritisk norsk journalistikk. Vi fortalte ikke bare solskinnshistoriene, og det betydde trøbbel. Det var ikke den historien som ikke ble fortalt om oss, sier Valebrokk. Det var imidlertid ikke bare blant rederne at han møtte problemer. TradeWinds tapte 200 millioner kroner de tre første årene, og hadde ikke Valebrokk hatt Fred Olsen som hovedeier hadde det ifølge ham selv aldri gått. Etter flere år med solide tap begynte styret etter hvert å vakle, og da de vaklet så mye at det var fare på ferde tok Valebrokk en prat med hovedeieren. - Jeg sa til Fred Olsen at de innfødte begynte å bli skjelvne, men jeg tror vi er på rett vei. Han responderte med; Det tror jeg også, og har vi da et problem?. Jeg måtte innrømme at nei, det hadde vi ikke, sier Valebrokk. Like etter fikk de et bud fra Pearson-gruppen i England, som blant annet eier Financial Times. - De ville gi 200 millioner kroner for liket. Det var en fornøyelse å takke nei, flirer Valebrokk. I år har avisen 20-års jubileum og den er den største internasjonale shippingavisen i verden. De 17 siste årene har den gått i pluss. VED SITT STAMBORD: Kåre Valebrokk er stamgjest på Theatercafeen i Oslo. Her nyter han gjerne en kald halvliter, men favoritten er lutefiskmiddagene i romjulstiden. Foto: Fred Jonny Farvel Teddy Selv om han nå er pensjonist er ikke hverdagen blitt så veldig mye roligere. Avtaleboken er fylt opp med møter, foredrag og bokprosjekter. Han er derfor ikke bekymret for å få dagene til å gå. Det er imidlertid noe annet som bekymrer ham aldri så lite om dagen. - Teddy er tatt ut av produksjon, og det vil om ikke lenge være umulig å oppdrive Teddysigaretter. Jeg har røykt Teddy i 50 år og jeg lurer på om jeg kommer til å overleve. Min lege er også bekymret, forteller Valebrokk. Han har derfor raidet ulike utsalgssteder for å sikre forsyningen fremover, og i kjøleskapet hjemme ligger det nå 40 pakker Teddy. Men med et forbruk på 40 sigaretter om dagen varer ikke det lenge. - Dette ser ut til å være en kamp jeg ikke kan vinne. Det kan se ut som jeg ikke har noe annet valg enn å slutte. Det er Teddy eller ingenting, sier Kåre Valebrokk.

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Kåre Willoch. side 12. side 02 side 18. Fra kommuniststat til klondyke Tapet av omdømme er det verste. - Jo bedre det går, jo større blir grådigheten

Kåre Willoch. side 12. side 02 side 18. Fra kommuniststat til klondyke Tapet av omdømme er det verste. - Jo bedre det går, jo større blir grådigheten Kåre Willoch side 12 - Jo bedre det går, jo større blir grådigheten Fra kommuniststat til klondyke Tapet av omdømme er det verste side 02 side 18 No.2 2009 02 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 03 Fra kommuniststat

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager. Pluss! Portrett. Les også! De usynlige barnehagelederne

Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager. Pluss! Portrett. Les også! De usynlige barnehagelederne inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 2 2014 / årgang 104 Portrett Pluss! xxxxxx gassnæringen Coop-sjef Svein Fanebust vil ha fri på søndager dette tjener din bransje Olje- og gassnæringen

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Ferd Sosiale Entreprenører 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Gjør det umulige mulig Styreleder, Johan H. Andresen jr. 2 Leder, Katinka Greve Leiner 3 Norges første Phd kandidat i sosialt

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Magne Sveen Ny styreleder i LBO Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2014 Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi 05 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Næringspolitikk og økonomi PROFILEN: MARTIN GJELSVIG SIDE 4 7. SEADRILL HAR STARTET KLATRETUREN SIDE 8 10. BANKEN I MOBILBYGGET SIDE 12 13. STØVLETTER

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer