Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom"

Transkript

1 Press information Leting og produksjon Internasjonale aktiviteter utvidet Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom 15. mars 2012 Michael Sasse PI Tlf Faks Norge og Storbritannia: Utbyggingen av oljefunn Produksjon i Libya på ca fat Kassel. Som den største internasjonalt aktive tyske olje- og naturgassprodusenten med mer enn 2000 ansatte fra over 40 nasjoner har Wintershall hovedfokus på kjerneområder der selskapet besitter høy regional og teknologisk ekspertise dvs. Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika, Russland og området rundt Det kaspiske hav. Disse suppleres med økende aktivitet i Midtøstenregionen. Siden 2000 har Wintershalls produksjon vokst betraktelig. Etter betydelige økninger de siste årene ble produksjonen av olje og naturgass i 2011 opprettholdt på et høyt nivå med millioner fat oljeekvivalenter (FOE). I forhold til år 2000 med 80 millioner fat oljeekvivalenter utgjør dette en økning på ca. 41 prosent. 1 Dette tallet inkluderer andelene til tredjeparter som kan tilskrives Gazproms deltakelse i det tyske Wintershallselskapet som holder de libyske lisensene 96 og 97. Vi tar med i beregningen produksjonsvolumene fra det vestsibirske Achimgazprosjektet etter at den kommersielle produksjonsfasen startet 18. November Wintershall Holding GmbH Press and Public Relations P.O. Box Kassel, Germany

2 Fra 2010 til 2011 falt olje- og kondensatproduksjonen med 43 prosent til 25 millioner fat oljeekvivalenter (2010: 44). Naturgassproduksjonen falt med en prosent til 88 millioner fat oljeekvivalenter (2010: 89). Den kraftige nedgangen i olje- og kondensatproduksjon skyldes hovedsakelig flere måneders tapt produksjon i Libya. De sikre olje- og gassreservene økte i forhold til utgangen av 2010 med 3 prosent til 1156 millioner fat oljeekvivalenter. Denne økningen skyldes først og fremst at reservene fra Achimgaz-prosjektet ble inkludert for første gang. Etter at testfasen nå er gjennomført, har vi satt i gang med den fullstendige feltutbyggingen. Total R/P-ratio (forhold mellom reserver og produksjon) basert på Wintershalls produksjonsandel i 2011 og som viser til reservetallet ved årets slutt er 11 år (2010: 10 år). Selskapet har påvist 31 % mer olje og gass enn det som er produsert. 10 brønner resulterte i funn Til leting etter nye olje- og gassforekomster har Wintershall i 2011 på områdene leting og produksjon brukt totalt 832 millioner euro (2011: 571) på leting, investeringer og oppkjøp. I forbindelse med leting etter olje- og gassfelt ble det i 2011 utført totalt 21 undersøkelses- og avgrensningsbrønner (2010: 23), og 10 av disse resulterte i funn (2010: 12). Også i 2012 planlegger Wintershall å søke etter nye forekomster i kjerneområdene, og vil i de kommende årene også fortsette utbyggingen av de allerede påviste forekomstene, i hovedsak i Nordsjøen og Norge. I tillegg til å investere i leting, utbygging og produksjon av hydrokarboner vil vi utvide den teknologiske kompetansen, siden det er denne som skal sikre virksomhetens fremtidige vedvarende

3 suksess. Wintershall har egne forsknings- og utbyggingsprosjekter innen utvalgte teknologiområder. Vi har fokus på å redusere risikoen ved letemetodene, øke utvinningen fra produserende reservoarer og utvikle teknologier for reservoarer der lete- og produksjonsforholdene er vanskelige. Ved å utnytte synergieffekter med BASF-konsernets eksisterende forskningskompetanse posisjonerer Wintershall seg i konkurransen om tilgang til olje- og gassressursene som en partner med teknologisk spisskompetanse. Vi jobber i miljøsensitive områder. Derfor vil vi, før vi starter arbeidet, grundig undersøke mulig innvirkning på miljøet, for eksempel på vann og biologisk mangfold. Sammen med eksperter, kontraktører og relevante interessenter utarbeider vi tiltak for å minimere konsekvensene for mennesker og miljøet. Vi forplikter oss til å respektere internasjonale konvensjoner, lokale forskrifter og våre egne standarder. Tyskland Også i 2011 satset Wintershall på tysk olje- og gassproduksjon. I Emlichheim i Niedersachsen investerte Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent i seks nye horisontale og sju vertikale brønner. Brønnene vil i løpet av de nærmeste årene utvides med 13 ytterligere avviksbrønner fra eksisterende produksjonsanlegg. For tiden produserer Wintershall i Emlichheim ca tonn olje per år. Basert på de nåværende beregningene vil Emlichheim bidra til Tysklands oljeforsyning i minst 25 år til. I Aitingen og Schwabmünchen har Wintershall mellom november 2011 og januar 2012 boret tre nye brønner «Aitingen Süd 2», «Schwabmünchen 7» og «Aitingen Nord-Ost 1». Alle disse tre brønnene påviste olje. Fra mai 2012 vil oljen fra disse brønnene

4 fraktes gjennom stålrør til Aitingen-anlegget der den behandles og deretter transporteres til Lingen-raffineriet. I tillegg til aktivitetene i Emlichheim og Aitingen/Schwabmünchen boret Wintershall i 2011 en ny brønn i Landau i Pfalz-regionen. Fra brønnen «Landau 2», som har produsert olje siden 1955, ble det boret en avviksbrønn mot vest med en dybde på 800 meter som ga oss tilgang til gjenværende oljereserver på 1580 meters dyp. Oljeanlegget i Landau har siden 1955 produsert ca tonn olje. Innen år 2030 vil det i Pfalz produseres ytterligere tonn olje. Oljen som produseres i dette landet, dekker bare tre prosent av den tyske etterspørselen, men all bruk av nasjonale ressurser bidrar positivt til forsyningssikkerheten. Gjennom brønnen «Düste Z10», som ble boret i januar 2012, utforsker Wintershall nye naturgassreserver ved Barnstorf (i Diepholz-distriktet). Ekspertene forventer at det i karbonlagene på en dybde på 4000 meter skal finnes et tight gas -reservoar med opptil 40 milliarder kubikkmeter naturgass. Hvis potensialet på ca. 10 milliarder kubikkmeter naturgass kanen påvises og utvinnes, kommer det til å kunne produseres naturgass i denne byen i Niedersachsen i flere tiår fremover. Offshorefeltet «Mittelplate», der Wintershall og RWE Dea eier 50 prosent hver, utgjør fortsatt bærebjelken i Tysklands oljeproduksjon. I 2011 har vi dessuten boret de første brønnene innenfor rammen av biopolymerprosjektet som skal øke utvinningsraten i oljefeltet «Bockstedt» i Niedersachsen. I tillegg til produksjonsanleggene i Nord-Tyskland, Rheinland-Pfalz og Bayern fokuserer vi primært på å utvide letingen og produksjonen av olje og gass i Nordsjøen. Wintershall-plattformen «A6-A», som ligger i det ytterste nordvestlige området av den tyske delen av

5 Nordsjøen det såkalte «Entenschnabel» (andenebbet) er Tysklands eneste offshore gassproduksjonsplattform. Med en ny brønn får vi tilgang til ytterligere naturgassreserver. I tillegg er Wintershall involvert i leteprosessen etter ukonvensjonelle gassreserver i Tyskland. Selskapet har fått tillatelse fra de relevante gruvedriftsmyndighetene til geologisk leting i to felt. Wintershalllisensene «Rheinland» og «Ruhr» strekker seg over et område på 3900 kvadratkilometer, fra den nederlandsk-tyske grensen i vest til Sauerland i øst. Våre aktiviteter er begrenset til utelukkende geologisk leteaktivitet som skal hjelpe oss med å vurdere ressurspotensialet til mulige ukonvensjonelle reservoarer. Dypboringer eller fracking-operasjoner er ikke planlagt. Europa Olje og gass fra Nordsjøen vil fortsette å spille en viktig rolle i Europas energiforsyning, og Wintershall har sikret seg lovende lisenser i britisk, dansk og norsk sektor. Spesielt på norsk kontinentalsokkel utvider vi virksomheten og satser på fortsatt vekst. Wintershall har vært aktiv i Nordsjøen siden Norge har vesentlige olje- og gassreserver og gode eksisterende forbindelser med de vesteuropeiske markedene. Landet er derfor, ved siden av Russland, Europas viktigste leverandør. Wintershall er en av de største lisensinnehaverne i Norge med over 40 lisenser og 20 operatørskap. Gjennom utbygging av de påviste reservene har selskapet oppnådd viktig fremgang i Stortinget har godkjent plan for utbygging og drift på feltet «Knarr» i den nordlige Nordsjøen. Dette feltet, der Wintershall har en eierandel på 20 prosent, består av økonomisk utvinnbare reserver i en størrelsesorden på over 70 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonsstart er planlagt i Feltet «Luno» står også overfor

6 starten på sin utbygging. I tillegg har Wintershall økt eierandelen i det lovende funnet «Maria» fra 25 til 50 prosent. Funnet «Maria» er anslått til mellom 60 og 120 millioner fat olje, og er svært lovende. I den 21. Lisensrunden ble Wintershall tildelt to lisenser, en som operatør for første gang. Samlet sett har Wintershall fem lisenser i Barentshavet. Wintershall har også utvidet virksomheten gjennom syv nye utvinningstillatelser fra Olje- og energidepartementet som vi fikk tildelt under TFO-lisensrunden i Samlet sett investerte Wintershall i 2011 omtrent halvparten av det globale letebudsjettet på norsk sokkel. Innen 2015 planlegger selskapet å investere over to milliarder euro i leting og feltutbygging i Norge og Storbritannia og har som mål å oppnå en produksjon på fat oljeekvivalenter per dag. Feltene «Knarr», «Luno» og «Cladhan» vil hjelpe oss med nå dette produksjonsmålet. Produksjonen fra Maria-feltet vil starte i Aktivitetene i Storbritannia har også blitt utvidet. I feltet «Catcher» utenfor kysten av Skottland ble det i 2011 boret tre lete- og avgrensningsbrønner (med en Wintershall-andel på 20 prosent). I oktober 2011 startet Wintershall opp Wingate-plattformen, den første egenopererte gassproduksjonsplattformen i den britiske delen av Nordsjøen. På samme måte som 19 andre plattformer styres den sentralt ved hjelp av et av verdens mest moderne fjernstyringssystem. Wingate-plattformen ligger i den britiske offshorelisensen «44/24b». Wintershall er majoritetseier med en andel på 49,5 prosent. Plattformen vil til å begynne med produsere kubikkmeter naturgass per dag. Ved hjelp av en brønn nummer to forventer vi å doble produksjonen til tre millioner kubikkmeter naturgass per dag. Dette tilsvarer gassforsyningen til ca husholdninger. Med en investering på mer enn 50 millioner euro i Wingate-prosjektet sender Wintershall også et signal om at den sørlige delen av Nordsjøen er et fremtidig

7 satsingsområde. I den britiske Nordsjø-sektoren har Wintershall blitt tildelt mer enn 20 lisenser og er operatør i omtrent halvparten av disse. I Danmark planlegger Wintershall i 2012 letebrønnen «Hibonite» i den vestlige delen av den danske delen av Nordsjøen etter at letebrønnen «Ravn-3» i 2009 påviste hydrokarboner hele 4469 meter under havflaten. I Nederland startet Wintershall tidlig i 2012 med produksjon fra feltet «K18-Golf». Via et produksjonssystem på havbunnen vil det til å begynne med daglig produseres 0,75 millioner kubikkmeter naturgass. Sommeren 2012 vil en brønn nummer to sannsynligvis føre til en fordobling av produksjonen, til nesten 1,4 millioner kubikkmeter naturgass. Wintershall er en av de største naturgassprodusentene i Nederland og opererer totalt 25 offshoreplattformer. For å drive effektivt kontrollerer selskapet plattformene via et svært moderne fjernstyringssystem fra Den Helder. Slik reduseres transport- og forsyningsflygningene til plattformene med én tredjedel. I tillegg har RCO-senteret («Remote Controlled Operations» fjernstyrte operasjoner) avgjørende betydning for kommersiell produksjon av mindre reserver i den sørlige delen av Nordsjøen. I Rijswijk i nærheten av Haag ligger også selskapets felles kompetansesenter for offshoreteknologi. Her arbeider Wintershall med å utvikle sin kompetanse på grunt vann. E18-A-produksjonsplattformen i den nederlandske delen av Nordsjøen viser at naturgassproduksjon ikke utelukker miljøvern og økonomisk effektivitet. Størstedelen av anlegget kommer fra gassproduksjonsplattformen P14-A, som ble demontert fra installasjonen i den nederlandske delen av Nordsjøen og, etter en fullstendig ombygging i 2009, ble tatt i bruk i blokk E18-A. Som et

8 nytt prosjekt startet Wintershall i 2010 med utbyggingen av K18- gassforekomster i den nederlandske delen av Nordsjøen. Russland I 2011 fortsatte vi med felles feltutbygging sammen med Gazprom i Vest-Sibir. Produksjonen fra de to forekomstene «Yuzhno Russkoye» og «Achimgaz» gir et betydelig bidrag til Europas gassforsyning. Gassen leveres blant annet gjennom rørledningen «Nord Stream» i Østersjøen som forbinder de sibirske gassreservene direkte med Tyskland. Den første Nord Streamledningen ble tatt i bruk i november Ledning nummer to ventes ferdigstilt i Det vestsibirske feltet «Yuzhno Russkoye», som Wintershall, via Severneftegazprom, har en andel på 35 prosent i, har siden andre halvdel av 2009 hatt en stabil produksjon på 25 milliarder kubikkmeter i året. I de vestsibirske forekomstene finnes det utvinnbare reserver på mer enn 600 milliarder kubikkmeter naturgass. Det andre prosjektet, utbyggingen av IA-delregionen av den lavtliggende Achimov-formasjonen i Urengoj-feltet, går etter planen: De seks testbrønnene i de vanskelig tilgjengelige forekomstene der Wintershall deltar med en andel på 50 % gjennom Achimgazsamarbeidet, produserer for øyeblikket 3 millioner kubikkmeter gass og 1400 tonn kondensat per dag. Etter at testfasen ble fullført i november 2011, har vi satt i gang med utbyggingen av hele feltet. I den første delen av prosjektet planlegges det 20 nye produksjonsbrønner. Begge partnerne ønsker å bygge videre på de positive erfaringene. Medio mars 2011 undertegnet Wintershall og Gazprom en

9 intensjonsavtale som gir oss tilgang til to ytterligere blokker i Achimov-formasjonen på det vestsibirske Urengoj-feltet. Etter den innledende analysen antar vi at gassproduksjonen fra de nye blokkene vil kunne nå en topproduksjon som minst er på nivå med blokk IA, dvs. på åtte milliarder kubikkmeter gass i året. Andelsmessig vil Wintershall kunne utvinne like mye fra de tre Achimov-blokkene som fra «Yuzhno Russkoye». Dette innebærer en betydelig økning i totalproduksjonen. I oktober 2011 ble det konkretisert en rammeavtale som fastsetter at Wintershall, gjennom sin eierandel på 25 % i utbyggingen av Achimov-formasjonen, skal delta i blokk 4 og 5 i Urengoy-feltet dessuten har vi en opsjon på å øke andelen ytterligere til 50 prosent. Gazprom vil til gjengjeld motta andeler med samme verdi i Wintershalls lete- og produksjonsprosjekter i Nordsjøen. I tillegg er Wintershall aktiv i området rundt Det kaspiske hav og Volgograd, der det i over ti år har blitt produsert olje i samarbeid med Russlands Lukoil. Sør-Amerika I Argentina har Wintershall vært aktiv siden 1978, spesielt innen produksjon av naturgass. Wintershall Energía SA, et heleid datterselskap av Wintershall i Kassel, er involvert i 15 olje- og gassfelt. Med en årlig produksjon på 27 millioner fat oljeekvivalenter er vi en av de største gassprodusentene i landet. Wintershall legger spesiell vekt på leting etter nye forekomster, særlig råolje. I den forbindelse økte vi leteaktiviteten i Argentina. Selskapet utførte geologiske undersøkelser både av uutforskede områder, for eksempel Cañadón Asfalto-bassenget, og regioner der produksjonen allerede er i gang, for eksempel Neuquén-bassenget. Her søkes det først og fremst etter nye ressurser i dypere formasjoner ved foten av Andesfjellene. Tight gas -utbyggingen av Aguada Pichana Central West-feltet i Neuquén-bassenget fortsatte. I

10 tillegg har Wintershall startet tre teknologiprosjekter i Neuqénbassenget for å studere skifergasspotensialet i blokkene Aguada Pichana, Bandurria og San Roque. Utenfor kysten av Ildlandet produserer Wintershall sammen med franske TOTAL og Panamerican Energy (PAE), gass fra Carina- og Aries-gassfeltene så langt det største argentinske offshore gassproduksjonsprosjektet. Fra de to feltene forventer vi frem til 2027 en produksjon på totalt 56 milliarder kubikkmeter naturgass, 3,4 millioner tonn kondensat samt 2,4 millioner tonn LPG («Liquefied Petroleum Gas»). Datterselskapet Wintershall Energía har en eierandel på 37,5 prosent i dette prosjektet. Fra og med mars 2010 er Wintershall også involvert med 25 prosent i den 6000 kvadratkilometer store Otway-blokken, samt i Tranquiloblokken i Magellan-bassenget i Chile. Tranquilo og Otway strekker seg over kvadratkilometer og ligger i nærheten av de eksisterende feltene i Ildlandet. Her har vi drevet letevirksomhet med seismiske undersøkelser. Den første brønnen er ferdigboret. Totalt er det planlagt seks letebrønner. Nord-Afrika I Libya har Wintershall vært aktiv i leting og produksjon siden Vi har investert over to milliarder dollar og boret totalt 150 brønner i Libya. Wintershall opererer åtte felt på land i lisensene 96 og 97. Gazprom er involvert i disse prosjektene med en eierandel på 49 prosent. På grunn av den spente politiske situasjonen ble av sikkerhetsgrunner produksjonen i begge lisensene innstilt i februar Fra og med medio oktober er anleggene i drift på nytt. Ved slutten av 2011 lå den daglige produksjonen på land allerede på et gjennomsnitt på fat per dag. Det er i dag ikke mulig å forutsi når den maksimale dagsproduksjonen kan nås. I feltet «Al Jurf» på

11 kysten av Libya, der Wintershall har en minoritetsandel, var produksjonen innstilt fra mars til september Midtøsten I tillegg til aktivitetene i Nord-Afrika utvider Wintershall engasjementet på Den arabiske halvøy. I den vestlige delen av leteblokken 4N i Qatar ble i 2010 den første letebrønnen i «Khuffformasjonen» boret. Blokken ligger i umiddelbar nærhet av «North Field», det største naturgassfeltet i verden. Den har et areal på 544 kvadratkilometer og ligger under 70 meter vann. I Qatar er vi også involvert i blokk 3, som har et areal på kvadratkilometer. De første seismiske 3-D-undersøkelsene er fullført, og vi har planlagt å bore letebrønner i løpet av de kommende årene. Qatar har rundt 26 trillioner kubikkmeter naturgass, dvs. verdens tredje største gassreserver etter Russland og Iran. I Abu Dhabi ble det i mai 2010 undertegnet en intensjonsavtale med «Abu Dhabi National Oil Company» (ADNOC) som gir Wintershall tillatelse til langsiktig leting og utbygging av et reservoar i den vestlige regionen av Emiratene. Som i andre kjerneområder vil Wintershall også her satse på en kombinasjon av moderne og innovative lete- og produksjonsmetoder. Wintershall har også åpnet et representasjonskontor i Abu Dhabi som første tyske E&Pvirksomhet i Emiratet. Abu Dhabi er et av de viktigste sentrene for olje- og gassvirksomhet i regionen rundt Persiabukta. Fremtidsrettede uttalelser og prognoser Denne meldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser basert på ledelsens nåværende forventninger, antagelser og prognoser samt tilgjengelig informasjon på det aktuelle tidspunktet. De fremtidsrettede uttalelsene må ikke tolkes som garantier for fremtidig utvikling og resultater. Fremtidige hendelser og resultater er avhengige av en rekke faktorer; de er eksponert for ulike risikofaktorer og

12 usikkerheter og er basert på antagelser som kan vise seg å være feil. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere disse fremtidsrettede uttalelsene. Wintershall Holding GmbH, som har sete i Kassel, er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen og har i mer enn 80 år vært aktivt innen leting etter og produksjon av olje og gass. Wintershall konsentrerer seg bevisst om utvalgte, viktige regioner der selskapet har omfattende regional og teknisk ekspertise til disposisjon. Det vil si Europa, Nord Afrika, Sør-Amerika, Russland og området rundt Det kaspiske hav. Aktivitetene utvides i økt grad gjennom leting i Den arabiske golf. Foretaket sysselsetter globalt mer enn 2000 medarbeidere fra 35 nasjoner og er i dag Tysklands største olje- og gassprodusent. Gjennom datterselskapene innen transport og gasshandel, som Wintershall driver i samarbeid med russiske Gazprom, er BASF-datterselskapet også en viktig gassleverandør på det tyske og europeiske markedet. Wintershall. Vi former fremtiden. Nærmere informasjon finner du på Internett på eller på Twitter, Facebook og YouTube.

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro Press information Rekordresultat for Wintershall Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro 15. mars 2012 Michael Sasse PI-12-09 Tlf. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321

Detaljer

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.»

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Mario Mehren Styreleder Kjære leser Energi danner grunnlaget for velstand og vekst. Om 25 år vil

Detaljer

Wintershall i Nordsjøen

Wintershall i Nordsjøen Wintershall i Nordsjøen Olje og gassproduksjon i våre nærområder Mer enn halvparten av Europas forbruk av naturgass leveres i dag fra landene rundt Nordsjøen: Norge, Nederland, Danmark, Storbritannia og

Detaljer

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Pressemelding Wintershall øker olje- og gassproduksjonen Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Produksjonsmålet for 2018 forblir høyt og uendret 07.04.2016 Michael Sasse Tel.: +47 907 12

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Pressemelding. Olje- og gassproduksjon på rekordnivå. Wintershall fortsetter veksten. Robust portefølje sikrer lønnsomhet

Pressemelding. Olje- og gassproduksjon på rekordnivå. Wintershall fortsetter veksten. Robust portefølje sikrer lønnsomhet Pressemelding Olje- og gassproduksjon på rekordnivå Wintershall fortsetter veksten Robust portefølje sikrer lønnsomhet 22. mars 2017 Michael Sasse Tel.: +47 907 12 497 press@wintershall.com www.wintershall.no

Detaljer

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere Pressemelding Wintershall fortsetter å vokse ved kilden Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro 12. mars 2013 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321 press@wintershall.com www.wintershall.com

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda,

Detaljer

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI-14-12 Tel. +49 561 301-3301 Faks

Detaljer

Wintershall på vekstkurs tross finanskrise

Wintershall på vekstkurs tross finanskrise Wintershall på vekstkurs tross finanskrise Olje og gassproduksjon øker igjen Russiske prosjekter viktig grunn til fremgang Datterselskapet WINGAS, som trader med naturgass, opprettholder rekordomsetning

Detaljer

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN.

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Innblikk. 2012. F R E M O V E R MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Wintershall og Gazprom har avtalt å øke selskapenes felles produksjon i Vest-Sibir. Fra og med 2016 skal det hvert år utvinnes opp til

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. 2015 Forord Vi er effektive, innovative og produktive der energikilden er «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.»

Detaljer

Fornyet ekspansjon av internasjonale aktiviteter

Fornyet ekspansjon av internasjonale aktiviteter Leteaktiviteter og produksjon Fornyet ekspansjon av internasjonale aktiviteter Russland: platåproduksjon på Yuzhno Russkoye Norge: vellykte lanseringer av første prosjekter Arabiske halvøy: brønn i nærheten

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. Forord «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.» Kjære leser Det blir stadig flere mennesker på jorda, og vi er

Detaljer

Utvinning. Av olje og gass i hele verden.

Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Innblikk. 2011. Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Wintershall opererer i den libyske ørken i åtte oljefelt på land i konsesjonene 96 og 97 og i enda et operasjonsområde sør-øst i landet. Gå videre.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Statfjords betydning for Statoil Av Kristin

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Presentation NCS transaction.pdf Statoil: Transaksjon for å realisere verdi og sikre langsiktig vekst på norsk sokkel

Presentation NCS transaction.pdf Statoil: Transaksjon for å realisere verdi og sikre langsiktig vekst på norsk sokkel MeldingsID: 314051 Innsendt dato: 22.10.2012 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STL Statoil ASA XOSL ANDRE

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 198 Åsgardområdet Åsgard Norge Sverige Russland Finland Åsgardområdet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 200 km utenfor kysten av Trøndelag og 50 km sør for

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Fortsatt vekst på norsk sokkel

Fortsatt vekst på norsk sokkel Fortsatt vekst på norsk sokkel Muligheter og utfordringer Gro Gunleiksrud Haatvedt, Direktør Leting Norge, Statoil Stortingsmelding 28 (2010-2011) Et godt grunnlag for veien videre Klargjør petroleumsindustriens

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel ISBN 82-7257- 655-4

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel ISBN 82-7257- 655-4 ISBN 82-7257- 655-4 2 3 Forord Oljedirektoratet skal bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet,

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel Sammendrag og konklusjoner... 5 1. Innledning.... 11 1.1 Bakgrunn og mandat... 11 1.2 Bakgrunn... 11 1.3 Metodespørsmål.... 13 1.4 Innholdet i

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg «Statfjord giganten som sprenger grenser»

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om å stanse tildelingen av nye blokker

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her!

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! ntitled 1 av 5 02.01.2012 11:30 Vi fant, vi fant Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! 2011 er et år for historiebøkene når det kommer til leting på norsk sokkel.

Detaljer

11Felt under utbygging

11Felt under utbygging fakta_2005_kap11_15 12-04-05 14:48 Side 142 11Felt under utbygging Godkjente oppgraderingar av eksisterande felt er omtala i kapittel 10 fakta_2005_kap11_15 12-04-05 14:48 Side 143 Alvheim Blokk og utvinningsløyve

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel.

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Dette gjør du: 1. Gå til www.petoroboken.no. Husk at pc-en din må ha tilknyttet kamera

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 Hva betyr skifergassrevolusjonen og GoM-ulykken for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 WEO Reference scenario Source:

Detaljer

4 RESSURSER Og PROgNOSER

4 RESSURSER Og PROgNOSER PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 29 35 kapittel 4 4 RESSURSER Og PROgNOSER 36 Innledning Hvor mye olje og gass som vil bli produsert fra norsk kontinentalsokkel, er ikke mulig å fastslå

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985 Generell informasjon navn VALEMON Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Mongstad NPDID for felt 20460969 Bilde

Detaljer

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Gassperspektiver for Norskehavet Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Agenda ODs rolle Status og utfordringer Norskehavet Mulige framtidsbilder 25.06.2009 2 ODs rolle/ målsetninger Bidra til

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/1-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43555

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/1-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43555 Generell informasjon navn FRIGG Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Shut down Funnbrønnbane 25/1-1 Funnår 1971 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43555 Bilde Funn inkludert

Detaljer

Delutredning 9-c: Økonomisk analyse

Delutredning 9-c: Økonomisk analyse 23.05.2003 Scenarier for helårig petroleumsaktivitet i området Lofoten og Barentshavet i 2005-2020 Delutredning 9-c: Økonomisk analyse 1 Bakgrunn Utgangspunktet for delutredningen er scenariene for helårig

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 7121/4-1 Funnår 1984. NPDID for felt 2053062.

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 7121/4-1 Funnår 1984. NPDID for felt 2053062. Generell informasjon navn SNØHVIT Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status PRODUCING Funnbrønnbane 7121/4-1 Funnår 1984 Hovedområde Barents sea Hovedforsyningsbase Hammerfest NPDID for felt 2053062 Bilde

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 29.05.2017 REA3009 Geofag 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag. Hjelpemiddel På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer