CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT"

Transkript

1 CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT Mas 2012

2 INNLEDNING Bhov og mulight d sg ? Nttstdt slik dt så ut da vi tok ov i 2007/2008. Total gjomgag av alt ihold og poduksjo av ytt ttstd. Midltidig omstuktuig av ttstd fo å tilfdsstill NVEs kav til øytalitt. Hvoda ka Rigiks-Kaft md dags stuktu og mulight igj bli av Nogs bst på wb? Famadpis 2009 Bos fo bst ttstd Nst bst kaakt i Euopow Est tkk: Ig DiSid, som å på plass 32

3 INNLEDNING Gu til å oppgad WEB - ET MEDIE UNDER UTVIKLING Ny tkisk mulight som ikk fats i 2008 T gasjo md ttls Vkst i sosial mdi, hvoda ka diss utytts fo m ffktiv makdsføig Edig av bukmøst - gjomsittlig buk ha dt sg (g. mobil) Edig av tkisk spsifikasjo. Bla. HD-oppløsig kommt fo å bli NY, MER FLEKSIBEL OG FREMTIDSRETTET PUBLISERINGSLØSNING (MODX) Lav buktskl - gjø iholdspublisig kl og m flksibl Gjø vdlikhold og vidutviklig av ttstdt my ask Bd og m flksibl itgig mot kst løsig (g. KIS) Optimalis kod fo 2011, og skap i tillgg t ltt ttstd NY STRUKTUR Ny gl fo pstasjo iht. NVEs gl Ny slskapsstuktu - Rigiks-Kaft ha utviklt sg 3

4 INNLEDNING Thomas F. Tho Jal Budsjtt lvs og godkjs. Posjktgupp dfis hos Rigiks-Kaft. Fmdiftspla utvikls og godkjs. Posjkgupp dfis itt. PROSJEKTGRUPPE HOS CATCH Thomas F. Posjktld og dsig Håvad Tkisk asvalig, tkisk plalggig Tho Jal Wbutviklig Thomas G. Wbutviklig, itgig Håvad Thomas G. 4

5 PROSESSEN ARBEIDSPROSESS 1. Plalgg t ttstd 2. Wbutviklig 3. Iholdspoduksjo og -publisig 4. Tstig og lasig 5

6 PROSESSEN FASE 1: PLANLEGGING AV NETTSTEDET Statgi og plalggig Bukbhov og ihold Ifomasjosakitktu Itaksjosdsig Visult dsig 6

7 STRATEGI OG PLANLEGGING FASE 1: PLANLEGGE ET NETTSTED D Ku P Do Rf. Sid Statgidokumt wb 2011/12 Dtt dokumtt oppsumm målstig og løsigsfos ha kommt fm til i fllssskap fo Rigiks-Kafts y tts Statgi og plalggig Bukbhov og ihold Ifomasjosakitktu Itaksjosdsig Visult dsig No av pukt omhadl ikk ba dt y ttstdt, m også tilkyttd ktoisk tjst. Dt viktig å husk på at mag av d opplistt tiltak v hsikt på fl fomål, m ku opplistt ud dt fomål d ha mst ff Fomål og løsig 1.1 Statgi og plalggig Hvoda ka ttstdt bli løsom ivstig? Øk atall lktoisk kud Øk atall bsøkd (y og ksistd) Oppå da m foøyd kud Styk omdømmt Øk atall salg Effktivis bdift 1. Øk atall lktoisk kud Øk atall bsøkd Oppå da m foøyd kud Styk omdømmt Øk atall salg Effktivis bdift...6 CATCH Mdia AS ::: Nod Tov 6, 3513 Høfoss ::: Tlf ::: Bakkoto ::: Fotaksgistt NO MVA 7

8 Digital åsappot? g i Hjtt i d gø STRATEGI OG PLANLEGGING 5. Øk atall salg Hvilk tiltak ka vi gjø fo å øk atall salg vd hjlp av yttt tjst? FASE 1: PLANLEGGE ET NETTSTED Kommuis kokuasdyktight Rask vi til kjøp, kl Fmhv podukt / kampaj Nyhtsbv Som kaftlvadø hjlp vi dg fa A-Å Idlig i podukt og pivat / bdift, ikk tt viksomhts på podukt som aktult fo dg Tydlig og slgd ifomasjo om vampump Podukt skal psts ovsiktlig og kl å fostå vis podukt god i fohold til ad! Sammligig md ad slskap Dt skal væ klt å bstill og bytt podukt dikt bstillig Dags pis skal væ godt sylig Lvigsplikt hvoda få kud på lvigsplikt til å vlg oss 6. Effktivis bdift Statgi og plalggig Bukbhov og ihold Ifomasjosakitktu Itaksjosdsig Visult dsig Hva ka vi gjø vd hjlp av tt fo å kl ds hvdag? Ekl å opptt og vldikhold ihold Eg, kl pisadmi fo å dig pis gjom hl ttstdt Ltt å fi fm fo buk fæ spøsmål Ekl å lgg ut diftsmldig (bla. md mobil og stadadmldig Bygg itgasjosløsig mllom kudsystm og wbsid som ta høy bhov til all viksomhtsomåd 1.2 Bukbhov og ihold Hva slags fuksjo og ihold tg d bsøkd? Fuksjo som gjø at kud ka gjø fl tig oli. Mulight fo aktiv pofilig av mldig, kampaj og sak. Få fm kudtjst på kl og yddig måt. Skill på pivat / bdift. Foto av asatt. It og kst omdømmbyggig. Rask vi til bstillig. Elktoisk skjma som sakk dikt md kudsystmt. CATCH Mdia AS ::: Nod Tov 6, 3513 Høfoss ::: Tlf ::: Bakkoto ::: Fotaksgistt NO MVA 8

9 STRATEGI OG PLANLEGGING Ifomasjo sakitktu FASE 1: PLANLEGGE ET NETTSTED Skudæm y (ivå 1) Istallatø Om Rig ikskaft Ntt Ntt Tydlig ifo igiks-k afttt.o og ilogtallatø Di M katgo gig fo is s ist ihold tidlig. kbat i Alltid tilgj pivat o Pimæm y (ivå 1) Hjm Nttli stas fots. Budskapsf mvis, aktult, vd i. Ifom d, ikk slgd. Statgi og plalggig Bukbhov og ihold Ifomasjosakitktu Itaksjosdsig Visult dsig Raskt og i? å 1) Skudæmy (iv u Ifomasjosakitkt Istallatø M katgoist ihold tidlig. Tydlig ifo og iloggig fo istallatø 1.3 Ifomasjosakitktu Raskt og klt å komm i kotakt. som dtkkbat iloggigsflt. Alltid tilgjglig. Lik fo pivat og bdift. Flyttig / Basisifo, m ligg ud Kudsvic. dig Asva fo Litak Nivå 2 adø Kotakt oss igiks-kafttt.o Gjø dt s lv Viksomh t Bstill ttli Istallatø Egiut dig Dt Lokal Si opp ttl i Eltilsy Avtalgio a Dl opp gig Si opp ttli Istallatø Viksomht Faktua Ekl ovsikt ov d Egiutdig Dl opp gig viktigst tjst å Oft stilt spøsmål y (ivå 1) Ekl visig av difts- Om Rig iks-kaft mldig. Mld fil Ekl og ask mtod fo å mld fil md mobil. Kost Aktult / p ss Samfusa sva og sposig daig Miljø og kl mål Søk om støt t Statgi Ldig still ig Sd i CV a gi Opilss gaati Kotoli Vadkla asjo Kysspublis i ifo om hvoda gist md SMS. Ekl ifomasjo fo å komm askt i kotakt. Tydlig lk fo å gå til dt kompltt ttstdt dskaflksibl. Bu, kokupsfmvis, fjvam, asdyktig stas aktult, støm m Vatiig ag ud Gjomsl vi lg oss? Hvofo v Egiåd Ikjøpsp Fastpis Vitpis st Agggattj gi m Byggstø Skog avtal ig Kablfilsøk / Nævam ivig giådg vam? Hvofo æ Hvm ka få? Podukt Posjkt Kotakt Mld f m 8 lasjo Fibistal på M k Bstill stø og lavshøysptlasjo al st i t p g og Vilysalg gatlys og pis Pisadmi gs Fovalti sfoskift Kus i dift Ryddig mst b sthvilk tj Visig av til bdift d tilby d pis og makdt, m å ta kotakt. fo t h lig mu Kuvbil d ifoitodus fibttmasjo om pfod til Op t. ud tilb kotakt. duksjo til Tydlig ito ktiv oppff s ad st ko V.P ifo d Mi. ig vam kt fo åd. ta ko i - kom til å ta kokot vi gstak ti slu B takt. t til ask h lig mu kv kudkoog ffktiv takt. Podukt is (spot) 100% foyb g Histoi bkfts mot Elis), vt. aft (spot) visig Hjm Oli gistig (må Makdsk Skol / ud ifomasjo Miljøavt Støttd fo ls Kompltt sid ) al (Spot ima Kosld Kotakt Vam Kud Tjst Byggstø Fibtt p Vampum osstuktu Ei Målavlsig Jobb og ut Ogaisasj ist ihold M katgo. tidlig Pimæm Diftsmldig klt å Raskt og takt. komm i ko ligg Basisifo, m svic. ud Kud m dtk so gigsflt. kbat ilog glig. Lik fo Alltid tilgj dift. pivat og b Bdift Tilbakbtalig igiks-k aft.o Fiasill aft.o igiks-k ma på fat. Nttbibliotk -postfaktua Ifom Bstill / si opp a sakitktu ktu asjosakit Hjm (mobil) Avtalgio og Faktu Dt Lokal Eltilsy Ifomasjo m.igiks-kaft.o Kotakt oss Om aft Rigiks-K Nivå 2 Kompsasjo vd stømbudd Bottslag Mld fil Nttlikalkulato Bstill ttli Gjø dt slv y (ivå 1) Skudæm stas Nivå 3 Flyttig / dig Nivå 2 lvadø Ifomasjosakitktu Publis El-vtt Litak Pis yddig, katgoist ifo fo kud. igiks-kafttt.o/ diftsmldig (Wbapp) Asva fo l-algg Boligi Hva ttli? Mldig YouTub tilby. aktult, vdi. Ifomd, ikk slgd. NOV Facbook Ifomativt om l-sikkht. E m fobukoit kotfattt ifo. fis også på potal alig Viktig å fmhv hva dt vil si å bstill / si opp ttli. Ells 21 Dato Raskt og klt fokla hva ttli og hva Rigiks-Kaft Ntt Tilbakbt Kudsvic El-sikkht Nttli stas fots. Budskapsfmvis, og Faktua -postfaktu Pimæmy (ivå 1) Hjm 21 NOV igiks-k afttt. diftsmldi g (Wbapp) El-vtt Bottslag Kompsas jo vd stømbud d l-algg Hvoda skal iholdt og my stuktus? Ntt Dato Mldig Publis Boligi lv Ifomativt om l-sikkht. E m fobuk oit ko tfattt ifo fis også på potal. Hva ttl Pis Om RigiksKaft Ntt El-sikkht klt fokla hva ttli og hva Rigiks-K aft Ntt tilby. Bstillig og Flyttig Vamp Oppsigls faig VP Bstill b Avtalgio og Faktua a -postfaktu a? mpump Hvofo va Ufo faig pliktd b Samlfaktu alig Tilbakbt Piskalk Fak El-sik Oft stil

10 STRATEGI OG PLANLEGGING FASE 1: PLANLEGGE ET NETTSTED Statgi og plalggig Bukbhov og ihold Ifomasjosakitktu Itaksjosdsig Visult dsig 1.4 Itaksjosdsig Itak sjosd igik sig Hvoda skal ttstdt fug? s-kaft. o Fosid til i flksib l løsi giks-kaft. o g som light åp f. E o mubudska til å askt im p aktivit iht. makd plmt t og a t. ktull R m ystuk tu mt. Budsk md få hov a d p o båd hl sfmvis låp bild kift. D og bild t o md gså h g bli måla kspo vlst. amisk p lig å u oduktfmvis gjø ll m d ll dukt, ll fo om fl stø t mt ku tt. ltfm vis o hvo gi igj fl mag / gaml ksibiøsk å vis, yht sam md og ut bil t god visig d. topplys ig, ku s dsv avi og ic-tj st i t til slås av bakmldig sflt og på. It g tyd lig ka opp bli pp fo logg å igsbo ks til Di skli sid. sig Itaksjosd o igiks-kaft. at å y. Dtt bty Vis ovlaym hovdi t pukt ma hold ov yddig t askt d my skli d id g alt udlig ttstovsikt md av buk og hold. Hjlp, m f d å fi to dt kaftig m gå ka a tykk (m fæ fo g sø ku tt tykk.) ivå d md 9

11 Wbapp iko STRATEGI OG PLANLEGGING Fosid ttli Om R d giå E ump Vamp Ntt og Ko -Kaft igiks Bdift s takt os utko... Ditt søk vic Kuds Målavls ig FASE 1: PLANLEGGE ET NETTSTED Fastpis vit: Vott Lu is VINTERp Bstill fastpis Bstill vampump 48, ø/ kwh 01.0 Ls m Rigiks-K aft s Du å p å vå mob Bstill Aktult p mpum Va ov asit fi igik s-kaft. gig støm Spot) 36,3/kWh ø/ kwh Bsti l blig ik og ig p. Fo R ttslska t Sjkk dit tko u, sjkk tømm, masjo udifo d k g Bstilli atlys? Møk g jma k Flytts stømm v a Ls ati is ol Vlit la d ilit la aquodi o i a Baquid. md m Passod ss -postad Logg i assod? / dig Visult dsig Bstilli lt Oft sti Bstillig dig Bstill støm Bstill vamp umpb Flyttig faig åd ig Bstill dukt Faktua og bta lig El-sikk ht Oft stilt spøsm ål Kotakt svic Pso ifo valgt M iljøavtal Målpu kt ig t) * * Ettav Søk op p * * Fødslsd ato * Alggs Dag Måd adss Å Adss * / std Lgg til Godkj odukt Foav +.. Ed p umm Post. Ditt søk. (Spo Tlfo at Di sid Kud lia Liv ch oss støm Psoa Hvoda skal dt visull utykkt væ? ål spøsm aft støm -post ok giks-k og d Du ha il 1.5 Visult dsig Om Ri Vlg po av. Egi Bstill lsig koblig Mld f Glmt p tilgag Opptt vic Målav cbo lp på Fa Få hj Kuds g og ut vic Itaksjosdsig Bdift mp vic Tlf Kuds avi ttig s Ifomasjosakitktu Kuds ft til wbutg Vamp u ls s-kaft N ik Rig Hol, s Bukbhov og ihold o Oppsig sid. tt si Ny fobuk, bfaig il? Mld f iljøavta Bstill M + 2,6 ø Ls av s ll gatis Statgi og plalggig og kat i N dg? El-stifi t fo d ty hva b tal ( t uikt gag. E t på ø ilj m g og s m. Spa p ik pis. L til u t k u d o p dukt Fl po Fosid ttsid ilsid. Ski Miljøav blig Mld fil * alggsa dss Foig Du må fyll ut all flt mk Di sid t md ø dt fø du Nyttig sav i ka fots tt. Nst Kud svic Fosid Bdift Vampump Om Rigiks-Kaft Egiåd Kotakt oss Kudsvic Fosid Ditt søk... igiks-kaft.o Miljøavtal (Spot) Spa pg og miljøt på gag. Et uikt podukt til uik pis. Ls m. Bstill Makdskaft (spot) Dolo sit amt lom ipsum dolo sit amt lom ipsum dolo. Ls m. Bstill All stømavtal Miljøavtal (Spot) At Hvofo vlg oss Vott 100% foyba gi Ikjøpspis (spot) Om kaftmakdtfastpis L u vit: Fastpis Bottslag/fllsmålig Fastpis vit VINTERpis Byggstøm 48,3 B s till fastpi Vik Skog-avtal s Bstill vam pump Makdskaft (spot) ø/ kwh Ls m Fastpis vit Nå ka du sik dg 100% foutsigba stømpis gjom hl vit. Ls m. Bstill Bstill Bdift Vampump Om Rigiks-Kaft Egiåd Kotakt oss Kudsvic Fosid Ditt søk... igiks-kaft.o Rigiks-Kaft Bdift Vampump Om Rigiks-Kaft Egiåd Kotakt oss Kudsvic Fosid Ditt søk % foyba gi igiks-kaft.o Rigiks-Kaft Miljøavtal (Spot) avtal Hvofo vlg oss Igå du AvtalGio og Faktua-avtal ka vi tilby dg av Nogs imligst stømpis. Ls m. Piskalkulato 100% foyba gi avtal Hvofo vlg oss Piskalkulato 100% foyba gi Oppilssgaati Om kaftmakdt Kotollig Bottslag / fllsmålig Bstill Byggstøm Vadklaasjo Om kaftmakdt Bottslag / fllsmålig Bdift Vampump Om Rigiks-Kaft Egiåd Kotakt oss Kudsvic Ditt søk... Kudsvic Kudsvic 100% foyba gi Bstillig og dig Målavlsig Hos Rigiks-Kaft få all vå pivatkud støm md oppilssgaati ut tillgg i pis. Rigiks-Kaft gi all pivatkud oppilssgaati md 100% foyba gi, ut tillgg i pis. Gaati si ikk at all støm du få i kotakt foyba. Dt vi gaat, at dt bli podust lik my foyba kaft som d kaftmgd du buk. Dtt bty at du som kud md på å sik vid poduksjo av foyba gi. utkoblig Faktua og btalig El-sikkht Sakk md oss Vå ådgiv hjlp dg md å vlg iktig podukt og md hl bstillig fa A til Å. Tjst Oft stilt spøsmål Oppilssgaati Byggstøm Vampump Vampump Miljøavtal (Spot) 36,3 ø/ kwh + 2,6 ø/kwh utkoblig fiasit ov stømgig fiasit ov stømgig 36,3 Bstill Miljøavtal Fl podukt Bstill gatis bfaig Sjkk ditt ttslskap. Fo Rigik og Hol, s Rigiks-Kaft Ntt si sid. Nyttig savi Bstillig / dig -postadss Møk gatlys? Passod Flyttskjma Ls av stømm Glmt passod? Logg i Vlit la dolis ati Baquid aio aquodi ilit la El-stifikat i Nog hva bty dt fo dg? 48,3 ø/ kwh Bstill Makdskaft Få hjlp på Facbook Bstill gatis bfaig Bstill Fastpis vit All stømavtal Nyttig savi Ls av stømm, sjkk fobuk, d kudifomasjo, md m. Bstillig / dig -postadss Møk gatlys? Passod Flyttskjma Ls av stømm Oft stilt spøsmål Liv chat Bstillig og dig Nå ka du sik dg 100% foutsigba stømpis gjom hl vit. Ls m. Mld fil? Tlf Kudsvic fiasit ov stømgig ø/ kwh Dolo sit amt lom ipsum dolo sit amt lom ipsum dolo. Ls m. Bstill gatis bfaig Vampump Fastpis vit + 2,6 ø/kwh Spa pg og miljøt på gag. Et uikt podukt til uik pis. Ls m. Ls av stømm, sjkk fobuk, d kudifomasjo, md m. Opptt tilgag Aktult Makdskaft (spot) Opptt tilgag Glmt passod? Logg i Vlit la dolis ati Baquid aio aquodi ilit la Faktua og btalig 10 Kotakt oss Bstill støm Avtalgio og Faktua Bstill vampumpbfaig -postfaktua Få hjlp på Facbook Flyttig Dl opp gig Kotaktskjma Oppsigls Tilbakbtalig Liv chat Kudsvic Få hjlp på Facbook Tjst Byggstøm Oft stilt spøsmål Kablpåvisig Liv chat Visst du at... Slv om Nog ha my vakaft, få st all i dtt ladt også støm lagt fa kull- og atomkaft? Åsak at Nog i piod må impot støm fa utladt. fa Rigiks-Kaft bli dkkt vd poduksjo av vakaft fa vassdag i Rigiksgio. Egi poduss hlt ut utslipp av divhusgass CO2 og ut adioaktivt avfall. Jo fl som Tfllig Fl tjst Oft stilt spøsmål Få sva på oft stilt spøsmål om bstillig, flyttig, faktua, md m. Gå til oft stilt spøsmål Husk målavlsig 1. jaua 2012 RIKM <målstad> Tlfo Logg i på Ls m om målavlsig

12 WEBUTVIKLING FASE 2: WEBUTVIKLING Pla fo utviklig oppsummig av alt abidt som gjot i fas 1 Podus mal - pogamm HTML, CSS og Javascipt Implmtig i CMS - implmt malfil i publisigsløsig Wbutviklig - pogamm og implmt spsill fuksjoalitt Katgoi Oppgav / bskivls Asva Potal > Bdift Bdift Kotakt mg skjma Ba A Potal LivChat A Potal > Bookig giådgivig A Glt Egt søk ud Oft stilt spøsmål A At Backup må tas av gamml sid som dl av lasig HV O At Gamml sid må stts opp på vå sv slik at vi ha tilgag til d HV OK Glt Kudsvic til høy i foot må væ foskjllig på, bdift og Ntt (lik) HV OK Glt Nyhtsfmvis. Hvoda fug sotig i d. Må d fikss? TJT OK Glt Søkfuksjo må i TJT OK Glt Må ku vlg kkfølg på ba HV OK Glt Ba skal ikk lik hvis d ikk ha lik og lik til it sid i samm vidu HV OK Glt Aktultopplistig vis ikk Dsciptio ll Summay TJT OK Glt Fiks så sid s okså omal ut i IE8 TJT OK Glt Aktultboks og akiv skal ikk vis sak som Upublishd TJT OK Glt Tilbak kapp på tdj (?) ivå og dov s Viksomhtsomåd vakaft TJT OK Ntt Fiks så ma ka klikk sg i i stømbuddsak + Sto K i Kaft HV OK Ntt Ovfø stømutkoblig fa gamml sid HV OK Ntt Aktultakiv Om oss fug ikk må fikss TJT OK Ntt Kotakt skjma må pogamms TG OK Ntt Bstilligsskjma og oppsiglssskjma må pogamms TG OK Potal Facbook iko skjuls TJT OK Potal Dyamisk pis og pispåslag må i vd livkjøig HV OK Potal > Bdift > Kudsvic Bdift Kotakt mg skjma Kudsvic TG OK Potal > Bdift > Kudsvic avtal i i Kotakt mg skjma om tilbud på *podukt* TG OK Potal > Kotakt oss Sjkk Kotakt oss skjma fø lasig TG OK Potal > > Kudtjst Pogamm 'skjmavlg' ud Bstillig / dig TG OK Potal > > Kudtjst Gjø kla all bstilligsskjma og tst md mail fo mottak og kvittig TG OK Potal > > Kudtjst Fiks blå ifoboks i skjma TG OK Potal > > Kudtjst Faktua og AvtalGio flls bstilligssid må lags lggs også på Ntt TG OK Potal > Poduktboks i på stømavtalsid skal ikk ha "Ls m" TJT OK Glt Søk i aktultsak. Ku vis sak som ikk tt og komm opp på tt std TJT OK Potal Implmt Addthis TJT OK Potal Optimalis mtatags (dsciptio + FB) TJT OK At Søk fug ikk i backd på Ntt si sak må fikss TO DO Glt Disqus som valg fo kommtig av sak TO DO Glt Mulight fo å lag g ba i backd jg (TF) ha HTML kla TO DO Glt Dyamikk i Målavlsigsboks må fikss si fa om st dato TO DO Glt Dyamikk i Målavlsigsba må fikss si fa om st dato TO DO Mobil Pogamm mobilsid fo isdig av stømutkoblig fa diftstal TO DO Mobil Pogamm mobilsid HV TO DO Ntt Filmldigsgistig skjma som sd mail + SMS via Elwi TG TO DO Ntt Postlist må i slik som i gamml sid TO DO Ntt > Nttli Pogamm ttlikalkulato (s EB) TO DO Potal > Om oss Søk om støtt skjma TO DO Potal > Søyldiagam og kalkulato må i på Vik Skog avtal TO DO Potal > Piskalkulato må i TO DO Potal Implmt Disqus md avhukigsboks TO DO Ntt / mobil Implmt diftsmldigspublisig fo diftstal TO DO Potal + Bdift Fuksjo Vik Skog TO DO Potal Piskalkalkulato TO DO Ntt Nttlikalkulato (s EB) TO DO Ntt Postlist må i slik som i gamml sid TO DO Potal Mal fo bokspublisig TO DO Potal Mal fo bapublisig TO DO 12

13 INNHOLDSPRODUKSJON / -PUBLISERING FASE 3: INNHOLDSPRODUKSJON / -PUBLISERING 29, Opplæig av d ll d som skal ha asva fo publisig Ku k. p måd Podus ihold - fofatt tkst, ta foto, lag illustasjo Publis ihold - Lgg iholdt ut på ttstdt på yddig og god måt Ku k. 29,- 29,- p måd Ku k. p måd 13

14 TESTING OG LANSERING FASE 4: TESTING OG LANSERING Tstig Tst ttstdt fo fil og magl Validig - valid kod å alt på plass Lasig - Implmt ttstdt på wbhotll ll wbsv 14

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 01-2015 TEMA: SKADE/LAKK Sats på Smat Rpai NBF KREVER: NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- HISTORIKK NÅ! MERCEDES-BENZ VISER Fmtids luksusbil

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE F UUØKL Walsth&Øya idmsutvikli åv 5 - uudsøkls ppda : 5686 appt at: 424 J & MLJØ, Ø Ø Fylk kshus Kmmu s td Ås UM: (uf 89, s 2) 64 6666 Byh ppdasiv Walsth&Øya idmsutvikli v/ds Walsth ppda fmidlt av ppdasfas

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 1, VÅR 2015

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 1, VÅR 2015 NTNU Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Fakultet for aturviteskap og tekologi Istitutt for aterialtekologi TT4110 KJEI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 1, VÅR 015 OPPGAVE 1 Vi starter ALLTID ed å

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

Tjeneste i. operasjoner

Tjeneste i. operasjoner Tjeeste i e l a o j s a it opasjo offissf es u ef al Fo rb d bu NOr g Gjeld i piode 1. jauar 2012 31. desemb 2013 Løsbetigels de Vilkår i oppsettigspio e Vilkår i deployigspiod Vilkår i avvikligspiode

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015. Fremtiden er DIGITAL. App for å. kjøretøy. etter boka

NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015. Fremtiden er DIGITAL. App for å. kjøretøy. etter boka NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015 Fmtid DIGITAL JUS: Slik fota du utbdig hlt tt boka App fo å læ paasjo av ltt kjøtøy Du ka ikk stopp gt. M du ka hid vaplaig. Skift

Detaljer

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra.

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra. Støst på bilutsty N 1 jaua 2013 sal g a u ja t vi m g d f s k b tak 1999,- Pacific 500 Vlum: 330 lit THU 631550 4 LITER Vil: 469,- 199,GTX 10W40 CAS GTX10404L Fa: 999,- 599,7 amp BATTERILADER STARTHJELP

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Kort om syvendedags adventistene

Kort om syvendedags adventistene Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

Identitetsundersøkelse Gjerdrum 2011 Generert 01.02.2011 11:33

Identitetsundersøkelse Gjerdrum 2011 Generert 01.02.2011 11:33 Idtitsundsøkls Gjd 2011 Gt 01.02.2011 11:33 1. I hvilk grad vil du si at du stolt av Gjd som din hjmkommun? Mk av d svar som bst dkkd din ming: I stor grad 57 I no grad 36 I lit grad 4 Ikk i d hl tatt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill Gyldpris Mlkplass Etapp 3 Solhimsvik Øvr Riplgård Stradafjllt Etapp 2 2011-2012 Solhim Solhimsvatt Storavatt Løvstakk Etapp 4 Mid Kristiaborgvatt LØVSTIEN Oppdatrt 18.11.2010 Grø tat N Etapp 1 Frdig Laggård

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje? å skj? va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt? solstål å o skj? va tyg tål å lyss skj? tff va av lys? flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken.

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken. Mas 2013 Annonsbilag Våns jubilant! Fdag 8. mas: Lykkhjul og ballongklovn fa kl 14.00 til kl 18.00 Lødag 9. mas: Utdling av kak fa kl 12.00. Finn diamantingn! www.habakkn.com 28å 22å 14å s n å V jubilan

Detaljer