PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS"

Transkript

1 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Aksjonær- og investorpresentasjon Oslo, 7. mai 2012

2 Agenda 1. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 1.1 Highlights 2011 Side Utvikling og trender i tysk økonomi Side Strategi og gjennomføring Side Porteføljeoppdatering Side 13 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Side 18 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Side Exit Side PRE Bolig-Privatisering 2.1 Prosjekt "Mittelheide" og "Berliner Wohnwelten" Side 36 Slide 2

3 Tilbakeblikk 2011 Slide 3

4 Highlights 2011 Statsgjeldskrise og økonomiske uroligheter i Europa Restriktiv utlånspolitikk hos tyske banker påvirket etterspørselen i eiendomsmarkedet Verdsettelsen av eiendommene i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ("PRE ") og PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ("PRE II ") justert for å reflektere markedsklimaet Refinansiering i PRE tilsvarende 60 % av porteføljens bankfinansiering til redusert lånerente sammenlignet med de utløpte låneavtalene Forlengelser av leiekontrakter PRE: 16 % av totale næringskontrakter opphørte 15 % fornyet (MEUR 1,5) PRE II: 14 % av totale næringskontrakter opphørte 19 % fornyet (MEUR 0,53) Aktiv fokus på kartlegging av exit-alternativer og realisering av porteføljeverdier Slide 4

5 Agenda 1. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 1.1 Highlights 2011 Side Utvikling og trender i tysk økonomi Side Strategi og gjennomføring Side Porteføljeoppdatering Side 13 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Side 18 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Side Exit Side PRE Bolig-Privatisering 2.1 Prosjekt "Mittelheide" og "Berliner Wohnwelten" Side 36 Slide 5

6 Industrilandet Tyskland fortsatt solid Prisjustert BNP opp 3 % i 2011 konsensus tilsier svekket men positiv vekst i 2012 med tiltagende vekst i 2013 Sterk eksport gjennom hele året 4% 2% 0% -2% -4% Tysk Bruttonasjonalprodukt F 2013F Innenlandsk konsum har sett en oppadgående trend som har forsterket den økonomiske veksten ytterligere -6% Tysk eksport (EUR milliarder) Januar januar 2012 (ujusterte tall) Kilde: Bloomberg 80 Arbeidsledighetstall vedvarende positive Forbrukertilliten fremdeles god Kilde: Destatis Slide 6

7 Gjeldsuro i Europa gir utfordrende lånemarked Transaksjonsvolumet av tysk eiendom stabiliserer seg etter finanskrisen, men mange transaksjoner innebærer salg av håndplukkede enkelteiendommer og kriserammede porteføljer til sterkt rabatterte priser Økonomiske uroligheter i Europa usikkerhet blant tyske virksomheter fall i etterspørselen etter tysk næringseiendom Høy sysselsetting og god forbrukertillit bidrar til å vedlikeholde etterspørselen etter boligeiendom Tyske, børsnoterte eiendomsselskaper handles til rabatter opp mot % sammenlignet med selskapenes verdijusterte egenkapital ("VEK") ,0 9,0 Transaksjonsvolum tysk eiendom (EUR milliarder) ,7 14,0 43,7 53,3 9,5 12,0 21,1 18,0 23,0 10,1 4,8 3,3 4,0 5,0 29, E Bolig (kun porteføljetransaksjoner) Næring Estimert Kilde: Commerzbank Slide 7

8 Agenda 1. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 1.1 Highlights 2011 Side Utvikling og trender i tysk økonomi Side Strategi og gjennomføring Side Porteføljeoppdatering Side 13 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Side 18 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Side Exit Side PRE Bolig-Privatisering 2.1 Prosjekt "Mittelheide" og "Berliner Wohnwelten" Side 36 Slide 8

9 Strategien er implementert Geografi Beliggenhet Kvalitet Sterkt fokus på områdene Rhein/Main, Dresden og Leipzig. Attraktiv lokalisering innenfor områdene Kvalitet i fokus på hvert objekt. Teknisk god stand. Stabile leietakere og diversifisering av næringsleietakere Robust portefølje Kontrakter Diversifisering Minst 90 % utleid, lange kontrakter Begrensninger på allokeringer innenfor de strategiske segmentene: % bolig % næring Yieldmål Bolig: 6-8 % Næring: 5-7 % Avkastning Avkastningsmål Egenkapitalavkastning på 12 % før skatt Utbyttemål Årlig utbytte på 3-5 % av innbetalt egenkapital Levetid 6 år, muligheter for forlengelse på 3 år Finansiering Kjøpesum Konkurransedyktige priser på eiendom av god kvalitet Gjeldsgrad Mellom % Rentebinding Rentebinding Bolig: Gjennomsnittlig 5 år Næring: 4-6 år Slide 9

10 Porteføljen er fordelt på et fåtall utvalgte områder Fokusområder er fremdeles Rhein/Main og østlige deler av Tyskland PRE: markedsverdier per (MEUR) Dresden Leipzig Rhein Main Berlin Stuttgart 29 % 13 % 56 % 1 % 1 % Berlin Frankfurt Leipzig Dresden PRE II: markedsverdier per (MEUR) Dresden Leipzig Berlin 68 % 25 % 7 % Stuttgart Slide 10

11 Ledelsen har sterk eiendomskompetanse i Tyskland Ledelsen i PRE Management Tyskland Pål Raaum (Executive Chairman, PRE Management) Christian Grossmann (CEO, PRE Management) Tobias Junge (CFO, PRE Management) Anders Doevigen (Executive Advisory Board Member) Advisory Board Dr. Nikolaus Hensel (advokat og notar) Dirk Gemünden (entreprenør og eiendomsinvestor) Anders Doevigen (eiendomsutvikler og arbeidende styremedlem) Teamet teller totalt 18 ansatte Administrasjon Controllere Organisasjonen i Tyskland (Mainz) - Administrerende direktør (CEO) - Deal sourcing Informasjonsteknologi Regnskap - Investeringsansvarlige - Finansiering og porteføljeforvaltere - Regnskap Deal sourcing Investeringer og overtakelse Porteføljeforvaltning - Informasjonsteknologi (IT) Organisasjonen i Norge (Oslo) - Økonomidirektør (CFO) - Controllere - Finansanalytikere - Eiendomsanalytikere Slide 11

12 Agenda 1. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 1.1 Highlights 2011 Side Utvikling og trender i tysk økonomi Side Strategi og gjennomføring Side Porteføljeoppdatering Side 13 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Side 18 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Side Exit Side PRE Bolig-Privatisering 2.1 Prosjekt "Mittelheide" og "Berliner Wohnwelten" Side 36 Slide 12

13 PRE / PRE II - Utvikling i ledighetsrate 13% PRE: Porteføljeledighet Ledighet bolig Ledighet næring Total ledighet 11% 9% 7% 5% 3% sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 des.11 mar.12 jun.12 sep.12 des.12 PRE II: Porteføljeledighet Ledighet bolig Ledighet næring Total ledighet 8% 6% 4% Estimat Estimat 2% sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 des.11 mar.12 jun.12 sep.12 des.12 Slide 13

14 PRE / PRE II - Utvikling i ledighetsrate Boligporteføljene: Stabil utvikling Oppjusterte leiepriser på utvalgte arealer i Dresden pga. høye sammenlignbare leiepriser og en inflasjonsrate på 2,3 % i desember 2011 Forvalter vil vurdere å omregulere arealer i områder hvor etterspørselen etter boligeiendom er større enn næringseiendom Løpende kartlegging av boligeiendommer hvor leieprisøkning er mulig Slide 14

15 PRE / PRE II - Utvikling i ledighetsrate Næringsporteføljene: vedvarende trend for korte og mellomlange leiekontrakter (3-5 år) grunnet usikre prognoser for økonomisk vekst i Europa PRE: 15,7 % av næringsporteføljens leiekontrakter opphørte i ,8 % fornyet reduserte leiepriser på enkelte arealer pga. stort antall konkurrerende aktører God etterspørsel etter lokaler på m 2, noe begrenset etterspørsel på større arealer Forvalter er i forhandlinger med to større leietakere som vil redusere total porteføljeledighet med 1,7 prosentpoeng ved kontraktinngåelse ila. 2012H2 PRE II: 14 % av næringsporteføljens leiekontrakter opphørte i % fornyet forvalter fornyet samtlige utløpte leiekontrakter og lokaliserte ytterligere leietakere total porteføljeledighet redusert ved utgangen av året Reduserte leiepriser på enkelte arealer pga. stort antall konkurrerende aktører Slide 15

16 84,3 99,6 100,8 91,2 100,8 MEUR MEUR 335,7 363,2 344,9 322,5 MEUR MEUR 344,9 PRE-porteføljene PRE ,5 mill. 17,9 mill Markedsverdi Markedsverdi Markedsverdi Verdivurdering Kjøpspris nye eiendommer Porteføljepremium Markedsverdi PRE II ,5 mill. 5,1 mill Markedsverdi Markedsverdi Markedsverdi Verdivurdering Kjøpspris nye eiendommer Porteføljepremium Markedsverdi Slide 16

17 Agenda 1. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 1.1 Highlights 2011 Side Utvikling og trender i tysk økonomi Side Strategi og gjennomføring Side Porteføljeoppdatering Side 13 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Side 18 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Side Exit Side PRE Bolig-Privatisering 2.1 Prosjekt "Mittelheide" og "Berliner Wohnwelten" Side 36 Slide 17

18 PRE Hovedtall for 2011 (EUR 000) RESULTATREGNSKAP INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT RESULTAT ETTER SKATT KONTANTSTRØMOPPSTILLING NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER BALANSE TOTALE EIENDELER TOTAL EGENKAPITAL TOTAL GJELD EIENDOM, BOKFØRT VERDI KONTANTER OG EKVIVALENTER BELÅNINGSGRAD (MARKEDSPRIS) 65,91 % 64,74 % Slide 18

19 PRE-porteføljens geografiske sammensetning Region Antall Kjøpspris (EUR) Bolig m 2 Næring m 2 Total m 2 Dresden Leipzig Rhein/Main Stuttgart Berlin Total Verdibasert sammensetning Arealbasert sammensetning Leipzig Leipzig Rhein/Main Rhein/Main Dresden Dresden Berlin Stuttgart Berlin Stuttgart Slide 19

20 PRE Utvalgte porteføljeeiendommer Kreuzstraße (Freital) Byggeår: 1920 / 1996 Kjøpspris (juli 2007): EUR Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 7,89 % Utleibart areal: 457 m 2 Type eiendom: Bolig Verdivurdering pr : EUR Verdiøkning: 8,84 % Reckestraße (Dresden) Byggeår: 1886 / 1998 Kjøpspris (mai 2007): EUR Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 7,47 % Utleibart areal: 645 m 2 Type eiendom: Bolig/kontor Verdivurdering pr : EUR Verdiøkning: 13,43 % Slide 20

21 PRE Utvalgte porteføljeeiendommer Am Brünnchen (Koblenz) Byggeår: 1970/1992 Kjøpspris (januar 2007): EUR 5,57 mill. Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 6,91 % Utleibart areal: m 2 Type eiendom: Bolig Verdivurdering pr : EUR 6,1 mill. Verdiøkning: 10,43 % Rheinstraße / Wörthstraße (Wiesbaden) Byggeår: 1990 Kjøpspris (juli 2007): EUR 1,2 mill Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 7,81 % Utleibart areal: 802 m 2 Type eiendom: Bolig Verdivurdering pr : EUR 1,5 mill Verdiøkning: 22,12 % Slide 21

22 PRE Verdijustert egenkapital per aksje Porteføljens verdi vurderes to ganger i året Porteføljeverdiene justert som følge av markedsuroen gjennom 2011 Negativ utvikling mellom EUR/NOK Medregnet utbetalinger til aksjonærer er innskutt egenkapital fortsatt inntakt VEK ekskludert utbetalinger til aksjonærer (NOK) 112,63 104,82 93,06 VEK ekskludert utbetalinger til aksjonærer (EUR) 14,42 13,46 12,00 VEK medregnet utbetalinger til aksjonærer (NOK) 123,03 117,92 106,16 VEK medregnet utbetalinger til aksjonærer (EUR) 15,68 15,08 13,62 Valutakurs EUR/NOK 7,8125 7,7875 7,7540 Slide 22

23 Agenda 1. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 1.1 Highlights 2011 Side Utvikling og trender i tysk økonomi Side Strategi og gjennomføring Side Porteføljeoppdatering Side 13 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Side 18 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Side Exit Side PRE Bolig-Privatisering 2.1 Prosjekt "Mittelheide" og "Berliner Wohnwelten" Side 36 Slide 23

24 PRE II Hovedtall for 2011 (EUR 000) RESULTATREGNSKAP INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT RESULTAT ETTER SKATT KONTANTSTRØMOPPSTILLING NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER BALANSE TOTALE EIENDELER TOTAL EGENKAPITAL TOTAL GJELD EIENDOM, BOKFØRT VERDI KONTANTER OG EKVIVALENTER BELÅNINGSGRAD (MARKEDSPRIS) 54,97 % 45,60 % Slide 24

25 PRE II-porteføljens geografiske sammensetning Region Antall Kjøpspris (EUR) Bolig m 2 Næring m 2 Total m 2 Berlin/Potsdam Dresden Leipzig Total Verdibasert sammensetning Arealbasert sammensetning Dresden Dresden Berlin Leipzig Berlin Leipzig Slide 25

26 PRE II Utvalgte porteføljeeiendommer Prohliser Allee (Dresden) Byggeår: 2000 / 2011 Kjøpspris (mars 2008): EUR 6,1 mill. Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 7,14 % Utleibart areal: m 2 Type eiendom: Næring Verdivurdering pr : EUR 6,5 mill. Verdiøkning: 8,0 % Mörikestraße (Dresden) Byggeår: 1900 / 1996 Kjøpspris (mai 2008): EUR Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 7,53 % Utleibart areal: 883 m 2 Type eiendom: Bolig/kontor Verdivurdering pr : EUR Verdiøkning: 7,1 % Slide 26

27 PRE II Utvalgte porteføljeeiendommer Wildeberstraße (Potsdam) Byggeår: 1998 Kjøpspris (september 2008): EUR 2,1 mill. Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 7,15 % Utleibart areal: m 2 Type eiendom: Bolig Verdivurdering pr : EUR 2,5 mill. Verdiøkning: 19,5 % Augustenstraße (Leipzig) Byggeår: 1900 / 1996 Kjøpspris (november 2009): EUR Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 8 % Utleibart areal: 929 m 2 Type eiendom: Bolig Verdivurdering pr : EUR Verdiøkning: 15,5 % Slide 27

28 PRE II Verdijustert egenkapital per aksje Porteføljens verdi vurderes to ganger i året Negativ utvikling mellom EUR/NOK Medregnet utbetalinger til aksjonærer er innskutt egenkapital fortsatt inntakt VEK ekskludert utbetalinger til aksjonærer (NOK) 102,07 95,00 92,63 VEK ekskludert utbetalinger til aksjonærer (EUR) 13,06 12,20 11,95 VEK medregnet utbetalinger til aksjonærer (NOK) 104,57 97,50 97,63 VEK medregnet utbetalinger til aksjonærer (EUR) 13,37 12,51 12,57 Valutakurs EUR/NOK 7,8125 7,7875 7,7540 Slide 28

29 Agenda 1. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 1.1 Highlights 2011 Side Utvikling og trender i tysk økonomi Side Strategi og gjennomføring Side Porteføljeoppdatering Side 13 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Side 18 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Side Exit Side PRE Bolig-Privatisering 2.1 Prosjekt "Mittelheide" og "Berliner Wohnwelten" Side 36 Slide 29

30 Exit Alternativ 1 Alternativ 2 Aksjemarkedet Salg Børsnotering av porteføljen Fusjon med børsnotert selskap Enkelteiendommer Segmenter Portefølje Porteføljesegmentering Hele porteføljen Prestisjeeiendommer Øvrig portefølje Stor partner Liten partner Ny kapital Private investorer Institusjonelle investorer (Nye) fondstrukturer Slide 30

31 Exit Forberedelsene mot en realisering av PRE og PRE II påbegynt i 2010 Arbeidet har omhandlet optimering av porteføljen og kartlegging av alternative exitstrategier Konkrete forhandlinger med børsnotert tysk eiendomsselskap i store deler av 2010, innebar salg av PRE og PRE II med oppgjør i nyutstedte aksjer hos kjøper Forhandlingene avbrutt av forvalter pga. uenighet rundt verdivurderingen av kjøpers eiendomsportefølje Slide 31

32 Exit Realisasjon av porteføljene tidskrevende i dagens marked grunnet et anstrengt finansieringsmarked og tunge beslutningsprosesser hos potensielle kjøpere Aksjonærer vil måtte akseptere rabatterte salgspriser for å stimulere etterspørsel Tyske banker yter ikke lån til nye kunder flere investorer kun i stand til å investere med ubelånte midler Fremtidig økt finansieringsvilje blant tyske banker vil bedre etterspørselen og investeringsevnen til eiendomsinvestorer Slide 32

33 Exit Forvalter og styret i PRE EiendomsInvest Tyskland AS har anbefalt aksjonærene å forlenge selskapets levetid med ytterligere to år Selv uten forlengelse er det mulig at avviklingsprosessen overskrider det opprinnelige realiseringstidspunktet med ett år eller mer Forvalter og styret ber om forlengelse på mer enn ett år for å kunne: arbeide med flere interessenter og exit-muligheter sikre forhandlingskraft og høyest mulig salgspris unngå situasjoner hvor kjøpere bruker tidspress for salg av porteføljen til sin fordel En forlengelse innebærer ikke at forvalter justerer overordnet driftsplan mot en realisasjon frem i tid Slide 33

34 Fokus fremover Opprettholde aktiv og profesjonell forvaltning for å hente ut gevinster Kostnadskontroll Økte leieinntekter Redusering av porteføljeledighet Vedlikehold av bygningsmassen Slide 34

35 Agenda 1. PRE EiendomsInvest Tyskland AS / PRE EiendomsInvest Tyskland II AS 1.1 Highlights 2011 Side Utvikling og trender i tysk økonomi Side Strategi og gjennomføring Side Porteføljeoppdatering Side 13 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Side 18 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Side Exit Side PRE Bolig-Privatisering 2.1 Prosjekt "Mittelheide" og "Berliner Wohnwelten" Side 36 Slide 35

36 PRE Bolig-Privatisering Direkte involverte parter PRE Management Berner Group 18 profesjonelle medarbeidere. 14 ansatt i Tyskland Lokal kunnskap og unik kompetanse innen eiendomstransaksjoner, -forvaltning, -juss og -finansiering Tilgang på off-market eiendomsprosjekter gjennom omfattende nettverk Tysk Advisory Board med lang erfaring innen tysk eiendom og finansiering Ledende tysk boligutvikler med over 30 års erfaring Spesialkompetanse innen privatisering og utvikling av eiendom Gode resultater fra tidligere privatiseringsprosjekter Har gitt PRE Management tilgang til flere spennende prosjekter pga. ønske om forlenget samarbeid Slide 36

37 Mittelheide - Prosjektstatus Prosjektet Renovering og videresalg til skattemotiverte private investorer Avskriving av oppussingskostnader mot personinntekt fordelt over 12 år 239 leiligheter ( m 2 ) i Köpenick, Berlin Kjøpspris EUR 9 mill. Oppussingskostnader EUR 22 mill. (belastes tysk sluttinvestor), inkl. 54 nyoppførte loftsleiligheter Status Fellesinvestering gjennomført av PRE (46 %), PRE II (46 %) og PRE Bolig-Privatisering AS (8 %) (påvirker ikke exit / levetiden til PRE og PRE II) Overtakelse i desember 2011 Seksjonering og salg igangsettes juni 2012 Slide 37

38 Berliner Wohnwelten - Prosjektstatus Prosjektet Eiendomsinvestering med innebygget exit-strategi Privatisering for videresalg til skattemotiverte private investorer 137 leiligheter (9 643 m 2 ) fordelt på flere eiendommer i Berlin Kjøpspris EUR 6,5 mill. Status Salgsstart juni 2011 Status ultimo april 2012: - 95 leiligheter solgt - 6 avtaler om signering av kjøpekontrakter - 16 reservasjoner Samtlige leiligheter forventes solgt innen utgangen av 2. kvartal 2012 Slide 38

39 PRE Management PRE Management AS Kronprinsesse Märthas plass 1 P.O. Box 1224 Vika N-0110 Oslo Telefon: Telefax: Pål Raaum Tobias Junge Teodor Coucheron-Gautier Teigen For oppdaterte tall og de seneste selskapsrapporter, besøk våre nettsider: Slide 39

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Aksjonær- og Investorpresentasjon Oslo, 29. mai 2013 Agenda 1. Leonardo & Co: Utviklingen i det tyske

Detaljer

PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS

PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE) PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (PRE II) PRE Bolig-Privatisering AS Aksjonær- og Investorpresentasjon Oslo, 13. mai 2014 A G E N D A 1. Tilbakeblikk / Highlights

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PR E I Kvartalsrapport 2-2011 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 4-2013 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler derfor

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE PRE Bolig-Privatisering AS PRE Bolig-Privatisering AS ( PRE ) har som formål å investere i eiendom som egner seg spesielt godt til seksjonering og videresalg til

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer