Verdsetting av bygninger i landbruket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdsetting av bygninger i landbruket"

Transkript

1 Kurs/Erfaringsutveksling 13. og 14.august 2013 Krødsherad Verdsetting av bygninger i landbruket Det er dette elementet som gir størst verdi på de aller fleste landbrukseiendommer Andre rettigheter Rolf Langeland 1

2 Krødsherad 13. og 14.august Bolig med boverdi Kårbolig Andre boenheter Driftsbygning(er) Seter/Hytte Stabbur Rolf Langeland 2

3 Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi Rundskriv M-3/2002, punkt 8.6 Kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi) på en bygning svarer til antatt nyanleggskostnad i dag for en tilsvarende bygning, korrigert for alder, størrelse, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav. Korrigeringen (nedskrivingen) av nyanleggskostnaden bestemmes etter en konkret vurdering av vedkommende bygning. Som NITO Takst medlem har vi tilgang til oppdaterte statistikker byggekostnader Rolf Langeland 3

4 Krødsherad 13. og 14.august Bolig Rolf Langeland 4

5 Krødsherad 13. og 14.august Bolig Rolf Langeland 5

6 Måleregler etter NS 3940, og etter Takstbransjens retningslinjer ved areal ma ling av boliger Bruttoareal (BTA)

7 Bruksareal, BRA

8 Primærrom, P-Rom

9 Sekundærrom, S-Rom

10 Nedskrevet teknisk verdi Bolig Eksempel Bolig bygd m 2 BTA Antatt nypris kr 3.5 mill inkl. vann og avløp Ingen store påkostninger utenom vanlig nødvendig vedlikehold Nedskrevet verdi kr 2.6 mill Ca. 25% (30 år 0.75% - 1% pr år) Dårlig vedlikehold større nedskrivning og om vendt Hva betaler markedet i området for en slik bolig? Mer eller mindre enn kr 2.6 mill? Rolf Langeland 10

11 Bolig Boverdi M-1/2010 Inntil kr 1.5 mill Mange eiendommer består av relativt sma jord- og/eller skogarealer med begrenset næringsmessig betydning Disse har ofte størst interesse og verdi som bosted. Med hensyn til funksjon skiller de seg lite fra bebygde tomteeiendommer Boligen tjener som bosted for arbeid utenom bruket Forsiktighet ved arbeidsintensive bruk Rolf Langeland 11

12 Bolig Boverdi M-1/2010 inntil kr 1.5 mill M-3/2002 side 19 «er det i mange tilfeller grunnlag for en viss harmonisering av verdivurderingen på landbrukseiendommen med det alminnelige prisnivå på bolig på tomt i det område eiendommen ligger» Hva betaler markedet i området for en slik bolig? Mer eller mindre enn kr 2.6 mil? Hvis for eksempel kr 3.3 mill Boverditillegg kr ,- Takstverdi kr 3.3 mill Hvis markedet kun vil betale 2.3 mill, kan man fortsatt bruke kr 2.6 mill jf. nedskrevet gjenanskaffelsesverdi Rolf Langeland 12

13 Våningshus M-3/2002 Det kan være aktuelt å korrigere kostnadsverdien på våningshuset (hovedbolig) i tilfelle bygningen klart ligger over normal stor og god boligstandard på en landbrukseiendom. Hvor går grensen?

14 Krødsherad 13. og 14.august Kårbolig Rolf Langeland 14

15 Krødsherad 13. og 14.august Kårbolig I praksis to prinsipper som brukes Samme prinsipp som Bolig Rundskriv M-3/2002 pkt A.) Mht standard størrelse mm samme regler som Boligen B.) Brukes også ofte leieverdi dvs årlig netto leieinntekt Kapitalisert, men «vanlige» kap.renter ut ifra lokalt leiemarked eller faktisk leie Eks Årlig netto leie kr * (7%) = 1.8 mill Risiko for tomhet og mulighet for utleie korrigeres med kap.renten. Rolf Langeland 15

16 Krødsherad 13. og 14.august Kårbolig Verdi av borett/bruksrett/føderåd Rundskriv M-3/2002 pkt side 18 A.) Nedskrevet verdi reduseres med varighet av boretten Korrigert kostnadsverdi: Nedskrevet kostnadsverdi minus «verdi diskontert for borettens varighet» B.) Årlig netto leie kr * (7%) = 1.8 mill Verdi borett Netto leie* faktor fra tabell i arveavgiftsloven basert på alder til den yngste av de med borett Kan får negative verdier ved «unge kårfolk» Rolf Langeland 16

17 Krødsherad 13. og 14.august Nyanlegg tilsvarende bygning. Ofte vanskelig på eldre driftsbygninger grunnet endring i driftsforhold. Alder. Størrelse. Slitasje/vedlikehold. Egnethet, viktig moment med tanke på alternativ, eks uten melkekvote. Skjønn Rolf Langeland 17

18 Krødsherad 13. og 14.august Rolf Langeland 18

19 Tradisjonelt fjøs fra 50-tallet Rolf Langeland 19

20 Rolf Langeland 20

21 Moderne fjøs fra 2000-tallet Rolf Langeland 21

22 Forholdet til mjølkekvote: Rolf Langeland 22

23 Nytt isolert fjøs Kostnader Mjølkerobot og utvendig gjødsellager Bare kvigeoppdrett oksekalver selges Mjølkerobot 60 liggebåsplasser Størrelse bygning ca m 2 BTA Totalkostnad bygning ca. 7.5 mill Mjølkerobot og I-mek kr 1.5 mill Avskrivning bygning 3-5% lineært I-mek ca. 10% Rolf Langeland 23

24 Nytt isolert sauefjøs Kostnader Isolert og med gjødselrenner 100 v.f sauer Kr pr m 2 BTA Uisolert fjøs med talle fra kr pr m 2 BTA Avskrivning bygning 3-5% lineært Rolf Langeland 24

25 Forholdet til mjølkekvote: Mjølkekvote som ligger til en eiendom er i konsesjonssammenheng ikke del av den faste eiendom. Eventuell verdi av kvoten (jf. ordningen med salg og kjøp av mjølkekvote), skal derfor ikke innga som del av kjøpesummen for eiendommen. Indirekte kommer verdi av mjølkekvote til uttrykk som del av kostnadsverdien pa driftsbygningen, jf. den særskilte verdi som ligger i en driftsbygning som er bygd og innredet for mjølkeproduksjon. For sa vidt gjelder driftsbygning for mjølkeproduksjon pa eiendom uten mjølkekvote, vises det til Egnethet. Rolf Langeland 25

26 Andre uthus/bygninger Gammelt? Nytt?

27 Rolf Langeland 27

28 Driftsbygning M-3/8.6.2 Nedskrevet teknisk verdi Helt avhengig av bygningstype og vanskeligere å finne bygge kostnader Nye fjøs, vognskjul mm finnes priser Nedskrevet hardere enn bolig pga bruk Dårlig vedlikehold større nedskrivning og omvendt Hva kan bygningen brukes til i dag? Brukes mye skjønn, men nyanleggskostnad kommer opp i vårt skjema. NITO har i tillegg et vurderingskriterium om «egnethet» Synes personlig at mange gamle høylåver vurderes for høyt Rolf Langeland 28

29 Stabbur I bruk i drifta eller kun en naturlig del av tunet? Hva brukes det til? Skjønn! Forsiktig nyanleggskostnad Rolf Langeland 29

30 Seter/Hytte Rolf Langeland 30

31 Seter/Hytte Verdsettingen er underlagt mye skjønn. Er det en seter i full drift med ifb med husdyrproduksjon, er det naturlig å vektlegge dette i verdsettingen som nedskrevet gjenanskaffelsesverdi Brukes setra kun i forbindelse med slipp, tilsyn og sanking av beitedyra, vil den i perioder kunne brukes både som eieres fritidseiendom, men også som utleieobjekt. En antatt årlig leieinntekt kapitaliseres. Valg av rentefot. Eiers hytte? Rolf Langeland 31

32 Beiterett M-3/2002 Punkt 8.4. Hva påvirker verdi av beiterett, og hva betyr dette for eiendommen? En beiteretts verdi er i stor grad knyttet opp mot gårdens drift og behov for utmarksbeite eller nabobruk med behov for beiter? Et kjent område hvor det er betalt for utmarksbeite for bufe er Spekedalsområdet i Rendalen kommune på grensen mot Tynset og Tolga. Der er det betalt kr 45,-/dyr pr. sesong. Kapitalisert gir dette relativt høye verdier. Rolf Langeland 32

33 Antall dyr på beite. Beiterett Eks: 300 sau på utmarksbeite, kr 15,-/dyr pr. sesong Kap. Rente rentefot 8 % eller 4% 300 x 15 x 12,5(8 %) = 56250,- 300 x 15 x 25,0(4 %) = ,- Som en ser; endrede forutsetninger gir store forskjeller. Rolf Langeland 33

34 Andre rettigheter Allmenningsrett Grustak Festetomter Tomtearealer netto til grunneier Vannkraft Erstatninger Vannkraft Egen produksjon Vannkraft Planlagt Rolf Langeland 34

35 Hvilken takst skal vi avgi? En pris som er innenfor regelverket, som kjøper og selger kan enes om og myndighetene godkjenne. Eiendommen skal også beskrives Delegert myndighet har gitt takstmann større utfordringer og større ulikheter i hvilke priser som godkjennes Rolf Langeland 35

36 Landbrukstaksering Krever en stor grad av skjønn og lokalkunnskap noe matematikk Rolf Langeland 36

37 Nyanleggskostnad på tilsvarende bygning Nyanleggskostnaden bestemmes i lys av antatt byggekostnad for bygningen i dag. Til byggekostnaden ligger også kostnader med tomt, vann- og avløpsordning. Eldre bygninger, vanligvis med enklere bygnings- og utstyrsmessig standard enn nyere bygninger, vil regelmessig ha en lavere nyanleggskostnad enn nyere bygninger. Som NITO Takst medlem har vi tilgang til oppdaterte statistikker fra SSB vedrørende byggekostnader for boliger. 37

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Til: KSE Arkivnummer: Saksnr: EIENDOMSSKATT PÅ GÅRDSBRUK 1. Innledning KSEs sekretariat har i senere tid fått en rekke spørsmål vedrørende eiendomsskatt på gårdsbruk.

Detaljer

Vedr: Ny landbruksmelding

Vedr: Ny landbruksmelding 1 Det Kgl. Landbruks- og matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO Oslo, 30. juni 2010 Vår ref.:sty 21.01/10 omn/in (Bes benyttet ved henvendelse) Vedr: Ny landbruksmelding Landkreditt er kjent med at

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt.

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. 1 TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2013 Trøgstad kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda 30. oktober 2012. 2 OM DETTE DOKUMENTET Dette

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger August 2014 Arbeidsgruppe Eigedomsstrategi Gol Kommune Innhold 1 BAKGRUNN... 2 2 OPPSUMMERING... 3 3 EIENDOMMENE...

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.01.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård)

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård) Bevergrendveien 360 3614 KONGSBERG Eksempeltakst: Tlf. 32 72 31 00 Telefax: 32 72 31 01 Mobil (Øverby): 95 72 32 84 Bank: 2291.13.97203 Foretaksregisteret: 982 779 022 MVA firmapost@overby-skog.no www.overby-skog.no

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd

HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd HB 7.C.17 08.08.2005 Oppdatert 25.05.2007 Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og boligtilskudd 1. Formål... 3 2. Dokumentasjon... 4 3. Taushetsplikt og fullmakt... 4 4. Vurdering av lånsøkers

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer