UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 1"

Transkript

1 UTV Periodeplan vekene trinn BUS 2015 Namn: Klasse: UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 1

2 Informasjon frå trinnet FORELDREMØTE Tysdag 3. november blir det foreldremøte for føresette til jentene på 10. trinn. Sjå eiga innkalling som de har fått på mail. De finn og innkallinga på ELIXIA Kvar klasse hadde ein spinningtime kvar på Elixia forrige periode. Elevane viste kjempegod innsats og me fekk veldig gode tilbakemeldingar frå Elixia om kjekke elevar:-) UTV I veke 46 og 47 skal me ha faget Utdanningsval (UTV) og dermed ikkje vanleg timeplan på 10. trinn. Alle elevane skal ut av skulen i sju dagar, to på hospitering i den vidaregåande skulen (vgs) og fem dagar i arbeidspraksis, prosjekt eller tur. I løpet av perioden skal elevane fordjupa seg i eit utdanningsprogram i vgs og få mange nye erfaringar knytte til mogleg framtidig utdanning og yrke. Alle skal delta på eit anna utdanningsprogram enn dei deltok på i 9. klasse. Dei to dagane elevane skal vera på skulen, skal dei ha to halvdagsprøvar i engelsk og norsk. Elevane har fått beskjed om kva utdanningsprogram dei har fått og kva for dagar dei skal ut i arbeid. Når de les dette, bør alle ha skaffa seg arbeidsplass. Det er ulikt oppsett alt etter kva utdanningsprogram eleven har valgt. Alle har fått utdelt ein oversikt over når dei skal vera på skulen, besøksdag på VGS og kor tid dei skal ut i arbeidspraksis eller prosjekt. HEI VERDEN Onsdag 4. november får me besøk av ein representant frå Hei Verden som skal fortelja om arbeidet dei gjer i Bangladesh. Elevane på 10. trinn skal arbeida ein dag til inntekt for Hei Verden. Det er fint om eleven i god tid finn ut kva han/ ho vil gjera denne dagen. Elevane får ei jobb-eindag - kvittering av læraren som skal underteiknast av arbeidsgjevar og leverast til skulen. Det er ønskjeleg at kvar elev tener 350 kr denne dagen, desse pengane leverer dei til kontaktlæraren sin på skulen. Elevane i 10CDE skal arbeida fredag 27. november og 10AB skal arbeida måndag 30. november. Den Kulturelle Skulesekken Alle klassane skal til Stavanger Kunstmuseum ein halv dag kvar. 10C skal torsdag 26.11, 10AB skal fredag og 10DE skal måndag YRKESMESSA Onsdag 25. november skal me på Yrkesmesse i Stavanger Forum. Der er dei ulike utdanningsprogramma representert. I tillegg til å sjå på dei ulike standane skal elevane høyre på to ulike foredrag om yrkesval. Fredag 13. novembe r har elevane fri. UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 2

3 Prøvar, innleveringar og framføringar Fag Kva Dato Vurdering Samfunn Skriftleg prøve Onsdag 4. time veke 45 Karakter English Textwriting Week 46 / 47 Marks Norsk Skriveøkt hovudmål Veke 46 / 47 Karakter Norsk Frivillig skriveøkt Veke 48 Karakter Norsk Munnleg framføring Veke 45 (nokre i veke 44) Karakter Engelsk fordj. Oral presentation Week 48 / 49 Marks Vekeoversikt Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 45 Info om Hei Verden i aulaen Yrkesmesse i Stavanger 11:30-14:00 DKS Stavanger 10C DKS Stavanger 10AB Jobb Hei Verden 10CDE 49 DKS Stavanger 10DE Jobb Hei Verden 10AB UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 3

4 Norsk Mål for arbeidet: Kunne skrive tekstar med tanke på mottakar. Kva vil eg seie? Kunne framføra eit foredrag på ein naturleg måte, lausriven frå manus. Kven er mottakarane? Kunne skrive ein rapport. Arbeid på skulen: Framføringar og skriveøkter samt rapportskriving. Veke 45 Veke 46 Veke 47 Veke 48 Munnlege framføringar heile veka. Skriveøkt for nokre elevar. Tema: fattig og rik. Skriveøkt for nokre elevar. Tema: fattig og rik. Skrive ein rapport frå UTV perioden med størst vekt på arbeidsplassen du har vore på. Denne skal vera ferdig i løpet av veka og skal leverast på It`s learning. Frivillig skriveøkt i løpet av veka. Enten hovudmål eller sidemål. Tema: konfliktar. Litteratur: Lesa tidlegare vurderingar på It`s learning. Vurdering: Karakter munnleg framføring. Karakter på begge skriveøktene hovudmål / sidemål. UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 4

5 English Mål for arbeidet: Skriva og snakka med flyt og samanheng i ulike situasjonar. Delta aktivt i samtale. Lesa, forstå og vurdera ulike tekstar, Oral presentations. Preparing for textwriting. Textwriting. Week 45 At school: Very last oral presentations Mysteries. Preparing for textwriting. Study: Prepare for textwriting. Read texts in list. Go through previous texts. Week 46 UTV At school: Textwriting Young people nowadays. Study: Prepare for textwriting. Read texts in list. Go through previous texts. Week 47 UTV At school: Textwriting Young people nowadays. Study: Prepare for textwriting. Read texts in list. Go through previous texts. Week 48 At school: Introducing and starting group discussions Young people nowadays. Study: Prepare for group discussions. Literature: Flight 3 textbook and workbook, the internet, list of texts. Vurdering: Vurdering av tekst: Kriteriene ligg på it s learning. UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 5

6 KRLE Mål for arbeidet: Kunna drøfta, forklara særpreg og hovudtankar i utvalde tekstar bibeltekstar. Kunna gjera greie for kven Paulus var og seie noko om eitt av breva hans (særpreg og hovudtankar). Kunna gjera greie for særpreg ved kristendommen og kristen tru, både i forhold til land i og utanfor Europa og i forhold til andre tradisjonar. Kunna seie noko om kristen misjon, humanitært arbeid og økonomisk verksemd. Arbeid for alle Kapittel 6: Tankar, tru og tvil i Bibelen. Kapittel 9: Å krysse grenser. Film om Paulus i løpet av perioden (for dei som ikkje har sett denne ferdig. Veke 45: Paulus Les samandraget s Repeter sidene om Paulus og skriv ned 3 situasjonar du hugsar frå filmen om Paulus. Veke 46 UTV Eige opplegg Veke 47 UTV Eige opplegg Veke 48 Kapittel 9: Å krysse grenser - misjonsarbeid Les s Oppgåve 1-5, side 219. Litteratur: Kapitla 6 og 9 i Horisontar 10 (bok og nettstad). Film om Paulus. Vurdering: UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 6

7 Samfunnsfag Mål for arbeidet Forklara bakgrunnen for konflikten i Midtausten, og verknader av han Gjera greie for viktige hendingar knyta til konflikten i Midtausten etter andre verdskrig Kunna plassera land og viktige område i Midtausten på kartet Kunna forklara viktige omgrep til kapittel 4 Arbeid for alle UTV Hovudtema: Internasjonale konfliktar Kapittel 4: Midtausten - eit uroleg område Veke 45 Arbeid heime: Les s og gjer Finn svar i teksten s Veke 46 Veke 47 Veke 48 UTV (eige opplegg) UTV (eige opplegg) Ta interessetesten på Brukarnamn og passord finn du på skulen si heimeside, på rådgiversida. Vel rett år og klasse. Skriv ut resultatet og ta med på skulen. Arbeid heime: Du skal leita på internett eller i avisa etter ein tekst som omhandlar konflikten i Midtausten. På skulen skal du kort kunna fortelja om innhaldet i teksten du har funne. Hugs å ta teksten med deg på skulen. Litteratur: Kosmos 10, kapittel 4, s Vurdering: Skriftleg prøve om Velferdsstaten onsdag 4. time. Kjenneteikn på måloppnåing og førebuingsark ligg på it`s learning. UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 7

8 Matematikk Mål for arbeidet: Kunna finna ukjende sider til formlike figurar Kunna omgrepet kongruens og kjenna igjen kongruente figurar Kunna spegla i koordinatsystem Kunna spegla ved hjelp av passar og linjal Veke 45 Arbeid på skulen: Sidene i Faktor 3 Grunnbok. Arbeid heime: Lekse vert gitt etter mattetimane. Ho skal gjerast i heimeboka og visast på skulen måndag i veke 48. Veke 46 Veke 47 Veke 48 UTV UTV Arbeid på skulen: Side i Faktor 3 Grunnbok. Repetisjon av kap. 3. Arbeid heime: Lekse vert gitt etter mattetimane. Ho skal gjerast i heimeboka og visast på skulen måndag i veke 49. Litteratur: Faktor 3 Vurdering: Heildagsprøve i neste periode UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 8

9 Naturfag Mål for arbeidet: Vegar til god helse: Kunna forklare korleis kroppen vernar seg mot sjukdom Kunna fortelje korleis ein kan førebyggje og behandle infeksjonssjukdommar Kunna gjere greie for korleis livsstil kan føre til sjukdom og skadar Kunna gi eksempel på folkemedisin og vite noko om skilnaden mellom alternativ medisin og skulemedisin Arbeid for alle Veke 45 På skulen: Nytt kapittel: Vegar til god helse - vitskap og kjerringråd frå s. 176 Me fokuserer på immunforsvaret. Heime: Les s og svar på fokusspørsmål s Gjer også to valfrie oppgåver frå s ( ) Veke 46 og 47 UTV Veke 48 På skulen: s Førebyggjing av infeksjonssjukdommar Heime: Les s og svar på fokusspørsmål s. 185 Litteratur: Tellus 10 Kapittel 6 Vegar til god helse- vitskap og kjerringråd Vurdering: Vurdering i lag med kap. 3 på nyåret. UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 9

10 Kroppsøving Mål for arbeidet Trena på å bruka ulike ferdigheiter i lagidretten fotball. Skapa idrettsglede, meistring og inspirasjon. Nytta ulike øvingar innan lagidretten fotball for å utvikla eigen kropp og helse. Fair play: Praktisera fair play ved å bruka eigne ferdigheiter og kunnskapar til å gjera andre gode. Arbeid for alle: Fotball: Ulike tekniske og taktiske øvingar innan fotball. Spel. Vurdering: Du vil bli vurdert i ei fast oppsett fotball-løype og spel. Haldning, innsats og utvikling. Kjenneteikn ligg på it s learning. Musikk- skotsk folkedans Mål for arbeidet Du skal i løpet av emnet kunna fleire ulike skotske folkedansar. Når me får besøk av skotske folkemusikarar rett over jul, skal du kunna dansa i lag med desse. Arbeid for alle I musikktimane skal du øva på å dansa dei skotske folkedansane med fokus på rett bevegelse, god rytme og innleving. Vurdering: Dei klassane som ikkje har hatt vurdering i musisering, skal ha det i starten av denne perioden. Musikklærar gir beskjed i klassane. Emnet dans er eit fellesemne for kroppsøvings- og musikkfaget. I ein av dei neste periodane skal me jobba med kreativ dansekomponering i grupper, hovudsakleg i kroppsøvingstimane. Både dette og skotsk dans vert vurderte med karakter og tel i både musikk og kroppsøving. Hovudfokus i vurderinga er rett bevegelse god rytme god innleving Kunst & handverk UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 10

11 Mål for arbeidet: Designa produkt ut frå ein kravspesifikasjon for form og funksjon. Beskriva ulike løysningsalternativ i design av eit produkt ved hjelp av skisser og digital programvare. Teikna hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv. Samtala om arkitektteikningar og digitale presentasjonar av byggeprosjekt, vurdera tilpassing til omgjevnadene og skissera ulike løysingar. Arbeid for alle Veke Perspektiv: Me arbeider med to perspektivteikningar av Drømmebyen. Eitpunktsog topunktsperspektiv. Oppgåve og vurderingskriterie ligg på it`slearning. Kopp med dekal: Me fortset med arbeidet med koppane. ⅓av klassane arbeider på keramikkrommet kvar gong. Vurdering: Perspektiv: Karakter. Kjenneteikn ligg på it s learning. Kopp med dekal: Karakter. Kjenneteikn ligg på it s learning. Engelsk fordjuping UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 11

12 Mål for arbeidet: Learn and use vocabulary about art, architecture, writing, being creative. Learn about artists and architects and their works of art. Talk about your own creativity. Criminal minds! Week 45: Introduction. Choose your theme: Kidnapping, Street gangs, Silent witnesses. Start working on a presentation on crime. Week 46: UTV Week 47: UTV Week 48: Continue working on your presentation. Present your work by appointment. Litteratur: On the move 3 ch. 4 p Vurdering: Oral presentation week 48 / 49 by appointment. Spansk UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 12

13 Mål for arbeidet: repetera er-verb og adjektiv repetera spørsmål og svar på spansk kunne bøya verba hacer, salir, oìr, decir og venir Arbeid for alle: Semana 45 - Capìtulo 9: Martìn y los mendigos - Les teksten minst 3 gonger og lær deg glosene (skriv dei ned). - Oppgåve B1 s.45 i Ejercicios. Semana 46 UTV Semana 47 UTV Semana 48 - Repetisjon av kap. 6,7 og 9. Litteratur: Amigos tres textos. Vurdering: Skriftleg prøve veke 49 - neste periode. UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 13

14 Tysk Mål for arbeidet: Kunne bruke spørreord på tysk Vite litt om Wolfgang Amadeus Mozart Kjenner til noen fakta om det tyskspråklige landet Sveits Arbeid for alle: Woche 45 Gjør oppgave 12 a.b og c på s.52 i læreboka. Lær utenat alle spørreordene i oppgave 12 a. Wochen UTV - ingen undervisning Woche 48 Finn ut mer om landet Sveits ved å gjøre oppgave Partnerarbeit på s.58 i læreboka. Litteratur: Noch Einmal 3 og minigrammatikk. Vurdering : Ingen vurdering i denne perioden. UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 14

15 Fransk Mål for arbeidet Skildra personar. Snakka om kjærastar og forelsking. Grammatikk: adjektiv, le futur proche, c est / il y a. Lesa/skriva dikt Kjennskap til høgtider og spesielle dagar i Frankrike Arbeid for alle: Semaine 45 Poèmes - Les og set om s Øv på tilhøyrande gloser på s Gjer oppg. 11 eller 12 s. 53. Individuelt arbeid. Semaine UTV - Ingen timar Semaine 48 - Les og set om s Lær tilhøyrande gloser på s Lær rett bruk av c est/il y a. Gjer oppg. 24, 25 og 26 på s. 56 Litteratur: C est chouette 3 UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 15

16 Valfag - sal & scene Mål for arbeidet: Utvikla og formidla idear til ein eller fleire produksjonar. Samarbeida om å utvikla eit audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løysingar. Setje opp eit enkelt budsjett og ein marknadsføringsplan. Presentera ein eller fleire produksjonar for publikum. Samarbeida både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mogeleg. Utveksla synspunkt om val av verkemiddel og utføring. Arbeid for alle: Veke 45 Praktisk jobbing Veke 46 UTV Veke 47 UTV Veke 48 Praktisk jobbing Vurdering: Arbeid i timane UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 16

17 Valfag - Idrett Gymsalen Mål for arbeidet: Delta i gruppeaktivietar eller individuelle aktivitetar som utfordrar både koordinative og fysiske ferdigheiter. Gjera sitt beste, samhandla med og oppmuntra medelevar. Visa evne til å planleggja grunntrening og visa til fordelar med oppvarming, hovuddel og avslutning i ei trening. Arbeid for alle: Laga eigentreningsopplegg for veke 45. Veke 45 Elevane arbeidar med eigentreningsopplegget sitt. Veke 46 UTV Veke 47 UTV Veke 48 Ballspel turnering i gymsalen. Litteratur: Teori og praktisk økt som Pål og Ole hadde. Elevane skal levera inn ein plan for eigentreningsøkta i veke 45. Desse skal leverast inn og innehalda både oppvarming, hovuddel og avlsutning (nedjogg, uttøying etc.), samt kvar elevane skal utføra treninga si. Vurdering: Haldning, innsats og koordinative ferdigheiter. Samhandling mellom planlagd og gjennmført økt. Innlevert skjema. UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 17

18 Valfag - idrett - fotball Mål for arbeidet: Delta i aktivitetar som utfordrar både koordinative og fysiske ferdigheiter. Gjera sitt beste, samhandla med og oppmuntra medelevar. Arbeid for alle: Veke 38 Pasning og mottak - Fokus pasning. Veke 39 Pasning og mottak - Fokus mottak. Veke 40 Pasning og mottak - Fokus på pasningspel i bevegelse. Litteratur: Vurdering: Olweus Mål for arbeidet: Verta medviten på korleis mobbing kan gå føre seg på 10. trinn. Arbeid for alle Alle skal gjera sitt til at alle elevane på BUS opplever eit godt og mobbefritt skulemiljø. UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 18

19 Timeplanar 10A Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Matematikk Matematikk Gym Samfunnsfag KRLE 2 Naturfag Samfunnsfag Data Naturfag Valfag 3 Gym Språk KRLE Engelsk Valfag 4 Musikk Norsk Norsk Matte Språk 5 Samfunnsfag K&H Norsk Engelsk 6 Engelsk K&H Norsk Olweus 10B Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Samfunn Engelsk Norsk K&H Samfunn 2 Matte Norsk Norsk K&H Valfag 3 Engelsk Språk Naturfag Matte Valfag 4 Norsk Matte KRLE Naturfag Språk 5 Musikk Data Engelsk KRLE 6 Gym Gym Samfunn Olweus 10C Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Samfunn Engelsk Engelsk Gym Samfunn 2 Matte Norsk Gym Musikk Valfag 3 Norsk 2.framandspråk K&H Matte Valfag 4 Naturfag Matte K&H KRLE 2.framandspråk 5 Engelsk Samfunn Norsk Norsk 6 KRLE Data Naturfag Olweus 10D Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Naturfag Kunst & handverk Norsk Norsk Samfunn 2 Matte Kunst & handverk Norsk Norsk Valfag 3 Data Språk Samfunn Matte Valfag 4 Kroppsøving Matte Samfunn Musikk Språk 5 Engelsk Kroppsøving Engelsk Engelsk 6 KRLE Naturfag KRLE Olweus 10E Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Matematikk Matematikk Norsk Naturfag Data 2 Krle Engelsk Norsk Norsk Valfag 3 Samfunnsfag Språk Kroppsøving Engelsk Valfag 4 Naturfag Krle Musikk Matematikk Språk 5 Kroppsøving Engelsk Kunst&handverk Samfunnsfag 6 Norsk Samfunnsfag Kunst&handverk Olweus UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 19

20 UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 20

21 UTV, Periodeplan, veke 45-48, 10. trinn BUS 2015 side 21

Haust, Periodeplan, veke 42-44, 10. trinn BUS 2015 side 1

Haust, Periodeplan, veke 42-44, 10. trinn BUS 2015 side 1 HAUST Periodeplan vekene 42-44 10. trinn BUS 2015 Namn: Klasse: Haust, Periodeplan, veke 42-44, 10. trinn BUS 2015 side 1 Informasjon frå trinnet LITT OM TRINNET Bordtennisborda i kjellaren fungerer akkurat

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Minner om foreldremøte måndag 28. august klokka

Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Minner om foreldremøte måndag 28. august klokka Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Minner om foreldremøte måndag 28. august klokka 18.00. Måndag 2. og 3. time skal elevane ta kartleggingsprøve i norsk På tysdag er det MOT dei tre første timane.

Detaljer

Arbeidsplan for 9B Veke: 42

Arbeidsplan for 9B Veke: 42 Arbeidsplan for 9B Veke: 4 Opplysningar: Forandringar i timeplanen Ordenselevar: Cecilia og Victoria Kontaktlærer: Yngve Hopen Epost: yngve.hopen@lindas.kommune.no TLF/SMS: 9576966 Time Måndag Tysdag Onsdag

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 35 Klasse: 8a Orden: Sondre og Magnus

Arbeidsplan. Veke: 35 Klasse: 8a Orden: Sondre og Magnus Arbeidsplan. Veke: 35 Klasse: 8a Orden: Sondre og Magnus Måndag vert det foreldremøte kl. 18.00 Tysdag er det kartleggar i lesing i 2. 3. time og MOT i 4. 6. time Fredag reiser vi på ungdomsløpet i Knarvik

Detaljer

Vekeplan for 9. klasse

Vekeplan for 9. klasse 8.20 8.40 8.40-9.45 10.00 11.00 11.30 12.15 12.25 13.10 veke Vekeplan for 9. klasse Måndag 04.04 Tysdag 05.04 Onsdag 06.04 Torsdag 07.04 Fredag 08.03 Valfag Matte Mat og helse / Kunst og handverk Norsk

Detaljer

Vekeplan for 9. klasse

Vekeplan for 9. klasse Vekeplan for 9. klasse veke Sosialt mål: Ikkje bråke i friminutta Hugs forkle og kokebok! Måndag 16.11 Tysdag 17.11 Onsdag 18.11 Torsdag 19.11 Fredag 20.11 8.20 8.40 8.40-9.45 10.00 11.00 11.30 Engelsk/Jentegruppe

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 34

Vekeplan 8. trinn Veke 34 Vekeplan 8. trinn Veke 34 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk -Lytte til, oppsummera hovudinnhald og trekke ut informasjon i munnlege og skriftlege tekstar -Samtala om form og innhald og formål i litteratur,

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 48 og 49

Vekeplan 8. trinn Veke 48 og 49 Vekeplan 8. trinn Veke 48 og 49 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Bruka ulike typar argument og underbyggja påstandar Bruka argument og underbyggja påstandar i ein argumenterande tekst Norsk Delta i diskusjonar

Detaljer

Dersom du ikkje blir ferdig med det vi jobbar med i timen, må du gjere det ferdig heime.

Dersom du ikkje blir ferdig med det vi jobbar med i timen, må du gjere det ferdig heime. Arbeidsplan kl. 8b Veke: 6 Ordensteneste: Mikael og Magnus Meldingar: Minner om elevstyrt oppvarming i kroppsøving måndag. Vi skal i gang med førebuing til foreldrekvelden «Litterær aften» torsdag 25.02.2016.

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 35 og 36

Vekeplan 8. trinn Veke 35 og 36 Vekeplan 8. trinn Veke 35 og 36 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Lesa skjønnlitteratur og saktekstar. Sjå film. Samtala om form, innhald og formål i skjønnlitteratur, saktekstar og film. Planleggja,

Detaljer

Arbeidsplan for 10A Veke: 14

Arbeidsplan for 10A Veke: 14 Arbeidsplan for 10A Veke: 14 Opplysningar: Prøvemunnleg i v.16 e-post: torild.herstad@lindas.kommune.no (40218922) Ordenselevar: Adrian, Sigrid VÅR I LUTFA! SNART ER DET SOMMAR! Time Måndag Tysdag Onsdag

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 8-9

Arbeidsplan for 10d veke 8-9 Arbeidsplan for 10d veke 8-9 Ordenselevar: Martin H, Viljar og Susanne Namn: Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat INFO: Kroppsøving Kunst/handtverk Krle

Detaljer

Rekne overflate og volum av forskjellige Mål: figurar. Mål:

Rekne overflate og volum av forskjellige Mål: figurar. Mål: Vekeplan 9. klasse Namn:.. Veke 40 Norsk: Matte Kunne alt du treng om adjektiv for å Mål: skrive rett og for å brujke adjektiv rett i framandspråk Rekne overflate og volum av forskjellige Mål: figurar

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke:36 Opplysningar: Tysdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i engelsk. Onsdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i matematikk.

Arbeidsplan for 8B Veke:36 Opplysningar: Tysdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i engelsk. Onsdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i matematikk. Arbeidsplan for 8B Veke:36 Opplysningar: Tysdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i engelsk. Onsdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i matematikk. Kontaktlærar: Anne Julie Hetland (40552322) e-post:

Detaljer

Arbeidsplan for 10A Veke: 47

Arbeidsplan for 10A Veke: 47 Arbeidsplan for 10A Veke: 47 Opplysningar: Utplassering denne veka, også. Sjekk lista! Heimeside: (http://www.minskole.no/lindasu) Skulen vår tek no spranget frå gamal til ny heimeside. Frå veke 47 finn

Detaljer

Periodeplan 10A uke 39 og 41

Periodeplan 10A uke 39 og 41 Periodeplan 10A uke 39 og 41 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever: Kimberly & Karina Vegard & Ole Navn: UKE 39 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Planlegging Musikk / Engelsk

Detaljer

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Til tysdag: Sjå gjennom utgangspunkt i forkunnskapane sine, digital kompetanse.

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Til tysdag: Sjå gjennom utgangspunkt i forkunnskapane sine, digital kompetanse. Arbeidsplan kl. 8b Veke: 4 Ordensteneste: Julie og Andra Meldingar: Det vert kapittelprøve i matematikk tysdag 02.02.2016 i kapittel G. Heimesida til skulen: http://www.lindas.kommune.no/lindaas-ungdomsskule.358252.nn.html

Detaljer

Arbeidsplan. Veke:40 Klasse: 10A Orden: Sivert og Timmy

Arbeidsplan. Veke:40 Klasse: 10A Orden: Sivert og Timmy Arbeidsplan. Veke:40 Klasse: 10A Orden: Sivert og Timmy eldingar: Hugs nyhende! Lever lapp om konferansetimar! FAG: ÅL: PÅ SKULEN: Studere ei novelle og skrive ei Norsk oppgåve om denne novella. Heftet

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 4-5

Arbeidsplan for 10d veke 4-5 Arbeidsplan for 10d veke 4-5 Namn: Ordenselevar: Benjamin, Natasa, Isabell. Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat Kroppsøving Kunst/handtverk Krle 09.25-10.25

Detaljer

Arbeidsplan for 10D veke 48 og

Arbeidsplan for 10D veke 48 og Arbeidsplan for 10D veke 48 og 49-2012 Styringsfag: Ordenselevar: V48:Sivert og Emilie V48: V49: Marie og Magnus tentamen i engelsk mån.26.november tentamen i matte 29.november fredag: Kartprøve V49: onsdag

Detaljer

Periodeplan 9b uke 42 og 43

Periodeplan 9b uke 42 og 43 Periodeplan 9b uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Jan Emil og Mari Navn: UKE 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00 Musikk Matte Gym Norsk 10.20-11.50 Norsk

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:... Veke 4. Matte Tall og forhold mellom tall. Samf Mat frå jorda Eng Relative pronomen og Lesing

Vekeplan 9. klasse. Namn:... Veke 4. Matte Tall og forhold mellom tall. Samf Mat frå jorda Eng Relative pronomen og Lesing Vekeplan 9. klasse Veke 4 Namn:.... Norsk: BOKMÅL: Lære bøyningsmønster svake verb lære om presens-og perfektum partisipp, parverb og verb på -s. Mål: NYNORSK: Lære setningsanalyse: subjekt, verbal og

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 6-7

Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Ordenselevar: Marielle, Kristian og Jonas. Namn: Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat Husk: Kroppsøving Kunst/handtverk

Detaljer

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 Fag Kompetansemål L-06 Norsk Engelsk Matematikk Gjere greie for nokre kjenneteikn ved hovudgrupper av talemål i Noreg, og diskutere haldningar til ulike talemål og til

Detaljer

Orden: Viktoria og Merily

Orden: Viktoria og Merily Arbeidsplan. Veke: 40 Orden: Viktoria og Merily Klasse: 8a Tysdag; prøve i geografi Torsdag; prøve i matte Torsdag vert det vikar for Turid heile dagen. Fredag; 4.-6. time markering av verdsdagen for psykisk

Detaljer

Arbeidsplan for klasse 10D, veke 17 og 18

Arbeidsplan for klasse 10D, veke 17 og 18 Arbeidsplan for klasse 10D, veke 17 og 18 Viktig informasjon: Utekle til kroppsøving! NB! Det er sendt med heim (ranselpost) informasjon om Ungdata undersøkinga. Veke 17 fredag 29.04 naturfagprøve Veke

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

Arbeidsplan for klasse 17 veke og 18

Arbeidsplan for klasse 17 veke og 18 Arbeidsplan for klasse 17 veke og 18 Ordenselevar: Magnus og Khaled Viktig informasjon: Utekle til kroppsøving! NB! Det er sendt med heim (ranselpost) informasjon om Ungdata undersøkinga. Veke 17 fredag

Detaljer

Arbeidsplan for 10. klasse

Arbeidsplan for 10. klasse Arbeidsplan for veke Måndag 31.8. Tysdag 1.9. Onsdag 2.9. Torsdag 3.9. Fredag 4.9. 8.20-8.40 Lesing Lesing /arbl. Lesing Lesing 8.40-9.45 Engelsk Spansk/engf. / arbl. Gym Valfag 10.00 11.00 Matte Norsk

Detaljer

VEKEPLAN 4.TRINN Veke 13, 14 og 15 Namn:

VEKEPLAN 4.TRINN Veke 13, 14 og 15 Namn: VEKEPLAN 4.TRINN Veke 13, 14 og 15 Namn: Måndag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD M&H Mitt val NSM Engelsk KRLE Matte Norsk Studie NSM KRLE M&H Mitt val M&H Matte Studie Norsk Engelsk Norsk Matte Symjing Norsk

Detaljer

Vekeplan for 9. klasse

Vekeplan for 9. klasse Vekeplan for 9. klasse veke Sosialt mål: Snakke fint til og om andre Hugs forkle og kokebok! Måndag 28.09 Tysdag 29.09 Onsdag 30.09 Torsdag 01.10 Fredag 02.10 veke Hugs forkle og kokebok! Måndag 12.10.

Detaljer

Lindås ungdomsskule: Tlf. skule: Heimeside: no/8-a nn.html

Lindås ungdomsskule: Tlf. skule: Heimeside:  no/8-a nn.html Arbeidspla n 9a Veke 42 Lindås ungdomsskule: Tlf. skule: 56 37 50 54 Heimeside: http://www.lindas.kommune. no/8-a.358260.nn.html Kontaktlærar: Borghild Toft E-post: borghild.toft@lindas.kommune.no Tlf./

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 47 Klasse: 9a Orden: Ken Jøran og Bjørnar Måndag; matteprøve Tysdag; norsktentamen Fredag; Elevbedrift i 4. -6.

Arbeidsplan. Veke: 47 Klasse: 9a Orden: Ken Jøran og Bjørnar Måndag; matteprøve Tysdag; norsktentamen Fredag; Elevbedrift i 4. -6. Arbeidsplan. Veke: 47 Klasse: 9a Orden: Ken Jøran og Bjørnar Måndag; matteprøve Tysdag; norsktentamen Fredag; Elevbedrift i 4. -6. time FAG: MÅL: PÅ SKULEN: Norsk Norsktentamen: - Du nyttar tida godt og

Detaljer

Arbeidsplan for klasse veke 14 og 15 Arbeidsplan for 10D veke 13 og

Arbeidsplan for klasse veke 14 og 15 Arbeidsplan for 10D veke 13 og Arbeidsplan for klasse veke 14 og 15 Arbeidsplan for 10D veke 13 og 14 2013 Styringsfag: Ordenselevar: v14: Dorthe og Johan v15: Mathilde og Joachim Tentamensdagar: V14: Ons.03.04: V15: Mån. 08.04: hovudmål

Detaljer

8. trinn Plan for veke 37, Prøvar, innleveringar og framføringar

8. trinn Plan for veke 37, Prøvar, innleveringar og framføringar 8. trinn Plan for veke 37, 2016 Namn: Øv på grunnstega i swing! "Bak-fram-tå-steg-tå-steg" Tysdag 13.september slutter alle elevane til lunsj, altså 11.20. Prøvar, innleveringar og framføringar Fag Kva

Detaljer

Vekeplan 9B veke 43. Ordenselever: Maya L og Sara. Viktig:

Vekeplan 9B veke 43. Ordenselever: Maya L og Sara. Viktig: Norsk Naturfag Ordenselever: Vekeplan 9B veke 43 Maya L og Sara Viktig: TIL FORELDRE/FORESATTE: Fredag 1. desember er det juleball. 9b må stille med to vakter. Om du har høve kan du ta kontakt med Vivi

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

E-post adressa mi: (Mob )

E-post adressa mi: (Mob ) Arbeidsplan kl. 10b Veke: 34 Ordensteneste:Elise & Lena (Hugs nyhende til onsdag og torsdag) Meldingar: Alle bøker skal ha bokbind når vi går i gang med veke 35 Hugs å levere oppdatert adresselapp 28.08:

Detaljer

Arbeidsplan for 10B veke 01 og 02

Arbeidsplan for 10B veke 01 og 02 Arbeidsplan for 10B veke 01 og 02 Ordenselevar: Joar og Jostein Viktig info: Undreskrifter: - tentamen i norsk, engelsk med underskrift. - karakterutskrifta Veke 2: Fredag: prøve i naturfag rettinga av

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Veke 48. Matte Statistikk. Samf Geografi. Naturressursar Eng Am I Blue. RLE: Det skjedde i dei dagar Natur: Hormonsystemet

Vekeplan 9. klasse. Veke 48. Matte Statistikk. Samf Geografi. Naturressursar Eng Am I Blue. RLE: Det skjedde i dei dagar Natur: Hormonsystemet Vekeplan 9. klasse Namn: Veke 48 Norsk: Matte Statistikk Repetere slik at vi vert godt forberedt til prøve i emnet, og til tentamen Samf Geografi. Naturressursar Eng Am I Blue Kunne streke under ulike

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke: 38 Opplysningar: Ordenselevar: Timeplan:

Arbeidsplan for 8B Veke: 38 Opplysningar: Ordenselevar: Timeplan: Arbeidsplan for 8B Veke: 38 Opplysningar: Måndag; Nasjonal prøve i engelsk. Torsdag; Nasjonal prøve i rekning. Fredag i 4. time; BlimE-dansen. Ta på raud, svart eller kvit genser. Kontaktlærar: Anne Julie

Detaljer

ARBEIDSPLAN 9. TRINN 8 og 10 VEKE

ARBEIDSPLAN 9. TRINN 8 og 10 VEKE ARBEIDSPLAN 9. TRINN 8 og 10 VEKE Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8 Prøve i mat og helse 9 VINTERFERIE 10 Prøve i samfunnsfag norsk Frontermappe innan kl.21.00 Kompetansemål K-06: Matematikk:

Detaljer

Arbeidsplan for 10b veke 48 og 49

Arbeidsplan for 10b veke 48 og 49 Arbeidsplan for 10b veke 48 og 49 Ordenselevar: Nadja og Herman Viktig info: Veke 48: Tysdag, tentamen i norsk hovudmål. Torsdag, tentamen i engelsk. Prøve i musikk for 10B og 10D Veke 49: Tysdag, tentamen

Detaljer

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen)

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Veke 2 9a Historie Samfunnsfag Naturfag Matematikk Engelsk Læringsmål KOMPETANSEMÅL: Lesa og skriva ulike typar dikt Læra ulike lyriske verkemiddel og å bruka dei Learning target: Develop your writing

Detaljer

Oppmøte 08.30 Trekking av oppgåver. Obligatorisk førebuing på skulen. Individuell førebuing. Klasserom/ gr.rom/heime

Oppmøte 08.30 Trekking av oppgåver. Obligatorisk førebuing på skulen. Individuell førebuing. Klasserom/ gr.rom/heime Namn: v 19 MÅNDAG 5.05 TYSDAG 6.05 ONSDAG 7.05 TORSDAG 8.05 FREDAG 9.05 1. Info om skriftleg eksamen frå inspektør 2. NO dialektar 3. SPV KRØ Friidrett 4. Brøk () 5. Nora, Sverre, Luc, Tony, Unn, Mathias

Detaljer

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG KRØ Matematikk Matematikk Engelsk Engelsk UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG KRØ Matematikk Matematikk Engelsk Engelsk UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08. Periodeplan 10d uke 3-4 Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/2018 Ordenselever: Uke 3: Guro og Mathilde (PC-ansv.) Uke 4: Christina og Henrik (PC-ansv.) Gratulerer med dagen til: Christina 20. og Ida

Detaljer

UKE: 4 MANDAG 25.1 TIRSDAG 26.1 ONSDAG 27.1 TORSDAG 28.1 FREDAG 29.1 UKE: 5 MANDAG 1.2 TIRSDAG 2.2 ONSDAG 3.2 TORSDAG 4.2 FREDAG 5.

UKE: 4 MANDAG 25.1 TIRSDAG 26.1 ONSDAG 27.1 TORSDAG 28.1 FREDAG 29.1 UKE: 5 MANDAG 1.2 TIRSDAG 2.2 ONSDAG 3.2 TORSDAG 4.2 FREDAG 5. 9B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.1 - FREDAG 5.2. 2016. UKE: 4-5 UKE: 4 MANDAG 25.1 TIRSDAG 26.1 ONSDAG 27.1 TORSDAG 28.1 FREDAG 29.1 1 08.15-09.15 No Eng KH Eng Datarom Ma Sf 2 09.15-10.00 Eng No KH Dataro Eng

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 1-2

Vekeplan 8. trinn Veke 1-2 Vekeplan 8. trinn Veke 1-2 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk/ Samfunnsfag føremål. Læra om samansett tekst: Reportasje, forskjellige typar, kjenneteikn og Læra om intervju: Forskjellige typar, sjangertrekk

Detaljer

9. trinn Plan for veke 36, 2016

9. trinn Plan for veke 36, 2016 9. trinn Plan for veke 36, 2016 Namn: Veke 36 er kampanjeveke mot mobbing. Dette skal markerast med ulike opplegg i klassane. På torsdag er det konsert for skulane på Nærbø i Nye loen kl.12.00. Prøvar,

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 4 Klasse: 9B Orden: Elise og Marthe

Arbeidsplan. Veke: 4 Klasse: 9B Orden: Elise og Marthe Arbeidsplan. Veke: 4 Klasse: 9B Orden: Elise og Marthe Meldingar: FAG: MÅL: PÅ SKULE: orsk Kjenne att, samtale om Måndag: og vurdere innhald og Lese og skrive notat til verkemiddel i film (både kapittelet

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 39 Klasse: 10A Orden: Benedicte og Oskar

Arbeidsplan. Veke: 39 Klasse: 10A Orden: Benedicte og Oskar Arbeidsplan. Veke: 39 Klasse: 10A Orden: Benedicte og Oskar eldingar: Hugs nyhende! FAG: ÅL: PÅ SKULEN: - Studere noveller - Vere med i samtale om noveller (innhald og oppbygging) 10B-boka Heftet ditt!

Detaljer

Periodeplan 10E uke 44 og 45

Periodeplan 10E uke 44 og 45 Periodeplan 10E uke 44 og 45 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 44: Kristian E, Lina Uke 45: Lisa, Juliana Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Samfunnsfag

Detaljer

Arbeidsplan for 8. klasse

Arbeidsplan for 8. klasse Arbeidsplan for 8. klasse Sosialt mål: alle er klar med bøkene på pulten når timen byrjar veke Måndag 5.9. Tysdag 6.9. Onsdag 7.9. Torsdag 8.9. Fredag 9.9. 8.20-8.40 Lesing / arbl.fag Lesing Lesing Lesing

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Arbeidsplan kl. 8b Veke: Veke 47 Ordensteneste: Vilde H.,Martin og Lena Meldingar: 16.11: Tentamen i norsk. Hugs mat, ordliste, kulepenn etc.

Arbeidsplan kl. 8b Veke: Veke 47 Ordensteneste: Vilde H.,Martin og Lena Meldingar: 16.11: Tentamen i norsk. Hugs mat, ordliste, kulepenn etc. Arbeidsplan kl. 8b Veke: Veke 47 Ordensteneste: Vilde H.,Martin og Lena Meldingar: 16.11: Tentamen i norsk. Hugs mat, ordliste, kulepenn etc. Heimesida til skulen: http://www.minskole.no/lindasu E-post

Detaljer

Arbeidsplan for 10. klasse

Arbeidsplan for 10. klasse Arbeidsplan for veke Sosialt mål: snakke fint til og om kvarandre Måndag 28.9. Tysdag 29.9. Onsdag 30.9. Torsdag 1.10. Fredag 2.10. 8.20-8. Lesing Lesing /arbl. Lesing Lesing 8. - 9.45 Engelsk Spansk/engf.

Detaljer

Periodeplan for 9.cd, uke 43-44

Periodeplan for 9.cd, uke 43-44 Periodeplan for 9.cd, uke 43-44 Info: Disse to ukene får vi studenter. De skal hovedsakelig ha matematikk. Derfor blir mange timer forandret til matematikk, disse vil bli tatt igjen senere. Uke 43: Tirsdag:

Detaljer

Lekseplan for 5. trinn, veke 21

Lekseplan for 5. trinn, veke 21 Lekseplan for 5. trinn, veke 21 Namn: Til tysdag Til onsdag Til torsdag Til fredag ZL: Les side 114- Les 118-120. Gjer Les 20 minutt i 117. Les 98-101. oppgåve 21 på sjølvvalt bok. Skriv Gjer oppgåve 19

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke: 35

Arbeidsplan for 8B Veke: 35 Arbeidsplan for 8B Veke: 3 Opplysningar: Hugs foreldremøtet på måndag kl. 18.00 Ungdomsløpet i knarvik på fredag Ordenselevar: Sandra og Amy Timeplan: Kontaktlærer: Yngve Hopen Epost: yngve.hopen@lindas.kommune.no

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 43-44

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 43-44 ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 43-44 Takk for turen! Fag Kompetansemål L-06 Norsk Planlegge, utforme og arbeide med egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere Engelsk dei underveis i prosessen ved hjelp

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 2 Klasse: 9a Orden: Kristine og Nathalie Hugs på å levere tilbake lappen om kor mange som kjem på miljøkvelden på skulen torsdag.

Arbeidsplan. Veke: 2 Klasse: 9a Orden: Kristine og Nathalie Hugs på å levere tilbake lappen om kor mange som kjem på miljøkvelden på skulen torsdag. Arbeidsplan. Veke: 2 Klasse: 9a Orden: Kristine og Nathalie Hugs på å levere tilbake lappen om kor mange som kjem på miljøkvelden på skulen torsdag. FAG: MÅL: PÅ SKULEN: Norsk Kjenne til og kunne forklare

Detaljer

Tidene er hva vi gjør dem til! (Arne garborg 1851-1924)

Tidene er hva vi gjør dem til! (Arne garborg 1851-1924) Arbeidsplan for 10.kl Veke 8 og 10 Viktig informasjon: Veke 8: -Munnnleg 10bc tysdag, 10ade torsdag. Førebuing dagen før. Oppgåvene vert utdelt kl. 09.00 -»Stor stemme» kultursekken torsdag kl. 09.50 for

Detaljer

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Norsk - Studere noveller - Vere med i samtale om noveller (innhald og oppbygging)

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Norsk - Studere noveller - Vere med i samtale om noveller (innhald og oppbygging) Arbeidsplan kl. 10b Veke: 39 Ordensteneste: Vilde H. & Malin (Hugs innanriks og utanriks nyhende til onsdag og torsdag) Meldingar: Siste veke med indreteneste. Pass på jobben din!! E-post adressa mi: Hege.Wilhelmsen.Bardsen@lindas.kommune.no

Detaljer

Les side 74-76 i matteboken. Gjør oppgave 1-3 side 77-78.

Les side 74-76 i matteboken. Gjør oppgave 1-3 side 77-78. LEKSEPLAN 10B UKE 7 Husk/info 12.02.15: TEORETISK PRØVE MED KARAKTERVURDERING I INTERNASJONALT ARBEID. Se vurderingskriterier delt ut i uke 6! Norsk Matte Engelsk Du skal kunne bruke vinkelsummen i en

Detaljer

LEKSEPLAN 10B UKE 12 Mål i faget MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Husk/info Religion og moral som tema i sentrale klassiske tekster.

LEKSEPLAN 10B UKE 12 Mål i faget MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Husk/info Religion og moral som tema i sentrale klassiske tekster. LEKSEPLAN 10B UKE 12 Husk/info Norsk Religion og moral som tema i sentrale klassiske tekster. Repetisjon nynorske ordklasser samt arbeid med nynorske tekster. Se ferdig filmen «Kristin Lavransdatter» Nynorsk

Detaljer

Arbeidsplan 8B Uke 21 22

Arbeidsplan 8B Uke 21 22 Arbeidsplan 8B Uke 21 22 INFORMASJON: Første juni er vi invitert til Sørmarka for å lære om bærekraftig, økologisk matproduksjon : ) Opplegget varer fra 10 14. Dette kom som en positiv overraskelse, dere

Detaljer

Uke 47 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Inderøy vgs. Uke 48 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Informasjon

Uke 47 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Inderøy vgs. Uke 48 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Informasjon Uke 47 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 0815-0900 Matte Naturfag Besøk fra Norsk F Inderøy vgs 0900-0945 Fellesdans Naturfag Engelsk Språk R 1000-1045 GAP Språk GAP Sam-fag I 1045-1130 GAP Språk

Detaljer

Arbeidsplan for 8 E, veke 43

Arbeidsplan for 8 E, veke 43 Arbeidsplan for 8 E, veke 43 Ordenselevar: Marius og Odin Hugs: Munnleg framføring av bokmelding i norsk Prøve i fransk fredag Prøve i tysk fredag. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Kroppsøving Forming/Sløyd

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur:

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur: Vekeplan 9. klasse Veke 18 Namn:. Norsk: Bokmål: Når du skriv tekstar, kan du bruke det du har lært til å unngå feil Mål: Nynorsk:Du skal ha kunnskap om korleis auka nasjonalkjensle førte til at vi blei

Detaljer

Vekeplan for 3.trinn. Informasjon til eleven og heimen

Vekeplan for 3.trinn. Informasjon til eleven og heimen Hordabø Skule Vekeplan for 3.trinn Veke 24 08. - 12. juni Ein kan ikkje alltid få det slik som ein vil. FAG Nordbøvegen 1 5937 Bøvågen Tlf. 56346270. Norsk Matematikk LÆRINGSMÅL Kunna bruka punktum og

Detaljer

Rettleiing i arbeid med førebuingsmateriell

Rettleiing i arbeid med førebuingsmateriell Arbeidsplan. Veke: 46 Klasse: 10a Orden: Sebastian og Marius Torsdag; Tentamen i norsk Fredag; Prøve i KRLE i mattetimen. Neste torsdag vert det dobbeltime i matte. I veke 47, 48 og 49 skal eg vera vekke

Detaljer

LEKSEPLAN 10. TRINN VEKE 15 og 16

LEKSEPLAN 10. TRINN VEKE 15 og 16 LEKSEPLAN 10. TRINN VEKE 15 og 16 INFO: Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 15 4-6t: Førebuing engelsk Heildagsprøve engelsk Heildagsprøve matematikk 16 MOT-10D (4.-6.t) 10 B: RLE Prøve CD: Musikk

Detaljer

Læringsmål. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist. Læringsmål : Kunna fakta om samane

Læringsmål. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist. Læringsmål : Kunna fakta om samane Veke 44 10a Læringsmål Låg Middels Høg Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist Naturfag Matematikk Engelsk Læringsmål : Kunna fakta om samane Learning target: Learn expressions

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 42 Klasse: 10A Orden: Malin og Anna

Arbeidsplan. Veke: 42 Klasse: 10A Orden: Malin og Anna Arbeidsplan. Veke: 42 Klasse: 10A Orden: alin og Anna eldingar: Besøk på Statoil torsdag 19/10. Hugs nyhende! FAG: ÅL: PÅ SKULEN: -Vite kva ei samansett tekst er og kva for verkemiddel som blir brukt Heftet

Detaljer

Opplysningar: Konsert på tysdag. Ball på torsdag! Fri på fredag! Elev- og foreldrekveld den 23/2

Opplysningar: Konsert på tysdag. Ball på torsdag! Fri på fredag! Elev- og foreldrekveld den 23/2 Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Konsert på tysdag. Ball på torsdag! Fri på fredag! Elev- og foreldrekveld den 23/2 Ordenselevar: Amy og Magnus Kontaktlærer: Yngve Hopen Epost: yngve.hopen@lindas.kommune.no

Detaljer

Temaplan for 10. trinn Nordbygdo veke 45-48. Innhaldsliste

Temaplan for 10. trinn Nordbygdo veke 45-48. Innhaldsliste What s next Innhaldsliste INFORMASJON...3 Norsk...4 Arbeidsplan i Norsk...4 Engelsk...5 Workplan in English...5 Matematikk...6 Arbeidsplan i matematikk. NB! Alle må ha kalkulator, passar og linjal...6

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 47-48

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 47-48 ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 47-48 Takk for interessante og gode føredrag under Leger utan grenser! Fag Kompetansemål L-06 Norsk Lese og analysere et bredt utval tekster i ulike sangre og mediar på bokmål

Detaljer

9. trinn Plan for veke 37-38, 2015

9. trinn Plan for veke 37-38, 2015 9. trinn Plan for veke 37-38, 2015 Namn: Swinginfo: 9ef: Måndag i veke 37 og 38 kl. 08.15-09.45 9ab: Måndag i veke 37 og 38 kl. 09.50-11.20 9cd Torsdag i vekene 38 kl. 11.50-13.20 Prøvar, innleveringar

Detaljer

Periodeplan uke Østersund ungdomsskole B

Periodeplan uke Østersund ungdomsskole B Ordenselever: Periodeplan uke 46-47 Østersund ungdomsskole 2016 2017 10B Navn: UKE 46 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00 Musikk/ Naturfag Naturfag Matematikk 10.20-11.50 Kunst og Håndverk

Detaljer

Arbeidsplan for 10Aveke 48 og 49

Arbeidsplan for 10Aveke 48 og 49 Arbeidsplan for 10Aveke 48 og 49 Ordenselevar: Arnstein og Ingeborg Viktig info: 10A matteprøve tys. 25/11, 6.time kap. 2+3 Utdanningsval: Ta med ferdige utfylte skjema frå hospiteringsdagane. 4 8 1 Måndag

Detaljer

Periodeplan 8C uke 50-51 og 2

Periodeplan 8C uke 50-51 og 2 Periodeplan 8C uke 50-51 og 2 Østersund ungdomsskole skoleåret 2014/2015 Ordenselever : og Filip Uke 52: Mia og Emil E. : Tim og Emilla Hålvårsprøve Plan.økt RLE(til 14.50) Hege sprøve Svømming Valgfag

Detaljer

9. trinn Plan for veke 49, Fag Kva Tidspunkt Norsk Tentamen Onsdag 1-3 økt Naturfag Prøve kap.4 Tirsdag

9. trinn Plan for veke 49, Fag Kva Tidspunkt Norsk Tentamen Onsdag 1-3 økt Naturfag Prøve kap.4 Tirsdag 9. trinn Plan for veke 49, 2016 Namn: Det blir tur til Stavanger og Oljemuseet denne uken. 9AB reiser mandag, 9CD reiser torsdag, 9EF reiser fredag Møt opp på togstasjonen senest kl. 08:40. Toget går fra

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Arbeidsplan for 10b veke Torsdag 5. fredag 20.november Namn:

Arbeidsplan for 10b veke Torsdag 5. fredag 20.november Namn: Arbeidsplan for 10b veke 46-47 Torsdag 5. fredag 20.november Namn: Heisann No er vi inne i ein periode med ein del prøvar, så det er viktig at du prioriterer riktig med tanke på skulearbeidet, og at du

Detaljer

Arbeidsplan for 10b Veke 11 og 12

Arbeidsplan for 10b Veke 11 og 12 Arbeidsplan for 10b Veke 11 og 12 Viktig informasjon: Veke 11: Måndag: Skidag (sjå ark levert ut fredag v. 10) Fredag: Prøve natur og miljø kap.4 s. 86-117 Veke 12: Tysdag 5. time: Elevundersøking data

Detaljer

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk Veke 50 Veke 51 Mån 07.12 Mån 14.12 Tys 08.12 Haustprøve i norsk sidemål Ons 09.12 Haustprøve i matematikk Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring

Detaljer

Læringsmål. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist

Læringsmål. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist Veke 17 9a Læringsmål Måloppnåing Låg Middels Høg Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist Læringsmål : Kunna kjenneteikn ved novellesjangeren Kunna om forskjellige pronomen

Detaljer

Viktige meldingar: 08.1509.15 MATTE 09.2510.25 KRØ SPRÅK/ ARB 10.3511.35 SPRÅK/ ARB. VALFAG 12.2013.20 13.3014.30 VALFAG

Viktige meldingar: 08.1509.15 MATTE 09.2510.25 KRØ SPRÅK/ ARB 10.3511.35 SPRÅK/ ARB. VALFAG 12.2013.20 13.3014.30 VALFAG ARBEIDSPLAN KLASSE 8B Veke 10-11 Viktige meldingar: Hugs foreldre-samtalar veke 10 og 11! Har de bytta time om det ikkje passar? Måndag 7.mars: Den kulturelle skulesekken, 3.time 10.mars: Matematikkprøve.

Detaljer

Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 19 1 Samf framføring. Trekking av oppgåver. Obligatorisk førebuing på biblioteket/ kl.rom

Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 19 1 Samf framføring. Trekking av oppgåver. Obligatorisk førebuing på biblioteket/ kl.rom Namn: Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 19 1 Samf Mat- prøve! Oppmøte 08.30 Prøvemunnleg! Trekking av oppgåver. (Klaus) 2 Samf (Anne Marie) Krø Orientering 3 Spv Samf (Hanne) Obligatorisk førebuing

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 5-6

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 5-6 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 5-6 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 5 Innlevering av bokhylle i KRLE Hele trinnet Uke 6 Konsert på skolen 8ab 5.februar kl 10.00 8cd 5.februar

Detaljer

Periodeplan 9d uke 48 og 49

Periodeplan 9d uke 48 og 49 Periodeplan 9d uke 48 og 49 Østersund ungdomsskole skoleåret 2017/18 Ordenselever u ke 48: Hedda rydder i dataskap og ledninger og Nora koster og går med søpla Ordenselever uke 49: Mathilde rydder i dataskap

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 43 Klasse: 8a Orden: Jørgen og Egil. Turid skal på kurs måndag og tysdag, då vil de få vikar. Fredag; prøve i geografi

Arbeidsplan. Veke: 43 Klasse: 8a Orden: Jørgen og Egil. Turid skal på kurs måndag og tysdag, då vil de få vikar. Fredag; prøve i geografi Arbeidsplan. Veke: 43 Klasse: 8a Orden: Jørgen og Egil Turid skal på kurs måndag og tysdag, då vil de få vikar. Fredag; prøve i geografi I veke 43 og 44 vert det utviklingssamtalar. Sjå eige skriv OD-

Detaljer

Tysdag: Klargjering av tidslinja. Norsk språkhistorie på talet. Onsdag: Språkreformar.

Tysdag: Klargjering av tidslinja. Norsk språkhistorie på talet. Onsdag: Språkreformar. Arbeidsplan. Veke: 3 Orden: Jenny og Markus Klasse: 10A Onsdag; prøve i samfunnskunnskap Torsdag 26.jan. Elevkveld m/føresette. Skuleball 2.februar Matteprøve måndag 23.1 FAG: MÅL: PÅ SKULEN: Norsk Kan

Detaljer

9. trinn Plan for veke 33 og 34, 2016

9. trinn Plan for veke 33 og 34, 2016 9. trinn Plan for veke 33 og 34, 2016 Namn: Velkomen til 9.klasse og eit nytt skuleår! Vi gleder oss til å ta fatt på skuleåret i lag med deg. Vi har allereie vore på skulen nokre dagar og har lagt mange

Detaljer

Periodeplan 9E Uke 4 og 5 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever uke 4: Marte & Lydia Ordenselever uke 5: Tina & Inger Marie

Periodeplan 9E Uke 4 og 5 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever uke 4: Marte & Lydia Ordenselever uke 5: Tina & Inger Marie Periodeplan 9E Uke 4 og 5 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever uke 4: Marte & Lydia Ordenselever uke 5: Tina & Inger Marie Navn: UKE 4 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.30-10.00 Planlegging

Detaljer

Arbeidsplan 9A uke 18-19

Arbeidsplan 9A uke 18-19 Arbeidsplan 9A uke 18-19 Informasjon: Heldagsprøver: Mandag 27.04: Norsk hovedmål. dag 29.04: Engelsk. dag 06.05: Matematikk. dag 07.05: Norsk sidemål. (dag 12.05: Oppsamlingstentamen). NB: På den forrige

Detaljer

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste!

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste! VEKEPLAN FOR 6. TRINN VEKE 36 RESPEKT - mål: Alle skal kjenne seg inkludert. Rommetveit skule Vekelekser: Matematikk: A) Gjer oppgåve 1.42, 1.46 i Multi s. 15. Skriv av oppgåvene og vis utrekning i H-boka

Detaljer

9. trinn Plan for veke 38, Prøvar, innleveringar og framføringar

9. trinn Plan for veke 38, Prøvar, innleveringar og framføringar 9. trinn Plan for veke 38, 2016 Namn: Denne veka held vi fram med emnet rus og psykisk helse. På måndag og tysdag skal helsesyster Stine Haugseng og sosionom Anja Ulriksen Rygg snakke om psykisk helse.

Detaljer

Arbeidsplan 8B Uke 5 og 6

Arbeidsplan 8B Uke 5 og 6 Arbeidsplan 8B Uke 5 og 6 INFORMASJON: Det nærmer seg vinterferie med stormskritt, kun to uker igjen. Det blir elevkveld på skolen onsdag 10.2, og da må alle komme : ). Kommer mer informasjon etterhvert.

Detaljer