Foreløpig kontrollrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig kontrollrapport"

Transkript

1 Saksnummer: 11/00906 Dato for kontroll: Rapportdato: Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Skattedirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Renate Thoreid Lars-Otto Nymoen Jørgen Skorstad 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Skattedirektoratet Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningsloven 44, jf. 42 tredje ledd. 1 Temaet for kontrollen var Skattedirektoratets behandling av personopplysninger ved hjelp av Google Analytics på Skattedirektoratets nettsted, I det følgende beskrives de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Disse forholdene er beskrevet slik de fremsto på kontrolltidspunktet. Først og fremst er det de opplysningene som kontrollobjektet har avgitt muntlig under kontrollen som ligger til grunn for rapporten. I tillegg kommer dokumentasjonen som Skattedirektoratet har oversendt på forhånd. Kontrollrapporten danner grunnlaget for våre vurderinger, og eventuelle pålegg. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de rettslige aspekter ved tjenesten som sorterer under personopplysningsloven med tilhørende forskrift som er vurdert, jf. personopplysningsloven 42. Enkelte steder er det henvist til annet regelverk, blant annet ekomforskriften. 2 Dette er ikke et uttrykk for at vi mener at håndhevelse av dette regelverket hører til blant Datatilsynets oppgaver. Vi har imidlertid funnet det hensiktsmessig å gjøre kontrollobjektet oppmerksom på enkelte øvrige regler som er relevante i saken. 2 Til stede under kontrollen 2.1 Fra Skattedirektoratet: Jan Christian Sandberg, avdelingsdirektør Lucie Aunan, tjenestedirektør Frithjof Indseth, tjenesteeier Erling Solberg, systemjurist Svein Mobakken, avdelingsdirektør Andre Kristianslund, rådgiver 1 Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 2 Forskrift av 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste. 1 av 16

2 2.2 Fra Datatilsynet: Lars-Otto Nymoen, overingeniør, tilsyns- og sikkerhetsavdelingen Renate Thoreid, senioringeniør, tilsyns- og sikkerhetsavdelingen Jørgen Skorstad, seniorrådgiver, juridisk avdeling 3 Dokumentasjon oversendt fra Skattedirektoratet Skattedirektoratet har oversendt følgende dokumentasjon før tilsynet: Skjematisk oversikt over hvilke analyseverktøy som benyttes på angitt ved produktnavn og leverandør Kart over informasjonsflyten for de enkelte verktøy Avtaler inngått med leverandørene av analyseverktøyene 4 Generelt om behandling av personopplysninger 4.1 Personopplysningsloven og Datatilsynets rolle Datatilsynets oppgave er blant annet å kontrollere at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt, jf. personopplysningsloven 42 tredje ledd. Pliktbestemmelsene i personopplysningsloven med tilhørende forskrift retter seg i utgangspunktet til alle fysiske og juridiske personer som er ansvarlige for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler, jf. lovens 3. 3 Det er altså vilkårene i denne bestemmelsen som angir lovens saklige anvendelsesområde. Loven definerer behandling av personopplysninger som enhver bruk av personopplysninger. Det kan for eksempel dreie seg om innsamling, registrering, lagring og utlevering. 4 Personopplysninger er det bare snakk om hvis opplysningene enten direkte eller indirekte kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Behandling av opplysninger om anonyme personer, er ikke omfattet av regelverket. 5 Personopplysningsloven vil dermed i alle fall som et generelt utgangspunkt komme til anvendelse når personopplysninger behandles via Internett. 6 Se også rapportens innledning, samt varselbrevet av 1. september De av personopplysningslovens bestemmelser som er aktuelle i denne saken, er presentert underveis. 3 Vår utheving. 4 Denne oppramsingen er ikke uttømmende. 5 Legaldefinisjonene er gitt i lovens 2. 6 Viktige begrensninger gjelder, se for eksempel personopplysningsloven 3 andre ledd, 4 og 7. 2 av 16

3 4.2 Den behandlingsansvarlige Personopplysningslovens pliktregler adresserer seg først og fremst til den behandlingsansvarlige. Riktig plassering av behandlingsansvaret er derfor en grunnleggende forutsetning for den videre anvendelsen av lovens regler. Ifølge personopplysningsloven 2 nr. 4 er det to faktorer som er avgjørende for ansvarsplasseringen: hvem som bestemmer formålet med den aktuelle databehandlingen hvem som bestemmer hvilke hjelpemidler som skal benyttes I dette tilfellet er det Skattedirektoratet som har besluttet at aktiviteten på nettstedet skal analyseres, til de formål som er angitt nedenfor. Det er også Skattedirektoratet som har bestemt at disse analysene skal skje ved hjelp av Google Analytics. Datatilsynet legger etter dette til grunn at Skattedirektoratet er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles ved hjelp av Google Analytics i tilknytning til besøk på etatens nettsted. Dette innebærer at det er Skattedirektoratet som er forpliktet til å svare for de rettslige aspekter vedrørende behandlingen av IP-adressene til de besøkende på Dette inkluderer også all eventuell videre prosessering på Googles servere i USA. Datatilsynet legger til grunn at Google Inc. opererer som Skattedirektoratets databehandler i dette tilfellet. 7 Tilsynet understreker at det som er nevnt i dette avsnittet, er sentrale premisser for rapportens konklusjoner. 4.3 Den registrerte Pliktene i regelverket gjenspeiles som regel i tilsvarende rettigheter. Rettighetshaveren er i loven og forskriften omtalt som den registrerte. 8 I denne saken vil den registrerte som regel være ensbetydende med den som besøker se nedenfor i avsnitt Se definisjonen av begrepet i personopplysningsloven 2 nr Se definisjonen av begrepet i personopplysningsloven 2 nr av 16

4 5 Om analyseverktøyet 5.1 Innledning Google Analytics er et internettbasert verktøy som kan benyttes til å analysere trafikken på et nettsted, inkludert dets underliggende nettsider. For eksempel kan verktøyet telle antallet besøkende, hvor de besøkende befinner seg når besøket finner sted, hvilket tidspunkt besøket er avlagt, hvilke nettsteder de besøkende kommer fra, og hvilke underliggende nettsider som besøkes. Google Analytics tilbys av Google Inc. (heretter Google ). For å ta i bruk tjenesten, må brukeren opprette en Google Analytics-konto. I den forbindelse må brukeren registrere adressen til nettstedet som ønskes analysert, i tillegg til kontonavn og kontaktinformasjon. Brukeren må legge inn en sporingskode på sine nettsider for å aktivisere Google Analytics. Prosessen er beskrevet på Googles nettsider, hvor sporingskoden han hentes og kopieres. 9 Google Analytics kan dermed begynne å samle inn relevant informasjon som grunnlag for ulike rapporter, som deretter blir tilgjengelige for brukeren. Skattedirektoratet opplyste at de tok i bruk analyservertøyet høsten Behandling av IP-adresser via Google Analytics på IP-adressene som saken dreier seg om vil heretter for enkelhets skyld omtales som de(n) besøkendes IP-adresse(r), IP-adressene, eller lignende. Kommunikasjonen som oppstår ved bruk av Google Analytics-kode er beskrevet i et dokument som er tilgjengelig fra Googles nettsider. 10 Hovedtrekkene i kommunikasjonsstrømmen mellom den besøkende, og Google kan beskrives på følgende vis: 1. Den besøkendes nettleser laster ned en nettside fra med Google Analytics-kode. 2. Den besøkendes nettleser laster deretter ned et javascript med sporingskoden fra Googles server (http[s]://www.google-analytics.com/ga.js). 3. Etter at sporingskoden har samlet inn data om den besøkende, etterspør den besøkendes nettleser et GIF-bilde på Googles server som Google Analytics benytter for logging og prosessering av informasjonen. Når den besøkende henter opp en nettside fra med Google Analyticskode, kommuniseres den besøkendes IP-adresse til Google. Dette skyldes direkte forespørsel fra den besøkende mot Google i punkt 2. og 3. ovenfor. Det fremgår også av det oversendte dokumentet med tittelen Avtalevilkår for Google Analytics, at de besøkendes IP-adresser videreformidles og lagres på Googles servere i USA code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaconceptsoverview.html 4 av 16

5 Skattedirektoratet har, i dokumentene som er oversendt Datatilsynet, opplyst at IP-adressene anonymiseres. Direktoratet har beskrevet prosessen på følgende vis: 11 Et Javascript lastes i nettleseren og oppretter et array lokalt i minnet. Trackingkoden og anonymiseringsfunksjonen pushes i arrayet og registrerer hvem dataene tilhører og at siste oktett i IP-adressen skal fjernes før dataene sendes fra nettleseren. Videre fastslår Skattedirektoratet: All trafikk på sidene blir registrert, men før lagring blir brukernes IP adresse anonymisert. Dette gjøres ved at de to siste delene av adressen blir tatt bort. Dette gjør at man kan lokalisere brukeren til et større område, men ikke identifisere. Da dette er et online verktøy er dataene lagret hos Google. De besøkende på får følgende informasjon, på selve nettstedet: 12 Analyseverktøy for webstatistikk Skatteetaten bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for Skatteetaten.no er det Skatteetaten som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f.eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kommer fra. I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet Skatteetaten.no. Skatteetaten har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra IP-adressene før informasjonen sendes til Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern. Det fremgår altså at den informasjonen som Skattedirektoratet har kunngjort ikke er entydig når det gjelder angivelsen av anonymiseringstidspunktet. Skattedirektoratet ble derfor bedt om å belyse dette aspektet ytterligere under kontrollen. Direktoratet opplyste at anonymiseringen finner sted etter at opplysningene er sendt, via Google Analytics, til Googles servere. Anonymiseringen lar seg imidlertid ikke tidfeste eksakt. Direktoratet oppga at det flere ganger hadde forsøkt å få Google til å svare på dette spørsmålet. Google har imidlertid ikke besvart direktoratets henvendelser. 11 I brev av , vedlegg av 16

6 5.3 Bruk av informasjonskapsler En informasjonskapsel eller en cookie kan defineres som en liten datamengde som en nettleser mottar fra nettsider som brukeren besøker, og som lagres som en fil på brukerens harddisk. En cookie kan inneholde informasjon som brukeren har registrert på siden, for eksempel brukernavn og passord i kryptert form, og som oversendes nettsiden ved påfølgende besøk. På den måten er det ikke nødvendig å registrere informasjonen mer enn én gang. Nettpublikasjoner bruker ofte informasjonskapsler til å samle inn opplysninger om sidens besøkende, og et besøk på en nettside kan gjerne innebære en innsamling av flere kapsler, noen til selve publikasjonen, andre til publikasjonens annonsører. Nettlesere og brannmurer kan innstilles til ikke å godta cookies. 13 Googles beskrivelse av informasjonskapslene som anvendes i Google Analytics er slik: utma This cookie is typically written to the browser upon the first visit to your site from that web browser. If the cookie has been deleted by the browser operator, and the browser subsequently visits your site, a new utma cookie is written with a different unique ID. This cookie is used to determine unique visitors to your site and it is updated with each page view. Additionally, this cookie is provided with a unique ID that Google Analytics uses to ensure both the validity and accessibility of the cookie as an extra security measure. Identifying Unique Visitors Each unique browser that visits a page on your site is provided with a unique ID via the utma cookie. In this way, subsequent visits to your website via the same browser are recorded as belonging to the same (unique) visitor. Thus, if a person interacted with your website using both Firefox and Internet Explorer, the Analytics reports would track this activity under two unique visitors. Similarly if the same browser were used by two different visitors, but with a separate computer account for each, the activity would be recorded under two unique visitor IDs. On the other hand, if the browser happens to be used by two different people sharing the same computer account, one unique visitor ID is recorded, even though two unique individuals accessed the site. Når det gjøres et oppslag på fra en bestemt nettleser, sender altså utma-kapselen ut et unikt identifikasjonsnummer. Kapselen sørger dermed for at Skattedirektoratet blir i stand til å gjenkjenne den samme besøkende 14 ved en senere anledning, inntil brukeren aktivt sletter kapselen fra datamaskinen. 13 Ifølge Store Norske Leksikon, nettutgaven, på 14 Det vil egentlig si den enkelte datamaskin og nettleser. 6 av 16

7 6 Funn og avvik 6.1 Innledning Her gjennomgås reglene i personopplysningsloven som det er aktuelt å gå nærmere inn på i rapporten, på bakgrunn av de faktiske forholdene som foreligger. Disse forholdene er delvis presentert innledningsvis og delvis nedenfor, sammen med Datatilsynets vurderinger. 6.2 Personopplysningslovens anvendelighet lovens 3, jf. 2 Personopplysningsloven gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler. 15 Begrepet personopplysning er definert i personopplysningsloven 2 nr. 1: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson Det fremgår av det som er sagt i avsnitt 5.2 at bruk av Google Analytics innebærer en behandling av IP-adressene til besøkende på nettstedet eller rettere sagt IP-adressene til maskinvaren som de besøkende benytter i den forbindelse. EF-domstolen har slått fast at IP-adresser skal regnes som personopplysninger i henhold til direktiv 95/46/EF, det såkalte personverndirektivet. 16 Ettersom den norske personopplysningsloven implementerer personverndirektivet i norsk rett, får EF-domstolens forståelse avgjørende betydning for tolkningen også av de norske reglene. 17 Som en konsekvens, må dette synet også legges til grunn ved anvendelse av reglene i den norske personopplysningsloven. 18 En hver behandling slik dette er definert i personopplysningsloven 2 nr. 2 av IP-adresser må følgelig oppfylle kravene i personopplysningsloven. Nedenfor vurderes de aktuelle behandlingene i lys av personopplysningslovens krav. 15 Jf. lovens 3 første ledd bokstav a. 16 Se for eksempel sak C-70/10 Scarlet Extended SA: Those addresses are protected personal data because they allow those users to be precisely identified (Premiss 51). 17 Personvernnemnda har for øvrig ved flere anledninger lagt til grunn at en IP-adresse er en personopplysning i personopplysningslovens forstand, se for eksempel nemndas vedtak PVN Hvorvidt en IP-adresse er å regne som en personopplysning, avhenger av om opplysningen kan knyttes til en enkeltperson. Det vil ikke alltid være mulig, se for eksempel NOU 2009:1 Individ og integritet, om tilknytningskriteriet i avsnitt , med henvisning. Se imidlertid også Artikkel 29-gruppens uttalelse nr. 4/2007 om begrepet personopplysninger (WP 136), side 17, hvor det fremgår at [ ] medmindre internetudbyderen med 100 % sikkerhed kan fastslå, at oplysningerne svarer til brugere, der ikke kan identificeres, vil det være nødvendigt at behandle alle IP-oplysninger som personoplysninger for at være på den sikre side. Uttalelsen er tilgjengelig på 29/documentation/index_en.htm 7 av 16

8 6.3 Behandling av IP-adresser rettslige krav Personopplysningsloven oppstiller flere grunnkrav for at en behandling av personopplysninger skal kunne finne sted. Grunnkravene er nedfelt i lovens 11 første ledd bokstav a til e. Alle grunnkravene må være oppfylt samtidig. De ulike behandlingsmåtene innsamlingen, registreringen og lagringen må vurderes hver for seg. På bakgrunn av de opplysningene som foreligger, kan det være vanskelig å peke på hvor grensene mellom de ulike databehandlingene går. I tillegg vil tidspunktene for når de ulike behandlingsmåtene inntreffer i realiteten kunne være nokså sammenfallende. Dette utgangspunktet kunne tale for å vurdere alle behandlingene samlet. Vi mener imidlertid at personopplysningsloven, blant annet sett i lys av uttalelser i forarbeidene, gir anvisning på separate vurderinger av hver enkelt behandling. 19 Og selv om behandlingsmåtene i tid kan være sammenfallende, vil en slik tilnærming være i samsvar med den logiske rekkefølgen som behandlingsmåtene inntreffer i en innsamling vil logisk sett inntreffe før en lagring, mv. Nedenfor går tilsynet gjennom de aktuelle behandlingene, i lys av grunnkravene som personopplysningsloven 11 oppstiller. Det er naturlig å ta utgangspunkt i innsamlingen av opplysningene, ettersom denne behandlingen vil ligge først i tid, i alle fall først på den logiske tidslinjen. 6.4 Innsamling av de besøkendes IP-adresser Av punkt 5.2 i rapporten fremgår det at den besøkendes IP-adresse samles inn av Skattedirektoratet, jf. trinn 1. Denne informasjonsutvekslingen er en nødvendig forutsetning for at den besøkende skal få den informasjonen som er kunngjort på Skattedirektoratets nettsted. IP-adressen sendes i neste omgang 20 direkte til Google, jf. trinn 2 og 3. Denne informasjonsstrømmen er en del av Google Analytics funksjonalitet. Også denne behandlingen er å regne som en innsamling. Ettersom det er slått fast at Skattedirektoratet er behandlingsansvarlig, har Skattedirektoratet det fulle ansvaret for at denne innsamlingen oppfyller lovens krav. Det dreier seg altså om to informasjonsstrømmer, som tjener to separate behandlingsformål. For det første foreligger det et grunnleggende kommunikasjonsformål, som beskrevet ved trinn 1 i rapportens punkt 5.2. For det andre foreligger det et statistikk- og analyseformål, representert ved punktene 2 og 3 samme sted i rapporten. 19 Ot.prp. nr. 92 ( ) side 108: Vurderingen av om nødvendighetskravet er oppfylt kan bli forskjellig alt ettersom hva slags form for behandling det er tale om. Etter forholdene kan det f.eks. tenkes at innsamling av opplysningene er nødvendig, men at utlevering av dem ikke er det. 20 Også her skjer operasjonene uten at det nødvendigvis ligger noe vesentlig tidsmessig opphold mellom dem, men trinn 1 er en logisk forutsetning for trinn 2 og 3. 8 av 16

9 6.4.1 Lovens krav om rettslig grunnlag for innsamling av personopplysninger Det første grunnleggende kriteriet for innsamling av personopplysninger fremgår av personopplysningsloven 11 første ledd bokstav a. Bestemmelsen henviser til lovens 8, som slår fast at personopplysninger bare kan behandles når det foreligger et rettslig grunnlag for behandlingen. Innsamling er som tidligere nevnt bare en av flere behandlingsmåter, jf. lovens 2 nr. 2. Bestemmelsen i 8 oppstiller flere alternative rettslige grunnlag. Innledningsvis henvises det til samtykke og lovhjemmel. Samtykke er ikke påberopt som rettslig grunnlag for innsamlingen av IP-adressene i dette tilfellet. Lovhjemmel er heller ikke påberopt, og vi kjenner ikke til at slik lovhjemmel eksisterer. Bestemmelsen oppstiller i tillegg en rekke alternative nødvendighetsgrunner. Av disse er det ett grunnlag som kan være aktuelt, nemlig paragrafens bokstav f: Personopplysninger kan bare behandles dersom [ ] behandlingen er nødvendig for [ ] at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen. Bestemmelsen oppstiller to vilkår, som begge må være oppfylt samtidig: For det første må det foreligge interesseovervekt i den behandlingsansvarliges favør 21 For det andre må behandlingen må være nødvendig for at denne interessen skal kunne ivaretas Spørsmålet som Datatilsynet skal vurdere, blir dermed om Skattedirektoratet med hjemmel i personopplysningsloven 8 bokstav f kan samle inn IP-adressene til de besøkende på Skattedirektoratets nettsted, for de formålene som er beskrevet over i avsnitt De anførte behandlingsformålene På er det vist til at registrering av de besøkendes IP-adresser skjer [i] tråd med vanlig praksis på Internett. Vi legger til grunn at Skattedirektoratet her utelukkende sikter til innsamlingen beskrevet i punkt 1 i avsnitt 5.2, ettersom innsamling av IP-adresser for statistikk- og analyseformål vanskelig kan sies å være i samsvar med vanlig praksis på Internett. Direktoratet informerte om at det har vært gjennomført undersøkelser om bruken av nettstedet, som har vist at det oppfattes som utilgjengelig og uoversiktlig. Innhentingen av IPadressene ved hjelp av Google Analytics bidrar til å gi informasjon om de besøkendes adferd på nettstedet, som igjen kan være nyttig, for eksempel for å gjøre nettstedet mer brukervennlig. 21 Også interessene til tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan rettferdiggjøre behandling av personopplysninger etter bestemmelsen, men noen slike interesser er ikke anført eller identifisert i saken. 9 av 16

10 I tillegg er det i Googles vilkår for bruk av Google Analytics oppgitt at IP-adresser samles inn for å kunne benyttes til følgende formål: 22 å vurdere din bruk av nettsiden lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på nettstedet yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett Vurdering Det er på det rene at kommunikasjon av IP-adresser er grunnleggende for informasjonsutvekslingen på Internett. 23 Innsamlingen beskrevet i punkt 1 i avsnitt 5.2 ovenfor i rapporten, er etter vår oppfatning ikke i strid med de alminnelige kriteriene i personopplysningsloven 11. Vurderingene nedenfor knytter seg med andre ord ikke på noe tidspunkt til denne informasjonsflyten. Vi understreker at de følgende vurderingene utelukkende omfatter IPadresser som Skattedirektoratet behandler ved hjelp av Google Analytics det vil si den delen av informasjonsstrømmen som er beskrevet i trinn 2 og 3 i avsnitt Interesseavveiningen Interesseavveiningen i 8 bokstav f er ett av to vilkår som må være oppfylt for at innsamlingen av IP-adressene skal kunne skje, jf. over i avsnitt Skattedirektoratet har anført at det har en slik interesse i å samle inn IP-adressene denne interessen kan beskrives ved å vise til de anførte analyseformålene, se over i avsnitt På den andre siden foreligger det imidlertid en interesse hos de besøkende, som går ut på at deres bevegelsesmønstre og kommunikasjon på Internett ikke blir sporet eller kartlagt.dette synspunktet kan forankres i EMK artikkel Bestemmelsen fastslår at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og sin korrespondanse. Interessen kommer også til uttrykk i personverndirektivet, som beskriver retten til privatlivets fred som en grunnleggende rettighet. 25 Interessen gjenspeiles dessuten i personopplysningsloven, for eksempel i grunnkravet i 11 første ledd bokstav d. Bestemmelsen slår fast at personopplysningene som behandles, må være relevante for behandlingsformålet et formål som på sin side må være saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet Formålene er sitert ordrett fra dokumentet Avtalevilkår for Google Analytics, oversendt av Skattedirektoratet. 23 Se for eksempel no.wikipedia.org/wiki/ip-adresse 24 Den europeiske menneskerettskonvensjon, inkorporert i det norske regelverket gjennom lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). 25 Direktiv 95/46/EF artikkel Se for øvrig Eit informasjonssamfunn for alle, St.meld. nr. 17 ( ), avsnitt 8.3.3, Retten til å være anonym Direktiv 95/46/EF artikkel Se for øvrig Eit informasjonssamfunn for alle, St.meld. nr. 17 ( ), avsnitt 8.3.3, Retten til å være anonym Se for øvrig Eit informasjonssamfunn for alle, St.meld. nr. 17 ( ), avsnitt 8.3.3, Retten til å være anonym av 16

11 Det er oppgitt at det utelukkende er anonymiserte IP-adresser som benyttes for de behandlingsformålene som er anført av Skattedirektoratet. At opplysningene anonymiseres, og at det bare er anonymiserte IP-adresser som benyttes i statistikkberegningene og analysene, bør etter vårt syn få betydning for utfallet av interesseavveiningen. Begrunnelsen er at en anonymisering reduserer risikoen for slik sporing og kartlegging som nevnt over. Av disse grunnene, har vi funnet at interesseavveiningen går i Skattedirektoratets favør Nødvendighetskravet Vi har i det foregående avsnittet kommet til at det første vilkåret i personopplysningsloven 8 bokstav f er oppfylt. I tillegg til at interesseavveiningen går i den behandlingsansvarliges favør, må nødvendighetskriteriet være oppfylt begge de to kravene må altså være oppfylt samtidig. I dette tilfellet vil det si at Skattedirektoratet må kunne godtgjøre at det er nødvendig å samle inn IP-adresser for å oppnå de formålene som er angitt over. At det skjer en innsamling av disse fullstendige IP-adresser er på det rene; anonymiseringen av den siste delen av IP-adressene finner først sted en tid i alle fall logisk etter selve innsamlingen. At det skulle være nødvendig å samle inn fullstendige IP-adresser, når det likevel bare er anonymiserte IP-adresser som inngår i beregningsgrunnlaget, kan fremstå som et paradoks. Vi har likevel funnet at nødvendighetsvilkåret kan anses som oppfylt i dette tilfellet. Begrunnelsen er at IP-adressene først må samles inn i sin fullstendige form før de kan anonymiseres Konklusjon Vi har funnet at de to vilkårene i personopplysningsloven 8 bokstav f er oppfylt. Dette innebærer at Skattedirektoratet kan samle inn fullstendige IP-adresser for å ivareta de nevnte interessene, som altså er sammenfallende med statistikk- og analyseformålene som er omtalt over. Personopplysningslovens vilkår for å samle inn fullstendige IP-adresser ved hjelp av Google Analytics, er med andre ord til stede. 6.5 Lovens forbud mot å lagre personopplysninger lenger enn nødvendig Av personopplysningsloven 11 første ledd bokstav e følger det at innsamlede og registrerte personopplysninger ikke skal lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Det samme er gjentatt i lovens 28. Denne bestemmelsen tilføyer dessuten at personopplysningene skal slettes dersom nødvendighetsvilkåret ikke er oppfylt. Det er slått fast at de innsamlede IP-adressene anonymiseres etter at de er mottatt hos Google i USA. En slik anonymisering vil kunne ha samme virkning som sletting. Imidlertid er det ikke mulig å fastslå hvorvidt opplysningene oppbevares i identifiserbar form utover det som er nødvendig for å oppfylle de relevante behandlingsformålene. Skattedirektoratet har forsøkt å be om ytterligere informasjon om det eksakte tidspunktet for anonymiseringen, men uten å få noe svar. 11 av 16

12 Som behandlingsansvarlig er det Skattedirektoratets ansvar å sørge for at anonymiseringen finner sted så snart det anførte statistikkformålet er oppfylt, slik at opplysningene kan anses slettet og kravene i lovens 11 og 28 kan anses oppfylt. Den behandlingsansvarlige er forpliktet til å dokumentere dette, ifølge personopplysningsloven Forbudet mot behandling til andre formål I Skattedirektoratets informasjon om personvern 27 er det opplyst at [m]ottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern. I tillegg er det opplyst at Google kan bruke informasjon som er samlet inn via Google Analytics til å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett. 28 Personopplysningsloven 11 første ledd bokstav c fastsetter at personopplysninger ikke kan brukes senere til formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet med innsamlingen, med mindre den registrerte samtykker. Google viser til at den innsamlede informasjonen kan brukes til å yte andre tjenester i tilknytning til [ ] bruken av internett, og at dette er et av formålene for innsamlingen av IPadressene. Det er høyst uklart hva som ligger i dette. Uttrykket kan etter vår vurdering i praksis tenkes å omfatte horisontal sporing av internettbrukere, og markedsføring på bakgrunn av personprofiler, for å nevne noen eksempler. Slik praksis vil i så fall ikke være forenlig med personopplysningslovens formålsbegrensning. Dersom Google, i egenskap av Skattedirektoratets databehandler, benytter de innsamlede opplysningene for å yte andre tjenester i tilknytning til [ ] bruken av internett, og uttrykket omfatter slik praksis som nevnt over, er det i utgangspunktet Skattedirektoratet som må svare for brudd på i personopplysningsloven 11 første led bokstav c. 6.7 Utleverer Skattedirektoratet personopplysninger til Google? Googles retningslinjer for personvern ble endret i mars i år. Den franske datatilsynsmyndigheten CNIL har uttrykt bekymring for at Googles nye retningslinjer er for generelle og uklare. 29 I tillegg refereres det til at Google claims publicly that it will combine data across services, og at dette raises fears about Google s actual practices Det fremstår med andre ord som om Google ønsker å behandle innsamlede personopplysninger til egne formål. I så fall vil ikke Google lenger kunne betraktes som Skattedirektoratets databehandler. I stedet vil Google inneha et selvstendig behandlingsansvar. Dette forutsetter igjen at opplysningene må regnes som utlevert fra Skattedirektoratet til Google. En slik utlevering er en av de behandlingskategorier som er definert i personopplysningsloven 2 nr. 2. Som nevnt tidligere, krever enhver slik behandling et rettslig grunnlag, og dessuten må de øvrige grunnkravene i lovens 11 være oppfylt Se avsnitt CNILs brev til Google Inc., datert 27. februar av 16

13 Vi kan ikke se at det foreligger noe rettslig grunnlag for en slik utlevering, med mindre den registrertes informerte forhåndssamtykke er innhentet. Som behandlingsansvarlig, er det i så fall Skattedirektoratets juridiske ansvar å godtgjøre at et slikt behandlingsgrunnlag foreligger. 6.8 Om informasjonskapsler Skattedirektoratet har opplyst at det benyttes informasjonskapsler på og at formålet er å analysere det generelle brukermønsteret på nettstedet. 30 De aktuelle kapslene er beskrevet over, i rapportens avsnitt 5.3. Vi viser til at artikkel 2 (5) i direktiv 2009/136/EF fastslår at artikkel 5 (3) i direktiv 2002/58/EF skal endres. 31 Bestemmelsen i den nye artikkel 5 (3) har fått følgende ordlyd: Medlemsstaterne sikrer, at lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret i en abonnents eller brugers terminaludstyr, kun er tilladt på betingelse af, at abonnenten eller brugeren har givet sit samtykke hertil efter i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF at have modtaget klare og fyldestgørende oplysninger, bl.a. om formålet med behandlingen. Dette er ikke til hinder for teknisk lagring eller adgang til oplysninger, hvis det alene sker med det formål at overføre kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet eller er absolut påkrævet for at sætte udbyderen af en informationssamfundstjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkelig har anmodet om, i stand til at levere denne tjeneste.«endringen innfører en hovedregel om at det må innhentes samtykke fra den registrerte ved bruk av informasjonskapsler. Samtykket skal dessuten oppfylle de informasjonskrav som følger av direktiv 95/46/EF, jf. personopplysningsloven 2 nr. 7, jf. 19. Som det fremgår av bestemmelsen gjengitt ovenfor, er innhenting av samtykke ikke nødvendig dersom ett av følgende kriterier er oppfylt: Hvis kapselen utelukkende benyttes for det formål å overføre kommunikasjon via et elektronisk kommunikasjonsnett Hvis kapselen er absolutt nødvendig for å sette tjenestetilbyderen i stand til å levere en tjeneste som brukeren uttrykkelig har anmodet om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og beskyttelse av privatlivets fred i den elektroniske kommunikasjonssektor. Artikkel 5 (3) i direktiv 2002/58/EF tilsvarer bestemmelsen i dagens forskrift av 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste 7-3, som lyder: Elektronisk kommunikasjonsnett kan ikke benyttes til lagring av opplysinger i brukers kommunikasjonsutstyr eller for å skaffe seg adgang til slike, uten at bruker er gitt informasjon av den behandlingsansvarlige i henhold til personopplysningsloven, herunder om behandlingsformålet og er gitt anledning til å motsette seg behandlingen. Dette er likevel ikke til hinder for teknisk lagring eller adgang til opplysninger: 1. utelukkende for det formål å overføre eller lette overføringen av kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett 2. som er nødvendig for å levere en informasjonstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel. 13 av 16

14 Ingen av disse unntakene er anvendelige i dette tilfellet. For det første er utma-kapselen ikke nødvendig for å utføre den operasjonen som er beskrevet i punkt 1 over i rapportens avsnitt 5.2. For det andre vil neppe brukeren kunne sies å ha anmodet om noen tjenester fra Google Analytics brukeren har oppsøkt en tjeneste levert av Skattedirektoratet. 32 Artikkel 29-gruppen har kommet til den samme konklusjonen hva gjelder analytics-cookies i Opinion 4/2012 on Cookie Consent Exemption : While they are often considered as a strictly necessary tool for website operators, they are not strictly necessary to provide a functionality explicitly requested by the user (or subscriber). In fact, the user can access all the functionalities provided by the website when such cookies are disabled. As a consequence, these cookies do not fall under the exemption defined in CRITERION A or B. 33 Imidlertid ser det ikke ut til at denne endringen i direktiv 2002/58/EF er implementert i norsk rett, til tross for at implementeringsfristen for EU-medlemsstatene var 25. mai 2011, og. direktivet utvilsomt er EØS-relevant. Vi viser til at ekomforskriften 7-3 fremdeles kun gir brukeren en rett til å motsette seg behandlingen, jf. ordlyden i direktiv 2002/58/EF artikkel 5 (3) slik den lød før endringen i direktiv 2009/136/EU. Tilsynet antar imidlertid at en slik implementering er nært forestående. Av denne grunn gjøres Skattedirektoratet oppmerksom på dette allerede nå. 6.9 Personopplysningslovens krav om informasjon ved innsamling Det følger av personopplysningsloven 19 at den behandlingsansvarlige av eget tiltak skal informere den registrerte om følgende forhold: den behandlingsansvarliges navn og adresse, og dennes eventuelle representant formålet med behandlingen opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker det er frivillig å gi fra seg opplysningene annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. 18, og retten til å kreve retting, jf. 27 og 28 Som nevnt i avsnitt 5.2, er informasjonen som gis til brukerne til dels motstridende, for eksempel når det gjelder spørsmålet om anonymisering av IP-adressene. Etter vår vurdering vil dette kunne være i strid med personopplysningsloven 19. Andre uklare forhold, som de som er omtalt i avsnitt 6.7, kan også utgjøre brudd på informasjonsplikten i Personopplysningslovens krav om internkontroll Ifølge personopplysningsloven 14 skal den behandlingsansvarlige etablere og vedlikeholde planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av personopplysningsloven. Den behandlingsansvarlige skal dessuten dokumentere tiltakene Criterion A og B tilsvarer de to kriteriene i kulepunktene ovenfor. 14 av 16

15 Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren, og for Datatilsynet ved forespørsel Informasjonssikkerhet Generelt om lovens krav I henhold til personopplysningsloven 13 skal Skattedirektoratet gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Tiltakene skal dokumenteres. Kravene til informasjonssikkerhet er utdypet i personopplysningsforskriftens kapittel Risikovurdering Rettslig grunnlag I henhold til personopplysningsforskriftens 2-4 skal det føres en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles. Det skal fastsettes kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger. På bakgrunn av dette skal den behandlingsansvarlige foreta risikovurderinger for å kartlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd. Ny risikovurdering skal gjennomføres ved endringer som kan ha betydning for informasjonssikkerheten. Resultatet av risikovurderingen skal avstemmes med de fastlagte kriterier for akseptabel risiko. Resultatet av risikovurderingen skal dokumenteres. Faktiske forhold Det ble opplyst at Skattedirektoratet hadde gjennomført risikovurdering før Google Analytics ble tatt i bruk. Risikovurderingen fokuserer på risiko forbundet med personopplysninger i tilknytning til behandling av IP-adresser og bruk cookies. Det ble innført tiltak som anonymiserer IP-adressen før denne lagres på server hos Google. 34 Konklusjon Det ble opplyst og verifisert at Skattedirektoratet hadde tilfredsstillende rutiner og gjennomførte risikovurdering og ekstern penetrasjonstest. Datatilsynet påpekte imidlertid viktigheten av å gjennomføre risikovurderinger i medhold av 2-11 om konfidensialitet, 2-12 om tilgjengelighet, 2-13 om integritet og 2-14 om sikkerhetstiltak overfor Skattedirektoratets videre bruk av analyseverktøy, behandling av IP-adresser og bruk av cookies Avvikshåndtering/sikkerhetsbrudd Rettslig grunnlag Det følger av personopplysningsforskriften 2-6 at Skattedirektoratet skal ha rutiner for avvikshåndtering. Resultatet fra avviksbehandling skal dokumenteres. Etter personopplysningsforskriften 2-8, andre ledd skal medarbeidere ha nødvendig kunnskap for å bruke informasjonssystemet i tråd med de rutiner som er fastlagt. Det er således et krav til at de foreliggende rutiner må implementeres i Skattedirektoratet. 34 AnonymizeIP er en funksjon som fjerner siste oktett i IP-adressen før denne lagres hos Google. Se Tracing Code på 15 av 16

16 For de tilfeller der avvik har avdekket uautorisert utlevering av personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, skal Datatilsynet meddeles resultatet. Faktiske forhold Skattedirektoratet opplyste om at de har hatt avvik knyttet til bruk av Google Aalytics. Avviket ble oppdaget i forbindelse med Skattedirektoratets bruk av Google Analytics i tilknytning til registrering av trafikk til besøkende fra Mobile enheter. Avviket besto i at brukernes IP adresse ikke ble anonymisert før informasjonen lagres hos Google Analytics. Se også rapportens kapitel 6. Behandling av IP-adresser via Google Analytics på Konklusjon Det ble opplyst og verifisert at Skattedirektoratet hadde tilfredsstillende rutiner og oppfølging av tiltak for avvik i forbindelse med Google Analytics Tilgangsstyring Rettslig grunnlag Det følger av personopplysningsloven 13 og personopplysningsforskriftens 2-11 til 2-14 at behandlingsansvarlig skal sikre at personopplysninger er utilgjengelig for uvedkommende. Tilgang til Goolge Analytics Skattedirektoratet opplyste at rapportene i Google Analytics ikke inneholder informasjon som kan brukes til å identifisere brukerne av nettstedet til I tilsendt dokumentasjon fremkommer det at det er åtte brukere og av disse er det seks som har administratorrettigheter til rapporter i Google Analytic. Tilgang til HTML-kode for skattetaten.no Det ble opplyst at ingen i Skattedirektoratet har tilgang til HTML-koden for skatteetaten.no. Administrasjon av nettstedet skatteetaten.no er betrodd til Skattedirektoratets driftsleverandør Creuna. Konklusjon Datatilsynet har ingen merknader til Skattedirektoratets tilganger til analyserverktøyet Google Analytics. 16 av 16

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Atle Årnes og Catharina Nes 15. september 2011 Sammendrag Mobilapplikasjoner, såkalte apps, er et marked i kraftig

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Terminologen Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk Utgave 1: Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Foredrag fra et seminar i Tromsø i november 2011 Jan Hoel (red.)

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding for 2014 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Til Stortinget I henhold til lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-,

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer