Navn på prosjekt: Designbyråets navn: Rockberry AS Søknadsnummer: Dato innsendt: Lansert (når ble løsningen lansert på markedet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn på prosjekt: Designbyråets navn: Rockberry AS Søknadsnummer: Dato innsendt: 19.10.2010. Lansert (når ble løsningen lansert på markedet?"

Transkript

1 Navn på prosjekt: Fuglen Firma: Kaffefuglen Designbyråets navn: Rockberry AS Søknadsnummer: Dato innsendt: Designløsningen Informasjon om tjenesten Navn Fuglen Kort beskrivelse Helhetlig profil og nettløsning for PC- og mobilplattform med integrert system for QR-etiketter og kobling mot fysiske produkter. Lansert (når ble løsningen lansert på markedet?) August 2010 MFGD - TJENESTEDESIGN 1 av 23

2 Kundereisen MFGD - TJENESTEDESIGN 2 av 23

3 Beskriv: Kunden møter bukk ved gate, ser Fuglens fasade og skilt. Kunden møter barista eller bartender over disk, ser drikkemenyer, visittkort med Q får et kaffeklippekort. Kunden ser etiketter på produkter påført QR-koder og skanner dem med iphone el Android-mobil og blir ført til produktark på Fuglens nettbutikk. Kunden kjøper designobjektet på Fuglens nettbutikk eller over disk, og får med seg QR-etiketten. Kunden kan også bokmerke designobjektet og handle på nett ved senere anledning. Kunden forlater Fuglen og ser QR-kode på dørskilt med peker til Fuglens nettløsnin Hjemme hos kunden gjelder fremdeles noen kontaktflater: QR-etikett, visittkort / kaffeklippekort og nettsider. Kunden kan skanne QR-etiketten og vise andre, eller a skanne QR-etiketten. Kunden bruker nettløsningen aktivt, og lærer om Fuglens hele tilbud. QR-koden er evigvarende og vil gi informasjon til en eventuell ny privat kjøper av de opprinnelige kundens designobjekt i framtiden. MFGD - TJENESTEDESIGN 3 av 23

4 Bilder kontaktpunkter Bildetekst: 1. Fuglens fasade og skilt, samt bukker i gatebildet. MFGD - TJENESTEDESIGN 4 av 23

5 Bildetekst: 2. Inne møter kunden en barista over disk og ser vegg-menyer MFGD - TJENESTEDESIGN 5 av 23

6 Bildetekst: 3. Opplevelsen av Fuglen som kaffebar, det originale interiøret og den autentiske atmosfæren. Oppdagelse av at alt interiør er til salgs. MFGD - TJENESTEDESIGN 6 av 23

7 Bildetekst: 4. Kunden kan få mer informasjon gjennom QR-kodene som er skannbare for iphone og Android-mobiler med videreføring til produktet og oppdagelse av Fuglens nettbutikk. MFGD - TJENESTEDESIGN 7 av 23

8 Bildetekst: 5.Kunden kan bli fortalt om Fuglen ved at det snakkes om stedet av andre. Objekter noen har bokmerket kan lett bli fremvist. Kunden kan kjøpe objekter direkte via nettet eller mobil. MFGD - TJENESTEDESIGN 8 av 23

9 Bildetekst: 6. Kunden besøker Fuglen.no og oppdager at Fuglen er et konsept som består av tre deler. F.eks at det i tillegg er en cocktailbar på kveldstid. Kunden kan bestemme seg for å dra tilbake for å oppleve det. MFGD - TJENESTEDESIGN 9 av 23

10 Bildetekst: 7. Inne møter kunden en bartender over disk og opplever Fuglen som klassisk cocktailbar. MFGD - TJENESTEDESIGN 10 av 23

11 Bildetekst: 8. Objekter fra Fuglen med QR-etiketter i et hjem kan skape omtale om Fuglen. MFGD - TJENESTEDESIGN 11 av 23

12 Bakgrunn for prosjektet Hva var bedriftens utgangspunkt og utfordring som initierte designprosjektet? Hva var hovedproblemstillingene til prosjektet? Fuglens utgangspunkt var den tidsoriginale kaffe- og teforretningen Kaffefuglen etablert i Med nye Fuglen innførte eierne et nytt konsept bestående av en kaffebar på dagtid, en klassisk cocktailbar på kveldstid og en interiørforretning for vintage 50- og 60-talls møbler og designobjekter. Fuglen etablerte en driftstruktur som tillot de tre spesialiserte driftsformene å fungere sammen og overleve økonomisk som ett konsept. Utfordringen var todelt. På den ene siden måtte det utvikles en samlende og sterk profil som reflekterer Fuglens konsept med en sterk forankring i sin historikk. På den andre siden måtte det enkelt kunne informeres om designobjektene til salgs, når den ene personen som sitter på fagkunnskapen ikke er tilstede. Designet og nettløsningen skal dermed vise alle driftsdelene hver for seg på en likeverdig og samlende måte, kunne informere kunder, fungerere som en nettbutikk for vintage objektene og koble de fysiske objektene til sine respektive digitale faktaark. Hvilket marked opererer løsningen i og hva kjennetegner dette markedet? Hvordan er konkurransesituasjonen og hvem er konkurrentene? Løsningen operer i tre markeder: kaffebar, cocktailbar og vintage design. For kaffebaren er hovedkonkurrentene andre kaffebarer med høy kvalitetsfokus. Fuglens markedsfordel er at det er den eneste uavhengige kaffebaren i forhold til brenneri. For cocktailbaren er konkurrentene andre serveringssteder. Markedsfordelen er at baren ikke er helt økonomisk avhengig av eget salg og kan på den måten rendyrke det klassiske barhåndverket fra tidsperioden. Vintage designbutikken har flere konkurrenter som tilbyr samme tjeneste, men takket være sin unike posisjon i et levende miljø treffes flere kunder og tilgjengeligheten er større enn for andre interiørbutikker. Kundene er i alle aldre, men har til felles at de er opptatt av det autentiske og genuine. Løsningen underbygger dette ved å dekke informasjonsbehovet de til en hver tid har om Fuglens tilbud og produkter. Resultater Hvilke resultater har tjenesten hittil gitt? Løsningen har bedret Fuglens omdømme og styrket de tre driftsdelenes posisjon. Merkevaren framstår som helhetlig og tydelig og kundene forstår bedre det tredelte konseptet. Via nettløsningen er nye kunder, også internasjonale, kommet til. Etter lansering av nettbutikken og QR-etikettløsningen har omsetningen på interiørdelen økt betraktelig. Besøkstallet for nettstedet er firedoblet og omsetningen har økt med 50% fra august til september. Kundene har lettere tilgang til produktinformasjon både i butikken og på nett. MFGD - TJENESTEDESIGN 12 av 23

13 Personalet henviser enkelt kundene til nettet for mer informasjon og får daglig positiv respons fra kunder. Flere eksisterende kunder har fått bedret kjennskap til interiørbutikken, cocktailbaren, eller kaffebaren avhengig av hvilken av de andre delene de allerede var bruker av. Fuglen har fått bred presseomtale nasjonalt og internasjonalt. Profilen og QR-etikettløsningen lansert i august har bl.a. fått omtale i Kreativt Forum og bladet Kaffe fra Norsk Kaffeinformasjon. MFGD - TJENESTEDESIGN 13 av 23

14 Spørsmål til jurykriterie Innledning Innovasjon Hva vil du fremheve som det nyskapende i løsningen? Som første butikk i Norge har Fuglen tatt i bruk QR-etiketter for å kunne informere om designproduktene de selger via iphone eller Android-telefoner. Integrasjon av QR-koden som en helhetlig del av Fuglens visuell profil, er noe helt nytt i bransjen Fuglen tilhører. Publikum skanner etiketten som er festet på et produkt og får umiddelbart tilgang på bakgrunnsinformasjon som designer, produksjonsår og profesjonelle produktbilder i mobiltilpassede nettsider. Produktet kan kjøpes direkte via netthandel, bokmerkes til senere, eller videreformidles til venner og kjente. Løsningen introduserer dermed en lavterskel fysisk link mellom nettbutikken og den virkelige butikken og mellom det fysiske objektet og nettinformasjonen knyttet til det. Dette skaper en synergieffekt der publikum og kunden aktiviseres på tvers av kommunikasjonskanalene. Nettbutikken er strukturert slik at hvert objekt har sitt eget evigvarende faktaark, og på denne måten blir informasjonen om objektene ivaretatt for all fremtid i et evig voksende designarkiv. Skulle kunden ville selge møbelet videre om noen år, er det enklere for den nye kjøperen å vite hvor produktet stammer fra, og om det er ekte vare. Fuglen framstår som en formidler av et norsk designarkiv spesialisert på 50- og 60-tallet, og øker dermed sin troverdighet som spesialist på design fra den tidsperioden. Et objekt som Fuglen har hatt til salgs, vil ha et evigvarende digitalt kvalitetsstempel som ingen andre designbutikker tilbyr. Helhet Beskriv og dokumenter hvordan produktet/løsningen kommuniserer og fremstår som en del av en helhet Den nye designprofilen formidler Fuglens verdier, samlede historikk og ivaretar helheten gjennom alle kontaktpunktene. Konseptet ble gjennomført som et bevaringsprosjekt for å redde den gamle designperlen i Pilestredet. Identiteten er bygget rundt det originale stedet og forsterkes gjennom den nye profilen. Kunden opplever Fuglen som autentisk og kvalitetsfylt fra hun ser bukken og skiltet med logo utenfor og går inn på Fuglen, ser menyen og får utdelt kaffeklippekort, til hun besøker nettløsningen med PC eller mobil - eller omvendt. Stemningen, atmosfæren og interiøret skaper en unik tilværelse basert på den originale kaffeforretningen, det unike møbelkonseptet og den klassiske cocktailbaren med tydelige referanser til det optimistiske 50- og 60-tallet. Alt dette gjenspeiles i designprofilen. Løsningen gir kunden mulighet til å navigere i flere stemninger, med Fuglens MFGD - TJENESTEDESIGN 14 av 23

15 profesjonelle håndverk og fagkunnskap som fellesnevner. I nettløsningen er de tre driftsområdene synligjort slik at Fuglen alltid oppleves og assosieres med helheten av sitt tilbud. Disse ulike stemningene gjenspeiles i nettløsningen som de visuelle temaene Daylife Nightlife og Lifestyle. Kunden vil oppleve forbindelsen mellom Fuglen som fysisk sted og Fuglens nettløsning gjennom scannbare QR-etiketter plassert på designobjekter, på kaffeklippekortet eller på dørskiltene. Dette forlenger kundens følelse av god kvalitet og service også i de digitale kontaktpunkter. Funksjon/brukerfordeler Beskriv kort løsningens funksjon og brukerfordeler Løsningen forteller at Fuglen finnes, hvor den er og hva den er. Den øker synligheten i gatebildet og bidrar til at forbipasserende stikker innom. Nettløsningen ble lansert på engelsk for å nå et internasjonalt publikum og med tanke om å eksportere Fuglen som konsept til utlandet. Før besto Fuglens nettsted av en blog og interiørbutikken av et eget nettsted kalt flabbergaster.no. Å slå disse sammen øker kundens bevissthet for Fuglens konsept. Tredelingen og bredden i de tilbudte produktene og tjenestene synliggjøres godt. Bloggen er integrert i nettløsningen og det er mulig å abonnere på nyhetsstrømmer fra bloggen og for nye designobjekter til salgs. Det er innført tags for designbiten og for resten av nettstedet. Kunden finner enkelt objekter til salgs, takket være en god kategorisering og søkefunksjonalitet. Fordi mange av produktene som selges har stor verdi, var det ikke ønskelig å bruke normale prislapper på varene. Disse ble erstattet med QR-etikketter som enkelt fører kunden til mobiltilpasset nettside med bakgrunnsinformasjon om varen og pris. Kunden slipper dermed å forholde seg til om fagpersonen er tilstede for å få informasjon om et produkt, og kan kjøpe varen direkte via sin mobil. Nettløsningen og QR-etikettene gir designobjektene en evig referanse på nett. Hvert designprodukt som selges gjennom Fuglen har en egen nettside knyttet til seg i evig tid. Kunden kjøper produktet og får med på kjøpet dets digitale faktaark. Formuttrykk/estetikk Beskriv kort forhold som har påvirket formuttrykket Den visuelle profilen skal fronte Fuglen i flere kanaler og kommunikasjonsflater: Skilt, menyer, klippekort, QR-etiketter, nettløsning tilpasset både PC og mobil. Den originale forretningens interiør og stemning er derfor videreført i formspråket, som kobler talls Scandinavian design med moderne teknologi, der QR-koden bakes inn som en naturlig del av designet. Logoens ikoniske form og de tydelige hovedfargene gir en følelse av kvalitet, og sørger for god synlighet på skilt og fasade. Hovedfargene i profilen stammer fra et originaltrykk av Otto Nielsen som er MFGD - TJENESTEDESIGN 15 av 23

16 blikkfanget når man kommer inn på Fuglen. Fargepalettene gjenspeiler og akkompagnerer tidstypiske materialer, treverk og tekstiler som preger interiøret. Skriftsnittet henter sitt formspråk fra skiltene som opprinnelig var i kaffeforretningen. Fuglen i logoen, den norske rødnebbterna, er kjent for å trekke fra Svalbard i nord til pakkisen i Antarktis i sør. Den symboliserer både det særegne norske, gjenspeilet i designobjektene fra 50- og 60-tallet, og det internasjonale som kaffe- og cocktailkulturen representerer, med eksklusive råvarer fra alle verdenshjørner. For å formidle at Fuglen er et tredelt konsept har designprofilen også fått en tredelt struktur. Daylife (kaffebar), Nightlife (cocktailbar) og Lifestyle (vintage design) har sine egne fargepaletter, fotocollager og profilelementer. Gjennom ulike, men beslektede visuelle uttrykk gjenspeiles de forskjellige stemningene man opplever på Fuglen. Kommunikasjonsverdi Forklar kort løsningens kommunikasjonsverdier Fuglen skal tilby utsøkte produkter og en hyggelig atmosfære i et autentisk miljø. Fuglen skal være kompromissløs på kvalitet og levere godt håndverk, de beste råvarer, ekte produkter, spesialkunnskap og utmerket service. Den autentiske helhetsfølelsen skal ivaretas av en tydelig visuell profil som møter brukeren både i de fysiske lokalene og på nett, og på alt fra skilt, meny, kaffekort og QR-etiketter til nettsider for både mobil og PC. Den fremste kommunikasjonskanalen er Fuglen i seg selv: kafeen, baren og butikken. Her møtes publikum av en betjening som leverer service på "den gode, gamle måten". Den servicen videreføres i den digitale verden gjennom QR-etikettløsningen. Det at kundene på en enkel måte kan få tilgang til dybdeinformasjon om alle designobjektene i butikken, gir Fuglen en særegen troverdighet som leverandør av kvalitetsprodukter og fagkunnskap. Nettløsningen er også en særdeles viktig kommunikasjonskanal. Designet er ment å styrke forståelsen av det tredelte konseptet hos publikum. Designvariantene som er gjort for hver av delene skal formidle de ulike stemningene og kommunisere mer direkte mot de kundene som ønsker enten kaffe, cocktails eller designobjekter. Konstruksjon/materialvalg Beskriv kort løsningens konstruksjon, materialvalg og effektiv produksjon De eksteriøre skiltene er utført med gamle håndverkstradisjoner. Fasadeskiltet lages i emaljert stål. Bukken på gaten er silketrykket på treflater. Begge er ekstremt slitesterke, enkle å rengjøre og vedlikeholde. MFGD - TJENESTEDESIGN 16 av 23

17 QR-etikettløsningen bistår Fuglen ved hjelp av trykkede papirkort og informasjon på nett med logistikken rundt møbelbutikken og gir publikum den informasjonen de søker, også når fagperson ikke er tilgjengelig. Når et designobjekt legges inn i databasen, genereres en unik QR-kode som er formatert slik at den skrives ut på en etikettskriver. Fuglens visittkort fungerer som QR-kort ved at selvklebende QR-etiketter festes på kortet. Kortet er fortrykket med en QR-kode som går til Fuglens nettsted. Denne angir også hvor på kortet etiketten skal klebes. Dette gjør det enkelt og kostnadseffektivt å produsere QR-kort etterhvert som nye designobjekter kommer for salg. Det er ikke nødvendig å trykke kort for hvert objekt. Presentasjon av objektene på nett er i seg selv ressurssparende. Det er enkelt å opprette, vedlikeholde og oppdatere informasjonen. Dataene legges inn ett sted og er tilgjengelig for hele verden. Mengden data er heller ikke begrenset av fysisk format slik som i tradisjonelle papirformater. Løsningen gjør det mulig for kunden å kjøpe varen som skannes direkte gjennom sin mobil, noe som letter trykket på personalet når det er mye gjester. QR-kortet følger med varen, og kunden har dermed i all framtid tilgang på informasjon om designobjektet på nett. Miljøhensyn Er løsningens totale sammensetning, energiforbruk og eventuelle utslipp godt dokumentert? Ja Beskriv løsningens miljøegenskaper i forhold til konkurrerende løsninger. Fuglen ønsker gjennom løsningen å ha fokus på gjenbruk og miljø. 80% av lokalets interiør og innredning er derfor gjenbrukt. Det elektriske anlegget er oppgradert for å redusere strømforbruket. Det benyttes vannbåren oppvarming av lokalene. Avfall kildesorteres ved gjenbruksstasjonen på huset. Fuglen har i løsningen valgt å benytte seg av lokale, små håndverksbedrifter ved oppussing av lokalene og produsering av skilt. Bukkene er silketrykket av en lokal kunstner. Fasadeskiltet er produsert i emalje, som har lang holdbarhet og bæredyktighet i forhold til miljøet. Løsningen tar i bruk digitale media i formidling av informasjon og salg av varer. Dette sparer miljøet for unødvendige belastninger. Det har vært et bevisst valg å satse på en nettbasert produktkatalog for å kutte utgifter og verne miljøet. Fuglen har generelt et fokus på å benytte naturlige produkter uten tilsettingsstoffer og velger ved innkjøp å benytte varer fra lokale produsenter. På den måten støtter Fuglen opp om lokal handel. MFGD - TJENESTEDESIGN 17 av 23

18 Oversikt over energiforbruk kan skaffes fra strømleverandør og elektrisk utbedring av lokaler kan dokumenteres. Dokumentasjon på miljøstasjonene og på vannbåren sentralvarme i bygget (opprinnelig Det Norske Teledirektorats hovedkontor) kan det fremskaffes bevis for fra utleier Entra Eiendom. MFGD - TJENESTEDESIGN 18 av 23

19 Miljøprisen Introduksjon Ønsker du å søke på Miljøprisen? Nei Livsløpstankegang og materialers kretsløp Under utviklingsfasen, ble produktets livsløp eller anvendte materialers kretsløp vurdert i forhold til helse og miljø? Beskriv hvilken metode som er benyttet og hvilke designrelaterte miljøforbedringspunkter som ble identifisert. Er det foretatt livsløpsvurdering (LCA) i forhold til miljø av produktet? Beskriv hvilken metode som er benyttet og hvilke designrelaterte miljøforbedringspunkter som ble identifisert. Brukernes miljøbevissthet og atferd Er det vurdert hvilken effekt produktet har på brukernes miljøbevissthet, miljøatferd eller forbruksmønster? Beskriv hvilke effekter dere opplever løsningen har hatt på brukerne. Løsningens miljøforbedringer Beskriv kort hva som gjør at løsningen kan sies å ha en vesentlig miljøforbedring. Miljøkompetanse Beskriv hvilke faglige ressurser ift. miljø og design som har deltatt i prosjektet, og på hvilken måte disse har bidratt for å ivareta miljøforhold i designfasen. MFGD - TJENESTEDESIGN 19 av 23

20 Dokumentasjon Beskriv hvordan miljøforbedringene er dokumentert. Miljøkrav til samarbeidspartnere Er det stilt miljøkrav til samarbeidspartnere, som leverandører, transportører eller produsent? Dersom ja, beskriv hvilke typer miljøkrav og hvordan disse følges opp. Kommunikasjonsstrategi Beskriv hvilken kommunikasjonsstrategi som er valgt i forhold til å markedsføre/kommunisere resultatene av miljøtiltakene. Opplevd verdi av miljøinnsats Gir miljøinnsatsen bedriften ytterligere merverdi? Dersom ja, beskriv på hvilken måte. MFGD - TJENESTEDESIGN 20 av 23

21 Design for alle prisen Introduksjon Ønsker du å søke på Design for alle prisen? Nei Målgruppe Hvem er brukerne (målgruppen) av denne løsningen? Nedsatt funksjonsevne Er det tatt hensyn til behovene til kunder med nedsatt funksjonsevner? Hvordan kommer dette til utrykk i løsningen? (Forklar hvordan løsningen kan benyttes av personer med ulike funksjonsevner). Forklar hvordan disse fordelene/tiltakene gjør løsningen bedre for alle brukerne av løsningen (hele målgruppen, også de funksjonsfriske). Barn og eldre Er det tatt hensyn til at barn og/eller eldre skal kunne bruke løsningen? Hvordan kommer dette til utrykk i løsningen? Forklar hvordan disse fordelene/tiltakene gjør løsningen bedre for alle brukerne av løsningen (hele målgruppen, også de som ikke er barn eller eldre). Ulik sosial bakgrunn Er det tatt hensyn til at personer av med ulik sosial bakgrunn skal kunne bruke løsningen? Hvis ja, hvordan kommer dette til utrykk i løsningen? MFGD - TJENESTEDESIGN 21 av 23

22 Forklar hvordan disse fordelene/tiltakene gjør løsningen bedre for alle brukerne av løsningen (alle sosiale bakgrunner i målgruppen). Etnisitet Er det tatt hensyn til at personer av ulik etnisitet skal kunne bruke løsningen? Hvis ja, hvordan kommer dette til utrykk i løsningen? Forklar hvordan disse fordelene/tiltakene gjør løsningen bedre for alle brukerne av løsningen (alle etnisiteter i målgruppen). List opp alle enkeltpersoner som skal krediteres i designprosjektet. Fyll inn alle roller i prosjektet samt fullt navn og firma. John Baarli, prosjektleder og interaksjonsdesigner, teknisk koordinator, Rockberry Jørgen Maristuen, kreativ prosess, interaksjonsdesigner og grafisk designer, Rockberry Einar Kleppe Holthe, grunnlegger og konseptutvikler, Fuglen Peppe Trulsen, daglig leder, interiørdesign og konseptutvikler for vintage designbutikken, Fuglen Halvor Skiftun Digernes, konseptutvikler for coktailbaren, Fuglen Eirik Sand Johnsen, fotograf MFGD - TJENESTEDESIGN 22 av 23

23 Foretak Firma: Kaffefuglen Organisasjonsnummer: Postadresse: Universitetsgata 2 Postnummer: 0164 Sted: OSLO Fylke: Oslo Telefon: Nettside: Kontaktperson for søknad: Per Gunnar Trulsen E-post: Mobiltelefon: Daglig leder: E-post: Per Gunnar Trulsen Markedsansvarlig: E-post: Einar Kleppe Holthe Omsetning: Antall ansatte: 9 Designbyrå/designer Designbyråets navn: Rockberry AS Organisasjonsnummer: Postadresse: St. Olavs gate 3 C Postnummer: 0165 Sted: OSLO Fylke: Oslo Telefon: Nettside: Kontaktperson for søknad: Jørgen Maristuen E-post: Mobiltelefon: Daglig leder: E-post: John Baarli Samarbeidende designbyråer Har bedriften samarbeidet med flere designbyråer på dette prosjektet?: 0 MFGD - TJENESTEDESIGN 23 av 23

Om designløsningen. Informasjon om løsningen. Bakgrunn for prosjektet. Ny Visuell Identitet Gjensidige

Om designløsningen. Informasjon om løsningen. Bakgrunn for prosjektet. Ny Visuell Identitet Gjensidige Navn på prosjekt: Firma: Designbyråets navn: Søknadsnummer: Gjensidige Forsikring ASA Dinamo Design MV039 Dato innsendt: 16.10.2013 MV039 Om designløsningen Informasjon om løsningen Navn på designløsningen

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN

MERKET FOR GOD DESIGN MERKET FOR GOD DESIGN FØR DU FYLLER UT LAGRING Skjemaene lagres hver gang du trykker på neste. Unngå å ha to skjemaer oppe samtidig, eller å være pålogget skjemaet fra to steder. For å unngå å miste data

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 arena>design BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 Design gir forsprang! PRODUSERT AV RØD TRÅD REKLAMEBYRÅ OG TANK DESIGN FOR SPAREBANK 1 NORD-NORGE OG INNOVASJON NORGE INNLEDNING Næringsrettet

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL Masteroppgave i produktdesign ved insitutt for produktdesign, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Nicolai Gulliksen X FYRESDAL TRE Sammendrag Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900 Leselounge Elin Scott Sofiesgate 9, 0170 Oslo +47 99 38 84 25 scott.elin@gmail.com Av Sarah

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Etisk handel 4 GAVER 6. Miljø i fokus 16. Sosialt engasjement 18 PROFILERING 34. Netthandel 64 DESIGN 72. Om Artisti/Vigeland 94

Innholdsfortegnelse. Etisk handel 4 GAVER 6. Miljø i fokus 16. Sosialt engasjement 18 PROFILERING 34. Netthandel 64 DESIGN 72. Om Artisti/Vigeland 94 3 Innholdsfortegnelse Etisk handel 4 GAVER 6 Miljø i fokus 16 Sosialt engasjement 18 PROFILERING 34 Netthandel 64 DESIGN 72 Om Artisti/Vigeland 94 Etisk handel 4 5 Om Initiativ for etisk handel (IEH) Artisti

Detaljer

Digital markedsføring av sportsarrangementer

Digital markedsføring av sportsarrangementer 980344 980360 BCR3100 Bachelor i Markedsføring Bacheloroppgave Digital markedsføring av sportsarrangementer Markedshøyskolen 2013 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd

Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd 1 Introduksjon: NÅ KAN DU SYNLIGGJØRE RESULTATENE AV DESIGNINVESTERINGER For første gang i Norge lanserer Norsk Designråd en utmerkelse som fokuserer

Detaljer