Advarsel: avhengighetsskapende!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advarsel: avhengighetsskapende!"

Transkript

1 Special Edition Advarsel: avhengighetsskapende! Tetric EvoCeram Bulk Fill og Bluephase Style Dr Markus Lenhard Tannlege

2 Special Edition Advarsel: avhengighetsskapende! Fyllingskompositter er de siste årene blitt betydelig forbedret med hensyn til estetikk, abrasjonsbestandighet og andre fysikalske egenskaper. De tillater defektorientert restaurering av kariøse lesjoner, er lette å reparere og ofte mer økonomiske enn alternative restaureringsmaterialer. Siden kompositter i mange land nå har avløst amalgam som foretrukket fyllingsmateriale, stilles spørsmålet om forventet levetid for komposittfyllinger sammenlignet med amalgam og andre materialer. En holdbarhetsanalyse av posteriore fyllinger fra forsikringsdata fra perioden 1993 til 2000 (Bogacki et al. 2002) viste at faren for å miste komposittfyllinger bare lå ubetydelig høyere enn for amalgamfyllinger. Men man må være klar over at studien ble gjort i en periode da data viser at en stor andel av komposittfyllingene trolig ikke ble polymerisert optimalt (Barghi et al 1994). Korrekt polymerisering representerer ennå i dag en undervurdert oppgave som er vanskelig å standardisere i klinisk praksis. Siden korrekt polymerisering påvirker praktisk talt alle fysikalske parametere direkte, finnes det mange forbedringsmuligheter for komposittene, som trolig ville forlenge komposittrestauringenes levetid ytterligere. Opdam et al. (2010) rapporterer i en direkte sammenliknende undersøkelse etter tolv år om bedre holdbarhetsrater for kompositter enn for amalgam. Lange og Pfeiffer (2009) finner ingen klinisk relevant forskjell mellom MOD-restaureringer av porselen og kompositt etter 57 måneder. Også kusptildekkinger med kompositt viste utmerkede resultater i kliniske studier (Deliperi og Bardwell 2006; Opdam et al. 2008). Oftere enn tidligere antatt gir apparater ikke den nødvendige lysintensiteten, det viser undersøkelser fra hele verden. Forfatter Land Antall testede Andel apparater som oppnådde mindre enn 400 mw/cm 2 Matoševiç, Tarle (2011) Kroatia % Mahn (2008) Chile/Peru % Barghi (2007) USA % mindre enn 500 mw/cm 2 Ernst (2006) Tyskland % El-Mowafy (2005) Canada % Santos (2005) Brasil % 2

3 I begynnelsen ble bare små fyllinger reparert med kompositt, men i dag brukes materialet i økende grad også til store restaureringer med kusperstatning (Deliperi og Bardwell 2006; Kujis et al. 2006; Opdam 2008). Dermed oppstår det vidtgående overlappinger med indikasjonene for indirekte restaurering med helkeramiske materialer der i siste instans den tekniske gjennomførbarheten i munnen blir utslagsgivende for om en direkte eller indirekte metode er å foretrekke. Optimeringen av de fysikalske egenskapene til komposittene har alltid vært fulgt av kravet fra tannlegestanden om forenkling av fyllingsteknikken. I det siste har praktisk talt alle større produsenter av dentalprodukter innført såkalte bulk-fill -materialer. Mens produsentene som regel oppgav sjikttykkelser for komposittene sine på 2 til maksimum 3 mm, tillater disse bulk-fill -materialene nå sjikttykkelser på 4 til 5 mm. For tannlegen betyr det i praksis en betydelig reduksjon i antall sjikt som må påføres; små til mellomstore kaviteter kan nå effektivt restaureres med ett til to sjikt. Det som i første omgang klinger forlokkende, må imidlertid undersøkes nærmere, særlig i forhold til to viktige egenskaper. For det første: Kan disse tykke sjiktene i det hele tatt polymeriseres adekvat? For det andre: Hvordan påvirker dette større sjiktvolumet restaureringens krympingsstress og kantkvalitet? I tillegg til disse to parameterne som er viktige for levetiden, må det også tas hensyn til andre faktorer som for eksempel disse materialenes polerbarhet og estetiske potensial. I det foreliggende bidraget vil jeg foreta en kort vurdering av bulk-fill -materialene ut fra de tilgjengelige dataene og presentere det kliniske anvendelsesspekteret til Tetric EvoCeram Bulk Fill i min tannlegepraksis. 3

4 4Special Edition Først må det fastslås at det ikke dreier seg om en homogen klasse med materialer når det er snakk om bulk-fill -materialer. Mens det sentrale kjennetegnet forener, nemlig at materialet kan appliseres i tykke sjikt, finnes det betydelige forskjeller både når det gjelder den kliniske bruken og når det gjelder materialoppbygning. Oversikt over bulk-fill -materialer Materiale Produsent Konsistens Tillatt sjikttykkelse Klinisk bruk Tetric EvoCeram Ivoclar Vivadent Modellerbart 4 mm Ettsjiktsteknikk mulig Bulk Fill Venus Bulk Fill Heraeus Kulzer Med flytevne 4 mm Må dekkes av et sjikt med konvensjonelt kompositt SDR Dentsply Med flytevne 4 mm Må dekkes av et sjikt med konvensjonelt kompositt SonicFill Kerr Med lydaktivert flytevne, 5 mm Ettsjiktsteknikk mulig modellerbart x-tra fil Voco Modellerbart 4 mm Ettsjiktsteknikk mulig x-tra base Voco Med flytevne 4 mm Må dekkes av et sjikt med konvensjonelt kompositt De sentrale kravene et fyllingsmateriale må oppfylle: Lite krympingsstress og dermed god kantfasthet Tilstrekkelig belastbarhet ved tygging i posteriorområdet Abrasjonsbestandighet God modellerbarhet Tilstrekkelig bearbeidingstid under omgivende lys Tilstrekkelig røntgenopasitet Polerbarhet og estetisk integrering i kaviteten

5 Krympingsstress En av forutsetningene for at bulk-fyllinger skal kunne gjennomføres, er at det da ikke oppstår økt krympingsstress og utettheter i kantene. Krympingsstress MPa Måling etter Watts i 0,8-mm-sjikt, F&E Ivoclar Vivadent, juni Tetric SDR Venus QuiXfil x-tra fil SonicFill EvoCeram Flow Bulk Fill Dentsply Voco Kerr Bulk Fill Dentsply Heraeus Ivoclar Kulzer Vivadent Krympingsstresset i et 2-mm-sjikt med et tradisjonelt direkte-kompositt og et 4-mm-sjikt Tetric EvoCeram Bulk Fill er minst likeverdig. Utviklingen av krympingsstress i Tetric EvoCeram Bulk Fill i et 4-mm-sjikt sammenlignet med tradisjonelle kompositter i tradisjonell 2-mm-sjiktstykkelse MPa Måling etter Watts i 2- eller 4-mm-sjikt, F&E Ivoclar Vivadent, juni Tetric Estelite Tetric Filtek SonicFill / Filtek EvoCeram Sigma / EvoCeram / Z250 / 2 mm Supreme Bulk Fill / 2 mm 2 mm 2 mm Kerr XTE/2 mm 4 mm Tokuyama Ivoclar 3M Espe 3M Espe Ivoclar Vivadent Vivadent I en annen studie, der Tetric EvoCeram (applisert i 2-mm-sjikt) ble sammenlignet med Tetric EvoCeram Bulk Fill (i 4-mm-sjikt), viste det seg heller ingen signifikant forskjell i kantforholdene etter tyggebelastning (Frankenberger 2011, personlig kommunikasjon). 5

6 6Special Edition Fotoinitiatorer Det er også forskjeller i bruken av fotoinitiatorer. For å omforme monomer til polymer trengs det fotoinitiatorer som ved belysning spaltes til frie radikaler og dermed utløser polymeriseringen av monomerene. Mens tradisjonelle systemer bruker den mest anvendte fotoinitiatoren kamferkinon eller Lucirin, brukes det til Tetric EvoCeram Bulk Fill i tillegg en svært reaktiv fotoinitiator ved navn Ivocerin fra selskapet Ivoclar Vivadent. Denne muliggjør sikker gjennomherding av 4 mm på bare 10 sekunder ( 1000 mw/cm 2 ) f.eks. med Bluephase Style. Relativ intensitet Lucirin Bølgelengde (nm) Til forskjell fra standardkompositter kan translucensen i Tetric Evo Ceram Bulk Fill takket være fotoinitiatoren Ivocerin stilles inn på emaljeliknende 15 prosent. Det er riktig nok betydelig færre fotoner som når bunnen av kaviteten enn de som treffer overflaten av fyllingen men for den følsomme fotoinitiatoren Ivocerin er det nok til å starte den kjemiske reaksjonen også på fire millimeters dybde og mer. En velkommen samvirkning: Den balanserte translucensen sørger sammen med den målrettet innstilte lysbrytningsindeksen til fillere, nanopigmenter og monomermatriksen for den gode fargetilpasningen til den naturlige tannsubstansen uten gråskimmeret i høytranslucente kompositter. + Kamferkinon Virkningen av standardinitiatorsystem og Ivocerin Virkningen av Ivocerin Standard-initiatorsystem Ivocerin Sikker 4-mm-polymerisering Virkningen av fotoinitiatoren Ivocerin 4 mm

7 Tyggebelastning og polymerisering For komposittrestaureringer som er utsatt for tyggebelastning, gjelder det at det anvendte komposittet bør oppvise en bøyefasthet på minst MPa (Illie et al. 2005), for ellers må man regne med flere frakturer i restaureringen. Bøyefastheten til Tetric EvoCeram Bulk Fill ligger med sine 120 MPa på samme nivå som Tetric EvoCeram og dermed betydelig over den nødvendige minimumsverdien. ISO 4049 Tetric EvoCeram Ivoclar Vivadent Bøyefasthet MPa Vannopptak (7 dager) µg/mm³ 40 21,2 21,1 Vannløselighet (7 dager) µg/mm³ 7,5 < 1,0 < 1,0 Røntgenopasitet % Al 100 Bleach I Bleach L, M, XL 300 Andre farger 400 Andre fysikalske egenskaper Vickershardhet HV 0,5/30 MPa Bøyemodul MPa Maks. sjikttykkelse (IV-metode) mm 1,5 2,0 4,0 Transparens: avhengig av opasitet % 6,5 20, Fysikalske egenskaper i tilknytning til ISO 4049 Tetric EvoCeram Bulk Fill Ivoclar Vivadent I denne sammenheng må det ikke glemmes at de angitte bøyefasthetsverdiene bare er realistiske når komposittet polymeriseres adekvat av behandleren. Dersom komposittet bestråles med en for lav energidose, fører det for enhver komposittfylling automatisk til reduksjon av den fysikalske belastbarheten og dermed til større sannsynlighet for at den vil svikte for tidlig (se tabellen på side 2). Klinisk er den korrekte polymeriseringen ekstremt teknikksensitiv. Enhver ekstra millimeter avstand til fyllingens overflate fører på grunn av strålegangens uunngåelige divergens til tap av effekttetthet (mw/cm 2 ). Ved en avstand på 1 cm mellom lyslederen og fyllingsoverflaten kan tapet av effekttetthet utgjøre over 80 % (Felix og Price 2003). I denne sammenheng har såkalte fokuserings- eller turbolysledere eller -apparater, der LED-en er plassert foran, vist seg å være spesielt ugunstige, siden de sprer lyset utenfor lysåpningen på lyslederen mer enn parallelle lysledere (Price et al 2000). Av den grunn er polymeriseringsapparater med parallell lysleder som på Bluephase Style å foretrekke. 7

8 8Special Edition En annen fordel er at lyslederen er kortere. Ofte står vi overfor trange behandlingsområder. En del pasienter, særlig barn, har liten munnåpning, de bakre molarene er vanskelige å komme til, fyllingen ligger distalt enhver behandler kan ramse opp flere situasjoner med vanskelig tilgang. Ved Bluephase Style ender lyslederen like etter bøyen. Dermed trenger den mindre plass enn tradisjonelle apparater. Bluephase Style, Ivoclar Vivadent kortere 10-mm-lysleder med parallelle vegger Bluephase G2, Ivoclar Vivadent 10-mm-lysleder med parallelle vegger SmartLite PS, Dentsply LED plassert foran Demi Plus, Kerr Turbolysleder 13 > 8 mm

9 Det ergonomiske lysherdingsapparatet Bluephase Style gir med sine 1100 mw/cm 2 ± 10 % tilstrekkelig intensitet til å polymerisere effektivt. På grunn av polymeriseringens teknikksensitivitet, særlig i posteriorområdet, fordobler jeg som regel belysningstiden som produsenten anbefaler, fra 10 til 20 sekunder per sjikt. Bluephase Style tilbyr ikke polymeriseringsprogrammer som soft-start eller low-power. Effektiviteten til en soft-start for reduksjon av krympingsstresset, særlig når det samtidig ønskes korte polymeriseringstider, er tvilsom (Flemming et al. 2007; Hofmann og Hunecke 2006; Lu et al. 2005; Lu et al. 2004a). Personlig mener jeg at en soft-starts innvirkning på det kliniske resultatet er irrelevant, og dermed er denne egenskapen heller ikke nødvendig. Bluephase Style: enkel, effektiv betjening i moderne, hendig design. 9

10 Special Edition Som også for de andre instrumentene i denne produktfamilien dreier det seg med Bluephase Style om et polymeriseringsapparat av tredje generasjon, med den Ivoclar Vivadent-utviklede polywave-led-en. Instrumentene av tredje generasjon garanterer herding av alle lysherdende dentalmaterialer som finnes på markedet, uavhengig av hva slags initiatorer de inneholder. LED-ene sender ut et halogenliknende lysspekter i det fiolette og det blå bølgelengdeområdet. Med instrumenter av annen generasjon som bare setter i gang fotoinitiatoren kamferkinon herder man ikke alle materialer (Price R BT et al. 2010, 2006, 2005). LED-apparater av 3. generasjon overbeviser med sitt halogenliknende lysspekter. Takket være polywave-led-en egner Bluephase Style seg til alle lysinitiatorer og materialer uten begrensning. Bølgelengdespekter Relativ lysintensitet Fotoinitiator kamferkinon Fotoinitiator Lucirin TPO Bluephase Style med Polywave LED, Ivoclar Vivadent 2 Elipar S10, 3M Espe 1 SmartLite PS, Dentsply 1 Demi Plus, Kerr [nm] Kilde: R. Price, Dalhousie Polywave University Halifax, LED-apparat av 2. generasjon 2 LED-apparat av 3. generasjon LED-polymeriseringsapparater av 2. generasjon uten halogenliknende lysspekter herder ikke alle materialer. 10

11 Modellerbarhet Her kommer forskjellene mellom konseptene til bulk-fill-materialene åpent fram i lyset. Mens Venus Bulk Fill (Heraeus Kulzer), SDR (Dentsply), Filtek Bulk Fill (3M) og x-tra base (Voco) har flytevne, er de andre bulk-fill-materialene, som også Tetric EvoCeram Bulk Fill, mer viskøse og dermed stabile og formbare. Rent flytende materialer til ettsjiktsfyllinger mener jeg er mindre egnet, da fyllingens overflate ikke kan modelleres tilsvarende den naturlige morfologien. Mens den flytende konsistensen kan være behagelig når en dypere kavitet skal fylles, er en overskuddsfri tilpasning i det okklusale fissurrelieffet eller sågar en kusp-oppbygning neppe mulig. Som regel er det her nødvendig med ettersliping, hvilket betyr ekstra tidsbruk og innebærer en fare for kantskader. 11

12 Special Edition Bearbeidingstid under omgivende lys Det avgjørende spørsmålet for behandleren er her hvor godt kuspvinklene og fissurrelieffet til en fylling skal utarbeides før polymeriseringen finner sted. Selv foretrekker jeg en så naturtro utforming av overflatemorfologien som mulig med dype fissurer. Tiden som investeres her, kan spares ved bearbeidingen og poleringen til slutt. Et dypt fissursystem forstørrer dessuten den frie overflaten til kaviteten. Den tilsvarende reduserte C-faktoren (Feilzer et al. 1987) resulterer i mindre krympingsstress. Et materiale med lang bearbeidingstid under omgivende lys oppfatter jeg derfor som svært fordelaktig. Tetric EvoCeram Bulk Fill inntar her en enestående stilling blant bulk-fill-materialene. Lang bearbeidingstid etter ISO 4049 sec Tetric SDR Venus QuiXfil x-tra fil Sonic Fil EvoCeram Flow Bulk Fill Dentsply Voco Kerr Bulk Fill Dentsply Heraeus Ivoclar Kulzer Vivadent Måling ISO 4049, F&E Ivoclar Vivadent, juni

13 Røntgenopasitet Kompositter bør ha så høy røntgenopasitet som mulig for å kunne skjelnes sikkert fra omgivende tannsubstans på røntgenbilder. Det er en fordel med en verdi på over 250 % Al og dermed en røntgenopasitet som ligger tydelig over den til emaljen og den verdien som kreves i ISO-standard Studier viser at kommersielle kompositter til dels bare har røntgenopasiteter som ligger under den til emalje eller sågar på samme nivå som dentin (Tsuge 2009; Turgut el al. 2003). Røntgenopasiteten til Tetric EvoCeram Bulk Fill ligger med sine 260 % på et godt nivå. Andre bulk-fill-materialer oppviser likeledes gode til svært gode verdier. SonicFill (Kerr) ligger under idealverdien på minimum 250 %. 13

14 Special Edition Polerbarhet og estetisk integrering Et materiales polerbarhet er direkte avhengig av størrelsen på fillerne som er brukt. Innenfor gruppen bulk-fill-materialer er god polerbarhet bare sikret for Venus Bulk Fill (Heraeus Kulzer) og for Tetric EvoCeram Bulk Fill (Heintze et al. 2012) Polering med ett-trinns-polersystem OptraPol Next Generation Glansmåling, F&E Ivoclar Vivadent, juni Tetric EvoCeram Bulk Fill, Ivoclar Vivadent QuiXfil, Dentsply Venus Bulk Fill, Heraeus Kulzer 20 SonicFill, Kerr grit 10 s 20 s 30 s Sure Fill SDR Flow, Dentsply Elektronmikroskopbildene gir en oversikt over fillerstørrelsene som er brukt i bulk-fill-materialene. Når det gjelder estetisk integrering, må det trekkes noe hos bulk-fill-materialene. Riktig nok er det god polerbarhet hos Tetric EvoCeram Bulk Fill og Venus Bulk Fill (Heraeus Kulzer), men alle bulk-fill-materialer er translucent innstilt for å sikre god gjennomherding. Translucensen til Tetric EvoCeram Bulk Fill-materialene ligger rundt 15 %. Dermed tilsvarer de omtrent translucensen til emalje. Venus Bulk Fill (Heraeus Kulzer) ligger imidlertid på knappe 40 % når det gjelder translucens. Klinisk betyr det at særlig misfarging av den gjenværende tannsubstansen som regel skinner igjennom restaureringen og påvirker estetikken negativt. Fargespekteret til bulk-fill-materialene er også tydelig begrenset. Mørkere farger er ikke tilgjengelig. Sammenlikning av fillere fra bulk-fill-materialer (Ivoclar Vivadent 2011) Tetric EvoCeram Bulk Fill / Ivoclar Vivadent QuiXfil / Dentsply SDR Flow / Dentsply 14 SonicFill / Kerr Venus Bulk Fill / Heraeus Kulzer x-tra fil / Voco

15 Kliniske indikasjoner Tetric EvoCeram Bulk Fill kan brukes overalt hvor man kan inngå kompromisser om den estetiske integreringen. Dette gjelder (med unntak for fortennene) for alle restaureringer i melketennene. Her er Tetric EvoCeram Bulk Fill klart å foretrekke fremfor konvensjonelle kompositter. I de aller fleste tilfellene vil det være mulig med ettsjiktsteknikk med Tetric EvoCeram Bulk Fill, hvilket forkorter behandlingstiden og dermed imøtekommer pasientenes ofte begrensede føyelighet og tålmodighet i tannlegestolen. I det varige tannsettet foreligger indikasjon for Tetric EvoCeram Bulk Fill først og fremst ved restaurering av klasse I- og klasse II-kaviteter. Den emaljeliknende translucensen fører her som regel ikke til nevneverdige estetiske tap. Bildene 1 15 illustrerer to typiske tilfeller av restaurering av kariøs lesjon. Eventuelt eksisterende misfarging av tannsubstansen (f.eks. etter amalgamrestaurering) har en negativ virkning. Den kan imidlertid i stor grad kompenseres for ved først å applisere et tynt sjikt av et relativt opakt kompositt med flytevne (Tetric EvoFlow A3,5 Dentin) for å dekke misfargingen. Mens indikasjonstyngdepunktet for Tetric EvoCeram Bulk Fill ligger ved restaurering av klasse I- og klasse II-kaviteter ligger, er det absolutt mulig også med større restaureringer. I forhold til konvensjonelle kompositter med et større fargespekter må det her trekkes for estetisk integrering; til gjengjeld halveres omtrent antallet sjikt som må brukes. For de fleste pasientene, særlig ved utskiftning av en gammel amalgamfylling, spiller den litt mindre gode fargemessige integreringen av bulk-fillmaterialet overhodet ingen rolle. Det avgjørende er at en gammel, grå fylling er skiftet ut mot en hvit. Rasjonelt betraktet regnes en fylling som estetisk vellykket integrert, når fyllingen ikke ses på taleavstand. Dette målet kan vel også nesten alltid nås med Tetric EvoCeram Bulk Fill, særlig i molarområdet. Bildene viser gjennomføringen av to store enkelttannrestaureringer med Tetric EvoCeram Bulk Fill. 15

16 Special Edition Typisk tilfelle med kariøs lesjon Tilfelle 1 Fig. 1: Utgangssituasjon: mesial approksimal-karies på tann 15 mesialt. Fig. 2: Kofferdam. Fig. 3: Ferdig preparering med skråforming av emaljekantene på tvers av emaljeprismene. Fig. 4: Påsetting av seksjonsmatrise. Fig. 5: Applisering av AdheSE Primer. Fig. 6: Applisering av AdheSE Bonding. 16

17 Fig. 7: Fylling av kaviteten med bare ett sjikt Tetric EvoCeram Bulk Fill. Fig. 8: Okklusjonskontroll. Fig. 9: Ferdig restaurering. Ved små til mellomstore fyllinger er den fargemessige integreringen nærmest perfekt. 17

18 Special Edition Typisk tilfelle med kariøs lesjon Tilfelle 2 Fig. 10: Utgangssituasjon: mesial defekt på øvre første molar. Fig. 11: Tilstand etter tørrlegging, preparering og påsetting av seksjonsmatrise. Fig. 12: Selektiv emaljeetsing med fosforsyre i 30 sekunder. Fig. 13: Applisering av AdheSE Primer og Bonding. 18

19 Fig. 14: Fylling med Tetric EvoCeram Bulk Fill i ett sjikt. Fig. 15: Ferdig restaurering. 19

20 Special Edition Større restaureringer Tilfelle 1 Fig. 16: Utgangssituasjon. Pasienten kommer til tannlegekontoret med en dårlig amalgamfylling i tann 36. Distalt er fyllingen frakturert og sekundær-karies foreligger (rød pil). Den distobukkale kuspen har bukkalt en tydelig sprekk (gul pil). Den distolingvale kuspen er allerede en kompositt-reparasjon. Komposittfyllingene på nabotennene 35 og 37 stammer ifølge pasienten fra 90-årene. Disse fyllingene oppviser misfarging på kanten og abrasjon, men er funksjonelt sett fortsatt akseptable. Fig. 17: Tilstand etter preparering. De lingvale og den distobukkale kuspen brakk av under prepareringen. Den mesiobukkale kuspen ble gjort 1,5 mm kortere for å unngå en prepareringskant i området ved kuskspissen. Etter fjerning av karies går prepareringskanten distalt subgingivalt. Fig. 18: Selv om bruk av kofferdam ikke er helt nødvendig, representerer kofferdam likevel en betydelig lettelse i arbeidet. Fig. 19: Tilstand etter påsetting av en Tofflemire-matrise og innsetting av trekiler. Det bør velges så store trekiler som mulig. 20

21 Fig. 20: Selektiv emaljeetsing med Total Etch i 30 sekunder. Ved mellomstore til store fyllinger foretrekker jeg en kombinasjon av selektiv emaljeetsing og bruk av en 2-flaskers selv-etsende adhesiv (AdheSE). (Frankenberger et al. 2008). Fig. 21: AdheSE Primer påføres og blir sittende på overflaten i minst 30 sekunder før den blåses grundig bort med luftspray. Som løsemiddel inneholder selvetsende adhesiver vann som har lavt damptykk. Ved utilstrekkelig tørking blir vann liggende igjen i hybridsjiktet og setter adhesjonens langtidsstabilitet i fare. Fig. 22: AdheSE Bonding påføres og blåses utover. Fig. 23: Adhesiven polymeriseres i 10 sekunder med Bluephase Style. 21

22 Special Edition Fig. 24: Mens Tofflemire-matrisen er relativt lett å sette på også ved store og subgingivale kaviteter, gjengir den som regel tannformen bare i utilstrekkelig grad. For å utforme matrisen korrekt appliseres det nå en dråpe flytende kompositt (Tetric EvoFlow), en metallstopper dyppes i det upolymeriserte komposittet og matrisen formes så i ønsket retning. Mens stopperen holder matrisen i ønsket posisjon, polymeriseres det. Fig. 25: Nøyaktig formet: Pilene viser hvilke steder matrisen ble brakt i riktig form ved hjelp av Flow og metallstopper. Fig. 26: Det første distale og mesiale laget Tetric EvoCeram Bulk Fill appliseres sammen og herdes. Fig. 27: I annet trinn gjøres den distale veggen ferdig. Som stoppeinstrument er en mikrobørste betydelig bedre egnet enn en metallstopper. 22

23 Fig. 28: Det tredje trinnet i sjiktingen er gjenopprettelsen av den lingvale veggen. Fig. 29: Den bukkale veggen er det fjerde trinnet. Fig. 30: I femte trinn rekonstrueres de lingvale kuspvinklene. Fig. 31: Ved polymeriseringen må man passe på at lyslederen holdes så nært fyllingsoverflaten som mulig. Takket være lysåpningen med 10 mm diameter må det bare polymeriseres én gang. 23

24 Special Edition Fig. 32: Det sjette og siste trinnet i sjiktingen: Utformingen av kuspvinklene bukkalt. Fig. 33: Ved bearbeidelsen fjernes først overskudd bukkalt og lingvalt ved hjelp av fleksible skiver. Fig. 34: Før endelig bearbeidelse av det okklusale området må okklusjonen justeres. Fig. 35: Ferdig restaurering fra bukkalt. 24 Fig. 36: Sett fra okklusalt. Fargemessig integreres materialet med naturlige tenner av fargen A3 og mørkere er ikke lenger ideelt. Men den kliniske relevansen for denne mankoen i posteriorområdet turde være svært liten.

25 Større restaureringer Tilfelle 2 Fig. 37: Utgangssituasjon. En øvre første molar med fraktur, sekundærkaries og dårlige restaureringer. Fig. 38: Tilstand etter påsetting av kofferdam og fjerning av karies og de gamle fyllingene. Fig. 39: Påsetting av sirkulær matrise. Fig. 40: Selektiv emaljeetsing i 30 sekunder. Fig. 41: Utføring av adhesivteknikk med en 2-flaskers selvetsende adhesiv (AdheSE). Fig. 42: Nøyaktig forming av matrise: Ved hjelp av et kompositt med flytevne (Tetric Evoflow A3,5 Dentin) og en metallstopper bringes matrisen i ønsket form. 25

26 Special Edition Fig. 43: Tilstand etter forming av matrisen. Det relativt opake Tetric EvoFlow A3,5 Dentin hjelper også til med å skjule den mørke misfargingen av dentinet noe. Fig. 44: Til sjikting og adaptering brukes det en mikrobørste. I motsetning til ved bruk av en metallstopper holder komposittet seg på tannoverflaten og kleber ikke til mikrobørsten. Fig. 45: I første trinn blir de approksimale veggene bygd opp. Materialet er svært lett å modellere. Fig. 46: Veggen gjøres ferdig palatinalt. 26

27 Fig. 47: Oppbygging av den mesiopalatinale kuspen. Fig. 48: Oppbygging av den distobukkale kuspen. Fig. 49: Utforming av de resterende kuspvinklene. Fig. 50: Overskudd fjernes. 27

28 Special Edition Fig. 51: Justering av korrekt okklusjon. Fig. 52: Polering av overflaten med OptraPol Next Generation. Fig. 53: Ferdig restaurering fra mesiobukkalt. Den svært gode polerbarheten til Tetric EvoCeram Bulk Fill er lett å se. 28 Fig. 54: Sett fra okklusalt.

29 Vurdering Personlig synes jeg at Tetric EvoCeram Bulk Fill er et svært godt bulk-fill-materiale. Bortsett fra den reduserte fargeskalaen kan jeg for tiden ikke se noen ulemper i forhold til de konvensjonelle komposittene, men til gjengjeld får jeg et kompositt med ypperlige håndteringsegenskaper og muligheten til betydelig forenklet og raskere sjikteteknikk. Den estetiske integreringen i klasse I og II og også i de fleste situasjoner med kusperstatning er fullstendig tilstrekkelig. Men vær klar over at du kan bli avhengig av dette materialet: Den som har brukt dette én gang, mister lysten til å bruke konvensjonelle kompositter. På mitt tannlegekontor har materialet fast plass. Dr Markus Lenhard Vordergasse 30 CH-8213 Neunkirch Sveits 29

30 Special Edition Literatur Barghi, N, Berry T, Hatton C (1994). Evaluating intensity output of curing lights in privat dental offices. J Am Dent Assoc 125(7): Barghi N et al. (2007). Revisiting the Intensity Output of Curing Lights in Private Dental Offices. Compendium28(7): Bogacki RE, Hunt RJ, del Aguila M, Smith WR (2002). Survival analysis of posterior restorations using an insurance claims database. Oper Dent 27: Deliperi S, Bardwell DN (2006). Clinical evaluation of direct cuspal coverage with posterior composite resin restorations. J Esthet Restor Dent. 18(5): El-Mowafy O et al. (2005). Intensity of quartz-tungsten-halogen light-curing units used in private practise in Toronto. J Am Dent Assoc136: Ernst CP, Busemann I, Kern T, Willershausen B (2006). Feldtest zur Lichtemissionsleistung von Polymerisationsgeräten in zahnärztlichen Praxen. Dtsch Zahnärztl Z 61(9): Feilzer AJ, De Gee AJ, Davidson CL (1987). Setting stress in composite resin in relation to configuration of the restoration. J Dent Res 66: Felix CA, Price RB (2003). The effect of distance from light source on light intensity from curing lights. J Adhes Dent 5(4): Fleming GJ, Cara RR, Palin WM, Burke FJ (2007). Cuspal movement and microleakage in premolar teeth restored with resin-based filling materials cured using a soft-start polymerisation protocol. Dent Mater 23(5): Frankenberger R, Lohbauer U, Roggendorf MJ, Naumann M, Taschner M (2008). Selective enamel etching reconsidered: better than etch-and- rinse and self-etch? J Adhes Dent 10(5): Heintze S, Forjanic M, ZellwegerG, Antonson S (2012). Polishability and wear behaviour of resin composite bulk fill materials. AADR abstract no Hofmann N, Hunecke A (2006). Influence of curing methods and matrix type on the marginal seal of class II resin-based composite restorations in vitro. Oper Dent 31(1): Illie N, Kunzelmann KH, Hickel R (2005). Werkstoffkundliche Untersuchungen zu Kompositen. Dtsch Zahnärztl Z 60(6): Kujis RH, Fennis WM, Kreulen CM, Roeters FJ, Creugers NH, Burgersdijk RC (2006). A randomized 30

31 clinical trial of cusp-replacing resin composite restorations: efficiency and short-term effectiveness. Int J Prosthod 19(4): Lange RT, Pfeiffer P (2009). Clinical evaluation of ceramic inlays compared to composite restorations. Oper Dent 34(3): Lu H, Stansbury JW, Bowman CN (2004 a). Towards the elucidation of shrinkage stress development and relaxation in dental composites. Dent Mat 20: Lu H, Stansbury JW, Bowman CN. (2005). Impact of curing protocol on conversion and shrinkage stress. J Dent Res 84(9): Matoševiç D, Panduriç V, Jankoviç B, Kneževiç A, Klariç E, Tarle Z (2011). Light Intensity of Curing Units in Dental Offices in Zagreb, Croatia (Intenzitet svjetlosti polimerizacijskih ure aja u ordinacijama dentalne medicine u Zagrebu, Hrvatska). Acta Stomatol Croat 45(1): Mahn E. (2010). Lichtintensität auf dem Prüfstand Messen nach allen Regeln der Kunst. DZW 22: Opdam NJ, Bronkhorst EM, LoomansBA, Huysmans MC (2010). 12-year survival of composite vs. amalgam restorations. J Dent Res 89(10): Opdam NJ, Roeters JJ, Loomans BA, Bronkhorst EM (2008). Seven-year clinical evaluation of painful cracked teeth restored with a direct composite restoration. J Endod 34(7): Price RB, Dérand T, Sedarous M, Andreou P, Loney RW (2000). Effect of distance on the power density from two light guides. J Esthet Dent 12(6): Price R BT, Fahey J, Felix C (2010). Knoop hardness of five different composites cured with single-peak and polywave LED curing lights. Quintessence Int 41: e181-e191. Price R BT (2005). Evaluation of a dual peak third generation LED curing light. Department of Dental Clinical Sciences, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada. Compend Contin Educ Dent (26): 331-2, 334, passim; quiz 348. Price R BT (2006). Third generation vs a second-generation LED curing light: effect on Knoop microhardness. Department of Dental Clinical Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Compend Contin Educ Dent (27): 490-6; quiz 497, 518. Santos GC et al.(2005). Intensity of Quartz-Tungsten-Halogen Light Polymerization Units Used in Dental Offices in Brazil. Int J Prosthodont 18: Tsuge T (2009). Radiopacity of conventional, resin-modified glass ionomer and resin-based luting materials. J Oral Sci 51(2): Turgut MD, Attar N, Onen A (2003). Radiopacity of direct esthetic restorative materials. Oper Dent 28 (5):

32 Special Edition Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein XXXXX/no/ /Wenng Ivoclar Vivadent AG Bendererstr. 2 FL-9494 Schaan Liechtenstein Tel / Fax +423 /

Fill-Up! Dyp. Rask. Perfekt.

Fill-Up! Dyp. Rask. Perfekt. DUALHERDENDE BULK-KOMPOSITT Fill-Up! Dyp. Rask. Perfekt. www.coltene.com Dyp. Ubegrenset lagtykkelse på fyllingen siden Fill-Up! er dualherdende Garantert full herding, selv ved svært dype kaviteter Rask.

Detaljer

Keramiska implantat t och distanser Vad är status per i dag?

Keramiska implantat t och distanser Vad är status per i dag? Nytt fra NIOM Plastfyllinger katastrofe eller suksess? Jon E. Dahl, Seniorforsker NIOM Keramiska implantat t och distanser Vad är status per i dag? Stig Karlsson, Institutchef t NIOM Protetikk fra utlandet.

Detaljer

6 SELV-MATCHENDE FARGER ER DET ENESTE DU HAR BRUK FOR

6 SELV-MATCHENDE FARGER ER DET ENESTE DU HAR BRUK FOR SYNERGY KOMPOSITT 6 SELV-MATCHENDE FARGER ER DET ENESTE DU HAR BRUK FOR Selv-matchende farger Naturlig opaliserende farger Ideell håndtering SYNERGY SYNERGY D6 FORMELEN TILBYR HØY ESTETIKK OG FANTASTISK

Detaljer

Styrke og estetikk. Filtek Supreme XT. Universal kompositt

Styrke og estetikk. Filtek Supreme XT. Universal kompositt Styrke og estetikk Filtek Supreme XT Universal kompositt Filtek Supreme XT Universalt fyllingsmateriale Marg side 1: (picture of Dental Advisor logo) The Dental Advisor s prisbelønnede Filtek Supreme Best

Detaljer

Glassfiberforsterkning for dentalt bruk

Glassfiberforsterkning for dentalt bruk AB1550 Rev.15/05/03 Skinnelegging (splinting) 1. Preparer, om nødvendig, en tilstrekkelig bred og dyp fure (ca. 2 x 2 mm) okklusalt i mesiodistal retning i de tenner som man vil fiksere til hverandre.

Detaljer

Variolink Esthetics. din Sementguide. Multilink Automix

Variolink Esthetics. din Sementguide. Multilink Automix Variolink Esthetics din Sementguide Multilink Automix SEMENTVALG Hva sementeres oftest? Når du som tannlege skal velge sement, kan utvalget av de mange forskjellige sementene virke forvirrende hva skal

Detaljer

Å utføre en fylling. N ORDISK TEMA: Å RESTAURERE EN TANN Nor Tannlegeforen Tid 2011; 121: 88 93. Torgils Lægreid, Tom Paulseth og Arne Lund

Å utføre en fylling. N ORDISK TEMA: Å RESTAURERE EN TANN Nor Tannlegeforen Tid 2011; 121: 88 93. Torgils Lægreid, Tom Paulseth og Arne Lund N ORDISK TEMA: Å RESTAURERE EN TANN Nor Tannlegeforen Tid 2011; 121: 88 93 Torgils Lægreid, Tom Paulseth og Arne Lund Å utføre en fylling Aspekter ved praktiske restaureringsprosedyrer Restaurering av

Detaljer

Reparasjon et alternativ til utskifting av fyllinger

Reparasjon et alternativ til utskifting av fyllinger Reparasjon et alternativ til utskifting av fyllinger IVAR A. MJÖR Minimally invasive dentistry har blitt et slagord for fyllingsterapi 1. Begrepet er ikke begrenset til fyllingers størrelse og utstrekning.

Detaljer

Restorativ behandling av posteriore tenner: direkte eller indirekte teknikk?

Restorativ behandling av posteriore tenner: direkte eller indirekte teknikk? Restorativ behandling av posteriore tenner: direkte eller indirekte teknikk? TORGILS LÆGREID & HARALD GJENGEDAL Summary Restorative treatment of posterior teeth: direct or indirect technique? Many different

Detaljer

FreeLight. Elipar. Trådløs LED-herdelampe. Den nye frihet innenfor lysherding.

FreeLight. Elipar. Trådløs LED-herdelampe. Den nye frihet innenfor lysherding. Elipar Trådløs LED-herdelampe FreeLight Den nye frihet innenfor lysherding. 3M ESPE Elipar FreeLight Elipar FreeLight fra 3M ESPE er en trådløs herdelampe basert på det nyeste innen LED-teknologi. Overbevisende

Detaljer

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Typer forskning Basalforskning Kontollerte kliniske forsøk Praksisbasert forskning Forskning

Detaljer

Kompositte plastinnlegg. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo

Kompositte plastinnlegg. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Kompositte plastinnlegg Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Historikk 1980 Lutz, Sveits Indirekte innlegg Produkter - kompositt Produkt Produsent Introdusert SR-Isosit

Detaljer

Fyllingsmaterialer 5

Fyllingsmaterialer 5 Fyllingsmaterialer Nytt produkt Amelogen Plus : Klinisk teknikk: Amelogen Plus En lysherdende mikro-hybrid kompositt som kombinerer styrke og estetikk. Uovertruffen polerbarhet, enkelt bygd opp med kun

Detaljer

Bondingsystemer. Scotchbond Universal Bonding. SEM pictures of Scotchbond Universal Adhesive. Én flaske for alle kasus! Total-ets og selv-ets

Bondingsystemer. Scotchbond Universal Bonding. SEM pictures of Scotchbond Universal Adhesive. Én flaske for alle kasus! Total-ets og selv-ets Bondingsystemer Bonding SEM pictures of Adhesive. Én flaske for alle kasus! Total-ets og selv-ets Én og samme bonding for både total-ets og selv-ets Opplev den universale bondingen. Slipp løs kreftene

Detaljer

Reparasjon og utvidelse av fyllinger

Reparasjon og utvidelse av fyllinger Reparasjon og utvidelse av fyllinger Frode Staxrud & Jon E. Dahl Innledning Det finnes ingen klare retningslinjer for å avgjøre når en skal foreta reparasjon eller når det er riktig å skifte ut en defekt

Detaljer

G-Premio BOND. Vi inngår ingen kompromisser. fra GC. Lysherdende énkomponentbonding til universalbruk

G-Premio BOND. Vi inngår ingen kompromisser. fra GC. Lysherdende énkomponentbonding til universalbruk G-Premio BOND fra GC Lysherdende énkomponentbonding til universalbruk Vi inngår ingen kompromisser. G-Premio BOND fra GC Lysherdende énkomponentbonding til universalbruk Å velge rett bonding for en bestemt

Detaljer

Sementeringsløsninger. RelyX Ultimate Adhesive Resinsement. Ultimat styrke. for. glasskeramikk

Sementeringsløsninger. RelyX Ultimate Adhesive Resinsement. Ultimat styrke. for. glasskeramikk Sementeringsløsninger Resinsement Ultimat styrke for glasskeramikk Ultimat styrke for glasskeramikk resinsement er en innovativ dualherdende sement fra 3M ESPE. Den ble spesielt utviklet med tanke på egenskaper

Detaljer

Glassionomersementer. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo

Glassionomersementer. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Glassionomersementer Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Historikk 1969 Wilson & Smith, UK Første kommersielle sement (ASPA I) 1978 McLean, UK Cermet ionomer 1994 Shofu

Detaljer

: Klinisk teknikk: One-Step

: Klinisk teknikk: One-Step Bonding Vareprøve One-Step : Klinisk teknikk: One-Step Ets dentin og emalje med Uni-Etch i 15 sek. Skyll. Lufttørk 2 3 sek, Appliser Aqua-prep F. La virke i 20 sek. Det er visse krav som bør stilles ved

Detaljer

UE1 Lav verdi Gamle eller slitte tenner Høy translucens Lav lysstyrke

UE1 Lav verdi Gamle eller slitte tenner Høy translucens Lav lysstyrke HRi ENAMEL plus Natural Technology ENAMEL PLUS HRi ESTETISK RESTAURERINGS-SYSTEM Brukerveiledning Enamel Plus HRi er et lysherdende radiopakt kompositt til bruk for estetiske restaureringer (direkte og

Detaljer

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use NO IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Detaljer

Effekt av kort herdetid på kjemiske og mekaniske egenskaper til kompositter

Effekt av kort herdetid på kjemiske og mekaniske egenskaper til kompositter V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 356 62 Hilde Molvig Kopperud, Gaute F. Johnsen, Sébastien Lamolle, Inger S. Kleven, Hanne Wellendorf og Håvard J. Haugen Effekt av kort herdetid

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 420 4

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 420 4 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 420 4 Gunnar Svendsen, Jon E. Dahl Alternative sementer til gullinnlegg Gullinnlegg som fylling har lenge vært kjent som høykvalitet. Siden amalgam

Detaljer

Polymerbaserte tannfyllingsmaterialer en undersøkelse av viktige egenskaper

Polymerbaserte tannfyllingsmaterialer en undersøkelse av viktige egenskaper F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2007; 7: 954 60 Hilde Molvig Kopperud Polymerbaserte tannfyllingsmaterialer en undersøkelse av viktige egenskaper Hvite tannfyllingsmaterialer, spesielt kompositter,

Detaljer

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene.

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Unngår du å smile fordi du mangler én eller flere tenner? Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Har du sluttet

Detaljer

Valg av Alternative fyllingsmaterialer, Momenter som bør vurderes.

Valg av Alternative fyllingsmaterialer, Momenter som bør vurderes. 1 Valg av Alternative fyllingsmaterialer, Momenter som bør vurderes. Vårmøte OTL Akershus. 3M Skjetten. 29 April 1992 Asbjørn Jokstad, Odontologisk fakultet 1. Type fyllinger Prepareringskrav kontra bevarelse

Detaljer

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent Ivar Espelid, Universitetet i Oslo DoxaDent pillen hvor ble den av? Dagbladet 20.12.2000 Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? NFPseminaret i Molde 10. 11. november 2005 "Den keramiska fyllningen

Detaljer

Valg av dentale fyllingsmaterialer

Valg av dentale fyllingsmaterialer Valg av dentale fyllingsmaterialer Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi Universitetet i Oslo http://www.odont.uio.no/ kariologi/undervisning/veileder Strategier for valg 1 Wylie et. al. Selection

Detaljer

Sammensetning Fremstillingsmetode Etterherding Mekaniske og fysikalske egenskaper

Sammensetning Fremstillingsmetode Etterherding Mekaniske og fysikalske egenskaper 1 2. Kompositt plast Kompositt plast er i dag akseptert som fyllingsmateriale av både tannleger og pasienter, og forbedrede materialer, hjelpemidler og teknikker har optimalisert dets potensial som fyllingsmateriale.

Detaljer

Direkte gullinnlegg aktuell toppfylling etter endodontisk terapi gjennom gullrestauering?

Direkte gullinnlegg aktuell toppfylling etter endodontisk terapi gjennom gullrestauering? K ASUSPRESENTASJON Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: 984 9 Jan Magne Birkeland og Inge Fristad Direkte gullinnlegg aktuell toppfylling etter endodontisk terapi gjennom gullrestauering? Etter endodontisk

Detaljer

13950, 13900, Nyhet TECHNOMEDICS NORGE A.S. Lupebriller s 2. Endomotor s 5. Mectron ultralydsunit s 4 TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39

13950, 13900, Nyhet TECHNOMEDICS NORGE A.S. Lupebriller s 2. Endomotor s 5. Mectron ultralydsunit s 4 TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39 13950, Lupebriller s 2 13900, Endomotor s 5 Nyhet Mectron ultralydsunit s 4 TECHNOMEDICS NORGE A.S TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39 Desember 2013 Lupebriller PeriOptix Lette og behagelige lupebriller

Detaljer

Glassionomer et velegnet fyllingsmateriale for primære tenner?

Glassionomer et velegnet fyllingsmateriale for primære tenner? Glassionomer et velegnet fyllingsmateriale for primære tenner? IVAR ESPELID & JON E. DAHL Glass ionomer a suitable restorative material in deciduous teeth? Summary Traditionally, amalgam has been used

Detaljer

Evidens-basert medisin applisert på... sementer til gullinnlegg. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo

Evidens-basert medisin applisert på... sementer til gullinnlegg. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Evidens-basert medisin applisert på... sementer til gullinnlegg. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Hvordan praktisere EBM? 1. Generere konkrete kliniske problemstillinger.

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

presisjon for monofase og dobbelblandingsteknikk

presisjon for monofase og dobbelblandingsteknikk Impregum presisjon for monofase og dobbelblandingsteknikk Impregum Penta Soft Impregum Penta DuoSoft Polyeter presisjonsavtrykksmaterialer ny generasjon 3M ESPE Impregum Penta Soft. Impregum presisjon

Detaljer

Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann.

Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann. Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann. Har du mistet en tann, og er du usikker på hva du skal gjøre med det? Måtte tannlegen fjerne en tann bakerst i munnen

Detaljer

Protemp. 3 Garant Kompositt for temporære restaureringer. En generasjon videre. En dimensjon mer stabil.

Protemp. 3 Garant Kompositt for temporære restaureringer. En generasjon videre. En dimensjon mer stabil. Protemp 3 Garant Kompositt for temporære restaureringer En generasjon videre. En dimensjon mer stabil. Suksessgrunnlaget for indirekte restaureringer En temporær behandling er uunnværlig ved indirekte

Detaljer

Kontroll og dokumentasjon av prøvekvalitet. Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014

Kontroll og dokumentasjon av prøvekvalitet. Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014 Kontroll og dokumentasjon av prøvekvalitet Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014 Prøvetakingskategori Kategori A: Uforstyrrede prøver skal ha materialstruktur og vanninnhold så lik som mulig det jordarten

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Prosedyrer for invasiv behandling av tanndefekter er viktig

Prosedyrer for invasiv behandling av tanndefekter er viktig 108 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Praktiske restaureringsprosedyrer Restaurering av middels til store defekter i posteriore tenner kan være utfordrende og tidkrevende, spesielt ved store og subgingivale

Detaljer

Nyheter og Tilbud. LIC Scadenta. Tilbud se side 2-7. TopDent. Nyheter. Kjeveortopedi. Bluephase Led Herdelampe

Nyheter og Tilbud. LIC Scadenta. Tilbud se side 2-7. TopDent. Nyheter. Kjeveortopedi. Bluephase Led Herdelampe LIC Scadenta Nyheter og Tilbud September 2015 Tilbud se side 2-7 TopDent se side 8-10 Bluephase Led Herdelampe Nyheter se side 11-12 Er du avtalekunde hos LIC Scadenta får du rabatt på både forbruksvarer,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Behandlingsintervallens längd? University of Oslo Førsteamanuensis, dr. odont. Nina J. Wang Universitetet

Detaljer

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE 0459. Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE 0459. Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured Bisco CE 0459 ACE ALL-BOND TE Universal Dental Adhesive System Dual- Cured NO Licensed under 1 or more of the following U.S. Patents: 7,748,980, 5,789,610, 5,270,351 & 5,401,783. See also U.S. Patent 5,348,988.

Detaljer

Er der en rigtig behandling? Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi Odontologisk Fakultet Universitet i Oslo

Er der en rigtig behandling? Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi Odontologisk Fakultet Universitet i Oslo Er der en rigtig behandling? Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi Odontologisk Fakultet Universitet i Oslo Riktig behandling består i... til riktig tid tilby en effektiv behandling for den

Detaljer

Sekundærkaries. Prevalens

Sekundærkaries. Prevalens Sekundærkaries Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Prevalens Prevalens Study Land % Klinikk Prep Antall Qvist et al., 1986 Danmark 33 Privatpraksis 2 1064 Qvist et al.,

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish Organisk lydgjennomslippelig sluttbelegg for StoSilent Top-systemene Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Utseende Særskilte egenskaper / anmerkninger Tekniske data innvendig som sluttbelegg for StoSilent

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30 FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 0 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Løsemiddelbasert

Detaljer

Nyheter og Tilbud. LIC Scadenta. Nyhet! EQUIA Forte fra GC Se side 5. Januargave! Møt oss på Vestlandsmøtet 2016 8. - 10. januar GRIEGHALLEN

Nyheter og Tilbud. LIC Scadenta. Nyhet! EQUIA Forte fra GC Se side 5. Januargave! Møt oss på Vestlandsmøtet 2016 8. - 10. januar GRIEGHALLEN LIC Scadenta Nyheter og Tilbud Januar 2016 GRIEGHALLEN Møt oss på Vestlandsmøtet 2016 8. - 10. januar Nyhet! EQUIA Forte fra GC Se side 5 Januargave! Kjøp for minimum 15 000,- pr. ordre i januar. Få gavepakke

Detaljer

TECHNOMEDICS NORGE A.S

TECHNOMEDICS NORGE A.S 1 290, Skalpellhåndtering s 2 845, Kanylehåndtering s 7 634, Kofferdam med ramme s 8 TECHNOMEDICS NORGE A.S mail@technomedics.no / tlf. 69 88 79 20 August 2014 Skalpellhåndtering Safe-ex Skalpellskaft

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

GARASJEPORTÅPNER. Produsert av Berner BERNER 2014-3 T ORANTRIEBE

GARASJEPORTÅPNER. Produsert av Berner BERNER 2014-3 T ORANTRIEBE Produsert av Berner 50 % hurtigere 2014-3 BERNER T ORANTRIEBE BERNER PORTÅPNERE Vi sørger for din portåpner Berner er en av de ledende produsentene av portåpnere. Med egen produksjon i Tyskland oppfyller

Detaljer

Fyllingshjelpemidler 6 6

Fyllingshjelpemidler 6 6 Fyllingshjelpemidler Kofferdam V-ring Kofferdamduk uten rester av talkum eller kjemikalier. Et høyrenset produkt for deg og dine pasienters helse. Friksjonen mellom tann og kofferdam gjør at den forblir

Detaljer

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN FARMI 182 flisemaskin med manuell innmatning Bruk vår FARMI 182HF flisemaskin med hydraulisk innmatning for å produsere billig energi til privat bruk! Takket

Detaljer

Dentinbonding. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo

Dentinbonding. Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Dentinbonding Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Historikk 1/3 1952 Kramer, UK Sevriton cavity seal 1956 Buonocore, USA Syreets-teknikk / d.bonding 1957 Bowen, USA BIS-GMA-

Detaljer

O p pva r m i n g m e d el ekt ri ske fl ammer ELEKTRISKE PEISER

O p pva r m i n g m e d el ekt ri ske fl ammer ELEKTRISKE PEISER O p pva r m i n g m e d el ekt ri ske fl ammer ELEKTRISKE PEISER T RY G G P E I S KO S U T E N P I P E V R M T V E L KO M M E N ldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elpeis skapes

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE

ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE Faktorer som påvirker p prognosen: Preoperative Operative Postoperative Alder Preoperative faktorer Ingen betydning Helse Ingen betydning Kjønn Ingen betydning Rotkanalmorfologi

Detaljer

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut?

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 152 6 Nina J. Wang, Katrine Instefjord Nodeland og Huong Thanh Truong Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? Karieserfaring i det permanente tannsett Antall tenner

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

LIC Scadenta - Kjeveortopedi

LIC Scadenta - Kjeveortopedi LIC Scadenta - Kjeveortopedi Mai - August 2015 LIC SCADENTA TruKlear se side 3 Nytt fra Kjeveortopedi Info hjørnet MÅNEDENS TILBUD Hei Endelig er vi her - med en egen utsendelse til deg som Kjeveortoped

Detaljer

Glassionomercementer og beslektede materialer

Glassionomercementer og beslektede materialer Glassionomercementer og beslektede materialer Håkon Nordbø og Gunhild V. Strand Konvensjonelle glassionomercementer De første konvensjonelle glassionomercementer så dagens lys i 1969, og den første kliniske

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Avtrykk materialer og problemer

Avtrykk materialer og problemer Avtrykk materialer og problemer Asbjørn Jokstad Avdeling for Protetikk og bittfunksjon Avtrykksmaterialer 1. Termoplastisk Avtrykksmaterialer 1. Termoplastisk 2. Agar 3. Alginat 1 Avtrykksmaterialer 1.

Detaljer

Raskt og enkelt en helt ny retraksjonsopplevelse

Raskt og enkelt en helt ny retraksjonsopplevelse Retraksjonsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Raskt og enkelt en helt ny retraksjonsopplevelse NYHET! Egnet for bruk med polyeter og a-silikon avtrykksmateriale Forenklet retraksjon ved hjelp

Detaljer

3M ESPE Astringent Retraction Paste

3M ESPE Astringent Retraction Paste 3M ESPE Astringent Retraction Paste Lett tilgang og åpning til sulcus Lett å trykke ut tyktflytende pasta Myk kant på kapseltuppen Langt, tynt munnstykke med en orienteringsring Optimal kapselstørrelse

Detaljer

3M, ESPE, CoJet, Ketac, Lava, RelyX and Rocatec are trademarks of 3M or 3M ESPE AG. 3M 2009. All rights reserved. 02 (02.2009)

3M, ESPE, CoJet, Ketac, Lava, RelyX and Rocatec are trademarks of 3M or 3M ESPE AG. 3M 2009. All rights reserved. 02 (02.2009) 3M Norge AS Postboks 100 2026 Skjetten Internet: www.3mespe.com/no 3M, ESPE, CoJet, Ketac, Lava, RelyX and Rocatec are trademarks of 3M or 3M ESPE AG. 3M 2009. All rights reserved. 02 (02.2009) Retningslinjer

Detaljer

Nytt om bonding. Terminologi og prinsipper

Nytt om bonding. Terminologi og prinsipper Nytt om bonding JON E. DAHL Det primære mål for fyllingsterapi er å danne en tett forbindelse mellom fyllingsmaterialet og dentin/emalje i den preparerte kaviteten. Den iboende kontraksjon under polymerisasjon

Detaljer

Bonding og fyllingsmaterialer

Bonding og fyllingsmaterialer Bonding og fyllingsmaterialer Scan QRkoden og last ned kapitlet til din mobil/ nettbrett All-Bond Universal : Klinisk teknikk: TRINN 1 Velg teknikk A, B eller C. Selvets A B Scan QR-koden og se All-Bond

Detaljer

EN NY STANDARD ER SATT INNEN KARIESFOREBYGGING

EN NY STANDARD ER SATT INNEN KARIESFOREBYGGING EN NY STANDARD ER SATT INNEN KARIESFOREBYGGING Fluor Pro-Argin TM Teknologi Fluor Opp til 20 % færre nye hull etter 2 år 1,2 COLGATE, I BRESJEN FOR EN FREMTID UTEN KAVITETER DENTALT PLAKK ER EN BIOFILM

Detaljer

Kronefraktur etter abrasjonsskader etiologi og terapialternativ

Kronefraktur etter abrasjonsskader etiologi og terapialternativ K ASUSPRESENTASJON Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: 438 42 Jan Magne Birkeland Kronefraktur etter abrasjonsskader etiologi og terapialternativ To kasuistikker Dype abrasjonsskader lingualt i tannhalsen

Detaljer

HMSK-HÅNDBOK Dokumentnavn: Varmforsinking

HMSK-HÅNDBOK Dokumentnavn: Varmforsinking Side 1 av 5 1. OMFANG Denne spesifikasjonen gjelder overflatebehandling av og påføring av metallbelegg på fabrikkerte produkter av karbonstål. Påføring av sinkmetall kalles varmforsinking. Denne prosedyren

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

rethink buffet FIGGJO AS NO-4332 Figgjo Norway Telefon +47 51 68 35 00 Telefaks +47 51 68 35 01 www.figgjo.no

rethink buffet FIGGJO AS NO-4332 Figgjo Norway Telefon +47 51 68 35 00 Telefaks +47 51 68 35 01 www.figgjo.no Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Egon Gade rethink buffet FIGGJO AS NO-4332 Figgjo Norway Telefon +47 51 68 35 00 Telefaks +47 51 68 35 01 www.figgjo.no FIGGJO BUFFET rethink buffet rethink Å utfordre

Detaljer

En oversikt over mye brukte dentale kompositter på markedet i dag

En oversikt over mye brukte dentale kompositter på markedet i dag En oversikt over mye brukte dentale kompositter på markedet i dag Skrevet av Stud. Odont.Alfred Haugen Veilder: Morten Rykke - 1 - Innhold 1. Innledning 1 2. Inndeling av kompositter 2 3. Hvilke egenskaper

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF Organisk lydgjennomslippelig akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse innvendig på innvendige tak- og veggflater uten mekanisk belastning sprøytes i tak belagt med StoSilent Fleece og StoSilent Sil AP

Detaljer

Suveren krokingsprosent

Suveren krokingsprosent L-rigg K ystfluer bundet på en enkeltkrok, typisk i str. 8 2, gir en veldig lav landingsrate uansett hvor skarpe de er og Jens hvilken produsent som har laget Bursell dem. Så enkelt kan det sies. Tekst

Detaljer

Powered by Sempermed.

Powered by Sempermed. Powered by Sempermed. Sempercare Nitrile Skin2 oppdag din 2. hud Sempercare Nitrile perfekt passform og sensitivitet Sempercare premium ekstra komfort Sempercare vinyl din latexfrie ledsager SEMPERCARE

Detaljer

Tannfargede fyllingsmaterialer

Tannfargede fyllingsmaterialer F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 124 8 Nils Roar Gjerdet og Helene Meyer Tvinnereim Tannfargede fyllingsmaterialer Det er en flora av produkter på markedet for «hvite tannfyllinger». Slike

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1 og Olav Østerås 1 1 Norges veterinærhøgskole Introduksjon Døde kyr fører til stort økonomisk tap for bonden i form

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Ønsket innhold. Hva begrenser levetiden?

Ønsket innhold. Hva begrenser levetiden? Ønsket innhold Materialegenskaper for PE, PVC, støpejern mm Forventet levetid på nye ledningsnett Materialkvalitet og levetid på eldre ledninger Hva begrenser levetiden? Vanlige skader på VA-ledningsanlegg

Detaljer

Fyllingsterapi. Fyllingsterapi

Fyllingsterapi. Fyllingsterapi Krone/bro Fyllingsterapi Kassett s 2 Approksimalsett s 4 Ekskavatorer s 5 Randinstrumenter s 6 Foringssonder s 7 Amalgam- og komposittpistoler s 8 Kontaktpunktinstrumenter s 9 Komposittinstrumenter s 10

Detaljer

Teknisk faktablad StoSuperlit

Teknisk faktablad StoSuperlit Organisk natursteinpuss Karakteristikk Anvendelse utvendig på pussede massive og/eller isolerte fasader på mineralske og organiske underlag, hovedsakelig på sokler og gjennomganger ikke egnet for horisontale

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon D8080

December 2010 Produktinformasjon D8080 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon D8080 D8080 UV-herdet primer-surfacer D8403 Overflateavfetter for UV-primer PRODUKTBESKRIVELSE D8080 UV-herdet primer-surfacer er et unikt UV-herdet

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

IVECO PÅ UTSIDEN SORTIMO PÅ INNSIDEN

IVECO PÅ UTSIDEN SORTIMO PÅ INNSIDEN CSP 10 2014 IVECO PÅ UTSIDEN SORTIMO PÅ INNSIDEN fra profesjonelle for profesjonelle www.sortimo.no IVECO OG SORTIMO HELT UTEN BEKYMRINGER Det å kjøpe bil er et spørsmål om tillit. Du har valgt et nyttekjøretøy

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

...aktuell forskning. Erosjoner og forebyggende tiltak

...aktuell forskning. Erosjoner og forebyggende tiltak ......aktuell forskning Erosjoner og forebyggende tiltak Unngå overforbruk av sitrusfrukter og sure drikker Reduser tiden sure drikker er i kontakt med tennene Puss ikke tennene umiddelbart etter måltidet

Detaljer

Platetoppen for kokker uten grenser!

Platetoppen for kokker uten grenser! Platetoppen for kokker uten grenser! Siemens freeinduction med én heldekkende kokesone. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. En platetopp. Fullstendig frihet. Nye Siemens freeinduction er en

Detaljer

Revidert rapport for prosjektet UTLØSNINGSPRODUKTER FRA TANNFYLLINGSMATERIALER

Revidert rapport for prosjektet UTLØSNINGSPRODUKTER FRA TANNFYLLINGSMATERIALER Revidert rapport for prosjektet UTLØSNINGSPRODUKTER FRA TANNFYLLINGSMATERIALER Sammendrag: NIOM, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, har undersøkt utløsningsprodukter fra hvite tannfyllingsmaterialer

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

Petermanns flytende isshelf brekker opp

Petermanns flytende isshelf brekker opp Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling Thormøhlensgate 47 5006 Bergen tlf. +47 55 205800 faks +47 55 205801 admin@nersc.no kontakt: Prof. Ola M. Johannessen tlf +47 901 35 336 ola.johannessen@nersc.no

Detaljer

Matteus. 25 kap. 29 vers

Matteus. 25 kap. 29 vers Matteus-effekten: De som har mye skal få mer. Kariesepidemiologi blant barn og unge. NFP-Vårmøte Bergen, 25. mars 211 Matteus. 25 kap. 29 vers For hver den som har, ham skal gis, og han skal ha i overflod...

Detaljer

Lekkasje langs rotfyllinger. berg,, N. Ali, Z. Butt, S. Dabestani,, M. Bones.

Lekkasje langs rotfyllinger. berg,, N. Ali, Z. Butt, S. Dabestani,, M. Bones. Lekkasje langs rotfyllinger. Gruppe A: S. Aubert,, S. Brochs, K. Askerud, S. Breitsjøberg berg,, N. Ali, Z. Butt, S. Dabestani,, M. Bones. Problem En lekkasje langs en rotfylling vil føre f til at det

Detaljer

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA

Detaljer