Til beboerne i Fossumhagen Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Fossumhagen Sameie"

Transkript

1 1 Fossumhagen Sameie Til beboerne i Fossumhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Fossumhagen Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Fossumhagen Sameie avholdes mandag 15. april 2013 kl i Fellesrom i kjellerbod. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG A) Mottatt forslag fra Solveig Jullum: Tak/markise over verandaene i øverste etasje. B) Mottatt 2 forslag fra Kari Trondal Olsen og Karl Per Olsen: 1.Vedtekstsendring, valg av styremedlemmer fra hvert hus. 2. Plassering av glasscontainer i sameiet. C) Forslag fra styret: Husordensregler. D) Forslag fra styret vedrørende innglassing og markiser. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 2 år C) Valg av 2 medlemmer til valgkomité Oslo, 2013 Styret i Fossumhagen Sameie Stein Erik Simensen Kåre Bolstad William Evans Eirin Svan

3 3 Fossumhagen Sameie ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Stein Erik Simensen Styremedlem Kåre Bolstad Styremedlem William Evans Styremedlem Eirin Svan Varamedlem Eldrid Støkkan Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og en kvinne.sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 129 seksjoner, hvorav 128 er boligseksjoner og 1 er næringsseksjon. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 11 Stovner i Oslo kommune og har adresse: Fossumveien 64 Fossumveien 66 Fossumveien 68 Fossumveien 70 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young.

4 4 Fossumhagen Sameie STYRETS ARBEID Styret har inngått avtaler brøyting, strøing og renhold. Det har vært mange møter og samtaler med entreprenør i forbindelse med overtagelser og diverse. Avtaler om bestilling av nøkler og endring av skilter på postkasser. Innhentet orientering om markiser og noen priser på innglassing avbalkonger begge saker jobbes det videre med. Dette er i grove trekk det vi har jobbet med ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Selskapet var ikke regnskapspliktig i Det var enkelte føringer i 2012, som vil femkomme i regnskap for BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Dette er et driftsbudsjett for et normalår, og kostnadene for 2013 vil dermed bli noe avvikende fra dette. Dette budsjettet ble også lagt frem på ekstraordinært sameiemøte Oslo,.2013 Styret i Fossumhagen Sameie Stein Erik Simensen Kåre Bolstad William Evans Eirin Svan

5 5 Fossumhagen Sameie 4. Innkomne forslag A) Til Styret i Fossumhagen Sameie Jeg har et forslag/spørsmål, som er følgende: Det gjelder tak/markiser over verandaene i øverste etasje. Jeg har en leilighet i 6. etasje i Bygg 3, og frykter mye snø/sol som kan bli sjenerende. Dette problemet vil jo gjelde flere enn meg, så det er kanskje flere som ønsker et eller annet som hindrer snøen i å legge seg for nær vegg og dør? Og eventuelt markiser, så er det jo penest om alle har like! Jeg er dessverre forhindret i å delta på møtet, for jeg hadde allerede bestilt billetter til Spania, og er derfor bortreist den 15. april. Med vennlig hilsen Solveig Jullum Leil.nr Styrets innstilling: Vi viser til styrets forslag D. Orintering om innglassing og markiser.

6 6 Fossumhagen Sameie B) Styrets innstilling: 1. Styret er enig i forslaget. Henstiller til valgkomiteen om å følge intensjonen. 2. Styret har undersøkt med utbygger og det er ikke plass til glasscontainer. Nærmeste glasscontainer er ved Stovner Senter.

7 7 Fossumhagen Sameie Forslag C) HUSORDENSREGLER FOSSUMHAGEN SAMEIE 1. INNLEDNING Trivselen i et boligsameie avhenger av at beboerne tar hensyn til hverandre. De regler som fastsettes av sameiermøtet og forvaltes av styret skal bidra til en opplevelse av individuell frihet og gjensidig respekt mellom beboerne. 2. FORMÅL Trivselsreglene skal reflektere de betingelsene flertallet av beboerne mener bidrar til et godt bomiljø. De skal gi retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til hverandre og til boområdet vårt. 3. STØY Det skal være ro mellom kl 23:00 08:00. Ved større selskapeligheter bør naboer varsles. 4. DYREHOLD Dyreeiere må ta hensyn til naboer og utvise ansvar for sitt dyrehold. Hund skal alltid føres i bånd på sameiets område. Ekskrementer skal fjernes med pose og kastes i søppelkasse utendørs. 5. INNENDØRS FELLESOMRÅDER Hovedinngangsdøren skal aldri forlates ulåst. Sykler og barnevogner skal ikke settes i inngangsparti eller trappeoppgangene. Sko yttertøy, paraplyer og lignende skal heller ikke oppevares i fellesarealet. Sykler i sykkelrommet. Søppel skal kastes i henhold til regler gitt av Fossumhagen Sameie og Oslo Kommune til enhver tid gjeldende regler. Røyking er ikke tillatt innendørs i fellesområder. Sneiper og annet søppel skal ikke kastes utenfor inngangsdørene eller på fellesområdene. Møbler, tepper og annet som er til hinder for felles renhold skal ikke benyttes, og må ikke gå utover brannsikkerheten. Eventuell utsmykning i svalgangen som ikke er til hinder for redningsetatene er opp til enhver beboer. Dersom du ser skader, utbrente lyspærer og lignende i oppgang eller garasje som ikke blir utbedret, klager på renhold og lignende, ber vi deg melde fra til styret i sameiet.

8 8 Fossumhagen Sameie 6. FASADE Solskjermingsalternativer vil bli fastsatt av sameiermøtet. Sameiet vil finne frem til en felles standard etter anbudsrunder. Leverandør kan velges ut fra de retningslinjene som sameiet har besluttet. Det er ikke tillat med blomsterkasser utvendig på rekkverket. Beplantning skal i hovedsak foregå i krukker eller lignende inne på balkongen. 7. EGNE TERRASSER Beplantning bør vannes med forsiktighet for å unngå vannsøl på underliggende terrasser. Vedrørende grill. Kullgrill er ikke tillatt. Elektrisk eller gass grill kan benyttes. Styret tar forbehold om ytterligere begrensninger. Vis hensyn til dine beboere. Skrot, pappesker og lignende skal ikke oppbevares på terrassene. Tørking av tøy på terrassen over gelenderhøyde skal ikke forekomme. 8. ANTENNEANLEGG Sameiet er tilknyttet kabel-tv. Oppsetting av synlig parabolantenne på terrasse eller vegg er i utgangspunktet ikke tillatt. Eventuelle spørsmål angående dette stilles til styret. 9. BOD Det er ikke tillatt å oppbevare brann/eksplosjonsfarlige væsker, gass eller luktsterke gjenstander i boden. Eierne frarådes å oppbevare verdigjenstander. Dør til bod skal alltid være låst, selv ved korte fravær. Alle skal låse døren inn til bodene fra trappe oppgangen etter seg. Belysningen i bodene tennes ved bevegelsessensorer, og de går av etter 15 minutter. 10. GARASJE Vis hensyn ved kjøring i garasje. Det er uoversiktlig og uhell kan raskt forekomme ved for stor fart. Flere av parkeringsplassene er trange. Parker på midten av ditt eget felt og kun på oppmerkede plasser. Dersom din bil forurenser gulvet med bensin/olje, skal plasseier selv fjerne med dertil egnet virkemiddel straks. Hold alltid garasjen ryddig og låst for å unngå innbrudd, tyveri og hærverk. Det er hver sameiers ansvar å sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i garasjeanlegget. Det anbefales ikke å oppbevare dekk, skibokser og lignende løst i garasjen, og forlat heller aldri verdigjenstander synlig i bilen. 11. GJESTEPARKERING Det er ikke gjesteparkering i garasjeanlegget. Parkering gjelder kun beboere som har kjøpt parkeringsplass(er). Gjester må derfor henvises til parkeringsplasser utenfor garasjeanlegget.

9 9 Fossumhagen Sameie 12. AVFALLSHÅNDTERING Alt søppel kastes i merkede dunkene som står utenfor hovedinngangen. Papp og papir brettes/kuttes slik at det passer nede i dunkene. Glass og metall kastes i nærmeste dertil egnede containere. Nærmeste container er ved Stovner Senter. Vi ber alle om å ta ansvar for orden og trivsel på fellesområdene inne og ute. Vi oppfordrer alle til å holde orden og bidra til å skape trivsel.

10 10 Fossumhagen Sameie Forslag D) Styrets innstilling i sakene vedr. markiser og innglassing. Markiser Styret har vært i kontakt med og har hatt befaring i Fossumhagen med 7 leverandører og foreslår følgende for sameiermøtet: 1. Farge på markiseduk avgjøres av fellesskapet i første ordinære sameiermøte (april 2013), fargeprøver blir fremlagt på møtet. 2. Styret, basert på mottatte tilbud, innstiller leverandør til sameiermøtet. 3. Da det er forskjeller på alle balkonger (bredde og lengde), vil leverandørene måtte detalj måle den enkelte balkong, ansvar for at dette blir gjort ligger på den enkelte sameier. Styret minner sameiet om at pris ofte er avhengig av antall og henstiller til beboerne om å samarbeide, Hvis sameiermøtet finner å kunne samles om den foreslåtte leverandøren vil styret kunne stå som kontakt mot denne. Utover dette mener styret at mekanikk (sveiv, fjernstyring), armer og type markise må være opp til den enkelte sameier. Styret minner om at enkelte balkonger er mer vindutsatt enn andre og at sameierne bør ta hensyn til dette ved montering. Utvendige markiser er den enkelte sameiers ansvar hva angår servise og ettersyn, men ved å samles om en leverandør vil dette også bli rimeligere for den enkelte sameier. Annen utvendig solskjerming Ved behov for utvendig solskjerming utover markiser kan Screens (netting) eller utvendige markiser benyttes. Disse skal holdes i nøytrale farger og gå mest mulig i ett med utvendig vegg. Styret gis fullmakt til å komme med ytterligere begrensninger Innglassing av balkonger Styret har fått noen priser slik at vi kan gi en antydning av kostnader. Balkong i bygg 1 har vi priser på mellom ca til Vi får ikke søkt om fasadeendring før ferdigtegner er levert kommunen fra entreprenør. Derfor ligger denne prosessen fram i tid Det jobbes videre med leverandører og løsninger som vil bli presentert før endelig forslag forelegges.

11 11 Fossumhagen Sameie Orientering om sameiets drift. Vaktmestertjeneste Selskapet har inngått avtale med Gårdpass om kjøp av vaktmestertjenester. Parkering Sameiet har parkering i felles garasjeanlegg. Den enkelte har en vedtektsfestet bruksrett til parkeringsplass. Parkeringsplassen overføres kjøper ved eierskifte, med melding til forretningsfører. Nøkler/skilt Skilt og nøkler kan bestilles hos styret. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av brannslange som er montert.. Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

12 12 Fossumhagen Sameie Kabel-TV/Telefoni/Bredbånd Canal Digital er på dette tidspunkt sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft Selskapet har inngått avtale med Hafslund om levering av elektrisk kraft Den enkelte beboer må selv velge strømleverandør. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

13 Fossumhagen Sameie - Driftsbudsjett DRIFTSINNTEKTER TOTAL NÆRING BOLIG Felleskostnader - drift ##### Felleskostnader - kabel-tv ##### SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 % 17,24 % 82,76 % DRIFTSUTGIFTER Revisjon Forretningsførerhonorar Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Drift og vedlikehold bygninger Drift og vedlikehold utearealer Drift og vedlikehold atrium Drift og vedlikehold heis Forsikringer Energi fellesarealer Vann- og avløpsavgift #REF! Renovasjon #REF! Vaktmestertjenester Renhold Kabel-tv Andre driftskostnader SUM DRIFTSUTGIFTER ÅRSRESULTAT ,28 % 1,65 % 85,63 % FORUTSETNINGER Næringsseksjoner ANTALL 1 BRA/BRØK Boligseksjoner ANTALL 128 BRA/BRØK Total BRA/BRØK Parkeringsplasser 1 - Felleskostnader boligseksjoner kr 22, Felleskostnader næringsseksjon/er kr 8, Kabel-tv + internett (tilsv Canal Digital komplett mini) kr 250,00 Dette er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år. Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre andre eller større kostnader for sameiet.

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie 1 Gla'enga Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer