Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst"

Transkript

1 Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

2 Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y s Men handouts fra Areatrener Jacob Kristensen... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvordan er situasjonen i DIN klubb? SYNES DU DET ER VIKTIG Å GI Y S VIDERE? VIL DU VÆRE MED PÅ Å REDDE Y S MEN? Hvilken av disse oppgavene kan du gjøre?... 8 Tiltak for å gjøre Y s Men mer synlig Økt synlighet i media handouts og oppgaver Pressemelding Ny giv med ny leder Rekruttering: Er du redd for at dem du spør skal svare Nei?... 9 Tiltak for å rekruttere: Hvorfor er DU med i Y s Men? HVEM skal vi spørre..? HVA SKAL VI SI? ROLLESPILL DINE KUNNSKAPER: HVA ER SPESIELT MED Y S MEN? Vekke nysgjerrighet og interesse the elevator pitch Rollespill: Vekke nysgjerrighet: SLIK FÅR DU NYE MEDLEMMER: Oppskrift på en god samtale med god oppfølging og integrering: Brevmetoden - Handlingsplan for informasjonsmøter Brevmetoden: Innbydelse til informasjonsmøte (Dansk) Brevmetoden orienteringsbrev til klubbmedlem om invitasjon Brevmetoden: Telefonliste med svar Slik selger vi annonser Annonseavtale mellom Y s Men International Region Norge og... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hva kan fremme trivsel og vennskap? TANKER OM Å SKAPE GLEDE VÆRE GLADE SPRE GLEDE Tiltak for å styrke samarbeidet med KFUK- KFUM... 42

3 Strategi, mål og tiltak for Alle barn er våre barn. Regionstyret foreslår følgende mål, motto og strategi for Alle barn er våre barn MOTTO og drivkraft for : RD ønsker mottoet Alle barn er våre barn. Dette for at vi hele tiden skal minnes om misjonen til vår organisasjon, og Jesu ord om at vi skal tjene barna, og ikke hindre dem i å komme til ham. Alt annet er underordnet. GI Y s Men videre For å lykkes må vi gi Ys Men videre. En gjennomsnitts-alder på 71 gjør det nødvendig å mobilisere NÅ. Det betyr å verve nye gjester, noe som krever at vi gjør oss synlig i media og i lokalsamfunn, og at vi tilpasser oss (integrerer) nye medlemmer i en ny tid. Dette vil gå greit bare vi gjør de riktige tingene fremover. Regionens mål 1: Fokusere og prioritere rekruttering for at Y s Men Norge skal overleve og styrkes. I tall: Minst 300 nye medlemmer. Minst 1 år yngre gjennomsnittsalder. Regionen skal starte 4 Y Service klubber sammen med KFUK-KFUM medlemmer. Tiltak: Gi opplæring og verktøy, måle via DG. Klubbenes mål: 4 nye medlemmer. Aldersgruppe: 50+. Ha 2 møter i sesongen rettet inn mot rekruttering. Ha 1 internmøte hver sesong for å mobilisere og invitere nye gjester. Regionens mål 2 : Gjøre Y S MEN mer synlig i media, lokalsamfunn og i omgangskrets. I tall: Telle presseomtale, telle plakater og gjester i hver klubb i år. Måle fremgang neste år. Tiltak: Gi opplæring og verktøy, måle via DG. Ha kalender med alle møter i Norge på internett- Klubbenes mål: Sende 4 pressemeldinger. 20 plakater på hvert møte. Aktiv kontakt i lokalsamfunn (flere tiltak beskrevet i MHB). Regionens mål 3: Fremme trivsel, vennskap og samarbeidsglede i medlemsfamilien I tall: Sende ut en trivselsundersøkelse til medlemmene, ta utgangspunkt i denne. Tiltak: Gi opplæring i hva som skaper økt glede, vennskap og trivsel. Forslag til tiltak i MHB. Klubbenes mål: Sette opp aktiviteter som fremmer glede, vennskap og trivsel. Spørre hvert medlem hva som skal til for at de skal trives bedre. Få gode resultat på trivselsundersøkelsen. Praktisere inkluderende og tolerant kristenhet i rekrutteringsarbeidet, i møteform og i tjeneste. Regionens mål 4 : Skape et sterkt og aktivt samarbeide med KFUK-KFUM, lokalt, i distrikt og regionalt. I tall: 2 kontakter pr sesong på alle nivå. Rapport via DG. Tilfredshets måling i KFUK-KFUM distriktene. Rekruttere 100 tidligere KFUK-KFUM medlemmer. Starte 4 Y Service klubber. Lever ut TT brosjyrer i 100 menigheter. Tiltak: Fremme Ten Treff (TT) i flest mulig menigheter (konfirmant leir). Klubbenes mål: Ha kontakt og hjelpe der KFUK-KFUM finnes lokalt. Levere ut brosjyrer for TT i menighetene til dem som har ansvar for konfirmantene. Rapportere resultater. Fortsette det gode samarbeidet som allerede er etablert. Regionens mål 5: Ha en deltakende og inspirerende ledelse i regionen I tall: 1 kontakter (tlf. eller møte) pr måned mellom alle nivå. Rapportering hver måned av resultater. Samle alle ledere 2 ganger i året. Oppdater internett 1 gang pr mnd. Tiltak: God lederopplæring, utarbeide verktøy og støttemateriell for klubber og ledere. Ha konkurranser og premiering, markere fremskrittene vi gjør. Klubbenes mål: Ta kontakt med DG, legge til rette for besøk. Tilrettelegge for inspirasjon. Bruke materiellet som utarbeides. Tilpasse materiellet lokale forhold. Be for måloppnåelse, og gripe mulighetene. MÅLTALL FOR HVER KLUBB Øke med 4 medlemmer i aldersgruppen 50+ Senke gjennomsnittsalderen med minst 1 år Øke og måle synlighet i media, og ellers i ditt distrikt og i lokalsamfunnet. Selge 2 annonser i medlemshåndboken Levere ut brosjyrer for TT konfirmantleir til lokale menigheter, og rapportere om noen reiser. Månedlig personlig kontakt mellom lederne i region-distrikt-klubber

4 Hvordan nå målene? SETT MÅL, TAKK GUD OG TA i MOT! Jeg har arbeidet i 20 år med selgere og ledere som har nådd høye mål. Ut fra denne praksis, og studier i motivasjonspsykologi, har jeg følgende råd til deg: 1. BE OG TA i MOT BALLEN Du MÅ sette deg mål. Fra psykologisk forskning vet vi at de aller dyktigste ledere i verden er flinke til å sette seg mål. ALLE som setter seg mål kommer lengre enn dem som lar være. Vi som er kristne har enda en mulighet: Vi kan be. Og ikke bare be: Vi skal TAKKE for at vi allerede har fått det. Vi skal tro på at Gud allerede har innvilget oss det vi ber om. Så om vi både setter mål, og takker Gud, ligger vi godt an. Da mangler bare en ting: Å TA i MOT gaven. Finne pakken og åpne den. Når vi har takket for de nye medlemmene vi får, må vi være klar til å ta i mot dem. For de kan komme i mange drakter, og slett ikke se ut slik du forventer. Selv kom jeg i på Bodø lufthavn med gitar etter distriktskonferansen i år. Sikkerhetsvakten sjekket gitaren og sa: -Har du spella? Det var en slik gave. i stedet for å si kort ja, sa jeg Ja, jeg har vært på konferanse med Y s Men, som samer inn penger til barne og ungdomsarbeid. Hørt om dem? Det hadde han ikke, men han var med i avholdsarbeid, og før jeg gikk hadde vi utvekslet adresser. Da jeg landet i Bergen hadde han allerede meldt seg som venn på Facebook. Mens han var på jobb. Sagt på fotbalspråket: Gud vil spille mange baller til oss, og vi må være klar til å ta i mot. Vi må ha minst 300 nye medlemmer hvert år - det er 4 i hver klubb. 2. BARE GJØR DET For de som er nest best, er det innsatsen som gir resultatet. Jo flere forsøk, desto bedre resultat. Eliteselgerundersøkelsen viste at de som selger dobbelt så mye som gjennomsnittet har nesten fire ganger så mange forsøk. Det gir resultater å handle. Og så må du forberede deg litt, vite hva du kan si, og du må tåle mange nei. Et nei betyr at du er på rett vei, les mer om det på side 13. Uansett kan du trygt stole på deg selv, og gjerne være begeistret: Som Y s Men er du god nok i utgangspunktet, og ditt produkt er av høyeste kvalitet. Y s MEN ARBEIDET: skaper fordeler for barn og unge, skaper fordeler for lokalsamfunnet, er en god investering i fremtiden for verden, gir personlig utvikling fører til trofaste vennskap gir deg en stor familie verden over

5 Nedenfor ser du deler av rapportskjemaet som benyttes for klubbene. Om medlemmer og arbeidet i klubben: Pr Pr Endring Antall rene klubbmøter i perioden Medlemsframmøte i % Antall styremøter i perioden MEDLEMSVEKST: Vil klubben fokusere på å nå målet neste år om minst 4 nye medlemmer? Hvor mange gjester (ikke ledsagere) har besøkt klubben i nevnte periode? Hvor mange orienteringsmøter har dere hatt for nye medlemmer? SYNLIGHET: Hvor mange møter er kunngjort med plakater? Hvor mange omtaler har klubben hatt i lokale media (avis, radio osv) Hvilke andre tiltak har klubben gjort andre tiltak for å gjøre Y s Men mer synlig? (skriv på baksiden av arket). Salg av Annonser i MHB: Hvor mange annonser har klubben i MHB? Hvor mange annonser kan klubben selge neste år? Støtte: Hvor mange timer har klubben brukt til dugnad Hvor mange penger har klubben gitt til ulike prosjekter? Klubbens økonomiske støtte i % A ) Y s frivillige, internasjonale prosjekter (Time of Fast og andre). B ) Lokalt KFUK-KFUM arbeid. C ) Andre tiltak. Føler klubben behov for kurs/seminar i rekruttering PR-virksomhet - mobilisering eller lignende, arrangert på distriktsplan?

6 #$%&'"()*"+%,"" -"*./..%""&012&."234%56"703"423,"08"9,8%""!"#$%&'($)*+#,'&$-&*.+&*$/$0*12#+#3$$ :&&%"423,"%3";-3%"423," MOBILISERING TIL!" For å få klubbene til å vokse må vi mobilisere medlemmene (oss selv hverandre). Det gjør vi ved å tenke over hvorfor vi er glad i Y s Men og innse at alt er tapt om få år hvis vi ikke tar fatt NÅ. 1. Finne ut HVEM vi skal rekruttere 2. Finne ut HVA vi skal si til dem, og gjøre for at de skal bli med og så GJØRE DET 3. BI MER SYNLIG i nærmiljø og media (plakater, besøk når vi gir gaver, kontakt med media) REKRUTTERING OG STØRRE SYNLIGHET Med denne oppgaven ønsker vi å få frem hva som motiverer det enkelte medlem. Hva kan det komme av at vi liker å være med? Dette kan vi gjerne fortelle videre til naboer og venner. a. Hvorfor jeg er med i Y s Men b. Hva liker jeg med de andre klubbmedlemmene? c. Hvilken glede har jeg hatt av medlemskapet d. Hvilke oppgaver opplever jeg som viktige og meningsfulle og hvorfor. e. Hvem er det som får, og har fått hjelp av vår klubb de siste 10 årene?

7 Denne oppgaven er for å få frem (2) situasjonen i klubben/distriktet, oppsummere (3) hvorfor det er viktig at klubben lever videre, og (4) få frem hva den enkelte føler de kan bidra med. På (5) kan de krysse av. Hvordan er situasjonen i DIN klubb? Hva er aldersgjennomsnittet? $%%#&'(#')#*+)(,# -.)'-#(/#('0#'1#234035## +#53#. -#23('1'6# Mister dere medlemmer? Får dere flere? Hvor mange? 237#(/#281'#&'(## %+##+##1'(('#. -#&')6#!"# Hvordan er fremmøtet? 2. SYNES DU DET ER VIKTIG Å GI Y S VIDERE? a. Hvorfor? 3. VIL DU VÆRE MED PÅ Å REDDE Y S MEN? a. Hvordan? Hva vil du gjøre?

8 4. Hvilken av disse oppgavene kan du gjøre? Denne oppgaven handler om å fordele oppgaver mellom medlemmene i klubben. Ikke alle er så frimodig at de tør å snakke til fremmede, holde foredrag eller lignende. Men det finnes oppgaver som alle kan gjøre, slik at vi får nye medlemmer. SYNLIGGJØRING: Fortelle om Y s Men til kjente, naboer og kollegaer Fortelle om Y s Men til fremmede Skrive på plakater Kjøre bil, sykle eller gå rundt for å henge opp plakater Fortelle om møtet til venner og kjente Fortelle om møtet til ukjente Fortelle om møtet til en journalist Skrive litt om møtet, til en journalist Ringe til avisen Lage en brosjyre / program for klubben din Dele ut brosjyrer til kjente Dele ut brosjyrer til ukjente REKRUTTERING: Gå i forbønn for rekruttering Lage navneliste over folk du vet om som LIKER Y s Men Lage navneliste over folk du vet om som ikke har noe MOT Y s Men Skrive invitasjon til et møte med info om klubben Skrive et brev Dele ut brevet Ringe til de inviterte etterpå og snakke med dem Lage til et møte med gjester der det er god informasjon til gjestene Hjelpe til med praktiske forberedelser og gjennomføring av møtet Informere om Y s Men på møtet Hente gjestene til møte Være fadder for en gjest på møtet Ha kontakt med gjesten mellom møtene

9 Rekruttering: Er du redd for at dem du spør skal svare Nei? JO FLERE NEI DESTO STØRRE SUKSESS: Det er lett å gi opp når man får nei noen ganger. Det er en klassisk betinging, som er funksjonell i en jungel men ikke i verving. Dette er såmannens arbeid, og ikke alle frø faller i ferdig jord. Men hvert frø kan spire etter hvert! Hvis du tar et tilfeldig utvalg på hundre mennesker, forteller om Y s Men og inviterer dem med, vil du kanskje få 50 NEI. Fordi de ikke har tid, ikke forsto hvor bra Y s Men produktet er for dem eller for samfunnet, fordi de er usikker, fordi fordi. Så vil du få 30 TJA, fordi de føler interesse, kallet, og behovet men de trenger mer oppfølging og modning. 20 SIER JA, dette vil jeg. Men dette er en tombola i et tilfeldig utvalg: du kan risikere å treffe de 50 NEI på rad. VÆR GLAD for det! Da er du ferdig med dem, og for hver gang du forteller om Y s Men øker sjansene for TJA og JA! - Hvis du har 50 lodd i hånden som du kan åpne, vil du da kaste de siste 47 fordi de tre første var uten gevinst? TO VEIER TIL FLERE JA: Den første veien er å finne den gode jorden. For oss betyr det å oppsøke DEM SOM LIKER OSS ALLEREDE. Wilson, Gerhard (2005) har forsket på hvorfor folk blir med i grupper. Det er alltid for en eller flere av 5 grunner: 1. Tiltrekkes (liker) de andre som er med Dette er blant annet dem som har fordel av det vi gjør, barna, de unge, foreldrene deres og besteforeldrene, familien. Så dem må vi oppsøke og fortelle hva vi gjør for demo g barna dere, da får vi flere ja. Går det an overrekke gavene når familien er tilstede, komme samtidig og dele ut brosjyrer? På julemøte ispeideren osv? 2. Tiltrekkes av oppgavene gruppen gjør Her er det snakk om aktiviteter. Hva gjør dere sammen? Hører foredrag? Går tur? Spiser? Holder loppemarked? Andakter? Salmesang? Hva dere enn gjør finn ut hvem som liker dette. Dersom det ikke er noen andre enn dere som liker det, er det da kanskje på tide å fornye seg, slik at det kommer flere medlemmer? 3. Tiltrekkes av gruppens mål Du skal lete lenge etter noen som misliker å hjelpe barn og unge, men det er mange som reserverer seg mot misjon. De som er kristne, med KFUK-KFUM bakgrunn, de som har vært i speider, kor eller selv har fått glede av andres gaver har lettere for å si ja. 4. Tiltrekkes av å bli assosiert med gruppen Min vamle far kaller meg vismann og er litt stolt. Min 5 år gamle datter skal bli Oiasmen når hun blir stor. De fleste som opplever din godhet og glede vil være med deg. Vi må derfor gjøre våre gode gjerninger offentlig og synlig, og nærmest mulig dem som får gavene. Og vi må invitere dem med. Også de som skal begynne om 15 år. 5. Tiltrekkes fordi de kan nå personlige mål Personlig utvikling, mestring av verv og nye roller, lykke, følelsen av å bety noe for andre, mening med tilværelsen, nærhet til Gud, trofaste venner alle har noen behov og mål som de kan nå hos oss.

10 DEN ANDRE VEIEN TIL Å FÅ FLERE JA er å TRENE på hva du skal si. TENK etter: Hvordan kan du raskest mulig fortelle hva Y s Men er, på en måte som gjør at det vekker interesse? Folk må gjerne bli litt nysgjerrig. Og hvis de merker DIN GLØD OG GLEDE, din lykke og takknemlighet vil de også gjerne smake på kaken. Derfor bør du tenke over og formulere HVILKEN GLEDE har jeg av Y s Men? HVEM hjelper vi? HVA gjør vi i min klubb? Du kan alltid spissformulere og forkorte, du trenger ikke å fortelle alt med en gang. Tenk deg at du har 1 minutt hva vil du si? På ett minutt kan du si 150 ord med normal talehastighet. Y s Men støtter barne- og ungdomsarbeid lokalt og internasjonalt. Vi samler penger, gjør dugnad og gir praktisk hjelp. Vi har det hyggelig sammen, og lærer mye av foredrag og oppgaver. Vi er 1500 nordmenn som samler inn 3 millioner kroner og utfører 10 tusenvis av timer dugnad. Men først og fremst blir vi gode venner som liker å gjøre noe for andre samtidig som vi er sammen. Vi har kristen basis, men er en åpen og inkluderende for alle trosoppfatninger og mennesker som vil hjelpe barn, samfunn og fremtiden. Her i forrige uke. Det var 93 ord. Nå kan du fortelle en glad historie om hva dere driver med. FÅ SAMTALENE I GANG OM Y S MEN: Du vet uansett hva fol spør deg om, kan du alltid svare med Y s Men. - Fint vær i dag! - SVAR: Ja, jeg håper det blir så fint når vi skal på Y s Men møte. Vil du være med? - - Hvordan går det? - SVAR: Jo jeg er så glad i dag, jeg tenker på de ungene som vi ga 5000 til før sommeren. En speidergjeng, De skulle på tur, vet du Har du lyst å være med på en liten dugnad for å støtte barna her omkring? - - Nei men som du har slanka deg! - SVAR: Ja vi har det så kjekt i Y s Men for tida, vi får jo beveget oss når vi samler inn til loppemarkedet, vet du. Tror du forresten vi kunne fått litt hjelp av deg?

11 Tiltak for å rekruttere: 1. Vi vil vokse nye hvis alle klubber og medlemmer fokuserer på rekruttering. 2. At alle medlemmer mobiliserer kunnskaper og ressurser som de kan bidra med for at klubben skal få nye medlemmer. Alle kan gjøre noe: Henge opp plakater Sette noen navn på listen over mulige rekrutter Hente noen på vei til møtet Være fadder for en rekrutt Gjøre Y s Men kjent i lokalmiljø kontakt med de barn og unge som vi støtter. Invitere dem til klubbens møter, og besøke dem når de får gaver. Besøk dem når foreldre og besteforeldre er tilstede. Del ut brosjyrer. Inviter til møter. 3. Alle klubber setter seg mål for hvor mange nye medlemmer de må ha. Regionen mister ca 10% medlemmer pr. År. Vissheten om at vi har en høy gjennomsnittsalder bør motivere til at vi rekrutterer 20%. 4. Klubbene med høyt aldersgjennomsnitt skal fokusere på å rekruttere folk i aldersgruppen 50+. Det fremste målet er å konsolidere samle styrke nok - til å overleve de nærmeste årene, deretter å vokse seg yngre og sterkere. 5. Klubbene skal fokusere på å rekruttere blant folk som har tilknytning til menigheter også andre en dem klubben hører til og blant tidligere KFUK- KFUM medlemmer og andre miljøer med kristen bakgrunn. 6. Klubbene bør oppsøke de som nyter godt av arbeidet vårt, f. eks. foreldre og besteforeldre til barn og unge der vi hjelper til. Disse bør inviteres til informasjonsmøter og følges opp for å bli våre gjester og støttespillere. 7. Gjester er i seg selv verdifulle bidragsytere både sosialt i klubben, økonomisk som bidragsytere og de kan tipse om andre. Ta godt vare på gjester, uten å presse dem til medlemskap. Sørg for å invitere dem igjen, informere, hente/bringe og følge opp. Inviter dem gjerne med i programutvalg og andre komiteer, slik at de får vennskap med oss. 8. Kontakt med aldersgruppen 26-. Klubben kan iverksette tiltak som styrker nærhet og

12 5. Hvorfor er DU med i Y s Men? a. Hva er det du liker med de andre i klubben? b. Hvilke av oppgavene har gitt glede, hvordan? c. Hvordan har gruppens mål gitt glede? d. Hvordan føles det å være en Y s Men? e. Hvilke personlige mål har du nådd?

13 6. HVEM skal vi spørre..? SKRIV NOEN NAVN HER: 1) Hvem tiltrekkes (liker) oss i Y s Men? 2) Hvem liker de oppgavene vi gjør? a) Hva gjør vi egentlig? 3) Hvem tiltrekkes av våre mål? a) Hva er målene våre? 4) Hvem kan like å bli assosiert med oss? 5) Hvem ønsker seg hit fordi de kan nå personlige mål? Nicolay Leganger Side 13

14 8. HVA SKAL VI SI? Arbeidsbok for NY GIV i Y s Men DU SKAL TREFFE NOEN SOM DU VIL HA MED i Y S MEN a) Hva er målet ditt med det møtet? Hva vil du oppnå der og da, som et første steg på veien (ikke sikkert de sier medlemskap med en gang). Skriv gjerne flere setninger, men velg ut en setning til slutt b) Hva er ditt hovedbudskap? Hva vil du formidle? (Hva kan du si som får dem til å bli nysgjerrige motiverte?) Skriv gjerne flere setninger, men velg ut en setning til slutt c) Hvilket inntrykk vil du etterlate? Hvilke tanker og følelser vil du at de skal ha når du har sagt det du vil si? Nicolay Leganger Side 14

15 9. ROLLESPILL DINE KUNNSKAPER: a) Nå skal vi prøve oss ut fra vårt lille manus i oppgave 8. Gå sammen to stykker. Den ene sier det som er hovedbudskapet den andre stiller disse spørsmålene 4;3/41(1455<( JK( Noter noen av de gode svarene her: Nicolay Leganger Side 15

16 10. HVA ER SPESIELT MED Y S MEN? a) Hva skiller oss fra andre kristne og veldedige organisasjoner? Hvordan er vi unik? b) Hva er spesielt attraktivt (bra og tiltrekkende) med oss? c) Hva gir oss troverdighet? Hva beviser at vi gjør det vi sier vi står for? d) Hvordan kan du si alle disse tre tingene med ett hovedbudskap? Nicolay Leganger Side 16

17 11. Vekke nysgjerrighet og interesse the elevator pitch!"#$%&'%()%*&+%,-(..(/,% Når noen spør. Hva driver du med? The Elevator Pitch er det du velger å fortelle når du har veldig kort tid! Målet er at du skal pirre vedkommendes nysgjerrighet og interesse, slik at han/hun gir deg sin adresse, tar i mot ditt visittkort / brosjyre, får lyst å komme på et møte og være gjest osv! 0-"1.(%#/&21('%(/%+(3%"%1&.41$4''56))(3% 0-&/+4)%17$(/%-"%+(3% 0-"1.()%)833(%*"/%+(3% 0-"1.()%*1(+(%*"/%+(3%9+(*:% A(335433(1"*% B)*4$C(/3% a) Hva er din interessevekker? (Hovedbudskap fra ) b) Hvilket problem løser Y s Men (for deg eller lokalsammfunnet)? c) Hvilken nytte og glede gir det (deg eller lokalsamfunnet) d) Hvordan løses det? Hva skjer? Hvilken historie kan du fortelle som illustrerer dette? e) Hvordan vil du invitere personen videre? Følge opp hvordan? Brosjyre, visittkort? Ringe? Ta med på møte? Hva vil du spørre om? Nicolay Leganger Side 17

18 12. Rollespill: Vekke nysgjerrighet: En av dere svarer på nr 1, den andre på nr. 2. Så gir dere hverandre tilbakemelding og karakter, og noterer hva dere lærte av øvelsen. Karakteren bestått gir du dersom du mener den andre vil vekke nysgjerrighet. 1. Du møter en gammel kjenning. Han spør hvordan det går. Det eneste du vil er å si noe fint om Y s Men, slik at du kan få han med på et møte. Hva sier du? (Bruk gjerne manuset fra forrige oppgave.) 2. Du går med jakkemerket på deg, da en fremmed kvinne kommer bort til deg og sier: Unnskyld, hva er det for et merke? 3. Bestått eller ikke bestått? Nicolay Leganger Side 18

19 SLIK FÅR DU NYE MEDLEMMER: Leganger har besøkt 14 klubber og distrikter. Her er en oppskrift som er satt sammen av det han har lært av dem som ha lykkes med rekruttering. Dette må gjøres hver eneste sesong. 1. Mobilisere medlemmene ved å ha et arbeidsmøte der dere gjør punkt 1 4. Du kan også laste ned en PowerPoint presentasjon og arbeids hefte med mer fra medlemssidene på (Passordet er vysmeg.) HVEM SKAL GJØRE HVA? Vi har nok ressurser når vi deler på oppgavene.. På mobiliseringsmøtet må dere fordele oppgavene; 2. Synliggjøre for dere selv hvor mye glede dere har fått av å være medlemmer. Hvorfor er du med, hva tiltrekker deg, hvilken glede har du fått, hvem har du SYNLIGGJØRING: vært med å hjelpe? LAGE PLAKATER 3. Lage liste: Venner, familie, foreldre og besteforeldre til dem vi hjelper, mennesker i KJØRE menigheten, naboer, politikere: Hvem vil få samme HENGE OPP PLAKATER glede som vi har hatt? 4. Skrive brev og sende i post og epost. Eller lever SKRIVE PRESSEMELDING brevet personlig i kirken etc. RINGE TIL AVISEN Skriv noe pent om dem som inviteres, skriv kort om hvorfor de vil like seg, og hvilken nytte de kan gjøre for barn og unge. Inviter til et orienteringsmøte om 3-4 uker. 5. Ring hver enkelt og følge opp brevet. Få dem til å komme på orienteringsmøtet. Hent dem om nødvendig. 6. Hold et rekrutteringsmøtet. Dette møtet er bare for de inviterte, og det er viktig at klubbens medlemmer stiller opp. Orienter om klubbens virksomhet, om medlemmene (alle kan fortelle kort om seg selv og hvorfor de er med), og litt om distrikt, region og internasjonalt. Men fokuser på det lokale. Ha god tid til å ha det hyggelig. Pass på at gjestene får stille spørsmål. Presenter dem gjerne når dere skal spise. Vær løs i formen. Ha det hyggelig! 7. Ring og følg opp rekrutteringsmøtet. Inviter dem på neste møte. 8. Inkludere dem som gjester. (Være fadder, skape trivsel, finne oppgave til, ivareta den nye, ta dem med i utvalg osv) 9. Tilpasse (oss de nye), kanskje endre program. Inkludere betyr at begge parter tilpasse seg. (Dersom bare den ene skal tilpasse seg heter det assimilere). Inviter gjestene med i programkomiteen og andre utvalg, slik at de blir inkludert og kan påvirke. 10. Fortell engasjert til folk du møter om Y s Men. Alltid ha bladet eller programmet med i deg, ta de frem, fortelle, spørre om de, eller noen de kjenner liker arbeidet vårt. Ha jakke merket på osv. Se egen artikkel om samtaler. Nicolay Leganger Side 19

20 Oppskrift på en god samtale med god oppfølging og integrering: 1) Ha på seg noe som viser klubben. Jakkemerket, en button. Har gjerne med deg klubbens program, eller Y s Magasinet. 2) Spør de hvordan går det? så svar alltid «Jo takk, bare bra - jeg er med i Y s Men. Har du hørt om Y s Men» 3) Fortell hva som er så bra med Y s Men. Hva vi gjør, og hva godt det gjør for deg. 4) Spør om a) de har interesse av å støtte formålet b) de kan tenke seg et slikt fellesskap og oppgaver. c) Spør om de vil være gjest på et av de gode programmene. d) Be om deres telefon (og navn) 5) Send et program, en brosjyre, et Y s Magasin, et invitasjonsbrev 6) Ring dem og fortell om neste møte. Be om adresse / epost 7) Noen liker godt dugnader og arbeidsfellesskap. Inviter gjester med på det og. 8) Ring hver gang det er møter. Tilby deg å hente dem til møte. 9) Del ansvaret for en gjest på flere medlemmer. a) Du og to andre har ansvar for å ivareta kandidaten. 10) Spør gjesten hva de synes om programmet, og hvilke annet program de vil ha på møtene. Vurder å tilpasse programmet til de nyes ønsker. 11) Følg opp etter møter. Tilby gjester å være med i en komité, husmøter osv. 12) Alle som ikke er kristne kan bli det. Men ikke under press. Bi på Herren. Nicolay Leganger Side 20

21 Brevmetoden - Handlingsplan for informasjonsmøter Denne metoden har man hatt lykke med i Gann klubben, og flere steder i Danmark. 1) Mobilisere ved å ha dette møte 2) Synliggjøre for oss selv Hvor mye glede vi har fått 3) Lage liste: Hvem vil få samme glede som oss? 4) Sende brev og epost Invitere til orienteringsmøte 5) Ring og følge opp brevet. Få dem til å komme på informasjonsmøtet. 6) Holde informasjonsmøtet. Orientere, og ellers ha det hyggelig. 7) Ringe og følge opp informasjonsmøtet. 8) Inkludere dem som gjester. Hente, bringe og følge opp mellom møtene. 9) To kan være fadder for en. Skap trivsel, finn oppgaver til dem, ros fremskritt, ta dem med i utvalg osv. før de er blitt medlemmer. Gjester er uansett en berikelse, de bidrar med loddkjøp og hjelper til på så mange måter. 10) Tilpasse (oss de nye), kanskje juster program etter deres ønsker. 11) Engasjere folk du møter for å finnen noen som kan ha interesse, spør alltid om de kjenner noen andre som de tror vil være gjest på møtene. 12) Alltid ha visittkort/program/brosjyre/y s Magasinet med i vesken, ta de frem, fortelle, spørre om de, eller noen de kjenner liker arbeidet vårt. Nicolay Leganger Side 21

22 Brevmetoden: Innbydelse til informasjonsmøte (Dansk) Ringkøbing, april Indbydelse. Kære Af og til ser vi tilbage på noget som hændte os og takker for det! Nu inviterer vi til at se fremad og måske vil du en dag takke for det! Ringkøbing Y s Men s Klub inviterer hermed dig til et uforpligtende besøg i klubben. Og hvorfor netop dig? jo, fordi vi tror, at du og din familie kan få stor glæde af at være et led i fællesskabet. Vi er i øjeblikket 30 mænd, som nyder et fællesskab, som har stor betydning for den enkelte. Vi kan være flere i klubben, og netop derfor er du blevet foreslået som kommende medlem. Du og din kone inviteres til at deltage i klubbens udflugt Onsdag den 4. juni 2008 kl som går til Kronheden Lejrskole. Du vil inden da blive kontaktet af klubmedlem Y s Men s bevægelsen er en verdensomspændende organisation, med klubber i over 60 lande. I Danmark er der p.t. 135 klubber. Vi håber, at du tager positivt imod vores henvendelse, og dette brev må gerne opfattes som en tillidserklæring. Derfor håber vi, at du og din kone vil bruge en aften sammen med os så derfor VELKOMMEN. Med venlig hilsen Svend Aage Hoppe Præsident for Ringkøbing Y s Men s Club Nicolay Leganger Side 22

23 Brevmetoden orienteringsbrev til klubbmedlem om invitasjon Ringkøbing, april Kære klubmedlem Hermed en kopi af den skrivelse, som udsendes til, som et muligt kommende medlem i klubben. Skrivelsen udsendes i uge 19 - (5. maj 9. maj). Din opgave består i følgende: 1. Du tager kontakt til vedkommende, for at følge op på henvendelsen. (Enten personligt eller telefonisk). 2. Kontakten finder sted senest i uge 22 - (26. maj 31. maj). 3. Antal af gæster orienteres til sekretær Thorkil Schmidt Gælder også, såfremt gæsten ikke tager imod indbydelsen. (senest søndag den 1. juni). 4. Kommentarer fra gæsten, som kan være nyttige for et kommende udvalg, ønskes oplyst til et medlem af ekstension udvalget evt. undertegnede. Venlig hilsen Jacob Kristensen Formand for EMC-udvalget Nicolay Leganger Side 23

24 Brevmetoden: Telefonliste med svar Her er listen med gæstenavnene: Følgende gæster tog et program med hjem efter grill-arrangementet d. 22.august: ( bør kontaktes inden næste klubmøde d. 5. sept. ) Poul Sørensen Glentevej Ringkøbing Har ikke tid og resurcer nu, men er interesseret senere. Giver besked, når tidspunkt er inde Tonny Larsen Heboltoft Ringkøbing Er interesseret. Vil melde ind til Thorkil Axel Moe Søparken Ringkøbing Er med den 5. sept, men ikke den 19.sept. Melder til hos Thorkil Villy Mathiasen Skolevej Ringkøbing Kommer den 5. september. Jeg melder ham til hermed Thorkild. Ønsker ikke at være med i en bestyrelse eller noget med præsidenter og sådan noget, MEN vil gerne hjælpe i genbrugsforretningen. Kommer altså den 5. september for at se, om det med klub er noget for ham. Har altid gået langt udenom foreningsliv, hvor der var risiko for at blive valgt ind i bestyrelse. Leif Jepsen Bøgevej Ringkøbing Vagn Førrisdahl V.Strandgade 13C 6950 Ringkøbing Er nok ikke så interesseret. Falder ikke helt i tråd. Christian Hjort Blomstervænget Ringkøbing Er spejderleder endnu et år, men stopper så. Er Y s Man derefter. Kommer ikke den 5. sept. Arne Stræde Andersen Bandsbyvej Ringkøbing Hans Kurt Jørgensen Bandsbyvej Ringkøbing Med venlig hilsen Svend Aage Hoppe Nicolay Leganger Side 24

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Tyatira Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK Club Visioning Jon Ola Brevig, Fredriksten RK CLUB VISIONING Skape forventinger om noe som skal skje i fremtiden. Rotary-klubben, om 3 år, ikke som den er, men som den er blitt Finne frem rotarianeren

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører NKF - MEDIEHÅNDBOK 1

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører  NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører WWW.KAMPSPORT.NO NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 Hvorfor er synlighet og en tydelig medieprofil viktig? Gjennom medieoppslag får samfunnet bedre forståelse for hva medlemsklubbene

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Neste år skal vi ha fokus på å være en venn for kursdeltakerne våre og en venn for hverandre. For det er lettere sammen!

Neste år skal vi ha fokus på å være en venn for kursdeltakerne våre og en venn for hverandre. For det er lettere sammen! Kjære kursleder, «Vær en venn» er refrenget i 2015 Neste år skal vi ha fokus på å være en venn for kursdeltakerne våre og en venn for hverandre. For det er lettere sammen! I 2015 skal vi sammen løfte HELE

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Barnehage og hverdagslykke. Werner Fredriksen, seniorrådgiver 2. november 2015

Barnehage og hverdagslykke. Werner Fredriksen, seniorrådgiver 2. november 2015 Barnehage og hverdagslykke Werner Fredriksen, seniorrådgiver 2. november 2015 Rådet for psykisk helse Et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle Vi er en frittstående paraplyorganisasjon 29 medlemsorganisasjoner

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Sak 2.D.1 Rapport fra tjenesteleder: Kristen basis 2015/16

Sak 2.D.1 Rapport fra tjenesteleder: Kristen basis 2015/16 Sak 2.D. Rapport fra tjenesteleder: Kristen basis 205/6 Hovedoppgaven må være å bevisstgjøre organisasjonen og de enkelte klubber på vår kristne basis, beskrive denne og gi hjelp til å peke på konsekvenser

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer