Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst"

Transkript

1 Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

2 Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y s Men handouts fra Areatrener Jacob Kristensen... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvordan er situasjonen i DIN klubb? SYNES DU DET ER VIKTIG Å GI Y S VIDERE? VIL DU VÆRE MED PÅ Å REDDE Y S MEN? Hvilken av disse oppgavene kan du gjøre?... 8 Tiltak for å gjøre Y s Men mer synlig Økt synlighet i media handouts og oppgaver Pressemelding Ny giv med ny leder Rekruttering: Er du redd for at dem du spør skal svare Nei?... 9 Tiltak for å rekruttere: Hvorfor er DU med i Y s Men? HVEM skal vi spørre..? HVA SKAL VI SI? ROLLESPILL DINE KUNNSKAPER: HVA ER SPESIELT MED Y S MEN? Vekke nysgjerrighet og interesse the elevator pitch Rollespill: Vekke nysgjerrighet: SLIK FÅR DU NYE MEDLEMMER: Oppskrift på en god samtale med god oppfølging og integrering: Brevmetoden - Handlingsplan for informasjonsmøter Brevmetoden: Innbydelse til informasjonsmøte (Dansk) Brevmetoden orienteringsbrev til klubbmedlem om invitasjon Brevmetoden: Telefonliste med svar Slik selger vi annonser Annonseavtale mellom Y s Men International Region Norge og... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hva kan fremme trivsel og vennskap? TANKER OM Å SKAPE GLEDE VÆRE GLADE SPRE GLEDE Tiltak for å styrke samarbeidet med KFUK- KFUM... 42

3 Strategi, mål og tiltak for Alle barn er våre barn. Regionstyret foreslår følgende mål, motto og strategi for Alle barn er våre barn MOTTO og drivkraft for : RD ønsker mottoet Alle barn er våre barn. Dette for at vi hele tiden skal minnes om misjonen til vår organisasjon, og Jesu ord om at vi skal tjene barna, og ikke hindre dem i å komme til ham. Alt annet er underordnet. GI Y s Men videre For å lykkes må vi gi Ys Men videre. En gjennomsnitts-alder på 71 gjør det nødvendig å mobilisere NÅ. Det betyr å verve nye gjester, noe som krever at vi gjør oss synlig i media og i lokalsamfunn, og at vi tilpasser oss (integrerer) nye medlemmer i en ny tid. Dette vil gå greit bare vi gjør de riktige tingene fremover. Regionens mål 1: Fokusere og prioritere rekruttering for at Y s Men Norge skal overleve og styrkes. I tall: Minst 300 nye medlemmer. Minst 1 år yngre gjennomsnittsalder. Regionen skal starte 4 Y Service klubber sammen med KFUK-KFUM medlemmer. Tiltak: Gi opplæring og verktøy, måle via DG. Klubbenes mål: 4 nye medlemmer. Aldersgruppe: 50+. Ha 2 møter i sesongen rettet inn mot rekruttering. Ha 1 internmøte hver sesong for å mobilisere og invitere nye gjester. Regionens mål 2 : Gjøre Y S MEN mer synlig i media, lokalsamfunn og i omgangskrets. I tall: Telle presseomtale, telle plakater og gjester i hver klubb i år. Måle fremgang neste år. Tiltak: Gi opplæring og verktøy, måle via DG. Ha kalender med alle møter i Norge på internett- Klubbenes mål: Sende 4 pressemeldinger. 20 plakater på hvert møte. Aktiv kontakt i lokalsamfunn (flere tiltak beskrevet i MHB). Regionens mål 3: Fremme trivsel, vennskap og samarbeidsglede i medlemsfamilien I tall: Sende ut en trivselsundersøkelse til medlemmene, ta utgangspunkt i denne. Tiltak: Gi opplæring i hva som skaper økt glede, vennskap og trivsel. Forslag til tiltak i MHB. Klubbenes mål: Sette opp aktiviteter som fremmer glede, vennskap og trivsel. Spørre hvert medlem hva som skal til for at de skal trives bedre. Få gode resultat på trivselsundersøkelsen. Praktisere inkluderende og tolerant kristenhet i rekrutteringsarbeidet, i møteform og i tjeneste. Regionens mål 4 : Skape et sterkt og aktivt samarbeide med KFUK-KFUM, lokalt, i distrikt og regionalt. I tall: 2 kontakter pr sesong på alle nivå. Rapport via DG. Tilfredshets måling i KFUK-KFUM distriktene. Rekruttere 100 tidligere KFUK-KFUM medlemmer. Starte 4 Y Service klubber. Lever ut TT brosjyrer i 100 menigheter. Tiltak: Fremme Ten Treff (TT) i flest mulig menigheter (konfirmant leir). Klubbenes mål: Ha kontakt og hjelpe der KFUK-KFUM finnes lokalt. Levere ut brosjyrer for TT i menighetene til dem som har ansvar for konfirmantene. Rapportere resultater. Fortsette det gode samarbeidet som allerede er etablert. Regionens mål 5: Ha en deltakende og inspirerende ledelse i regionen I tall: 1 kontakter (tlf. eller møte) pr måned mellom alle nivå. Rapportering hver måned av resultater. Samle alle ledere 2 ganger i året. Oppdater internett 1 gang pr mnd. Tiltak: God lederopplæring, utarbeide verktøy og støttemateriell for klubber og ledere. Ha konkurranser og premiering, markere fremskrittene vi gjør. Klubbenes mål: Ta kontakt med DG, legge til rette for besøk. Tilrettelegge for inspirasjon. Bruke materiellet som utarbeides. Tilpasse materiellet lokale forhold. Be for måloppnåelse, og gripe mulighetene. MÅLTALL FOR HVER KLUBB Øke med 4 medlemmer i aldersgruppen 50+ Senke gjennomsnittsalderen med minst 1 år Øke og måle synlighet i media, og ellers i ditt distrikt og i lokalsamfunnet. Selge 2 annonser i medlemshåndboken Levere ut brosjyrer for TT konfirmantleir til lokale menigheter, og rapportere om noen reiser. Månedlig personlig kontakt mellom lederne i region-distrikt-klubber

4 Hvordan nå målene? SETT MÅL, TAKK GUD OG TA i MOT! Jeg har arbeidet i 20 år med selgere og ledere som har nådd høye mål. Ut fra denne praksis, og studier i motivasjonspsykologi, har jeg følgende råd til deg: 1. BE OG TA i MOT BALLEN Du MÅ sette deg mål. Fra psykologisk forskning vet vi at de aller dyktigste ledere i verden er flinke til å sette seg mål. ALLE som setter seg mål kommer lengre enn dem som lar være. Vi som er kristne har enda en mulighet: Vi kan be. Og ikke bare be: Vi skal TAKKE for at vi allerede har fått det. Vi skal tro på at Gud allerede har innvilget oss det vi ber om. Så om vi både setter mål, og takker Gud, ligger vi godt an. Da mangler bare en ting: Å TA i MOT gaven. Finne pakken og åpne den. Når vi har takket for de nye medlemmene vi får, må vi være klar til å ta i mot dem. For de kan komme i mange drakter, og slett ikke se ut slik du forventer. Selv kom jeg i på Bodø lufthavn med gitar etter distriktskonferansen i år. Sikkerhetsvakten sjekket gitaren og sa: -Har du spella? Det var en slik gave. i stedet for å si kort ja, sa jeg Ja, jeg har vært på konferanse med Y s Men, som samer inn penger til barne og ungdomsarbeid. Hørt om dem? Det hadde han ikke, men han var med i avholdsarbeid, og før jeg gikk hadde vi utvekslet adresser. Da jeg landet i Bergen hadde han allerede meldt seg som venn på Facebook. Mens han var på jobb. Sagt på fotbalspråket: Gud vil spille mange baller til oss, og vi må være klar til å ta i mot. Vi må ha minst 300 nye medlemmer hvert år - det er 4 i hver klubb. 2. BARE GJØR DET For de som er nest best, er det innsatsen som gir resultatet. Jo flere forsøk, desto bedre resultat. Eliteselgerundersøkelsen viste at de som selger dobbelt så mye som gjennomsnittet har nesten fire ganger så mange forsøk. Det gir resultater å handle. Og så må du forberede deg litt, vite hva du kan si, og du må tåle mange nei. Et nei betyr at du er på rett vei, les mer om det på side 13. Uansett kan du trygt stole på deg selv, og gjerne være begeistret: Som Y s Men er du god nok i utgangspunktet, og ditt produkt er av høyeste kvalitet. Y s MEN ARBEIDET: skaper fordeler for barn og unge, skaper fordeler for lokalsamfunnet, er en god investering i fremtiden for verden, gir personlig utvikling fører til trofaste vennskap gir deg en stor familie verden over

5 Nedenfor ser du deler av rapportskjemaet som benyttes for klubbene. Om medlemmer og arbeidet i klubben: Pr Pr Endring Antall rene klubbmøter i perioden Medlemsframmøte i % Antall styremøter i perioden MEDLEMSVEKST: Vil klubben fokusere på å nå målet neste år om minst 4 nye medlemmer? Hvor mange gjester (ikke ledsagere) har besøkt klubben i nevnte periode? Hvor mange orienteringsmøter har dere hatt for nye medlemmer? SYNLIGHET: Hvor mange møter er kunngjort med plakater? Hvor mange omtaler har klubben hatt i lokale media (avis, radio osv) Hvilke andre tiltak har klubben gjort andre tiltak for å gjøre Y s Men mer synlig? (skriv på baksiden av arket). Salg av Annonser i MHB: Hvor mange annonser har klubben i MHB? Hvor mange annonser kan klubben selge neste år? Støtte: Hvor mange timer har klubben brukt til dugnad Hvor mange penger har klubben gitt til ulike prosjekter? Klubbens økonomiske støtte i % A ) Y s frivillige, internasjonale prosjekter (Time of Fast og andre). B ) Lokalt KFUK-KFUM arbeid. C ) Andre tiltak. Føler klubben behov for kurs/seminar i rekruttering PR-virksomhet - mobilisering eller lignende, arrangert på distriktsplan?

6 #$%&'"()*"+%,"" -"*./..%""&012&."234%56"703"423,"08"9,8%""!"#$%&'($)*+#,'&$-&*.+&*$/$0*12#+#3$$ :&&%"423,"%3";-3%"423," MOBILISERING TIL!" For å få klubbene til å vokse må vi mobilisere medlemmene (oss selv hverandre). Det gjør vi ved å tenke over hvorfor vi er glad i Y s Men og innse at alt er tapt om få år hvis vi ikke tar fatt NÅ. 1. Finne ut HVEM vi skal rekruttere 2. Finne ut HVA vi skal si til dem, og gjøre for at de skal bli med og så GJØRE DET 3. BI MER SYNLIG i nærmiljø og media (plakater, besøk når vi gir gaver, kontakt med media) REKRUTTERING OG STØRRE SYNLIGHET Med denne oppgaven ønsker vi å få frem hva som motiverer det enkelte medlem. Hva kan det komme av at vi liker å være med? Dette kan vi gjerne fortelle videre til naboer og venner. a. Hvorfor jeg er med i Y s Men b. Hva liker jeg med de andre klubbmedlemmene? c. Hvilken glede har jeg hatt av medlemskapet d. Hvilke oppgaver opplever jeg som viktige og meningsfulle og hvorfor. e. Hvem er det som får, og har fått hjelp av vår klubb de siste 10 årene?

7 Denne oppgaven er for å få frem (2) situasjonen i klubben/distriktet, oppsummere (3) hvorfor det er viktig at klubben lever videre, og (4) få frem hva den enkelte føler de kan bidra med. På (5) kan de krysse av. Hvordan er situasjonen i DIN klubb? Hva er aldersgjennomsnittet? $%%#&'(#')#*+)(,# -.)'-#(/#('0#'1#234035## +#53#. -#23('1'6# Mister dere medlemmer? Får dere flere? Hvor mange? 237#(/#281'#&'(## %+##+##1'(('#. -#&')6#!"# Hvordan er fremmøtet? 2. SYNES DU DET ER VIKTIG Å GI Y S VIDERE? a. Hvorfor? 3. VIL DU VÆRE MED PÅ Å REDDE Y S MEN? a. Hvordan? Hva vil du gjøre?

8 4. Hvilken av disse oppgavene kan du gjøre? Denne oppgaven handler om å fordele oppgaver mellom medlemmene i klubben. Ikke alle er så frimodig at de tør å snakke til fremmede, holde foredrag eller lignende. Men det finnes oppgaver som alle kan gjøre, slik at vi får nye medlemmer. SYNLIGGJØRING: Fortelle om Y s Men til kjente, naboer og kollegaer Fortelle om Y s Men til fremmede Skrive på plakater Kjøre bil, sykle eller gå rundt for å henge opp plakater Fortelle om møtet til venner og kjente Fortelle om møtet til ukjente Fortelle om møtet til en journalist Skrive litt om møtet, til en journalist Ringe til avisen Lage en brosjyre / program for klubben din Dele ut brosjyrer til kjente Dele ut brosjyrer til ukjente REKRUTTERING: Gå i forbønn for rekruttering Lage navneliste over folk du vet om som LIKER Y s Men Lage navneliste over folk du vet om som ikke har noe MOT Y s Men Skrive invitasjon til et møte med info om klubben Skrive et brev Dele ut brevet Ringe til de inviterte etterpå og snakke med dem Lage til et møte med gjester der det er god informasjon til gjestene Hjelpe til med praktiske forberedelser og gjennomføring av møtet Informere om Y s Men på møtet Hente gjestene til møte Være fadder for en gjest på møtet Ha kontakt med gjesten mellom møtene

9 Rekruttering: Er du redd for at dem du spør skal svare Nei? JO FLERE NEI DESTO STØRRE SUKSESS: Det er lett å gi opp når man får nei noen ganger. Det er en klassisk betinging, som er funksjonell i en jungel men ikke i verving. Dette er såmannens arbeid, og ikke alle frø faller i ferdig jord. Men hvert frø kan spire etter hvert! Hvis du tar et tilfeldig utvalg på hundre mennesker, forteller om Y s Men og inviterer dem med, vil du kanskje få 50 NEI. Fordi de ikke har tid, ikke forsto hvor bra Y s Men produktet er for dem eller for samfunnet, fordi de er usikker, fordi fordi. Så vil du få 30 TJA, fordi de føler interesse, kallet, og behovet men de trenger mer oppfølging og modning. 20 SIER JA, dette vil jeg. Men dette er en tombola i et tilfeldig utvalg: du kan risikere å treffe de 50 NEI på rad. VÆR GLAD for det! Da er du ferdig med dem, og for hver gang du forteller om Y s Men øker sjansene for TJA og JA! - Hvis du har 50 lodd i hånden som du kan åpne, vil du da kaste de siste 47 fordi de tre første var uten gevinst? TO VEIER TIL FLERE JA: Den første veien er å finne den gode jorden. For oss betyr det å oppsøke DEM SOM LIKER OSS ALLEREDE. Wilson, Gerhard (2005) har forsket på hvorfor folk blir med i grupper. Det er alltid for en eller flere av 5 grunner: 1. Tiltrekkes (liker) de andre som er med Dette er blant annet dem som har fordel av det vi gjør, barna, de unge, foreldrene deres og besteforeldrene, familien. Så dem må vi oppsøke og fortelle hva vi gjør for demo g barna dere, da får vi flere ja. Går det an overrekke gavene når familien er tilstede, komme samtidig og dele ut brosjyrer? På julemøte ispeideren osv? 2. Tiltrekkes av oppgavene gruppen gjør Her er det snakk om aktiviteter. Hva gjør dere sammen? Hører foredrag? Går tur? Spiser? Holder loppemarked? Andakter? Salmesang? Hva dere enn gjør finn ut hvem som liker dette. Dersom det ikke er noen andre enn dere som liker det, er det da kanskje på tide å fornye seg, slik at det kommer flere medlemmer? 3. Tiltrekkes av gruppens mål Du skal lete lenge etter noen som misliker å hjelpe barn og unge, men det er mange som reserverer seg mot misjon. De som er kristne, med KFUK-KFUM bakgrunn, de som har vært i speider, kor eller selv har fått glede av andres gaver har lettere for å si ja. 4. Tiltrekkes av å bli assosiert med gruppen Min vamle far kaller meg vismann og er litt stolt. Min 5 år gamle datter skal bli Oiasmen når hun blir stor. De fleste som opplever din godhet og glede vil være med deg. Vi må derfor gjøre våre gode gjerninger offentlig og synlig, og nærmest mulig dem som får gavene. Og vi må invitere dem med. Også de som skal begynne om 15 år. 5. Tiltrekkes fordi de kan nå personlige mål Personlig utvikling, mestring av verv og nye roller, lykke, følelsen av å bety noe for andre, mening med tilværelsen, nærhet til Gud, trofaste venner alle har noen behov og mål som de kan nå hos oss.

10 DEN ANDRE VEIEN TIL Å FÅ FLERE JA er å TRENE på hva du skal si. TENK etter: Hvordan kan du raskest mulig fortelle hva Y s Men er, på en måte som gjør at det vekker interesse? Folk må gjerne bli litt nysgjerrig. Og hvis de merker DIN GLØD OG GLEDE, din lykke og takknemlighet vil de også gjerne smake på kaken. Derfor bør du tenke over og formulere HVILKEN GLEDE har jeg av Y s Men? HVEM hjelper vi? HVA gjør vi i min klubb? Du kan alltid spissformulere og forkorte, du trenger ikke å fortelle alt med en gang. Tenk deg at du har 1 minutt hva vil du si? På ett minutt kan du si 150 ord med normal talehastighet. Y s Men støtter barne- og ungdomsarbeid lokalt og internasjonalt. Vi samler penger, gjør dugnad og gir praktisk hjelp. Vi har det hyggelig sammen, og lærer mye av foredrag og oppgaver. Vi er 1500 nordmenn som samler inn 3 millioner kroner og utfører 10 tusenvis av timer dugnad. Men først og fremst blir vi gode venner som liker å gjøre noe for andre samtidig som vi er sammen. Vi har kristen basis, men er en åpen og inkluderende for alle trosoppfatninger og mennesker som vil hjelpe barn, samfunn og fremtiden. Her i forrige uke. Det var 93 ord. Nå kan du fortelle en glad historie om hva dere driver med. FÅ SAMTALENE I GANG OM Y S MEN: Du vet uansett hva fol spør deg om, kan du alltid svare med Y s Men. - Fint vær i dag! - SVAR: Ja, jeg håper det blir så fint når vi skal på Y s Men møte. Vil du være med? - - Hvordan går det? - SVAR: Jo jeg er så glad i dag, jeg tenker på de ungene som vi ga 5000 til før sommeren. En speidergjeng, De skulle på tur, vet du Har du lyst å være med på en liten dugnad for å støtte barna her omkring? - - Nei men som du har slanka deg! - SVAR: Ja vi har det så kjekt i Y s Men for tida, vi får jo beveget oss når vi samler inn til loppemarkedet, vet du. Tror du forresten vi kunne fått litt hjelp av deg?

11 Tiltak for å rekruttere: 1. Vi vil vokse nye hvis alle klubber og medlemmer fokuserer på rekruttering. 2. At alle medlemmer mobiliserer kunnskaper og ressurser som de kan bidra med for at klubben skal få nye medlemmer. Alle kan gjøre noe: Henge opp plakater Sette noen navn på listen over mulige rekrutter Hente noen på vei til møtet Være fadder for en rekrutt Gjøre Y s Men kjent i lokalmiljø kontakt med de barn og unge som vi støtter. Invitere dem til klubbens møter, og besøke dem når de får gaver. Besøk dem når foreldre og besteforeldre er tilstede. Del ut brosjyrer. Inviter til møter. 3. Alle klubber setter seg mål for hvor mange nye medlemmer de må ha. Regionen mister ca 10% medlemmer pr. År. Vissheten om at vi har en høy gjennomsnittsalder bør motivere til at vi rekrutterer 20%. 4. Klubbene med høyt aldersgjennomsnitt skal fokusere på å rekruttere folk i aldersgruppen 50+. Det fremste målet er å konsolidere samle styrke nok - til å overleve de nærmeste årene, deretter å vokse seg yngre og sterkere. 5. Klubbene skal fokusere på å rekruttere blant folk som har tilknytning til menigheter også andre en dem klubben hører til og blant tidligere KFUK- KFUM medlemmer og andre miljøer med kristen bakgrunn. 6. Klubbene bør oppsøke de som nyter godt av arbeidet vårt, f. eks. foreldre og besteforeldre til barn og unge der vi hjelper til. Disse bør inviteres til informasjonsmøter og følges opp for å bli våre gjester og støttespillere. 7. Gjester er i seg selv verdifulle bidragsytere både sosialt i klubben, økonomisk som bidragsytere og de kan tipse om andre. Ta godt vare på gjester, uten å presse dem til medlemskap. Sørg for å invitere dem igjen, informere, hente/bringe og følge opp. Inviter dem gjerne med i programutvalg og andre komiteer, slik at de får vennskap med oss. 8. Kontakt med aldersgruppen 26-. Klubben kan iverksette tiltak som styrker nærhet og

12 5. Hvorfor er DU med i Y s Men? a. Hva er det du liker med de andre i klubben? b. Hvilke av oppgavene har gitt glede, hvordan? c. Hvordan har gruppens mål gitt glede? d. Hvordan føles det å være en Y s Men? e. Hvilke personlige mål har du nådd?

13 6. HVEM skal vi spørre..? SKRIV NOEN NAVN HER: 1) Hvem tiltrekkes (liker) oss i Y s Men? 2) Hvem liker de oppgavene vi gjør? a) Hva gjør vi egentlig? 3) Hvem tiltrekkes av våre mål? a) Hva er målene våre? 4) Hvem kan like å bli assosiert med oss? 5) Hvem ønsker seg hit fordi de kan nå personlige mål? Nicolay Leganger Side 13

14 8. HVA SKAL VI SI? Arbeidsbok for NY GIV i Y s Men DU SKAL TREFFE NOEN SOM DU VIL HA MED i Y S MEN a) Hva er målet ditt med det møtet? Hva vil du oppnå der og da, som et første steg på veien (ikke sikkert de sier medlemskap med en gang). Skriv gjerne flere setninger, men velg ut en setning til slutt b) Hva er ditt hovedbudskap? Hva vil du formidle? (Hva kan du si som får dem til å bli nysgjerrige motiverte?) Skriv gjerne flere setninger, men velg ut en setning til slutt c) Hvilket inntrykk vil du etterlate? Hvilke tanker og følelser vil du at de skal ha når du har sagt det du vil si? Nicolay Leganger Side 14

15 9. ROLLESPILL DINE KUNNSKAPER: a) Nå skal vi prøve oss ut fra vårt lille manus i oppgave 8. Gå sammen to stykker. Den ene sier det som er hovedbudskapet den andre stiller disse spørsmålene 4;3/41(1455<( JK( Noter noen av de gode svarene her: Nicolay Leganger Side 15

16 10. HVA ER SPESIELT MED Y S MEN? a) Hva skiller oss fra andre kristne og veldedige organisasjoner? Hvordan er vi unik? b) Hva er spesielt attraktivt (bra og tiltrekkende) med oss? c) Hva gir oss troverdighet? Hva beviser at vi gjør det vi sier vi står for? d) Hvordan kan du si alle disse tre tingene med ett hovedbudskap? Nicolay Leganger Side 16

17 11. Vekke nysgjerrighet og interesse the elevator pitch!"#$%&'%()%*&+%,-(..(/,% Når noen spør. Hva driver du med? The Elevator Pitch er det du velger å fortelle når du har veldig kort tid! Målet er at du skal pirre vedkommendes nysgjerrighet og interesse, slik at han/hun gir deg sin adresse, tar i mot ditt visittkort / brosjyre, får lyst å komme på et møte og være gjest osv! 0-"1.(%#/&21('%(/%+(3%"%1&.41$4''56))(3% 0-&/+4)%17$(/%-"%+(3% 0-"1.()%)833(%*"/%+(3% 0-"1.()%*1(+(%*"/%+(3%9+(*:% A(335433(1"*% B)*4$C(/3% a) Hva er din interessevekker? (Hovedbudskap fra ) b) Hvilket problem løser Y s Men (for deg eller lokalsammfunnet)? c) Hvilken nytte og glede gir det (deg eller lokalsamfunnet) d) Hvordan løses det? Hva skjer? Hvilken historie kan du fortelle som illustrerer dette? e) Hvordan vil du invitere personen videre? Følge opp hvordan? Brosjyre, visittkort? Ringe? Ta med på møte? Hva vil du spørre om? Nicolay Leganger Side 17

18 12. Rollespill: Vekke nysgjerrighet: En av dere svarer på nr 1, den andre på nr. 2. Så gir dere hverandre tilbakemelding og karakter, og noterer hva dere lærte av øvelsen. Karakteren bestått gir du dersom du mener den andre vil vekke nysgjerrighet. 1. Du møter en gammel kjenning. Han spør hvordan det går. Det eneste du vil er å si noe fint om Y s Men, slik at du kan få han med på et møte. Hva sier du? (Bruk gjerne manuset fra forrige oppgave.) 2. Du går med jakkemerket på deg, da en fremmed kvinne kommer bort til deg og sier: Unnskyld, hva er det for et merke? 3. Bestått eller ikke bestått? Nicolay Leganger Side 18

19 SLIK FÅR DU NYE MEDLEMMER: Leganger har besøkt 14 klubber og distrikter. Her er en oppskrift som er satt sammen av det han har lært av dem som ha lykkes med rekruttering. Dette må gjøres hver eneste sesong. 1. Mobilisere medlemmene ved å ha et arbeidsmøte der dere gjør punkt 1 4. Du kan også laste ned en PowerPoint presentasjon og arbeids hefte med mer fra medlemssidene på (Passordet er vysmeg.) HVEM SKAL GJØRE HVA? Vi har nok ressurser når vi deler på oppgavene.. På mobiliseringsmøtet må dere fordele oppgavene; 2. Synliggjøre for dere selv hvor mye glede dere har fått av å være medlemmer. Hvorfor er du med, hva tiltrekker deg, hvilken glede har du fått, hvem har du SYNLIGGJØRING: vært med å hjelpe? LAGE PLAKATER 3. Lage liste: Venner, familie, foreldre og besteforeldre til dem vi hjelper, mennesker i KJØRE menigheten, naboer, politikere: Hvem vil få samme HENGE OPP PLAKATER glede som vi har hatt? 4. Skrive brev og sende i post og epost. Eller lever SKRIVE PRESSEMELDING brevet personlig i kirken etc. RINGE TIL AVISEN Skriv noe pent om dem som inviteres, skriv kort om hvorfor de vil like seg, og hvilken nytte de kan gjøre for barn og unge. Inviter til et orienteringsmøte om 3-4 uker. 5. Ring hver enkelt og følge opp brevet. Få dem til å komme på orienteringsmøtet. Hent dem om nødvendig. 6. Hold et rekrutteringsmøtet. Dette møtet er bare for de inviterte, og det er viktig at klubbens medlemmer stiller opp. Orienter om klubbens virksomhet, om medlemmene (alle kan fortelle kort om seg selv og hvorfor de er med), og litt om distrikt, region og internasjonalt. Men fokuser på det lokale. Ha god tid til å ha det hyggelig. Pass på at gjestene får stille spørsmål. Presenter dem gjerne når dere skal spise. Vær løs i formen. Ha det hyggelig! 7. Ring og følg opp rekrutteringsmøtet. Inviter dem på neste møte. 8. Inkludere dem som gjester. (Være fadder, skape trivsel, finne oppgave til, ivareta den nye, ta dem med i utvalg osv) 9. Tilpasse (oss de nye), kanskje endre program. Inkludere betyr at begge parter tilpasse seg. (Dersom bare den ene skal tilpasse seg heter det assimilere). Inviter gjestene med i programkomiteen og andre utvalg, slik at de blir inkludert og kan påvirke. 10. Fortell engasjert til folk du møter om Y s Men. Alltid ha bladet eller programmet med i deg, ta de frem, fortelle, spørre om de, eller noen de kjenner liker arbeidet vårt. Ha jakke merket på osv. Se egen artikkel om samtaler. Nicolay Leganger Side 19

20 Oppskrift på en god samtale med god oppfølging og integrering: 1) Ha på seg noe som viser klubben. Jakkemerket, en button. Har gjerne med deg klubbens program, eller Y s Magasinet. 2) Spør de hvordan går det? så svar alltid «Jo takk, bare bra - jeg er med i Y s Men. Har du hørt om Y s Men» 3) Fortell hva som er så bra med Y s Men. Hva vi gjør, og hva godt det gjør for deg. 4) Spør om a) de har interesse av å støtte formålet b) de kan tenke seg et slikt fellesskap og oppgaver. c) Spør om de vil være gjest på et av de gode programmene. d) Be om deres telefon (og navn) 5) Send et program, en brosjyre, et Y s Magasin, et invitasjonsbrev 6) Ring dem og fortell om neste møte. Be om adresse / epost 7) Noen liker godt dugnader og arbeidsfellesskap. Inviter gjester med på det og. 8) Ring hver gang det er møter. Tilby deg å hente dem til møte. 9) Del ansvaret for en gjest på flere medlemmer. a) Du og to andre har ansvar for å ivareta kandidaten. 10) Spør gjesten hva de synes om programmet, og hvilke annet program de vil ha på møtene. Vurder å tilpasse programmet til de nyes ønsker. 11) Følg opp etter møter. Tilby gjester å være med i en komité, husmøter osv. 12) Alle som ikke er kristne kan bli det. Men ikke under press. Bi på Herren. Nicolay Leganger Side 20

21 Brevmetoden - Handlingsplan for informasjonsmøter Denne metoden har man hatt lykke med i Gann klubben, og flere steder i Danmark. 1) Mobilisere ved å ha dette møte 2) Synliggjøre for oss selv Hvor mye glede vi har fått 3) Lage liste: Hvem vil få samme glede som oss? 4) Sende brev og epost Invitere til orienteringsmøte 5) Ring og følge opp brevet. Få dem til å komme på informasjonsmøtet. 6) Holde informasjonsmøtet. Orientere, og ellers ha det hyggelig. 7) Ringe og følge opp informasjonsmøtet. 8) Inkludere dem som gjester. Hente, bringe og følge opp mellom møtene. 9) To kan være fadder for en. Skap trivsel, finn oppgaver til dem, ros fremskritt, ta dem med i utvalg osv. før de er blitt medlemmer. Gjester er uansett en berikelse, de bidrar med loddkjøp og hjelper til på så mange måter. 10) Tilpasse (oss de nye), kanskje juster program etter deres ønsker. 11) Engasjere folk du møter for å finnen noen som kan ha interesse, spør alltid om de kjenner noen andre som de tror vil være gjest på møtene. 12) Alltid ha visittkort/program/brosjyre/y s Magasinet med i vesken, ta de frem, fortelle, spørre om de, eller noen de kjenner liker arbeidet vårt. Nicolay Leganger Side 21

22 Brevmetoden: Innbydelse til informasjonsmøte (Dansk) Ringkøbing, april Indbydelse. Kære Af og til ser vi tilbage på noget som hændte os og takker for det! Nu inviterer vi til at se fremad og måske vil du en dag takke for det! Ringkøbing Y s Men s Klub inviterer hermed dig til et uforpligtende besøg i klubben. Og hvorfor netop dig? jo, fordi vi tror, at du og din familie kan få stor glæde af at være et led i fællesskabet. Vi er i øjeblikket 30 mænd, som nyder et fællesskab, som har stor betydning for den enkelte. Vi kan være flere i klubben, og netop derfor er du blevet foreslået som kommende medlem. Du og din kone inviteres til at deltage i klubbens udflugt Onsdag den 4. juni 2008 kl som går til Kronheden Lejrskole. Du vil inden da blive kontaktet af klubmedlem Y s Men s bevægelsen er en verdensomspændende organisation, med klubber i over 60 lande. I Danmark er der p.t. 135 klubber. Vi håber, at du tager positivt imod vores henvendelse, og dette brev må gerne opfattes som en tillidserklæring. Derfor håber vi, at du og din kone vil bruge en aften sammen med os så derfor VELKOMMEN. Med venlig hilsen Svend Aage Hoppe Præsident for Ringkøbing Y s Men s Club Nicolay Leganger Side 22

23 Brevmetoden orienteringsbrev til klubbmedlem om invitasjon Ringkøbing, april Kære klubmedlem Hermed en kopi af den skrivelse, som udsendes til, som et muligt kommende medlem i klubben. Skrivelsen udsendes i uge 19 - (5. maj 9. maj). Din opgave består i følgende: 1. Du tager kontakt til vedkommende, for at følge op på henvendelsen. (Enten personligt eller telefonisk). 2. Kontakten finder sted senest i uge 22 - (26. maj 31. maj). 3. Antal af gæster orienteres til sekretær Thorkil Schmidt Gælder også, såfremt gæsten ikke tager imod indbydelsen. (senest søndag den 1. juni). 4. Kommentarer fra gæsten, som kan være nyttige for et kommende udvalg, ønskes oplyst til et medlem af ekstension udvalget evt. undertegnede. Venlig hilsen Jacob Kristensen Formand for EMC-udvalget Nicolay Leganger Side 23

24 Brevmetoden: Telefonliste med svar Her er listen med gæstenavnene: Følgende gæster tog et program med hjem efter grill-arrangementet d. 22.august: ( bør kontaktes inden næste klubmøde d. 5. sept. ) Poul Sørensen Glentevej Ringkøbing Har ikke tid og resurcer nu, men er interesseret senere. Giver besked, når tidspunkt er inde Tonny Larsen Heboltoft Ringkøbing Er interesseret. Vil melde ind til Thorkil Axel Moe Søparken Ringkøbing Er med den 5. sept, men ikke den 19.sept. Melder til hos Thorkil Villy Mathiasen Skolevej Ringkøbing Kommer den 5. september. Jeg melder ham til hermed Thorkild. Ønsker ikke at være med i en bestyrelse eller noget med præsidenter og sådan noget, MEN vil gerne hjælpe i genbrugsforretningen. Kommer altså den 5. september for at se, om det med klub er noget for ham. Har altid gået langt udenom foreningsliv, hvor der var risiko for at blive valgt ind i bestyrelse. Leif Jepsen Bøgevej Ringkøbing Vagn Førrisdahl V.Strandgade 13C 6950 Ringkøbing Er nok ikke så interesseret. Falder ikke helt i tråd. Christian Hjort Blomstervænget Ringkøbing Er spejderleder endnu et år, men stopper så. Er Y s Man derefter. Kommer ikke den 5. sept. Arne Stræde Andersen Bandsbyvej Ringkøbing Hans Kurt Jørgensen Bandsbyvej Ringkøbing Med venlig hilsen Svend Aage Hoppe Nicolay Leganger Side 24

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 AFS Vertsfamilie Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 Innhold Om AFS... 4 Forberedelser... 6 Forventninger... 8 Kultur... 11 Interkulturell bevissthet... 17 Tilpasningskurven... 20 Den første

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR Gjennom hele nettverksmarkedsføringens historie, har et ukjent antall ellers ufaglærte, uerfarne enkeltpersoner hatt suksess av en type som langt har overgått forventningene.

Detaljer

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2 Innhold Forord... Side 2 1. Innledning... Side 3 Allidrett... Side 4 Logo... Side 5 Til deg som er leder... Side 6 2. Hvordan komme i gang... Side 9 Forberedelser... Side 10 Hall/gymsal (m/forslag til

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer