Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar Driftsår sesongen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009"

Transkript

1 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18

2 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 4. januar Teksten på foreningens internettside var som følger: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TSF Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag kl 18:00 på Skansen Klubbhus. Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00. Frist for å melde saker til behandling: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må skriftlig meddeles styret innen onsdag den , klokken 18:00. Dokumentasjon for årsmøtet: Saksliste og annen årsmøtedokumentasjon legges ut i klubbhuset onsdag , klokken 18:00 for gjennomsyn. Stemmeberettigede: Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet. Trondheim, På vegne av Styret i TSF: Herman Helness leder Side 2 av 18

3 Side 3 av 18 b) Styrets forslag til dagsorden: Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen. Sak 3: Behandle årsmelding: 114. Driftsår fra lederen 114. Driftsår komiteene Årsmelding fra aksjeselskapene Sak 4: Behandle revidert regnskap m/noter Sak 5: Behandle forslag til vedtak på årsmøtet: Revisjon av TSF sin lov på grunn av oppdatert lovnorm fra NIF Forslag om Konvertibelt lån eller økt aksjekapital i Skansen AS Forslag vedrørende oppfølging av seiltingets vedtak om lisens Forslag om organisasjonsendring i TSF Fastsetting av kontingent og avgifter Forslag om utnevning av Gun H. Svendsen til æresmedlem i TSF Sak 6: Budsjett for 115. driftsår, sesongen Sak 7: Valg. Sak 8: Avslutning: Utdeling av Gunda pokalen for 2009 Undertegning av protokollen Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen Styrets forslag: Ordstyrer: Referent: Torgeir Svensen Anita Rian Lykken Forslag om to medlemmer til å undertegne protokollen vil bli fremmet på møtet. Side 3 av 18

4 Side 4 av 18 Sak 3: Trondhjems Seilforening, styrets årsmelding for 114. driftsår Årsmelding fra lederen: TSFs styre har i foreningens 114. driftsår bestått av: Leder: Herman Helness Nestleder: Einar Sveian Sekretær: Anita R. Lykken Kasserer: Eivind Wahl Leder regattakomité (Regattasjef): Øyvind Myraunet Leder havne- og opplagskomité (Havnesjef): Arve Flatås Leder huskomité, Skansen (Hussjef): Petter Herman Staal Leder hyttestyret, Cuba (Hyttesjef): Anne Grete Valstad Leder jollekomité (Jollesjef): Øyvind Johansen/ Øyvind Pedersen Nettredaktør: Arild Schei 1. varamedlem: Øyvind Pedersen 2. varamedlem: Lene Albæk Ordinært årsmøte for 113. driftsår sesongen 2008, ble avholdt med godt frammøte den 4. februar Til behandling forelå ordinære årsmøtesaker og valg. Antall medlemmer pr er 748, inkludert familie- og juniormedlemmer (se egen oversikt fra sekretær). Dette er en liten økning (20 personer) i forhold til medlemsantallet på samme tid i fjor. Aktiviteten i foreningen er nærmere beskrevet i årsmeldingene fra komiteene og årsrapportene fra foreningens to aksjeselskap: TSF Havn AS og Skansen AS. I 2009 fikk vi en spesiell situasjon i Jollegruppa da lederen måtte trekke seg fra stillingen på våren. Dette ble løst ved at 1.vara Øyvind Pedersen rykket opp som fungerende jollesjef, og tok oppgaven sammen med mange gode støttespillere. Spesielt har Ellen Beate Hansen Sandseter (Klassekaptein Optimist) og Christian Palmer (Hovedtrener Optimist) bidratt for å holde hjulene i gang. Optimistseilerne startet i mars med teori for nybegynnergruppa. Allerede den 23. mars begynte de videregående med treningen på vannet med 2-3 minusgrader i lufta og skraping av is fra båtene før sjøsetting. Det har vært noe frafall i optimistgruppa i sesongen 2009, men vi satser på å rekruttere nye våren Det blir fortsatt treningstid mandag (viderekommende og regattagruppe) og torsdag (nybegynnere). Det sosiale i optimistgruppa har fungert godt med debrifing og kveldsmat i klubbhuset etter endt trening noe barna setter stor pris på. Ansatte trenere i 2009 sesongen har vært Christian Palmer og Henrik Olerud (mandagsgruppa), og Silje Ude og Håkon Strandenes (torsdagsgruppa). De gjør alle en god jobb og fortjener ros for innsatsen. Side 4 av 18

5 Side 5 av 18 Barnekurset på Tautra ble arrangert juni 2009 organisert av en egen barnekurskomitè. Kurset er fortsatt svært populært med rift om plassene. Det ble ikke kjøpt inn nye Optimister eller utstyr i Innkjøp av materiell er på budsjettet for Vi hadde tyveri av en følgebåt i sommer, som gjorde at rutiner for sikring av materiell ble gjennomgått og innskjerpet. Det ble deretter kjøpt inn en ny og stødig følgebåt som tas i bruk vårsesongen Ynglingene har hatt god kvalitet på treningene og bedre oppmøte enn i fjor på onsdager der de hevder seg godt i klasse F. I 2009 var målet å få stabil aktivitet noe som er oppnådd, men det er fortsatt en vei å gå for å øke deltagelsen. Rekrutteringen har imidlertid vært bedre enn forrige sesong. I 2009 har vi hatt nybegynnere som har imponert treneren med treningsinnsats, seilforståelse og det nivå de har nådd på kort tid. Vi håper på mer av det i TSF arrangerte også i 2009 nasjonalt klassemesterskap for Yngling i august med 11 deltagende båter. Det var skjerpet konkurranse om 1. plassen, men Cinnamon med TSF sin ynglingtrener Øyvind Pedersen vant igjen. Det var heller ikke i 2009 tilreisende båter, men fortsatt er målet NM status for Ynglingen. TSF er også i kommende sesong positiv til å arrangere klassemesterskapet. Planleggingen av 2010 sesongen for Ynglingen er i gang og det sosiale er også tatt vare på sist ved en Ynglingfest på klubbhuset. Ynglinggruppa ønsker å samarbeide med Optimistgruppa om rekruttering, trening og felles treningssamlinger i Det har ikke vært organiserte tiltak fra TSF rettet mot andre klasser enn Optimist og Yngling i Det burde imidlertid være grunnlag for flere entypeklasser i Trondheim. Hvilke klasser det skal satses på, må komme som følge av initiativ og aktivitet fra medlemmene. I 2010 ser det ut for at J/80 vil kunne bli en egen klasse kanskje med egen start på onsdager? De som alt har J/80, har invitert til diskusjon og planlegging av aktiviteten på et kommende onsdagsmøte. Heller ikke i 2009 har TSF sitt sportsstipend vært benyttet. Reglene for tildeling favoriserer søknader fra juniorer, ynglingseilere spesielt jenter, og deltagelse i mesterskap. Det er imidlertid åpent for alle som ønsker støtte til en sportslig satsing å søke, og styret håper at noen vil benytte seg av denne støtteordningen i sesongen som kommer. LYS-seilerne har også i 2009 hatt stor aktivitet. Sesongen startet med treningssamling og onsdagsseilaser i slutten av april. Gjennom sesongen er det arrangert store og små helgeregattaer der TSF Doublehanded regattaene, Halten Ocean Race og Høststormen har hatt størst deltagelse. Sesongens Halten Ocean Race ble for øvrig seilt med alternativ bane rundt Hitra på grunn av værforholdene. Under Nordenfjeldske seileruke i Ålesund var TSF godt representert og Pirat med Erling Haug seiret i sin klasse. TSF påtok seg også ansvaret for arrangering av Nordenfjeldske seileruke i Høstsesongen ble avsluttet med Høststormen og Huskomiteens høststormfest som var en stor suksess med fullt klubbhus. Sesongen 2009 var 2. sesong med redningsskøyta RS UNI som komitébåt. Dette har fungert tilnærmet problemfritt og ordningen videreføres i Samarbeidet med redningsselskapet er gunstig for foreningen, men det er kommet signaler om at redningsselskapet er usikre på hvor lenge de vil fortsette på onsdagene. En egen komitébåt som er større enn den vi har i Side 5 av 18

6 Side 6 av 18 dag, er derfor noe det fortsatt kan bli behov for. Dette må imidlertid utredes spesielt i forhold til drift og vedlikehold av båten. For 2. år på rad ble regattasesongen avsluttet med Nyttårsraketten, arrangert 31/ med hurtigruta som startbåt! Klubbhuset har vært mye brukt gjennom hele året til utleie, som primært skjer i vinterhalvåret, og TSF aktiviteter. I tilegg til ukentlig aktiviteter i forbindelse med regatta og trening, har det i 2009 vært avholdt Regelkveld, VOR-kveld, Seilingens dag, 17. mai feiring, Høststormfest, Høst-/Bacalaofest, Premiefest og Julegløgg. I kommende sesong er det også planer om klubbkvelder, så følg med på TSFs hjemmesider. Etter oppussingen av klubbhuset i 2008 har lokalet blitt dekorert med vakre bilder fra miljøet rundt TSF. Utsmykningskomiteen har tatt ansvar for dette på en utmerket måte og fått opp både nye og historiske bilder. I løpet av 2009 ble det ellers ikke gjort så mye teknisk med huset. Det vil imidlertid framdeles være behov for innsats for vedlikehold. Cubasesongen 2009 startet med vårdugnad helgen mai der det var godt oppmøte. Besøket i helgene har vært godt og det har vært bra med utleie selv om nivået har vært noe lavere enn i fjor. Cuba har hatt besøk av regattaseilere ved flere anledninger i Grautskjeia 30. mai, Hoplaseilasen 27. juni og Glohanen 29. august. Hytta er også base for det årlige Barnekurset som ble gjennomført helga juni. Det har vært ordinært vedlikehold av hytta i 2009 og i tillegg er det skiftet kraner på alle vasker og i alle dusjer. Glohanen ble arrangert på Cuba siste helg i august. Skansen park og arbeidene med på Skansen med Nordre avlastningsvei ble i hovedsak fullført i løpet av Området nord for veitraseen skal etter planen også opprustes. TSF har også i 2009 gitt innspill om oppstillingsplass for Ynglinger, reetablering av serviceområdet og utforming av området rundt klubbhuset i møte med Trondheim havn. Kontakten om dette videreføres i Videre utbygging av havneplasser på Skansen er ikke planlagt, men TSF vil fortsatt arbeide med forbedring av havnefasilitetene og engasjere seg i havnespørsmål for seilbåter. I 2009 ble en inspeksjon av havneanlegget med dykkere utført i regi av TSF Havn AS som grunnlag for planlegging av vedlikehold. Reetableringen av serviceområdet vil bli fulgt opp i 2010 i dialog med Trondheim havn som er grunneier. Det planlegges blant annet oppføring av en mastekran i tillegg til at området vil bli utformet for oppsamling av spylevann. Nettsiden er foreningens primære informasjonskanal og omtales som TSF Nytt. I løpet av regattasesongen er det ofte overflod av stoff. I 2009 var det spesielt stort besøk på nettsiden i forbindelse med større regattaer som Halten Ocean Race, TSF Doublehanded og Høststormen. I en så stor forening som TSF er det mange informasjonsbehov som skal dekkes og alle i TSF oppfordres om å melde inn saker og bidra med stoff til TSF Nytt. TSFs årbok kom i 2009 ut på samme vis som før. Produksjonen av årboka er imidlertid et omfattende dugnadsarbeid det kommende styret bør kunne vurdere om det er andre måter å løse dette på for eksempel ved å publisere årboka som PDF-dokument på hjemmesiden. Da kan hver enkelt skrive ut ved behov noe som vil redusere behovet for annonsesalg til finansiering. Det kommer med jevne mellomrom spørsmål om bruk av reklame på nettsiden. Side 6 av 18

7 Side 7 av 18 TSFs styre har så langt ikke ønsket dette. Det primære fokus bør være informasjon til foreningens medlemmer. Det blir en del utskiftninger i det kommende styret. Arve Flatås går av etter en årrekke som havnesjef, men vil fortsette i stillingen som ansatt driftsleder i TSF Havn AS. Dette innebærer ingen endring i organisasjonsstrukturen mellom TSF og TSF Havn AS, men de to stillingene som Arve Flatås har hatt, blir heretter fordelt på 2 personer. Det har vært arbeidet over lengre tid med beskrivelsene av oppgavene til havnesjefen i TSF og driftslederen slik at endringen ikke skal føre til problemer. Endringen er motivert ut fra ryddighet i forhold til habilitet dette er aktualisert av den nye lovnormen fra NIF som presiserer at tillitsvalgt ikke kan være ansatt, tilrettelegging for rullering av oppgaver på ulike personer i framtiden og ikke minst av at oppgavene med TSF sine havner er omfattende og krever involvering av flere personer. Øvrige utskiftinger i styret er 2. vara, kasserer, sekretær, jollesjef, nettredaktør, regattasjef, nestleder og leder. I skrivende stund er det bare uklart hvem som vil ta over som ny regattasjef. Etter henvendelse fra valgkomiteen har undertegnede og den påtroppende leder hatt møte med regattakomiteen for å diskutere situasjonen. En viktig konklusjon var at vervet som regattasjef er en styreposisjon i TSF, som ikke også skal medføre praktisk gjennomføring av alle regattaer. Regattakomiteen for 2009 anbefaler det kommende styret å vurdere muligheten for at TSF lønner en eller flere personer for å gjennomføre praktisk arrangement av regattaer spesielt onsdagsseilasene. Dette vil bli en sak for det nye styret å vurdere, og kan medføre en økning av regattaavgiftene i 2010 for å dekke inn kostnadene. Betaling isteden for dugnad er et tema som har vært diskutert i styret flere ganger de siste årene. Et forhold som bør tas med i vurderingen, er i hvilken grad betaling av én oppgave fører til at man også må betale for andre oppgaver som har vært gjennomført på dugnad. Arbeidet med å beskrive oppgavene i foreningen som styret begynte i 2006, har i 2009 kommet dit at man har oppgavebeskrivelser for havnesjef, driftsleder, sekretær, kasserer, jollesjef, regattasjef, hussjef, hyttesjef og nettredaktør. Disse er i stor grad utarbeidet av den enkelte komitéleder, men er diskutert, supplert og vedtatt i styret. Hensikten med disse er å ha en dokumentasjon som kan bidra til driften av foreningen. De gir også et grunnlag for vurdering av hvilke oppgaver vi vil betale for og behovet for større grad av profesjonell drift gjennom mer kjøp av tjenester. Foreningens økonomi er etter styrets oppfattning sunn, med inntekter som gir rom for å ivareta og utvikle foreningens aktiviteter, anlegg og utstyr. På vegne av styret vil jeg til slutt takke alle og det er mange som i løpet av året 2009 har bidratt i komiteer, styrer og drift av aksjeselskapene, på dugnader og andre aktiviteter, for verdifullt arbeid og trivelig klubbmiljø. Styrets leder vil også takke øvrige styremedlemmer for godt samarbeid. Trondheim 8. februar 2010 Med vennlig hilsen Herman Helness Leder TSF Side 7 av 18

8 Årsmelding fra komiteene: TSF Årsmøte, Side 8 av 18 Sekretær Sekretærens arbeid har i år bestått i å oppdatere medlemsregisteret, svare på henvendelser, organisere kurs for medlemmene, referere fra styremøter, oppdatere offentlige registre, samt bistå øvrige styremedlemmer. Sekretæren har organisert påmelding og informasjon vedr. seilkurs i TSF-regi (barnekurs). Kurset var svært vellykket og har gitt oss flere nye medlemmer. Vi måtte dessverre nekte nesten 30 barn adgang til kurset grunnet manglende kapasitet. De 30 deltakerplassene vi hadde ble fulltegnet i løpet 2-3 dager. Sekretær og kasserer har noen utfordringer med hensyn til ajourføring av to separate medlemsregister. Det er en del arbeid med å holde begge oppdatert til enhver tid, men registrene synes å ha blitt mer à jour i løpet av året. Pr har Trondhjems Seilforening 748 medlemmer, mot 728 medlemmer ved forrige årsmøte. Medlemmene fordeler seg slik: Medlemskategori Antall Kontingent Enkelt kr /hovedmedlem Familiemedlem kr Juniormedlem kr Pensjonistmedlem 9 0 kr Studentmedlem kr Utenbysmedlem kr Æresmedlem 4 0 kr Andre 9 stk. (Abonnementer mv.) Medlemstallet stiger altså jevnt. Det er sannsynligvis et potensial for flere medlemmer, særlig blant studenter og andre som deltar regelmessig i regattaer. Vi håper på fortsatt positivt innmeldingspress fra skippere og andre seilvenner. Trondheim Anita Rian Lykken sekretær Side 8 av 18

9 Side 9 av 18 Jollegruppa inkl. Yngling Jollegruppa har i 2008 bestått av: Øyvind Pedersen, Leder (etter mai 2009) Sverre Kvalheim, Klassekaptein Yngling Øyvind Pedersen, Trener Yngling Ellen Beate Hansen Sandseter, Klassekaptein Optimist Christian Palmer, Hovedtrener Optimist Henrik Olerud, Trener Optimist Silje Ude Håkon Strandenes og foreldregruppa Jollesjefen trakk seg fra stillingen midt juni, og 1.vara/Ynglingtrener Øyvind Pedersen har vært fungerende jollesjef siden. Det var et uheldig avbrekk, og har ikke gitt gruppa optimal organisering i løpet av året. Jollesjefen har imidlertid gode støttespillere som holder orden på ting. Spesielt nyttige har Ellen Beate Hansen Sandseter og Christian Palmer vært for å holde hjulene i gang. Vi hadde et tyveri av en følgebåt i sommer, som gjorde at vi må se på rutiner for sikring av materiellet til Jollegruppa på Skansen. Det er kjøpt inn en ny og stødig følgebåt som erstatning, men den kom ikke på plass til høstsesongen. Optimistsesongen 2009 startet i mars med teori for nybegynnergruppa, og allerede den 23. mars hadde videregåendegruppa sin første trening på vann. Da var det rundt 2-3 minusgrader, og de sporty seilerne måtte først skrape is av båtene sine før de kunne sette dem på vannet. Det har vært noe frafall i optimistgruppa i sesongen 2009, men vi satser friskt på å rekruttere nye barn inn i gruppa når vi starter opp våren I 2010 vil det fortsatt bli treningstid mandag (viderekommende og regattagruppe) og torsdag (nybegynnere). Det sosiale i optimistgruppa har fungert godt i 2009 med debrifing og kveldsmat til barna i klubbhuset etter endt trening - noen av barna setter nesten like stor pris på dette som på seilinga :-) Trenere i 2009 sesongen har vært Christian Palmer og Henrik Olerud (mandagsgruppa), og Silje Ude og Håkon Strandenes (torsdagsgruppa) De tre nye optimistene som etter planen skulle anskaffes samt utstyr for vedlikehold av de optimistene vi har ble ikke innfridd i Dette blir forhåpentligvis tatt hånd om i Barnekurset på Tautra ble arrangert juni Kurset var fulltegnet, og en egen barnekurskomitè ledet av Ellen Beate Hansen Sandseter og Ivar Johan Fjeldseth sørget for gjennomføringen. Kurset er fortsatt svært populært med rift om plassene. Ynglingen har fått gjennomført bedre organiserte treinger, og vi har hatt bedre oppmøte på onsdager enn vi hadde i fjor. Ynglingene har hevdet seg godt i klasse F, og vi har fått synliggjort at Ynglingen seiler godt mot andre konstruksjoner i både lett og hard vind. Rekrutteringen i år har vært bedre enn i 2008, men vi har fortsatt en vei å gå for å fylle alle båtene. I 2009 søkte vi å etablere mer stabilitet i aktiviteten, og ikke bare ha seilere som droppet innom når de ønsket en tur på fjorden. Dette synes vi å ha klart, men det er enda rom for forbedringer på dette området. Side 9 av 18

10 Side 10 av 18 I år har vi hatt nybegynnere som har imponert med treningsinnsats, seilforståelse og det nivå de har nådd på kort tid. Vi håper på mer av det i Det er grunnlag for flere entypeklasser i Trondheim og Ynglinggruppa satser på å samarbeide med Jollekomiteen om rekruttering og eventuelle felles treninger/treningssamlinger i Trondheim Øyvind Pedersen Leder Jollegruppa Regattakomiteen. Komiteen har i 2009 bestått av: Øyvind Myraunet Herman Helness Jan Tore Asmussen Håkon Østlund Åge Kristensen Håvard Ravn Ottesen Ole Birger Giæver Arild Schei Tore K. Strønstad Johnny Holst Øyvind Pedersen Kristine Brobakke Vi startet sesongen 2009 med regatta i 29. april. I følge arkivet var det den dagen sol, bra med vind og flotte forhold. Sesongen ble avsluttet med Høststormen der de fleste kom seg i mål før vinden falt ut. Huskomiteens høststormfest var en stor suksess med fullt klubbhus. Sesongen 2009 var 2. sesong med redningsskøyta RS UNI som komitébåt. Dette har fungert tilnærmet problemfritt. Samarbeidet med redningsselskapet er praktisk for foreningen, men det er kommet antydninger fra redningsselskapet om at de ikke er sikre på hvor lenge de vil fortsette på onsdagene. En egen komitébåt er noe vi fortsatt helst ser kommer på plass snarest. Forberedelser til seilas, inkludert bæreordningen av bøyer og stein har fungert tilnærmet greit. Jan Tore Asmussen har også i år vært med som uvurderlig hjelpende hånd gjennom sesongen, og bidratt til støtte i gjennomføring av seilasene. Etter at kostnadene for seilaser ble revidert i 2008 har vi i år holdt samme nivået. Budsjettet har holdt og det har ikke vært problemer med ekstraordinære kostnader. Slitasjen på utstyr har ikke vært mer enn normalt, og det meste kan brukes videre. Terminlista for 2010 ligger tilgjengelig på nett, og det er bare å planlegge fridagene i sesongen. Husk også at det allerede fra januar av er mulig å betale LYS avgiften. Side 10 av 18

11 Side 11 av 18 Medlemmer som har innspill eller noe å bidra med oppfordres til å bli med i regattakomiteen. Vi ønsker alle en god sesong! Trondheim Øyvind Myraunet Leder Regattakomiteen Skansen hus- og arrangementskomité Huskomiteen i 2009 har bestått av: Petter Staal, Hussjef Lene Albæk Trond Haugnes Eva Hassel Petter Haug Jenssen Sol Helgesen Maybritt Åsgard Lars Vollen Sølvi Skarsvåg I tillegg har det vært mange medhjelpere som har stilt opp og hjulpet til med servering på onsdagsregattaene (Gun H. Svendsen, Ingunn Svensen, Eli Johanne Ellingsve) og ved større arrangementer (Tone Antonsen og Rune Karlsen). Sol og Ingunn var i fjor en viktig støtte for Huskomiteen som de har vært tidligere i mange år. I skrivende stund virker det som flesteparten av komitémedlemmene fortsetter i Dette er veldig gledelig, de gjør virkelig en fantastisk innsats. Eva Hassel går dog ut, og jeg benytter anledningen til og takke henne for mange års innsats. Sølvi Skarsvåg går også ut. Hun har i huskomiteen sørget for at mange av de tradisjonelle arrangementene har blitt avholdt med stil og har også lagt ned fantastisk innsats på arrangement av Dugnasdfest, 17. mai feiring, Høstfest/Bacalaofest og Julegløgg. Jeg vil takke henne også for mange års innsats. Jeg håper både Eva og Sølvi blir fristet til et lite comeback en vakker dag. Driften Utleie av huset har i år, som før, stått for det meste av inntekten på huset. Det var bra utleie hele året. Det har ikke blitt lagt noen begrensninger på leie bortsett fra den regelen om at ikke huset leies ut til eksterne i sesongen. Det har heller ikke blitt avertert spesielt for å øke utleie. Avtalen med Vaskefirmaet Helt Rent har vært videreført i 2009, den har fungert ok og vil antakelig også bli benyttet for Aktiviteter på huset. Huset er mye i bruk i sesongen. Både de som seiler Optimist, Yngling og selvfølgelig kjølbåter på onsdager er innom i uka, noen weekender har huset også vært i bruk. Side 11 av 18

12 Side 12 av 18 I tilegg til disse aktiviteter har det i 2009 vært avholdt 17. mai feiring, Bacalaofest, Regelkveld, Seilingens dag, VOR-kveld, Høststormfest, Julegløgg og Premiefest. Huset har blitt dekorert med vakre bilder fra miljøet rundt TSF. Dekorasjonskomiteen bestående av Sølvi Skarsvåg og Torstein Lenes har tatt ansvar for dette på en utmerket måte. Det er planen å holde klubbkvelder utover vinteren, så følg med på TSF s hjemmesider hvor dette vil bli annonsert. I løpet av forrige år ble det ikke gjort så mye teknisk med huset. Skansen og Lille Skansen vil trenge dugnadstimer for at ikke husene skal begynne å forfalle. (Maling, muring, snekring av lagerrom, elektrisk, generell rydding/opptelling/) Det har vært fint å jobbe med huset i det siste året, jeg vil takke alle de som har hjulpet til med driften av huset spesielt medlemmene av huskomiteen. Huskomiteen har mange dyktige medspillere som skaper muligheter for sosialt miljø i Skansen Klubbhus. Vi trenger flere ildsjeler både til kafedrift på onsdager, reparasjoner/vedlikehold, store arrangementer og til utpønsking av onsdagskvelder med festligheter eller forelesere. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert. ( ) Med vennlig hilsen Trondheim Petter Staal Leder Huskomiteen Havnekomitéen - Årsmelding 2009 fra Havnesjefen Havnekomitéen har bestått av: Formann Arve Flatås , Komitesekr. Nils Morten Nilssen Serv/oppl. Driftsleder Bryggeansvarlige: Brygge B Bjørn Grafer Ivar Eggen Tore Strønstad Kristian Lian , Brygge C Nils-Morten Nielssen Brygge D Lars Kjervik Morten Waagø Brygge E Per Rudolfsen , Sverre Asphaug Brygge F T. Krigstrøm , Brygge G Tor Ove Leiknes Brygge H Klaus Sjøhaug Henning Lund Arnt Petter Rønning Side 12 av 18

13 Side 13 av 18 Tautra bøyeh. Driftsleder El. sikkerhet: Rolf Sagmo , , Havnekomiteen for Skansen, Kanalen og Tautra seilbåthavn har ikke vært sammenkaldt til ordinære møter i løpet av årsmøteperioden. Feil, mangler og avvik som har blitt oppdaget i havnene, er innrapportert til havnesjefen, både av bryggeansvarlige og av båteierne. Det er i løpet av året meldt om innbrudd på Skansen og i Kanalhavna, men så langt har det ikke vært aktuelt å foreta sikkerhetsmessige tiltak, verken av eieren TSF Havn AS eller av TSF. Havnesjefen vil på dette punkt understreke at det er opp til den enkelte båteier selv å vurdere tiltak som kan sikre verdier på en best mulig måte om bord i båtene. Det er ikke meldt om alvorlige skader på bryggeanlegg eller båter som følge av isgang eller sterk vind. Vedlikeholdsoppgaver i havnene har vært gjennomført av TSF Havn AS, deriblant inspeksjon og videoopptak av alle forankringer og bunnlodd til Brygge B, C og D. Vedlikehold av bøyene på Tautra ble på våren gjennomført av driftsleder i samarbeide med dykkere fra Namsos Dykkerservice AS. Vinteropplag på Båtklubben Terna sitt område i Orkanger og opp og utsett på serviceområdet, har vært organisert og støttet av driftsleder i henhold til instruks av På Orkanger ble i alt 30 båter løftet på land for vinteropplag. Serviceområdet på Skansen har vært benyttet til service av i alt 48 båter, hvorav 2 trebåter, etter egen avtale med TSF, benytter området som vinteropplagsplass. Opplag og vinterkonservering av foreningens eget båtmateriell er ivaretatt av driftsleder i samarbeide med Statsbygd Båtsenter AS. Etter at TSF, i nærmere 4 år, har vært nabo til en omfattende anleggsvirksomhet i forbindelse med betongtunnelen under skansen seilløp, kan medlemmene i dag glede seg over et flott parkanlegg som innbefatter omregulering av veitrafikk og nye parkeringsplasser ved klubbhuset. Det som gjenstår er reetablering av det nye serviceområdet ved Lille Skansen, og arbeidet vil, i følge grunneieren Trondheim Interkommunale Havn (TIH), bli gjennomført så snart forholdene tillater graving og asfaltering. I den anledning arbeider TSF med planer om å etablere en mastekran på kaia. Langs kaia er det fra ført er lagt ut en egen servicebrygge for området. Havnesjefen er eller har vært engasjert i følgende prosjekter: - Oppfølging av prosjektet Skansen Park som berører TSF - Oppfølging av nytt serviceområde ovenfor TIH - Grunnarbeider og anskaffelse av mastekran - Opplagplasser for vinteren 2008/ Daglig leder for aksjeselskapet TSF Havn AS Status havner Trondhjems Seilforening (TSF) disponerer i dag i alt 242 båtplasser, hvorav 200 plasser på Skansen og 42 plasser i Kanalhavna. Båtplassene er inndelt i kategorier fra 1 til 5 etter størrelsen. Det totale antall båtplasser er fordelt langs 7 flytebrygger som har betegnelsen Brygge B, C, D, E, G og H på Skansen, og Brygge F langs Frostakaia inne i Kanalhavna. Alle Side 13 av 18

14 Side 14 av 18 båtplassene er belyst og har tilgang på vann og strøm. For båtplasser i kategori 1 er strøm tilgjengelig etter avtale. I tillegg disponerer TSF 2 bryggeplasser som benyttes til rampe for jolleseiling på Brygge E, 2 plasser for regattabåt og følgebåt på Brygge D, 2 plasser for Yngling på Brygge B og 2 brygge plasser på Brygge D som Kajakk-klubben i dag låner uten vederlag, til en rampe for av og påstigning. 1 nyetablert plass på Brygge E i kategori 4, er fra 2010 ledig for permanent utleie. Havneanleggets utforming gir også en mulighet til utleie av 9 stk. 1/2 plasser utvendig langs kun en utrigger og delvis uten tilgang på strøm. Disse plassene leies ut til båteiere som for tiden ikke besitter aksjer i TSF Havn AS. TSF har pr. d.d. midlertidig overtatt administrasjonen av 5 båtplasser for aksjonærer som fortiden ikke har egen båt i anleggene. Seilforeningens båteiere har til disposisjon 12 stk bøyer i moring ved seilerhytta på Tautra. Eierstruktur Havneanlegget med tilhørende infrastruktur eies i sin helhet av aksjeselskapet TSF Havn AS som ledes av et styre og en daglig leder. Selskapet leier anlegget ut til Trondhjems Seilforening, som igjen organiserer den daglige drift via driftskontoret. Å anskaffe en båtplass i Seilforeningen, betinger kjøp av et fast antall aksjer differensiert etter verdien på den kategori båtplass man ønsker. En båteier må derfor kjøpe flere aksjer for en stor plass enn for en liten båtplass. Å besitte aksjer i TSF Havn AS gir dermed et medlem av seilforeningen rett og plikt til å leie en eller flere båtplasser i havneanlegget. En aksjonær kan ha aksjer for og leie inntil 2 båtplasser. Dersom en aksjonær har 2 båtplasser skal den ene av disse være båtplass i kategori 1. Fremleie Fremleie av båtplass er ikke tillatt. Etter søknad og i helt spesielle tilfeller kan likevel utleier (TSF) tillate fremleie for inntil 24 måneder ad gangen. Dersom fremleie innvilges skal det opprettes en fremleieavtale som forplikter fremleietaker til å overholde bestemmelsene i den opprinnelige leieavtalen mellom TSF og leietaker (aksjonær). Leietaker er ved fremleie solidarisk ansvarlig med fremleietaker om oppfyllelsen av denne avtalen. Det er pr. d.d. inngått ca 20 fremleieavtaler på Skansen og Kanalhavna, ikke alle med skriftlig avtale. Tabeller for båtplasser og avgifter Plassenes størrelse inndeles i 5 kategorier, henholdsvis kategori 1, 2, 3, 4, og 5. Kategoriene indikerer utliggernes lengde og plassens bredde målt c/c mellom utriggere. Det vil være båtens lengde og båtens bredde som avgjør i hvilken kategori båtplass man bør velge. M.a.o. en for bred båt må over i en større kategori, En for lang båt må over i en større kategori. Merk: Båtbredden kan tøyes utover den anbefalte plassen for fendere. Det vil således være opp til eieren og bestemme hva båten trenger av plass mellom utriggerne, men det anbefales å følge de oppgitte målene i tabellen for Skansen havn. En smal båt vil få en romslig plass, mens en bred båt får det trangere innenfor samme kategori. Har man planer om å anskaffe større båt, bør man ta hensyn til dette ved kjøp av plass (les aksjer) Side 14 av 18

15 TABELL FOR INNDELING AV BÅTPLASSER TSF Årsmøte, Side 15 av 18 Kategori c/c båtpl. Uteligger l. Maks. båtl. Maks båtbredde + 40cm til fendrer 1 2,40 5,15 6,50 m 2,20 m + 0,40 2 3,00 6,25 7,90 m 2,25 m + 0,40 3 3,60 7,25 9,10 m 2,85 m + 0,40 4 4,20 8,25 10,40 m 3,45 m + 0,40 5 5,00 10,25 12,90 m 4,10 m + 0,50 TABELL FOR KATEGORIER, AKSJER OG HAVNEAVGIFTER Kategori båtplass Ant. Aksjer pr båtplass Pris pr. båtplass Havneavgift i Skansen, 2009 Havneavgift i Kanalen, 2009 Strøm fastledd / 50,00/1,00 50,00/1,00 50,00/1,00* 50,00/1,00* 50,00/1,00* kr/kwh, 2009 *) På grunn av flombelysning er fastleddet i Kanalhavna øket til kr.100,- LEIEPRISER FOR ½ PLASSER MED ELLER UTEN FAST STRØMMÅLER Plasskat. Plassnummer Strømkontakt nr. Leiepris 1 år Merknader 4 C-37 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 3 C-46 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 2 D-00 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 2 D-33 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 3 F-00 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 5 F-43 Strømkontakt 5 000,- 10 m utr., skjermet pl. 3 H-24 Strømkontakt 3 000,- Smal, mot steinfylling XL H-33 Strømkontakt ,- 12 m utr., skjermet pl. 1 H-26 Ikke strømkontakt 3 480,- Tilgang på strøm 4 E-02 Strømkontakt 4 200,- Ordinær plass for utleie 0* Brygge E Bølgedemper Ikke strømkontakt 500,- Gjelder ikke for joller i jollegruppa *Gjelder avgift for jolleplass innenfor området av gitterdekket på Brygge E Side 15 av 18

16 Side 16 av 18 PRISTABELL FOR OPPLAG OG BRUK AV SERVICEOMRÅDET Opplag på serviceområdet Skansen, 2009 Kr 300,- pr uke0,- Opplag/bruk av serviceområdet mer enn 4 uker, 2009 Kr. 100 pr. fot Opplag på Båtklubben Terna, Orkanger, 2009 Kr 30,- pr. fot + 10% Kraning, 2009: Faktura fordelt på antall båter + 10% Organisert av driftsleder Undertegnede vil med dette takke medlemmer i TSF for et god samarbeide i 2009 Skansen Klubbhus Arve Flatås.. Havnesjef Hyttestyret Hyttestyret i 2009 har bestått av: Leder Anne Grete Valstad Anne Lise Bye Arve Lothe Marianne Hassel Gard Lyng Det er avholdt komitémøter for planlegging av drift, organisering av arbeidet med utleie og fordeling av helgevakter. Komiteen har erfarne og ærekjære drivere som har bidratt til at sesongen 2009 har blitt vellykket. Takk for innsatsen fra styret i TSF. Sesongen 2009 startet med vårdugnad helgen mai, med bra oppmøte av komiteen og Cuba-venner. Som vanlig var det klargjøring for ny sesong, rydding på tomt og hyggelig samvær. Helgene har vært godt besøkt. Det har også i sesongen 2009 vært godt besøk av barnefamilier. Cuba og Tautra er et flott sted for barn. Velkommen tilbake i kommende sesong. Hytta har vært mye utleid i sesongen, men noe nedgang fra året før kanskje pga. finanskrisen? Både bedrifter, foreninger og privatpersoner står som leietakere. Mange av leietakerne har en kobling til seilforeningen. Cuba har hatt besøk av regattaseilere ved flere anledninger i Grautskjeia 30. mai, Hoplaseilasen 27. juni og Glohanen 29. august, Barnekurset ble gjennomført helga juni, hvor Cuba var en trygg ramme for arrangementet. Side 16 av 18

17 Side 17 av 18 Av spesielle tiltak har vi i 2009 har vi fått skiftet kraner på alle vasker og i alle dusjer. Det har også vært behov for elektriker ved flere anledninger, bla. for å reparere alarmforbindelsen mellom ternepaviliongen og hovedhytta, og utbedre noen lyskurser inne på hovedhytta. Hyttekomitemedlem Arve Lothe har besluttet å gå ut av komiteen. Jeg vil benytte anledningen til å takke for god innsats gjennom flere år. Komiteens medlemmer benytter også anledningen til å ønske alle medlemmer hjertelig velkommen til Cuba i Trondheim 10.januar 2010 Med hilsen Anne Grete Valstad Leder hyttekomiteen Cuba Årsmelding fra nettredaktøren. Det er nå gått 4 år siden TSF's årsmøte vedtok en midlertidig nedleggelse av det trykte TSF Nytt til fordel for en oppdatering av foreningens nettsider. Nettsiden er nå blitt foreningens primære informasjonskanal og omtales derfor som TSF Nytt. Fordelen med nettbasert informasjon er at man raskt kan informere foreningens medlemmer om ting som skjer. En heldig "bivirkning" av denne omleggingen er en betydelig redusert kostnad til trykkeri, porto etc. Det virker som de fleste av TSF's medlemmer er fortrolig med omleggingen. En arbeidsbeskrivelse for nettredaktøren er utformet og godkjent i styret - dette for å sikre kontinuitet i arbeidet de kommende årene Rent teknisk er nettsiden enkel å drive - det er lite tekniske feil og systemet er lett å administrere. I løpet av regattasesongen er det ofte overflod av stoff, og om vinteren er det fokus på andre aktiviteter i foreningen. I 2009 var det spesielt stort besøk på nettsiden i forbindelse med større regattaer som Halten Ocean Race, TSF Doublehanded og Høststormen. Nettsiden har i snitt ca. 700 besøk daglig - men like før og etter større begivenheter er det ofte flere tusen besøk i døgnet. Det er interessant å se at både Seilmagasinet og Seilas følger med på TSF Nytt for å plukke opp saker. Som en av Norges største seilforeninger er det naturlig at TSF er i riksmedia. Mange behov I en så stor forening som TSF er det mange behov som skal dekkes. I spennet mellom hyperivrige 16-åringer og lange tradisjoner som f.eks. Glohanetinget, finnes et vell av andre interesser som vil bli sett og hørt. Det er en vanskelig oppgave å plukke opp alt i foreningen som det skal skrives om til enhver tid - det er derfor veldig viktig at alle grupperinger i TSF kommuniserer sine behov i god tid. TSF Årbok TSF's årbok kommer ut på samme måte som tidligere. Arbeidet med årboken er underlagt nettredaktøren, og TSF's styre (samt sponsorer) er hovedbidragsytere. Stor takk rettes til våre Side 17 av 18

18 Side 18 av 18 trofaste sponsorer som stiller opp år etter år. Produksjonen av årboken er et omfattende arbeid som krever en betydelig mengde frivillighet - kanskje er det på tide å se på andre måter å løse dette arbeidet? Arbeidet kan evt. settes ut til profesjonelle. Mange seilforeninger publiserer nå årbøkene som PDF-dokument på hjemmesidene sine slik at hver enkelt kan skrive ut ved behov Det virker som nettsiden har funnet sin form og fungerer godt. Redaksjonen bør også i 2010 oppfordre TSF's medlemmer til å skape stoff for nettsiden. I TSF's aktiviteter og medlemsmasse er det masse å skrive om. Det kommer med jevne mellomrom spørsmål om bruk av reklame på nettsiden, noe TSF's nåværende styre og nettredaktør ikke ser noen grunn til. Nettsiden er billig i drift og det primære fokus bør være informasjon til foreningens medlemmer. Takk til. Etter drøyt 4 års arbeid med nettsiden er det nå på tide at andre tar over arbeidet med den videre utviklingen. I mine år i TSF har jeg vært imponert over den mengden frivillig arbeid mange bidrar med. Dugnadsånd går i bølgedaler, og det kan i perioder være utfordrende å mobilisere medlemmer til arbeid. I tillegg til å forvalte eiendom og kapital, bør TSF i tillegg forvalte sin "humane kapital" på beste måte - summen av medlemmenes kunnskap og ferdigheter er i høy grad en bærebjelke i TSF. Jeg vil spesielt berømme innsatsen til de tre siste regattasjefene i TSF. Øyvind Myraunet, Mathias Nowak og Håvard Ravn Ottesen har utført en formidabel innsats i en posisjon hvor det ofte er mer kritikk enn ros å hente. Jeg vil jeg også framheve et godt samarbeid med havnesjef Arve Flatås og designer/redaksjonsmedlem Tore Kongsvik Strønstad. Med dette vil jeg takke for gode år i TSF's styre - samtidig vil jeg ønske det nye styret lykke til med store og små avgjørelser som skal bringe TSF videre i årene som kommer.. Arild Schei Nettredaktør TSF Trondheim Side 18 av 18

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 7. februar 2007. 111. Driftsår sesongen 2006

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 7. februar 2007. 111. Driftsår sesongen 2006 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 7. februar 2007 111. Driftsår sesongen 2006 Side 1 av 33 Side 2 av 33 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte:

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: Det ekstraordinære årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 07.05.2013. Teksten på foreningens internettside var som følger: Innkalling til

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2016 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre.

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. Arbeidsprosesser Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. De fleste er definert og finns i Kvikk guide. Det er laget en foil på hver av de viktigste Trykk på funksjonen for å få mer info Trykk

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden:

Detaljer

Årsmøte Ulstein Småbåtlag 2012

Årsmøte Ulstein Småbåtlag 2012 Årsmøte Ulstein Småbåtlag 2012 Sted: Kommunestyresalen Ulstein Rådhus Tid: Onsdag 28. mars 2012 kl. 18:00 Årsmøteinnkallingen med sakliste vart sendt i posten sammens med årets faktura for medlemsavgift

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Nesodden Seilforening - Steilene Rundt 2015 Invitasjon / Kunngjøring

Nesodden Seilforening - Steilene Rundt 2015 Invitasjon / Kunngjøring Nesodden Seilforening - Steilene Rundt 2015 Invitasjon / Kunngjøring Det er en glede for Nesodden Seilforening/Storbåtgruppa å invitere til Steilene Rundt, sesongen 2015 Seilasene foregår i området rundt

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

Protokoll for ordinært årsmøte i Norlys 2009.

Protokoll for ordinært årsmøte i Norlys 2009. Protokoll for ordinært årsmøte i Norlys 2009 Årsmøte i NORLYS for 2009 ble avholdt 21032010 på Oscarsborg Årsmøtet ble åpnet av fungerende leder Håvard Ravn Ottesen Som ordstyrer ble valgt Per Bøymo og

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2017

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2017 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Dato: 26.1.18 Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2017 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 25. januar kl. 1800 på Grimstad

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse 1 VEDTEKTER for Båtlaget Mumm 36 Nesodden Om Vedtektene: Rev. 1: ble lagt fram for stiftelsesmøtet 25. april 2009. Rev. 2: inneholder endringer vedtatt av stiftelsesmøtet. Rev. 3: inneholder Nesodden Seilforenings

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD)

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) Generalforsamling i ProgNett våren 2013 Møtedato: 21/5-2013 Møtetid: 17.00 Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) SAKLISTE Etablering av generalforsamlingen Valg av ordstyrer og referent Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

Protokoll NORLYS årsmøte

Protokoll NORLYS årsmøte Protokoll NORLYS årsmøte Ordinært årsmøte - 31. mars 2011 for driftsåret 2010 Sted Bjørvika Konferansesenter kl 18-2100 Agenda 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av dirigent 3) Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Strategiplan for. Drammens seilforening Styret DRAMMENS SEILFORENING

Strategiplan for. Drammens seilforening Styret DRAMMENS SEILFORENING Strategiplan for 08.03.2017 Drammens seilforening 2017-2020 Styret DRAMMENS SEILFORENING Formål. Formålet med Drammen Seilforening er nedfelt i DSF lover. Formålet med DSF er: Å fremme seilsport og friluftsliv

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Trondhjems Seilforening

Trondhjems Seilforening Trondhjems Seilforening Stiftet 1895 Seilingsbestemmelser 2010 Seilingsbestemmelser for TSFs vår- og høstserie (onsdagsregattaer) Seilingsbestemmelsene kan lastes ned som PDF-dokument. Disse seilingsbestemmelsene

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til ordinær generalforsamling for

Detaljer