Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar Driftsår sesongen 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009"

Transkript

1 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18

2 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 4. januar Teksten på foreningens internettside var som følger: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TSF Det innkalles herved til årsmøte i Trondhjems Seilforening onsdag kl 18:00 på Skansen Klubbhus. Vi oppfordrer om å møte i god tid, da møtet settes klokken 18:00. Frist for å melde saker til behandling: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må skriftlig meddeles styret innen onsdag den , klokken 18:00. Dokumentasjon for årsmøtet: Saksliste og annen årsmøtedokumentasjon legges ut i klubbhuset onsdag , klokken 18:00 for gjennomsyn. Stemmeberettigede: Alle medlemmer som er fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og har sine økonomiske forhold i orden overfor foreningen er stemmeberettiget ved årsmøtet. Trondheim, På vegne av Styret i TSF: Herman Helness leder Side 2 av 18

3 Side 3 av 18 b) Styrets forslag til dagsorden: Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen. Sak 3: Behandle årsmelding: 114. Driftsår fra lederen 114. Driftsår komiteene Årsmelding fra aksjeselskapene Sak 4: Behandle revidert regnskap m/noter Sak 5: Behandle forslag til vedtak på årsmøtet: Revisjon av TSF sin lov på grunn av oppdatert lovnorm fra NIF Forslag om Konvertibelt lån eller økt aksjekapital i Skansen AS Forslag vedrørende oppfølging av seiltingets vedtak om lisens Forslag om organisasjonsendring i TSF Fastsetting av kontingent og avgifter Forslag om utnevning av Gun H. Svendsen til æresmedlem i TSF Sak 6: Budsjett for 115. driftsår, sesongen Sak 7: Valg. Sak 8: Avslutning: Utdeling av Gunda pokalen for 2009 Undertegning av protokollen Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen Styrets forslag: Ordstyrer: Referent: Torgeir Svensen Anita Rian Lykken Forslag om to medlemmer til å undertegne protokollen vil bli fremmet på møtet. Side 3 av 18

4 Side 4 av 18 Sak 3: Trondhjems Seilforening, styrets årsmelding for 114. driftsår Årsmelding fra lederen: TSFs styre har i foreningens 114. driftsår bestått av: Leder: Herman Helness Nestleder: Einar Sveian Sekretær: Anita R. Lykken Kasserer: Eivind Wahl Leder regattakomité (Regattasjef): Øyvind Myraunet Leder havne- og opplagskomité (Havnesjef): Arve Flatås Leder huskomité, Skansen (Hussjef): Petter Herman Staal Leder hyttestyret, Cuba (Hyttesjef): Anne Grete Valstad Leder jollekomité (Jollesjef): Øyvind Johansen/ Øyvind Pedersen Nettredaktør: Arild Schei 1. varamedlem: Øyvind Pedersen 2. varamedlem: Lene Albæk Ordinært årsmøte for 113. driftsår sesongen 2008, ble avholdt med godt frammøte den 4. februar Til behandling forelå ordinære årsmøtesaker og valg. Antall medlemmer pr er 748, inkludert familie- og juniormedlemmer (se egen oversikt fra sekretær). Dette er en liten økning (20 personer) i forhold til medlemsantallet på samme tid i fjor. Aktiviteten i foreningen er nærmere beskrevet i årsmeldingene fra komiteene og årsrapportene fra foreningens to aksjeselskap: TSF Havn AS og Skansen AS. I 2009 fikk vi en spesiell situasjon i Jollegruppa da lederen måtte trekke seg fra stillingen på våren. Dette ble løst ved at 1.vara Øyvind Pedersen rykket opp som fungerende jollesjef, og tok oppgaven sammen med mange gode støttespillere. Spesielt har Ellen Beate Hansen Sandseter (Klassekaptein Optimist) og Christian Palmer (Hovedtrener Optimist) bidratt for å holde hjulene i gang. Optimistseilerne startet i mars med teori for nybegynnergruppa. Allerede den 23. mars begynte de videregående med treningen på vannet med 2-3 minusgrader i lufta og skraping av is fra båtene før sjøsetting. Det har vært noe frafall i optimistgruppa i sesongen 2009, men vi satser på å rekruttere nye våren Det blir fortsatt treningstid mandag (viderekommende og regattagruppe) og torsdag (nybegynnere). Det sosiale i optimistgruppa har fungert godt med debrifing og kveldsmat i klubbhuset etter endt trening noe barna setter stor pris på. Ansatte trenere i 2009 sesongen har vært Christian Palmer og Henrik Olerud (mandagsgruppa), og Silje Ude og Håkon Strandenes (torsdagsgruppa). De gjør alle en god jobb og fortjener ros for innsatsen. Side 4 av 18

5 Side 5 av 18 Barnekurset på Tautra ble arrangert juni 2009 organisert av en egen barnekurskomitè. Kurset er fortsatt svært populært med rift om plassene. Det ble ikke kjøpt inn nye Optimister eller utstyr i Innkjøp av materiell er på budsjettet for Vi hadde tyveri av en følgebåt i sommer, som gjorde at rutiner for sikring av materiell ble gjennomgått og innskjerpet. Det ble deretter kjøpt inn en ny og stødig følgebåt som tas i bruk vårsesongen Ynglingene har hatt god kvalitet på treningene og bedre oppmøte enn i fjor på onsdager der de hevder seg godt i klasse F. I 2009 var målet å få stabil aktivitet noe som er oppnådd, men det er fortsatt en vei å gå for å øke deltagelsen. Rekrutteringen har imidlertid vært bedre enn forrige sesong. I 2009 har vi hatt nybegynnere som har imponert treneren med treningsinnsats, seilforståelse og det nivå de har nådd på kort tid. Vi håper på mer av det i TSF arrangerte også i 2009 nasjonalt klassemesterskap for Yngling i august med 11 deltagende båter. Det var skjerpet konkurranse om 1. plassen, men Cinnamon med TSF sin ynglingtrener Øyvind Pedersen vant igjen. Det var heller ikke i 2009 tilreisende båter, men fortsatt er målet NM status for Ynglingen. TSF er også i kommende sesong positiv til å arrangere klassemesterskapet. Planleggingen av 2010 sesongen for Ynglingen er i gang og det sosiale er også tatt vare på sist ved en Ynglingfest på klubbhuset. Ynglinggruppa ønsker å samarbeide med Optimistgruppa om rekruttering, trening og felles treningssamlinger i Det har ikke vært organiserte tiltak fra TSF rettet mot andre klasser enn Optimist og Yngling i Det burde imidlertid være grunnlag for flere entypeklasser i Trondheim. Hvilke klasser det skal satses på, må komme som følge av initiativ og aktivitet fra medlemmene. I 2010 ser det ut for at J/80 vil kunne bli en egen klasse kanskje med egen start på onsdager? De som alt har J/80, har invitert til diskusjon og planlegging av aktiviteten på et kommende onsdagsmøte. Heller ikke i 2009 har TSF sitt sportsstipend vært benyttet. Reglene for tildeling favoriserer søknader fra juniorer, ynglingseilere spesielt jenter, og deltagelse i mesterskap. Det er imidlertid åpent for alle som ønsker støtte til en sportslig satsing å søke, og styret håper at noen vil benytte seg av denne støtteordningen i sesongen som kommer. LYS-seilerne har også i 2009 hatt stor aktivitet. Sesongen startet med treningssamling og onsdagsseilaser i slutten av april. Gjennom sesongen er det arrangert store og små helgeregattaer der TSF Doublehanded regattaene, Halten Ocean Race og Høststormen har hatt størst deltagelse. Sesongens Halten Ocean Race ble for øvrig seilt med alternativ bane rundt Hitra på grunn av værforholdene. Under Nordenfjeldske seileruke i Ålesund var TSF godt representert og Pirat med Erling Haug seiret i sin klasse. TSF påtok seg også ansvaret for arrangering av Nordenfjeldske seileruke i Høstsesongen ble avsluttet med Høststormen og Huskomiteens høststormfest som var en stor suksess med fullt klubbhus. Sesongen 2009 var 2. sesong med redningsskøyta RS UNI som komitébåt. Dette har fungert tilnærmet problemfritt og ordningen videreføres i Samarbeidet med redningsselskapet er gunstig for foreningen, men det er kommet signaler om at redningsselskapet er usikre på hvor lenge de vil fortsette på onsdagene. En egen komitébåt som er større enn den vi har i Side 5 av 18

6 Side 6 av 18 dag, er derfor noe det fortsatt kan bli behov for. Dette må imidlertid utredes spesielt i forhold til drift og vedlikehold av båten. For 2. år på rad ble regattasesongen avsluttet med Nyttårsraketten, arrangert 31/ med hurtigruta som startbåt! Klubbhuset har vært mye brukt gjennom hele året til utleie, som primært skjer i vinterhalvåret, og TSF aktiviteter. I tilegg til ukentlig aktiviteter i forbindelse med regatta og trening, har det i 2009 vært avholdt Regelkveld, VOR-kveld, Seilingens dag, 17. mai feiring, Høststormfest, Høst-/Bacalaofest, Premiefest og Julegløgg. I kommende sesong er det også planer om klubbkvelder, så følg med på TSFs hjemmesider. Etter oppussingen av klubbhuset i 2008 har lokalet blitt dekorert med vakre bilder fra miljøet rundt TSF. Utsmykningskomiteen har tatt ansvar for dette på en utmerket måte og fått opp både nye og historiske bilder. I løpet av 2009 ble det ellers ikke gjort så mye teknisk med huset. Det vil imidlertid framdeles være behov for innsats for vedlikehold. Cubasesongen 2009 startet med vårdugnad helgen mai der det var godt oppmøte. Besøket i helgene har vært godt og det har vært bra med utleie selv om nivået har vært noe lavere enn i fjor. Cuba har hatt besøk av regattaseilere ved flere anledninger i Grautskjeia 30. mai, Hoplaseilasen 27. juni og Glohanen 29. august. Hytta er også base for det årlige Barnekurset som ble gjennomført helga juni. Det har vært ordinært vedlikehold av hytta i 2009 og i tillegg er det skiftet kraner på alle vasker og i alle dusjer. Glohanen ble arrangert på Cuba siste helg i august. Skansen park og arbeidene med på Skansen med Nordre avlastningsvei ble i hovedsak fullført i løpet av Området nord for veitraseen skal etter planen også opprustes. TSF har også i 2009 gitt innspill om oppstillingsplass for Ynglinger, reetablering av serviceområdet og utforming av området rundt klubbhuset i møte med Trondheim havn. Kontakten om dette videreføres i Videre utbygging av havneplasser på Skansen er ikke planlagt, men TSF vil fortsatt arbeide med forbedring av havnefasilitetene og engasjere seg i havnespørsmål for seilbåter. I 2009 ble en inspeksjon av havneanlegget med dykkere utført i regi av TSF Havn AS som grunnlag for planlegging av vedlikehold. Reetableringen av serviceområdet vil bli fulgt opp i 2010 i dialog med Trondheim havn som er grunneier. Det planlegges blant annet oppføring av en mastekran i tillegg til at området vil bli utformet for oppsamling av spylevann. Nettsiden er foreningens primære informasjonskanal og omtales som TSF Nytt. I løpet av regattasesongen er det ofte overflod av stoff. I 2009 var det spesielt stort besøk på nettsiden i forbindelse med større regattaer som Halten Ocean Race, TSF Doublehanded og Høststormen. I en så stor forening som TSF er det mange informasjonsbehov som skal dekkes og alle i TSF oppfordres om å melde inn saker og bidra med stoff til TSF Nytt. TSFs årbok kom i 2009 ut på samme vis som før. Produksjonen av årboka er imidlertid et omfattende dugnadsarbeid det kommende styret bør kunne vurdere om det er andre måter å løse dette på for eksempel ved å publisere årboka som PDF-dokument på hjemmesiden. Da kan hver enkelt skrive ut ved behov noe som vil redusere behovet for annonsesalg til finansiering. Det kommer med jevne mellomrom spørsmål om bruk av reklame på nettsiden. Side 6 av 18

7 Side 7 av 18 TSFs styre har så langt ikke ønsket dette. Det primære fokus bør være informasjon til foreningens medlemmer. Det blir en del utskiftninger i det kommende styret. Arve Flatås går av etter en årrekke som havnesjef, men vil fortsette i stillingen som ansatt driftsleder i TSF Havn AS. Dette innebærer ingen endring i organisasjonsstrukturen mellom TSF og TSF Havn AS, men de to stillingene som Arve Flatås har hatt, blir heretter fordelt på 2 personer. Det har vært arbeidet over lengre tid med beskrivelsene av oppgavene til havnesjefen i TSF og driftslederen slik at endringen ikke skal føre til problemer. Endringen er motivert ut fra ryddighet i forhold til habilitet dette er aktualisert av den nye lovnormen fra NIF som presiserer at tillitsvalgt ikke kan være ansatt, tilrettelegging for rullering av oppgaver på ulike personer i framtiden og ikke minst av at oppgavene med TSF sine havner er omfattende og krever involvering av flere personer. Øvrige utskiftinger i styret er 2. vara, kasserer, sekretær, jollesjef, nettredaktør, regattasjef, nestleder og leder. I skrivende stund er det bare uklart hvem som vil ta over som ny regattasjef. Etter henvendelse fra valgkomiteen har undertegnede og den påtroppende leder hatt møte med regattakomiteen for å diskutere situasjonen. En viktig konklusjon var at vervet som regattasjef er en styreposisjon i TSF, som ikke også skal medføre praktisk gjennomføring av alle regattaer. Regattakomiteen for 2009 anbefaler det kommende styret å vurdere muligheten for at TSF lønner en eller flere personer for å gjennomføre praktisk arrangement av regattaer spesielt onsdagsseilasene. Dette vil bli en sak for det nye styret å vurdere, og kan medføre en økning av regattaavgiftene i 2010 for å dekke inn kostnadene. Betaling isteden for dugnad er et tema som har vært diskutert i styret flere ganger de siste årene. Et forhold som bør tas med i vurderingen, er i hvilken grad betaling av én oppgave fører til at man også må betale for andre oppgaver som har vært gjennomført på dugnad. Arbeidet med å beskrive oppgavene i foreningen som styret begynte i 2006, har i 2009 kommet dit at man har oppgavebeskrivelser for havnesjef, driftsleder, sekretær, kasserer, jollesjef, regattasjef, hussjef, hyttesjef og nettredaktør. Disse er i stor grad utarbeidet av den enkelte komitéleder, men er diskutert, supplert og vedtatt i styret. Hensikten med disse er å ha en dokumentasjon som kan bidra til driften av foreningen. De gir også et grunnlag for vurdering av hvilke oppgaver vi vil betale for og behovet for større grad av profesjonell drift gjennom mer kjøp av tjenester. Foreningens økonomi er etter styrets oppfattning sunn, med inntekter som gir rom for å ivareta og utvikle foreningens aktiviteter, anlegg og utstyr. På vegne av styret vil jeg til slutt takke alle og det er mange som i løpet av året 2009 har bidratt i komiteer, styrer og drift av aksjeselskapene, på dugnader og andre aktiviteter, for verdifullt arbeid og trivelig klubbmiljø. Styrets leder vil også takke øvrige styremedlemmer for godt samarbeid. Trondheim 8. februar 2010 Med vennlig hilsen Herman Helness Leder TSF Side 7 av 18

8 Årsmelding fra komiteene: TSF Årsmøte, Side 8 av 18 Sekretær Sekretærens arbeid har i år bestått i å oppdatere medlemsregisteret, svare på henvendelser, organisere kurs for medlemmene, referere fra styremøter, oppdatere offentlige registre, samt bistå øvrige styremedlemmer. Sekretæren har organisert påmelding og informasjon vedr. seilkurs i TSF-regi (barnekurs). Kurset var svært vellykket og har gitt oss flere nye medlemmer. Vi måtte dessverre nekte nesten 30 barn adgang til kurset grunnet manglende kapasitet. De 30 deltakerplassene vi hadde ble fulltegnet i løpet 2-3 dager. Sekretær og kasserer har noen utfordringer med hensyn til ajourføring av to separate medlemsregister. Det er en del arbeid med å holde begge oppdatert til enhver tid, men registrene synes å ha blitt mer à jour i løpet av året. Pr har Trondhjems Seilforening 748 medlemmer, mot 728 medlemmer ved forrige årsmøte. Medlemmene fordeler seg slik: Medlemskategori Antall Kontingent Enkelt kr /hovedmedlem Familiemedlem kr Juniormedlem kr Pensjonistmedlem 9 0 kr Studentmedlem kr Utenbysmedlem kr Æresmedlem 4 0 kr Andre 9 stk. (Abonnementer mv.) Medlemstallet stiger altså jevnt. Det er sannsynligvis et potensial for flere medlemmer, særlig blant studenter og andre som deltar regelmessig i regattaer. Vi håper på fortsatt positivt innmeldingspress fra skippere og andre seilvenner. Trondheim Anita Rian Lykken sekretær Side 8 av 18

9 Side 9 av 18 Jollegruppa inkl. Yngling Jollegruppa har i 2008 bestått av: Øyvind Pedersen, Leder (etter mai 2009) Sverre Kvalheim, Klassekaptein Yngling Øyvind Pedersen, Trener Yngling Ellen Beate Hansen Sandseter, Klassekaptein Optimist Christian Palmer, Hovedtrener Optimist Henrik Olerud, Trener Optimist Silje Ude Håkon Strandenes og foreldregruppa Jollesjefen trakk seg fra stillingen midt juni, og 1.vara/Ynglingtrener Øyvind Pedersen har vært fungerende jollesjef siden. Det var et uheldig avbrekk, og har ikke gitt gruppa optimal organisering i løpet av året. Jollesjefen har imidlertid gode støttespillere som holder orden på ting. Spesielt nyttige har Ellen Beate Hansen Sandseter og Christian Palmer vært for å holde hjulene i gang. Vi hadde et tyveri av en følgebåt i sommer, som gjorde at vi må se på rutiner for sikring av materiellet til Jollegruppa på Skansen. Det er kjøpt inn en ny og stødig følgebåt som erstatning, men den kom ikke på plass til høstsesongen. Optimistsesongen 2009 startet i mars med teori for nybegynnergruppa, og allerede den 23. mars hadde videregåendegruppa sin første trening på vann. Da var det rundt 2-3 minusgrader, og de sporty seilerne måtte først skrape is av båtene sine før de kunne sette dem på vannet. Det har vært noe frafall i optimistgruppa i sesongen 2009, men vi satser friskt på å rekruttere nye barn inn i gruppa når vi starter opp våren I 2010 vil det fortsatt bli treningstid mandag (viderekommende og regattagruppe) og torsdag (nybegynnere). Det sosiale i optimistgruppa har fungert godt i 2009 med debrifing og kveldsmat til barna i klubbhuset etter endt trening - noen av barna setter nesten like stor pris på dette som på seilinga :-) Trenere i 2009 sesongen har vært Christian Palmer og Henrik Olerud (mandagsgruppa), og Silje Ude og Håkon Strandenes (torsdagsgruppa) De tre nye optimistene som etter planen skulle anskaffes samt utstyr for vedlikehold av de optimistene vi har ble ikke innfridd i Dette blir forhåpentligvis tatt hånd om i Barnekurset på Tautra ble arrangert juni Kurset var fulltegnet, og en egen barnekurskomitè ledet av Ellen Beate Hansen Sandseter og Ivar Johan Fjeldseth sørget for gjennomføringen. Kurset er fortsatt svært populært med rift om plassene. Ynglingen har fått gjennomført bedre organiserte treinger, og vi har hatt bedre oppmøte på onsdager enn vi hadde i fjor. Ynglingene har hevdet seg godt i klasse F, og vi har fått synliggjort at Ynglingen seiler godt mot andre konstruksjoner i både lett og hard vind. Rekrutteringen i år har vært bedre enn i 2008, men vi har fortsatt en vei å gå for å fylle alle båtene. I 2009 søkte vi å etablere mer stabilitet i aktiviteten, og ikke bare ha seilere som droppet innom når de ønsket en tur på fjorden. Dette synes vi å ha klart, men det er enda rom for forbedringer på dette området. Side 9 av 18

10 Side 10 av 18 I år har vi hatt nybegynnere som har imponert med treningsinnsats, seilforståelse og det nivå de har nådd på kort tid. Vi håper på mer av det i Det er grunnlag for flere entypeklasser i Trondheim og Ynglinggruppa satser på å samarbeide med Jollekomiteen om rekruttering og eventuelle felles treninger/treningssamlinger i Trondheim Øyvind Pedersen Leder Jollegruppa Regattakomiteen. Komiteen har i 2009 bestått av: Øyvind Myraunet Herman Helness Jan Tore Asmussen Håkon Østlund Åge Kristensen Håvard Ravn Ottesen Ole Birger Giæver Arild Schei Tore K. Strønstad Johnny Holst Øyvind Pedersen Kristine Brobakke Vi startet sesongen 2009 med regatta i 29. april. I følge arkivet var det den dagen sol, bra med vind og flotte forhold. Sesongen ble avsluttet med Høststormen der de fleste kom seg i mål før vinden falt ut. Huskomiteens høststormfest var en stor suksess med fullt klubbhus. Sesongen 2009 var 2. sesong med redningsskøyta RS UNI som komitébåt. Dette har fungert tilnærmet problemfritt. Samarbeidet med redningsselskapet er praktisk for foreningen, men det er kommet antydninger fra redningsselskapet om at de ikke er sikre på hvor lenge de vil fortsette på onsdagene. En egen komitébåt er noe vi fortsatt helst ser kommer på plass snarest. Forberedelser til seilas, inkludert bæreordningen av bøyer og stein har fungert tilnærmet greit. Jan Tore Asmussen har også i år vært med som uvurderlig hjelpende hånd gjennom sesongen, og bidratt til støtte i gjennomføring av seilasene. Etter at kostnadene for seilaser ble revidert i 2008 har vi i år holdt samme nivået. Budsjettet har holdt og det har ikke vært problemer med ekstraordinære kostnader. Slitasjen på utstyr har ikke vært mer enn normalt, og det meste kan brukes videre. Terminlista for 2010 ligger tilgjengelig på nett, og det er bare å planlegge fridagene i sesongen. Husk også at det allerede fra januar av er mulig å betale LYS avgiften. Side 10 av 18

11 Side 11 av 18 Medlemmer som har innspill eller noe å bidra med oppfordres til å bli med i regattakomiteen. Vi ønsker alle en god sesong! Trondheim Øyvind Myraunet Leder Regattakomiteen Skansen hus- og arrangementskomité Huskomiteen i 2009 har bestått av: Petter Staal, Hussjef Lene Albæk Trond Haugnes Eva Hassel Petter Haug Jenssen Sol Helgesen Maybritt Åsgard Lars Vollen Sølvi Skarsvåg I tillegg har det vært mange medhjelpere som har stilt opp og hjulpet til med servering på onsdagsregattaene (Gun H. Svendsen, Ingunn Svensen, Eli Johanne Ellingsve) og ved større arrangementer (Tone Antonsen og Rune Karlsen). Sol og Ingunn var i fjor en viktig støtte for Huskomiteen som de har vært tidligere i mange år. I skrivende stund virker det som flesteparten av komitémedlemmene fortsetter i Dette er veldig gledelig, de gjør virkelig en fantastisk innsats. Eva Hassel går dog ut, og jeg benytter anledningen til og takke henne for mange års innsats. Sølvi Skarsvåg går også ut. Hun har i huskomiteen sørget for at mange av de tradisjonelle arrangementene har blitt avholdt med stil og har også lagt ned fantastisk innsats på arrangement av Dugnasdfest, 17. mai feiring, Høstfest/Bacalaofest og Julegløgg. Jeg vil takke henne også for mange års innsats. Jeg håper både Eva og Sølvi blir fristet til et lite comeback en vakker dag. Driften Utleie av huset har i år, som før, stått for det meste av inntekten på huset. Det var bra utleie hele året. Det har ikke blitt lagt noen begrensninger på leie bortsett fra den regelen om at ikke huset leies ut til eksterne i sesongen. Det har heller ikke blitt avertert spesielt for å øke utleie. Avtalen med Vaskefirmaet Helt Rent har vært videreført i 2009, den har fungert ok og vil antakelig også bli benyttet for Aktiviteter på huset. Huset er mye i bruk i sesongen. Både de som seiler Optimist, Yngling og selvfølgelig kjølbåter på onsdager er innom i uka, noen weekender har huset også vært i bruk. Side 11 av 18

12 Side 12 av 18 I tilegg til disse aktiviteter har det i 2009 vært avholdt 17. mai feiring, Bacalaofest, Regelkveld, Seilingens dag, VOR-kveld, Høststormfest, Julegløgg og Premiefest. Huset har blitt dekorert med vakre bilder fra miljøet rundt TSF. Dekorasjonskomiteen bestående av Sølvi Skarsvåg og Torstein Lenes har tatt ansvar for dette på en utmerket måte. Det er planen å holde klubbkvelder utover vinteren, så følg med på TSF s hjemmesider hvor dette vil bli annonsert. I løpet av forrige år ble det ikke gjort så mye teknisk med huset. Skansen og Lille Skansen vil trenge dugnadstimer for at ikke husene skal begynne å forfalle. (Maling, muring, snekring av lagerrom, elektrisk, generell rydding/opptelling/) Det har vært fint å jobbe med huset i det siste året, jeg vil takke alle de som har hjulpet til med driften av huset spesielt medlemmene av huskomiteen. Huskomiteen har mange dyktige medspillere som skaper muligheter for sosialt miljø i Skansen Klubbhus. Vi trenger flere ildsjeler både til kafedrift på onsdager, reparasjoner/vedlikehold, store arrangementer og til utpønsking av onsdagskvelder med festligheter eller forelesere. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert. ( ) Med vennlig hilsen Trondheim Petter Staal Leder Huskomiteen Havnekomitéen - Årsmelding 2009 fra Havnesjefen Havnekomitéen har bestått av: Formann Arve Flatås , Komitesekr. Nils Morten Nilssen Serv/oppl. Driftsleder Bryggeansvarlige: Brygge B Bjørn Grafer Ivar Eggen Tore Strønstad Kristian Lian , Brygge C Nils-Morten Nielssen Brygge D Lars Kjervik Morten Waagø Brygge E Per Rudolfsen , Sverre Asphaug Brygge F T. Krigstrøm , Brygge G Tor Ove Leiknes Brygge H Klaus Sjøhaug Henning Lund Arnt Petter Rønning Side 12 av 18

13 Side 13 av 18 Tautra bøyeh. Driftsleder El. sikkerhet: Rolf Sagmo , , Havnekomiteen for Skansen, Kanalen og Tautra seilbåthavn har ikke vært sammenkaldt til ordinære møter i løpet av årsmøteperioden. Feil, mangler og avvik som har blitt oppdaget i havnene, er innrapportert til havnesjefen, både av bryggeansvarlige og av båteierne. Det er i løpet av året meldt om innbrudd på Skansen og i Kanalhavna, men så langt har det ikke vært aktuelt å foreta sikkerhetsmessige tiltak, verken av eieren TSF Havn AS eller av TSF. Havnesjefen vil på dette punkt understreke at det er opp til den enkelte båteier selv å vurdere tiltak som kan sikre verdier på en best mulig måte om bord i båtene. Det er ikke meldt om alvorlige skader på bryggeanlegg eller båter som følge av isgang eller sterk vind. Vedlikeholdsoppgaver i havnene har vært gjennomført av TSF Havn AS, deriblant inspeksjon og videoopptak av alle forankringer og bunnlodd til Brygge B, C og D. Vedlikehold av bøyene på Tautra ble på våren gjennomført av driftsleder i samarbeide med dykkere fra Namsos Dykkerservice AS. Vinteropplag på Båtklubben Terna sitt område i Orkanger og opp og utsett på serviceområdet, har vært organisert og støttet av driftsleder i henhold til instruks av På Orkanger ble i alt 30 båter løftet på land for vinteropplag. Serviceområdet på Skansen har vært benyttet til service av i alt 48 båter, hvorav 2 trebåter, etter egen avtale med TSF, benytter området som vinteropplagsplass. Opplag og vinterkonservering av foreningens eget båtmateriell er ivaretatt av driftsleder i samarbeide med Statsbygd Båtsenter AS. Etter at TSF, i nærmere 4 år, har vært nabo til en omfattende anleggsvirksomhet i forbindelse med betongtunnelen under skansen seilløp, kan medlemmene i dag glede seg over et flott parkanlegg som innbefatter omregulering av veitrafikk og nye parkeringsplasser ved klubbhuset. Det som gjenstår er reetablering av det nye serviceområdet ved Lille Skansen, og arbeidet vil, i følge grunneieren Trondheim Interkommunale Havn (TIH), bli gjennomført så snart forholdene tillater graving og asfaltering. I den anledning arbeider TSF med planer om å etablere en mastekran på kaia. Langs kaia er det fra ført er lagt ut en egen servicebrygge for området. Havnesjefen er eller har vært engasjert i følgende prosjekter: - Oppfølging av prosjektet Skansen Park som berører TSF - Oppfølging av nytt serviceområde ovenfor TIH - Grunnarbeider og anskaffelse av mastekran - Opplagplasser for vinteren 2008/ Daglig leder for aksjeselskapet TSF Havn AS Status havner Trondhjems Seilforening (TSF) disponerer i dag i alt 242 båtplasser, hvorav 200 plasser på Skansen og 42 plasser i Kanalhavna. Båtplassene er inndelt i kategorier fra 1 til 5 etter størrelsen. Det totale antall båtplasser er fordelt langs 7 flytebrygger som har betegnelsen Brygge B, C, D, E, G og H på Skansen, og Brygge F langs Frostakaia inne i Kanalhavna. Alle Side 13 av 18

14 Side 14 av 18 båtplassene er belyst og har tilgang på vann og strøm. For båtplasser i kategori 1 er strøm tilgjengelig etter avtale. I tillegg disponerer TSF 2 bryggeplasser som benyttes til rampe for jolleseiling på Brygge E, 2 plasser for regattabåt og følgebåt på Brygge D, 2 plasser for Yngling på Brygge B og 2 brygge plasser på Brygge D som Kajakk-klubben i dag låner uten vederlag, til en rampe for av og påstigning. 1 nyetablert plass på Brygge E i kategori 4, er fra 2010 ledig for permanent utleie. Havneanleggets utforming gir også en mulighet til utleie av 9 stk. 1/2 plasser utvendig langs kun en utrigger og delvis uten tilgang på strøm. Disse plassene leies ut til båteiere som for tiden ikke besitter aksjer i TSF Havn AS. TSF har pr. d.d. midlertidig overtatt administrasjonen av 5 båtplasser for aksjonærer som fortiden ikke har egen båt i anleggene. Seilforeningens båteiere har til disposisjon 12 stk bøyer i moring ved seilerhytta på Tautra. Eierstruktur Havneanlegget med tilhørende infrastruktur eies i sin helhet av aksjeselskapet TSF Havn AS som ledes av et styre og en daglig leder. Selskapet leier anlegget ut til Trondhjems Seilforening, som igjen organiserer den daglige drift via driftskontoret. Å anskaffe en båtplass i Seilforeningen, betinger kjøp av et fast antall aksjer differensiert etter verdien på den kategori båtplass man ønsker. En båteier må derfor kjøpe flere aksjer for en stor plass enn for en liten båtplass. Å besitte aksjer i TSF Havn AS gir dermed et medlem av seilforeningen rett og plikt til å leie en eller flere båtplasser i havneanlegget. En aksjonær kan ha aksjer for og leie inntil 2 båtplasser. Dersom en aksjonær har 2 båtplasser skal den ene av disse være båtplass i kategori 1. Fremleie Fremleie av båtplass er ikke tillatt. Etter søknad og i helt spesielle tilfeller kan likevel utleier (TSF) tillate fremleie for inntil 24 måneder ad gangen. Dersom fremleie innvilges skal det opprettes en fremleieavtale som forplikter fremleietaker til å overholde bestemmelsene i den opprinnelige leieavtalen mellom TSF og leietaker (aksjonær). Leietaker er ved fremleie solidarisk ansvarlig med fremleietaker om oppfyllelsen av denne avtalen. Det er pr. d.d. inngått ca 20 fremleieavtaler på Skansen og Kanalhavna, ikke alle med skriftlig avtale. Tabeller for båtplasser og avgifter Plassenes størrelse inndeles i 5 kategorier, henholdsvis kategori 1, 2, 3, 4, og 5. Kategoriene indikerer utliggernes lengde og plassens bredde målt c/c mellom utriggere. Det vil være båtens lengde og båtens bredde som avgjør i hvilken kategori båtplass man bør velge. M.a.o. en for bred båt må over i en større kategori, En for lang båt må over i en større kategori. Merk: Båtbredden kan tøyes utover den anbefalte plassen for fendere. Det vil således være opp til eieren og bestemme hva båten trenger av plass mellom utriggerne, men det anbefales å følge de oppgitte målene i tabellen for Skansen havn. En smal båt vil få en romslig plass, mens en bred båt får det trangere innenfor samme kategori. Har man planer om å anskaffe større båt, bør man ta hensyn til dette ved kjøp av plass (les aksjer) Side 14 av 18

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer