BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN"

Transkript

1 FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på

2 2

3 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra styret i hytteforeningen 5 Innkalling til medlemsmøte i hytteforeningen 5 Lederen har ordet 6 Embrets, åpningstider i påsken 8 Påskeskirenn i Nord og Øst 9 Vedtekter for hytteforeningen 10 Innkalling til årsmøtet i hytteforeningen Årsberetning for hytteforeningen Regnskap for Budsjett, aktivitetsplan og mål for styret i Innkomne forslag til årsmøtet fra Bjørn Smeby 24 Demokrati og utgivelse av Fjellnytt 25 Hvordan bruke hytteforeningens hjemmeside 27 Bilder i Fjell Nytt, Påsken 2012 Foto: Arve Herman Tangen Redaktøransvar Ragnar Moe 3

4 4

5 Informasjon fra styret i hytteforeningen Se årsberetningen for perioden årsmøtet 2011 og fram til årsmøtet 2012 for utfyllende informasjon. Hytteforening og grunneiere. Fra tid til annen registrerer vi at enkelte blander sammen hva grunneiere fakturerer og tar betaling for og hva hytteforeningen sender ut for betaling av medlemskontingent og hva det inkluderer. Dette må sees på som to adskilte aktiviteter og faktureringer. Du betaler for snøbrøyting, løypekjøring, veivedlikehold, tv osv. til grunneiere. Dette må ikke blandes med hytteforeningen som er en organisasjon som ivaretar medlemmene og samarbeider med grunneiere om ulike gjøremål. Måking av snø ved postkassestativene. For at postbudet skal komme fram og levere post er det avhengig av at det er fjernet snø slik at de kommer fram. Det er mottakeres plikt til å ordne dette. Takk til alle som tar i et tak for at posten kommer fram til kassene! Det er fint om flere også kan ta del i denne oppgaven. Spade står ved stativet i Øst. Fakkelmannen i Nord. Har du sett han? Han er tung og trenger hjelp for å vandre fra sin plassering der han stod i Nord. Han har forsvunnet! Har du tips, ta kontakt med styret eller Olav Moe i Nord. Langfredag 6.april. Årsmøte kl og medlemsmøte kl Styret håper mange, både nye og tidligere medlemmer, kommer på årsmøtet. Velkommen! Innkalling til medlemsmøte i hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden langfredag 6.april kl på Grendehuset i Eltdalen. Saker: - Styret informerer om aktuelle saker og tar gjennomgang av hytteforeningens hjemmeside - Kjells Hytteservice informerer - Grunneierne informerer. Alle grunneiere inviteres. - Medlemmene kan ta opp aktuelle saker. Styret 5

6 LEDEREN HAR ORDET Til hytteforeningens medlemmer! Hytteeiere i Trysil Knuts Fjellverden har to ting til felles. Alle eier ei hytte de reiser til og den praktfulle naturen opptar den enkelte. Og så tror jeg det stopper der med likhetstrekk. Vi er ulike, liker og vektlegger forskjellige verdier i fjellheimen. Min erfaring som leder for hytteforeningen gjennom to år er at mange kommer med innspill til hvordan de vil ha det i hytteområdet og det er bra! Disse utfordringene står styret i til enhver tid og skal gjøre valg på vegne av medlemmene og videreutvikle enkelte saker slik at flest mulig opplever det som fint og positivt. - Noen opplever at gruset og humpete vei mellom Jordet og Eltdalen er helt greit, mens andre setter stor pris på asfaltert vei på strekningen. - Noen liker å boltre seg i snøen uten oppkjørte skiløyper, mens andre vil ha bra standard på oppkjørte skiløyper innover i fjellheimen. - Noen ønsker informasjon fra styret på papir tilsendt i posten, mens andre vil ha tilsvarende info sendt via nettet uten at postkassa fylles opp. - Noen liker å spille kort eller spill på hytta istedenfor TV titting, mens noen enkelte ønsker seg TV med mange kanaler. Ja, vi er forskjellige. Jeg mener vi må være rause og respektere den enkelte uten av vi generaliserer og sier at alle vil ha det sånn eller sånn. Vi må kunne videreutvikle og samtidig balansere for de ulike syn og behov slik at det tilfredsstiller flest mulig. Påsken står for døren og jeg håper alle får en fin tid og finner stor glede av å være på hytta. Så håper vi på mye snø, passe kaldt, fine skiløyper, at snøen daler ned, sola skinner og snøen glitrer som krystaller. Jeg håper å se mange både i skisporet, på påskeskirennet og på årsmøtet! Takk for samarbeidet disse to årene jeg har vært leder! God påskehøytid til dere alle! Inger Sleppen 6

7 7

8 Gjør et besøk til Embrets i påsken! Aviser, dagligvarer og servering. Åpningstider i påsken: F.o.m. 31. mars t.o.m. 9 april: kl Hytteforeningen har TKF-artikler for salg hos Embrets: Løypekart kr. 75,- Caps m/logo kr. 75,- Vintercaps m/logo, kr. 100,- Lue m/logo kr. 125,- Pannebånd m/logo kr. 125,- T.sjorte m/logo kr. 125,- College-genser m/logo kr. 250,- 8

9 Påskeskirenn i Fjellverden Øst - Påskeaften 2012 kl 11:30-12:45: Påmelding av deltakere ca. kl 12:00: Oppstart loddsalg og tipping kl 13:00: Start aldersklasser uten tidtaking (alder 0-10 år) ca kl 13:30: Start aldersklasser med tidtaking (alder år) ca 14:30 Loddtrekning og premieutdeling ca kl 15:00 Slutt Sted: Embrets- åpen kiosk/kafe Påskeaktiviteter i Fjellverden Nord Skjærtorsdag, : Vi tar opp igjen programmet fra i fjor med Familiedag fra kl. 12.ºº med en del aktivitetsløyper nedenfor promillegropa, med kuler, staup, orgeltramp etc. Fra kl. 14.ºº lager vi en akekonkurranse for barn og voksne. NB! Ta med akebrett! - Premiering på samme sted. Vi stiller med stor grill! - Forbehold om vær og føre. Langfredag, : Kl. 22.ºº blir det fyrverkeri fra promillegropa. Vi lager en lysfest i Fjellverden Nord denne kvelden. Forbehold om dårlig vær. Påskeaften, : Fjellverden Nord arrangerer det tradisjonsrike påskeskirennet Kl. 13.ºº med påmelding fra kl. 12.³º Skirennet og stafetter er for barn og voksne. Premiering til alle. Munkebeitsetra: Munkebeitsetra blir ikke bemannet i påsken. Det vil være oppkjørte skiløyper til sætra. Munkebeitmarsjen 2012: Marsjen blir avholdt Start 10ºº - 11.³º Det blir den marsjen 9

10 Vedtekter for Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden. 2. Foreningens formål. Foreningen har som formål å verne om Trysil-Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Det skal arbeides for et trivelig miljø i området, bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. 3. Medlemskap. Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen. Medlemskapet omfatter familiemedlemmer, som også er valgbare til tillitsverv i foreningen. Ved avstemning avgis kun 1 stemme for hver hytte. 4. Årsmøtet. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl. 17.oo på Grendehuset. Innkalling til årsmøtet kunngjøres i FJELLNYTT eller i brev, samt med oppslag i området minst 4 dager før årsmøtet. Saker til behandling på årsmøtet: 1. Konstituering. a. Valg av møteleder. b. Valg av referent. c. Protokollunderskrivere. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap og budsjett. a. Regnskap b. Fastsetting av kontingent. c. Budsjett. 4. Valg. a. Styret. b. Valg til spesielle komiteer. c. Revisorer. d. Valgkomite. 5. Innkomne forslag. 10

11 Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet. Valg av styret skal skje skriftlig dersom 1/3 av årsmøtedeltakerne krever det. 5. Styret. Foreningen ledes av et styre som består av: Leder. 6 styremedlemmer. Lederen velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Valgperioden for styremedlemmene reguleres slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Alle tre områdene, Lågfjellet, Fjellverden Nord og Fjellverden Øst skal være representert i styret. Styret konstituerer seg selv. Styret skal føre protokoll over sine handlinger og vedtak. Styret kan opprette arbeidsutvalg som opptrer på vegne av styret i spesielle saker. Beslutninger fattet i et arbeidsutvalg legges frem for styret. 6. Komiteer. Foreningen kan opprette komiteer som har spesielle arbeidsoppgaver. 7. Kontingent og regnskapsår. Kontingenten fastsettes på årsmøtet. Medlems år og regnskapsår går fra Vedtekter. Vedtektene vedtas på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer sendes styret 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. 9. Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret beslutter det, eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel. 10. Oppløsning av foreningen. Foreningens oppløsning kan bare besluttes når ¾ av alle medlemmene stemmer for det. Vedtektene revidert, årsmøtet

12 12

13 Årsmøte i Hytteforeningen Trysil - Knuts Fjellverden Langfredag 6.april 2012 kl på Grendehuset i Eltdalen. Vanlige årsmøtesaker. Forslag til årsmøtesaker sendes leder Inger Sleppen, mailadr.: innen 9.mars Frasigelse av verv meldes valgkomiteen v/astrid Dyrdal eller Synnøve Skytterholm innen 9. mars Styret. 13

14 Årsmøte for Hytteforeningen Trysil - Knuts Fjellverden 6.april 2012 kl på Grendehuset i Eltdalen Medlemmene i Hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden innkalles til årsmøte 6.april 2012 kl på Grendehuset i Eltdalen Årsmøtet dagsorden: 1. Konstituering - Godkjenning av møteinnkalling - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av to medlemmer til protokollunderskrift 2. Styrets årsberetning Regnskap og budsjett - Regnskap Kontingent Budsjett Valg - Styret - Revisorer - Valgkomite 5. Innkomne forslag. Demokrati og utgivelse av Fjellnytt v/bjørn Smeby Styret 14

15 15

16 Årsberetning for hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt i Grendehuset i Eltdalen 22.april 2011 kl Styret og komiteer. Styret for 2011 til årsmøtet 2012 har bestått av: Verv Navn Sted Valgt til årsmøte i Styret Leder Inger Sleppen Øst 2012 Nestleder Knut Arnseth Nord 2012 Kasserer Kjetil Hagen Lågfjellet 2013, trukket seg fra styreverv pr Sekretær Knut Inngjerdingen Nord 2013 Styremedlem Geir Stokke Øst 2013 Styremedlem Harry Bakken Lågfjellet 2012 Styremedlem Kristoffer Kalsæg Øst 2012 Sti - og løypekomite Leder Magnar Søhagen Øst 2013 Harry Bakken Lågfjellet 2013 Bjørn Gulbrandsen Nord 2013 Småviltjaktkomite Leder Petter Kirkeby Øst 2013 Lars Oma Gamle Øst 2013 Arne Løvås Nord 2013 Arrangement - komite Leder Jostein Hegreberg Øst 2013 Leder Olav Moe Nord 2013 Revisorer Jane Bakke Øst 2012 Willy Johansen Øst 2012 Redaksjonskomite Fjellnytt Leder Kjetil Hagen Lågfjellet 2013, trukket seg fra vervet pr Valgkomite Leder Astrid Dyrdal Øst 2012 Nestleder Arne Kjørstad Lågfjellet 2012 Synnøve Skytterholm Øst

17 3. Styremøter. Det har vært avholdt fem styremøter, etter vedtatt møteplan, mellom årsmøtet 2011 og årsmøtet Alle møtene, med unntak av et, har vært avholdt på Embrets. Styret har vært beslutningsdyktig iflg. vedtektene på alle møtene. Alle komiteledere har vært innkalt. Grunneierne har vært invitert til alle styremøtene og grunneier Eltdalen Nordre ANS Trysil- Knuts Fjellverden har deltatt på deler av de fleste møtene. Samarbeid med de andre grunneierne har foregått gjennom egne møter, mail og/eller telefonsamtaler. Saker som har blitt behandlet har blitt innmeldt av medlemmene, komiteledere, grunneiere og styret. En har forsøkt å ha en arbeidsfordeling i styret der hver enkelt har sine oppgaver å arbeide med og følge opp. 4. Medlemsmøter. Det ble avholdt medlemsmøte rett etter årsmøtet 22.april Grunneierne var invitert og Eltdalen Nordre ANS og Moren deltok. 5. Det er avholdt eget møte med grunneier i Nord, Jan Nordgård, ang. innkomne forslag om bompengeordningen, snøbrøyting og løypekjøring i Medlemmer, medlemsverving og medlemsregistrering. Brønnøysundregisteret, bankkonti og KIDnr. på bankgiro. Det er til sammen 715 hytter i Eltdalen og 341 er medlemmer i hytteforeningen. Styret har i denne perioden hatt medlemsverving og sikker medlemsregistrering som prioriterte oppgaver. En betydelig arbeidsinnsats er nedlagt for å utarbeide flest mulige riktige navn - og boligadresselister til samtlige hytteeiere for å sikre nåværende og framtidige medlemmer. Alle hytteeiere har blitt tilskrevet med oppfordring om å melde seg inn som medlem i hytteforeningen og styret har forsøkt å synliggjøre godene ved å være medlem der alle hytteeiere nyter godt av arbeidet som utføres. Hytteforeningen er nå innmeldt i Brønnøysundregisteret og har følgende organisasjonsnr slik at ikke bankkonti til hytteforeningen står oppført på flere privatpersoner lenger. Kontonr. i Sparebanken Hedmark er: Videre blir det nå gjennomført innbetaling av medlemskontingenten med KIDnr. på alle bankgiro fra medlemmene og alle blir automatisk registrert med navn, i motsetning til tidligere der vi hadde 50 innbetalinger uten navn registrert. Medlemsregisteret og fakturering må følges opp som del av øvrig regnskapsføring. Målsettingen har vært å verve flere medlemmer og sikre medlemsregisteret på en god måte gjennom disse tiltakene. Siden kasserer ikke kunne ta på seg oppfølging av fakturering, utsending av vervebrev, medlemsregistrering og oppfølgingen av dette har regnskapsføringen og medlemsregistreringen blitt satt bort til Trysil Økonomisenter A/S og de tar seg av alt dette. Tidligere godtgjøringen av leder av Redaksjonskomiteen Fjellnytt og kasserer har blitt omdisponert til bruk for betaling av tjenestene dette firmaet utfører for hytteforeningen. Hytteforeningen er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, og er dermed berettiget støtte fra grasrotandelen ved spill i regi av Norsk Tipping dersom noen ønsker å gi sin grasrotandel til hytteforeningen. Hytteforeningen kan også søke om tippemidler til godkjente formål. Oppgi org.nr. 17

18 7. Regnskapsføring. Regnskapsføringen var et tema medlemmene kommenterte under forrige årsmøtet og styret har gjort følgende: All aktivitet og føring av regnskap skal følge kalenderåret og på en slik måte være sammenlignbart fra år til år for medlemmene av hytteforeningen. Regnskapet er gjennom oppsettet til medlemmene synliggjort hva som har blitt utført og regnskapsført i 2010 og 2011 slik at en skal få et mest mulig sammenligningsgrunnlag av tallene fra år til år i regnskapsoppsettet for Vises for øvrig til pkt Informasjon og informasjonsflyt mellom styret og medlemmer. God informasjonsflyt og utvikling av hjemmesiden (www.trysil-knut.org) har vært viktige oppgaver å arbeide med i perioden siden siste årsmøte. Bare det siste året har det vært langt flere som benytter seg av hjemmesiden til hytteforeningen og mange kommer med innspill og spørsmål til bl.a. styret som blir besvart umiddelbart. Fjellnytt har kommet ut en gang før jul 2011 og en gang før påske Det har kommet en del forslag fra medlemmer om å videreutvikle dette informasjonsskrivet. Noen har bedt om å få informasjonen tidsnok før påske slik at de har nødvendig innsikt i årsmøtesakene før de reiser på hytta, noen ønsker nyhetene og informasjonen hyppigere enn bare to ganger pr. år da de mener nyhetene ikke er nyheter lenger da de kommer ut til medlemmene. I tillegg har en del medlemmer kommet med ønsker og forslag om å få informasjonen sendt pr. mail. Styret har tatt konsekvensen av alle disse ønskene og videreutviklet Fjellnytt nyhetsbrev slik at det skal komme ut fire ganger pr. år i både nettutgave og papirutgave. I tillegg kommer det hyppigere nyhetsbrev fra styret og komiteledere pr. mail også utenom de fire utgivelsene. Det enkelte medlem skal selv rapportere inn type sending som ønskes, nettutgave eller papirutgave. 9. Skiløyper, påskeskirenn, skiløypekart, Skisporet.no, Fjellverdentrimmen. I Nord har Kjells Hytteservice AS overtatt løypekjøring, øvrig hytteservice. Ordningen medførte noen nye rutiner og synes å fungere godt. Skiløypene har blitt kjørt ved snøfall og behov uansett om det er på hverdager eller i helgene siden det er økt antall hytteeiere som ønsker å benytte skiløypene i ukedagene. Styret og stikomiteleder har fått mye positiv tilbakemelding på de gode oppkjørte skiløypene. Siden skiløypa til Kjølsætra ligger utenfor grunneiers eiendom og ansvarsområde er det inngått avtale om kjøring av løypemaskin på denne strekningen, mot egen godtgjøring. Det samme gjelder løypa fram til Munkbetmarsjen. Stikomiteleder har stått for ledelse av dugnadsarbeid og deltatt aktivt rundt rydding av løypetraseer, merking og skilting av løypene. Noen få enkeltmedlemmer har deltatt i dette arbeidet og gjennomført en flott innsats. Nye skiløypekart er utarbeidet, trykket og nå sendt ut til alle hytteeiere i Eltdalen. Det er en prosess i gang på arbeid med opparbeiding av tidlig skiløype i Øst i samarbeid med grunneier og Trysil Kommune. I samarbeid med grunneier Eltdalen Nordre ANS blir det nå registrert på Skisporet.no når og hvor skiløypene blir oppkjørt med løypemaskin. Dette kan en følge med på hytteforeningens hjemmeside. 18

19 Årets påskeskirenn krevde ingen konsultasjon på nettet for å se om skiløypene var oppkjørt for mesteparten av snøen var smeltet og alternative løsninger hadde kreative arrangementsansvarlige funnet. I Øst var det natursti med mange innlagte spørsmål og svært stor deltakelse av ung og litt eldre. Hest og vogn, grilling og småaktiviteter ellers kunne mange ta del i. I Nord fant de sine løsninger til stor glede for mange. Fjellverdentrimmen er nytt av året og kjærkomment for små og store som ønsker seg konkrete turmål sammen med venner og familie. Det er satt ut kasser på ti ulike steder i området med ei bok til å skrive i og tang til å klippe og bekrefte at en har vært på stedet. Kort for klipping/registrering er å få kjøpt på Embrets kiosk og premiering er til de som har nådd fire steder og de som har nådd alle ti. En kjempefin ordning og puff til å oppsøke steder som en kanskje ikke har oppsøkt før og til å bli enda bedre kjent i området. 10. Friluftsliv, jakt, Munkbetmarsjen Mens arbeidet med veien fra Jordet til Eltdalen har pågått, har det vært et samarbeid mellom grunneier, styret i hytteforeningen og entreprenør om å få i stand plass for båtutslipp, badeplass ved Elta, (ved Eltsjøen) parkeringsplass og gangmuligheter fram til badeplass. Under flommen forrige år forsvant brua over Elta som benyttes av turgåere. Restene av denne ble reddet lenger nede og fraktet til stedet hvor det skal istandsettes ny. Ny bru vil bli utført vår forsommer 2012 og er et samarbeid mellom grunneier og hytteforeningen. Det er opprettet en småviltjaktkomite som er en samarbeidspartner for grunneiere når det gjelder småviltjaktforvaltningen i området. Munkbetmarsjen ble 20.august 2011 gjennomført for 19. gang med ca. 45 deltakere der vertskapet på setra tok i mot oss og vartet opp med deilige vafler og kaffe. Enkelte passet på å sikre seg god pultost og smør laget på setra. Ved loddtrekning fikk to deltakere hvert sitt gavekort på tusen kroner fra hytteforeningen. 11. Miljø. Styret har sendt brev til Statens Vegvesen og oppfordret til fartsbegrensning mellom Eltsjøen sør til bommen i Nord. Noen trykker litt for hardt på gasspedalen i hytteområdene og styret har diskutert behovet for redusert fart for å unngå støvplager sommertid og trafikksikkerhet generelt. Styret oppfordrer bilførere til å vise hensyn ved å redusere farten. Det arbeides med å få til miljøstasjoner kildesortering ved de eksisterende søplecontainerne. Vi er alle glad for de som putter søpla i containere og ikke setter det utenfor, for på den måten bidrar til et så bra nærmiljø som mulig. 19

20 Bompengeordningen i Nord. Noen medlemmer har tatt opp bompengeordningen i Nord og bedt om en mer forutsigbar og lik ordning for alle med hytte i Nord, enten gjennom ny bomstasjon eller fast årlig avgift til grunneierne. Oppfordringen fra styret til grunneierne er i første omgang å se på plassering av nåværende bom og foreta en fast innbetaling med årlig engangsavgift før det vurderes eller gjennomføres andre tiltak. Styret har hatt en aktiv og arbeidsom periode og opplever å ha fått gjennomført flere tidkrevende tiltak og er midt i prosesser på flere oppgaver som søkes gjennomført i løpet av Takk for godt samarbeid til grunneiere, komiteledere, webredaktør, innad i styret og ikke minst til mange aktive og engasjerte medlemmer! Trysil 5.mars 2012 Inger Sleppen Leder Hytteforeningen TKF Knut Inngjerdingen Sekretær Hytteforeningen TKF 20

21 21

22 22

23 Mål: Aktivitetsplan og budsjett 2012 for styret i Hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden 1. Å fordele arbeidsoppgavene innen styret og blant komiteledere for å oppnå jevn arbeidsbelastning slik at en kan gjennomføre prosesser, vedtak og holde frister på en god måte 2. Å lytte til medlemmer som kommer med ønske om forbedringer, endringer og videreutvikling. 3. Å forbedre informasjonsflyten mellom styret i TKF og medlemmene 4. Å vedlikeholde og forbedre skiløypenettet og bidra til aktiv bruk av fjellheimen 5. Å forbedre medlemsregistreringen 6. Å verve 200 flere medlemmer i Å forbedre regnskapsføringen der aktiviteten regnskapsføres og synliggjøres innenfor regnskapsåret Tiltak: Inntekter: Annonseinntekter Web Medlemsavgift 250 kr x 540 medlemmer Salg av TKF rekvisita Embrets Påskeskirenn Nord - start Påskeskirenn Øst - start Fjellverden - trimmen start Renteinntekter Sum: Utgifter: Merking og skilting skiløyper Skiløypekjøring til Kjølsetra Skiløypekjøring til Munkbetmarsjen Opparbeiding tidligskiløype Regnskapsføring, medlemsregistrering og oppfølging medlemsregisteret Fjellnytt nyhetsbrev kopiering og porto Kontormateriell Bru over Elta års jubileum Munkbetmarsjen Påskeskirenn Nord Påskeskirenn - Øst Fjellverden trimmen, premier Lagerleie Innkjøp av TKF rekvisita Embrets Web Beising oppslagstavle og postkassestativ Øst GPS - Skisporet Reserve Sum:

24 Forslag til Årsmøtet Har fått med meg at det har vært en del uenigheter vedr. enkelte saker som har vært behandlet på noen av styremøtene, også på styremøter hvor styret ikke har vært fulltallig. På et av disse møtene ble det etter hva jeg forstår bestemt at Fjell- Nytt ikke lenger skal sendes ut i papirutgave, til de betalende hytteeierne. For meg høres dette ut som det nå ikke lenger er det gode demokratiske forhold mellom styremedlemmene og medlemmene sine meninger. Betyr dette ikke noe for det sittende styret? Fjell- Nytt har vært og vil etter manges mening forbli et av medlemmenes høydepunkt foran jul og påske. For mange av hytteeierne er dette det som viser at de får noe igjen for kontingenten de betaler. ( PS. Skal kontingenten reduseres, eller skal også disse pengene gå til de forskjellige grunneiere, som et ledd i oppgradering av deres hytteområder?) Har hørt at flere av hytteirene er veldig uenige i dette, og alle mener det er viktig å ta vare på det som er blitt en tradisjon og har fungert bra i alle år. I vedtektene for Hytteforeningen i 2. står det, Foreningen har som formål å verne om de naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter, videre heter det at det skal arbeides for et trivelig miljø i området, bedre kontakt mellom hytteeierne og fremme deres interesser. Kan ikke forstå at det styret har gjort vedrørende denne saken er med på og stimolere til hytteforeningens medlemenes intresser. Jeg, og mange av dem jeg har snakket med vedrørende denne saken, er enige i at dette må tase opp som egen sak på årsmøtet. Mitt forslag blir derfor at Fjell-Nytt fortsatt blir sendt ut i papirform til alle betalende medlemmer. At det fortsatt skal være styret i foreningen som på en demokratisk måte skal ta seg av dette. Snakke med de av medlemmene som har mest kunnskap om foreningens historie, det må være målet. Kjetil Hagen har gjort en fantastisk jobb med dette, og vi må prøve å få han til å fortsette med dette. Med vennlig Hilsen Bjørn Smeby 24

25 Årsmøtesak for hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden 2012 Demokrati og Fjellnytt. Styret registrerer innkommet forslag til årsmøtet i hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden fra Bjørn Smeby. Vi kjenner ikke til hvor denne informasjonen kommer fra eller hva slags materiale disse påstandene bygger på og må derfor stå for innsenders regning. Styret vil understreke, at et innlegg i siste Fjellnytt fra redaktør - kasserer og et innlegg fra et medlem var styret ikke informert om og styret kunne ikke forhindre at disse ble utsendt. Det er beklagelig dersom disse innleggene kan være årsaken til at det skapes forvirring rundt utgivelse av Fjellnytt. Styret må forholde seg til fakta. Demokrati. Styrets saksliste er utarbeidet med bakgrunn i innspill fra medlemmer, komiteledere, grunneiere og styrets medlemmer der alle blir invitert til å komme med områder/saker som ønskes bli tatt opp og arbeidet med av styret, ca. en måned før styremøte finner sted etter vedtatt møteplan. Saksliste og evnt. saksdokumenter blir sendt ut min. to uker før styremøtet finner sted. Styret har på alle sine møter vært beslutningsdyktig i henhold til vedtektene, dvs. selv om kasserer og et styremedlem av ulike grunner ikke har deltatt på styremøter i 2011 så kan ikke styret la være å behandle innkomne saker eller styrets prioriterte oppgaver. Komiteledere har blitt innkalt og grunneiere har blitt invitert til styremøtene og det oppfattes som god dialog mellom de frammøtte. En har forsøkt å ha en arbeidsfordeling i styret der hver enkelt har sine oppgaver å arbeide med og følge opp. Fjellnytt. Fjellnytt er et informasjonsskriv fra styret som startet rundt 1970 i TKF i Nord med to sammenstiftede ark og har utviklet seg til å bli en tykkere sak som har blitt sendt i posten til medlemmene to ganger i året, en i tilknytning til påsken og en før jul. Det har kommet en del forslag fra medlemmer om å videreutvikle dette informasjonsskrivet. Noen har bedt om å få informasjonen tidsnok før påske slik at de har nødvendig innsikt i årsmøtesakene før de reiser på påskeferie på hytta, noen ønsker nyhetene og informasjonen hyppigere enn bare to ganger pr. år og ikke utgi gammelt stoff, som noen sier. I tillegg har en del medlemmer kommet med ønsker og forslag om å få informasjonen sendt pr. mail/nettet/digitalt. Styret har tatt konsekvensen av alle disse ønskene og videreutviklet Fjellnytt nyhetsbrev slik at det skal komme ut fire ganger pr. år i både nettutgave og papirutgave. I tillegg vil det komme hyppigere nyhetsbrev fra styret og komiteledere pr. mail/nett/digitalt også utenom de fire utgivelsene. Det enkelte medlem skal selv rapportere inn type sending som ønskes, nettutgave eller papirutgave. Medlemskontingent. Styret har hatt medlemsverving, sikker medlemsregistrering, god informasjonsflyt og utvikling av hjemmesiden som oppgave å arbeide med det siste året i tillegg til veldig mange andre arbeidsoppgaver. Bare det siste året er det langt flere som benytter seg av hjemmesiden til hytteforeningen og mange kommer med innspill og spørsmål til bl.a. styret som blir besvart umiddelbart. I forbindelse med disse oppgavene har styret nedlagt et stort arbeid med å utarbeide flest mulig riktige 25

26 boligadresselister til godt over 700 hytteeiere. Hytteforeningen er nå innmeldt i Brønnøysundregisteret slik at ikke bankkonti til hytteforeningen står oppført på flere privatpersoner lenger. Videre blir det nå gjennomført innbetaling med KIDnr. på alle bankgiro fra medlemmene og alle blir nå automatisk registrert med navn, i motsetning til tidligere der vi hadde 50 innbetalinger av 340 medlemmer uten navn. Alle vel 700 hytteeiere blir tilskrevet. Noen blir fulgt opp pr. telefon av styremedlemmer og komiteledere. Medlemsregisteret og fakturering må følges opp sammen med øvrig regnskapsføring. Målsettingen har vært å verve flere medlemmer og sikre medlemsregisteret på en god måte gjennom disse tiltakene. Medlemskontingenten har tidligere bl.a. blitt benyttet til godtgjøring av redaktør av Fjellnytt og kassererfunksjon med kr. pr. år, trykking og utgivelse inkl. porto for Fjellnytt ca kr, kontormateriell til kasserer, webredaktør har mottatt ca kr, redskap til rydding av løypetraseer, merking og skilting av skiløyper, skiløypekjøring til Kjølsætra og til Munkbetsætra (utenom grunneiers område) ca kr, evnt. støtte til påskeskirenn og Munkbetmarsjen og utgivelse av nye skiløypekart ca kr. Videre arbeides det med bearbeiding av tidligskiløype i Øst. Siden kasserer ikke kunne ta på seg oppfølging av fakturering, utsendinger av vervebrev, medlemsregistrering og oppfølgingen av dette, har regnskapsføringen og medlemsregistreringen blitt satt bort til firmaet Trysil Økonomisenter A/S og de tar seg av alt dette. Tidligere godtgjøring til kasserer/redaktør har blitt omdisponert til bruk for betaling av tjenestene dette firmaet utfører for hytteforeningen. Styret fattet 19.november 2012 følgende vedtak: Arbeid i styret og komiteer er i utgangspunktet dugnadsarbeid og det skal ikke gis godtgjøring. Styret stiller seg positiv til en evnt. godtgjøring til styret/komitemedlemmer eller andre der det er en større arbeidsoppgave som skal utføres. Ved godtgjøring må en stille krav til at arbeidsoppgavene og utførelsen tilfredsstiller styrets vedtak og beslutninger. Det utbetales ingen slike godtgjøringer i Salg av annonser. Styret har initiert salg av annonser på hytteforeningens hjemmeside for å framskaffe mer inntekter utover hva medlemskontingenten innbringer. Styret kan ikke se at de ønsker og innspill fra medlemmene om videreutviklingen av Fjellnytt skal være en årsmøtesak og behandling av dette omtales heller ikke i vedtektene, men understrekes i 2 Den skal arbeide for et trivelig miljø i området, bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Det er tatt høyde for medlemmers ulike interesser og ikke en generalisering. En må forutsette at styret er valgt med de fullmaktene og den tillit det innbærer å videreutvikle et informasjonsskriv i tråd med medlemmenes ønsker og behov. Styrets forslag til vedtak med henvisning til ovenstående redegjørelse: Årsmøtet avviser innkommet forslag fra Bjørn Smeby ang. demokrati og utgivelse av Fjellnytt. 26

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31.

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31. w FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Nr. 1 Påsken 2013 Løssalg kr 50,- Opplag 460 Sy Trysil Knut's Fjellverden God påske! Sjekk skiføret 1 på skisporet.no 2 Fjell Nytt

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN P FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 3 Høsten 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 200 Se bilder på www.trysil-knut.org 2 Fjellnytt dette nummer Side Informasjon fra styret

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter.

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Forslag om endring av vedtekter for PKF Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Styret har hatt en gjennomgang

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 4 Julen 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 460 God Jul og Godt Nytt År Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjellnytt dette nummer Side

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 35 Nr. 1 Påsken Løssalg kr 50,- Opplag 400. God Påske

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 35 Nr. 1 Påsken Løssalg kr 50,- Opplag 400. God Påske FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 35 Nr. 1 Påsken 2017 Løssalg kr 50,- Opplag 400 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke. Foreningen

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer