BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN"

Transkript

1 FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på

2 2

3 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra styret i hytteforeningen 5 Innkalling til medlemsmøte i hytteforeningen 5 Lederen har ordet 6 Embrets, åpningstider i påsken 8 Påskeskirenn i Nord og Øst 9 Vedtekter for hytteforeningen 10 Innkalling til årsmøtet i hytteforeningen Årsberetning for hytteforeningen Regnskap for Budsjett, aktivitetsplan og mål for styret i Innkomne forslag til årsmøtet fra Bjørn Smeby 24 Demokrati og utgivelse av Fjellnytt 25 Hvordan bruke hytteforeningens hjemmeside 27 Bilder i Fjell Nytt, Påsken 2012 Foto: Arve Herman Tangen Redaktøransvar Ragnar Moe 3

4 4

5 Informasjon fra styret i hytteforeningen Se årsberetningen for perioden årsmøtet 2011 og fram til årsmøtet 2012 for utfyllende informasjon. Hytteforening og grunneiere. Fra tid til annen registrerer vi at enkelte blander sammen hva grunneiere fakturerer og tar betaling for og hva hytteforeningen sender ut for betaling av medlemskontingent og hva det inkluderer. Dette må sees på som to adskilte aktiviteter og faktureringer. Du betaler for snøbrøyting, løypekjøring, veivedlikehold, tv osv. til grunneiere. Dette må ikke blandes med hytteforeningen som er en organisasjon som ivaretar medlemmene og samarbeider med grunneiere om ulike gjøremål. Måking av snø ved postkassestativene. For at postbudet skal komme fram og levere post er det avhengig av at det er fjernet snø slik at de kommer fram. Det er mottakeres plikt til å ordne dette. Takk til alle som tar i et tak for at posten kommer fram til kassene! Det er fint om flere også kan ta del i denne oppgaven. Spade står ved stativet i Øst. Fakkelmannen i Nord. Har du sett han? Han er tung og trenger hjelp for å vandre fra sin plassering der han stod i Nord. Han har forsvunnet! Har du tips, ta kontakt med styret eller Olav Moe i Nord. Langfredag 6.april. Årsmøte kl og medlemsmøte kl Styret håper mange, både nye og tidligere medlemmer, kommer på årsmøtet. Velkommen! Innkalling til medlemsmøte i hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden langfredag 6.april kl på Grendehuset i Eltdalen. Saker: - Styret informerer om aktuelle saker og tar gjennomgang av hytteforeningens hjemmeside - Kjells Hytteservice informerer - Grunneierne informerer. Alle grunneiere inviteres. - Medlemmene kan ta opp aktuelle saker. Styret 5

6 LEDEREN HAR ORDET Til hytteforeningens medlemmer! Hytteeiere i Trysil Knuts Fjellverden har to ting til felles. Alle eier ei hytte de reiser til og den praktfulle naturen opptar den enkelte. Og så tror jeg det stopper der med likhetstrekk. Vi er ulike, liker og vektlegger forskjellige verdier i fjellheimen. Min erfaring som leder for hytteforeningen gjennom to år er at mange kommer med innspill til hvordan de vil ha det i hytteområdet og det er bra! Disse utfordringene står styret i til enhver tid og skal gjøre valg på vegne av medlemmene og videreutvikle enkelte saker slik at flest mulig opplever det som fint og positivt. - Noen opplever at gruset og humpete vei mellom Jordet og Eltdalen er helt greit, mens andre setter stor pris på asfaltert vei på strekningen. - Noen liker å boltre seg i snøen uten oppkjørte skiløyper, mens andre vil ha bra standard på oppkjørte skiløyper innover i fjellheimen. - Noen ønsker informasjon fra styret på papir tilsendt i posten, mens andre vil ha tilsvarende info sendt via nettet uten at postkassa fylles opp. - Noen liker å spille kort eller spill på hytta istedenfor TV titting, mens noen enkelte ønsker seg TV med mange kanaler. Ja, vi er forskjellige. Jeg mener vi må være rause og respektere den enkelte uten av vi generaliserer og sier at alle vil ha det sånn eller sånn. Vi må kunne videreutvikle og samtidig balansere for de ulike syn og behov slik at det tilfredsstiller flest mulig. Påsken står for døren og jeg håper alle får en fin tid og finner stor glede av å være på hytta. Så håper vi på mye snø, passe kaldt, fine skiløyper, at snøen daler ned, sola skinner og snøen glitrer som krystaller. Jeg håper å se mange både i skisporet, på påskeskirennet og på årsmøtet! Takk for samarbeidet disse to årene jeg har vært leder! God påskehøytid til dere alle! Inger Sleppen 6

7 7

8 Gjør et besøk til Embrets i påsken! Aviser, dagligvarer og servering. Åpningstider i påsken: F.o.m. 31. mars t.o.m. 9 april: kl Hytteforeningen har TKF-artikler for salg hos Embrets: Løypekart kr. 75,- Caps m/logo kr. 75,- Vintercaps m/logo, kr. 100,- Lue m/logo kr. 125,- Pannebånd m/logo kr. 125,- T.sjorte m/logo kr. 125,- College-genser m/logo kr. 250,- 8

9 Påskeskirenn i Fjellverden Øst - Påskeaften 2012 kl 11:30-12:45: Påmelding av deltakere ca. kl 12:00: Oppstart loddsalg og tipping kl 13:00: Start aldersklasser uten tidtaking (alder 0-10 år) ca kl 13:30: Start aldersklasser med tidtaking (alder år) ca 14:30 Loddtrekning og premieutdeling ca kl 15:00 Slutt Sted: Embrets- åpen kiosk/kafe Påskeaktiviteter i Fjellverden Nord Skjærtorsdag, : Vi tar opp igjen programmet fra i fjor med Familiedag fra kl. 12.ºº med en del aktivitetsløyper nedenfor promillegropa, med kuler, staup, orgeltramp etc. Fra kl. 14.ºº lager vi en akekonkurranse for barn og voksne. NB! Ta med akebrett! - Premiering på samme sted. Vi stiller med stor grill! - Forbehold om vær og føre. Langfredag, : Kl. 22.ºº blir det fyrverkeri fra promillegropa. Vi lager en lysfest i Fjellverden Nord denne kvelden. Forbehold om dårlig vær. Påskeaften, : Fjellverden Nord arrangerer det tradisjonsrike påskeskirennet Kl. 13.ºº med påmelding fra kl. 12.³º Skirennet og stafetter er for barn og voksne. Premiering til alle. Munkebeitsetra: Munkebeitsetra blir ikke bemannet i påsken. Det vil være oppkjørte skiløyper til sætra. Munkebeitmarsjen 2012: Marsjen blir avholdt Start 10ºº - 11.³º Det blir den marsjen 9

10 Vedtekter for Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden. 2. Foreningens formål. Foreningen har som formål å verne om Trysil-Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Det skal arbeides for et trivelig miljø i området, bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. 3. Medlemskap. Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen. Medlemskapet omfatter familiemedlemmer, som også er valgbare til tillitsverv i foreningen. Ved avstemning avgis kun 1 stemme for hver hytte. 4. Årsmøtet. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl. 17.oo på Grendehuset. Innkalling til årsmøtet kunngjøres i FJELLNYTT eller i brev, samt med oppslag i området minst 4 dager før årsmøtet. Saker til behandling på årsmøtet: 1. Konstituering. a. Valg av møteleder. b. Valg av referent. c. Protokollunderskrivere. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap og budsjett. a. Regnskap b. Fastsetting av kontingent. c. Budsjett. 4. Valg. a. Styret. b. Valg til spesielle komiteer. c. Revisorer. d. Valgkomite. 5. Innkomne forslag. 10

11 Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet. Valg av styret skal skje skriftlig dersom 1/3 av årsmøtedeltakerne krever det. 5. Styret. Foreningen ledes av et styre som består av: Leder. 6 styremedlemmer. Lederen velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Valgperioden for styremedlemmene reguleres slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Alle tre områdene, Lågfjellet, Fjellverden Nord og Fjellverden Øst skal være representert i styret. Styret konstituerer seg selv. Styret skal føre protokoll over sine handlinger og vedtak. Styret kan opprette arbeidsutvalg som opptrer på vegne av styret i spesielle saker. Beslutninger fattet i et arbeidsutvalg legges frem for styret. 6. Komiteer. Foreningen kan opprette komiteer som har spesielle arbeidsoppgaver. 7. Kontingent og regnskapsår. Kontingenten fastsettes på årsmøtet. Medlems år og regnskapsår går fra Vedtekter. Vedtektene vedtas på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer sendes styret 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. 9. Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret beslutter det, eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel. 10. Oppløsning av foreningen. Foreningens oppløsning kan bare besluttes når ¾ av alle medlemmene stemmer for det. Vedtektene revidert, årsmøtet

12 12

13 Årsmøte i Hytteforeningen Trysil - Knuts Fjellverden Langfredag 6.april 2012 kl på Grendehuset i Eltdalen. Vanlige årsmøtesaker. Forslag til årsmøtesaker sendes leder Inger Sleppen, mailadr.: innen 9.mars Frasigelse av verv meldes valgkomiteen v/astrid Dyrdal eller Synnøve Skytterholm innen 9. mars Styret. 13

14 Årsmøte for Hytteforeningen Trysil - Knuts Fjellverden 6.april 2012 kl på Grendehuset i Eltdalen Medlemmene i Hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden innkalles til årsmøte 6.april 2012 kl på Grendehuset i Eltdalen Årsmøtet dagsorden: 1. Konstituering - Godkjenning av møteinnkalling - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av to medlemmer til protokollunderskrift 2. Styrets årsberetning Regnskap og budsjett - Regnskap Kontingent Budsjett Valg - Styret - Revisorer - Valgkomite 5. Innkomne forslag. Demokrati og utgivelse av Fjellnytt v/bjørn Smeby Styret 14

15 15

16 Årsberetning for hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt i Grendehuset i Eltdalen 22.april 2011 kl Styret og komiteer. Styret for 2011 til årsmøtet 2012 har bestått av: Verv Navn Sted Valgt til årsmøte i Styret Leder Inger Sleppen Øst 2012 Nestleder Knut Arnseth Nord 2012 Kasserer Kjetil Hagen Lågfjellet 2013, trukket seg fra styreverv pr Sekretær Knut Inngjerdingen Nord 2013 Styremedlem Geir Stokke Øst 2013 Styremedlem Harry Bakken Lågfjellet 2012 Styremedlem Kristoffer Kalsæg Øst 2012 Sti - og løypekomite Leder Magnar Søhagen Øst 2013 Harry Bakken Lågfjellet 2013 Bjørn Gulbrandsen Nord 2013 Småviltjaktkomite Leder Petter Kirkeby Øst 2013 Lars Oma Gamle Øst 2013 Arne Løvås Nord 2013 Arrangement - komite Leder Jostein Hegreberg Øst 2013 Leder Olav Moe Nord 2013 Revisorer Jane Bakke Øst 2012 Willy Johansen Øst 2012 Redaksjonskomite Fjellnytt Leder Kjetil Hagen Lågfjellet 2013, trukket seg fra vervet pr Valgkomite Leder Astrid Dyrdal Øst 2012 Nestleder Arne Kjørstad Lågfjellet 2012 Synnøve Skytterholm Øst

17 3. Styremøter. Det har vært avholdt fem styremøter, etter vedtatt møteplan, mellom årsmøtet 2011 og årsmøtet Alle møtene, med unntak av et, har vært avholdt på Embrets. Styret har vært beslutningsdyktig iflg. vedtektene på alle møtene. Alle komiteledere har vært innkalt. Grunneierne har vært invitert til alle styremøtene og grunneier Eltdalen Nordre ANS Trysil- Knuts Fjellverden har deltatt på deler av de fleste møtene. Samarbeid med de andre grunneierne har foregått gjennom egne møter, mail og/eller telefonsamtaler. Saker som har blitt behandlet har blitt innmeldt av medlemmene, komiteledere, grunneiere og styret. En har forsøkt å ha en arbeidsfordeling i styret der hver enkelt har sine oppgaver å arbeide med og følge opp. 4. Medlemsmøter. Det ble avholdt medlemsmøte rett etter årsmøtet 22.april Grunneierne var invitert og Eltdalen Nordre ANS og Moren deltok. 5. Det er avholdt eget møte med grunneier i Nord, Jan Nordgård, ang. innkomne forslag om bompengeordningen, snøbrøyting og løypekjøring i Medlemmer, medlemsverving og medlemsregistrering. Brønnøysundregisteret, bankkonti og KIDnr. på bankgiro. Det er til sammen 715 hytter i Eltdalen og 341 er medlemmer i hytteforeningen. Styret har i denne perioden hatt medlemsverving og sikker medlemsregistrering som prioriterte oppgaver. En betydelig arbeidsinnsats er nedlagt for å utarbeide flest mulige riktige navn - og boligadresselister til samtlige hytteeiere for å sikre nåværende og framtidige medlemmer. Alle hytteeiere har blitt tilskrevet med oppfordring om å melde seg inn som medlem i hytteforeningen og styret har forsøkt å synliggjøre godene ved å være medlem der alle hytteeiere nyter godt av arbeidet som utføres. Hytteforeningen er nå innmeldt i Brønnøysundregisteret og har følgende organisasjonsnr slik at ikke bankkonti til hytteforeningen står oppført på flere privatpersoner lenger. Kontonr. i Sparebanken Hedmark er: Videre blir det nå gjennomført innbetaling av medlemskontingenten med KIDnr. på alle bankgiro fra medlemmene og alle blir automatisk registrert med navn, i motsetning til tidligere der vi hadde 50 innbetalinger uten navn registrert. Medlemsregisteret og fakturering må følges opp som del av øvrig regnskapsføring. Målsettingen har vært å verve flere medlemmer og sikre medlemsregisteret på en god måte gjennom disse tiltakene. Siden kasserer ikke kunne ta på seg oppfølging av fakturering, utsending av vervebrev, medlemsregistrering og oppfølgingen av dette har regnskapsføringen og medlemsregistreringen blitt satt bort til Trysil Økonomisenter A/S og de tar seg av alt dette. Tidligere godtgjøringen av leder av Redaksjonskomiteen Fjellnytt og kasserer har blitt omdisponert til bruk for betaling av tjenestene dette firmaet utfører for hytteforeningen. Hytteforeningen er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, og er dermed berettiget støtte fra grasrotandelen ved spill i regi av Norsk Tipping dersom noen ønsker å gi sin grasrotandel til hytteforeningen. Hytteforeningen kan også søke om tippemidler til godkjente formål. Oppgi org.nr. 17

18 7. Regnskapsføring. Regnskapsføringen var et tema medlemmene kommenterte under forrige årsmøtet og styret har gjort følgende: All aktivitet og føring av regnskap skal følge kalenderåret og på en slik måte være sammenlignbart fra år til år for medlemmene av hytteforeningen. Regnskapet er gjennom oppsettet til medlemmene synliggjort hva som har blitt utført og regnskapsført i 2010 og 2011 slik at en skal få et mest mulig sammenligningsgrunnlag av tallene fra år til år i regnskapsoppsettet for Vises for øvrig til pkt Informasjon og informasjonsflyt mellom styret og medlemmer. God informasjonsflyt og utvikling av hjemmesiden (www.trysil-knut.org) har vært viktige oppgaver å arbeide med i perioden siden siste årsmøte. Bare det siste året har det vært langt flere som benytter seg av hjemmesiden til hytteforeningen og mange kommer med innspill og spørsmål til bl.a. styret som blir besvart umiddelbart. Fjellnytt har kommet ut en gang før jul 2011 og en gang før påske Det har kommet en del forslag fra medlemmer om å videreutvikle dette informasjonsskrivet. Noen har bedt om å få informasjonen tidsnok før påske slik at de har nødvendig innsikt i årsmøtesakene før de reiser på hytta, noen ønsker nyhetene og informasjonen hyppigere enn bare to ganger pr. år da de mener nyhetene ikke er nyheter lenger da de kommer ut til medlemmene. I tillegg har en del medlemmer kommet med ønsker og forslag om å få informasjonen sendt pr. mail. Styret har tatt konsekvensen av alle disse ønskene og videreutviklet Fjellnytt nyhetsbrev slik at det skal komme ut fire ganger pr. år i både nettutgave og papirutgave. I tillegg kommer det hyppigere nyhetsbrev fra styret og komiteledere pr. mail også utenom de fire utgivelsene. Det enkelte medlem skal selv rapportere inn type sending som ønskes, nettutgave eller papirutgave. 9. Skiløyper, påskeskirenn, skiløypekart, Skisporet.no, Fjellverdentrimmen. I Nord har Kjells Hytteservice AS overtatt løypekjøring, øvrig hytteservice. Ordningen medførte noen nye rutiner og synes å fungere godt. Skiløypene har blitt kjørt ved snøfall og behov uansett om det er på hverdager eller i helgene siden det er økt antall hytteeiere som ønsker å benytte skiløypene i ukedagene. Styret og stikomiteleder har fått mye positiv tilbakemelding på de gode oppkjørte skiløypene. Siden skiløypa til Kjølsætra ligger utenfor grunneiers eiendom og ansvarsområde er det inngått avtale om kjøring av løypemaskin på denne strekningen, mot egen godtgjøring. Det samme gjelder løypa fram til Munkbetmarsjen. Stikomiteleder har stått for ledelse av dugnadsarbeid og deltatt aktivt rundt rydding av løypetraseer, merking og skilting av løypene. Noen få enkeltmedlemmer har deltatt i dette arbeidet og gjennomført en flott innsats. Nye skiløypekart er utarbeidet, trykket og nå sendt ut til alle hytteeiere i Eltdalen. Det er en prosess i gang på arbeid med opparbeiding av tidlig skiløype i Øst i samarbeid med grunneier og Trysil Kommune. I samarbeid med grunneier Eltdalen Nordre ANS blir det nå registrert på Skisporet.no når og hvor skiløypene blir oppkjørt med løypemaskin. Dette kan en følge med på hytteforeningens hjemmeside. 18

19 Årets påskeskirenn krevde ingen konsultasjon på nettet for å se om skiløypene var oppkjørt for mesteparten av snøen var smeltet og alternative løsninger hadde kreative arrangementsansvarlige funnet. I Øst var det natursti med mange innlagte spørsmål og svært stor deltakelse av ung og litt eldre. Hest og vogn, grilling og småaktiviteter ellers kunne mange ta del i. I Nord fant de sine løsninger til stor glede for mange. Fjellverdentrimmen er nytt av året og kjærkomment for små og store som ønsker seg konkrete turmål sammen med venner og familie. Det er satt ut kasser på ti ulike steder i området med ei bok til å skrive i og tang til å klippe og bekrefte at en har vært på stedet. Kort for klipping/registrering er å få kjøpt på Embrets kiosk og premiering er til de som har nådd fire steder og de som har nådd alle ti. En kjempefin ordning og puff til å oppsøke steder som en kanskje ikke har oppsøkt før og til å bli enda bedre kjent i området. 10. Friluftsliv, jakt, Munkbetmarsjen Mens arbeidet med veien fra Jordet til Eltdalen har pågått, har det vært et samarbeid mellom grunneier, styret i hytteforeningen og entreprenør om å få i stand plass for båtutslipp, badeplass ved Elta, (ved Eltsjøen) parkeringsplass og gangmuligheter fram til badeplass. Under flommen forrige år forsvant brua over Elta som benyttes av turgåere. Restene av denne ble reddet lenger nede og fraktet til stedet hvor det skal istandsettes ny. Ny bru vil bli utført vår forsommer 2012 og er et samarbeid mellom grunneier og hytteforeningen. Det er opprettet en småviltjaktkomite som er en samarbeidspartner for grunneiere når det gjelder småviltjaktforvaltningen i området. Munkbetmarsjen ble 20.august 2011 gjennomført for 19. gang med ca. 45 deltakere der vertskapet på setra tok i mot oss og vartet opp med deilige vafler og kaffe. Enkelte passet på å sikre seg god pultost og smør laget på setra. Ved loddtrekning fikk to deltakere hvert sitt gavekort på tusen kroner fra hytteforeningen. 11. Miljø. Styret har sendt brev til Statens Vegvesen og oppfordret til fartsbegrensning mellom Eltsjøen sør til bommen i Nord. Noen trykker litt for hardt på gasspedalen i hytteområdene og styret har diskutert behovet for redusert fart for å unngå støvplager sommertid og trafikksikkerhet generelt. Styret oppfordrer bilførere til å vise hensyn ved å redusere farten. Det arbeides med å få til miljøstasjoner kildesortering ved de eksisterende søplecontainerne. Vi er alle glad for de som putter søpla i containere og ikke setter det utenfor, for på den måten bidrar til et så bra nærmiljø som mulig. 19

20 Bompengeordningen i Nord. Noen medlemmer har tatt opp bompengeordningen i Nord og bedt om en mer forutsigbar og lik ordning for alle med hytte i Nord, enten gjennom ny bomstasjon eller fast årlig avgift til grunneierne. Oppfordringen fra styret til grunneierne er i første omgang å se på plassering av nåværende bom og foreta en fast innbetaling med årlig engangsavgift før det vurderes eller gjennomføres andre tiltak. Styret har hatt en aktiv og arbeidsom periode og opplever å ha fått gjennomført flere tidkrevende tiltak og er midt i prosesser på flere oppgaver som søkes gjennomført i løpet av Takk for godt samarbeid til grunneiere, komiteledere, webredaktør, innad i styret og ikke minst til mange aktive og engasjerte medlemmer! Trysil 5.mars 2012 Inger Sleppen Leder Hytteforeningen TKF Knut Inngjerdingen Sekretær Hytteforeningen TKF 20

21 21

22 22

23 Mål: Aktivitetsplan og budsjett 2012 for styret i Hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden 1. Å fordele arbeidsoppgavene innen styret og blant komiteledere for å oppnå jevn arbeidsbelastning slik at en kan gjennomføre prosesser, vedtak og holde frister på en god måte 2. Å lytte til medlemmer som kommer med ønske om forbedringer, endringer og videreutvikling. 3. Å forbedre informasjonsflyten mellom styret i TKF og medlemmene 4. Å vedlikeholde og forbedre skiløypenettet og bidra til aktiv bruk av fjellheimen 5. Å forbedre medlemsregistreringen 6. Å verve 200 flere medlemmer i Å forbedre regnskapsføringen der aktiviteten regnskapsføres og synliggjøres innenfor regnskapsåret Tiltak: Inntekter: Annonseinntekter Web Medlemsavgift 250 kr x 540 medlemmer Salg av TKF rekvisita Embrets Påskeskirenn Nord - start Påskeskirenn Øst - start Fjellverden - trimmen start Renteinntekter Sum: Utgifter: Merking og skilting skiløyper Skiløypekjøring til Kjølsetra Skiløypekjøring til Munkbetmarsjen Opparbeiding tidligskiløype Regnskapsføring, medlemsregistrering og oppfølging medlemsregisteret Fjellnytt nyhetsbrev kopiering og porto Kontormateriell Bru over Elta års jubileum Munkbetmarsjen Påskeskirenn Nord Påskeskirenn - Øst Fjellverden trimmen, premier Lagerleie Innkjøp av TKF rekvisita Embrets Web Beising oppslagstavle og postkassestativ Øst GPS - Skisporet Reserve Sum:

24 Forslag til Årsmøtet Har fått med meg at det har vært en del uenigheter vedr. enkelte saker som har vært behandlet på noen av styremøtene, også på styremøter hvor styret ikke har vært fulltallig. På et av disse møtene ble det etter hva jeg forstår bestemt at Fjell- Nytt ikke lenger skal sendes ut i papirutgave, til de betalende hytteeierne. For meg høres dette ut som det nå ikke lenger er det gode demokratiske forhold mellom styremedlemmene og medlemmene sine meninger. Betyr dette ikke noe for det sittende styret? Fjell- Nytt har vært og vil etter manges mening forbli et av medlemmenes høydepunkt foran jul og påske. For mange av hytteeierne er dette det som viser at de får noe igjen for kontingenten de betaler. ( PS. Skal kontingenten reduseres, eller skal også disse pengene gå til de forskjellige grunneiere, som et ledd i oppgradering av deres hytteområder?) Har hørt at flere av hytteirene er veldig uenige i dette, og alle mener det er viktig å ta vare på det som er blitt en tradisjon og har fungert bra i alle år. I vedtektene for Hytteforeningen i 2. står det, Foreningen har som formål å verne om de naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter, videre heter det at det skal arbeides for et trivelig miljø i området, bedre kontakt mellom hytteeierne og fremme deres interesser. Kan ikke forstå at det styret har gjort vedrørende denne saken er med på og stimolere til hytteforeningens medlemenes intresser. Jeg, og mange av dem jeg har snakket med vedrørende denne saken, er enige i at dette må tase opp som egen sak på årsmøtet. Mitt forslag blir derfor at Fjell-Nytt fortsatt blir sendt ut i papirform til alle betalende medlemmer. At det fortsatt skal være styret i foreningen som på en demokratisk måte skal ta seg av dette. Snakke med de av medlemmene som har mest kunnskap om foreningens historie, det må være målet. Kjetil Hagen har gjort en fantastisk jobb med dette, og vi må prøve å få han til å fortsette med dette. Med vennlig Hilsen Bjørn Smeby 24

25 Årsmøtesak for hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden 2012 Demokrati og Fjellnytt. Styret registrerer innkommet forslag til årsmøtet i hytteforeningen Trysil Knuts Fjellverden fra Bjørn Smeby. Vi kjenner ikke til hvor denne informasjonen kommer fra eller hva slags materiale disse påstandene bygger på og må derfor stå for innsenders regning. Styret vil understreke, at et innlegg i siste Fjellnytt fra redaktør - kasserer og et innlegg fra et medlem var styret ikke informert om og styret kunne ikke forhindre at disse ble utsendt. Det er beklagelig dersom disse innleggene kan være årsaken til at det skapes forvirring rundt utgivelse av Fjellnytt. Styret må forholde seg til fakta. Demokrati. Styrets saksliste er utarbeidet med bakgrunn i innspill fra medlemmer, komiteledere, grunneiere og styrets medlemmer der alle blir invitert til å komme med områder/saker som ønskes bli tatt opp og arbeidet med av styret, ca. en måned før styremøte finner sted etter vedtatt møteplan. Saksliste og evnt. saksdokumenter blir sendt ut min. to uker før styremøtet finner sted. Styret har på alle sine møter vært beslutningsdyktig i henhold til vedtektene, dvs. selv om kasserer og et styremedlem av ulike grunner ikke har deltatt på styremøter i 2011 så kan ikke styret la være å behandle innkomne saker eller styrets prioriterte oppgaver. Komiteledere har blitt innkalt og grunneiere har blitt invitert til styremøtene og det oppfattes som god dialog mellom de frammøtte. En har forsøkt å ha en arbeidsfordeling i styret der hver enkelt har sine oppgaver å arbeide med og følge opp. Fjellnytt. Fjellnytt er et informasjonsskriv fra styret som startet rundt 1970 i TKF i Nord med to sammenstiftede ark og har utviklet seg til å bli en tykkere sak som har blitt sendt i posten til medlemmene to ganger i året, en i tilknytning til påsken og en før jul. Det har kommet en del forslag fra medlemmer om å videreutvikle dette informasjonsskrivet. Noen har bedt om å få informasjonen tidsnok før påske slik at de har nødvendig innsikt i årsmøtesakene før de reiser på påskeferie på hytta, noen ønsker nyhetene og informasjonen hyppigere enn bare to ganger pr. år og ikke utgi gammelt stoff, som noen sier. I tillegg har en del medlemmer kommet med ønsker og forslag om å få informasjonen sendt pr. mail/nettet/digitalt. Styret har tatt konsekvensen av alle disse ønskene og videreutviklet Fjellnytt nyhetsbrev slik at det skal komme ut fire ganger pr. år i både nettutgave og papirutgave. I tillegg vil det komme hyppigere nyhetsbrev fra styret og komiteledere pr. mail/nett/digitalt også utenom de fire utgivelsene. Det enkelte medlem skal selv rapportere inn type sending som ønskes, nettutgave eller papirutgave. Medlemskontingent. Styret har hatt medlemsverving, sikker medlemsregistrering, god informasjonsflyt og utvikling av hjemmesiden som oppgave å arbeide med det siste året i tillegg til veldig mange andre arbeidsoppgaver. Bare det siste året er det langt flere som benytter seg av hjemmesiden til hytteforeningen og mange kommer med innspill og spørsmål til bl.a. styret som blir besvart umiddelbart. I forbindelse med disse oppgavene har styret nedlagt et stort arbeid med å utarbeide flest mulig riktige 25

26 boligadresselister til godt over 700 hytteeiere. Hytteforeningen er nå innmeldt i Brønnøysundregisteret slik at ikke bankkonti til hytteforeningen står oppført på flere privatpersoner lenger. Videre blir det nå gjennomført innbetaling med KIDnr. på alle bankgiro fra medlemmene og alle blir nå automatisk registrert med navn, i motsetning til tidligere der vi hadde 50 innbetalinger av 340 medlemmer uten navn. Alle vel 700 hytteeiere blir tilskrevet. Noen blir fulgt opp pr. telefon av styremedlemmer og komiteledere. Medlemsregisteret og fakturering må følges opp sammen med øvrig regnskapsføring. Målsettingen har vært å verve flere medlemmer og sikre medlemsregisteret på en god måte gjennom disse tiltakene. Medlemskontingenten har tidligere bl.a. blitt benyttet til godtgjøring av redaktør av Fjellnytt og kassererfunksjon med kr. pr. år, trykking og utgivelse inkl. porto for Fjellnytt ca kr, kontormateriell til kasserer, webredaktør har mottatt ca kr, redskap til rydding av løypetraseer, merking og skilting av skiløyper, skiløypekjøring til Kjølsætra og til Munkbetsætra (utenom grunneiers område) ca kr, evnt. støtte til påskeskirenn og Munkbetmarsjen og utgivelse av nye skiløypekart ca kr. Videre arbeides det med bearbeiding av tidligskiløype i Øst. Siden kasserer ikke kunne ta på seg oppfølging av fakturering, utsendinger av vervebrev, medlemsregistrering og oppfølgingen av dette, har regnskapsføringen og medlemsregistreringen blitt satt bort til firmaet Trysil Økonomisenter A/S og de tar seg av alt dette. Tidligere godtgjøring til kasserer/redaktør har blitt omdisponert til bruk for betaling av tjenestene dette firmaet utfører for hytteforeningen. Styret fattet 19.november 2012 følgende vedtak: Arbeid i styret og komiteer er i utgangspunktet dugnadsarbeid og det skal ikke gis godtgjøring. Styret stiller seg positiv til en evnt. godtgjøring til styret/komitemedlemmer eller andre der det er en større arbeidsoppgave som skal utføres. Ved godtgjøring må en stille krav til at arbeidsoppgavene og utførelsen tilfredsstiller styrets vedtak og beslutninger. Det utbetales ingen slike godtgjøringer i Salg av annonser. Styret har initiert salg av annonser på hytteforeningens hjemmeside for å framskaffe mer inntekter utover hva medlemskontingenten innbringer. Styret kan ikke se at de ønsker og innspill fra medlemmene om videreutviklingen av Fjellnytt skal være en årsmøtesak og behandling av dette omtales heller ikke i vedtektene, men understrekes i 2 Den skal arbeide for et trivelig miljø i området, bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Det er tatt høyde for medlemmers ulike interesser og ikke en generalisering. En må forutsette at styret er valgt med de fullmaktene og den tillit det innbærer å videreutvikle et informasjonsskriv i tråd med medlemmenes ønsker og behov. Styrets forslag til vedtak med henvisning til ovenstående redegjørelse: Årsmøtet avviser innkommet forslag fra Bjørn Smeby ang. demokrati og utgivelse av Fjellnytt. 26

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År!

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År! BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt År! Fjell-Nytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bryllup i Fjellverden...

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer