Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013"

Transkript

1 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien Bjørkelangen

2 Side 2 av FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen som var på plass i nye lokaler i Stasjonsveien 27 på Bjørkelangen 1. april. Den Offisielle åpning av «nye» Asvo og 20 års jubileum var et meget vellykket arrangement der ordførere i våre eierkommuner klippet snora. Når vi nå går inn i et svært spennende 2014 er det derfor ikke bare lokalene som er nye for ASVO Bjørkelangen. En helt ny «Skattekista» gjenbruksbutikk så dagens lys der vi nå har langt større muligheter i forhold til sentral beliggenhet. Vi har også inngått avtaler i nærmiljøet som gjør at vi vil ha et mye større vareutvalg av gammelt og nytt. Et annet område vi nå satser stort på er en uteavdeling der vi tilbyr generelt vedlikehold. Dette ser vi som et viktig aktivitetstilbud for de av våre deltakere som tidligere har jobbet på snekkerverkstedet og fortsatt ønsker lignende arbeidsoppgaver. Kan nevne at vi her har etablert samarbeid og inngått avtale med Bjørkelangen Næringsforening om stell og vedlikehold av Miljøgata. Vi har gjennom hatt god kontakt med lokal media som har hatt flere reportasjer vedrørende vår flytting. Denne kontakten skal pleies videre i 2014 for å markedsføre vår bedrifts samfunnsbetydning og hva vi kan tilby av tjenester. I denne forbindelse har vi også etablert et nytt og bedre samarbeid med Grafisk Service vedrørende hvordan vi vil framstå i sosiale medier. Gjennom har Asvo Bjørkelangens ansatte og deltakere lagt ned en formidabel innsats. Det har vært et utfordrende år med tanke på at vår daglige leder dessverre har vært sykemeldt gjennom hele året. Allikevel har bedriften levert gode resultater, har fornøyde deltakere samt ikke minst bestått resertifisering av Equass i første forsøk!

3 Side 3 av 28 Når vi nå i inngangen av 2014 vet at våre eiere har startet arbeidet med en mulig sammenslåing av Asvo Bjørkelangen AS og Neverstua AS for å styrke disse bedriftenes posisjon som tilbyder av arbeidsmarkedstiltak, ser vi med stor spenning og optimisme på framtiden. Dette vil gi oss et større faglig miljø, mer variasjon i arbeidsarenaer for deltakerne samt større robusthet i forhold til å tenke nytt både i forhold til arbeidsoppgaver og nye tiltaksformer. Dette er vi sikre på vil styrke oss i å befeste bedriftens mål om å være Nav s foretrukne samarbeidspartner og leverandør av tilrettelagt arbeid gjennom å skape utvikling hos mennesker ved å gi et tilrettelagt jobbtilbud.

4 Side 4 av INNHOLD 1. FORORD EIERFORHOLD/TILTAKSARRANGØR INFORMASJON OM BEDRIFTEN NYTT I : ÅRSPLAN: FORRETNINGSIDE SAMFUNNSROLLE ORGANISERING ORGANISASJON, ANTALL ANSATTE, ANTALL DELTAKERE OG TILTAKSPLASSER: ORGANISASJONSKART BEMANNING KOMPETANSE: FORME LL K OMPE TANSE: PEDAG OGIKK: KURS/ SERTIFIS ERING I: DATA: SERTIFI KATER: REALK OMPE TANSE: SPRÅK: FAGUTVI KLING I RESULTATOPPNÅELSE TILDELT RAMME, GODKJENTE PLASSER OG FAKTISK GJENNOMFØRTE ÅRSVERK ARBEID MED BISTAND APS VTA TILTAKET OVERSIKT OVER HVILKE TILBUD VTA OG APS TILTAKENE HAR PAKK- OG MONTERINGSAVDELINGEN VASKERIET SNEKKERAVDELINGEN -> UTEAVDELINGEN SKATTEKISTA Resepsjon Transport Kantine HVILKE TILBUD OM KURS/KOMPETANSEHEVING HAR DELTAKERNE FÅTT? TVERRFAGLIG SAMARBEID DELTAKERUNDERSØKELSE VELFERD ØKONOMI SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK... 27

5 Side 5 av EIERFORHOLD/TILTAKSARRANGØR Aurskog Høland kommune (Akershus) 80 % Rømskog kommune (Østfold) 20 % ASVO Bjørkelangen AS (heretter ASVO) holder til i nye lokaler i Stasjonsveien 27 på Bjørkelangen. ASVO ble etablert i 1993 som et arbeidssamvirke i offentlig regi og Kommunens verdiplattform er vår. Vi er en forlengelse av kommunen! Vårt verdigrunnlag er vår plattform. Vi skal være konsekvente og møte alle ansatte og deltakere på en likeverdig måte. Dette viser at vi har integrert verdiene våre som en del av oss selv. A: Ansvarlighet Alle er ansvarlige for sine handlinger og handlingenes konsekvenser. S: Samarbeid Samarbeid forutsetter gjensidig respekt. Selvrespekt vokser frem gjennom å vise andre respekt. Man må ha respekt for personen som individ. V: Vekst Vekst og utvikling skapes gjennom anerkjennelse av hver enkelt arbeidstaker. Trygghet fører til trivsel som igjen skaper arbeidsglede, yrkesstolthet og godt arbeidsmiljø. Produktivitet og motivasjon øker også med økt trivsel. Trygghet gir grunnlag for humor som løser opp stemningen og alvoret i hverdagen. Galgenhumor er en del av humoren. O: Omsorg Vi skal gi hverandre omsorg og være rause. Vi skal se hverandre og møte mennesker der hvor de er gjennom tilstedeværelse. Visjon:. Mål: ASVO skal være NAVs foretrukne samarbeidspartner og leverandør for tilrettelagt arbeid. Vi skal skape utvikling hos mennesker ved å gi et tilrettelagt jobbtilbud. (Vedtektenes formålsparagraf 3)

6 Side 6 av INFORMASJON OM BEDRIFTEN 4.1 Nytt i : Utflytting og avvikling av leieforhold i Serviceveien 1. Innflytting 1.4. og etablering i nye, flotte lokaler i Stasjonsveien årsjubileum/nyåpning Resertifisering av equass desember hvor vi besto årsplan: ASVO Bjørkelangen etablerte seg 1.4. i nye lokaler i Stasjonsveien 27 på Bjørkelangen. Dette skal styrke oss med arbeidsarenaer/ tiltaksplasser som er deltakervennlige og økonomisk bærekraftige. I tillegg har vår uteavdeling inngått et samarbeid med Bjørkelangen Næringsforening til forskjønnelse av Bjørkelangen sentrum. Dette er med å styrke ASVO Bjørkelangens omdømme i lokalt næringsliv. Våre eiere er i gang med sonderinger rundt sammenslåing av ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua AS. Det vil i 2014 bli etablert en prosjektgruppe som skal føre dette arbeidet videre. 4.3 Forretningside ASVO Bjørkelangen skal produsere livskvalitet til deltakerne våre gjennom respekt, utvikling, arbeidsglede og produksjon av varer og tjenester. Dette skal bidra til å gi vår virksomhet en bærekraftig utvikling. Vi skal bistå mennesker på veien til et ordinært lønnet arbeid, og tilby trygge og gode arbeidsplasser for mennesker med behov for varig tilrettelagt arbeid. Vår bedrift er tilknyttet ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) og deltar i satsingen for et mer inkluderende arbeidsliv. Vi vektlegger sosial aktivitet, utvikling og tilpasning gjennom varierte oppgaver og utfordringer i arbeidstiden. Vi ønsker å videreutvikle oss som produsent av spennende og varierte varer og tjenester. Det er igangsatt planarbeid om mulig sammenslåing ASVO Bjørkelangen og Neverstua på Løken. 4.4 Samfunnsrolle Vi er en Vekstbedrift som skal tilby meningsfylt og tilpasset arbeid til personer som faller utenfor det ordinære arbeidsliv. Vi skal opprettholde og utvikle menneskelige ressurser gjennom tilrettelagt arbeid, kvalifisering og avklaring. Vår oppgave er å få avklart hvorvidt tiltaksdeltaker er klar for et ordinært arbeid, samtidig som vi bidrar til at mennesker ikke faller ut av arbeidslivet. Vi har en forståelse for at deltakelse i arbeidslivet er viktig for menneskers selvbilde og selvtillit, og ønsker derfor at bedriften skal drives så likt det ordinære arbeidsliv som mulig, noe som også er viktig for å kunne vurdere menneskers restarbeidsevne. Produksjon er således ikke et mål i seg selv, men et avgjørende virkemiddel. Det er på de ulike avdelingene vi skal driveutvikling, samtidig som det gir bedriften nødvendige inntekter.

7 Side 7 av ORGANISERING 5.1 Organisasjon, antall ansatte, antall deltakere og tiltaksplasser: 11,5 årsverk ordinært ansatte 29 deltakere sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) og kommunale plasser 24 deltakere i Arbeid med Bistand (AB). Første halvår 36 plasser 6 deltakere i arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 5.2 Organisasjonskart 1 Daglig leder 1 Fungerende daglig leder 1 Avdelingsleder VTA AB 1 teamleder 1 tilrettelegger 2 Arbeidsledere VTA- Vaskeri 2 Arbeidsledere VTA- Mont/Ute 1 Arbeidsleder VTA Kontorregnskap 1 Veileder APS 1 tilrettelegger første halvår 25 Deltakere VTA 6 Deltakere APS 24 Deltakere AB 36 første halvår

8 Side 8 av Bemanning Daglig leder 1 Fungerende daglig leder 1 Avdelingsleder VTA 1 Teamleder/ tilretteleggere AB 2,5 Veileder APS 1 Regnskapsleder 1 Arbeidsledere 4 Til sammen 11,5 årsverk Alderssammensetning Kjønnsfordeling: Kvinner Menn 8 4

9 Side 9 av KOMPETANSE: Som det kommer fram nedenfor har ansatte ved ASVO Bjørkelangen lang og bred utdannelse og erfaring. Vi har dermed mange fagområder å spille på i forhold til råd og veiledning. 6.1 Formell kompetanse: 1. 1 årig Maskin og Mekanikk 2. Tømrer 3. 3 årig vgs idrettsfag 4. Teknisk tegning 5. 3 årig Lærlingskole Kverner Brug 6. 3 årig vgs allmennfag 7. Fagbrev Dreier / verktøymaker 8. Studiekompetanse 9. NKI teknisk tegning 10. Buesveising teori og praksis 11. Husflidskole, søm 12. Sveising og montering 13. Handelskole med redusert fagkrets 14. Grunnkurs Handel og kontor 15. Formgivning og produktutvikling 16. VK1 Kontor og administrasjon 17. Kokk & servitør 18. Ernæring, levevaner og helse 19. Arbeidslederskolen 20. Fagbrev kjemisk /teknisk industri 21. Lover og regler innen regnskap og lønn 22. Vernepleier 23. Omsorgsarbeider 24. Datakort 25. Arbeidslederskole for skjermet 26. Yrkesfaglærer virksomhet 27. Helsesekretær 28. Realkompetansevurdering 29. Sosionom 30. Grunnkurs sterkstrøm

10 Side 10 av Pedagogikk: 1. Spesialpedagogikk 2. Konsekvenspedagogikk 3. Førskolelærer 4. Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (PAPS) 5. Bedriftspedagogikk 6. Yrkesfaglig veiledningspedagogikk 7. Ledelse i offentlig sektor 8. Hjelp til barn i vanskelige Livssituasjoner 6.3 Kurs/ sertifisering i: 1. Førstehjelp 2. Verneombud 3. Pneumatikk (luftstyring) 4. Sveising av stål og aluminium 5. Programmering/kjøring av CNC 6. Atferdsanalyse/ konfliktdemping/ Beskyttelsesteknikk 7. ADHD 8. Problematferd i skolen 9. Personvern 10. Kartlegging av ferdigheter i norsk og Matematikk 11. Karriereveiledning 12. Kost og ernæring 13. Grunnopplæring i verne- og timers kurs Arbeidsmiljø Miljøarbeid 15. Miljøterapi: Opplæringsprogram for 16. Treningsleder miljøterapeuter i barnevern og psykiatri 17. A-kurs 18. Frukt-/grøntansvarlig 19. Postkurs 20. Servitørkurs 21. Personer med nedsatt funksjonsevne og 22. Vaskeridrift seksualitet 23. Symptom og rus 24. Ung identitet uten arbeid 25. Lungesyk men frisk nok for arbeid 26. Informasjonsdag med Skatteetaten 27. ASVL-konferanser 28. AB-konferanser 29. Asperger syndrom 30. Prader-Willis syndrom

11 Side 11 av Data: 1. Winner tegnekurs 2. WordPerfekt 6.0 Windows 3. PowerPoint 4. Fotoshop 5. Microsoft Windows 6. Microsoft Office 7. Internet Explorer 8. Mozilla Firefox 6.5 Sertifikater: Bil mm.: AM, A, B, BE, C 1, C 1 E, D1, D 1 E Truckførerkort klasse 1,2,4,9,10.1, Realkompetanse: 1. Reparasjon og vedlikehold av maskiner 2. Arbeidsledelse 3. Renhold 4. Kvalitetssikring 5. Tilrettelegge arbeid for personer med 6. Vaskeridrift nedsatt arbeidsevne 7. Kantinedrift 8. Etablert en bedrift 9. Landbruk 10. Industri 11. Regnskap, fakturering, lønn 12. Menighetskontor 13. Arbeidsavklaring 14. Undervisning 15. Prosjektledelse 16. Fagforeningsarbeid 17. Sykehjem 18. Butikk 19. Legekontor 20. Sosialkontor 21. Hjemmesykepleiekontor

12 Side 12 av Språk: Språk Muntlig nivå Lese nivå Skriftlig Nivå Spansk Noe kjennskap Noe kjennskap Noe kjennskap Polsk Noe kjennskap Noe kjennskap Noe kjennskap Tysk Noe kjennskap Noe kjennskap Noe kjennskap Engelsk Flytende Flytende Flytende Svensk Flytende Flytende Flytende 6.8 Fagutvikling i Kurs: Antall ansatte Dagsverk Kvalitetssikring i VTA-tiltaket 2 4 Salgskurs 1 2 equass 4 6 Hjelpemidler og tilrettelegging 2 2 Konferanser/ seminar Aurskog-Hølandkonferansen - næringsutvikling 2 2 Etablering av opplæringskontor 2 2 Samling for tiltaksbedrifter i Akershus 1 1 Bedriftsbesøk Besøkt vaskeri Sarpsborg 1 1 Sum dagsverk 15 20

13 Side 13 av RESULTATOPPNÅELSE 7.1 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Arbeid med bistand (AB) skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand til arbeidssøkere som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få, og/eller beholde arbeid i det ordinære arbeidsliv. Tiltaket er individuelt rettet, og arbeidssøkerne får individuelt tilpasset opplegg. Det gis oppfølging av arbeidssøkere og deres arbeidsgivere etter avtale. Oppdragene har kommet fra følgende NAV-kontor som vi også har samarbeidet med: Aurskog Høland, Fet, Nes, Skedsmo, Ullensaker og Rømskog 12 Antall godkjente/tildelte AB-plasser i : 24-2 årsverk (36 første halvår- 3 årsverk) Antall godkjente/tildelte APS-plasser i : 6 Antall godkjente/tildelte VTA plasser i : 25 FORMIDLINGSTALL ARBEID MED BISTAND/APS Bedrift: ASVO Bjørkelangen AS 1 Gjennomstrømning Alle tall her skal oppgis i antall personer. AB APS Antall deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av perioden Antall deltakere sluttet i løpet av perioden 26 6 = Antall deltakere pr Stillingshjemler i perioden* (3)2 1 *Stillingshjemler = antall veiledere/arbeidsledere i perioden. Vi har 1 veileder i APS som deler ansvaret for deltakerne med bedriftens avdelingsledere og arbeidsledere.

14 Side 14 av 28 2 Deltakere som har sluttet i tiltaket, fordelt etter sluttårsak AB Aktive tiltak Fast arbeid uten lønnstilskudd * 7 Fast arbeid med lønnstilskudd fra NAV * 4 Midlertidig arbeid over 3 mnd * 3 Midlertidig arbeid under 3 mnd * Sum formidling til arbeid 14 Utdanning egenfinansiert Utdanning dekket av NAV Tiltakskjeding internt i bedriften Tiltakskjeding til ekstern bedrift 2 Sum aktive tiltak 2 APS Passive tiltak Tilbakeført NAV ** 1 Avbrutt pga sykdom 7 Avbrutt pga andre årsaker 2 2 Søkt/fått uførepensjon Søkt/fått alderspensjon/avtalefestet pensjon Annet (militæret, svangerskap, flyttet etc) 1 Sum passive tiltak 10 3 Totalt (= skal stemme med antall sluttet i punkt 1) Alder på deltakere i perioden AB APS Alder på deltakere i perioden Under 25 år 5 4 Over 25 inntil 35 år 10 7 Over 35 inntil 55 år 39 1 Over 55 år 4 1 Totalt Gjennomsnitt Alder på deltakere som har sluttet i perioden Under 25 år 3 1 Over 25 inntil 35 år 2 2 Over 35 inntil 55 år 11 Over 55 år 5 1 Totalt 21 4 Gjennomsnitt 43 35

15 Side 15 av 28 4 Antall som er formidlet til arbeid fordelt på bransjer AB IKT 1 Kontor og regnskap 1 Transport, lager og produksjon 3 Helse og omsorg 3 Undervisning 2 Bygg og anlegg Salg og service 4 Administrasjon og offentlig forvaltning Annet Totalt 14 APS 7.2 Arbeid med bistand Vi fikk i juli dette året dessverre, og uforståelig for oss, redusert antall deltakerplasser fra 36 til 24 fom 1. juli. Dermed måtte vi beklageligvis også gå til oppsigelse av en tilrettelegger. På tross av dette mener vi selv å ha oppnådd tilfredsstillende resultater. 14 av 26 utskrevne deltakere har med vår bistand oppnådd sitt mål om ordinært arbeid. I antall personer er dette 1 mer enn i 2012, men på grunn av at vi måtte trappe ned antall deltakere midt i året, så vi oss nødt til i samråd med lokale saksbehandlere skrive ut noen deltakere som vi så kom til å få et langt tiltaksløp. Dermed har vår formidlingsprosent gått ned fra 62% i 2012 til 54% i. Et annet resultat av reduksjonen i antall deltakerplasser er at vi gjennom siste halvår av har hatt lang ventetid for nye deltakere (opp mot 6 måneder). Vi har derfor måttet formidle til de lokale Navkontorer vi yter vår service, at eventuelt nye søkere beklageligvis vil måtte vente lenge på tiltaksstart. Dette for å redusere antall innsøk, som igjen har medført at vi ved årsslutt har redusert ventelisten og derav ventetiden til ca 1 3 måneder. Det virker likevel forsmedelig at vi må gå til slike skritt når vi så gjerne skulle hjulpet flere. En merkbar, og gledelig, forandring gjennom hele har vært at vårt lokale Nav-kontor Aurskog Høland benytter våre tjenester i stadig større grad. Ved inngangen av året var 30% av våre deltakere fra vårt lokale Nav-kontor (dette er på samme nivå som tidligere år). Ved utgangen av året har dette steget til 60% av våre deltakere. Med bakgrunn i ventelisten ser vi at denne % vil øke ytterligere inn i Gledelig er dette da ledelsen ved Nav Aurskog Høland begrunner den økende etterspørselen etter våre tjenester med at saksbehandlere, og ikke minst deltakere, er veldig godt fornøyd med tjenesten som utføres ved Arbeid med bistand på Asvo Bjørkelangen.

16 Side 16 av APS APS fokus hadde 8 APS fokus plasser. Fra ble antallet plasser redusert til 6 og fokus er falt bort. Dette er et tiltak hvor det skal gis et tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende oppfølging. Tiltaket gir også en mulighet for å kunne avklare andre rettigheter til inntekt som kan være relevant dersom det viser seg at vanlig arbeid ikke vil være realistisk. Det er utarbeidet aktivitetsplaner for hver enkelt deltaker. Kartlagt deltakers ønske og satt korte og langsiktige mål. Samarbeidet tett opp mot saksbehandlere på Nav, rus -konsulenten, DPS og ARA på Åråsen, Linåkerveien og AB. Ofte møter med de aktuelle i hver enkelt deltakers sak. AKTIVITETER: FYSAK: Trening på styrkerommet i Hølandshallen mandager og fredager. Utflukter, gått turer i skogen og grillet. Heklekurs og strikkekurs. Bowling Salgskurs Busstrening (deltakere som har angst for å kjøre alene). Åpning / jubileumsfest 7.4 VTA tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er rettet mot personer som har uførepensjon og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Til disse tilbyr vi ansettelse etter AML, og spesiell tilrettelegging og oppfølging i skjermet virksomhet. Vi tilrettelegger for opplæring, arbeid og trening, både på det yrkesfaglige og personlige plan. Våre VTA-deltakere, avdelingsleder og arbeidsledere produserer varer og tjenester for bedrifter og privatpersoner.

17 Side 17 av 28 Gjelder VTA - tiltaket VTA Antall nye plasser det ble søkt om i 0 Antall godkjente plasser pr Antall solgte plasser utenom godkjente plasser (til andre enn NAV-Arbeid som f.eks. kommunen m.fl.) pr Hvor mange sto på venteliste eller ønsket plass pr Betaling fra kommune pr. godkjent plass Betaling fra kommune m.fl. pr. solgt plass, eventuelt gjennomsnitt om det varierer fra kommune til kommune (betaling for ikke godkjente plasser) 3 0 Totalt antall arbeidstakere som sluttet i VTA i løpet av 3 Ordinært arbeid 0 Kombinasjon arbeid/trygd/lønnstilskudd 0 Skole/utdanning 0 Til AB eller APS 0 Annen aktiv attføring (andre tiltak via NAV-Arbeid)/AMB-tiltak 0 Til et annet VTA-tiltak 0 Til dagsenter eller annet kommunalt tilbud 0 Til medisinsk/psykiatrisk behandling 0 Til sosial utredning 0 Annet 3

18 Side 18 av Oversikt over hvilke tilbud VTA og APS tiltakene har ASVO Bjørkelangen har kapasitet til å opprette nye plasser innenfor ulike ordninger. Vi kan tilby arbeidspraksis i: Resepsjon Vaskeri Renhold Pakking/montering Uteavdeling Gjenbruksbutikk Skattekista med restaurering av gamle møbler, gjenstander og gjenbruksvarer Kreativ avdeling i tilknytning til butikken hvor det lages ulike ting for salg Transporttjenester Omsorgsarbeid Kundebehandling Hospitering i eksterne bedrifter Grunnleggende dataopplæring, jobbsøknad og CV Enkel kantinedrift ASVO Bjørkelangen er en arbeidsplass for 10,5 ordinært ansatte og en brukerarena for 31 deltakere i VTA og APS. Vi har kapasitet og ser utviklingsmuligheter til å kunne tilby flere tiltaksplasser. 7.6 Pakk- og monteringsavdelingen På denne avdelingen tilbyr vi en rekke arbeidsoppgaver som stiller krav til selvstendighet, fysisk funksjonsevne, nøyaktighet, finmotorikk, samarbeidsevne og arbeidstempo. Vi tilrettelegger for den enkelte slik at alle føler mestring. Aktuelle arbeidsoppgaver er montering, bretting av esker, sammensetting og pakking av julemontere, pakking av kort, montering av mansjetter i ulike størrelser, pakking og montering av markisestenger med tilbehør, kutting og pakking av pølsekanoer. Deltakerne har i utført arbeidsoppgaver for blant annet Lunex, Firesafe, Stenqvist og PA Trading. Før jul var det også i år en stor jobb med pakking av julemontere med julekort og diverse Det var da et høyt arbeidstempo og mye å gjøre for deltakerne på avdelingen. Dette gikk allikevel fint, og alt kom ut i butikkene i tide.

19 Side 19 av Vaskeriet I har vi brukt mye tid på planlegging av vaskeriet i Stasjonsveien 27 hvor det ble investert i nye maskiner. I vårt nye moderne vaskeri er det hektiske arbeidsdager da vi leverer rent tøy til mange kunder. Arbeidsoppgavene på vaskeriet er blant annet sortering av tøy, ifylling og igangsetting av vaskemaskiner/tørketromler og rulling/bretting/pakking av tøy og duker. I Stasjonsveien 27 har vi startet opp i nye flotte lokaler med nye maskiner! Vask av arbeidstøy til bedriftskunder er på nivå med tidligere år, samt at vi har hatt økende pågang av private kunder. Deltakerne har ulike ønsker til aktivitet, og vi legger alltid til rette for at alle skal få en meningsfylt arbeidsdag. Vi har en deltaker på vaskeriet og han storkoser seg når han kan presse gardiner og duker ved pressa, noe han gjerne gjør hver dag! Noen av våre hovedkunder på vaskeriet i har vært Eidsverket, Luftforsvaret på Kjeller og Høgskolen i Oslo og Akershus. 7.8 Snekkeravdelingen -> uteavdelingen Vi besluttet å avvikle vår snekkeravdeling der vi ser at oppgavene har blitt for fysisk tunge for mange av våre deltakere. Som et tilbud til deltakerne som har tilbrakt arbeidsdagen her satses det nå på en uteavdeling i stedet. Arbeidsoppgaver vil blant annet være forskjønning av Bjørkelangen sentrum samt Røytjern badeplass, gressklipping, snørydding, pynting av julegate og flytteoppdrag. I tillegg vil det nok bli behov for at noen nevenyttige deltakere kan reparere møbler til Skattekista og annet forefallende.

20 Side 20 av Skattekista Deltakere og arbeidsledere brukte mye tid i på å finne en fornuftig måte å drive Skattekista på. Hvordan vil vi bli sett og hva gir oss en innholdsrik dag? Deltakerne skal være stolte av å jobbe i Skattekista som tilbyr en rekke arbeidsoppgaver som stiller krav til kreativitet, nøyaktighet, fin- og grovmotorikk, samarbeid, selvstendighet, vurderingsevne, kunde- og kassebehandling. Vi har jobbet med å finne ut hva slags varer som skal være i butikken og hvordan vi kan friste kundene til å komme innom. Plasseringen i Stasjonsveien 27 førte til økt omsetning og aktivitet. Vi har god kontakt med lokalt næringsliv som har gjort at vi kan kjøpe inn billige varepartier, samt at mange er flinke til å levere inn varer til gjenbruk. Vi er stolte av konseptet som nå består av nytt, antikk og gjenbruk i en koselig og oversiktlig butikk hvor kunden skal trives.

21 Side 21 av Resepsjon Arbeidsoppgavene i resepsjonen er primært kundebehandling, sette over telefoner, skrive ordre, fakturere, kunde- og kassebehandling samt annet forefallende kontorarbeid. Dette krever at deltaker er strukturert, nøyaktig og serviceinnstilt Transport Transport tilbyr muligheter for å kjøre liten og stor bil i forbindelse med utkjøring av varer og henting av gjenstander til Skattekista og utkjøring og henting av tøy til kunder for vaskeriet. Arbeidsoppgavene kan til dels være fysisk krevende. Transportarbeidet innebærer kundekontakt og krever at man ter seg og representerer bedriften på en god måte. Utprøving på transport innebærer også mulighet for opplæring/bruk av truck.

22 Side 22 av Kantine Her får deltaker muligheter til å lage enkel lunsj og varmmat. Det stilles krav til god hygiene, kreativitet, nøyaktighet, fleksibilitet, samarbeidsevne, orden med mer. Arbeidsoppgavene består i tilbereding av lunsj, renhold og orden, føre handleliste, betjene oppvaskmaskin samt bistå til at lunsjen blir et koselig avbrekk midt på dagen for oss alle!

23 Side 23 av HVILKE TILBUD OM KURS/KOMPETANSEHEVING H AR DELTAKERNE FÅTT? Alle deltakere er med på å forme sin egen aktivitetsplan. Her ser vi på mulige alternativer for skolegang og kurs som er hensiktsmessig ut fra hver enkeltes behov og ønsker for å oppnå hovedmålet til framtidig realistisk jobb. Deltakere får også arbeidspraksis i de ulike avdelinger på ASVO Bjørkelangen og ute i ordinære bedrifter med den teoretiske og praktiske kompetansen dette medfører for den enkelte. VTA-/APS-deltakere har gått salgskurs, strikke- og heklekurs. I AB har deltakere tatt BE-førerkort, CEførerkort, teknisk tegning med DAK 2D og 3D, påbegynt tannhelsesekretær, sikkerhetskurs for vektere, kontor med praksis, endagskurs hjemmesider. 8.1 Tverrfaglig samarbeid Vi har et tett og nært samarbeid med ulike bedrifter i forbindelse med arbeidsutprøving og lønnet arbeid. Vi samarbeider også med ulike instanser som kommunenes psykiatritjeneste, DPS, rusomsorgen, politi, overformynderiet, Nav, leger, fysioterapeuter, Ahus, skoler, voksenopplæringen og fagopplæringen. 9. DELTAKERUNDERSØKELSE Høsten hadde vi igjen deltakerundersøkelse for alle tiltak ved ASVO Bjørkelangen. Deltakerundersøkelser er alltid viktige innspill i vår utvikling. Å få gode tilbakemeldinger er en anerkjennelse til de ansatte som gjør en fremragende jobb i samhandling med våre deltakere, samarbeidspartnere og andre bedrifter. I tillegg lærer vi også noe om hvordan vi kan forbedre oss. Totalt deltok 45 personer fra våre tre tiltak i årets deltakerundersøkelse, og alle tiltakene viser høy deltakertilfredshet. 93,24 % av deltakerne fra AB, APS-Fokus og VTA mener de har svært bra eller bra innvirkning på sin aktivitet i tiltaket. Dette ser vi på som svært positivt da vi i alle tiltakene har fokus på deltakermedvirkning. Deltakerne er i fokus og vi står på hver dag for å gi dem en meningsfull hverdag som fører til økt livskvalitet. Undersøkelsen hos deltakerne i AB viser at 15 av 16 har et svært bra samarbeid med sin tilrettelegger. I AB er et godt samarbeid viktig for at deltakerne skal nå målet om jobb, og ikke minst for å finne en jobb som de kan trives i. Ut i fra dette kan vi kanskje se noe av grunnen til de gode formidlingsresultatene som AB har vist. For oss på ASVO Bjørkelangen er det viktig at de som jobber hos oss trives. Når det gjelder deltakerne på VTA og APS-Fokus som har sin hovedbase hos ASVO Bjørkelangen, så er det godt å se at alle våre deltakere trives så godt på jobb. Det er også gledelig å se at de sosiale turene vi arrangerer for

24 Side 24 av 28 deltakerne våre faller i smak, og at det ønskes flere slike arrangementer. Noen deltakere uttrykte misnøye med at snekkeravdelingen skulle legges ned, men vi har jobbet med et alternativ til disse deltakerne, og da spesielt uteavdelingen som ville bli en satsning i nytt bygg. Ut fra undersøkelsen kan vi se at dette har fungert bra! 10. VELFERD har gått med til planlegging av nytt bygg, flytting og organisering i nytt bygg. Men allikevel har vi hatt våre dager hvor vi har kost oss sammen på forskjellige aktiviteter. I februar hadde vi et loppemarked i skattekista, med servering av vaffel og kaffe. Deltakerne sto på som bare det og vi storkoste oss med kø på utsiden og masse folk! I juni hadde vi sommeravslutning med grilling og rebusløp og i august var vi igjen på låvedans og fikk svingt oss litt etter herlig musikk! Vi har ellers vært på fisketur, på kino, hvor vi så flåklypa og en bowlingtur har vi også hatt. Så selv om det er travelt, er det også tid for å kose seg litt, og gjøre noe sosialt sammen. Vi mener at det å kunne gjøre disse sosiale aktivitetene sammen, gjør oss sterkere og gir oss en giv som ingen kan ta fra oss! Vi koser oss på tur!!!

25 Side 25 av ØKONOMI Tallene (1000) er foreløpige og ikke vedtatte. Endelige tall kommer i forbindelse med årsmeldingen. VASKERI: Omsetning Varekjøp TREAVDELING: Omsetning Varekjøp PAKKE-/MONTERINGSAVDELING: Omsetning Varekjøp

26 Side 26 av 28 UTEAVDELING: Omsetning 166 Varekjøp SKATTEKISTA: Omsetning 220 Varekjøp ASVO Bjørkelangen total INNTEKTER KOSTNADER Salg Varekostnader -325 Tilskudd Lønn Driftskostnader Avskrivninger -431 Totalt Resultat 74

27 Side 27 av SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK Totalt Menn Kvinner Kommentar: Langtidssyke som trekker fraværsprosenten opp. Egenmeldt korttidsfravær er svært lavt; 0,3 %.

28 Side 28 av 28 Hva er egentlig det? Hva er livskvalitet for deg? Hva kan du gjøre for å øke din livskvalitet? Livskvalitet kan være så mye. Din livskvalitet vil være basert på dine omgivelser og de valg du tar. Livskvalitet betyr den verdi hver enkelt opplever at tilværelsen har. Dette kan være fysisk og/eller psykisk velvære, eller evnen til å kunne utføre meningsfylte aktiviteter og oppgaver. Hva er egentlig en meningsfylt hverdag? Vi på ASVO Bjørkelangen mener at det å ha en jobb å gå til hvor man opplever trivsel, mestring og utfordringer er et viktig bidrag for økt livskvalitet.

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2014

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2014 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 20.02.2015 Side 2 av 31 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom hele forbedret/utviklet «nye»

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Vi hjelper folk inn i arbeidslivet og bidrar til utvikling og økt livskvalitet. jeg+jobb =Sant

Vi hjelper folk inn i arbeidslivet og bidrar til utvikling og økt livskvalitet. jeg+jobb =Sant Vi hjelper folk inn i arbeidslivet og bidrar til utvikling og økt livskvalitet. jeg+jobb =Sant 2 UTVIKLER MENNESKER UTVIKLER MENNESKER 3 utvikler mennesker Jobbhuset er et kompetansesenter som hjelper

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as Vverdidokument Vinn Industri Drammen as I innhold 1 Historikk 2 Visjon og kjerneverdier 3 Hvorfor er verdier så viktig for Vinn? 4 Hva mener vi gir menneskelig vekst? 5 Ønsker i hverdagen... 6 Brukers

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS, hovedkontoret på Skedsmokorset Industriveien 1: Avdelinger Tilrettelagt VTA, Pakking og montering Keramikk, håndverk og butikk

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Organisasjonskart Balder Tekstil as Baldersgate 9 0263 Oslo Tlf.: 23 27 13 00 Faks.: 22 55 53 40 E-post: balder.tekstil@getmail.no www.balder-tekstil.no STYRET Balder

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS. Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021. Eiere:

Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS. Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021. Eiere: Eiere: Saltdal kommune 51% 30,5% Nordland fylkeskommune 18,5% Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Fakta om Vev-Al-Plast as Etablert 28.

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet Ernæring, levevaner og helse Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Høgskolen i Akershus Studiet gir

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter!

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter! VISJON Vi skaper muligheter! Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. Dette skal være selve nerven i vår tenking og vår selvforståelse. SANDNES PRO-SERVICE

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

Dagtilbudene i Verdal kommune

Dagtilbudene i Verdal kommune 28.04.2016 Dagtilbudene i Verdal kommune Anne Kari Hermann Prosjektleder for samorndet Dag-, lærings- og mestringstilbud Utviklingssenter for sykehjem i Nord- Trøndelag ATA sentret Arbeidstrening og aktivitetssenter

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Eiere: Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Eiere: Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eiere: Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Fakta om Vev-Al-Plast as Etablert 28. desember 1990 Aksjekapital kr 1.962.000,- Eierforhold Saltdal kommune 51,02 % Nordland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Bedriftsstatistikken i PAT.

Bedriftsstatistikken i PAT. Bedriftsstatistikken i PAT. For at bedriftsstatistikken skal leveres med riktig innhold er det en del tabeller og registreringer som må gjøres riktig. I oppslagstabellene Firmakategori (Ansatt i), Arbeidsområde,

Detaljer

Målsetting og politikk

Målsetting og politikk Målsetting og politikk Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin muligheit til sjølv å nå måla sine" Filosofi Vårt slagord er: En bedrift for alle! Vi vil være

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS 0 Innhold 1 Innledning.... 2 1.1 Foretningsidé og visjon... 3 1.2 Hovedmål.... 3 1.3 Tjenester og produkter... 4 2 Kjøpskriterier.... 4 2.1 Kjøpskriterier

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset - Hansnses - Kantina Møtedato: 23.02.2006 Tid: 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05 Follo Futuras tilbud Revisjon 05 Innholdsfortegnelse Follo Futura... 2 Kortfattet oversikt over tiltakstilbud... 2 Avklaring... 2 Arbeidspraksis... 2 Arbeid med bistand... 2 Kvalifisering... 2 Språkopplæring...

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer