Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013"

Transkript

1 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien Bjørkelangen

2 Side 2 av FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen som var på plass i nye lokaler i Stasjonsveien 27 på Bjørkelangen 1. april. Den Offisielle åpning av «nye» Asvo og 20 års jubileum var et meget vellykket arrangement der ordførere i våre eierkommuner klippet snora. Når vi nå går inn i et svært spennende 2014 er det derfor ikke bare lokalene som er nye for ASVO Bjørkelangen. En helt ny «Skattekista» gjenbruksbutikk så dagens lys der vi nå har langt større muligheter i forhold til sentral beliggenhet. Vi har også inngått avtaler i nærmiljøet som gjør at vi vil ha et mye større vareutvalg av gammelt og nytt. Et annet område vi nå satser stort på er en uteavdeling der vi tilbyr generelt vedlikehold. Dette ser vi som et viktig aktivitetstilbud for de av våre deltakere som tidligere har jobbet på snekkerverkstedet og fortsatt ønsker lignende arbeidsoppgaver. Kan nevne at vi her har etablert samarbeid og inngått avtale med Bjørkelangen Næringsforening om stell og vedlikehold av Miljøgata. Vi har gjennom hatt god kontakt med lokal media som har hatt flere reportasjer vedrørende vår flytting. Denne kontakten skal pleies videre i 2014 for å markedsføre vår bedrifts samfunnsbetydning og hva vi kan tilby av tjenester. I denne forbindelse har vi også etablert et nytt og bedre samarbeid med Grafisk Service vedrørende hvordan vi vil framstå i sosiale medier. Gjennom har Asvo Bjørkelangens ansatte og deltakere lagt ned en formidabel innsats. Det har vært et utfordrende år med tanke på at vår daglige leder dessverre har vært sykemeldt gjennom hele året. Allikevel har bedriften levert gode resultater, har fornøyde deltakere samt ikke minst bestått resertifisering av Equass i første forsøk!

3 Side 3 av 28 Når vi nå i inngangen av 2014 vet at våre eiere har startet arbeidet med en mulig sammenslåing av Asvo Bjørkelangen AS og Neverstua AS for å styrke disse bedriftenes posisjon som tilbyder av arbeidsmarkedstiltak, ser vi med stor spenning og optimisme på framtiden. Dette vil gi oss et større faglig miljø, mer variasjon i arbeidsarenaer for deltakerne samt større robusthet i forhold til å tenke nytt både i forhold til arbeidsoppgaver og nye tiltaksformer. Dette er vi sikre på vil styrke oss i å befeste bedriftens mål om å være Nav s foretrukne samarbeidspartner og leverandør av tilrettelagt arbeid gjennom å skape utvikling hos mennesker ved å gi et tilrettelagt jobbtilbud.

4 Side 4 av INNHOLD 1. FORORD EIERFORHOLD/TILTAKSARRANGØR INFORMASJON OM BEDRIFTEN NYTT I : ÅRSPLAN: FORRETNINGSIDE SAMFUNNSROLLE ORGANISERING ORGANISASJON, ANTALL ANSATTE, ANTALL DELTAKERE OG TILTAKSPLASSER: ORGANISASJONSKART BEMANNING KOMPETANSE: FORME LL K OMPE TANSE: PEDAG OGIKK: KURS/ SERTIFIS ERING I: DATA: SERTIFI KATER: REALK OMPE TANSE: SPRÅK: FAGUTVI KLING I RESULTATOPPNÅELSE TILDELT RAMME, GODKJENTE PLASSER OG FAKTISK GJENNOMFØRTE ÅRSVERK ARBEID MED BISTAND APS VTA TILTAKET OVERSIKT OVER HVILKE TILBUD VTA OG APS TILTAKENE HAR PAKK- OG MONTERINGSAVDELINGEN VASKERIET SNEKKERAVDELINGEN -> UTEAVDELINGEN SKATTEKISTA Resepsjon Transport Kantine HVILKE TILBUD OM KURS/KOMPETANSEHEVING HAR DELTAKERNE FÅTT? TVERRFAGLIG SAMARBEID DELTAKERUNDERSØKELSE VELFERD ØKONOMI SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK... 27

5 Side 5 av EIERFORHOLD/TILTAKSARRANGØR Aurskog Høland kommune (Akershus) 80 % Rømskog kommune (Østfold) 20 % ASVO Bjørkelangen AS (heretter ASVO) holder til i nye lokaler i Stasjonsveien 27 på Bjørkelangen. ASVO ble etablert i 1993 som et arbeidssamvirke i offentlig regi og Kommunens verdiplattform er vår. Vi er en forlengelse av kommunen! Vårt verdigrunnlag er vår plattform. Vi skal være konsekvente og møte alle ansatte og deltakere på en likeverdig måte. Dette viser at vi har integrert verdiene våre som en del av oss selv. A: Ansvarlighet Alle er ansvarlige for sine handlinger og handlingenes konsekvenser. S: Samarbeid Samarbeid forutsetter gjensidig respekt. Selvrespekt vokser frem gjennom å vise andre respekt. Man må ha respekt for personen som individ. V: Vekst Vekst og utvikling skapes gjennom anerkjennelse av hver enkelt arbeidstaker. Trygghet fører til trivsel som igjen skaper arbeidsglede, yrkesstolthet og godt arbeidsmiljø. Produktivitet og motivasjon øker også med økt trivsel. Trygghet gir grunnlag for humor som løser opp stemningen og alvoret i hverdagen. Galgenhumor er en del av humoren. O: Omsorg Vi skal gi hverandre omsorg og være rause. Vi skal se hverandre og møte mennesker der hvor de er gjennom tilstedeværelse. Visjon:. Mål: ASVO skal være NAVs foretrukne samarbeidspartner og leverandør for tilrettelagt arbeid. Vi skal skape utvikling hos mennesker ved å gi et tilrettelagt jobbtilbud. (Vedtektenes formålsparagraf 3)

6 Side 6 av INFORMASJON OM BEDRIFTEN 4.1 Nytt i : Utflytting og avvikling av leieforhold i Serviceveien 1. Innflytting 1.4. og etablering i nye, flotte lokaler i Stasjonsveien årsjubileum/nyåpning Resertifisering av equass desember hvor vi besto årsplan: ASVO Bjørkelangen etablerte seg 1.4. i nye lokaler i Stasjonsveien 27 på Bjørkelangen. Dette skal styrke oss med arbeidsarenaer/ tiltaksplasser som er deltakervennlige og økonomisk bærekraftige. I tillegg har vår uteavdeling inngått et samarbeid med Bjørkelangen Næringsforening til forskjønnelse av Bjørkelangen sentrum. Dette er med å styrke ASVO Bjørkelangens omdømme i lokalt næringsliv. Våre eiere er i gang med sonderinger rundt sammenslåing av ASVO Bjørkelangen AS og Neverstua AS. Det vil i 2014 bli etablert en prosjektgruppe som skal føre dette arbeidet videre. 4.3 Forretningside ASVO Bjørkelangen skal produsere livskvalitet til deltakerne våre gjennom respekt, utvikling, arbeidsglede og produksjon av varer og tjenester. Dette skal bidra til å gi vår virksomhet en bærekraftig utvikling. Vi skal bistå mennesker på veien til et ordinært lønnet arbeid, og tilby trygge og gode arbeidsplasser for mennesker med behov for varig tilrettelagt arbeid. Vår bedrift er tilknyttet ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) og deltar i satsingen for et mer inkluderende arbeidsliv. Vi vektlegger sosial aktivitet, utvikling og tilpasning gjennom varierte oppgaver og utfordringer i arbeidstiden. Vi ønsker å videreutvikle oss som produsent av spennende og varierte varer og tjenester. Det er igangsatt planarbeid om mulig sammenslåing ASVO Bjørkelangen og Neverstua på Løken. 4.4 Samfunnsrolle Vi er en Vekstbedrift som skal tilby meningsfylt og tilpasset arbeid til personer som faller utenfor det ordinære arbeidsliv. Vi skal opprettholde og utvikle menneskelige ressurser gjennom tilrettelagt arbeid, kvalifisering og avklaring. Vår oppgave er å få avklart hvorvidt tiltaksdeltaker er klar for et ordinært arbeid, samtidig som vi bidrar til at mennesker ikke faller ut av arbeidslivet. Vi har en forståelse for at deltakelse i arbeidslivet er viktig for menneskers selvbilde og selvtillit, og ønsker derfor at bedriften skal drives så likt det ordinære arbeidsliv som mulig, noe som også er viktig for å kunne vurdere menneskers restarbeidsevne. Produksjon er således ikke et mål i seg selv, men et avgjørende virkemiddel. Det er på de ulike avdelingene vi skal driveutvikling, samtidig som det gir bedriften nødvendige inntekter.

7 Side 7 av ORGANISERING 5.1 Organisasjon, antall ansatte, antall deltakere og tiltaksplasser: 11,5 årsverk ordinært ansatte 29 deltakere sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) og kommunale plasser 24 deltakere i Arbeid med Bistand (AB). Første halvår 36 plasser 6 deltakere i arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 5.2 Organisasjonskart 1 Daglig leder 1 Fungerende daglig leder 1 Avdelingsleder VTA AB 1 teamleder 1 tilrettelegger 2 Arbeidsledere VTA- Vaskeri 2 Arbeidsledere VTA- Mont/Ute 1 Arbeidsleder VTA Kontorregnskap 1 Veileder APS 1 tilrettelegger første halvår 25 Deltakere VTA 6 Deltakere APS 24 Deltakere AB 36 første halvår

8 Side 8 av Bemanning Daglig leder 1 Fungerende daglig leder 1 Avdelingsleder VTA 1 Teamleder/ tilretteleggere AB 2,5 Veileder APS 1 Regnskapsleder 1 Arbeidsledere 4 Til sammen 11,5 årsverk Alderssammensetning Kjønnsfordeling: Kvinner Menn 8 4

9 Side 9 av KOMPETANSE: Som det kommer fram nedenfor har ansatte ved ASVO Bjørkelangen lang og bred utdannelse og erfaring. Vi har dermed mange fagområder å spille på i forhold til råd og veiledning. 6.1 Formell kompetanse: 1. 1 årig Maskin og Mekanikk 2. Tømrer 3. 3 årig vgs idrettsfag 4. Teknisk tegning 5. 3 årig Lærlingskole Kverner Brug 6. 3 årig vgs allmennfag 7. Fagbrev Dreier / verktøymaker 8. Studiekompetanse 9. NKI teknisk tegning 10. Buesveising teori og praksis 11. Husflidskole, søm 12. Sveising og montering 13. Handelskole med redusert fagkrets 14. Grunnkurs Handel og kontor 15. Formgivning og produktutvikling 16. VK1 Kontor og administrasjon 17. Kokk & servitør 18. Ernæring, levevaner og helse 19. Arbeidslederskolen 20. Fagbrev kjemisk /teknisk industri 21. Lover og regler innen regnskap og lønn 22. Vernepleier 23. Omsorgsarbeider 24. Datakort 25. Arbeidslederskole for skjermet 26. Yrkesfaglærer virksomhet 27. Helsesekretær 28. Realkompetansevurdering 29. Sosionom 30. Grunnkurs sterkstrøm

10 Side 10 av Pedagogikk: 1. Spesialpedagogikk 2. Konsekvenspedagogikk 3. Førskolelærer 4. Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (PAPS) 5. Bedriftspedagogikk 6. Yrkesfaglig veiledningspedagogikk 7. Ledelse i offentlig sektor 8. Hjelp til barn i vanskelige Livssituasjoner 6.3 Kurs/ sertifisering i: 1. Førstehjelp 2. Verneombud 3. Pneumatikk (luftstyring) 4. Sveising av stål og aluminium 5. Programmering/kjøring av CNC 6. Atferdsanalyse/ konfliktdemping/ Beskyttelsesteknikk 7. ADHD 8. Problematferd i skolen 9. Personvern 10. Kartlegging av ferdigheter i norsk og Matematikk 11. Karriereveiledning 12. Kost og ernæring 13. Grunnopplæring i verne- og timers kurs Arbeidsmiljø Miljøarbeid 15. Miljøterapi: Opplæringsprogram for 16. Treningsleder miljøterapeuter i barnevern og psykiatri 17. A-kurs 18. Frukt-/grøntansvarlig 19. Postkurs 20. Servitørkurs 21. Personer med nedsatt funksjonsevne og 22. Vaskeridrift seksualitet 23. Symptom og rus 24. Ung identitet uten arbeid 25. Lungesyk men frisk nok for arbeid 26. Informasjonsdag med Skatteetaten 27. ASVL-konferanser 28. AB-konferanser 29. Asperger syndrom 30. Prader-Willis syndrom

11 Side 11 av Data: 1. Winner tegnekurs 2. WordPerfekt 6.0 Windows 3. PowerPoint 4. Fotoshop 5. Microsoft Windows 6. Microsoft Office 7. Internet Explorer 8. Mozilla Firefox 6.5 Sertifikater: Bil mm.: AM, A, B, BE, C 1, C 1 E, D1, D 1 E Truckførerkort klasse 1,2,4,9,10.1, Realkompetanse: 1. Reparasjon og vedlikehold av maskiner 2. Arbeidsledelse 3. Renhold 4. Kvalitetssikring 5. Tilrettelegge arbeid for personer med 6. Vaskeridrift nedsatt arbeidsevne 7. Kantinedrift 8. Etablert en bedrift 9. Landbruk 10. Industri 11. Regnskap, fakturering, lønn 12. Menighetskontor 13. Arbeidsavklaring 14. Undervisning 15. Prosjektledelse 16. Fagforeningsarbeid 17. Sykehjem 18. Butikk 19. Legekontor 20. Sosialkontor 21. Hjemmesykepleiekontor

12 Side 12 av Språk: Språk Muntlig nivå Lese nivå Skriftlig Nivå Spansk Noe kjennskap Noe kjennskap Noe kjennskap Polsk Noe kjennskap Noe kjennskap Noe kjennskap Tysk Noe kjennskap Noe kjennskap Noe kjennskap Engelsk Flytende Flytende Flytende Svensk Flytende Flytende Flytende 6.8 Fagutvikling i Kurs: Antall ansatte Dagsverk Kvalitetssikring i VTA-tiltaket 2 4 Salgskurs 1 2 equass 4 6 Hjelpemidler og tilrettelegging 2 2 Konferanser/ seminar Aurskog-Hølandkonferansen - næringsutvikling 2 2 Etablering av opplæringskontor 2 2 Samling for tiltaksbedrifter i Akershus 1 1 Bedriftsbesøk Besøkt vaskeri Sarpsborg 1 1 Sum dagsverk 15 20

13 Side 13 av RESULTATOPPNÅELSE 7.1 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Arbeid med bistand (AB) skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand til arbeidssøkere som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få, og/eller beholde arbeid i det ordinære arbeidsliv. Tiltaket er individuelt rettet, og arbeidssøkerne får individuelt tilpasset opplegg. Det gis oppfølging av arbeidssøkere og deres arbeidsgivere etter avtale. Oppdragene har kommet fra følgende NAV-kontor som vi også har samarbeidet med: Aurskog Høland, Fet, Nes, Skedsmo, Ullensaker og Rømskog 12 Antall godkjente/tildelte AB-plasser i : 24-2 årsverk (36 første halvår- 3 årsverk) Antall godkjente/tildelte APS-plasser i : 6 Antall godkjente/tildelte VTA plasser i : 25 FORMIDLINGSTALL ARBEID MED BISTAND/APS Bedrift: ASVO Bjørkelangen AS 1 Gjennomstrømning Alle tall her skal oppgis i antall personer. AB APS Antall deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av perioden Antall deltakere sluttet i løpet av perioden 26 6 = Antall deltakere pr Stillingshjemler i perioden* (3)2 1 *Stillingshjemler = antall veiledere/arbeidsledere i perioden. Vi har 1 veileder i APS som deler ansvaret for deltakerne med bedriftens avdelingsledere og arbeidsledere.

14 Side 14 av 28 2 Deltakere som har sluttet i tiltaket, fordelt etter sluttårsak AB Aktive tiltak Fast arbeid uten lønnstilskudd * 7 Fast arbeid med lønnstilskudd fra NAV * 4 Midlertidig arbeid over 3 mnd * 3 Midlertidig arbeid under 3 mnd * Sum formidling til arbeid 14 Utdanning egenfinansiert Utdanning dekket av NAV Tiltakskjeding internt i bedriften Tiltakskjeding til ekstern bedrift 2 Sum aktive tiltak 2 APS Passive tiltak Tilbakeført NAV ** 1 Avbrutt pga sykdom 7 Avbrutt pga andre årsaker 2 2 Søkt/fått uførepensjon Søkt/fått alderspensjon/avtalefestet pensjon Annet (militæret, svangerskap, flyttet etc) 1 Sum passive tiltak 10 3 Totalt (= skal stemme med antall sluttet i punkt 1) Alder på deltakere i perioden AB APS Alder på deltakere i perioden Under 25 år 5 4 Over 25 inntil 35 år 10 7 Over 35 inntil 55 år 39 1 Over 55 år 4 1 Totalt Gjennomsnitt Alder på deltakere som har sluttet i perioden Under 25 år 3 1 Over 25 inntil 35 år 2 2 Over 35 inntil 55 år 11 Over 55 år 5 1 Totalt 21 4 Gjennomsnitt 43 35

15 Side 15 av 28 4 Antall som er formidlet til arbeid fordelt på bransjer AB IKT 1 Kontor og regnskap 1 Transport, lager og produksjon 3 Helse og omsorg 3 Undervisning 2 Bygg og anlegg Salg og service 4 Administrasjon og offentlig forvaltning Annet Totalt 14 APS 7.2 Arbeid med bistand Vi fikk i juli dette året dessverre, og uforståelig for oss, redusert antall deltakerplasser fra 36 til 24 fom 1. juli. Dermed måtte vi beklageligvis også gå til oppsigelse av en tilrettelegger. På tross av dette mener vi selv å ha oppnådd tilfredsstillende resultater. 14 av 26 utskrevne deltakere har med vår bistand oppnådd sitt mål om ordinært arbeid. I antall personer er dette 1 mer enn i 2012, men på grunn av at vi måtte trappe ned antall deltakere midt i året, så vi oss nødt til i samråd med lokale saksbehandlere skrive ut noen deltakere som vi så kom til å få et langt tiltaksløp. Dermed har vår formidlingsprosent gått ned fra 62% i 2012 til 54% i. Et annet resultat av reduksjonen i antall deltakerplasser er at vi gjennom siste halvår av har hatt lang ventetid for nye deltakere (opp mot 6 måneder). Vi har derfor måttet formidle til de lokale Navkontorer vi yter vår service, at eventuelt nye søkere beklageligvis vil måtte vente lenge på tiltaksstart. Dette for å redusere antall innsøk, som igjen har medført at vi ved årsslutt har redusert ventelisten og derav ventetiden til ca 1 3 måneder. Det virker likevel forsmedelig at vi må gå til slike skritt når vi så gjerne skulle hjulpet flere. En merkbar, og gledelig, forandring gjennom hele har vært at vårt lokale Nav-kontor Aurskog Høland benytter våre tjenester i stadig større grad. Ved inngangen av året var 30% av våre deltakere fra vårt lokale Nav-kontor (dette er på samme nivå som tidligere år). Ved utgangen av året har dette steget til 60% av våre deltakere. Med bakgrunn i ventelisten ser vi at denne % vil øke ytterligere inn i Gledelig er dette da ledelsen ved Nav Aurskog Høland begrunner den økende etterspørselen etter våre tjenester med at saksbehandlere, og ikke minst deltakere, er veldig godt fornøyd med tjenesten som utføres ved Arbeid med bistand på Asvo Bjørkelangen.

16 Side 16 av APS APS fokus hadde 8 APS fokus plasser. Fra ble antallet plasser redusert til 6 og fokus er falt bort. Dette er et tiltak hvor det skal gis et tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende oppfølging. Tiltaket gir også en mulighet for å kunne avklare andre rettigheter til inntekt som kan være relevant dersom det viser seg at vanlig arbeid ikke vil være realistisk. Det er utarbeidet aktivitetsplaner for hver enkelt deltaker. Kartlagt deltakers ønske og satt korte og langsiktige mål. Samarbeidet tett opp mot saksbehandlere på Nav, rus -konsulenten, DPS og ARA på Åråsen, Linåkerveien og AB. Ofte møter med de aktuelle i hver enkelt deltakers sak. AKTIVITETER: FYSAK: Trening på styrkerommet i Hølandshallen mandager og fredager. Utflukter, gått turer i skogen og grillet. Heklekurs og strikkekurs. Bowling Salgskurs Busstrening (deltakere som har angst for å kjøre alene). Åpning / jubileumsfest 7.4 VTA tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er rettet mot personer som har uførepensjon og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Til disse tilbyr vi ansettelse etter AML, og spesiell tilrettelegging og oppfølging i skjermet virksomhet. Vi tilrettelegger for opplæring, arbeid og trening, både på det yrkesfaglige og personlige plan. Våre VTA-deltakere, avdelingsleder og arbeidsledere produserer varer og tjenester for bedrifter og privatpersoner.

17 Side 17 av 28 Gjelder VTA - tiltaket VTA Antall nye plasser det ble søkt om i 0 Antall godkjente plasser pr Antall solgte plasser utenom godkjente plasser (til andre enn NAV-Arbeid som f.eks. kommunen m.fl.) pr Hvor mange sto på venteliste eller ønsket plass pr Betaling fra kommune pr. godkjent plass Betaling fra kommune m.fl. pr. solgt plass, eventuelt gjennomsnitt om det varierer fra kommune til kommune (betaling for ikke godkjente plasser) 3 0 Totalt antall arbeidstakere som sluttet i VTA i løpet av 3 Ordinært arbeid 0 Kombinasjon arbeid/trygd/lønnstilskudd 0 Skole/utdanning 0 Til AB eller APS 0 Annen aktiv attføring (andre tiltak via NAV-Arbeid)/AMB-tiltak 0 Til et annet VTA-tiltak 0 Til dagsenter eller annet kommunalt tilbud 0 Til medisinsk/psykiatrisk behandling 0 Til sosial utredning 0 Annet 3

18 Side 18 av Oversikt over hvilke tilbud VTA og APS tiltakene har ASVO Bjørkelangen har kapasitet til å opprette nye plasser innenfor ulike ordninger. Vi kan tilby arbeidspraksis i: Resepsjon Vaskeri Renhold Pakking/montering Uteavdeling Gjenbruksbutikk Skattekista med restaurering av gamle møbler, gjenstander og gjenbruksvarer Kreativ avdeling i tilknytning til butikken hvor det lages ulike ting for salg Transporttjenester Omsorgsarbeid Kundebehandling Hospitering i eksterne bedrifter Grunnleggende dataopplæring, jobbsøknad og CV Enkel kantinedrift ASVO Bjørkelangen er en arbeidsplass for 10,5 ordinært ansatte og en brukerarena for 31 deltakere i VTA og APS. Vi har kapasitet og ser utviklingsmuligheter til å kunne tilby flere tiltaksplasser. 7.6 Pakk- og monteringsavdelingen På denne avdelingen tilbyr vi en rekke arbeidsoppgaver som stiller krav til selvstendighet, fysisk funksjonsevne, nøyaktighet, finmotorikk, samarbeidsevne og arbeidstempo. Vi tilrettelegger for den enkelte slik at alle føler mestring. Aktuelle arbeidsoppgaver er montering, bretting av esker, sammensetting og pakking av julemontere, pakking av kort, montering av mansjetter i ulike størrelser, pakking og montering av markisestenger med tilbehør, kutting og pakking av pølsekanoer. Deltakerne har i utført arbeidsoppgaver for blant annet Lunex, Firesafe, Stenqvist og PA Trading. Før jul var det også i år en stor jobb med pakking av julemontere med julekort og diverse Det var da et høyt arbeidstempo og mye å gjøre for deltakerne på avdelingen. Dette gikk allikevel fint, og alt kom ut i butikkene i tide.

19 Side 19 av Vaskeriet I har vi brukt mye tid på planlegging av vaskeriet i Stasjonsveien 27 hvor det ble investert i nye maskiner. I vårt nye moderne vaskeri er det hektiske arbeidsdager da vi leverer rent tøy til mange kunder. Arbeidsoppgavene på vaskeriet er blant annet sortering av tøy, ifylling og igangsetting av vaskemaskiner/tørketromler og rulling/bretting/pakking av tøy og duker. I Stasjonsveien 27 har vi startet opp i nye flotte lokaler med nye maskiner! Vask av arbeidstøy til bedriftskunder er på nivå med tidligere år, samt at vi har hatt økende pågang av private kunder. Deltakerne har ulike ønsker til aktivitet, og vi legger alltid til rette for at alle skal få en meningsfylt arbeidsdag. Vi har en deltaker på vaskeriet og han storkoser seg når han kan presse gardiner og duker ved pressa, noe han gjerne gjør hver dag! Noen av våre hovedkunder på vaskeriet i har vært Eidsverket, Luftforsvaret på Kjeller og Høgskolen i Oslo og Akershus. 7.8 Snekkeravdelingen -> uteavdelingen Vi besluttet å avvikle vår snekkeravdeling der vi ser at oppgavene har blitt for fysisk tunge for mange av våre deltakere. Som et tilbud til deltakerne som har tilbrakt arbeidsdagen her satses det nå på en uteavdeling i stedet. Arbeidsoppgaver vil blant annet være forskjønning av Bjørkelangen sentrum samt Røytjern badeplass, gressklipping, snørydding, pynting av julegate og flytteoppdrag. I tillegg vil det nok bli behov for at noen nevenyttige deltakere kan reparere møbler til Skattekista og annet forefallende.

20 Side 20 av Skattekista Deltakere og arbeidsledere brukte mye tid i på å finne en fornuftig måte å drive Skattekista på. Hvordan vil vi bli sett og hva gir oss en innholdsrik dag? Deltakerne skal være stolte av å jobbe i Skattekista som tilbyr en rekke arbeidsoppgaver som stiller krav til kreativitet, nøyaktighet, fin- og grovmotorikk, samarbeid, selvstendighet, vurderingsevne, kunde- og kassebehandling. Vi har jobbet med å finne ut hva slags varer som skal være i butikken og hvordan vi kan friste kundene til å komme innom. Plasseringen i Stasjonsveien 27 førte til økt omsetning og aktivitet. Vi har god kontakt med lokalt næringsliv som har gjort at vi kan kjøpe inn billige varepartier, samt at mange er flinke til å levere inn varer til gjenbruk. Vi er stolte av konseptet som nå består av nytt, antikk og gjenbruk i en koselig og oversiktlig butikk hvor kunden skal trives.

21 Side 21 av Resepsjon Arbeidsoppgavene i resepsjonen er primært kundebehandling, sette over telefoner, skrive ordre, fakturere, kunde- og kassebehandling samt annet forefallende kontorarbeid. Dette krever at deltaker er strukturert, nøyaktig og serviceinnstilt Transport Transport tilbyr muligheter for å kjøre liten og stor bil i forbindelse med utkjøring av varer og henting av gjenstander til Skattekista og utkjøring og henting av tøy til kunder for vaskeriet. Arbeidsoppgavene kan til dels være fysisk krevende. Transportarbeidet innebærer kundekontakt og krever at man ter seg og representerer bedriften på en god måte. Utprøving på transport innebærer også mulighet for opplæring/bruk av truck.

22 Side 22 av Kantine Her får deltaker muligheter til å lage enkel lunsj og varmmat. Det stilles krav til god hygiene, kreativitet, nøyaktighet, fleksibilitet, samarbeidsevne, orden med mer. Arbeidsoppgavene består i tilbereding av lunsj, renhold og orden, føre handleliste, betjene oppvaskmaskin samt bistå til at lunsjen blir et koselig avbrekk midt på dagen for oss alle!

23 Side 23 av HVILKE TILBUD OM KURS/KOMPETANSEHEVING H AR DELTAKERNE FÅTT? Alle deltakere er med på å forme sin egen aktivitetsplan. Her ser vi på mulige alternativer for skolegang og kurs som er hensiktsmessig ut fra hver enkeltes behov og ønsker for å oppnå hovedmålet til framtidig realistisk jobb. Deltakere får også arbeidspraksis i de ulike avdelinger på ASVO Bjørkelangen og ute i ordinære bedrifter med den teoretiske og praktiske kompetansen dette medfører for den enkelte. VTA-/APS-deltakere har gått salgskurs, strikke- og heklekurs. I AB har deltakere tatt BE-førerkort, CEførerkort, teknisk tegning med DAK 2D og 3D, påbegynt tannhelsesekretær, sikkerhetskurs for vektere, kontor med praksis, endagskurs hjemmesider. 8.1 Tverrfaglig samarbeid Vi har et tett og nært samarbeid med ulike bedrifter i forbindelse med arbeidsutprøving og lønnet arbeid. Vi samarbeider også med ulike instanser som kommunenes psykiatritjeneste, DPS, rusomsorgen, politi, overformynderiet, Nav, leger, fysioterapeuter, Ahus, skoler, voksenopplæringen og fagopplæringen. 9. DELTAKERUNDERSØKELSE Høsten hadde vi igjen deltakerundersøkelse for alle tiltak ved ASVO Bjørkelangen. Deltakerundersøkelser er alltid viktige innspill i vår utvikling. Å få gode tilbakemeldinger er en anerkjennelse til de ansatte som gjør en fremragende jobb i samhandling med våre deltakere, samarbeidspartnere og andre bedrifter. I tillegg lærer vi også noe om hvordan vi kan forbedre oss. Totalt deltok 45 personer fra våre tre tiltak i årets deltakerundersøkelse, og alle tiltakene viser høy deltakertilfredshet. 93,24 % av deltakerne fra AB, APS-Fokus og VTA mener de har svært bra eller bra innvirkning på sin aktivitet i tiltaket. Dette ser vi på som svært positivt da vi i alle tiltakene har fokus på deltakermedvirkning. Deltakerne er i fokus og vi står på hver dag for å gi dem en meningsfull hverdag som fører til økt livskvalitet. Undersøkelsen hos deltakerne i AB viser at 15 av 16 har et svært bra samarbeid med sin tilrettelegger. I AB er et godt samarbeid viktig for at deltakerne skal nå målet om jobb, og ikke minst for å finne en jobb som de kan trives i. Ut i fra dette kan vi kanskje se noe av grunnen til de gode formidlingsresultatene som AB har vist. For oss på ASVO Bjørkelangen er det viktig at de som jobber hos oss trives. Når det gjelder deltakerne på VTA og APS-Fokus som har sin hovedbase hos ASVO Bjørkelangen, så er det godt å se at alle våre deltakere trives så godt på jobb. Det er også gledelig å se at de sosiale turene vi arrangerer for

24 Side 24 av 28 deltakerne våre faller i smak, og at det ønskes flere slike arrangementer. Noen deltakere uttrykte misnøye med at snekkeravdelingen skulle legges ned, men vi har jobbet med et alternativ til disse deltakerne, og da spesielt uteavdelingen som ville bli en satsning i nytt bygg. Ut fra undersøkelsen kan vi se at dette har fungert bra! 10. VELFERD har gått med til planlegging av nytt bygg, flytting og organisering i nytt bygg. Men allikevel har vi hatt våre dager hvor vi har kost oss sammen på forskjellige aktiviteter. I februar hadde vi et loppemarked i skattekista, med servering av vaffel og kaffe. Deltakerne sto på som bare det og vi storkoste oss med kø på utsiden og masse folk! I juni hadde vi sommeravslutning med grilling og rebusløp og i august var vi igjen på låvedans og fikk svingt oss litt etter herlig musikk! Vi har ellers vært på fisketur, på kino, hvor vi så flåklypa og en bowlingtur har vi også hatt. Så selv om det er travelt, er det også tid for å kose seg litt, og gjøre noe sosialt sammen. Vi mener at det å kunne gjøre disse sosiale aktivitetene sammen, gjør oss sterkere og gir oss en giv som ingen kan ta fra oss! Vi koser oss på tur!!!

25 Side 25 av ØKONOMI Tallene (1000) er foreløpige og ikke vedtatte. Endelige tall kommer i forbindelse med årsmeldingen. VASKERI: Omsetning Varekjøp TREAVDELING: Omsetning Varekjøp PAKKE-/MONTERINGSAVDELING: Omsetning Varekjøp

26 Side 26 av 28 UTEAVDELING: Omsetning 166 Varekjøp SKATTEKISTA: Omsetning 220 Varekjøp ASVO Bjørkelangen total INNTEKTER KOSTNADER Salg Varekostnader -325 Tilskudd Lønn Driftskostnader Avskrivninger -431 Totalt Resultat 74

27 Side 27 av SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK Totalt Menn Kvinner Kommentar: Langtidssyke som trekker fraværsprosenten opp. Egenmeldt korttidsfravær er svært lavt; 0,3 %.

28 Side 28 av 28 Hva er egentlig det? Hva er livskvalitet for deg? Hva kan du gjøre for å øke din livskvalitet? Livskvalitet kan være så mye. Din livskvalitet vil være basert på dine omgivelser og de valg du tar. Livskvalitet betyr den verdi hver enkelt opplever at tilværelsen har. Dette kan være fysisk og/eller psykisk velvære, eller evnen til å kunne utføre meningsfylte aktiviteter og oppgaver. Hva er egentlig en meningsfylt hverdag? Vi på ASVO Bjørkelangen mener at det å ha en jobb å gå til hvor man opplever trivsel, mestring og utfordringer er et viktig bidrag for økt livskvalitet.

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal 2 Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 8 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 15 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer