gangnam style magazine BACK IN BLACK KUNDE BEHANDLING 90-ÅRSJUBILEUM Den koreanske popkongen Psy om YouTube-sensasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "gangnam style magazine BACK IN BLACK KUNDE BEHANDLING 90-ÅRSJUBILEUM Den koreanske popkongen Psy om YouTube-sensasjonen"

Transkript

1 Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra intrum Justitia nr INFOTURNÉ Vi forklarer EU-direktivet om forsinket betaling BACK IN BLACK Er Islands økonomi på fote igjen? 90-ÅRSJUBILEUM Intrums utrolige veksthistorie KUNDE BEHANDLING Anticimex setter sin lit til Intrum gangnam style Den koreanske popkongen Psy om YouTube-sensasjonen 1 intrum magazine 1 / 2011

2 Boosting Europe er vårt bidrag til å forbedre økonomien og skape arbeidsplasser. Vi er alle i samme båt. La oss gjøre endringer til det bedre. BEdriftEr kan VærE globale BEtaLingEr Er alltid LokaLE God kontantstrøm og likviditet er ofte et spørsmål om liv eller død. Våre internasjonale inkassotjenester hjelper deg med å få raskere betalt, samtidig som du opprettholder et godt forhold til dine kunder. Med 90 års erfaring, egne kontorer i 20 europeiske land og et agentnettverk som dekker 180 markeder over hele verden, kan vi bidra til å redusere tap og bedre likviditeten. Kontakt oss nå for å få vite hvordan vi kan hjelpe deg. Send en e-post til: Intrum Justitia er er Europas ledende kreditthåndteringsselskap og og har har rundt ansatte i 20 i 20 land. land. 2 intrum magazine 1 / 2013

3 velkommen til intrum magazine Leder Fokus på kjernevirksomheten Som det fremgår i en artikkel i denne utgaven av Intrum Magazine, outsourcer konsernet Anticimex både fakturering og oppfølging til Intrum Justitia. Økonomisjef Nick Wise sier rett ut at dette er oppgaver som Anticimex ikke bør utføre selv. Ved å sette ut disse oppgavene til en profesjonell partner, får selskapet frigjort tid som brukes på kjernevirksomheten. For Anticimex er det dessuten viktig med en samarbeidspartner som behandler skyldnerne med respekt. Utestående skal ikke bare komme inn på konto så raskt som mulig selskapet ønsker selvsagt også å beholde kunderelasjoner som er bygget opp over lang tid. KPSYS AS, som har utviklet en innovativ og komplett løsning for kontrollavgifter, har også valgt Intrum Justitia som samarbeidspartner. Når en overtredelse på parkeringsbestemmel- sene er registrert gjennom en android applikasjon, overføres saken automatisk til Intrum Justitia. Det sikrer at parkeringsselskapet får oppgjør så raskt som mulig. Den innovative løsningen til KPSYS kan også overføres til en rekke andre bransjer. En viktig årsak til at KPSYS valgte Intrum Justitia, er at innkreving av gebyrer også foregår over landegrensene. Gjennom samarbeidet får parkeringsselskapene og andre bransjer tilgang til Intrums verdensomspennende nettverk. Disse reportasjene viser at uansett i hvilken bransje ditt selskap befinner seg, kan du være trygg på at Intrum Justitia kontinuerlig arbeider for å forbedre din bedrifts likviditet og lønnsomhet: fra kredittinformasjon, fakturering, reskontroservice og inkasso, til overvåking og kjøp av fordringer. Reidun Korsnes, adm. direktør, Intrum Justitia AS i denne utgaven: SIDE 6 islands oppsving Å bygge en blomstrende fremtid etter at bankene gikk konkurs. EU informasjonsturné 5 Europakommisjonen og Intrum Justitia la ut på veien for å forklare EUs nye direktiv om forsinket betaling. Kundefokus 10 Gode kunderelasjoner betyr alt for Anticimex AS i Norge. Finn ut hvorfor de setter sin lit til Intrum Justitia. gangnam Style 12 Med over en milliard visninger på YouTube setter suksesslåten til den koreanske popstjernen Psy verdensrekorder og får verdens ledere til å hoppe. Du og EU-direktivet om forsinket betaling 15 FEIRER 90 ÅR I BRANSJEN 17 Bilverksted forbedrer kontantstrømmen 19 Hvordan kan vi hjelpe deg? Vi har flere nøkkelrapporter, utredninger og forretningscaser som kan gi deg innsikt i betalingsatferd, trender og risikoer. Vi kan også bistå deg i innkjøpsfasen. Vil du vite mer? Send oss en e-post til slik at vi kan sende deg nødvendig informasjon og/eller rapporter. Bedre virksomheter for alle. Intrum Magazine nr Utgiver Intrum Justitia AB, ISSN Ansvarlig redaktør og utgiver i Sverige Annika Bilberg Redaktør Madeleine Bosch Assisterende redaktører og produksjon Chad Henderson, Anne Smitt og Eva Englund, Spoon Publishing Trykkeri Lenanders Grafiska AB. Intrum Justitia AB Med enerett. Du kan gjerne sitere oss, men husk å oppgi kilden. Redaksjonen er ikke ansvarlig for eventuelt uoppfordret materiale som Intrum Magazine mottar. Abonnementer Adresseendring Intrum Justitias aksjonærer bør informere sine kontoforvaltere. Andre bør kontakte redaksjonsdesken: Editorial desk Intrum Magazine, SE Stockholm, Sverige, telefon , faks Omslagsbilde Camera Press/Bulls Synspunkter og meninger som gjengis i Intrum Magazine, deles ikke nødvendigvis av redaktøren, Intrum Justitia eller dets tilknyttede selskaper. All informasjon i dette dokumentet er innhentet av utgiveren fra kilder som anses nøyaktige og pålitelige. Verken Intrum Justitia eller utgiveren har uavhengig bekreftet nyheter eller fakta som omhandler noen personer eller juridiske enheter. All informasjon tilbys "som den er" uten garantier av noe slag. Søk råd hos en profesjonell finansrådgiver før du gjør investeringer, ettersom Intrum Justitia ikke kan påta seg ansvar for tap som oppstår fordi noen stoler på informasjonen i denne publikasjonen. intrum magazine 1 /

4 først: Intrum Justitias utvalgte nyheter Rommet blir privat Romalderen privatiseres i rakettfart. Etter at romfergen til NASA tok sin siste tur i fjor, kjemper nå stadig flere private virksomheter om å reise ut dit ingen entreprenør har vært tidligere; å fly folk og forsyninger ut i rommet og utvinne verdifulle metaller fra asteroider. Faste priser, kontrakter og fortjenestemarginer er det som driver det nye romkappløpet, som president Obama i sin januar-tale omtalte som et "grip flagget-øyeblikk for kommersiell romfart". Han hentydet til hvordan besetningen på den siste romfergeturen til den internasjonale romstasjonen etterlot seg et lite amerikansk flagg fra den første romfergeturen i 1981, som en premie for den første private rakettoperatøren som tar med amerikanere tilbake til stasjonen. Det handler også svært mye om å få tak i pengene. NASA tilbyr nemlig å betale Russland $63 millioner for hver amerikanske astronaut de tar med seg ut til romstasjonen på en Soyuz-rakett. De som leder romkappløpet av de private selskapene, er SpaceX, eller Space Exploration Technologies, som drives av PayPal-grunnlegger Elon Musk. SpaceX har allerede sendt en ubemannet kapsel ut i rommet og er i ferd med å organisere den første private turen til romstasjonen om ikke lenge. Men SpaceX er ikke den eneste med blikket mot stjernene; Boeing, Sierra Nevada Corp. og Blue Origin, som drives av Amazons Jeff Bezos, ønsker også å levere forsyninger og astronauter på setebillettbasis. Ingenting er for vilt for den nye typen romentreprenører. Minst to amerikanske selskaper har planer om å samle inn asteroider for å utvinne de mange mineralene. En av de som ønsker å drive avansert gruvedrift i verdensrommet, er Planetary Resources, støttet av investorer som Google-grunnlegger Larry Page og Oscar-vinnende filmregissør og dyphavsdykker James Cameron. Namsmannsreform i Storbritannia w Inndrivingsrutinene i Storbritannia endres. Blant annet er det planer om å forby bruk av makt mot skyldnere. Det britiske justisdepartementet sier at namsmenn ikke vil ha lov til å gå inn i hjem når det bare er barn til stede og heller ikke på kveldstid. Det er også snakk om å innføre obligatorisk opplæring og en ny sertifiseringsprosess for namsmenn. Kredittrangeringskontroller w Medlemmer av Europa-parlamentet har blitt enige om å stramme inn regelverket for kredittrangeringsbyråer slik som Standard & Poor s, Moody s and Fitch etter nesten et år med forhandlinger. Målet er å hindre interessekonflikter, øke konkurransen og gjøre at virksomheter og regjeringer blir mindre avhengige av kredittrangeringer. 4 intrum magazine 1 / 2013

5 S&S Idaira Robayna Alfonso Informasjonskampanje om forsinkede betalinger Hva er det nye direktivet om forsinkede betalinger og hvordan kan det hjelpe din virksomhet? EU-kommissær Idaira Robayna Alfonso, som har ansvaret for direktivet om forsinkede betalinger (2011/7/EU), koordinerer en kampanje for å forklare direktivet til medlemslandene. Spørsmål: Hvorfor er det nye direktivet om forsinkede betalinger viktig? Svar: Forsinkede betalinger er en stor hindring for den frie flyten av varer og tjenester i det indre markedet og kan fordreie konkurransen betydelig. Dagens realitet for europeiske virksomheter, og da spesielt for SMB-er, er at forsinkede betalinger av fakturaene resulterer i konkurs, som igjen fører til større arbeidsledighet. Det gjør at hele den europeiske økonomien påvirkes negativt. Direktivet om forsinkede betalinger svarer derfor på et virkelig behov for å gå over til en kultur med rask betaling. Det nye direktivet om forsinkede betalinger er ikke enda et juridisk instrument, men et som medlemslandene må implementere umiddelbart for å oppnå vekst og styrket konkurranseevne. Spørsmål: Hva er formålet med EU-kommisjonens informasjonskampanje om forsinkede betalinger? Svar: EU-kommisjonen organiserer informasjonskampanjen om forsinkede betalinger i de 27 medlemslandene og i Kroatia fra oktober 2012 til desember Målet med denne kampanjen er å øke bevisstheten blant europeiske interessenter, og da spesielt SMB-er og offentlige myndigheter, om de nye rettighetene iht. direktiv 2011/7/EU. Disse begivenhetene vil også være et forum for utveksling av beste praksis og hjelpe virksomheter med å takle problemer med forsinkede betalinger. Informasjonskampanjen vil rette seg inn mot næringslivet, og da spesielt mot SMB-er, da de rammes hardest av dagens kultur med forsinkede betalinger i EU. Vi i EU-kommisjonen tror at en ny lov som gir nye rettigheter til europeiske virksomheter i forretningstransaksjoner, ikke vil gi noen effekt eller nytte hvis interessentene ikke er klar over den. Derfor er det avgjørende at europeiske virksomheter, og da spesielt SMB-er, vet hvilke rettigheter de har og hvordan de bruker dem i situasjonene de står overfor. Økt fattigdomsgap i EU w Med 19 millioner offisielt arbeidsledige i Eurosonen, fortsetter den økonomiske krisen å bidra til det stadig større fattigdomsgapet mellom medlemsstatene, ifølge en ny rapport av arbeids- og sosialkommisær Laszlo Andor. De verst rammede gruppene er ungdom, arbeidsløse kvinner og enslige mødre i de østlige og sørlige landene. Spørsmål: Hvordan samarbeider dere med Intrum Justitia i denne kampanjen? Svar: EU-kommisjonen har invitert Intrum Justitia til å presentere sin EPI 2012 i alle medlemslandene for å gi deltakerne et tydelig bilde av situasjonen i Europa når det gjelder betalingsvanene til offentlige myndigheter og bedrifter. Denne presentasjonen er svært populær blant deltakerne da den gjør at de kan sammenligne hvordan deres land gjør det sammenignet med andre europeiske land. Denne informasjonen kan dessuten gi nyttig informasjon til europeiske virksomheter som vurderer å starte med handel i andre medlemsland. Av Chad Henderson intrum magazine 1 /

6 Inn fra kulden Inn fra kulden For virkelig å forstå Islands bemerkelsesverdige opptur, må du se hvor langt de har kommet og hvor raskt. Kan andre markeder lære av Islands feil? Og er Island virkelig ute av hengemyra? Av Jane Christie-Smith 6 intrum magazine 1 / 2013

7 Det kuperte, karrige landskapet som utgjør Island, var, i 2007, en av verdens største fascinasjoner. Økonomien var i sterk vekst, islandske selskaper utvidet over hele Europa, skattene var lave sammenlignet med nordiske nivåer, og det meste av landets energi kom fra rene, geotermiske kilder. Folk hadde gode utdannelser og den forventede levealderen var svært høy. Man hadde aldri hatt det så bra i landet. Før dette var Island i utlandet bare kjent for sin middelalderlitteratur de islandske sagaene, landets strategiske plassering ved begynnelsen av andre verdenskrig, og den lunefulle syngedama Björk. Tilbake i det 21. århundre igjen, og journalistene lovpriser den islandske levemåten, som var den beste av de nordiske velferdsstatene med en drivkraft og selvtillit av amerikanske proporsjoner. Så, i oktober 2008, pang! De største bankene på Island kollapset så å si over natten. Den tilsynelatende voksende økonomien hadde vært drevet av utenlandske penger, og da den globale banksektoren vaklet, måtte verdipapirer løses inn, noe de islandske bankene ikke var i stand til. Det var tidligere signaler, sier forretningskonsulent Haraldur Diego i Arnarflug, men som nasjon vendte vi det blinde øyet til. Vital informasjon ble holdt unna offentligheten, og nesten alt som kom fra regjeringshold, var fordreid. De tre største bankene hadde til og med bestått stresstesten til det islandske finanstilsynet en måned før kollapsen. De som forsøkte å riste i alarmbjellene, fikk offentlig overhaling. Ifølge Michael Lewis gjorde krisen at islendinger ble sittende igjen med hjem til $ belånt med $1,5 million og Range Rovere til $ belånt med $ I utlandet raste europeiske investorer da den islandske regjeringen kunngjorde at de kun ville innløse innenlandske bankkontoer. Storbritannia reagerte ved å ta antiterrorlovene i bruk for å fryse islandske eiendeler i Storbritannia. Denne britiske handlingen hadde en bemerkelsesverdig samlende effekt; over islendinger signerte en protest som sa "Vi er intrum magazine 1 /

8 TEMA: island En islandsk saga i 3 sitater FOTO: getty images/bloomberg Gordon Browns regjering besluttet, til skam for all fremtid, å sette den islandske regjeringen på en liste over terroriststater og terroristfenomener. Vi sto på listen sammen med al Qaida og Taliban. Ólafur Ragnar Grímsson, Islands president, Sky News, 23. januar 2013 FOTO: getty images/jeff zelevansky FOTO: RISKRESEARCH.ORG Det skjedde noe morsomt på veien til økonomisk ragnarokk: Islands desperasjon gjorde tradisjonell atferd umulig, noe som gjorde landet fritt til å bryte reglene. Der alle frikjente bankmennene og fikk allmennheten til å betale prisen, lot Island bankene gå konkurs og utvidet faktisk sitt sosiale sikkerhetsnett. Vinner av Nobelprisen i økonomi, Paul Krugman, The New York Times, 27. oktober 2011 Når jeg hører folk si at alt er OK, er det påvirket av PR. De har åpenbart stabilisert økonomien og kommet seg ut av den dype krisen, men de har ennå ikke funnet en måte å bygge et velstående land for fremtiden. Professor Jón Danielsson, London School of Economics, New York Times, 7. juli 2012 ikke terrorister". Denne følelsen av solidaritet var enestående, sier Diego. Flere tusen islendinger demonsterte utenfor parlamentet der de slo på gryter og kar og skapte revolusjonen som førte til regjeringens fall i januar I dag, fire år senere, er Island på vei ut av hengemyra. Landet betalte tilbake IMF-lånet på $2,1 milliarder tidlig, den økonomiske veksten i 2011 var på 2,6 prosent og ved utgangen av 2012 lå arbeidsledigheten på 5,6 prosent med inflasjonen nede på 4,2 prosent. Prikken over i-en var at EFTA-domstolen i 2013 frikjente Island i Icesave-saken for å ha gjort noe galt overfor internasjonale investorer. Hvordan gjorde Island så dette? Det viktigste var at de, i stedet for å redde de tre største bankene økonomisk, kunne feile. De innførte også kapitalkontroll som sperret for investeringer i utlandet og høyere skatter for landets 2,2 prosent rikeste mens de skjermet de med lavere inntekter. Landets uavhengige valuta var viktig for den økonomiske veksten igjen. Sigurður Arnar Jónsson, adm. dir. i Motus, Islands ledende tilbyder av kredittstyringstjenester, sier Det personlige forbruket og investeringene kollapset med króna, men dette hjalp oss også å snu det langsiktige underskuddet på betalingsbalansen. De som håper å kunne bruke Islands løsninger i andre markeder, bør tenke seg godt om. Kompleksitetene i de eurobaserte økonomiene kan ikke veies mot en enkelt valuta som tjener et lite land, og man kan ikke overse det faktum at Island gikk inn i krisen med nesten ingen offentlig gjeld. Dessuten er landet ikke friskmeldt ennå. 8 intrum magazine 1 / 2013

9 Protester på Island førte omsider til regjeringens fall i januar I fjor advarte Moody s at Island fremdeles har høy offentlig gjeld i forhold til BNP og at noe av det viktigste i den nærmeste fremtid må bli å redusere kapitalkontrollen. En rapport utført av McKinsey & Co. bemerket at krisen avslørte fundamentale mangler i landet, spesielt lav produktivitet. Hvis det ikke gjøres noe med dette, kan Island ifølge rapporten forbli fanget i en ond sirkel av vedvarende kapitalkontroll, høye kapitalkostnader, lave investeringer og lav økonomisk vekst. En annen sak som skaper splittelse, er Islands potensielle medlemskap i EU og innføringen av euroen. Tidlig i 2013 ble denne prosessen satt på vent før Islands valg i April. Man kunne imidlertid allerede høre dissensen surre i regjeringen. President Ólafur Ragnar Grímsson sa til Sky News: Det er ganske åpenbart både i mitt land og i andre deler av Nord-Europa at det er en økende skepsis til måten EU skrider frem på. Mens nåværende finansminister Katrín Júlíusdóttir sa til The Wall Street Journal: Vi trenger ikke være medlem De som er imot EUmedlemskap, sier alltid at vi vil miste suvereniteten. Hva har vi nå? Vi har ikke en plass ved bordet der beslutningene tas. Så har du islendingene. Vil regjeringen få støtte fra dem? Haraldur Diego er usikker. De siste undersøkelsene sier at bare 3 prosent stoler på bankene, at ca. 11 prosent stoler på regjeringen og at 7 prosent har tillit til parlamentet. Dette kan forvrenge folks forståelse av enhver nyhet som kommer fra disse institusjonene. Folket vil ha tillitsproblemer helt til de kjenner effekten av virkelig endring. FOTO: getty images FOTO: motus Islands neste skritt Sigurður Arnar Jónsson, adm. dir. i Motus, en tilbyder av kredittstyringstjenester, om Islands fremtid. Hvilke endringer må gjøres på Island? Faren som islendingene står overfor nå, er vår egen tankemåte. Vi bruker for mye tid på å dra oss selv ut av fortiden, i stedet for å se fremover. Vi må åpenbart analysere årsakene til kollapsen og lære av feilene, men det offentlige, industrien, media og parlamentet må gå sammen for å fokusere på en bedre fremtid. Jeg er også bekymret for vår lederkrise. Den moderne islandske politikeren gir ofte inntrykk av kun å tjene sine egne ambisjoner. En god politiker må ha en tydelig visjon og et kall om å tjene landet. Vi En god politiker må ha en tydelig visjon og et kall om å tjene landet. må identifisere disse personene og overlate roret til dem. Bør Island bli med i EU og innføre euroen? Jeg er delt i spørsmålet. For øyeblikket tror jeg at den mest lovende kursen vil være å beholde vår uavhengige valuta, men forutsatt at den nasjonale økonomien holdes under streng kontroll. Dette er trolig lettere sagt enn gjort. Det er imidlertid ikke bare islendinger som er tilbøyelige til lappete skatteledelse, så er det ikke bedre å styre dette selv enn å få andre til å dirigere oss? Hvordan hjelper Motus til med oppsvinget? Først ved å hjelpe selskaper med å forbedre kredittstyringsprosedyrene og deretter ved å forbedre den generelle oppfatningen av fordelen med å betale gjeld. Siden kollapsen har media ofte malt et negativt bilde av de som setter inn tiltak for å inndrive betalinger på forfalte kontoer. Debatten har vært farget av en beslektet sak: i hvor stor grad er det rimelig at finansinstitusjoner får tilbakebetalt hele lån som var bundet til en utenlandsk valuta eller indeksregulert? Vi har vært bekymret over at denne debatten vil påvirke folks villighet til å betale gjelden sin i fremtiden. Den beste måten å illustrere dette på, er å vise at når du ikke betaler tilbake en gjeld, er det noen som ikke får betalt for jobben sin. Dette er ikke en ansiktsløs bransje, det kan være en bygningsarbeider, en baker eller en fisker. Vi ønsker å minne folk på at en økonomi i vekst er basert på fri flyt av kapital, og denne flyten er en forutsetning for at selskaper skal kunne generere inntekter, investere og skape nye jobber. Motus, som opptrer som agent for Intrum Justitia på Island, ble grunnlagt i Selskapet er en viktig aktør i markedet og det eneste selskapet på Island som tilbyr et omfattende utvalg kredittstyringstjenester. intrum magazine 1 /

10 CUSTOMER CASE: anticimex Tar vare på kundene God kundebehandling er viktig, også når man inndriver gjeld, mener Anticimex AS i Norge. av Tore Årdal foto istockphoto Vi forventer at Intrum Justitia tar vare på kundene våre. God behandling av skyldnerne er utrolig viktig. Det sier økonomisjef Nick Wise i Anticimex AS. Han påpeker at Intrum Justitia er den eneste kontakten som økonomiavdelingen hos enkelte kunder har med Anticimex. Fakturaen går til økonomiavdelingen hos kunden, mens teknikeren vår har møtt en helt annen person. Derfor er det viktig med en profesjonell samarbeidspartner på inkasso som behandler kundene med respekt, sier Wise. Anticimex krever rett og slett at Intrum Justitia behandler skyldnerne som om det var Intrums egne kunder, slik at kundeforholdet blir best mulig ivaretatt. Det innebærer blant annet å opptre høflig og imøtekommende slik at skyldneren får oppklart eventuelle misforståelser rundt en faktura. Intrum Justitia leverer en mye bedre totalløsning enn andre leverandører, derfor var valget enkelt for oss, sier økonomisjef Nick Wise i Anticimex AS. FOTO: Sara Rose Nick Wise har jobbet i Anticimex i 13 år. Han husker godt at selskapet samarbeidet med Intrum Justitia da han begynte i jobben. I en periode kjøpte Anticimex tjenester hos et annet kreditthåndteringsselskap, men nå har selskapet gått tilbake til Intrum Justitia. Intrum Justitia leverer en mye bedre totalløsning enn andre leverandører, derfor var valget enkelt for oss, forteller Wise. I dag sender Anticimex fakturaene selv. Intrum Justitia overtar oppfølgingen hvis purring skal sendes og inkasso må iverksettes. Målsettingen er imidlertid at Intrum skal overta hele prosessen, slik at faktureringsrutinene til Anticimex blir mer effektive og kredittiden går ned. Ved å sette ut fakturautsendelsen kan vi bruke den frigjorte tiden til andre oppgaver, sier han. Årsaken til at Anticimex selv har sendt ut fakturaene i en periode, er at selskapet har oppgradert økonomisystemet UNIT4 Agresso. I den første fasen var det viktig for Anticimex å kontrollere at alt fungerte som det skulle, derfor lå det en trygghet i å sende fakturaene selv. Alle teknikere som er ute i felten, har med seg et nettbrett hvor fakturaunderlag osv. legges inn. Når kunden har signert på at jobben er utført, skal denne filen automatisk overføres til Intrum Justitia slik at de kan sende EHF-faktura. Dette er vi i dialog om nå, sier Wise. Hver måned sender Anticimex ut ca fakturaer i Norge, og gjennomsnittsfakturaen er på norske kroner. I 2012 hadde Anticimex AS en omsetning på ca. 200 millioner kroner og en god resultatmargin. Selskapet har hatt en eventyrlig vekst de siste 10 årene. Omtrent 90 prosent av omsetningen er knyttet til avtalt arbeid, det vil si at kundene betaler en årspremie. Vi har en forsikringstankegang rundt virksomheten vår. Kundene betaler en årspremie og slipper problemer knyttet til for eksempel skadedyr og matsikkerhet. De øvrige 10 prosentene er enkeltoppdrag, og det er her nettbrettene kommer inn i bildet, forklarer Wise. Anticimex har i dag samme key account manager hos Intrum Justitia som da Wise begynte i selskapet for 13 år siden. - Det gir oss stor trygghet å kunne forholde oss til de samme personene. Kompetanse og langsiktige relasjoner er viktig, understreker han. 10 intrum magazine 1 / 2013

11 dette er anticimex Anticimex er en europeisk servicebedrift som ble grunnlagt i Sverige i 1934, og ekspanderte i 1973 til Norge. Selskapet skaper trygge og helsevennlige innemiljøer gjennom inspeksjoner, garantier og forsikringer. Anticimex arbeider innen områdene næringsmiddelhygiene, skadedyrkontroll, brann og bygningsinspeksjoner. Konsernet er etablert i Norden, Nederland og Tyskland. Mottoet er Forebygge og bevare, som innebærer at selskapet alltid skal bestrebe seg på å løse problemer før de inntreffer. Anticimex har hatt en positiv tilvekst helt siden oppstarten. Gjennom å stadig utvikle nye tjenester har selskapet skapt en bred portefølje av tjenester som gir privatpersoner og bedrifter en tryggere hverdag er det 78. året på rad med økt omsetning for Anticimex-konsernet. Omsetningen for konsernet var i 2012 på ca MSEK. Siden juli 2012 er Anticimex eid av EQT - et nordeuropeisk, ledende private equity med ca. EUR 18 milliarder i forvaltet kapital. I samarbeid med et nettverk av industrielle rådgivere gjennomfører EQT sin forretningsidé ved å kjøpe eller finansielt styrke mellomstore til store selskaper i Nord- og Sør-Europa, Asia og USA, og hjelper de med utvikling mot å bli ledende selskaper. Selskapene utvikles ved en industriell strategi med fokus på tilvekst. intrum magazine 1 /

12 Intervju: PSY Biografi: Park Jae-sang (født 31. desember 1977), bedre kjent som artisten Psy, er en sør-koreansk sanger, tekstforfatter, rapper, danser og musikkprodusent. Psy er kjent i hjemlandet for sine humoristiske videoer og sceneopptredener og internasjonalt for superhiten Gangnam Style. 21. desember 2012 fikk musikkvideoen for Gangnam Style over 1 milliard visninger på YouTube. Dette er det høyeste antall visninger for en video så lenge YouTube har eksistert. foto: GETTY IMAGES TjeneR penger Gangnam style 12 intrum magazine 1 / 2013

13 Enten du elsker eller hater det, er det umulig å ikke forholde seg til suksessen som den koreanske pop-sensasjonen Psy har hatt med superhiten Gangnam Style. Den fengende låten har underholdt lyttere og klubbgjengere siden i fjor sommer. Nøkkelen til suksessen ligger i den smittende ridedansen på en video som er vist over en milliard ganger på YouTube. by ISABELLE KLIGER Ifølge Billboard har Gangnam Style gitt Psy og hans plateselskap, YG Entertainment, 15 milliarder sør-koreanske won, eller 10 millioner. Den raske globale spredningen av det koreanske popfenomenet eller K-Pop-fenomenet har ganske enkelt vært forbløffende. I dag går Yang Hyun-suk, adm. dir. i YG Entertainment, for å være en av de rikeste i den sør-koreanske underholdningsbransjen. Associated Press estimerer at han har en netto verdi på ca. $200 millioner ( 150 millioner). Ifølge Yang Hyun-suk er ikke suksessen med Gangnam Style noen tilfeldighet. Han hevder at hans selskap, som hadde en omsetning på 110 milliarder won ( 73 millioner) i fjor, har banket på døren til verdens musikkmarked en god stund. Siden YG ble grunnlagt i 1997 og frem til nå, har målet aldri bare vært det innenlandske markedet. Suksessen til Psy? Det var bare det at døren til slutt åpnet seg, etter at ingen noensinne åpnet når vi banket på, sa han nylig i et intervju med KpopStarz. Psy selv ser litt mer nøkternt på suksessen. I Oxford Union Society i fjor sa han: Ærlig talt, jeg har gjort mitt beste for å være så latterlig som mulig. Og til slutt fikk jeg sangen. Psy la til at han mener at hans beslutning om ikke å endre Gangnam Styles opprinnelige tekster da han slapp singelen på det intrum magazine 1 /

14 Intervju: PSY foto: GETTY IMAGES Populære fakta internasjonale markedet, har spilt en viktig rolle for suksessen. Mange asiater banker på døren til det vestlige musikkmarkedet og prøver å late som om de er fra Vesten, sa han. Jeg er ikke amerikansk, jeg er ikke britisk, jeg vil ikke late som jeg vil være koreansk. Ifølge AP tjente Psy minst $ 8,1 millioner ( 6,9 millioner) i 2012 takket være alle nedlastingene over hele verden og de rekordmange YouTube-treffene han trakk til seg, som ga ham tittelen Kongen av YouTube. Mens $2,6 millioner av Psys inntekter i 2012 kom fra offisielle nedlastingskanaler i USA, hanket han bare inn ca. $ fra hjemlan- det. Dette sier oss at den koreanske stjernen har fått et stort navn hjemme, men at han er enda større i USA og andre steder i verden. Psy har også inngått en rekke store varemerkeavtaler spesielt med de store koreanske merkene Samsung og LG, og han har også sagt ja til å fronte en nuddelprodusent. Disse avtalene ga en estimert inntekt på til sammen $4,6 millioner i fjor. Men spørsmålet er og blir: Vil Psy-feberen vare lenge nok til at han kan holde seg på toppen? Når han slipper sitt nye album i mars, vil måten verden reagerer mest trolig bestemme hans fremtid som artist så vel som hans fremtidige inntjeningsevne. MPsys totale inntekter for 2012 er estimert til $8,1 millioner. MAndre kjendiser som har behersket kunsten å danse Gangnam Style, er bl.a. den amerikanske presidenten Barack Obama, den britiske statsministeren David Cameron, Londons borgermester Boris Johnson og FNs generalsekretær Ban Ki-moon. MBan Ki-moon hyllet Gangnam Style som en kraft for verdensfred. MDet velstående Gangnam - distriktet i Seoul, der Psy vokste opp, omtales ofte som Sør-Koreas svar på Beverly Hills. Jeg er ikke amerikansk, jeg er ikke britisk, jeg vil ikke late som jeg vil være koreansk. 14 intrum magazine 1 / 2013

15 KREDitt- STYRINGS- AKADEMI Velkommen til Intrum Kredittstyringsakademi, hvor vi tilbyr kredittstyringsinnsikter som vil bidra til å utvikle ferdighetene du trenger for å lykkes med å gjøre virksomheten mer lønnsom absolutt helt kostnadsfritt! I denne leksjonen skal vi se på EUs nye direktiv om forsinket betaling. tung byrde Forsinkede betalinger truer likviditeten til 57 % av virks omhetene i EU. Nytt direktiv om FORSINKET BETALING EU-kommisjonen forsøker å få litt kraft bak arbeidet med å hjelpe Europas små og mellomstore bedrifter med å få betalt innen forfall. Men forsinkede betalinger er fremdeles et stort problem, og det er generelt den offentlige sektoren som bruker lengst tid på å betale regningene sine. Nedenfor skal vi forklare EUs nye direktiv om forsinkede betalinger (direktiv 2011/7/EU), som trer i kraft i år. Skjebnen til små og mellomstore bedrifter avhenger av om fakturaene deres blir betalt innen forfall. Sammenlignet med store selskaper er de ikke bare mer utsatt for variasjoner i kontantstrømmen enn de store, men de har ofte også en mindre kundebase og står overfor uforholdsmessig høye administrasjonskostnader når de går til skritt for å inndrive gjeld. EU-kommisjonen er for øyeblikket på en informasjonsturné i Europa som består av en rekke nasjonale seminarer. Målet er å sette fokus på forsinkede betalinger blant offentlige myndighetsinstanser, virksomheter og andre interesserte parter, og å gi virksomheter informasjon om de nye tiltakene. På seminarene vil Intrum Justitia presentere den faktiske betalingssituasjonen i det aktuelle landet. På seminarene vil EU bruke Intrum Justitias detaljerte forskning til å fremheve at den gjennomsnittlige betalingsperioden i kommersielle transaksjoner med offentlige myndigheter går fra åtte uker til 65 dager, mens perioden mellom virksomheter er 52 dager etter at faktura er mottatt. EUs siste direktiv om forsinket betaling, som trer i kraft i 2013, setter 30 dager som standard betalingsvilkår og sier at alt som tar mer enn 60 dager potensielt er "svært urimelig". De nye reglene som er valgfrie for virksomheter ved at de får rett men ikke plikt til å gå til rettslige skritt er obligatoriske for offentlige myndigheter. Det nye direktivet 2011/7/EU Offentlige myndigheter må betale for varene og tjenestene de kjøper, innen 30 dager eller, i svært spesielle tilfeller, innen 60 dager. Bedrifter må betale fakturaene innen 60 dager med mindre de uttrykkelig avtaler annet og hvis det ikke er svært urimelig. Bedrifter har automatisk rett til å kreve renter for forsinkede betalinger og kan også kreve et fast minstebeløp på 40 som kompensasjon for kostnader i forbindelse med betalingsinnkrevingen. De kan også kreve kompensasjon for alle andre rimelige innkrevingskostnader. Den lovfestede rentesatsen for forsinket betaling er økt til minst 8 prosentpoeng over referanserenten til den europeiske sentralbanken. Offentlige myndigheter har ikke lov til å sette en rentesats for forsinket betaling under denne grensen. Bedrifter kan enklere bringe inn svært urimelige vilkår og praksis for retten. Medlemsstater må publisere rentesatsene for forsinket betaling slik at alle involverte parter er informert. Medlemsstater oppmuntres til å etablere rutiner for rask betaling. Medlemsstater kan fortsette å opprettholde eller ta i bruk lover og forskrifter som er gunstigere for kreditoren enn forskriftene i direktivet tilsier. intrum magazine 1 /

16 Enkel tilgang med IntrumWeb online oversikt IntrumWeb gir en oppdatert oversikt over sakene dine. Å gjøre livet så enkelt, effektivt og sikkert som mulig for kunder i dagens omskiftelige forretningsmiljø er høyt prioritert for Intrum Justitia. Et viktig verktøy for å kunne oppnå dette målet, er onlinetjenesten IntrumWeb. IntrumWeb er et elektronisk kredittadministrativt verktøy som kan gi 360-graders synlighet av et selskaps utestående fordringer og deres status. IntrumWeb kan brukes til å spore betalinger og handlinger, til å produsere interne regnskapsrapporter og til å kommunisere direkte med Intrum Justitia. IntrumWeb ble lansert i 2003 og oppdateres hver dag med viktig informasjon fra Intrum Justitias produksjonssystem. Det er lett å bruke, sikkert og tilgjengelig på nettet overalt i verden. IntrumWeb ble utformet til å være lett å bruke helt fra begynnelsen, sier Jennie Magnusson, System Manager IntrumWeb Sverige. Dette verktøyet utvikler seg også hele tiden for bedre å kunne tilfredsstille behovene til klientene. Vi gir ut fire utgaver av Intrum- Web i året, inkludert endringer basert på klientforespørseler, oppdateringer i lovverk og nye land som blir med i Intrum-nettverket. IntrumWeb integreres sømløst med andre Intrum web-løsninger gjennom enkle registreringskontoer for klienter som bruker både gjeldsinnkrevings- og kundefordringstjenester. Det er også et nyttig verktøy for klienter som bruker Intrums factoring-tjeneste. IntrumWebs egenskaper og fordeler: MSikker onlinetilgang MFølg en sak fra begynnelse til slutt og ha full kontroll. MInteraktive meldinger, som sparer tid og reduserer papirarbeid MLag/åpne rapporter når som helst, eller få rapportert generert og tilsendt via e-post automatisk MLag regnskapsrapporter som er skreddersydd til dine behov MSøk raskt etter og finn informasjon MOverfør filer enkelt og sikkert til og fra Intrum Justitia MTilgjengelig på 13 språk. 16 intrum magazine 1 / 2013

17 EPI-gjennomgang Hjelper til med å få system i økonomisk kaos Titusener av selskaper går konkurs hver dag i Europa i påvente av at fakturaer skal bli betalt, men det finnes verktøy som kan hjelpe dem med å unngå fallgruvene. telsesrike institusjoner slik som den europeiske kommisjonen omfavner vår forskning og bruker den i sine egne kampanjer for å få en slutt på plagen med forsinkede betalinger, vet vi at vi må ligge et hestehode foran, sier Bosch. EPIundersøkselen, som du har fri tilgang til via vårt webområde på intrum. com, er en enkel måte å unngå potensielt kostbare kredittstyringsfeil. Den nye 2013-under- Hvert år tar Intrum Justitia pulsen på næringslivet i hele Europa ved å sende ut spørreundersøkelser til nesten 8000 selskaper for å fange opp og sammenligne betalingstrender. Intrums årlige EPI har fått bred anerkjennelse for måten rapporten gjør dataene om til pålitelig statistikk som selskaper kan bruke når de skal ta strategiske beslutninger. Resultatene fra undersøkelsen, som har blitt avholdt i første kvartal hvert år de siste ti årene, gir en unik innsikt i betalingsatferden over hele Europa, fra Norge til Hellas, Latvia til Spania. Og for å gjenspeile en forretningsverden som hele tiden er i endring, oppdaterer Intrum fortløpende EPI-undersøkelsen ved å introdusere nye spørsmål som gjenspeiler endringer i det internasjonale forretningsmiljøet og ved å legge til nye land i indeksen. Forretningsverdenen står ikke stille, og det gjør heller ikke vi med vår undersøkelse som tar pulsen på næringslivet, sier Madeleine Bosch, Group Marketing Manager i Intrum og ansvarlig for implementeringen av EPI. Når svært innflysøkelsen omfatter mer enn 30 land i Europa og gir mye informasjon som gjør det lettere for virksomheter å ta viktige investeringsbeslutninger som sikrer deres suksess i dag. Bestill ditt eksemplar i dag Lær mer om hvordan du kan beskytte din bedrift mot sene betalinger og avskrivninger. Forhåndsbestill et gratis eksemplar av EPI 2013 på www. intrum.com I 2013 feirer Intrum Justitia 90-årsjubileum. I årenes løp har selskapet vokst fra en familiebedrift til å bli Europas ledende på kredittadministrative tjenester Intrum Justitia grunnlegges av Sven Göransson i Jönköping, Sverige Sven Göransson selger selskapet tl sønnen Bo Göransson, som utvider virksomheten ut i Europa Den første utgaven av EPI utgis Intrum Justitias aksjer børsnoteres på NASDAQ OMX Stockholm for første gang Lars Wollung blir adm. dir. og styreleder i Intrum Justitia EPI-undersøkelsen involverer flere enn 7800 virksomheter i 28 land Intrum Justitia tilbyr kredittadministrative tjenester til over klienter over hele verden. intrum magazine 1 /

18 Mer i banken Ferske ligningstall som Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser at gjennomsnittlig bankinnskudd blant personer over 17 år for første gang har passert kroner. Ved inngangen til 2012 var beløpet på kroner. Det tilsvarer en økning på 84,6 prosent de siste ti årene. Nordmenn har hatt en høy lønnsvekst, samtidig som boligrentene er lave. Dermed har vi fått mer å rutte med. Det er veldig positivt at folk sparer mer. I tillegg er det blitt en trend at stadig flere betaler ned ekstra mye på gjelden, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia AS. Med utsikter for fortsatt god lønnsvekst og lav rente på boliglånene, tror hun at sparingene vil fortsette å øke. Høy servicegrad I tillegg til at utestående skal komme raskest mulig på konto, er høy servicegrad og en god webløsning blant det viktigste for Intrum-kundene. May Day Intrum Justitia følger opp fjorårets suksess og arrangerer May Day for andre gang. I mai i fjor hadde vi en dag for faglig inspirasjon og påfyll med ettertraktede foredragsholdere, nyttig nettverksbygging og erfaringsutveksling. Tirsdag 28. mai gjentas arrangementet for eksisterende og potensielle kunder. Du finner informasjon om påmelding på hjemmesiden vår. Se også video og intervjuer med fjorårets deltakere på Det fremgår av en kundeundersøkelse som nylig er gjennomført på vegne av Intrum Justitia. For oss er det avgjørende at samarbeidspartneren på innfordring har et godt fungerende system, slik at vi slipper å bruke unødig tid på å følge opp kravene, sier Hanne Helgar-Carlsen i Inergi AS. Hun var blant kundene som deltok i undersøkelsen. Inergi AS har vært kunde hos Intrum Justitia i et drøyt år og har satt ut både fakturering, purring og videre oppfølging. Helgar-Carlsen bruker Intrums kundeweb for å få oversikt over sakene. Intrums kundeweb gir oss lett tilgang til den informasjonen vi trenger, sier hun. Spesielle behov Inergi AS tilbyr målere, system og tjenester for individuell måling og debitering av varme, vann og strøm i borettslag og sameier. Morselskapet Inergi AS, som også har kontor i Sverige, har jobbet med individuell måling siden I 2009 ble Inergi AS og Inergi AB salgspartner for Techem Energy Services GmbH, som er markedsledende i Europa på produkter og tjenester innen fordelingsmåling av energibruk. Innen kreditthåndtering har vi litt spesielle behov ettersom vi fakturerer a-konto, samt at det gjøres en avregning basert på målerstand i ettertid. Derfor satte vi som krav at Intrum Justitia måtte tilpasse systemet slik at det passer for oss, understreker Hanne Helgar- Carlsen. Fleksibilitet Blant kundene som deltok i undersøkelsen, svarte 100 prosent at høy servicegrad er svært viktig eller viktig. Det samme gjelder viktigheten av en god webløsning. Dessuten forventer alle at samarbeidspartneren på innfordringstjenester viser fleksibilitet, slik at løsningene blir tilpasset deres behov. For 80 prosent av kundene er det også viktig å ha en fast kontaktperson å forholde seg til. Nyttige tilbakemeldinger Kundeundersøkelsen er et nyttig styringsverktøy for at Intrum Justitia skal bli enda bedre. Vi skal sørge for at bedrifter reduserer kredittiden, samtidig som deres forhold til kundene blir ivaretatt på en best mulig måte. I tillegg skal vi gjøre hverdagen enklere for oppdragsgiverne våre, derfor er vi avhengige av å få tilbakemeldinger, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia. Hun er godt fornøyd med at 86 prosent av kundene vil anbefale Intrum Justitia som samarbeidsparter for andre. 18 intrum magazine 1 / 2013

19 Kontrollavgifter med full kontroll I samarbeid med KPSYS tilbyr Intrum Justitia markedets mest innovative, komplette og sofistikerte løsning for parkeringskontroll. av Tore Årdal Historien om den effektive løsningen startet da Sjur O. Osmundsvaag drev restaurant i Asker. Utenfor så han stadig at folk misbrukte den avgiftsfrie kundeparkeringen. Osmundsvaag hadde blandet erfaring med det lokale parkeringsselskapet, og undersøkte derfor muligheten for egenkontroll på plassen. Gjennom sitt store kontaktnett fikk han hjelp til å sette opp et enkelt, men effektivt system for parkeringskontroll. Dette fundamentet bygget han videre på. Med på teamet sitt har han blant annet folk med bakgrunn fra bankdata, driftskonsulenter og databasespesialister som er verdensledende på automatisk nummergjenkjenning (ANPR). Ved hjelp av kameraet på mobiltelefonen identifiseres bilskiltet. Unik løsning Vi har tatt i bruk eksisterende teknologi og utviklet en unik løsning, forteller salgsog markedssjef Sjur O. Osmundsvaag i KPSYS AS. Selskapet har utviklet løsningen med støtte fra Innovasjon Norge og har nå inngått et formelt samarbeid med Intrum Justitia. Enkelt fortalt går systemet ut på at parkeringsbetjenten identifiserer det feilparkerte kjøretøyet gjennom en Androidapplikasjon på mobiltelefonen. Betjenten Sammen med Intrum Justitia ser vi også et stort potensial for systemet i andre bransjer hvor dokumentasjon og rask fakturering står sentralt, sier salgs- og markedssjef Sjur O. Osmundsvaag i KPSYS AS. tar bilder, registrerer hva slags overtredelse parkeringsgebyret gjelder, og så skrives boten ut på en bærbar skriver via Bluetooth. Overføres automatisk Saken speiles automatisk til Intrum Justitia, som tar seg av betalingsoppfølging og inkasso. For oss var det naturlig å gå til Intrum Justitia, som er et kjent varemerke over hele Europa. Innkreving foregår også over landegrensene, derfor er det en stor fordel at parkeringsselskapene og andre bransjer får foto: Ragnar Norseng tilgang til Intrums verdensomspennende nettverk, sier Osmundsvaag. Innsigelser reduseres Systemet til KPSYS og Intrum Justitia fører også til at antall innsigelser på gebyrene går ned. Årsaken er god dokumentasjon gjennom applikasjonen for identifikasjon. Bilder og annen dokumentasjon følger saken, som parkeringsselskapene har tilgang til gjennom en egen web-løsning. Hvis det dreier seg om en parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, kan betjenten skanne alle bilene. Når neste betjent kommer på stedet, kan vedkommende hente opp disse bildene og sjekke om det er noen som står over tiden, sier han. Nyttig statistikk En annen fordel er at parkeringsselskapet enkelt kan stoppe en sak ved tvist. I tillegg gir systemet veldig gode rapporteringsmuligheter. Statistikk er et viktig verktøy for å styre mannskaper og effektivt utføre kontrolloppdrag. Sammen med Intrum Justitia ser vi også et stort potensial for systemet i andre bransjer hvor dokumentasjon og rask fakturering står sentralt. Hvis det dreier seg om en parkeringsplass med tids begrenset parkering, kan betjenten skanne alle bilene." Sjur O. Osmundsvaag i KPSYS AS intrum magazine 1 /

20 LA OSS FÅ EUROPA TILBAKE PÅ RETT SPOR! Den europeiske økonomien går ikke så bra som den burde. Bedrifter får betalt senere og senere og mange får ikke betalt i det hele tatt. Resultat: Omtrent 300 milliarder euro i avskrevet gjeld og tapte arbeidsplasser. Boosting Europe er vårt bidrag til å forbedre økonomien og skape arbeidsplasser. Kreditthåndteringstjenestene våre hjelper bedrifter med å gjøre forretninger. Når alt går på skinner, vinner alle. Alle er vi sammen om dette. La oss forandre ting til det bedre. Finn ut mer om Boosting Europe på: Intrum Justitia er er Europas ledende gruppe innen kreditthåndteringstjenester (CMS) med ansatte i i mer mer enn 20 markeder.

jente magazine Økt risiko Banklån Sekker av Flere Moteikonet Gwen Stefani om sin suksess 45 % i EU tror på økte tap på fordringer

jente magazine Økt risiko Banklån Sekker av Flere Moteikonet Gwen Stefani om sin suksess 45 % i EU tror på økte tap på fordringer Intrum Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 3 2013 magazine Økt risiko 45 % i EU tror på økte tap på fordringer Banklån Hvordan kan virksomheter få finansiering? Flere konkurser Blåser det

Detaljer

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker Intrum Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 3 2012 magazine Begrenset KONTAntstrØM 8MÅTER å forbedre dine kontrakter på Swedish Open Backstage på en tennisklassiker svekker europeiske virksomheter

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

KONGE KREATIVITETENS MAGAZINE EPI 2014 LAVERE RISIKO MED AS RETT OG SLETT BEST ØKONOMISK VÆRVARSEL. Karl Lagerfeld motegeniet som provoserer

KONGE KREATIVITETENS MAGAZINE EPI 2014 LAVERE RISIKO MED AS RETT OG SLETT BEST ØKONOMISK VÆRVARSEL. Karl Lagerfeld motegeniet som provoserer Intrum KREDITTSTYRINGS MAGASINET FRA INTRUM JUSTITIA NR. 3 2014 MAGAZINE LAVERE RISIKO MED AS Hvilken selskapsform passer best for deg? RETT OG SLETT BEST Europas 5 mest innovative byer EPI 2014 Hvorfor

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Nr.3/Februar 10 Din guide til bedre likviditet i 2010. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Cash forecasting Lær deg å forutsi om prosjektet lønner seg

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden ISMAgazine Nr 2 / 2010 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden Forutse inntjeningen Nettkongen Jimmy Wales Hersker nettet

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Kvinner, bank og økonomi

Kvinner, bank og økonomi Nr. 6/7-2013 - 96. årgang Kvinner, bank og økonomi Side 28 34 Listerud takker av Side 6 Sparebankbladet ønsker alle sine lesere en riktig god sommer! www.sparebankbladet.no Utgitt av Sparebankforeningen

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger

Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger ØKONOMIAVISEN Tror på opptur i olje Trening: Juni 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Nettverk for bedre lønnsomhet Det Norske Oljeselskap

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir

ØKONOMIAVISEN. Retura TRV har overlatt purringene til Creno: Gir oss bedre kontroll. Huskeregler når betalingen uteblir Oktober 2011 - www.creno.no ØKONOMIAVISEN Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Kortsiktig usikkerhet gir langsiktige muligheter Retura TRV har overlatt purringene

Detaljer