Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent."

Transkript

1 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: Referat Allmøte Møteleder: Cathinka Thyness Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkalling og saksliste godkjent. Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Sak 3 VOFS-endring i kapittel 6, 6.6 og 6.9 velferdsmidler Endring foreslått av SRS: Det kan søkes midler til konkrete prosjekter eller utstyr driftsutgifter for foreninger på bakgrunn av aktiviteter Vær oppmerksomme på at det i søknaden må komme klart frem nøyaktig hva velferdsmidlene er intendert brukt til. Dette fordi fakultetet setter noen klare retningslinjer når det kommer til dekking av enkelte kostnader. Utgifter for alkohol og restaurant -besøk refunderes IKKE. 6.9 Utbetaling av støtte Bevilgningen blir utbetalt fra DMF etter regning og i samsvar med faktiske utlegg, inntil bevilget beløp. På grunn av regnskapssituasjonen ved fakultetet kan ikke tildelte midler overføres til neste budsjettår. Det innebærer at regninger må være levert til økonomi- og personalavdelingen før 1. desember for å komme med på inneværende års regnskap. Utleggene må dokumenteres med originale bilag som faktura, kvitteringer, billetter og lignende. Kopi av disse skal først leveres for godkjenning til velferdsmiddelansvarlig i SRS, minimum 2 virkedager før 1. desember. Etter mail med godkjenning fra velferdsmiddelansvarlig skal originale bilag, kvitteringer, billetter, o.l leveres av søkerne i Serviceenhetens posthylle, 2. etg. i studieseksjonen på MTFS. Det er ikke mulig å overføre eventuelle ubrukte midler til andre prosjekter uten godkjenning fra SRS. Endringene er en klargjøring av hva som i dag er praksis for forvaltning av velferdsmidlene.

2 Avstemning: Endring av 6.6.1: 2/3 flertall. Endring av 6.9: 2/3 flertall. Begge endringer av VOFS vedtatt av allmøtet. Sak 4 VOFS-endring i kapittel 2, 2.9.3, avsnitt 3 SRS foreslår endring: «I de instituttene med masterstudier skal det i den grad det er mulig være en masterstudent som er representant.» Praksis i dag er at studentrepresentantene ved instituttene ofte kommer fra medisinstudiet, ikke fra masterstudiene. Derfor passer det med en endring av VOFS. Avstemning: Endring av 2.9.3: 2/3 flertall. Endring av VOFS vedtatt av allmøtet. Sak 5 NOLUB Nasjonalt Overordnede LæringsutbytteBeskrivelser(NOLUB) Det er et ønske fra Nmf og fra Kunnskapsdepartementet at det skal utarbeides beskrivelser for hva alle som går ut av medisinstudiet i Norge skal kunne. SRS-leder, Marius Tufte, og FTR1, Cathinka Thyness, har vært i kontakt med tillitsvalgte på de øvrige medisinske fakultet i Norge. Det er nå utarbeidet et forslag til innstilling i saken, for å fremme studentperspektivet på neste Nasjonalt Utdanningsmøte. NOLUB vil blant annet bety arbeid for innføring av felles læringsutbyttebeskrivelser, en felles sjekkliste for kliniske ferdigheter og en felles e-læringsplattform utarbeidet av universitetene i fellesskap. De tillitsvalgte må vite hvordan de skal stille seg i denne saken i de fora de jobber i, og behøver derfor allmøtets meninger om NOLUB fordi de tillitsvalgte representerer alle studentene ved DMF. Avtemning: Flertall for at de tillitsvalgte skal jobbe for NOLUB. Vedtatt at de tillitsvalgte skal stille seg positive til NOLUB. Sak 6 Hvor går grensen for hva man kan og ikke kan snakke om fra studiehverdagen som medisinstudent?

3 Dekan Stig Slørdahl Det er i dag vanlig å google søkerne før ansettelse ved mange arbeidsplasser. Dette gjøres også i skikkethetsvurdering av for eksempel studenter eller ansatte. Det har dermed større konsekvenser enn man kanskje hadde tenkt å legge ut ting på nettet. Man ønsker selv å oppfattes i den rollen man velger å ha offentlig, men ved å benytte sosiale medier som privatperson, får offentligheten også tilgang til denne siden ved deg. Hvordan vil pasienten som kanskje har lest om legen på nettet oppfatte legen i en konsultasjon? Det er ikke farlig å snakke om faglighet på sosiale medier, så lenge man ikke går over en grense og bryter taushetsplikten. Prodekan Hilde Grimstad Ønsker å minne om taushetserklæringen vi har underskrevet og taushetsplikten vi er bundet av. Det virker som det er et behov for bedre undervisning i og større fokus på taushetsplikt i medisinstudiet. Taushetsplikt er et område med uklare grenser, men den er grunnleggende for tillitsforhold helsepersonell står i. Tillit fra befolkning til helsepersonell må bli ivaretatt ved at pasienter kan gi informasjon til behandler uten at den videreføres uten god grunn. Viktig å overholde taushetsplikten for å opprettholde holdningen befolkningen har til helsepersonell. Taushetsplikten er lovfestet, og har også kraftig basis i legeetikken som kanskje er enda mer konkret og streng. Pasientsamtykke viktig for videreformidling av informasjon. Taushetsplikten gjelder på alle områder av utdanningen, både i klinikken, allmennpraksis og forelesninger med pasienthistorier. Taushetsplikten er absolutt og informasjon skal ikke gis til kolleger med mindre de har opplysninger om pasient som er viktig for deg å vite for å kunne behandle pasienten best mulig. Spørsmål fra salen: Hva med pasienthistorier som beveger oss som menneske, og hvor vi kan ha behov for hjelp til bearbeiding? Viktig å anonymisere godt, og holde fokus på sin egen opplevelse og sine egne følelser.

4 Fakultetets kommunikasjonsrådgiver Anne Steensrup-Duch Ny generasjon har mer nettvett, men det er allikevel lett å trå feil. Man kan ødelegge sitt eget omdømme, og bryte taushetsplikten. Erfaring og refleksjon er viktig. Man må tenke over hva man sier/skriver. Hvordan vil omverdenen reagere? Sosiale medier er helt åpent for offentligheten, noe som har vært tydelig ved at aviser benytter utsagn fra blant annet facebook og twitter som kilde i nyhetssaker. Journalister ser ikke facebook som privat. St.Olav har egne kjøreregler disse sier noe om hva man kan ytre i forhold til sin rolle som helsepersonell. Disse kjørereglene finnes på nett. Slettmeg.no har en liste med regler for hva man kan legge på nettet. Konklusjon: man bør tenke seg godt om før man legger ut noe på nettet. Leder for lege-pasientkurset Nils Martinsen Taushetsplikt i forhold til legepasientkurset. - det man opplever i allmennpraksis/klinikk - det man opplever på ferdighetslab Dersom man skal snakke om en pasient er viktig å tenke på: Hvem snakker vi med? Hvor snakker vi? ikke i det åpne rom! Hvorfor snakker vi? Hva trenger de vi snakker med å få vite? Respekt for de man snakker om og de man snakker med er grunnleggende, pasienten skal kunne gå god for hva du sier/skriver i journal. Hva kan man snakke om? Dette er veldig vanskelig, og det finnes ingen fasit. Man kan snakke om ingenting eller alt, etter hvorfor man gjøre det. Det skal være til det beste for pasienten, eller det skal ha en opplysende effekt for behandler. Dette ved at en kollega kan komme med opplysninger som er viktige for god behandling av pasienten, eller behandler kan rådføre seg med kolleger for å diskutere vanskelige sider ved saken. Ventilasjon for egen kognitiv terapi er i grenseland når det gjelder taushetsplikt. Man skal da snakke i generelle vendinger, uten opplysninger som kan avsløre hvem det er snakk om. Personen som hører på skal ikke kunne identifisere pasienten dersom han/hun måtte ønske det. Anonymisering kan være problematisk, spesielt på små steder.

5 Spørsmål fra salen: Hvordan forholde seg til pasienter man kjenner privat? Kan være vanskelig å vite hvordan man forholder seg til pasienten og privatpersonen. Det viktige er at eventuelle samtaler om pasientsiden av personen går på pasientens premisser og det bør være tydelig hvilken rolle man har i samtalen. Hva hvis man møter pasient i dagliglivet?: La pasienten ta initiativ til eventuell samtale. Vi har allikevel en forpliktelse til ikke å utlevere informasjon andre kan høre. Det er dessuten ikke alltid man ønsker samtaler med pasient utenom kontortid. Sak 7 Eventuelt og møtekritikk Velferdstinget NTNU - Ola Magnus Vidje(leder) Velferdstinget er for alle studenter. Fungerer som valg organ for en del av SITs organisasjoner. 2. februar skal det være SIT konsernstyrevalg 4 verv skal velges. Her er det mulig å stille. Velferdstinget har stemmerett. Det skal også være valg til Velferdstinget. Informasjon finnes på velferdstinget.no, og velferdstingsleder har kontor på stripa hvor det er mulig å komme innom. FTR-valg skal holdes på valgallmøtet i januar ta kontakt med nåværende FTR1 for informasjon. Skrevet av Helene Kolstad Skovdahl SRS-sekretær

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

En omfattende rusmiddelpolicy

En omfattende rusmiddelpolicy En omfattende rusmiddelpolicy Bedriften AS er en tenkt bedrift med 800 ansatte fordelt på 6 hovedavdelinger: Eksemplet Bedriften AS er utarbeidet av Akan kompetansesenter, og kan brukes som modell for

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer