Årsrapport. 10 års jubileum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. 10 års jubileum"

Transkript

1 2013 Årsrapport 10 års jubileum 1

2 Innhold Vår visjon side 3 Presentasjon av medarbeidere side 3 Presentasjon av styret side 3 Daglig leder har ordet side 4 Arbeidsdagen på huset side 5-6 Studier side 7-8 Overgangsarbeid side 9-10 Ordinært arbeid med støtte side 10 Jobbklubb, arbeidsmiddag side 10 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid side års jubileum side 14 Samarbeidspartnere og sponsorer side 15 Fritidsprogram side 16 Årsrapporten er utarbeidet av medlemmer og medarbeidere ved Fontenehuset Hønefoss. Besøksadresse: Fontenehuset Hønefoss St. Olavs gate Hønefoss Tlf: Postadresse: Fontenehuset Hønefoss Postboks 245 sentrum 3502 Hønefoss E - post: Nettside: Org. Nr.: Bankkonto:

3 Vår visjon Å styrke mulighetene for mennesker med psykiske lidelser til å oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet. Mulighetene skal styrkes ved å øke medlemmenes selvrespekt, ansvarlighet og sosiale ferdigheter. Medarbeidere i 2013 F.v.: Daglig leder Annlaug Nielsen (100%), Assisterende daglig leder Knut Nergård (80% t.o.m ), Lisbet Palerud (Vikar), Ole Henrik Bakkene (100%), Henriette Hovde (100%), Bodil Heggelund (100%) Heidi Johansen (100%) Styret i 2013 F.v.: Styreleder Haakon Tronrud Adm. dir. i Tronrud Gruppen AS, Inger Lise Øen Controller i Vestre Viken HF, Kent Håpnes Avd.sjef Ringerike distrikts psykiatriske senter, Henning Soltvedt medlemsrepresentant, Christine Mathisen advokat - rådgiver v/tronrud Engineering, Knut Stubben Medlemsrepresentant, Sten Magnus Tidligere konsernsjef i Umoe Restaurant Group, Karin Kallsmyr Fagkoordinator i Organisasjonen «Voksne for barn». Hege Rundhovde medlemsrepresentant (t.o.m mars ), Sigrun Eng tidligere stortingerepresentant for AP (t.o.m mars), Sverre Haugli Daglig leder Ringeriksbadet (t.o.m mars). 3

4 Daglig leder har ordet Daglig leder har ordet Fontenehuset Hønefoss: 10 år i 2013!!! En helt utrolig deilig følelse. Nesten som en drøm. Fontenehuset har hatt oppturer og nedturer, men har overlevd, ikke minst takket være et lokalmiljø som har støttet fontenehuset hele veien økonomisk, men også med positiv omtale og framsnakking av alt det positive som har skjedd med menneskene, som har brukt Fontenehuset. Vi kan alle være stolt av et slikt inkluderende lokalmiljø. I vårt jubileumsår har dette blitt ennå tydeligere. Vi har fått mange gaver av foreninger, privatpersoner og bedrifter, som i tillegg til økonomiske bidrag har understreket hvor glad de er for at Fontenehuset er til. Jeg er svært stolt av alt arbeidet som er lagt ned i disse 10 årene av medlemmer, medarbeidere og styremedlemmer, slik at vi har kommet dit vi er i dag. Stahet er noen ganger en positiv egenskap å ha når det gjelder og ikke gi opp en drøm eller et mål. Jeg også stolt av den forskjellen Fontenehuset har klart å skape i vårt lokalmiljø. Fontenehuset har satt psykisk helse på dagsorden på en positiv måte, har motbevist mytene om at mennesker med psykiske helseproblemer ikke kan bidra positivt i samfunnet, og Fontenehuset har også alminneliggjort det å bli psykisk syk. Det kan ramme hvem som helst når som helst. Det er mye annet å glede seg over også dette året. Jeg tror ikke jeg er alene om å tenke at 2013 har vært et gjennombruddsår for Fontenehusene i Norge. Det har blitt et begrep som har festet seg som noe som er bra, for mennesker med psykiske lidelser, men også politikere og personer fra næringslivet har sagt de har lært noe av å komme på besøk til oss. I forbindelse med valgkampen til årets Stortingsvalg ble Fontenehusmodellen nevnt ofte, som noe nytt og med gode resultater med å hjelpe mennesker tilbake til et verdig liv, ofte også tilbake til arbeidslivet. Noe man ønsket skulle brukes mer, og som representerer en ny måte å tenke på var også året da de sentrale myndigheter i regjering og på stortinget fikk øynene opp for denne modellen som har resulterte i at Fontenehus har fått et eget kapittel på statsbudsjettet. Vi håper og tror at dette er begynnelsen på at mange flere Fontenehus vil dukke opp flere steder i Norge etter hvert. Vi klarte å få snakke med statsminister Erna Solberg, da hun besøkte Hønefoss før stortingsvalget, og nåværende statssekretær i Helsedepartementet, Astrid Nøkleby Heiberg, var også på besøk i september Den borgelige regjeringen har holdt det de har lovet når det gjelder økte bevilgninger: 13 millioner over statsbudsjettet til Fontenehus i For første gang i vår historie har vi også hatt inntektene klare på budsjettet i begynnelsen av juli. Og endelig etter 10 år har vi blitt en ettertraktet samarbeidspartner for Nav. Vi er godkjent tiltaksarrangør og starter opp Arbeid med bistand med 8 plasser fra 1. januar Det er lov å være glad og fornøyd med året som har gått. Det gir også håp om bedre tider og økt pågangsmot i

5 Arbeidsdagen på huset 2 enheter: KAOS : Kontor, administrasjon, arbeid og studie Oppgaver: Datakurs, regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, lage klubbavis, årsrapport, føre statistikk, betjene resepsjonen, overgangsarbeid. Service: Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS. Oppgaver: Lage lunsj, betjene cafe, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS-oppgaver, renhold, renovasjon. Dagsplan: 8:00-8:15 Klubbhuset åpner 8:15-8:45 Kafeen åpner og tilbyr frokost Medlems historie: 8:45-9:00 Felles morgenmøte 9:00-9:15 Arbeidsmøte på enhetene 9:15-10:45 Utføre arbeidsoppgaver 10:45-11:00 Felles pause Gry Enhet: Service 11:00-12:00 Utføre arbeidsoppgaver 12:00-13:00 Lunsj 13:00-13:15 Arbeidsmøte på enhetene 13:15-16:00 Utføre arbeidsoppgaver Faste møter: Mandag Boveiledning 14:00-15:00 Hva har Fontenehuset betydd for deg? Tirsdag Onsdag Enhetsmøte Service 10:00-10:45 Retningslinjesamling 14:15-14:45 Intern dataundervisning 10:00-12:00 Jobbklubb hver 14. dag 14:30-15:30 Klubbhusmøte én gang i måneden 14:00-15:30 Fontenehuset betyr mye for meg. Det er et meningsfullt arbeid og det har gitt meg mye. Det å ha en arbeidsplass, ha helger og ferier og få helhet og et normalt liv. Min personlige utvikling har vært enormt stor de årene jeg har vært medlem av Fontenehuset Hønefoss. Torsdag Koordineringsmøte 14:00-15:30 Fredag Avissmøte 10:00-12:00 Web- og datamøte 14:00-15:00 Ukeslutt 15:00-15:45 Åpningstider 2013: Alle hverdager Onsdag: klubbkveld har vi også hatt åpent julaften, nyttårsaften, påskeaften, 17. mai og St.Hans aften. 5

6 Arbeidsdagen på huset Noen fakta om medlemmene: 152 medlemmer 123 er fra Ringerike 17 er fra Hole 4 er fra Jevnaker 8 medlemmer bor utenfor disse kommunene Det er 67 menn og 85 kvinner Vi fikk 15 nye medlemmer i medlemmer ble utmeldt i 2013 Medlemmenes arbeidsinnsats i 2013 var 13480,5 timer. Dette tilsvarer 7,7 årsverk. (Dette er en økning på 305 timer fra 2012) Vi arrangerte 3 informasjonsdager for nye medlemmer i 2013 Til sammen 18 personer deltok på disse kursene. Statistikk over husets aktiviteter, drift/fritid/jobb og studie, 2013 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Medlemsantall Antall aktive medlemmer Gj.snitt oppmøte medlemmer per Antall oppmøte medlemmer Antall deltagelser fritidstilbud: Er i overgangsarbeid Er i arbeid med støtte Er i ordinært arbeid Antall studenter totalt Antall i arbeid totalt Denne statistikken viser hvor mange som er aktive av medlemmene gjennom året. Grønt felt: Medlemmer som deltar i arbeidsdagen på klubbhuset mellom Blått felt: Fontenehuset skiller mellom arbeid og fritid. Fritidstilbud er tilbud etter kl som klubbkvelder, helgearrangement og tilbud i høytider som jul, påske, 17. mai. Rosa felt: Fontenehusmodellen har høyt fokus på studier, arbeid og formidling av arbeidsplasser i lokalt næringsliv. Denne statistikken viser utviklingen innenfor dette området. På side 7-10 er studier og arbeid nøyere beskrevet. 6

7 Studier Retningslinje 25: Klubbhuset støtter medlemmene i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem til å utnytte ulike utdanningstilbud for voksne. Der hvor klubbhuset tilbyr intern opplæring, vil medlemmers evne til å undervise og veilede bli benyttet i stor grad I 2013 var 10 av medlemmene våre aktive i ulike studier: 4 på høgskole 5 på videregående skole 1 på folkehøgskole Medlemshistorie: Guro Medlemsnr: 17 Enhet: KAOS Hva gjør du i dag? Akkurat ferdig utdannet som ingeniør. Jeg har fått meg jobb i Stokke kommune som prosjekt og anleggsleder i kommunalteknikk. Hva har Fontenehuset betydd for deg? Fontenehuset har betydd mye for meg. Jeg er veldig glad for at tilbudet er der. 7

8 Studier Internundervisning: VOX: Nasjonalt fagorgan for kompetanse politikk. De deler hvert år ut midler til kurs i grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet som: lesing, skriving, regning og data (BKA midler). Fontenehuset fikk i 2012 midler til å gjennomføre kurs for Fontenehusets medlemmer. Fontenehuset samarbeidet med Opus Ringerike Kompetansesenter. VOX startet opplæring 10. september 2012 og kurset varte til juni Kurset var på Fontenehuset og har hatt 13 deltakere. Lærer Helge Stiksrud og ett medlem hadde ansvaret for undervisningen. Det var innvilget i alt 80 undervisningstimer. Datakurs Vi har våren 2013 hatt datakurs 2 timer hver onsdag. To av våre medlemmer har undervist og 8 medlemmer har gjennom våren deltatt på undervisningen. På datakurset er det grunnleggende ferdigheter og kjennskap til data som det trenes på. Arbeid Overgangsarbeid Overgangsarbeid(OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykiatrisk sykdomshistorie kan komme ut i arbeid. Modellen innebærer at et medlem på Fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får ansettelseskontrakt og vanlig lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i 9 mnd og arbeidstiden er inntil 50% av ordinær arbeidsuke. Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsarbeidsplasser, og sørger for utvelgelse og opplæring. Ved sykdom garanterer Fontenehuset vikar slik at arbeidet alltid blir utført. Retningslinje 22: Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet. Dette gir medlemmene mulighet til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garanterer klubbhuset vikarer ved medlemmers fravær. I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriterier: Ønsket om å arbeide er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid. 8

9 Arbeid Overgangsarbeid (OA) Hverven Atrium Arbeidsoppgaver: Drift av kantine, 2 OA-plasser Hanna ( ) Anita ( ) Hege Betina ( ) Marit ( ) Ann Kristin (vikar) Lisbeth (vikar) Ringeriks Kraft AS Arbeidsoppgaver: - Kontorarbeid, scanning av faktura, 1 OA-plass Hilde ( ) Frode ( ) Randi Anita (vikar) Kulturstiftelsen Fengselet Arbeidsoppgaver: - 1 OA-plass. - Arbeidsoppgaver sommer: plukke søppel i Fengselsparken, luke ugress, vanning av blomster. - Arbeidsoppgave vinter: renhold før og etter arrangementer, henge opp plakater i forbindelse med arrangementer. Henning Atle (vikar) 9

10 Arbeid Overgangsarbeid (OA) Arbeidsoppgaver: Ny OA plass fra Registrering og scanning av inngående faktura Lage kursmanualer Tonje ( ) Randi Anita (vikar) Ordinært arbeid med støtte Fontenehuset tilbyr ordinært arbeid med støtte. Dette karakteriseres ved at Fontenehuset holder kontakt med medlemmer som er i arbeid og deres arbeidsgivere. Medlemmer og medarbeidere samarbeider om hvilken form og innhold støtten skal ha, hvor ofte-, og hvor den skal finne sted. Arbeidsoppgaver: - Renhold Synnøve Miljø og Areal Arbeidsoppgaver: - Forberede lunsj - Diverse kontorarbeid ved behov. Sissel Anders Arbeidsoppgaver: - Drift av Kantine Leif Gunnar Ane Jobbklubb Mange medlemmer ønsker seg fast arbeid, gjerne mindre stillinger. Spranget ut i arbeidslivet kan kjennes uoverkommelig og stort, og Fontenehusmodellen vektlegger hjelp til dette. På jobbklubben fokuserer vi på ulike sider ved det å søke seg arbeid. Medlemmer som har prøvd seg i overgangsarbeid, eller har fått eget arbeid, har delt erfaringer med medlemmer som tenker å gå denne veien. Når Fontenehuset får forespørseler fra arbeidsgivere om oppdrag som ønskes utført, tar vi dette opp i jobbklubben. Emner som har vært tatt opp på jobbklubben i 2013 er arbeidsmiddager, cv, ny Overgangsarbeidsplass og ledige stillinger. Arbeidsmiddag Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid, arbeidsgiverne vi har avtaler med og ikke minst for å knytte nye kontakter med nye arbeidsgivere. I 2013 har vi hatt to arbeidsmiddager. 10

11 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid International Center for Clubhouse Development (ICCD) har byttet navn til Clubhouse International. Clubhouse International er Fontenehusenes paraplyorganisasjon og holder til I New York. Hovedoppgaven er å kvalitetssikre driften av Fontenehusene gjennom sertifisering og gjennomføring av internasjonale konferanser. CI er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse. The Faculty for Clubhouse Development Ble etablert i 1988 som en respons på behovet for oppfølging og kvalitetssikring av Fontenehusene etter at disse hadde vært på opplæring ved Clubhouse International (CI) Opplæringsbaser. Navnet Faculty ble brukt fordi det finnes ingen formell universitets utdanning i Fontenehus filosofi og praksis. Det eneste stedet man kan få slik opplæring er ved Clubhouse International (CI) Opplæringsbaser. Fakultetet består av 98 medlemmer og medarbeidere, som har gjennomgått spesial opplæring, fra sertifiserte Fontenehus rundt om i verden. Fra Fontenehuset Hønefoss er Knut Stubben og Annlaug Nielsen medlemmer av fakultetet. Som medlem av the Faculty forplikter man seg til å delta på minst to sertifiserings og veilednings besøk i året. Knut Stubben og Annlaug Nielsen har i løpet av året sertifisert og veiledet Fontenehus: Fontenehuset i Tromsø, Billabong Clubhouse Australia, Taiwha Fountain House Sør Korea og Klúbburinn Geysir. I tillegg har Knut Stubben deltatt på en Fakultets samling i St Louis i USA. Den kunnskap vi som Fakultetsmedlemmer opparbeider oss, bruker vi i det daglige arbeidet på Fontenehuset Hønefoss, slik at dette arbeidet kommer alle medlemmene til gode. I tillegg er Knut Stubben, medlem av The Faculty Celection Comitee (utvelgelseskomiteen for fakultetet). Fontenehusmodellen Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer. Fontenehus-modellen er 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York og har høstet anerkjennelse både i USA og verden forøvrig. Et Fontenehus er et sted der medlemmer kan bruke og utvikle sine talenter og ferdigheter. Ved å jobbe sammen med andre får den enkelte mulighet til å ta ansvar, delta i et sosialt fellesskap og gjennom dette styrke selvfølelsen. Fontenehuset skal også bygge broer mot samfunnet forøvrig. Dette ved å tilby medlemmene støtte til å skaffe seg utdanning og lønnet arbeid. Målsettingen vil for noen være rehabilitering til ordinært arbeid, for andre å kunne komme inn i en deltidsjobb og for andre igjen er målsettingen mestring av egen sykdom og livssituasjon. I dag finnes det 343 Fontenehus spredt over flere kontinenter. 11

12 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid 17th International Seminar, St. Louis, Missouri, USA Den 17. Clubhouse International Seminar ble avholdt 19. til 24. oktober 2013 på elegante Hilton at The Ballpark i St. Louis, Missouri. Independence Center, et Fontenehus som er en International Trenings base, var vår lokale verts Fontenehus. Årets seminar tok imot over 600 deltakere fra hele verden, inkludert representanter fra 128 medlems Fontenehus fra 20 forskjellige land, Clubhouse International ansatte og styremedlemmer, psykisk helse beslutningstakere, tjenesteleverandører og talsmenn. Seminaret tilbød et spennende og inspirerende utvalg av læringsmuligheter om å skape og opprettholde sterke, effektive Fontenehus. Det var et flott forum for utveksling av informasjon og ideer blant nye og eldre Fontenehus, og andre som er interessert i vårt arbeid. Årets tema, A Place to Belong, var gjennomgangs tonen i åtte plenums diskusjoner, 75 workshops og spennende sosiale arrangementer. Enkelte medlemmer fortalte sterke historier om livet med psykiske lidelser og betydningen av å tilhøre et Fontenehus, noe som bekreftet viktigheten av å ha og å utvikle nye Fontenehus. St. Louis, USA Medlemmer fra Fontenehuset Oslo og Fontenehuset Hønefoss 12

13 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid Fontenehus Norge Ble etablert i juli 2008 som et svar på behovet for en koordinert kontakt med offentlige myndigheter og å samordne og kvalitetssikre satsningen på Fontenehus i Norge. Nettverket arbeider etter følgene målsetninger: Bidra til etablering av Fontenehus og Fontenehus modellens anvendelse og utbredelse. Bidra til å kvalitetssikre og dokumentere Fontenehus modellens virksomhet gjennom forskning. Fremme det landsdekkende samarbeidet mellom Fontenehusene. Være talerør for de norske Fontenehusene mot sentrale myndigheter. Utvikle samarbeid med Clubhouse International (CI), nordiske og europeiske Fontenehus nettverk Tore Rynning-Nielsen ble valgt inn som ny leder av Fontenehus Norge på Landsmøte april seminar/samarbeidsmøte mellom Nav og Fontenehus Norge juni fagseminar og landsmøte i Tromsø 2013 Fontenehusenes plass i det norske samfunn. Oppfølging av seminar/samarbeidsmøte Nav og Fontenehus Norge. Sette seg bedre inn i Nav tiltak. Ingebjørg Skarpaas (AFI) informerte om søknad til forskning. Roller på Fontenehus. Konkretisere videre arbeid med roller og hovedmål. Presentasjon av klubblogg Medlemmer og medarbeidere fra Fontenehuset Kongsberg og Fontenehuset hønefoss. Tromsø

14 10 års jubileum Medlemmer og medarbeidere åpner jubileumsmiddagen med egen sang. Besøk fra Fontenehuset Oslo Øst. 1. oktober 2013 hadde Fontenehuset Hønefoss 10 års jubileum. Selve feiringen ble avholdt fredag 11 oktober. I tradisjonen tro og med hjelp fra Fontenehusets venner ordnet medlemmer og medarbeidere fra Fontenehuset i stand en minneverdig og vellykket 10 års jubileumsmarkering. Programmet for dagen startet med omvisning på Fontenehuset. Deretter så vi en forestilling på Fengselet ved Lise Sæther. Til slutt fortsatte vi feiringen på Benterudstua med middag og mange hyggelige taler. Lise Sæter Ordfører i Ringerike Kommune Kjell B. Hansen og daglig leder ved Fontenehuset Hønefoss Annlaug Nielsen. Medlemmer fra Fontenehuset Hønefoss og besøk fra Alf E. Ervik fra SpareBankstiftelsen Ringerike. 14

15 Samarbeidspartnere og sponsorer Tilskudd fra Ringerike kommune, Hole kommune og Staten v/helsedirektoratet Gaver fra det private næringsliv og organisasjoner Staples Hønefoss, Skiflygning Vikersund AS, Økonomihuset AS, Ringeriks- Kraft AS, Notabene reklame og design, Frelsesarméen Hønefoss, Ringerike Tingrett, Joker Dagali Handel, Bransjedata AS, Norsk Tjenestemannslag, Statens Kartverk, Viker Sanitetsforening, Russerevyen, Flette AS, Inner Wheel Club Hønefoss, Maria Logen Nr. 36 AE, Symantec, Hønefoss Ballklubb, Nordsjö, Hval Sanitetsforening, Humitib-Fondet, Toyota Hønefoss, Menova, Tronrud Gruppen, Kulturstiftelsen Fengselet, Fontenehuset Stavanger, Ringerike Kommune, Hole kommune, Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Hønefoss Sanitetsforening, SpareBankstiftelsen Ringerike, Fontenehus Norge, Fontenehuset Oslo, Fontenehuset Oslo Øst, Fontenehuset Tromsø, Sundvollen Barnehage, Mester Grønn, H & M, Fontenehuset Bergen, Aeo Øst AS Avdeling Hønefoss, Kiwanis Club Ringerike, Lions Club Hole, John Myrvang AS, Losje Valkyren Hønefoss, St. Johanneslogen Halvdan Svarte til det gyldne sverd, GL-Hotelldrift AS, Fokus Rådgivning, Haug Menighetsråd, Ring Forsikring, Trygstad AS. Gaver og tjenester fra privatpersoner Grethe Gulbransen, Aud Elise Iversen, Knut Stubben, Haakon Tronrud, Nils Astrup, Petra Elise Kvam, Hilde Strand, Britt Kristoffersen, Hege Betina Berntzen, Sten Magnus, Anita Lindeman, Randi Anita Fuglesang, Jannicke H Rotwitt, Kari Østengen, Lisbet Palerud, Freddie Westbyn, Guro Josephson Berby, Regine Marhaug, Maj-Liss Hovde, Sissel Gulestø, Sissel Støland, Siri Lauritzen, Martin Goldenheim, Steinar Lauritzen, Ragnhild Lykke, Arne Mosskull, Mette Bråthen, Kjetil Byfuglien, Anna Mørk, Terje og Karen Nordengen, Anne Lise Rian, Akbar Soufipour, Tove Mette Setra, Tom Johannessen, Lars Loeshagen, Ola Kjos, Nora Høegh, Bente L. Moen Aabel, Ann Kristin Kaaby. Overskudd fra Russerevyen i Hønefoss 2013 tildeles Fontenehuset Hønefoss. Kr ,

16 Fritidsprogram Klubbkvelder Medlemmene tar ansvar for klubbkveldene. Det er ofte ulike aktiviteter som matlaging, maling, decoupage, spill, strikking o.l. på disse kveldene. I 2013 var det klubbkveld hver onsdag kl til Helgearrangement, helligdager og turer I 2013 hadde vi utedag, åpent påskeaften, 17. mai, St. Hansaften, julaften og nyttårsaften. Vi deltok på Hank Williams minneløp i mai. Fra slutten av juni reiste vi på tur hver fredag hele sommeren. Vi reiste til Øyangen på kanotur, Blaafarveverket, Vollen i Asker, Sølvgruvene Kongsberg, Oslo på byvandring, Kistefoss-museet og Kongens Utsikt. I august var vi på volleyballturnering i drammen. I oktober hadde vi åpen dag i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse samt 10 års jubileumsfest. I november hadde vi julemesse på huset med salg av egenproduserte ting. I desember hadde vi julebord og dro på tur til Sverige. Utenom dette har vi gjennom året hatt 3 lørdagskafeer. Sølvgruvene på Kongsberg Verdensdagen for psykisk Helse, Fontenehuset Hønefoss Lunsj i Sjongslunden, Hønefoss St. Hans ved Steinsfjorden, Ringerike Sommertur til Vollen i Asker 17. mai i Søndre Park, Hønefoss Kongens Utsikt i Hole Sommertur til Blaafarveverket, Åmot Sommertur til Ringkollen, Ringerike 16

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM:

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: Kl. 14.10 FRAMMØTE RÅDHUSET for avreise til RingeriksKjøkkenet

Detaljer

Fontenehuset Hønefoss takker!

Fontenehuset Hønefoss takker! Fontenehuset Hønefoss takker! Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og utvikle

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak. Årsrapport 2007 Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg Forrsidefoto: Rune Gurneriusen Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.no Innholdsfortegnelse Vi gir talentene en fremtid Nøkkeltall

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer