Teorikurs for Utgående fakturaansvarlig AR (Accounts Receivables) og PA (Project Accounts)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teorikurs for Utgående fakturaansvarlig AR (Accounts Receivables) og PA (Project Accounts)"

Transkript

1 Teorikurs for Utgående fakturaansvarlig AR (Accounts Receivables) og PA (Project Accounts) Innkreving Fra faktureringsbehov til innbetaling Knut Are Haveland Atle Alden Regnskapskontoret Økonomiavdelingen (ØKA) 2014 Oppdatert 4. april 2014 Dagens agenda utgående fakturabehandling 1. Internopplæringen ved UiB 2. Rammebetingelser lover, regler og instrukser i Staten og v/uib 3. Faktura ved UiB 4. Kunden hvem er det? 5. Regnskapsforståelse 6. Oppfølging av innbetalinger 7. Korrigeringer, kreditnota, avskriving, tapsføring og tvisting 8. Oppsummering - Arbeidsflyt mellom enhetene og Regnskap - Skjemabank - Brukerstøtte 1

2 Økonomikurs ved UiB Prosess- og rollebaserte kurs: Arbeidsprosesser: Rolle: 1. Budsjettering og økonomistyring Controller 2. Prosjektadministrasjon (BOA) Prosjektøkonom 3. Anskaffelser Innkjøper/Bestiller 4. Behov til Betaling (BtB) Bestiller 5. Fastlønn Fastlønnsattestant 6. Variabel lønn, reiser og næring/lønn Variabellønnsattestant 7. Innkreving utgående fakturabehandling Utgående fakturaansvarlig Opplæring av utgående fakturaansvarlig Teorikurs Innkrevings- / utgående fakturabehandlingsprosess Systemopplæring: Systemopplæring AR Kundemodul Systemopplæring PA Prosjektmodul Rapportverktøyet til UiB Discoverer Plus 2

3 Hele verdikjeden i utgående fakturabehandling - fra faktureringsbehov til innbetaling Avtale om oppdrag/bidrag /salg Grunnlag for fakturering Innbetalingog innfordring Rammebetingelsene Lov om regnskap Lov om bokføring Lov om merverdiavgift Lov om foreldelse av fordringer Reglement for økonomistyring i staten, med bestemmelser Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdep. om økonomiforvaltningen ved universitetet og høyskoler Interne rutiner ved UiB Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiB 3

4 Bokføringsforskriften Salgsdokumentets innhold Fakturaansvarligrollen og ansvar Ansvaret til fakturaansvarlig i prosessen fra faktureringsbehov til innbetaling Sørge for: Gyldig fakturagrunnlag m/ underbilag Fakturere korrekt juridisk enhet (kunde) Riktig inntektskontering inkl. mva Arkivansvar i 10 år for Fakturagrunnlag/ bakgrunn/avtale for utfakturering Eventuelle vedlegg som ikke er lastet opp sammen m/ faktura i OA Følger opp at fakturaen blir betalt Oppfølging av ubetalte fakturaer inkasso, følges opp manuelt, krediteres eller avskrives. 4

5 Hvorfor kundereskontro? Kunderegister over alle våre kunder Registrere alle krav vi har overfor våre kunder UiB fremstår som én leverandør Felles rutiner Gjøre det mulig å purre på en rasjonell måte Forenkle rapportering Krav i økonomireglementet Regnskapsprinsippet gjelder - Inntekten blir ført i regnskapet når fakturaen er laget - Inntekten vises i regnskapet og rapporter selv om fakturaen ikke er betalt. Oracle Økonomisystem og tilstøtende moduler Rapportdatabase (Discoverer Viewer) (Discoverer Plus) Lønnsog personalsystem (PAGA) Hver natt overføres data fra alle moduler - BW-rapp. er i sann tid Anleggsregister (FA) Leverandørreskontro (AP) Hovedbok (GL) Innkjøpssystem Lønnssystem Personalsystem Prosjektmodul (PA) Skanning & e- faktura (E&H) Fakturabehandling (IP) Utgifter Kundereskontro (AR) Inntekter Bestilling (PM) Elektronisk arkiv 5

6 Dokumentasjonskrav til en faktura En skal alltid ha et gyldig grunnlag for fakturaen Utarbeid et Fakturagrunnlag (eget skjema) Grunnlaget skal bygge på skriftlig underdokumentasjon. Eks. Kontrakt, avtale, bestilling/rekvisisjon, påmelding, levert vare/tjeneste Arkivansvar i 10 år Bruk skjema for Fakturagrunnlag Fakturagrunnlag - samme skjema for fakturagrunnlag både i AR og i PA FAKTURAGRUNNLAG firma Sist oppdatert: Utenlandsk faktura og valuta husk å sette kryss Sjekk at kunden er opprettet Ikke? : send melding om oppretting av ny kunde eller endring - leveringsadresse - fakturaadresse Utfylt dato: Utfylt av: NB! Ved interne transaksjoner skal skjema for internhandel benyttes! Ved bestilling fra person ansatt ved ditt firma, spør om vedkommende skal betale privat. I motsatt fall er det internhandel! Sett kryss dersom fakturaen skal være på engelsk: Valuta Kunde: Nummer: Navn: Profilklasse * (MÅ ALLTID FYLLES UT) Leveringsadresse -Send til: Postnr.: Poststed: Faktureringsadresse -Faktura til: Postnr.: Poststed: * Mulige profilklasser: privatpersoner, standard, bidragsytere, utland, bidragsyter utland, privatister og fiktive kunder. Ved spørsmål, se rutinebeskrivelse Rb_KUN2.1 Registrere kundeopplysninger, eller henvend deg til regnskap-kunde. Sjekk at kundenummeret som velges har riktig profilklasse Sett kryss her dersom det er en fiktiv faktura som ikke skal sendes kunden: * Se Discovererrapport R07 - Kunderegister over kunder som har Kundens referanser: krav til merking av faktura Deres ref: (Kan brukes til fri tekst som kommer på fakturaen, navn på kontaktperson osv. Maks 50 tegn) Kundens bestillingsnr: Kundens bestillerkode: Kontraktsnr: Leveringsdato kommer på fakturaen Selger: Stedkode Saksbehandler: Telefon: E-post: Prosjekt nr: Linjeartikler viser hva som faktureres, mengde og pris (kommer på fakturaen) Kontostreng m/mva kode (mva-koden legges inn på hver enkelt linjeartillellinje) Når fakturaen er registrert noteres fakturanummeret her Leveringsdato: Linjeartikler: Linje nr: Beskrivelse: Enhet: Mengd: Enhetspris: Beløp (netto): Mva-kode 1 0,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 Totalt (netto) 0,00 Konteringer: Linje nr: Firmakode: Art: Prosjekt: Sted: Analysenr.: Antall vedlegg som skal sendes med fakturaen: Fylles ut ved registrering: Tildelt faktura-nr.: 6

7 UiBs faktura Fiktiv Faktura DVS: Faktura blir laget på bakgrunn av innbetalinger som er kommet fra banken. Faktura blir laget i etterkant av innbetalinger velg Nei ved registrering i feltet: Skal faktura sendes til kunde Faktura blir ikke sendt til kunden 7

8 Hva gjør en når innbetalingen kommer først? Innbetalingen genererer behov for fakturering Lag fakturaen som vanlig. Velg NEI når du registrer faktura i transaksjonsfeltet Skal faktura sendes kunden Faktura blir ikke skrevet ut eller sendt til kunden. Fakturakopi finner du i Discovererrapporten K 31 kundereskontro Gi melding til Regnskapskontoret om at faktura er laget oppgi faktura nr og hvilken innbetaling det gjelder. Utskrifts- og utsendelsesrutiner Utsendelse av faktura m/vedlegg: PA - faktura må være fullført innen kl 8.45 AR - faktura må være fullført innen kl 9.00 Regnskapskontoret sender faktura til kunden - som vedlegg til e-post - papir - e-faktura (like før produksjonsstart) UiB og UniR: Regnskapskontoret sender NSD, Cessda, BTO: Regnskapskontoret sender i samlekonvolutt til firmaene i internposten. De sender selv faktura til kunden. Glemt å laste opp vedlegg til faktura? send vedlegget separat til kunden kopi av ettersendte vedlegg lagres sammen med fakturagrunnlaget logg sak på IssueTracker med info om fakturanummer og hvilket vedlegg som er sendt kunden Vi legger info på faktura i fakturaarkivet 8

9 En viktig begrepsavklaring Faktura som vedlegg til E-post Faktura blir sendt som PDFvedlegg i en e-post til kunden Elektronisk faktura Faktura blir sendt via betalingsformidler til kunden Slik vi kjenner det fra egen nettbank Vi har i dag system for å sende faktura som vedlegg til E-post. Løsning for utsending av elektronisk faktura er nå lansert. Oppsett av utsending via betalingsformidler krever opplysninger som regnskapskontoret vil innhente direkte fra kunden. Kunden Kunden er den som juridisk er forpliktet til å betale fakturaen Dersom en fakturerer en norsk organisasjon skal disse identifiseres med organisasjonsnummer En kan fakturere underavdelinger direkte dersom de er registrert som underorganisasjoner med egne org. nummer Fakturamottak har kunden fakturamottak skal det kun faktureres til denne adressen. Vær da obs på om de krever at fakturaen skal merkes med bestillerkode eller lignende Det finnes noen få kunder som har flere fakturamottak. Eksempel på dette er Bergen kommune. For disse kundene har vi brukt NB!VELG RIKTIG UNDERENHET som default. Husk da å velge riktig adresse! R07 Kundereisterrapport i Discoverer alle registrerte kunder m/ adr., type utsendelsesmåte, krav til merking mm 9

10 Kundeprofilklasser Vi deler kundene i 8 profilklasser 1. Personer (15 dg bet. Purres av Regnskapskontoret) 2. Standard (30 dg bet. firma + off. inst. Purres av Regnskapskontoret) 3. Utland (engelske purrebrev 30 dg bet. To purringer sendes av Regnskapskontoret) 4. Bidragsytere (30 dg bet. Betalingspåminning sendes en gang av Regnskapskontoret) 5. Bidragsytere Utland (30dg bet. Betalingspåminning sendes en gang av Regnskapskontoret) 6. Fiktive kunder (samlekunder 30 dg bet. Blir ikke purret av Regnskapskontoret) 7. Privatister (15 dg bet. Blir ikke purret. Brukes kun ved fakturering av eksamensgebyr som skal være betalt før eksamen avlegges. Fakturaer i denne profilklassen skal krediteres dersom de ikke blir betalt.) 8. UiB Parkering Eia skal bare brukes av Eiendomsavdelingen Uni Research skal bare bruke 1. Personer, 2. Standard eller 3. Utland Dere må alltid ta stilling til hvilken profilklasse kundene deres skal ha! I AR kan en se profilklassen når en søker opp kunden. I PA er det ikke mulig å sjekke hvilken profil kunden har, dersom en er i tvil kan en ta kontakt med Regnskapskontoret/Issue-tracker Hvordan sjekke profilklasse på kunde i AR Søk opp kunden ved å klikke på det grå feltet/plukklisten helt til høyre. Skriv inn navnet på kunden med % tegn foran og bak. I boksen som kommer opp Kunden kan ha flere kundenummer der hvert kundenummer er knyttet til ulik profilklasse for kunden Dersom det ikke står noe i feltet kontobeskrivelse er det en Standard kunde (evt. Person - kunde dersom kunden er en privatperson, eller Utland dersom kunden har adresse utland) 10

11 Velg riktig kunde AR En kunde kan ha flere kundenummer der hvert nummer er knyttet til ulik profilklasse PA I PA faktureringskilden er kunden Hvert kundenummer kan ha flere faktureringsadresser flere levringsadresse Kundeopprettelser/-vedlikehold Kundeopplysninger - skjema: Ny kunde eller Endring kunde Send til = Leveringsadresse Faktura til = Faktureringsadresse Profilklasse Må oppgi om kunde skal ha faktura pr papir, e-post eller elektronisk Faktura som vedlegg til e-post > oppgi e-postadresse til Regnskap 11

12 Fakturaopplysninger - registreres når en lager faktura i AR/PA Om faktura skal sendes til kunde: Ja/Nei ( Fiktiv faktura) Registrering av opplysninger til kunden: - Deres ref - Bestillingsnummer (Deres ordrenummer) - Bestillerkode/merknad - Kontraktsnummer E-postadressen til saksbehandler er obligatorisk Både Leverings- og faktureringsadresse registreres Mulighet for å legge inn leveringsdato Laste opp vedlegg til faktura Vedlegg Vedlegg til faktura/kreditnota skal lastes opp i AR/PA Vedlegg MÅ være i format pdf eller tif. Vedlegget kan være på max 2 MB Arkiveres sammen med faktura i e-arkiv Vedlegg til Kreditnota sendes inn sammen med kreditnotagrunnlaget i internposten Kjøreregel for vedlegg: Kun nødvendige dokument som belyser faktureringen Unngå sensitive opplysninger 12

13 Skal faktura lages i AR eller PA? Har vi et krav overfor en ekstern* kunde -> LAGE FAKTURA Salg av varer og tjenester Refusjon av utgifter AR Kundemodul PA modul skal brukes når: Fakturaer som ikke skal føres i PA-modul Når vi ønsker å få inntektsført et beløp på Grunnbevilgning Annuum (000000) og Prosjekt ( ) eller et GL-prosjekt (i prosjektserien ) BOA prosjekter opprettet i PA modul ALLE faktura lages i PA PA - prosjekt får løpenummer i serie fra * Dersom du fakturerer for UiB, er Uni Research As, Nsd, Ilab og BTO eksterne kunder. de er selvstendige, juridiske enheter. ( Har vi et krav overfor en intern kunde -> LAGE INTERNFAKTURA ) Litt om UiBs kontoplan er delt inn i syv segment 32 posisjoner Antall siffer i hver kode er notert i parentes Firma Art Prosjekt Sted Analyse Motpart Aktivitet Kontostrengen (32): 1. Firma (2) 2. Art (4) 3. Prosjekt (6) 4. Sted (6) 5. Analyse (6) 6. Motpart (2) 7. Aktivitet (6) MVA (2): løses utenfor kontoplanen -inngår ikke i kontostrengen Eksempel:

14 Artsklasser kun 1 av 9 artsklasser er aktuell v/ utg. fakturering 2 hovedtyper arter: BALANSEARTER : klasse 1-2 RESULTATARTER: klasse 3-9 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Driftsinntekter Kjøp av større utstyr og vedlikeholds- /ombygningskostnader Kostnader for arbeidskraft Andre Driftskostnader Andre driftskostnader Finansinntekter og kostnader, ekstraordinære inntekter og kostnader Interne transaksjoner 27 Artskontoplanen ved UiB En absolutt(!) hovedregel: Bruk artsklasse 3 i artskontoplanen når du konterer inntekter (vær oppmerksom på mva-reglene) Huskeregel ved bruk av kapittel 3 i artskontoplanen og mva-koder: Salgsinntekter, avgiftspliktige (03) 3034 Billettinntekter (04) (Bergen museum) 3006 Salg av mat og drikke (07) (Bergen museum) Salgsinntekter, fritatt etter mva loven (05) Salgsinntekter unntatt mva loven (00) Uni Research As og UiB er selvstendige, juridiske enheter men er felles registrert i avgiftsregisteret derfor skal en ikke fakturere med mva mellom disse to enhetene (Artskontoplan for UiB og for Uni Research / Randsoner finner du på følgende sti: internett: For Ansatte/Arbeidsstøtte for Økonomi og innkjøp/annen Informasjon/Kontoplan) 14

15 MVA - tre typer inntekter Oppfølging av innbetalinger purringer/inkasso To måter: Discoverer - rapporter K31 Kunderskontro K32 Forfalte fakturaer Aldersfordelt liste Oppslag i AR kundemodul 15

16 Oppfølging av innbetalinger - Discoverer Rapport K31 Kundereskontro Oppfølging av innbetalinger - Discoverer Rapport K32 Forfalte fakturaer Aldersfordelt liste 16

17 Purrerutiner ved UiB 1. gangs purring på utestående krav hver mnd (brev UIB1) Bidragsytere får her betalingspåminning og ikke purring Kreditorforeningen står for ytterligere innkreving av ubetalte fordringer. Før kravet oversendes til Kreditorforreningen blir det sendt info om dette til saksbehandler på fakturaen med frist for å komme med motsigelser til at fakturaen blir oversendt inkassobyrået 2. gangs purring blir oversendt Kreditorforeningen (brev UIB2). Kreditorforeningen sender ut 2. gangs purring da har kunden 14 dager på å betale kravet før inkassobyrået setter i gang inkassobehandling NB -> Det påløper renter ved utsending av 2. gangs purring For kunder med profilklasse utland sender Regnskapskontoret ut 2. gangs purring m/ kopi til saksbehandler til info Manuell oppfølging fakturaansvarlig sin jobb Personer/Standard kunder Følge opp Gi Regnskap melding om plan videre Bidragsyter Følge opp direkte mot kunden Gi Regnskap melding om behov for oversending til inkassobyrå Utland og Bidragsyter utland Følge opp direkte mot kunden Vurdere om behov for inkasso ut i fra beløpets størrelse, gi melding til Regnskap om dette. Avskrives? Fiktive kunder Følge opp direkte mot kunden Privatister Skal sende skjema for kreditering til Regnskap senest 1. mnd etter at aktuell eksamen er avholdt Parkeringskunder. Gjelder bare for EIA Manuell oppfølging. Se egen rutine. 17

18 Fakturaer som blir betalt dobbelt eller med for høyt beløp. Regnskapskontoret tar kontakt med fakturaansvarlig og oppgir hvor mye og hvem som har betalt inn. Fakturaansvarlig tar kontakt med kunden og får oppgitt hvilken bankkonto pengene skal tilbakebetales til. For å unngå misforståelser og feilutbetalinger skal tilbakemeldingen på bankkonto fra kunden være skriftlig. Gi Regnskapskontoret tilbakemelding på kontonr., navn og adresse på kontoeier der pengene skal returneres. Tilbakebetalinger blir skannet, godkjent og utbetalt via IP BasWare Kreditnota Brukes når en faktura må korrigeres beløp kan kreditere deler av en faktura (PA-kun 100%) feil kunde feil mva-kode dobbeltfakturering... Fyll ut kreditnotagrunnlag m/attestasjon og anvisning (!) Skjema sendes i internposten til Regnskap merket Regnskap-kunde 18

19 forts Kreditnota samme skjema for kreditering både i AR og i PA Må attesteres og anvises Årsak til kreditering registreres i systemet Fiktiv faktura? Sett dersom Ja Dvs.: faktura blir ikke sendt kunden Oppgi antall vedlegg som skal lastes opp sammen med kreditnota AR: Kan kreditere hele 100% - av fakturaen deler av fakturaen flere linjer på fakturaen PA: Kan kreditere KUN hele 100% - av fakturaen Tvisting av faktura Brukes dersom det er uenighet om kravet eller kunden ønsker betalingsutsettelse og dette skal gis Send inn skjema for tvisting av faktura til Regnskapskontoret En faktura tvistes i max 2 mnd. Fakturaen blir ikke purret før tvistingen er tatt bort. 19

20 forts Tvisting samme skjema for tvisting både i AR og i PA Fyll ut opplysninger om hva som er fakturert Fyll ut opplysninger om årsaken for tvisting, og hvor lenge tvistingen skal gjelde. Opplysningene blir lagt inn under kommentarfeltet til fakturaen under mer Må attesteres og anvises Oppsummering Arbeidsflyt mellom enhet og Regnskap Skjemabank Brukerstøtte 20

21 Arbeidsdeling Institutt - Regnskap AKTIVITET Kontrollere at en har et gyldig fakturagrunnlag Fylle ut kundeskjema Sendes på Issue Tracker til Regnskap Registrere kunde Registrer/lage faktura i AR/PA og evt laste opp vedlegg Utskrift av fakturaer og kreditnota kl 09:00 og utsendelse til kunde: - på papir - vedlegg til e-post - i nær fremtid: e-faktura Arkivering av faktura m/ vedlegg - elektronisk fakturaarkiv 10 år Arkivansvar fakturagrunnlag inkl. underdokumentasjon (10år) Kreditnotaskjema lages, anvises og sendes i posten til Regnskap Kreditnota registres i AR/PA Institutt - fakturaansvarlig Regnskapskontoret - saksbehandler forts Arbeidsdeling Institutt Regnskap AKTIVITET Overfører data til Hovedbok (GL) Registrerer innbetalinger Institutt - fakturaansvarlig Regnskapskontoret - saksbehandler Purringer og inkasso til kundene () Sjekker at fakturaen blir betalt - K-rapporter i Discoverer - ved spørringer i AR Fyller ut skjema for tvisting inntil 2 mnd betalingsutsettelse Utfører rutine for tvisting () 21

22 Rutinebeskrivelser og skjema for kundemodulen Hvor finner vi disse på UiB sin hjemmeside? Rutinebeskrivelser finnes på følgende sti: For ansatte/arbeidsstøtte for Økonomi og innkjøp/utgående fakturering/rutiner/samlet oversikt over rutinebeskrivelsene i AR kundemodul Skjema finner du på følgende sti: For ansatte/arbeidsstøtte for Økonomi og innkjøp/annen Informasjon/Skjema og maler/regnskap UiB Rutinebeskrivelser for kundemodulen 22

23 Skjemabank for kundemodulen og PA Utskrift av faktura Regnskapskontoret skriver ut alle ferdigstilte fakturaer hver dag kl 08:45 (PA) hver dag kl 09:00 (AR) Kundene som er lagt inn med e-post får fakturaene tilsendt som vedlegg til e-post Kunder som ikke har e-post får fakturaene sendt som papirfaktura i posten Under arbeid : alle offentlige (både stat og kommune) kunder skal motta faktura som e-faktura 23

24 Brukerstøtte Økonomiportalen på internett Utgående fakturabehandling - Rutinebeskrivelser - Brukerveiledninger Skjema: Skjema og maler/kundemodul Brukerstøtte tlf kl IssueTracker https://bs.uib.no/ velg Regnskap og problemområde: - Utgående fakturabehandling - Opprette/endre kunder i AR/PA - Prosjektadminstrasjon 24

Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables)

Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables) Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables) Opplæring i kundereskontro praktisk trening Knut Are Haveland Atle Alden Regnskapskontoret Økonomiavdelingen (OKA) Oppdatert 9. april 2014 Kursinnhold Praktisk

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

Fra Behov til Betaling BtB-prosessen

Fra Behov til Betaling BtB-prosessen Fra Behov til Betaling BtB-prosessen Opplæring for Bestillere og Fagbestillere Regnskapsopplæring Signe Marie Bjordal Økonomiavdelingen (ØKA) Oppdatert: 17. februar 2015 1. Opplæring av Bestiller og Fagbestiller

Detaljer

Rapportkurs i Discoverer Viewer

Rapportkurs i Discoverer Viewer Rapportkurs i Discoverer Viewer Signe Marie Bjordal Regnskapskontoret Økonomiavdelingen (OKA) Kursinnhold Litt om rapportløsningen Discoverer Viewer Beskrivelse Målsetting Fordeler og svakheter Håndbøker

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling

Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling Signe Marie Bjordal oppdatert: 6. februar 05 Innhold: Gjennomgang av programvaren BasWare, IP Client Pålogging Faktura-

Detaljer

DISCOVERER PLUS. Rapportverktøy for UiB. Kursinnhold Discoverer Plus

DISCOVERER PLUS. Rapportverktøy for UiB. Kursinnhold Discoverer Plus DISCOVERER PLUS Rapportverktøy for UiB Kursholder Signe Marie Bjordal Økonomiavdelingen (ØKA) Oppdatert: 14.oktober 2015 Kursinnhold Discoverer Plus Litt om rapportverktøyet Discoverer 11i Beskrivelse

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Rapporthåndbok i Discoverer 10g. Viewer og Plus. UiB. Fra 2011

Rapporthåndbok i Discoverer 10g. Viewer og Plus. UiB. Fra 2011 Rapporthåndbok i Discoverer 10g Viewer og Plus UiB Fra 2011 Side 1 Innholdregister INNLEDNING... 3 ØKONOMISYSTEMET ORACLE... 4 RAPPORTVERKTØY OG RAPPORTTYPER... 5 RAPPORTER TILGJENGELIG I DISCOVERER...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015 Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen

Detaljer

Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller

Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller Basis roller ABASIS CBASIS RBASIS ABASIS: Basis- og spørretilganger i Smart Client (SC) CBASIS: Basisspørretilganger i Selfservice (web) RBASIS: Samlerolle for alle rapporttilganger Basisrolle til Agresso

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Nettverksmøte 15.09.11. Fastlønn. v/anne Slupphaug

Nettverksmøte 15.09.11. Fastlønn. v/anne Slupphaug Nettverksmøte 15.09.11 Fastlønn v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt FOR MYE UTBETALT LØNN v/åslaug

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato

Detaljer

Egeninnsats i bidragsprosjekter

Egeninnsats i bidragsprosjekter Egeninnsats i bidragsprosjekter Hvordan finne aggregerte tall på dette for et institutt, fakultet eller UiB samlet. Eksempler på hvordan tallene kan brukes til analyser, herunder finne inntektsoverhead.

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Variabel lønn og reiseregninger

Variabel lønn og reiseregninger Nettverksmøte 20.09.11 Variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Lønnsfaglig Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 ADMINISTRASJON AV MEDLEMMER OG AKTIVITETEN Denne installeringen inneholder mange forbedringspunkter knyttet til administrasjonen av medlemmene og deres

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR UNIVERSITETET I BERGEN Økonomiavdelingen VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR Innholdsfortegnelse Kontering i bestillingssystemet BasWare Purchase Management (PM)... 2 Kontering av faktura i BasWare IP...

Detaljer

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1 Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Zpider WebShop. Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene.

Zpider WebShop. Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene. Zpider WebShop Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene. Du kommer nå til påloggingsbildet for Flis Fram AB. Skriv inn Brukernavn og

Detaljer

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter «I denne sesjonen tar vi for oss de ulike distribusjonskanaler som kan

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få godt innblikk i hvordan gruppas

Detaljer

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N. Økonomiavdelingen KURS I BUDSJETTINNLEGGELSE I ADI (B4/B3) Kursinstruktører: Anita Vigstad og Therese Hystad

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N. Økonomiavdelingen KURS I BUDSJETTINNLEGGELSE I ADI (B4/B3) Kursinstruktører: Anita Vigstad og Therese Hystad U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N KURS I BUDSJETTINNLEGGELSE I ADI (B4/B3) Kursinstruktører: Anita Vigstad og Therese Hystad 1 Agenda 1. Forberedelser før du starter med budsjettinnleggelse 2. ADI

Detaljer

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009 1 BtB nettverksmøte 20. oktober 2009 2 Agenda 20.10.2009 DEL 1: Utvidet mva-registrering DEL 2: Systemer Forpliktelsesrapport Statistikk Kjøp > 100.000 Leverandøraktivering Kontrollrutiner, status SIT

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo Brukerveiledning TINE Handel Foto: Sigurd Skjelmo Fordeler ved å bruke TINE Handel Bestill varer fra TINE hvor og når det måtte passe deg. Motta varslinger om forsinkelser på rute, manko osv. på e-post

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Velkommen Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Agenda Hva er en elektronisk faktura? Hvorfor er elektronisk faktura et aktuelt tema? Hvordan er modenheten i markedet? Pause Hva tilbyr bankene?

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2013. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT eller man kan kombinere de to

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hvor mange Aksesspunkter og meldingsformidlere finnes i dag? Ett Aksesspunkt er under etablering i Norge. (Pilot: Ehandelsplattformen v/ Capgemini). Det ikke finansielle nettverket

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2015. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT, eller man kan kombinere de to

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 09-2012 Dato: 29. juni 2012 Saksnr.: 201200020-9 Saksbehandler: RLAR Emnekode: SARK-20 Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere

Detaljer

Tilpasset kontrollprogram lokalt

Tilpasset kontrollprogram lokalt Tilpasset kontrollprogram lokalt Seksjon for regnskap Universitetet i Oslo 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2.0 KONTROLLMATRISE BAKGRUNN FOR KONTROLLPROGRAMMET... 3 3.2 KOSTNADSALLOKERINGSKONTROLL PÅ PROSJEKT...

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17 SLView.SalesLedgerMain Reskontro Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 09. Dag: 25. Reskontro Tilgang

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

MVA merverdiavgift (moms)

MVA merverdiavgift (moms) MVA merverdiavgift (moms) Utdypende om mva-kompensasjon og mva-behandling ved pliktig omsetning Elin Nystuen, regnskapssjef Rep. Hva er merverdiavgift? Avgift «på det endelige forbruket av varer og tjenester»,

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser 10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Get bedrift Mobil. Brukerveiledning. Invoice Online. Invoice Online

Get bedrift Mobil. Brukerveiledning. Invoice Online. Invoice Online Get bedrift Mobil Brukerveiledning Invoice Online Invoice Online Innholdsfortegnelse Innhold Invoice Online kundeportal... 3 1. Administrator kategorier... 3 1.1. Kundeadministrator... 3 1.2. Fakturastedsansvarlig...

Detaljer