ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking"

Transkript

1 NW10147 Andre utgave Februar 2015 ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T300 Chi T300 Chi mobil dokking

2 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS"). ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET. Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke. SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN. Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt. Ansvarsbegrensning Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt. ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen. Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN. Service og support Besøk vårt flerspråkelige nettsted på 2 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

3 Innhold Om denne håndboken...7 Begreper brukt i denne håndboken... 8 Ikoner... 8 Skrifttyper... 8 Sikkerhetshensyn...9 Bruke ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen... 9 Vedlikeholde ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen Riktig deponering Kapittel 1: Maskinvareoppsett ASUS-nettbrett...14 Sett forfra Sett ovenfra Underside Venstresiden Høyresiden ASUS mobil dokking...21 Sett ovenfra Topp og bakfra Kapittel 2: Bruke ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen Komme i gang...26 ASUS-nettbrett ASUS mobil dokking Bruke ASUS-nettbrettet med den mobile ASUS-dokkingen Bevegelser for berøringsskjermen og styreplaten...33 Bruke berøringsskjermen Bruke styreflaten Bruke tastaturet...43 Funksjonstaster Windows 8.1 taster Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 3

4 Kapittel 3: Arbeide med Windows 8.1 Starte opp for første gang...46 Windows brukergrensesnitt...47 Startskjerm Hotspots Startknapp Tilpasse Start-skjermen Jobbe med Windows -applikasjoner...54 Starte applikasjoner Tilpasse apper Tilgang til Apper-skjermen Charms-verktøylinjen Snap-funksjon Andre tastatursnarveier...64 Koble til trådløse nettverk...66 Wi-Fi-kobling Bluetooth Aireplane mode(flymodus) Slå av ASUS-nettbrettet...69 Sette ASUS-nettbrettet i hvilemodus Windows 8.1-låseskjerm...70 Slik går du videre fra den låste skjermen Tilpasse låseskjermen Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

5 Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test) Selvtest (POST = Power-On Self Test)...74 Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke BIOS...74 Tilgang til BIOS BIOS-innstillinger Gjenopprette systemet ditt...82 Aktivere et gjenopprettingsalternativ Tips og vanlige spørsmål Nyttige tips for ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen...88 Maskinvare-OSS...89 Programvare-OSS...92 Tillegg Samsvar for det interne modemet Oversikt Nettverkskompatibilitets erklæring Ikke-tale-utstyr Kunngjøring fra Federal Communications Commission Slaveutstyr Advarsel om RF-eksponering Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF) Informasjon om RF-eksponering (SAR) Informasjon om RF-eksponering (SAR) CE CE-merkeadvarsel Trådløs operasjonskanal for ulike domener Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike UL sikkerhetsmerknader Sikkerhetskrav til strøm Merknader for TV-tuner Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 5

6 REACH merknader Produktmerknad fra Macrovision Corporation Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem) Produktet er i samsvar med Energy Star Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk ASUS-resirkulering / Returtjenester Unngå hørselstap Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

7 Om denne håndboken Denne veiledningen inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene ASUS-nettbrettet og ASUS mobil dokking, delt inn i følgende kapitler: Kapittel 1: Maskinvareoppsett Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til ASUSnettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Kapittel 2: Bruke ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene til ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Kapittel 3: Arbeide med Windows 8.1 Dette kapitlet gir en oversikt over hvordan du bruker Windows 8.1 på ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Kapittel 4: Oppgradere ASUS-nettbrettet Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker POST til å endre innstillingene til den ASUS-nettbrett. Tips og vanlige spørsmål Tillegg Dette avsnittet inneholder noen anbefalte tips og vanlige spørsmål om maskinvare og programvare som du kan lese for å vedlikeholde og løse vanlige problemer med ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Denne delen inkluderer merknader og sikkerhetserklæringer for ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 7

8 Begreper brukt i denne håndboken For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten: VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave. TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver. ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen samt komponentene i dem. Ikoner Ikonene nedenfor viser enhetene som kan brukes for å fullføre oppgaver eller prosedyrer på ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. = Bruk berøringsskjermen. = Bruk styreplaten. Skrifttyper = Bruk tastaturet. Fet = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges. Kursiv = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen. 8 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

9 Sikkerhetshensyn Bruke ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 5 og 35 C (41 og 95 F). Se etiketten på undersiden av ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen, og sørg for at strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen. ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen må ikke plasseres i fanget ditt eller andre deler av kroppen. Dette for å forhindre ubehag eller skade fra varmeeksponering. Skadede strømledninger, tilleggsutstyr og annet periferiutstyr skal ikke brukes med ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Når det er slått PÅ, sørg for at du ikke bærer eller dekker til ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen med noen gjenstander som kan redusere luftsirkulasjon. Ikke plasser ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen på ujevne eller ustabile overflater. Du kan sende ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen gjennom røntgenmaskiner (brukes på gjenstander som er plassert på transportbånd), men ikke utsett den for magnetiske detektorer og lesere. Kontakt flyselskapet for å få informasjon om tilgjengelige tjenester og gjeldende restriksjoner når det gjelder bruk av ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen ombord. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 9

10 Vedlikeholde ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen Koble fra vekselstrømmen og ta ut batteripakken (hvis gjeldende) før du rengjør ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Bruk en ren cellulosesvamp eller semsket pusseskinn fuktet med en ikke-skurende vaskemiddeloppløsning og noen dråper varmt vann. Fjern ekstra fuktighet fra ASUSnettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen med en tørr klut. Sterke løsemidler som fortynningsmidler, benzen eller andre kjemikalier må ikke brukes på eller nær ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Ikke sett gjenstander oppå ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Ikke utsett ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen for sterke magnetiske eller elektriske felter. Ikke bruk eller utsett ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen nær væsker, regn eller fuktighet. Ikke utsett ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen for støvete omgivelser. Ikke bruk ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen nær gasslekkasjer. 10 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

11 Riktig deponering Ikke kast ASUS-nettbrettet eller den mobile ASUS-dokkingen som husholdningsavfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter. IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 11

12 12 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

13 Kapittel 1: Maskinvareoppsett Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 13

14 ASUS-nettbrett Sett forfra Mikrofon Den innebygde mikrofonen kan brukes for videokonferanse, stemmeberetninger eller enkel lydopptak. Sensor for omgivelseslys Sensoren for omgivelseslys registrerer mengde omgivelseslys i miljøet ditt. Den lar systemet automatisk justere lysstyrken på skjermen avhengig av omgivelseslyset. Camera (Kamera) Med det innebygde kameraet kan du ta bilder eller spille inn videoer. 14 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

15 Kameraindikator Kameraindikatoren viser når det innebygde kameraet er i bruk. Berøringsskjerm Denne berøringsskjermen med høy definisjon passer utmerket til å vise bilder, videoer og andre multimediefiler. Den lar deg også bruke Windows 8.1 med berøringsbevegelser. TIPS: For flere detaljer, se Bevegelser for berøringsskjermen og styreplaten i denne håndboken. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 15

16 Sett ovenfra Strømknapp Trykk på strømknappen for å slå ASUS-nettbrettet på eller av. Du kan også bruke strømknappen til å sette ASUS-nettbrettet i hvile- eller dvalemodus og vekke den opp fra hvile- eller dvalemodus. Hvis ASUS-nettbrettet ikke reagerer, kan du trykke og holde strømknappen inne i omtrent ti (10) sekunder til det slår seg av. Batteriladeindikator med to farger LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon på batteriets ladestatus. Se følgende tabell for detaljer: 16 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

17 Farge Fast hvitt Fast oransje Blinker oransje Lys slukket Status ASUS-nettbrettet er tilkoblet en strømkilde, og batteristyrken er mellom 95 % og 100 %. ASUS-nettbrettet er tilkoblet en strømkilde, lader batteriet og batteristyrken er under 95 %. ASUS-nettbrettet går på batteristrøm, og batteristyrken er mindre enn 10 %. Den ASUS-nettbrett datamaskinen går på batteristrøm og batteristyrken er mellom 10 % og 100 %. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 17

18 Underside Hengselhull Rett inn og sett låsehakene inn i disse hullene for å feste nettbrettet trygt i den mobile forankringen. MicroSD-kortspor Denne ASUS-nettbrett har et enkelt innebygd minnekortleserspor som støtter microsd- og microsdhckortformater. 18 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

19 Venstresiden Strøminntak Sett inn den medfølgende strømadapteren i denne porten for å lade batteripakken og forsyne ASUS-nettbrettet med strøm. ADVARSEL! Adapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapterne og hold den unna kroppen din mens den er koblet til en strømkilde. Høyttalere VIKTIG! Bruk bare den medfølgende strømadapteren til å lade batteripakken og forsyne strøm til ASUS-nettbrettet. Høyttalerne gir deg lyd rett fra ASUS-nettbrettet. Lydfunksjoner kontrolleres av programvare. Windows -knapp Berør denne knappen for å gå tilbake til startskjermen. Hvis du allerede er på startskjermen, berør denne knappen for å gå tilbake til den forrige appen du åpnet. Volum-knapp Trykk på denne knappen for å øke eller redusere volumet. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 19

20 Høyresiden Høyttalere Høyttalerne gir deg lyd rett fra ASUS-nettbrettet. Lydfunksjoner kontrolleres av programvare. USB 3.0 Micro B port Denne mikro-usb 3.0-porten (universal seriell buss) er kompatibel med USB mikro-b-kabler, og kan også kobles til USB 2.0-enheter ved hjelp av en mikro-usb-kabel. MERK: Denne porten er i samsvar med spesifikasjonene til USB Implementers Forum, og støtter ikke USB On-The-Go (OTG) og USB-lading. Mikro-HDMI-port Denne porten er for en mikro-hdmi-kontakt (High-Definition Multimedia Interface) og er HDCP-kompatibel for HD DVD, Bluray og annet beskyttet innhold. Kombikontakt for hodetelefonutgang/mikrofoninngang Denne porten lar deg koble ASUS-nettbrettet til høyttalere med forsterker eller hodetelefoner. Du kan også koble ASUSnettbrettet til en ekstern mikrofon via denne porten. 20 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

21 ASUS mobil dokking Sett ovenfra VIKTIG! Tastaturlayouten varierer avhengig av modell eller område. esc f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 prt sc pause sysrq break scr lk delete backspace tab caps lock enter shift shift pgup ctrl fn alt alt ctrl home pgdn end Strømbryter/Bluetooth-bryter for mobil ASUS-dokking Flytt denne bryteren til høyre eller til venstre for å slå på eller slå av den mobile ASUS-dokkingen og Bluetooth-tilkoblingen. Bluetooth-indikator Denne indikatoren lyser når Bluetooth er aktivert på den mobile ASUS-dokkingen. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 21

22 Batteriladeindikator med to farger LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon på batteriets ladestatus. Se følgende tabell for detaljer: Farge Fast hvitt Fast oransje Blinker oransje Lys slukket Status Den mobile ASUS-dokkingen er tilkoblet en strømkilde, og batteristyrken er mellom 95 % og 100 %. Den mobile ASUS-dokkingen er koblet til en strømkilde, batteriet lades, og batteriet er under 95 %. Den mobile ASUS-dokkingen går på batteristrøm, og batteristyrken er mindre enn 10 %. Den mobile ASUS-dokkingen går på batteristrøm, og batteristyrken er mellom 10 og 100 %. 22 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

23 Hengsel for mobil ASUS-dokking Dette hengslet er for å koble nettbrettet til tastaturforankringen. Samtidig holder det nettbrettet på plass når du justerer det til forskjellige betraktningsvinkler. Tastatur Tastaturet har QWERTY-taster i full størrelse med komfortabel reisedybde for skriving. Det lar deg også bruke funksjonstastene, gir rask tilgang til Windows og kontrollere andre multimediefunksjoner. TIPS: Tastaturlayouten varierer avhengig av modell eller område. Styreplate Styreplaten tillater bruk av multi-bevegelser for å navigere på skjermen, som gir en intuitiv brukeropplevelse. Det simulerer også funksjonene til en vanlig mus. TIPS: For flere detaljer, se Bevegelser for berøringsskjermen og styreplaten i denne håndboken. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 23

24 Topp og bakfra Mikro-USB 2.0-port Denne porten er for lading, ikke for dataoverføring. Du kan sette en micro USB 2.0-kabel inn i denne porten for å koble den mobile dokkingen til nettbrettet som skal lades. MERK: Du finner flere detaljer i delen Lade den mobile ASUSdokkingen i denne håndboken. 24 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

25 Kapittel 2: Bruke ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 25

26 Komme i gang ASUS-nettbrett Lade ASUS-nettbrettet A. Koble AC-strømadapteren til en 100 V ~ 240 V strømkilde. B. Koble likestrømkontakten inn i strøminntaket (likestrøm) på ASUS-nettbrettet. TIPS: Strømadapteren kan variere i utseende, avhengig av modell og region. Bruk bare den medfølgende strømadapteren til å lade. TIPS: Informasjon om strømadapter: Inngangsspenning: V vekselstrøm (AC) Inngangsfrekvens: Hz Utgående strømstyrke: 1,75 A maks. (33 W) Utgående spenning: 19 V likestrøm (DC) 26 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

27 Slå på ASUS-nettbrettet VIKTIG! Finn strømkravetiketten på ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen og tilsvarende informasjon på strømadapteren, og kontroller at oppgitt inngående/utgående strøm samsvarer. Enkelte modeller av ASUS-nettbrett og mobile ASUS-dokkinger kan være merket med flere utgående strømstyrker avhengig av varenummer. Sørg for at ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen er koblet til strømadapteren før du slår dem på for første gang. Vi anbefaler sterkt at du bruker en jordet stikkontakt når du bruker ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen med en strømadapter. Stikkontakten må være lett tilgjengelig og i nærheten av ASUSnettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Trekk strømpluggen på ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen ut av stikkontakten for å koble dem fra strømforsyningen. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 27

28 ADVARSEL! Lese følgende forholdsregler for batteriet til ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Batteriet som brukes i denne enheten kan innebære en risiko for brann eller kjemisk forbrenning hvis det fjernes eller demonteres. Rett deg etter de advarende merkelappene for din personlige sikkerhet. Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Må ikke kastes i et ildsted. Du må aldri prøve å kortslutte batteriet til ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Batteriet må overhodet ikke demonteres og settes sammen igjen. Må ikke brukes dersom det oppstår lekkasje. Batteriet og dets tilhørende deler må resirkuleres eller avhendes forsvarlig. Batteriet og andre små komponenter må oppbevares utilgjengelig for barn. 28 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

29 ASUS mobil dokking Lade den mobile ASUS-dokkingen A. Forankre ASUS-nettbrettet i den mobile ASUS-dokkingen. B. Koble den medfølgende donglen inn ASUS-nettbrettet. C. Koble den medfølgende USB-til-mikro-USB-kabelen mellom den mobile ASUS-dokkingen og donglen. MERK: Enkelte modeller støtter lading ved å koble en mikro-usbtil-mikro-usb-kabel mellom den mobile ASUS-dokkingen og ASUSnettbrettet. D. Koble ASUS-nettbrettet til en stikkontakt i nærheten. MERK: Du finner flere detaljer i delen Lade ASUS-nettbrettet i denne elektroniske håndboken. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 29

30 Slå på den mobile ASUS-dokkingen VIKTIG! Aktiver Bluetooth-funksjonen på skjermenheten for å pare den med den mobile ASUS-dokkingen. 30 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

31 Bruke ASUS-nettbrettet med den mobile ASUS-dokkingen Se følgende trinn hvis du vil bruke ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen sammen som en bærbar PC. 1. Sørg for at batteriene på begge enhetene er ladet. 2. Forankre ASUS-nettbrettet inn den mobile ASUS-dokkingen som vist i illustrasjonen nedenfor. 3. Slå på begge enhetene for å aktivere automatisk Bluetoothparing. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 31

32 Pare den mobile ASUS-dokkingen og ASUS-nettbrettet Du kan koble den mobile ASUS-dokkingen til ASUS-nettbrettet trådløst ved å pare dem med Bluetooth. Følgende trinn viser deg hvordan du gjør dette. 1. Slå på den mobile ASUS-dokkingen og Bluetooth-funksjonen ved å trykke bryteren helt mot høyre. esc f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 2. Slå på Bluetooth-funksjonen på ASUS-nettbrettet. 3. Se etter navnet tab ASUS T300CHI DOCKING under listen over Bluetooth-enheter som kan pares med, og velg det. 4. Under paring viser enheten en tallkode som du skal skrive inn ved hjelp av den caps mobile lock ASUS-dokkingen. 5. Da skal du se en bekreftelsesmelding på den tilkoblede enheten dersom Bluetooth-paringen var vellykket. shift ctrl fn alt 32 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

33 Bevegelser for berøringsskjermen og styreplaten Bevegelser gjør at du kan starte programmer og få tilgang til innstillingene på ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Følgende illustrasjoner viser hvordan du bruker håndbevegelser på nettbrettet og styreflaten. Bruke berøringsskjermen Sveiping fra venstre kant Sveiping fra høyre kant Sveip fra venstre kant på skjermen for å bla gjennom apper som kjører. Sveip fra høyre kant på skjermen for å starte Charms-linjen. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 33

34 Trykk/dobbelttrykk Trykk og hold Trykk på en app for å starte den. I Skrivebord-modus, dobbelttrykk en app for å starte den. Zoom ut For å flytte en app, trykk og hold appflisen og dra den til et nytt sted. For å lukke en app, trykk og hold øvre side av appen som kjører og dra den ned til bunnen på skjermen for å lukke den. Zoom inn Før to fingre sammen på berøringspanelet. Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet. 34 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

35 Sveiping fra øvre kant Fingergliding På Start-skjermen, sveip fra øvre kant på skjermen for å se Customize (Tilpass)- linjen. I en app som kjører, sveip fra øvre kant på skjermen for å se menyen. Skyv fingeren din for å bla opp og ned og skyv fingeren din for å panorere skjermen til venstre eller høyre. Sveip opp Sveip ned Sveip opp fra Start-skjermen for å starte Apper-skjermen. Sveip ned fra Apper-skjermen for å gå tilbake til startskjermen. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 35

36 Bruke styreflaten Flytte pekeren Du kan trykke eller klikke hvor som helst på styreplaten for å aktivere pekeren, og deretter skyve fingeren på styreplaten for å flytte pekeren på skjermen. Skyv horisontalt Skyv vertikalt Skyv diagonalt 36 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

37 Sådan bruges berøringspladen Trykk/dobbelttrykk/Dobbeltklikk I Start-skjermen, trykk på en app for å starte den. I skrivebordsmodus, dobbelttrykk et element for å starte den. Dra og slipp Dobbeltklikk et element, skyv deretter samme finger uten å løfte den av styreplaten. For å slippe elementet på dens nye plassering, løfter du fingeren fra styreplaten. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 37

38 Venstreklikk Høyreklikk På Start-skjermen, klikk en app for å starte den. I Skrivebord-modus, dobbeltklikk en applikasjon for å starte den. På Start-skjermen, klikk en app for å velge den og start innstillingsverktøylinjen. Du kan også trykke på denne knappen for å starte All Apps (Alle apper)-verktøylinjen. I Skrivebord-modus, bruk denne knappen til å åpne høyreklikkmenyen. TIPS: Områdene innenfor den stiplete linjen representerer plasseringene av venstre museknapp og høyre museknapp på styreplaten. 38 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

39 Sveiping fra øvre kant I Start-skjermen, sveip fra øvre kant for å starte linjen All apps (Alle apper). I en app som kjører, sveip fra øvre kant for å se menyen. Sveiping fra venstre kant Sveiping fra høyre kant Sveip fra venstre kant for å blande apper som kjører. Sveip fra høyre kant for å starte Charms bar (Charmsverktøylinjen). Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 39

40 To fingers bevegelser Trykk Roter Trykk to fingre på styreplaten for å simulere høyreklikkfunksjonen. Slik roteres et bilde i Windows Bildevisningsprogram: Legg to fingre på styreplaten og vri deretter én finger med eller mot urviseren mens den andre står i ro. To fingers rulling (opp/ned) To fingers rulling (venstre/høyre) Skyv to fingre for å bla opp eller ned. Skyv to fingre for å bla til venstre eller høyre. 40 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

41 Zoom ut Zoom inn Før to fingre sammen på styreplaten. Spre to fingre fra hverandre på styreplaten. Dra og slipp Velg et element og trykk deretter og hold venstre klikknapp. Med den andre fingeren din, skyv ned styreplaten for å dra og slippe elementet til et nytt sted. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 41

42 Bevegelser med tre fingre Sveip opp Sveip til venstre/høyre Sveip tre fingre oppover for å vise alle applikasjoner som kjører. Sveip ned Swipe tre fingre til venstre eller høyre for å vise apper som kjører i Skrivebord-modus eller Startskjermen. Sveip tre fingre nedover for å vise Skrivebord-modusen. 42 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

43 Bruke tastaturet Funksjonstaster Funksjonstastene på den mobile ASUS-dokkingen kan utløse følgende kommandoer: Setter ASUS-nettbrettet i Sleep mode (Hvilemodus) Reduserer lysstyrken på skjermen Øker lysstyrken på skjermen Skrur av skjermen Bytter visningsmodus MERK: Sørg for at den eksterne skjermen er koblet til den primære skjermenheten. Aktiverer eller deaktiverer styreplaten. skrur av eller på høyttaleren skrur ned volumet på høyttaleren skrur opp volumet på høyttaleren Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 43

44 Windows 8.1 taster Disse to Windows -spesialtastene på den mobile ASUS-dokkingen brukes på følgende måte: Trykk på denne tasten for å gå tilbake til Start-skjermen. Hvis du allerede er på Start-skjermen, trykker du på denne tasten for å gå tilbake til den siste appen du åpnet. Trykk på denne tasten for å simulere høyreklikkfunksjoner. 44 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

45 Kapittel 3: Arbeide med Windows 8.1 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 45

46 Starte opp for første gang Når du starter datamaskinen din for første gang, vises en serie med skjermer for å hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene på Windows 8.1-operativsystemet. Operativsystemet Windows 8.1 er installert på ASUS-nettbrettet. Slik starter du opp ASUS-nettbrettet for første gang: 1. Slå på den mobile ASUS-dokkingen (hvis aktuelt) og ASUSnettbrettet. Vent et par minutter til oppsettsskjermen vises. 2. Fra oppsettsskjermen kan du velge språket du vil bruke på ASUSnettbrettet. 3. Les nøye gjennom lisensvilkårene. Velg I accept (Jeg godtar). 4. Følg anvisningene på skjermen for å konfigurere følgende grunnleggende elementer: Personlig tilpasning Kom på nett Innstillinger Din konto 5. Når du har konfigurert de grunnleggende elementene, fortsetter Windows 8.1 med å installere apper og foretrukne innstillinger. Sørg for at ASUS-nettbrettet er slått på under hele installasjonsprosessen. 6. Når installasjonsprosessen er fullført, vises Startskjermen. 46 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

47 Windows brukergrensesnitt Windows 8.1 leveres med et brukergrensesnitt (UI = user interface) basert på fliser, som lar deg organisere og bruke Windows -apper fra startskjermen på en enkel måte. Det inkluderer også følgende funksjoner som du kan bruke mens du arbeider med ASUS-nettbrettet og den mobile ASUS-dokkingen. Startskjerm Startskjermen kommer opp når du har logget inn på brukerkontoen din. Den hjelper deg med å organisere alle programmene og applikasjonene du trenger på ett sted. Windows -applikasjoner Dette er apper som er festet på Start-skjeremn og som vises i flisformat for enkel tilgang. TIPS: Noen applikasjoner krever at du logger inn på din Microsoft-konto for å starte ordentlig. Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking 47

48 Hotspots Spesielle punkter på skjermen gjør at du kan starte programmer og få tilgang til innstillingene ASUS-nettbrettet og den mobile ASUSdokkingen. Funksjonene på disse hotspotene kan aktiveres med styreplaten. Hotspots på en applikasjon som har startet Hotspots på Start-skjermen 48 Elektronisk håndbok for ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

NW10150 Andre utgave Februar 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Chi T100 Chi mobil dokking

NW10150 Andre utgave Februar 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Chi T100 Chi mobil dokking NW10150 Andre utgave Februar 2015 ASUS-nettbrett ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T100 Chi T100 Chi mobil dokking Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare

Detaljer

NW9564 Første utgave September 2014 Bærbare PC

NW9564 Første utgave September 2014 Bærbare PC NW9564 Første utgave September 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

ASUS Transformer Book

ASUS Transformer Book NW9590 Første utgave September 2014 ASUS Transformer Book Elektronisk håndbok ASUS Transformer Book T300FA Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

NW10031 Tredje utgave Februar 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Serie

NW10031 Tredje utgave Februar 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Serie NW10031 Tredje utgave Februar 2015 ASUS-nettbrett ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T100 Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

NW10478 Andre utgave juni 2015 Bærbare PC

NW10478 Andre utgave juni 2015 Bærbare PC NW10478 Andre utgave juni 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW8878 Første utgave April 2014 Bærbare PC

NW8878 Første utgave April 2014 Bærbare PC NW8878 Første utgave April 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10024 Første utgave Mars 2015 Bærbare PC

NW10024 Første utgave Mars 2015 Bærbare PC NW10024 Første utgave Mars 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9159 Første utgave Mai 2014. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T200 Serie

NW9159 Første utgave Mai 2014. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T200 Serie NW9159 Første utgave Mai 2014 ASUS-nettbrett ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T200 Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den,

Detaljer

NW10231 Første utgave july 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Serie

NW10231 Første utgave july 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Serie NW10231 Første utgave july 2015 ASUS-nettbrett ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T100 Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i

Detaljer

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9537 Fjerde utgave July2014. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T100 Serie

NW9537 Fjerde utgave July2014. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T100 Serie NW9537 Fjerde utgave July2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok T100 Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9042 Første utgave April 2014 Bærbare PC

NW9042 Første utgave April 2014 Bærbare PC NW9042 Første utgave April 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9763 Tredje utgave November 2014 Bærbare PC

NW9763 Tredje utgave November 2014 Bærbare PC NW9763 Tredje utgave November 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10103 Andre utgave Mars 2015 Bærbare PC

NW10103 Andre utgave Mars 2015 Bærbare PC NW10103 Andre utgave Mars 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10293 Tredje utgave April 2015 Bærbare PC

NW10293 Tredje utgave April 2015 Bærbare PC NW10293 Tredje utgave April 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW8997 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC

NW8997 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC NW8997 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9399 Første utgave Juni 2014 Bærbare PC

NW9399 Første utgave Juni 2014 Bærbare PC NW9399 Første utgave Juni 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10871 Første utgave oktober 2015. ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok

NW10871 Første utgave oktober 2015. ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok NW10871 Første utgave oktober 2015 ASUS Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9333 Første utgave July 2014 Bærbare PC

NW9333 Første utgave July 2014 Bærbare PC NW9333 Første utgave July 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW8438 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. UX302 Serie

NW8438 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. UX302 Serie NW8438 August 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok UX302 Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10529 Første utgave november 2015. Elektronisk håndbok

NW10529 Første utgave november 2015. Elektronisk håndbok NW10529 Første utgave november 2015 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

NW8271 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T300L Serie

NW8271 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T300L Serie NW8271 August 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok T300L Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Notebook PC. Elektronisk håndbok

Notebook PC. Elektronisk håndbok Notebook PC Elektronisk håndbok NW7770 Desember 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

NW9959 Andre utgave Desember 2014 Bærbare PC

NW9959 Andre utgave Desember 2014 Bærbare PC NW9959 Andre utgave Desember 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8233 Første utgave Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10784 Første utgave oktober 2015. ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok

NW10784 Første utgave oktober 2015. ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok NW10784 Første utgave oktober 2015 ASUS Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Notebook PC. Elektronisk håndbok

Notebook PC. Elektronisk håndbok Notebook PC Elektronisk håndbok NW7766 Oktober 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

NW10576 Fjerde utgave july 2015 Bærbare PC

NW10576 Fjerde utgave july 2015 Bærbare PC NW10576 Fjerde utgave july 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Notebook PC. Elektronisk håndbok

Notebook PC. Elektronisk håndbok Notebook PC Elektronisk håndbok NW7553 September 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8123 Mars 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8390 July 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

NW8516 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T100T Serie

NW8516 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T100T Serie NW8516 August 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok T100T Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok. 15.6 : X551 Serie 14.0 : X451 Serie

Bærbare PC. Elektronisk håndbok. 15.6 : X551 Serie 14.0 : X451 Serie Bærbare PC Elektronisk håndbok 15.6 : X551 Serie 14.0 : X451 Serie NW8290 Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

NW9102 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC

NW9102 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC NW9102 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9582 Første utgave August 2014 Bærbare PC

NW9582 Første utgave August 2014 Bærbare PC NW9582 Første utgave August 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10292 Tredje utgave April 2015 Bærbare PC

NW10292 Tredje utgave April 2015 Bærbare PC NW10292 Tredje utgave April 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10849 Første utgave november 2015. Elektronisk håndbok

NW10849 Første utgave november 2015. Elektronisk håndbok NW10849 Første utgave november 2015 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

ASUS Transformer Book. Elektronisk håndbok

ASUS Transformer Book. Elektronisk håndbok ASUS Transformer Book Elektronisk håndbok NW7636 Oktober 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW11168 Første utgave desember 2015. Elektronisk håndbok

NW11168 Første utgave desember 2015. Elektronisk håndbok NW11168 Første utgave desember 2015 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

ASUS Transformer Book. Elektronisk håndbok

ASUS Transformer Book. Elektronisk håndbok ASUS Transformer Book Elektronisk håndbok NW8378 Mai 2013 Tredje utgave Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10585 Tredje utgave oktober 2015 Bærbare PC

NW10585 Tredje utgave oktober 2015 Bærbare PC NW10585 Tredje utgave oktober 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Notebook PC. Elektronisk håndbok

Notebook PC. Elektronisk håndbok Notebook PC Elektronisk håndbok NW7814 Desember 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

ASUS Transformer Book Trio

ASUS Transformer Book Trio NW8300 August 2013 Bærbare PC ASUS Transformer Book Trio Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW7926 Mars 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

NW10936 Første utgave februar Elektronisk håndbok

NW10936 Første utgave februar Elektronisk håndbok NW10936 Første utgave februar 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

NW10479 Tredje utgave juni 2015 Bærbare PC

NW10479 Tredje utgave juni 2015 Bærbare PC NW10479 Tredje utgave juni 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW8558 Andre utgave. September 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok

NW8558 Andre utgave. September 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok September 2013 NW8558 Andre utgave Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9188 Første utgave April 2014 Bærbare PC

NW9188 Første utgave April 2014 Bærbare PC NW9188 Første utgave April 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9940 Første utgave Desember 2014 Bærbare PC

NW9940 Første utgave Desember 2014 Bærbare PC NW9940 Første utgave Desember 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Notebook PC. Elektronisk håndbok

Notebook PC. Elektronisk håndbok Notebook PC Elektronisk håndbok NW7545 Oktober 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

NW10716 Første utgave september 2015. ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok

NW10716 Første utgave september 2015. ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok NW10716 Første utgave september 2015 ASUS Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

NW11511 Første utgave july Elektronisk håndbok

NW11511 Første utgave july Elektronisk håndbok NW11511 Første utgave july 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW7780 Januar 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW7859 Mai 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

NW8632 Andre utgave V2 September 2013 Bærbare PC

NW8632 Andre utgave V2 September 2013 Bærbare PC NW8632 Andre utgave V2 September 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW8582 September 2013 Bærbare PC

NW8582 September 2013 Bærbare PC NW8582 September 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

NW10362 Første utgave April 2015 Bærbare PC

NW10362 Første utgave April 2015 Bærbare PC NW10362 Første utgave April 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

NW11819 Første utgave september Elektronisk håndbok

NW11819 Første utgave september Elektronisk håndbok NW11819 Første utgave september 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

NW10557 Andre utgave oktober 2015 Bærbare PC

NW10557 Andre utgave oktober 2015 Bærbare PC NW10557 Andre utgave oktober 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

NW11240 Første utgave April Elektronisk håndbok

NW11240 Første utgave April Elektronisk håndbok NW11240 Første utgave April 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

NW11017 Andre utgave februar Elektronisk håndbok

NW11017 Andre utgave februar Elektronisk håndbok NW11017 Andre utgave februar 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

NW9105 Første utgave April 2014 Bærbare PC

NW9105 Første utgave April 2014 Bærbare PC NW9105 Første utgave April 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW9651

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW9651 ASUS Tablet Bruksanvisning NW9651 NW9651 Første utgave Oktober 2014 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

NW10533 Første utgave september ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok

NW10533 Første utgave september ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok NW10533 Første utgave september 2015 ASUS Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

Notebook PC. Elektronisk håndbok

Notebook PC. Elektronisk håndbok Notebook PC Elektronisk håndbok NW7598 September 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

NW10687 Andre utgave july 2015 Bærbare PC

NW10687 Andre utgave july 2015 Bærbare PC NW10687 Andre utgave july 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

NW11633 Første utgave juni Elektronisk håndbok

NW11633 Første utgave juni Elektronisk håndbok NW11633 Første utgave juni 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

NW8781 Første utgave Januar 2014 Bærbare PC

NW8781 Første utgave Januar 2014 Bærbare PC NW8781 Første utgave Januar 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8244 July 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

NW10282 Første utgave july 2015 Bærbare PC

NW10282 Første utgave july 2015 Bærbare PC NW10282 Første utgave july 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW8276 July 2013 Bærbare PC

NW8276 July 2013 Bærbare PC NW8276 July 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

NW11226 Første utgave mars Elektronisk håndbok

NW11226 Første utgave mars Elektronisk håndbok NW11226 Første utgave mars 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

NW11011 Første utgave desember Elektronisk håndbok

NW11011 Første utgave desember Elektronisk håndbok NW11011 Første utgave desember 2015 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

NW11061 Første utgave februar Elektronisk håndbok

NW11061 Første utgave februar Elektronisk håndbok NW11061 Første utgave februar 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

NW10524 Første utgave september ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok

NW10524 Første utgave september ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok NW10524 Første utgave september 2015 ASUS Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

NW10694 Første utgave oktober ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok

NW10694 Første utgave oktober ASUS Bærbare PC. Elektronisk håndbok NW10694 Første utgave oktober 2015 ASUS Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW10572 Andre utgave november Elektronisk håndbok

NW10572 Andre utgave november Elektronisk håndbok NW10572 Andre utgave november 2015 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

NW11921 Første utgave september Elektronisk håndbok

NW11921 Første utgave september Elektronisk håndbok NW11921 Første utgave september 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

NW11698 Andre utgave August Elektronisk håndbok

NW11698 Andre utgave August Elektronisk håndbok NW11698 Andre utgave August 2016 Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer