TERMORENS(OFFSHORE(SERVICE(AS.(

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERMORENS(OFFSHORE(SERVICE(AS.("

Transkript

1 TERMORENSOFFSHORESERVICEAS. SKIEN:BERGEN: NEDREKONGERØD20,3737SKIEN.KOKSTADFLATEN29,5257KOKSTAD ,MOBIL MOBIL SIDE: Stat%ord!C.!! Det er nå utført en test på vannutskiller med AO med å fjerne korrosjon innvendig med Termorens væske på Statfjord C. Test er utført av ISO leder Magne Pettersen. 1). Vannutskiller ble blendet med flens, deretter fylt opp med Termorens væske, med en virkningstid på 24 timer, 2). Deretter ble Termorens væsken tømt ut. 3). Deretter spylt igjennom et par ganger med ferskvann. 4). Blåst tør med trykkluft. 5). Inspeksjon test, utført av Aker AS, godkjent. Klart for maling. 6). Oppmaling innv, utført av Kaefer Energy AS, ferdig 100 %. Så enkelt kan det gjøres med det rette stoffet, som vi har disponibelt om bord på Statfjord C. Det kan også nevnes at dette stoffet er også kommet i geleform, som kan smøres/sprøytes på utv rør konstruksjoner osv.!

2 TermorensVæskeTestsomeruførtpåStatfjordC. Termorenserenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer. TestmedTermorensVæskesomerutførtpåvannutskillerAO På StatfjordC.

3 TermorensVæskeTestsomeruførtpåStatfjordC. Termorenserenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer. Vannutskiller før behandling med Termorens væske. Tilbake

4 TermorensVæskeTest SystemFRens som er uført på Statfjord C. Termorenserenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer. Vannutskiller før behandling med Termorens Væske.

5 TermorensVæskeTestsomeruførtpåStatfjordC.!!Termorenserenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer. Vannutskiller som har vært fylt opp med Termorens Væske i 24 timer, Korrosjon er fjernet 100% med en renhets grad på SA 2 ½ Klart for maling. Som dere kan se på dette bilder er det dype korrosjon tæringer som er helt rein.

6 TermorensVæskeTestsomeruførtpåStatfjordC.!Termorenserenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer. Korrosjon som er løsnet, etter behandling med Termorens Væske som er tatt ut av vannutskiller. Dette er noe som også kan hindre at rust som vist på bilde, ikke setter seg fast i ventiler osv, som er et stort problem i offshore industrien.

7 TermorensVæskeTestsomeruførtpåStatfjordC.!Termorenserenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer. Vannutskiller ferdig, med påført maling innv.

8 TermorensVæske Termorenserenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer. Her vises en test på vinkel jern som tidligere har vært sandblåst til SA 2 ½ renhetsgrad), som har ligget ute i flere år og korrodert, stålstykke som er vist her er dyppet i Termorens Væske i 24 timer, som dere kan se kommer den opprinnelige sandblåste overflate tilbake til det, det var fra tidligere, renhetsgrad SA 2 ½. Klart for oppmaling.

9 TermorensVæske!Termorenserenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer. Her vises en test på vinkel jern som tidligere har vært sandblåst til SA 2 ½ renhetsgrad), som har ligget ute i flere år og korrodert, stålstykke som er vist her er dyppet i Termorens Væske i 24 timer, som dere kan se kommer den opprinnelige sandblåste overflate tilbake til det, det var fra tidligere, renhetsgrad SA 2 ½. Klart for oppmaling.

10 Skjema!K206,V,KA,00001_1_002.pdf! Ved!bruk!av!Termorens!unngår!mann!å! utsette!operatørene!som!utfører!arbeid,! med!å!fylle!ut!skjema!for!registrering!og! oppfølging!av!mulig!arbeidsrelatert! sykdom.!!

11 VedbrukavTermorensVæske,forman forbedringstiltakmedforankringi regelverk! Styringsforskriften!!!22!Forbedring! > Den!ansvarlige!skal!kontinuerlig!forbedre!helse,!miljø!og! sikkerhet!ved!å!identifisere!de!prosessene,!aktivitetene!og! produktene!der!det!er!behov!for!forbedring,!og!sette!i!verk! nødvendige!forbedringstiltak.!tiltakene!skal!følges!opp!og! effekten!evalueres.! > Det!skal!stimuleres!til!at!den!enkelte!tar!aktivt!del!i!å!identifisere! svakheter!og!foreslå!løsninger,!jf.!rammeforskriften!!11!om!god! helse,,!miljø,!og!sikkerhetskultur.! > Det!skal!legges!til!rette!for!at!erfaringskunnskap!fra!egen!og! andres!virksomhet!kan!bli!brukt!i!forbedringsarbeidet.!

12 TermorensVæske TermorensVæskeerenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer. Her$har$vi$en$oversikt$på$støybegrensning$på$det$forskjellige$ forbehandlings$metoder$som$brukes$ute$offshore.$ $ $ $ $ Maksimal$ $ Arbeids<$ tillat$ Krav$til$bruk$av$hørselvern$ operasjoner$ operasjonstid$ $$ $$ $$ $$ Nålepikking$ 6$timer$ Dobbelt$hørselvern$ Slurry$sandblåsing$ 3$timer$ Maske$og$dobbelt$hørselvern$ Trykkluftblåsing$ 2$timer$ Maske$og$dobbelt$hørselvern$ UHT$2000$bar$høytrykkvasking$ 3$timer$ Maske$og$dobbelt$hørselvern$ Sliping$m/vinkelsliper,$luft$ 6$timer$ Dobbelt$hørselvern$ $ Ved$ytterlig$støy$eksponering,$vil$gjeldene$områdestøynivå,$bli$lagt$i$tillegg$ $ $ til$det$ulike$arbeidsmetoder,$som$blir$beregnet$av$statoil$sin$støykalkulator,$ noe$som$kan$medføre$en$reduksjon,$helt$ned$i$1/2$time$pr$mann,$pr$dag.$ Noe$en$unngår$med$bruk$av$Termorens.$ $ $

13 TermorensVæske Ved$ytterlig$støy$eksponering,$vil$gjeldene$områdestøynivå,$bli$lagt$i$tillegg til$det$ulike$arbeidsmetoder,$som$blir$beregnet$av$statoil$sin$støykalkulator, noe$som$kan$medføre$en$reduksjon,$helt$ned$i$1/2$time$pr$mann,$pr$dag. Noe$en$unngår$med$bruk$av$Termorens. Område Maksimal$oppholds$tider Krav$til$bruk$av$ støynivå i$støysoner$med$hørselvern hørselvern db$a) Farge >$110 Opphold$ikke$anbefalt Opphold$ikke$anbefalt 105$L$110 1/2$time$pr$skift Ved$opphold$over$10$minutt 100$L$105 2$time$pr$skift skal$både$øreklokker$og$ørel 95$L$100 6$time$pr$skift propper$benyttes 90$L$95 6$time$pr$skift Hørselvern$i$form$av$øreL 85$L$90 12$time$pr$skift klokker$eller$ørepropper$skal 80$L$85 benyttes 75$L$80 ingen$restriksjoner Ingen$krav <75

14 TermorensVæske!Termorenserenvæskesomerbiologisknedbrytbarogikkeinneholdernoengiftstoffer.! Shipping!og!offshore!! Termorens Væske er et produkt, som man blander 1:3 med vann! Produktet Termorens Væske kan brukes opp igjen, gjenbruk, slik at det utgjør den faktor at det er lave kostnader, med bruk av dette stoffet.! Ved langtidsbruk av dette stoffet, etterfyller man litt Termorens Væske, til man får det rette verdier som man kan måle seg fram til med PH måleinstrument.! Termorens Væske kan leveres i 25 liter til bulk størrelse.! Termorens Væske er godkjent i Chess Statoil s chemical inventory list. Felles database for sikkerhetsdatablad i Statoil)

15 TermorensVæske!Termorens!er!en!væske!som!er!biologisk!nedbrytbar!og!ikke!inneholder!noen!giftstoffer..! Shipping og offshore! Termorens Væske benyttes også mye på båter og rigger. Her løser vi de samme problemene som på land på sjøvannskjølte vekslere, ferskvannsystemer og avløpssystemer.! Vakuumanlegg i de fleste båter får før eller senere store problemer med at det bygger seg opp urinsalter. Disse fester seg til rørveggene og tetter til slutt hele gjennom -strømningen. Med produktet Systemrens Septi kan man sirkulere dette i avløpsledningene og belegget løses helt opp i løpet av få timer. Alternativet er å bytte ut rørsystemet, så her er det mye penger å spare på vedlikehold.! For å unngå at urinsalter bygges opp kan man dosere inn Septi descaler eller bruke Septi sanitary desinfectant til daglig rengjøring av toalettene. Dette er en effektiv såpe som man også kan benytte i servanter og dusjer etc. Etter at den har gjort jobben sin på badet renser den rørsystemet når den skylles ned. Sepen lages i to varianer. Se eget produktblad i sidemenyen.! OBS! Septi sanitary desinfectatnt er samme produkt som ToiletClean.! Last ned pdf brosjyre for våre offshore og shipping produkter.

16 Kom med forespørsel på våres produkter. Kontakt personer: TermoRens Offshore Service as Driftssjef Arild Kvalvik Frosio Inspector Level 3. NS Mob: ! TermoRens Offshore Service as Salgssjef Torgeir Herfindal Mob:

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Firma Presentasjon 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as TermoRens AS Etablert i 1994 av

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING

RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING Nyt godværsdagene! Mal mindre Tenk hvor deilig det hadde vært hvis huset ditt allerede var malt i din favorittfarge når ytterveggene ble spikret opp. Du kunne

Detaljer

Veiledning for pussing av våpen

Veiledning for pussing av våpen Banebrytende teknologi for rengjøring og pleie av våpen Veiledning for pussing av våpen Nyhet: Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner Produktserien «Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner» fra Michaels of Oregon

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Når du godkjenner i WO får du denne beskjeden: Rettet slik at ikke feilmelding kommer når det er dagen i dag som ikke er KLarte

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

OLJE & DIESEL. www.waagene.no VEDLIKEHOLD. Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad. www.waagene.

OLJE & DIESEL. www.waagene.no VEDLIKEHOLD. Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad. www.waagene. OLJE & DIESEL VEDLIKEHOLD Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad www.waagene.no www.waagene.no 1 Historien bak Ing. Åge S. Wågene startet sitt teknisk firma

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Captain Dønvig s Life-saving Globe

Captain Dønvig s Life-saving Globe 2009 Captain Dønvig s Life-saving Globe Tilstands Rapport: DØNVIG S LIFE-SAVING GLOBE Skåtøy Vel prosjekt i samarbeid med Follo Museum Tor Verner Dønvik Skåtøy Vel 16.12.2009 1. Innledning Skåtøy Vel s

Detaljer

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS VEKOS AS Brannvernskonferansen 2013. Mobile vanntåkeanlegg ved Gjert Olaf Kristiansen Vekos AS Vekos AS har siden 2002 levert høytrykk vanntåke sprinkleranlegg bl.a. montert om bord i passasjerskip hvor

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg.

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. 6 Betaling 6.1 Vekslevindu For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. Når du fullfører et salg får du opp følgende vindu: Her kan du: Trykke

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Om Meg siden på Office 365

Om Meg siden på Office 365 Viste du at Om meg er bedriftens egen private «LinkedIn» Med Om Meg kan du utnytte hele bedriftens kunnskap bedre. Om Meg siden på Office 365 Om Meg siden må ikke handle om fag. Det kan brukes til å fange

Detaljer

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Januar 2015 Prosjektrapport for NHO Reiseliv utført av Unilabs Laboratoriemedisin, Miljømikrobiologi Prosjektrapport for NHO Reiseliv Unilabs Laboratoriemedisin,

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer