Byremo videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byremo videregående skole"

Transkript

1 Energi og effektanalyse for: Byremo videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Byremo videregående skole Byremo Rådgiver Utførende rådgiver: Utarbeidet av Nettkonsult AS Adresse Stoaveien 14 Sted/dato: Sted Stoa, Arendal Telefon Prosjektleder/rådg. Egbert Bak Dato

2 Innholdsfortegnelse FORORD 3 KAPITTEL 1: SAMMENDRAG Bygningene Andre virkninger Økonomiske vurderinger 4 KAPITTEL 2: ANBEFALTE ENØK TILTAK Tiltaksbeskrivelse Anbefalt videre fremdrift 14 KAPITTEL 3: ENERGIFORB- OG EFFEKTUTTAK Energibruk før og etter enøk Effektuttak før og etter enøk Total energikostnad før og etter enøk Energibruk sammenlignet med normtall Priser på energi og effekt Energiberegninger 17 VEDLEGG A:ADRESSELISTE 18 VEDLEGG B:BEREGNINGSFORUTSETNINGER 19 VEDLEGG C: ENERGIOPPFØLGING (EOS) 20 VEDLEGG D: ØKONOMISK OVERSIKT 21 VEDLEGG E: ENERGIVURDERING 23 VEDLEGG F: ENERGIKOSTNADER 25 VEDLEGG G: FORBRUKSKURVER Prioritert energiforbruk Uprioritert forbruk 27 Side 2 av 27

3 FORORD Denne energivurderingen inngår som en del av prosjektet Energiomlegging i mindre næringsbygg som blir støttet av Enova SF. Prosjektet er et nettverksamarbeid som skal ha en varighet på ett til halvannet år. Bakgrunnen for at Byremo videregående skole er valgt ut er at skolen har et energiforbruk som ligger over snitt normtallet i Norge. Vurdert teoretisk besparelsespotensialet er cirka kwh/år. Agder Energi Nettkonsult AS står som organisator av nettverket og skal være pådriver og tilrettelegger av aktivitetene som inngår i prosjektet i oppdrag av Vest-Agder Fylkeskommune. Kontaktperson for Vest-Agder Fylkeskommune er: 1. Roald Torkelsen 2. Christian Danielsen Kontaktperson for Agder Energi Nettkonsult AS er: 1. Egbert Bak Foreslåtte tiltak i denne rapporten er basert på tilgjengelig dokumentasjon og befaring av bygningene i samarbeid med driftsoperatør Aanen Leland. Foreslåtte tiltak som kommer fram i denne rapporten må betraktes som veiledende for å gi et godt grunnlag for videre bearbeiding. Arendal, 5 februar 2007 Egbert Bak Energirådgiver/prosjektleder Side 3 av 27

4 KAPITTEL 1: SAMMENDRAG 1.1 Bygningene Generell informasjon Skolen ligger på Byremo, ca. midt i Vest-Agder. Skolen har ca. 75 elever og cirka 15 ansatte. Skolen flyttet inn i et nytt bygg våren Det nye bygget er på ca kvm, og består blant annet av et nytt auditorium som gir plass til cirka 80 personer. Oppvarmet areal er vurdert til cirka 1626 m 2. Bygget utgjør tre byggetrinn. Den eldste bygningsdel av 1988 utgjør i hovedsak mekanisk verksted for opplæring til bilmekaniker og bygningsdel fra 1978 med verksted/sveis. Her er verksted rom, tilhørende teori rom og lærerkontor. Klasseromsdel fra 1978 som er ombygd i 1997, klasseromsdel med administrasjon fra 1997 og flerbrukshuset fra 2005 holder bygningsteknisk meget god energiteknisk standard. Total vurdert oppvarmet areal etter at flerbrukshuset er tatt i bruk i 2005 er på cirka1980 m 2 Studietilbud består av: Grunnkurs: Allmenne, økonomiske og administrative fag Helse og sosialfag Mekaniske fag Videregående kurs: Barne og ungdomsarbeider Arbeidsmaskiner Kjøretøy Brukstid utenom skoleferier er fra 7:00 til 15:30. Flerbrukshuset brukes alle skoledager, på kvelden og i helger. (per måned cirka 1 helg og 6 kvelder) 1.2 Andre virkninger Vurderte tiltakt er basert på befaringen, tekniske manualer, tegninger og informasjon som er gitt av vaktmester Aanen Leland. 1.3 Økonomiske vurderinger Komplett økonomisk oversikt med tiltakene i prioritert rekkefølge er lagt under vedlegg D Side 4 av 27

5 KAPITTEL 2: ANBEFALTE ENØK TILTAK 2.1 Tiltaksbeskrivelse I avsnitt 2.1 til og med 2.5 er de anbefalte enøk-tiltak for byggene listet opp. Bygg Balansert ventilasjonsanlegg med vannbåren varme Balansert ventilasjonsanlegg med el-varmebatteri oppvarming med radiatorer Elektrisk oppvarming Byggdel stk. x klasserom: 260, 261, 185, 181 og 155 Byggdel stk. x Byggdel stk. x Stort sett hele skolen kan styres av et sentraldriftskontrollsystem med unntak av: klasserom som er nevnt under elektrisk oppvarming, 4 kontorer på cirka 30 m 2 og 1 korridor på cirka 20 m 2. Rom som er ikke tatt med i sentraldriftskontrollsystem blir styrt ved hjelp av et tidsur som er plassert i el-skap(er). Total vurdert areal som ikke blir styrt av Sd anlegg er cirka 225 m 2. Tiltak: 1. Utvidelse av SD anlegg Tiltakstype: Energibesparelse Beskrivelse: Effektstyring. Største delen oppvarmingen skjer via uprioritert kraft. Det vil si at Byremo skole reduserer ikke kostnadene ved å redusere effekten.. Effekt som eventuell kan reduseres på prioritert kraft overføring er 8 kw av total 27 kw. Årlig besparelse er cirka kr. 2880,-- Siden effektbesparelse er nokså beskjeden er dette et tiltak som har en lang inntjenningstid i forhold til investeringen. Energistyring. Eksisterende anlegg har muligheter for å styre varmen på storsett alle rom.. Ifølge driftsansvarlige Aanen Leland kan denne styringen ikke utnyttes maksimalt på dagstid siden det er ukjent hvilke lokaler som skal brukes. Hvis det er kjent på forveien hvilke lokaler som skal brukes til undervisningen er det mulig å styre oppvarmingen i forhold til behovet. Å styre varmen i forhold til lokalbruk gir en betydelig besparelse. Anbefaler å utvide SD anlegg med følgende: energioppfølging (eller felles oppfølging via internett) integrering av rom 260, 261, 185, 181, 155, 4 kontorer og 1 korridor Eventuell lysstyring (fellesbelysning) Eventuell jordfeil alarm (hvis tilrettelagt) Årlige besparelser: Energi: Effekt: Årsbesparelse: Tiltaksøkonomi: Antatt investering: Største lønnsomme investering: Inntjeningstid: kwh KW kr (ex mva) kr (ex mva) må innhentes pris. kr (ex mva) 5,6 år Side 5 av 27

6 Tiltak: 2 Energioppfølging Prioritet: Tiltakstype: Energibesparelse Beskrivelse: Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn i de riktige sammenhenger vil denne informasjonen være svært viktig for å holde energibruken på et akseptabelt nivå. Samtidig utgjør informasjonen et verktøy for avdekking av tekniske feil og mangler på bygget. For å få energiledelse til å fungere er det nødvendig med energioppføling. Innføring av EOS kan gjøres på følgende måter: 1. Manuell ved å notere hver uke energiforbruk og ukesmiddeltemperatur som blir lagt inn i en såkalte ET kurve. 2. Via et webbasert energioppfølgingsprogram 3. Via et exel regnark program 4. Via SD anlegg. Erfaringsmessig er en besparelse på 2-5 % av total energiforbruk en reel utgangspunkt Se også vedlegg C Årlige besparelser: Energi: Effekt: Årsbesparelse: Tiltaksøkonomi: Antatt investering: Største lønnsomme investering: Inntjeningstid: 7800 kwh KW 5620 kr (ex mva) kr (ex mva) alt etter hva man velger kr (ex mva) < 1 År Side 6 av 27

7 Tiltak: 3 FDV. manual Prioritet: Tiltakstype: energibesparelse/økonomisk. Beskrivelse: Ved befaring av Byremo VGS var driftsmanualene mangelfullt. Gode driftsmanualer er viktig for å drifte anlegget mest riktig og økonomisk. Hvis ansvarlig person(er) blir syk(e) eller går av med pensjon er det en betydelig jobb å sette seg inn i alle tekniske detaljer for en ukjent person. Driftsmanualen skal innholdet en total oversikt over teknisk utstyr på en lett fattelig måte for en ansvarlig driftsoperatør. Det som etter vårt syn må være med som minste standard er: Oversikt / betjenningsinstruks / plassering for: el - fordelerskap varmtvannsanlegg Styring av ventilasjonssystemer snøsmeltanlegg utelys Service avtaler/kontaktpersoner nattsenking av varmeanlegg felles belysning (eventuell redusert lys på kvelden) oppdaterte tegninger (IN SITU) driftsjournal Mappen for Forvaltning, Drift og Vedlikehold skal være kunnskapskilden for byggets driftspersonale. Når en slik mappe er laget, resultere dette i et bedre tilsyn/kontroll/forståelse for anleggenes drift Dette gir erfaringsmessig en kostnadsreduksjon i driftingen av anleggene Årlige besparelser: Energi: Effekt: Årsbesparelse: kwh KW kr (ex mva) Tiltaksøkonomi: Antatt investering: Største lønnsomme investering: Inntjeningstid: ,7 kr (ex mva) år Side 7 av 27

8 Tiltak: 4 Styring av belysning (generelt) Prioritet: Energibesparelse Tiltakstype: eksempel Beskrivelse: Ved å installere en bevegelsessensor er det forholdsvis enkelt å styre belysning i lokaler/toaletter. Kostnader for en enkel styring inklusiv montasje er cirka kr kroner per bryter. Arealet som styres må være innfor rekkevidde av sensoren og kun en engang. (Lyset slår seg av hvis den ikke registrer bevegelser). Hvert rom må vurderes hver for seg om det er mulig å styre belysningen og om dette er hensiktsmessig. Hvis det velges for et sentralt driftskontroll anlegg er det mulig å integrere styring av belysning. Generell er inntjenningstid for styring av en enkel lysstyring er cirka 2 3 år. Årlige besparelser: Energi: 1000 kwh Effekt: KW Årsbesparelse: 640 kr (ex mva)/ lokal 80 m 2 Tiltaksøkonomi: Antatt investering: Største lønnsomme investering: Inntjeningstid: 1500 kr (ex mva) kr (ex mva) 2-3 År Side 8 av 27

9 Tiltak: 5. Etterisolering Prioritet: Dette tiltaket må ses i sammenheng med vedlikehold. Tiltakstype: Energibesparelse Beskrivelse: Bygget utgjør tre byggetrinn. Den eldste bygningsdel av 1988 utgjør i hovedsak mekanisk veksted for opplæring til bilmekaniker og bygningsdel fra 1978 med verksted/sveis. Her er verksted rom, tilhørende teorirom og lærerkontor. Her er bygningens eneste yttervegg med svak varmeisoleringsevne. Transmisjonstapet for de pussede Leca-blokker er ca 0, 79W/m2C Dette utgjør 3 ggr mer enn for ytterveggene i den øvrige del av bygget. Tiltak : Utbedring med tilleggsisolering av Leca-veggene kan gjøres som utvendig tilleggsisolering. Skal utseende tilpasses øvrig bygningskropp kan 100 mm med mer mineralullfilt, vindtett plate og utlektet kleding være det rette. U-verdi vil da gå fra 0,79W/m2C til 0,29. Medtas infiltrasjon vil totalt transmisjonstap utgjøre ca 80 kwh /m2 år. Etter tilleggsisolering og vindtetting er verdien ca 22kWh/m2år For hver m2 yttervegg spares ca 58 kwh eller ca kr 35/år Kostnader for utlekting er stipulert til kr 500/m2 Her forutsettes ytterveggen å være ca 260m2 Årlige besparelser: Energibesparelse: Effekt: Årsbesparelse: kwh KW kr (ex mva) Tiltaksøkonomi: Antatt investering: Største lønnsomme investering: Inntjeningstid: ,5 kr (ex mva) år Side 9 av 27

10 Tiltak: 6. Vannbårenvarmeanlegg Prioritet: Tiltakstype: energibesparelse Beskrivelse: Bygget har et vannvarmeanlegg med oljekjel (225kW) og el-kjel (125 KW). Drift av kjeler knyttet opp mot SD anlegget og bruk av olje eller uprioritert kraft følger ukentlig energikostnads informasjon. Anlegget har kursoppdeling på fordelingsnett, turtemperatur regulering med utekompensering og romtemperatursenking etter døgn/ukeprogram. Likeledes er de fleste radiatorer i rom som klasserom, verksted kontrollert/styrt via SD-anlegget. Dette indikerer en optimal energiøkonomisk brukssituasjon. MEN ikke alle rom har fått vann-varme-radiatorer. Det er enkelte rom som ligger opptil vannvarmens hovedfordelingsrør som har el-panelovner med manuell temperatursetting på ovnen. Dette gjelder 4 rom opptil mekanisk verksted og ett klasserom (rom og 155) Tiltak: Alle rom i bygget byr ha vannvarme. De resterende rom med el-ovner må få montert radiatorer og tilknyttes SD-anlegget. Dette innebærer redusert kwh-pris og bedret rom temperatur kontroll samt reduksjon av maks effekt topp på primærkraftsiden Årlige besparelser: Energi: Effekt: Årsbesparelse: Tiltaksøkonomi: Antatt investering: Største lønnsomme investering: Inntjeningstid: 5000 kwh 12 KW 7920 kr (ex mva) kr (ex mva) kr (ex mva) 5,1 År Side 10 av 27

11 Tiltak: 7. Ventilasjonsanlegg på loft Prioritet: Tiltakstype: energibesparelse Beskrivelse: Anlegget på loft over ombygd klasseromsdel, mellom flerbrukshus og verksteder, betjener verksted (171) og sveiseverksted (170) Ventilasjonsaggregatet(1997) kryssvarmeveksler, vannbatteri og vifter med rem/skive-drift med 1/1 og 2/3 drift. Anleggssystemet er fortrengningsventilering,- total behandlet luftmengde m3/h. Det er innlagt på driftautomatikk en omkobling fra 1/1 hastighet til 2/3 hastighet på viften ved utetemperatur -5C. D.v.s luftskiftet går fra m3/h til ca 5.500m3/h Tiltak: Dagens drift er energikrevende samt vil i store deler av vinteren gi manglende luftskifte ved bl.a sveisearbeide. Aggregatet ble montert samtidig med aggregat for klasserom/administrasjon (1997) hvor det er gjennomført direkte, frekvensstyrte vifter som mot konstant arbeidstrykk kan gjennomføre behovsstyrt ventilering,- VAV-system Ventileringen av verkstedet, med de store luftmengder og stor variasjon i personbelastning/arbeidsoppgaver, burde ha hatt første prioritet for VAV. En utbedring her har et stort energisparepotensial. Aggregatet ombygges for frekvensstyrt viftedrift og C02 styring. Overstyringsmulighe (timer) til full luftmengde fra faglærerkontoret etableres. I flg vaktmester er full vetilasjonbelastning aktuell i gjennomsnitt 2 timer pr dag. Årlige besparelser: Energi: Effekt: Årsbesparelse: Tiltaksøkonomi: Antatt investering: Største lønnsomme investering: Inntjeningstid: kwh KW kr (ex mva) kr (ex mva) kr (ex mva) 2,1 År Side 11 av 27

12 Tiltak: 8.. Ventilasjonsanlegg, mekanisk Prioritet: Tiltakstype: energibesparelse Beskrivelse: Anlegget i mekanisk verksted/bilmekanikk (1988) Ventilasjonsaggregatet har kryssvarmeveksler, el-batteri og vifter med rem/skive-drift Anleggssystemet er fortrengningsventilering, med en total behandlet luftmengde på m3/h. Anlegget er noe underdimensjonert i.h.t. gjeldende retningslinjer. Stort rom volum medvirker imidlertid til at CO2 nivå neppe kommer over 0,10 vol %. Anlegget er uten filter på avtrekkside før kryssvarmeveksler. Nedsmussing og redusert virkningsgrad på gjenvinner skjer her etter kort driftstid.. Vaktmester har hatt gjenvinner ute for rengjøring. Imidlertid ny nedsmussing skjer raskt. Dette er en svak teknisk løsning. Anlegget har elektrisk varmebatteri. Vannvarme er varme-flåter rett utenfor aggregat rom. Tiltak. Filter innmonteres på avtrekkshovedkanal (her er plass). Anlegget får vannvarmebatteri som kan plasseres på tilluftshovedkana l (etter tilluftsvifte) Anlegget styres av (start/stopp) bevegelses sensor., alternativt C02 styring med CO2-nivå satt ned mot 0,07 vol% Årlige besparelser: Energi: Effekt: Årsbesparelse: Tiltaksøkonomi: Antatt investering: Største lønnsomme investering: Inntjeningstid: kwh 12 KW kr (ex mva) kr (ex mva) kr (ex mva) 3,5 År Side 12 av 27

13 Tiltak: 9. Energi til oppvarming Prioritet: Tiltakstype: energibesparelse Beskrivelse: Oppvarmebehov er ifølge grafen for uprioritert cirka ved en utetemperatur på 12 grader. (se vedlagt grafen i september/oktober) Etter vintersesongen brukes det fortsatt energi til oppvarming når utetemperatur har nådd cirka 17 grader. Hvis man tilpasser varmebehov i henhold til utetemperatur på 12 grader også ved slutten av fyringssesongen er det et sparepotensial på cirka 7000 kwh/år. NB Oppvarmingsbehov som blir levert av prioritert kraft viser samme tendens. Årlige besparelser: Energi: Effekt: Årsbesparelse: Tiltaksøkonomi: Antatt investering: Største lønnsomme: Inntjeningstid: kwh KW kr (ex mva) 0 kr (ex mva) kr (ex mva) > 1 År Side 13 av 27

14 2.2 Anbefalt videre fremdrift Før igangsettelse: Tiltak med store investeringer bør ikke settes i gang før eksakte priser er innhentet og eventuelt ny lønnsomhetsvurdering er gjennomført. De viktigste tiltak som anbefales å gjennomføre er: 1. Tiltak 9. energi til oppvarming 2. Tiltak 2. Energioppfølging 3. Tiltak 4. Muligheter for styring av fellesbelysning 4. Tiltak 7. Ventilasjonsanlegg på loft 5. Tiltak 3. Oppdatering av FDV manual 6. Tiltak 8. Ventilasjonsanlegg mekanisk 7. Tiltak 6. Vannbårenvarmeanlegg 8. Tiltak 1. Utvidelse av SD anlegg Side 14 av 27

15 KAPITTEL 3: ENERGIFORB- OG EFFEKTUTTAK 3.1 Energibruk før og etter enøk Diagrammet under viser energiforbruk før og etter gjennomføring av anbefalte enøk-tiltak Før Enøk Etter Enøk FØR ENØK: Energibruk før enøk er basert på gjennomsnittlig forbruk for år 2005 og er korrigert for klimatiske forhold som avviker fra et normalår. ETTER ENØK: Energibruk etter enøk angir forbruk i et klimatisk normal år etter at alle anbefalte enøk-tiltak er gjennomført: Den totale besparelsen ved gjennomføring av alle anbefalte enøk tiltak er vurdert til cirka kwh/år Side 15 av 27

16 3.2 Effektuttak før og etter enøk Større næringsbygg er tilknyttet sitt lokale energiverk med en såkalt effekt basert tariff for prioritert levering. Dette medfører at kunden avregnes for både den elektrisk effekten (kw) som tas ut av kraftnettet og for den elektriske energien (kwh) som forbrukes. Prioritert levering benyttes til lys, maskiner og oppvarmingssystemer der det ikke er mulig å benytte alternative energikilder som olje, fjernvarme eller lignende. Avregningen baserer seg på de registrerte månedsmaksimaler som vektes på følgende måte: November - Mars :vektet månedsmaks er 100 % av registrert månedsmaks April - Oktober :vektet månedsmaks er 75 % av registrert månedsmaks Mai - Septemer :vektet månedsmaks er 50 % av registrert månedsmaks Til grunn for avregningen benyttes en beregnet effekt som settes lik middel av de tre høyeste vektede månedsmaksene. Byggets effektuttak til prioritert kraft i et normalår før og etter gjennomføring av enøk tiltak vil være som følge: MAKSIMAL EFFEKT Før enøktiltak: Etter enøktiltak: Effektreduksjon 95 kw 71 kw 24 kw 3.3 Total energikostnad før og etter enøk De totale kostnadene for energi og effektbruk i bygget i et normalår før og etter gjennomføring av anbefalte enøk tiltak er cirka som følger: ENERGIKOSTNAD [kr/år] Før enøktiltak: kr/år Etter enøktiltak: kr/år Kostnadsreduksjon kr/år Energikostnad er basert på snitt kostnader fra 2004 og Tallene i tabellen ovenfor er angitt eksklusiv merverdiavgift. 3.4 Energibruk sammenlignet med normtall I tabellen nedenfor fremgår byggets energiforbruk før og etter gjennomføring av enøk tiltak i sammenligning med normtallet for bygget. Spesifikt forbruk er energiforbruk per kvadratmeter oppvarmet areal på bygget. Byggets oppvarmede areal er 1980 m 2. Side 16 av 27

17 Totalt energiforbruk Spesifikt energiforbruk [kwh/år] [kwh/m 2 år] Temp.korrigert nå-forbruk Forbruk etter enøktiltak Vurdert Normtall Vurdert normtall har som utgangspunkt i gjennomsnittsforbruk for VGS i Norge. Antall VGS er med for vurdering av gjennomsnittsforbruk er 185 skoler. Temperatur korrigert nå-forbruk er basert på forbruk i Forbruket fra 2004 til 2005 har økt med cirka kwh på grunnlag av at flerbrukshuset er tatt i bruk. Økt forbruk er både på prioritert kraft og uprioritert kraft. 3.5 Priser på energi og effekt De energipriser som er benyttet ved beregning av kostnadsbesparelser er vurdert ut i fra erfaringstall. Enhetsprisene fremgår av tabellen under. Tabellen viser også effektprisenes trinn: Enhetspriser Prioritert elektrisk kraft Uprioritert kraft Elektrisk effekt kw Elektrisk effekt kw Elektrisk effekt over 500 kw 0,72 øre/kwh 0,56 øre/kwh 360 kr/kw 285 kr/kw 215 kr/kw 3.6 Energiberegninger Alle kostnadstall er angitt eksklusiv mva. Prioritert elektrisk kraft: Levering av elektrisk kraft til elektriske apparater og utstyr hvor det ikke er mulighet for alternative energikilder som olje, fjernvarme eller lignende. Elektrisk effekt: Prioritert elektrisk kraft prises ikke bare etter forbrukt energi (kwh), men også etter maksimalt uttak av effekt (kw). Til grunn for avregningen benyttes en beregnet effekt som settes lik middel av de tre høyeste vektede månedsmaksene. Energiberegninger er gjort med klimadata fra Byglandsfjord målestasjon. Temperaturavhengig andel er definert til 5 % av prioritert kraft. Største delen av oppvarmingen blir levert i form av uprioritert kraft. Se også rapport for vurdering av energibruk. Side 17 av 27

18 VEDLEGG A:ADRESSELISTE Adresseliste Byggforvalter: Vest-Agder Fylkeskommune Kontaktperson 1: Roald Torkelsen Stilling Seksjonsleder Telefon kontor : Mobil telefon : Elektronisk post : Byggforvalter: Vest-Agder Fylkeskommune Kontaktperson 2: Christian Danielsen Stilling FDV Leder Telefon kontor: Mobil telefon: Elektronisk post: Dritsansvarlig: Byremo vgs Kontaktperson: Aanen Leland Stilling Driftsansvarlig Telefon kontor: Mobil telefon: Elektronisk post: Rådgiver/prosjektleder: Nettkonsult AS Kontaktperson: Egbert Bak Stilling Faglig leder for energirådgivning Telefon: Mobiltelefon Elektronisk post: Adresse: Stoaveien 14, Stoa/Arendal. Rådgiver: Nettkonsult AS Kontaktperson: Tore Myhre Stilling Bygg/ventilasjon Telefon: Mobiltelefon Elektronisk post: Side 18 av 27

19 VEDLEGG B:BEREGNINGSFORUTSETNINGER De beregninger som ligger bak den prioriterte tiltakslisten er delvis basert på de faktiske forhold som er avdekket under befaringen. Ut over dette inngår en del grunnforutsetninger som i større og mindre grad gir utslag på de beregnede resultater. Økonomiske grunnparametre Beregningene er gjort med en kalkulasjonsrente på 4,0 % og inflasjon 0,5 % Den økonomiske levetiden for et tiltak er definert som den tiden fra et tiltak gjennomføres, til det er økonomisk fornuftig å fornye tiltaket. Økonomisk levetid er altså helt forskjellig fra den tekniske levetiden, og vil alltid være kortere enn denne. Den økonomiske levetiden på en del vanlige tiltak er gjengitt i tabellen nedenfor. Bygningsmessige tiltak, generelt Vinduer, ytterdører etc. Taktekking. Isolering av varme tak. Sentralvarmeanlegg: Rør, radiatorer, varmeakk. etc Kjeler: Olje, ved, flis, el. Brenner, automatikk, shuntventiler etc Ventilasjon, nye anlegg Varmegjenvinnere, vifter etc Automatikk Varmepumper, kompressorer Sanitærutstyr: Dusjhoder, beredere, trykknapper etc 30 år 20 år år 25 år 15 år 10 år 20 år 15 år 10 år 15 år 10 år Det kan være relativt store avvik mellom den økonomiske levetiden som er angitt i tabellen ovenfor, og den reelle tekniske levetiden et tiltak har før det må erstattes. Klimadata temperaturkorreksjon I beregningene er benyttet klimadata for Bygland målestasjon, med et gjeldende gjennomsnittstall. Forbruk av uprioritert kraft og eventuell oljeforbruk er temperatur korrigert. Se vedlegg: vurdering energibruk. Normalgraddagstall der bygget er plassert er vurdert til: 4232 Beregningsmetoder og verktøy Ensi, DNMI, Norsk standard, statens byggningsnettverk statistikk, enøklønnsomhet Side 19 av 27

20 VEDLEGG C: ENERGIOPPFØLGING (EOS) Rutiner for energioppfølging ( Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn i de riktige sammenhenger vil denne informasjonen være svært viktig for å holde energibruken på et akseptabelt nivå. Samtidig utgjør informasjonen et verktøy for avdekking av tekniske feil og mangler på bygget. Grunnleggende aktiviteter: Beregning/ utmåling av oppvarmet gulvareal Utrede hvilket måleutstyr som er nødvendig for å gi de ønskede data Finne alle målefaktorer, dysekapasiteter osv Skreddersy rutiner og registreringsskjema for det aktuelle bygget Dataregistrering: Ukentlig registrering av byggets fastkraftforbruk Registrering av siste ukes gjennomsnittlige utetemperatur (ukemiddeltemperatur) Registrering av siste ukes vannforbruk Avhengig av hvordan byggets oppvarmingssystem er bygd opp: Eventuelt elkraftforbruk i kjeler Eventuelt oljeforbruk i kjeler (alternativ: registrering av driftstimer på oljebrennere) Eventuelt forbrukt mengde bioenergi (alternativ: registrering av driftstimer på pellets- eller brikettbrennere) Eventuell tilførsel av fjernvarme Håndtering av måledata: Omregning av eventuelt forbrukt mengde olje, biobrensel og lignende til energimengde (kwh) Kalkulering av spesifikt energiforbruk (kwh/m 2 ) Avmerking av siste ukes energibruk i ET-diagrammet Relatere siste ukes data til eventuelle spesielle driftsforhold i tidsrommet (for eksempel: bygget ikke i bruk, driftstid utvidet fra 8 t/dag til 16 t/dag, roterende varmegjenvinner ute av drift osv) Tilbakekobling av energidata: Finne evt. uforklarlige avvik i energibruk, og gjennomføre feilsøking Driftspersonell bygger opp rapport som skal gjøres tilgjengelige for byggets/ organisasjonens ledelse Side 20 av 27

21 VEDLEGG D: ØKONOMISK OVERSIKT Økonomisk oversikt over tiltak i prioritert rekkefølge. Side 21 av 27

22 Total oversikt over sparte kwh. Side 22 av 27

23 VEDLEGG E: ENERGIVURDERING Side 23 av 27

24 Grafisk oversikt. Kommentar til grafen. Forbruk fra 2004 til 2005 har økt med cirka kwh etter at forbruket er korrigert for klimatologiske forhold. Grunnen til dette er at flerbrukshuset er tatt i bruk fra og med år Forbruket har økt både på prioritert kraft og uprioritert kraft. Oppvarmet areal på flerbrukshuset er cirka 237 m 2. Side 24 av 27

25 VEDLEGG F: ENERGIKOSTNADER Side 25 av 27

26 VEDLEGG G: FORBRUKSKURVER 1. Prioritert energiforbruk Side 26 av 27

27 2. Uprioritert forbruk Side 27 av 27

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Bygningsnettverkets energistatistikk

Bygningsnettverkets energistatistikk Enovas byggoperatør Bygningsnettverkets energistatistikk Årsrapport 2002 Juni 2003 Forord Byggoperatøren var i 2002 Enovas operatør for realisering av statens mål for energiøkonomisering i byggsektoren.

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2007

Enovas byggstatistikk 2007 Enovas byggstatistikk 2007 enova rapport 2008:3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer og utføre andre avtalte

Detaljer

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED ISBN-nummer: 978-82-9315-32-9 Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED THEMA Notat 213-2 Innhold Innledning... 2 Både oljeforbruket og det utkoblbare elforbruket er redusert...

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer