Vestsiden 2. Referat fra styremøter: 10.04, 22.4, 15.05, og Styret har jobbet med følgende saker:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestsiden 2. Referat fra styremøter: 10.04, 22.4, 15.05, 24.05 og 29.06. Styret har jobbet med følgende saker:"

Transkript

1 Vestsiden 2 Referat fra styremøter: 10.04, 22.4, 15.05, og Styret har jobbet med følgende saker: Alle dokumenter for sameiet er blitt systematisert og arkivert i "Styrebod" i kjelleren. Møte med JE har funnet sted ang. saker som står igjen etter overtakelsesprotokollen fra våren Alle saker skulle ha vært lukket før , men noen er ennå åpne. Positiv holdning fra JE, og styret har besluttet å be om ny befaring, for å sikre at alt er OK. Dette er beregnet til å foregå etter sommerferien. JE har akseptert å betale VS2 for driften av parkeringsplasser, som de eier. Forhandlinger pågår om utregning av beløpets størrelse og beregnes sluttført i løpet av kort tid. Videre har vi endelig fått JE med på å utbedre trapp og bed mot nord. Trappen har hatt feil fall og vært ubehagelig og farlig å gå i, den er nå støpt om. Bedet har vært en katastrofe siden vi flyttet inn og det er i disse dager i ferd med å bli ferdigstilt av Strandman og fremstår nå som en presentabel fasade for sameiet. Ingen av disse utbedringene har gitt VS2 kostnader. Det har fremkommet at forsikringssummen for 2014 er for lav i det vedtatt budsjett. Beløpet skal være kr - egenandel for naturskade hos en sameier var ikke tatt med. Kontrakt med Otis er ferdig behandlet. Vinduer i trappehusene er blitt vasket, samt hos de beboere som har vinduer som ikke er mulig å vaske fra leilighetene. Garasjegulvet er blitt vasket igjen i år av 4 sameiere på eget initiativ. Styret jobber med å bruke hjemmesiden til Jarlsø drift slik VS1 har gjort det, med oppdatert informasjon som ligger under en link på siden. VS2 har en link der, men informasjonen er ikke oppdatert. Styret har vært i kontakt med firmaet som drifter hjemmesiden og er i gang med å få lagt inn nye data. Framover skal vi sørge for at det bli lagt ut referater ol. Likeledes har styret opprettet en egen mailadresse, gmail.com. Vi ber om at denne brukes framover og setter pris på at henvendelser skjer skriftlig slik at vi får en bedre kontroll på henvendelser. JE er blitt kontaktet ang stranden. De har tatt det opp med kommunen og

2 stranden er blitt ordnet, med forsterkning mot strømmen ved hjelp av sten, og etterfylling av sand. Blomsterkrybbene er blitt beplantet med vårblomster før påske. Arbeide har foregått for å få en løsning med stell av grøntanlegget. For 2014 vil det bli en kombinasjon av Hjertetreet - som vil forestå vedlikehold av alle bed (stauder, roser og hekker) og Nøtterøy Annleggsgartnerservice med stell av gress det første halvår. Løsningen vil bli dyrere enn i fjor, men er en nødvendighet hvis ikke anlegget skal forfalle, og da vil kreve en stor ekstra utgift de kommende år. Det er bedt om anbud på automatiske gressklippere, for å vurdere om det kan være en tilfredsstillende løsning for Vestsiden 2. Det har vært to dugnader første halvdel av året. Det har vært en god stemning, og det er gitt uttrykk for at det er et positivt tiltak som en del ønsker å være med på. Dels for å redusere utgiftene til grøntanlegget, dels for å få et betydelig bedre resultat og dels for det sosiale aspekt. Sameiets regler er blitt revidert og godkjent på Ekstraordinært Sameiermøte Referat fra dette møte samt de nye vedtekter sendes ut separat og legges tilgjengelig på hjemmesiden. En søknad om glass på veranda er blitt behandlet og godkjent. Det har kommet er forespørsel om å oppsette postkasser for gratis aviser i inngangene. Årsaken til dette er at postbudet har vanskelig ved å legge den ordinære post i kassene, når disse ekstra aviser er der. Det er innhentet anbud på egnet postkasse (ca 2000kr pr stykk), men siden en slik kasse ikke løser problemet vil styret som alternativ anmode de sameiere som ikke ønsker gratisaviser - eller i de perioder de er bortreist - å sette opp standard merker. Disse merker skal kunne fås på nærmeste post kontor eller post i butikk. Styret vil også spørre om at det kan ligge et antall hos Joker. Sameiere kan også alliere seg med naboer i de perioder de er bortreist. Noen beboere har uttrykt at de gjerne vil hjelpe til med forskjellige "vaktmester tjenester". Et godt samarbeide er allerede etablert for vanning av blomsterurnerne, og den årlige garasje vask er også et godt eksempel. Styret vil ta opp med vaktmester Berntsen, hvordan det best kan organiseres.

3 Jarlsø For Styret Susanne G Snartland ra styremøte Garasjeport Fjerene måtte byttes på grunn av slidtasje og en er itu nå. Kostnad er 9000kr +moms. En fjer er byttet en gang før. På grunn av den hyppige bruk er det installert de største som finns, så man må derfor påregne, at der skal byttes en gang pr år. Styret har bedt om en ny service avtale som includerer fjerbytte. 2 Strandmann kjørte på en glassveranda i 35B ved klipping , og forårsaket skade på glass og stolpe. Susanne har tatt dette opp med Strandmann og venter på svar. Ligeledes kantklipping inntill terassene ble diskutert. 3 Det er blitt fliselagt i garasjeetagen i 39B. Flise type og fuge er godkjent av Styret. Kostnadene er tatt til fulle av beboene i trappen 39B. 4 Det er et ønske fra noen sameiere at beddet i svinget mot nord endres til alternative planter. Ligeledes de største hostaer er det ønske om at de blir byttet utt. Kostnadene til en endring, kan ikke foretas på inneværende budgetår men vil bli tatt op på neste sameiemøte i mars. 5 Det vil bli en ferdigbefaring hvor også problemer rundt noen sluk i gangveiene blir tatt opp. 6 Lys i noen lyssøyler ved hus 6 og 7 har vært ustabile. En sameier har notert problemt og kartlagt dette. Saken ble tatt opp med PET og reparasjon inngikk i avtalen. 7 Skjemaer for å få iverksatt avtale giro er underskrevet og sendt revisor. Sameiere vil bli

4 underrettet via Revisorkontoret, hvordan de skal forholde seg. 8 Det er kommet et forslag fra en sameier om å lage en avrenning fra terassene, fordi det eksisterende forårsaker unødige problemer for beboere under. Styret sender brev fra sameieren med forslag til JE, og vil vente på tilbakemelding. 9 Vaktmester tjenester. Det er et arbeidsgiver ansvarsforhold i forbindelse med arbeids oppgavene. For eksempel bytte pærer på utevegge og rense på tak. Dette er eksempler hvor en forsikrings avtale er nødvendig. 10 Nettsiden. Det firma som ivaretar dette for JE kan vi også brukes. De vil forestå, det vi ønsker og avlønnes etter en timepris. Sameierne vil be informert når siden er oppe å gå. 11 Strandmann vil forestå vintervedlikehold. 12 Vi har fått tilbud på robotklippere. Det undersøkes når vi må bestemme os for neste sesong. Det er en stor ekstrauttgift for å installere og igangsetting (strømtilførsel og kabler rundt gressområderne og redusering av kant mot strandsti). Saken vil bli tatt opp på Sameiemøtet til våren. Vennlig hilsen For Styret Vestsiden2 Susanne G Snartland Vestsiden 2 Styremøte

5 Tilstede: Odd Olav Berntsen, Jan Westby, Susanne G Snartland 1 Styret arbeider fortsatt med å få til en avtale med Jarlsø Eiendom om en dekning av driftsomkostnadene for deres garasje plasser. Styret har i den anledning fått innspill fra sameier og ekstern. 2 En forespørgsel er sendt til JE angående løsningen, som er valgt for nedløb fra verandaer. Vedlagt et forslag til løsning som styret har modtatt fra Oluf Wingaard. Disse er ikke tilfredsstillende fordi vannet løper innn på terassene under. Det er valgt en mer professionel løsning på Vestsiden 1 og på Tun Øst. Svaret fra Stian Rød var negativt ved første gang. 3

6 Trappen ved nordsiden er endelig ferdig og trinne er slepet så de har samme struktur som de øvrige. 4 Det er kommet tilbud på installasjon og drift av automatiske gressklippere for neste sesong. Det vil bli tatt opp på neste ordinære årsmøte. 5 Skakerak Varme, som forsyner Vestsiden2 er eget lille firma under Skakerak Energi. Dette står for fakturere til sameiet. På grunn av kapasitets problemer vil de sette bort fjernavlest. De foreslår et firma til å avlese hver år. Fakturere hver måned vil da bli basert på et akonto beløp, som justeres årligt. Det vil bli en diskusjon med firmaet, og en befaring, om det kan være en økonomisk akseptabel løsning for os. Vennlig hilsen

7 Styret Vestsiden 2 v/susanne G Snartland

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 2) 05.06.2014 kl. 18.30. (Hos Jan) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Per Chr. Brynildsen Referat, oppfølgingspunkter

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer Tverrbakken, 25.11.11 Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Fritz (vara), Aase, Stian, Terje Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 05.05.2014 Godkjent Åpent styremøreferat

Detaljer

GREFSEN TERRASSEPOST

GREFSEN TERRASSEPOST GREFSEN TERRASSEPOST STYRET INFORMERER 3. UTGAVE - JUNI 2015 Kjære sameier. Dette er årets andre informasjonsskriv fra styret. Her vil vi oppsummere status på både pågående og avsluttede saker som styret

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

KolsåsToppen BoligSameie

KolsåsToppen BoligSameie KolsåsToppen BoligSameie Kjære sameier! Vi nærmer oss sommer og mange fine dager tror vi. Det kan derfor passe å ta en liten oppsummering av det som vi ønsker å ta tak framover. BRANNVERN I LEILIGHETENE

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00 SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE v/basale Boligforvaltning Oslo AS P.B. 1670, Vika, 0120 Oslo Tlf. 22010710 / fax 22010711 SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE onsdag

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Aase, Knut, Øystein, Terje, Knut Erik og Fritz (vara) Orienteringssaker Godkjennelse av styremøtereferat for 02.12.2013 Godkjennelse av åpne

Detaljer

Utgave 1 1. mars 2015

Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning side 1 Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FDV- håndbok Del 1 - Forvaltning Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

SØNDRE FLATÅSEN BORETTSLAG. Informasjon Mars 2015

SØNDRE FLATÅSEN BORETTSLAG. Informasjon Mars 2015 SØNDRE FLATÅSEN BORETTSLAG Informasjon Mars 2015 Tlf. 93419222 Mailadresse: sondreflatasen@gmail.com Hjemmeside: sondreflatasen.borettslag.net, eller søk via google på Søndre Flatåsen borettslag. Sidene

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34

Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34 1 Sameiet Badebakken 2-34 Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning, regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Inkludert i sameiets

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE, AVHOLDES ONSDAG 26. MARS 2008, KL. 19.00 I VEITVET ELDRESENTER. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer