UNDP - Crisis Prevention and Recovery CPR Procurement Workshop november i København

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDP - Crisis Prevention and Recovery CPR Procurement Workshop 3. 5. november i København"

Transkript

1 UNDP - Crisis Prevention and Recovery CPR Procurement Workshop november i København Bakgrunn UNDPs avdeling for Crisis Prevention and Recovery som har hovedsete i København tilrettela og gjennomførte ovennevnte workshop fra november i København. NOREPS ble invitert til å delta både for å presentere det norske beredskapssystemet og som tilhører i flere av innleggene i programmet. Vi anså at dette ville gi en nyttig og god oversikt over de ulike beredskapslagrene som FN har og hvilke muligheter som kan være aktuelle for NOREPS. Vi anså dette som verdifullt både i forbindelse med omlegging av NOREPS og økt fokus på beredskapslagring i felt og for å få faglig oppdatering og oppnå nye kontakter. HUM-seksjonen ved Halvor Sætre og Arman Aardal ble informert om arrangementet og var også velkomne til å delta i, men hadde av kapasitetshensyn ikke anledning. Deltagere På workshopen deltok innkjøpsmedarbeidere og/eller landansvarlige fra 17 av UNDPs feltkontorer i tillegg til representanter fra UNDP i Genève og New York. Følgende UNDP kontorer var representert: Nigeria, Liberia, Sudan (Khatoum), Somalia, Indonesia, Slovakia, Bolivia, Haiti, Panama, Honduras, Myanmar, Burundi, Cairo, Tajikistan, Libanon, Kongo samt representanter fra UNDP i Genève, New York og København. Fra NOREPS deltok Marianne von Krogh og Nina Jørgensen. Program Vedlagt følger programmet med markering av de programpostene som var relevante og som NOREPS ble invitert til å delta i. Konklusjon Den delen av programmet NOREPS deltok i var både interessant og ga en god innsikt i hvordan UNDP arbeider med CPR. I motsetning til mange av de andre FN-organisasjonene har UNDP tatt en strategisk beslutning om å benytte allerede eksisterende beredskapslagre i kriser og katastrofer fremfor å etablere egne lagre. Innleggene fra WFP/FESO, DPKO, UNICEF, WFP/UNHRD og UNOPS ga nyttige bakgrunnsinformasjon om hvorledes lagrene er bygget opp og hva som må til for at andre FN-organsiasjoner og NGOer kan benytte dem. PPTpresentasjonene følger vedlagt/finner du her: 1

2 Under diskusjonene som etterfulgte innleggene kom det frem at det er viktig for feltkontorene å utnytte eksisterende systemer for å kunne være så effektive som mulig. Feltkontorene sliter generelt med høy rotasjonsfrekvens på medarbeidere, spesielt på innkjøpere og har ofte kapasitetsproblemer. Videre ble det reagert på den høye avgiftsprosenten (7,5 %) andre FNorganisasjoner må betale ved uttak av varer fra UNHRD/FESO (Field and Emergency Office) i Dubai. DPKO Logistic Support Department har lager i Brindisi og har en on-line katalog som er tilgjengelig for andre FN-organisasjoner her er avgiften 6 %. Lageret kan også benyttes av NGOer, men de må da være implementerende partnere for FN. UNICEF Supply Division Global availability Local delivery. UNICEF har som kjent hovedkontor i København og New York og beredskapslagring i Panama, Shanghai og Dubai i tillegg til lageret i København. Innkjøpene foretas først og fremst i India, deretter Sveits og mer enn halvparten i Afrika sør for Sahara deretter Asia. UNICEF forutser et økende antall naturkatastrofer og flere krise- og nødhjelpssituasjoner i de kommende årene. Det vil sannsynligvis være flest i Afrika deretter Asia. UNICEF søker å øke lagerkapasiteten hos leverandørene fremfør å utvide egne lagre. Dette gjelder for eksempel også beredskapslagring til WASH-klyngen. Behovet til personer skal dekkes med produktene som er lagret. Avgift som belastes UNDP for innkjøp på deres vegne er 4 % og 6 % avhengig av produktkategori. UNHRD-Network lagrene skal til enhver tid dekke tre storskala nødhjelpsoperasjoner. Lagrene er fortrinnsvis for WFP, men alle i FN-familien kan dra nytte av produktene som er lagret. Nettverket består av lagre i Brindisi, Dubai, Panama og Accra. Endelig kontrakt avventes med myndighetene i Thailand for opprettelse av lageret i Subang. Oversikt over tilgjengelige varer på de ulike lagrene er til enhver tid tilgjengelig for UNDP. UNOPS er en uavhengig selvinansiert medlem av FN-familien og foretar innkjøp på vegne av lokale myndigheter og andre organisasjoner til både nødhjelp og andre prosjekter. Organisasjonen belaster en avgift fra 4,5 % til 9 % avhengig av innkjøpets størrelse og kompeksitet. Det fremkom at det kan være vanskelig for FN å benytte andre organisasjoners LTA (Long Term Agreements) pga av ulike juridiske regler i de forskjellige. * * * * * 2

3 UNDP, København - møte med Susan Struck, Procurement Associate, HLCM Procurement Network Secretariat, Procurement Support Office, Bureau of Management På forhånd hadde vi kontakt med Susan Struck for å tilrettelegge et program for nye og eksisterende NOREPS-bedrifter i København. Struck orienterte om at FN ikke lenger har anledning til å møte leverandører. Du finner de nye retningslinjene her: Som det fremgår må handelskammer eller lignende orgnisasjon i angjeldende land invitere til møter i eget land og betale oppholds- og reiseutgifter for representantene fra FN. Danmark gjennomførte et slikt møte i juni i år (UN Procurement Seminar Program and One-to-one meetings). Møter må planlegges minst fire måneder i forkant slik at alle innkjøpsorganisasjonene kan holde av datoen. FN-organisasjonene som deltar avhenger av hvor aktuelle FN anser produktene fra det aktuelle land. Agendaen for et slikt møte kan variere avhengig av om bedriftene som deltar har erfaring fra FN. Seminarene som legges opp er praktisk orientert. En til en møter av 20 minutters varlighet blir satt opp avhengig av hva FN mener er nyttig. Struck understreket at det ikke er anledning til å gi noen form for gaver, lunsjer, middager eller lignende. De nye reglene gjør at FN-medarbeidere ikke har anledning til å besøke messer og utstillinger. Sverige skal organisere et FN møte i samarbeid med UNDP til neste år. Vi er i dialog for å få arrangert og gjennomført et møte i Norge til neste år. WFP - møte med Walid Ibrahim, Logistics Officer, Augmented Logistics Intervention Team for Emergencies (ALITE), Transport and Procurement Division Walid Ibrahim samarbeider tett med Giuseppe Saba, UNHRD Network Coordinator. Giuseppe Saba som vi kjenner godt fra tidligere har nå flyttet fra Brindisi og er stasjonert i Roma. Opprettelsen av UNHRD-lageret i Subang har vært en langvarig prosess ikke minst på grunn av tilbakevendende diskusjoner med myndighetene i Thailand. Nå avventes kontrakten med myndighetene å bli undertegnet i løpet av to uker, slik at lageret i Kuala Lumpur endelig kan flyttes til Subang. 3

4 Omleggingen av NOREPS og økt fokus på beredskapslagring ble diskutert og hvor og hvem UD skal støtte når det gjelder beredskapslagring i Asia. Håkan Fankell, Donor Relation WFP, Roma som tidligere i år var i Norge for møter med UD, hadde fått samme spørsmålet og hadde sendt svar denne uken hvor to modeller er foreslått avhengig av hva giverlandet ønsker. Den irske modellen kan benyttes. Irland overfører et årlig bidrag til OCHA. Landet har undertegnet kontrakt om hvilke land som skal kunne motta varebistand (irske produkter) finansiert av dem. Italia overfører et årlig bidrag og UNOG/OCHA kjøper inn varer som det er behov for. Det bør ikke bare være OCHA som mottar støtte til beredskapslagring. WFP har god erfaring med innkjøp til nødhjelp. Det bør analyseres hvor mange personer som kan dekkes av de ulike lagrene. Dette må Cluster leads komme opp med. WFP/UNHRD har kontrakt om samarbeid med UNICEF når det gjelder UNHRD-lagrene i Gahna og Dubai. Det er i dag 36 brukere av lagrene (ca. fem av disse er sovende). Det virker som organisasjonene er fornøyde med tjenestene som UNHRD tilbyr og den profesjonelle infrastrukturen som foreligger. Det kreves for øvrig ytterligere strømlinjeforming av lagrene. Tjenestetilbudet vil for øvrig forbedres for dem som benytter lageret aktivt, de mindre aktive vil muligens prioriteres i mindre grad. Grunnen til problemet med å fakturere OCHA etter uttak av varer fra UNHRD i Brindisi skyldes innføring av nytt datasystem og at fakturaer fra alle underleverandører må foreligge før UNHRD kan fakturere organisasjonene som har tatt ut varer fra lageret. (Ref UDs tilsagn om støtte til uttak til Senegal og Burkina Faso i midten av august hvor UD fremdeles avventer endelig og formell søknad fra OCHA). Det nye systemet skal være operasjonelt innen utgangen av året. Walid Ibrahim anbefaler kontakt med Cluster Leads når det gjelder spesifikasjoner og innkjøp. WFP skal sende ut anbud på prefabrikerte løsninger og solenergi om kort tid. FN er opptatt av grønnere produkter. UNICEF, København - møte med Søren Winther Hansen, Chief Warehouse and Logistics, Supply Division Lagring var tema for møtet og UNICEF har som mål og dekke behovet til personer for nødhjelp og katastrofer i tillegg til dette lagres en visst antall produkter for å dekke løpende behov. UNICEF fortsetter strategien med å lagre så mye som mulig hos leverandøren og vil i økende grad samarbeide med andre FN-organisasjoner om lagring i felt. Dubai benyttes for lagring for beredskap for Afrika. Det har vært snakk om lager i Vest Afrika, men det er vanskelig å finne finansiering. For utsendelser 4

5 til øvrige land i Afrika vil fortsatt UNICEFs lager i Dubai benyttes. Når det gjelder Asia benyttes Shanghai for pakking av blant annet School in a box fordi det meste utstyret kjøpes inn i Kina. UNICEF har hatt eget lager i Panama og vil nå gå over til et samarbeid med UNHRD. UNICEF har hatt en egen person i 2 3 år i Genève som arbeider med WASH-clusteret. UNICEF vurderer igjen å etablere lager i Sør Afrika. Medisiner vil fremdeles bli lagret i København fordi pakking av helseenheter krever streng kontroll. På grunn av utskipning ville det ha vært mest hensiktsmessig å ha dette lageret i Rotterdam og/eller Frankfurt. FN i København skal samlokaliseres og UNICEFs nåværende lokaler skal rives og nytt bygg som skal huse alle FN organisasjonene i København planlegges å stå ferdig i /nijor NOREPS/Arrangementer/0911UNDP 5

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 De Hvite Hjelperne Av Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 2 INNHOLD 1. Ideen 3 2. De journalistiske problemstillingene 4 3. Spesielle

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER.

NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER. Norges Røde Kors NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER. BAKGRUNN: Norges Røde Kors bruk av M6 terrenggående lastebiler i nødhjelpsoperasjoner

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer