Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015"

Transkript

1 Agenda for årsmøte i IL Express 16. februar 2015 Kl Velkommen Utdeling av heder og ære Foredrag fra Svein Lien fra Aust-Agder Idrettskrets Kort info om hovedsponsor Servering av varm suppe Ca Årsmøteforhandlinger 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og dagsorden 3. Velge møteleder, 1 sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, gruppemeldinger og grupperegnskap. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert form. 6. Behandle innkomne saker (vedtakssaker) a. Lov for IL Express b. Elektronisk faktura c. Samarbeidsavtale mellom IL Express håndballgruppe og Grimstad Håndball. d. Grafisk profil for IL Express e. Ny utmerkelse: Årets Expresser 7. Fastsette medlemskontingent 8. Behandle IL Express budsjett for Behandle IL Express organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg: a. Valg på fire styremedlemmer og et varamedlemmer og to revisorer. b. Valgkomite 11. Orienteringssaker a. Klubbhåndbok

2 Sak 6a Lov for IL Express Bakgrunn IL Express plikter å holde sine vedtekter oppdatert i henhold til lovnorm fra Norges Idrettsforbund. HS ønsker i tillegg å endre punktet om antall valgte styremedlemmer fra 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til 4-5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Dette gir HS fleksibilitet til å velge inn en ekstra person dersom arbeidsmengden krever dette. Årsmøte vedtar ny lovnorm for IL Express i henhold til lovnorm fra Norges Idrettsforbund. HS anbefaler årsmøte å vedta forslaget til vedtak. Vedlegg Eksisterende vedtekter Forslag til nye vedtekter med markerte endringer. Gul tekst indikerer små endringer eller endret formulering, rød tekst indikerer nye paragrafer og punkter.

3 Sak 6b Sak om elektronisk faktura Bakgrunn Fra og med 2015 ønsker IL Express og fakturere medlemskontingenter elektronisk. Det nye medlemssystemet KlubbAdmin vil gjøre denne prosessen enkel og oversiktlig for administrasjon og ledelse i klubben. KlubbAdmin registrerer automatisk hvilke medlemmer som er blitt fakturert og hvem som har betalt. Dette vil gjøre det svært enkelt å holde oversikt over hvem som må purres på. Vi slipper også problemet med at medlemmer flytter uten å melde fra om ny adresse. Det vil forhåpentligvis minske svinn, og spare oss for kostnadene vi normalt har ved at Haglund Regnskap gjør hele jobben. Medlemmer vil få varsel på e-post/sms om at betalingen ligger klar på som er din personlige portal for idretten. Vi får også mulighet til å ta ut PDFer med faktura på normalt vis. Disse kan sendes per post til de medlemmene som ikke har mulighet til å bruke den digitale løsningen. Det gjøres også oppmerksom på at kontingenten skal innbetales til nytt kontonummer i og med at betalingen først går til Buypass og så overføres fra Buypass til klubben. Som en reserveløsning vil IL Express bruke Haglund Regnskap til å fakturere på normalt vis. Årsmøte vedtar at IL Express innfører elektronisk faktura. HS anbefaler at årsmøtet å vedta forslag til vedtak.

4 Sak 6c Sak om samarbeidsavtale mellom IL Express håndballgruppe og Grimstad Håndball Bakgrunn Se vedlagt dokument Årsmøtet vedtar at IL Express håndballgruppe får fullmakt til å trekke seg ut fra samarbeidsavtalen med Grimstad Håndball. HS anbefaler årsmøtet å vedta forslag til vedtak.

5 Sak 6d Sak om grafisk profil Bakgrunn Det er ønske om å oppdatere IL Express grafiske profil og samle materialet i en profilhåndbok. Elementene vi ønsker er: Logo: En oppdatert versjon av klubbens logo. Den skal naturligvis være gjenkjennelig og ikke få de store endringene, men få et mer moderne uttrykk. Piktogrammer: Piktogrammer (figurer) som representerer idrettsgruppene. Disse kan brukes på hjemmeside og dokumenter som et symbol for idrettsgruppa. Banner: Banner til bruk på hjemmeside og Facebook. Font: Valg av font til bruk på hjemmeside som står i stil til den grafiske profilen. En multimediastudent ved UiA ønsker å bruke dette til sin bacheloroppgave. Hun vil jobbe med dette fra mars-mai og presentere forslag underveis. Vi binder oss selvsagt ikke opp til å bruke det ferdige resultatet dersom vi ikke er fornøyd, men vi får forhåpentligvis et godt forslag. Årsmøtet gir HS fullmakt til å vedta grafisk profil, inkludert justering av eksisterende logo. HS anbefaler årsmøtet å vedta forslag til vedtak.

6 Sak 6e Sak om ny utmerkelse: Årets Expresser Bakgrunn: IL Express har i dag følgende priser for heder og ære: Æresmedlem, Hederstegn, Bragdstatuetten, Lolls Premie og Joseph Johnsens pokal. Oversikt over kriterier i eget vedlegg. Bragdstatuetten og Lolls Premie gjelder sportslige prestasjoner og Joseph Johnsens pokal er rettet mot ungdom. Kriteriene for IL Express Hederstegn sier at man skal ha gjort en fremragende innsats for klubben i en årrekke (minst år). Klubben har derfor ingen mulighet til å gi en ekstra oppmerksomhet til en personer som ikke har vært i klubben minst 15 år. HS mener det bør være mulig å dele ut en pris til personer som har lagt ned stor innsats det siste året, og foreslår derfor en ny utmerkelse, Årets Expresser, som kan tildeles personer som har utmerket seg sportslig eller administrativt i året som gikk. Årsmøtet vedtar å innføre «Årets Expresser» som ny utmerkelse. Kriteriene er at man har utmerket seg i sitt arbeid, enten sportslig eller administrativt, i gjeldene år. HS anbefaler årsmøtet å vedta forslag til vedtak.

7 Sak 7 Fastsette medlemskontingenter Bakgrunn Klubbens medlemskontingenter skal vedtas av årsmøtet. Kontingentsatsene er i dag som følger: Barn 4-12 år: Kr. 500 Barn år: Kr. 700 Voksne >18 år: Kr. 900 Familiekontingent (to eller flere medlemmer): Kr Støttemedlemmer og voksne >65 år: Kr. 250 Trenere/gruppeledere/tillitsvalgte/hel- og deltidsansatte: Kr. 50 Æresmedlemmer: Kr. 0 Årsmøtet vedtar å beholde nåværende kontingentsatser. HS anbefaler årsmøtet å vedta forslag til vedtak.

8 Sak 9 Behandle IL Express organisasjonsplan Se vedlegg Årsmøtet vedtar organisasjonsplanen som ligger vedlagt sakspapirene. HS anbefaler årsmøtet å vedta forslag til vedtak.

9 Sak 10a Ny sammensetning av AU Eksisterende arbejdsudvalg med status: Post Navn På valg Modtager genvalg 2015 Leder Margit Unander 2015 Modtager genvalg, et år Nestleder Anne Grete Ødegården 2016 Ikke på valg Sekretær Grete Birkenes Jacobsen 2016 Ikke på valg Kasserer Morten Tønnevold 2015 Modtager ikke genvalg Styremedlem Aleksandra Skogsfjord 2016 Ikke på valg Styremedlem Alf Olav Øye 2015 Modtager genvalg, et år Varamedlem 1 Asle Jonsen 2015 På valg Varamedlem 2 Ingvild van der Beld 2016 Ikke på valg INDSTILLING FRA VALGKOMITÉEN: Leder: Genvalg: Margit Unander for et år Kasserer: Aleksandra Skogsfjord for to år Styremedlem: Genvalg: Alf Olav Øye for et år. Styremedlem: Frode Ørbeck Hansen for to år Styremedlem (i stedet for Aleksandra Skogsfjord): Aina Hansen for to år Varamedlem 1: Morten Tønnevold for to år Hvis generalforsamlingen følger indstillingen bliver sammensætningen af arbejdsudvalget i 2015: Post Navn På valg Leder Margit Unander 2016 Nestleder Anne Grete Ødegården 2016 Sekretær Grete Birkenes Jacobsen 2016 Kasserer Aleksandra Skogsfjord 2017 Styremedlem Aina Hansen 2017 Styremedlem Alf Olav Øye 2016 Styremedlem Frode Ørbeck Hansen 2017 Varamedlem 1 Morten Tønnevold 2017 Varamedlem 2 Ingvild van der Beld 2016 Revisorer:

10 Gruppeledere: Gruppe Fotball Jon Ove Heen Jon Ove Heen Håndball Ingvild Maberg og Anette Moripen Anette Moripen og Vivian Grande Idrettsskolen Mari Henriksen og Stein Bø Mørland Mari Henriksen og Linda Gryting Turn og Trim Stian Syvertsen Stian Syvertsen Orientering Øystein Bedford Pedersen Øystein Bedford Pedersen Fritidsklubben Andre Pedersen Andre Pedersen Friidrett Henrik Kofoed Nielsen Henrik Kofoed Nielsen Innebandy Lars Jensen Lars Jensen Basketball Erik Oksavik og Nick Savaris Erik Osavik og Nick Savaris Komitéledere: Komité Stadionkomite Trygve Helge Nielsen Trygve Helge Nielsen Huskomite Trygve Helge Nielsen Trygve Helge Nielsen Fevikmessa Tommy Christiansen Tommy Christiansen Anlægskomité Alf Olav Øye Alf Olav Øye Senior Vivi Handaa Vivi Handaa

11 Sak 10b Valgkomite Valgkomité 2016: Leder Medlem Medlem Suppleant Henrik Kofoed Nielsen Margit Unander Alf Olav Øye Jon Ove Heen

12 Sak 11a Orientering om klubbhåndbok IL Express holder på å utforme en klubbhåndbok. Klubbhåndboken skal være dokumentet hvor man finner all informasjon om klubben. Klubbhåndboken skal: Presentere generell informasjon om klubben og våre tilbud. Dokumentere interne kjøreregler. Skape felles forståelse og praksis for hvordan vi opptrer og tar avgjørelser. Inneholde retningslinjer for hvordan ulike grupper som utøvere, trenere, ledere og foreldre skal opptre i forbindelse med trening, kamp og arrangement i regi av idretten. For at klubbhåndboken skal være funksjonell er det avgjørende at det blir et digitalt og levende dokument. Det må også være oversiktlig og brukervennlig. Når man skal finne informasjon bør man kunne trykke på det man leter etter i innholdsfortegnelsen/oversikten og komme direkte dit man ønsker. Om man alltid må lete seg gjennom side på side er det fare for at dokumentet ikke blir brukt. Både Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Fotballforbund (NFF) har gode veiledere for klubbhåndbok. IL Express klubbhåndbok tar utgangspunkt i NIFs mal men henter også punkter fra NFFs versjon. Gjennom deltakelse i NFFs «Kvalitetsklubb» skal fotballgruppa i Express oppfylle krav om å ha en klubbhåndbok. Daglig leder i hovedlaget og daglig leder i fotballgruppa vil samarbeide tett i det videre arbeidet.

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB Organisasjonsplanen er vedtatt på idrettslagets årsmøte den 6. mars 2014 INFORMASJON OG UTARBEIDELSE AV ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen er et virkemiddel

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Stiftet 3. Mars 1920 Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Mars 2014 Visjon Verdier Strategi Intern organisasjon Idrettens organisasjonsmodell Administrasjon Økonomi Sponsorer Sponsorer og forpliktelser Profilering

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet april 2014 Norges Idrettsforbund skriver Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslaget interne organisering

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer