Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3"

Transkript

1 Leica Li L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3

2 Brukerhåndbok Versjon i Norsk Gratulerer ed anskaffelsen av Leica Li. ikkerhetsanvisningene finnes i det følgende avsnittet o hvordan an bruker instruentet. Både sikkerhetshenvisningene og brukerhåndboken å leses nøye gjen før første gangs bruk. nnhold Koe i gang...1 Betjening...3 Tekniske data...12 ikkerhetsinstrukser...13 Koe i gang ette inn / skifte batterier kyv låseknappen forover for å låse opp batteriroet. Åpne batteriroet og sett inn batteriene, pass på riktig polaritet. Trykk deretter dekslet til batteriroet ned til det går i lås. Batterisybolet 9 lyser når batterispenningen er for lav. kift batteriene snarest ulig. ett inn batteriene, pass på riktig polaritet. Bruk bare alkaliske batterier Leica Li i Batteriene tas ut når instruentet ikke skal brukes over lengre tid (for å unngå korrosjon) L2, 3, 5 L25, L2+, L2G+ 1 Koe i gang L RU T LO K

3 L RU T LO K Lading / førstegangs bruk Batteriet å lades før det brukes første gang fordi det leveres ed så lite energi so ulig. Det tillatte teperaturorådet for lading er ello 0 C og +40 C / +32 og or optial lading anbefales det å lade batteriene ved lav ogivelsesteperatur, o ulig +10 C til +20 C / +50 til +68. Det er ralt at batteriet blir vart under lading. L360 1 Li L360 1 lugg for batterilader Koe i gang 7 h 2 Oppbevaring av L360 NiM-batterier ass på at produktet oppbevares tørt i teperaturer på 0 C til +20 C / 32 til 68, for at batteriet skal holde så lenge so ulig. Lad batterier før de skal stå ubrukt over lengre tid. Ved anbefalt oråde av oppbevaringsteperatur kan batterier lagres i opptil 6 åneder. Deretter bør de lades helt. Batteriene bør lades før bruk etter lengre lagringsintervaller. Leica Li i

4 Betjening Tastatur og betjeningseleenter 1 LAR-tast 2 UL/OWR AV-MODU-tast 3 Låsehendel kjer 4 Laserkryss 5 orisontal laserlinje 6 Vertikal laserlinje 7 Låst 8 uls/ower save-odus Å 9 Batterispenning for lav AT kjæringspunkt for lodd og laserkryss AK Loddpunkt AL Laser slått av Li L360 Leica Li i Li L Li L Leica Li L Betjening Li L2G+ Li L Leica Li 3 L RU T LO K

5 L RU T LO K lå på/av Li L360, L25, L2+, L2G+, L2: Å: Trykk kort på LAR-tasten 1. AV: Trykk og hold nede LAR-tasten 1. Laserfunksjoner Ved å trykke LAR-tasten 1 aktiveres følgende laserfunksjoner: Aksjon 1x 2x Betjening L360 L360 L25 L25 ikke i låseodus horisontalt og vertikalt kun horisontalt i låseodus kun horisontalt kun vertikalt ikke i låseodus horisontalt og vertikalt alle linjer og punkter i låseodus kun horisontalt kun vertikalt 4 Li 3 og Li 5: Å: kyv låsehendelen 3 til høyre. AV: kyv låsehendelen 3 ot venstre. L2 L2+ L horisontalt og vertikalt kun horisontalt horisontalt og vertikalt kun horisontalt horisontalt og vertikalt kun horisontalt alle 3 punkter kun loddpunkter 3x kun vertikalt igjen so 1x alle punkter igjen so 1x kun vertikalt kun vertikalt kun vertikalt igjen so 1x 4x igjen so 1x - kun loddpunkt alle 5 punkter kun loddpunkter loddpunkt og høyre/ venstre - igjen so 1x igjen so 1x igjen so 1x - igjen so 1x 5x - - igjen so 1x Leica Li i

6 elvhorisonterings- og låsefunksjoner nstruentet nivellerer seg selv autoatisk innenfor spesifisert helningsoråde (e "Tekniske spesifikasjoner"). kyv låsehendelen 3 for å transportere og tilte instruentet ut over selvhorisonteringsorådet. Når det er låst er pendelen fiksert og selvhorisonteringsfunksjonen deaktivert. Leica Li i uls/ower save-odus (kun Li L360, L25, L2+, L2) nstruentet er utstyrt ed ower save-odus. vis an ikke trenger en spesielt godt synlig laserlinje og du ønsker å spare energi, kan du slå pulsodus av og på ved å trykke UL/OWR AV MODU-tasten 2. or å kunne detektere laserlinjer over lange avstander (> 15 ) eller under ugunstige lysforhold, kan an benytte en laserdetektor. Detektoren er i stand til å lokalisere laserstrålen i pulsodus, selv over lange avstander. (Laserdetektor, se tilbehør) L2G+ fungerer i en kontinuerlig pulset odus for å optiere batteriets levetid og visibilitet, og derfor har L2G+ ingen puls/strøsparingsknapp. 5 Betjening L RU T LO K

7 L RU T LO K Bruksoråder Betjening 6 Leica Li i

8 vordan bruke veggonteringsbraketten: Li L360 Leica Li i 7 Betjening L RU T LO K

9 L RU T LO K Kontroll av nøyaktigheten til Leica Li Kontroller nøyaktigheten til Leica Li regelessig og spesielt før du utfører viktige åleoppgaver. Kontroll av nøyaktigheten til selvhorisonteringen A1 till instruentet på et stativ idt ello to vegger (A+B) so befinner seg ca. 5 fra hverandre. till låsehendelen 3 i stilling "Ulåst" ( ). Rett instruentet ot vegg A og slå det på. Aktiver den horisontale laserlinjen eller laserpunktet og erk posisjonen til linjen eller punktet på vegg A (-> A1). Drei instruentet 180 og erk den horisontale laserlinjen eller laserpunktet nøyaktig på sae åte på vegg B (-> B1). Betjening B1 8 A1 A2 5 B1 B2 lasser deretter instruentet i sae høyde så tett so ulig inntil vegg A og erk på nytt den horisontale laserlinjen eller laserpunktet på vegg A (-> A2). Drei instruentet 180 igjen og erk laseren på vegg B (-> B2). Mål avstandene ello de erkede punktene A1-A2 og B1-B2. Beregn forskjellen ello de to ålingene. vis forskjellen ikke overskrider 2, ligger Leica Li innenfor toleranseorådet. (A1 - A2) - (B1 - B2) 2 Leica Li i

10 Kontrollere nøyaktigheten til den horisontale linjen (kun Li L360, L25, L2+, L2G+, L2) Leica Li i ax. 3 till låsehendelen 3 i stilling "Ulåst" ( ). lasser instruentet otrent 5 unna veggen. Rett instruentet ot veggen og slå det på ed LARtasten 1. Aktiver laserlinjen ed LAR-tasten 1 og erk skjæringspunktet til laserkrysset på veggen. Drei instruentet til høyre og deretter til venstre. Observer det vertikale avviket til den horisontale linjen fra erket. vis forskjellen ikke overskrider 3, ligger Leica Li innenfor toleranseorådet. Kontrollere nøyaktigheten til den vertikale linjen (kun Li L360, L25, L2+, L2G+, L2) ax till låsehendelen 3 i stilling "Ulåst" ( ). Bruk et srlodd so referanse, plasser det så tett so ulig inntil en ca. 3 høy vegg. lasser instruentet ca 1.5 fra veggen i en høyde på ca. 1,5. Rett instruentet ot veggen og slå det på ed LAR-tasten 1. Aktiver laserlinjen ed LAR-tasten 1. Drei instruentet og innrett det ed bunnen av loddlinjen. Nå leser du av aksialt avvik fra laserlinjen fra toppen av loddlinjen. vis forskjellen ikke overskrider 3, ligger Leica Li innenfor toleranseorådet. 9 Betjening L RU T LO K

11 L RU T LO K Kontrollere nøyaktigheten til den vertikale loddlinjen: (kun Li 3, Li 5 og Li L25) till låsehendelen 3 i stilling "Ulåst" ( ). Kontrollere øvre loddpunkt: B1 B2 ax. 2 Kontrollere nedre loddpunkt: A1 B1 B2 ax. 2 till opp laseren på sitt stativ eller veggonteringsbraketten nær punkt A1 iniu 1,5 unna punkt B1. orisontallaseren innrettes i retning 1. Merk laserpunktene A1 og B1 ed en stift. Betjening A Drei instruentet 180 slik at det peker i otsatt retning 2 av retning 1. uster instruentet slik at laserstrålen nøyaktig treffer punkt A1. vis punkt B2 ikke er er enn 2 unna punkt B1, ligger Leica Li innenfor toleranseorådet sitt. vis din Leica Li er utenfor spesifisert tole- å du kontakte en autorisert forhandler eller ranse, Leica Geosystes. kjerinforasjon Bruk under eller over tillatt teperaturoråde: Laseren slås av og alle sybolene blinker. Utenfor det selvnivellerende orådet: Laseren slås av og sybolet for den valgte funksjonsindikatorlapen begynner å blinke (for L2), eller punktstreken vil begynne å blinke av og på og sybolet for den valgte funksjonsindikatorlapen begynner å blinke (for 3, 5, L2+, L2G+, og L25). endelen blokkert: (kun Li L360, L25, L2+, L2G+, L2) Laserstrålen er ikke horisontert og låsesybolet 7 lyser opp. Leica Li i

12 tell og råd o drift kke dypp instruentet i vann. Tørk av skitt ed en fuktig klut. kke bruk aggressive rense- eller løseidler. Behandle instruentet ed sae ohyggelighet so briller eller et kaera. nstruentet kan bli skadet av kraftige vibrasjoner eller fall. jekk o instruentet er skadet før du tar det i bruk. jekk horisonteringsnøyaktigheten til instruentet regelessig. Transport or å transportere instruentet på en sikker åte, stiller an låsehendelen 3 på "Låst" ( ). Leica Li i Garanti Livstids fabrikkgaranti Garantien dekker hele brukstiden til produktet i henhold til Leica Geosystes internasjonale begrensede garanti. Gratis reparasjon eller utskifting for alle produkter ed defekter so et resultat av feil ed aterialer eller produksjon i hele levetiden til produktet. 3 år kostnadsfritt Garantert service hvis produktet blir defekt og trenger service under rale bruksforhold, so beskrevet i brukerhåndboken, uten ekstra kostnader. or å få denne perioden "3-år kostnadsfritt", å produktet registreres på innen åtte uker fra kjøpsdato. Derso produktet ikke registreres, gjelder en periode på "2-år kostnadsfritt". 11 Betjening L RU T LO K

13 L RU T LO K Tekniske data L360 L25 L2 L2+ L2G+ 3 5 Rekkevidde opp til 30 * Oråde ed detektor opp til ± 1.5 ± 1 ± 1.5 Oråde for selvhorisontering 3.5 ± ± 0.5 Nøyaktighet i 5 - ± ± 1.5 Nøyaktighet i 5 ± Vertikal 3 linjelengde ± 0.75 ± tråledivergens 360 (horisontal) <180 <120 <180 - Antall laserpunkter Antall laserlinjer 2 - tråleretning Vekt uten batterier 1009 g (ed batterier) 370 g 321 g 370 g 370 g 310 g 320 g tativgjenger 1/4" Luftfuktighetsintervall Maks. relativ luftfuktighet 80 % ved teperaturer opptil 31 C, lineært fallende til 50 % relativ luftfuktighet ved 40 C øyde < 3500 Tiltenkte ogivelser riært innendørs bruk * avhengig av lysforhold Det tas forbehold o endringer av tegninger, beskrivelser og tekniske data. Tekniske data vertikal, horisontal vertikal, horisontal, opp ned høyre venstre Lasertype 635 n, laserklasse 2 Batterier NiM batteripakke (oppladbar) Type AA 4 x 1.5 V 12 Type AA 3 x 1.5 V vertikal & horisontal opp, ned, fraover opp, ned, fraover, høyre, venstre n, laserklasse n, laserklasse 2 Type AA 4 x 1.5 V Type AA 3 x 1.5 V Beskyttelsesklasse vannsprut / støv Driftsteperatur -10 C til 40 C 0 C til 40 C -10 C til 40 C Lagringsteperatur -25 C til 70 C Diensjoner ( x D x B) x 145 x x x x 91 x x x x x 59.3 Leica Li i

14 NiM batteripakke L360 (oppladbar, del nr ) nngangsspenning trøforbruk Ladetid ikkerhetsinstrukser Den so er ansvarlig for instruentet å forsikre seg o at alle brukere forstår disse instruksene og følger de. Benyttede syboler ybolene so benyttes har følgende betydning ADVARL: arlig eller ufagessig bruk so kan føre til alvorlige personskader eller død. ORKTG: are ved bruk eller ikke forskriftsessig anvendelse so kan edføre indre personskader, en betydelige skader på utstyr, verdier og iljø. Viktige opplysninger so skal hjelpe brukeren til å benytte instruentet på en teknisk korrekt og effektiv åte. Leica Li i 7.5 V 1 A 7 h Tillatt bruk rojisering av horisontale og vertikale laserlinjer og laserpunkter Ulovlig bruk Bruk av instruentet uten instruksjon Bruk utenfor gitte grenseverdier ette sikkerhetsutstyr ut av funksjon og fjerne henvisnings- og advarselsskilt Åpning av produktet ed verktøy (skrutrekker osv.), hvis dette ikke er uttrykkelig tillatt i bestete tilfeller Modifisering eller obygging av instruentet Bevisst blending av tredjeperson, også i ørket Utilstrekkelig sikring av bruksorådet. Bruksbegrensninger e "Tekniske data". Leica Li er konstruert for bruk i oråder hvor det bor ennesker peranent. kke bruk instruentet i eksplosjonsfarlige oråder eller i aggressive iljøer. Ansvarsoråder Ansvarsorådet til produsenten av originalutstyr, Leica Geosystes AG, C-9435 eerbrugg (kort Leica Geosystes): Leica Geosystes er ansvarlig for en sikkerhetsteknisk feilfri leveranse av produktet, inklusive betjeningsveiledning. 13 ikkerhetsinstrukser L RU T LO K

15 L RU T LO K Leica Geosystes er ikke ansvarlig for tilbehør levert av tredjepart. Ansvarsorådet til den so har ansvar for instruentet: Den so er ansvarlig for instruentet har følgende plikter: Vedkoende skal forstå sikkerhetsinstruksene på produktet og i brukerhåndboken. Vedkoende skal kjenne lokale forskrifter for arbeidsiljø og sikkerhet. Bruksfarer ORKTG: e opp for feilaktige ålinger derso instruentet er skadet eller har vært utsatt for fall, feil bruk eller endringer. Gjenfør regelessige kontrollålinger. pesielt etter at instruentet har vært utsatt for ural bruk sat før og etter viktige ålinger. e kapitlet "Kontroll av nøyaktigheten til Leica Li". ADVARL: Toe batterier å ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern o iljøet og deponer de på oppsalingsstasjoner so er beregnet til dette i henhold til nasjonale eller lokale forskrifter. ikkerhetsinstrukser 14 roduktet å ikke kastes i husholdningsavfallet. Deponer produktet på riktig åte i overenssteelse ed gjeldende nasjonale forskrifter so gjelder i ditt land. ørg alltid for at uautorisert personell ikke får tilgang til produktet. nforasjon o produktspesifikk behandling og avfallshåndtering kan lastes ned fra hjeesiden til Leica Geosystes på eller du kan få den fra en Leica Geosystes-forhandler. ADVARL: Batteriene kan bli ødelagt hvis an bruker batterilader so ikke er anbefalt av Leica Geosystes. Dette kan føre til brann eller eksplosjon. orholdsregler: Bruk kun ladere so er anbefalt av Leica Geosystes til å lade batterier. lektroagnetisk kopatibilitet (MC) ADVARL: Leica Li oppfyller de strenge kravene i følge gjeldende retningslinjer og rer. Likevel kan uligheten for forstyrrelse av andre apparater ikke helt utelukkes. Leica Li i

16 Laserklassifisering Leica Li produserer synlige laserstråler so instruentet sender ut: Li L360 roduktet tilsvarer laserklasse 2 ifølge: C : 2007 "ikkerhet for laserutstyr" Li L2G+ : C :2014 rodukter i laserklasse 2: Unngå å se inn i laserstrålen og å rette den unødig ot andre personer. Øynene beskyttes ralt ved å snu seg bort sat ved blunkerefleksen. Leica Li i ADVARL: Det kan være farlig å se direkte inn i laserstrålen ed optiske hjelpeidler (f.eks. kikkert eller teleskop). ORKTG: Det kan være farlig for øynene å se inn i laserstrålen. 15 ikkerhetsinstrukser L RU T LO K

17 L RU T LO K Merking L25 L2 L2+ 3/5 Laserstråling e ikke inn i strålen Laserklasse 2 i henhold til C :2007 Maks. utgangseffekt: <1.0 W c.w. Bølgelengde: n tråledivergens <180 Laserstråling e ikke inn i strålen Laserklasse 2 i henhold til C :2007 Maks. utgangseffekt: <1.0 W c.w. Bølgelengde: n tråledivergens <120 Laserstråling e ikke inn i strålen Laserklasse 2 i henhold til C :2007 Maks. utgangseffekt: <1.0 W c.w. Bølgelengde: n tråledivergens <180 Laserstråling e ikke inn i strålen Laserklasse 2 i henhold til C :2007 Maks. utgangseffekt: <1.0 W c.w. Bølgelengde: n tråledivergens <1.5 rad ikkerhetsinstrukser Laserstråling e ikke inn i strålen Laserklasse 2 i henhold til C :2007 Maks. utgangseffekt: <1.0 W c.w. Bølgelengde: n tråledivergens <1.5 rad 16 L2G+ L360 Laserstråling e ikke inn i strålen Laserklasse 2 i henhold til C :2007 Maks. utgangseffekt: <0.7 W Bølgelengde: n tråledivergens <180 ulsrepetisjonsfrekvens: 10 kz ulsvarighet: 50 μs Laserstråling e ikke inn i strålen Laserklasse 2 i henhold til C :2007 Maks. utgangseffekt: <1.0 W c.w. Bølgelengde: n tråledivergens <360 Leica Li i

18 tikettens plassering: Li L360 Leica Li i 17 ikkerhetsinstrukser L RU T LO K

19 Leica Geosystes AG, eerbrugg, veits har blitt sertifisert for å ha et kvalitetssyste so iøtekoer de internasjonale standarder for kvalitetssikring og kvalitetssysteer (O standard 9001) sat systeer for iljøhåndtering (O standard 14001). Opphavsrett Leica Geosystes AG, eerbrugg, veits 2014 Oversettelse av originaltekst (757665i N) Leica Geosystes AG C-9435 eerbrugg (witzerland)

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 pex rodukter A Verkseier urulunds vei 15 0668 OLO Tel. 22 32 77 20 ax 22 32 77 25 info@ipex. www.ipex. Leica Li L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brukerhåndbok Versjon 757665g Norsk Gratulerer ed anskaffelsen av

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold. Komme i gang

Brukerhåndbok. Innhold. Komme i gang Brukerhåndbok orsk ør dette produktet tas i bruk første gang, må sikkerhetsanvisningene og brukerhåndboken leses nøye igjennom. Den som har ansvar for instrumentet, må sørge for at alle brukere forstår

Detaljer

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Brukerhåndbok Versjon 757665 orsk Gratulerer med anskaffelsen av Leica LO. ikkerhetsanvisningene finnes i det følgende avsnittet om hvordan

Detaljer

Oversikt 2. Tekniske data 3. Oppsett av instrumentet 4. Betjening 7. Meldingskoder 9. Nøyaktighetskontroll 10. Vedlikehold 13.

Oversikt 2. Tekniske data 3. Oppsett av instrumentet 4. Betjening 7. Meldingskoder 9. Nøyaktighetskontroll 10. Vedlikehold 13. Leica Lino L4P1 Oversikt 2 Tekniske data 3 Oppsett av instrumentet 4 Betjening 7 Meldingskoder 9 Nøyaktighetskontroll 10 Vedlikehold 13 Garanti 14 Sikkerhetsinstrukser 15 Leica Lino L4P1 1 Oversikt Ov

Detaljer

Leica Lino ML90, ML180

Leica Lino ML90, ML180 Leica Lino ML90, ML180 Brukerhåndbok Versjon 785880b Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Leica Lino ML-serien. Les igjennom hele brukerhåndboken og spesielt avsnittet "Sikkerhetsinstrukser" før instrumentet

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - -

Detaljer

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser +47 63 85 40 80 post@scanlaser.no www.scanlaser.no Dette er en forkortet versjon av produsentens brukermanual på norsk. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Oversikt 2 Tekniske data 3 Oppsett av instrumentet 5 Betjening 11 Meldingskoder 14 Vedlikehold 15 Garanti 16 Sikkerhetsinstrukser 17 Leica DISTO D1 1

Detaljer

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Varselhenvisninger Varselhenvisninger klassifiseres i forhold til typen fare med følgende signalord: Forsiktig varsler om materiell

Detaljer

Din målestokk for presisjon: Måleteknologi fra Bosch

Din målestokk for presisjon: Måleteknologi fra Bosch Din målestokk for presisjon: Måleteknologi fra Bosch Måling PLR 25, PLR 50 og PMB 300 L. Nivellering PCL 10, PCL 20, PLT 2 og PLL 5. Lokalisering PDO Multi og PDO 6. 1619GU1020 N Trykket i Tyskland Med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. PREXISO P b 1

Innholdsfortegnelse. PREXISO P b 1 Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Laser LAX 300 G. Bruksanvisning

Laser LAX 300 G. Bruksanvisning Laser LAX 300 G no Bruksanvisning A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m X X

Detaljer

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Würth WDM3-12 1

Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Würth WDM3-12 1 Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - -

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Brukerhåndbok orsk Gratulerer med kjøpet av Leica DITO DXT. ikkerhetsinstruksjonene og brukerhåndboken må leses nøye før du tar i bruk produktet første

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Leica LINO TM L2. Den perfekte Krysslaseren. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Den perfekte Krysslaseren. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Den perfekte Krysslaseren SWISS Technology by Leica Geosystems 759292_no_Lino-Folder.indd 1 3.4.2007 9:10:38 Uhr Ganske enkelt perfekt langs hele linjen! Med Leica LINO L2 blir alt rett

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Brukerhåndbok. Forutsatt bruk. Benyttede symboler. Tillatt bruk. Ulovlig bruk. Norsk. 1 Benyttede symboler

Brukerhåndbok. Forutsatt bruk. Benyttede symboler. Tillatt bruk. Ulovlig bruk. Norsk. 1 Benyttede symboler Brukerhåndbok orsk Gratulerer med kjøpet av tabila LD 400. ikkerhetsinstruksjonene og brukerhåndboken må leses nøye før du tar i bruk produktet første gang. Den som har ansvar for produktet, er forpliktet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

24X AUTOMATIC LEVEL KIT

24X AUTOMATIC LEVEL KIT 24X UTOMTI LVL KIT 24X UTOMTI LVL KIT RUGRVJLDING INSTRUKTIONSHNDOK KÄYTTÖOHJ INSTRUKSJONSOK INSTRUKJ Ã πƒπ π πø NÁVOD K OSLUZ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD N POUŽÍVNI N F D I F N PI D N P F DI F P

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Brukerhåndbok orsk Gratulerer med kjøpet av Leica DITO D2. ikkerhetsinstruksjonene og brukerhåndboken må leses nøye før du tar i bruk produktet første

Detaljer

FERTI CARE personal. Brukerveiledning

FERTI CARE personal. Brukerveiledning FERTI CARE personal Brukerveiledning 0459 Multicept A/S Frederiksberg Alle 32, 2.th DK-1820 Frederiksberg Danmark Telefon: +45 4576 0515 Telefaks: +45 4576 0516 E-mail: info@multicept.com www.multicept.com

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning Laser LAR 120 G no Bruksanvisning A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M no Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR 120 G er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy

Detaljer

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Detaljer

Laser FLS 90. Bruksanvisning

Laser FLS 90. Bruksanvisning Laser FLS 90 no Bruksanvisning L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H I K s L M N Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR-100 er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy for vannrett og loddrett nivellering

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

How true pro s measure LAX 50 G. Bruksanvisning

How true pro s measure LAX 50 G. Bruksanvisning How true pro s measure LAX 50 G Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Tiltenkt bruk 3 2. Sikkerhetsinformasjon 3 3. Før første gangs Bruk 3 4. Apparatelementer 4 5. Bruk 5 5.1 Sette i / bytte

Detaljer

Ekte Bosch! Verdens første gulvlaser

Ekte Bosch! Verdens første gulvlaser Ekte Bosch! Verdens første gulvlaser NYHET! Gulvlaseren GSL 2 Professional Endelig kan underlag som sement- eller betonggulv på enkelt vis kontrolleres for ujevnheter. Svært pålitelig, rask og flatedekkende.

Detaljer

Leica Basic laserlodd

Leica Basic laserlodd Leica Basic laserlodd Brukerhåndbok SNLL 111 Versjon 1.1 norsk 01-BLL Leica Geosystems 1 Basic laserlodd-1.1.0no Gratulerer med anskaffelse av ditt Leica Geosystems instrument. Ved siden av henvisninger

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 20 30 40 50 LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 Brukerhåndbok Norsk Versjon 1.0 Automatisk niveller Gratulerer med anskaffelse av din nye automatiske niveller fra Leica Geosystems. Ved siden av henvisninger

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet av en Leica DISTO. Sikkerhetsinstruksene finnes i et separat hefte som følger med denne brukerhåndboken. Sikkerhetsinstruksene

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser Impex Produkter AS Verkseier Furuluds vei 15 0668 OSLO Tel. 22 32 77 20 Fax 22 32 77 25 ifo@impex.o www.impex.o Leica Lio Presis selvhorisoterede pukt- og lijelaser Still opp, slå på, klar! Med Leica Lio

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING ~()[)I~C HUNTER VHF laktradi() BRUKSANVISNING INNHOLD Kontroll 2 Funksjonsoversikt 3 Funksjonsbeskrivelse... 4-6 Klargjøring... 7 Bruk 8 Sending... 9 Dekningsområde 10 Feilindikasjon 11 Lader... 12 Gratulerer

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning l Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning Innhold 1. Sikkerhet 2 2. Start opp 3 3. Første operasjon og innstillinger 5 4. Måling 6 5. Funksjoner 7 6. Tekniske data 9 7. Feilsøking- årsaker og korrigeringer

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G:

Detaljer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO TDS 10 M NO BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Laser PLS HVR 505R. PLS180 Krysslaser. PLS180E Krysslaser med mottager

Laser PLS HVR 505R. PLS180 Krysslaser. PLS180E Krysslaser med mottager Måleutstyr Laser PLS HVR 505R Vanntett, synlig rødt lys, 2 fall, mottaker og fjernkontroll. Kompakt multifunksjonell roterende laser med rødt synlig lys for ute- og innendørsbruk. Horisontal, vertikal,

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

ANTIKOLLISJONSSYSTEM SMIE AC30 BRUKERHÅNDBOK

ANTIKOLLISJONSSYSTEM SMIE AC30 BRUKERHÅNDBOK ANTIKOLLISJONSSYSTEM MED HÅNDTERING AV FORBUDTE SONER SMIE AC30 BRUKERHÅNDBOK Page : 1/23 I. INNHOLDSFORTEGNELSE. Presentasjon av systeet II. Oppbygning av antikollisjonssysteet AC30. 3 III. Generelle

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning LAX 400

Bruksanvisning LAX 400 Bruksanvisning LX 400 Bruksanvisning STBIL-LX 400 er en selvnivellerende multilinjelaser som er enkel å betjene og som er konstruert for bruk på byggeplasser. Laserapparatet er selvnivellerende i et område

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer