Innkalling til Årsmøte i Marnardal idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i Marnardal idrettslag"

Transkript

1 MARNARDAL IL Stiftet 1967 Til medlemmer Innkalling til Årsmøte i Marnardal idrettslag Tid 10. februar 2015 Kl Sted: Rådhuset kommunestyresalen Saksliste: 1. Åpning v/styreleder 2. Valg av dirigent 3. Valg av referent og to personer til å underskrive protokoll 4. Godkjenning av stemmeberettigede 5. Godkjenning av innkalling 6. Årsmeldinger for 2014 fra hovedstyret og gruppene 7. Regnskap 2014 Regnskapet er godkjent av revisor. Regnskap med revisorberetning er sendt styremedlemmer og gruppeledere sammen med innkallingen. Regnskapet er også lagt ut for gjennomsyn på Rådhuset i Marnardal en uke før årsmøtet. 8. Budsjett 2015 Forslag til vedtak: Regnskap 2014 godkjennes. Forslag til disponering av overskudd: Overskudd overføres til egenkapital. Forslag til budsjett ligger vedlagt saksliste. Forslag til vedtak: Framlagt forslag til budsjett 2015vedtas. Hovedsponsorer

2 MARNARDAL IL Stiftet Fastsettelse av medlemskontingent for 2016 Av praktiske årsaker fastsettes medlemskontingenten for neste år (2016), dette er for å kunne fakturere medlemsavgiften helt i starten av året. Forslag til vedtak: Medlemskontingenten forblir uendret. Følgende satser videreføres for neste år: Barn 0 5 år: kr. 100, Barn/ungdom 6 17 år: kr. 300, Voksne: 18 år: kr. 500, Æresmedlemmer: kr. 0, Støttemedlemmer: kr. 200, 10. Handlingsplan for 2015 Forslag til Handlingsplan ligger vedlagt saksliste Handlingsplanen for ble i 2014 erstattet med en ny og svært forenklet modell som varer for ett år om gangen. Ny handlingsplan viser nå kun særskilte mål og aktiviteter som idrettslaget skal gjennomføre i Forslag til vedtak: Vedlagte forslag til handlingsplan for 2015 vedtas. 11. Sammenslåing av Friidrettsgruppa og Trimgruppa Trimgruppa og Friidrettsgruppa ønsker å slå seg sammen fordi det stort sett er de samme barna som deltar på alle aktivitetene. En sammenslåing vil gjøre koordineringen lettere og redusere administrasjonen. Medlemskapet i friidrettsforbundet ønskes opprettholdt. Hovedstyret i MIL gav sin tilslutning til fusjoneringen i styremøte den Forslag til vedtak: Friidrettsgruppa og trimgruppa fusjonerer. Styret blir bestående av 3 personer. Gruppa bruker navnet Trimgruppa videre. 12. Innmelding i Norges Bandyforbund Hovedstyret i MIL gav sin tilslutning til oppstart av innebandy i styremøte den Det ble avholdt et oppstartsmøte den Første trening ble gjennomført januar Innebandy er organisert under Trimgruppa. Hovedsponsorer

3 MARNARDAL IL Stiftet 1967 Trimgruppa ønsker å melde seg inn i Norges Bandyforbund. Dette er en forutsetning for deltakelse på miniturneringer og medlemsfordeler ved kjøp av innebandyutstyr. Medlemskapet har ingen kostnader. Innmelding krever Årsmøtevedtak i MIL. Forslag til vedtak: Marnardal Idrettslag søker opptak i Norges Bandyforbund. 13. Retningslinjer for lønnsutbetaling til trenere Hovedstyret i MIL og gruppene har gjennom store deler av 2014 jobbet med retningslinjer for lønnsutbetalinger til trenerer. Retningslinjene har til hensikt å gjøre lønnspolitikken i idrettslagets avdelinger synlig og forutsigbar. På sikt er det et mål å redusere lønnskostnadene i MIL. Det er samtidig et må gi lik lønn for likt arbeid. Forslag til retningslinjer for lønnsutbetalinger ligger vedlagt sakslisten. Forslag til vedtak: Retningslinjer for lønnsutbetaling til trenere vedtas. Retningslinjene erstatter tidligere vedtatte bestemmelser om lønnsutbetaling til trenere i MIL. Retningslinjen evalueres i løpet av Valg. I hovedstyret er leder, nestleder og styremedlem på valg. I tillegg skal det velges: To revisorer Ett medlem til økonomigruppa To medlem til valgkomitéen Leder og to gruppemedlemmer til o gruppa, skigruppa, og håndballgruppa Leder og ett gruppemedlem til trimgruppa og fotballgruppa 15. Eventuelt Slutt innkalling Hovedsponsorer

4

5 Kommentar til budsjett 2015 Marnardal Idrettslag. Budsjett er bearbeidet av kasserer og styret og ender opp med underskudd Kr , Hovedstyret: Konto 3995: Dugnad, andre inntekter er lagt til avdeling, kjøttbasaren er avsluttet. Konto 4210: kr , Konto 4220: kr , Konto 7790: kr , Disse tre konti er større økning bl.a. sosialkveld, sportshelg, skifte lagsdresser. Håndball: Konto 3921: Trenerkontigent blir også for året Fotball: Øker inntekter og utgifter, blant annet bygge «fotballbu» og cup i Barcelona. Ski: Konto 7102: Kr , Klubbandel Sirdal VGS Konto 7140: Kr , Reisekostnader aktive Vedtak i hovedstyret på ovennevnte konti Orientering: Konto 4230: Kr , nytt orienteringskart, nærmiljø Trim: Konto 4210: kr ,, her inngår ca kr , til utstyr til oppstart av innebandy Kasserer i MIL Jane Vigemyr Johnsen

6 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:56 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Avdeling: 1 ADM/HOVEDSTYRE Sum utgifter Sum inntekter 3400 OFFENTLIGE TILSKUDD , , GRASROTANDEL , MEDLEMSKONTINGENTER , , INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L , DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER DIVERSE INNTEKTER -934, , IDRETTSMATERIELL/UTSTYR , MILFANE UTGIFTER LOTTERI/BASARER , GODTGJØRSLE TIL STYRE VEDLIKEHOLDSAVTALE DATA, REGNSKAP 4 546, KURS, OPPLÆRING , KONTORREKVISITA 606, KOPIERING / TRYKKING PORTO, REKV, TELEFON ETC. 614, FORSIKRING 6 394, , REKLAME/ANNONSER 3 722, , TRENERUTGIFTER DIVERSE DRIFTSUTGIFTER , , RENTEINNTEKTER , , BANKGEBYRER 1 127, OVERFØRING ANNEN EGENKAPITAL , , , , , Sum Avdeling: 1 - ADM/HOVEDSTYRE , ,

7 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:57 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Avdeling: 2 HÅNDBALL Sum utgifter Sum inntekter 3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING , , TRENERKONTINGENT INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER , , INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L , KIOSKSALG , , DIVERSE INNTEKTER IDRETTSMATERIELL/UTSTYR , , UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 175, UTGIFTER LOTTERI/BASARER , UTGIFTER KIOSKSALG , , GODTGJØRSLE TIL STYRE KURS, OPPLÆRING DOMMERREGNINGER 6 109, PORTO, REKV, TELEFON ETC REISEKOSTNADER, AKTIVE , , KONTINGENT, SÆRKRETSER , , STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER , TRENERUTGIFTER , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER , , , , , Sum Avdeling: 2 - HÅNDBALL , ,

8 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:57 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Avdeling: 3 FOTBALL Sum utgifter Sum inntekter 3930 LISENSER INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L , DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER IDRETTSMATERIELL/UTSTYR , , UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 141, UTGIFTER LOTTERI/BASARER 1 273, GODTGJØRSLE TIL STYRE KURS, OPPLÆRING DOMMERREGNINGER , , FORSIKRING REISEKOSTNADER, AKTIVE KONTINGENT, SÆRKRETSER , , STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER , , PREMIER 671, TRENERUTGIFTER DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 3 050, , , , , Sum Avdeling: 3 - FOTBALL , ,

9 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:57 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Avdeling: 4 SKI Sum utgifter Sum inntekter 3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L , DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 823, UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 982,36 619, UTGIFTER LOTTERI/BASARER DRIFT LØYPEANLEGG, MYRAN KLUBBANDEL SIRDAL VGS REISEKOSTNADER, AKTIVE KONTINGENT, SÆRKRETSER STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER , PREMIER TRENERUTGIFTER DIVERSE DRIFTSUTGIFTER , , , , Sum Avdeling: 4 - SKI , ,

10 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:57 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Avdeling: 5 ORIENTERING Sum utgifter Sum inntekter 3115 SALG, IDRETTSTØY, UTSTYR OFFENTLIGE TILSKUDD INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER , INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER IDRETTSMATERIELL/UTSTYR , , ORIENTERINGSKART UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 4 621, , KONTINGENT, SÆRKRETSER STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER , PREMIER , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 1 846, , , , , Sum Avdeling: 5 - ORIENTERING 2 608, ,

11 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:57 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Avdeling: 6 FRIIDRETT Sum utgifter Sum inntekter 3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 579, UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 1 491,91 958, PREMIER TRENERUTGIFTER DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 736, ,91 Sum Avdeling: 6 - FRIIDRETT 5 306, ,28 958,

12 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:58 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Avdeling: 8 LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER Sum utgifter Sum inntekter 7012 DRIFT, SNØSCOOTER 6 364, , FORSIKRING 1 972, , TILSKUDD ANDRE ORGANISASJ DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 5 966, ,00 Sum Avdeling: 8 - LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER , , ,

13 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:58 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Avdeling: 9 TRIM Sum utgifter Sum inntekter 3921 TRENERKONTINGENT INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER 473, IDRETTSMATERIELL/UTSTYR , , UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 3 280, , KURS, OPPLÆRING KONTINGENT, SÆRKRETSER PREMIER TRENERUTGIFTER , , DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 934, , , , , Sum Avdeling: 9 - TRIM , ,

14 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:58 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Avdeling: 10 ØKONOMIUTVALGET Sum utgifter Sum inntekter 3120 HOVEDSPONSORER , , DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING REKLAME I HALLEN/KLUBBKORT Sum Avdeling: 10 - ØKONOMIUTVALGET , , , ,

15 Regnskapsoversikt Avdeling Marnardal Idrettslag 2014 Side :41:58 Jane Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10 Kontonr fra 3000 til 9999 Periode fra 1 til 12 Regn 2013 Regn 2014 Budsjett 2015 Sum utgifter totalt , , ,99 Sum inntekter totalt , , Sum netto totalt 0, , ,99

16 MARNARDAL IL Stiftet 1967 Handlingsplan 2015 Mest mulig fysisk aktivitet. MIL sitt overordna mål er mest mulig fysisk aktivitet. MIL skal lage et best mulig sportslig tilbud og stimulere til at flest mulig av bygdas innbyggere deltar i positiv fysisk aktivitet. MIL skal også støtte de av klubbens idrettsutøvere som ønsker å satse seriøst på egenutvikling i bestemte idrettsgrener, men hovedfokuset er likevel mest mulig fysisk aktivitet. Oppgaver Handlingsplanen for MIL viser hvilke oppgaver hovedstyret og idrettsgruppene skal fokusere på i år. Disse oppgavene kommer i tillegg til den ordinære aktiviteten. Hovedstyret Gjennomføre førstehjelpskurs vår og høst. Jobber for god og lik bekledning av alle utøvere, innføre innkjøpssjef for idrettstøy. Artikkel om MIL i hver utgave av Marnarposten. Gjennomføre sportshelg i samarbeid med alle idrettsgruppene. Gjennomføre sosial kveld for trenere og bidragsytere. Jobbe for at det blir enklere å drifte MIL. Håndball Innføre trenerkoordinator, eventuelt godt system for opplæring av trenere. Cup reise for alle lage med fokus på elever i ungdomsskolen, budsjettere kr pr lag til formålet. Hovedsponsorer

17 MARNARDAL IL Stiftet 1967 Fotball Gjennomføre Cup reise til Barcelona Gjennomføre Trenerkurs Opprette godt skaporden i fotballbua Opprette gode rutiner for innmelding og rapportering til vest Agder fotballkrets, unngå bot. Bygge tribunebenk med tak. Ski Torsdagstrening hele året Gjennomføre smørekurs Gjennomføre Skibyttedag Lysløyperenn hver mandag når det er snø. Orientering Etablerer orienteringskart Øyslebø Trim og friidrett Fusjonere friidrett og trim lage aktiviteter hele året Etablerer innebandytrening og følge opp aktiviteten Etablere løpegruppe for voksne Hovedsponsorer

18 MARNARDAL IL Stiftet 1967 Retningslinjer for utbetaling av lønn til trener i og tillitspersoner i MIL Vedtatt av hovedstyre i MIL den Innledning Alt arbeid som utføres i MIL skal i utgangspunktet være dugnadsbasert. Det kan likevel avtales godtgjørelser og utgiftskompensasjoner når det er nødvendig for å rekruttere trenerer og annet støttepersonell. Godtgjørelse kan også brukes for å vise takknemmelighet for den dugnadsinnsatsen trener har lagt ned i sitt verv. Satsene i dette regulativet er å oppfatte som maksimalsatser. Retningslinjene er ment å være nettopp retningsgivende. De har til hensikt å gjøre lønnspolitikken i idrettslagets avdelinger synlig og forutsigbar. På sikt er det et mål å redusere lønnskostnadene i MIL. Det er samtidig et må gi lik lønn for likt arbeid. I disse retningslinene er det likevel forholdsvis stor forskjell i maksimalsatsene til gruppene i MIL. Bakgrunnen for det er tilblivelsen av lønnsutbetalinene. Lønningen slik vi kjenner dem i dag kom til etter at MIL utarbeidet sin første handlingsplan i Det ble her definert lønn for de ulike treneroppgavene. Denne muligheten er blitt svært ulikt praktisert og man kan si at det har utviklet seg forskjellige lønnskulturer innenfor MIL. Det er ikke til å komme unna at man må rippe opp i kulturen for å nå målsetningene. Det sier seg selv at de treneroppgavene med best lønn må reduseres dersom en skal få likere maksimalsatser uten å samtidig øke de totale lønnskostnadene. Det er allerede gjort synlige reduksjoner i dette regulativet, men forskjellen er der fremdeles fordi man har valgt å ta utjevningen over tid for ikke å skape unødig uro. De forskjellige maksimalsatsene mellom gruppene har med andre ord sin forklaring i historiske utvikling av lønnskulturen i MIL. Forskjellene er på ingen måte et signal på at gruppen verdsettes ulikt. Målet er å redusere MIL sine totale lønnskostnader og gi lik lønn for likt arbeid. Hovedsponsorer

19 MARNARDAL IL Stiftet 1967 Absolutte regler. 1. Lønnsutgifter og kompensasjoner dekkes innenfor de enkelte avdelingenes budsjett. 2. Hver avdeling kan inngå lønnsavtaler oppad til 6.000, kr innenfor satsene i disse retningslinjene. Lønnsavtaler ut over maksimalbeløpet kan inngås av styret i MIL. 3. Lønn inntil 6.000, kr utbetales i form av gavekort fra sportsbutikk som MIL har innkjøpsavtale med, lønn ut over dette kan utbetales i penger. 4. Lønn utover skattefritt beløp (6.000, kr i 2014) innrapporteres til skattemyndighetene. 5. Det skal inngås arbeidsavtale for årslønn som er forventet å overstige 2.000, kr. 6. Det kreves ikke at trener er medlem i MIL, inngått treneravtale utløser heller ikke rettigheter som gjelder for medlemmer i MIL. 7. Det kreves ikke at styremedlemmer medlem i MIL, vervet utløser heller ikke rettigheter som gjelder for medlemmer i MIL. 8. Trener skal ha politiattest. Veiledende regler Dersom treneravtalen innbefatter utlevering av MIL treningsdress eller annet offisielt MILtøy skal det skje året trener engasjeres. Ved fortsatt engasjement utleveres ikke nytt tøy før det oppstår behov. MIL gir som hovedregel ikke gaver/oppmerksomhet ved treners fødselsjubileum, lang ansettelse, sykdom eller død. Hovedsponsorer

20 MARNARDAL IL Stiftet 1967 Definisjon lønn: Gavekort, penger, treningstøy, joggesko, klubbdrakt etc, som kan benyttes etter at trenerengasjementet er avsluttet, medlemskap i MIL. Definisjon ikke lønn: Nødvendig utstyr/uniform, f.eks dommerdrakt og fløyte, godtgjørelse for reise og opphold på stevne, turning, cup etter statens regulativ. bilgodtgjørelse, gratis medlemskap i form av æresmedlemskap. Avdeling 1 Hovedstyre: Leder MIL: Lønn gavekort/kr 6 000, og MIL treningsdress. Kasserer: Lønn gavekort/kr 5 000, Trenerkoordinator 2 000, og MIL treningsdress. Avdeling 2 Håndball; Tabellen viser veiledende satser som håndballstyret fordeler skjønnsmessig mellom trenerne på hvert lag ved sesongslutt. Lønnsmidler pr lag med 1 trening i uka 3000 kr MIL dress det året trenere engasjeres Lønnsmidler pr lag med 2 treninger i uka 3500 kr MIL dress det året trenere engasjeres Lønnsmidler pr lag med 2 treninger i uka og 4000 kr med økt helgebelastning MIL dress det året trenere engasjeres Lønnsmidler pr seniorlag. NB. Forutsetter 5000 kr treningsavgift 300, pr spiller. MIL dress det året trenere engasjeres Dommere i mini og aktivitetsserien: Fast honorar pr sesong 500 kr Honorar pr kamp 100 kr T skjorter/dommerdrakt Dommere i ungdoms og seniorlag: Hovedsponsorer

21 MARNARDAL IL Stiftet 1967 Fast honorar pr sesong Honorar pr kamp 2000 kr Betales av håndballkretsen. Omberammede kamper betales kontant etter NHF sitt regulativ. Sko og dommerdrakt ved behov Betales av MIL Lisens Gruppeleder håndball 2000 kr MIL dress det året gruppeleder engasjeres Styremedlemmer MIL dress det året styremedlem engasjeres Fotball Gruppeleder Dommere aktivitetsserien: Fast honorar pr sesong Honorar pr kamp Dommer kretsserien 2000 kr 0 kr 200 kr Dommerdrakt Betales av fotballkretsen Trim Trener en gang pr uke, pr lag/aktivitet Trener to ganger pr uke, pr lag/aktivitet Innleid trener etter avtale forutsatt at deltakerne betaler treningsavgift. Gruppeleder 1000 kr Mil dress, eventuelt hettegenser. (forslag) 1500 kr Mil dress, eventuelt hettegenser. (forslag) 2000, kr. Ski Skytetrener kr kjøring. O gruppa Ingen avlønning. Hovedsponsorer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB Organisasjonsplanen er vedtatt på idrettslagets årsmøte den 6. mars 2014 INFORMASJON OG UTARBEIDELSE AV ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen er et virkemiddel

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet april 2014 Norges Idrettsforbund skriver Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslaget interne organisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer