IL SKRIM. Langtidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015"

Transkript

1 Postboks Kongsberg Dato: IL SKRIM Langtidsplan Vår hovedsponsor gjennom mange år:

2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG Langtidsplan Tilvekst Arbeidsutvalget/Hovedstyret Organisasjonskart IL Skrim VISJON OVERORDNEDE MÅL HOVEDMÅL Delmål Rekruttering Anlegg Betaling av utøvere Betaling av trenere Overganger HOVEDSTYRETS ARBEIDSOMRÅDE STRATEGIPLANEN SOM STYRINGSDOKUMENT Mål Virkemidler IL Skrims leveregler for barneidrett OG UNGDOMSIDRETT ORGANISASJONSUTVIKLING Mål Virkemidler LEDERREKRUTTERING OG UTVIKLING Mål Virkemidler TOPP OG/ELLER BREDDE MÅL FOR GRUPPENE Allidrett for barn og unge Mål Virkemidler Skigruppa/ Langrenn Fotballgruppa Bueskyttere Håndballgruppa ANLEGG Mål Virkemidler MARKEDSFØRING/PROFILERING Mål Virkemidler ØKONOMI Mål Virkemidler PRIORITERTE OPPGAVER I FOTBALLGRUPPA Hvorfor har IL Skrim denne gruppa Leveregler Langtidsplan IL Skrim Side 2 av 32

3 16.3 Målsettinger Overordnet mål Hovedmål Virkemidler Organisasjon Aktive utøvere Antall lag Budsjett HÅNDBALLGRUPPA Hovedmål og prinsipper Delmål for de enkelte nivå i et 3 5 års perspektiv Miljø og trygghet Alderstrinnet Alderstrinnet 6-10 år Alderstrinnet år Alderstrinnet Alderstrinnet 15 og Alderstrinnet Senior Rekruttering Trenerutvikling Dommerutvikling Premiering Organisasjon Styret Arrangementskomite Sportslig Utvalg SKIGRUPPA Hvorfor har IL Skrim denne gruppa Mål Virkemidler Anlegg Arrangement Organisasjon Bueskyttere Hvorfor har IL Skrim denne gruppa Mål Rekruttering Utdanning Konkuranser ALLIDRETT /UNGDOMGRUPPA Hvorfor har IL Skrim denne gruppen Leveregler Målsetting Virkemidler Organisasjon TRIM / AKTIVITETSGRUPPA/ RESERVEN Hvorfor har IL Skrim denne gruppa Leveregler for gruppa Mål Virkemidler Organisasjon LANGTIDSPLAN ANLEGG Langtidsplan IL Skrim Side 3 av 32

4 22.1 Hensikt, ORGANISERING OG ANSVAR Eierforhold av Skrims anlegg Organisering Utleie av Skistua, Skrimsletta/Sølvverkssletta Salg fra kiosk fra Skistua, Skrimsletta og Skrimhallen Reklame på Skistua, Skrimsletta og Skrimhallen Betaling av dugnad på anleggene Historisk oversikt over Skrims anlegg fra 1948 til Skrimsletta Sølvverkssletta Heistadmoen Skistadion Lysløyper Kongsgårdmoen og Saggrenda Status PÅ SKRIMS anlegg pr Fotballanlegg Skrimsletta Sølvverkssletta Skianlegg Anleggene består av: Håndball Skole-uteområder. ( Ikke i Skrims eie ) KULTURANLEGGSPLANENS PRIORITERTE HANDLINGSPROGRAM INFORMASJONSSTRATEGI Hensikt Mål Målgruppe/kunder Hvor hører vi hjemme ( Markedsområde ) Skrims aktiviteter Informasjonsbehov Distribusjonskanaler Langtidsplan IL Skrim Side 4 av 32

5 1 SAMMENDRAG 1.1 LANGTIDSPLAN Dette er utgave nummer 26. Den første ble godkjent på årsmøtet den og var for årene 1986 til Denne utgave omhandler årene 2012 til 2015, men oppdateres årlig. Budsjettall for 2012 som er utarbeidet og tilgjengelig for gruppene, er styrende for virksomheten i gruppene. Foreningen har fire aktive grupper, bueskyttere, ski, fotball og håndball, samt aktivitetsgruppe som administrerer allidretten og ungdomstiltakene. I tilegg er Reserven et tilbud for kameratskap og samhold for den eldste generasjonen. Målet er å legge forholdene til rette slik at aktive utøvere, ledere og trenere finner grunnlag og glede for å støtte opp om vår idrett. Se forøvrig årsrapporter, regnskap og budsjett for hver enkelt gruppe. IL Skrim og gruppene vil årlig gjennomføre en felles strategisamling for å samkjøre klubben og revidere strategidokumenter for fremtiden. Det er bred enighet om å gjennomføre dette i gruppene i den hensikt å samle klubbens virksomhet i klubben. Det vil vøre formålstjenelig å vurdere nedbryting av plandokumenter til for eksempel: - Klubbens adm og organisasjonsplan (Klubbhåndbok) (hva gjelder i denne klubben? - Klubbens Langtidsplan (Målsetninger, tiltak og virkemidler) - Gruppenes Sportsplaner (Utførelse og gjennomføring) 1.2 TILVEKST Tilvekst av medlemmer i foreningen kan gjøres ved: Aktiv medlemsverving. Samarbeid med skolene/ SFO Realistisk utvidelse av tilbudet til alle, særlig til barn og unge. Utvikle anlegg for mer og bedre aktivitet (Flest mulig, lengst mulig, best mulig) Kompetanse i trenere, ledere og administrasjon for bedre tilbud. Stimulere og delta i uorgansiert aktivitet og prosjekter av typen åpen hall Samarbeide gruppene i mellom og tilby aktivitet utenfor sin primær sesong. 1.3 ARBEIDSUTVALGET/HOVEDSTYRET Årsmøtet er IL Skrims øverste myndighet. Arbeidsutvalget består av 7 personer som sammen med gruppeformennene utgjør hovedstyret, som har ansvaret for IL Skrims drift mellom årsmøtene. Langtidsplan IL Skrim Side 5 av 32

6 1.4 ORGANISASJONSKART IL SKRIM 2 VISJON Idrett og aktivitet i et trygt sosialt og utviklende miljø til beste for medlemmene. 3 OVERORDNEDE MÅL IL Skrim skal være et idrettslag i takt med lokalsamfunnets ønsker og behov. Ut i fra IL Skrims visjon skal laget være et fleridrettslag (Allianseidrettsalg) for barn og ungdom i Kongsberg og omegn. Innen ungdom/voksen idrett skal vi søke samarbeid med andre klubber for å stimulere utvikling. IL Skrim skal legge forholdene til rette slik at kontinuitet i de forskjellige styrer og utvalg oppnås. Hver leder skal ha klart definerte ansvar og mål. Utvikle utøvere, trenere og ledere med gode holdninger. 4 HOVEDMÅL Laget søker å samarbeide tett med andre klubber inn aktiv idrett og på tvers av geografiske områder. IL Skrim skal ha en rekrutteringsprofil som fremmer den aktive idretten kvalitativt og kvantitativt. Langtidsplan IL Skrim Side 6 av 32

7 IL Skrim ønsker å legge forholdene til rette slik at alle som ønsker å drive idrett/aktivitet har et tilbud. Særlig skal det vektlegges å aktivisere barn og ungdom slik at en varig interesse for idrett dannes og bidrar til en sunn oppvekst. IL Skrim skal være en betydelig miljøfaktor for alle medlemmer. Det er viktig for IL Skrim å aktivisere "passive" medlemmer til innsats i f.eks. støttegrupper til både aktiv idrett, administrasjon og praktiske gjøremål i.f.m. anlegg og utstyr. Gi barn og ungdom et trygt fellesskap hvor positive holdninger til medmennesker og samarbeid fremelskes. 5 DELMÅL Forbedre idrettssamarbeidet i Kongsberg. Aktuelle samarbeidsprosjekter kan være: felles trenere felles treningssteder felles arrangement for eksempelvis ungdomsgruppa anlegg - arbeidsoppgaver og investeringer av fellesutstyr på tvers av idrettslagene bli enige om hvilke idretter de forskjellige foreningene skal engasjere seg i utlån av aktive, foreningene i mellom utdanning aktiv i Kongsberg Idrettsråd gi barn og ungdom aktivitetstilbud på tvers av idrettsgren og idrettslag 5.1 REKRUTTERING Kongsberg by er IL Skrim sitt primære rekrutteringsområde. IL Skrim må være aktiv ved skolene, spesielt syd for byen. 5.2 ANLEGG IL Skrim må ha som en viktig oppgave å utvikle og vedlikeholde sine eiendommer. IL Skrim må utvikle samarbeide med Forsvaret/Heistadmoen maksimalt. IL Skrim vil arbeide for å utvikle Heistadmoen skistadion med nytt moderne lysanlegg. (ferdigstilt 2010) IL Skrim vil etablere av Skiskytterarena på Heistadmoen Skistadion. IL Skrim vil arbeide for å etablere et sentralidrettsanlegg på Kongsgårdsmoen, Skrim idrettspark. (Beachhandballbaner, fotballhall, 2 stk kunstgressbaner, garderobeanlegg, fremtidig klubbhus (se egne planer for dette) IL Skrim vil arbeide for fraflytting av Skrimsletta til Skrim Idrettpark, Kongsgårdsmoen. 5.3 BETALING AV UTØVERE IL Skrim skal ikke ha aktive utøvere som er lønnet av laget for sin idrett. Aktive kan bare motta hel eller delvis dekning av faktiske utgifter til reiser o.l. 5.4 BETALING AV TRENERE Alle treneransettelser som medfører økonomiske forpliktelser skal godkjennes av hovedstyret, med underskrift av Lagets leder. Dersom forholdene ligger slik til rette( dekning for forpliktelser) kan trenere gis hel eller delvis dekning for sine faktiske utgifter. Langtidsplan IL Skrim Side 7 av 32

8 5.5 OVERGANGER IL Skrim er for frie overganger, men lagets og utøverens økonomiske interesser skal sikres (eks. overgang til tredjeklubb). Regler som samsvarer med dette er fastsatt både av håndballforbundet og fotballforbundet. 6 HOVEDSTYRETS ARBEIDSOMRÅDE Legge forholdene til rette for den aktive idretten. Legge forholdene til rette for allidrett for barn og ungdom Realistiske langtidsplaner Kosteffektive anlegg, ved fornuftige investeringer og vedlikehold Samarbeid med kommunen og Forsvaret for investering i anlegg og utstyr. Tilskudd til leie av anlegg Økonomisk bæreevne i dårlige tider Opparbeide nye anlegg og sikre inntektskilder Utvikle nye inntektsmuligheter gjennom prosjekter som FYSFOS/ IFO. I denne sammenhengen henvises det til NIF`s Idrettspolitisk dokument. 7 STRATEGIPLANEN SOM STYRINGSDOKUMENT 7.1 MÅL Langtidsplanen skal danne grunnlag for beslutninger og samhandling. Den skal vise ledere, tillitsvalgte og medlemmer veien fremover, og gi alle ledd grunnlag og motivasjon til å utarbeide og følge underliggende planer 7.2 VIRKEMIDLER Involvere flest mulig i prosessen med utvikling av langtidsplanen i den hensikt å oppnå eierforhold for den enkelte gruppe. Vise at planen blir fulgt. Kreve rapportering i forhold til målsetting, både sportslig og administrativt Evaluere og redigere planen hvert år Ta vare på erfaringer og benytte disse i fremtidig arbeid. 7.3 IL SKRIMS LEVEREGLER FOR BARNEIDRETT OG UNGDOMSIDRETT Alle skal med, og gis like muligheter for utvikling Unngå talentskille, del grupper i jevnbyrdige lag på trening og kamp La alle barna få spille like mye La alle veksle på å spille fra start Sørg for at spillere med forskjellig ferdighet for spilt sammen. La barna prøve seg på ulike plasser og funksjoner Legg til rette for at flere får delta i andre idretter Det er lov å være/bli god Tilegg for ungdomsidrett: Legg til rette for de som vil litt mer med differensiering. Avtal hospitering med klubben og trenere Husk at vi ikke vet utviklingen til den enkelte, den er forskjellig, og det er alltid noen som kommer med ett sugende løp bakfra. Langtidsplan IL Skrim Side 8 av 32

9 8 ORGANISASJONSUTVIKLING 8.1 MÅL Laget må ha en organisasjonsstruktur som tjener laget slik at målene blir nådd. Den må være fleksibel slik at hver enkelt tillitsvalgt får nyttet sine kunnskaper og erfaring. Organisasjonen må fremstå slik at mange føler de kan finne en plass i den. Samordning av oppgaver og aktiviteter i større grad vil tjene Skrim i et helhetlig perspektiv 8.2 VIRKEMIDLER Årlig gjennomgang med tilpasninger til varierende oppgaver. Instruere ledere til å finne rett mann til rett plass. Søke å oppnå samhørighet mellom en effektiv organisasjon og trivsel/ tilhørighet for tillitsvalgte. Samordning av oppgaver i gruppene for å få en effektiviseringsgevinst. 9 LEDERREKRUTTERING OG UTVIKLING 9.1 MÅL Rekruttere ledere som oppnår resultater/mål, og skaper trivsel og velvære på alle plan. Utvikle ledere på alle plan gjennom samhandling og målrettet opplæring. 9.2 VIRKEMIDLER Utvikle struktur og systematisk opplegg for lederopplæring. Oppmuntre og gi ledere på alle plan tilbakemeldinger ved konstruktiv ros og ris. Gi alle medlemmer som har/skal ha lederoppgaver i laget best mulig grunnlag for å løse sine oppgaver. Gjennomføre målrettede kurs i ledelse i samarbeid med idrettskretsen og særkretsene. Drive rekrutteringsarbeid hele året, ikke bare til valget. 10 TOPP OG/ELLER BREDDE IL Skrim satser på bredde som generell grunnholdning for driften. Imidlertid vil IL Skrim innen de individuelle idretter støtte opp om topputøvere så lenge de økonomiske rammene er oppnåelige for gruppen og innen laget, og uten at det svekker de øvrige breddeaktivitetene. 11 MÅL FOR GRUPPENE Alle grupper, med sine trenere og leder, forplikter seg til å sette seg inn i og følge IL Skrims VISJON, MÅL og STRATEGIER ALLIDRETT FOR BARN OG UNGE MÅL Utvikle allidrett som skaper varig interesse for fysisk aktivitet utover barneårene. Tilbudet skal utvikles lokalt i flest mulige områder. Allidrett skal søkes innført i flest mulig skoler og skoleklasser Fornøyde ungdommer i et trygt og godt sosialt miljø for å redusere frafallet. Bidra til å øke rekrutteringen og ikke minst beholde medlemmene lengst mulig i idrettslaget. Langtidsplan IL Skrim Side 9 av 32

10 VIRKEMIDLER Opprettholde og videreutvikle de etablerte nærmiljøtilbudene og søke å utvide aktive roder. Arbeide direkte mot skolene. Samordne utnyttelse av balløkker, skibakker osv. Rekruttere foreldre og tidligere aktive som ledere 11.2 SKIGRUPPA/ LANGRENN Innenfor langrenn skal gruppa ha et tilbud til alle. Dette omfatter; rekrutter (barn og ungdom), trimmere og konkurranse utøvere, uansett den enkelte utøvers ambisjons nivå. Aktivitetene må stimulere på en slik måte at de rekrutterer flere aktive utøvere, noe som viser en positiv utvikling høsten 2009/2010 ifm gruppas skiskole. Hva med noe om å etablere skiskole / skileik i det enkelte nærmiljø for 6-10 åringer? 11.3 FOTBALLGRUPPA Fotballgruppa skal gi et tilbud til alle som vil spille fotball. Herunder: Videreutvikle gode miljøer, felleskap og holdninger i hele organisasjonen. Utvikle en god sportsplan som inneholder klubbutvikling som spillerutvikling, trenerutvikling, lederutvikling, dommerutvikling og organisasjonsutvikling. Ha kompetente og utdannede trenere/ ledere på alle lag/ nivå. Rekruttere og utvikle spillergruppene slik at overgangen til 11`er fotball, jr. og seniorfotball motiverer og hindrer frafall. A-lag og B-lag der man på sikt ønsker å etablere attraktive tilbud for voksenfotball. Etablere egne jentelag for alle alderstrinn BUESKYTTERE Bueskyting skal være tilbud til alle over 10 år, både funksjonsfriske og funksjonshemmende Gruppa skal være åpen både for de som ønsker å drive en hobby og de som øsnker å være konkuranseskyttere HÅNDBALLGRUPPA IL Skrim skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille håndball o de som vil bli håndballspillere o de som vil ha håndball som mosjonsaktivitet I de yngste klassene skal det satses på bredde, opp til og med 12 år. I de eldre klassene skal det satses på bredde og elite, fra 15 år og oppover. Årsklassene skal holdes samlet, spiller kan delta i høyere årsklasser på enkelttreninger og kamper (hospitering) etter avtale med klubben 12 ANLEGG 12.1 MÅL IL Skrim skal utvikle og vedlikeholde de anlegg, maskiner og bygg laget eier. IL Skrim vil satse på et optimalt samarbeid om etablering av sentralidrettsanlegg på Kongsgårdmoen, med vintertreningsforhold for fotball, kunstgressbaner, beachhandballbaner, og på sikt egnet klubblokale. Langtidsplan IL Skrim Side 10 av 32

11 12.2 VIRKEMIDLER Påvirke kommunen til større overføringer aktivitetsmidler og for lagseide anlegg Oppmuntre og skape miljø for dugnader Inngå avtaler med private/kommunen/forsvaret om utleie m.m. Utvikle en detaljert vedlikeholdsplan for anlegg, maskiner og bygg. Være aktive i kommunale prosesser som vedrører idrettsanlegg Kommunens kulturanleggsplan ved revidering Se Langtidsplan for anlegg. 13 MARKEDSFØRING/PROFILERING 13.1 MÅL IL Skrim skal aktivt utnytte sitt særpreg ved all markedsføring og profilering 13.2 VIRKEMIDLER Bevist bruke IL Skrims særpreg i forhold til øvrige idrettslag i nærområdet herunder: Aktiviteter: Er eneste klubb som opprettholder et håndballtilbud til alle, samt har et unikt ungdomsmiljø med aktiviteter på tvers av de aktive gruppene. Positivt aktivitetssamarbeide med skolene i hele Kongsberg. Utvikle idrettsfritidsordning for som tilbud for 5-7 klasse Miljø: Lagene, reisene, treningssamlingene, samarbeide med andre lag, reserven. Alle i Skrim er like viktige, og skal behandles deretter Anlegg: Eier egne moderne anlegg innenfor ski og fotball samt eget forsamlingslokale, samt disponerer og driver moderne fasiliteter til håndballaktivitetene. Reserven: Spreke pensjonister som deltar aktivt i bygging og vedlikehold av anleggene. Økonomi: En sunn økonomi som gir nødvendig handlefrihet. 14 ØKONOMI 14.1 MÅL Hovedforeningen skal alltid ha en betydelig kapitalbeholdning og skal drives med overskudd/i balanse. Målet er en at kassabeholdningen på kr ,- pr Ved større investeringer er det opp til Hovedstyret å vurdere lån eller bruk av egne midler. Ved lån kan Hovedstyret sette sine faste eiendommer i pant, uten årsmøtets tillatelse. Investeringen sammen med budsjettet skal dog være godkjent på årsmøtet. Alt underlag skal underskrives av tre personer; Lagets leder, Lagets nestleder og leder for økonomi. Gruppene skal drive med 0 eller overskudd, og skal ha en kassabeholdning som er tilnærmet 33 % av et årsbudsjett pr Dette for å ha handlefrihet og for å møte uforutsette utgifter VIRKEMIDLER God økonomistyring med periodiske gjennomganger. Kritisk gjennomgå lagets utgifter. Inngå avtaler med næringslivet Medvirke til å øke det kommunale tilskudd Samordne innkjøpsavtaler for hele klubben og oppnå stordriftsfordeler Langtidsplan IL Skrim Side 11 av 32

12 15 PRIORITERTE OPPGAVER I 2011 IL Skrim sitt hovedstyre går inn for at det startes arbeid med følgende prioriterte oppgaver i år Dersom målene påfører laget stor økonomisk risiko, eller direkte kostnader utover det som er spesifisert i budsjett/langtidsplan vil slike avgjørelser utsettes til neste årsmøte, eller det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Styret ber dog om en fornuftig frihet i forbindelse med målene. Mål Beskrivelse/forutsetninger Hovedansvar i Hovedstyret 1 ) Forbedre Arbeidsgruppe forholdene til opprettet og planer fotballgruppa, med under utvikling fokus på treningsforhold vinter. Utvikle planer for Skrim Idrettpark i samarbeid med kommunen og KIR. Realisere steg 1, vintertreningshall. Sparebank 1 har gitt i mill og Kommunen har garantert 0,5 mill innskudd. Vi har fått avslag på dispensasjonssøknad om redusert spilleflate. Dette betyr at anlegget ikke kvalifiserer til støtte av spillemidler. Se egen sak om endret finansieringsplan. Delta aktivt i arbeidet med oppdatering av Kulturanleggsplan, der man må beholde prioriteten til Skrim og trykk på realisering av fotballbaner i Skrim Idrettspark. Året må benyttes til å realisere hall og jobbe videre med planene om opparbeidelse av erstatningsbaner og klubblokale på Skrim Idrettspark før salg av Skrimsletta. Egen sak på årsmøte ) Lysanlegg, utskifting av PCB holdig armatur og nye stolper på stadion. 3 ) Videreutvikle samarbeidet med skolene, SFO, etablere IFO Nytt prosjekt etablert i 2009 etter pålegg fra forurensingstilsynet. Prosjektet er etablert og spillemiddelsøknad er forhåndsgodkjent i Kommunen. Prosjektet har en kostnadsramme på ca 1,2 mill. Dette er en aktivitet som har startet, og som må videreutvikles. Kommunen har utfordret oss til å stille med idrettsfaglig kompetanse i skolenes gymtimer. NIF har gitt idretten utfordring på større innslag i skolene og etablering av Idrettsfritidsordning (IFO) Dette er et samarbeid til felles glede, og går på anlegg tilknyttet skoleområder, og bruk av IL Skrims eksisterende anlegg til skolen Ferdigstillt Allidrettsgruppa jobber videre med ball i skole. Det er nødvendig å utrede FYSFOS og IFO med eget prosjektmidler. 4 ) Legge til rette for ansettelse av daglig leder. IL Skrim er i fortsatt i en rivende utvikling. For Arbeidsutvalget er tilrettelegging for den aktive idretten det viktigste element. Det er behov for å tilknyte seg ressurspersoner som kan utvikle Til Årsmøtet 2007: Godkjent på årsmøtet Dette er en sak som Langtidsplan IL Skrim Side 12 av 32

13 5 ) Forbedre sikkerheten på våre anlegg 6) Reforhandle og opparbeide nye inntektskilder. 7)Økt "halltid" i kommunale anlegg. 8 ) Utvikling av Heistadmoen Skistadion - skiskytteranlegg - rulleskitrasè - Gapahuk klubbens aktivitetstilbud og jobbe med prosjektrealterte prioriterte oppgaver i tilegg til å utløse mer frivillighet. Lage interne HMS/kontrollrutiner for IL Skrim.. Lage og selge sponsoravtaler for Skrims Treningshall, Heistadmoen Skistadion, Skrimsletta og Skrimhallen IL Skrim skal arbeide for å skape best mulig aktivitetstilbud for alle grupper i laget. Vi må derfor arbeide for økt halltid til rimelig pris. Vurdere utvikling og etablering av skiskytteranlegg på Heistadmoen. Det er behov for flere brukere på anlegget, spesielt på sommeren. Prosjektet innbærer å etablere asfaltert rulleskiløype i deler av lysløypa og opparbeide skytterstadion. Plassering på Heistadmoen vil medføre at det vurderes egen Skiskyttergruppe i Skrim. vil fortsette i Planlagt gjennomført i 2012 Arbeidsgruppe jobber med prosessen. Salgsunderlag er utarbeidet Salget har startet.. Søknad er sendt Forsvaret om anlegging av rulleskiløype og skiskytterstadion 9)Samarbeidsavtaler med Skiklubbene i Kongsberg 10 )Forbedre kontor og lagerplass i Skrimhallen. 11 ) Nye avtaler med Forsvaret ifm. Heistadmoen Skistadion. Anlegget på Heistadmoen er et anlegg som benyttes av mange av skiklubbene i Kongsberg. Vi tilbyr derfor alle klubbene som ønsker å bruke Heistadmoen Skistadion som treningsarena samarbeidsavtale som regulerer brukstid og gjenytelse (leie, dugnad, og lignende) Håndballgruppa har behov for mer lagerplass, samt mulighet for kontor. Bør planlegges i Pr. nå usikkert om dette kan være spillemiddelberettiget. Tiltaket utsettes til Rullering av kulturanleggsplan Ny 40-års avtale er etablert med Forsvaret. Det er laget et forslag til prisliste for utleie av anlegget. Sendes ut og diskuteres på styremøte. Nytt møte med klubbene i Kongsberg er ikke avtalt. Ferdigstillt Langtidsplan IL Skrim Side 13 av 32

14 12 ) Lagerplass til maskiner og utstyr på Heistadmoen Skistadion 13) Utvidelse av Skistua Lagerbygget er oppført, men det gjenstår noe lite arbeid ifm gulv/ sluk. Spillemiddelsøknad er sendt og sluttregnskap er sendt inn til kommunen. Usikkert pr dd når dette blir tilbakebetalt. Egen sak til årsmøte 2011 Eiendomsbestyrer følger opp resterende arbeid og melder ferdigstillelse 16 FOTBALLGRUPPA 16.1 HVORFOR HAR IL SKRIM DENNE GRUPPA IL Skrim har denne gruppa for å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball i IL Skrim. Dette tilbudet skal gjelde for begge kjønn, gammel som ung, på alle ferdighetsnivåer og på alle plan. Tilbudet skal være tydelig der forutsetninger og forpliktelser er synliggjort LEVEREGLER For barneidretten gjelder følgende: Unngå talentskille, ikke del lag etter nivå. Se tidligere kommentar La alle barna få spille like mye La alle veksle på å spille fra start Bytt inn spillere slik at ikke de beste alltid spiller sammen Se tidligere kommentar La barna prøve seg på ulike plasser Og det er fortsatt lov å være/bli god Bekjentgjøre og følge opp foreldrevettreglene som NFF har utarbeidet. I tillegg skal fotballen i Skrim: være et tilbud til alle. integrere alle på best mulig måte av alle ledere/ trenere, for å skape fellesskap og utvikle gode holdninger. ha den aktive idrettsutfoldelsen som utgangspunkt for å bygge opp om fellesskap, kameratskap og et godt sosialt miljø og nettverk. gjøres fristende og morsom, gi overskudd, glede og trivsel og ikke påtvinges noen, samtidig som passive holdninger skal bort. sikres gjennom engasjement, entusiasme og vilje til innsats for en felles sak og et fornuftig økonomisk opplegg. oppfordre og rekruttere fra de aktive som har sluttet, til trenere, lagledere og tillitsvalgte MÅLSETTINGER OVERORDNET MÅL Gi barn og ungdom et trygt fellesskap hvor positive holdninger til medmennesker og samarbeid fremelskes. Gi et tilbud til alle som vil spille fotball i IL Skrim, d.v.s. lag på alle alderstrinn for begge kjønn. Arbeide for å utvikle holdningssterke, treningsvillige, teknisk og taktisk gode spillere. Er litt usikker på denne setningen men har ikke forslag til noe annet. - Ha gode smågutte-, gutte- og juniorlag for å sikre rekruttering. - Ha godt tilbud for voksenfotball med trening inntil 3 ganger pr uke. Ha gode baneforhold, anlegg, trenere, ledere og sosialt miljø. Langtidsplan IL Skrim Side 14 av 32

15 HOVEDMÅL Lag -Stille 3 5 er lag i kretsserien/ Kongsbergligaen på alle alderstrinn fra 7 til 10 år. -Stille 2 7 er lag i kretsserien på alle alderstrinn fra 11 til 12 år. -Stille ett 11 er lag i kretsserien i 13 års, 14års smågutte-, gutte- og juniorklassen. -Stille ett 7 er lag i kretsserien i småjente- og jenteklassen. -Gi tilbud i kretsserien til alle seniorspillere i alle aldere. Tillitsvalgte - Stille ett kompetent fotballgruppestyre med kontinuitet organisert iht pkt 16.5 Trenere, lagleder og dommere - Utdanne ledere, trenere og dommere fra egne rekker. - Gjøre det attraktivt å være trener, lagleder og dommer. - Besette trenere og lagledere for kommende sesong innen årsskiftet. - Ha prosedyrehefte og laglederperm for lagledere. - Utvikle en aktiv webside for daglig bruk Spillere - Rekruttere årlig nok 6 og 7 åringer til å etablere 2 nye lag. - Rekruttere årlig nye spillere for å opprettholde alle lag. - Utvikle holdningssterke, teknisk og taktisk(fotballkunnskap) gode spillere. Kommentar som over - I alderen 7-16 år å prioritere utvikling av tekniske ferdigheter. - I alderen år å utvikle positive holdninger til medmennesker, egentrening og fellesskap. - I alderen år å prioritere utvikling av den taktiske forståelse av spillet. Kamp- og treningsforhold -Alle kamper skal gå på Skrimsletta gress, alternativt Sølvverkssletta. -Alle kamper og treninger sommertid (etter 17/5) skal gå på gressbane. -Tilstrekkelig treningsmuligheter og banekapasitet sommer og vinter(innendørs) for alle lag. -Tilfredsstillende treningsmateriell tilgjengelig både på Skrimsletta og Sølvverkssletta. 4 store og 10 små mål og ballbinge på Skrimsletta. 2 store og 6 små mål på Sølvverkssletta. Ballvegger og ballgalger ved begge banene. Anlegg - Utvikle Treningshall Skrim Idrettspark. I prioriteringsplan heter det Fotballhall. Bør vel bruke samme benevning. - Bygge garderobeanlegg på Sølvverkssletta. Skal vi det? - Samarbeide med kommunen mtp bruk av anlegg i kommunen. Økonomi - Årlige balanserte regnskap. - Dugnadsånden skal prioriteres for å skape samhold og for å holde kontingenten nede. - Den aktive betaler 40 % av hva det koster å holde hver spiller i aktivitet. - Økonomisk støtte til lagene fra 11`er fotball lagene og oppover gjennom kjøregodtgjørelse innenfor budsjett - Skaffe tilveie midler gjennom sponsoravtaler. Miljø - Videreutvikle det gode miljøet i gruppa. - Videreutvikle samarbeidet med ungdoms- og håndballsgruppa. - Anskaffe et samlingspunkt for ungdommen. - Arrangere 2-3 arrangement ila året for å skape et bedre miljø og felleskap. Arrangement Langtidsplan IL Skrim Side 15 av 32

16 - Arrangere fotballskole 1 uken etter skoleslutt - Arrangere Skrimcup siste helgen i august. - Arrangere Spirecup for 6 åringene. - Arrangere Best i by n cup for A-lag og jr. lag - Bidra til å arrangere Skrimdag 16.4 VIRKEMIDLER Lag - Starte opp nytt lag årlig for 6 og 7 åringer, primært fra Kongsgårdsmoen. Berg og Wennersborg skole. - Samarbeide med andre klubber i Kongsberg dersom det er fare for at man ikke klarer å opprettholde lag. Tillitsvalgte - Rekruttere ved aktiv forespørsel og god informasjonsflyt blant foreldre, seniorspillere og aktive som har sluttet. - Rekruttere gjennom informasjonsmøter og infoskriv (minst 3 i året) til alle foreldre. - Tilby tillitsvalgte og foreldre relevante kurs, kompetanse bygging og sosiale aktiviteter. - Arrangere aktiviteter som skaper et fellesskap og vilje til å bidra i IL Skrim. - Gjennomføre styremøter slik at de får en god fremdrift og sosial ramme. - Skape forståelse blant foreldre at man må ha flinke og nok tillitsvalgte for å fungere, ta vare på anleggene og legge forholdene til rette for spillerne og lagene. - Ha en fornuftig, god og stabil organisasjon som fungerer godt. Trenere, lagleder og dommere - Alle trenere for 5 og 7 `er fotball (6-12 år) skal gjennomføre Aktivitetsleder kurs. - Alle spillere som deltar som instruktører ved Ball i skole eller Fotballskolen skal gjennomføre kurs Barnefotballkvelden - Alle trenere for 11`er fotball (13-19 år)skal gjennomføre Trener 1 kurs (4 deler) - Alle gutte- og jentespillere skal gjennomføre klubbdommerkurs. - Alle juniorspillere (også jenter) skal gjennomføre Trener I kurs? - Gi trenere/lagledere/dommere tilbud kurs for videreutvikling og sosiale aktiviteter. - Rekruttere ved aktiv forespørsel blant jente-, gutte-, junior-, seniorspillere og foreldre. - Starte re- og nyengasjering av trenere og lagleder allerede i september forut for året - Oppdatere årlig ABC for lagledere og laglederperm, og sportsplan Spillere - Drive aktiv rekruttering av nye spillere gjennom fotballskolen. Ikke enig - Drive aktiv rekruttering på aldersbestemt nivå i nærmiljøet og gjennom skolene; Raumyr, Kongsgårdsmoen, Berg, Wennersborg, Gamlegrendsåsen, Skavanger, Efteløt, Skrim og Tinius. Mener vi 11'er fotball på denne? - Gi et så godt tilbud til de aktive at de fortsetter med fotball over på seniornivå, dette gjelder også aktiviteter utenfor fotballbanen i samarbeid med ungdoms- og håndballgruppa. - Jobbe målbevisst med å utvikle positive holdninger til medmennesker, egentrening, samarbeid og fellesskap. - Jobbe målbevisst med et koordinert opplæringsprogram (IL Skrim Fotballgruppa trenerveileder) som skal gi en progresjon i ferdighetsutviklingen på de enkelte alderstrinn. - Ha skolerte og kvalifiserte trenere/lagledere på alle lag. - Markedsføre idrettslaget slik at det blir attraktivt å komme til IL Skrim for å spille fotball, bla gjennom å utnytte fordelen vår med gode gressbaner og den sosiale faktoren i laget. Langtidsplan IL Skrim Side 16 av 32

17 Kamp- og treningsforhold - Sørge for nødvendig vedlikehold, vanning og hvile av gressbanene. - Ha en aktiv og offensiv banemester. - Samarbeide med kommunen mtp lån av anlegg. - Sende søknad til kommunen og Kongsberghallen innen tidsfristen 15/5 om behov for treningstider innendørs vinterhalvåret. - Gjøre nødvendige investeringer og innkjøp for at alle baner og lag har nok treningsmateriell. Anlegg - Iverksette prosjektering av egen kunstgressanlegg på Skrim Idrettspark - Iverksette prosjektplanlegging mtp utvikling av både Skrimsletta og Sølvverkssletta. - Søke om spillemidler til utbygging gjennom kommunen i neste kulturplan Samarbeide med Skogskolen mtp utvikling av Skrimsletta og Sølvverkssletta. - Utvikle kontakten med kommunen og tilby støtte ifm vedlikehold og vanning av gressbanen. Økonomi - Legge fornuftige realistiske budsjetter. - Påvirke alle medlemmer til å bidra på dugnader og med innhenting av sponsoravtaler. - Følgende inntektsbringende dugnader gjennomføres og prioriteres i denne rekkefølgen: denne skal vel vekk, fotballskolen, Skrimcup, kiosk, egne lagsdugnader. Pågående og aktiv ovenfor næringslivet mtp inngåelse av sponsoravtaler. - Opprettholde den gode kontakten med Sigurd Knutsen AS. - Kjøp av tjenester skal minimalisere og istedenfor søkes utført gjennom dugnad. Miljø - Bruke jente-, junior- og seniorspillere til å motivere de yngre lagene. - Opprettholde god kontakt med skolene; Skrim, Kongsgårdsmoen, Berg og nærmiljøet. - Legge til rette for at deltagelse i cuper blir slik at foreldre og øvrig familie i størst mulig utstrekning får mulighet til å delta. - Gi alle lag i junioravdelingen tilbud om å delta på 2 turnering i løpet av hver sesong. - Gjennomføre aktiviteter/sammenkomster for lagene utenom fotballbanen. - Prioritere aktiviteter arrangert av ungdomsgruppa fremfor egne treninger. - Bygge et klubbhus som et samlingspunkt med plass til personer. Samlingspunktet må være tilgjengelig alle dager i uka for de aktive hvor de kan se TV, video, spille biljard og dart. - Holde årlige informasjonsmøter med foreldre for å legge frem planer og målsettinger. Informasjon - Informasjon om fotballgruppa og vårt tilbud skal prioriteres gjennom LP, internett og skolene for å rekruttere nye spillere. Alle ledere skal aktivt informere LP om sitt lags aktiviteter og resultater for å søke å profilere IL Skrim og fotballgruppa i lokalpressen ORGANISASJON Informasjon på internett skal være oppdatert og informativ. Informasjonen til alle skolene (Kongsgårdsmoen, Berg, Wennersborg, Raumyr, Efteløt, Gamlegrendsåsen, Skavanger, Skrim, Tinius og HIBU) skal prioriteres i april og august. Leder Leder senioravdelingen/nestleder Langtidsplan IL Skrim Side 17 av 32

18 Leder junioravdelingen Materiellforvalter Utdanningskoordinator Økonomikoordinator Kasserer 2 representanter fra A-laget, damelaget, juniorlaget eller jentelaget AKTIVE UTØVERE Styret Trenere Lagledere Dommere Herrer Damer Juniorer Junioravdelingen Personer på kurs ANTALL LAG Veteranlag Oldboyslag A-lag 4.div 5.div 5.div 5.div 5.div 5.div 5.div B-lag - 1(7 ) - 7.div 7.div 7.div - - Damelag 1(7 ) (7 ) - Juniorlag Juniorjentelag Guttelag Jentelag - 1(7 ) - - 1(7 ) 1(7 ) 1 Småguttelag Småjentelag (7 ) 1(7 ) 1(7 ) 1 Lilleguttlag Lillejentelag Miniputtelag BUDSJETT Inntekter 230 XXX Tilskudd 60 XX Utgifter Egen kapital - XX HÅNDBALLGRUPPA 17.1 HOVEDMÅL OG PRINSIPPER IL Skrim skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille håndball o de som vil bli håndballspillere Langtidsplan IL Skrim Side 18 av 32

19 o de som vil ha håndball som mosjonsaktivitet I de yngste klassene skal det satses på bredde, opp til og med 15 år. I de eldre klassene skal det satses på bredde fra 16 år og oppover. Årsklassene skal holdes samlet, spiller kan delta i høyere årsklasser på enkelttreninger og kamper Egen handlingsplan (Sportsplan) for Håndball blir fremlagt på Årsmøtet DELMÅL FOR DE ENKELTE NIVÅ I ET 3 5 ÅRS PERSPEKTIV Yngre lag skal etablere seg i toppen av Regionsserien, A-nivå, i alle klasser 14, 15, 16 og 18 år Yngre lag skal markere seg i A-sluttspill i håndball cuper Yngre lag skal etablere seg i toppen av Beach serien Yngre lag skal klare å kvalifisere seg til Landsseriene i klassene 16, 18 og 20 år. For å kunne tiltrekke seg gode spillere fra nærområdet/regionen kan det vurderes å samarbeide med andre klubber (partnerskap) for å kunne delta i de landsdekkende seriene. Et slikt samarbeid skal godkjennes av sportslig utvalg og styret Barn: Aktivitetsturneringer lek med ball/idrettsglede 17.3 MILJØ OG TRYGGHET Vi skal legge vekt på å skape et godt miljø som gir spillere og foreldre: o Trygghet og tilhørighet o Trivsel, motivasjon og engasjement 17.4 ALDERSTRINNET 9-11 Sportslig ambisjon o Satse på bredde, samhold og lagånd o Trening og konkurranser skal følge o NIF bestemmelser om barneidrett (vedlagt) Inndeling av lag o 8-12 spillere pr lag i aktivitetsserien, flere lag kan meldes opp avhengig av antall spillere i gruppen. o Treningsgruppen bør ikke overstige 15 spillere pr trener Kamper o Alle spillere som følger treningene skal spille tilnærmet like mange kamper o Det skal tilstrebes at alle spillere får mest mulig lik spilletid o Max. 12 spillere bør delta på en kamp o Lag med flere enn 12 spillere må sørge for rullering fra kamp til kamp Støtteapparat o To lagledere, en administrativ leder og en sportslig leder/aktivitetsleder o En trener o Bør/kan rekrutteres i foreldregruppen. o Kan rekrutteres fra spiller fra eldre lag, men det skal da i tillegg være en voksen leder som følger laget under trening og kamper o Trener bør gjennomføre kurs i regi av klubb og o Krets (aktivitetslederkurs/trener I) for trening av barn 9 tom ALDERSTRINNET 6-10 ÅR Sportslig: Langtidsplan IL Skrim Side 19 av 32

20 nd -preget med ball. Trening skal tilrettelegges for at spillere kan klare ferdighetskravene til NHF s Teknikkmerke - Rødt merke Minimum deltakelse i en (1) turnering på høsten og en (1) på våren, utover dette etter avtale med foreldregruppen og lagledere deltakelse på treninger Støtteapparat: e som organiserer alt administrativt rundt laget. Lagledere bør stille på treninger sammen med trenere som godkjennes av Sportslig Utvalg. Det forutsettes at trener har utdannelse som aktivitetsleder eller relevant erfaring eventuelt at dette opparbeides 17.6 ALDERSTRINNET ÅR Sportslig: Satse på bredde, samhold og lagånd Trening skal i hovedsak være leik-preget med ball. Trening skal tilrettelegges for at spillere kan klare ferdighetskravene til NHF s Teknikkmerke Bronse- / Sølveller Gullmerket, eventuelt Gullballen I klasse 11 år er det både aktivitetsturneringer og seriespill uten inndeling i A eller B serie I klasse 12 år er det seriespill med inndeling av A- eller B-serie. Det er viktig at trenere og lagledere vurderer om laget skal meldes opp i A- eller B-serien da det er stor nivåforskjell i disse seriene Alle som tas ut til kamp skal spille. Lagets kamper og spilletid skal forsøkes delt like mellom spillerne. Likevel kan innsats på trening gis vekt i fordeling av antall kamper og spilletid Støtteapparat: på treninger sammen med trenere som godkjennes av Sportslig Utvalg. Det forutsettes at trener minimum har Trener 1 utdannelse eller relevant erfaring, eventuelt at dette opparbeides 17.7 ALDERSTRINNET Sportslig ambisjon o Satse på bredde, samhold og lagånd o To lag i kretsserien o Spillere kan delta i høyere årsklasser på enkelttreninger og kamper Inndeling av lag o 8-12 spillere pr lag o Treningsgruppen kan være opp til 30 spillere inndelt i to lag/treningsgrupper Kamper o Alle spillere som følger treningene skal spille tilnærmet like mange kamper Langtidsplan IL Skrim Side 20 av 32

IL SKRIM. Langtidsplan 2011-2014

IL SKRIM. Langtidsplan 2011-2014 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

VERDIER VISJON MÅL STRATEGI PLAN HANDLING RESULTAT

VERDIER VISJON MÅL STRATEGI PLAN HANDLING RESULTAT VERDIER VISJON MÅL STRATEGI PLAN HANDLING RESULTAT Årsberetning Spydeberg IL Fotball 2011 FORORD Hva kjennetegner de mest vellykkede klubbene i verden? Dette er et spørsmål alle klubber bør stille seg

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263. www.ilskrim.no Dato: 09.04.2015. IL Skrim. Klubbhåndbok

Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263. www.ilskrim.no Dato: 09.04.2015. IL Skrim. Klubbhåndbok Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 09.04.2015 IL Skrim Klubbhåndbok 2 Innholdsfortegnelse KLUBBHÅNDBOK FOR IL SKRIM... 4 1 Klubbhåndbok for IL Skrim... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Dokumentstruktur...

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Strategi Visjon Mål Handlinger

Strategi Visjon Mål Handlinger HANDLINGSPLAN 2010-2015 Strategi Visjon Mål Handlinger 2010-2015 Innhold Innledning:... 4 Sosiale mål... 4 Verdiregler... 4 Om handlingsplan:... 4 Overordnet strategi... 4 Målsetting og visjon... 5 Visjon...

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Strategiplan. IL Aasguten

Strategiplan. IL Aasguten Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT med utfyllende kommentarer Revidert pr. 1. april 2000 Vil du vite mer: www.nif.idrett.no (Punktene som er uthevet er bestemmelsene om barneidrett vedtatt på Idrettstinget i

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx Barneidrett Bestemmelser om Barneidrett: Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Smørås IL Strategi mot 2021

Smørås IL Strategi mot 2021 Smørås IL Strategi mot 2021 Versjon 2016 Smørås IL Verdier mot 2021 Flest mulig lengst mulig Inkludering Mestring Glede Kameratskap Smørås IL Ambisjon 2021 Flest mulig lengst mulig Vi er gjennomgående

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer