IL SKRIM. Langtidsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015"

Transkript

1 Postboks Kongsberg Dato: IL SKRIM Langtidsplan Vår hovedsponsor gjennom mange år:

2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG Langtidsplan Tilvekst Arbeidsutvalget/Hovedstyret Organisasjonskart IL Skrim VISJON OVERORDNEDE MÅL HOVEDMÅL Delmål Rekruttering Anlegg Betaling av utøvere Betaling av trenere Overganger HOVEDSTYRETS ARBEIDSOMRÅDE STRATEGIPLANEN SOM STYRINGSDOKUMENT Mål Virkemidler IL Skrims leveregler for barneidrett OG UNGDOMSIDRETT ORGANISASJONSUTVIKLING Mål Virkemidler LEDERREKRUTTERING OG UTVIKLING Mål Virkemidler TOPP OG/ELLER BREDDE MÅL FOR GRUPPENE Allidrett for barn og unge Mål Virkemidler Skigruppa/ Langrenn Fotballgruppa Bueskyttere Håndballgruppa ANLEGG Mål Virkemidler MARKEDSFØRING/PROFILERING Mål Virkemidler ØKONOMI Mål Virkemidler PRIORITERTE OPPGAVER I FOTBALLGRUPPA Hvorfor har IL Skrim denne gruppa Leveregler Langtidsplan IL Skrim Side 2 av 32

3 16.3 Målsettinger Overordnet mål Hovedmål Virkemidler Organisasjon Aktive utøvere Antall lag Budsjett HÅNDBALLGRUPPA Hovedmål og prinsipper Delmål for de enkelte nivå i et 3 5 års perspektiv Miljø og trygghet Alderstrinnet Alderstrinnet 6-10 år Alderstrinnet år Alderstrinnet Alderstrinnet 15 og Alderstrinnet Senior Rekruttering Trenerutvikling Dommerutvikling Premiering Organisasjon Styret Arrangementskomite Sportslig Utvalg SKIGRUPPA Hvorfor har IL Skrim denne gruppa Mål Virkemidler Anlegg Arrangement Organisasjon Bueskyttere Hvorfor har IL Skrim denne gruppa Mål Rekruttering Utdanning Konkuranser ALLIDRETT /UNGDOMGRUPPA Hvorfor har IL Skrim denne gruppen Leveregler Målsetting Virkemidler Organisasjon TRIM / AKTIVITETSGRUPPA/ RESERVEN Hvorfor har IL Skrim denne gruppa Leveregler for gruppa Mål Virkemidler Organisasjon LANGTIDSPLAN ANLEGG Langtidsplan IL Skrim Side 3 av 32

4 22.1 Hensikt, ORGANISERING OG ANSVAR Eierforhold av Skrims anlegg Organisering Utleie av Skistua, Skrimsletta/Sølvverkssletta Salg fra kiosk fra Skistua, Skrimsletta og Skrimhallen Reklame på Skistua, Skrimsletta og Skrimhallen Betaling av dugnad på anleggene Historisk oversikt over Skrims anlegg fra 1948 til Skrimsletta Sølvverkssletta Heistadmoen Skistadion Lysløyper Kongsgårdmoen og Saggrenda Status PÅ SKRIMS anlegg pr Fotballanlegg Skrimsletta Sølvverkssletta Skianlegg Anleggene består av: Håndball Skole-uteområder. ( Ikke i Skrims eie ) KULTURANLEGGSPLANENS PRIORITERTE HANDLINGSPROGRAM INFORMASJONSSTRATEGI Hensikt Mål Målgruppe/kunder Hvor hører vi hjemme ( Markedsområde ) Skrims aktiviteter Informasjonsbehov Distribusjonskanaler Langtidsplan IL Skrim Side 4 av 32

5 1 SAMMENDRAG 1.1 LANGTIDSPLAN Dette er utgave nummer 26. Den første ble godkjent på årsmøtet den og var for årene 1986 til Denne utgave omhandler årene 2012 til 2015, men oppdateres årlig. Budsjettall for 2012 som er utarbeidet og tilgjengelig for gruppene, er styrende for virksomheten i gruppene. Foreningen har fire aktive grupper, bueskyttere, ski, fotball og håndball, samt aktivitetsgruppe som administrerer allidretten og ungdomstiltakene. I tilegg er Reserven et tilbud for kameratskap og samhold for den eldste generasjonen. Målet er å legge forholdene til rette slik at aktive utøvere, ledere og trenere finner grunnlag og glede for å støtte opp om vår idrett. Se forøvrig årsrapporter, regnskap og budsjett for hver enkelt gruppe. IL Skrim og gruppene vil årlig gjennomføre en felles strategisamling for å samkjøre klubben og revidere strategidokumenter for fremtiden. Det er bred enighet om å gjennomføre dette i gruppene i den hensikt å samle klubbens virksomhet i klubben. Det vil vøre formålstjenelig å vurdere nedbryting av plandokumenter til for eksempel: - Klubbens adm og organisasjonsplan (Klubbhåndbok) (hva gjelder i denne klubben? - Klubbens Langtidsplan (Målsetninger, tiltak og virkemidler) - Gruppenes Sportsplaner (Utførelse og gjennomføring) 1.2 TILVEKST Tilvekst av medlemmer i foreningen kan gjøres ved: Aktiv medlemsverving. Samarbeid med skolene/ SFO Realistisk utvidelse av tilbudet til alle, særlig til barn og unge. Utvikle anlegg for mer og bedre aktivitet (Flest mulig, lengst mulig, best mulig) Kompetanse i trenere, ledere og administrasjon for bedre tilbud. Stimulere og delta i uorgansiert aktivitet og prosjekter av typen åpen hall Samarbeide gruppene i mellom og tilby aktivitet utenfor sin primær sesong. 1.3 ARBEIDSUTVALGET/HOVEDSTYRET Årsmøtet er IL Skrims øverste myndighet. Arbeidsutvalget består av 7 personer som sammen med gruppeformennene utgjør hovedstyret, som har ansvaret for IL Skrims drift mellom årsmøtene. Langtidsplan IL Skrim Side 5 av 32

6 1.4 ORGANISASJONSKART IL SKRIM 2 VISJON Idrett og aktivitet i et trygt sosialt og utviklende miljø til beste for medlemmene. 3 OVERORDNEDE MÅL IL Skrim skal være et idrettslag i takt med lokalsamfunnets ønsker og behov. Ut i fra IL Skrims visjon skal laget være et fleridrettslag (Allianseidrettsalg) for barn og ungdom i Kongsberg og omegn. Innen ungdom/voksen idrett skal vi søke samarbeid med andre klubber for å stimulere utvikling. IL Skrim skal legge forholdene til rette slik at kontinuitet i de forskjellige styrer og utvalg oppnås. Hver leder skal ha klart definerte ansvar og mål. Utvikle utøvere, trenere og ledere med gode holdninger. 4 HOVEDMÅL Laget søker å samarbeide tett med andre klubber inn aktiv idrett og på tvers av geografiske områder. IL Skrim skal ha en rekrutteringsprofil som fremmer den aktive idretten kvalitativt og kvantitativt. Langtidsplan IL Skrim Side 6 av 32

7 IL Skrim ønsker å legge forholdene til rette slik at alle som ønsker å drive idrett/aktivitet har et tilbud. Særlig skal det vektlegges å aktivisere barn og ungdom slik at en varig interesse for idrett dannes og bidrar til en sunn oppvekst. IL Skrim skal være en betydelig miljøfaktor for alle medlemmer. Det er viktig for IL Skrim å aktivisere "passive" medlemmer til innsats i f.eks. støttegrupper til både aktiv idrett, administrasjon og praktiske gjøremål i.f.m. anlegg og utstyr. Gi barn og ungdom et trygt fellesskap hvor positive holdninger til medmennesker og samarbeid fremelskes. 5 DELMÅL Forbedre idrettssamarbeidet i Kongsberg. Aktuelle samarbeidsprosjekter kan være: felles trenere felles treningssteder felles arrangement for eksempelvis ungdomsgruppa anlegg - arbeidsoppgaver og investeringer av fellesutstyr på tvers av idrettslagene bli enige om hvilke idretter de forskjellige foreningene skal engasjere seg i utlån av aktive, foreningene i mellom utdanning aktiv i Kongsberg Idrettsråd gi barn og ungdom aktivitetstilbud på tvers av idrettsgren og idrettslag 5.1 REKRUTTERING Kongsberg by er IL Skrim sitt primære rekrutteringsområde. IL Skrim må være aktiv ved skolene, spesielt syd for byen. 5.2 ANLEGG IL Skrim må ha som en viktig oppgave å utvikle og vedlikeholde sine eiendommer. IL Skrim må utvikle samarbeide med Forsvaret/Heistadmoen maksimalt. IL Skrim vil arbeide for å utvikle Heistadmoen skistadion med nytt moderne lysanlegg. (ferdigstilt 2010) IL Skrim vil etablere av Skiskytterarena på Heistadmoen Skistadion. IL Skrim vil arbeide for å etablere et sentralidrettsanlegg på Kongsgårdsmoen, Skrim idrettspark. (Beachhandballbaner, fotballhall, 2 stk kunstgressbaner, garderobeanlegg, fremtidig klubbhus (se egne planer for dette) IL Skrim vil arbeide for fraflytting av Skrimsletta til Skrim Idrettpark, Kongsgårdsmoen. 5.3 BETALING AV UTØVERE IL Skrim skal ikke ha aktive utøvere som er lønnet av laget for sin idrett. Aktive kan bare motta hel eller delvis dekning av faktiske utgifter til reiser o.l. 5.4 BETALING AV TRENERE Alle treneransettelser som medfører økonomiske forpliktelser skal godkjennes av hovedstyret, med underskrift av Lagets leder. Dersom forholdene ligger slik til rette( dekning for forpliktelser) kan trenere gis hel eller delvis dekning for sine faktiske utgifter. Langtidsplan IL Skrim Side 7 av 32

8 5.5 OVERGANGER IL Skrim er for frie overganger, men lagets og utøverens økonomiske interesser skal sikres (eks. overgang til tredjeklubb). Regler som samsvarer med dette er fastsatt både av håndballforbundet og fotballforbundet. 6 HOVEDSTYRETS ARBEIDSOMRÅDE Legge forholdene til rette for den aktive idretten. Legge forholdene til rette for allidrett for barn og ungdom Realistiske langtidsplaner Kosteffektive anlegg, ved fornuftige investeringer og vedlikehold Samarbeid med kommunen og Forsvaret for investering i anlegg og utstyr. Tilskudd til leie av anlegg Økonomisk bæreevne i dårlige tider Opparbeide nye anlegg og sikre inntektskilder Utvikle nye inntektsmuligheter gjennom prosjekter som FYSFOS/ IFO. I denne sammenhengen henvises det til NIF`s Idrettspolitisk dokument. 7 STRATEGIPLANEN SOM STYRINGSDOKUMENT 7.1 MÅL Langtidsplanen skal danne grunnlag for beslutninger og samhandling. Den skal vise ledere, tillitsvalgte og medlemmer veien fremover, og gi alle ledd grunnlag og motivasjon til å utarbeide og følge underliggende planer 7.2 VIRKEMIDLER Involvere flest mulig i prosessen med utvikling av langtidsplanen i den hensikt å oppnå eierforhold for den enkelte gruppe. Vise at planen blir fulgt. Kreve rapportering i forhold til målsetting, både sportslig og administrativt Evaluere og redigere planen hvert år Ta vare på erfaringer og benytte disse i fremtidig arbeid. 7.3 IL SKRIMS LEVEREGLER FOR BARNEIDRETT OG UNGDOMSIDRETT Alle skal med, og gis like muligheter for utvikling Unngå talentskille, del grupper i jevnbyrdige lag på trening og kamp La alle barna få spille like mye La alle veksle på å spille fra start Sørg for at spillere med forskjellig ferdighet for spilt sammen. La barna prøve seg på ulike plasser og funksjoner Legg til rette for at flere får delta i andre idretter Det er lov å være/bli god Tilegg for ungdomsidrett: Legg til rette for de som vil litt mer med differensiering. Avtal hospitering med klubben og trenere Husk at vi ikke vet utviklingen til den enkelte, den er forskjellig, og det er alltid noen som kommer med ett sugende løp bakfra. Langtidsplan IL Skrim Side 8 av 32

9 8 ORGANISASJONSUTVIKLING 8.1 MÅL Laget må ha en organisasjonsstruktur som tjener laget slik at målene blir nådd. Den må være fleksibel slik at hver enkelt tillitsvalgt får nyttet sine kunnskaper og erfaring. Organisasjonen må fremstå slik at mange føler de kan finne en plass i den. Samordning av oppgaver og aktiviteter i større grad vil tjene Skrim i et helhetlig perspektiv 8.2 VIRKEMIDLER Årlig gjennomgang med tilpasninger til varierende oppgaver. Instruere ledere til å finne rett mann til rett plass. Søke å oppnå samhørighet mellom en effektiv organisasjon og trivsel/ tilhørighet for tillitsvalgte. Samordning av oppgaver i gruppene for å få en effektiviseringsgevinst. 9 LEDERREKRUTTERING OG UTVIKLING 9.1 MÅL Rekruttere ledere som oppnår resultater/mål, og skaper trivsel og velvære på alle plan. Utvikle ledere på alle plan gjennom samhandling og målrettet opplæring. 9.2 VIRKEMIDLER Utvikle struktur og systematisk opplegg for lederopplæring. Oppmuntre og gi ledere på alle plan tilbakemeldinger ved konstruktiv ros og ris. Gi alle medlemmer som har/skal ha lederoppgaver i laget best mulig grunnlag for å løse sine oppgaver. Gjennomføre målrettede kurs i ledelse i samarbeid med idrettskretsen og særkretsene. Drive rekrutteringsarbeid hele året, ikke bare til valget. 10 TOPP OG/ELLER BREDDE IL Skrim satser på bredde som generell grunnholdning for driften. Imidlertid vil IL Skrim innen de individuelle idretter støtte opp om topputøvere så lenge de økonomiske rammene er oppnåelige for gruppen og innen laget, og uten at det svekker de øvrige breddeaktivitetene. 11 MÅL FOR GRUPPENE Alle grupper, med sine trenere og leder, forplikter seg til å sette seg inn i og følge IL Skrims VISJON, MÅL og STRATEGIER ALLIDRETT FOR BARN OG UNGE MÅL Utvikle allidrett som skaper varig interesse for fysisk aktivitet utover barneårene. Tilbudet skal utvikles lokalt i flest mulige områder. Allidrett skal søkes innført i flest mulig skoler og skoleklasser Fornøyde ungdommer i et trygt og godt sosialt miljø for å redusere frafallet. Bidra til å øke rekrutteringen og ikke minst beholde medlemmene lengst mulig i idrettslaget. Langtidsplan IL Skrim Side 9 av 32

10 VIRKEMIDLER Opprettholde og videreutvikle de etablerte nærmiljøtilbudene og søke å utvide aktive roder. Arbeide direkte mot skolene. Samordne utnyttelse av balløkker, skibakker osv. Rekruttere foreldre og tidligere aktive som ledere 11.2 SKIGRUPPA/ LANGRENN Innenfor langrenn skal gruppa ha et tilbud til alle. Dette omfatter; rekrutter (barn og ungdom), trimmere og konkurranse utøvere, uansett den enkelte utøvers ambisjons nivå. Aktivitetene må stimulere på en slik måte at de rekrutterer flere aktive utøvere, noe som viser en positiv utvikling høsten 2009/2010 ifm gruppas skiskole. Hva med noe om å etablere skiskole / skileik i det enkelte nærmiljø for 6-10 åringer? 11.3 FOTBALLGRUPPA Fotballgruppa skal gi et tilbud til alle som vil spille fotball. Herunder: Videreutvikle gode miljøer, felleskap og holdninger i hele organisasjonen. Utvikle en god sportsplan som inneholder klubbutvikling som spillerutvikling, trenerutvikling, lederutvikling, dommerutvikling og organisasjonsutvikling. Ha kompetente og utdannede trenere/ ledere på alle lag/ nivå. Rekruttere og utvikle spillergruppene slik at overgangen til 11`er fotball, jr. og seniorfotball motiverer og hindrer frafall. A-lag og B-lag der man på sikt ønsker å etablere attraktive tilbud for voksenfotball. Etablere egne jentelag for alle alderstrinn BUESKYTTERE Bueskyting skal være tilbud til alle over 10 år, både funksjonsfriske og funksjonshemmende Gruppa skal være åpen både for de som ønsker å drive en hobby og de som øsnker å være konkuranseskyttere HÅNDBALLGRUPPA IL Skrim skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille håndball o de som vil bli håndballspillere o de som vil ha håndball som mosjonsaktivitet I de yngste klassene skal det satses på bredde, opp til og med 12 år. I de eldre klassene skal det satses på bredde og elite, fra 15 år og oppover. Årsklassene skal holdes samlet, spiller kan delta i høyere årsklasser på enkelttreninger og kamper (hospitering) etter avtale med klubben 12 ANLEGG 12.1 MÅL IL Skrim skal utvikle og vedlikeholde de anlegg, maskiner og bygg laget eier. IL Skrim vil satse på et optimalt samarbeid om etablering av sentralidrettsanlegg på Kongsgårdmoen, med vintertreningsforhold for fotball, kunstgressbaner, beachhandballbaner, og på sikt egnet klubblokale. Langtidsplan IL Skrim Side 10 av 32

11 12.2 VIRKEMIDLER Påvirke kommunen til større overføringer aktivitetsmidler og for lagseide anlegg Oppmuntre og skape miljø for dugnader Inngå avtaler med private/kommunen/forsvaret om utleie m.m. Utvikle en detaljert vedlikeholdsplan for anlegg, maskiner og bygg. Være aktive i kommunale prosesser som vedrører idrettsanlegg Kommunens kulturanleggsplan ved revidering Se Langtidsplan for anlegg. 13 MARKEDSFØRING/PROFILERING 13.1 MÅL IL Skrim skal aktivt utnytte sitt særpreg ved all markedsføring og profilering 13.2 VIRKEMIDLER Bevist bruke IL Skrims særpreg i forhold til øvrige idrettslag i nærområdet herunder: Aktiviteter: Er eneste klubb som opprettholder et håndballtilbud til alle, samt har et unikt ungdomsmiljø med aktiviteter på tvers av de aktive gruppene. Positivt aktivitetssamarbeide med skolene i hele Kongsberg. Utvikle idrettsfritidsordning for som tilbud for 5-7 klasse Miljø: Lagene, reisene, treningssamlingene, samarbeide med andre lag, reserven. Alle i Skrim er like viktige, og skal behandles deretter Anlegg: Eier egne moderne anlegg innenfor ski og fotball samt eget forsamlingslokale, samt disponerer og driver moderne fasiliteter til håndballaktivitetene. Reserven: Spreke pensjonister som deltar aktivt i bygging og vedlikehold av anleggene. Økonomi: En sunn økonomi som gir nødvendig handlefrihet. 14 ØKONOMI 14.1 MÅL Hovedforeningen skal alltid ha en betydelig kapitalbeholdning og skal drives med overskudd/i balanse. Målet er en at kassabeholdningen på kr ,- pr Ved større investeringer er det opp til Hovedstyret å vurdere lån eller bruk av egne midler. Ved lån kan Hovedstyret sette sine faste eiendommer i pant, uten årsmøtets tillatelse. Investeringen sammen med budsjettet skal dog være godkjent på årsmøtet. Alt underlag skal underskrives av tre personer; Lagets leder, Lagets nestleder og leder for økonomi. Gruppene skal drive med 0 eller overskudd, og skal ha en kassabeholdning som er tilnærmet 33 % av et årsbudsjett pr Dette for å ha handlefrihet og for å møte uforutsette utgifter VIRKEMIDLER God økonomistyring med periodiske gjennomganger. Kritisk gjennomgå lagets utgifter. Inngå avtaler med næringslivet Medvirke til å øke det kommunale tilskudd Samordne innkjøpsavtaler for hele klubben og oppnå stordriftsfordeler Langtidsplan IL Skrim Side 11 av 32

12 15 PRIORITERTE OPPGAVER I 2011 IL Skrim sitt hovedstyre går inn for at det startes arbeid med følgende prioriterte oppgaver i år Dersom målene påfører laget stor økonomisk risiko, eller direkte kostnader utover det som er spesifisert i budsjett/langtidsplan vil slike avgjørelser utsettes til neste årsmøte, eller det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Styret ber dog om en fornuftig frihet i forbindelse med målene. Mål Beskrivelse/forutsetninger Hovedansvar i Hovedstyret 1 ) Forbedre Arbeidsgruppe forholdene til opprettet og planer fotballgruppa, med under utvikling fokus på treningsforhold vinter. Utvikle planer for Skrim Idrettpark i samarbeid med kommunen og KIR. Realisere steg 1, vintertreningshall. Sparebank 1 har gitt i mill og Kommunen har garantert 0,5 mill innskudd. Vi har fått avslag på dispensasjonssøknad om redusert spilleflate. Dette betyr at anlegget ikke kvalifiserer til støtte av spillemidler. Se egen sak om endret finansieringsplan. Delta aktivt i arbeidet med oppdatering av Kulturanleggsplan, der man må beholde prioriteten til Skrim og trykk på realisering av fotballbaner i Skrim Idrettspark. Året må benyttes til å realisere hall og jobbe videre med planene om opparbeidelse av erstatningsbaner og klubblokale på Skrim Idrettspark før salg av Skrimsletta. Egen sak på årsmøte ) Lysanlegg, utskifting av PCB holdig armatur og nye stolper på stadion. 3 ) Videreutvikle samarbeidet med skolene, SFO, etablere IFO Nytt prosjekt etablert i 2009 etter pålegg fra forurensingstilsynet. Prosjektet er etablert og spillemiddelsøknad er forhåndsgodkjent i Kommunen. Prosjektet har en kostnadsramme på ca 1,2 mill. Dette er en aktivitet som har startet, og som må videreutvikles. Kommunen har utfordret oss til å stille med idrettsfaglig kompetanse i skolenes gymtimer. NIF har gitt idretten utfordring på større innslag i skolene og etablering av Idrettsfritidsordning (IFO) Dette er et samarbeid til felles glede, og går på anlegg tilknyttet skoleområder, og bruk av IL Skrims eksisterende anlegg til skolen Ferdigstillt Allidrettsgruppa jobber videre med ball i skole. Det er nødvendig å utrede FYSFOS og IFO med eget prosjektmidler. 4 ) Legge til rette for ansettelse av daglig leder. IL Skrim er i fortsatt i en rivende utvikling. For Arbeidsutvalget er tilrettelegging for den aktive idretten det viktigste element. Det er behov for å tilknyte seg ressurspersoner som kan utvikle Til Årsmøtet 2007: Godkjent på årsmøtet Dette er en sak som Langtidsplan IL Skrim Side 12 av 32

13 5 ) Forbedre sikkerheten på våre anlegg 6) Reforhandle og opparbeide nye inntektskilder. 7)Økt "halltid" i kommunale anlegg. 8 ) Utvikling av Heistadmoen Skistadion - skiskytteranlegg - rulleskitrasè - Gapahuk klubbens aktivitetstilbud og jobbe med prosjektrealterte prioriterte oppgaver i tilegg til å utløse mer frivillighet. Lage interne HMS/kontrollrutiner for IL Skrim.. Lage og selge sponsoravtaler for Skrims Treningshall, Heistadmoen Skistadion, Skrimsletta og Skrimhallen IL Skrim skal arbeide for å skape best mulig aktivitetstilbud for alle grupper i laget. Vi må derfor arbeide for økt halltid til rimelig pris. Vurdere utvikling og etablering av skiskytteranlegg på Heistadmoen. Det er behov for flere brukere på anlegget, spesielt på sommeren. Prosjektet innbærer å etablere asfaltert rulleskiløype i deler av lysløypa og opparbeide skytterstadion. Plassering på Heistadmoen vil medføre at det vurderes egen Skiskyttergruppe i Skrim. vil fortsette i Planlagt gjennomført i 2012 Arbeidsgruppe jobber med prosessen. Salgsunderlag er utarbeidet Salget har startet.. Søknad er sendt Forsvaret om anlegging av rulleskiløype og skiskytterstadion 9)Samarbeidsavtaler med Skiklubbene i Kongsberg 10 )Forbedre kontor og lagerplass i Skrimhallen. 11 ) Nye avtaler med Forsvaret ifm. Heistadmoen Skistadion. Anlegget på Heistadmoen er et anlegg som benyttes av mange av skiklubbene i Kongsberg. Vi tilbyr derfor alle klubbene som ønsker å bruke Heistadmoen Skistadion som treningsarena samarbeidsavtale som regulerer brukstid og gjenytelse (leie, dugnad, og lignende) Håndballgruppa har behov for mer lagerplass, samt mulighet for kontor. Bør planlegges i Pr. nå usikkert om dette kan være spillemiddelberettiget. Tiltaket utsettes til Rullering av kulturanleggsplan Ny 40-års avtale er etablert med Forsvaret. Det er laget et forslag til prisliste for utleie av anlegget. Sendes ut og diskuteres på styremøte. Nytt møte med klubbene i Kongsberg er ikke avtalt. Ferdigstillt Langtidsplan IL Skrim Side 13 av 32

14 12 ) Lagerplass til maskiner og utstyr på Heistadmoen Skistadion 13) Utvidelse av Skistua Lagerbygget er oppført, men det gjenstår noe lite arbeid ifm gulv/ sluk. Spillemiddelsøknad er sendt og sluttregnskap er sendt inn til kommunen. Usikkert pr dd når dette blir tilbakebetalt. Egen sak til årsmøte 2011 Eiendomsbestyrer følger opp resterende arbeid og melder ferdigstillelse 16 FOTBALLGRUPPA 16.1 HVORFOR HAR IL SKRIM DENNE GRUPPA IL Skrim har denne gruppa for å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball i IL Skrim. Dette tilbudet skal gjelde for begge kjønn, gammel som ung, på alle ferdighetsnivåer og på alle plan. Tilbudet skal være tydelig der forutsetninger og forpliktelser er synliggjort LEVEREGLER For barneidretten gjelder følgende: Unngå talentskille, ikke del lag etter nivå. Se tidligere kommentar La alle barna få spille like mye La alle veksle på å spille fra start Bytt inn spillere slik at ikke de beste alltid spiller sammen Se tidligere kommentar La barna prøve seg på ulike plasser Og det er fortsatt lov å være/bli god Bekjentgjøre og følge opp foreldrevettreglene som NFF har utarbeidet. I tillegg skal fotballen i Skrim: være et tilbud til alle. integrere alle på best mulig måte av alle ledere/ trenere, for å skape fellesskap og utvikle gode holdninger. ha den aktive idrettsutfoldelsen som utgangspunkt for å bygge opp om fellesskap, kameratskap og et godt sosialt miljø og nettverk. gjøres fristende og morsom, gi overskudd, glede og trivsel og ikke påtvinges noen, samtidig som passive holdninger skal bort. sikres gjennom engasjement, entusiasme og vilje til innsats for en felles sak og et fornuftig økonomisk opplegg. oppfordre og rekruttere fra de aktive som har sluttet, til trenere, lagledere og tillitsvalgte MÅLSETTINGER OVERORDNET MÅL Gi barn og ungdom et trygt fellesskap hvor positive holdninger til medmennesker og samarbeid fremelskes. Gi et tilbud til alle som vil spille fotball i IL Skrim, d.v.s. lag på alle alderstrinn for begge kjønn. Arbeide for å utvikle holdningssterke, treningsvillige, teknisk og taktisk gode spillere. Er litt usikker på denne setningen men har ikke forslag til noe annet. - Ha gode smågutte-, gutte- og juniorlag for å sikre rekruttering. - Ha godt tilbud for voksenfotball med trening inntil 3 ganger pr uke. Ha gode baneforhold, anlegg, trenere, ledere og sosialt miljø. Langtidsplan IL Skrim Side 14 av 32

15 HOVEDMÅL Lag -Stille 3 5 er lag i kretsserien/ Kongsbergligaen på alle alderstrinn fra 7 til 10 år. -Stille 2 7 er lag i kretsserien på alle alderstrinn fra 11 til 12 år. -Stille ett 11 er lag i kretsserien i 13 års, 14års smågutte-, gutte- og juniorklassen. -Stille ett 7 er lag i kretsserien i småjente- og jenteklassen. -Gi tilbud i kretsserien til alle seniorspillere i alle aldere. Tillitsvalgte - Stille ett kompetent fotballgruppestyre med kontinuitet organisert iht pkt 16.5 Trenere, lagleder og dommere - Utdanne ledere, trenere og dommere fra egne rekker. - Gjøre det attraktivt å være trener, lagleder og dommer. - Besette trenere og lagledere for kommende sesong innen årsskiftet. - Ha prosedyrehefte og laglederperm for lagledere. - Utvikle en aktiv webside for daglig bruk Spillere - Rekruttere årlig nok 6 og 7 åringer til å etablere 2 nye lag. - Rekruttere årlig nye spillere for å opprettholde alle lag. - Utvikle holdningssterke, teknisk og taktisk(fotballkunnskap) gode spillere. Kommentar som over - I alderen 7-16 år å prioritere utvikling av tekniske ferdigheter. - I alderen år å utvikle positive holdninger til medmennesker, egentrening og fellesskap. - I alderen år å prioritere utvikling av den taktiske forståelse av spillet. Kamp- og treningsforhold -Alle kamper skal gå på Skrimsletta gress, alternativt Sølvverkssletta. -Alle kamper og treninger sommertid (etter 17/5) skal gå på gressbane. -Tilstrekkelig treningsmuligheter og banekapasitet sommer og vinter(innendørs) for alle lag. -Tilfredsstillende treningsmateriell tilgjengelig både på Skrimsletta og Sølvverkssletta. 4 store og 10 små mål og ballbinge på Skrimsletta. 2 store og 6 små mål på Sølvverkssletta. Ballvegger og ballgalger ved begge banene. Anlegg - Utvikle Treningshall Skrim Idrettspark. I prioriteringsplan heter det Fotballhall. Bør vel bruke samme benevning. - Bygge garderobeanlegg på Sølvverkssletta. Skal vi det? - Samarbeide med kommunen mtp bruk av anlegg i kommunen. Økonomi - Årlige balanserte regnskap. - Dugnadsånden skal prioriteres for å skape samhold og for å holde kontingenten nede. - Den aktive betaler 40 % av hva det koster å holde hver spiller i aktivitet. - Økonomisk støtte til lagene fra 11`er fotball lagene og oppover gjennom kjøregodtgjørelse innenfor budsjett - Skaffe tilveie midler gjennom sponsoravtaler. Miljø - Videreutvikle det gode miljøet i gruppa. - Videreutvikle samarbeidet med ungdoms- og håndballsgruppa. - Anskaffe et samlingspunkt for ungdommen. - Arrangere 2-3 arrangement ila året for å skape et bedre miljø og felleskap. Arrangement Langtidsplan IL Skrim Side 15 av 32

16 - Arrangere fotballskole 1 uken etter skoleslutt - Arrangere Skrimcup siste helgen i august. - Arrangere Spirecup for 6 åringene. - Arrangere Best i by n cup for A-lag og jr. lag - Bidra til å arrangere Skrimdag 16.4 VIRKEMIDLER Lag - Starte opp nytt lag årlig for 6 og 7 åringer, primært fra Kongsgårdsmoen. Berg og Wennersborg skole. - Samarbeide med andre klubber i Kongsberg dersom det er fare for at man ikke klarer å opprettholde lag. Tillitsvalgte - Rekruttere ved aktiv forespørsel og god informasjonsflyt blant foreldre, seniorspillere og aktive som har sluttet. - Rekruttere gjennom informasjonsmøter og infoskriv (minst 3 i året) til alle foreldre. - Tilby tillitsvalgte og foreldre relevante kurs, kompetanse bygging og sosiale aktiviteter. - Arrangere aktiviteter som skaper et fellesskap og vilje til å bidra i IL Skrim. - Gjennomføre styremøter slik at de får en god fremdrift og sosial ramme. - Skape forståelse blant foreldre at man må ha flinke og nok tillitsvalgte for å fungere, ta vare på anleggene og legge forholdene til rette for spillerne og lagene. - Ha en fornuftig, god og stabil organisasjon som fungerer godt. Trenere, lagleder og dommere - Alle trenere for 5 og 7 `er fotball (6-12 år) skal gjennomføre Aktivitetsleder kurs. - Alle spillere som deltar som instruktører ved Ball i skole eller Fotballskolen skal gjennomføre kurs Barnefotballkvelden - Alle trenere for 11`er fotball (13-19 år)skal gjennomføre Trener 1 kurs (4 deler) - Alle gutte- og jentespillere skal gjennomføre klubbdommerkurs. - Alle juniorspillere (også jenter) skal gjennomføre Trener I kurs? - Gi trenere/lagledere/dommere tilbud kurs for videreutvikling og sosiale aktiviteter. - Rekruttere ved aktiv forespørsel blant jente-, gutte-, junior-, seniorspillere og foreldre. - Starte re- og nyengasjering av trenere og lagleder allerede i september forut for året - Oppdatere årlig ABC for lagledere og laglederperm, og sportsplan Spillere - Drive aktiv rekruttering av nye spillere gjennom fotballskolen. Ikke enig - Drive aktiv rekruttering på aldersbestemt nivå i nærmiljøet og gjennom skolene; Raumyr, Kongsgårdsmoen, Berg, Wennersborg, Gamlegrendsåsen, Skavanger, Efteløt, Skrim og Tinius. Mener vi 11'er fotball på denne? - Gi et så godt tilbud til de aktive at de fortsetter med fotball over på seniornivå, dette gjelder også aktiviteter utenfor fotballbanen i samarbeid med ungdoms- og håndballgruppa. - Jobbe målbevisst med å utvikle positive holdninger til medmennesker, egentrening, samarbeid og fellesskap. - Jobbe målbevisst med et koordinert opplæringsprogram (IL Skrim Fotballgruppa trenerveileder) som skal gi en progresjon i ferdighetsutviklingen på de enkelte alderstrinn. - Ha skolerte og kvalifiserte trenere/lagledere på alle lag. - Markedsføre idrettslaget slik at det blir attraktivt å komme til IL Skrim for å spille fotball, bla gjennom å utnytte fordelen vår med gode gressbaner og den sosiale faktoren i laget. Langtidsplan IL Skrim Side 16 av 32

17 Kamp- og treningsforhold - Sørge for nødvendig vedlikehold, vanning og hvile av gressbanene. - Ha en aktiv og offensiv banemester. - Samarbeide med kommunen mtp lån av anlegg. - Sende søknad til kommunen og Kongsberghallen innen tidsfristen 15/5 om behov for treningstider innendørs vinterhalvåret. - Gjøre nødvendige investeringer og innkjøp for at alle baner og lag har nok treningsmateriell. Anlegg - Iverksette prosjektering av egen kunstgressanlegg på Skrim Idrettspark - Iverksette prosjektplanlegging mtp utvikling av både Skrimsletta og Sølvverkssletta. - Søke om spillemidler til utbygging gjennom kommunen i neste kulturplan Samarbeide med Skogskolen mtp utvikling av Skrimsletta og Sølvverkssletta. - Utvikle kontakten med kommunen og tilby støtte ifm vedlikehold og vanning av gressbanen. Økonomi - Legge fornuftige realistiske budsjetter. - Påvirke alle medlemmer til å bidra på dugnader og med innhenting av sponsoravtaler. - Følgende inntektsbringende dugnader gjennomføres og prioriteres i denne rekkefølgen: denne skal vel vekk, fotballskolen, Skrimcup, kiosk, egne lagsdugnader. Pågående og aktiv ovenfor næringslivet mtp inngåelse av sponsoravtaler. - Opprettholde den gode kontakten med Sigurd Knutsen AS. - Kjøp av tjenester skal minimalisere og istedenfor søkes utført gjennom dugnad. Miljø - Bruke jente-, junior- og seniorspillere til å motivere de yngre lagene. - Opprettholde god kontakt med skolene; Skrim, Kongsgårdsmoen, Berg og nærmiljøet. - Legge til rette for at deltagelse i cuper blir slik at foreldre og øvrig familie i størst mulig utstrekning får mulighet til å delta. - Gi alle lag i junioravdelingen tilbud om å delta på 2 turnering i løpet av hver sesong. - Gjennomføre aktiviteter/sammenkomster for lagene utenom fotballbanen. - Prioritere aktiviteter arrangert av ungdomsgruppa fremfor egne treninger. - Bygge et klubbhus som et samlingspunkt med plass til personer. Samlingspunktet må være tilgjengelig alle dager i uka for de aktive hvor de kan se TV, video, spille biljard og dart. - Holde årlige informasjonsmøter med foreldre for å legge frem planer og målsettinger. Informasjon - Informasjon om fotballgruppa og vårt tilbud skal prioriteres gjennom LP, internett og skolene for å rekruttere nye spillere. Alle ledere skal aktivt informere LP om sitt lags aktiviteter og resultater for å søke å profilere IL Skrim og fotballgruppa i lokalpressen ORGANISASJON Informasjon på internett skal være oppdatert og informativ. Informasjonen til alle skolene (Kongsgårdsmoen, Berg, Wennersborg, Raumyr, Efteløt, Gamlegrendsåsen, Skavanger, Skrim, Tinius og HIBU) skal prioriteres i april og august. Leder Leder senioravdelingen/nestleder Langtidsplan IL Skrim Side 17 av 32

18 Leder junioravdelingen Materiellforvalter Utdanningskoordinator Økonomikoordinator Kasserer 2 representanter fra A-laget, damelaget, juniorlaget eller jentelaget AKTIVE UTØVERE Styret Trenere Lagledere Dommere Herrer Damer Juniorer Junioravdelingen Personer på kurs ANTALL LAG Veteranlag Oldboyslag A-lag 4.div 5.div 5.div 5.div 5.div 5.div 5.div B-lag - 1(7 ) - 7.div 7.div 7.div - - Damelag 1(7 ) (7 ) - Juniorlag Juniorjentelag Guttelag Jentelag - 1(7 ) - - 1(7 ) 1(7 ) 1 Småguttelag Småjentelag (7 ) 1(7 ) 1(7 ) 1 Lilleguttlag Lillejentelag Miniputtelag BUDSJETT Inntekter 230 XXX Tilskudd 60 XX Utgifter Egen kapital - XX HÅNDBALLGRUPPA 17.1 HOVEDMÅL OG PRINSIPPER IL Skrim skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille håndball o de som vil bli håndballspillere Langtidsplan IL Skrim Side 18 av 32

19 o de som vil ha håndball som mosjonsaktivitet I de yngste klassene skal det satses på bredde, opp til og med 15 år. I de eldre klassene skal det satses på bredde fra 16 år og oppover. Årsklassene skal holdes samlet, spiller kan delta i høyere årsklasser på enkelttreninger og kamper Egen handlingsplan (Sportsplan) for Håndball blir fremlagt på Årsmøtet DELMÅL FOR DE ENKELTE NIVÅ I ET 3 5 ÅRS PERSPEKTIV Yngre lag skal etablere seg i toppen av Regionsserien, A-nivå, i alle klasser 14, 15, 16 og 18 år Yngre lag skal markere seg i A-sluttspill i håndball cuper Yngre lag skal etablere seg i toppen av Beach serien Yngre lag skal klare å kvalifisere seg til Landsseriene i klassene 16, 18 og 20 år. For å kunne tiltrekke seg gode spillere fra nærområdet/regionen kan det vurderes å samarbeide med andre klubber (partnerskap) for å kunne delta i de landsdekkende seriene. Et slikt samarbeid skal godkjennes av sportslig utvalg og styret Barn: Aktivitetsturneringer lek med ball/idrettsglede 17.3 MILJØ OG TRYGGHET Vi skal legge vekt på å skape et godt miljø som gir spillere og foreldre: o Trygghet og tilhørighet o Trivsel, motivasjon og engasjement 17.4 ALDERSTRINNET 9-11 Sportslig ambisjon o Satse på bredde, samhold og lagånd o Trening og konkurranser skal følge o NIF bestemmelser om barneidrett (vedlagt) Inndeling av lag o 8-12 spillere pr lag i aktivitetsserien, flere lag kan meldes opp avhengig av antall spillere i gruppen. o Treningsgruppen bør ikke overstige 15 spillere pr trener Kamper o Alle spillere som følger treningene skal spille tilnærmet like mange kamper o Det skal tilstrebes at alle spillere får mest mulig lik spilletid o Max. 12 spillere bør delta på en kamp o Lag med flere enn 12 spillere må sørge for rullering fra kamp til kamp Støtteapparat o To lagledere, en administrativ leder og en sportslig leder/aktivitetsleder o En trener o Bør/kan rekrutteres i foreldregruppen. o Kan rekrutteres fra spiller fra eldre lag, men det skal da i tillegg være en voksen leder som følger laget under trening og kamper o Trener bør gjennomføre kurs i regi av klubb og o Krets (aktivitetslederkurs/trener I) for trening av barn 9 tom ALDERSTRINNET 6-10 ÅR Sportslig: Langtidsplan IL Skrim Side 19 av 32

20 nd -preget med ball. Trening skal tilrettelegges for at spillere kan klare ferdighetskravene til NHF s Teknikkmerke - Rødt merke Minimum deltakelse i en (1) turnering på høsten og en (1) på våren, utover dette etter avtale med foreldregruppen og lagledere deltakelse på treninger Støtteapparat: e som organiserer alt administrativt rundt laget. Lagledere bør stille på treninger sammen med trenere som godkjennes av Sportslig Utvalg. Det forutsettes at trener har utdannelse som aktivitetsleder eller relevant erfaring eventuelt at dette opparbeides 17.6 ALDERSTRINNET ÅR Sportslig: Satse på bredde, samhold og lagånd Trening skal i hovedsak være leik-preget med ball. Trening skal tilrettelegges for at spillere kan klare ferdighetskravene til NHF s Teknikkmerke Bronse- / Sølveller Gullmerket, eventuelt Gullballen I klasse 11 år er det både aktivitetsturneringer og seriespill uten inndeling i A eller B serie I klasse 12 år er det seriespill med inndeling av A- eller B-serie. Det er viktig at trenere og lagledere vurderer om laget skal meldes opp i A- eller B-serien da det er stor nivåforskjell i disse seriene Alle som tas ut til kamp skal spille. Lagets kamper og spilletid skal forsøkes delt like mellom spillerne. Likevel kan innsats på trening gis vekt i fordeling av antall kamper og spilletid Støtteapparat: på treninger sammen med trenere som godkjennes av Sportslig Utvalg. Det forutsettes at trener minimum har Trener 1 utdannelse eller relevant erfaring, eventuelt at dette opparbeides 17.7 ALDERSTRINNET Sportslig ambisjon o Satse på bredde, samhold og lagånd o To lag i kretsserien o Spillere kan delta i høyere årsklasser på enkelttreninger og kamper Inndeling av lag o 8-12 spillere pr lag o Treningsgruppen kan være opp til 30 spillere inndelt i to lag/treningsgrupper Kamper o Alle spillere som følger treningene skal spille tilnærmet like mange kamper Langtidsplan IL Skrim Side 20 av 32

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SK Djerv 1919 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk - kronologisk... 4 Idrettslagets formål... 5 Visjon...

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer