Årsplan for Tanum barnehage SA 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Tanum barnehage SA 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Tanum barnehage SA 2014/2015 Tanum barnehage SA Staverbråtan 5, 1341 Slependen Tlf E-post:

2 I denne Årsplanen finner du informasjon om Informasjon om barnehagens organisering Fakta om barnehagen og praktisk informasjon Visjon, mål, satsingsområder, tema og personalet Hvordan barnehagen jobber med satsingsområdene Faglig informasjon knyttet til satsingsområdene Informasjon om Bærum kommunes satsingsområder Samarbeid med eksterne Barnehagens organer Tanum barnehage SA er organisert som et samvirkeforetak. Årsmøtet Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste myndighet. Det vedtar årsregnskap, budsjett og barnehagens vedtekter. Årsmøtet velger representanter til styret. Styret Styret er økonomisk ansvarlig for samvirkeforetaket og skal være et kontrollorgan. Daglig leder skal til enhver tid gi styret informasjon om driften av barnehagen. Styret har 5 medlemmer. Ekstern styreleder: Pål Kristiansen i Styrekompetanse AS Nestleder: Annette Nerbø, mor til Andreas på Ringi og Henrik på Andedammen Styremedlem: Trude H. Tofthagen, mor til Theo på Ringi Styremedlem: Kaja von Hedenberg, mor til Oskar på Staver Ansatt representant: Karianne Arwen Kilsti Daglig leder: Marianne Ibenfeldt Hennum, har møte og uttalerett

3 Samarbeidsutvalget (SU) SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen. SU skal fastsette årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Utvalget har 6 medlemmer. For personalet: Catherine Tveten og Sissel Strømme For foreldre: Ellen Flåhagen Andersen, mor til Astrid på Staver Ny foreldrerepresentant velges på foreldremøtet 24. september. For styret: Trude Haslestad Tofthagen og Annette Nerbø Daglig leder: Marianne Ibenfeldt Hennum, har møte- og uttalerett Foreldrerådet Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen. Foreldrerådet skal bli forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. SU leder innkaller til møte mars hvert år. Valgkomiteen Organiserer valg av representanter til de ulike organer i barnehagen. Valgkomiteen består av: Linda Alfheim, mor til Viktoria på Ringi Børge Enoksen, far til Astrid på Staver Hver avdeling har sin foreldrerepresentant som velges på foreldremøtet 24. september. Viktige datoer 24.september Foreldremøte 11.oktober Dugnad og foreldrefest 14.og 20.oktober Førstehjelpskurs 02.januar Planleggingsdag 06.mars Planleggingsdag 19.mars Foreldrerådsmøte 19.mars Årsmøte 26.mars Påskekaffe fra klokka mai Planleggingsdag 04. og 05.mai Dugnad fra klokka 17 til 20. Velg en av dagene! 17.mai 17.mai feiring i barnehagen 09.juni Sommerfest fra 15:30 Dugnadsgruppen Foreldre skal møte på dugnad 2 ganger i året. Koordinerer løpende vedlikehold som utføres av foreldre. Gruppen organiserer høst og vårdugnad, som også inkluderer preventivt vedlikehold av bygningsmassen, ute- og innearealet, og lekeapparater. Leder: Tellef Juel Larsen, far til Håkon på Ringi Foreldrerepresentanter: Vegard Lien, far til Julie på Staver, Ken H. Tofthagen, far til Theo på Ringi Styrerepresentant: Kaja von Hedenberg, mor til Oskar på Staver

4 Fakta om Tanum barnehage SA Adresse: Staverbråtan 5, 1341 Slependen Telefon: Mobil: Konto: Tanum barnehage benytter E-faktura! E-post: Hjemmeside: Alle bilder som er benyttet i årsplanen, er godkjent av barnas foresatte. Tanum barnehage er en privat heldagsbarnehage som ligger i nydelige omgivelser ved Vestmarka og Tanum skole. Barnehagen ble ferdigstilt 21. august 2000 av Trygge barnehager. Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund Praktisk informasjon: Barnehagen er åpen fra klokka til hver dag. Barna leveres innen klokka Huskeliste for foreldrene: - Riktig klær til riktig vær. Ingen snorer eller smykker - Husk å merke klær og annet utstyr - Syke barn må være hjemme. Gi beskjed tidlig! - Barn skal være sikret i bil til og fra barnehagen - Bursdagsinvitasjoner som skal deles ut i barnehagen må på en eller annen måte gjelde alle, enten samme avdeling, gruppe, alder eller kjønn - Ta opp med pedagogisk leder når du lurer på noe eller er misfornøyd med noe Si gjerne i fra når du er fornøyd også! Se hjemmesiden for mer informasjon Barna Barn som er født i 09: 6 gutter og 5 jenter Barn som er født i 10: 6 gutter og 6 jenter Barn som er født i 11: 6 gutter og 7 jenter Barn som er født i 12: 6 gutter og 5 jenter Barn som er født i 13: 3 gutter og 4 jenter Bemanning Grunnbemanningen i år er 13 ansatte. Daglig leder, 4 barnehagelærere og 8 medarbeidere. I tillegg har vi ekstrahjelp for barn som trenger noe ekstra.

5 Aug August 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Henrik på Ringi! 32 4 Tilvenning nye barn! Viktoria på Ringi! Teodor! Tilvenning nye barn! Oscar på Ringi! Planleggingsdag 15 Planleggingsdag Tur til Vestre Bjørum gård. Ansatte, barn og foreldre! Jens! 31 Ola!

6 Visjon for Tanum barnehage: «Unike barn og rause voksne i en unik barnehage!» Mål for Tanum barnehage: Personalet skal i samarbeid med foresatte sørge for en god læringsarena for barn, ute og inne. Satsningsområdene for Tanum barnehage: Sosial kompetanse- Vennskap og deltagelse Årstidene våre. Natur. Kropp, bevegelse og helse Årets tema med de 7 fagområdene: Kroppen vår. Årstidene for Ringi og Staver Meg selv. Språk for Andedammen og Ekehaugen Daglig leder: Marianne Ibenfeldt Hennum Pedagogiske ledere: Amanda Castillo, Catherine Tveten, Karianne Arwen Kilsti og Per Magnus Daae Pedagogiske medarbeidere: Ana-Mae Dagsleth, Ann W Elsfjordstrand, Beate Eek, Carl Oscar Forsman Ludvigsen, Eli Johanne Sunde, Helene Røed, Jacob Lervik Irvung, Jonas Hurtado, Jorunn Villand, Petter Ellefsen, Sissel Strømme og Soffia Jakobsdottir Linda Svendsen og Tonje Vegsund har fødselspermisjon Bærum kommunes satsningsområder og kompetanseplan: «Det er stort å være liten i Bærum» Barnehagen som læringsarena Språk Barn med behov for ekstra støtte Sammen for barn og unge Barn under 3 år Likestilling-likeverd, demokrati og mangfold Kompetanseplan for Tanum barnehage: Barn i risiko. Catherine Tveten deltar i år Førstehjelp. Ansatte, foreldre og aupairer deltar på kurs i oktober «Å være leder og lede pedagogisk arbeid» for våre fire ped.ledere med Lise Barsøe og Kari Pape «Barn ser mer enn det vi tror» for tre medarbeidere Ansatt representant i Styret deltar på kurs i styrearbeid Barnehagen deltar på Barnehagekontorets kurskompetanseplanen Vi ønsker å delta på livredningskurs

7 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Brannvernuke Bekkestua Eldar og Vanja! brannstasjon 2009 barna Karianne! Marianne! Louise! Rani Marie! Foreldremøte klokka 19: Leander! Helene!

8 Tema «Meg selv» for Andedammen og Ekehaugen. Gruppene heter: Musunger: de som er født i 2013 Reveunger: de som er født høsten 2012 Bjørnunger: de som er født våren 2012 På grunnlag av fjorårets vurdering velger småbarnsavdelingene å jobbe med temaet «Meg selv» hele året. Andedammen og Ekehaugen velger å fordype seg i to fagområder dette barnehageåret. 1. Språk, tekst og kommunikasjon 2. Kropp, bevegelse og helse Vi kommer også til å bruke fagområdet om natur og miljø når vi er ute og på tur i skogen. Gjennom temaet "Meg selv" ønsker vi og knytte fagområdet språk og tekst og kommunikasjon på mange forskjellige måter. Språket er en veldig viktig del av vår hverdag og noe vi bruker hver dag og det starter når vi går in døren på morgenen og sier hei! Vi vil ha samlingsstunder med sanger som passer til temaet. Vi vil lese eventyr og bøker. Vi vil bruke rim og regler. Vi vil bruke «Snakkepakken» Vi vil lære oss navn på hverandre, navn i barnas familier, navn på ulike kroppsdeler. Vi vil snakke med hverandre i leken, sette ord på følelser og hvordan vi løser konflikter. Vi vil se på bilder fra Hjemmesiden. Kropp, bevegelse og helse er det andre fagområdet som vi ønsker å legge vekt på gjennom hele året og det har vi valgt fordi det passer godt til vårt tema "Meg selv". Som språket bruker vi også kroppen hver dag barna og vi ønsker at vi skal bidra til at barna får en god kjennskap til sin egen kropp og hva de kan bruke den til. Alle bruker kroppsspråket når vi kommuniserer og spesielt de aller minste barna som ikke har noe språk, derfor vil disse fagområdene naturlige brukes tverrfaglig. Vi skal ha samlingsstunder med bevegelsessanger, sangleker, rim og regler. Vi vil ha dans, frilek, hopping, klatring og hinderløyper på gymrommet. Vi vil gå turer i nærmiljøet og noen lengre turer med Bjørnungene. Vi vil leker mye på uteområdet i all slags vær. Vi vil øve oss på å kle på/kle av.

9 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Caroline! 8 Førstehjelpskurs for ansatte! 9 «Gamlebarnsfest» Emilia! Førstehjelpskurs for foreldre 18-21! Mats! Håkon Alexander! 44 Førstehjelpskurs for foreldre FN dag fra klokka 14:00 til 16: Petter! Mio!

10 Tema «Årstidene» og «Kroppen min»: Ringi og Staver Gruppene heter: Klatremus: de som er 3 år Skogstroll: de som er 4 år Spenningsgruppen: de som er 5 år I år har vi valgt å arbeide med to temaer i år: «Kroppen min» og «Årstidene». På grunnlag av fjorårets vurderinger fra foreldre og våre egne, har vi gjort noen endringer på tema og antall fagområder. Temaet «Jorden rundt» ble omfattende, så i år ønsker vi å sette fokus på det nære. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelser skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange måter. Barns kontakt med andre starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, som har betydning for sosial kompetanse. Variert fysisk aktivitet både inne og ute har stor betydning av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi skal følge årstidene i løpet av året. Se og oppleve naturen. Male, tegne og ta bilder av det vi ser. Gjerne smake og lage enkel mat. Det å kle seg etter årstider. Ja, alle fagområdene kommer vi innom i det temaet! Vi har som mål i år å gi Skogstrollgruppen et mer variert tilbud. Kommunikasjon, språk og tekst: Vi skal jobbe med rim, regler og sanger. Vi har sanger som passer til temaet. Vi bruker «Steg for steg» der vi snakker om kroppsspråket som vises på bildene og hvilke følelser dette vekker i oss. Vi skal lese bøker som rettes mot temaet Årstidene. Antall, rom og form: Forskning viser at det er viktig å starte tidlig med å lære barna matematisk forståelse. Barna viser tidlig interesse for å telle. De ønsker å sortere, lære former, begreper og målenheter. Vi har "Mattesekken" i barnehagen som vi kan bruke. Vi ønsker å bruke boka som Forskerfabrikken gir ut. Aktivitetene kan utføres inne og ute. Barna får da kjennskap til språk, matematikk og naturfag. Spenningsgruppen arbeider med Arne Nyborgs begrepsutviklingsmodell gjennom hele året. BU modellen. Dette gjør vi som forberedelse til skolen. Kropp, bevegelse og helse: Vi fokuserer på trening av grovmotorikk. Dette gjør vi med dans, hinderløype og ulike leker. Vi snakker om kroppen vår og hvordan den fungerer. God hygiene for å hindre smitte er viktig! Nærmiljø og samfunn: Vi går turer i nærmiljøet. Stamstedet vårt er ved Speiderhytta i Tanumskogen. Der kan barna leke fritt med det de finner i naturen. Samtidig som de skal lære om blomster, dyr, fotografering, fugler, geografi, historie og værtyper. Ref. foreldrenes vurderingsarbeid. Turer til eplehagen, Ridesenteret, Ringi gård, Tanum kirke, Sandvika, Staver gård, Staversletta, Tanumskogen og Vestre Bjørum gård skal gjennomføres.

11 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Lederkurs 7 Håkon! Lederkurs Linda! 11 Fotografering! Julebord for ansatte! Jonas! Victoria på Ringi! 28 Nissemarsjen! 29 Ophelia! 30

12 Sosial kompetanse «Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Sosial kompetanse er evnen til å kunne samspille med andre på en positiv måte. ( Fra Kari Lamer, Du og jeg og vi to) Empati og rolletaking: Innlevelse i det å gjenkjenne andre menneskers følelser og handle passende overfor dem. Å vise medfølelse og ta andres perspektiv. Vi kan ofte si: Dette er ikke noe å være redd for, bli sint for, lei seg for osv. Men det er jo den følelsen man har. Vi skal lære barn å anerkjenne følelsen, men ikke en handling. Det er lov å bli sint, men ikke å slå. Prososial atferd: Å ha holdninger og utføre handlinger som har til hensikt å være til nytte for andre. Det handler om å kunne hjelpe andre, ta hensyn til og inkludere andre i lek. Vi kan gi barn bekreftelse og bli sett når de gjør det. «Se,så glad han/hun ble da du gjorde det.» For å kunne utføre prososiale handlinger må barna ha en viss empati. Selvhevdelse: Det å ta initiativ i forhold til andre mennesker og kunne hevde egne meninger, ønsker og behov, det å kunne stå imot press. Det å kunne ta ordet, snakke i samlingsstunden, ved bordet og ved andre settinger hvor det er flere tilstede. Rett og slett å kunne hevde seg selv på en positiv måte. Også å tørre å være uenig -og ta sosial kontakt på en god måte. Selvkontroll: Kunne utsette egne ønsker og behov, det å kunne kompromisse, takle konflikter. I barnehagen handler dette å vente på tur. Tåle å tape. La andre barn lede leken. Vi voksne er forbilder og rollemodeller for barna. Lek, glede og humor: Å kunne skape glede, spøke og ha det moro. Involvere seg i lek og forstå lekesignaler. I Tanum barnehage leker barna godt. Vi jobber med sosial kompetanse og vennskap på tvers av huset. Barn og voksne leker frilek, rollelek og dramatiserer ute og inne. De voksne observerer og jobber med å utvikle gode samspillsferdigheter hos barna. Vi har mye glede og humor og vi opplever lite konflikter i barnegruppene. Vi i Tanum barnehage opplever at våre her-og-nå-situasjoner er hverdagsaktiviteter som barnehagen organiseres rundt. Eksempler på dette er inne og ute lek, av og påkledning, måltider, samlinger og ikke minst overgangene mellom de ulike aktivitetene. Når barna i aldersgruppen ett til tre år begynner i barnehage er dette som regel deres første møte med verden utenfor hjemmet og borte fra den nærmeste familie. Barnet går fra den trygge primærsosialiseringen med familien, og det trår inn i det som trolig er sitt første møte med en sekundærsosialiseringsarena. Her blir barnet presentert for nye områder av den sosiale verden. I barnehagen skal barna lære seg å knytte nye bånd til andre voksne og andre barn. De skal lære seg å bli en del av et større fellesskap der man må lage plass til hverandre og samarbeide for å få en hyggelig hverdag. Barna skal få sine første møter med andre barn som man både kan leke med og krangle med. Plutselig er de omgitt av mange barn som alle skal dele på oppmerksomheten fra et fåtall voksne. Barna lærer seg å knekke ulike sosiale koder. SELVTILLIT= JEG KAN Det er slitsomt å skulle være flinke hele tiden- da bygger vi selvtillit- og det skal vi gjøre, men ikke bare det. SELVFØLELSE= JEG ER Det handler om å være god nok. «Jeg ser deg og jeg liker deg for den du er»

13 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Victoria på Staver! Soffia! Beate! Lucia klokka Julebord for barn og ansatte! William! 19 Nissefest! Julie! Barnehagen er stengt Juledag Juledag Amanda! Barnehagen er stengt Oscar!

14 Natur, uteliv og friluft Tanum barnehage ønsker å fortsette med uteliv og friluft som satsningsområde. Vi er ingen friluftsbarnehage. Men vi vil fortsatt aktivt bruke naturen rundt oss og i nærmiljøet. Barn og voksne liker godt å bruke Speiderhytta ved Tanum skole. Det er flott å leke og lage bålsamlinger der. Hytta har utedo og vi kan være inne ved dårlig vær. I Tanumskogen har vi flere stamsteder som vi kan gå til og utforske. Ettåringene begynner så smått å gå ved siden av vognen til Staversletta og etter hvert kan de finne spennende stier gjennom Staverskogen og ned til porten i barnehagen. Det er en utrolig progresjon når vi etter 5 år følger med Spenningsgruppen opp til Kolsåstoppen! Alle sanser tas i bruk. Barna bruker kroppen. En god motorikk øves inn. Det er fint å leke frilek i skogen og skape vennskap og godt samspill. Skiforeningen arrangerer skileik for de eldste på Sollihøgda. Dette kurset koster 1260,- og foreldre betaler selv. I år blir det leirskole for dem på Vangen 1. til 3. juni. Foreldre betaler 1000,- for oppholdet. Vi i Tanum barnehage er ute i all slags vær. Ut på tur aldri sur! Ut på ski alltid blid! Det skal være morsomt å bli større i Tanum barnehage! Progresjon: Musungene 1 år: Oppleve natur og friluft sittende i vogn. Noen skal lære å gå. Gå korte turer uten vogn. Motorisk lek på utelekeplassen. Like å være ute. Reveungene og Bjørnungene 2 år: Like å være ute. Gå turer langs veien og i skogen til Staversletta. Motorisk lek på utelekeplassen. Klatremusene 3 år: Barna skal lære å pakke sekken selv. Skal bære sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Lek ved Speiderhytta og på stamsteder i Tanumskogen. Gå på ski på utelekeplassen. Skogstrollene 4 år: Skal alltid bære sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Lek ved Speiderhytta, turer til Tanumskogen og til kirken. Skiturer på jordet. Spenningsgruppen 5 år: Skal alltid bære sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Spikke med kniv og bålsamlinger ved Speiderhytta. Skiskole. Tur til Kolsåstoppen!

15 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 1 1 Ane! 2 Planleggingsdag 3 4 Catherine! Pelle! Eli Johanne! Julie Therese! Olav! 21 Jacob! 22 Henrik på Andedammen! Tonje! 31

16 Vurderingsarbeid: Foreldremedvirkning Vurderingsarbeidet er utarbeidet av Samarbeidsutvalget og de fire avdelingskontaktene. I utgangspunktet påpeker Vurderingskomiteen at det er for mange fagområder, temaer og mål som skal implementeres i løpet av året. Andedammen og Ekehaugen har jobbet med temaet «Meg selv» i fagområdene «Språk, tekst og kommunikasjon» og «Kropp, bevegelse og helse». Hvordan man jobber med fagområdene i Tanum barnehage: Vi vil ha samlingsstunder med sanger og bevegelsessanger som passer til temaet Vi vil lese eventyr, bøker, rim og regler Vi vil bruke «Snakkepakken» Vi vil lære oss navn på hverandre, navn i barnas familier, navn på ulike kroppsdeler Vi vil snakke med hverandre i leken, sette ord på følelser og hvordan vi løser konflikter Dans, frilek, hopping, klatring på gymrommet Turer i nærmiljøet. Lære å kle av/på. Ute i all slags vær. Alt av det som sies skal gjøres er gjort. Vi synes småbarnsavdelingene fungerer veldig bra. Men: aktiv bleietrening for Bjørnungene! Ringi og Staver har jobbet med temaet: «Jorden rundt» i fagområdene: «Nærmiljø og samfunn» og «Kunst, kultur og kreativitet» Hvordan man jobber med fagområdene i Tanum barnehage: Vi går turer i nærmiljøet som Speidehytta og Tanum kirke Vi skal se på forskjellige levesett i Norge fra fortid til nåtid Vi skal se på bilder av norsk natur og snakke om norsk kultur Vi reiser til Amerika og feirer karneval Vi ser på levesettet og kultur i Amerika Litt for mye tur til Speiderhytta. Det fins veldig mange ulike turmål i området, Ringi gård, Ridesenteret, kirke, Slependen stasjon. Bør være et fokus på å lære noe når man er på tur; blomster, dyr, fugler, trær, geografi og vær. Litt for mye frilek. Frilek er veldig positivt, men barna utvikler seg også mye ved å få veiledning og oppbacking til å klare nye og mer utfordrende ting. Overføre mer av Spenningsgruppe modelltankegangen til Klatremus og Skogstroll. Klatremusene trenger ikke store utflukter første halvår, de små nære tingene er ofte best. Løfte frem hva de voksne brenner for. Turer i mindre grupper. Rulere de ansatte. Tilstrebe en gutteansatt på hver storbarnsavdeling. Kunst, kultur og kreativitet: Har gjort det de sier de skal. Trommemannen Bakary er kjempebra Å se teater på Tanum skole er kjempebra Konsert med Mikkel og reverockerne er supert Kinoopplevelser i SF kino Turer til biblioteket i Sandvika Kunstutstillingene til påske og FN dagen er bra Flyturer til ulike land på gymrommet Hjemmebursdager i nærmiljøet Skiskolen og Vangen for Spenningsgruppa Tanum kirke, Sæteren gård Teknisk museum og Vikingmuseet

17 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Helene voksen! Karneval! 14 Martin! Marie! Benedicte! Ana-Mae! 25 Hannah!

18 Barnehagen som læringsarena Sitat Kari Pape: «Det er de voksne det kommer an på» Omsorg, lek og samspill bør være tilstede for å skape et godt og viktig læringsmiljø for barn. Barn lærer av hverandre, men det er den positive stemningen og kulturen i barnehagen som fremmer læring og god kommunikasjon! Boka: «Se,hva jeg kan`a!» Kari Pape I Tanum barnehage har vi: Dyktige barnehagelærere Stabile, gode og ansvarsfulle ansatte Barns medvirkning Store, lyse rom Flott uteområde og et nærmiljø med fine turmuligheter Godt samarbeid med aktive foreldre og stimulerte barn Voksne som ser barns behov og vurderer arbeidet underveis En barnehage med fleksible ansatte og gjensidig respekt Språk For å stimulere språkutviklingen, har Tanum barnehage: 1-3 års avdelinger med få barn Få barn ved hvert bord ved måltider Samlingsstunder med hovedvekt på begreper, rim, regler, høytlesing og eventyrfortellinger Barn som øver seg på å snakke med og til hverandre «Snakkepakken», Språksprell og begrepsposer Språkgrupper for barn som trenger noe ekstra Fornuftig bruk av IKT Kursing av personalet i Bærum Kommunes kompetanseplan Lokale kulturbegivenheter Vi har mange faste og gode tradisjoner i nærmiljøet vårt: Teaterforestillinger på Tanum skole Julegudstjeneste i Tanum kirke Besøk på Vestre Bjørum gård Turer til gårdene Bjerke, Ringi og Staver Turer til Staversletta, Vestmarka og Tanumskogen Turer til Tanum kirke Tur til Sæteren gård Juleteater i Sandvika Kinobesøk i Sandvika Bibliotekbesøk i Sandvika Hjemmebesøk til barna på småbarnsavdelingene Tur for de eldste til Kolsåstoppen

19 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Marius! 6 Planleggingsdag Sissel! Andreas på Ringi! Ann W! 19 Hermine! Foreldrerådsmøte! Årsmøte! 20 Aksel! / Marcus! Påskekaffe for foreldre fra klokka 14:

20 Likestilling-likeverd, demokrati og mangfold Kunnskapsdepartementet utarbeidet i 2008 «Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnskole» I noen kommuner i Vestfold har barnehagene jobbet med et prosjekt om likestilling. Dette har resultert i et arbeidshefte som vi i Tanum barnehage vil bruke i vårt vurderingsarbeid. Noen sentrale spørsmål som personalet og foreldre i Tanum barnehage kan reflektere sammen om: Hva leker jenter med og hva leker gutter med? Hva leker jenter og gutter sammen? Hva tenker vi om kjønnsdelte grupper? Får jenter og gutter lik respons på lik handling? Har vi ulike forventninger til jenter og gutter? Har vi ulike grenser for jenter og gutter? Hvordan er barnehagens rom og aktiviteter tilrettelagt for jenter og gutter? Hva med klær og utstyr? Omsorg, lek og læring I Tanum barnehage skal vi være gode mot hverandre og barna skal bli møtt med nærhet, omsorg og kos. I Tanum barnehage skal vi sikre at barna har trygg og god lek inne og ute. Barna skal ha gode lekestunder alene og rollelek med andre barn og voksne. I Tanum barnehage skal barna skaffe seg erfaring på alle områder, ute og inne. De formelle situasjonene planlegges og ledes av personalet. De uformelle situasjonene er knyttet til hverdagsaktiviteter, i lek og annen samhandling. Tanum barnehage = god kvalitet! Barns og foreldres medvirkning «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» Barnehageloven 3. I Tanum barnehage lytter vi til barnas ideer og tanker. Barna blir tatt på alvor, både små og store. Vi er oppmerksomme på små barns signaler og vi har stor respekt for deres behov og følelser. De større barna blir tatt med på råd og vi møter dem med anerkjennelse. Vi har foreldresamtaler to ganger i året. Vi har foreldrekaffe, FN dag, Lucia og påskekaffe. Foreldre har mulighet til å påvirke gjennom styrearbeid og deltagelse og vurdering i SU.

21 April 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag Mathea! 3 Langfredag 4 Påskeaften 5 1. påske dag påskedag Kornelius! Oskar på Staver! 15 Hedvig! 16 Eirik! Lisa! Elise!

22 Barn med behov for ekstra støtte Barnehageloven sier Barn som har plass i barnehagen etter Opplæringsloven, får spesialpedagog og ekstra assistentstøtte. I Tanum barnehage drøfter vi med hverandre om vi er bekymret for et barn eller om vi mener barn har behov for ekstra støtte og hjelp. Vi kan drøfte anonymt med Tverrfaglig utvalg Foreldre kan delta på møter med Tverrfaglig utvalg Vi tilbyr foreldresamtale, råd og veiledning Vi kan søke Barnehagekontoret om ekstra assistenttimer Vi må ha tillatelse av foreldre til å ta kontakt med PPT Vi har muligheten til å bruke observasjoner som TRAS, Askeladden og Alle med Tanum barnehage har god kontakt med Sandvika helsestasjon Alle i barnehagen har meldeplikt i forhold til Barnevernet Sammen for barn og unge i Bærum kommune Utdrag fra Rapport og tiltaksplan 7. mai 2010 Tidlig innsats; vi skal handle når vi er bekymret for barns livssituasjon. Tanum barnehage drøfter ofte anonymt barn med Tverrfaglig utvalg, som består av: 1. Helsesøster 2. PPT 3. Styrer fra en kommunal barnehage 4. Styrer fra en privat barnehage 5. Barnevernet Ansatte i Tanum barnehage skal sikre at barn ikke blir utsatt for mobbing. Barnehagen skal samarbeide med foreldre ved samlivsbrudd. Alle skal kunne melde til Barnevernet og Sosialtjenesten ved bekymring. Barn under 3 år Alle barn under 3 år skal få god omsorg og mulighet til å knytte gode relasjoner med barn og voksne. I Tanum barnehage: Har vi 9 barn på Ekehaugen og 9 barn på Andedammen Har vi 5 dagers tilvenningsplan Har vi faste primærkontakter Blir barna tatt i mot i felles garderobe av voksne fra begge avdelinger Legger vi stor vekt på omsorg og å forstå barns signaler Ser personalet barnas behov her og nå Er personalet gode rollemodeller Får barna gode opplevelser gjennom lek, uteliv og turer Tar personalet seg god tid til barna i stellesituasjoner og ved av/på kledning Har vi daglig kontakt med foreldre og trygger dem.

23 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Dugnad fra klokka 17 til 20 5 Dugnad fra klokka 17 til Johannes! 14 Kristi himmelfartsdag 15 Anton! Planleggingsdag Feiring i barnehagen! Mikkel på Ringi! Olivia! Pinse dag Pinsedag Emilie!

24 IKT i barnehagen. Digitale verktøy IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I følge Rammeplanen bør barna få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Vi har stasjonære pc på huset. Hver avdeling har sitt digitale kamera. Barna kan ta bilder selv og bilder blir skrevet ut. Barn med mangelfullt språk har stor nytte av å samtale fra dagens aktiviteter. Vi har fargeskriver og skanner. Vi har fotoskriver på hver avdeling. Vi har kopimaskin. Hver avdeling har bærbare pc. På hjemmesiden vår legges det ut bilder som barn og foreldre kan samtale om. Hjemmesiden og bildene brukes som dokumentasjon. Dokumentasjon og vurderingsarbeid Pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre det som skjer i Barnehagen. Dette viser vi gjennom årets Årsplan, månedsplaner, månedsbrev, foreldresamtaler, foreldremøter, bilder, barnas permer, dagsrapporter på whiteboardtavler, hjemmesiden vår, sovelister og bleielister. Gjennom bruk av bilder synliggjør vi barnas hverdag. I barnas permer setter vi inn bilder, tegninger og andre minner fra barnehagetiden. I Årsplanen synliggjør vi Tanum barnehages visjon, verdier og pedagogiske grunnsyn. Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet og en informasjonskalender for foreldre, jobbsøkere og til dem som søker barnehageplass. Vurderingsarbeid Avdelingene har skrevet utfyllende vurdering av året som har gått. Noe er tatt med i årets Årsplan. Hele dokumentet ligger på hjemmesiden. Samarbeidsutvalget og de fire avdelingskontaktene har skrevet vurdering fra året som har gått. Det er referert her i Årsplanen. Følg oss gjerne på Facebook!

25 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Vangen for 2009 Vangen Vangen Foreldremøte for Astrid! barna! Leirskole! Leirskole! nye foreldre! Sommerfest for ansatte, barn og foreldre fra til Sofia! Middag for 2009 fra klokka Ellen!

26 Samarbeid Kommunen har ansvaret for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tanum skole. Alle barna i Tanum barnehage sokner til Tanum skole. Bærum kommune/kunnskapsdepartementet vil sikre god overgang fra barnehage til skole. Foreldre og ped.ledere skriver overføringsskjema om barnas ferdigheter og utvikling. Skolegruppen er på miniskoledag på Tanum skole. Rektor og SFO kommer til barnehagen. Skolen inviterer oss på teaterforestillinger minst 2 ganger per år. Barnehagematen leverer varmmat tirsdager. Bærum kommune bidrar med kommunale støtteordninger. De fører tilsyn med barnehagen og de har innsynsrett i årsplan, budsjetter, regnskap og vedtekter. Barnehagen tar imot elever fra Tanum skole og Bjørnegård skole i arbeidsuker. Private barnehager i Bærum kommune har etablert nettverksgrupper for daglige ledere og pedagogiske ledere. Vår gruppe heter Sydvesten. Den pedagogisk psykologiske tjenesten, PPT er en kommunal tjeneste som barnehagen eller foreldrene kan kontakte om det er noe vi lurer på med enkeltbarn eller barnegruppen. Tverrfaglig utvalg består av: helsesøster, en fra PPT, en fra Barnevernet og en styrer fra kommunal og en fra privat barnehage. Helsesøster er leder. Foreldre og ansatte kan bruke Tverrfaglig utvalg om de ønsker å få hjelp eller diskutere saker/spørsmål. Helsesøster oppfordrer foreldre til å skrive under på samtykkeskjema om barnehagen ønsker å samarbeide med helsestasjonen. Private Barnehagers Landsforbund i Bodø fører regnskap for oss. Barnehagen har tariff og pensjonsavtale i PBL. Juridisk bistand og kurs. Vi har vennskapsbarnehage i Zimbabwe, Sabona.

Noen enkle tips for å bruke denne kalenderen

Noen enkle tips for å bruke denne kalenderen Noen enkle tips for å bruke denne kalenderen Ikke slett denne siden eller noen andre sider dersom dere ønsker å trykke kalenderen. Dette er for å sørge for at selve kalenderen og tekstsiden over alltid

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Veslefrikk barnehage

Årsplan for Veslefrikk barnehage Årsplan for Veslefrikk barnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse Om barnehagen Barnehagen som organisasjon Vår visjon og satsningsområde Satsningsområde for Bærum kommune Fagområdene fra rammeplanen Omsorg,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Månedsplan\ Goliat. Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 Grupper: Kreps sos.komp\gruppe Barn født 2013\2014 på tur.

Månedsplan\ Goliat. Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 Grupper: Kreps sos.komp\gruppe Barn født 2013\2014 på tur. Månedsplan\ Goliat Oktober 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 3 -tur 4 5 6 41 9 10 -tur\ biblioteket 11 12 13 42 16 17 tur\biblioteket. Barn født 18 19 20 43 23 24 FN-dagen -tur 25 26 27

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven PERIODEPLAN Avdeling: Spurven Litt fra oppstarten august AVDELINGEN: NÅ er vi i gang med det nye barnehageåret. Vi har i August hatt fokus på å bli kjent og bygge relasjoner oss i mellom, barn barn og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Informasjon om barnehagen Gaustadsnippen Barnehage AS er en privat barnehage som er inspirert av filosofien til Reggio Emilia. Vi har 4 avdelinger med totalt 50 barn og 13 ansatte i alderen 24-50 år. I

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2015. Halvårsplana

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. LOFTET Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. LOFTET Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. LOFTET Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer