Årsplan for Tanum barnehage SA 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Tanum barnehage SA 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Tanum barnehage SA 2014/2015 Tanum barnehage SA Staverbråtan 5, 1341 Slependen Tlf E-post:

2 I denne Årsplanen finner du informasjon om Informasjon om barnehagens organisering Fakta om barnehagen og praktisk informasjon Visjon, mål, satsingsområder, tema og personalet Hvordan barnehagen jobber med satsingsområdene Faglig informasjon knyttet til satsingsområdene Informasjon om Bærum kommunes satsingsområder Samarbeid med eksterne Barnehagens organer Tanum barnehage SA er organisert som et samvirkeforetak. Årsmøtet Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste myndighet. Det vedtar årsregnskap, budsjett og barnehagens vedtekter. Årsmøtet velger representanter til styret. Styret Styret er økonomisk ansvarlig for samvirkeforetaket og skal være et kontrollorgan. Daglig leder skal til enhver tid gi styret informasjon om driften av barnehagen. Styret har 5 medlemmer. Ekstern styreleder: Pål Kristiansen i Styrekompetanse AS Nestleder: Annette Nerbø, mor til Andreas på Ringi og Henrik på Andedammen Styremedlem: Trude H. Tofthagen, mor til Theo på Ringi Styremedlem: Kaja von Hedenberg, mor til Oskar på Staver Ansatt representant: Karianne Arwen Kilsti Daglig leder: Marianne Ibenfeldt Hennum, har møte og uttalerett

3 Samarbeidsutvalget (SU) SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen. SU skal fastsette årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Utvalget har 6 medlemmer. For personalet: Catherine Tveten og Sissel Strømme For foreldre: Ellen Flåhagen Andersen, mor til Astrid på Staver Ny foreldrerepresentant velges på foreldremøtet 24. september. For styret: Trude Haslestad Tofthagen og Annette Nerbø Daglig leder: Marianne Ibenfeldt Hennum, har møte- og uttalerett Foreldrerådet Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen. Foreldrerådet skal bli forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. SU leder innkaller til møte mars hvert år. Valgkomiteen Organiserer valg av representanter til de ulike organer i barnehagen. Valgkomiteen består av: Linda Alfheim, mor til Viktoria på Ringi Børge Enoksen, far til Astrid på Staver Hver avdeling har sin foreldrerepresentant som velges på foreldremøtet 24. september. Viktige datoer 24.september Foreldremøte 11.oktober Dugnad og foreldrefest 14.og 20.oktober Førstehjelpskurs 02.januar Planleggingsdag 06.mars Planleggingsdag 19.mars Foreldrerådsmøte 19.mars Årsmøte 26.mars Påskekaffe fra klokka mai Planleggingsdag 04. og 05.mai Dugnad fra klokka 17 til 20. Velg en av dagene! 17.mai 17.mai feiring i barnehagen 09.juni Sommerfest fra 15:30 Dugnadsgruppen Foreldre skal møte på dugnad 2 ganger i året. Koordinerer løpende vedlikehold som utføres av foreldre. Gruppen organiserer høst og vårdugnad, som også inkluderer preventivt vedlikehold av bygningsmassen, ute- og innearealet, og lekeapparater. Leder: Tellef Juel Larsen, far til Håkon på Ringi Foreldrerepresentanter: Vegard Lien, far til Julie på Staver, Ken H. Tofthagen, far til Theo på Ringi Styrerepresentant: Kaja von Hedenberg, mor til Oskar på Staver

4 Fakta om Tanum barnehage SA Adresse: Staverbråtan 5, 1341 Slependen Telefon: Mobil: Konto: Tanum barnehage benytter E-faktura! E-post: Hjemmeside: Alle bilder som er benyttet i årsplanen, er godkjent av barnas foresatte. Tanum barnehage er en privat heldagsbarnehage som ligger i nydelige omgivelser ved Vestmarka og Tanum skole. Barnehagen ble ferdigstilt 21. august 2000 av Trygge barnehager. Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund Praktisk informasjon: Barnehagen er åpen fra klokka til hver dag. Barna leveres innen klokka Huskeliste for foreldrene: - Riktig klær til riktig vær. Ingen snorer eller smykker - Husk å merke klær og annet utstyr - Syke barn må være hjemme. Gi beskjed tidlig! - Barn skal være sikret i bil til og fra barnehagen - Bursdagsinvitasjoner som skal deles ut i barnehagen må på en eller annen måte gjelde alle, enten samme avdeling, gruppe, alder eller kjønn - Ta opp med pedagogisk leder når du lurer på noe eller er misfornøyd med noe Si gjerne i fra når du er fornøyd også! Se hjemmesiden for mer informasjon Barna Barn som er født i 09: 6 gutter og 5 jenter Barn som er født i 10: 6 gutter og 6 jenter Barn som er født i 11: 6 gutter og 7 jenter Barn som er født i 12: 6 gutter og 5 jenter Barn som er født i 13: 3 gutter og 4 jenter Bemanning Grunnbemanningen i år er 13 ansatte. Daglig leder, 4 barnehagelærere og 8 medarbeidere. I tillegg har vi ekstrahjelp for barn som trenger noe ekstra.

5 Aug August 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Henrik på Ringi! 32 4 Tilvenning nye barn! Viktoria på Ringi! Teodor! Tilvenning nye barn! Oscar på Ringi! Planleggingsdag 15 Planleggingsdag Tur til Vestre Bjørum gård. Ansatte, barn og foreldre! Jens! 31 Ola!

6 Visjon for Tanum barnehage: «Unike barn og rause voksne i en unik barnehage!» Mål for Tanum barnehage: Personalet skal i samarbeid med foresatte sørge for en god læringsarena for barn, ute og inne. Satsningsområdene for Tanum barnehage: Sosial kompetanse- Vennskap og deltagelse Årstidene våre. Natur. Kropp, bevegelse og helse Årets tema med de 7 fagområdene: Kroppen vår. Årstidene for Ringi og Staver Meg selv. Språk for Andedammen og Ekehaugen Daglig leder: Marianne Ibenfeldt Hennum Pedagogiske ledere: Amanda Castillo, Catherine Tveten, Karianne Arwen Kilsti og Per Magnus Daae Pedagogiske medarbeidere: Ana-Mae Dagsleth, Ann W Elsfjordstrand, Beate Eek, Carl Oscar Forsman Ludvigsen, Eli Johanne Sunde, Helene Røed, Jacob Lervik Irvung, Jonas Hurtado, Jorunn Villand, Petter Ellefsen, Sissel Strømme og Soffia Jakobsdottir Linda Svendsen og Tonje Vegsund har fødselspermisjon Bærum kommunes satsningsområder og kompetanseplan: «Det er stort å være liten i Bærum» Barnehagen som læringsarena Språk Barn med behov for ekstra støtte Sammen for barn og unge Barn under 3 år Likestilling-likeverd, demokrati og mangfold Kompetanseplan for Tanum barnehage: Barn i risiko. Catherine Tveten deltar i år Førstehjelp. Ansatte, foreldre og aupairer deltar på kurs i oktober «Å være leder og lede pedagogisk arbeid» for våre fire ped.ledere med Lise Barsøe og Kari Pape «Barn ser mer enn det vi tror» for tre medarbeidere Ansatt representant i Styret deltar på kurs i styrearbeid Barnehagen deltar på Barnehagekontorets kurskompetanseplanen Vi ønsker å delta på livredningskurs

7 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Brannvernuke Bekkestua Eldar og Vanja! brannstasjon 2009 barna Karianne! Marianne! Louise! Rani Marie! Foreldremøte klokka 19: Leander! Helene!

8 Tema «Meg selv» for Andedammen og Ekehaugen. Gruppene heter: Musunger: de som er født i 2013 Reveunger: de som er født høsten 2012 Bjørnunger: de som er født våren 2012 På grunnlag av fjorårets vurdering velger småbarnsavdelingene å jobbe med temaet «Meg selv» hele året. Andedammen og Ekehaugen velger å fordype seg i to fagområder dette barnehageåret. 1. Språk, tekst og kommunikasjon 2. Kropp, bevegelse og helse Vi kommer også til å bruke fagområdet om natur og miljø når vi er ute og på tur i skogen. Gjennom temaet "Meg selv" ønsker vi og knytte fagområdet språk og tekst og kommunikasjon på mange forskjellige måter. Språket er en veldig viktig del av vår hverdag og noe vi bruker hver dag og det starter når vi går in døren på morgenen og sier hei! Vi vil ha samlingsstunder med sanger som passer til temaet. Vi vil lese eventyr og bøker. Vi vil bruke rim og regler. Vi vil bruke «Snakkepakken» Vi vil lære oss navn på hverandre, navn i barnas familier, navn på ulike kroppsdeler. Vi vil snakke med hverandre i leken, sette ord på følelser og hvordan vi løser konflikter. Vi vil se på bilder fra Hjemmesiden. Kropp, bevegelse og helse er det andre fagområdet som vi ønsker å legge vekt på gjennom hele året og det har vi valgt fordi det passer godt til vårt tema "Meg selv". Som språket bruker vi også kroppen hver dag barna og vi ønsker at vi skal bidra til at barna får en god kjennskap til sin egen kropp og hva de kan bruke den til. Alle bruker kroppsspråket når vi kommuniserer og spesielt de aller minste barna som ikke har noe språk, derfor vil disse fagområdene naturlige brukes tverrfaglig. Vi skal ha samlingsstunder med bevegelsessanger, sangleker, rim og regler. Vi vil ha dans, frilek, hopping, klatring og hinderløyper på gymrommet. Vi vil gå turer i nærmiljøet og noen lengre turer med Bjørnungene. Vi vil leker mye på uteområdet i all slags vær. Vi vil øve oss på å kle på/kle av.

9 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Caroline! 8 Førstehjelpskurs for ansatte! 9 «Gamlebarnsfest» Emilia! Førstehjelpskurs for foreldre 18-21! Mats! Håkon Alexander! 44 Førstehjelpskurs for foreldre FN dag fra klokka 14:00 til 16: Petter! Mio!

10 Tema «Årstidene» og «Kroppen min»: Ringi og Staver Gruppene heter: Klatremus: de som er 3 år Skogstroll: de som er 4 år Spenningsgruppen: de som er 5 år I år har vi valgt å arbeide med to temaer i år: «Kroppen min» og «Årstidene». På grunnlag av fjorårets vurderinger fra foreldre og våre egne, har vi gjort noen endringer på tema og antall fagområder. Temaet «Jorden rundt» ble omfattende, så i år ønsker vi å sette fokus på det nære. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelser skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange måter. Barns kontakt med andre starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, som har betydning for sosial kompetanse. Variert fysisk aktivitet både inne og ute har stor betydning av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi skal følge årstidene i løpet av året. Se og oppleve naturen. Male, tegne og ta bilder av det vi ser. Gjerne smake og lage enkel mat. Det å kle seg etter årstider. Ja, alle fagområdene kommer vi innom i det temaet! Vi har som mål i år å gi Skogstrollgruppen et mer variert tilbud. Kommunikasjon, språk og tekst: Vi skal jobbe med rim, regler og sanger. Vi har sanger som passer til temaet. Vi bruker «Steg for steg» der vi snakker om kroppsspråket som vises på bildene og hvilke følelser dette vekker i oss. Vi skal lese bøker som rettes mot temaet Årstidene. Antall, rom og form: Forskning viser at det er viktig å starte tidlig med å lære barna matematisk forståelse. Barna viser tidlig interesse for å telle. De ønsker å sortere, lære former, begreper og målenheter. Vi har "Mattesekken" i barnehagen som vi kan bruke. Vi ønsker å bruke boka som Forskerfabrikken gir ut. Aktivitetene kan utføres inne og ute. Barna får da kjennskap til språk, matematikk og naturfag. Spenningsgruppen arbeider med Arne Nyborgs begrepsutviklingsmodell gjennom hele året. BU modellen. Dette gjør vi som forberedelse til skolen. Kropp, bevegelse og helse: Vi fokuserer på trening av grovmotorikk. Dette gjør vi med dans, hinderløype og ulike leker. Vi snakker om kroppen vår og hvordan den fungerer. God hygiene for å hindre smitte er viktig! Nærmiljø og samfunn: Vi går turer i nærmiljøet. Stamstedet vårt er ved Speiderhytta i Tanumskogen. Der kan barna leke fritt med det de finner i naturen. Samtidig som de skal lære om blomster, dyr, fotografering, fugler, geografi, historie og værtyper. Ref. foreldrenes vurderingsarbeid. Turer til eplehagen, Ridesenteret, Ringi gård, Tanum kirke, Sandvika, Staver gård, Staversletta, Tanumskogen og Vestre Bjørum gård skal gjennomføres.

11 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Lederkurs 7 Håkon! Lederkurs Linda! 11 Fotografering! Julebord for ansatte! Jonas! Victoria på Ringi! 28 Nissemarsjen! 29 Ophelia! 30

12 Sosial kompetanse «Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Sosial kompetanse er evnen til å kunne samspille med andre på en positiv måte. ( Fra Kari Lamer, Du og jeg og vi to) Empati og rolletaking: Innlevelse i det å gjenkjenne andre menneskers følelser og handle passende overfor dem. Å vise medfølelse og ta andres perspektiv. Vi kan ofte si: Dette er ikke noe å være redd for, bli sint for, lei seg for osv. Men det er jo den følelsen man har. Vi skal lære barn å anerkjenne følelsen, men ikke en handling. Det er lov å bli sint, men ikke å slå. Prososial atferd: Å ha holdninger og utføre handlinger som har til hensikt å være til nytte for andre. Det handler om å kunne hjelpe andre, ta hensyn til og inkludere andre i lek. Vi kan gi barn bekreftelse og bli sett når de gjør det. «Se,så glad han/hun ble da du gjorde det.» For å kunne utføre prososiale handlinger må barna ha en viss empati. Selvhevdelse: Det å ta initiativ i forhold til andre mennesker og kunne hevde egne meninger, ønsker og behov, det å kunne stå imot press. Det å kunne ta ordet, snakke i samlingsstunden, ved bordet og ved andre settinger hvor det er flere tilstede. Rett og slett å kunne hevde seg selv på en positiv måte. Også å tørre å være uenig -og ta sosial kontakt på en god måte. Selvkontroll: Kunne utsette egne ønsker og behov, det å kunne kompromisse, takle konflikter. I barnehagen handler dette å vente på tur. Tåle å tape. La andre barn lede leken. Vi voksne er forbilder og rollemodeller for barna. Lek, glede og humor: Å kunne skape glede, spøke og ha det moro. Involvere seg i lek og forstå lekesignaler. I Tanum barnehage leker barna godt. Vi jobber med sosial kompetanse og vennskap på tvers av huset. Barn og voksne leker frilek, rollelek og dramatiserer ute og inne. De voksne observerer og jobber med å utvikle gode samspillsferdigheter hos barna. Vi har mye glede og humor og vi opplever lite konflikter i barnegruppene. Vi i Tanum barnehage opplever at våre her-og-nå-situasjoner er hverdagsaktiviteter som barnehagen organiseres rundt. Eksempler på dette er inne og ute lek, av og påkledning, måltider, samlinger og ikke minst overgangene mellom de ulike aktivitetene. Når barna i aldersgruppen ett til tre år begynner i barnehage er dette som regel deres første møte med verden utenfor hjemmet og borte fra den nærmeste familie. Barnet går fra den trygge primærsosialiseringen med familien, og det trår inn i det som trolig er sitt første møte med en sekundærsosialiseringsarena. Her blir barnet presentert for nye områder av den sosiale verden. I barnehagen skal barna lære seg å knytte nye bånd til andre voksne og andre barn. De skal lære seg å bli en del av et større fellesskap der man må lage plass til hverandre og samarbeide for å få en hyggelig hverdag. Barna skal få sine første møter med andre barn som man både kan leke med og krangle med. Plutselig er de omgitt av mange barn som alle skal dele på oppmerksomheten fra et fåtall voksne. Barna lærer seg å knekke ulike sosiale koder. SELVTILLIT= JEG KAN Det er slitsomt å skulle være flinke hele tiden- da bygger vi selvtillit- og det skal vi gjøre, men ikke bare det. SELVFØLELSE= JEG ER Det handler om å være god nok. «Jeg ser deg og jeg liker deg for den du er»

13 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Victoria på Staver! Soffia! Beate! Lucia klokka Julebord for barn og ansatte! William! 19 Nissefest! Julie! Barnehagen er stengt Juledag Juledag Amanda! Barnehagen er stengt Oscar!

14 Natur, uteliv og friluft Tanum barnehage ønsker å fortsette med uteliv og friluft som satsningsområde. Vi er ingen friluftsbarnehage. Men vi vil fortsatt aktivt bruke naturen rundt oss og i nærmiljøet. Barn og voksne liker godt å bruke Speiderhytta ved Tanum skole. Det er flott å leke og lage bålsamlinger der. Hytta har utedo og vi kan være inne ved dårlig vær. I Tanumskogen har vi flere stamsteder som vi kan gå til og utforske. Ettåringene begynner så smått å gå ved siden av vognen til Staversletta og etter hvert kan de finne spennende stier gjennom Staverskogen og ned til porten i barnehagen. Det er en utrolig progresjon når vi etter 5 år følger med Spenningsgruppen opp til Kolsåstoppen! Alle sanser tas i bruk. Barna bruker kroppen. En god motorikk øves inn. Det er fint å leke frilek i skogen og skape vennskap og godt samspill. Skiforeningen arrangerer skileik for de eldste på Sollihøgda. Dette kurset koster 1260,- og foreldre betaler selv. I år blir det leirskole for dem på Vangen 1. til 3. juni. Foreldre betaler 1000,- for oppholdet. Vi i Tanum barnehage er ute i all slags vær. Ut på tur aldri sur! Ut på ski alltid blid! Det skal være morsomt å bli større i Tanum barnehage! Progresjon: Musungene 1 år: Oppleve natur og friluft sittende i vogn. Noen skal lære å gå. Gå korte turer uten vogn. Motorisk lek på utelekeplassen. Like å være ute. Reveungene og Bjørnungene 2 år: Like å være ute. Gå turer langs veien og i skogen til Staversletta. Motorisk lek på utelekeplassen. Klatremusene 3 år: Barna skal lære å pakke sekken selv. Skal bære sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Lek ved Speiderhytta og på stamsteder i Tanumskogen. Gå på ski på utelekeplassen. Skogstrollene 4 år: Skal alltid bære sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Lek ved Speiderhytta, turer til Tanumskogen og til kirken. Skiturer på jordet. Spenningsgruppen 5 år: Skal alltid bære sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Spikke med kniv og bålsamlinger ved Speiderhytta. Skiskole. Tur til Kolsåstoppen!

15 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 1 1 Ane! 2 Planleggingsdag 3 4 Catherine! Pelle! Eli Johanne! Julie Therese! Olav! 21 Jacob! 22 Henrik på Andedammen! Tonje! 31

16 Vurderingsarbeid: Foreldremedvirkning Vurderingsarbeidet er utarbeidet av Samarbeidsutvalget og de fire avdelingskontaktene. I utgangspunktet påpeker Vurderingskomiteen at det er for mange fagområder, temaer og mål som skal implementeres i løpet av året. Andedammen og Ekehaugen har jobbet med temaet «Meg selv» i fagområdene «Språk, tekst og kommunikasjon» og «Kropp, bevegelse og helse». Hvordan man jobber med fagområdene i Tanum barnehage: Vi vil ha samlingsstunder med sanger og bevegelsessanger som passer til temaet Vi vil lese eventyr, bøker, rim og regler Vi vil bruke «Snakkepakken» Vi vil lære oss navn på hverandre, navn i barnas familier, navn på ulike kroppsdeler Vi vil snakke med hverandre i leken, sette ord på følelser og hvordan vi løser konflikter Dans, frilek, hopping, klatring på gymrommet Turer i nærmiljøet. Lære å kle av/på. Ute i all slags vær. Alt av det som sies skal gjøres er gjort. Vi synes småbarnsavdelingene fungerer veldig bra. Men: aktiv bleietrening for Bjørnungene! Ringi og Staver har jobbet med temaet: «Jorden rundt» i fagområdene: «Nærmiljø og samfunn» og «Kunst, kultur og kreativitet» Hvordan man jobber med fagområdene i Tanum barnehage: Vi går turer i nærmiljøet som Speidehytta og Tanum kirke Vi skal se på forskjellige levesett i Norge fra fortid til nåtid Vi skal se på bilder av norsk natur og snakke om norsk kultur Vi reiser til Amerika og feirer karneval Vi ser på levesettet og kultur i Amerika Litt for mye tur til Speiderhytta. Det fins veldig mange ulike turmål i området, Ringi gård, Ridesenteret, kirke, Slependen stasjon. Bør være et fokus på å lære noe når man er på tur; blomster, dyr, fugler, trær, geografi og vær. Litt for mye frilek. Frilek er veldig positivt, men barna utvikler seg også mye ved å få veiledning og oppbacking til å klare nye og mer utfordrende ting. Overføre mer av Spenningsgruppe modelltankegangen til Klatremus og Skogstroll. Klatremusene trenger ikke store utflukter første halvår, de små nære tingene er ofte best. Løfte frem hva de voksne brenner for. Turer i mindre grupper. Rulere de ansatte. Tilstrebe en gutteansatt på hver storbarnsavdeling. Kunst, kultur og kreativitet: Har gjort det de sier de skal. Trommemannen Bakary er kjempebra Å se teater på Tanum skole er kjempebra Konsert med Mikkel og reverockerne er supert Kinoopplevelser i SF kino Turer til biblioteket i Sandvika Kunstutstillingene til påske og FN dagen er bra Flyturer til ulike land på gymrommet Hjemmebursdager i nærmiljøet Skiskolen og Vangen for Spenningsgruppa Tanum kirke, Sæteren gård Teknisk museum og Vikingmuseet

17 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Helene voksen! Karneval! 14 Martin! Marie! Benedicte! Ana-Mae! 25 Hannah!

18 Barnehagen som læringsarena Sitat Kari Pape: «Det er de voksne det kommer an på» Omsorg, lek og samspill bør være tilstede for å skape et godt og viktig læringsmiljø for barn. Barn lærer av hverandre, men det er den positive stemningen og kulturen i barnehagen som fremmer læring og god kommunikasjon! Boka: «Se,hva jeg kan`a!» Kari Pape I Tanum barnehage har vi: Dyktige barnehagelærere Stabile, gode og ansvarsfulle ansatte Barns medvirkning Store, lyse rom Flott uteområde og et nærmiljø med fine turmuligheter Godt samarbeid med aktive foreldre og stimulerte barn Voksne som ser barns behov og vurderer arbeidet underveis En barnehage med fleksible ansatte og gjensidig respekt Språk For å stimulere språkutviklingen, har Tanum barnehage: 1-3 års avdelinger med få barn Få barn ved hvert bord ved måltider Samlingsstunder med hovedvekt på begreper, rim, regler, høytlesing og eventyrfortellinger Barn som øver seg på å snakke med og til hverandre «Snakkepakken», Språksprell og begrepsposer Språkgrupper for barn som trenger noe ekstra Fornuftig bruk av IKT Kursing av personalet i Bærum Kommunes kompetanseplan Lokale kulturbegivenheter Vi har mange faste og gode tradisjoner i nærmiljøet vårt: Teaterforestillinger på Tanum skole Julegudstjeneste i Tanum kirke Besøk på Vestre Bjørum gård Turer til gårdene Bjerke, Ringi og Staver Turer til Staversletta, Vestmarka og Tanumskogen Turer til Tanum kirke Tur til Sæteren gård Juleteater i Sandvika Kinobesøk i Sandvika Bibliotekbesøk i Sandvika Hjemmebesøk til barna på småbarnsavdelingene Tur for de eldste til Kolsåstoppen

19 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Marius! 6 Planleggingsdag Sissel! Andreas på Ringi! Ann W! 19 Hermine! Foreldrerådsmøte! Årsmøte! 20 Aksel! / Marcus! Påskekaffe for foreldre fra klokka 14:

20 Likestilling-likeverd, demokrati og mangfold Kunnskapsdepartementet utarbeidet i 2008 «Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnskole» I noen kommuner i Vestfold har barnehagene jobbet med et prosjekt om likestilling. Dette har resultert i et arbeidshefte som vi i Tanum barnehage vil bruke i vårt vurderingsarbeid. Noen sentrale spørsmål som personalet og foreldre i Tanum barnehage kan reflektere sammen om: Hva leker jenter med og hva leker gutter med? Hva leker jenter og gutter sammen? Hva tenker vi om kjønnsdelte grupper? Får jenter og gutter lik respons på lik handling? Har vi ulike forventninger til jenter og gutter? Har vi ulike grenser for jenter og gutter? Hvordan er barnehagens rom og aktiviteter tilrettelagt for jenter og gutter? Hva med klær og utstyr? Omsorg, lek og læring I Tanum barnehage skal vi være gode mot hverandre og barna skal bli møtt med nærhet, omsorg og kos. I Tanum barnehage skal vi sikre at barna har trygg og god lek inne og ute. Barna skal ha gode lekestunder alene og rollelek med andre barn og voksne. I Tanum barnehage skal barna skaffe seg erfaring på alle områder, ute og inne. De formelle situasjonene planlegges og ledes av personalet. De uformelle situasjonene er knyttet til hverdagsaktiviteter, i lek og annen samhandling. Tanum barnehage = god kvalitet! Barns og foreldres medvirkning «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» Barnehageloven 3. I Tanum barnehage lytter vi til barnas ideer og tanker. Barna blir tatt på alvor, både små og store. Vi er oppmerksomme på små barns signaler og vi har stor respekt for deres behov og følelser. De større barna blir tatt med på råd og vi møter dem med anerkjennelse. Vi har foreldresamtaler to ganger i året. Vi har foreldrekaffe, FN dag, Lucia og påskekaffe. Foreldre har mulighet til å påvirke gjennom styrearbeid og deltagelse og vurdering i SU.

21 April 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag Mathea! 3 Langfredag 4 Påskeaften 5 1. påske dag påskedag Kornelius! Oskar på Staver! 15 Hedvig! 16 Eirik! Lisa! Elise!

22 Barn med behov for ekstra støtte Barnehageloven sier Barn som har plass i barnehagen etter Opplæringsloven, får spesialpedagog og ekstra assistentstøtte. I Tanum barnehage drøfter vi med hverandre om vi er bekymret for et barn eller om vi mener barn har behov for ekstra støtte og hjelp. Vi kan drøfte anonymt med Tverrfaglig utvalg Foreldre kan delta på møter med Tverrfaglig utvalg Vi tilbyr foreldresamtale, råd og veiledning Vi kan søke Barnehagekontoret om ekstra assistenttimer Vi må ha tillatelse av foreldre til å ta kontakt med PPT Vi har muligheten til å bruke observasjoner som TRAS, Askeladden og Alle med Tanum barnehage har god kontakt med Sandvika helsestasjon Alle i barnehagen har meldeplikt i forhold til Barnevernet Sammen for barn og unge i Bærum kommune Utdrag fra Rapport og tiltaksplan 7. mai 2010 Tidlig innsats; vi skal handle når vi er bekymret for barns livssituasjon. Tanum barnehage drøfter ofte anonymt barn med Tverrfaglig utvalg, som består av: 1. Helsesøster 2. PPT 3. Styrer fra en kommunal barnehage 4. Styrer fra en privat barnehage 5. Barnevernet Ansatte i Tanum barnehage skal sikre at barn ikke blir utsatt for mobbing. Barnehagen skal samarbeide med foreldre ved samlivsbrudd. Alle skal kunne melde til Barnevernet og Sosialtjenesten ved bekymring. Barn under 3 år Alle barn under 3 år skal få god omsorg og mulighet til å knytte gode relasjoner med barn og voksne. I Tanum barnehage: Har vi 9 barn på Ekehaugen og 9 barn på Andedammen Har vi 5 dagers tilvenningsplan Har vi faste primærkontakter Blir barna tatt i mot i felles garderobe av voksne fra begge avdelinger Legger vi stor vekt på omsorg og å forstå barns signaler Ser personalet barnas behov her og nå Er personalet gode rollemodeller Får barna gode opplevelser gjennom lek, uteliv og turer Tar personalet seg god tid til barna i stellesituasjoner og ved av/på kledning Har vi daglig kontakt med foreldre og trygger dem.

23 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Dugnad fra klokka 17 til 20 5 Dugnad fra klokka 17 til Johannes! 14 Kristi himmelfartsdag 15 Anton! Planleggingsdag Feiring i barnehagen! Mikkel på Ringi! Olivia! Pinse dag Pinsedag Emilie!

24 IKT i barnehagen. Digitale verktøy IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I følge Rammeplanen bør barna få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Vi har stasjonære pc på huset. Hver avdeling har sitt digitale kamera. Barna kan ta bilder selv og bilder blir skrevet ut. Barn med mangelfullt språk har stor nytte av å samtale fra dagens aktiviteter. Vi har fargeskriver og skanner. Vi har fotoskriver på hver avdeling. Vi har kopimaskin. Hver avdeling har bærbare pc. På hjemmesiden vår legges det ut bilder som barn og foreldre kan samtale om. Hjemmesiden og bildene brukes som dokumentasjon. Dokumentasjon og vurderingsarbeid Pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre det som skjer i Barnehagen. Dette viser vi gjennom årets Årsplan, månedsplaner, månedsbrev, foreldresamtaler, foreldremøter, bilder, barnas permer, dagsrapporter på whiteboardtavler, hjemmesiden vår, sovelister og bleielister. Gjennom bruk av bilder synliggjør vi barnas hverdag. I barnas permer setter vi inn bilder, tegninger og andre minner fra barnehagetiden. I Årsplanen synliggjør vi Tanum barnehages visjon, verdier og pedagogiske grunnsyn. Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet og en informasjonskalender for foreldre, jobbsøkere og til dem som søker barnehageplass. Vurderingsarbeid Avdelingene har skrevet utfyllende vurdering av året som har gått. Noe er tatt med i årets Årsplan. Hele dokumentet ligger på hjemmesiden. Samarbeidsutvalget og de fire avdelingskontaktene har skrevet vurdering fra året som har gått. Det er referert her i Årsplanen. Følg oss gjerne på Facebook!

25 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Vangen for 2009 Vangen Vangen Foreldremøte for Astrid! barna! Leirskole! Leirskole! nye foreldre! Sommerfest for ansatte, barn og foreldre fra til Sofia! Middag for 2009 fra klokka Ellen!

26 Samarbeid Kommunen har ansvaret for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tanum skole. Alle barna i Tanum barnehage sokner til Tanum skole. Bærum kommune/kunnskapsdepartementet vil sikre god overgang fra barnehage til skole. Foreldre og ped.ledere skriver overføringsskjema om barnas ferdigheter og utvikling. Skolegruppen er på miniskoledag på Tanum skole. Rektor og SFO kommer til barnehagen. Skolen inviterer oss på teaterforestillinger minst 2 ganger per år. Barnehagematen leverer varmmat tirsdager. Bærum kommune bidrar med kommunale støtteordninger. De fører tilsyn med barnehagen og de har innsynsrett i årsplan, budsjetter, regnskap og vedtekter. Barnehagen tar imot elever fra Tanum skole og Bjørnegård skole i arbeidsuker. Private barnehager i Bærum kommune har etablert nettverksgrupper for daglige ledere og pedagogiske ledere. Vår gruppe heter Sydvesten. Den pedagogisk psykologiske tjenesten, PPT er en kommunal tjeneste som barnehagen eller foreldrene kan kontakte om det er noe vi lurer på med enkeltbarn eller barnegruppen. Tverrfaglig utvalg består av: helsesøster, en fra PPT, en fra Barnevernet og en styrer fra kommunal og en fra privat barnehage. Helsesøster er leder. Foreldre og ansatte kan bruke Tverrfaglig utvalg om de ønsker å få hjelp eller diskutere saker/spørsmål. Helsesøster oppfordrer foreldre til å skrive under på samtykkeskjema om barnehagen ønsker å samarbeide med helsestasjonen. Private Barnehagers Landsforbund i Bodø fører regnskap for oss. Barnehagen har tariff og pensjonsavtale i PBL. Juridisk bistand og kurs. Vi har vennskapsbarnehage i Zimbabwe, Sabona.

Kirkerudbakken friluftsbarnehage

Kirkerudbakken friluftsbarnehage Kirkerudbakken friluftsbarnehage Årsplan 2014-15 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Kirkerudbakken friluftsbarnehage har 34 barn i alderen 1-6 år fordelt på to avdelinger, Sommerfuglen med barn fra 1-4 år

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner. I Kolbu barnehage språkstimulerer vi hele dagen. Fokus på dialogpreget hjem-barnehage samarbeid i det daglige møtet med foreldre.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer