Årsplan for Tanum barnehage SA 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Tanum barnehage SA 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Tanum barnehage SA 2014/2015 Tanum barnehage SA Staverbråtan 5, 1341 Slependen Tlf E-post:

2 I denne Årsplanen finner du informasjon om Informasjon om barnehagens organisering Fakta om barnehagen og praktisk informasjon Visjon, mål, satsingsområder, tema og personalet Hvordan barnehagen jobber med satsingsområdene Faglig informasjon knyttet til satsingsområdene Informasjon om Bærum kommunes satsingsområder Samarbeid med eksterne Barnehagens organer Tanum barnehage SA er organisert som et samvirkeforetak. Årsmøtet Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste myndighet. Det vedtar årsregnskap, budsjett og barnehagens vedtekter. Årsmøtet velger representanter til styret. Styret Styret er økonomisk ansvarlig for samvirkeforetaket og skal være et kontrollorgan. Daglig leder skal til enhver tid gi styret informasjon om driften av barnehagen. Styret har 5 medlemmer. Ekstern styreleder: Pål Kristiansen i Styrekompetanse AS Nestleder: Annette Nerbø, mor til Andreas på Ringi og Henrik på Andedammen Styremedlem: Trude H. Tofthagen, mor til Theo på Ringi Styremedlem: Kaja von Hedenberg, mor til Oskar på Staver Ansatt representant: Karianne Arwen Kilsti Daglig leder: Marianne Ibenfeldt Hennum, har møte og uttalerett

3 Samarbeidsutvalget (SU) SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen. SU skal fastsette årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Utvalget har 6 medlemmer. For personalet: Catherine Tveten og Sissel Strømme For foreldre: Ellen Flåhagen Andersen, mor til Astrid på Staver Ny foreldrerepresentant velges på foreldremøtet 24. september. For styret: Trude Haslestad Tofthagen og Annette Nerbø Daglig leder: Marianne Ibenfeldt Hennum, har møte- og uttalerett Foreldrerådet Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen. Foreldrerådet skal bli forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. SU leder innkaller til møte mars hvert år. Valgkomiteen Organiserer valg av representanter til de ulike organer i barnehagen. Valgkomiteen består av: Linda Alfheim, mor til Viktoria på Ringi Børge Enoksen, far til Astrid på Staver Hver avdeling har sin foreldrerepresentant som velges på foreldremøtet 24. september. Viktige datoer 24.september Foreldremøte 11.oktober Dugnad og foreldrefest 14.og 20.oktober Førstehjelpskurs 02.januar Planleggingsdag 06.mars Planleggingsdag 19.mars Foreldrerådsmøte 19.mars Årsmøte 26.mars Påskekaffe fra klokka mai Planleggingsdag 04. og 05.mai Dugnad fra klokka 17 til 20. Velg en av dagene! 17.mai 17.mai feiring i barnehagen 09.juni Sommerfest fra 15:30 Dugnadsgruppen Foreldre skal møte på dugnad 2 ganger i året. Koordinerer løpende vedlikehold som utføres av foreldre. Gruppen organiserer høst og vårdugnad, som også inkluderer preventivt vedlikehold av bygningsmassen, ute- og innearealet, og lekeapparater. Leder: Tellef Juel Larsen, far til Håkon på Ringi Foreldrerepresentanter: Vegard Lien, far til Julie på Staver, Ken H. Tofthagen, far til Theo på Ringi Styrerepresentant: Kaja von Hedenberg, mor til Oskar på Staver

4 Fakta om Tanum barnehage SA Adresse: Staverbråtan 5, 1341 Slependen Telefon: Mobil: Konto: Tanum barnehage benytter E-faktura! E-post: Hjemmeside: Alle bilder som er benyttet i årsplanen, er godkjent av barnas foresatte. Tanum barnehage er en privat heldagsbarnehage som ligger i nydelige omgivelser ved Vestmarka og Tanum skole. Barnehagen ble ferdigstilt 21. august 2000 av Trygge barnehager. Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund Praktisk informasjon: Barnehagen er åpen fra klokka til hver dag. Barna leveres innen klokka Huskeliste for foreldrene: - Riktig klær til riktig vær. Ingen snorer eller smykker - Husk å merke klær og annet utstyr - Syke barn må være hjemme. Gi beskjed tidlig! - Barn skal være sikret i bil til og fra barnehagen - Bursdagsinvitasjoner som skal deles ut i barnehagen må på en eller annen måte gjelde alle, enten samme avdeling, gruppe, alder eller kjønn - Ta opp med pedagogisk leder når du lurer på noe eller er misfornøyd med noe Si gjerne i fra når du er fornøyd også! Se hjemmesiden for mer informasjon Barna Barn som er født i 09: 6 gutter og 5 jenter Barn som er født i 10: 6 gutter og 6 jenter Barn som er født i 11: 6 gutter og 7 jenter Barn som er født i 12: 6 gutter og 5 jenter Barn som er født i 13: 3 gutter og 4 jenter Bemanning Grunnbemanningen i år er 13 ansatte. Daglig leder, 4 barnehagelærere og 8 medarbeidere. I tillegg har vi ekstrahjelp for barn som trenger noe ekstra.

5 Aug August 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Henrik på Ringi! 32 4 Tilvenning nye barn! Viktoria på Ringi! Teodor! Tilvenning nye barn! Oscar på Ringi! Planleggingsdag 15 Planleggingsdag Tur til Vestre Bjørum gård. Ansatte, barn og foreldre! Jens! 31 Ola!

6 Visjon for Tanum barnehage: «Unike barn og rause voksne i en unik barnehage!» Mål for Tanum barnehage: Personalet skal i samarbeid med foresatte sørge for en god læringsarena for barn, ute og inne. Satsningsområdene for Tanum barnehage: Sosial kompetanse- Vennskap og deltagelse Årstidene våre. Natur. Kropp, bevegelse og helse Årets tema med de 7 fagområdene: Kroppen vår. Årstidene for Ringi og Staver Meg selv. Språk for Andedammen og Ekehaugen Daglig leder: Marianne Ibenfeldt Hennum Pedagogiske ledere: Amanda Castillo, Catherine Tveten, Karianne Arwen Kilsti og Per Magnus Daae Pedagogiske medarbeidere: Ana-Mae Dagsleth, Ann W Elsfjordstrand, Beate Eek, Carl Oscar Forsman Ludvigsen, Eli Johanne Sunde, Helene Røed, Jacob Lervik Irvung, Jonas Hurtado, Jorunn Villand, Petter Ellefsen, Sissel Strømme og Soffia Jakobsdottir Linda Svendsen og Tonje Vegsund har fødselspermisjon Bærum kommunes satsningsområder og kompetanseplan: «Det er stort å være liten i Bærum» Barnehagen som læringsarena Språk Barn med behov for ekstra støtte Sammen for barn og unge Barn under 3 år Likestilling-likeverd, demokrati og mangfold Kompetanseplan for Tanum barnehage: Barn i risiko. Catherine Tveten deltar i år Førstehjelp. Ansatte, foreldre og aupairer deltar på kurs i oktober «Å være leder og lede pedagogisk arbeid» for våre fire ped.ledere med Lise Barsøe og Kari Pape «Barn ser mer enn det vi tror» for tre medarbeidere Ansatt representant i Styret deltar på kurs i styrearbeid Barnehagen deltar på Barnehagekontorets kurskompetanseplanen Vi ønsker å delta på livredningskurs

7 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Brannvernuke Bekkestua Eldar og Vanja! brannstasjon 2009 barna Karianne! Marianne! Louise! Rani Marie! Foreldremøte klokka 19: Leander! Helene!

8 Tema «Meg selv» for Andedammen og Ekehaugen. Gruppene heter: Musunger: de som er født i 2013 Reveunger: de som er født høsten 2012 Bjørnunger: de som er født våren 2012 På grunnlag av fjorårets vurdering velger småbarnsavdelingene å jobbe med temaet «Meg selv» hele året. Andedammen og Ekehaugen velger å fordype seg i to fagområder dette barnehageåret. 1. Språk, tekst og kommunikasjon 2. Kropp, bevegelse og helse Vi kommer også til å bruke fagområdet om natur og miljø når vi er ute og på tur i skogen. Gjennom temaet "Meg selv" ønsker vi og knytte fagområdet språk og tekst og kommunikasjon på mange forskjellige måter. Språket er en veldig viktig del av vår hverdag og noe vi bruker hver dag og det starter når vi går in døren på morgenen og sier hei! Vi vil ha samlingsstunder med sanger som passer til temaet. Vi vil lese eventyr og bøker. Vi vil bruke rim og regler. Vi vil bruke «Snakkepakken» Vi vil lære oss navn på hverandre, navn i barnas familier, navn på ulike kroppsdeler. Vi vil snakke med hverandre i leken, sette ord på følelser og hvordan vi løser konflikter. Vi vil se på bilder fra Hjemmesiden. Kropp, bevegelse og helse er det andre fagområdet som vi ønsker å legge vekt på gjennom hele året og det har vi valgt fordi det passer godt til vårt tema "Meg selv". Som språket bruker vi også kroppen hver dag barna og vi ønsker at vi skal bidra til at barna får en god kjennskap til sin egen kropp og hva de kan bruke den til. Alle bruker kroppsspråket når vi kommuniserer og spesielt de aller minste barna som ikke har noe språk, derfor vil disse fagområdene naturlige brukes tverrfaglig. Vi skal ha samlingsstunder med bevegelsessanger, sangleker, rim og regler. Vi vil ha dans, frilek, hopping, klatring og hinderløyper på gymrommet. Vi vil gå turer i nærmiljøet og noen lengre turer med Bjørnungene. Vi vil leker mye på uteområdet i all slags vær. Vi vil øve oss på å kle på/kle av.

9 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Caroline! 8 Førstehjelpskurs for ansatte! 9 «Gamlebarnsfest» Emilia! Førstehjelpskurs for foreldre 18-21! Mats! Håkon Alexander! 44 Førstehjelpskurs for foreldre FN dag fra klokka 14:00 til 16: Petter! Mio!

10 Tema «Årstidene» og «Kroppen min»: Ringi og Staver Gruppene heter: Klatremus: de som er 3 år Skogstroll: de som er 4 år Spenningsgruppen: de som er 5 år I år har vi valgt å arbeide med to temaer i år: «Kroppen min» og «Årstidene». På grunnlag av fjorårets vurderinger fra foreldre og våre egne, har vi gjort noen endringer på tema og antall fagområder. Temaet «Jorden rundt» ble omfattende, så i år ønsker vi å sette fokus på det nære. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelser skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange måter. Barns kontakt med andre starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, som har betydning for sosial kompetanse. Variert fysisk aktivitet både inne og ute har stor betydning av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi skal følge årstidene i løpet av året. Se og oppleve naturen. Male, tegne og ta bilder av det vi ser. Gjerne smake og lage enkel mat. Det å kle seg etter årstider. Ja, alle fagområdene kommer vi innom i det temaet! Vi har som mål i år å gi Skogstrollgruppen et mer variert tilbud. Kommunikasjon, språk og tekst: Vi skal jobbe med rim, regler og sanger. Vi har sanger som passer til temaet. Vi bruker «Steg for steg» der vi snakker om kroppsspråket som vises på bildene og hvilke følelser dette vekker i oss. Vi skal lese bøker som rettes mot temaet Årstidene. Antall, rom og form: Forskning viser at det er viktig å starte tidlig med å lære barna matematisk forståelse. Barna viser tidlig interesse for å telle. De ønsker å sortere, lære former, begreper og målenheter. Vi har "Mattesekken" i barnehagen som vi kan bruke. Vi ønsker å bruke boka som Forskerfabrikken gir ut. Aktivitetene kan utføres inne og ute. Barna får da kjennskap til språk, matematikk og naturfag. Spenningsgruppen arbeider med Arne Nyborgs begrepsutviklingsmodell gjennom hele året. BU modellen. Dette gjør vi som forberedelse til skolen. Kropp, bevegelse og helse: Vi fokuserer på trening av grovmotorikk. Dette gjør vi med dans, hinderløype og ulike leker. Vi snakker om kroppen vår og hvordan den fungerer. God hygiene for å hindre smitte er viktig! Nærmiljø og samfunn: Vi går turer i nærmiljøet. Stamstedet vårt er ved Speiderhytta i Tanumskogen. Der kan barna leke fritt med det de finner i naturen. Samtidig som de skal lære om blomster, dyr, fotografering, fugler, geografi, historie og værtyper. Ref. foreldrenes vurderingsarbeid. Turer til eplehagen, Ridesenteret, Ringi gård, Tanum kirke, Sandvika, Staver gård, Staversletta, Tanumskogen og Vestre Bjørum gård skal gjennomføres.

11 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Lederkurs 7 Håkon! Lederkurs Linda! 11 Fotografering! Julebord for ansatte! Jonas! Victoria på Ringi! 28 Nissemarsjen! 29 Ophelia! 30

12 Sosial kompetanse «Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Sosial kompetanse er evnen til å kunne samspille med andre på en positiv måte. ( Fra Kari Lamer, Du og jeg og vi to) Empati og rolletaking: Innlevelse i det å gjenkjenne andre menneskers følelser og handle passende overfor dem. Å vise medfølelse og ta andres perspektiv. Vi kan ofte si: Dette er ikke noe å være redd for, bli sint for, lei seg for osv. Men det er jo den følelsen man har. Vi skal lære barn å anerkjenne følelsen, men ikke en handling. Det er lov å bli sint, men ikke å slå. Prososial atferd: Å ha holdninger og utføre handlinger som har til hensikt å være til nytte for andre. Det handler om å kunne hjelpe andre, ta hensyn til og inkludere andre i lek. Vi kan gi barn bekreftelse og bli sett når de gjør det. «Se,så glad han/hun ble da du gjorde det.» For å kunne utføre prososiale handlinger må barna ha en viss empati. Selvhevdelse: Det å ta initiativ i forhold til andre mennesker og kunne hevde egne meninger, ønsker og behov, det å kunne stå imot press. Det å kunne ta ordet, snakke i samlingsstunden, ved bordet og ved andre settinger hvor det er flere tilstede. Rett og slett å kunne hevde seg selv på en positiv måte. Også å tørre å være uenig -og ta sosial kontakt på en god måte. Selvkontroll: Kunne utsette egne ønsker og behov, det å kunne kompromisse, takle konflikter. I barnehagen handler dette å vente på tur. Tåle å tape. La andre barn lede leken. Vi voksne er forbilder og rollemodeller for barna. Lek, glede og humor: Å kunne skape glede, spøke og ha det moro. Involvere seg i lek og forstå lekesignaler. I Tanum barnehage leker barna godt. Vi jobber med sosial kompetanse og vennskap på tvers av huset. Barn og voksne leker frilek, rollelek og dramatiserer ute og inne. De voksne observerer og jobber med å utvikle gode samspillsferdigheter hos barna. Vi har mye glede og humor og vi opplever lite konflikter i barnegruppene. Vi i Tanum barnehage opplever at våre her-og-nå-situasjoner er hverdagsaktiviteter som barnehagen organiseres rundt. Eksempler på dette er inne og ute lek, av og påkledning, måltider, samlinger og ikke minst overgangene mellom de ulike aktivitetene. Når barna i aldersgruppen ett til tre år begynner i barnehage er dette som regel deres første møte med verden utenfor hjemmet og borte fra den nærmeste familie. Barnet går fra den trygge primærsosialiseringen med familien, og det trår inn i det som trolig er sitt første møte med en sekundærsosialiseringsarena. Her blir barnet presentert for nye områder av den sosiale verden. I barnehagen skal barna lære seg å knytte nye bånd til andre voksne og andre barn. De skal lære seg å bli en del av et større fellesskap der man må lage plass til hverandre og samarbeide for å få en hyggelig hverdag. Barna skal få sine første møter med andre barn som man både kan leke med og krangle med. Plutselig er de omgitt av mange barn som alle skal dele på oppmerksomheten fra et fåtall voksne. Barna lærer seg å knekke ulike sosiale koder. SELVTILLIT= JEG KAN Det er slitsomt å skulle være flinke hele tiden- da bygger vi selvtillit- og det skal vi gjøre, men ikke bare det. SELVFØLELSE= JEG ER Det handler om å være god nok. «Jeg ser deg og jeg liker deg for den du er»

13 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Victoria på Staver! Soffia! Beate! Lucia klokka Julebord for barn og ansatte! William! 19 Nissefest! Julie! Barnehagen er stengt Juledag Juledag Amanda! Barnehagen er stengt Oscar!

14 Natur, uteliv og friluft Tanum barnehage ønsker å fortsette med uteliv og friluft som satsningsområde. Vi er ingen friluftsbarnehage. Men vi vil fortsatt aktivt bruke naturen rundt oss og i nærmiljøet. Barn og voksne liker godt å bruke Speiderhytta ved Tanum skole. Det er flott å leke og lage bålsamlinger der. Hytta har utedo og vi kan være inne ved dårlig vær. I Tanumskogen har vi flere stamsteder som vi kan gå til og utforske. Ettåringene begynner så smått å gå ved siden av vognen til Staversletta og etter hvert kan de finne spennende stier gjennom Staverskogen og ned til porten i barnehagen. Det er en utrolig progresjon når vi etter 5 år følger med Spenningsgruppen opp til Kolsåstoppen! Alle sanser tas i bruk. Barna bruker kroppen. En god motorikk øves inn. Det er fint å leke frilek i skogen og skape vennskap og godt samspill. Skiforeningen arrangerer skileik for de eldste på Sollihøgda. Dette kurset koster 1260,- og foreldre betaler selv. I år blir det leirskole for dem på Vangen 1. til 3. juni. Foreldre betaler 1000,- for oppholdet. Vi i Tanum barnehage er ute i all slags vær. Ut på tur aldri sur! Ut på ski alltid blid! Det skal være morsomt å bli større i Tanum barnehage! Progresjon: Musungene 1 år: Oppleve natur og friluft sittende i vogn. Noen skal lære å gå. Gå korte turer uten vogn. Motorisk lek på utelekeplassen. Like å være ute. Reveungene og Bjørnungene 2 år: Like å være ute. Gå turer langs veien og i skogen til Staversletta. Motorisk lek på utelekeplassen. Klatremusene 3 år: Barna skal lære å pakke sekken selv. Skal bære sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Lek ved Speiderhytta og på stamsteder i Tanumskogen. Gå på ski på utelekeplassen. Skogstrollene 4 år: Skal alltid bære sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Lek ved Speiderhytta, turer til Tanumskogen og til kirken. Skiturer på jordet. Spenningsgruppen 5 år: Skal alltid bære sekk med mat, drikke og sitteunderlag. Spikke med kniv og bålsamlinger ved Speiderhytta. Skiskole. Tur til Kolsåstoppen!

15 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 1 1 Ane! 2 Planleggingsdag 3 4 Catherine! Pelle! Eli Johanne! Julie Therese! Olav! 21 Jacob! 22 Henrik på Andedammen! Tonje! 31

16 Vurderingsarbeid: Foreldremedvirkning Vurderingsarbeidet er utarbeidet av Samarbeidsutvalget og de fire avdelingskontaktene. I utgangspunktet påpeker Vurderingskomiteen at det er for mange fagområder, temaer og mål som skal implementeres i løpet av året. Andedammen og Ekehaugen har jobbet med temaet «Meg selv» i fagområdene «Språk, tekst og kommunikasjon» og «Kropp, bevegelse og helse». Hvordan man jobber med fagområdene i Tanum barnehage: Vi vil ha samlingsstunder med sanger og bevegelsessanger som passer til temaet Vi vil lese eventyr, bøker, rim og regler Vi vil bruke «Snakkepakken» Vi vil lære oss navn på hverandre, navn i barnas familier, navn på ulike kroppsdeler Vi vil snakke med hverandre i leken, sette ord på følelser og hvordan vi løser konflikter Dans, frilek, hopping, klatring på gymrommet Turer i nærmiljøet. Lære å kle av/på. Ute i all slags vær. Alt av det som sies skal gjøres er gjort. Vi synes småbarnsavdelingene fungerer veldig bra. Men: aktiv bleietrening for Bjørnungene! Ringi og Staver har jobbet med temaet: «Jorden rundt» i fagområdene: «Nærmiljø og samfunn» og «Kunst, kultur og kreativitet» Hvordan man jobber med fagområdene i Tanum barnehage: Vi går turer i nærmiljøet som Speidehytta og Tanum kirke Vi skal se på forskjellige levesett i Norge fra fortid til nåtid Vi skal se på bilder av norsk natur og snakke om norsk kultur Vi reiser til Amerika og feirer karneval Vi ser på levesettet og kultur i Amerika Litt for mye tur til Speiderhytta. Det fins veldig mange ulike turmål i området, Ringi gård, Ridesenteret, kirke, Slependen stasjon. Bør være et fokus på å lære noe når man er på tur; blomster, dyr, fugler, trær, geografi og vær. Litt for mye frilek. Frilek er veldig positivt, men barna utvikler seg også mye ved å få veiledning og oppbacking til å klare nye og mer utfordrende ting. Overføre mer av Spenningsgruppe modelltankegangen til Klatremus og Skogstroll. Klatremusene trenger ikke store utflukter første halvår, de små nære tingene er ofte best. Løfte frem hva de voksne brenner for. Turer i mindre grupper. Rulere de ansatte. Tilstrebe en gutteansatt på hver storbarnsavdeling. Kunst, kultur og kreativitet: Har gjort det de sier de skal. Trommemannen Bakary er kjempebra Å se teater på Tanum skole er kjempebra Konsert med Mikkel og reverockerne er supert Kinoopplevelser i SF kino Turer til biblioteket i Sandvika Kunstutstillingene til påske og FN dagen er bra Flyturer til ulike land på gymrommet Hjemmebursdager i nærmiljøet Skiskolen og Vangen for Spenningsgruppa Tanum kirke, Sæteren gård Teknisk museum og Vikingmuseet

17 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Helene voksen! Karneval! 14 Martin! Marie! Benedicte! Ana-Mae! 25 Hannah!

18 Barnehagen som læringsarena Sitat Kari Pape: «Det er de voksne det kommer an på» Omsorg, lek og samspill bør være tilstede for å skape et godt og viktig læringsmiljø for barn. Barn lærer av hverandre, men det er den positive stemningen og kulturen i barnehagen som fremmer læring og god kommunikasjon! Boka: «Se,hva jeg kan`a!» Kari Pape I Tanum barnehage har vi: Dyktige barnehagelærere Stabile, gode og ansvarsfulle ansatte Barns medvirkning Store, lyse rom Flott uteområde og et nærmiljø med fine turmuligheter Godt samarbeid med aktive foreldre og stimulerte barn Voksne som ser barns behov og vurderer arbeidet underveis En barnehage med fleksible ansatte og gjensidig respekt Språk For å stimulere språkutviklingen, har Tanum barnehage: 1-3 års avdelinger med få barn Få barn ved hvert bord ved måltider Samlingsstunder med hovedvekt på begreper, rim, regler, høytlesing og eventyrfortellinger Barn som øver seg på å snakke med og til hverandre «Snakkepakken», Språksprell og begrepsposer Språkgrupper for barn som trenger noe ekstra Fornuftig bruk av IKT Kursing av personalet i Bærum Kommunes kompetanseplan Lokale kulturbegivenheter Vi har mange faste og gode tradisjoner i nærmiljøet vårt: Teaterforestillinger på Tanum skole Julegudstjeneste i Tanum kirke Besøk på Vestre Bjørum gård Turer til gårdene Bjerke, Ringi og Staver Turer til Staversletta, Vestmarka og Tanumskogen Turer til Tanum kirke Tur til Sæteren gård Juleteater i Sandvika Kinobesøk i Sandvika Bibliotekbesøk i Sandvika Hjemmebesøk til barna på småbarnsavdelingene Tur for de eldste til Kolsåstoppen

19 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Marius! 6 Planleggingsdag Sissel! Andreas på Ringi! Ann W! 19 Hermine! Foreldrerådsmøte! Årsmøte! 20 Aksel! / Marcus! Påskekaffe for foreldre fra klokka 14:

20 Likestilling-likeverd, demokrati og mangfold Kunnskapsdepartementet utarbeidet i 2008 «Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnskole» I noen kommuner i Vestfold har barnehagene jobbet med et prosjekt om likestilling. Dette har resultert i et arbeidshefte som vi i Tanum barnehage vil bruke i vårt vurderingsarbeid. Noen sentrale spørsmål som personalet og foreldre i Tanum barnehage kan reflektere sammen om: Hva leker jenter med og hva leker gutter med? Hva leker jenter og gutter sammen? Hva tenker vi om kjønnsdelte grupper? Får jenter og gutter lik respons på lik handling? Har vi ulike forventninger til jenter og gutter? Har vi ulike grenser for jenter og gutter? Hvordan er barnehagens rom og aktiviteter tilrettelagt for jenter og gutter? Hva med klær og utstyr? Omsorg, lek og læring I Tanum barnehage skal vi være gode mot hverandre og barna skal bli møtt med nærhet, omsorg og kos. I Tanum barnehage skal vi sikre at barna har trygg og god lek inne og ute. Barna skal ha gode lekestunder alene og rollelek med andre barn og voksne. I Tanum barnehage skal barna skaffe seg erfaring på alle områder, ute og inne. De formelle situasjonene planlegges og ledes av personalet. De uformelle situasjonene er knyttet til hverdagsaktiviteter, i lek og annen samhandling. Tanum barnehage = god kvalitet! Barns og foreldres medvirkning «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» Barnehageloven 3. I Tanum barnehage lytter vi til barnas ideer og tanker. Barna blir tatt på alvor, både små og store. Vi er oppmerksomme på små barns signaler og vi har stor respekt for deres behov og følelser. De større barna blir tatt med på råd og vi møter dem med anerkjennelse. Vi har foreldresamtaler to ganger i året. Vi har foreldrekaffe, FN dag, Lucia og påskekaffe. Foreldre har mulighet til å påvirke gjennom styrearbeid og deltagelse og vurdering i SU.

21 April 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag Mathea! 3 Langfredag 4 Påskeaften 5 1. påske dag påskedag Kornelius! Oskar på Staver! 15 Hedvig! 16 Eirik! Lisa! Elise!

22 Barn med behov for ekstra støtte Barnehageloven sier Barn som har plass i barnehagen etter Opplæringsloven, får spesialpedagog og ekstra assistentstøtte. I Tanum barnehage drøfter vi med hverandre om vi er bekymret for et barn eller om vi mener barn har behov for ekstra støtte og hjelp. Vi kan drøfte anonymt med Tverrfaglig utvalg Foreldre kan delta på møter med Tverrfaglig utvalg Vi tilbyr foreldresamtale, råd og veiledning Vi kan søke Barnehagekontoret om ekstra assistenttimer Vi må ha tillatelse av foreldre til å ta kontakt med PPT Vi har muligheten til å bruke observasjoner som TRAS, Askeladden og Alle med Tanum barnehage har god kontakt med Sandvika helsestasjon Alle i barnehagen har meldeplikt i forhold til Barnevernet Sammen for barn og unge i Bærum kommune Utdrag fra Rapport og tiltaksplan 7. mai 2010 Tidlig innsats; vi skal handle når vi er bekymret for barns livssituasjon. Tanum barnehage drøfter ofte anonymt barn med Tverrfaglig utvalg, som består av: 1. Helsesøster 2. PPT 3. Styrer fra en kommunal barnehage 4. Styrer fra en privat barnehage 5. Barnevernet Ansatte i Tanum barnehage skal sikre at barn ikke blir utsatt for mobbing. Barnehagen skal samarbeide med foreldre ved samlivsbrudd. Alle skal kunne melde til Barnevernet og Sosialtjenesten ved bekymring. Barn under 3 år Alle barn under 3 år skal få god omsorg og mulighet til å knytte gode relasjoner med barn og voksne. I Tanum barnehage: Har vi 9 barn på Ekehaugen og 9 barn på Andedammen Har vi 5 dagers tilvenningsplan Har vi faste primærkontakter Blir barna tatt i mot i felles garderobe av voksne fra begge avdelinger Legger vi stor vekt på omsorg og å forstå barns signaler Ser personalet barnas behov her og nå Er personalet gode rollemodeller Får barna gode opplevelser gjennom lek, uteliv og turer Tar personalet seg god tid til barna i stellesituasjoner og ved av/på kledning Har vi daglig kontakt med foreldre og trygger dem.

23 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Dugnad fra klokka 17 til 20 5 Dugnad fra klokka 17 til Johannes! 14 Kristi himmelfartsdag 15 Anton! Planleggingsdag Feiring i barnehagen! Mikkel på Ringi! Olivia! Pinse dag Pinsedag Emilie!

24 IKT i barnehagen. Digitale verktøy IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I følge Rammeplanen bør barna få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Vi har stasjonære pc på huset. Hver avdeling har sitt digitale kamera. Barna kan ta bilder selv og bilder blir skrevet ut. Barn med mangelfullt språk har stor nytte av å samtale fra dagens aktiviteter. Vi har fargeskriver og skanner. Vi har fotoskriver på hver avdeling. Vi har kopimaskin. Hver avdeling har bærbare pc. På hjemmesiden vår legges det ut bilder som barn og foreldre kan samtale om. Hjemmesiden og bildene brukes som dokumentasjon. Dokumentasjon og vurderingsarbeid Pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre det som skjer i Barnehagen. Dette viser vi gjennom årets Årsplan, månedsplaner, månedsbrev, foreldresamtaler, foreldremøter, bilder, barnas permer, dagsrapporter på whiteboardtavler, hjemmesiden vår, sovelister og bleielister. Gjennom bruk av bilder synliggjør vi barnas hverdag. I barnas permer setter vi inn bilder, tegninger og andre minner fra barnehagetiden. I Årsplanen synliggjør vi Tanum barnehages visjon, verdier og pedagogiske grunnsyn. Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet og en informasjonskalender for foreldre, jobbsøkere og til dem som søker barnehageplass. Vurderingsarbeid Avdelingene har skrevet utfyllende vurdering av året som har gått. Noe er tatt med i årets Årsplan. Hele dokumentet ligger på hjemmesiden. Samarbeidsutvalget og de fire avdelingskontaktene har skrevet vurdering fra året som har gått. Det er referert her i Årsplanen. Følg oss gjerne på Facebook!

25 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Vangen for 2009 Vangen Vangen Foreldremøte for Astrid! barna! Leirskole! Leirskole! nye foreldre! Sommerfest for ansatte, barn og foreldre fra til Sofia! Middag for 2009 fra klokka Ellen!

26 Samarbeid Kommunen har ansvaret for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tanum skole. Alle barna i Tanum barnehage sokner til Tanum skole. Bærum kommune/kunnskapsdepartementet vil sikre god overgang fra barnehage til skole. Foreldre og ped.ledere skriver overføringsskjema om barnas ferdigheter og utvikling. Skolegruppen er på miniskoledag på Tanum skole. Rektor og SFO kommer til barnehagen. Skolen inviterer oss på teaterforestillinger minst 2 ganger per år. Barnehagematen leverer varmmat tirsdager. Bærum kommune bidrar med kommunale støtteordninger. De fører tilsyn med barnehagen og de har innsynsrett i årsplan, budsjetter, regnskap og vedtekter. Barnehagen tar imot elever fra Tanum skole og Bjørnegård skole i arbeidsuker. Private barnehager i Bærum kommune har etablert nettverksgrupper for daglige ledere og pedagogiske ledere. Vår gruppe heter Sydvesten. Den pedagogisk psykologiske tjenesten, PPT er en kommunal tjeneste som barnehagen eller foreldrene kan kontakte om det er noe vi lurer på med enkeltbarn eller barnegruppen. Tverrfaglig utvalg består av: helsesøster, en fra PPT, en fra Barnevernet og en styrer fra kommunal og en fra privat barnehage. Helsesøster er leder. Foreldre og ansatte kan bruke Tverrfaglig utvalg om de ønsker å få hjelp eller diskutere saker/spørsmål. Helsesøster oppfordrer foreldre til å skrive under på samtykkeskjema om barnehagen ønsker å samarbeide med helsestasjonen. Private Barnehagers Landsforbund i Bodø fører regnskap for oss. Barnehagen har tariff og pensjonsavtale i PBL. Juridisk bistand og kurs. Vi har vennskapsbarnehage i Zimbabwe, Sabona.

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Veslefrikk barnehage

Årsplan for Veslefrikk barnehage Årsplan for Veslefrikk barnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse Om barnehagen Barnehagen som organisasjon Vår visjon og satsningsområde Satsningsområde for Bærum kommune Fagområdene fra rammeplanen Omsorg,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Våen 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Våen 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Våen 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. LOFTET Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. LOFTET Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. LOFTET Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2015. Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Plan for vurderingsarbeidet i Vinterbro barnehage... 3 Vurdering av foreldresamarbeidet... 4 Plan for foreldresamarbeid Vinterbro barnehage... 5 Ordinær

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften 2. BARNEHAGENS

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en en-avdelingsbarnehage fra 0-6 år med 18 plasser. Åpningstider mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby og

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2009-10

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2009-10 ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2009-10 ÅRSPLAN 09/1 0 OKKENHAUG BARNEHAGE Innledning. Årsplan er i følge barnehageloven et grunnlagsdokument for personalet og et utgangspunkt for samarbeid med foreldrene.

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Torsdag 10.september 2015

Velkommen til foreldremøte Torsdag 10.september 2015 Velkommen til foreldremøte Torsdag 10.september 2015 Grini barnehage En barnehage to hus Briskehaugen på Eiksmarka Fossum på Fossum Sammen skaper vi fremtiden Mangfold Raushet - Bærekraft Verdier: Åpenhet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL, MAI OG JUNI 2011 INNLEDNING I år har vi hatt en eventyrlig vinter med mye snø og kalde fine vinterdager. Barna har hatt mye glede av snøen. Akebakken har blitt brukt nesten

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en enavdelings-barnehage fra 0-6 år med 24 plasser. Åpningstider er mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN INNHOLD Forord 3 Om barnehagen 4 Vår visjon - naturligvis 6 Barnehagens innhold 7 Satsningsområder og mål 10 Dagsrytmen 12 Bitehagen barnehage ønsker å være et naturlig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære August Desember 2012 1 Fakta om barnehagen. Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi, 13 barn født i 2007, 13 barn født

Detaljer

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning.

Detaljer