MIDT-TROMS MUSEUMS VIRKSOMHETSPLAN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIDT-TROMS MUSEUMS VIRKSOMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 MIDT-TROMS MUSEUMS VIRKSOMHETSPLAN 2015 I 2015 skal Midt-Troms Museum vektlegge: 1. Identifikasjon og implementasjon av innovative strategier og nye metoder for museets virksomhet som øker museets evner å nå viktige målgrupper og engasjerer lokalsamfunnet; og, 2. Identifikasjon og utforskning av nye finansieringskilder og inntjeningsmuligheter slik at Midt-Troms Museum utvikler en økonomisk bærekraftig drift. 1.0 Organisasjon & HMS Økonomi Aktiv lobbyvirksomhet på Stortinget, i Kulturdepartementet og på Fylket for å øke tilskudd fra Fylket og Staten til Midt-Troms Museum. HMS Ferdigstille personalhåndbok. Fortsette kartlegging, dokumentasjon og vurdering av risiko for farer og problemer, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak (GA -- grovrisikoanalyser) for å redusere risikoforholdene på museets anlegg. Bruk SJA (Sikkerjobbanalyser) i alle vedlikeholds- & restaureringsprosjekter. Førstehjelp og brannsluknings opplæring for de ansatte. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Personell Minst 2 sosiale sammenkomster (sannsynligvis assosiert med dugnader). Studietur/Julebord. Minst 4 fellesmøter, pluss gruppemøter (helst på SKYPE) etter behov og månedlig nyhetsbrev. Organisasjon Kommuneavtaler & særavtaler på plass. Videreutvikling av rutiner & effektivisering. Strategisk Plan i bruk. Videreutvikling av kommuneteam, forvaltningsgruppe, bygningsforvaltningsgruppe og formidlingsgruppe, samt etablering av andre arbeidsgrupper etter behov.! "!

2 2.0 Forvaltning Oppussing av Sundlia kontorbygg Reparasjon/tilspasning Sundlia garasjeanlegg TRADsenter med restaureringsverksted og mekanisk verksted. Utvikling av Sundlia magasin Innvendig oppgradering av magasin mer effektiv rominndeling, hyller, fryserom, avhengig av ekstern finansiering. Gjenstander & foto Fortsette å arbeide mot en fullstendig oversikt over gjenstander & foto & bevarings/sikrings situasjon få orden i eget hus. Registrere 15% av samlingen i PRIMUS & gjøre 10% "tilgjengelig" i DigitaltMuseum. Fortsette arbeid med ny samlingsplan, herunder sikringsplan og innsamlingsplan. Etablere gode rutiner, blant annet regelmessige tilstandssjekker av gjenstander på anlegg, jfr. samarbeidsavtale med venneforeninger. Dugnad på Fjellet (få gjenstander med kulturhistorisk verdi ned og inn i Kvithuset, sosialt sammenkomst på Kråkeslottet, samarbeid med frivillige). Dugnad på Heimly arbeiderstua (gjenstander ut, resterende dok., sosialt sammenkomst). Bedre sikring av militærkjøretøy, bl.a. i plasthallen på Sundlia og i inngjerdet carport på Setermoen (avhengig av ekstern finansiering). Vedlikehold av bygninger Mindre vedlikeholdsoppgaver (egen innsats sammen med venne- & støtteforeninger) Fjordmuseum, Forsvarsmuseet, Kongsvoldtunet, Kramvigbrygga, Kveitmuseum, Aursfjordsaga, Kastnes Bygdemuseum, Lenvik Museum. Større prosjekter Sundlia/TRADsenter, Strømsør Fjellgård (ferdigstilling, finansiert av Riksantikvaren), Kaperdalen samemuseum (ferdigstilling, finansiert av Sametinget), Fossmotunet, Hofsøy Bygdemuseum, Bardu Bygdetun (sikring av fjøs & tak på treskelåven). GI ET TAK Blikktak på dårlig tak (som setter bygninger i faresonen) i museumsregion (Fossmotunet, Grunnreisgården, Hofsøy Bygdemuseum, Bardubygdetun, osv.) m/ GI ET TAK i kommunefarge og sms # for evt. økonomisk bidrag. Mao kronerullering kampanjen (crowd-sourcing) å få finansiert ny tak på museumsanlegg. Skjøtsel av kulturlandskap Lage skjøtselsplaner (underlag for Strømsør Fjellgård og Kaperdalen samemuseum). Avhendelsesprosesser Avhendelsesprosesser fortsettes etter særavtaler med kommunene. Avhending selvsagt forutsettes ordnet forhold til ny eier/ansvarlig og at eksisterende gjenstandsmateriale vurderes / registreres / sikres.! #!

3 3.0 Formidling Generelt Workshop, foredrag, kulturhistoriske aftener, fortellerkvelder, I en sofa på xxx Middag på museum -- minst 3 arrangementer i hver kommune i løpet av året, med særlig fokus på lokal interesse og lokale samarbeidspartnere. MTMs sommerprogram & høst/vinter/vårprogram utvikles & distribueres. Skoletjeneste utvikles, skoleprogram distribueres. Utstillingsprogram følges, med vandreutstillinger på Bymuseum, Barnemuseum, Fjordmuseum/Våtmarkssenter og, i sommersesongen, på Troms Forsvarsmuseum og SÁŽŽA Senja natur- og kultursenter. Innlånte vandreutstillinger, jfr utstillingsplan: Hvem kom først, Små mennesker Store følelser, Pappa n i de mange land, Tett inntil, Dyrenes Klimapanel, Frigjøringen av Øst- Finnmark 1944 og Fortellingenes skygge.! Bokutgivelse (Samling av Vidkun Hauglis skrifter, begynn arbeid med bok for 2016). Utgi ny revidert utgave av Tirpitz bok på engelsk. Arrangement Barnas Museumsdag på Finnsnes. Deltagelse i Forskningsdager med utstilling, arrangement eller foredrag. Utvikle utstilling (slutt produkt) Crossover Crafts Artisans without Borders, åpnes under fylkestinget i juni i Tromsø, vises i Midt-Troms ut året. Delta i siste styringsgruppemøte & workshop Levende Museer i Arktis. Utvikling og gjennomføring av Den Kulturelle Skolesekken 2015/16, inklusiv tilbud om Livets tråd, Fisk + Film (i Troms, Nordland & Finnmark), Chevrolet n & Nøkkelen Utleie av vandreutstilling Edderkopp på nært hold. Naturens kunstverk. Utvikling/visning av vandreutstilling om 70-tallets POP-kultur i Midt-Troms. Utvikling/visning av utstilling av kunst inspirert av nordnorsk natur. Oppstart fornyelse av vandreutstilling Tirpitz -- Hitlers siste slagskip, også med utleie muligheter. Opprettelse av Berg & Torsken bygdebok. Temamuseer Bymuseum Øke interaktivitet og besøkstall. Arbeide å få inn betalende hurtigruteturister -- ca Barnemuseum Produksjon av fase 1 (hav og kai) utstilling Midt-Troms i miniatyr avhengig av eksterne midler. Tilby vandreutstillinger i Barnemuseums lokaler. Lage mini-utstilling om kommende permanentutstilling Midt-Troms i miniatyr. Bidra til Barnas Verdensdag arrangement. Øke besøk av skoleelev og voksenopplæring. Samarbeid med Studiesenteret, Barnebyen, Lenvik Bibliotek og andre.! $!

4 Troms Forsvarsmuseum Åpning av utstilling om Tysklandsbrigaden på Troms Forsvarsmuseum. TRADsenter Offisielt åpning av MTMs hovedadministrasjon & TRADsenter, anslagsvis i mai. Husflidseminar samarbeid med Norges Husflidlag, Troms og andre. Arrangement/utstilling Samefolketsdag. Laftekurs oppbygging av uthus/utedo for Kongsvoldtunet. Fjordmuseum/Våtmarkssenter Videreutvikling av formidling til barn /forbedring av naturhistorisk undervisningsopplegg. Øke interaktivitet i permanent utstillingen. Ferdigstilling av lekerom for barn. Tilrettelegging av uteareal: lekeplass, rasteplass, natursti. Ramsar informasjonsarbeid & Verdens Våtmarksdager (februar & september). SÁŽŽA Senja natur- og kultursenter Utvikling av permanentutstilling i samarbeid med Ånderdalen nasjonalpark. Senja Geologi & Industrimuseum Geologiens dag (september) Kvithuset, Skaland. Friluftsmuseer & lokale museer Kulturstien på Hofsøy Bygdemuseum. Fortsatt samarbeid med Ånderdalen Nasjonalpark og andre på SÁŽŽA. Museum i mai (oppfordre til skoleavslutningsarrangementer på friluftsmuseene tilbyr guiding, fortellinger, leker, osv.). Sommerarrangementer, for eksempel Steinalderdag, Jernalderdag, Vikadag, osv. Tilby 9 forestillinger av Nøkkelen. Arrangere Håndverksdager på Fossmotunet. Sommertilbud til barn Unghusflids- og friluftslivsuke i samarbeid med Målselv Husflidslag og Midt-Troms Friluftsråd, på Fossmotunet. Ferdigstilling av permanentutstillinger på Bardu Bygdetun. 4.0 Forskning Delta aktivt i prosjekt Troms fylkeskommunes prosjekt Krigsminnelandskap Troms Presentere resultater (foredrag og evt. artikkel) av dendrokronologisk datering av museets muligens eldste bygg -- Gammelstua på Hofsøy Bygdemuseum. Delta så aktivt som mulig i nasjonale museumsnettverker for bergverk, kulturlandskap, samisk kulturhistorie, fiskerihistorie og kystkultur, drakt og tekstil, samtid, magasin og bevaring, fotobevaring og bygningsvern og handverkskompetanse på museum. Gjennomføre oppdrag fra Målselv kommune (Riksantikvarens/Troms Fylkeskommunens «Kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen») om utarbeidelse av en kulturminneplan.! %!

5 5.0 Fornyelse Finansieringsarbeid Temamuseer Fjordmuseum / Våtmarkssenter: søknader Miljødirektorat for midler til utvikling, arbeid mot autorisasjon som Våtmarkssenter. Barnemuseum: lobbyvirksomhet for økt tilskudd til leieutgifter i Kunnskapsparken & søknader til departementer, Troms fylkeskommune og andre for produksjon av utstillingen. Troms Forsvarsmuseum -- med basis i masterplan (presentert i brosjyre), begynne fornyelsesprosessen på permanent utstilling ved bl.a. å etablere et finansieringssamarbeid med Forsvaret og sponsorer (veteranforeninger, næringslivet, osv.), finansiering av inngjerdet carport. Formidlings- og forvaltningsvirksomhet: div. søknader. Friluftsmuseer & lokale museer Bardu Bygdetun, Fossmotunet, Hofsøy Bygdemuseum: restaurering div. søknader. Planlegging / utvikling / gjennomføring Ferdigstilling kompetansebygging & forskningsplan Ta i bruk markedsføringsplan Temamuseer Troms Forsvarsmuseum presentasjon av ny masterplan for utstillingen. Fjordmuseum / Våtmarkssenter videreutvikle og tilby undervisningsopplegg; fysisk tilrettelegging inne og ute avhengig av ekstern finansiering. Barnemuseum -- videreutvikling av samarbeid; produksjon av utstilling fase 1, avhengig av ekstern finansiering. Bymuseum øke besøkstall gjennom arrangement og interaktivitet; etablere Midt- Troms Historierom; etablere et tilbud til Hurtigruteturister. TRADsenter etablering; videreutvikle samarbeid med videregående skoler, husflid organisasjoner & Folkemusikk i Nord; ta inn lærlinger;!samarbeid med HiST om bachelor utdanning i teknisk bygningsvern og restaurering; ta passende eksterne oppdrag. SÁŽŽA Senja natur- og kultursenter etablering av permanentutstilling. Senja Geologi & industrimuseum videre planlegging & forberedelser; sikre museets kulturhistorisk grunnlag. Friluftsmuseer & lokale museer Oppstart utviklingsprosess på Kongsvoldtunet. Fossmotunet konseptutvikling, utarbeidelse av utviklingsplan i samarbeid med kommunen og venneforening. Oppfølging av utviklingsmuligheter i samarbeid med Målselv husflidslag.! &!

6 Bardu Bygdetun konseptutvikling, utarbeidelse av utviklingsplan i samarbeid med kommunen og venneforening. Videreutvikle / justere sommerprogram på friluftsmuseer & lokale museer. Arbeide videre med kjøp av brygga i Torsken k. 6.0 Samfunnsaktør Venne- & støtteforeninger Dialog og drøfting av utvikling på respektive museumsanlegg. Samarbeidsavtaler på plass. Gi frivillige anerkjennelse, oppmerksomhet og anledning til å lære. Samarbeidspartnere Oppfølging & videreutvikling av eksisterende samarbeidspartnere. Åpne til nye, bl.a. i skoleverket, helseinstitusjoner, næringslivet, osv. 7.0 Reiseliv Generelt Utvikle temamuseer og lokale/friluftsmuseer til å bli bedre reiselivsprodukter. Øke turistandelen av besøkende til Midt-Troms Museum. Bidra til økt bruk av regionens natur- og kulturhistorie og museumsanlegg i reiselivsnæringen. Gi sommeransatte opplæring i service og produktkunnskap. Midt-Troms Turistinformasjon MTT Drift av klasse 3 kontorer (rød skilt, sesongbemannet) på Finnsnes, Skaland, Sundlia og Bardu Bygdetun og Øverbotn, muligens også i Gryllefjord, alt avhengig av kontrakter med de resp. kommunene. Prosjekter Hovedprosjekt TRAD. Opplevelser i Midt-Troms. Utvikling av kulturbaserte opplevelsestilbud i Midt-Troms med utgangspunkt i lokale tradisjoner og fortrinn, avhengig av ekstern finansiering. 8.0 Markedsføring Mer effektive og resultat-orientert markedsføring. Følge utarbeidet retningslinjer og rutiner for markedsføring MTMs markedsføringsplan. Ta i bruk designhåndbok utarbeide brukervennlig mal. Videreutvikle websidene & bruk sosiale media aktivt. 9.0 Egeninntjening Utvikling av museumsbutikk: på Finnsnes, Fjordmuseum, Kveitmuseum, Troms. Forsvarsmuseum, osv. gjennom et samarbeid med Målselv Husflidslag. Øke varesalg til kr ,- (never, tjære, tømmer, bøker). Øke billettsalg til kr ,- (6 000 solgte billetter!).! '!

7 Øke salg av tjenester/lønnsdekning gjennom prosjekter til kr ,-. Øke inntekter fra overnatting, kurs, utleie av anlegg og utleie av vandreutstillinger. Øke besøkstall til ,-! (!

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2014 For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter Kulturminneregistrering i Per Larsenvik, del av fredningsområde Ceavccageađge/Mortensnes kulturminnneområde. Foto: Stine Rybråten/Várjjat Sámi

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter 1 INNHOLDFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1. FORRETNINGSIDÉ 2. OPPLYSNINGER OM SELSKAPET

Detaljer

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen Persson, P. E. Ødegaard, M. Nielsen, S. S. 2009 1 EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT 01.10.2009 Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen 2 Rapport Evaluering

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Foto: Heidal Rafting Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesrådmannens føringer... 4 2. Samarbeid med kommuner

Detaljer

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad 1 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Innhold: Innledende ord Utstillinger og prosjekt Arrangement o.l. Kurs, møter o.l. Sommersesongen/åpningstider

Detaljer

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum Årsmelding 2005 Nord-Troms Museum FORORD Styret ser tilbake på 2005 som et svært godt år for Nord-Troms Museum når det gjelder formidling. Museet kan vise til gode besøkstall og det ser ut til at det er

Detaljer

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv Forslag til mål og strategier 2 Innhold Innledning... 4 1. Status... 5 1.1 Ulike typer sentre... 5 1.2 Erfaringer med dagens sentre...

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer