Doro Liberto 820. Hurtigveiledning. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doro Liberto 820. Hurtigveiledning. Norsk"

Transkript

1 Hurtigveiledning Norsk

2 OVERSIKT OVER TELEFONEN Nærhetssensorer 2. LED-indikator 3. Berøringsskjerm 4. Valgtast 5. Hjem-tast 6. Tilbake-tast 7. Høreelement 8. Frontkamera 9. Hodetelefonkontakt Ladekontakt 11. Volum 12. Av/på-knapp 13. Kameraknapp 14. Kontakt for bordlader 15. Blits 16. Baksidekamera 17. Trygghetsknapp 18. Høyttaler Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon. 18

3 Komme i gang 4 Bli kjent med telefonen 8 Telefoninnstillinger 16 Anrop 21 I nødstilfelle (ICE) 22 Trygghetsknapp 23 Meldinger 24 Kamera 25 My Doro Manager 26 Tilkobling 26 Spesifikasjoner 30 GRATULERER MED ANSKAFFELSEN Den forståelsesfulle smarttelefonen. Doro Liberto 820 er smarttelefonen som gjør det samme som andre smarttelefoner, men på en mye enklere måte. Viktige kontakter og funksjoner er tilgjengelige direkte fra startskjermbildet, og du kan få hjelp fra den innebygde hjelperen. Den stilige og gripevennlige utformingen beskytter også skjermen når telefonen legges med skjermen ned. Du kan føle deg trygg med sikkerhetsfunksjoner som trygghetsknapp. Du kan også legge til flere apper via Google Play, og du kan enkelt administrere innstillinger og innhold eksternt. Du finner mer informasjon om tilbehør og andre Doro-produkter på: Hele brukerhåndboken For den fullstendige brukerhåndboken besøk eller kontakt vår Hjelpelinje.

4 KOMME I GANG Viktig! Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet. Sette inn minnekort, SIM-kort og batteri Fjern batteridekselet Viktig! Pass på at du ikke skader neglene når du løsner batteridekselet. Unngå å bøye eller vri batteridekselet så mye at det blir skadet. Sette inn SIM-kortet FORSIKTIG Denne enheten bruker micro SIM eller 3FF SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan ødelegge data som er lagret på kortet. 4

5 Sette inn minnekortet Viktig! Bruk kun minnekort som er kompatible med dette apparatet. Kompatible korttyper: microsd, microsdhc. Inkompatible kort kan skade kortet og enheten, og ødelegge data som er lagret på kortet. Enkelte telefoner kan ha et forhåndsinstallert minnekort, avhengig av markedet. Tips: Vær forsiktig, slik at du ikke skraper opp eller bøyer kontaktene på minnekortet eller SIM-kortet når de settes inn i kortholderne. GB GB Sette inn batteriet 5

6 Lade telefonen FORSIKTIG Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig. A B Når batterinivået blir lavt, vises, og en varseltone høres. 1. Koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten (A), eller sett enheten i bordladeren (B). 2. vises når telefonen er helt oppladet. Telefonen lades selv om den er avslått under lading. Trykk på! av/på-knappen for å vise ladestatus. Spar strøm Koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen. Merk! Displayet låses etter en stund for å spare strøm. Trykk på! av/på-knappen for å aktivere skjermen. 6

7 Slå telefonen på og av Slå på telefonen 1. Hold inne! av/på-knappen på siden til telefonen vibrerer. 2. Tast SIM-kortets PIN-kode hvis du blir bedt om det, og velg for å bekrefte. Velg for å slette tegn. 3. Vent til telefonen starter. Merk! Når du slår på telefonen, kan det være at de installerte applikasjonene må oppdateres. Dette kan ta noen minutter, avhengig av internettforbindelsen. Dette krever dessuten en internettforbindelse. Bruk helst en Wi-Fi-forbindelse, for å redusere datakostnadene. Hvis feil PIN-kode tastes flere ganger, vises Angi PUK og du må taste PUK-koden (Personal Unblocking Key). Kontakt teleoperatøren hvis du ønsker mer informasjon om PIN-kode og PUK-kode. Se Endre PIN-kode på side 18 for informasjon om hvordan du endrer PIN-koden. Slå av telefonen 1. Hold deretter inne! av/på-knappen til valgmenyen åpnes. 2. Velg Strøm av â OK i valgmenyen. 7

8 Skjermlås Skjermlåsen hindrer uønsket aktivering av berøringsskjermen når du ikke bruker telefonen. Skjermen låses etter et bestemt tidsrom uten bruk, avhengig av innstilt tidsavbrudd for skjermen. Aktivere og låse opp skjermen 1. Trykk kort på Hjem-tasten. 2. Skyv opp for å låse opp. Låse skjermen manuelt Trykk kort på! av/på-knappen. Oppstartsveiledning Første gang du slår på telefonen, åpnes oppstartsveiledningen. Følg instruksjonene for å starte personlig tilpasning av din nye Doro Liberto 820. BLI KJENT MED TELEFONEN Håndtere telefonen FORSIKTIG Unngå å ripe opp berøringsskjermen, berøre den med skarpe gjenstander eller la den komme i kontakt med vann. Ikke berør skjermen hvis glasset er sprukket eller knust. Velge/åpne element Berør et element for å åpne det Velge eller oppheve valget av alternativer Merk eller opphev merkingen (tapp) ønskede bokser eller listealternativer. 8

9 Bla Dra eller beveg fingeren på skjermen i den retningen du vil bla. Sensorer Enheten har sensorer som registrerer lys og nærhet. Sensorene justerer skjermens lysstyrke hvis den er innstilt på automatisk. Den slår også av berøringsskjermen under taleanrop når øret er nær skjermen, for å hindre utilsiktet aktivering av andre funksjoner. Sett to fingre på skjermen, og spre dem for å zoome inn eller knip sammen for å zoome ut. Denne funksjonen er ikke alltid tilgjengelig. Hvis funksjonen er tilgjengelig, velger du for å zoome inn eller for å zoome ut. 9

10 Bruke telefontastene Valgtast Åpne alternativer / meny som er tilgjengelig i gjeldende skjermbilde eller applikasjon. Hjem-tast Tilbake til startskjermbildet Hold inne for å gå til Google Now. Viktig! Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Tilbake-tast Gå tilbake til forrige skjermbilde. Når du har gått tilbake til startskjermbildet, kan du ikke gå lenger tilbake. Hold inne for å gå tilbake til nylig brukte applikasjoner. Merk! For å lukke applikasjoner helt, kan det være nødvendig å trykke og velge Lukk eller lignende i den aktuelle applikasjonen. Programtaster Android-smarttelefoner som din Doro Liberto 820 og de fleste Android-applikasjoner har vanlige ikoner. Mange ikoner du ser på skjermen er egentlig knapper på berøringsskjermen. Hvis du ikke ser den teksten eller informasjonen du ønsker, prøver du å berøre et ikon for å få en valgliste eller åpne en annen meny. Eksempler: for å vise telefontastene. for avanserte Android-innstillinger. for å håndtere vedlegg. 10

11 Startskjermbilde Hjem-skjermen er startskjermbildet på din Doro Liberto 820. Bruk et favorittbilde som skjermbakgrunn, og legg til dine viktigste kontakter og funksjoner. Bruk Google -søkelinjen til å søke raskt etter det du leter etter. Gå til startskjermbildet Trykk. Legge til hurtigtaster og snarveier til applikasjoner 1. Velg i startskjermbildet. 2. Velg et element å legge til som snarvei fra valglisten. 3. Velg når du er ferdig. Endre skjermbakgrunn 1. Velg Meny i startskjermbildet for å åpne applikasjonslisten. 2. Velg Innstillinger â Skjerm â Startskjerm â Endre. 3. Velg et bilde fra Galleri eller tapp det for å vise Alle bilder og Favoritter. 4. Velg ønsket bakgrunnsbilde og beskjær deretter bildet til det utsnittet du vil bruke som skjermbakgrunn. 5. Velg når du er ferdig. Tips: Du kan også trykke skjermbakgrunn. i startskjermbildet for å endre Låseskjermen Låseskjermen er skjermbildet som vises når telefonen vekkes fra skjermlås. Skjermen viser klokkeslett og dato, samt eventuelle varslinger om tapte anrop eller meldinger. 11

12 Applikasjonsliste Applikasjonslisten inneholder applikasjonene som er forhåndsinstallert på din Doro Liberto 820 samt applikasjoner du laster ned. Applikasjonslisten er større enn den vanlige skjermbredden, så du må bla til venstre eller høyre for å se alt innholdet. Talltastene nederst på skjermen viser gjeldende skjermbilde i applikasjonslisten. Åpne applikasjonslisten Velg Meny i startskjermbildet. Lukke applikasjonslisten Trykk eller. Se Google Play Butikk på side 20 for installasjon av applikasjoner. Trinnvise-veiledninger Noen applikasjoner inneholder en interaktiv hjelpefunksjon som veileder deg trinn for trinn gjennom de mest brukte funksjonene i applikasjonen. Når du du starter applikasjonen, velger du om du ønsker Trinnvise-alternativet eller om du vil Hoppe over det. Hvis du merker av for Ikke spør meg igjen, vises ikke hjelp-alternativet neste gang du starter applikasjonen. 12

13 Status og varslinger Statuslinjen øverst på skjermen viser signalstyrke, aktive og nye applikasjoner, samt batteristatus. Du blir varslet når noe nytt skjer, for eksempel en ny melding eller et tapt anrop. Varslingspanelet inneholder mer informasjon, og herfra kan du se varslinger om applikasjoner eller aktivere hurtiginnstillinger for telefonen, for eksempel Wi-Fi eller Flymodus. Du kan også åpne Innstillinger-menyen ved å velge. Åpne varslingspanelet Dra statuslinjen nedover: Velg applikasjonen i Varslinger-listen for å vise oppdateringer eller informasjon om en applikasjon. Velg X for å tømme listen. Velg Wi-Fi, Bluetooth, Dataforbindelse eller Flymodus i toppmenyen for å aktivere eller deaktivere tilkoblingsstatus. Lukk varslingspanelet Velg bunnen av statuslinjen og dra oppover. Trykk. 13

14 LED-indikator 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg Visning â LED-indikator. Skift for å aktivere. 3. Indikator for lavt batterinivå og lading: Rød under lading. Grønn når lading er fullført. Blinker rødt ved lavt batterinivå. 4. Varslingsindikator: Blinker blått ved tapte anrop, uleste meldinger, alarm eller påminnelser. 5. Strobelysindikator: Bruker kamerablitsen som varsellys ved innkommende anrop. 6. Velg når du er ferdig. Skrive inn tekst Du kan skrive inn tekst, tall og andre tegn med skjermtastaturet. Velg et tekstfelt for å åpne skjermtastaturet. Aktivere tastaturet Velg tekstfeltet. Velg tegn Velg ønsket tegn. Spesialtegn og tall 1. Velg 123 for flere tegn. 2. Velg ønsket tegn eller velg {&= for å vise flere tegn. 3. Velg abc for å gå tilbake. Bevege markøren i teksten Velg i teksten for å flytte markøren. 14

15 Store og små bokstaver Velg i nedre venstre hjørne for å angi store eller små bokstaver. Hvis du vil skrive inn bare store bokstaver, velger du til de foreslåtte ordene vises med store bokstaver. Smilefjes Velg for å vise en liste med smilefjes. Endre inntastingsspråk 1. Hold på 123 â Innstillinger â Språk og velg det valgte språket for å aktivere. 2. Trykk for å lagre og gå tilbake. Skrive tekst med stavestøtte Når du begynner å skrive tekst, foreslår ordboken ord basert på tastene du har valgt. Stavestøtte er aktivert som standard. Skrive inn tekst 1. Hvis du vil skrive ordet Doro, velger du D, o, r, o. 2. Velg det foreslåtte ordet i listen. Alternativt kan du velge mellomromstasten for å beholde det valgte ordet og fortsette med neste ord. 15

16 TELEFONINNSTILLINGER Åpne de vanligste innstillingene for telefonen Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. Åpne avanserte innstillinger for telefonen Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 3. Velg (tilgjengelig øverst til høyre): Display Tekststørrelse Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 4. Velg Visning â Skriftstørrelse â Middels/Stor/Ekstra stor. 5. Velg når du er ferdig. Lysstyrke Du kan justere lysstyrken på displayet. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 6. Velg Visning âlysstyrke og sett Automatisk til. 7. Dra glideknappen for å justere lysstyrken på skjermen. Jo høyere verdi, jo lysere er skjermen. 8. Velg når du er ferdig. Tips: Sett Lysstyrke til Automatisk hvis du vil spare batteriet. 16

17 Lyd Lydoppsett 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg Lyd & Volum â Lydprofil. 3. Velg et alternativ: Normal for normal hørsel i normale omgivelser. Høy for moderat svekket hørsel eller bruk i svært støyende omgivelser. HAC modus for bruk med høreapparat. 4. Velg når du er ferdig. Ringetone 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg Lyd & Volum â Lydsignaler â Ringetone. 3. Velg en melodi i listen. 4. Velg når du er ferdig. Volum 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg Lyd & Volum â Volum. 3. Trykk volumtastene eller dra glideknappen for å justere tonevolumet. 4. Velg når du er ferdig. Tips: Du kan også trykke volumtastene for å justere volumet. Ringetype 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg Lyd & Volum â Ringetype. 3. Velg et alternativ. 4. Velg når du er ferdig. Tips: Du kan også aktivere stille modus ved å holde inne! av/på-knappen og deretter velge Stille i dialogboksen. 17

18 PIN-kode PIN-kodealternativer 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg â Sikkerhet â Sett opp SIM-kort-lås. Merk av for Lås SIM-kortet for å aktivere PIN-kode. Du må taste PIN-koden hver gang telefonen slås på. Fjern avmerkingen for å deaktivere PIN-koden. 3. Bekreft hvert trinn med OK. FORSIKTIG Hvis du mister et ulåst SIM-kort, eller det blir stjålet, er det ubeskyttet. Dette kan medføre kostnader for samtaler og datatrafikk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få SIM-kortet blokkert hvis du mister det eller det blir stjålet. Endre PIN-kode 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg â Sikkerhet â SIM-kort â Endre SIM-PIN-kode. 3. Tast den gamle PIN-koden, og velg OK. 4. Tast den nye PIN-koden igjen, og velg OK. Endre lagringssted Hvis du setter inn et kompatibelt eksternt minne (micro SD card) i din Doro Liberto 820, anbefales det at du endrer standard lagringssted. Da kan du lagre flere filer på enheten, for eksempel bilder og videoer. 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg Administrasjon av lagring â Standard lagring â SD-kort. 3. Velg når du er ferdig. Merk! Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et kompatibelt eksternt minne er satt inn i enheten. Bruk Filoverføring til å flytte filer mellom telefonminnet og SD-kortet. 18

19 Trådløse nettverk (Wi-Fi) Du trenger tilgang til internett for å få mest mulig ut av din Doro Liberto 820. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Merk! vises i statuslinjen når Wi-Fi er tilkoblet. 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg Wi-Fi. 3. Skift for å aktivere. Tilgjengelige nettverk vises i en liste. Nettverkene kan være åpne eller sikrede ( ). 4. Velg et nettverk â Koble til. Hvis nettverket er sikret, taster du passordet. Kontakt administratoren for det aktuelle nettverket for flere opplysninger. 5. Det tilkoblede nettverket er uthevet. Tips: Telefonen husker Wi-Fi-nettverkene du kobler til. Hvis Wi-Fi er slått på, kobler telefonen automatisk til nettverket neste gang det er innen rekkevidde. Noen åpne nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang til nettverket. 19

20 Google Viktig! Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. For å få mest mulig ut av telefonen trenger du en Google - konto. Det er en praktisk måte å håndtere telefonens kontakter, kalender, påminnelser og annet på. Du kan også sikkerhetskopiere dataene dine i tilfelle du skulle miste telefonen. Google Play Butikk Bla gjennom de tilgjengelige applikasjonene og spillene i ulike kategorier, eller via topplister. Du kan også søke etter en bestemt applikasjon eller et spill. Noen applikasjoner må kjøpes. Prisen vises i beskrivelsen av applikasjonen. Hvis den er gratis, vises det. Du betaler med kredittkort eller debetkort, som kan registreres første gang du setter opp en Google -konto eller ved å bruke andre tilgjengelige betalingsmåter. Opprett Google -konto 1. Velg Google apps i startskjermbildet, og velg Play Butikk. 2. Velg Ny, og følg instruksjonene. Hvis du allerede har en konto, velger du Eksisterende. Laste ned en applikasjon 1. Velg Meny i startskjermbildet, og velg Legg til nye applikasjoner. 2. Finn en applikasjon du vil laste ned. 3. Tapp elementet for å vise detaljerte opplysninger, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen/kjøpet. 20

21 Merk! Les gjennom App-tillatelser før du godtar installasjonen. Alle nedlastede applikasjoner finnes i Mine apper. I Play Butikk velger du og deretter Mine apper. Åpne en nedlastet applikasjon 1. I Play Butikk velger du og deretter Mine apper. 2. Velg den nedlastede applikasjonen. Velg om nødvendig Åpne. Tips: Du kan også vise nedlastede applikasjoner i applikasjonslisten. ANROP Foreta et anrop 1. Velg Telefon i startskjermbildet. 2. Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. 3. Velg Anrop for å ringe opp. 4. Velg Avslutt samtale for å avslutte eller avbryte. Tips: For internasjonale anrop bruker du det internasjonale prefikset + foran landskoden. Hold på 0 til + vises. Ringe opp fra kontakter 1. Velg Telefon â Kontakter i startskjermbildet. Du kan også åpne applikasjonslisten og velge Kontakter. 2. Bla gjennom listen for å finne kontakten. Velg om nødvendig nummeret som skal ringes. 3. Velg Avslutt samtale for å avslutte. Besvare et anrop 1. Velg Godta for å svare eller Avvis for å avvise anropet. 2. Velg Avslutt samtale for å avslutte. 21

22 Nødanrop Du kan alltid foreta nødanrop så lenge telefonen er slått på. Tast nødnummeret for stedet der du befinner deg, og velg Anrop. Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. I NØDSTILFELLE (ICE) ICE = In case of emergency. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Legg til ICE-kontakt av hensyn til din egen sikkerhet. Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisiner og pårørende, fra telefonen din i et nødstilfelle. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. 1. Åpne applikasjonslisten og velg Kontakter â I nødstilfelle (ICE). 2. Velg Opprett ICE og oppgi dine opplysninger. 3. Velg når du er ferdig. 22

23 TRYGGHETSKNAPP FORSIKTIG Når et trygghetsanrop aktiveres, stilles telefonen til håndfri-/ høyttalermodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt. Med trygghetsknappen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte telefonnumre (trygghetsnumre) hvis du trenger hjelp. Kontroller at trygghetsfunksjonen er aktivert før bruk, angi mottakerne i nummerlisten og rediger tekstmeldingen. 1. Ved behov for hjelp holder du inne trygghetsknappen i 3 sekunder, eller trykker to ganger på 1 sekund. Trygghetssamtalen begynner etter en forsinkelse på 5 sekunder. I løpet av dette tidsrommet kan du stoppe en falsk alarm ved å trykke Avslutt samtale/avbryt. 2. En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne. 3. En posisjonstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne. Denne meldingen inneholder en Google Maps-lenke. 4. Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker Avslutt anrop/avbryt. Merk! Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske anrop fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du bruker nummeret deres. Programmering av nummeret "999" på trygghetsknappen er blokkert. Innstillinger Trykk Meny â Innstillinger â Trygghetsknappen for flere innstillinger. Du finner mer informasjon i den fullstendige brukerhåndboken. 23

24 MELDINGER Du trenger spesifikke innstillinger som tilbys av tjenesteleverandøren for å sende og motta tekst- og bildemeldinger (SMS og MMS). Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, blir du belastet for hver mottaker (maksimalt 10). Tekst- og bildemeldinger Opprette og sende meldinger 1. Velg Meldinger i startskjermbildet. 2. Velg Skriv melding, og velg en kontakt eller tapp for å taste et nummer manuelt. Gjenta for å legge til flere kontakter. 3. Skriv meldingen, og trykk for flere alternativer. 4. Velg Send når du er ferdig. Tilleggsknapper Bruk tilleggsknappene øverst på skjermen når du skriver meldinger til følgende funksjoner: Legg til bilde Legg til gjeldende plassering (Stedstjenester må være aktivert). Dette sendes som en lenke til Google Maps, der mottakeren kan se din gjeldende plassering. Legg til maltekst 24

25 KAMERA Bruk kameraet til å ta bilder eller ta opp video. Tips: Trykk og hold inne Kameraknappen for å aktivere kameraet. Ta bilder 1. Velg Kamera i startskjermbildet. 2. Tapp om nødvendig ikonet for kameramodus ( ). 3. Velg for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk. Ta opp video 1. Velg Kamera i startskjermbildet. 2. Tapp om nødvendig ikonet for kameramodus ( ). 3. Velg for å starte opptaket. 4. Velg for å stoppe opptaket. Innstillinger Åpne programtaster for kamerainnstillinger: Zoome: Blitsmodus: Kameraretning: Scene-modus: Trykk og velg Normal modus for å åpne programtastene. (Trykk igjen og velg Enkel modus for å skjule programtastene fra skjermen.) Tapp på skjermen, og sett deretter to fingre på skjermen og knip sammen for å zoome ut, eller spre dem for å zoome inn. Tapp Auto/Av og velg et alternativ, og deretter. Velg frontkamera eller baksidekamera. Tapp. Gjenta for å bytte tilbake. Trykk A i kameramodus for å åpne flere alternativer. 25

26 MY DORO MANAGER My Doro Manager er en applikasjon som gir deg muligheten til å få hjelp fra en hjelper dvs. en venn eller en slektning (med en Android-enhet). Hjelpen kan utføres fra et hvilket som helst sted (fjernhjelp). Du kan også se instruksjoner og oppdage en rekke muligheter i din Doro Liberto 820. Du finner mer informasjon i den fullstendige brukerhåndboken. Merk! Du må ha internettilgang for å bruke de fleste funksjonene i My Doro Manager. Telefonen kan bruke opp mye internettbåndbredde på kort tid, avhengig av hvordan du bruker den. Før du bruker telefonen, anbefaler vi at du kontakter teleoperatøren for å få opplyst datakostnadene. Det kan være dyrt å bruke datatjenester ved roaming. Kontroller takstene for dataroaming med teleoperatøren før du bruker dataroaming. Både Doro Liberto 820 brukeren og eventuelle hjelpere må ha Google -kontoer (Gmail-adresser) for å kunne bruke My Doro Manager. TILKOBLING Datatilkobling Du kan velge å bruke en dataforbindelse (også kalt mobildata) på enheten når en internettforbindelse kreves. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Forsikre deg om at tjenesteleverandøren er den samme som din teleoperatør for å bruke dataforbindelse. Tips: Se Trådløse nettverk (Wi-Fi) på side 19 for å koble til et Wi-Finettverk. Aktivere data 1. Velg Meny â Innstillinger â Mobildata. 2. Skift for å aktivere. 3. Velg når du er ferdig. 26

27 Kontoleverandør For å få tilgang til internett og for å kunne sende og motta bildemeldinger, trenger du riktige kontoinnstillinger fra tjenesteleverandøren. For noen tjenesteleverandører må kontoleverandøren velges manuelt. 1. Velg Meny â Innstillinger â Mobildata â Mer. 2. Velg din kontoleverandør. 3. Trykk på for å gå tilbake. Databruk 1. Velg Meny â Innstillinger â Mobildata â Databruk. Tips: Du kan tilbakestille databruken hver måned for å holde oversikt over datakostnadene. 27

28 Dataroaming Det kan være dyrt å bruke datatjenester ved roaming. Kontakt teleoperatøren for å få informasjon om takstene for dataroaming før du bruker dataroaming. 1. Velg Meny â Innstillinger â Mobildata â Mer â Dataroaming â velg for å aktivere/deaktivere. Bluetooth Du kan koble trådløst til andre Bluetooth -kompatible enheter, som hodesett eller andre telefoner. 1. Velg Meny i startskjermbildet, â Innstillinger. 2. Velg. 3. Bluetooth, skift. 4. Tapp deretter Bluetooth for å vise flere alternativer. Nettverksinnstillinger Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens) hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, kan du bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som gjør det mulig. Dette kalles roaming. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. 1. Velg Meny â Innstillinger â Mobildata â Mer â Nettverksoperatører: Velg manuelt for å vise en liste med tilgjengelige nettverksoperatører (vises etter en kort stund). Velg automatisk. 2. Trykk på for å gå tilbake. 28

29 Flymodus Aktiver Flymodus for å slå av nettverks- og radiosendere og mottakere for å hindre at de forstyrrer følsomt utstyr. Du kan fortsatt spille spill, høre på musikk, se video og annet innhold, så lenge innholdet er lagret på minnekortet eller i den interne lagringen. 1. Åpne applikasjonslisten, og velg Innstillinger. 2. Velg Flymodus, og velg. 3. Velg når du er ferdig. Tips: Du kan også holde inne! av/på-tasten og deretter velge Flymodus i menyen som åpnes. Aktiver Flymodus når du befinner deg på steder uten dekning. Dette for å spare batteriet, siden telefonen hele tiden søker etter tilgjengelige nettverk, noe som trekker strøm. Du kan også bli varslet med alarmer hvis alarmer er aktivert. FLERE APPLIKASJONER Se den fullstendige brukerhåndboken for mer informasjon. Gå til eller kontakt vår Hjelpelinje. 29

30 SPESIFIKASJONER Nettverk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz Operativsystem: Android Wi-Fi: WLAN IEEE b/g/n Bluetooth: 4.0 Mål: Vekt: Batteri: Bildeformat: Videoformat: Lydformat: Kameraoppløsning Digital kamerazoom: 137 mm x 71 mm x 11 mm 132 g (inkludert batteri) 3,7 V / 1900 mah Li-ion-batteri BMP/GIF/JPG/PNG AVI/MP4/3GPP WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+ 8MP 4x Skjermoppløsning: 940 x 560 Minne: Omgivelsestemperatur ved bruk: Omgivelsestemperatur ved lading: Oppbevaringstemperatur: 8 GB Min: 0 C (32 F) Maks: 40 C (104 F) Min: 0 C (32 F) Maks: 40 C (104 F) Min: -20 C (-4 F) Maks: 60 C (140 F) 30

31 Strålingsverdi (SAR) Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Høyeste +SAR-verdi ifølge ICNIRP-retningslinjene for bruk av apparatet ved øret er 0,178 W/kg målt over 10 g vev. Maks-grensen i henhold til ICNIRP er 2,0 W/kg målt over 10 g vev. Samsvarserklæring Doro erklærer med dette at Doro Liberto 820 samsvarer med viktige krav og andre relevante forskrifter i direktivene 1999/5/EC (R&TTE) og 2011/65/EC (RoHS). En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på 31

32 FCC Merknad for FCC Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle eventuelle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede funksjoner. Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med begrensningene for digitale apparater i Klasse B ifølge del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å prøve å løse problemet gjennom ett eller flere av følgende tiltak: Endre mottaksantennens retning eller plassering. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjelp FCC kan kreve at du avslutter bruken av enheten hvis slike forstyrrelser ikke kan elimineres. Doro har ikke godkjent noen endringer på enheten utført av brukeren. Eventuelle endringer eller modifikasjoner kan føre til at brukeren mister autorisasjonen til å bruke utstyret. 32

33 Informasjon om RF-eksponering (SAR) Denne telefonen er konstruert og produsert for ikke å overskride utslippsgrensene for eksponering til radiofrekvent (RF) energi angitt av FCC i USA. Eksponeringsstandarden for trådløse mobiltelefoner bruker en måleenhet kalt spesifikk absorpsjonsgrad eller SAR. SAR-grensen som er angitt av FCC er 1,6 W/kg. *SAR-tester er utført med standard driftsposisjoner godtatt av FCC der telefonen sender på høyeste sertifiserte effektnivå i alle frekvensbånd som testes. Selv om SAR fastslås ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan telefonens faktiske SAR-nivå under bruk være godt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å bruke ulike effektnivåer, slik at den bare bruker den effekten som kreves for å nå nettverket. Generelt er utgangseffekten lavere jo nærmere en trådløs basestasjon du befinner deg. Den høyeste SAR-verdien for telefonmodellen som er rapportert til FCC under testing ved øret er 0,25 W/kg, og når telefonen bæres på kroppen, som beskrevet i bruksanvisningen, er 0,45 W/kg (målinger når telefonen bæres på kroppen varierer blant telefonmodellene, avhengig av tilgjengelig tilleggsutstyr og FCC-krav.). Selv om det kan være variasjoner i SAR-nivåene for ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller de alle krav fra myndighetene. FCC har godkjent denne telefonmodellen med alle rapporterte SAR-nivåer evaluert i samsvar med FCCs retningslinjer for RF-eksponering. SAR-informasjon om denne telefonmodellen er lagret hos FCC og er tilgjengelig under Display Grant på etter søk på FCC ID: WS5DORO

34 For bruk båret på kroppen er denne telefonen testet i henhold til og oppfyller FCCs retningslinjer for RF-eksponering for bruk med tilbehør som ikke inneholder metall, og som holder håndsettet minst 1,0 cm fra kroppen. Bruk av annet tilleggsutstyr oppfyller kanskje ikke FCCs retningslinjer for RF-eksponering. Hvis du ikke bruker tilbehør som bæres på kroppen og ikke holder telefonen ved øret, plasserer du håndsettet minst 1,0 cm fra kroppen når telefonen er slått på. *I USA er SAR-grensene for mobiltelefoner for offentlig bruk 1,6 watt/ kg (W/kg) i gjennomsnitt over ett gram vev. Standarden gir vesentlig sikkerhetsmargin for å sikre god beskyttelse av publikum og for å ta høyde for eventuelle variasjoner i målingene. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet. 34

35 35

36 (1021, 1031) FCC ID: WS5DORO820 QSG Norwegian Version Doro AB. All rights reserved

Doro Liberto 820. Norsk

Doro Liberto 820. Norsk Doro Liberto 820 Norsk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Nærhetssensorer

Detaljer

Doro Liberto 810. Norsk

Doro Liberto 810. Norsk Doro Liberto 810 Norsk 1 2 3 4 5 10 11 9 6 7 8 12 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. På/av-knapp 2. Ladekontakt

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Doro Liberto 820 Mini. Norsk

Doro Liberto 820 Mini. Norsk Doro Liberto 820 Mini Norsk 2 3 1 12 11 14 13 15 16 17 4 10 5 6 7 9 8 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Hodetelefonkontakt

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Doro Liberto 825. Norsk

Doro Liberto 825. Norsk Doro Liberto 825 Norsk 8 9 13 1 7 6 10 14 15 16 11 2 17 12 3 4 5 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Oversikt 1. Høreelement

Detaljer

Doro Liberto 650. Hurtigveiledning. Norsk

Doro Liberto 650. Hurtigveiledning. Norsk Doro Liberto 650 Hurtigveiledning Norsk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig

Detaljer

Doro PhoneEasy 740. Norsk

Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro PhoneEasy 740 Norsk 15 18 16 17 19 20 21 22 23 1. Høreelement 2. Grønt LED-lys = Ny melding / tapt anrop 3. Opp / ned-tast 4. OK-tast 5. Menytast 6. Funksjonstast 7. Ringetast 8. Talepost 9. Mikrofon

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Doro Liberto 650. Norsk

Doro Liberto 650. Norsk Doro Liberto 650 Norsk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro 6031 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Doro PhoneEasy 631. Norsk

Doro PhoneEasy 631. Norsk Doro PhoneEasy 631 Norsk 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk

Detaljer

Doro PhoneEasy 509. Norsk

Doro PhoneEasy 509. Norsk Doro PhoneEasy 509 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Kom i gang med iphone ios 7

Kom i gang med iphone ios 7 DANIEL RIEGELS Kom i gang med iphone ios 7 Innholdsfortegnelse iphone - den ultimate sveitserkniv... Forord KAPITTEL EN... Kom raskt igang med iphonen din Oppdater telefonen din til ios 7... 8 Er iphonen

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google, Android, AdWords, Gmail, Google Play,

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. Phone... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 4 5. Galleri... 7 6. Annet... 7 1. Lyd SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom radio og mediakilder, f.eks. FM radio og USB? SVAR:

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter Hurtig start guide 1 OTG SB-kabel Beskrivelse

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Doro PhoneEasy 632. Norsk

Doro PhoneEasy 632. Norsk Doro PhoneEasy 632 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Doro PhoneEasy 507S. Norsk

Doro PhoneEasy 507S. Norsk Doro PhoneEasy 507S Norsk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. 1. Hodetelefonkontakt 2. LED-i

Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. 1. Hodetelefonkontakt 2. LED-i Doro 8040 Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. 1. Hodetelefonkontakt 2. LED-indikator 3. Øreplugg 4. Volumtaster

Detaljer

Doro PhoneEasy 510. Norsk

Doro PhoneEasy 510. Norsk Doro PhoneEasy 510 Norsk 1. Lykt 2. Volumregulering 3. Display 4. Venstre menytast 5. Ringetast 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Tastelås 9. Stille / inntastingsmetode 10. Meldingssnarvei 11. Avslutt

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z2 Tablet SGP521

Brukerhåndbok. Xperia Z2 Tablet SGP521 Brukerhåndbok Xperia Z2 Tablet SGP521 Innhold Komme i gang... 7 Om denne brukerhåndboken... 7 Oversikt...7 Montering...8 Skjermbeskyttelse... 10 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

Doro PhoneEasy 608. Norsk

Doro PhoneEasy 608. Norsk Doro PhoneEasy 608 Norsk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Norsk 1. Høreelement 2. Mikrofon 3. Piltaster 4. Venstre menytast 5. Ringetast 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Stille / inntastingsmetode

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google er et varemerke for Google Inc. Windows

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia X Performance F8131

Brukerhåndbok. Xperia X Performance F8131 Brukerhåndbok Xperia X Performance F8131 Innhold Komme i gang... 6 Om denne brukerhåndboken... 6 Oversikt...6 Montering...7 Skjermbeskyttelse... 8 Starte enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Doro PhoneEasy 612. Norsk

Doro PhoneEasy 612. Norsk Doro PhoneEasy 612 Norsk 17 18 19 1. Høreelement 2. Kamera-snarvei 3. Venstre menytast 4. Ringetast 5. Hurtigtaster 6. Talepostkasse 7. Stille/Inntastingsmetode 8. Mikrofon 9. Meldingssnarvei 10. Piltaster

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 520X http://no.yourpdfguides.com/dref/4565771

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 520X http://no.yourpdfguides.com/dref/4565771 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 520X. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 520X i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Doro PhoneEasy 624. Norsk

Doro PhoneEasy 624. Norsk Doro PhoneEasy 624 Norsk 1 2 20 23 19 22 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 21 8 Norsk 1. Høreelement 2. Display 3. Pilknapper 4. Venstre valgknapp 5. Anropsknapp 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8.

Detaljer

Den røde rammen markerer ikonet for Innstillinger.

Den røde rammen markerer ikonet for Innstillinger. Innstillinger på iphone Presentasjonen viser mange innstillinger som er vanlig å gjøre på iphone. Presentasjonen er laget med ios 8. Mye er likt i andre versjoner av operativsystemet. Den røde rammen markerer

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 615 http://no.yourpdfguides.com/dref/3925194

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 615 http://no.yourpdfguides.com/dref/3925194 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 615. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 615 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia P LT22i

Brukerhåndbok. Xperia P LT22i Brukerhåndbok Xperia P LT22i Innhold Xperia P Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Android hva og hvorfor?...7 Oversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten på og av...9 Skjermlås...9 Oppsettsveiledning...10

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 720

Brukerhåndbok Nokia Lumia 720 Brukerhåndbok Nokia Lumia 720 1.0. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Det er en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. Sveip

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Doro Secure 580. Installasjonsanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Installasjonsanvisning. Norsk Doro Secure 580 Installasjonsanvisning Norsk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3 Tablet Compact SGP611/SGP612

Brukerhåndbok. Xperia Z3 Tablet Compact SGP611/SGP612 Brukerhåndbok Xperia Z3 Tablet Compact SGP611/SGP612 Innhold Komme i gang... 6 Om denne brukerhåndboken... 6 Oversikt...6 Montering...7 Skjermbeskyttelse... 8 Slik starter du enheten for første gang...8

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

GPS klokker for barn Brukermanual

GPS klokker for barn Brukermanual GPS klokker for barn Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av klokken...1 2. Installasjon av SIM-kort og APP...2 3. SeTracker APP...2 4. Kart...8 5. GeoFence...9 6. Chat...9 7. Health... 10

Detaljer

HouseMatePro+ Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

HouseMatePro+ Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning HouseMatePro+ Housemate Pro + Liten: HMS art.nr.: 212240 Housemate Pro + Medium: HMS art.nr.: 198431 Housemate Pro + Stor: HMS art.nr.: 212241 HØRSEL

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-16 INNSTILLINGER Innstillinger Under innstillinger vil du finne alt av konfigurasjonsmuligheter av nettbrettet.

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Brukerhåndbok. ST21i/ST21a. tipo

Brukerhåndbok. ST21i/ST21a. tipo Brukerhåndbok ST21i/ST21a tipo Innhold Viktig informasjon...6 Android hva og hvorfor?...7 Programmer...7 Komme i gang...8 Sette sammen enheten...8 Slik slå du telefonen på og av...10 Konfigurasjonsveiviser...10

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Mobiltelefon FAS-24100M

Mobiltelefon FAS-24100M Mobiltelefon FAS-24100M www.facebook.com/denverelectronics 1 4 7 8 3 5 2 6 9 Brukerhåndbok Norwegian NOR-1 Begynn å bruke Sett inn/ta ut batteri Sett inn batteri 1. Åpne batteridekselet 2. Sett batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553 Brukerhåndbok Xperia Z3+ E6553 Innhold Komme i gang...7 Om denne brukerhåndboken...7 Oversikt...7 Slik beskytter du skjermen...8 Montering...8 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual for ios V4.2 Innholdsfortegnelse 3 - Hva gjør AirPatrol WiFi? 4 - Lys og knapper 5 - WiFi Nettverk 6 - Installere AirPatrol WiFi 7 - Hurtigoppsett 8 - AirPatrol WiFi-oppsett

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer