Bruksanvisning. Tørketrommel ASKO T857HPW. Kjære kunde,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Tørketrommel ASKO T857HPW. Kjære kunde,"

Transkript

1 Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet i hverdagen og høy kvalitet. Disse er de viktigste egenskapene til alle våre produkter og årsaken til deres store popularitet i hele verden. For at du skal få størst mulig glede av maskinen anbefaler vi at du leser bruksanvisningen først. Bruksanvisningen inneholder også informasjon om hvordan du kan verne om miljøet. Bruksanvisning Tørketrommel ASKO T857HPW ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk.

2 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første gang 3 Vaskeanvisning 3 Sikkerhetsinstrukser 4 Sikkerhet 4 Transport/vinterlagring 4 Emballasje 4 Gjenvinning 4 Barn og sikkerhet 5 Generelt 5 Beskrivelse av tørketrommelen 6 Råd og tips før du tørker i trommelen 7 Materiale som kan tørkes i trommel 7 Materiale som ikke skal tørkes i trommel 7 Statisk elektricitet 7 Tørke i trommel 8 Sorter tekstilene 8 Trykk på hovedstrømbryteren til displayet tennes 8 Åpne døren, legg i tekstilene og lukk døren igjen 8 Velg program 9 Velge tilleggsvalg 11 Trykk på knappen Start 11 Tørkeprogram avsluttet 12 Feilsøking 16 Maskinen starter ikke 16 Maskinen blir helt strømløs under kjøringen av programmet 16 Tørkingen tar for lang tid 16 Feilmeldinger 16 Teknisk informasjon 17 Tekniske spesifikasjoner 17 Standardtester 17 Informasjon om energimerking 18 Service 19 Før du kontakter service 19 Installasjon 20 Elektrisk installasjon 20 Dørhengsling 21 Gå fram slik: 22 Hurtigveiledning 24 Vedlikehold og rengjøring 13 Rengjøring av lofilter 13 Tømming av kondensvanntanken 14 Rengjøring av fordamperfilter og fordamper 14 Rengjøring av maskinens utside 15 Originalbruksanvisning 2

3 Før du tar i bruk maskinen for første gang Vaskeanvisning Visse materialer tåler ikke tørketromling så godt. Kontroller og følg alltid vaskeanvisningen for tekstilene, og les mer i kapittelet Råd og tips før du tørker i trommelen. OBS! Første gang du starter tørketrommelen eller etter at den har stått ubrukt lenge, er det mulig at du hører en lett dunking. Denne lyden er normal og forsvinner etter noen tørkeomganger. 3

4 Sikkerhetsinstrukser Les og ta vare på bruksanvisningen! Eventuelle elektriske installasjoner skal utføres av en godkjent elektriker. Maskinen skal benyttes utelukkende til tørketromling i henhold til veiledningen i denne bruksanvisningen. Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller ytelse, skal utføres av kvalifisert fagpersonell. Skadet nettkabel må bare skiftes ut av kvalifisert fagpersonell. Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for å unngå at røyk fra åpen ild eller gasser fra utstyr som brenner annet drivstoff, skal suges inn i rommet når tørketrommelen er i gang. Tørk ikke uvasket tøy i tørketrommelen. Tøy som er tilgriset av for eksempel matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmiddel, terpentin, voks og voksfjerningsmiddel, bør vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før det tørkes i tørketrommelen. Gjenstander som skumgummi, lateks, plast, vanntette tekstiler, gummikledde artikler og klær eller puter fylt med skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen. Skyllemiddel eller tilsvarende produkter bør benyttes i henhold til vaskemiddelprodusentens anbefalinger. Maskinen skal ikke brukes av personer (også barn) som er fysisk eller psykisk handikappet eller mangler erfaring og kunnskap. Disse personene må få veiledning i hvordan maskinen skal brukes, av den som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må passes på, slik at de ikke leker med maskinen. Sikkerhet Maskinen skal ikke benyttes til tørking av tekstiler som er kjemisk renset hjemme, eller som kan inneholde rester av brennbare væsker. Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er brukt industrielle kjemikalier til rensing. En flottør stenger av maskinen hvis det oppstår stopp i kondensvannslangen, eller fare for at kondensvanntanken blir for full. ADVARSEL! Mens tørkeprogrammet pågår er baksiden av tørketrommelen svært varm. La maskinen få kjøle seg ned før du berører baksiden. Installasjon Se i den separate installasjonsanvisningen. ADVARSEL! Etter at maskinen er satt på plass, skal den ikke startes på 24 timer. Hvis tørketrommelen av en eller annen grunn må legges ned ved transport eller service, skal den legges på venstre side sett forfra. Transport/vinterlagring Hvis maskinen skal transporteres eller oppbevares over vinteren i lokaler uten oppvarming, må du sørge for at kondensvanntanken er tømt for vann. Emballasje Kildesorter i samsvar med anbefalingene fra kommunen. Gjenvinning Denne maskinen er produsert og merket med tanke på gjenvinning. For å hindre personskader må maskinen gjøres ubrukelig når det er bestemt at den skal kasseres. Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor maskinen skal gjenvinnes på riktig måte. 4

5 Barn og sikkerhet Generelt ADVARSEL! La ikke barn leke med tørketrommelen! Hvis døren åpnes mens programmet pågår, kan tekstilene være svært varme, og du kan brenne deg. Tørketrommelen starter ikke automatisk når døren lukkes (f.eks. hvis et barn skulle dra igjen døren fra innsiden). 5

6 Beskrivelse av tørketrommelen Hovedstrømbryter 2. Kondensvanntank 3. Panel 4. Typeskilt (på innsiden av luken) 5. Lofilter 6. Ytterdør 7. Fordamper og filter 6

7 Råd og tips før du tørker i trommelen Råd som kan være til nytte før bruk av tørketrommelen. Sentrifugert? Tekstiler som skal tørketromles, bør være sentrifugert med 1000 o/min eller mer. Høyere sentrifugeringhastighet reduserer både energi og tørketid. Materiale som kan tørkes i trommel Symbolet betyr at materialet tåler tørking i trommel. Materialer som egner seg godt for tørking i trommel, er bomullsstoff, frotté og kunstfibermateriale. Plaggene blir mykere og luftigere når de tørkes i trommel enn når de henges opp for tørking. OBS! Statisk elektricitet For å redusere risiko for statisk elektrisitet i tøyet etter tørketromling, kan du: Bruk skyllemiddel ved vasking. Vent i fem minutter etter avsluttet tørkeprogram før du åpner døren og tar tøyet ut av tørketrommelen. OBS! Du kan stoppe tørketrommelen ved å trykke på knappen Stop i tre sekunder eller åpne døren. I begge tilfeller avbrytes programmet og starter fra begynnelsen ved omstart. Hvis du ikke vil starte programmet om igjen, bør du ta ut all vasken umiddelbart og spre den ut, slik at varmen kan forsvinne. Slitasjen på tekstiler i tørketrommelen er ubetydelig. Loen som fester seg i lofilteret, er støv og fiberrester som danner seg ved bruk av tekstilene. Materiale som ikke skal tørkes i trommel Symbolet betyr at materialet ikke tåler tørking i trommel. Visse materialer kan smelte eller bli brannfarlige hvis de utsettes for varme, andre kan miste formen eller krympe. Dette skal heller ikke i trommelen materiale med merking som sier at de ikke skal tørkes i nærheten av varme plagg som er kjemisk renset hjemme. skumplast glassfibermateriale. ulltøy skal ikke tørkes i trommel, på grunn av faren for filtring. 7

8 Tørke i trommel Her følger en steg-for-steg-instruksjon som gir deg best mulig tørkeresultat. 1 Sorter tekstilene Du får det jevneste tørkeresultatet hvis alle tekstilene er av samme materiale. Lukk glidelås og knapper, knytt sammen skjerf, sorter tekstilene og tilpass mengde og temperatur. 2 Trykk på hovedstrømbryteren til displayet tennes MERK! Slå på Hold av/på-knappen inne i minst 1 sek. og maks. 5 sek. Slå av Hold av/på-knappen inne i minst 5 sek. Hvis AV/PÅ-kommandoen ikke godtas av maskinen, må du vente i 8 sek før du trykker på nytt. 3 Åpne døren, legg i tekstilene og lukk døren igjen 8

9 Tørke i trommel 4 Velg program Programvelger Start Stop / Hovedstrømbryter Knapper for tilleggsvalg Displayvindu Velg program ved å vri på programvelgeren. En lysdiode lyser ved det valgte programmet. Velg ønsket tilleggsvalg med knappene for tilleggsvalg. Forslag til hva programmene kan brukes til: Auto extra dry (Auto ekstra tørt) Dette programmet er beregnet på tekstiler som er ekstra vanskelige å tørke, f.eks. olabukser med svært tykke sømmer. OBS! Særlig trikottøy er utsatt for krymping. Bruk programmet Auto dry (Auto skabstørt), Auto normal dry (Auto normalt tørt) eller Auto iron dry (Auto strygetørt) til dette materialet. Strekk ut tøyet like etter tørkingen. Auto dry (Auto skabstørt) og Auto normal dry (Auto normalt tørt) Disse programmene avsluttes automatisk når vasken er tørr. Med programmet Auto dry (Auto skabstørt) blir vasken litt tørrere enn medauto normal dry (Auto normalt tørt). Auto iron dry (Auto strygetørt) Dette programmet kopler ut varmen når vasken er passe fuktig for stryking eller rulling. Timed dry (Tidsprogram) Hvilken programtid du skal velge, er avhengig av hva du vil gjøre med tekstilene etter tromlingen. Prøv deg fram til ulike tider for ulike materialer. Når du tørketromler med tidsprogram og har blandet ulike typer tekstiler, kan det hende at noen av plaggene ikke blir tørre. Kjør de plaggene som ikke er helt tørre, med tidsprogrammet i ca. 30 minutter til. Velg ønsket tid ved å trykke på knappen Utsatt start. Programtiden kan velges fra 30 minutter til 3 timer, og hvert tastetrykk endrer tiden med 15 minutter. OBS! Hvis du stiller inn for lang tørketid i tidsprogrammet, kan plaggene bli "overtørre". Det kan føre til at tekstilene krymper eller krøller seg og blir vanskelige. Syntetisk materiale kan også bli ladet med statisk elektrisitet. Revitalise (Koldluft) Kaldluftsprogrammet bruker du når du bare vil få ut støv, lufte ut eller myke opp tekstiler. Tøyet varmes opp til ca. 10 C over romtemperaturen. Velg ønsket tid ved å trykke på knappen Utsatt start. Programtiden kan velges fra 15 minutter til 3 timer, og hvert tastetrykk endrer tiden med 15 minutter. 9

10 Tørke i trommel Programtabell Her vises forbruk av energi og tid for ulike programmer. Tabellen viser hvilken innvirkning sentrifugeringshastigheten ved vask, har. Forbruksverdiene kan variere avhengig av romtemperatur, luftfuktighet, materialer, variasjoner i elektrisitetsnettet samt valgte tilleggsfunksjoner. For de forbruksverdiene som er angitt nedenfor, gjelder følgende forutsetninger: Temperatur på innluften: 23 C Innluftens fuktighetsinnhold: 55 % Tørketemperatur: Normal Program Materiale Tøymengde Sentrifugeringshastighet (o/min) Auto extra dry (Auto ekstra tørt) Auto dry (Auto skabstørt) Auto normal dry (Auto normalt tørt) Auto iron dry (Auto strygetørt) Energiforbruk ca. (kwh) Bomull, lin 1/ , , , ,5 180 Bomull, lin 1/ ,7 200 Strykefritt, polyester/ bomull , , , / ,9 100 Bomull, lin 1/ , * 1, , ,0 160 Bomull, lin 1/2 1000* 0,5 60 Strykefritt, polyester/ bomull 1/ ,4 150 Bomull, lin 1/ ,2 130 * Testprogram i henhold til EN61121:2012. Funksjonen "Tidssparing" skal være aktiv , , ,7 90 Programtid ca. (min) 10

11 Tørke i trommel 5 Velge tilleggsvalg Ved hjelp av tilleggsvalg, kan du tilpasse tørkeprogrammet etter de behovene du har. Hvilke tilleggsvalg du kan velge, varierer fra program til program. Når du har startet programmet, lagres tilleggsvalgene dine til neste gang du kjører samme program. Unntaket er Utsatt start, som ikke lagres til neste gang. Energisparing Du kan velge Energisparing i alle programmer bortsett fra Revitalise (Koldluft) og Timed dry (Tidsprogram). Velg Energisparing ved å trykke på knappen ved siden av symbolet. Lampen ved siden av knappen lyser når Energisparing er valgt. Reduser programtid Du kan velge Reduser programtid i alle programmer bortsett fra kaldluftsprogrammet. Programmet reduseres med ca. 12 minutter. Trykk på knappen ved siden av symbolet. Lampen ved siden av knappen lyser når Tidsbesparing er valgt. Antikrøll Dette tilleggsvalget innebærer at trommelen roterer tre sekunder per minutt i to timer etter avsluttet tørkeprogram. Tilleggsvalget forhindrer at tekstilene blir liggende i samme posisjon og blir krøllete hvis du ikke har muligheten til å ta dem rett ut etter at tørketrommelen er ferdig. Kan ikke velges sammen med programmet Kald luft. Velg Antikrøll ved å trykke på knappen ved siden av symbolet. Lampen ved siden av knappen lyser når Antikrøll er valgt. Utsatt start Velg først program, trykk deretter på Utsatt start. Ved å trykke på knappen kan du utsette starten fra 1 til 24 timer. Lampen ved siden av knappen lyser når tilleggsvalget er aktivert. Trykk deretter på Start, maskinen teller ned med 1 time om gangen og starter ved valgt tidsforsinkelse. For å avbryte Utsatt start holder du Stop inntrykt i tre sekunder. Utsatt start kan ikke velges i Timed dry (Tidsprogram) eller Revitalise (Koldluft). 6 Trykk på knappen Start Gjenværende tørketid En angivelse av resterende tørketid vises i displayet noen minutter etter at tørkeprogrammet er startet. 1:35 betyr at det gjenstår én time og 35 minutter til vasken har nådd valgt tørrhetsgrad. Faktisk gjenværende tid kan være lengre enn tiden som angis i displayet. Gjenværende tid vises da som 0:15 inntil tøyet har riktig tørrhetsgrad. Hvis du har valgt Reduser programtid, vises i stedet 0:05 i displayet. Du kan stoppe tørketrommelen ved å trykke på knappen Stop eller åpne døren. I begge tilfeller avbrytes programmet og starter fra begynnelsen ved omstart. OBS! Programmet påvirkes ikke hvis programvelgeren endres etter start. 11

12 Tørke i trommel 7 Tørkeprogram avsluttet Teksten "End" vises i displayet i 2 minutter. Deretter slås maskinen av. Kompressorens kjølevifte fortsetter å gå en stund etter programslutt, men stopper automatisk eller ved aktivering av valgfri knapp/ bryter. Kondensvann Kondensvanntanken skal tømmes etter hver tørking. Dra ut kondensvanntanken, tøm ut vannet og sett tanken tilbake. Hvis kondensvanntanken blir overfylt F10, avbrytes programmet. Tøm beholderen og trykk på knappen Start for å starte et nytt program. TIPS! Kondensvannet er avkalket og kan benyttes til dampstrykejern. Sil vannet gjennom et kaffefilter. OBS! Rengjør lofilteret i ytterdøren etter hver tørking, se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Rengjør fordamper og fordamperfilter i henhold til de intervallene som vises i maskinens display, eller oftere. Tøm kondensvanntanken etter hver tørketromling. ADVARSEL! Hvis lofilteret tettes igjen, kan maskinens automatiske overopphetingsvern utløses. Rengjør filteret, vent til maskinen er avkjølt, og forsøk å starte. Hvis den allikevel ikke starter: Ring etter service. Når du har tørket ferdig Ta ut klærne og lukk døren for å hindre at små barn kryper inn i maskinen. 12

13 Vedlikehold og rengjøring Rengjøring av lofilter Lofilteret skal renses for lo etter hver tørketromling. 1. Løft filteret opp fra plassen sin i døren. 3. Stryk bort loen på alle sider av filteret med hånden eller en myk klut. Eventuelt belegg fjernes med en fuktig svamp og litt oppvaskmiddel ved behov. Tørk filteret helt tørt med et håndkle. 4. Lukk igjen og sett lofilteret tilbake på plass i døren.lukk igjen lofilteret før du lukker døren. 2. Åpne lofilteret. Trykk på kanten med tommelen, som vist på bildet, og trekk utover. 13

14 Vedlikehold og rengjøring Tømming av kondensvanntanken Rengjøring av fordamperfilter og fordamper Fordamperfilter (A+B) skal regjøres etter hver 10. gangs bruk, og fordamper (C) ved behov. 1. Slå av Hovedstrømbryteren og åpne ytterdøren. 2. Løsne sokkelen. 3. Åpne døra til varmepumpen. Hvis du ikke har koblet maskinen til et separat avløp, må kondensvanntanken tømmes etter hver tørking. Dra ut kondensvanntanken, tøm ut vannet og sett tanken tilbake. Hvis kondensvanntanken blir overfylt, avbrytes programmet og F10 vises i displayet. Tøm beholderen og trykk på knappen Start, slik at programmet starter. Før tilkobling til separat avløp, se installasjonsanvisningen i dokumentasjonen. 4. Trekk ut filteret ved å trykke filterholderen lett nedover. OBS! Tøm kondensbeholderen etter hver tørkesyklus. 5. Fjern svampefilteret (B) fra filterholderen (A). Rengjør det med en støvsuger, og vask det under rennende vann. 14

15 Vedligeholdelse og rengøring A B ANBEFALING: Vask svampefilteret i vaskemaskinen etter 30 tørkesykluser (bruk skylle- eller hurtigvaskprogram). 6. Rengjør varmepumperibbene ved å sprute vann på dem (bruk en blomstersprøyte). Vannet fjerner loen, og kondenspumpen tømmer ut blandingen av lo og vann. Rengjøring av maskinens utside Rengjør utsiden og programpanelene med mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke løsemidler, de kan skade maskinen. Maskinen må heller ikke dusjes med vannstråle. OBS! La det ikke samle seg støv rundt maskinen. Hold det rent og svalt rundt tørketrommelen. Støv, varme og fuktighet forlenger tørketiden. Plasser ikke vaske- eller skyllemidler oppå maskinen. Søl fra dette kan skade lakken på maskinen. 7. Sett svampefilteret tilbake på plass i filterholderen. For å sette på igjen holderen må du først stikke bunnkanten av holderen på skrå inn og deretter trykke holderen lett på plass mot varmepumperibbene. Lukk døra til varmepumpen. MERK! Ikke berør varmepumperibbene. De er svært tynne og lette å ødelegge. Hvis ribbene blir bøyd eller skadet, vil effektiviteten til kondensenheten bli betraktelig redusert, noe som i sin tur fører til dårligere tørkeresultater. 15

16 Feilsøking Maskinen starter ikke Kontroller at døren er skikkelig lukket. at hovedstrømbryteren er trykt inn. at ikke tilleggsvalget Utsatt start er aktivert. Du kan avbryte Utsatt start ved å trykke på knappen Stop i tre sekunder. at eventuell stikkontakt er tilkoplet. at sikringene i huset er hele. Maskinen blir helt strømløs under kjøringen av programmet Kontakt service. Tørkingen tar for lang tid Kontroller at lofilteret ikke er tiltettet. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Tøm kondensvanntanken. Rengjør fordamperfilter (nettfilter + skumfilter), fordamper samt ofilter, se kapittel Vedlikehold og rengjøring. Feilmeldinger Hvis F10 blinker i displayet, betyr det at kondensvanntanken er full. Tøm tanken og start på nytt. Hvis F29 blinker i displayet, skal fordamperfilteret rengjøres, se kapittel Vedlikehold og rengjøring. Hvis F30 blinker i displayet, er maksimalt tillatt programtid oppnådd. 16

17 Teknisk informasjon Tekniske spesifikasjoner Højde: Bredde: Dybde: Vekt (netto): Trommelvolum Maks. tørkekapasitet: Omdreiningshastighet: Tilkoplingseffekt: Materiale i tørketrommel: Materiale i ytterdeksel: Plassering 845 mm 595 mm 630 mm 52 kg 117 l 8 kg rpm Se typeskilt Rustfritt stål Pulverlakkert og varmgalvanisert stålplate eller rustfritt stål Vaskesøyle eller frittstående Standardtester Ved standardtester skal maskinens kondensvannslange kobles til avløpet. Europa: Tørkeytelse: Energideklarasjon: EN (392/2012). Program 3 Auto normal dry (Auto normalt tørt), 8 kg bomull, temperatur Normal, Reduser programtid. Maskinen är testad för 1- Phase 10A. EN (392/2012). Program 3 Auto normal dry (Auto normalt tørt), 8 kg bomull, temperatur Normal, Reduser programtid. Maskinen är testad för 1- Phase 10A. Testmetode lydmåling: IEC

18 Teknisk informasjon Informasjon om energimerking Datablad, i samsvar med delegert forordning (EU) nr. 392/2012 ASKO Modellbetegnelse Maks.tørkekapasitet Energiklasse T857HPW 8 kg A+++ Årlig energiforbruk (AE c ) 177 (kwh/år) 1) Energiforbruk Auto normalt tørt med full tøymengde (E dry ) 1,42 (kwh) Auto normalt tørt med halv tøymengde (E dry1/2 ) 0,82 (kwh) Energiforbruk Av-modus (P o ) 0,5 (W) Ikke avslått-modus (P l ) 0,5 (W) Kondenseringseffektivitet Auto normalt tørt med full og halv tøymengde (C t ) 91 (%) Auto normalt tørt med full tøymengde (C tdry ) 91 (%) Auto normalt tørt med halv tøymengde (C tdry1/2 ) 91 (%) Tørkeprogram Auto normal dry (Auto normalt tørt) 2) Programtid (minutter) Auto normalt tørt med full og halv tøymengde (T t ) Auto normalt tørt med full tøymengde Auto normalt tørt med halv tøymengde Luftbåren lyd Type tørketrommel (A = automatisk, NA = ikke automatisk) Tid i standbymodus 140 (minutter) 180 (minutter) 110 (minutter) 66 (db(a)) A 2 (minutter) Kondenseringseffektivitetsklasse A 3) 1) Basert på 160 standardtørkesykluser i Auto normalt tørt med full og halv tøymengde og forbruk i henhold til strømsparemodus. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes. 2) Informasjonen på etiketten og databladet gjelder for standardprogrammet Auto normalt tørt med full eller halv tøymengde. Dette programmet er beregnet på tørking av normalt vått bomullstøy og er det mest effektive bomullsprogrammet når det gjelder energiforbruk. 3) På en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv). 18

19 Service Før du kontakter service Se kapitlene Feilsøking samt Vedlikehold og rengjøring for å se om du kan rette opp feilen selv. Hvis du skal kontakte service, må du oppgi modellangivelsen, typeangivelsen og serienummeret. Modellangivelsen (1) står på første side i bruksanvisningen og på panelet til maskinen. Typeangivelse (2) og serienummer (3) finner du på typeskiltet som er plassert på forsiden av tørketrommelen, på innsiden av ytterdøren. 1 OBS! Det må alltid brukes godkjente reservedeler ved feil. 2 TYPE 3 OBS Tjenester som ikke er levert av leverandør eller selger må kunde dekke selv. OBS! Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller bruk av tørketrommelen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller bæres reparasjonskostnadene av brukeren. 19

20 Installasjon ADVARSEL! Etter at maskinen er satt på plass, skal den ikke startes på 24 timer. Hvis tørketrommelen av en eller annen grunn må legges ned ved transport eller service, skal den legges på venstre side sett forfra. Installasjon Se separat installasjonsanvisning som følger med dokumentasjonen. OBS! Ikke plasser produktet i et rom hvor det er risiko for frost. Ved temperatur omkring frysepunktet, risikerer man produktet ikke vil fungere ordentlig. Rommet der tørketrommelen skal installeres, må være tilstrekkelig ventilert, med temperatur mellom 15 C og 25 C. Elektrisk installasjon Koble støpselet til et jordet vegguttak. Vegguttaket for strømtilkobling skal være plassert i passende avstand fra tørketrommelen, slik at det er lett tilgjengelig. Kopling ved levering 230V, 1-Phase, 10A 50Hz Benytt jordfeilbryter av type A. 20

21 Dørhengsling Hengseltapp (oppe og nede) 2. Dekkskive 3. Plastplugger (finnes i over- henholdsvis underkant) 4. Låsehake 5. Hengsel (venstre + høyre side) 6. Sokkel 21

22 Dørhengsling Du kan velge om døren skal være høyre- eller venstrehengslet. Gå fram slik: 1. Løsne sokkelen. 2. Skru løs hengslene, to skruer. 6. Bytt plass på plastpluggene som sitter på dørens over- og underkant. Bruk en flat skrutrekker til å løsne pluggene. 7. Monter døren på nytt ved å løsne hengselskruene litt. Sett så døren på plass og lukk den. Skru fast hengslene igjen. Sett sokkelen tilbake. 3. Løft døren oppover og løsne den. Hold samtidig i døren. 4. Løsne begge dørtappene (oppe og nede). Monter disse på motsatt side av maskinen. Monter hengselen igjen. 5. Løsne og flytt låsehaken (løft opp og trekk ut) og dekkplaten på døren og maskinen. Bytt plass på hake og dekkplate

23 Egne notater 23

24 HURTIGVEILEDNING TRYK PÅ HOVEDKONTAKTEN. Legg inn tøyet, og lukk døren. VELG PROGRAM OG EVENTUELLE ANDRE INNSTILLINGER Drei programvelgeren til ønsket program. TRYKK PÅ START-KNAPPEN TØRKEPROGRAM AVSLUTTET Teksten Avsluttet vises på displayet når programmet er avsluttet. Rengjør lofilteret hver gang tørketrommelen har vært i bruk. Slå av hovedstrømbryteren. Lukk døra. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer. Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija TD70.1 HP 8kg A+++ T857HPW no (11-14)

TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING

TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING 8093724 Utgivelsesdato: Mars 2012 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første

Detaljer

Bruksanvisning. Tørketrommel PROFESSIONAL TDC112V. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde!

Bruksanvisning. Tørketrommel PROFESSIONAL TDC112V. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

Bruksanvisning TØRKETROMMEL ASKO PROFESSIONAL TDC145V 400V. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde,

Bruksanvisning TØRKETROMMEL ASKO PROFESSIONAL TDC145V 400V. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

PROFESJONELL TØRKETROMMEL

PROFESJONELL TØRKETROMMEL PROFESJONELL TØRKETROMMEL 6,5kg MED UTLUFTING INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG BRUKERMANUAL 1010057no Publication date: Nov 2010 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første gang Ikke alt bør tørketromles

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO T755HPW. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde!

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO T755HPW. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

Bruksanvisning. Tørketrommel PROFESSIONAL TDC112HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde!

Bruksanvisning. Tørketrommel PROFESSIONAL TDC112HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO T754CW-NOR. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde!

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO T754CW-NOR. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin ASKO W6445S. ADVARSEL! Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen. Kjære kunde!

Bruksanvisning Vaskemaskin ASKO W6445S. ADVARSEL! Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

INNHOLD HURTIGREFERANSE

INNHOLD HURTIGREFERANSE INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT KLARGJØRE VASKEN VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING VENNLIGST

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO Takk for tilliten du har vist oss ved å kjøpe denne tørketrommelen. Den nye tørketrommelen din oppfyller dagens krav når det gjelder tøypleie; den tørker tøyet raskt

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel T884XLHP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde,

Bruksanvisning Tørketrommel T884XLHP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Gaggenau-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO Professional TDC145HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde,

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO Professional TDC145HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning TØRKETROMMEL ASKO PROFESSIONAL TDC145V MARINE. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk.

Bruksanvisning TØRKETROMMEL ASKO PROFESSIONAL TDC145V MARINE. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO Professional TDC145HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde,

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO Professional TDC145HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning Brukerveiledning Innholdsfortegnelse: 1. Før du åpner esken side 2 2. Deler som medfølger side 2 3. Tekniske spesifikasjoner side 2 4. Monteringsbeskrivelse side 3 5. Bruk av Cinderella side 4 6. Sikkerhetsfunksjoner

Detaljer