Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.05.2013 kl. 11.00"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK /13 12/10696 Evaluering av ordningen Kulturkort for ungdom i Hedmark /13 13/3171 Pilegrimsleden /13 12/4139 Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets /13 13/4610 Innlandsprosjketet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler /13 13/3204 Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i /13 13/3163 Rutiner for håndtering av klager på arbeidsmiljø 1902

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 13/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den / FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 12/ Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken SAK 116/13 Evaluering av ordningen Kulturkort for ungdom i Hedmark Saksnr.: Utvalg Møtedato 116/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende videreføring av arbeidet med kulturkortet for ungdom: Kulturkortet videreføres etter alternativ A som fokuserer på å legge til rette for et bredt kulturtilbud for ungdom over en 3 årsperiode Kulturkort for ungdom evalueres fortløpende i de neste 3 årene. Finansieringen av arbeidet med kulturkortet forutsetter at den årlige fylkeskommunale bevilgningen på kr ,- videreføres til og med Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

5 Sak 116/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Evaluering av ordningen Kulturkort for ungdom i Hedmark Kulturkortordningen er viktig for økt tilgjengeliggjøring og stimulering av kulturtilbud for ungdom, og vil kunne være med på å gjøre Hedmark bedre rustet til å beholde, få tilbake og tiltrekke seg unge innbyggere. Dette er en sentral del av den Regionale planstrategien, med tanke på attraktivitet, og vil kunne styrke målsetningen om innbyggere i Gjennom evalueringsprosessen av kulturkortet er det kommet fram tre alternativer for ordningen. To av alternativene inkluderer en fullstendig fokusert satsning på kulturkortordningen, noe som er i tråd med UFTs ønske om videreføring, mens det tredje alternativet skisserer en omdisponering av de fylkeskommunale bevilgningene. Alternativ A: Videreføring av kulturkortordningen med fokus på bredt kulturtilbud Skal kulturkortordningen videreføres må det tas flere grep internt. Både egne erfaringer hos Kultur, bibliotek og kompetanse, og råd fra andre fylkeskommuner, tilsier at det bør være en 100 % prosjektstilling som arbeider med kulturkortet. Det kan virke drastisk at det skal være en 100 % stilling for å administrere en post på ca. en million, men arbeidet med kulturkortet er mye mer enn å omfordele penger. Blant annet må det arbeids med: Målrettet markedsføring av kortet -et tiltak kan være å ansette ungdom på timesbasis for å ta seg av markedsføringen mot de unge på sitt språk. Slik ungdomsmarkedsføring er et tiltak som flere avdelinger ved HFK vurderer. -digital og tradisjonell markedsføring. Refusjon innstramming -refusjon pr. solgte billett med tak. Ny aldersgrense for kortet -både innspill fra UFT og RLF anbefaler å senke aldersgrensen fra 16 til 13 år, slik at kortet gjelder fra de unge starter på ungdomsskolen. Da bør kortet deles ut til samtlige elever med brev til foreldre og foresatte. Dette er et tiltak som er gjennomført i Nordland og som trekkes fram i evalueringen av ordningen gjort av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Kulturkortet som en del av skolebeviset for VGO elever -dette kan ordnes med en oblat på kortene. Det bør også vurderes om det er midler til at kortet også skal gjelde unge i Hedmark opp til 25 år. Dette er en gruppe som er interessert i gode kulturtilbud, men er «dårlig» økonomisk stilt. Forankre arbeidet og utviklingen av kulturkortet lokalt i kommunene. - vi er nødt til å få med ungdommen i kommunene til selv å kartlegge og også inngå avtaler med de kulturtilbudene de ønsker der de bor. Så langt har prosessen med dette vært drevet sentralt fra Hamar, hvor det er særs vanskelig å skaffe oversikt over aktuelle

6 Sak 116/13 kulturtilbud ute i alle kommunene i Hedmark. Ved fokus på at ungdommen er nødt til selv å ta grep, under veiledelse fra HFK, vil dette kunne skape unge og bevisste kulturarrangører. Dette arbeidet må kobles sammen med en forankring i kommunene med de som arbeider med unge og kultur, samt et samarbeid med ungdomsråd, UFT representanter og eventuelt elevråd. Subsidiert transport til og fra kulturarrangementer -dette kan være et viktig distriktspolitisk grep, for å sikre lik tilgang til kulturopplevelser for ungdom i hele Hedmark. Innspill fra spørreundersøkelse og UFT viser at ungdom ønsker et bredt kulturkorttilbud. Dette er i samspill med føringene fra Statsbudsjettet 2013, post 60: «Kulturkort for ungdom skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye publikummere.» Målsetningen bør være at ungdom selv skal utvikle et bredt kulturtilbud på sitt hjemsted, så lenge midlene ikke går videre til kommersielle aktører. Alternativ B: Videreføring av kulturkortordningen med fokus kultur Dette alternativet er likt alternativ A, med unntak av hvilke tilbud som skal omfattes av ordningen. I dette alternativet spisses tilbudene, slik at det legges større ressurser på færre tilbud. En slik spissing bryter med UFTs innspill om bredt kulturtilbud og formålet i utlysningsteksten fra KUD. Det vil også medføre mer direkte styring fra HFK, men vil gi muligheten til å velge ut ønskede kulturtilbud. Slik gir man ungdom muligheten til å utvide hvilke kulturtilbud de oppsøker, utover de «vanlige» tilbudene de bruker i hverdagen. Alternativ C: Omdisponering / Fra forbrukere til produsenter av kultur overføring til kulturmidler for og av unge Alternativ C er å omdisponere de fylkeskommunale midlene som i dag går til kulturkortet, slik at de videre brukes målrettet mot å skape kulturtilbud for ungdom i Hedmark. Dermed kan ungdom i Hedmark gå fra å være «passive» forbrukere av kultur, til selv å kunne bli produsenter av kulturopplevelser. En mulighet for å få til dette er å etablere en søknadsordning på linje med generelle kulturmidler hos HFK. Disse midlene skal kunne søkes på av ungdom som ønsker å skape kultur-arrangementer/tiltak/verksteder for ungdom i Hedmark i samarbeid med profesjonelle utøvere. Med en slik ordning er det viktig at kommunene tar en aktiv rolle og også ønsker å være med som bidragsytere. UFT skal ha en sentral rolle i utviklingen av en slik ordning med tanke på retningslinjer, og de bør også være deltakende i søknadsbehandlingen. Ettersom det som regel er en klar tendens at det er flere kulturarrangementer rettet mot unge i de største byene i Hedmark, bør en slik ordning også ha en fordelingsnøkkel for distriktene. Vi ser for oss at ungdom som kan søke bør matche aldersgruppen som var tiltenkt kulturkortordningen, altså år. Et slikt spenn vil også kunne gi større og mer interessante variasjoner i kulturtiltakene det søkes om. Variasjonsmuligheten er også grunnen til at vi fraråder et krav om organisering igjennom lag,

7 Sak 116/13 foreninger og organisasjoner. Ettersom søkergruppen er ungdom og at man ønsker at ordningen skal være dynamisk, foreslår vi fire søknadsfrister med to utlysninger. Disse midlene skal ikke konkurrere med midlene til ungdomstiltak, da disse nye midlene skal være rettet kun mot kulturtiltak. Fylkesrådet vedtar en videreføring av ordningen med kulturkort for ungdom i Hedmark med fokus på et bredt kulturtilbud over en 3 årsperiode med en ny evaluering etter avsluttet prosjektperiode. I saksdokumentet er dette beskrevet som alternativ A. En nedleggelse av kortet går imot ønsket til UFT og tendensene i spørreundersøkelsen blant ungdom i Hedmark. Derfor vil et nytt og større fokus på kulturkortet basert på strategiene i alternativ A kunne gi gode resultater. Økt tilgjengeliggjøring og stimulering av bruk av kulturtilbud for ungdom vil kunne være med på å gjøre Hedmark bedre rustet til å beholde, få tilbake og tiltrekke seg unge innbyggere. Dette er en sentral del av den Regionale planstrategien, med tanke på attraktivitet, og vil kunne styrke målsetningen om innbyggere i Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

8 Sak 116/13 S A K S U T R E D N I N G: Evaluering av ordningen Kulturkort for ungdom i Hedmark Innledning Fylkesrådet har vedtatt at ordningen kulturkort for ungdom skal evalueres. Evalueringen har blitt gjort ved Kultur, bibliotek og kompetanse. Kulturkortordningen var i sin tid ett av 15 konkrete løfter i Kulturløftet i Det var løfte nr. 10 «Utvidet kulturell skolesekk kulturkort for ungdom», hvor formålet med ordningen var å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye publikummere. I tillegg skulle kulturkortet gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer vedtok fylkesrådet å innføre en prøveordning med kulturkort for ungdom i Hedmark. «Hovedmålet med ordningen er at ungdom i alderen år skal få kjennskap til et bredt kulturtilbud, og benytte seg av dette til en akseptabel pris. Dette skal øke ungdommens bruk av lokale og regionale kulturtilbud, og også stimulere til flere og mer varierte tilbud.» Siden kulturkortordningen ble innført har det blitt delt ut over 7000 kulturkort og i 2012 var det over 30 avtaler med ulike kulturarrangører. Utredning Evalueringen har blitt gjennomført gjennom flere tiltak: Intern evaluering hos KBK Elektronisk spørreundersøkelse rettet mot brukere 1 Besøk til Nordland og Østfold fylkeskommune Verkstedsamling med UFT Noe forenklet sagt, er det slik at kulturkortordningen i dag ikke fungerer. Det er for få ungdom som kjenner til kortet og bruker det, og det blir mest brukt til rabatt på kino. Gjennom evalueringen har det kommet fram flere punkter ved ordningen som bidrar til dette ikke fungerer optimalt. De mest sentrale punktene er: lav stillingsprosent kulturkortet KBK upresise refusjonsavtaler feil aldersgrense få tilbud for brukerne begrenset markedsføring 1 Spørreundersøkelsen fikk 58 svar, og antyder bare tendenser

9 Sak 116/13 Det har også kommet fram forslag på nye elementer som kan styrke kulturkortet. Disse elementene er: økt skolesamarbeid forankring lokalt ungdom og kommuner transportordning til og fra kulturarrangementer I tillegg er det også viktig å trekke fram formålet med kortet. Kulturkortet bør være en mulighet for HFK å tilby gode og interessante kulturtilbud til ungdom i hele Hedmark, både i byene og ute i distriktene. Gjennom kulturtilbudene i Hedmark kan unge få spennende opplevelser som gir de noe ekstra i hverdagen og utvide deres syn på verden. En god kulturopplevelse kan være noe de bærer med seg i flere dager, eller kanskje opplevelsen er en møteplass for vennskap via felles opplevelser. Kultur i dag er både et innblikk i vårt samfunn, en øyeåpner, en sosial arena, og positiv for de unge både psykisk og fysisk. Kulturkortordningen i Hedmark bør bidra både til spennende opplevelser og en mulighet for at ungdom kan være aktiv skapende. Økonomi Inntekter Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Tilskudd HFK Forventet tilskudd KUD Overføring * Sum Utgifter Lønn prosjektstilling ( ) Markedsføring App Trykksaker Timebetaling ungdom Refusjonsavtaler Transportordning Kurs Reiseutgifter Div Annet* Sum Utgifter *Overføring kan brukes til å dekke lønnsutgifter for prosjektleder , slik at inntektene for 2014 og 2015 balanseres med utgiftene. *Det som brukes i 2013 på App, omdisponeres i de neste årene

10 Sak 116/13 Fylkesrådets drøfting Kulturkortordningen er viktig for økt tilgjengeliggjøring og stimulering av kulturtilbud for ungdom, og vil kunne være med på å gjøre Hedmark bedre rustet til å beholde, få tilbake og tiltrekke seg unge innbyggere. Dette er en sentral del av den Regionale planstrategien, med tanke på attraktivitet, og vil kunne styrke målsetningen om innbyggere i Gjennom evalueringsprosessen av kulturkortet er det kommet fram tre alternativer for ordningen. To av alternativene inkluderer en fullstendig fokusert satsning på kulturkortordningen, noe som er i tråd med UFTs ønske om videreføring, mens det tredje alternativet skisserer en omdisponering av de fylkeskommunale bevilgningene. Alternativ A: Videreføring av kulturkortordningen med fokus på bredt kulturtilbud Skal kulturkortordningen videreføres må det tas flere grep internt. Både egne erfaringer hos KBK, og råd fra andre fylkeskommuner, tilsier at det bør være en 100 % prosjektstilling som arbeider med kulturkortet. Det kan virke drastisk at det skal være en 100 % stilling for å administrere en post på ca. en million, men arbeidet med kulturkortet er mye mer enn å omfordele penger. Blant annet må det arbeids med: Målrettet markedsføring av kortet -et tiltak kan være å ansette ungdom på timesbasis for å ta seg av markedsføringen mot de unge på sitt språk. Slik ungdomsmarkedsføring er et tiltak som flere avdelinger ved HFK vurderer. -digital og tradisjonell markedsføring. Refusjon innstramming -refusjon pr. solgte billett med tak. Ny aldersgrense for kortet -både innspill fra UFT og RLF anbefaler å senke aldersgrensen fra 16 til 13 år, slik at kortet gjelder fra de unge starter på ungdomsskolen. Da bør kortet deles ut til samtlige elever med brev til foreldre og foresatte. Dette er et tiltak som er gjennomført i Nordland og som trekkes fram i evalueringen av ordningen gjort av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Kulturkortet som en del av skolebeviset for VGO elever -dette kan ordnes med en oblat på kortene. Det bør også vurderes om det er midler til at kortet også skal gjelde unge i Hedmark opp til 25 år. Dette er en gruppe som er interessert i gode kulturtilbud, men er «dårlig» økonomisk stilt. Forankre arbeidet og utviklingen av kulturkortet lokalt i kommunene. - vi er nødt til å få med ungdommen i kommunene til selv å kartlegge og også inngå avtaler med de kulturtilbudene de ønsker der de bor. Så langt har prosessen med dette vært drevet sentralt fra Hamar, hvor det er særs vanskelig å skaffe oversikt over aktuelle kulturtilbud ute i alle kommunene i Hedmark. Ved fokus på at ungdommen er nødt til selv

11 Sak 116/13 å ta grep, under veiledelse fra HFK, vil dette kunne skape unge og bevisste kulturarrangører. Dette arbeidet må kobles sammen med en forankring i kommunene med de som arbeider med unge og kultur, samt et samarbeid med ungdomsråd, UFT representanter og eventuelt elevråd. Subsidiert transport til og fra kulturarrangementer -dette kan være et viktig distriktspolitisk grep, for å sikre lik tilgang til kulturopplevelser for ungdom i hele Hedmark. Innspill fra spørreundersøkelse og UFT viser at ungdom ønsker et bredt kulturkorttilbud. Dette er i samspill med føringene fra Statsbudsjettet 2013, post 60: «Kulturkort for ungdom skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye publikummere.» Målsetningen bør være at ungdom selv skal utvikle et bredt kulturtilbud på sitt hjemsted, så lenge midlene ikke går videre til kommersielle aktører. Alternativ B: Videreføring av kulturkortordningen med fokus kultur Dette alternativet er likt alternativ A, med unntak av hvilke tilbud som skal omfattes av ordningen. I dette alternativet spisses tilbudene, slik at det legges større ressurser på færre tilbud. En slik spissing bryter med UFTs innspill om bredt kulturtilbud og formålet i utlysningsteksten fra KUD. Det vil også medføre mer direkte styring fra HFK, men vil gi muligheten til å velge ut ønskede kulturtilbud. Slik gir man ungdom muligheten til å utvide hvilke kulturtilbud de oppsøker, utover de «vanlige» tilbudene de bruker i hverdagen. Alternativ C: Omdisponering / fra forbrukere til produsenter av kultur overføring til kulturmidler for og av unge Alternativ C er å omdisponere de fylkeskommunale midlene som i dag går til kulturkortet, slik at de videre brukes målrettet mot å skape kulturtilbud for ungdom i Hedmark. Dermed kan ungdom i Hedmark gå fra å være «passive» forbrukere av kultur, til selv å kunne bli produsenter av kulturopplevelser. En mulighet for å få til dette er å etablere en søknadsordning på linje med generelle kulturmidler hos HFK. Disse midlene skal kunne søkes på av ungdom som ønsker å skape kultur-arrangementer/tiltak/verksteder for ungdom i Hedmark i samarbeid med profesjonelle utøvere. Med en slik ordning er det viktig at kommunene tar en aktiv rolle og også ønsker å være med som bidragsytere. UFT skal ha en sentral rolle i utviklingen av en slik ordning med tanke på retningslinjer, og de bør også være deltakende i søknadsbehandlingen. Ettersom det som regel er en klar tendens at det er flere kulturarrangementer rettet mot unge i de største byene i Hedmark, bør en slik ordning også ha en fordelingsnøkkel for distriktene. Vi ser for oss at ungdom som kan søke bør matche aldersgruppen som var tiltenkt kulturkortordningen, altså år. Et slikt spenn vil også kunne gi større og mer interessante variasjoner i kulturtiltakene det søkes om. Variasjonsmuligheten er også grunnen til at vi fraråder et krav om organisering igjennom lag,

12 Sak 116/13 foreninger og organisasjoner. Ettersom søkergruppen er ungdom og at man ønsker at ordningen skal være dynamisk, foreslår vi fire søknadsfrister med to utlysninger. Disse midlene skal ikke konkurrere med midlene til ungdomstiltak, da disse nye midlene skal være rettet kun mot kulturtiltak. Fylkesrådet vedtar en videreføring av ordningen med kulturkort for ungdom i Hedmark med fokus på et bredt kulturtilbud over en 3 årsperiode med fortløpende evaluering. I saksdokumentet er dette beskrevet som alternativ A. En nedleggelse av kortet går imot ønsket til UFT og tendensene i spørreundersøkelsen. Derfor vil et nytt og større fokus på kulturkortet basert på strategiene i alternativ A kunne gi gode resultater. Økt tilgjengeliggjøring og stimulering av bruk av kulturtilbud for ungdom vil kunne være med på å gjøre Hedmark bedre rustet til å beholde, få tilbake og tiltrekke seg unge innbyggere. Dette er en sentral del av den Regionale planstrategien, med tanke på attraktivitet, og vil kunne styrke målsetningen om innbyggere i 2020.

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Jørn Øversveen SAK 117/13 Pilegrimsleden 2013 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Satsingen på pilegrimsleden er en satsing på turisme, reiseliv, næringsutvikling, folkehelse, kulturell identitet og passer derfor inn i fylkesrådets satsing for økt attraktivitet og målet om innbyggere innen Fylkesrådet gir et tilsagn på inntil kr ,- til videre satsing på Pilegrimsleden. Av dette skal inntil kr ,- gå til tiltak i regi av Pilegrimssenter Hamar mens de resterende kr ,- skal styrke pilegrimsarbeidet i hele Hedmark. Midlene skal primært brukes til å skape økt aktivitet i eget fylke. Satsingen skal være i samarbeid med Riksantikvaren/Nasjonalt pilegrimssenter, andre fylkeskommuner, kommunene langs leden og andre offentlige og private aktører. Fylkesrådet finner at pilegrimssatsinga er forenelig med Regionalt samhandlingsprogram. Beløpet på inntil kr ,- belastes budsjettet 2013: Regionale utviklingstiltak, ansvar 11607, tjeneste Trykte vedlegg: Søknad fra Regionalt Pilegrimssenter Hamar med Handlingsplan. Regjeringens strategi for pilegrimssatsing Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

14 Sak 117/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Pilegrimsleden 2013 Fylkesrådet finner det tilrådelig å bevilge et tilskudd på inntil kr ,- til regionens satsing på Pilegrimsleden. Med denne bevilgningen viderefører fylkesrådet regjeringens og Riksantikvarens satsing på Pilegrimsleden. Nasjonalt Pilegrimssenter og 6 regionale pilegrimssenter er etablert, et av dem er lokalisert på Domkirkeodden, Hamar. Totalt er det ca 500 km med autorisert pilegrimsled gjennom Hedmark. Hedmark fylkeskommune har vært en aktiv deltaker i regjeringens og den nasjonale pilegrimssatsinga siden Da ble Hedmark med i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram «pilotprosjekt pilegrimsleden». Hedmark ønsker å være en del i den store offentlige satsingen på Pilegrimsleden der hele fem departementer er involvert i tillegg til 7 fylkeskommuner og ca 50 kommuner. Fra i år er det midlertidige nasjonale Pilegrimssenteret i Trondheim blitt parmanet til Nasjonalt Pilegrimssenter, underlagt Riksantikvaren. Hedmark fylkeskommune er representert i forskjellige styrer, utvalg og fora i forbindelse med pilegrimssatsinga. For er den regionale pilegrimssatsinga prosjektbasert med finansiering gjennom Regionale utviklingsmidler. Fylkesrådet ønsker å fullføre prosjektet for 2013 for deretter å vurdere videre permanent drift etter prosjektperioden. Satsinga er forankret i fylkeskommunale dokumenter om Folkehelse, Friluftsliv og Opplevelsesbasert reiseliv. Satsingen på pilegrimsleden er en satsing på turisme, reiseliv, næringsutvikling, folkehelse, kulturell identitet og passer derfor inn i fylkesrådets satsing for økt attraktivitet og målet om innbyggere innen Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

15 Sak 117/13 S A K S U T R E D N I N G: Pilegrimsleden 2013 Innledning Miljøverndepartementet og Riksantikvarens verdiskapingsprogram «Pilotprosjekt Pilegrimsleden» ble avsluttet Pilotprosjektet ble drevet i samarbeid med Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag, Oppland, Hedmark og Akershus fylkeskommuner. Pilotprosjektet medførte opprettelsen av 6 regionale pilegrimssenter, deriblant Pilegrimssenter Hamar som er lokalisert i det gamle Kringkastingshuset på Domkirkeodden. Fra 2011 har Hedmark fylkeskommune sin innsats vært organisert i et prosjekt finansiert med Regionale utviklingsmidler. Fra aktørene langs Pilegrimsleden ønskes dette innarbeidet i fylkeskommunens driftsbudsjett, slik som enkelte andre fylkeskommuner allerede har gjort. Utredning I Hedmark er det to godkjente pilegrimsleder: Gudbrandsdalsleden-Øst: Leden går på østsiden av Mjøsa og er 120 km gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Skibladner ble i 2012 autorisert av Riksantikvaren og Kirkestatsråden til Pilegrimsbåt og binder Gudbrandsdalsleden- øst og vest sammen. Østerdalsleden: Leden er 280 km gjennom Trysil, Rendalen, Tynset, Tolga og Os kommuner. I tillegg er det en tilførselsled på ca 100 km fra Pilegrimsskjæret i Åmot, gjennom Stor-Elvdal, forbi Lia Gård og til Pilegrimssteinen på Åkre. Regionalt Pilegrimssenter Hamar: 2010 var siste året med Pilotprosjekt Pilegrimsleden. Det samme året ble 5 regionale pilegrimsenter etablert med 1 million kroner i statstilskudd til hvert senter. I tillegg utgjør Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim det 6. regionale pilegrimssenteret. Disse seks pilegrimssentrene utgjør en viktig del av den offentlige satsingen på pilegrimsleden. Totalt er det 7 fylkeskommuner og 49 kommuner som har autorisert pilegrimsled og er en del av satsingen. Pilegrimssenter Hamar er lokalisert i det gamle Kringkastingshuset på Domkirkeodden. sentret er organisert som en forening og drives i fellesskap av Hedmark fylkeskommune, Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, Den norske kirke, Den katolske kirke, reiselivsnæringen og overnattingssteder langs leden. Sentret får i 2013 ca 1.1 million i tilskudd fra Kulturdepartementet. De har som hovedoppgave å øke pilegrimsvandringen og annen aktivitet langs pilegrimsleden. Dette skal bl.a. medføre økt etterspørsel etter aktiviteter, servering og overnatting. Østerdalseden har ikke fått eget regionalt pilegrimssenter. Regjeringa har valgt å satse på regionale pilegrimssenter langs hovedleden mellom Oslo og Trondheim. Det er mulig at antallet regionale pilegrimssenter utvides senere. Lia Gård ønsker å bli et regionalt pilegrimssenter, og gjør allerede noen av oppgavene. Uten et slagkraftig senter faller mer ansvar på det offentlige. Hovedansvaret må derfor deles mellom Hedmark fylkeskommune som en regional utviklingsaktør og kommunene langs leden.

16 Sak 117/13 Aktiviteter: Pilegrimsleden skal skape aktivitet. Satsingen hviler på fire områder: Kirke Kultur Næring/Reiseliv Miljø/kulturminner I tillegg har Hedmark hele tiden også hatt fokus på folkehelse/fysisk aktivitet. Hedmark sin satsing/innsats på fokusområdene: Kirke: Dette punktet ivaretas regionalt med styrerepresentasjon fra både Den norske Kirke ved domprosten og med en representant fra den katolske kirka i styret til Pilegrimssenter Hamar. Lokalt er det også samarbeider med menigheter og trossamfunn. I samarbeid med trossamfunnene arrangeres det bl.a. vandringer, Pilegrimsgudstjenester og konsert i Hamardomen. Kultur: Hedmark fylkeskommune har lagt pilegrimssatsinga til enheten for Kultur, bibliotek og kompetanse. Dette gir nært samarbeid mot bl.a. friluftslivsforvaltningen og Folkehelsesatsingen. I tillegg er Hedmark fylkesmuseum og spesielt museet på Domkirkeodden sentrale aktører. Avdelingsdirektør ved Hedmarksmuseet er innvalgt i styret. I handlingsprogrammet til både Pilegrimssenter Hamar og Østerdalsleden er det lagt opp til flere kulturelle aktiviteter. En årlig aktivitet er bl.a. Olsokspelet på bygdemuseet i Tylldalen. Næring/Reiseliv: Hele satsingen på Pilegrimsleden som ble igangsatt i 2008 begynte som et verdiskapingsprosjekt. Det er viktig for satsingens framtid at næringslivet og reiselivet får økt sin verdiskaping. Pilegrimsleden medførte i 2012 ca overnattingsdøgn på overnattingssteder som er autorisert som Pilegrimsherberger. Dette tallet er forventet å stige med 30% årlig. Pilegrimsleden har avtale med ca 50 overnattingssteder langs leden i fylket. Det er steder av forskjellig standard. Fra ombygde stabburd som på Store Gillund gård til Staur Gjestegård og hoteller i Hamar by. Det registreres stadig økende interesse for mer luksus blant pilegrimer. Mange vil ha høy standard på overnatting og mat, samtidig som de vil ha bagasjetransport og i enkelte tilfeller transport selv også. Pilegrimsleder er sertifisert som Europeisk kulturveg, i den forbindelse er de med i flere EUprosjekter. Det er prosjekt som bl.a. sertifiserer lokale produkter. Røros flatbrød or Rørossmør er nå blitt europeisk godkjent kulturminne. Miljø/kulturminner: Mange kulturminner drar nytte av pilegrimsleden. Det blir ryddet, skiltet og gjort tilgjengelig. Hedmark er rike på kulturminner. Foruten Domkirkeodden kan Tolvsteinsringen i Ringsaker og St. Olavskilde på Brøttum trekkes fram spesielt. Kulturminner blir presentert på internett, i trykt materiell, bøker, aviser, magasiner, TV og radio. Aktivitetene skal ha et bredt spekter fra deltakelse på Middelalderfestivalen, langvandring/ fellesvandring Oslo-Nidaros (i år er det organisert fellesvandring med vandreleder fra Hamburg til Trondheim). I tillegg skal det gjennomføres tiltak som gjør vertskapet langs leden bedre rustet til å gjennomføre oppgaver. Aktiviteter skal også være med på å skape et folkelig engasjement i regionen gjennom hele året. Samarbeid med andre aktører blir derfor viktig. Pilegrimssenter Hamar har temakvelder der interesserte inviteres til senteret. De jobber systematisk for å bygge opp nettverk med frivillige entusiaster. Mer om Pilegrimssenterets arbeid kommer fram av vedlagte handlingsplan for 2013.

17 Sak 117/13 Det er et mål om at aktiviteten skal øke med 30% for hvert år. Dette skal gjenspeiles i medieoppslag, antall vandrere og overnattinger. Informasjonsvirksomhet: Det er et godt samarbeid av mange aktører vedrørende pilegrimsleden. I denne saksutredningen vil noen tiltak presenteres. Internett: Pilegrimsleden har egne nettsider både nasjonalt og for regionale sentre. Her presenteres det mange linker til andre samarbeidspartnere. Hovedsiden er Brosjyrer: Det utarbeides kontinuerlig egne brosjyrer og kart på forskjellige språk. Bøker: Flere bøker er laget om pilegrimsleden. Veldig fornøyd ble vi når den tyske fotografen Weier valgte bilde av Hamardomen til omslaget på sin praktbok om Pilegrimsleden til Nidaros (foreligger foreløpig bare på tysk). TV/Radio: To tyske TV team har laget program om pilegrimsleden. I januar 2012 ble det vist to program av 1 time på tysk nasjonal TV. I april i år ble det på en annen tysk TV-kanal sendt et nytt 45 minutters program. I tillegg har NRK sendt programmet «Veien til Nidaros» flere ganger. Pilegrimsleden har også vært på radio og TV som innslag flere ganger. Italienske Rai Uno er en nasjonal radiokanal og hadde i 2011 daglige sendinger mens de fulgte vandrer fra Oslo til Trondheim, hele 30 dager på rad i et program som kan minne om NRKs Reiseradioen. Aviser/Magasin: Det har vært arrangert flere presseturer/visningsturer med tyske og spanske journalister. Det har alltid gitt store oppslag i deres medier i etterkant. I år jobbes det sammen med Innovasjon Norge for en fransk pressetur. Messer: Pilegrimsleden har i løpet av de siste åra deltatt på mange forskjellige messer i inn- og utland. Tidligere har Tyskland vært prioritert. I år ble også en messe i Frankrike prioritert og det har resultert i ønske om en fransk pressetur. Mennesker: Den viktigste informasjonsjobben gjøres av mennesker som snakker om leden. Mange har gode opplevelser og fungerer derfor som gode ambassadører. Fylkesrådets drøfting Hedmark fylkeskommune har siden 2009 vært med på regjeringens satsing på pilegrimsleden. Resultatene viser måloppnåelse på om lag 30% vekst hvert eneste år. Medieomtalen er stor i innog utland, overnattingsdøgnene øker og det observeres stadig flere vandrere. Fylkesrådet mener det er viktig og fortsette denne satsingen i samarbeid med andre aktører både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Fylkesrådet ser dette som en god mulighet til å være en regional utviklingsaktør. Fylkesrådet ønsker at fokuset på arbeidet framover bør være: Høy grad av samarbeid med andre aktører. Økt aktivitet og økonomisk omsetning for turistnæringen i regionen. Økt lokal bruk iht. lokale vandringer og arrangementer. Tilby vandringer som et folkehelse-/fysaktilbud med lav terskel for deltakelse. Pilegrimsleden skal være med og øke kunnskapen om regionens historie og kulturminner. Satsingen på pilegrimsleden er en satsing på turisme, reiseliv, næringsutvikling, folkehelse, kulturell identitet og passer derfor inn i fylkesrådets satsing for økt attraktivitet og målet om innbyggere innen 2020.

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 12/ Saksbehandler: Kari Nilssen SAK 118/13 Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Modellen for grunntilskudd opprettholdes slik den er i dag med tilskudd kun til kretser i Hedmark eller en Hedmark/Oppland organisering. Aktivitetstilskuddet åpnes for alle organisasjonsformer (krets, region eller forbund), men krav om minst 3 klubber i tre kommuner samt minst 100 medlemmer tom 25 år opprettholdes for å kunne søke om aktivitetstilskudd. Det kan kun søkes på aktivitet som er gjennomført for ungdom fra Hedmark. Det fylkeskommunale tilskuddet fordeles likt mellom søkerne uten å ta hensyn til organisering på kretsnivå. Trykte vedlegg: - Fordelingsmodellen, vedtatt av Hedmark fylkeskommune - Fordeling til særkretser for 2011 Hamar, Per Gunnar Sveen fylkesrådsleder

19 Sak 118/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets Fylkesrådet ser for seg to alternative modeller. 1. Fordelingsmodellen opprettholdes med de prinsipper som gjelder i dag. 2. Modellen for grunntilskudd opprettholdes slik den er i dag med tilskudd kun til kretser i Hedmark eller en Hedmark/Oppland organisering. Aktivitetstilskuddet åpnes for alle organisasjonsformer (krets, region eller forbund), men krav om minst 3 klubber i tre kommuner samt minst 100 medlemmer tom 25 år opprettholdes for å kunne søke om aktivitetstilskudd. Det kan kun søkes på aktivitet som er gjennomført for ungdom fra Hedmark. Potten fordeles likt mellom søkerne uten å ta hensyn til organisering på kretsnivå. Modellene er foreslått ut i fra dagens rammer i tilskuddordningen. Ønsker man andre modeller, må det samtidig vurderes en økning i de økonomiske rammene. Fylkesrådet anbefaler Modell nr. 2 ut i fra argumentasjonen om at man ønsker aktivitet for utøvere fra Hedmark uavhengig av organisasjonsform på krets nivå. Det oppfordres også til samarbeid i idretten og dagens ordning belønner ikke det. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 10/11.

20 Sak 118/13 S A K S U T R E D N I N G: Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets Innledning Hedmark idrettskrets har bedt Hedmark fylkeskommune om en vurdering av kriteriene for hvilke særkretser som kan motta tilskudd fra Hedmark fylkeskommune. Vurderingen ønskes knyttet til om tilskudd bare skal gis til kretser som har eget organisasjonsledd i Hedmark evt. Hedmark/Oppland, eller om særforbund med regionledd eller kun nasjonalt ledd, med ansvar og aktivitet i Hedmark, også skal kunne motta tilskudd. Utredning I budsjettet for 2013 er det avsatt følgende midler til idrettsformål: Driftsstøtte Hedmark Idrettskrets Kr Tilskudd til særkretser, barn og unge Kr Vikingskipet, nasjonalanlegg Kr Idrettens kompetansesenter Innlandet Kr Idrettsstipend, alder år Kr Mesterskapsstøtte Kr Ungdoms-OL Kr I tillegg er det gitt direkte tilskudd til noen prosjekter som er dekket av fylkesrådets disposisjonspost. Det er Hedmark idrettskrets som kanaliserer tilskuddet til særkretsene. Dette gjøres etter en egen fordelingsmodell som er vedtatt av Hedmark fylkeskommune. Et eget vekttallsprinsipp vurderer følgende: Grunntilskudd (grunnstøtte, antall klubber, antall medlemmer år, antall kommuner) Aktivitetstilskudd (kurs/samlinger/klubbesøk) Se vedlagte fordelingsmodell. De grunnleggende prinsipper for fordelingsmodellen utover grunnstøtten er at kretser «får betalt» for reell aktivitets skapning og antall medlemmer i alderen år. Grunnen til at det er en egen satsing på ungdom i alderen år er pga. frafallsproblematikken. Samtidig er det viktig for idretten å opprettholde et livskraftig, kompetent og oppegående Idrettens hus. Grunntilskudd tildeles etter tall fra Idrettsregistreringen hvor alle klubber innrapporterer medlemstall. Aktivitetstilskudd må særkretsene søke på ut i fra dokumentert aktivitet igjennom året. Det er bare de som kvalifiserer til grunntilskudd som kan søke på aktivitetstilskudd. Det var 12 av 25 berettigede særkretser som søkte aktivitetstilskudd i Mens det var hele 46 særidretter representert av utøvere fra Hedmark. En særkrets med aktivitet i Hedmark skal ha et regionalt omfang og en viss størrelse i Hedmark for å komme i betraktning av fylkeskommunale tilskudd. Kriteriene er at særkretsen bør ha minst 3 klubber i 3 kommuner, samt minst 100 medlemmer tom 25 år. De som ikke oppfyller disse

21 Sak 118/13 kriteriene kan gis tilskudd etter særskilt vurdering. Særkretser som mangler et eller flere kriterier har fått midler om de kan vise til god aktivitet der de er. Men størrelsen på tilskuddet er redusert i forhold til de som oppfyller alle kriteriene. Særkretser med eget kretsledd i Hedmark gis fullt grunntilskudd. Særkretser som dekker Hedmark og Oppland, og har over medlemmer i Hedmark, gis også fullt grunntilskudd. De med under medlemmer gis halvt grunntilskudd. Særforbund uten kretsledd (kun forbund, landsdekkende nivå) eller med regionale sammenslutninger (større enn Hedmark og Oppland) har ikke mottatt midler fra Hedmark fylkeskommune selv om de har lag og aktivitet i Hedmark. Argumentasjonen har vært at man ikke har noen garanti for at midlene blir benyttet i Hedmark, man har fryktet at de «forsvinner» ut av fylket og blir brukt til administrasjon, og ikke til aktivitet. Region eller forbund skaper aktiviteter som tilbys Hedmarkinger, men disse tilbys ofte for hele landet og ikke spesifikt for Hedmark evt. Hedmark/Oppland. Det er utarbeidet en oversikt over fordelingen for 2011, som følger som eget vedlegg. Siden 2003 har det vært ganske stabil organisering av idrettene i Hedmark. I 2003 var det 27 særkretser som fikk tilskudd fra Hedmark fylkeskommune, i 2012 var det 23. Det er en liten tendens til at man tenker større nivåer på administrasjonen. Kretser slår seg sammen med Oppland eller i større konstellasjoner (region eller forbund). Hedmark idrettskrets ønsker en vurdering av gjeldende prinsipper for hvilke særkretser som er tilskuddsberettiget og hvilke som ikke er tilskuddsberettiget. Fylkesrådets drøfting Det vil gi dagens tilskuddsmottakere utfordringer om man skal øke antallet tilskudds berettigede innenfor dagens økonomiske rammer. Deres tilskudd vil da bli betraktelig redusert. De siste 10 år er antall tilskudds berettigede særkretser redusert med fire. Skal man gjøre regionene med aktivitet i Hedmark tilskuddsberettiget, vil det komme inn 5 regioner. Skal man gjøre forbundene med aktivitet i Hedmark tilskuddsberettiget, vil det i tillegg komme inn 6 forbund. Samtidig er det urettferdig å la valg av organisering på kretsnivå være avgjørende for om aktivitet i Hedmark skal få støtte eller ikke. Ca. 46 % av rammen til særkretsene fordeles ut i fra aktivitet. En annen måte å fordele på er at man kan velge å la grunntilskuddet fortsatt gå til særkretsledd i Hedmark eller Hedmark/Oppland, men åpne for at aktivitetstilskuddet kan søkes på av alle som dokumenterer aktivitet for utøvere i Hedmark. Hvis man åpner for de andre organisasjonene med aktivitet i Hedmark (region eller forbund), så er det viktig at midlene øremerkes aktivitet og/eller drift av organisasjonens aktivitet i Hedmark. Uansett bør rammene økes skal man åpne for at flere skal inn i ordningen.

22 Sak 118/13 Man kan også velge å opprettholde prinsippene slik de er i dag, innenfor vedtatt ramme til særkretsene, men i årlig budsjettbehandling vurdere om det vil være mulig å øke rammene og da vurdere hva man ønsker å prioritere. Det forventes at fordelingsprinsipper og fordelingen blir offentliggjort på hjemmesiden til Hedmark idrettskrets og at fordelingen sendes Hedmark fylkeskommune så snart den er gjort. Fylkesrådets forslag Fylkesrådet ser for seg to alternative modeller. 1. Fordelingsmodellen opprettholdes med de prinsipper som gjelder i dag. 2. Modellen for grunntilskudd opprettholdes slik den er i dag med tilskudd kun til kretser i Hedmark eller en Hedmark/Oppland organisering. Aktivitetstilskuddet åpnes for alle organisasjonsformer (krets, region eller forbund), men krav om minst 3 klubber i tre kommuner samt minst 100 medlemmer tom 25 år opprettholdes for å kunne søke om aktivitetstilskudd. Det kan kun søkes på aktivitet som er gjennomført for ungdom fra Hedmark. Potten fordeles likt mellom søkerne uten å ta hensyn til organisering på kretsnivå. Modellene er foreslått ut i fra dagens rammer i tilskuddordningen. Ønsker man andre modeller, må det samtidig vurderes en økning i de økonomiske rammene.

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Lars Gotaas SAK 119/13 Innlandsprosjketet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende tilsagn: Søker Navn på prosjekt Aktivitet Tilsagn Kommune Alvdal turforening Langs Glomma fra Steia Tursti Alvdal Matran vel 5-topper Turstier Eidskog Engerdal Østfjell hytteforening Engerdal Østfjell Ski/sykkelløyper Engerdal Vang skiløperforening Hedmarksvidda rundt Sykkel Hamar Stigruppa Hjellum Stier/rundturer Hjellum Turstier Hamar Hedmarken turistløyper Hedmarksvidda skiløyper Skiløyper Hamar Kongsvinger Idrettsråd Samfunnsnære turstier Sykkel/vandring Kongsvinger Brenneriroa og Omegn Vel Merking av turstier Turstier Løten Nørdalen Natur og kultursti Nørdalen Natur og kultursti Kultursti Os Åkerstrømmen vel Langs Mistra til Storsjøen Turstier Rendalen Moelvmarkas Venner Merking av turstier Turstier Ringsaker Hamar og Hedmarken turistforening Ilsengstiene Turstier Stange Odal turlag/ S-O slekts- historielag Trondbølsæterveg Turvei Sør-Odal Tynset turlag Løypeplan 2013 Turstier Tynset Totalt Midlene belastes Tjenesteområde 5 Kultur

24 Sak 119/13 Trykte vedlegg: - Retningslinjer vedtatt i fylkesrådssak 11/13 - Komplett søkerliste med - Begrunnelse for tildeling/avslag Utrykte vedlegg: - Søknadene 35 stk. - Fylkessjefsnotat - Innlandsprosjektet 12/ Tilsagnsbrev fra Gjensidigestiftelsen 12/ Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

25 Sak 119/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Søknadsmassen og responsen på Innlandsprosjektet viser at det er et stort behov for en ensartet skilting for friluftslivet. Store deler av fylket er representert i søknadsbunken og det er mange gode prosjekter som ønsker å legge til rette for allmenheten. Da søknadsmassen er over 3 ganger større enn summen til fordeling vil flere gode prosjekter få avslag. Vurderingene er forankret i vedtatte prioriteringer og etter en geografisk fordeling. Fylkesrådet har valgt å se på kriteriet om stor bruk i sammenheng med befolkningsgrunnlag. Slik at et tiltak på en liten plass kan ha relativt stor bruk i forhold til befolkningsgrunnlaget, men forventet betydelig mindre bruk enn et prosjekt i en by. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

26 Sak 119/13 S A K S U T R E D N I N G: Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Innledning Fylkesrådet bevilget i sak 302/12 kr ,- til fordeling til merking av turløyper og stier i Hedmark. Gjensidigestiftelsen fulgte opp med å gi tilsvarende beløp slik at vi har 1 million kr til fordeling i Hedmark. Midlene fra Gjensidigestiftelsen blir utbetalt til fylkeskommunen etter at Fylkesrådet har fordelt midlene. Midlene ble utlyst i slutten av februar i alle aviser i Innlandet samt på fylkene sine hjemmesider. I tillegg har kommuner og diverse lag og foreninger fått e-post med informasjon om ordningen. Søknadsfristen var 8. april. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Oppland fylkeskommune, men søknadene fra Hedmark blir behandlet i eget fylke og med egne midler. Oppland fylke har bevilget 1 million kr pr år i tre år og får tilsvarende fra Gjensidigestiftelsen. Fylkesrådet behandlet videre retningslinjene til prioritering i sak 11/13. I samsvar med retningslinjene ble det etablert en tildelingsgruppe som består av representanter fra det frivillige, turistnæringen og det offentlige. Tildelingsgruppa, som består av representanter fra Forum for natur og friluftsliv, Destinasjon Femund Engerdal og Hedmark fylkeskommune, har hatt 2 møter og det er resultatet fra disse møtene som blir lagt fram. Utredning Fylkeskommunen har mottatt 35 søknader og med et totalt søknadsbeløp på ca 3,1 mill kr. Søknadene er relativt godt fordelt geografisk, men med en underrepresentasjon fra Sør-Østerdal. I fylkesrådssak 11/13 ble blant annet følgende vedtatt: Midlene skal gå til iverksetting av «Nasjonal standard for merking og gradering av turløyper» utarbeidet av Innovativ Fjellturisme. Støtten kan kun gå til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler, samt til informasjon knyttet til tavlene. Det kan gis støtte til skilting av alle typer friluftsliv som står omtalt i Mal for skilting og gradering av turløyper.

27 Sak 119/13 Videre ble følgende prioriteringer vedtatt: Turløyper med forventet stor bruk. Prosjekter som blir fulgt opp med aktivitetstiltak. Prosjekter med god plan for drift og vedlikehold. Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken. Prosjekter med samarbeid mellom flere aktører. I tillegg til disse prioriteringene har tildelingsgruppa lagt vekt på å fordele midlene til flest mulig kommuner. Antall søknader og den totale søknadssummen viser at det er et stort behov for skilting og merking. Kvaliteten og gjenkjennbarheten blir betydelig bedre og den nye malens universelt utforming gjør at stier og løyper blir tilgjengelig for flest mulig. Fylkesrådets drøfting Søknadsmassen og responsen på Innlandsprosjektet viser at det er et stort behov for en ensartet skilting for friluftslivet. Store deler av fylket er representert i søknadsbunken og det er mange gode prosjekter som ønsker å legge til rette for allmenheten. Da søknadsmassen er over 3 ganger større enn summen til fordeling vil flere gode prosjekter få avslag. Midlene går bare til skilting, merking og infotavler som følger malen fra Innovativ Fjellturisme. Det var bare en søknad, Ottestadstien, som hadde søkt om midler til en brosjyre, som falt utenom. Videre kan ikke kommersielle aktører som destinasjoner søke og dermed falt Destinasjon Trysil SA sin søknad utenfor. Resten av søknadene er innenfor ordningen, men noen hadde mangler og kom ikke i betraktning. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i vedtatte prioritering og etter en geografisk fordeling. Fylkesrådet har valgt å se på kriteriet om stor bruk i sammenheng med befolkningsgrunnlag. Slik at et tiltak på en liten plass kan ha relativt stor bruk i forhold til befolkningsgrunnlaget, men forventet betydelig mindre bruk enn et prosjekt i en by. Fylkesrådet har valgt å gi tilsagn på hele søknadssummen og ikke avkortning. Dette er gjort på grunn av at en ser det som viktig at søkerne får nok midler for å kunne ferdigstille prosjektene.

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Ingrid Lundvall SAK 120/13 Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saksnr.: Utvalg Møtedato 120/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr ,- til kommunale næringsfond i Fordeling til kommunene skjer i samsvar med saksutredningen. 3. Retningslinjene for tildeling av midler til kommunale næringsfond sendes til kommunene i fylket, sammen med tilsagnsbrev for tildeling av kommunale næringsfond for 2013, og retningslinjene fra Kommunal- og regionaldepartementet. Utbetaling for 2013 forutsetter at rapporten for bruk av kommunale næringsfond i 2012 er godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet. Trykte vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av midler til kommunale næringsfond (av ). Utrykte vedlegg: - Sak 165/12, midler til kommunale næringsfond for Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

29 Sak 120/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Tildelingen til kommunale næringsfond er et viktig virkemiddel for at kommunene i Hedmark skal kunne bidra til en helhetlig næringsutvikling, og til styrking og opprettholdelse av lokalsamfunn i fylket. Fylkesrådet ønsker at fordelingen av midlene til kommunale næringsfond i 2013 skjer etter samme fordelingsnøkkel som i I 2012 vedtok Fylkesrådet retningslinjer for tildeling av midler til kommunale næringsfond. Retningslinjene gjelder fra Fylkesrådet ser det som viktig at kommunene gjøres kjent med de nye retningslinjene for tildeling av midler til kommunale næringsfond. Retningslinjene sendes til kommunene i Hedmark, sammen med tilsagnsbrev for tildeling av kommunale næringsfond, og retningslinjene fra Kommunal- og regionaldepartementet. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

30 Sak 120/13 S A K S U T R E D N I N G: Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Innledning Kommunal- og Regionaldepartementet(KRD) tildeler hvert år midler over statsbudsjettet fra kapittel 551 post 60 -Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling til Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune fikk for 2013 skjønnstildelt kr. 14,50 millioner til kommunale næringsfond. Dette er identisk med tildelingen i Midlene til kommunale næringsfond skal gå uavkortet til kommunene, som et virkemiddel for å gjøre kommunene bedre i stand til å legge til rette for vekst, verdiskaping og sysselsetting i sine områder. Utredning De kommunale næringsfondene skal sees i sammenheng med arbeidet for å styrke kommunene som utviklingsaktør. Kommunal- og Regionaldepartementet har åpnet for at fylkeskommunen kan benytte deler av midlene til prosjektprogrammer i regi av KRD som er rettet mot kommunene. LUK-prosjektet er et slikt prosjektprogram. LUK-prosjektene behandles som egen sak i Fylkesrådet. Fordelingsnøkkel Kommunal- og regionaldepartementet åpnet i 2011 opp for at fylkeskommunene kan tildele midler til kommunale næringsfond til kommuner i alle soner, også de utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. I vedtaksmøte , i sak 165/12, besluttet Fylkesrådet å opprette en fordelingsnøkkel for tildelingen av midler til kommunale næringsfond. Fordelingsnøkkelen er sammensatt av et grunnbeløp og en variabel sum basert på en innbyggerfaktor. Både grunnbeløpet, samt den variable summen, fastsettes av fylkesrådet i tildelingsåret. Fordelingsnøkkel: Distriktspolitisk Basis sum Variabel sum sone Sone I kr pr/innbygger Sone II kr pr/innbygger Sone III kr pr/innbygger Sone IV kr pr/innbygger Med bakgrunn i stortingsmelding 25 og NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser, samt Fylkesrådets vurdering og konklusjon i sak 165/12 (utrykket vedlegg), anbefales fordelingsnøkkel fra 2012 beholdt i 2013.

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Saknr. 13/4610-45 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn: Søker Navn på prosjekt Aktivitet Tilsagn

Detaljer

Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets

Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets Saknr. 12/4139-1 Ark.nr. 223 C20 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Modellen for grunntilskudd opprettholdes slik den er i dag

Detaljer

Pilegrimsleden Saknr. 14/ Saksbehandler: Jørn Øversveen. Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Pilegrimsleden Saknr. 14/ Saksbehandler: Jørn Øversveen. Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saknr. 14/243-8 Saksbehandler: Jørn Øversveen Pilegrimsleden 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir et tilsagn på inntil kr 250.000,- til videreutvikling

Detaljer

Kulturkortet videreføres etter alternativ A som fokuserer på å legge til rette for et bredt kulturtilbud for ungdom over en 3 årsperiode 2013-2015.

Kulturkortet videreføres etter alternativ A som fokuserer på å legge til rette for et bredt kulturtilbud for ungdom over en 3 årsperiode 2013-2015. Saknr. 12/10696-7 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Evaluering av ordningen Kulturkort for ungdom i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Saknr. 13/3171-2. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Pilegrimsleden 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/3171-2. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Pilegrimsleden 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/3171-2 Saksbehandler: Jørn Øversveen Pilegrimsleden 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Satsingen på pilegrimsleden er en satsing på turisme,

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Kulturkortet videreføres etter alternativ A som fokuserer på å legge til rette for et bredt kulturtilbud for ungdom over en 3 årsperiode

Kulturkortet videreføres etter alternativ A som fokuserer på å legge til rette for et bredt kulturtilbud for ungdom over en 3 årsperiode Saknr. 12/10696-7 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Evaluering av ordningen Kulturkort for ungdom i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar HANDLINGSPLAN 2012 for foreningen Pilegrimssenter Hamar Hovedmål: Pilegrimssenter Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av

Detaljer

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler Saknr. 16/8131-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt Turskiltprosjekt 2016 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til Nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Kulturkortet videreføres etter alternativ A som fokuserer på å legge til rette for et bredt kulturtilbud for ungdom over en 3 årsperiode

Kulturkortet videreføres etter alternativ A som fokuserer på å legge til rette for et bredt kulturtilbud for ungdom over en 3 årsperiode Saknr. 12/10696-7 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Evaluering av ordningen Kulturkort for ungdom i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Beløpet på inntil kr 250.000,- belastes ansvar 11510, tjeneste 4031, partnerskapsmidlene for 2015 som dermed er redusert til kr. 433 800,-.

Beløpet på inntil kr 250.000,- belastes ansvar 11510, tjeneste 4031, partnerskapsmidlene for 2015 som dermed er redusert til kr. 433 800,-. Saknr. 15/3686-1 Saksbehandler: Elisabeth Seip Pilegrimsleden 2015 Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune ønsker å videreføre sitt engasjement i Pilegrimsarbeidet og bevilger inntil kr 250.000 til

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Saknr. 17/1410-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 956 000 til Nasjonalt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR

DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR Hovedmål: Domkirkeodden Pilegrimssenter - Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av veien

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

NOTAT FRA NETTVERKSMØTE PÅ LIA GÅRD 17. NOVEMBER 2009

NOTAT FRA NETTVERKSMØTE PÅ LIA GÅRD 17. NOVEMBER 2009 NOTAT FRA NETTVERKSMØTE PÅ LIA GÅRD 17. NOVEMBER 2009 Til stede: Arne Bakken, pilegrimsprest i Hamar bispedømme, Ove Holseng, arkeolog Hedmarks fylkeskommune, Jørn Øversveen, rådgiver Hedmarks fylkeskommune,

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1284-67 Saksbehandler: Jørn Øversveen Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om inntil

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: LIER 2009/1821 Dato: 24.04.2009 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Pilegrimsmotivet som nasjonal

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling Fordeling til kommunene skjer i samsvar med saksutredningen.

Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling Fordeling til kommunene skjer i samsvar med saksutredningen. Saknr. 12/3466-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale

Detaljer

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden RIMS PI G N Vandring i en sann historie... LEDE - Olavsvegene til Trondheim LE Pilegrimsleden Pilegrimsleden i Hedmark Pilegrimenes gjeninntreden, på gjengrodde stier, var ikke et resultat av en bevisst

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5686/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen ØSTNORSK FILMSENTER AS - DRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen ØSTNORSK FILMSENTER AS - DRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1460-2 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen med Oppland fylkeskommune og fylkestingsvedtak

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Saknr. 15/2593-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Innstilling til vedtak: 1. Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 kl. 9.00

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 kl. 9.00 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 kl. 9.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 11.02.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsak VEDTAK 148 11/13 12/5261

Detaljer

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING Etter at saken har vært drøftet i Regjeringskonferanse, har Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Saknr. 12/343-7 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kari Nilssen. Spillemidler Idrett og friluftsliv - prioritering av søknader

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kari Nilssen. Spillemidler Idrett og friluftsliv - prioritering av søknader Saknr. 13/4214-2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres som følger: Anleggsnavn Kommune

Detaljer

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning.

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning. Saknr. 12/3475-1 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Saknr. 12/3527-3 Ark.nr. 434 Saksbehandler: Turid Lie MJØSKONFERANSEN 2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011 Saknr. 08/5523-40 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Felles næringsservice

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle»

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» geggim TELEMARK Partnerskapsavtale mellom (Wi\ og 2013 2015 7) / 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» Telemark Turistførening (TTF) og (TFK) ønsker å inngå et formelt samarbeid

Detaljer

AVVIKLING AV PROSJEKTET ET SENTER FOR MAT, MÅLTID OG OPPLEVELSER PÅ ÅKER GÅRD

AVVIKLING AV PROSJEKTET ET SENTER FOR MAT, MÅLTID OG OPPLEVELSER PÅ ÅKER GÅRD Saknr. 09/2409-33 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Avvikling av Senter for mat, måltid og

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE Saknr. 408/09 Ark.nr. K21. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark vedtar å bevilge kr 100 000,- pr. år i treårsperioden 2010 2012 til prosjektet universell

Detaljer

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler Tilskudd til friluftsaktivitet - 2017 Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Saknr. 17/174-32 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 1 436 000 til Friluftsaktivitet:

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 3564/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 2505/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie STIFTELSEN BIOINN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer