Pustefilter for tank med påfyllingssil ELF opptil 5500 l/min

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pustefilter for tank med påfyllingssil ELF opptil 5500 l/min"

Transkript

1 Pustefilter for tank med påfyllingssil ELF opptil 5500 l/min ELF 4 ELF 10 ELF 3 ELFL 3 ELF 30 ELF 7 ELF 72 ELF 5 ELF TEKNISK BESKRIVELSE 1.1 FILTERHUS Oppbygging Tankpustefiltrene i dimensjonene 4, 10, 3 og 30 består av en luftfilteroverdel som er koblet til festeflensen via en bajonett- eller gjengekobling, og en påfyllingssil. Dimensjonene 5 og 52 består av en todelt luftfilteroverdel med gjenger og integrert dryppvern, ett eller to utskiftbare filtereelment(er) og en påfyllingssil. Dimensjonene 7 og 72 består av en todelt overdel som kan flenses på oljetanken, med utskiftbart filterelement og en påfyllingssil. 1.2 FILTERELEMENTER Smussopptakskapasitet i g Papirduk ELF 3 µm 4 2,9 10 2,9 3 6,2 30 6,2 7 26, ,2 5 85, ,2 Filterelementene er av fenolharpiksimpregnert papir og kan derfor ikke rengjøres! 1.3 FILTERSPESIFIKASJONER Temperaturområde -30 C til +100 C Materiale hus forsinket stål/plastbelegg (ELF 4, 3), stål (ELF 5, 52) glassfiberforsterket plast (ELF 10, 30, 7, 72) Materiale påfyllingssil plast: ELF 10, 4, 30, 3, 7, 72 metall: ELF 5, 52 Type forurensningsindikator VMF (mottrykksmåling) Reaksjonstrykk for forurensningsindikatoren 0,6 bar K-manometer 0,035 bar UBM-indikator (andre på forespørsel) 1.4 TETNINGER NBR (= perbunan) på filteret NBR / polyuretan på elementet kartong på festeflensen 1.5 SPESIALUTFØRELSER OG TILBEHØR kan stenges (kun ELFL 3) med duo-ventil for bedre innsugingsforhold for pumpen Ikke 100 % gasstett og lekkasjefri! (kun ELF 10, 3, 30, 5 og 52) med skvalpebeskyttelse (kun ELF 10, 3, 30, 7, 72) med tilkoblingsmulighet for forurensningsindikator (kun ELF 7, 72) med påfyllingsadapter for bruk i bil (kun ELF 7 og 72) - se pkt RESERVEDELER se original reservedelsliste 1.7 SERTIFIKATER OG GODKJENNINGER på forespørsel 1.8 KOMPATIBILITET MED TRYKKVÆSKER ISO 2943 Standardutførelsene egner seg til bruk med mineral- og smøreoljer. For tungt antennelige og biologisk nedbrytbare væsker, se tabellen: tungt antennelige væsker ELF HFA HFC HFD-R 4, 3, 5, 52 10, 30, 7, 72 HFA olje i vann-emulsjon (H2O-innhld 80 %) HFC vannholdig polyglykolløsning (H2O-innhold %) HFD-R syntetiske, vannfrie fosforsyreestere biologisk nedbrytbare væsker ELF HTG HE HPG PAG PRG alle dimensjoner kan benyttes uinnskrenket kan benyttes under visse forutsetninger kan ikke benyttes HTG planteoljebaserte hydrauliske væsker HE syntetiske hydrauliske væsker basert på estere HPG syntetiske hydrauliske væsker basert på polyglykol PAG undergruppe HPG: polyalkylenglykol PEG undergruppe HPG: polyetylenglykol 1.9 UTSKIFTINGSINTERVALLER Filterelementene eller filtrene bør skiftes ut med samme intervaller som væskefiltrene, men minst én gang i året! Symbol Luftfilter Sil 1

2 2. MODELLKODE (samtidig eksempel på bestilling) 2.1 KOMPLETTFILTER ELF 4, 10, 3, 30 og ELFL 3 ELF P 30 F 3 W 1. X /-RV0.4 Filtertype ELF ELFL (kan stenges) Dimensjoner filter ELF 4, 10, 3, 30 ELFL 3 Tilkoblingstype/tilkoblingsdimensjon Filterdimensjon F = Flens P 3 (absolutt) Utførelse forurensningsindikator W uten tilkoblingsmulighet Typekode (TKZ) Filterdimensjon TKZ ELF 4 1.X - ELF 10 1.X - ELF 3 1.X - ELF 3.../-RV 4.X 0,4 ELF 3.../-RV 5.X 0,7 ELF 3.../-RV 6.X 0,2 ELF 3.../-RV 7.X 1,0 ELF 30 1.X - X det leveres alltid nyeste utgave av hver enkelt type Tilleggsinformasjon AS skvalpebeskyttelse uten duo-ventil (ikke ELF 3 og 4) KT til plasttanksystemer (kun ELF 30) RV duo-ventil (ikke ELF 4) RV0.2 entil med tilsvarende åpningstrykk RV0.4 v RV0.7 (kun ELF 10 og 30) SO148 påfyllingssil av metall, 200 mm lang (kun ELF 3 og 30) SO175 påfyllingssil av metall, 100 mm lang (kun ELF 3 og 30) SO394 filter ELF uten påfyllingssil ELF 5 og 52 Filtertype ELF BN Betamicron Dimensjon filter ELF 5, 52 Tilkoblingstype/tilkoblingsdimensjon Filterdimensjon 5 52 G1 1/2 G = Gjenger G2 G2 1/2 G3 P 3 (absolutt) BN 3 (absolutt) Utførelse forurensningsindikator W uten tilkoblingsmulighet Typekode (TKZ) TKZ Tilkobling 2.X G 2½ 3.X G 3 4.X G 2 5.X G 1½ X det leveres alltid nyeste utgave av hver enkelt type ELF P 52 G 3 W 2. X /-RV0.4 Tilleggsinformasjon RV0.4 Duoventil med 0,4 bar reaksjonstrykk SO479 Filter egner seg til HFC-væsker ELF 7 og 72 ELF P 72 F 3 W 1. X /-SO148 Filtertype ELF Dimensjon filter ELF 7, 72 Tilkoblingstype/tilkoblingsdimensjon Filterdimensjon 7 72 F = flens DIN 24557/T2 P 3 (absolutt) Utførelse forurensningsindikator W K uten tilkoblingsmulighet Manometer (reaksjonstrykk -1 til +0,6 bar) (ikke for ELF 72) UBM optisk-analog undertrykksindikator med manuell tilbakestilling (reaksjonstrykk: -0,035 bar) Typekode (TKZ) 0 for utførelse UBM 1 for utførelse W og K X det leveres alltid nyeste utgave av hver enkelt type Tilleggsinformasjon AS Skvalpebeskyttelse (kun ELF 7, 72 uten duo-ventil) SO148 Påfyllingssil av metall, 200 mm lang SO175 Påfyllingssil av metall, 100 mm lang SO394 Filter ELF uten påfyllingssil 2.2 RESERVEELEMENT Dimensjon 0005 til ELF 5, til ELF til ELF 72 Utførelse L P 003 BN 003 (kun for 0005) BN Betamicron 0005 L 003 P Reserveelementer til ELF 4, 10, 3, 30 og ELFL 3 kan ikke bestilles! 2.3 FORURENSNINGSINDIKATOR Type VMF Mottrykksmåling Reaksjonstrykk til +0,6 bar ,035 bar Utførelse (se pkt ) X det leveres alltid nyeste utgave av hver enkelt type. VMF 0.6 K. X 2

3 3. FILTERKONSTRUKSJON / DIMENSJONERING 3.1 ETTLØPS- FILTERKAPASITETSDATA FOR LUFTFILTERELEMENTER De følgende avskillerverdiene er fastslått under betingelser som tilsvarer betingelsene i praktisk bruk. Som hastighet i filtermattens innstrømningsområde ble det valgt 20 cm/s, og som smusstillegg 40 mg/ m³ ISO MTD-teststøv. Filter- Avskiller- Ved partikkel- Filter- finhet verdi d... størrelse materiale 3 µm d 80 0,74 µm Papir d 100 2,64 µm d 80-verdien beskriver partikkelstørrelsen som til 80 % avskilles i retensjonstesten. Partikkelstørrelsen som da fastslås, betegnes som luftfilterets nominelle filterfinhet. d 100-verdien er dermed den partikkelstørrelsen som holdes 100 % tilbake under ettløps-testen. Partikkelstørrelsen som da fastslås, er luftfilterets absolutte filterfinhet. Tabell over middels støvkonsentrasjoner i praksis: Byområde med 3-7 mg/m³ luft lite industri Generell 9-23 mg/m³ luft maskinkonstruksjon Byggeplassområde 8-35 mg/m³ luft (hjulkjøretøy) Byggeplassområde mg/m³ luft (beltekjøretøy) Tungindustri mg/m³ luft 3.2 DIFFERANSETRYKK PÅ PUSTEFILTERET Differansetrykket i ren tilstand finnes i karakteristikken for de enkelte filterdimensjonene. 3.3 DIMENSJONERINGS- RETNINGSLINJER Graden av smussinntrengning i et hydraulisk system kan reduseres vesentlig ved bruk av et effektivt pustefilter for tank. OBS: Feil eller unøyaktig prosjektert tankventilasjon fører til ytterligere belastning og dermed redusert brukstid for hydraulikkfilterelementene! For optimal dimensjonering bør det derfor tas hensyn til følgende: Pustefilterets finhet hydraulikkfilterets finhet bruk kun pustefilter med absolutt avskillingsgrad (d100 x µm; x = angitt filterfinhet) maks. tillatt starttrykktap: 0,01 bar (ved rent filterelement og beregnet luftgjennomstrømning) Bestemmelser ang. beregnet gjennomstrømning: Q A = f5 x Q p Q A = beregnet gjennomstrømning i l N /min f5 = faktor for omgivelsesbetingelser Q p = maks. volumstrøm i hydraulikkpumpe i l/min Omgivelsesbetingelser faktor f5 liten støvbelastning; filter er utstyrt med indikator; 1-2 permanent kontroll av filtrene middels støvbelastning; filter utstyrt uten indikator; 3-6 sporadisk kontroll av filtrene høy støvbelastning; filter utstyrt uten indikator; 7-10 liten eller ingen kontroll av filtrene 3.4 LUFTGJENNOMSTRØMNING ELF 4 ELF 3 ELF 30 ELF 7 ELF 72 ELF 5 ELF 10 ELF 52 3

4 4. DIMENSJONER Krav til tanken 1. I området ved filterets kontaktflate bør tankflensen ikke overskride en jevnhet på 0,3 mm og en ruhet på Ra 3,2 µm. 2. I tillegg bør kontaktflaten ikke oppvise skader eller riper. 3. Flensens festehull må ikke være gjennomboret, eller filteret bør festes med forseglede stagbolter. Alternativt kan flensen sveises på innenfra. 4. Tankplaten eller filterfesteflensen må være konstruert slik at de ikke deformeres når tetningen deformeres når det trekkes til. ELF 10 ELF 3 ELF 4 M 5x12 DIN 7500 ELFL 3 Boremønster Boremønster Boremønster iht. DIN 24557/T2 ELF 4... d1 44 d2 50 d3 28 d4 41,3 d5 30 h1 135 h2 81,5 h3 53,5 0,20 kg ELF d1 54 d2 49 d3 28 d4 41,3 d5 30 h1 158 h2 82 h3 76 h4 38 h5 6 0,08 kg ELF 3.../ELFL 3... d1 76 d2 83 d3 49 d4 73 d5 60 d7 8 h1 159 h2 96,5 h3 61,5 h4 21 h5 31 l1 67,5 l2 57,5 0,25 kg 4

5 ELF 30 ELF 7 ELF 72 Senkeskrue med spor x16 DIN 963 Senkeskrue med spor x16 DIN 963 Boremønster iht. DIN 24557/T2 Boremønster iht. DIN 24557/T2 Boremønster iht. DIN 24557/T2 ELF d1 86 d2 83 d3 47 h1 185 h2 100 h3 85 h4 40 h5 5 0,23 kg ELF 7... d1 116 d2 120 d3 47 d4 73 d5 60 h1 181 h2 97 h3 84 h4 60 b1 44 0,38 kg ELF d1 116 d2 120 d3 47 h1 236 h2 97 h3 139 h4 60 b1 44 0,58 kg 5

6 5. PÅFYLLINGSADAPTER ELF 5 ELF 52 Denne adapteren brukes kun til filtrene ELF 7 og ELF 72! Flensmønster iht. DIN ELF 5... ELF 5... /-RV d X G 2½ / 70,5 d8 / d3...3.x G 3 / 70,5...4.X G 2 / 51,5...5.X G 1½ / 41,5 h h2 240 h h6 25 h7 90 SW X 2,70 kg...3.x 3,10 kg...4.x 2,70 kg...5.x 2,60 kg ELF ELF /-RV d X G 2½ / 70,5 d8 / d3...3.x G 3 / 70,5...4.X G 2 / 51,5...5.X G 1½ / 41,5 h h2 240 h h6 25 h SW X 3,10 kg...3.x 3,50 kg...4.x 3,10 kg...5.x 3,00 kg Denne påfyllingsadapteren fås med følgende gjengekoblinger: Koblingsstykke ELF /-FA12 (G ½) (materialnr.: ) Koblingsstykke ELF /-FA34 (G ¾) (materialnr.: ) Koblingsstykke ELF /-FA1 (G 1) (materialnr.: ) ANMERKNING Opplysningene i denne brosjyren henviser til de beskrevne driftsbetingelsene og brukstilfellene. Ved brukstilfeller og/eller driftsbetingelser som avviker fra dette, må du henvende deg til tilsvarende fagavdeling. Med forbehold om tekniske endringer. HYDAC Filtertechnik GmbH Industriegebiet D Sulzbach/Saar Tel.: / Telefaks: / Internett: E-post: 6

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE?

HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE? OPPDATERINGS- GUIDE FOR MEDIA NAV NAVIGASJONSSYSTEM I DIN RENAULT GRATIS Oppdatering* www.renault.naviextras.com * Innen 90 dager etter at din bil er levert HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE?

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

10 myter om filtre. MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service.

10 myter om filtre. MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service. 10 myter om filtre MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service. Fakta på bordet! Sannheten bak de 10 mest utbredte mytene om filtre Vi vet ikke om det finnes yetier eller

Detaljer

10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon

10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon 10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon Forbedret effektivitet og redusert energiforbruk Effektiv anvendelse av trykluft er et område hvor mange produserende virksomheter kan oppnå betydelige

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Kapittel 10 - Tandemutstyr Materiellhåndboken F/NLF

Kapittel 10 - Tandemutstyr Materiellhåndboken F/NLF 2015 Kapittel 10 - Tandemutstyr Materiellhåndboken F/NLF Dette kapitlet beskriver bruk og kontroll av utstyr som er godkjent for bruk til tandemhopping i Norge. Eirik Breen Fallskjermseksjonen/NLF 01.05.2015

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

Kverneland Rotorharver. Rotorharver for krevende forhold

Kverneland Rotorharver. Rotorharver for krevende forhold Kverneland Rotorharver Rotorharver for krevende forhold 1 Kverneland faste og foldbare rotorharver for krevende forhold Robust teknologi for krevende bruksområder 2 For å møte utfordringene fra dagens

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Sundström Safety ABs vifteassisterte filterbeskyttelsesserie. utvidet med SR 700 partikkelfiltervifte

Sundström Safety ABs vifteassisterte filterbeskyttelsesserie. utvidet med SR 700 partikkelfiltervifte Sundström Safety ABs vifteassisterte filterbeskyttelsesserie er nå utvidet med SR 700 partikkelfiltervifte - Konstruert for å beskytte mot skadelige og farlige partikler - Høy luftstrøm på 175 eller 225

Detaljer