For hvert spørsmål er det kun ett riktig svar / Det er berre ett riktig svar på kvart spørsmål / There is only one correct answer to each question

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For hvert spørsmål er det kun ett riktig svar / Det er berre ett riktig svar på kvart spørsmål / There is only one correct answer to each question"

Transkript

1 Eksamen i Medisin for ikke-medisinere MFEL1010 høst 2006 / Eksamen i Medisin for ikkje-medisinarar MFEL1010 haust 2006 / Exam in Medicine for non medical students MFEL 1010 autumn 2006 For hvert spørsmål er det kun ett riktig svar / Det er berre ett riktig svar på kvart spørsmål / There is only one correct answer to each question 1 a) Hva er et aksjonspotensial? /Kva er eit aksjonspotensial? /What is an action potential? 1. Repolarisering /Repolarisation 2. Hyperpolarisering /Hyperpolarisation 3. Depolarisering /Depolarisation 4. Hviletilstanden i membranen /Resting membrane condition b) Hva skjer i en (eksitatorisk) synapse? / Kva skjer i ein (eksitatorisk) synapse? / What happens in an excitatory synapse? 1. Overføring av et aksjonspotensial ved direkte vandring fra en nervecelle til neste / Overføring av eit aksjonspotensial ved direkte vandring frå ei nervecelle til neste / Transmission of an action potential directly from the membrane of one cell to the next 2. Frigjøring av kjemisk signalsubstans som trigger depolarisering i neste celle / release of chemical signal substance triggering depolarisation in the next cell 3. Bremsing av nerveledningshastigheten i neste celle / decrease of the nerve conduction velocity in the next cell 4. Mekaniske forbindelser som holder cellene på plass / Mekaniske forbindelser som held cellene på plass / Mechanical connections holding the cells in their place c) Hva er funksjonen til myelinskjedene rundt noen nerveutløpere? / Kva er funksjonen til myelinskjedene rundt nokre nerveutløparar? / What is the function of the myelin sheaths around some nerve fibres? 1. Øke nerveledningshastigheten /Auke nerveleidningshastigheita / Increase the nerve conduction velocity 2. Redusere nerveledningshastigheten / Redusere nerveleidningshastigheita / Decrease the nerve conduction velocity 3. Beskytte mot mekanisk skade / Protect against mechanical injury 4. Beskytte mot bakterier / Beskytte mot bakteriar / Protect against bacteria d) Botulisme skyldes en bakteriegift. Hvordan virker denne? / Botulisme skyldes ei bakteriegift. Korleis verker denne? / Botulism is caused by a bacterial toxin. How does this work? 1. Blokkerer signaloverføringen i synapser i sentralnervesystemet slik at det gir bevisstløshet / Blokkerer signaloverføringa i synapsar i sentralnervesystemet slik at det gir bevisstløyse / Blocking transmission in synapses in the central nervous system, leading to unconsciousness 2. Blokkerer signaloverføringen i sensoriske synapser slik at man blir følelsesløs / Blokkerer signaloverføringa i sensoriske synapsar slik at ein blir kjenslelaus / Blocking transmission in sensory synapses, leading to anaesthesia 1

2 3. Blokkerer signaloverføringen i motoriske endeplater og gir lammelser / Blokkerer signaloverføringa i motoriske endeplater og gjev lammingar / Blocking signal transmission in motor synapses leading to paralysis 4. Blokkerer signaloverføringen i det autonome nervesystem og gir hjerterytmeforstyrrelser / Blokkerer signaloverføringa i det autonome nervesystem og gjev forstyrringar i hjerterytma / Blocking signal transmission in the autonomous nerve system, leading to heart rhythm disturbances e) Hvilken kjønnssykdom kan gi skade på sentralnervesystemet? / Kva for ein kjønnssjuke kan gje skade på sentralnervesystemet? / What venereal disease can lead to damage of the central nervous system? 1. Gonoré / Gonorrhoea 2. Chlamydia 3. Trichomonas 4. Syfilis / Syphilis 2 a) Hvilke celler i blodet er ansvarlige for at blodet koagulerer? / Kva for celler i blodet er ansvarlige for at blodet koagulerer? / Which blood cells are responsible for the coagulation of the blood? 1. Erythrocytter / Erythrocytes 2. Trombocytter / Thrombocytes 3. Lymfocytter / Lymphocytes 4. Granulocytter / Granulocytes b) Hvilket vitamin er nødvendig for at blodet koagulerer normalt? / Kva for eit vitamin er nødvendig for at blodet koagulerer normalt? / Which vitamin is necessary for the normal coagulation of blood? 1. Vitamin A 2. Vitamin C 3. Vitamin E 4. Vitamin K c) Hva er effekten av karbonmonoksyd fra f.eks. sigarettrøyk på blodet? / Kva er effekten av karbonmonoksyd frå f.eks. sigarettrøyk på blodet? / What is the effect of carbon monoxide on the blood? 1. Hemmer immunsystemet / Inhibits the immune system 2. Hemmer koagulasjonen / Inhibits the coagulation 3. Hemmer oksygentransporten / Inhibits the oxygen transport 4. Hemmer produksjonen av erytrocytter / Inhibits the production of erythrocytes d) Hvilke blodceller er ansvarlige for immunresponsen?/ Kva for blodceller er ansvarlige for immunresponsen? / Which blood cells are responsible for the immune response? 1. Lymfocytter / Lymphocytes 2. Granulocytter / Granulocytes 3. Erytrocytter / Erythrocytes 4. Trombocytter / Thrombocytes 2

3 e) Hemolytisk sykdom hos et foster eller nyfødt skyldes rhesus blodtypesystemet. Hvilken kombinasjon av rhesusblodtyper må foreligge for at denne tilstanden skal oppstå? / Hemolytisk sjukdom hos eitt foster eller nyfødt skyldes rhesus blodtypesystemet. Kva for ein kombinasjon av rhesusblodtyper må vere til stades for at denne tilstanden skal oppstå? / Haemolytic disease of the newborn is due to the rhesus blood type system. Which combination of blood types has to exist to induce this disease? 1. Både mor og barn er rhesus negative / Both mother and child are rhesus negative 2. Mor er rhesus positiv, barnet rhesus negativt / Mother is rhesus positive, child is rhesus negative 3. Mor er rhesus negativ, barnet rhesus positivt / Mother is rhesus negative, child is rhesus positive 4. Både mor og barn er rhesus positive / Both mother and child are rhesus positive 3 a) Portvenen er spesiell fordi den samler blodet for så å lede den ut i et nytt kapillærsystem. Hvor går portvenesirkulasjonen? / Portvenen er spesiell fordi den samlar blodet for så å leie den ut i eit nytt kapillærsystem. Kor går portvenesirkulasjonen? / The portal vein is special because it collects blood and the leads it into another capillary system. Where is the portal circulation? 1. Fra underekstremitetene til hjertet / Frå underekstremitetene til hjarte / From the lower extremities to the heart 2. Fra overekstremitetene til hjertet / Frå overekstremitetene til hjarte / From the upper extremities to the heart 3. Fra tarmsystemet til levra / Frå tarmsystemet til levra / From the intestinal system to the liver 4. Fra tarmsystemet til milten / Frå tarmsystemet til milten / From the intestinal system to the spleen b) Høyt blodtrykk (hypertensjon) er en viktig årsak til hjerte- karsykdom. Over hvilket nivå sier vi det er hypertensjon (stadium 1)? / Høgt blodtrykk (hypertensjon) er ein viktig årsak til hjerte- karsjukdom. Over kva for eit nivå seier vi det er hypertensjon (stadium 1)? / Hypertension is an important cause of cardiovascular disease. Over which level is there hypertension (stage 1)? 1. Over 110/70 2. Over 120/80 3. Over 140/90 4. Over 160/100 c) Hva er et sirkulatorisk sjokk? / Kva er eit sirkulatorisk sjokk? / What is a circulatory shock? 1. Akutt høyt blodtrykk som gir symptomer fra sentralnervesystemet / Akutt høgt blodtrykk som gjev symptom frå sentralnervesystemet / Acutely increased blood pressure leading to central nervous symptoms 3

4 2. Lekkasje av plasma ut i vevet slik at det hovner opp Lekkasje av plasma ut i vevet slik at det hovnar opp / Leakage of plasma into the tissue leading to oedema 3. Inadekvat blodforsyning på grunn av volumtap eller vasodilatasjon / Inadequate blood supply due to volume loss or vasodilatation 4. Vann i lungene på grunn av hjertesvikt / Water in the lungs due to heart failure d) En venøs trombe oppstår ofte i venene i et ben, en del av den kan løsne, og vil da gi en emboli som føres med blodstrømmen. Hvor vil en slik emboli ende? / Ei venøs trombe oppstår ofte i venene i eit bein, ein del av den kan lausne, og vil da gje ein emboli som førast med blodstraumen. Kvar vil ein slik emboli ende? / A venous thrombus may occur in the veins of a leg, part of it can work loose and will give rise to an embolus following the blood stream. Where will such an embolus end up? 1. I lungene / In the lungs 2. I hjernen / In the brain 3. I kransårene i hjertet / In the coronary arteries in the heart 4. I en av armene / I ei av armene / In one of the arms e) Hvilket kammer i hjertet pumper blodet ut i lungearterien? / Kva for eit kammer i hjarte pumper blodet ut i lungearterien? / Which chamber in the heart pumps the blood out into the pulmonary artery? 1. Venstre forkammer / Left atrium 2. Venstre hjertekammer / Left ventricle 3. Høyre forkammer / Right atrium 4. Høyre hjertekammer / Right ventricle 4

5 4 a) Hvilket av disse enzymene skilles ut i magesekken? / Kva for eit av disse enzyma skiljest ut i magesekken? / Which of these ezymes are secreted in the stomach? 1. Amylase 2. Pepsin 3. Trypsin 4. Lipase b) Hvilket av disse lokale hormonene stimulerer produksjon av saltsyre i magesekken? / Kva for eit av disse lokale hormona stimulerer produksjon av saltsyre i magesekken? / Which of these local hormones stimulates production of hydrochloric acid in the stomach? 1. Sekretin 2. Cholecystokinin 3. Gastrin 4. Insulin c) Hvilke funksjoner foregår alle i levra? / Kva funksjonar skjer alle i levra? / What functions are all liver functions? 1. Lagring av karbohydrat, utskillelse av galle, syntese av plasmaproteiner / Lagring av karbohydrat, utskilling av galle, syntese av plasmaprotein / Storage of carbohydrates, secretion of bile, plasma protein synthesis 2. Utskillelse av galle, syntese av plasmaproteiner, produksjon av insulin / Utskilleling av galle, syntese av plasmaprotein, produksjon av insulin / Secretion of bile, plasma protein synthesis, insulin production 3. Lagring av karbohydrat, syntese av plasmaproteiner, produksjon av hemoglobin / Lagring av karbohydrat, syntese av plasmaprotein, produksjon av hemoglobin / Storage of carbohydrates, plasma protein synthesis, haemoglobin production 4. Utskillelse av galle, lagring av karbohydrat, produksjon av antistoffer / Utskilling av galle, lagring av karbohydrat, produksjon av antistoff / Secretion of bile, storage of carbohydrates, production of antibodies d) Hvilken av disse funksjonene foregår i tykktarmen? / Kva for ein av disse funksjonane skjer i tjukktarmen? / Which of these functions are functions of the colon? 1. Nedbrytning av karbohydrat og protein / Degradation of carbohydrates and proteins 2. Absorpsjon av næringsstoff / Absorption of nutrients 3. Absorpsjon av vann og salt / Absorption of water and salt 4. Drap av bakterier på grunn av lav ph / Killing of bacteria because o flow ph e) Hva består de vanligste gallesteinene av? / Kva består dei vanligaste gallesteinane av? 1. Calciumoksalat / Calcium oxalate 2. Calciumfosfat / Calcium phosphate 3. Bilirubin 4. Cholesterol 5

6 5 a) Hva er tidevolumet? / Kva er tidevolumet? / What is the tidal volume? 1. Det volum som kan pustes inn på toppen av en normal inspirasjon / Det volum som kan pustast inn på toppen av ein normal inspirasjon / The volume that can be inhaled on top of a normal inspiration 2. Det volum som pustes inn i en normal inspirasjon / Det volum som pustast inn i ein normal inspirasjon / The volume that is inhaled in a normal inspiration 3. Det volum som er igjen i lungene etter en normal ekspirasjon / Det volum som er igjen i lungene etter ein normal ekspirasjon / The volume that is left in the lungs after a normal expiration 4. Det volum som er igjen i lungene etter en maksimal ekspirasjon / Det volum som er igjen i lungene etter ein maksimal ekspirasjon / The volume that is left in the lungs after a maximum expiration b) Hva er den viktigste respirasjonsmuskelen? / Kva er den viktigaste respirasjonsmuskelen? / Which is the most important respiratory muscle? 1. Biceps 2. Diafragma 3. Gluteus maximus 4. Kvadriceps / Quadriceps c) Hvilket organ begrenser den maksimale oksygentransporten under arbeid hos friske? / Kva for organ avgrensar den maksimale oksygentransporten under arbeid hos friske? / Which organ limits the oxygen transport during work in healthy persons? 1. Hjernen / The brain 2. Lungene / The lungs 3. Hjertet / Hjarte / The heart 4. Muskulaturen / The muscles d) Hva er astma? / Kva er astma? / What is asthma? 1. En sykdom med kronisk redusert alveoloverflate / Ein sjukdom med kronisk redusert alveoloverflate / A disease with chronicallly reduced alveolar surface 2. En sykdom med stivhet i brystveggen og redusert kraft i respirasjonsmusklene / Ein sjukdom med stivleik i brystveggen og redusert kraft i respirasjonsmusklane / A disease with stiffness in the chest wall and reduced power in the respiratory muscles 3. En sykdom med anfallsvis innsnevring av bronchiolene / Ein sjukdom med anfallsvis innsnevring av bronchiolene / A disease with paroxystic narrowing of the bronchioli 4. En form for lungebetennelse / Ein form for lungebetennelse / A kind of pneumonia e) Ved pneumothorax kommer det luft inn i pleurahulen. Hva fører dette til? / Ved pneumothorax kommer det luft inn i pleurahulen. Kva fører dette til? / In pneumothorax there is air in the pleural cavity. What will this cause? 1. Lungen blåses opp på grunn av økt trykk i pleura / Lunga blåses opp på grunn av auka trykk i pleura / The Lung is inflated due to increased pleural pressure 6

7 2. Lungen kollapser på grunn av tap av vakuum i pleura / Lunga kollapsar på grunn av tap av vakuum i pleura / The lung collapses due to loss of vacuum in the pleura 3. Brystkassen blåses opp på grunn av økt trykk i pleura / The chest is inflated due to increased pressure in the pleura 4. Brystkassen kollapser på grunn av tap av vakuum i pleura / The chest collapses due to loss of vacuum in the pleura 7

8 6 a) Hva heter den funksjonelle enheten i nyrene? / Kva heter den funksjonelle eininga i nyrene? What is the name of the functional unit of the kidneys? 1. Et nefron / Eit nefron / A nephron 2. Et renin / Eit renin / A renin 3. En urinleder / Ein urinleiar / A urether 4. Et urinrør / Eit urinrør / A urethra b) Hvor dannes nyrestein? / Kor dannes nyrestein? / Where are kidney stones produced? 1. Glomeruli 2. Tubuli 3. Samlerør /samlerøyr /collecting ducts 4. Nyrebekken/ renal pelvis c) Hvordan virker antidiuretisk hormon? / Korleis verker antidiuretisk hormon? / How does antidiuretic hormone work? 1. Bremser filtrasjonen i glomeruli / Reduces filtration in the glomeruli 2. Bremser sekresjonen i proximale tubuli / Reduces secretion in the proximal tubuli 3. Øker reabsorpsjonen i distale tubuli og samlerør / Auker reabsorpsjonen i distale tubuli og samlerøyr / Increases the reabsorption in the distal tubuli and collecting dicts 4. Hemmer blæretømmingen / Hemmer blæretømminga / Inhibits urinary bladder emptying d) Hvilke av disse er symptomer på kronisk nyresvikt? / Kva for av disse er symptom på kronisk nyresvikt? / Which of these are symptoms of chronic renal failure? 1. Flankesmerter og blodig urin / Flank pain and blood in the urine 2. Urinretensjon med overfylt urinblære / Urinary retention with overfill of the urinary bladder 3. Feber og utslett / Fever and rash 4. Allmensymptomer som slapphet og kvalme / Ålmennsymptom som slappheit og kvalme / General symptoms like fatigue and nausea e) Hva er en respiratorisk alkalose? / Kva er ein respiratorisk alkalose? / What is a respiratory alkalosis? 1. Redusert ph på grunn av økt produksjon av syre / Redusert ph på grunn av auka produksjon av syre / Decreased ph due to increased production of acid 2. Redusert ph på grunn av retensjon av CO 2 / Decreased ph due to retention of CO 2 3. Økt ph på grunn av tap av magesyre / Auka ph på grunn av tap av magesyre / Increased ph due to loss of gastric acid 4. Økt ph på grunn av utlufting av CO 2 / Auka ph på grunn av utlufting av CO 2 / Increased ph due to increased ventilation of CO 2 8

9 7 a) Hjertets normale pacemaker er: / The normal pacemaker of the heart is: 1. Sinusknuten / Sinoatrial node 2. AV knuten / AV node 3. AV-bunten (His bunt) / AV bundle ( bundle of His) 4. Purkinjefibrene / The Purkinje fibres b) Hvilken av disse klaffene sitter mellom venstre atrium og venstre ventrikkel? / Kva for ein av disse klaffene sitter mellom venstre atrium og venstre ventrikkel? / Which of these valves are positioned between the left atrium and the left ventricle? 1. Aortaklaffen / The aortic valve 2. Tricuspidalklaffen / The tricuspid valve 3. Pulmonalklaffen / The pulmonary valve 4. Mitralklaffen / The mitral valve c) Hvilken av disse rytmeforstyrrelsene gir en komplett hjertestans? / Kva for ein av disse rytmeforstyrringane gjev ein komplett hjertestans? / Which of these rythm disturbances results in a complete heart stop? 1. Atrieflimmer / Atrial fibrillation 2. Atrieflutter / Atrial flutter 3. Ventrikkeltachycardi / Ventricular tachycardia 4. Ventrikkelflimmer / Ventricular fibrillation d) Aortaklaffen kan som følge av sykdom bli trang (stenose). Dette gir en motstand mot blodstrømmen, og dermed en bilyd. Når i hjertesyklus høres denne bilyden? / Aortaklaffen kan som følgje av sjukdom bli trong (stenose). Dette gjev ei motstand mot blodstraumen, og dermed ein bilyd. Når i hjertesyklus høres denne bilyden? / The aortic valve can become stenosed due to disease. This will give a resistance to the blood flow, and hence a heart murmur. When in the heart cycle can this murmur be heard? 1. I systole / In systole 2. I diastole / In diastole 3. Både i systole og diastole / Both in systole and diastole 4. I PQ-intervallet / In the PQ interval e) Ved angina er det vanlig å ta nitroglycerin. Hvordan virker nitroglycerin? / Ved angina er det vanlig å ta nitroglycerin. Korleis verker nitroglycerin? / In angina it is common to use nitroglygerine. How does nitroglycerine work? 1. Det påvirker hjertemuskelen så minuttvolumet øker / Det påverkar hjartemuskelen så minuttvolumet aukar / It increases cardiac output by direct effect on the heart muscle 2. Det reduserer hjertefrekvensen så hjertets arbeid avtar / Det reduserer hjertefrekvensen så hjertets arbeid minkar / It reduces the heart rate leading to decreased heart work 3. Det utvider vener så hjertets arbeid avtar / Det utvidar vener så hjertets arbeid minkar / It dilates the veins, leading to decreased heart work 4. Det får hjertemuskelcellene til å ta opp mer oksygen / Det får hjertemuskelcellene til å ta opp meir oksygen / It induces the heart muscle to take up more oxygen. 9

10 8 a) Hvilket av disse organene er det overordnede organet som styrer andre endokrine organer? / Kva for eit av disse organa er det overordna organet som styrer andre endokrine organ? / Which of these organs is the superior organ regulating the function of other endocrine organs? 1. Hypofyse forlappen / Anterior pituitary 2. Hypofyse baklappen / Posterior pituitary 3. Thyroidea / The thyroid 4. Pancreas b) Hvilke hormoner dannes i pancreas? / Kva hormon dannast i Pancreas? / Which hormones are produced in the pancreas? 1. Insulin og prolactin / Insulin and prolactin 2. Insulin og glucagon / Insulin and glucagon 3. Glucagon og thyroxin / Glucagon and thyroxin 4. Glucagon og calcitonin / Glucagon and calcitonin c) Hvilket hormon regulerer kroppens vannbalanse? / Kva for eit hormon regulerer kroppens vannbalanse? / Which hormone regulates the water balance in the body? 1. ADH 2. FSH 3. LH 4. ACTH d) Hvilket hormon styrer kroppens calciumnivå? / Kva for eit hormon styrer kroppens calciumnivå? / Which hormone regulates the body level of calcium? 1. Thyroxin 2. Cortisol 3. Parathyroid hormon (PTH) 4. Aldosteron e) Hvilket av disse hormonene er med på å regulere blodtrykket? / Kva for eit av disse hormonene er med på å regulere blodtrykket? / Which of these hormones takes part in the blood pressure regulation? 1. Calcitonin 2. Glucagon 3. Prolactin 4. Aldosteron 10

11 9 a) Epidemiologi er studiet av: / Epidemiology is the study of: 1. Det naturlige forløp av sykdom (smittsom og ikke smittsom) / Det naturlige forløpet av sjukdom (smittsam og ikkje smittsam) / The natural course of av disease (contagious and not contagious) 2. Omfattende utbrudd av sykdom / Omfattande utbrot av sjukdom / Extensive outbreak of disease 3. Forekomst av sykdom i befolkninger / Førekomst av sjukdom i befolkningar / Occurrence of disease in populations 4. Lokal og epidemisk sykdom / Lokal og epidemisk sjukdom / Local and epidemic disease b) Et hjerneslag som rammer høyre hjernehalvdel bak synsnervekrysningen vil kunne gi utfall i synsfeltet. Hvor vil utfallet sitte? / Eit hjerneslag som rammar høgre hjernehalvdel bak synsnervekryssinga vil kunne gje utfall i synsfeltet. Kvar vil utfallet sitte? / A stroke affecting the right brain half behind the optic chiasma may lead to loss of vision in part of the visual field. Where will this loss be? 1. Høyre side av synsfeltet / Høgre side av synsfeltet / Right vision field 2. Venstre side av sysnsfeltet / Left vision field 3. Midtre (nasale) del av synsfeltet / Middle (nasal) vision field 4. Temporale del av synsfeltet / Lateral (temporal) vision field c) En medisin tas peroralt. Det betyr: / Ein medisin takast peroralt. Det tyder: / A medicine is taken perorally. This means: 1. Som intramuskulære sprøyter / As intramuscular injections 2. Som subcutane sprøyter / As subcutaneous injections 3. Gjennom munnen som tablett eller mikstur / Through the mouth as tablets or mixture 4. Gjennom endetarmen som stikkpille eller klystér / Through the rectum as suppository or enema d) Hvilken av disse metodene er en reell MR metode? / Kva for ein av disse metodane er ein reell MR metode? 1. MR Doppler 2. MR Spektroskopi / MR spectroscopy 3. MR colonoskopi / MR colonoscopy 4. MR scintigrafi / MR scintigraphy e) Kreftceller har evnen til å indusere angiogenese. Hva er det? / Kreftceller har evna til å indusere angiogenese. Kva er det? / Cancer cells have the ability to induce angiogenesis. What is that? 1. Evnen til å invadere omkringliggende vev. / Evna til å invadere kringliggande vev / The ability to invade surrounding tissue 2. Evnen til å danne nye blodårer til svulsten. / Evna til å danne nye blodårer til svulsten. / The ability to create new blood vessels to the tumour 3. Evnen til å etablere kolonier (dattersvulster) andre steder i kroppen. / Evna til å etablere koloniar (dottersvulstar) andre steder i kroppen. / The ability to establish daughter tumours at other sites in the body 11

12 4. Evnen til å stoppe veksten på en bestemt størrelse. / Evna til å stoppe veksten på ein bestemt størrelse. / The ability to stop the growth at a certain size 10 a) Hva er et mutatorgen? / Kva er eit mutatorgen? / What is a mutator gene? 1. Et gen som gjør at normale celler muterer til kreftceller / Eit gen som gjer at normale celler muterer til kreftceller / A gene making normal cells mutate to cancer cells 2. Et gen som reparerer DNA og fjerner mutasjoner / Eit gen som reparerer DNA og fjernar mutasjonar / A gene that repairs DNA and removes mutations 3. Et gen som er vekstregulerende og gir celledød / Eit gen som er vekstregulerande og gjev celledød /A gene that is growth regulating and leads to apoptosis 4. Et vekstregulerende gen som er mutert / Eit vekstregulerande gen som er mutert / A growth regulating gene that is mutated b) Når prostata vokser med alderen kan den gi: / Når prostata veks med alderen kan den gi / The prostate increases in size with age. This can lead to: 1. Forstoppelse / Forstopping / Constipation 2. Impotens / Impotence 3. Vannlatningsproblemer / Vannlatingsproblem / Micturition problems 4. Prematur ejakulasjon / Premature ejaculation c) Hvilken av disse kjønnssykdommene kan gi svie ved vannlatning som hovedsymptom, og spesielt hos menn? / Kva for ein av disse kjønssjukdomene kan gi svie ved vannlating som hovudsymptom, og spesielt hos menn? / Which of these venereal diseases can lead to painful micturation, especially in men? 1. Syfilis / Syphilis 2. Gonorré / Gonorrhoea 3. Kjønnsvorter/ Venereal warts 4. Flatlus / Pubic lice d) Hvilken av disse sykdommene har et navn som viser at det er en betennelse? / Kva for ein av disse sjukdomene har eit nav som syner at det er ein betennelse? / Which of these diseases has a name showing it to be an inflammation? 1. Osteoporose / Osteoporosis 2. Pancreatitt / Pancreatitis 3. Aortainsuffisiens / Aortic insufficiency 4. Atrofi / Atrophy e) Hva er den vanligste mekanismen for hjerneslag? / Kva er den vanlegaste mekanismen for hjerneslag? / What is the most common mechanism for a stroke? 1. Blødning / Bløding / Bleeding 2. Blodpropp / Thrombus 3. Utvendig skade / External injury 4. Infeksjon / Infection 12

13 11 a) Hvor sitter sansecellene for lyd? / Kvar sit sansecellene for lyd? / Where are the sense cells for sound situated? 1. I trommehinna / In the tympanic membrane 2. I mellomøret / In the middle ear 3. I det indre øret / In the inner ear 4. I hørselsnerven / In the cochlear nerve b) Hva er multippel sklerose? / Kva er multippel sklerose? What is multiple sclerosis? 1. En sykdom med anfallsvis halvsidig synsforstyrrelse og hodepine / Ein sjukdom med anfallsvis halvsidig synsforstyrring og hovudverk / A disease with attacks of half sided disturbances in the vision field and headache 2. En sykdom med økende slapphet på grunn av antistoff mot motoriske endeplater / Ein sjukdom med aukande slappheit på grunn av antistoff mot motoriske endeplater / A disease with increasing weakness due to antibodies against motor synapses 3. En sykdom med lammelser, stivhet og andre symptomer på grunn av nedbrytning av myelinskjeder / Ein sjukdom med lammingar, stivleik og andre symptom på grunn av nedbryting av myelinskjeder / A disease with pareses, stiffness and other symptoms due to degradation of myelin sheaths 4. En sykdom med hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser / Ein sjukdom med hallusinasjonar, vrangforestillingar og tankeforstyrringar / A disease with hallucinations, delusions and thought disturbances c) Når hodet roteres, i hvilket nivå foregår den største delen av bevegelsen? / Når hovudet blir rotert, i kva for nivå går den største delen av bevegelsen føre seg? / When the head is rotated, where does the greatest movement take place? 1. Mellom kraniet og første nakkevirvel / Between the cranium and the first cervical vertebra 2. Mellom første og andre nakkevirvel / Between the first and second vertebrae 3. Mellom andre og tredje nakkevirvel / Between the second and third vertebrae 4. Fordelt mellom alle nakkevirvler / Fordelt mellom alle nakkevirvlar / Distributed between all cervical vertebrae d) Målet på risikoen for å få en sykdom er 1. Insidens raten / The incidence rate 2. Insidens raten multiplisert med sykdommens varighet / Insidens raten multiplisert med sjukdommens varigheit / The incidence rate multiplied by the disease duration 3. Prevalensen / The prevalence 4. Prevalensen multiplisert med sykdommens varighet Prevalensen multiplisert med sjukdommens varigheit / The prevalence multiplied by the disease duration e) Hvilket av disse organene består hovedsakelig av epitelvev?/ Kva for av disse organa består hovudsakelig av epitelvev?/ Which of these organs consists mainly of epithelial tissue? 1. Pancreas 2. Hjertet / The heart 13

14 3. Aorta 4. Kraniet / The cranium 14

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Eksamen. Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010. Lørdag 4. Juni 2005.

Eksamen. Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010. Lørdag 4. Juni 2005. Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010 Lørdag 4. Juni 2005. Hver av oppgavene kan gi 12,5 poeng (2,5 poeng pr. delspørsmål) - dvs. 8 oppgaver gir totalt 100 poeng. Du må ha 65 poeng

Detaljer

Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere. fredag 10. desember 2004.

Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere. fredag 10. desember 2004. Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere fredag 10. desember 2004. Hver av oppgavene kan gi 12,5 poeng (2,5 poeng pr. delspørsmål) - dvs. 8 oppgaver gir totalt 100 poeng. Svar på 8 av oppgavene.

Detaljer

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS VOSS BERGEN-VOSS Energibehov til Bergen-Voss er et regnestykke. For å gjøre opplevelsen best mulig, må kroppen opprettholde væskebalansen og få energitilskudd for å unngå kramper og holde kraften oppe.

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

d) Hva er hovedbestanddelen av cellemembranen?/ Kva er hovudbestanddelen av cellemembranen? 1) Karbohydrat 2) Lipid 3) Protein 4) Nukleinsyre

d) Hva er hovedbestanddelen av cellemembranen?/ Kva er hovudbestanddelen av cellemembranen? 1) Karbohydrat 2) Lipid 3) Protein 4) Nukleinsyre 1) a) Hvilke organeller er ansvarlig for energiomsetningen i cellene? / Kva for organeller er ansvarleg for energiomsetjinga i cellene? 1) Cellekjernene 2) Mitochondriene 3) Golgi apparatet 4) Endoplasmatisk

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Sirkulasjonssystemet v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Blodet Celler (99% ery) og væske (plasma) Plasma- organiske

Detaljer

Oppgåve 1. S (P) 2 of 16

Oppgåve 1. S (P) 2 of 16 Informasjon: Det er 11 oppgaver med 5 spørsmål på hver. Svar på 8 hele oppgaver. De 8 du vil skal være tellende må merkes. Kryss da av på Denne gjelder for de som skal telle, og på Gjelder ikke for de

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Radiografi Kull : R-10 Emnekode og navn/namn : BRA120 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi Eksamensform : Skriftlig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: MBV 1010 Cellebiologi og genetikk Eksamensdag: 3. juni 2005 Tid for eksamen: 3 timer Oppgavesettet er på 1 side Vedlegg: 1 Tillatte

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 18. desember 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 10 Klargjøring

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 14 Klargjøring

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Dage Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

Kulde, mørke og avstand: virkninger på mentale prosesser

Kulde, mørke og avstand: virkninger på mentale prosesser HMS-utfordringer i Nordområdene: Helse og arbeidsmiljø, mørke og avstand: virkninger på mentale prosesser Stein Knardahl Solstrand, 23.-24. april 2014 Valg av påvirkninger Arbeids Tid Måter å oppfatte

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017 Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 10. august 2017 Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Bokmål Klargjøring

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Ultralyd i medisin. Page 1. Medisin for ikkemedisinere. Ultrasonic M-Mode (Motion Mode) Ultralyd i medisin

Ultralyd i medisin. Page 1. Medisin for ikkemedisinere. Ultrasonic M-Mode (Motion Mode) Ultralyd i medisin Medisin for ikkemedisinere Ultralyd i medisin Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk NTNU Ultralyd i medisin Litt ultralydfysikk og historisk tilbakeblikk Ultralyd avbildning Ultralyd Doppler

Detaljer

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD Side 2 av 38 Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD Del 1: OM RUS OG RUSS Jeanette er 19 år og russ. Hun og flere i hennes familie har familiær hyperkolesterolemi, en sykdom som gjør at pasienten har høyt

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen Side 203 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen med kjertler. Galleblæra er ingen kjertel,

Detaljer

Fysiologi. Respirasjonssystemet. Respirasjonssystemet (del I) Del I: Del II:

Fysiologi. Respirasjonssystemet. Respirasjonssystemet (del I) Del I: Del II: Respirasjonssystemet Fysiologi Respirasjonssystemet Del I: Oppbygning og funksjon Lungenes ventilasjon Gassutveksling i lungene/vev Lungevolumer/lungekapasitet A. Rustan FRM3030 2007 Del II: Transport

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgåva består av 5 oppgåver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 - Eksamensdato: 18.05.2009

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter Exam MFEL3010 Medicine for students of natural sciences and technology

Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter Exam MFEL3010 Medicine for students of natural sciences and technology Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016 Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016 Mekanisk sirkulasjonsstøtte - Impella Rune Fanebust Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus Oversikt Hva er en Impella og hvordan virker

Detaljer

Utvikling av nyresvikt

Utvikling av nyresvikt Utvikling av nyresvikt Stein Hallan, MD PhD St. Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Nyresvikt = Chronic renal failure = Chronic kidney failure = Chronic kidney disease stage 5 S-Creatinine >200 umol/l?

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter Exam MFEL3010 Medicine for students of natural sciences and technology

Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter Exam MFEL3010 Medicine for students of natural sciences and technology Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Lungenes diffusjonskapasitet

Lungenes diffusjonskapasitet Lungenes diffusjonskapasitet Bjørn Johansen Department Group for Clinical Medicine Rikshospitalet, University of Oslo Lungenes delfunksjoner Massetransport Fordeling Diffusjon Perfusjon 08/03/98 06.03.2008

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Føflekkreft i Norge -forekomst og mortalitet

Føflekkreft i Norge -forekomst og mortalitet Føflekkreft i Norge -forekomst og mortalitet (Plateepitelkreft) trude.eid.robsahm@kreftregisteret.no Stomach Rectum, rectosigmoid Melanoma of the skin Breast Corpus uteri Central nervous system FEMALES

Detaljer

Fasit til eksamensoppgavene

Fasit til eksamensoppgavene Fasit til eksamensoppgavene 1 a. carotis (halspulsåren) 10 2 arcus aortae (aortabuen) a. pulmonalis dexter (høyre lungearterie) Hjertet og sirkulasjonssystemet 3 a. coronaria sinistra (venstre koronararterie)

Detaljer

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre Atrieflimmer En informasjonsbrosjyre Brosjyren er utarbeidet av Boehringer Ingelheim Norway KS og Sanofi Aventis i samarbeid med seksjonsoverlege dr. med. Frederic Kontny, Volvat Medisinske senter Oslo.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prøveeksamen i MBV 1020 - Del 1 (Dyrefysiologi) Oppgavegjennomgang: 22. oktober 2008 Tid for gjennomgangen: kl. 12.15-14.00 Oppgavesettet

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre Atrieflimmer En informasjonsbrosjyre Brosjyren er utarbeidet av Boehringer Ingelheim Norway KS og Sanofi Aventis i samarbeid med seksjonsoverlege dr. med. Frederic Kontny, Volvat Medisinske senter Oslo.

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 16. desember Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 16. desember Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 16. desember 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Klargjøring

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017 Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 10. august 2017 Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 13 Nynorsk

Detaljer

Aorta og mitralinsuffisiens

Aorta og mitralinsuffisiens Aorta og mitralinsuffisiens Ekkokardiografisk screening og tips Ekkogrunnkurs UNN januar 2014 Henrik Schirmer, Hjertemed.avd. Krav transthorakal ekkokardiografi: MÅ-krav: Standard innsyn (probeføring)

Detaljer

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja)

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 1 Det sunne kostholdets to generelle bud: Spis variert Sørg for energibalanse

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 14 Klargjering

Detaljer

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students

Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere Exam MFEL1010 Introduction to medicine for non medical students Det medisinske fakultet faculty of medicine Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk department of circulation and medical imaging Eksamensoppgave i MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Del 3. 3.6 Hjerneslag

Del 3. 3.6 Hjerneslag Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Nervesystemet og hjernen

Nervesystemet og hjernen Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Eksamen i Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010 15. desember 2005.

Eksamen i Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010 15. desember 2005. Eksamen i Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL 1010 15. desember 2005. Det er 11 oppgaver. Svar på 8 av oppgavene. Hvis du krysser for svar på mer enn 8 oppgaver må du merke de 8 du vil skal være

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Mange går pådiett -lavkarboer populært 17 % har gått (siste år) eller går pådiett 640 000 nordmenn 280 000 går eller har gått pålavkarbo, 100 000 følger myndighetenes

Detaljer

Aortastenose og Mitralstenose. Assami RösnerR Januar 2013

Aortastenose og Mitralstenose. Assami RösnerR Januar 2013 Aortastenose og Mitralstenose Assami RösnerR Januar 2013 Aortastenose Hyppigste klaffesykdommen Mistenkes ved systolisk bilyd Klassiske symptomer: Angina Funksjonsdyspnø Synkope Patofysiologi Normal aortaklaff

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen Utdanning : Radiografi Kull : R-10 Emnekode og navn/namn : BRA120 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Hormoner Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om hva hormoner er hvor i kroppen hormoner blir produsert hvordan hormoner virker på prosesser i kroppen 2 Cellene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Dialogarena kosthold

Dialogarena kosthold Dialogarena kosthold Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold 12.Desember 2012 Viktig møteplass Behov for samarbeid 2 Dialogarena kosthold 12.desember 2012 Krevende kostholdsdebatt Siden sist Nøkkelhullsordningen

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Klinisk ultralydforsking i Trondheim - Milepælar. Terje Skjærpe

Klinisk ultralydforsking i Trondheim - Milepælar. Terje Skjærpe Klinisk ultralydforsking i Trondheim - Milepælar Terje Skjærpe Starten ekko avbilding Inge Edler, kardiolog i Lund i Sverige og Carl Hellmut Hertz, student Framstilte i 1953 på seg sjøl ekko som rørde

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: BIO1000 Eksamensdag: 4. desember 2014 Tid for eksamen: 09.00-12.00 (3 t) Oppgavesettet er på 2 side(r) Vedlegg: Ingen

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere fredag 8. desember 2000.

Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere fredag 8. desember 2000. Eksamen Innføring i medisin for ikke-medisinere fredag 8. desember 2000. Svar på 8 av spørsmålene. Lykke til. Hvert av spørsmålene kan gi 12,5 poeng- dvs. 8 spørsmål gir totalt 100 poeng. Hvis du svarer

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon?

Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon? HYPER 8.desember 2011 Hvordan kan vi optimalisere hjernens funksjon? Linda Hildegard Bergersen l.h.bergersen@medisin.uio.no BRAIN AND MUSCLE ENERGY GROUP NANSEN NEUROSCIENCE NETWORK Department of Anatomy

Detaljer