Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: Fra 14:00 til"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit Lindstad Nestleder FLSV Gry Hanssen Medlem FLSP Lars Haagensen Medlem FLFRP Ingunn Torgersen Medlem FLAP Bjørn Hunnestad Medlem FLV Knut Johnsrud Medlem FLV Forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Staven LEDER FLH Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Eivind Johnny Dahle Knut Staven FLH Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Rune Strøm Kari Imsgard Gurid Halsvik Liv Brønstad Rådmann Kultursjef. Deltok t.o.m sak 32. Oppvekstsjef. Deltok t.o.m sak 41. Helse- og omsorgssjef. Deltok f.o.m sak 42. Merknader Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 31/12 RS 41/12 Innhold Referatsaker Delegasjon av myndighet til formannskapet vedr. avtale om kjøp av tjenester RS 42/12 Dekning av skyssutgifter i skoleåret 2012/2013 RS 43/12 RS 44/12 RS 45/12 RS 46/12 RS 47/12 RS 48/12 RS 49/12 RS 50/12 RS 51/12 Klage på administrativt vedtak, Flatanger Kommune. Klagen tas ikke til følge. FW: Underskrevet møteprotokoll rep.skap Namdal Rehabilitering Vedtak om skjenkebevilling - lukket selskap Vedtakom skjenkebevilling - enkeltanledning Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Staut Teaterlag Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Staut Teaterlag Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Sjøbua Spiseri AS Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Sjøbua Spiseri AS Vedtak om skjenkebevilling - Sørflatanger Grendalag RS 52/12 Tildeling av kommunale kulturmidler 2012 RS 53/12 Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll - Sjøbua Spiseri A/S. RS 54/12 Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll - Landgangen Kafe. RS 55/12 RS 56/12 RS 57/12 RS 58/12 RS 59/12 PS 32/12 PS 33/12 PS 34/12 PS 35/12 Rapport etter skjenkekontroll ved Zanzibar Inn. Rapport etter ølsalgskontroll ved H. Sved A/S. Rapport etter ølsalgskontroll ved SPAR Flatanger. Rapport etter ølsalgskontroll ved COOP Marked Flatanger. Skifte av alarmløsning; Trykkhetsalarm. Søknad om støtte til finansiering av Namdalens historie bind III Vedtekter for Flatanger kulturskole Årsmelding Oppvekst og kultur Tertialrapport nr Oppvekst-og kulturetaten. Lukket X X

4 PS 36/12 PS 37/12 PS 38/12 PS 39/12 Søknad om skoleskyss, Benjamin Lein Søknad om skoleskyss, Karen Anna og Odin Mårvik Søknad om skoleskyss, Ida Strand Kjendlie, skoleåret 2012/2013 og 2013/2014 Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune PS 40/12 Søknad om å få gå på Sæter skole X PS 41/12 PS 42/12 PS 43/12 PS 44/12 PS 45/12 PS 46/12 PS 47/12 PS 48/12 PS 49/12 PS 50/12 PS 51/12 PS 52/12 PS 53/12 PS 54/12 PS 55/12 PS 56/12 PS 57/12 PS 58/12 PS 59/12 Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Samarbeidsavtale for LINA-Legevaktsordningen i Namdalen mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune (vertskommune) Årsmelding Helse og omsorg Tertialrapport nr 1/ Helse- og omsorgsetaten Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Alfred Sørgaard Eftf.A/S Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop Steinkjer SA - Coop Marked Flatanger Søknad om beviling til slag av alkoholholdig drikk gruppe 1 - H.Sved A/S Søknad om skjenkebevilling - Landgangen Kafe Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - L. Mårvik Skjærgårdshandel Søknad om skjenkebevilling - Brygga Pub Søknad om skjenkebevilling - Zanzibar Inn AS Søknad om skjenkebevilling - Vik Brygge Eiendom AS Søknad om skjenkebevilling Kvaløysæter Camping og Fritid Søknad om skjenkebevilling Kvaløsæter og omegn velforening - Kvaløsæter Havn Søknad om skjenkebevilling J.T.Charter - M/S Juvikingen Søknad om serveringsbevilling - Hasvåg Brygge Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Søknad om serveringsbevilling - Sjøbua Spiseri AS Søknad om skjenkebevilling - Sjøbua Spiseri A/S PS 31/12 Referatsaker

5 Innstilling RS 41/12 Delegasjon av myndighet til formannskapet vedr. avtale om kjøp av tjenester RS 42/12 Dekning av skyssutgifter i skoleåret 2012/2013 RS 43/12 Klage på administrativt vedtak, Flatanger Kommune. Klagen tas ikke til følge. RS 44/12 FW: Underskrevet møteprotokoll rep.skap Namdal Rehabilitering RS 45/12 Vedtak om skjenkebevilling - lukket selskap RS 46/12 Vedtakom skjenkebevilling - enkeltanledning RS 47/12 Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Staut Teaterlag RS 48/12 Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Staut Teaterlag RS 49/12 Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Sjøbua Spiseri AS RS 50/12 Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Sjøbua Spiseri AS RS 51/12 Vedtak om skjenkebevilling - Sørflatanger Grendalag RS 52/12 Tildeling av kommunale kulturmidler 2012 RS 53/12 Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll - Sjøbua Spiseri A/S. RS 54/12 Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll - Landgangen Kafe. RS 55/12 Rapport etter skjenkekontroll ved Zanzibar Inn. RS 56/12 Rapport etter ølsalgskontroll ved H. Sved A/S. RS 57/12 Rapport etter ølsalgskontroll ved SPAR Flatanger. RS 58/12 Rapport etter ølsalgskontroll ved COOP Marked Flatanger. RS 59/12 Skifte av alarmløsning; Trykkhetsalarm. PS 32/12 Søknad om støtte til finansiering av Namdalens historie bind III

6 Flatanger kommune imøtekommer søknaden med kr 16,- per innbygger under forutsetning av at prosjektet er fullfinansiert i tråd med søknad før det igangsettes. Beløpet belastes fondet for SalMarmidler. Rådmannen endret sin innstilling til: Flatanger kommune imøtekommer søknaden om støtte til utgivelse av Namdalens historie bind III med kr. 16,- per innbygger under forutsetninger av at: a) Prosjektet er fullfinansiert i tråd med søknad før det igangsettes, og at b) Kystområdene også får en betydelig plass i bind III. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Flatanger kommune imøtekommer søknaden om støtte til utgivelse av Namdalens historie bind III med kr. 16,- per innbygger under forutsetninger av at: a) Prosjektet er fullfinansiert i tråd med søknad før det igangsettes, og at b) Kystområdene også får en betydelig plass i bind III. PS 33/12 Vedtekter for Flatanger kulturskole Forsalg til vedtekter for Flatanger kulturskole, datert , vedtas og gjøres gjeldende f.o.m Forsalg til vedtekter for Flatanger kulturskole, datert , vedtas og gjøres gjeldende f.o.m PS 34/12 Årsmelding Oppvekst og kultur Årsmelding 2011 for oppvekst- og kulturetaten tas til orientering.

7 PS 35/12 Tertialrapport nr Oppvekst-og kulturetaten. Tertialrapport nr for oppvekst- og kulturetaten tas til orientering. Tertialrapport nr for oppvekst- og kulturetaten tas til orientering. PS 36/12 Søknad om skoleskyss, Benjamin Lein Søknaden om skoleskyss for Benjamin André Lein, imøtekommes. Vedtaket gjøres gjeldende bare hvis det er ledig kapasitet på eksisterende skoleskyss. Imøtekommelse av søknaden gjelder for mellomtrinnet eller inntil nytt skyssreglement er vedtatt. Søknaden om skoleskyss for Benjamin André Lein, imøtekommes. Vedtaket gjøres gjeldende bare hvis det er ledig kapasitet på eksisterende skoleskyss. Imøtekommelse av søknaden gjelder for mellomtrinnet eller inntil nytt skyssreglement er vedtatt. PS 37/12 Søknad om skoleskyss, Karen Anna og Odin Mårvik Karen Anna Aagård Mårvik, f og Odin Mathias Aagård Mårvik, f , innvilges skoleskyss skoleåret 2012/2013 når det går skyss med ledig kapasitet.

8 Forslag fra Knut Johnsrud: 1. Karen Anna Aagård Mårvik, f , innvilges skoleskyss skoleåret 2012/2013 når det går skyss med ledig kapasitet. 2. Odin Mathias Aagård Mårvik, f , innvilges skoleskyss skoleåret 2012/2013 fra 1. November til 1. April når det går skyss med ledig kapasitet. Det åpnes for at elever får være med skoleskyssen også utenom disse månedene mot en egenandel til den enhver tid gjeldene billettpris. Ved avstemming ble forslaget fra Knut Johnsrud enstemmig vedtatt. 1. Karen Anna Aagård Mårvik, f , innvilges skoleskyss skoleåret 2012/2013 når det går skyss med ledig kapasitet. 2. Odin Mathias Aagård Mårvik, f , innvilges skoleskyss skoleåret 2012/2013 fra 1. November til 1. April når det går skyss med ledig kapasitet. Det åpnes for at elever får være med skoleskyssen også utenom disse månedene mot en egenandel til den enhver tid gjeldene billettpris. PS 38/12 Søknad om skoleskyss, Ida Strand Kjendlie, skoleåret 2012/2013 og 2013/2014 Søknaden om skoleskyss for Ida Strand Kjendlie, imøtekommes. Vedtaket gjøres gjeldende bare hvis det er ledig kapasitet på eksisterende skoleskyss. Imøtekommelse av søknaden gjelder for mellomtrinnet eller inntil nytt skyssreglement er vedtatt. Søknaden om skoleskyss for Ida Strand Kjendlie, imøtekommes. Vedtaket gjøres gjeldende bare hvis det er ledig kapasitet på eksisterende skoleskyss. Imøtekommelse av søknaden gjelder for mellomtrinnet eller inntil nytt skyssreglement er vedtatt.

9 PS 39/12 Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Fra og med 2012 vil Flatanger kommune ikke innvilge nye søknader om kjøp av skoleplasser ved Seter oppvekstsenter for ungdomsskolelever fra Flatanger. Forslag fra Lars Hågensen: Flatanger kommune opprettholder eksisterende avtale om kjøp av skoleplasser ved Seter oppvekstsenter for ungdomsskoleelever fra Flatanger. Forslaget fra Lars Hågensen ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Flatanger kommune opprettholder eksisterende avtale om kjøp av skoleplasser ved Seter oppvekstsenter for ungdomsskoleelever fra Flatanger. PS 40/12 Søknad om å få gå på Sæter skole PS 41/12 Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Avtalen med Namdalseid kommune om kjøp av skoleplasser ved Statland skole sies opp før 1.august To dokumenter ble lagt fram i møtet: 1. Uttalelse fra elevrådet ved Utvorda Oppvekstsenter datert Uttalelse fra foreldreutvalget ved Utvorda Oppvekstsenter datert Forslag fra Ingunn Eikeseth Torgersen: Flatanger kommune opprettholder eksisterende avtale om kjøp av skoleplasser ved Statland skole for ungdomsskoleelever fra Flatanger. Forslaget fra Ingunn Eikeseth Torgersen ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Flatanger kommune opprettholder eksisterende avtale om kjøp av skoleplasser ved Statland skole for ungdomsskoleelever fra Flatanger.

10 PS 42/12 Samarbeidsavtale for LINA-Legevaktsordningen i Namdalen mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune (vertskommune) Flatanger kommunestyre vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale om LINA Legevaktsordningen i Namdalen der Midtre Namdal samkommune er vertskommune. Flatanger kommunestyre vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale om LINA Legevaktsordningen i Namdalen der Midtre Namdal samkommune er vertskommune. PS 43/12 Årsmelding Helse og omsorg Årsmelding 2011 for helse- og omsorgsetaten tas til orientering. Årsmelding 2011 for helse- og omsorgsetaten tas til orientering. PS 44/12 Tertialrapport nr 1/ Helse- og omsorgsetaten Tertialrapport nr 1/2012 for helse- og omsorgsetaten tas til orientering.

11 Tertialrapport nr 1/2012 for helse- og omsorgsetaten tas til orientering. PS 45/12 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Alfred Sørgaard Eftf.A/S Med hjemmel i alkohollovens 3-1, 2. ledd innvilges Alfred Sørgaard Eftf. A/S bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Johan Sørgaard. Som stedfortreder for styrer godkjennes Hans P. Sørgaard. Salgstiden for alkohol fastsettes med bakgrunn i alkohollovens 3-7, 2.ledd samt lokalt vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk fra kl til kl fra mandag til fredag, og fra kl til klokken dag før søn- og helligdag. Det forutsettes at salgstiden for alkohol samsvarer med utsalgsstedets åpningstid, dog ikke utover alkohollovens maksimalgrense. Salgsbevillingen skal utøves i tråd med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Med hjemmel i alkohollovens 3-1, 2. ledd innvilges Alfred Sørgaard Eftf. A/S bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Johan Sørgaard. Som stedfortreder for styrer godkjennes Hans P. Sørgaard. Salgstiden for alkohol fastsettes med bakgrunn i alkohollovens 3-7, 2.ledd samt lokalt vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk fra kl til kl fra mandag til fredag, og fra kl til klokken dag før søn- og helligdag. Det forutsettes at salgstiden for alkohol samsvarer med utsalgsstedets åpningstid, dog ikke utover alkohollovens maksimalgrense. Salgsbevillingen skal utøves i tråd med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.

12 PS 46/12 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop Steinkjer SA - Coop Marked Flatanger Med hjemmel i alkohollovens 3-1, 2. ledd innvilges Coop Steinkjer SA Coop Marked Flatanger bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Linn Aspø. Som stedfortreder for styrer godkjennes Caterina Kvaløysæter Det forutsettes at både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven før salgsbevilling er gyldig. Salgstiden for alkohol fastsettes med bakgrunn i alkohollovens 3-7, 2.ledd, samt lokalt vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk fra kl til kl fra mandag til fredag, og fra kl til klokken dag før søn- og helligdag. Det forutsettes at salgstiden for alkohol samsvarer med utsalgsstedets åpningstid, dog ikke utover alkohollovens maksimalgrense. Salgsbevillingen skal utøves i tråd med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Med hjemmel i alkohollovens 3-1, 2. ledd innvilges Coop Steinkjer SA Coop Marked Flatanger bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Linn Aspø. Som stedfortreder for styrer godkjennes Caterina Kvaløysæter Det forutsettes at både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven før salgsbevilling er gyldig. Salgstiden for alkohol fastsettes med bakgrunn i alkohollovens 3-7, 2.ledd, samt lokalt vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk fra kl til kl fra mandag til fredag, og fra kl til klokken dag før søn- og helligdag. Det forutsettes at salgstiden for alkohol samsvarer med utsalgsstedets åpningstid, dog ikke utover alkohollovens maksimalgrense. Salgsbevillingen skal utøves i tråd med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.

13 PS 47/12 Søknad om beviling til slag av alkoholholdig drikk gruppe 1 - H.Sved A/S Med hjemmel i alkohollovens 3-1, 2. ledd innvilges H. Sved A/S bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Åge Sved Som stedfortreder for styrer godkjennes Trine Sved Salgstiden for alkohol fastsettes med bakgrunn i alkohollovens 3-7, 2.ledd, samt lokalt vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk fra kl til kl fra mandag til fredag, og fra kl til klokken dag før søn- og helligdag. Det forutsettes at salgstiden for alkohol samsvarer med utsalgsstedets åpningstid, dog ikke utover alkohollovens maksimalgrense. Det forutsettes at salgsbevillingen ikke utøves i de samme lokaler som gitt skjenkebevilling Salgsbevillingen skal utøves i tråd med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Med hjemmel i alkohollovens 3-1, 2. ledd innvilges H. Sved A/S bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Åge Sved Som stedfortreder for styrer godkjennes Trine Sved Salgstiden for alkohol fastsettes med bakgrunn i alkohollovens 3-7, 2.ledd, samt lokalt vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk fra kl til kl fra mandag til fredag, og fra kl til klokken dag før søn- og helligdag. Det forutsettes at salgstiden for alkohol samsvarer med utsalgsstedets åpningstid, dog ikke utover alkohollovens maksimalgrense. Det forutsettes at salgsbevillingen ikke utøves i de samme lokaler som gitt skjenkebevilling Salgsbevillingen skal utøves i tråd med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. PS 48/12 Søknad om skjenkebevilling - Landgangen Kafe Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd innvilges Landgangen kafe alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden

14 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Inger Trine Tessem Sved. Som stedfortreder for styrer godkjennes Åge Sved. Skjenkebevillingen skal knyttes til et klart avgrenset lokale, og skal ikke utøves i samme lokale som salgsbevillingen. Det forutsettes at bevillingshaver i forbindelse med arrangementer med aldersgrense sørger for at terrassen. Dette spesielt med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4 etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttes seneste 30 minutter før skjenkestedet stenger. bevillingsvedtaket, i alkohollovens og bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd innvilges Landgangen kafe alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Inger Trine Tessem Sved. Som stedfortreder for styrer godkjennes Åge Sved. Skjenkebevillingen skal knyttes til et klart avgrenset lokale, og skal ikke utøves i samme lokale som salgsbevillingen. Det forutsettes at bevillingshaver i forbindelse med arrangementer med aldersgrense sørger for at terrassen. Dette spesielt med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4 etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttes seneste 30 minutter før skjenkestedet stenger. bevillingsvedtaket, i alkohollovens og bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.

15 PS 49/12 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - L. Mårvik Skjærgårdshandel Med hjemmel i alkohollovens 3-1, 2. ledd innvilges L. Mårvik Skjærgårdshandel bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Lillian Mårvik Engbakken Som stedfortreder for styrer godkjennes Nils Engbakken Salgstiden for alkohol fastsettes med bakgrunn i alkohollovens 3-7, 2.ledd, samt lokalt vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk fra kl til Kl fra mandag til fredag, og fra kl til klokken dag før søn- og helligdag. Det forutsettes at salgstiden for alkohol samsvarer med utsalgsstedets åpningstid, dog ikke utover alkohollovens maksimalgrense. Det forutsettes at salgsbevillingen ikke utøves i de samme lokaler som gitt skjenkebevilling Salgsbevillingen skal utøves i tråd med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Med hjemmel i alkohollovens 3-1, 2. ledd innvilges L. Mårvik Skjærgårdshandel bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Lillian Mårvik Engbakken Som stedfortreder for styrer godkjennes Nils Engbakken Salgstiden for alkohol fastsettes med bakgrunn i alkohollovens 3-7, 2.ledd, samt lokalt vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk fra kl til Kl fra mandag til fredag, og fra kl til klokken dag før søn- og helligdag. Det forutsettes at salgstiden for alkohol samsvarer med utsalgsstedets åpningstid, dog ikke utover alkohollovens maksimalgrense. Det forutsettes at salgsbevillingen ikke utøves i de samme lokaler som gitt skjenkebevilling Salgsbevillingen skal utøves i tråd med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.

16 PS 50/12 Søknad om skjenkebevilling - Brygga Pub Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd innvilges Leif Mårvik eftf. Brygga Pub alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl) og alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin) for perioden Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Nils Engbakken. Som stedfortreder for styrer godkjennes Lillian Mårvik Engbakken. Skjenkebevillingen skal knyttes til et klart avgrenset lokale og skal ikke utøves i samme lokale som salgsbevillingen. uteområdet. Dette spesielt med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves., dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttes senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd innvilges Leif Mårvik eftf. Brygga Pub alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl) og alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin) for perioden Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Nils Engbakken. Som stedfortreder for styrer godkjennes Lillian Mårvik Engbakken. Skjenkebevillingen skal knyttes til et klart avgrenset lokale og skal ikke utøves i samme lokale som salgsbevillingen. uteområdet. Dette spesielt med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves., dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttes senest 30 minutter før skjenkestedet stenger.

17 PS 51/12 Søknad om skjenkebevilling - Zanzibar Inn AS Med hjemmel i alkohollovens 1-7,1.ledd innvilges Zanzibar Inn AS alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Pål Aakervik. Som stedfortreder for styrer godkjennes Sissel Aakervik. terrassen, dette spesielt med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. Med hjemmel i alkohollovens 1-7,1.ledd innvilges Zanzibar Inn AS alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Pål Aakervik. Som stedfortreder for styrer godkjennes Sissel Aakervik. terrassen, dette spesielt med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger.

18 PS 52/12 Søknad om skjenkebevilling - Vik Brygge Eiendom AS Med hjemmel i alkohollovens 1-7,1.ledd innvilges Vik Brygge Eiendom AS alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Alf Magne Hanssen. Som stedfortreder for styrer godkjennes Are Krogstad. uteområdet/terrassen, dette spesielt med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. Det kom et forslag om tilføying i rådmannens innstilling: uteområdet/terrassen/utleiebygg, dette spesielt med tanke på alder og beruselse. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkohollovens 1-7,1.ledd innvilges Vik Brygge Eiendom AS alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Alf Magne Hanssen. Som stedfortreder for styrer godkjennes Are Krogstad. uteområdet/terrassen/utleiebygg, dette spesielt med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger.

19 PS 53/12 Søknad om skjenkebevilling Kvaløysæter Camping og Fritid Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd innvilges Kvaløysæter Camping og Fritid alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Terje Bjørsvik Som stedfortreder for styrer godkjennes Joar Dahle terrassen, dette med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6 ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttes senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. bevillingsvedtaket, i alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd innvilges Kvaløysæter Camping og Fritid alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Terje Bjørsvik Som stedfortreder for styrer godkjennes Joar Dahle terrassen, dette med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6 ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttes senest 30 minutter før skjenkestedet stenger.

20 bevillingsvedtaket, i alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. PS 54/12 Søknad om skjenkebevilling Kvaløsæter og omegn velforening - Kvaløsæter Havn Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd innvilges Kvaløsæter og omegn velforening Kvaløsæter Havn skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl og alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin) Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Joar Dahle. Som stedfortreder for styrer godkjennes Turid Bjørsvik terrassen, dette med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd innvilges Kvaløsæter og omegn velforening Kvaløsæter Havn skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl og alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin) Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Joar Dahle. Som stedfortreder for styrer godkjennes Turid Bjørsvik terrassen, dette med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger.

21 PS 55/12 Søknad om skjenkebevilling J.T.Charter - M/S Juvikingen Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd J.T.Charter A/S M/S Juvikingen alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Mette Kvaløsæter. Som stedfortreder for styrer godkjennes Torleif Kvaløsæter Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig mannskap slik at bevillingshaver til enhver tid kan forsikre seg om at skjenkingen foregår i lovlige former. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. Med hjemmel i alkohollovens 1-7, 1.ledd J.T.Charter A/S M/S Juvikingen alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Mette Kvaløsæter. Som stedfortreder for styrer godkjennes Torleif Kvaløsæter Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig mannskap slik at bevillingshaver til enhver tid kan forsikre seg om at skjenkingen foregår i lovlige former. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger.

22 PS 56/12 Søknad om serveringsbevilling - Hasvåg Brygge Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet 3-6, jf 7 innvilges Hasvåg Brygge A/S serveringsbevilling. Hasvåg Brygge A/S må legge lokal forskrift for åpningstid for serveringssteder til grunn for sin åpningstid. Som styrer for serveringsbevillingen godkjennes: Per Steinar Norum bevillingsvedtaket, i lov om serveringsvirksomhet og bestemmelser gitt i medhold av denne til enhver tid Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet 3-6, jf 7 innvilges Hasvåg Brygge A/S serveringsbevilling. Hasvåg Brygge A/S må legge lokal forskrift for åpningstid for serveringssteder til grunn for sin åpningstid. Som styrer for serveringsbevillingen godkjennes: Per Steinar Norum bevillingsvedtaket, i lov om serveringsvirksomhet og bestemmelser gitt i medhold av denne til enhver tid PS 57/12 Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Med hjemmel i alkohollovens 1-7,1.ledd innvilges Hasvåg Brygge AS alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Per S. Norum.

23 forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. I forbindelse med arrangement med aldersgrense må bevillingshaver sørger for at området for skjenking avgrenses på en slik måte at det kan føres adgangskontroll/vakthold for skjenkeområdet, samt at de som er på jobb sikres oversikt over skjenkeområdet. Dette spesielt med tanke på alder og beruselse. Søknad om romservice med skjenking avslås. Dette med bakgrunn i at en slik type skjenking ikke har vært underlagt prinsipiell diskusjon av bevillingsmyndigheten. Forslag om endring i 5. Ledd i rådmannens innstilling: Søknad om romservice med skjenking avslås da dette ikke omfattes av dagens vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkohollovens 1-7,1.ledd innvilges Hasvåg Brygge AS alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Per S. Norum. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttet senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. I forbindelse med arrangement med aldersgrense må bevillingshaver sørger for at området for skjenking avgrenses på en slik måte at det kan føres adgangskontroll/vakthold for skjenkeområdet, samt at de som er på jobb sikres oversikt over skjenkeområdet. Dette spesielt med tanke på alder og beruselse. Søknad om romservice med skjenking avslås da dette ikke omfattes av dagens vedtatte retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk.

24 PS 58/12 Søknad om serveringsbevilling - Sjøbua Spiseri AS Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet 3-6, jf 7 innvilges Sjøbua Spiseri A/S serveringsbevilling. Serveringsbevillingen blir gitt under forutsetning av at daglig leder har gjennomført og bestått etablererprøven. Serveringsbevillingen vil ikke være gyldig før dette er dokumentert. Sjøbua Spiseri A/S må legge lokal forskrift for åpningstid for serveringssteder til grunn for sin åpningstid. Som daglig leder for serveringsbevillingen godkjennes: Kjell Roger Vikan bevillingsvedtaket, i lov om serveringsvirksomhet og bestemmelser gitt i medhold av denne til enhver tid Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet 3-6, jf 7 innvilges Sjøbua Spiseri A/S serveringsbevilling. Serveringsbevillingen blir gitt under forutsetning av at daglig leder har gjennomført og bestått etablererprøven. Serveringsbevillingen vil ikke være gyldig før dette er dokumentert. Sjøbua Spiseri A/S må legge lokal forskrift for åpningstid for serveringssteder til grunn for sin åpningstid. Som daglig leder for serveringsbevillingen godkjennes: Kjell Roger Vikan bevillingsvedtaket, i lov om serveringsvirksomhet og bestemmelser gitt i medhold av denne til enhver tid PS 59/12 Søknad om skjenkebevilling - Sjøbua Spiseri A/S Med hjemmel i alkohollovens 1-7,1.ledd innvilges Sjøbua Spiseri AS alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Skjenkebevillingen er kun gyldig under forutsetning av at det er gitt gyldig serveringsbevilling fra kommunen.

25 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Svein Erik Svarte Som stedfortreder for styrer godkjennes Kjell Roger Vikan terrassen, dette med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttes senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. Det forutsettes at ny driver har etablert internkontrollsystem innen utgangen av Med hjemmel i alkohollovens 1-7,1.ledd innvilges Sjøbua Spiseri AS alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for perioden Bevillingen gjelder også for sluttet selskap. Skjenkebevillingen er kun gyldig under forutsetning av at det er gitt gyldig serveringsbevilling fra kommunen. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Svein Erik Svarte Som stedfortreder for styrer godkjennes Kjell Roger Vikan terrassen, dette med tanke på alder og beruselse. forutsettes at alkohollovens 4-4, 6.ledd etterleves, dette betyr at utskjenking av alkohol avsluttes senest 30 minutter før skjenkestedet stenger. Det forutsettes at ny driver har etablert internkontrollsystem innen utgangen av 2012.

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30.

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit Lindstad

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: Tidspunkt: Fra 16:15 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: Tidspunkt: Fra 16:15 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: Fra 16:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Flatanger Formannskap

Flatanger Formannskap Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.20133 Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30 Faste medlemmer som Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Ida Magrit Lindstad Olav Jørgen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Arne Skorstad Medlem FLH

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Arne Skorstad Medlem FLH Møteprotokoll Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: Fra 17:30 til 18:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08: Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.05.2016 Tid: 08:30 13.10 Faste medlemmer: Trine Haug Leder SP Johan Petter Skogseth Nestleder SP Berit

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Utvalg for helse og omsorg Møtested: Lenvik rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Møtt for: Leder Martin Ness AP FO Medlem Grethe

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Birgit Fossvik MEDL ORD MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Birgit Fossvik MEDL ORD MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: Fra 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Strøm Medlem FLSP Olav Jørgen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Arne Skorstad Lars Haagensen Turid Kjendlie

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Arne Skorstad Lars Haagensen Turid Kjendlie Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Reidar Lindseth MEDL FLV Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Reidar Lindseth MEDL FLV Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Staven VORD FLH Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Staven VORD FLH Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: Fra 17:00 til 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Skorstad MEDL FLH. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Nils Myren Arne Skorstad FLAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Skorstad MEDL FLH. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Nils Myren Arne Skorstad FLAP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Kjendlie Medlem FLSV Olav Jørgen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Møterommet, Flatanger Pleie- og omsorgstun Dato: 06.03.2007 Tidspunkt: Fra 10:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Martin Dahle MEDL FLAP. Torgersen Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Martin Dahle MEDL FLAP. Torgersen Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.05.2016 Kl. 09:00-12:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.05.2016. Møte med sakliste er kunngjort på kommunens

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Haagensen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Haagensen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Valgstyret Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 12.04.2016 Tidspunkt: Fra 16:00 til 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Leder

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu Helsesenter Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 19:00-21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Oddvar

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred Eliassen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen.

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.05.2012 Eide formannskap Tidspunkt: 08:30 11:05 Formannskapssalen, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 17.00

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 17.00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: Fra 15.00 til 17.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL ORD

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL ORD Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for helse og omsorg. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg for helse og omsorg. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 10.10.2007 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Lindseth Ordfører FLV Tove

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 17.02.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Torgersen MEDL FLAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Torgersen MEDL FLAP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: Fra 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit Fossvik

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 18:00-19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Alkoholomsetning: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode 2012-2016.

Alkoholomsetning: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode 2012-2016. Saksframlegg Arkivnr. U62 Saksnr. 2012/240-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Alkoholomsetning: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Unni

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 21.08.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Omsorgsutvalget Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Cathrine Tokle FO Fast representant Per Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:00-16.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Helse- og omsorgsutvalget

Deanu gielda - Tana kommune. Helse- og omsorgsutvalget Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 09:00 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 12.12.2013 kl. 13:30-13.45. Sted: Hol kommunehus, møterom 3. Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Hasfjord Aagård Lars Mårvik FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Hasfjord Aagård Lars Mårvik FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 15.01.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit Fossvik

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 12:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 12:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tid: 08:30 12:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 STIFTELSEN

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.09.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 61/16 Til sak: PS 65/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 13:10-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ivar

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.07.2014 kl. 14.00 Møtedato: 10.07.2014 Klokkeslett: Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. SAKSLISTE

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 13:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020

SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020 Kommunikasjon og personal «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 24123/2016//5AKS 30.06.2016 SVAR PÅ SKJENKEBEVILLING - FORNYELSER FOR PERIODEN 01.07.2016-30.06.2020

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterommet, Selbu helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterommet, Selbu helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 09:00-15:25 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterommet, Selbu helsesenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer