INNKALLING TIL ÅRSMØTE TASTA SKOLEKORPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE TASTA SKOLEKORPS"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE TASTA SKOLEKORPS Tid: mandag 23. mai kl Sted: Tasta skole Agenda: 1. Konstituering a) A< pning b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av sakslisten d) Valg av møteledelse e) Valg av referent 2. Godkjenning av a rsmeldingen 3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader 4. Saker fremmet av korpsstyret 5. Saker fremmet av korpsmedlemmene a)forskyve overgang fra junior- til seniorkorps med ett år 6. Valg av leder for ett a r. 7. Valg av styremedlemmer for to a r 8. Valg av varamedlemmer 9. Valg av revisor/revisjon 10. Valg av valgkomite, 3 medlemmer

2 A#rsmelding Tasta Skolekorps høst 2015 Styret: Martha Rødde (leder) Jarle Furre (kasserer) Sindre Skjøld (sekretær og webansvarlig) Owe Kenneth Olsen (dugnad og materialforvalter) Knut Osmundsen (dugnadsansvarlig) Gro Rasmussen (uniformer) Sølvi Amundrud (komiteansvarlig) Trude Å. Hartvigsen Varamedlem: Mette Lütcherath Varamedlem: Hanne Marit Steigen Musikantrepresentanter: Sverre Rødde Knutsen, Ingrid B. Rasmussen Det har vært avholdt 2 styremøter høsten Årsmøte ble avholdt. 30. september Dirigenter: Morten Øvrebekk: Seniorkorpset og aspirantkorpset. Helga Rasmussen, Astrid Tynning (permisjon halve året), Steinar Knutsen (vikardirigent aug- nov): Juniorkorpset Instuktører: Per Illguth, Frank Roger Haukås Eikeland, Birgitte Njå, Astrid Tynning, Helga Rasmussen, Amund Kleppan, Simen Amundrud Lokaler: Seniorer og juniorer: Tasta skole Aspirantene: Tasta og Byfjord skole Musikalske aktiviteter for korpset høst 2015: Fellesøvelser mandager. Spilletimer og gruppeøvelser onsdager : Første øvelse sesongstart 22.08: Konsert på Torget sammen med Seindorf Beaumaris Band : Seminar med hentekonsert 17.10: Årsfest aspirant 2 spilte konsert : Seminar på Vigrestad med hentekonsert 30.11: Spilling ved avlastningsboligene 14.11: Stavanger Open. Tasta vant spilling med 97 poeng og underholdning med 138 poeng. Tema: Pirates of the Carribean 23.11: Spilling ved bystyresal ifm. aksjon mot kommunalt budsjettkutt

3 24.12: Spilling i Tasta kirke Dugnader: Tilsynsvakt Tastaveden skole 1 flaskeinnsamling: 23.9 Siddis Brass, dørvakter, scenearbeidere og kafeteria Høstbasar m/kafeteria og loddsalg Vertskap for RUK Sosiale tilstelninger: Grillfest med gjester fra Seindorf Beaumaris Band fra Wales Reisbort seminar Vigrestad Årsfest Fest etter Stavanger Open Høstbasar Juleavslutning Økonomi: Regnskapet som legges fram for årsmøtet tilsvarer søknaden om mva.- kompensasjon, og det er ikke foretatt anordninger eller laget noter til det revisorgodkjente regnskapet. Dette skyldes at budsjettet som er utarbeidet for sesongen ikke viser fordelingen av inntekter/utgifter mellom høst 2015 og vår For å kunne vurdere resultatet for høsten 2015 er det likevel satt opp et budsjettforslag, uten at fordelingen mellom høst/vår er behandlet i styret. Til neste årsmøte vil dette bli endret. Regnskapet for våren 2015 er avsluttet og godkjent av forrige årsmøte. Derfor blir kun regnskapet for høsten 2015 kommentert her. Det er inntektsført kr som er kr mer enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er at det er flere medlemmer i korpset enn beregnet noe som gir økt inntekt fra kontingent. Andre poster som bidrar til merinntektene er: Høstbasar, bydelsmidler, kafeteria og mva.-kompensasjon. I tillegg er det kommet inn kr fra Tilsynsvakt som vil bli inntektsført i vårregnskapet. Det er utgiftsført kr som er kr mer enn budsjettert. Hovedårsakene til dette er at Kjøpetimer for musikkskolen, Rekvisita instrumenter og Andre kostnader er høyere enn budsjettert. Kjøpetimene skyldes at kulturskolen har fakturert for mye for høsten 2015 noe som vil bli rettet opp til våren. Beaumaris-besøket gikk med kr i underskudd. I sum for høsten gir dette et underskudd på kr , mens det er budsjettert med et underskudd på kr for hele året. Hovedårsaken til dette er sommerturen hvor underskuddet i praksis utgjør korpsets tilskudd. Totalt sett har korpset en sunn økonomi med egenkapital pr på kr (uten instrumenter).

4 Musikanter pr : 2013 (musikant/asp) 2014 (musikant/asp) 2015 (sr/jr/asp) 83 (56 / 27) 83 (55 / 28) 90 (42/19/29) Kommentarer: Etter en velfortjent sommerferie startet høstsesongen 17. august med kort øvingstid til årets første konsert. Korpset fikk besøk fra Seindorf Beaumaris Band fra Wales, og arrangerte grillfest og spilte konsert sammen med gjestene på Torget i byen lørdag 22. august. Høstens store prosjekt var igjen Stavanger Open, med tradisjonelt seminar på Vigrestad i forkant. Også i år skapte korpset et nytt høydepunkt når det gjelder spilling, koreografi og kostymer. Korpset fremførte sin versjon av Pirates of the Carribean. Morten Øvrebekk og kreative foreldre utarbeidet spektakulære kostymer og flott scenografi med seilskute og elleville stunt med trommeslager Simen som snus på hode mens han spiller. Korpset ble belønnet med 138 av 150 mulige poeng på underholdningsdelen, noe som resulterte i 1. plass, og korpset vant musikkprisen med 97 poeng. Styret takker musikanter, dirigenter og foreldre for innsatsen som legges ned i løpet av året for å opprettholde den standarden som Tasta skolekorps er kjent for, på alle områder. For styret i Tasta skolekorps Sindre Skjøld, sekretær.

5 TASTA SKOLEKORPS Resnskap 2o15t2o16 (HpS,,Dfi) 3001 Medlemskontingenter 3102 Tilsynbvakt 3't08 Flaskedugnad 3103 Loppemarked 31(N Høstbasar 3116 NMFVo-midler 3105 A6fest 3107 Kafeteria (neto) 3110 Seminarer 3112 Spilleoppdrag Nettverksmidler bydelsutvalget 3118 NMF frifond 3120 Dugnad Siddis Brass 3O0o Mva kompensasjon 3140 Hotell Tasta 3190 Andre inntekter (inkl. tilskudd Beaumaris og RUK) Annonseinntekter' sponsor 3160 Grasrokndel Egenandel tur 8050 Renteinntekter , , ,00.{0 000, , , ,q) , , , , ,00 s0 000, , , , , , , ,75 ar aru,oo , ,92-2't 230, , , ,00 -na OOO,OO.4 783, , ,OO 5100 Kjopetimer mueikkskolen 5oo0 Andre lønnsutbetalinger 6530 Rekvieita instrumenbr 6535 Reparasioner instrumenter 6540 Noter 6550 KjøP instrumenter 6560 HotellTasta 6572 Loppemarked 6574 Arsfest 6575 tløstbasar 6576 Seminarer 65n KjøP Uniformer 6580 Kos medlemmer-l7.mai frokost 6564 Flaskeinnsamling-uEifter 7190 Refusion sommerkue, 7400 Kontingenter 7422 Stavanger OPen 7424 RM 7426 NM 7430 Tur 75OO ForsikringspGmie 7602 Konsertleic 7606 Nettsted 7610 Andre kostnader (inkl Beaumaris og RUK) 7770 bank Overskuddiunderckudd , ,00 I 000, , , , , , , , , , ,00 '15 000, , , , , , , , , p , , ,18 320, , ,00 300,00 293n, ,00 : ,58 647, ,00 -,t4 033, Kasse 1340 Fordringer 1360 Skagenfondene 1930 Drifiskonto 1932 l'tøyrentekonto 1933 Skattetrekk 2000 Egenkapital 2600 Forskuddstrekk 2960 PåløPne kostnader 59, , , ,00 : , ,59,9,gJL lp*, *<rl, Furre kasse rer dx u-(. revisor -//

6 TASTASKOLEKORPS Regnskap for 2015 Grunnlag for søknad om mva kompensasjon 3001 Medlemskontingenter 3102 Tilsynsvakt 3108 Flaskedugnad 3103 Loppemarked 3104 Høstbasar 3116 NMF Vo-midler 3105 Arsfest 3107 Kafeteria (netto) 3110 Seminarer 3112 Spilleoppdrag Nettverksmidler bydelsutvalget 3118 NMFfrifond 3120 Dugnad Siddis Brass 3000 Mya kompensasjon 3140 Hotell Tasta 3190 Andre inntekter Annonseinntekter, sponsor 3160 Grasrotandel 3195 Egenandel lur 8050 Renteinntekter , , , , ,W ;,s , ,00-10r 205, , ,05-539, ,q) -2i746, , 't 566, ,OO , , ,N , , , æ , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 5 l00 Kjøpetimer musikkskolen 5000 Andre lønnsutbetalinger 6530 Rekvisita instrumenter 6535 Reparasjoner instrumenler 6540 Noter 6550 Kjøp instrumenter 6560 Hotell Tasta 6572 Loppemarked 6574 Arsfest 6575 Hdstbasar 6576 Seminarer 6577 Kiøp Uniformer 6580 Kos medlemmer-17.mai frokost 6584 Flaskeinnsamling-utgifter Refusjon sommerkurs 7400 Kontingenter 7422 Slavanger Open 7424 RM 7426 NM 7430 Tur 7500 Forsikringspremie 7602 Konsertleie 7606 Nettsted 7610 Andre kostnader , ,00 I 991,25 12 /m5,50 1Æ,_ , , , , , , "AO 24894, I 000, , , , ,00 1æ3, , ,fi) 15 51e;s 2 774, ,18 320,00 I 485, , , r8, , , , , ,00 3t 390,00 0, , , , , , , , , ,92 137U, , , ,00 I 000, , Kasse 1340 Fordringer 1360 SkagenfoMene 1930 Driftskonto 1932 Hryrentekonto 59, , , /.1,W 2000 Egenkapitat 2600 FoFkuddstretd( 2960 Påløpne koslnader Sum driftrskostnad 2015 Vi bekrcftor at oppgitte regnstapstall r revidåd o/i r?åld oppgltt:

7 TASTA SKOLEKORPS Noter til regnskapet for høsten Andre inntekter Utleie slagverk sommerkurs 9 000,00 Refundert kostnad til bussleie fra Beaumaris 9 000,00 Dugnad - overnatting for Rogaland ungdomskorps ,00 Sum , Kjøp instrumenter Kornett 3 782,00 Eb kornett 8 500,00 Althorn 3 000,00 Tuba, jr ,00 Sum , Andre kostnader Mat, besøk Beaumaris 1 046,87 Bussleie Beaumaris ,00 Utlegg, avfall Fra Tastarustå 500,00 Oppmerksomhet/blomst 528,00 Leie Lundsvågen, Beaumaris 3 565,00 Gaver årsfest 1 431,00 Matvarer diverse arr. RUK 4 258,91 Utlegg RUK 1 021,00 Utlegg RUK 1 074,80 Sum andre kostnader ,58 Dugnad RUK Kostnad ,71 Inntekt ,00 Sum inntekt ,29 Besøk Beaumaris, inkl fra regnskap 2014/15 Kostnad ,87 Støtte ,00 Refusjon 9 000,00 Sum utgift ,87

8 TASTA SKOLEKORPS Regnskap 2015/2016 INNTEKTER Budsjett 2015/2016 Budsjett 2015/2016 høst Budsjett 2015/2016 vår Regnskap 2015/ Medlemskontingenter , , , , Tilsynsvakt Flaskedugnad , , , , Loppemarked , , Høstbasar , , , NMF VO-midler , , Årsfest , , , Kafeteria (netto) , , , , Seminarer , , , Spilleoppdrag , , , Nettverksmidler bydelsutvalget , NMF frifond , , , Dugnad Siddis Brass , , Mva kompensasjon , , , Hotell Tasta , , Andre inntekter (inkl. tilskudd Beaumaris -80 og 000,00 RUK) , , , Annonseinntekter, sponsor , , , Grasrotandel , , , , Egenandel tur , , , , Renteinntekter , , ,00 SUM INNTEKTER , , , , Kjøpetimer musikkskolen , , , , Andre lønnsutbetalinger , , Rekvisita instrumenter , , , Reparasjoner instrumenter , , , Noter , , , Kjøp instrumenter , , , , Hotell Tasta 8 000, , Loppemarked 5 000, , Årsfest , , , Høstbasar 1 000, , , Seminarer , , , , Kjøp Uniformer 3 000, , , Kos medlemmer-17.mai frokost 5 000, , ,33 320, Flaskeinnsamling-utgifter 5 000, , , , Refusjon sommerkurs , , , Kontingenter , ,00 300, Stavanger Open , , , RM , , NM Tur , , , , Forsikringspremie , , Konsertleie , , , Nettsted 1 000, , Andre kostnader (inkl Beaumaris og RUK) , , , Gebyrer bank 1 000, ,00-647,00 SUM KOSTNADER , , , ,34 Overskudd/-underskudd , ,59 Balanse 1900 Kasse Fordringer 59, Skagenfondene , Driftskonto , Høyrentekonto , Skattetrekk - Sum eiendeler , Egenkapital , Forskuddstrekk Påløpne kostnader - Årets overskudd/underskudd ,59 Sum gjeld og egenkapital ,35

9 Til årsmøte i Tasta skolekorps mandag 23. mai 16 Forslag: utsette overgangen til seniorkorpset med ett år slik at skillet mellom junior og senior blir mellom barne- og ungdomsskolen Begrunnelse: Etter flere år med god og stabil rekruttering og få som slutter, er seniorkorpset blitt et stort korps med rundt 40 musikanter. Juniorkorpset på sin side er nesten et fulltallig brass band de også med rundt 20 musikanter. Det er noe å være stolte over! Likevel kan det by på utfordringer som å få plassert alle seniorene på en konsertscene og å finne repertoar som gir utfordringer til alle musikantene. I juniorkorpset er det ca 10 musikanter som etter nåværende ordning skal over til seniorkorpset til høsten. Disse musikantene var det første kullet som startet som aspiranter i 3. klasse og har allerede fulgt et annet opplegg for aspiranttiden i korpset i forhold til tidligere. Vi mener derfor at de også kan være de første som spiller lenger i juniorkorpset enn sine forgjengere. En slik ending vil i våre øyne ha flere fordeler. Besetningen blir mer stabil og dirigenten slipper å bytte ut halvparten av musikantene hver høst. Besetningen blir større og repertoaret likedan. Kanskje kan man dermed vurdere å la juniorkorpset delta i 4. divisjon brass i RM i stedet for i junior-rm? Det blir bedre tid til å planlegge eventuelle instrumentbytter slik at man har mulighet til å få inn musikanter på de instrumentene det er behov for ved overgangen til senior. Det er også et mer naturlig skille mellom barne- og ungdomsskole enn det er mellom 6. og 7. trinn på barneskolen. Ulempen ved å gjøre denne endringen nå er selvsagt det og måtte skuffe de som har gledet seg til å få spille med seniorene til høsten. Vi er likevel overbevist om at dette kan la seg løse på en fin måte. Vi har allerede luftet våre tanker om denne endringen med Astrid, Morten, vår datter og andre korpsforeldre og stort sett fått positive tilbakemeldinger. Vi har likevel stor forståelse for at dette trenger en formell behandling på årsmøtet og i styret og vil stille oss positive uansett utfall av forslaget. Med vennlig hilsen Eli og Bjørn Tore Aspelund

10 Vedlagt følger valgkomiteens innstilling til verv i Tasta skolekorps styre fra mai 2016 Styret består i dag av 8 personer, en leder og 7 styremedlemmer. Våren 2016 er leder på valg for et år, 3 styremedlemmer på valg for to år. I tillegg er revisor på valg for ett år. Valgkomiteen innstiller også, i h.h.t. til vedtektene, to varamedlemmer for ett år. Disse varamedlemmene vil være en del av styret hvis noen av styremedlemmene velger å fratre sitt verv året 2016/2017 Valgkomiteen innstiller følgende personer til de ulike funksjonene: Leder: Martha Rødde (1 år - gjenvalg) Styremedlem: Jarle Furre (2 år - gjenvalg) Styremedlem: Sølvi Amundrud (2 år - gjenvalg) Styremedlem: Gro Rasmussen (2 år - gjenvalg) Varamedlem: Mette Lütcherat (1 år - gjenvalg) Varamedlem: Hanne Marit Steigen (1 år - gjenvalg) Ikke på valg: Styremedlem: Sindre Skjøld (2 år) Styremedlem: Knut Osmundsen (2 år) Styremedlem: Owe Kenneth Olsen (2 år) Styremedlem: Trude Hartvigsen (2 år) Musikantene har selv valgt følgende representanter til styret: Sverre Rødde Knutsen (1 år) Simen Amundrud (1 år) Valgkomité: Anette Stokland Jeanette Rollheim Janne Fauskanger (Ny) Revisor: Rolf Simonsen (1 år) Begrunnelse fra valg komiteen: Det har vært viktig for valgkomiteen å forsøke å ha et styre som representerer både de eldste og de yngste musikantene, samtidig som arbeidskapasitet og erfaring blir beholdt i størst mulig grad. Mvh Anette Stokland For valg komiteen Jeanette Rollheim og Inger Marie Lunde

11 VEDTEKTER FOR TASTA SKOLEKORPS Gjeldende fra Sist endret Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøte 5 Styret 6 Medlemsmøtene 7 Komiteer 8 Oppløsning 9 Vedtektsendringer 1 ORGANISASJON Tasta Skolekorps, Stiftet (?) er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) 2 FORMÅL Tasta Skolekorps skal: 2.1 MUSIKK Tasta Skolekorps skal ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.. Tasta skolekorps har som musikalsk målsetning å være blant de beste skolekorpsene i landet. Vi søker å oppnå dette ved å jobbe for et godt sosialt miljø i korpset og et godt undervisningstilbud i samarbeid med kulturskolen. 2.2 INFORMASJON Tasta skolekorps skal informere musikanter og foresatte om korpsets og NMFs aktiviteter, og fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. 2.3 MUSIKKPOLITIKK Tasta skolekorps skal ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv samt følge opp de overordnede musikkpolitiske retningslinjene NMF trekker opp. 2.4 ARRANGEMENT Tasta skolekorps skal gi musikere, instruktører og tillitsvalgte tilbud om kurs, arrangere og delta på konserter, stevner/festivaler, konkurranser og andre arrangement og være en positiv miljøfaktor for Tasta bydel. 2.5 UTVIKLINGSARBEID Tasta skolekorps skal utvikle og forbedre musikkfaglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeid med grunnskolen, videregående skole, Stavanger Kulturskole, NMF og andre organisasjoner. 3 MEDLEMSKAP 3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER Utøvende og ikke-utøvende medlemmer kan tas opp som medlem i korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. 3.2 ORGANISERING AV KORPSET Korpset følger forbundets gjeldende aldersbestemmelser. Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli det året de fyller 19 år. Utøvende medlemmer kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Medlemsforpliktelsene i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset Korpset skal velge 2 tillitsvalgte fra korpsets utøvende medlemmer, eller en mindre gruppe musikanter til et korpsråd. De tillitsvalgte må være fylt 15 år for å ha møterett, og i tillegg tale- og forslagsrett i korpsets styre. Korpsrådet vil være et rådgivende organ for styret Korpsåret er i perioden FORUTSETNINGER FOR MEDLEMSKAP Korpsmedlemmene må overholde korpsets og NMFs vedtekter, regler og lovlige vedtak Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigenten varsles i god tid på forhånd Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte Medvirkning i andre korps eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret. 3.4 KONTINGENT Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til forbund gjelder fra 1. august til 31. juli påfølgende år Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og forfaller i to terminer; den ene for høstsemesteret, den andre for vårsemesteret. Innbetalt kontingent refunderes ikke Medlemmene skal overholde sine økonomiske forpliktelser til fastsatte tider. 3.5 UTMELDINGER Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding til korpsets ledelse. Det oppfordres til at ingen slutter i løpet av korpssesongen. 4 ÅRSMØTE 4.1 STATUS Årsmøtet er Tasta skolekorps høyeste myndighet. 4.2 ÅRSMØTEPERIODE, INNKALLING OG SAKER TIL ÅRSMØTET Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsledelsen eller 1/3 av medlemmene krever det Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Regnskapet følger kalenderår Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge frem slike saker på årsmøtet. 4.3 REPRESENTASJON, RETTIGHETER OG VOTERINGER På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitémedlemmer og gjester invitert av styret Utøvende og ikke-utøvende medlemmer som er fylt 15 år har tale- og stemmerett Medlemmer som ikke er fylt 15 år har tale og forslagsrett. Representanter fra NMF har talerett. Årsmøtet kan for øvrig vedta å gi talerett til hvem det måtte ønske Gyldige vedtak krever ordinært flertall (over halvparten av stemmene) dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 4.4 ÅRSMØTETS DAGSORDEN Årsmøtet behandler følgende saker: 1. Konstituering a) Åpning b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av sakslisten d) Valg av møteledelse e) Valg av referent 2. Godkjenning av årsmeldingen 3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader 4. Saker fremmet av korpsstyret 5. Saker fremmet av korpsmedlemmene 6. Valg av leder for ett år. 7. Valg av styremedlemmer for to år 8. Valg av varamedlemmer 9. Valg av revisor/revisjon 10. Valg av valgkomité, 3 medlemmer Valgbare til verv er de fremmøtte representantene eller andre kandidater som har sagt seg villig til å motta verv. De som skal velges må være fylt 15 år når de skal tiltre, og ha gyldig medlemskap. Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det. 5 STYRET 5.1 SAMMENSETNING OG KONSTITUERING Styret består av minimum 6 og maksimum 8 faste styremedlemmer og 2 varamedlemmer med stemmerett. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. 5.2 FULLMAKTER a) Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styrets leder eller den styret gir fullmakt tegner korpset. b) Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c) Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for i tilknytning til disse vedtekter for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter. 5.3 STYREMØTER a) Styret innkalles når lederen eller 3 av styremedlemmene finner det nødvendig. b) Korpsets tillitsvalgte har møterett, og i tillegg tale- og forslagsrett. c) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er samlet. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt for et fulltallig styre før gyldig vedtak kan gjøres. d) Det utarbeides referat fra hvert styremøte. Referat sendes til styrets medlemmer og varamedlemmer. 5.4 ÅRSAVSLUTNING Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmelding og revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning. 5.5 PERSONALANSVAR Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. 6 MEDLEMSMØTER Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det avholdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer mener det er behov for det. 7 KOMITEER 7.1 REVISJON Revisjonen skal gjennomgå regnskapet for hvert år og legge frem revidert regnskap for årsmøtet. 7.2 VALGKOMITEEN Valgkomiteen skal finne frem til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i 4.4, og legge komiteens innstilling frem for årsmøtet. 8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPSFORBUND 8.1 Oppløsning av korpset kan kun foretas av to etterfølgende ordinære årsmøter, og krever 2/3-flertall i begge årsmøtene. 8.2 I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres på sperret konto som disponeres av FAU ved Tasta Skole og Byfjord Skole inntil nytt korps er opprettet. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps. 8.3 Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler skal overføres til Stavanger Kulturskole dersom nytt korps ikke er reorganisert innen 10 år. Ved utmelding av Norges Musikkorpsforbund må det gjøres vedtak på to etterfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever minst 2/3-flertall. 9 VEDTEKTSENDRINGER Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. Disse vedtektene trer i kraft fra om med Endret ved : - ekstraordinært årsmøte den Endringene trer i kraft fra og med ordinært årsmøte den Endringene trer i kraft fra og med den ordinært årsmøte den Endringene trer i kraft fra og med den Side 1 av 1

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS Hovedinndeling av nye vedtekter gjelder fra 19. september 1990 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøtet 5 Styret 6 Medlemsmøtene 7 Komiteer 8 Oppløsning 9 Vedtektsendringer

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS 17 VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS HOVEDINNDELING: 1. ORGANISASJON 2. FORMÅL 3. MEDLEMSKAP 4. ÅRSMØTE 5. STYRET 6. MEDLEMSMØTENE 7. KOMITEER 8. OPPLØSNING 9. VEDTEKTSENDRINGER IKRAFTTREDELSE Disse

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS (Stiftet 1950) (Vedtatt på årsmøte 1974 og revidert 1977, 1982, 1985, 1991, 2008 og 2010) 1 HOVEDINNDELING AV NYE VEDTEKTER GJELDENDE FRA 22.10.1991 1 STIFTELSE OG

Detaljer

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Styret: Hilde Grude (leder) Jarle Furre (kasserer) Sindre Skjøld (sekretær og webansvarlig) Berit Vandli Berentsen (uniformer) Olga Lindal (uniformer og transport)

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012.

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. 1 ORGANISASJON Byåsen Skolemusikkorps er skolekorps for skolene Byåsen, Dalgård og Stavset.

Detaljer

Årsmelding Tasta Skolekorps 2016

Årsmelding Tasta Skolekorps 2016 Årsmelding Tasta Skolekorps 2016 Styret: Martha Rødde (leder) Jarle Furre (kasserer) Sindre Skjøld (sekretær og webansvarlig) Owe Kenneth Olsen (dugnad og materialforvalter) Gro Rasmussen (uniformer) Sølvi

Detaljer

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS ETTER ENDRINGSFORSLAG 2016 1 ORGANISASJON Lerstad skolekorps, stiftet 7.12.1977, er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund (NMF) gjennom Norges Musikkorps Forbund Nordvest. Korpset

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON. a. Åskollen skolekorps stiftet 17. mars 1947, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, med tilhørighet til NMF region Øst. Organisering av Korpset Dersom

Detaljer

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill 1 ORGANISASJON Kolnes Skolekorps og drill stiftet i10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet i Rogaland krets. (NMF med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring av 12. februar 1996, endring av 15. februar 1999, endring av 17. februar 2003, endring

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS 1 Organisasjon Høybråten skoles musikkorps (HSMK), stiftet 17. februar 1926, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Viken). 2 Formål

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling 14.03.2015 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag.

Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag. 1 ORGANISASJON Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag. Organisering av Musikkorpset: Musikklaget Kornetten har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet Vedtekter Hønefoss Ungdomskorps Vedtatt årsmøtet 08.03.2016 1 ORGANISASJON Hønefoss Ungdomskorps, HUK, stiftet 1. februar 1932, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Region Øst)

Detaljer

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps Vedtekter for Kongsberg Guttemusikkorps med statutter for: Hederstegn, Frammøtemerke, Aktivitetsmerke, Innsatspremie, Avgangsdiplom, Æresmedlemskap Vedtatt på konstituerende årsmøte 13. desember 1990.

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest.

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest. www.moldejanitsjar.no VEDTEKTER FOR MOLDE JANITSJAR Gjeldende fra 19. september 2012 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER I

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960 1 Vedtekter for Åssiden Skolemusikk Stiftet 27. januar 1960 Vedtatt 9. mars 2016 2 1. Organisasjonen Åssiden skolemusikk, heretter kalt ÅSM, er stiftet 27. januar 1960, og står tilsluttet Norges Musikkorpsforbund,

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Kjøkkelvik Skoles Musikkorps

Vedtekter for Kjøkkelvik Skoles Musikkorps Vedtekter for Kjøkkelvik Skoles Musikkorps 1 ORGANISASJON... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAP... 2 4 ÅRSMØTET... 3 5. STYRET... 4 6. MEDLEMSMØTER... 5 7. KOMITEER... 5 8. UENIGHETER / TVISTER... 5 9.OPPLØSNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS Med endringer vedtatt senest på årsmøte 28. januar 2016 1. Organisasjon Hobøl Skolekorps, stiftet i 1951, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps Side 1 av 9 Innhold: 1 ORGANISASJONEN 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRE 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER/UTVALG 8 UENIGHET/TVISTER 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND 10 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND Onsdag 15. februar 2012 kl. 19.00 på Alsvåg skole (møt 18.45 for liten konsert).

ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND Onsdag 15. februar 2012 kl. 19.00 på Alsvåg skole (møt 18.45 for liten konsert). ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND Onsdag 15. februar 2012 kl. 19.00 på Alsvåg skole (møt 18.45 for liten konsert). Sak 1: Konstituering Registrering av frammøtte m/stemmerett Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps Styrets forslag til endringer i vedtektene presentert for vedtak på årsmøtet 24. april 2015 er angitt med kursiv tekst og GUL-markering i dette dokument Side 1 av 9 Innhold: 1 ORGANISASJONEN 2 FORMÅL 3

Detaljer

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM VEDTEKTER FOR STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM 31.01..2012 1 1. ORGANISASJON STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS Korpsets navn er STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS. Stiftelsesdato er 1.november

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger Velkommen til Vaulen Skolekorps! Vaulen Skolekorps er en flott gjeng med jenter og gutter i alderen 8 til 19 år som spiller og har det gøy sammen. Vi er et janitsjarkorps og har både treblåsere (klarinetter,

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Vedtekter Vedtatt

Vedtekter Vedtatt Vedtekter Vedtatt 11.01.2010 1 ORGANISASJON Musikkorpset Eikeblaas ble stiftet i 1997. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i NMF Akershus. Musikkorpset er virksomt hovedskalig

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. VEDTEKTER 1 ORGANISASJON OG FORMÅL 1.1. Gi medlemmene en unik musikalsk spilleglede og opplæring på et janitsjarinstrument. 1.2. Korpsets navn er Nidarvoll Skolemusikkorps. Korpset står tilsluttet Norges

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954

VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954 1 VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954 Revidert og godkjent av årsmøtet 31.01.2012 Endringshistorikk -vedtatt av årsmøtet 21.10.2010 4 årsmøtet skal avholdes hvert år i løpet av februar måned -vedtatt av

Detaljer

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps.

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Nøtterøy skolekorps Postboks 82 3106 Nøtterøy Årsberetning 2015 Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Den 8.januar hadde korpset sin første øvelse, og allerede den

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Grefsen skolekorps

Referat fra Årsmøte i Grefsen skolekorps Referat fra Årsmøte i Grefsen skolekorps 12.mars 2013, Personalrommet til Grefsen Skole Oppmøte 38 av 61 familier. Dagsorden: 1. Behandling av innkalling. 2. Behandling av dagsorden. 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS 1. ORGANISASJON Bekkelaget Skoles Musikkorps stiftet 09.02.1931 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Oslo Krets. 2. FORMÅL BSM har som

Detaljer

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 Innhold: Innhold side 2 Lover side 3 Interne utmerkelser side 9 Eksterne utmerkelser side 10 Uniformsinstruks side 11 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 2 Lover for Musikklaget BRAGE

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter Hobøl Drillklubb

Vedtekter Hobøl Drillklubb Vedtekter Hobøl Drillklubb Hobøl Drill ble stiftet 24. april 2013. Vedtekter revidert av årsmøtet 26. februar 2015 1 Organisasjon Hobøl Drillklubb, stiftet Hobøl Drill 24. april 2013, er tilsluttet Norges

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag...2 2 Organisering og medlemmer...2 2.1 Styret...2 2.2 Medlemmer...3 2.3 Arbeidsgrupper...3 3 Musikalske Aktiviteter...4

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps

Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps Vedtatt på Årsmøtet 2012 Sist revidert i 2009 1 Organisasjon 1.1 Vinderen Skoles Musikkorps, nedenfor kalt Korpset, er stiftet 15. februar 1930. Skolens rektor

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1 ORGANISASJON... 4 2 FORMÅL... 4

1 ORGANISASJON... 4 2 FORMÅL... 4 1 Innhold 1 ORGANISASJON... 4 2 FORMÅL... 4 1. Musikk... 4 2. Sosial aktivitet... 4 3. Informasjon... 4 4. Musikkpolitikk... 4 5. Arrangement... 4 6. Utviklingsarbeid... 4 3 MEDLEMSKAP... 4 1. Ens medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer